Genealogie van Jan du Me.
Genealogie van Jan du Me.

Generatie I
 Dat de naam Jan du Me hier staat is een inschatting van mijn kant zonder aantoonbaar bewijs. 
 Deze inschatting komt uit het feit dat zijn 1e kleinzoon op zijn beurt zijn 1e zoon de naam Jan gaf. 
 De tijd zal het leren of ik juist zit, 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Wilms du Me, geb. circa 1584, volgt II

Generatie II

II.  Wilms du Me, zn. van Jan du Me (I) en , geb. circa 1584, relatie met Nog onbekend
 Uit deze relatie. 
  1.  Wilhem Wilmssen du Mé, geb. circa 1609, ovl. (hoogstens 54 jaar oud) voor 7 feb 1663, volgt III

Generatie III

III.  Wilhem Wilmssen du Mé, zn. van Wilms du Me (II) en Nog onbekend, geb. circa 1609, ovl. (hoogstens 54 jaar oud) voor 7 feb 1663, relatie met Susanna Willems van Hoorn, dr. van Willem van Hoorn en ?, geb. vermoedelijk te België [België], doopgetuige van haar kleinzoon Willem Johannes du Mee (zie IV) te Bergen op Zoom [nb] op 23 okt 1667, Susanna was de enige en universele erfgename van haar broer Cornelis, ovl. te Bergen op Zoom [nb] Archiefnummer boz - 0031  Inventarisnummer 56 op 3 feb 1666, begr. te Bergen op Zoom [nb] Archiefnummer boz - 0031  Inventarisnummer 56 op 10 feb 1666. 
 Uit deze relatie. 
  1.  Jan Wilhemssen du Mee, ged. te Nijmegen [ge] (RBS), Nijmegen, archief 510, inventarisnummer 1164, 4 maart 1634, folio 373 op 4 mrt 1634 (getuige: Paulus Bartholomees, Claes Dercksen, Margriet Derksen), ovl. (9 maanden oud) vermoedelijk 1635. 
  2.  Jan (Johannis) Wilmssen du Me, ged. te Nijmegen [ge] Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen, archief 510, inventarisnummer 1165, 9 augustus 1635, folio 26 op 9 aug 1635 (getuigen: Cornelis van Hoorn en Geertien Bastiansen), 1659: adelborst 1663: schrijver vd Compagnie onder Sunner,  
   1663-02-07: Johannis du Me maakt zijn testament in Bergen op Zoom. Hij was op dat moment ziekelijk maar wel goed bij zijn verstand. Johannis laat al zijn bezittingen na aan zijn broer Monsieur Wilhelm du Me en wijst hem ook aan als enige erfgenaam 
   Ook liet Johannis vastleggen dat hun moeder (jonkvrouw) Susanna van Hoorn, echtgenote de heer Capt. Zúnner, levenslang een inkomen moest krijgen uit de erfenis.  
   Wilhelm moest daarvoor zorgen, hij moest ook de opbrengst van de verkoop van de bezittingen van Johannis aan Susanna geven. Wilhelm mocht geen Trebellianique portie nemen.(= een soort loon voor het afhandelen van een erfenis.Bron: Stichting Wekgroep Oud-Castricum) 
   Ook liet Johannis 100 gulden na voor de arme en behoeftige mensen in de Compagnie van Capt. Zúnner. 
   Susanna van Hoorn zou het geld naar haar inzicht verdelen. 
  3.  Willemijntjen Wilmssen du Mee, ged. te Nijmegen [ge] Doopregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen (RBS1165/88) op 11 mei 1638 (getuigen: Remedijnen, Hendrik Dele, Guert Tomas en Enneken van Duij), ovl. (hoogstens 24 jaar oud) voor 7 feb 1663. 
  4.  Willem Willems du Mee, ged. te Nijmegen [ge] op 17 jan 1641, vermoord (ongeveer 64 jaar oud) te Halsteren [nb] op 31 dec 1705, volgt IV
  5.  Melcher du Mé, ged. te Nijmegen [ge] 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1165 op 12 mrt 1645, ovl. (hoogstens 17 jaar oud) voor 7 feb 1663 geen getuigen vemeld op doopakte. 
  Susanna Willems van Hoorn, dr. van Willem van Hoorn en ?, tr. (2) met Johannes Jústús Zúnner Variaties van de familienaam: Sunner; Sommer etc. Hij tekent zelf met Zúnner, geb. vermoedelijk 1610, sept 1656 Luitenant onder Keuls; Capitein; Commandeur, doopgetuige van Willem Johannes du Mee (zie IV) te Bergen op Zoom [nb] op 23 okt 1667, ovl. (61 jaar oud) te Tholen [ze] op 1 apr 1671, begr. te Tholen [ze] Heeft 17 dagen opgebaard gelegen op 18 apr 1671. 

Generatie IV

IV.  Willem Willems du Mee, zn. van Wilhem Wilmssen du Mé (III) en Susanna Willems van Hoorn, ged. te Nijmegen [ge] Doopregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen (RBS1165/173) op 17 jan 1641 (getuige: Jonc. Adriaen Schimmelpenninck, Elisabeth Boeg), Luitenant onder Laignier (woonde toen in Grave), vermoord (ongeveer 64 jaar oud) te Halsteren [nb] op 31 dec 1705, begr. te Bergen op Zoom [nb] op 8 jan 1706, otr. te Fort Roovere [nb] op 6 sep 1664, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Fort Roovere [nb] op 28 sep 1664 met Sara Vleugels, dr. van Jacob Vleugels (ingenieur) en Petronella (Nelleke) van Oosten, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 21 jul 1637 Willem Houck(=rentmeester); Sara van Oosten; Margarita Backers; Johannes Chortis(=kwartiermeester van het regiment van kolonel Zanderlant.), doopgetuige van haar kleindochter Agnieta Johanna Maria Duijck (zie Va) te Bergen op Zoom [nb] op 11 sep 1697, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 6 jun 1708, begr. te Bergen op Zoom [nb] op 8 jun 1708. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Petronella du Mee, ged. Nederlands Hervormd te Bergen op Zoom [nb] op 28 jun 1665, ovl. (hoogstens 35 jaar oud) te In het Land Luxemburg [Luxemburg] voor 13 nov 1700, volgt Va
  2.  Willem Johannes du Mee, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 23 okt 1667 (getuigen: zijn grootmoeder Susanna Willems van Hoorn (III), Johannes Jústús Zúnner (zie III), zijn tante Maria Vleugels en zijn oom Johannes Vleugels), ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 9 sep 1676. 
  3.  Jacob Melchior du Mee, ged. te Grave [nb] op 11 mei 1670. 
  4.  Jacobus (Jacob) du Mée, ovl. in feb 1748, volgt Vb
  5.  Lucas du Mee, ged. te Grave [nb] op 27 mrt 1672, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Doornik, Provincie Henegouwen [he, België] op 5 sep 1709, volgt Vc
  6.  Wilhelmus Johannes du Mee, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 9 sep 1676 (getuigen: François Hoeckgeest; Wilhelm Mets en juffr.Josina de Roeck). 
  7.  Susanna du Mee, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 4 sep 1680 (getuige: Diderijck Vleugels (=raad advocaat-fiscaal in de edele raad van Brabant.);Melger Coningh;Cornelia Soolaerdt), ovl. (hoogstens 27 jaar oud) voor 6 jun 1708. 

Generatie V

Va.  Petronella du Mee, dr. van Willem Willems du Mee (IV) (Luitenant onder Laignier (woonde toen in Grave)) en Sara Vleugels, ged. Nederlands Hervormd te Bergen op Zoom [nb] op 28 jun 1665 (getuige: Johannes Jústús Zúnner; Pieter van Hoorn;Thomas van Dijck;Diederick Vleugels;Geertruijdt Bollart;Maria Vleugels), 
 De overlijdensdatum is datum dat bij een Notaris gesproken werd over de wees die Petronella achterliet. 
 Ovl. (Hoogstens 35 jaar oud) te In het Land Luxemburg [Luxemburg] voor 13 nov 1700, otr. te Halsteren [nb] op 16 feb 1695, tr. (resp. ongeveer 29 en 33 jaar oud) te Halsteren [nb] op 28 feb 1695 met Adriaen Caesar Duyck, afkomstig uit Sluis [ze] op 10 jul 1661, kapitein, 
 Doopregisters van Sluis zijn verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog. Dus mocht Adriaan werkelijk in Sluis gedoopt zijn is dat nooit na te gaan. 
 Ovl. (63 jaar oud) te Delft [zh] op 9 apr 1725, begr. te Dordrecht [zh] op 13 apr 1725. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Agnieta Johanna Maria Duijck, geb. te Bergen op Zoom [nb] op 7 sep 1697, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 11 sep 1697 (getuigen: haar oom Lucas du Mee (Vc), haar oudoom Johannes Vleugels, haar grootmoeder Sara Vleugels (zie IV), Anna Maria Duijck), ovl. (2 jaar oud) op 3 jun 1700. 
  2.  Gabriel Duijck, geb. te Nijmegen [ge] op 5 nov 1698, ged. te Nijmegen [ge] op 6 nov 1698 (getuigen: zijn oom Jacobus (Jacob) du Mée (Vb), Gerbrand Leijdekker, Anna Maria van Boekhoven en Clara Duijk),  
   Gabriel trad op 18 mei 1713 in dienst van het VOC als adelborst. Hij was 15 jaar oud. Hij diende tot 24 juli 1723. 
   Anno 1763 was Gabriel gepensioneerd en gedemitteert Sous-Luitenant. Hij was ongetrouwd en de laatste van zijn geslacht. 
   Na zijn overlijden liet Gabriel een huis met erf in Koudekerk in de Sonsdijk na . 
   Ovl. (66 jaar oud) te Leiden [zh] op 2 jan 1765. 
  3.  Jacob Duijck, geb. op 22 aug 1700, ovl. (36 dagen oud) op 27 sep 1700. 
  Adriaen Caesar Duyck, otr. (2) te Delft [zh] op 7 dec 1709, tr. (resp. 48 en 43 jaar oud) te Delft [zh] op 24 dec 1709, kerk.huw. te Delft [zh] op 29 dec 1709 met Antonia Walburg Barleus, geb. te Delft [zh] op 14 nov 1666, ovl. (73 jaar oud) te Delft [zh] op 1 aug 1740. 

Vb.  Jacobus (Jacob) du Mée, zn. van Willem Willems du Mee (IV) (Luitenant onder Laignier (woonde toen in Grave)) en Sara Vleugels, Ambachtsheer van Zoetermeer van 1711-1741, 
 Jacobus (Jacob) is een aantoonbare zoon van Willem du Mée en Sara Vleugels. Ik heb tot nu toe nog geen aantoonbaar bewijs gevonden dat deze Jacobus (Jacob) dezelfde man is als Jacob Melchior. Vandaar dat ik Jacobus (Jacob) zolang als ( extra) kind heb ingevoerd bij zijn ouders . 
 1693 maart: Jacob komt aan in Macassar Indie. 
 1697 juni Jacob krijgt toestemming om met zijn vrouw naar Banda te gaan. (Nat Archief archiefnummer 1.04.02, inventarisnummer 8171) 
 1711: Bij testament werd de Ambacht Zoetermeer overgedragen aan Jacob in Den Haag. Bron: Haarlemsche bijdragen 1937. 
 doopgetuige van zijn neef Lucas du Mee (zie Vc) te Breda [nb] op 4 mrt 1701, doopgetuige van zijn neef Gabriel Duijck (zie Va) te Nijmegen [ge] op 6 nov 1698, ovl. in feb 1748, begr. te 's Gravenhage [zh] op 20 feb 1748 Grote of Sint Jacobskerk 3e graf van de 2e regel in het oostpand van het koor. Er was geen wapenschild  aanwezig, tr. (1) met Nog onbekende vrouw vermoedelijk uit Macassar
  Jacobus (Jacob) du Mée, tr. (2) Geen aantoonbare relatie gevonden tussen Jacob en de moeder van zijn geadopteerde zonen, (ontb. door overlijden) met Maria Simons van der Heijden
 Maria Simons van der Heijden is de moeder van de geadopteerde kinderen Govert en Willem van Batavia. 
 Biologische vader van de zonen wordt niet genoemd in de notarisakte van Jacob du Mée. 
 Uit deze relatie. 
  1.  Govert du Mée, geb. te Batavia, Voormalig Ned. Indie [Indonesië] (geadopt.), Schout van Zoetermeer 1734-1740,  
   Govert du Mée Is een zoon van Maria Simons van der Hejden (biologische vader ??) Hij werd geadopteerd door Jacob du Mée. 
   Peetvader is Govert Cnoll. 
   08-08-1726 Staten-Generaal: Commissieboeken: Aanstelling als controleurv d Spaanse rechten die geheven worden op het fort Lillo. 
   1729-1730 Aangesteld als controleur van de Oostenrijkse rechten te Lillo 
   1729-1730 Schepenbank Sint-Michielsgestel. document  
   opgemaakt wegens niet betalen rekening. 
   1734 -1740 Govert is schout van Zoetermeer 
   12-06-1739 opmaak v testament op langst levende met zijn vrouw Johanna Henriette van Heuven te Zoetermeer. 
   29-07-1741 Opname in verbeterhuis in Arnhem . Volgens de documenten van het verbeterhuis was dit op verzoek van zijn vrouw en zijn vader Jacob du Mée. 
   Ovl. waarschijnlijk te Emmerich [nw, Duitsland] Overleden voor 10 aug 1763. zie testament van zijn zwager Ernst Diederich Húls opgemaakt in Amsterdam voor 10 aug 1763, otr. (1) te Gouda [zh] op 10 mrt 1737, tr. (Johanna Henrietta ongeveer 33 jaar oud) te Gouda [zh] op 26 mrt 1737, (ontb. door overlijden) met Johanna Henrietta van Heuven, dr. van Johannes van Heuven (predikant in Warmond) en Dorothea Louijsa van Someren van Vrijens, ged. te Gouda [zh] op 22 jun 1703, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] Kinderloos overleden zie aantekening begraafdocument op 13 jun 1742, begr. te 's Gravenhage [zh] Nederlandse Hervormde gemeente Grote of Sint Jacobskerk Den Haag In de nieuwe kelder op 14 jun 1742, otr. (2) te Arnhem [ge] op 19 mei 1748, tr. te Oosterbeek [ge] op 6 jun 1748 met Johanna Margaretha Húls, dr. van Hendrik George Húls en Christina Maria Engel, woonachtig te Emmerik [nw, Duitsland]. 
  2.  Willem du Mée, geb. te Batavia [Indonesië] (geadopt.),  
   Willem du Mée is een zoon van Maria Simons van der Heijden (biologische vader ??) Hij werd geadopteerd door Jacob du Mée. 
   Op 25 juni 1736 vertrekt Willem en zijn bruid naar Batavia. 
  , onbekende lijkbezorging, tr. (Maria Hugonia ongeveer 21 jaar oud) te Kaapstad [R.S.A.] op 29 apr 1736 met Maria Hugonia Doessen, dr. van Cornelis Doessen en Anna Heijns, ged. te Kaapstad [R.S.A.] op 23 okt 1714 (getuigen: Hugo van der Meer, Pie. en Maria Catharina Elsevier (haar oma) en Johanna Roomont). 
  Jacobus (Jacob) du Mée, otr. (3) te Zoetermeer [zh] op 25 aug 1714, tr. (Eva Maria ongeveer 18 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 11 sep 1714, (ontb. door overlijden) met Eva Maria Elsevier, dr. van Mr. Abraham (Abram) Elsevier (advocaat) en Maria Vermeulen, ged. te Leiden [zh] op 22 jan 1696 (getuigen: Cornelis Vermeulen en zijn vrouw Maria van Wou, Emerentia van Swaneveld weduwe van Hr. Capitain Daniel Elzevier), ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20 okt 1727 Aangiftedatum, begr. te Zoetermeer [zh] in okt 1727. 
  Jacobus (Jacob) du Mée, otr. (4) te Amsterdam [nh] op 21 okt 1728, tr. (Christina ongeveer 51 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 10 nov 1728, (ontb. door overlijden) met Christina de Greeff, dr. van Arnoldus (Arent) de Greeff en Catharina Stapel, ged. te 's Gravenhage [zh] op 14 apr 1677, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 5 jan 1751, begr. te 's Gravenhage [zh] op 11 jan 1751. 
  Christina de Greeff, dr. van Arnoldus (Arent) de Greeff en Catharina Stapel, otr. (ongeveer 22 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 12 dec 1699, tr. te Amsterdam [nh], (ontb. door overlijden) met Balthazar Sweers, begr. te Amsterdam [nh] op 26 aug 1727. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Arnoldus Sweers, ged. te Amsterdam [nh] op 17 dec 1700 (getuigen: Arnoldus de Greef en Catahrina Stapel), ovl. (ongeveer 33 dagen oud) te Amsterdam [nh] op 19 jan 1701. 

Vc.  Lucas du Mee, zn. van Willem Willems du Mee (IV) (Luitenant onder Laignier (woonde toen in Grave)) en Sara Vleugels, ged. te Grave [nb] op 27 mrt 1672, doopgetuige van zijn nicht Agnieta Johanna Maria Duijck (zie Va) te Bergen op Zoom [nb] op 11 sep 1697, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Doornik, Provincie Henegouwen [he, België] op 5 sep 1709, tr. Niet getrouwd met Gerarda Arnouts (Geertruijd) Doude d' Oude, dr. van Arnoldus Gerritsz (Arnoud) Doude (Boekverkoper) en Margarita Verhagen, ged. te Leiden [zh] op 10 feb 1677 (getuigen: Mathijs Verhagen en Josina de Haas en Maria Baggelaar). 
 Uit deze relatie. 
  1.  Lucretia du Mee, ged. Luthers te 's Gravenhage [zh] op 19 jul 1699 (getuige: Magdalena Arnouts), Vader is afwezig bij de doop. 
  2.  Lucas du Mee, ged. te Breda [nb] op 4 mrt 1701 (getuigen: zijn oom Jacobus (Jacob) du Mée (Vb) en zijn grootvader Arnoldus Gerritsz (Arnoud) Doude), ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Batavia [Indonesië] op 24 mrt 1732. 
  3.  Sara du Mee, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 31 aug 1703 (getuige: Geen getuigen op doopakte), begr. te Bergen op Zoom [nb] op 11 sep 1703. 
  4.  Geerardus (Gerrit) du Mee, geb. te Bergen op Zoom [nb] op 10 nov 1704, ovl. (46 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 1 nov 1751, volgt VI

Generatie VI

VI.  Geerardus (Gerrit) du Mee, zn. van Lucas du Mee (Vc) en Gerarda Arnouts (Geertruijd) Doude, geb. te Bergen op Zoom [nb] op 10 nov 1704, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 12 nov 1704, ovl. (46 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 1 nov 1751, begr. te 's Gravenhage [zh] op 4 nov 1751, tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 1 mei 1729 met Maria Elisabeth Hagelman, dr. van Isaac Hagelman (binder) en Anna Cathrina, geb. te Heidelberg [Duitsland] circa 1705, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) in jan 1760, begr. te 's Gravenhage [zh] op 9 jan 1760. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Catharina du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 13 jul 1729. 
  2.  Izaac du Mee, ged. te 's- Gravenhage op 3 sep 1730, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 24 jan 1808, volgt VIIa
  3.  Jan Willem du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 24 jun 1732 (getuige: Joanna Doude), matroos VOC, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Batavia [Indonesië] op 21 dec 1754. 
  4.  Hadriana Anna du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 28 okt 1734. 
  5.  Catrina Geertruij du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 14 okt 1736, volgt VIIb
  6.  Jacoba du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20 okt 1739, ovl. (54 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 16 okt 1794, volgt VIIc
  7.  Adriana du Mée, ged. te 's Gravenhage [zh] op 23 okt 1739, begr. te Amsterdam [nh] op 23 dec 1787, volgt VIId
  8.  Maria Elisabeth du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 10 dec 1741, begr. te Amsterdam [nh] op 22 okt 1776, volgt VIIe
  9.  Gerardus du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 10 mrt 1745. 
  10.  Albertina Wilhelmina du Mee, ged. te 's Gravendeel op 5 aug 1750. 

Generatie VII

VIIa.  Izaac du Mee, zn. van Geerardus (Gerrit) du Mee (VI) en Maria Elisabeth Hagelman, ged. te 's- Gravenhage op 3 sep 1730 (getuigen: Izaak Hagelman en Eva Katharina Hagelman), boekhandelaar, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] Doodsoorzaak: Beroerte op 24 jan 1808, begr. te 's-Gravenhage [zh] op 25 jan 1808, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 28 nov 1751 met Juliana Catharina Meijer, geb. te Leiden [zh] circa 1722, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 31 mei 1781. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Gerard (Gerrit) du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 19 mei 1754, otr. (ongeveer 17 jaar oud) te Delft [zh] op 18 apr 1772 met Catharina van Beek, geb. te Delft [zh]. 
  2.  Catharina du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 29 feb 1756, ovl. (hoogstens 42 jaar oud) voor 1799. 
  3.  Isaac du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] grote kerk op 28 mrt 1759, begr. op 7 nov 1789, tr. (ongeveer 25 jaar oud) in 1785 met Anna Aletta Goedersoon
  4.  Emanuel du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 26 jun 1761, matroos, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Batavia [Indonesië] op 6 aug 1784. 
  Izaac du Mee, tr. (resp. ongeveer 52 en 22 jaar oud) (2) te 's- Gravenhage op 17 nov 1782 met Hendrika van Bork, geb. te 's- Gravenhage op 7 sep 1760, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] in 1799. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Jacob du Mée, ged. te 's- Gravenhage op 24 aug 1783, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te 's- Gravenhage op 22 aug 1858, volgt VIII
  2.  Hendrica du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18 jun 1790. 
  3.  Maria Elisabeth du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 2 mrt 1793. 

VIIb.  Catrina Geertruij du Mee, dr. van Geerardus (Gerrit) du Mee (VI) en Maria Elisabeth Hagelman, ged. te 's Gravenhage [zh] op 14 okt 1736, tr. met Hans Hendrik Huttenheim
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Johannes Huttenheim, ged. te Amsterdam [nh] op 1 okt 1769 (getuigen: Jan Willem Tabbers en Elisabeth Penters). 

VIIc.  Jacoba du Mee, dr. van Geerardus (Gerrit) du Mee (VI) en Maria Elisabeth Hagelman, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20 okt 1739, ged. te 's Gravenhage [zh] op 23 okt 1739, ovl. (54 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 16 okt 1794, begr. te 's Gravenhage [zh] op 17 okt 1794, tr. (resp. 18 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 4 jun 1758 met Johan Bernhart Christiaan Schramm, geb. te Nassau Dillenburgh [Duitsland] in 1731, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19 jan 1818. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Maria Christina Schramm, geb. te 's Gravenhage [zh] op 25 mei 1767, ged. te 's Gravenhage [zh] op 31 mei 1767, ovl. (62 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19 nov 1829, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] in 1788 met Bartholomeus Goesdorp, ovl. te 's Gravenhage [zh] op 10 apr 1795. 

VIId.  Adriana du Mée, dr. van Geerardus (Gerrit) du Mee (VI) en Maria Elisabeth Hagelman, ged. te 's Gravenhage [zh] op 23 okt 1739, begr. te Amsterdam [nh] op 23 dec 1787, relatie (1) met Hendrik Hale
 Uit deze relatie. 
  1.  Jan Willem Hale, ged. Luthers te Amsterdam [nh] op 12 jan 1766 (getuigen: Isaak Dumee en Johanna Catharina Meijer). 
  Adriana du Mée, otr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 20 apr 1770, (ontb. door overlijden) met Johan Fredrik Stewe, geb. te Wellentrup, Lippe [nw, Duitsland] in 1742, begr. te Amsterdam [nh] op 18 mrt 1771. 
  Adriana du Mée, otr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 28 jaar oud) (3) te Amsterdam [nh] op 16 jul 1773, (ontb. door overlijden) met Jan Hendrik van Houten (van Holz), geb. te Wellentrup, Lippe [nw, Duitsland] in 1745. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Koert Hendrick van Houten, ged. te Amsterdam [nh] westerkerk op 28 jan 1774 (getuigen: Koert Hendrick van Houten en Catrina Gertruij Dumee). 
  2.  Anna Maria Elisabeth van Houten, ged. te Amsterdam [nh] op 29 jan 1775 (getuigen: Maria Elisabeth hagelman en Gerardus du Mée). 
  3.  Gerrardus van Houten, ged. te Amsterdam [nh] op 15 dec 1776 (getuigen: Gerrardus du Mée en Maria Elisabeth Hagelman beiden zijn zijn grootouders). 
  4.  Anna Maria Elisabeth van Houten, ged. te Amsterdam [nh] op 14 jul 1779 (getuigen: Gerardus du Mée en Maria Elisabeth du Mée). 
  5.  Isaack van Houten, ged. te Amsterdam [nh] tweeling op 5 nov 1780 (getuige: Juliane Catrina du Mee). 
  6.  Jan Hendrik van Houten, ged. te Amsterdam [nh] tweeling op 5 nov 1780 (getuige: Isaack du Mee). 
  Jan Hendrik van Houten (van Holz), otr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 8 aug 1788 met Maria Catharina Lindthorst, dr. van Domenicus Linthorst en X, geb. te Wendelo, Vollenhove [ov] in 1755. 

VIIe.  Maria Elisabeth du Mee, dr. van Geerardus (Gerrit) du Mee (VI) en Maria Elisabeth Hagelman, ged. te 's Gravenhage [zh] op 10 dec 1741, begr. te Amsterdam [nh] op 22 okt 1776, otr. (ongeveer 31 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19 feb 1773 met Pieter Janse Meijer, begr. te Amsterdam [nh] op 21 feb 1797. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Hadriiana Meijer, ged. te Amsterdam [nh] op 28 feb 1773 (getuigen: Jan Hendrik Steve en Hadriiana de Mee). 
  Pieter Janse Meijer, otr. (1) te Amsterdam [nh] op 8 apr 1763 met Jannetje Albers, begr. te Amsterdam [nh] op 26 dec 1771. 

Generatie VIII

VIII.  Jacob du Mée, zn. van Izaac du Mee (VIIa) (boekhandelaar) en Hendrika van Bork, ged. te 's- Gravenhage op 24 aug 1783, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te 's- Gravenhage op 22 aug 1858, tr. (resp. ongeveer 21 en 25 jaar oud) (1) te 's- Gravenhage op 16 dec 1804, (ontb. door overlijden) met Elisabeth van Kralingen, dr. van Gijsbert van Kralingen en Alida Ysbertse, geb. te 's- Gravenhage op 30 mei 1779, ovl. (36 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 13 sep 1815. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Henderica Arentje du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 16 mei 1805, ovl. (78 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27 apr 1884, volgt IXa
  2.  Isaac Gijsbertus Jacob du Mée, geb. te 's- Gravenhage op 4 feb 1807, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 nov 1870, volgt IXb
  3.  Christiaan Nicolaas Albertus du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 okt 1808, ovl. (78 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17 dec 1886, volgt IXc
  4.  Cornelis Adrianus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28 nov 1811, ovl. (66 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 14 jul 1878, tr. (resp. 32 en ongeveer 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 27 dec 1843 met Maria Margaretha Talle, dr. van Bernardus Talle en Philippina Randecker (fruitverkoopster), geb. te 's Gravenhage [zh] circa 1807, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27 mrt 1891. 
  5.  Frederica Sophia Wilhelmina du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 7 aug 1815, naaister, ovl. (47 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 9 dec 1862, tr. (beiden 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 15 feb 1854, (ontb. door overlijden) met Jan Hayes Pijl, zn. van Haaije Aukes Pijl en Janke Jans de Boer (werkster), geb. te Oudenga [fr] op 22 sep 1815, arbeider, ovl. (78 jaar oud) te Nijega [fr] op 14 sep 1894. 
  Jacob du Mée, tr. (resp. ongeveer 32 en 18 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 8 mei 1816 met Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, dr. van Fredrik Holst en Mijnhardina Sophia Franciska Juliana Smidt, geb. te Edam op 20 aug 1797, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13 mei 1872. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Mijnhardina Juliana du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 2 mei 1817, ovl. (77 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15 jan 1895, volgt IXd
  2.  Hendrica Mijnhardina Elisabeth Jacoba du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18 aug 1818, ovl. (28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 26 feb 1847, volgt IXe
  3.  Frederik George Lodewijk du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20 mrt 1820, na een ziekbed overleden (80 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22 mei 1900, volgt IXf
  4.  Abraham du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 14 mrt 1822, ovl. (92 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] vermoedelijk 4 jan 1915, volgt IXg
  5.  Johan Willem du Mee, geb. te Schoonhoven op 13 mei 1824, ovl. (1 jaar oud) te Schoonhoven op 12 aug 1825. 
  6.  Johanna Wilhelmina du Mee, geb. te Schoonhoven op 18 mrt 1826, ovl. (72 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13 okt 1898, tr. (resp. 47 en 73 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 11 jun 1873 (getuigen: Johannes Bernardus Bekkers 50jr bode en Hendrik Johannes Antonie van Buuren 46jr bode en Jan de Jong 61jr bode en Leonardus Schwaanhuijser 51jr bode) met Guillaume Frédéric Baron Snouckaert van Schauberg, zn. van Albert Charles Baron Snouckaert van Schauberg en Jeanne Gijsberte Cornelie (Ook Wel Johanna Gijsbertha Cornelia Brouwer, geb. te Nijmegen [ge] op 24 aug 1799, ged. te Nijmegen [ge] op 22 sep 1799 (getuigen: de moeder en Zijne Hoogheid de prins-erfgenaam Willem Frederik van Oranje), Luitenant-Kolonel der Cavallerie, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 24 jun 1874. 
  7.  Johanna Sophia du Mée, geb. te Schoonhoven op 15 okt 1828, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 4 jan 1900, volgt IXh
  8.  Cornelia Maria du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27 jan 1833, ovl. (82 jaar oud) te Den Helder [nh] op 29 apr 1915, volgt IXi
  9.  Maria Hendrina du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 6 nov 1834, volgt IXj
  10.  Johan Willem du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21 mei 1837, ovl. (79 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23 okt 1916, volgt IXk

Generatie IX

IXa.  Henderica Arentje du Mée, dr. van Jacob du Mée (VIII) en Elisabeth van Kralingen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 16 mei 1805, dienstbode / bleekster, ovl. (78 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27 apr 1884, tr. (resp. 21 en ongeveer 23 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 28 feb 1827 (getuigen: Louis Annokkee 48jr behanger en Johannes Koning 30jr behanger en Arnoldus Plate 41jr behanger en Anthonie van Pluijmen 72 stucadoor) met Jan ten Brummelaar, zn. van Aalbert ten Brummelaar en Elisabet Visser, geb. te 's-Gravenhage [zh] in 1804, behanger. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Albert ten Brummelaar, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1828, Bleker, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 3 aug 1859 (getuigen: Dirkje Gooijers 26jr warmoezier en Johannes Josephus Melchen 27jr agent van politie en Jacob Franciscus Mestard 29jr grenadier en Willem Christiaan van Rijswijk 31 jr hovenier) met Antonia Theodora Margaretha Schuurvelt, dr. van Petrus Johannes Schuurvelt en Margaretha Nieuwenhuizen, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1829, Dienstbode. 
  2.  Hendrica Elisabeth Johanna ten Brummelaar, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1829, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21 sep 1859 met Leendert Diest, zn. van Andries Diest (arbeider) en Jorijna van Mourik, geb. te Loosduinen [zh] in 1831, arbeider. 
  3.  Elisabeth Hermina Sophia ten Brummelaar, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1837, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 33 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28 jan 1863 (getuigen: Petrus Metting 58jr zonder beroep en Hermanus Mostard 34 jr opperman en Wilhelmus Mostard 58jr oppasser en Frederik Wiest 59jr zonder beroep) met Jacob Franciscus Mostard, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1830, bleker. 
  4.  Carolina Theodora ten Brummelaar, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1843, wasvrouw, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 26 feb 1868 (getuigen: Sebastianus Johannes van den Berg 38jr tapper en Pieter van den Berg 43 jr metselaar en Johannes Martinus Geneste 52jr zonder beroep en Petrus Metting 63jr zonder beroep) met Hendrik Krouwel, zn. van Dirk Krouwel (tuinman) en Huiberdina Hartman, geb. te Loosduinen [zh] in 1843, tuinman. 
  Henderica Arentje du Mée, tr. (resp. 54 en ongeveer 55 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 28 sep 1859 (getuigen: Johannes Bonel 63jr tapper en Arie de Jager 63jr zonder beroep en Jan Pijl 40jr arbeider en Johannes Sweijs 70jr zonder beroep) met Petrus Metting, zn. van Johannes Metting en Wilhelmina de Pauw, geb. te Delft [zh] in 1804, leerlooier. 
  Petrus Metting, zn. van Johannes Metting en Wilhelmina de Pauw, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Evertje de Graaf
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Hillegonda Alida Metting, geb. te Stompwijk [zh] in 1834, baker, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 6 jan 1858 (getuigen: Phillipus Albertus Boedart 54jr arbeider en Johan Adam Gitz 58jr winkelier en David Johannes Janse 55jr timmerman en Christiaan Roerade 51jr winkelier) met Fokke de Swart, geb. te Leeuwarden [fr] in 1827, landbouwer. 

IXb.  Isaac Gijsbertus Jacob du Mée, zn. van Jacob du Mée (VIII) en Elisabeth van Kralingen, geb. te 's- Gravenhage op 4 feb 1807, ged. te 's- Gravenhage Kloosterkerk op 8 feb 1807, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 nov 1870, tr. (resp. 38 en 21 jaar oud) te Schiedam [zh] op 3 jul 1845 met Johanna Driesse, dr. van Theodorus Dirk Driesse (brandersknecht) en Cornelia Antonetta Molenbroek (naaister), geb. te Schiedam [zh] op 1 sep 1823, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25 aug 1895. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Theodorus Cornelis Dumée, geb. te Schiedam [zh] op 15 sep 1845, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 4 apr 1904, volgt Xa
  2.  Johannes Jacobus du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 9 feb 1847, ovl. (8 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 28 okt 1847. 
  3.  Johanna Elizabeth du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 21 sep 1848, ovl. (8 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 1 jun 1849. 
  4.  Johannes Jacobus du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 13 jan 1850, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 9 nov 1851. 
  5.  Antonia Elizabeth du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 14 apr 1851, ovl. (3 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26 mrt 1855. 
  6.  Johanna Cornelia du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 22 apr 1853, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22 mrt 1855. 
  7.  Johanna Cornelia Elizabeth du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 5 sep 1855, volgt Xb
  8.  Antonette Cornelia du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 23 okt 1857. 
  9.  Johannes Gijsbertus Jacobus du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 28 jan 1859, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 6 dec 1942, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] akte nr. 955 op 4 okt 1882, (gesch. te Rotterdam [zh] op 21 apr 1902) met Maria van Steenhoven, dr. van Gerardus Martinus Wilhelmus van Steenhoven en Cornelia Oerlemans, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 1249 op 8 apr 1862, werkster, ovl. (60 jaar oud) te Poortugaal [zh] In Maasoord overleden op 12 jan 1923, tr. (beiden 45 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 20 apr 1904 met Neeltje Burki, dr. van Koenraad Burki en Johanna van Nimwegen, geb. te Schiedam [zh] op 24 nov 1858, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3237 op 7 jul 1909, tr. (resp. 51 en 42 jaar oud) (3) te Rotterdam [zh] akte nr 3245 op 6 apr 1910, (gesch. te Rotterdam [zh] op 31 mei 1926) met Maria Susanna Masson, dr. van Johannes Franciscus Masson (schilder) en Petronella Beljaers, geb. te Kampen op 10 mrt 1868, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10 aug 1939, tr. (resp. 67 en 54 jaar oud) (4) te Rotterdam [zh] op 21 jul 1926 met Bartelina Maria Cornelisse, dr. van Jacob Cornelisse en Kaatje Kloet, geb. te Burgh-Haamstede [ze] op 14 okt 1871. 
  10.  Johanna du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 9 apr 1861, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 1 nov 1862. 
  11.  Wilhelmina Fredrika Sophia du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 3 nov 1863. 
  12.  Wilhelmina Frederika Sophia du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 9 okt 1868, ovl. (11 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 30 sep 1869. 

IXc.  Christiaan Nicolaas Albertus du Mée, zn. van Jacob du Mée (VIII) en Elisabeth van Kralingen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 okt 1808, ged. te 's-Gravenhage [zh] op 16 okt 1808, steendrukker; dagloner, ovl. (78 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17 dec 1886, tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Middelburg [ze] op 18 nov 1842 met Cornelia van der Borg, dr. van Christoffel van der Borg en Leijntje Blankvoort, geb. te Middelburg [ze] op 28 jan 1816, Dagloonster, ovl. (82 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17 sep 1898. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Nicolaas Albertus du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 16 aug 1842, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 7 jun 1919, volgt Xc
  2.  Cornelia Magdalena Sophia du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 30 apr 1844, ovl. (69 jaar oud) te Middelburg [ze] op 27 feb 1914, volgt Xd
  3.  Mijnhardina Wilhelmina Elisabeth du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 28 dec 1846, ovl. (46 jaar oud) te Middelburg [ze] op 19 jun 1893, volgt Xe
  4.  Wilhelmina Frederika Adriana du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 26 apr 1848, ovl. (4 maanden oud) te Middelburg [ze] op 13 sep 1848. 
  5.  Wilhelmina Frederika Sophia du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 22 jun 1849, ovl. (10 maanden oud) te Middelburg [ze] op 1 mei 1850. 
  6.  Jacobus Gijsbertus du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 13 sep 1850, ovl. (1 jaar oud) te Middelburg [ze] op 19 jun 1852. 
  7.  Willem Frederik George du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 15 apr 1852, ovl. (16 jaar oud) te Middelburg [ze] op 28 sep 1868. 
  8.  Cornelis Jacobus Johannes du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 18 mei 1853, ovl. (67 jaar oud) te Halsteren [nb] op 6 mei 1921, volgt Xf
  9.  Wilhelmina Frederika Sophia du Mée, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk I, nummer 49 op 3 aug 1854, ovl. (7 weken oud) te Middelburg [ze] op 27 sep 1854. 
  10.  Karel Hendrik du Mée, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk I, nummer 291 op 1 sep 1857, schilder, ovl. (61 jaar oud) te Middelburg [ze] op 10 dec 1918, tr. (resp. 26 en ongeveer 33 jaar oud) te Middelburg [ze] op 21 sep 1883 met Elisabeth van der Waals, dr. van Machiel van der Waals en Susanna 't Hooft, geb. te Leiden [zh] circa 1850, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Middelburg [ze] op 31 okt 1933. 
  11.  Elisabeth Frederika du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 17 mrt 1859, ovl. (82 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17 sep 1941, volgt Xg

IXd.  Mijnhardina Juliana du Mee, dr. van Jacob du Mée (VIII) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te 's Gravenhage [zh] op 2 mei 1817, ovl. (77 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15 jan 1895, tr. (beiden 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 14 mei 1845 met Jacobus Zwerius Kolijn, zn. van Arie Kolijn en Catharina Jannetje Pontier, geb. te Wassenaar [zh] op 29 jan 1817. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Maria Sophia Kolijn, geb. te 's-Gravenhage [zh] in 1855, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Renkum [ge] op 25 dec 1942. 

IXe.  Hendrica Mijnhardina Elisabeth Jacoba du Mee, dr. van Jacob du Mée (VIII) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18 aug 1818, ovl. (28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 26 feb 1847, 
  1.  Jacoba du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 30 nov 1837, volgt Xh

IXf.  Frederik George Lodewijk du Mée, zn. van Jacob du Mée (VIII) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20 mrt 1820, boekbinder ;boekdrukker; vlgs bevolkingsreg amst papierhandelaar, na een ziekbed overleden (80 jaar oud) te Amsterdam [nh] Overleden in het Binnengasthuis om 19:30.  Woonadres: Wagenstraat IJ 1 Amsterdam op 22 mei 1900, tr. (resp. 23 en 35 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 17 mei 1843, (ontb. door overlijden) met Catharina (Catrina) Entrop, geb. te Amsterdam [nh] op 6 jul 1807, ged. te Amsterdam [nh] op 12 jul 1807, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13 nov 1859. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Jacobus Fredrik Andries du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 25 mrt 1844, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16 jan 1906, volgt Xi
  2.  Catharina Alderdina du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 27 jun 1846, ovl. (40 jaar oud) te Haarlem [nh] op 31 jan 1887. 
  3.  Jan Willem du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 16 jan 1849, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16 mrt 1907, volgt Xj
  4.  Pieter George Cornelis du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 4 mrt 1851, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 6 aug 1935, volgt Xk
  5.  Gerardus Willem Frederik du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 10 feb 1853, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29 dec 1897, volgt Xl
  Frederik George Lodewijk du Mée, tr. (resp. 40 en 33 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 29 aug 1860 met Anna Maria Siebbeles, dr. van Jan Siebbeles (metselaar) en Johanna Margaretha van den Berg, geb. te Amsterdam [nh] op 3 dec 1826, dienstbode, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25 dec 1892. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Anna Maria du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 1 nov 1862, ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11 mei 1949, volgt Xm

IXg.  Abraham du Mée, zn. van Jacob du Mée (VIII) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te Amsterdam [nh] op 14 mrt 1822, boekbinder, 
 De overlijdensdatum van Abraham du Mée is overgenomen van het bevolkingsregister uit Den Haag. Ik heb geen akte als bevestiging 
 Ovl. (92 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] vermoedelijk 4 jan 1915, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 2 sep 1846, (ontb. door overlijden) met Aartje Vermeulen, dr. van Jacob Vermeulen (tabaksplanter) en Jannigje Hak, geb. te Woudenberg [ut] op 2 okt 1820, ovl. (72 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20 dec 1892. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Aartje Mijnhardina Johanna du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 nov 1848, ovl. (39 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11 mrt 1888, volgt Xn
  2.  Frederika du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 7 mrt 1852, ovl. (53 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 18 feb 1906, volgt Xo
  3.  Willem Frederik du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21 mrt 1857, ovl. (37 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 1 nov 1894. 
  4.  Jacobus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 29 nov 1858, ovl. (32 dagen oud) te 's Gravenhage [zh] op 31 dec 1858. 
  5.  Cornelia Elisabeth Maria du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 4 jul 1862, ovl. (66 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 24 jul 1928, volgt Xp
  Abraham du Mée, tr. (resp. 72 en 58 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 6 jun 1894 met Apolonia Pohl, dr. van Gerardus Pohl (Schoenmaker) en Adriana van den Arck (tapster), geb. te 's Gravenhage [zh] op 21 aug 1835, Dienstbode / wasvrouw / baker, ovl. (83 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 12 jun 1919. 
  Apolonia Pohl, dr. van Gerardus Pohl (Schoenmaker) en Adriana van den Arck (tapster), tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 15 mei 1861 (getuigen: Frederik Karel Bakker 34jr marinier en Roelof Hoogezand 46jr koopman en Gerardus Antonius Pohl 23 jr smid en Johannes Wilhelmus van Rosmalen 31jr korendrager) met Gijsbert de Boer, zn. van Jacobus de Boer en Maria van der Werf (Tuinierster), geb. te Rijnsaterwoude [zh] in 1834, Timmerman. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Maria de Boer, geb. in 1862, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 10 aug 1881 (getuigen: Lodewijk Johannes Clauzing 29jr kleermaker en Antonius Johannes van Hagen 25jr schoenmaker en Willem Kwestro 23 jr sigarenmaker en Adrianus Johannes Pardoen 28jr bediende) met Jacob Kreijermaat, zn. van Jacob Kreijermaat (Verver) en Petronella Bekooij, geb. te Leiden [zh] in 1856, Arbeider. 
  2.  Gijsberta Adriana de Boer, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1864, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 16 feb 1887 (getuigen: Theodorus Gallie 43jr zonder beroep en Johannes Andries Leonardus de Rooij 27jr vleeshouwer en Leonardus Martinus van der Valk 23 jr korporaal en Ambrosius Rikkers 60jr barbier. Allen wonend in 's Gravenhage) met Jacob Pieter Kooistra, zn. van Bauke Kooistra en Hendrika Johanna Wendelina Scheeper, geb. te Venlo [li] in 1861, Arbeider, Woonde tot huwelijk in Amersfoort. 
  Apolonia Pohl, tr. (resp. 30 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 8 jun 1866 (getuigen: Johannes Petrus van der Kruik 70jr metselaar en gerardus Antonius Pohl 28jr smid en Gerardus Pohl 57jr schoenmaker en Johannes Pohl 26jr schoenmaker), (gesch. te 's Gravenhage [zh] op 5 aug 1881) met Adrianus Banning, zn. van Cornelis Banning en Elisabeth Bruin, geb. te Alkmaar [nh] in 1838, Metselaar. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Margaretha Apolonia Banning, geb. te 's Gravenhage [zh] op 30 mrt 1867, Pensioenhoudster, Woonde tot huwelijk in Amsterdam en woonde tot overlijden in Woerden, ovl. (65 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 6 jan 1933, tr. (resp. 22 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 14 aug 1889 (getuigen: Jacob Kreijermaat 33jr stukadoor en Jacob Pieter Kooistra 28jr machinist en Johannes van Dinter 26jr meubelmaker en Gerardus Martinus Piera 56jr tapper, allen wonende "s Gravenhage), (gesch. te 's Gravenhage [zh] op 23 dec 1920) met Johannes Andries Leonardus de Rooij, zn. van Leonardus de Rooij (Vleeshouwer) en Geertruida Koeleman, geb. te Hof van Delft [zh] in 1860, Vleeshouwer, tr. (resp. 55 en 46 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 24 jan 1923 (getuigen: Frederik Gerardus Banning 51jr kleermaker en broer van de bruid en Leonardus Johannes de Rooij 32jr departementsbode  en zoon van de bruid, beide wonen in Den Haag) met Hendrik van Os, zn. van Pieter Lodewijk van Os en Maria Elisabeth Bonger, geb. te Amsterdam [nh] op 5 jan 1877, Bedrijfsleider, Woont tot huwelijk in "s Gravenhage. 
  2.  Johannes Adrianus Banning, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1869, Kleermaker, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28 feb 1894 (getuigen: Christiaan Wilhem Mulder 549jr brdiende en Johannes van Rijn 44jr bediende en Willem Schepman 49jr bediende en Theodorus Johannes Zanoni 25jr koopman) met Cornelia Theodora Johanna Zanoni, dr. van Jacobus Zanoni en Cornelia Theodora Johanna Toetenel (Werkster), geb. te 's Gravenhage [zh] in 1874. 
  3.  Frederik Gerardus Banning, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1872, Kleermaker, Woont tot huwelijk in Amsterdam, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 17 jan 1894 (getuigen: Johannes Adrianus Banning 25jr arbeider en Jacob Krijermaat 37 stukadoor en Jan Gerrit Niekerk 23 jr kleermaker en Pieter Johannes Wieffering 45jr smid) met Gijsberta Johanna Wieffering, dr. van Johannes Hendricus Wieffering en Johanna ten Hoorn, geb. te Zwolle [ov] in 1872, Strijkster. 
  Apolonia Pohl, tr. (resp. 55 en 77 jaar oud) (3) te 's-Gravenhage [zh] op 29 apr 1891, (ontb. door overlijden) met Jacob Joosten, zn. van Christoffel Joosten en Jacoba van der Berg, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 14 apr 1814, bediende / schoenmaker, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 23 mei 1892. 

IXh.  Johanna Sophia du Mée, dr. van Jacob du Mée (VIII) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te Schoonhoven op 15 okt 1828, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 4 jan 1900, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 16 jun 1852 (getuigen: Otto van Leersum 63jr zonder beroep en Antonie Mondt 69jr zonder beroep en Albertus Willem Ruek 30jr metselaar en Antonie Marinus Schoevers 28jr letterzetter) met Guillaume Lintz, zn. van Jean Henri Lintz en Adrienne Rueck, geb. te Brussel op 20 aug 1822, Fabrikant, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 1 jan 1897. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Levenloos geboren dochter Lintz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 26 jan 1853. 
  2.  Sophia Adriane Antoinette Carolina Louisa Lintz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12 feb 1854, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Amsterdam [nh] aktenummer Reg.12 fol. 30 op 28 jun 1877 (getuigen: Ferdinand Ernst Lintz 44jr oom der echtgenote kunstschilder woont in 's Gravenhage en Petrus Wesseling broeder der echtgenoot 32jr concierge en Jan Willem van Ankum kleermaker 41jr en Hartog Mozes Bremer boekhandelaar 60jr. Allen wonen in Amsterdam) met Antonius (Anton) Wesseling, zn. van Simon Hendrik Wesseling en Tona Johanna den Bleijker, geb. te Maarsseveen [ut] op 12 feb 1848, Depothouder. 
  3.  Willem Jan Frederik Ferdinand Lintz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 16 nov 1855, ambtenaar, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16 sep 1930, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13 okt 1881 (getuigen: Johan Willem Dumee 45jr boekdrukker en oom des echtgenoot woont in 's Gravenhage en Antonius Wesseling zwager des echtgenoot zonder beroep Hermanus Scheffer oom opzichter 50jr en Jan Frans Rijkhart smid 44jr en allen wonen in Amsterdam) met Jacoba Scheffer, dr. van Jacobus Philippus Scheffer en Johanna Geertruida Vergracht, geb. te Alkmaar [nh] in 1854. 
  4.  Ferdinand Frederik Lintz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 14 mei 1857. 
  5.  Louisa Antoinette Carolina Lintz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 6 feb 1859. 
  6.  Frederik Karel Lintz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 6 sep 1860, tr. (resp. 31 en ongeveer 27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 4 feb 1892 (getuigen: Willem Johan Frederik Ferdinand Lintz 36jr broeder der echtgenoot ambtenaar en Johan Hendrik Lintz 27jr ambtenaar en broer van echtgenoot en Bernardus Jacobus de Vries 34jr kantoorbediende en Jacques Henri Guillaume Weijand ambtenaar 35jr allen wonen in Amsterdam) met Baafje Maria Houtman, dr. van Gerrit Houtman (Fabrikant) en Johanna Margaretha Duinmeijer, geb. te Edam in 1865. 
  7.  Carolina Adriana Lintz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23 jan 1862, ovl. (88 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 30 mrt 1950. 
  8.  Maria Adriana Lintz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 8 jul 1863, ovl. (79 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 15 jul 1942, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20 mei 1886 (getuigen: Gerrit de Vries broer des echtgenoot kantoorbediende 25jr woont Rotterdam en Johan Constant van Noorden oom des echtgenoote apotheker 55jr woont Rotterdam en Frederik Karel Lintz broeder des echtgenoote kantoorbediende 27jr) met Bernardus Jacobus de Vries, zn. van Nicolaas Jacob de Vries en Adriana Johanna Jacoba Pelt, geb. te Rotterdam [zh] op 18 apr 1858, kantoorbediende. 
  9.  Johan Hendrik Lintz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 19 nov 1864, ambtenaar, tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 5 jun 1890 (getuigen: Willem Johan Frederik Ferdinandus Lintz broeder des echtgenoot 24jr ambtenaar en Antonius Wesseling zonder beroep 42jr en Johan Frederik Soest koetsier 25jr en Jacobus Johannes Heneberg bloemist 57jr allen wonen in Amsterdam) met Margaretha Hermina Kleijken, dr. van Lodewijk Dirk Kleijken (makelaar) en Hillegien Loos, geb. te Amsterdam [nh] in 1865. 
  10.  Jacobus Lintz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 19 nov 1864, ovl. (7 weken oud) te 's-Gravenhage [zh] op 13 jan 1865. 

IXi.  Cornelia Maria du Mée, dr. van Jacob du Mée (VIII) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27 jan 1833, ovl. (82 jaar oud) te Den Helder [nh] op 29 apr 1915, 
  1.  Frederica du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 7 mrt 1852. 
  Cornelia Maria du Mée, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 2 nov 1859 met Joseph Carel Wickel, zn. van Johan Jacob Wickel en Maria Petronella Vermandel, geb. te Edam op 6 aug 1829, •Waterklerk, Koffiehuishouder, Visafslager, ovl. (83 jaar oud) te Den Helder [nh] op 6 jan 1913. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Johan Jacob Wickel, geb. te Den Helder [nh] op 12 nov 1860, tr. (resp. 20 en ongeveer 19 jaar oud) te Den Helder [nh] op 4 mei 1881 met Antje Roukens, dr. van Jan Jacob Roukens (Schilder) en Johanna Peet, geb. te Den Helder [nh] in 1862. 
  2.  Frederik Carel Wickel, geb. te Den Helder [nh] op 19 mei 1863, ovl. (5 jaar oud) te Den Helder [nh] op 17 okt 1868. 
  3.  Cornelia Maria Petronella Wickel, geb. te Den Helder [nh] op 10 dec 1865, ovl. (36 jaar oud) te Den Helder [nh] op 13 dec 1901, tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) te Den Helder [nh] op 12 nov 1884 met Hendrik Kaan, zn. van Jan Kaan en Wilhelmina Cornelia Noot, geb. te Den Helder [nh] op 17 jul 1862, Schoenmaker. 
  4.  Joseph Carel Wickel, geb. te Den Helder [nh] op 28 jul 1868, tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Den Helder [nh] op 1 mrt 1894 met Margaretha Makelaar, dr. van Dirk Makelaar en Dirkje Slot, geb. te Den Helder [nh] in 1873. 
  5.  Maria Petronella Frederika Wickel, geb. te Den Helder [nh] op 10 mei 1870. 

IXj.  Maria Hendrina du Mee, dr. van Jacob du Mée (VIII) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te 's Gravenhage [zh] op 6 nov 1834, baker, tr. (resp. 36 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 31 mei 1871 met Willem Petrus Schefer, zn. van Johannes Wilhelmus Olivier Schefer en Catharina Melling, geb. te Rotterdam [zh] op 2 jan 1839, Brievenbesteller, ovl. (44 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 9 jan 1883. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Anna Catharina Schefer, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18 nov 1867, ovl. (91 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13 sep 1959, tr. (resp. 23 en 39 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 29 jul 1891 met Abraham Willem van den Berg, zn. van Abraham Willem van den Berg en Christina Helena Antonia Ratelband, geb. te 's Gravenhage [zh] op 24 feb 1852, machinist, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11 jan 1927. 

IXk.  Johan Willem du Mée, zn. van Jacob du Mée (VIII) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21 mei 1837, boekbinder, ovl. (79 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23 okt 1916, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 22 jul 1857, (ontb. door overlijden) met Wilhelmina Barendina van Gogh, dr. van Willem George Frederik van Gogh (Vleeshouwer) en Barendina Catrina Straadmaaker, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20 jan 1836, ovl. (45 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 10 jun 1881. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Mijnhardina Frederika Juliana du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 8 jul 1857, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 2 jan 1938, volgt Xq
  2.  Willem Frederik George Lodewijk du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27 okt 1859, ovl. (70 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18 jan 1930, volgt Xr
  3.  Wilhelmina Johanna du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27 jan 1862, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27 jul 1935, volgt Xs
  4.  Maria Cornelia du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22 feb 1864, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 apr 1941, volgt Xt
  5.  Jacoba Maria du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 24 mei 1865, ovl. (84 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 10 dec 1949, volgt Xu
  6.  Mijnhardina Hendrika Elisabeth Jacoba du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 23 mrt 1869, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] voor 7 feb 1871. 
  7.  Mijnhardina Hendrika Elisabeth Jacoba du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 7 feb 1871, volgt Xv
  8.  Susanna Amalia du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18 sep 1876, ovl. (2 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 4 dec 1876. 
  Johan Willem du Mée, tr. (resp. 45 en 36 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 16 aug 1882, (gesch. te 's-Gravenhage [zh] op 27 jan 1891) met Alida Elisabeth van Veen, dr. van Dirk van Veen (lettergieter) en Petronella Sophia Verboog, geb. te Haarlem [nh] op 20 jan 1846, Winkelierster. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Johanna Sophia du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] in jul 1883, ovl. (6 weken oud) te 's-Gravenhage [zh] op 16 aug 1883. 
  2.  Johan Willem du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 2 jan 1885, ovl. (3 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 21 apr 1885. 
  Alida Elisabeth van Veen, dr. van Dirk van Veen (lettergieter) en Petronella Sophia Verboog, tr. (resp. 46 en 47 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 17 aug 1892 (getuigen: Antonie Cromjongh 33jr spoorbeambte en Hendrik van Veen 37jr meubelmaker broeder van de bruid en Christiaan Wilhelm Mulder 58jr en Willem Schepman 47jr bedienden allen wonen in Den Haag) met Sander Nieuwenboer, zn. van Petrus Nieuwenboer en Helena Lijssen, geb. te 's Gravenhage [zh] op 25 dec 1844, Spoorbeambte, ovl. (48 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 8 mei 1893. 
  Johan Willem du Mée, otr. (3) te 's Gravenhage [zh] op 13 mei 1892, tr. (resp. 55 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 10 aug 1892, (ontb. door overlijden) met Cornelia Bakker, dr. van Jannigje Bakker, geb. te IJsselmonde [zh] op 25 nov 1851, ovl. (58 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27 jan 1910. 
  Cornelia Bakker, dr. van Jannigje Bakker, tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) (1) te Charlois [zh] op 14 mei 1870, (ontb. door overlijden) met Jacobus de Klerk, zn. van Jacob de Klerk en Jaapje Groen, geb. te Rhoon [zh] op 12 aug 1845, tapper, begr. te Rotterdam [zh] op 23 mrt 1891. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Jannetje Leentje de Klerk, geb. te Charlois [zh] op 18 jul 1870, tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11 mei 1898 met Elbertus Christianus Hendrik Uijterwijk, zn. van Elbertus Christianus Hendrik Uijterwijk en Hendrika Miller, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1872, meubelmaker. 
  2.  Leendert de Klerk, geb. te Charlois [zh] op 8 apr 1872. 
  3.  Cornelia de Klerk, geb. te Charlois [zh] op 8 jan 1875, handelaarster in rijwielen, tr. (resp. 35 en ongeveer 57 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 13 apr 1910 met Eduard Willem Reudler, zn. van Reinhard Theodorus Frederik Reudler en Catharina Christina Overmeijer, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1853, rijwielhersteller, tr. (resp. 54 en ongeveer 62 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 28 aug 1929 (getuigen: Johanna de Klerk 59jaar en Jacobus Uijterwijk 29 jaar) met Bernard Constant Marie Savi, zn. van Francisque Joan Savi en Maria Louisa Dithier, geb. te Groesbeek [ge] in 1867, boekhouder. 
  4.  Jaapje de Klerk, geb. te Charlois [zh] op 29 jan 1877, ovl. (4 maanden oud) te Charlois [zh] op 4 jun 1877. 

Generatie X

Xa.  Theodorus Cornelis Dumée, zn. van Isaac Gijsbertus Jacob du Mée (IXb) en Johanna Driesse, geb. te Schiedam [zh] op 15 sep 1845, koopman in garen en band, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 4 apr 1904, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 30 aug 1871, (gesch. te Rotterdam [zh] op 6 okt 1897) met Pietje Hoos, dr. van Antonie Hoos en Elisabeth Heus, geb. te Kralingen [zh] op 22 mei 1848, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20 jan 1928. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Theodorus Cornelis Pieter Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 16 sep 1872, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23 jun 1874. 
  2.  Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 3 dec 1874, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11 nov 1957, volgt XIa
  3.  Elizabeth Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 10 mrt 1877, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 1 nov 1912, volgt XIb
  4.  Pieter Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 18 jun 1879, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijkerhout [zh] op 4 aug 1963, volgt XIc
  5.  Antonie Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 9 okt 1881, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12 jun 1884. 
  6.  Maria Magdalena Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 14 aug 1884, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 525 op 28 jan 1931, tr. (beiden 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 2 okt 1907 met Petrus Johannes van Galen, zn. van Piet Lambert van Galen en Maria Helena Frenzen, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 3062 op 22 jun 1884, gasfitter gasfabriek, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30 mrt 1960. 
  Pietje Hoos, dr. van Antonie Hoos en Elisabeth Heus, tr. (resp. 61 en 53 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 8 dec 1909 met Petrus Arnoldus Huijgen, zn. van Johannes Arnoldus Huijgen en Johanna Jansen, geb. te Rotterdam [zh] op 25 apr 1856, los werkman, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17 mei 1912. 
  Theodorus Cornelis Dumée, tr. (resp. 52 en 68 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 17 nov 1897, (ontb. door overlijden) met Johanna Zwang, dr. van Wessel Zwang (veldwachter) en Huberdina Harting, geb. te Rijswijk [zh] op 20 feb 1829, dienstbode, 
 Geboorteadres van het kindje dat in 1862 levenloos ter wereld kwam was Zandstraat 5-103 Rotterdam 
 Ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13 jul 1902. 
  Johanna Zwang, dr. van Wessel Zwang (veldwachter) en Huberdina Harting, 
  1.  Huberdina Catharina Zwang, geb. te Leiden [zh] op 28 nov 1854, ovl. (3 maanden oud) te Rijswijk [zh] op 6 mrt 1855. 
  2.  Levenloos geboren zoon Zwang, geb. te 's Gravenhage [zh] op 7 dec 1859. 
  3.  Hermanus Zwang, geb. te Rotterdam [zh] op 19 jun 1861, ovl. (4 weken oud) te Rotterdam [zh] op 17 jul 1861. 
  4.  Levenloos geboren dochter Zwang, geb. te Rotterdam [zh] op 27 sep 1862. 
  Theodorus Cornelis Dumée, tr. (resp. 57 en 58 jaar oud) (3) te Rotterdam [zh] op 29 apr 1903 met Antoinette Susane Audié, dr. van Johannes Jacobus Audié (particulier in 1845) en Louisa Hullshoff, geb. te Overschie [zh] Geboren in het huis Letter H nr 307 Overschie op 6 apr 1845, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30 mrt 1911. 
  Antoinette Susane Audié, dr. van Johannes Jacobus Audié (particulier in 1845) en Louisa Hullshoff, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 2 jan 1868, (gesch. te Rotterdam [zh] op 30 jun 1883) met Johannes Petrus Kousbroek, zn. van Willem Brordus Franciscus Kousbroek en Johanna Wilhelmina van Ierschot, geb. te Rotterdam [zh] op 9 aug 1846, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30 sep 1914. 

Xb.  Johanna Cornelia Elizabeth du Mee, dr. van Isaac Gijsbertus Jacob du Mée (IXb) en Johanna Driesse, geb. te Rotterdam [zh] op 5 sep 1855, 
  1.  Francoise Virginie du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 15 jun 1873, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 26 aug 1873. 
  Johanna Cornelia Elizabeth du Mee, tr. (resp. 18 en 25 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] akte nr. 1208 op 12 nov 1873, (gesch. te Rotterdam [zh] op 8 sep 1906) met Willem Aschman, zn. van Pieter Aschman en Françoise Virginie Lijon, geb. te Delft [zh] op 7 sep 1848, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 5693 op 9 dec 1916. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Johanna Wilhelmina Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2213 op 2 jun 1874, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2763 op 29 jul 1875. 
  2.  Johanna Wilhelmina Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 1861 op 26 apr 1876, ovl. (71 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28 okt 1947, 6 kinderen geboren in Den Haag, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) op 4 okt 1899 met Johannes Petrus Joseph van Tongeren, geb. te Leiden [zh] op 8 mrt 1872. 
  3.  Pieternella Willemsdr Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2236 op 19 mei 1878, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 11 mei 1904 met Wilhelmus Johannes Maria Wilhelmusdr van der Kooij, zn. van Wilhelmus van der Kooij en Johanna Elizabeth den Haan, geb. te Rotterdam [zh] op 14 okt 1877. 
  4.  Willem Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2754 op 12 jun 1880, tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28 dec 1904 met Antoinette Cornelia Reek, dr. van Jan Reek en Antoinette Henriette Emelia Vos, geb. te Rotterdam [zh] op 3 jul 1886. 
  5.  Johanna Cornelia Elizabeth Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2897 op 13 jun 1882, ovl. (8 maanden oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 885 op 3 mrt 1883. 
  6.  Hendrik Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 126 op 8 jan 1884, varensgezel, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11 feb 1941, tr. (resp. 43 en 45 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25 mei 1927 met Jacoba van Sabben, dr. van Marinus van Sabben (arbeider / veldarbeider) en Adriana Corstanje, geb. te Borssele [ze] op 16 aug 1881, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 10 dec 1964. 
  7.  Johannes Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 5188 op 25 okt 1885, ovl. (61 jaar oud) te Barneveld [ge] op 12 mei 1947, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 2 feb 1910 met Geertruida Jacoba Pegels, dr. van Frederik Pegels en Johanna Jacomina van Tuijl, geb. te Rotterdam [zh] op 21 nov 1883. 
  8.  Izak Gijsbertus Jacobus Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 872 op 15 nov 1887, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 apr 1910 met Frederika Wilhelmina de Ruijter, dr. van Frederik Casper de Ruijter en Wilhelmina Koch, geb. te Rotterdam [zh] op 3 apr 1880. 
  9.  Gerardus Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 5635 op 13 okt 1891. 
  10.  Johanna Cornelia Elizabeth Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 4181 op 20 jul 1893, tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23 jul 1913, (gesch. te Rotterdam [zh] op 29 jun 1929) met Hendricus Antonius Molendijk, zn. van Jan Molendijk en Klazina van Gelderen, geb. te Rotterdam [zh] op 21 jun 1886. 
  11.  Marinus Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 6328 op 19 okt 1895, ketelbikker, ovl. (42 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 2 jul 1938, tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 14 mrt 1928, (gesch. te Rotterdam [zh] op 23 apr 1932) met Trijntje Elizabeth van der Molen, dr. van Karel van der Molen en Adriana van der Pijl, geb. te Dordrecht [zh] op 24 okt 1903, ovl. (49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 9 feb 1953, tr. (resp. 37 en 23 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 16 nov 1932 met Wilhelmina Theodora Schimmer, geb. te Rotterdam [zh] op 18 jul 1909. 
  Johanna Cornelia Elizabeth du Mee, tr. (resp. 57 en 51 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 30 okt 1912 met Jan Hoos, zn. van Antonie Hoos en Elisabeth Heus, geb. te Rotterdam [zh] op 1 mei 1861, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14 jan 1921. 
  Jan Hoos, zn. van Antonie Hoos en Elisabeth Heus, tr. (beiden 34 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 16 okt 1895 met Dana Simmers, dr. van Leendert Simmers en Neeltje Adriana Brandenburg, geb. te Zierikzee [ze] op 2 jan 1861, ovl. (51 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 27 jun 1912. 

Xc.  Nicolaas Albertus du Mée, zn. van Christiaan Nicolaas Albertus du Mée (IXc) (steendrukker; dagloner) en Cornelia van der Borg (Dagloonster), geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk H, nummer 145 op 16 aug 1842, bediener bij begrafenis; koopman, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3834 op 7 jun 1919, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] akte nr. 967 op 7 dec 1864, (ontb. door overlijden) met Klazina Maria van Gent, dr. van Dirk van Gent en Willemina Siemons, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2866 op 10 dec 1841, ovl. (45 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3574 op 7 nov 1887. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Levenloos geboren zoon du Mée, geb. te Rotterdam [zh] op 29 apr 1865. 
  2.  Levenloos geboren zoon du Mée, geb. te Rotterdam [zh] op 1 nov 1867. 
  3.  Levenloos geboren zoon du Mée, geb. te Rotterdam [zh] op 26 jun 1870. 
  4.  Levenloos geboren dochter du Mée, geb. te Rotterdam [zh] op 14 jun 1872. 
  Nicolaas Albertus du Mée, tr. (resp. 45 en 34 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 15 feb 1888, (ontb. door overlijden) met Adriana Clasina de Zwart, dr. van Pieter de Zwart en Anna Maria Croes, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 786 op 12 mrt 1853, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2227 op 8 jun 1893. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Anna Maria du Mée, geb. te Rotterdam [zh] op 28 mrt 1889. 
  2.  Christiaan Nicolaas Albertus du Mée, geb. te Rotterdam [zh] op 15 dec 1890, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11 apr 1934, volgt XId
  3.  Pieternella Adriana du Mée, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 1519 op 12 mrt 1893, ovl. (7 weken oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1701 op 1 mei 1893. 
  Adriana Clasina de Zwart, dr. van Pieter de Zwart en Anna Maria Croes, tr. (resp. 22 en 32 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] akte nr. 51 op 26 jan 1876, (ontb. door overlijden) met Cornelis Stolk, zn. van Cornelis Stolk en Geertruida Schrouwen, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 711 op 24 mrt 1843, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 392 op 10 jan 1879. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Cornelis Stolk, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 4709 op 7 nov 1876, ovl. (18 dagen oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3728 op 25 nov 1876. 
  2.  Cornelis Stolk, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2239 op 19 mei 1878. 
  Nicolaas Albertus du Mée, tr. (resp. 51 en 41 jaar oud) (3) te Rotterdam [zh] akte nr. 121 op 31 jan 1894 met Johanna Maria Warners, dr. van Johannes Jacobus Warners en Helena Alida Pronk, geb. te Leiden [zh] op 2 feb 1852, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29 jan 1937. 

Xd.  Cornelia Magdalena Sophia du Mée, dr. van Christiaan Nicolaas Albertus du Mée (IXc) (steendrukker; dagloner) en Cornelia van der Borg (Dagloonster), geb. te Middelburg [ze] op 30 apr 1844, Diensbode, ovl. (69 jaar oud) te Middelburg [ze] op 27 feb 1914, tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17 nov 1869 met Abraham Dignus Vreke, zn. van Jan Vreke (timmerman) en Katharina Wondergem, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk C, nummer 90 op 16 apr 1835, timmermansknecht later timmerman. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Jan Catharinus Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 64 op 6 aug 1870, Timmerman, ovl. (77 jaar oud) te Middelburg [ze] op 23 jan 1948, tr. (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Middelburg [ze] op 1 dec 1893 met Pieternella Walraven, dr. van Adriaan Walraven en Adriana Baas, geb. te Nieuw- en Sint Joosland [ze] in 1872. 
  2.  Cornelia Christina Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 46 op 11 dec 1871, ovl. (75 jaar oud) te Middelburg [ze] op 15 aug 1947, tr. (23 jaar oud) te Middelburg [ze] op 22 mei 1895 met Jacobus Willem Hendrik Grims, zn. van Francois Nicolaas Grims en Pieternella de Jonge. 
  3.  Levenloos Vreke, geb. en ovl. te Middelburg [ze] op 25 nov 1872. 
  4.  Catharina Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 60a op 16 okt 1873, tr. (31 jaar oud) te Middelburg [ze] op 18 nov 1904 met Henricus de Steur, zn. van Cornelis Hendrik de Steur en Elisabeth Cornelia Tollus, Handelsreiziger. 
  5.  Mijnhardina Elisabeth Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 60a op 31 okt 1876. 
  6.  Johanna Cornelia Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 60a op 25 mrt 1878. 
  7.  Christiaan Nicolaas Albertus Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 60 op 20 jul 1880, tr. (resp. 27 en ongeveer 27 jaar oud) te Middelburg [ze] op 3 apr 1908, (gesch. te Middelburg [ze] op 26 mrt 1913) met Johanna Catharina Simonse, dr. van Isaac Johannes Simonse en Dina Hoveijn, geb. te Middelburg [ze] in 1881. 
  8.  Adriana Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 20 op 15 jan 1886. 
  9.  Willem Cornelis Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 20 op 30 sep 1887, Bankwerker, tr. (resp. 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17 jan 1912 met Leijntje Hendrikse, dr. van Maarten Hendrikse (Sjouwerman) en Adriana Jacoba Hubregtse, geb. te Middelburg [ze] in 1884. 

Xe.  Mijnhardina Wilhelmina Elisabeth du Mée, dr. van Christiaan Nicolaas Albertus du Mée (IXc) (steendrukker; dagloner) en Cornelia van der Borg (Dagloonster), geb. te Middelburg [ze] op 28 dec 1846, ovl. (46 jaar oud) te Middelburg [ze] op 19 jun 1893, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Middelburg [ze] Aktenummer (number) : 109 op 30 aug 1876 met Marinus Hoogesteger, zn. van Jan Hoogesteger en Christina de Wolff, geb. te Hoorn (N H) [nh] op 31 mrt 1853, kamerbehanger, ovl. (70 jaar oud) te Middelburg [ze] op 22 jul 1923. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Jan Marinus Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] in 1875, restaurateur; Societeitsbediende, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Middelburg [ze] op 28 jan 1932, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) te Middelburg [ze] op 23 aug 1895 met Adriana Johanna Meijer, dr. van Hubrecht Marinus Meijer en Margareta Riemens, geb. te Heinkenszand [ze] in 1867. 
  2.  Cornelia Christina Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk I, nummer 292 op 11 mei 1877, ovl. (75 jaar oud) te Middelburg [ze] op 30 nov 1952, tr. (resp. 34 en ongeveer 39 jaar oud) te Middelburg [ze] op 14 feb 1912 met Jean Henri Wijnmalen, zn. van Henri Andre Wijnmalen en Dorothea Bosch, geb. te Tjilatjap in 1873, Ambtenaar bij de Staatsspoor. 
  3.  Christiaan Nicolaas Albertus Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk I, nummer 292 op 25 dec 1878, ovl. (5 maanden oud) te Middelburg [ze] op 25 mei 1879. 
  4.  Johanna Gesina Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk K, nummer 87 op 18 nov 1883, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Middelburg [ze] op 11 mei 1906 met Abraham Izaak Pieter van Overbeeke, zn. van Pieter Laureijs van Overbeeke en Maria Suzanna van de Sande, geb. te Schoondijke [ze] in 1882, Schilder, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Vlissingen [ze] op 21 jul 1956. 
  5.  Elisabeth Frederika Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] op 18 nov 1884, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Middelburg [ze] op 3 jun 1910 met Levinus Adriaan Luteijn, zn. van Jozias Luteijn en Jozina Buijsse, geb. te Nieuwvliet [ze] in 1884, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Vrouwenpolder [ze] op 4 mei 1955. 
  6.  Karolina Hendrika Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk E, nummer 241 op 16 dec 1887, ovl. (73 jaar oud) te Middelburg [ze] op 2 aug 1961, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Middelburg [ze] op 15 mei 1912 met Jacobus Apolonius van Dixhoorn, zn. van Jacobus Apolonius van Dixhoorn en Geertruida Helena Adriana Ladenberg, geb. te Middelburg [ze] op 21 aug 1885, Kantoorbediende; eigenaar v Hotel "De Nieuwe Doelen". 
  Marinus Hoogesteger, zn. van Jan Hoogesteger en Christina de Wolff, tr. (resp. 42 en 31 jaar oud) (2) te Middelburg [ze] op 7 jun 1895 met Neeltje Marteijn, dr. van Johannes Marteijn en Jannetje Vinke, geb. te Middelburg [ze] op 20 nov 1863, ovl. (76 jaar oud) te Middelburg [ze] op 1 feb 1940. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Marinus Johannes Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk M, nummer 61 op 28 sep 1895, tr. (resp. 28 en ongeveer 28 jaar oud) te Middelburg [ze] op 11 jan 1924 met Maria Adriana Desson, dr. van Johannes Adrianus Desson (Fabrieksarbeider) en Alida Barbara Verse, geb. te Middelburg [ze] in 1896. 
  2.  Johannnes Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] in 1898, Slagersknecht, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Middelburg [ze] op 13 jun 1923 met Cornelia Alida Desson, dr. van Johannes Adrianus Desson (Fabrieksarbeider) en Alida Barbara Verse, geb. te Middelburg [ze] in 1898. 
  3.  Jannetje Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk K, nummer 346 op 8 jun 1903. 

Xf.  Cornelis Jacobus Johannes du Mée, zn. van Christiaan Nicolaas Albertus du Mée (IXc) (steendrukker; dagloner) en Cornelia van der Borg (Dagloonster), geb. te Middelburg [ze] op 18 mei 1853, Bakkersknecht, ovl. (67 jaar oud) te Halsteren [nb] Op Vrederust op 6 mei 1921, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Middelburg [ze] op 10 mei 1876 met Maria Vreke, dr. van Willem Vreke en Cornelia Antheunisse, geb. te Middelburg [ze] op 15 jul 1854, Dienstbode, Adres bij geboorte: wijk K, nummer 141, ovl. (60 jaar oud) te Middelburg [ze] op 1 jan 1915. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Christiaan Nicolaas Albertus du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 7 dec 1876, ovl. (één dag oud) te Middelburg [ze] Hij heeft maar 14 uren geleefd op 7 dec 1876. 
  2.  Willem Frederik George du Mée, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk E, nummer 242 op 6 feb 1879, ovl. (3 maanden oud) te Middelburg [ze] op 14 mei 1879. 
  3.  Cornelia Susanna du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 18 jul 1880, ovl. (29 dagen oud) te Middelburg [ze] op 16 aug 1880. 
  4.  Susanna Maria du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 2 jul 1883, ovl. (1 jaar oud) te Middelburg [ze] op 30 dec 1884. 
  5.  Mijnhardina Wilhelmina Elisabeth du Mée, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk N, nummer 63 op 8 nov 1885, ovl. (75 jaar oud) te Middelburg [ze] op 8 jul 1961, tr. (resp. 56 en 59 jaar oud) te Middelburg [ze] op 13 feb 1942 voor beide het 1e huwelijk met Pieter Cornelis Geldof, zn. van Louis Philip Geldof en Elisabeth Poerstamper, geb. te Middelburg [ze] op 2 apr 1882, Timmerman, ovl. (74 jaar oud) te Middelburg [ze] op 12 apr 1956. 
  6.  Cornelia Magdalena Sophia du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 2 okt 1887, volgt XIe
  7.  Levenloos geboren dochter du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 17 mei 1889. 
  8.  Susanna Maria du Mée, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk O, nummer 181 op 21 mei 1890, ovl. (18 dagen oud) te Middelburg [ze] op 8 jun 1890. 
  9.  Cornelis Jacobus Johannes du Mée, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk O, nummer 181 op 27 aug 1892, ovl. (16 dagen oud) te Middelburg [ze] op 12 sep 1892. 

Xg.  Elisabeth Frederika du Mée, dr. van Christiaan Nicolaas Albertus du Mée (IXc) (steendrukker; dagloner) en Cornelia van der Borg (Dagloonster), geb. te Middelburg [ze] op 17 mrt 1859, ovl. (82 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17 sep 1941, 
  1.  Mijnhardina Elisabeth Frederika du Mee, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk M, nummer 81b op 12 dec 1892, ovl. (65 jaar oud) te Middelburg [ze] Aktenummer  208 op 6 okt 1958, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) te Middelburg [ze] Aktenummer (number) : 118 op 25 aug 1922 met Dingenis Sloover, zn. van Jacobus Johannes Sloover (sigarenmaker / winkelbediende / sjouwerman) en Lena Smallegange (dienstmeid), geb. te Middelburg [ze] op 24 nov 1888, Fabrieksarbeider. 

Xh.  Jacoba du Mee, dr. van Hendrica Mijnhardina Elisabeth Jacoba du Mee (IXe), geb. te 's Gravenhage [zh] op 30 nov 1837, 
  1.  Jacoba Francisca du Mee, geb. te Amsterdam [nh] op 25 mrt 1865. 
  Jacoba du Mee, tr. met Heinrich Philip Christiaan Gottfriet van der Hoeven
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Henri Jacobus van der Hoeven, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1862, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Maastricht [li] op 8 feb 1904. 
  2.  Paulina Francisca Jacoba van der Hoeven, geb. te Amsterdam [nh] in 1864, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 4 dec 1931. 
  3.  Mijnhardina Hendrika Elisabeth Jacoba van der Hoeven, geb. te Amsterdam [nh] in 1868, ovl. (minder dan één jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27 dec 1868. 

Xi.  Jacobus Fredrik Andries du Mée, zn. van Frederik George Lodewijk du Mée (IXf) (boekbinder ;boekdrukker; vlgs bevolkingsreg amst papierhandelaar) en Catharina (Catrina) Entrop, geb. te Amsterdam [nh] op 25 mrt 1844, 40 jaar agent van de chocoladefabrieken Bensdorp & co, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16 jan 1906, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11 apr 1867 met Willemina Clasina van der Sluijs, dr. van Willem Nicolaas van der Sluijs en Engeltje Fritz, geb. te Amsterdam [nh] op 26 jul 1839, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28 mrt 1910. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Jacobus Frederik Andries du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 13 mei 1868, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10 aug 1923, volgt XIf
  2.  Engelina Maria du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 29 okt 1871, ovl. (2 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 6 apr 1874. 
  3.  Fredrik George Lodewijk du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 25 apr 1874, ovl. (73 jaar oud) te Zandvoort [nh] op 18 okt 1947, volgt XIg
  4.  Willem Nicolaas Anton du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 19 okt 1876, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26 okt 1911, volgt XIh
  5.  Anton Pieter du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 5 jun 1881, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 9 dec 1952, volgt XIi

Xj.  Jan Willem du Mée, zn. van Frederik George Lodewijk du Mée (IXf) (boekbinder ;boekdrukker; vlgs bevolkingsreg amst papierhandelaar) en Catharina (Catrina) Entrop, geb. te Amsterdam [nh] op 16 jan 1849, boekdrukker, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16 mrt 1907, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Alkmaar [nh] op 15 jun 1873, (ontb. door overlijden) met Maartje Paskata, dr. van Christiaan Paskata en Maartje van den Bos, geb. te Alkmaar [nh] op 28 jan 1850, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 6 jan 1930. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Jan Willem du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 24 nov 1873, ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20 feb 1916, volgt XIj
  2.  Christiaan Constant du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 5 jul 1875, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22 apr 1946, volgt XIk
  3.  Catharina Alberdina du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 31 jul 1876. 
  4.  Maartje du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 5 jan 1878. 
  5.  Maarten Costa Christiaan du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 5 dec 1880. 
  6.  Maartje du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 31 mrt 1883, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 9 okt 1912, (gesch. te 's Gravenhage [zh] op 13 mei 1949) met Bernardus Johannes Wiese, zn. van Johannes Gerardus Wiese (kamerverhuurder) en Cornelia Geertruida Elisabeth Bucker, geb. te Haarlem [nh] op 30 nov 1880, Loopknecht; broodbakker, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20 dec 1956. 
  7.  Catharina Alberdina du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 29 apr 1885. 

Xk.  Pieter George Cornelis du Mée, zn. van Frederik George Lodewijk du Mée (IXf) (boekbinder ;boekdrukker; vlgs bevolkingsreg amst papierhandelaar) en Catharina (Catrina) Entrop, geb. te Amsterdam [nh] op 4 mrt 1851, Boekbinder; milicien, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 6 aug 1935, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 nov 1874 met Maria Johanna Pothoff, dr. van Hendricus Johannes Pothoff (Melkslijter) en Celia van Wieringen, geb. te Amsterdam [nh] op 25 mei 1853, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23 feb 1932. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Pieter George Cornelis du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 28 jan 1876. 
  2.  Hendricus Johannes du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 5 jul 1877, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 sep 1947, volgt XIl
  3.  Cornelia Maria Hillegonda du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 30 dec 1879, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 3 sep 1963, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 3 apr 1902 met Johan Casper Jansen, zn. van Johannes Jansen en Christina Frederica Höppe, geb. te Amsterdam [nh] op 6 jul 1876, koopman schoonmaakartikelen, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13 feb 1947. 
  4.  Maria Johanna Henriëtte du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 29 sep 1881. 
  5.  Henriëtte du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 28 nov 1884. 
  6.  Maria Henriëtte Pieternella du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 20 aug 1886, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20 jan 1977, begr. te Amsterdam [nh] op 25 jan 1977, tr. (resp. 35 en 33 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 8 jun 1922 met Lodewijk Franciscus Puls, zn. van Lodewijk Franciscus Puls en Catharina van Sitteren, geb. te Amsterdam [nh] op 17 jul 1888, kantoorbediende / winkelier, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29 apr 1956. 
  7.  Pieter George Cornelis du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 13 mei 1890, ovl. (10 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29 jan 1901. 
  8.  Henriëtte Catrina Wilhelmina du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 19 nov 1891, ovl. (77 jaar oud) te De Bilt [ut] op 24 dec 1968, volgt XIm
  9.  Adriaan Karel du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 22 mei 1893, ovl. (6 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 7 dec 1893. 

Xl.  Gerardus Willem Frederik du Mée, zn. van Frederik George Lodewijk du Mée (IXf) (boekbinder ;boekdrukker; vlgs bevolkingsreg amst papierhandelaar) en Catharina (Catrina) Entrop, geb. te Amsterdam [nh] op 10 feb 1853, boekdrukker/bode, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29 dec 1897, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12 mei 1875 met Maria Anna van Couwelaar, dr. van Hendrik van Couwelaar en Maria Magdalena Alida Mulder, geb. te Amsterdam [nh] op 10 jun 1851. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Maria Magdalena Alida du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 26 sep 1876, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 31 jan 1957, volgt XIn
  2.  Frederik George Lodewijk (Frits) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 4 mei 1879, Kunstschilder en beeldend kunstenaar, ovl. (78 jaar oud) te Huizen [nh] op 5 sep 1957, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 21 jun 1906, (ontb. door overlijden) met Hendrika Elisabeth Zaal, dr. van Johannes Antonius Zaal en Henderica Voorthuizen, geb. te Amsterdam [nh] op 12 feb 1876, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17 aug 1942, tr. (resp. 67 en 48 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 25 sep 1946 met Geertje Kniepstra, dr. van Hendrik Kniepstra (meubelmaker; in 1895 Uitdrager te Den Helder) en Engeltje Mossel, geb. te Amsterdam [nh] op 12 jul 1898. 
  3.  Hendrik du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 13 mrt 1882, ovl. (78 jaar oud) te Haarlem [nh] op 9 jan 1961, volgt XIo
  4.  Catharina Alberdina du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 9 mrt 1886, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28 dec 1957, volgt XIp

Xm.  Anna Maria du Mée, dr. van Frederik George Lodewijk du Mée (IXf) (boekbinder ;boekdrukker; vlgs bevolkingsreg amst papierhandelaar) en Anna Maria Siebbeles (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 1 nov 1862, ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11 mei 1949, 
  1.  Wilhelm du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 11 sep 1881, ovl. (9 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 6 jul 1882. 
  Anna Maria du Mée, otr. te Amsterdam [nh] op 19 nov 1907, tr. (resp. 45 en 58 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10 dec 1907, (gesch. te Amsterdam [nh] op 23 feb 1912) met Jan Herman van Eeghen, zn. van Christiaan Pieter van Eeghen (koopman) en Catharina Huidekoper, geb. te Amsterdam [nh] op 21 sep 1849, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22 okt 1918. 

Xn.  Aartje Mijnhardina Johanna du Mée, dr. van Abraham du Mée (IXg) (boekbinder) en Aartje Vermeulen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 nov 1848, dameskleermaakster, ovl. (39 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11 mrt 1888, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 31 jan 1877, (ontb. door overlijden) met Pieter Johannes Zimmermann, zn. van Peter Joseph Zimmermann (kleermaker) en Cornelia Verbeek, geb. te 's Gravenhage [zh] op 9 aug 1855, kleermaker, ovl. (75 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 14 jun 1931. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Pieter Abraham Zimmermann, geb. te 's Gravenhage [zh] op 24 jun 1878, Fondsbode, Naar Indie vertrokken op 7 augustus 1914 en zijn vrouw volgde op 18 april 1916, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 7 aug 1908 met Helena Louise Aarts, dr. van Johannes Mattheus Jacobus Aarts en Johanna Maria Meijer, geb. te Rotterdam [zh] op 31 okt 1876, Op 18 april 1916 haar man achterna gegaan en zij is vertrokken naar Indie. 
  2.  Henri Zimmermann, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21 aug 1880, Hoofd-commies bij den Post-en Telegraafdienst in Nederlands Indie, ovl. (52 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 7 apr 1933, tr. (1), (gesch.) met Eugenie Albertine Mallien, geb. te Batavia [Indonesië] op 14 mrt 1881, tr. (resp. 35 en 31 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 26 apr 1916 met Johanna Wilhelmina Vermeulen, dr. van Willem Vermeulen en Johanna Hoppener, geb. te Utrecht [ut] op 31 jul 1884, Naaister, ovl. (81 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 2 jul 1966. 
  3.  Abraham Zimmermann, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14 sep 1881, Bouwkundig-tekenaar, Woont ten tijde van huwelijk in Amsterdam, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28 aug 1908 (getuigen: Casper Engelbertus Knies 30jr koopman in hoeden en Stephanus Netto 56jr koopman in hoeden en Willem Zimmermann 24jr elektrotechnisch opzichter en Pieter Abraham Zimmermann 30jr kleermaker) met Elisabeth Maria Knies, dr. van Kasper Engelbertus Knies en Elisabeth Maria van der Burch, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1882. 
  4.  Willem Zimmermann, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14 jun 1884 (getuigen: Abraham du Mée 62jr en Arnoldus Zimmermann 24 jr kleermaker), Electrotechisch ingenieur, kerk.huw. (resp. 35 en 22 jaar oud) te Zürich [Zwitserland] op 6 mrt 1920 met Helene Charlotte Schmid, dr. van Heinrich Schmid (kleermaker) en Anna Berta Roser, geb. te Zürich [Zwitserland] op 15 sep 1897. 
  5.  Levenloos geboren zoon Zimmermann, geb. te 's Gravenhage [zh] op 7 jan 1886. 
  Pieter Johannes Zimmermann, zn. van Peter Joseph Zimmermann (kleermaker) en Cornelia Verbeek, tr. (resp. 38 en 34 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 24 jan 1894 (getuigen: Johannes Theodorus Bouwman 30jr hofbeambte en Jaques van Creveld 42 jr kleermaker en Gerrit Louis Kop 48jr fabrikant en Maria Johan Visser 32 jr winkelier) met Theodora Catharina Leonarda Bouwman, dr. van Cornelis Theodorus Bouwman en Anna Catharina Brouwers, geb. te 's Gravenhage [zh] op 8 jul 1859. 

Xo.  Frederika du Mée, dr. van Abraham du Mée (IXg) (boekbinder) en Aartje Vermeulen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 7 mrt 1852, dameskleermaker, ovl. (53 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 18 feb 1906, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 14 feb 1877, (ontb. door overlijden) met Pieter Adrianus Verschuur, zn. van Pieter Adrianus Verschuur (steendrukker) en Veronique Passeur, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23 dec 1850, boekbinder, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 12 okt 1902. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Pieter Abraham Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20 apr 1877, Boekbinder, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 30 jan 1953, tr. (resp. 38 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26 mei 1915, (ontb. door overlijden) met Maria Agatha Soonius, dr. van Laurentius Soonius en Maria Bakker, geb. te Zoeterwoude [zh] op 7 apr 1890. 
  2.  Frederika Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 24 mrt 1879, tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 7 jun 1905 (getuigen: Hermanus van Elst 31jr bierhuishouder en broeder van de bruidegom en Johannes Cornelis Zwager 25jr handelsreiziger en Willem Frederik Verschuur 24 jr telegrambesteller broer van de bruid en Jacobus Denninck 37jr barbier, allen wonen in Den Haag), (ontb. door overlijden) met Anthonie van Elst, zn. van Arie van Elst en Aartje van Galen, geb. te Leeuwarden [fr] in 1880, Inspecteur ener levensverzekering, Woont tot huwelijk in Breda. 
  3.  Willem Frederik Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1881, telegrambesteller / brievenbesteller, tr. (resp. ongeveer 23 en 20 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 17 nov 1904 (getuigen: Abraham Du Mee 82jr zonder beroep en grootvader van de bruidegom en Johannes Franciscus Roos 40jr kantoorbediende en Pieter Abraham Verschuur 26jr boekbinder en broer van de bruidegom en Johan Loep 38jr zonder beroep, allen wonen in Den Haag) met Sara Antoinetta Wilhelmina Visser, dr. van Hendrik Visser (Schoenmaker) en Jannetje Cornelia Remijn, geb. te Goes [ze] op 10 aug 1884, Dienstbode, Woont tot huwelijk in Den Haag, ovl. (70 jaar oud) te Arnhem [ge] op 6 nov 1954. 
  4.  Petronella Adriana Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 7 nov 1881, tr. (resp. 53 en 60 jaar oud) te Utrecht [ut] op 1 aug 1935 met Jan Jans Stuiver, zn. van Jan Jans Stuiver en Jikke Wijbrans Koopmans, geb. te Aengwirden [fr] op 27 sep 1874, ovl. (75 jaar oud) te Ermelo [ge] op 11 mrt 1950. 
  5.  Jan Willem Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21 feb 1883, Boekbinder / werkman/magazijnknecht, ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 feb 1941, tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 6 jun 1917 met Maria Augusta Harms, dr. van Harm Heinrich Harms en Elizabeth Hendrika Kocklaun, geb. te Amsterdam [nh] op 7 feb 1886, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21 feb 1952. 
  6.  Frederik Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 9 aug 1884, Boekbinder, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 27 mrt 1907, (ontb. door overlijden) met Adriana Oranje, dr. van Johannes Oranje (Timmerman) en Teetje Goudriaan, geb. te 's Gravenhage [zh] op 23 mei 1884, ovl. (42 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 9 mei 1927, tr. (resp. 46 en 24 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 3 sep 1930 (getuigen: Paulus Borgmeijer 53jr en Pieter Ernst 43jr Beiden gemeentebodes) met Meta Oechste, dr. van Jacob Oechste (Wegenopzichter) en Luise Katharina Holzwarth, geb. te Lorch O/H Welzheim in Wurthemberg [Duitsland] op 24 apr 1906,  
   Meta heeft bij huwelijk de Duitse nationaliteit. Woont bij huwelijk in Den Haag en daarvoor in Rotterdam. 
  7.  Johanna Maria Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 4 apr 1886, ovl. (17 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 7 dec 1903. 
  8.  Abraham Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 9 dec 1887, Blekersknecht, tr. (resp. 38 en 23 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23 jun 1926 (getuigen: Johannes Wilhelmus Lahije 21 jr brievenbesteller en broer van de bruid en Pieter Buwalda 54jr werkt bij de Gemeentereiniging. beide wonen in Den Haag) met Tjamke Johanna Lahaije, dr. van Antoon Lahaije (Melkbezorger) en Maria Jacoba van Diest, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21 feb 1903, Dienstbode. 
  9.  Emma Wilhelmina Therese Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 2 aug 1891, dienstbode, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Purmerend [nh] op 5 mrt 1921 met Cornelis Lakemond, zn. van Cornelis Lakemond (landarbeider) en Neeltje Kleimeer, geb. te Purmerend [nh] op 17 jun 1897, wasmeester. 
  10.  Karel Cornelis Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 3 feb 1893, ovl. (2 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 1 mei 1893. 

Xp.  Cornelia Elisabeth Maria du Mée, dr. van Abraham du Mée (IXg) (boekbinder) en Aartje Vermeulen, geb. te 's Gravenhage [zh] op 4 jul 1862, ovl. (66 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 24 jul 1928, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 2 sep 1891 met Henri Leonardus August Breetveld, zn. van Abraham Breetveld (wattenfabrikant) en Alida Elisabeth Frederika Kleij, geb. te Delft [zh] op 5 nov 1862, kunstschilder, ovl. (60 jaar oud) te Gouda [zh] op 28 aug 1923. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Henriette Breetveld, geb. te Vrijenban (Delft) op 17 dec 1891. 
  2.  Adolf Breetveld, geb. te Vrijenban (Delft) op 31 dec 1892. 
  3.  Emile Breetveld, geb. te Vrijenban (Delft) op 31 aug 1894. 
  4.  Louis Breetveld, geb. te Vrijenban (Delft) op 22 okt 1895. 

Xq.  Mijnhardina Frederika Juliana du Mée, dr. van Johan Willem du Mée (IXk) (boekbinder) en Wilhelmina Barendina van Gogh, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 8 jul 1857, naaister, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 2 jan 1938, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 17 okt 1877 (getuigen: Frederik van Gogh 29jr timmerman en Hendrik Christiaan Herman Hagemans 41jr bidder en Johannes Wilhelmus Lahaije 45 jr kleermaker en Dirk Jacobus Visser 23jr letterzetter) met Pieter Adrianus Lahaije, zn. van Willem Lahaije en Johannette Maria Melsert, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 6 mrt 1854, letterzetter, ovl. (hoogstens 83 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] voor 2 jan 1938. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Johanette Maria Lahaije, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1880, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12 apr 1905 (getuigen: Antonie Josephus Beck 45jr portier en Willem Frederik George Lodewijk du Mee 45jr meubelmaker ooms van de bruid en Leonardus Theodorus van Markwijk 36jr koetsier broeder der bruidegom en Bastiaan Pieter Naastepad 38jr vuurstoker allen wonen in Den Haag) met Johannes Wilhelmus van Markwijk, zn. van Johannes Hendrik van Markwijk (Schoenmaker) en Wilhelmina Christina Graat, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1883, Timmerman. 

Xr.  Willem Frederik George Lodewijk du Mée, zn. van Johan Willem du Mée (IXk) (boekbinder) en Wilhelmina Barendina van Gogh, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27 okt 1859, meubelmaker, ovl. (70 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18 jan 1930, tr. (beiden 19 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [zh] op 19 feb 1879 (getuigen: Frederik van Gogh 30jr timmerman en Johannes Wooning 31jr smid en Wilhemus Wooning 26jr smid), (ontb. door overlijden) met Cornelia Wooning, dr. van Gerardus Wooning (huisschilder) en Cornelia Leich, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 25 jan 1860, ovl. (55 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 21 apr 1915. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Johan Willem Gerardus du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 3 feb 1879, ovl. (64 jaar oud) te Batavia, Kamp Tjideng [Indonesië] op 31 aug 1943, volgt XIq
  2.  Cornelis Pieter du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 12 aug 1881, ovl. (59 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 27 nov 1940, volgt XIr
  3.  Willem Jacobus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 10 jan 1884, volgt XIs
  4.  Gerardus Franciscus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20 okt 1886, volgt XIt
  5.  Jacobus Marinus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12 feb 1890, volgt XIu
  6.  Frederik George Lodewijk (Freek) du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15 jan 1893, volgt XIv
  7.  Pieter Adrianus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 7 jan 1896, ovl. (92 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11 sep 1988, volgt XIw
  8.  Antonie Josephus du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] in dec 1898, ovl. (2 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 8 feb 1899. 
  Willem Frederik George Lodewijk du Mée, tr. (resp. 61 en 52 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 3 aug 1921 met Alida Maria Johanna de Groot, dr. van Wilhelmus de Groot en Alida Maria Johanna Muijs, geb. te Rotterdam [zh] op 19 nov 1868, depothoudster; modiste. 
  Alida Maria Johanna de Groot, dr. van Wilhelmus de Groot en Alida Maria Johanna Muijs, tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 5 okt 1887, (gesch. te Rotterdam [zh] op 15 mrt 1892) met Johan Hendrik Putter, zn. van Christiaan Frederik Putter en Margaretha Cornelia Hoffman, geb. te Rotterdam [zh] op 10 aug 1864, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21 mei 1908. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Wilhelmina Alida Theresia Putter, geb. te Rotterdam [zh] akte nr 2977 op 4 jun 1889, ovl. (7 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 4 jan 1890. 
  2.  Johan Hendrik Putter, geb. te Rotterdam [zh] op 28 apr 1888, brievenbesteller, ovl. (56 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 2 okt 1944, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13 okt 1909 met Berdina Hartemink, geb. te Arnhem [ge] op 24 apr 1889. 
  3.  Levenloos geboren kind Putter, geb. te Rotterdam [zh] op 6 jan 1891. 

Xs.  Wilhelmina Johanna du Mée, dr. van Johan Willem du Mée (IXk) (boekbinder) en Wilhelmina Barendina van Gogh, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27 jan 1862, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27 jul 1935, tr. (beiden 20 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11 okt 1882 (getuigen: Johan Elsen 39jr bediende en Jacobus Hammerstein 40jr vormer en Cornelis Gerardus Schraag 41jr bode en Dirk Tas 60jr zonder beroep) met Johannes Franciscus Riep, zn. van Jacobus Cornelis Riep (machinist) en Johanna Cornelia Schraag, geb. te 's Gravenhage [zh] op 26 okt 1861, meubelmaker, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19 nov 1922. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Johannes Franciscus Riep, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12 jun 1882, stoelemaker, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15 nov 1905 met Arnolda Borsch, dr. van Jan Johannes Borsch (arbeider) en Trijntje Wijker, geb. te Den Helder [nh] in 1881. 
  2.  Johanna Cornelia Riep, geb. te Rotterdam [zh] op 5 nov 1884, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 24 jan 1908 met Hijke Wierda, zn. van Sierp Willems Wierda en Saakjen de Vries, geb. te Sloten [nh] in 1884, agent van politie. 
  3.  Willem Frederik George Lodewijk Riep, geb. te Rotterdam [zh] op 20 nov 1886, ovl. (11 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 27 okt 1887. 
  4.  Willem Jacobus Cornelis Riep, geb. te Rotterdam [zh] op 7 jul 1889, tr. (resp. 24 en ongeveer 29 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13 mei 1914 met Sophia Wilhelmina de Groot, dr. van Willem Carel Herman de Groot (stoffeerder) en Jacoba Anna Elisabeth Vrouwenfelder, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1885, naaister. 
  5.  Frederik Wilhelmus Cornelis Riep, geb. te Rotterdam [zh] op 6 jun 1892, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 5 nov 1972, tr. (beiden 20 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 28 mei 1913, (gesch. te 's Gravenhage [zh] op 6 okt 1952) met Annetje Martina Dispa, dr. van Simon Pieter Karel Dispa (vuurstoker) en Helena Cornelia Gerritse, geb. te 's Gravenhage [zh] op 4 apr 1893, tr. (resp. 60 en 51 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 29 okt 1952 met Anna van der Meer, dr. van Gerardus van der Meer en Wilhelmina Godefrida Johanna Waardelo, geb. te Haarlem [nh] op 23 jan 1901, ovl. (70 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19 mrt 1971. 
  6.  Wilhelmina Johanna Riep, geb. te Amsterdam [nh] op 13 jun 1895, tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28 jul 1916 met Jules Antoine Tusschenbroek, zn. van Walterus Antonius Tusschenbroek en Julia Josephina Brandes, geb. te Kralingen [zh] op 16 feb 1888, sergant der jagers. 

Xt.  Maria Cornelia du Mée, dr. van Johan Willem du Mée (IXk) (boekbinder) en Wilhelmina Barendina van Gogh, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22 feb 1864, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 apr 1941, tr. (resp. 20 en 36 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 4 feb 1885 (getuigen: Martinus Cornelis Adrianus de Graaff 34jr metselaar en Willem Frederik George Lodewijk du Mee 25jr meubelmaker en Wilhelmus Gerardus Wooning 32jr smid en Johannes Wooning 37jr smid) met Adriaan Schuts, zn. van Ernst Hendrik Schuts en Willemijntje Lijntje Tielemans, geb. te Willemstad [nb] op 20 aug 1848, Rijksambtenaar, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 feb 1920. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Ernst Hendrik Schuts, geb. te Bodegraven [zh] op 19 apr 1886. 
  2.  Wilhelmus Johannes Schuts, geb. te Bodegraven [zh] op 6 aug 1887. 
  3.  Arie Schuts, geb. te Bodegraven [zh] op 11 okt 1891. 
  4.  Pieter Schuts, geb. te Bodegraven [zh] op 17 jul 1893. 
  5.  Adriaan Schuts, geb. te Delft [zh] op 11 apr 1895, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25 jul 1917 met Judith Miezelmoe, dr. van Johannes Miezelmoe en Anna Koster, geb. te Zwartewaal [zh] in 1896. 
  6.  Wilhelmina Johanna Schuts, geb. te Delft [zh] op 27 dec 1900, tr. (resp. 24 en ongeveer 36 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18 nov 1925 met Hendrik Assele, zn. van Simon Assele en Cornelia van Zanten, geb. te Rotterdam [zh] in 1889. 

Xu.  Jacoba Maria du Mée, dr. van Johan Willem du Mée (IXk) (boekbinder) en Wilhelmina Barendina van Gogh, geb. te 's Gravenhage [zh] op 24 mei 1865, Dienstbode / Naaister, ovl. (84 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 10 dec 1949, begr. te 's Gravenhage [zh] op 13 dec 1949, 
  1.  Levenloos geboren zoon du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 7 okt 1885. 
  Jacoba Maria du Mée, tr. (resp. 28 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [zh] op 7 jun 1893 (getuigen: Johannes Eigendaal 53jr trambeambte en Willem Frederik George Lodewijk du Mee 33jr meubelmaker en Johannes Franciscus Riep 31jr meubelmaker en Cornelis Zaal 27jr timmerman), (gesch. te 's Gravenhage [zh] op 2 feb 1898) met Johannes Adrianus de Graaf, zn. van Johannes Adrianus de Graaf (Agent van politie) en Maria Eijgendaal, geb. te 's-Gravenhage [zh] in 1866, agent van politie, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 24 jan 1905. 
  Jacoba Maria du Mée, tr. (resp. 33 en 39 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 2 nov 1898 met Antonie Josephus Beck, zn. van Antonie Josephus Beck (Kleermaker) en Antoinette Francoise Louise Henriette Reijnaud, geb. te Harderwijk [ge] op 15 okt 1859, Bediende / departementsbode, ovl. (59 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30 jul 1919. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Mijnhard Frederik Julius Beck, geb. te 's Gravenhage [zh] op 13 mei 1899, departementsschrijver, ovl. (70 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 6 nov 1969, tr. (resp. 29 en ongeveer 28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30 nov 1928 (getuigen: Antonie Josephus Beck 27jr sergant majoor der Infanterie broeder van de bruidegom en Elisabeth Frederika Maria Wimmers 30jr zuster van de bruid, allen wonen Den Haag) met Gerardina Alida Cornelia Wimmers, dr. van Albert Jacob Adriaan Wimmers en Christina Catharina Theresia Siebrecht, geb. in 1900, dienstbode. 
  2.  Antonie Josephus Beck, geb. te 's Gravenhage [zh] op 13 sep 1901, Sergant-majoor instructeur, tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20 feb 1929 (getuigen: Mijnhard Frederik Julius Beck 29jr departementsschrijver en Adrianus Johannes Wilhelmus Brouwer 24jr musicus) met Elisabeth Geertruida Brouwer, dr. van Johannes Franciscus Brouwer (Machinebankwerker) en Pieternella Johanna Stolk, geb. te Delft [zh] in 1906. 
  3.  Jacoba Maria Beck, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20 mei 1904. 

Xv.  Mijnhardina Hendrika Elisabeth Jacoba du Mée, dr. van Johan Willem du Mée (IXk) (boekbinder) en Wilhelmina Barendina van Gogh, geb. te 's Gravenhage [zh] op 7 feb 1871, naaister, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 10 dec 1890 met Cornelis Zaal, zn. van Lourens Zaal (timmerman) en Hillegonda Adriana van der Lecq, geb. te Zegwaard [zh] op 27 apr 1866, timmerman, ovl. (72 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18 jun 1938. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Cornelia Jacoba Elisabeth Zaal, geb. in 1892, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 26 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 8 sep 1911 (getuigen: Antonie van Zijl 32jr handelsreiziger en Laurens Zaal 71jr  Grootvader der bruid en Laurens Zaal 35jr oom van de bruid en Johannes Witmaar 35jr . De lkaatste drie zijn timmerman allen wonen in Den Haag) met Johan Ulrich Benz, zn. van Franciscus Ulrich Caspar Benz (Werkbouwkundig tekenaar) en Anette Radix, geb. te Oosterhout [ge] in 1885, Bouwkundig opzichter-tekenaar. 
  2.  Jeanette Zaal, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22 jan 1894. 
  3.  Hillegonda Adriana Zaal, geb. te 's Gravenhage [zh] in jun 1895, ovl. (3 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 30 sep 1895. 

Generatie XI

XIa.  Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee, zn. van Theodorus Cornelis Dumée (Xa) (koopman in garen en band) en Pietje Hoos, geb. te Rotterdam [zh] op 3 dec 1874, Havenarbeider, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11 nov 1957, tr. (beiden 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21 feb 1894 met Margaretha Adriana de Vries, dr. van Teunis Jacobus de Vries en Adriana van Bol-Es, geb. te Rotterdam [zh] op 1 jan 1875, ged. te Rotterdam [zh] op 4 jan 1875, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21 aug 1952. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Petronella Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 7 nov 1894, ovl. (6 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 3 jul 1901. 
  2.  Johannes Jacobus (Jan) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 6 aug 1896, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 1 mrt 1968, volgt XIIa
  3.  Adriana Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 13 aug 1899, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 12 dec 1899. 
  4.  Teunis Jacobus (Koos) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 2 sep 1900, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam [zh] circa sep 1968, volgt XIIb
  5.  Margaretha Adriana Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 18 feb 1903, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19 okt 1965, volgt XIIc
  6.  Petronella Alida Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 24 jun 1905, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] in jan 1988, tr. (resp. 17 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 4 apr 1923 met Jacobus Petrus Roemer, zn. van Piet Hein Roemer en Maria Arnolda Reijnen, geb. te Haarlem [nh] op 26 dec 1900, bakkersknecht / ketelbikker, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] in mei 1961. 
  7.  Maria Magdalena (Marie) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 28 okt 1912, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23 aug 1993, volgt XIId
  8.  Maartje Dirkje (Miep) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 22 apr 1915, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 3 jan 1997, volgt XIIe
  9.  Gijsbertus Anthonie (Toon) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 18 sep 1918, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 4 mrt 1990, volgt XIIf

XIb.  Elizabeth Dumee, dr. van Theodorus Cornelis Dumée (Xa) (koopman in garen en band) en Pietje Hoos, geb. te Rotterdam [zh] op 10 mrt 1877, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 1 nov 1912, 
  1.  Levenloos geboren meisje Dumee, geb. en ovl. te Rotterdam [zh] op 9 jun 1896. 
  Elizabeth Dumee, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] akte nr. 1113 op 15 jul 1896, (gesch.) met Johannes de Paauw, zn. van Johannes de Paauw en Grietje Verburg, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 4230 op 5 nov 1873, koopman. 
  Johannes de Paauw, zn. van Johannes de Paauw en Grietje Verburg, tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 9 nov 1901, (gesch. te Rotterdam [zh] op 10 aug 1906) met Apolonia Sparreboom, dr. van Fop Sparreboom en Johanna Huizer, geb. te Ridderkerk [zh] op 14 feb 1869, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24 feb 1936. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Johannes de Paauw, geb. te Rotterdam [zh] op 12 feb 1902, tr. (resp. 27 en 17 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13 nov 1929 met Cornelia Maria Dirkx, dr. van Hendrikus Johannes Dirkx en Adriana Michielsen, geb. te Princenhage [nb] op 15 nov 1911. 
  Johannes de Paauw, tr. (resp. 35 en 27 jaar oud) (3) te Rotterdam [zh] op 20 jan 1909 met Sophia Jansen, dr. van Johannes Jansen en Hendrina Pieternella Bouman, geb. te Oudewater [ut] op 17 dec 1881. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Grietje Johanna de Paauw, geb. te Rotterdam [zh] op 5 mei 1910, ovl. (2 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 7 mei 1910. 
  2.  Johanna de Paauw, geb. te Rotterdam [zh] op 31 jul 1912. 
  3.  Levenloos geboren jongetje de Paauw, geb. en ovl. te Rotterdam [zh] op 5 nov 1914. 
  Elizabeth Dumee, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 26 aug 1903, (gesch. te Rotterdam [zh] op 8 okt 1912) met Cornelis Sandbergen, zn. van Mattheus Sandbergen en Aletta van Tricht, geb. te Zutphen [ge] op 19 aug 1875, bootwerker, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13 mei 1942. 
  Cornelis Sandbergen, zn. van Mattheus Sandbergen en Aletta van Tricht, tr. (beiden 21 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 13 jan 1897, (gesch. te Rotterdam [zh] op 26 jun 1899) met Maartje van Dongen, dr. van Maria Cornelia van Dongen, geb. te Rotterdam [zh] op 6 apr 1875, Maartje werd door haar moeder erkend op 20 oktober 1896, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20 feb 1927. 
  Cornelis Sandbergen, tr. (resp. 41 en 42 jaar oud) (3) te Rotterdam [zh] op 18 jul 1917 met Hendrika Petronella van den Berg, dr. van Jacobus van den Berg en Teuntje van Wensveen, geb. te Rotterdam [zh] op 12 nov 1874, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 1 nov 1942. 

XIc.  Pieter Dumee, zn. van Theodorus Cornelis Dumée (Xa) (koopman in garen en band) en Pietje Hoos, geb. te Rotterdam [zh] op 18 jun 1879, bootwerker, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijkerhout [zh] Woont in Rotterdam op 4 aug 1963, tr. (resp. 20 en 16 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 13 sep 1899 met Maaike Cullens, dr. van Daniel Cullens en Maaike van Weijen, geb. te Delfshaven [zh] op 24 jul 1883. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Maaike Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 22 aug 1899, naaister,  
   akte nr. 7298; erkenning door de ouders op 13-09-1899, achternaam van Maaike was Cullens,  
   tr. (resp. 19 en 32 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 1 aug 1919 met Gerardus Cornelis van Kan, zn. van Cornelis Johannes van Kan (kleding bleker) en Johanna Wilhelmina van Ruijk, geb. te Voorburg [zh] op 15 nov 1886, kleding bleker. 
  2.  Pieter Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 16 jul 1903, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 2 nov 1904. 
  3.  Adriaan (Arie) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 27 apr 1905, ovl. (67 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 18 jan 1973, volgt XIIg
  4.  Pieter (Piet) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 15 mei 1907, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23 apr 1984, volgt XIIh
  5.  Elizabeth Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 8 jul 1909, ovl. (7 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 2 jan 1917. 
  6.  Theodora Cornelia Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 29 jan 1911, ovl. (34 jaar oud) te Poortugaal [zh] woont in Rotterdam op 11 jan 1946. 
  7.  Theodorus Cornelis Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 16 mrt 1912, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 6 sep 1912. 
  8.  Maria Magdalena Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 14 jun 1913, ovl. (3 jaar oud) te Velp [ge] op 28 dec 1916. 
  9.  Maria Magdalena Dumee, geb. te Rotterdam [zh] in 1917, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 7 dec 1918. 
 
Theodora Cornelia Dumee.
Ongehuwd overleden.
 

XId.  Christiaan Nicolaas Albertus du Mée, zn. van Nicolaas Albertus du Mée (Xc) (bediener bij begrafenis; koopman) en Adriana Clasina de Zwart, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 6409 op 15 dec 1890, instrumentmaker, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11 apr 1934, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Groningen [gr] op 8 jun 1916 met Wieke Johanna Catharina (Wia) Bachmann, dr. van Johannes Ernst Bachmann en Hillechien Wierenga, geb. te Groningen [gr] op 14 sep 1888, ovl. (80 jaar oud) te Hilversum [nh] op 23 mrt 1969. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Anna Maria Hillegonda du Mée, geb. te Groningen [gr] op 4 jul 1917, volgt XIIi

XIe.  Cornelia Magdalena Sophia du Mée, dr. van Cornelis Jacobus Johannes du Mée (Xf) (Bakkersknecht) en Maria Vreke (Dienstbode), geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk M, nummer 105 op 2 okt 1887, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Middelburg [ze] op 29 sep 1911 met Hendrik Cornelis Delst, zn. van Johannis Cornelis Delst en Elisabeth van Rotten, geb. te Middelburg [ze] op 5 feb 1885, Los Werkman, ovl. (61 jaar oud) te Middelburg [ze] op 11 jan 1947. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Cornelia Maria Delst, geb. te Middelburg [ze] op 30 jul 1907, ovl. (84 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17 jan 1992, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (1) te Middelburg [ze] op 7 mrt 1930 met Cornelis Johannes de Ruijter, zn. van Philippus Ruijter. de en Johanna Evertse, geb. te Middelburg [ze] op 3 feb 1902, politoerder, Overleden door een bedrijfsongeval, ovl. (33 jaar oud) te Middelburg [ze] op 28 sep 1935, tr. (2) met Vellinga, tr. (3) met Karel Sloover, zn. van Jacobus Johannes Sloover (sigarenmaker / winkelbediende / sjouwerman) en Lena Smallegange (dienstmeid), geb. te Middelburg [ze] op 8 mrt 1903. 
  2.  Johannis Cornelis Delst, geb. te Middelburg [ze] op 8 jan 1912. 

XIf.  Jacobus Frederik Andries du Mée, zn. van Jacobus Fredrik Andries du Mée (Xi) (40 jaar agent van de chocoladefabrieken Bensdorp & co) en Willemina Clasina van der Sluijs, geb. te Amsterdam [nh] op 13 mei 1868, koekbakker / Handelsreiziger, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10 aug 1923, otr. te Amsterdam [nh] op 30 apr 1891, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Amsterdam [nh] Reg.11 fol. 19v op 14 mei 1891 met Anna Clasina Eggers, dr. van Hendrik Eggers (sigarenmaker) en Sara Wilhelmina Lens, geb. te Amsterdam [nh] op 21 okt 1871, ovl. (59 jaar oud) te Soerabaja [Indonesië] op 13 sep 1931. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Jacobus Frederik Andries (Jack) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 6 okt 1892, ovl. (74 jaar oud) te Miami-Dade County, Florida [Verenigde Staten] in nov 1966, volgt XIIj
  2.  Jan Jacob du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 1 mrt 1894, reiziger / kantoorbediende. 
  3.  Henderik du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 9 jun 1895, Boekhouder/ koopmantechn art,  
   Henderik is naar Ned. Oost Indie geweest in 1924. Henderik is in Haarlem overleden - zijn woonplaats was Zandvoort 
   Ovl. (62 jaar oud) te Haarlem [nh] op 1 jan 1958, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19 apr 1922 (getuigen: André Leon Zondervan 36jr procuratiehouder woont Den Haag en Jacobus Frederik Andries Du Mée 29jr handelsagent woont Haarlem broer van bruidegom), (gesch. te Amsterdam [nh] op 26 sep 1924) met Bastiana Pieternella Hendrika Hartman, dr. van Dirk Willem Hartman en Johanna Hendrina Morel, geb. te 's Gravenhage [zh] op 9 mrt 1894, ovl. (41 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 8 mei 1935. 
  4.  Wilhelm Nicolaas (William) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 17 feb 1897,  
   Wilhelm Nicolaas Du Mée, woonplaats Haarlem. 
   Emigreerde, als 20 jarige man, op 07 Feb 1918 vanuit Rotterdam op het schip "Nieuw Amsterdam" 
   Hij kwam aan op Ellis Island, New York City, New York, United States 
   Ovl. (76 jaar oud) te Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, [Verenigde Staten] op 26 jun 1973, begr.
Holy Cross Cemetery and Mausoleum
Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, tr. In VS met Helena Johanna Maria Reijnen, dr. van Petrus Canisius Reijnen (verver) en Johanna de Vos, geb. te Nijmegen [ge] op 25 mrt 1903, ovl. (91 jaar oud) te Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, [Verenigde Staten] op 17 mei 1994, begr. Holy Cross Cemetery and Mausoleum
Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, VS. 
  5.  Wilhelmina Clasina du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 25 aug 1900, Wilhelmina Clasina ging op 16 okt 1927 met haar moeder mee naar N O Indie. 
  6.  Levenloos geboren kind du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 27 apr 1906. 

XIg.  Fredrik George Lodewijk du Mée, zn. van Jacobus Fredrik Andries du Mée (Xi) (40 jaar agent van de chocoladefabrieken Bensdorp & co) en Willemina Clasina van der Sluijs, geb. te Amsterdam [nh] op 25 apr 1874, Bloemist, ovl. (73 jaar oud) te Zandvoort [nh] op 18 okt 1947, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 2 mrt 1899 met Geertrui Anna de Kok, dr. van Pieter de Kok en Geertrui Anna Lotgering, geb. te Zwolle [ov] op 21 okt 1873, ovl. (85 jaar oud) te Doorn [ut] op 10 feb 1959. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Jacobus Fredrik Andries du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 29 nov 1899, Handelsagent, ovl. (60 jaar oud) te Zeist [ut] op 8 okt 1960, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (1) te Zandvoort [nh] op 6 apr 1922, (gesch. te Zandvoort [nh] op 8 jun 1950) met Catharina Johanna Huijsing, dr. van Christiaan Huijsing (Conducteur) en Christina Wilhelmina Heil, geb. te Watergraafsmeer [nh] op 3 apr 1898, kraamverzorgster, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21 apr 1980, tr. (2) met Helena Mee
  2.  Gerard Andries du Mée, geb. te Amsterdam [nh] vermoedelijk 13 sep 1900. 
  3.  Johannes du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 1 jul 1901, Reiziger, tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Zandvoort [nh] op 11 mrt 1926 met Cornelia Hendrica Alida Koers, dr. van Hendrik Daniel Koers en Wilhelmina Tibechien Bosma, geb. te Amsterdam [nh] in 1904. 
  4.  Fredrik George Lodewijk du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 23 dec 1903, Handelsagent, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Zandvoort [nh] op 11 mrt 1926 met Johanna Maria Sophia Rous, dr. van Arie Rous en Jannetje van der Lugt, geb. te Amsterdam [nh] in 1903. 
  5.  Geertrui Anna du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 15 okt 1906. 
  6.  Franciscus Elisa (Frans) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 11 feb 1910, ovl. (58 jaar oud) te Mill [nb] op 27 mrt 1968, volgt XIIk

XIh.  Willem Nicolaas Anton du Mée, zn. van Jacobus Fredrik Andries du Mée (Xi) (40 jaar agent van de chocoladefabrieken Bensdorp & co) en Willemina Clasina van der Sluijs, geb. te Amsterdam [nh] op 19 okt 1876, Banketbakker, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26 okt 1911, begr. te Amsterdam [nh] op 30 okt 1911, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11 mei 1905 met Johanna Jacoba Harlaar, dr. van Meindert Harlaar (Smid) en Cornelia Wesselman, geb. te Amsterdam [nh] op 24 sep 1878, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22 nov 1921. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Johanna Jacoba du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 18 feb 1907, volgt XIIl
  2.  Wilhelmina Nicolasina Antonia du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 22 aug 1909, volgt XIIm

XIi.  Anton Pieter du Mée, zn. van Jacobus Fredrik Andries du Mée (Xi) (40 jaar agent van de chocoladefabrieken Bensdorp & co) en Willemina Clasina van der Sluijs, geb. te Amsterdam [nh] op 5 jun 1881, directeur bioscoop, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 9 dec 1952, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 29 nov 1906, (gesch. te Amsterdam [nh] op 4 jul 1929) met Maria Wissink, dr. van Lambertus Wissink en Christina Frederica Höppe, geb. te Amsterdam [nh] op 10 mei 1885, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25 jan 1970. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Anton Pieter Cornelis Theodorus du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 6 mei 1908, ovl. (91 jaar oud) te Houthalen [België] op 27 mei 1999, volgt XIIn
  2.  Johan Casper du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 16 dec 1909, ovl. (7 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 31 jul 1910. 
  Anton Pieter du Mée, tr. (resp. 48 en 31 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 12 dec 1929 met Catharina Boeske, dr. van Thae Boeske (Koopman in vis) en Maria Agatha van der Meer, geb. te Amsterdam [nh] op 5 feb 1898, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28 feb 1966. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Antoinette Petronella (Netty) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 3 nov 1930, ovl. (4 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 21 mrt 1931. 
  2.  Robbie Anton Pieter (Rob) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 28 mrt 1935, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 7 jan 2003, tr. (25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17 aug 1960. 

XIj.  Jan Willem du Mée, zn. van Jan Willem du Mée (Xj) (boekdrukker) en Maartje Paskata, geb. te Amsterdam [nh] op 24 nov 1873, boekdrukker, ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20 feb 1916, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 3 feb 1898, (ontb. door overlijden) met Alida Maria Gordijn, dr. van Gerrit Wouter Gordijn (schoenmaker) en Anna Maria Vegersteen, geb. te Amsterdam [nh] op 15 dec 1874, ovl. (92 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21 feb 1967, begr. te Amsterdam [nh] op 27 feb 1967. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Jan Willem du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 3 jun 1899, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22 sep 1987, volgt XIIo
  Alida Maria Gordijn, dr. van Gerrit Wouter Gordijn (schoenmaker) en Anna Maria Vegersteen, tr. (resp. 46 en 41 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 11 aug 1921 met Gerardus Petrus Giskes, zn. van Petrus Gerardus Giskes en Maria de Jager, geb. te Hilversum [nh] op 21 jun 1880, bouwkundig uitvoerder, ovl. (85 jaar oud) te Ouder Amstel [nh] op 16 dec 1965. 

XIk.  Christiaan Constant du Mée, zn. van Jan Willem du Mée (Xj) (boekdrukker) en Maartje Paskata, geb. te Amsterdam [nh] op 5 jul 1875 (getuigen: Pieter George Cornelis du Mée, boekbinder 24 jr en Gerardus Willem Frederik du Mée, boekbinder 23 jr), barbier, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22 apr 1946, tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 21 sep 1899, (ontb. door overlijden) met Anna Maria Hangoor, dr. van Rinke Hangoor en Gerritje Turkstra, geb. te Harlingen [fr] op 25 mrt 1881, ovl. (37 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13 nov 1918. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Maartje du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 8 apr 1900, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23 dec 1983, volgt XIIp
  2.  Johan Rinke du Mée, geb. te Geertruidenberg [nb] op 25 jan 1902, bediende grote vaart, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26 okt 1973, begr. te Amsterdam [nh] op 31 okt 1973, tr. (resp. 36 en 37 jaar oud) te Mariakerke [België] op 16 jul 1938 met Emilie Marie de Wandel, dr. van Petrus Joannes de Wandel en Mathilde van de Gejuchte, geb. te Eeklo,b op 20 okt 1900, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 15 apr 1961, begr. te Amsterdam [nh] op 19 apr 1961. 
  3.  Jan Willem Christiaan Constant du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 17 jun 1908, volgt XIIq
  4.  Anna Maria du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 1 jan 1913, volgt XIIr
  5.  Gerretje du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 26 nov 1917, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) in 2009, volgt XIIs
  Christiaan Constant du Mée, tr. (resp. 43 en 32 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 5 jun 1919, (ontb. door overlijden) met Jeannette Vinkeles, dr. van Paulus Vinkeles en Anna van Putten, geb. te Amsterdam [nh] op 23 okt 1886, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 1 aug 1969, begr. te Amsterdam [nh] op 5 aug 1969. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Wilhelmina Louisa du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 25 okt 1921, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 2 jan 2005, begr. te Amsterdam [nh] op 10 jan 2005. 
  Jeannette Vinkeles, dr. van Paulus Vinkeles en Anna van Putten, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 11 mei 1910, (ontb. door overlijden) met Rinze Anne Hangoor, zn. van Rinke Hangoor en Gerritje Turkstra, geb. te Amsterdam [nh] op 21 jan 1886, magazijnbediende, ovl. (27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16 jun 1913. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Rinke Hangoor, geb. te Amsterdam [nh] op 30 dec 1910, boekbinder, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 jun 1936 met Anna Elisabeth Vos, geb. te Amsterdam [nh] op 13 nov 1915, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16 okt 1990. 

XIl.  Hendricus Johannes du Mée, zn. van Pieter George Cornelis du Mée (Xk) (Boekbinder; milicien) en Maria Johanna Pothoff, geb. te Amsterdam [nh] op 5 jul 1877, opzichter, controleur klachtendienst, schrijver gasfabriek, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 sep 1947, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16 mei 1907 met Geertruida Theodora Nieuwenhoff, dr. van Joannes Antonius Nieuwenhoff en Eva Smit, geb. te Amsterdam [nh] op 13 jul 1882, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17 feb 1952. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Maria Johanna (Miep) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 6 okt 1911, ovl. (95 jaar oud) op 14 dec 2006, gecr. te Leusden [ut] op 19 dec 2006, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25 mei 1939 met George Carl Wilhelm (Carl) Lohof, zn. van Ludwig Friedrich Lohof en Everarda Johanna Huigenbosch, geb. te Amsterdam [nh] op 1 okt 1910. 
  2.  Joannes Antonius (Joop) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 16 aug 1913, ovl. (96 jaar oud) te Zeist [ut] op 17 mei 2010, volgt XIIt

XIm.  Henriëtte Catrina Wilhelmina du Mée, dr. van Pieter George Cornelis du Mée (Xk) (Boekbinder; milicien) en Maria Johanna Pothoff, geb. te Amsterdam [nh] op 19 nov 1891, ovl. (77 jaar oud) te De Bilt [ut] op 24 dec 1968, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17 apr 1919 met Johannes de Baat Doelman, zn. van Hendrik de Baat Doelman en Jacoba Elizabeth Kuijt, geb. te Amsterdam [nh] op 7 nov 1889. 

XIn.  Maria Magdalena Alida du Mée, dr. van Gerardus Willem Frederik du Mée (Xl) (boekdrukker/bode) en Maria Anna van Couwelaar, geb. te Amsterdam [nh] op 26 sep 1876, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 31 jan 1957, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 5 sep 1901 met Willem Hespe, zn. van Jan Daniël Hespe (Fabrikant) en Maria Alida Christina Josephina Gerz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 25 dec 1875, Beeldhouwer / musicus, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22 jan 1964. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Maria Magdalena Alida Hespe, geb. te Amsterdam [nh] op 26 jul 1902, onderwijzeres openbaar lager onderwijs, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23 nov 1933 met Maarten Johannes Boender, zn. van Maarten Johannes Boender en Petronella Jacoba Fritschij, geb. te Amsterdam [nh] op 15 jan 1909, leerkracht openbaar lager onderwijs lich. opvoeding. 

XIo.  Hendrik du Mée, zn. van Gerardus Willem Frederik du Mée (Xl) (boekdrukker/bode) en Maria Anna van Couwelaar, geb. te Amsterdam [nh] op 13 mrt 1882, agent levensverzekeringmij; begrafenisonderneming, ovl. (78 jaar oud) te Haarlem [nh] op 9 jan 1961, gecr. te Velsen [nh] op 13 jan 1961, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] Reg.5C fol. 5v op 4 mei 1905, (gesch. te Amsterdam [nh] op 16 feb 1912) met Wilhelmina Antonia Lohnstein, dr. van Antonius Hendrikus Lohnstein (melkslijter) en Theresia Jacobi, geb. te Amsterdam [nh] op 12 okt 1883, strijkster, ovl. (82 jaar oud) te Bussum [nh] op 28 dec 1965. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Hendrik (Henny) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 19 feb 1906, volgt XIIu
  2.  Wilhelmina Antonia (Wil) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 11 aug 1910, volgt XIIv
  Wilhelmina Antonia Lohnstein, dr. van Antonius Hendrikus Lohnstein (melkslijter) en Theresia Jacobi, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] Reg.2K fol. 22v op 19 dec 1912 met Jan Johannes Boukamp, zn. van Martinus Boukamp (fourier bij de Infanterie/ sergant majoor / pensionhouder) en Leuntje Magelina van der Kuijl, geb. te Middelburg [ze] op 30 jan 1882, onderwijzer. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Jan Johannes Boukamp, geb. te Bussum [nh] op 18 sep 1920, ovl. (71 jaar oud) te Meppel [dr] op 16 jan 1992, tr. 
  Hendrik du Mée, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] Reg.5E fol. 12v op 11 jul 1912 met Elisabeth Casteele, dr. van Jacobus Johannes Casteele (conducteur) en Elisabeth Hoppen, geb. te Amsterdam [nh] op 6 jun 1889, ovl. (62 jaar oud) te Doorn [ut] op 22 jul 1951. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Maria Anna du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 16 jun 1913, ovl. (78 jaar oud) te Oss [nb] op 9 dec 1991, volgt XIIw
  2.  Elisabeth (Bep) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 30 mei 1914, ovl. (88 jaar oud) te Heeswijk-Dinther [nb] op 23 dec 2002, volgt XIIx
  3.  Jacobus Johannes (Co) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 16 mei 1918, ovl. (68 jaar oud) te Nederhorst den Berg [ut] op 7 jun 1986, volgt XIIy

XIp.  Catharina Alberdina du Mée, dr. van Gerardus Willem Frederik du Mée (Xl) (boekdrukker/bode) en Maria Anna van Couwelaar, geb. te Amsterdam [nh] op 9 mrt 1886, piano onderwijzeres, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28 dec 1957, begr. te Amsterdam [nh] op 2 jan 1958, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 14 dec 1911 met Casper Hendrik Hespe, zn. van Jan Daniël Hespe (Fabrikant) en Maria Alida Christina Josephina Gerz, geb. te Amsterdam [nh] op 6 jul 1884, Fabrikant, ovl. (32 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 6 mrt 1917, begr. te Amsterdam [nh] Nieuwe Ooster op 10 mrt 1917. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Gerarda Wilhelmina Hespe, geb. te Amsterdam [nh] op 30 jan 1914, tr. (32 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24 okt 1946 met S m a Sinclair Mc Arthur

XIq.  Johan Willem Gerardus du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (Xr) (meubelmaker) en Cornelia Wooning, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 3 feb 1879, meubelmaker; Hoofd Werkplaats Dienst Gevangeniswezen, ovl. (64 jaar oud) te Batavia, Kamp Tjideng [Indonesië] op 31 aug 1943, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 16 mei 1900 (getuigen: Willem Gerardus Wooning 47jr en Johannes Wooning 52jr smeden en Cornelis Zaal 34jr timmerman en Antonie Josephus Beck 41jr beambte ooms van de bruidegom, allen wonen in Den Haag) met Maria Theodora Bakker, dr. van Frederik Albertus Bakker (koetsier) en Hendrika van Betuw, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 4 nov 1872, ovl. (71 jaar oud) te Batavia, Kamp Tjideng [Indonesië] op 6 aug 1944. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Cornelia du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22 jul 1900, ovl. (57 jaar oud) te Delft [zh] op 16 jun 1958, volgt XIIz
  2.  Alida Hendrika du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 29 nov 1902, volgt XIIaa
  3.  Johan Willem Gerardus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 5 mei 1904. 
  4.  Frederik Albertus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14 mei 1906, ovl. (1 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18 jan 1908. 
  5.  Francisca Theodora Maria du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 6 jan 1909, ovl. (71 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] in dec 1980, volgt XIIab

XIr.  Cornelis Pieter du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (Xr) (meubelmaker) en Cornelia Wooning, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 12 aug 1881, ovl. (59 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 27 nov 1940, tr. (beiden 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20 jun 1906 met Johanna Catharina Bach, dr. van Johannes Martinus Bach en Catharina Garnier, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28 nov 1881, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12 feb 1956. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Willem Frederik du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28 nov 1908, Timmerman, ovl. (19 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 31 dec 1927. 
  2.  Cornelia Johanna (Cor) du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28 apr 1915, ovl. (83 jaar oud) te Wamel [ge] op 25 jul 1998, volgt XIIac

XIs.  Willem Jacobus du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (Xr) (meubelmaker) en Cornelia Wooning, geb. te 's Gravenhage [zh] op 10 jan 1884, timmerman, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 10 aug 1910 met Ida Wilhelmina van Bovene, dr. van Gerardus Fredericus van Bovene (behanger) en Ida Wilhelmina Vos, geb. te Nijmegen [ge] op 20 nov 1881, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 7 nov 1953. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Ida Wilhelmina du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 9 mei 1911, vroedvrouw, tr. met Douw
  2.  Wilhelmina Jacoba du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27 jul 1917. 

XIt.  Gerardus Franciscus du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (Xr) (meubelmaker) en Cornelia Wooning, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20 okt 1886, meubelmaker, tr. (beiden 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 24 mei 1911 met Jannetje Adriana Gerdina van der Meiden, dr. van Hendricus van der Meiden (meubelmaker) en Willempje Jansen, geb. te 's Gravenhage [zh] op 29 jul 1886, ovl. (64 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 9 dec 1950. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Hendrika Cornelia du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 9 nov 1913. 
  2.  Levenloos geboren zoon du Mee, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 8 apr 1917. 
  3.  Willempje Gerardina du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 17 sep 1918. 

XIu.  Jacobus Marinus du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (Xr) (meubelmaker) en Cornelia Wooning, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12 feb 1890, behanger, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18 aug 1915 met Johanna Elisabeth Teunissen, dr. van Willem Frederik Teunissen (besteller) en Gerdina Hendrika Nekkers, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14 nov 1891. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Willem Frederik du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14 mei 1917. 

XIv.  Frederik George Lodewijk (Freek) du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (Xr) (meubelmaker) en Cornelia Wooning, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15 jan 1893, stoffeerder, tr. (beiden 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21 nov 1917 met Maria Marianna van der Eijk, dr. van Willem Hendrik van der Eijk en Maria Groeneveld, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20 feb 1893. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Maria Cornelia du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15 dec 1923, ovl. (2 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22 feb 1926. 

XIw.  Pieter Adrianus du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (Xr) (meubelmaker) en Cornelia Wooning, geb. te 's Gravenhage [zh] op 7 jan 1896, stoelenmaker, ovl. (92 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11 sep 1988, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22 dec 1920 met Jansje Smit, dr. van Jannetje Smit, geb. te 's Gravenhage [zh] op 31 aug 1894, ovl. (hoogstens 93 jaar oud) voor 1988. 

Generatie XII

XIIa.  Johannes Jacobus (Jan) Dumee, zn. van Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee (XIa) en Margaretha Adriana de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 6 aug 1896, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 1 mrt 1968, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18 mei 1921 met Josina Marina (Sien) Haze, dr. van Domus Haze en Pieternella van Koten, geb. te Rotterdam [zh] op 27 jul 1900, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23 aug 1975. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Levenloos geboren dochter Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 15 jun 1920. 
  2.  Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 25 mei 1921, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam [zh] in mrt 1968, volgt XIIIa
  3.  Teunis Jacobus Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 10 jul 1922, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30 sep 1969, volgt XIIIb
  4.  Domus Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 9 nov 1923, ovl. (54 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 12 feb 1978, volgt XIIIc
  5.  Josina Marina (Jo) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 20 jun 1926, ovl. (86 jaar oud) te Gouda [zh] op 20 jun 2012, volgt XIIId
  6.  Marinus Adrianus Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 16 nov 1927, ovl. (84 jaar oud) te Hoogvliet [zh] op 14 feb 2012, volgt XIIIe
  7.  Pieternella Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 24 jul 1929, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 5 mei 2006, volgt XIIIf
  8.  Margaretha Adriana Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 3 nov 1931, ovl. (57 jaar oud) te Hellevoetsluis [zh] op 9 sep 1989, volgt XIIIg
  9.  Adriana (Jeanne) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 12 jul 1933, ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 4 aug 1957, volgt XIIIh

XIIb.  Teunis Jacobus (Koos) Dumee, zn. van Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee (XIa) en Margaretha Adriana de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 2 sep 1900, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam [zh] circa sep 1968, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 27 feb 1924 met Geertje Maria (Geertje) van den Houten, dr. van Kornelis van den Houten en Janna Marina Hendrikse, geb. te Zierikzee [ze] op 26 apr 1905, ovl. (86 jaar oud) in feb 1992. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie (Joop) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 25 mei 1924, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 9 mrt 2004, volgt XIIIi
  2.  Kornelis Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 3 mei 1925, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22 jun 1926. 
  3.  Jannie Marina (Jannie) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 5 sep 1926, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 1995, volgt XIIIj
  4.  Geertje Maria Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 27 sep 1927, ovl. (6 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 1 apr 1928. 
  5.  Teunis Jacobus (Koos) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 24 okt 1931, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18 mrt 2012, volgt XIIIk
  6.  Levenloos geboren dochter Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 9 nov 1941. 

XIIc.  Margaretha Adriana Dumee, dr. van Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee (XIa) en Margaretha Adriana de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 18 feb 1903, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19 okt 1965, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 19 nov 1924, (gesch. te 's-Gravenhage [zh] op 11 aug 1944) met Johannes Marinus Maatman, zn. van Mannes Maatman (dagloner) en Johanna Maria Arends (dienstmeid), geb. te Olst [ov] op 23 nov 1898, acrobaat. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Margaretha Adriana (Greet) Maatman, geb. te Rotterdam [zh] op 20 jan 1924, Werd bij huwelijk ouders op 19 november 1924 erkend, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21 feb 2009, tr. met Leendert (Leen) Bal, zn. van Marinus (Rinus) Bal (Vleeschhouwer) en Johanna Margaretha Breukelman, geb. te Rotterdam [zh] op 14 jul 1920, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13 okt 1997. 
  Margaretha Adriana Dumee, tr. (2) met Dirk Johannes Antonius (Dick) Baars, zn. van Cornelis Baars en Alegonda Huberdina Derks, geb. te Rotterdam [zh] op 23 jun 1901, Woont bij overlijden in Rotterdam, ovl. (53 jaar oud) te Poortugaal [zh] op 19 jan 1955. 
  Dirk Johannes Antonius (Dick) Baars, zn. van Cornelis Baars en Alegonda Huberdina Derks, tr. (resp. 27 en 41 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 13 mrt 1929, (ontb. door overlijden) met Annechien Meijer, dr. van Filippus Meijer en Jannetje de Bree, geb. te Groningen [gr] op 5 okt 1887, huishoudster, Annechien is bij huwelijk met Dirk Baars Duits onderdaan, ovl. (49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23 sep 1937. 

XIId.  Maria Magdalena (Marie) Dumee, dr. van Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee (XIa) en Margaretha Adriana de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 28 okt 1912, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23 aug 1993, tr. (resp. 17 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 aug 1930 met Wilhelmus Franciscus Gerardus (Willem) van den Bosch, zn. van Philippus Johannes van den Bosch en Adriana Lisabetha Jacoba Smits, geb. te Rotterdam [zh] op 14 mrt 1906, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] in okt 1972. 

XIIe.  Maartje Dirkje (Miep) Dumee, dr. van Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee (XIa) en Margaretha Adriana de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 22 apr 1915, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 3 jan 1997, tr. (resp. 17 en 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr 1353 op 4 mei 1932 met Hermanus Jacobus (Herman) Louwers, zn. van Johannes Franciscus Louwers en Johanna van Dalen, geb. te Rotterdam [zh] op 13 jan 1911, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31 okt 1985, gecr. te Rotterdam [zh] op 4 nov 1985. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Maria Hillegonda Elisabeth (Miep) Louwers, geb. te Rotterdam [zh] op 13 feb 1946, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26 jul 2009, begr. te Rotterdam [zh] op 31 jul 2009, otr. te Rotterdam [zh] op 3 sep 1962, tr. (resp. 16 en 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19 sep 1962 met Albertus Jacobus (Wim) Boeren, zn. van Wilhelmus Adrianus Boeren en Catharina Schreutelkamp, geb. te Rotterdam [zh] op 10 jul 1942, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 7 jun 2014. 

XIIf.  Gijsbertus Anthonie (Toon) Dumee, zn. van Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee (XIa) en Margaretha Adriana de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 18 sep 1918, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 4 mrt 1990, tr. (1) met Jannetje Alphenaar, dr. van Johannes Alphenaar en Wilhelmina Christina Roodenburg, geb. te Rotterdam [zh] op 22 jun 1916, ovl. (36 jaar oud) te Rotterdam [zh] Overleden in Leiden op 31 jan 1953. 
  Gijsbertus Anthonie (Toon) Dumee, otr. (2) te Rotterdam [zh] in jun 1954, tr. (resp. 35 en 38 jaar oud) te Rotterdam [zh] in jul 1954 met Ferdinanda Gerritje (Ferry) Pieterman, dr. van Cornelis Adrianus Pieterman en Sara Paulina van Zwet, geb. te Rotterdam [zh] op 27 mei 1916. 

XIIg.  Adriaan (Arie) Dumee, zn. van Pieter Dumee (XIc) (bootwerker) en Maaike Cullens, geb. te Rotterdam [zh] op 27 apr 1905, havenarbeider, ovl. (67 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 18 jan 1973, tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18 nov 1936 met Jansje Collens, dr. van Justus Collens en Jansje Gerrits, geb. te Rotterdam [zh] op 4 sep 1903. 
  Jansje Collens, dr. van Justus Collens en Jansje Gerrits, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 5 jan 1927, (gesch. te Rotterdam [zh] op 10 okt 1930) met Dirk Happee, zn. van Jacobus Happee en Adriana Cornelia van Rees, geb. te Rotterdam [zh] op 14 mei 1902, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] in mei 1976. 

XIIh.  Pieter (Piet) Dumee, zn. van Pieter Dumee (XIc) (bootwerker) en Maaike Cullens, geb. te Rotterdam [zh] op 15 mei 1907, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23 apr 1984, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26 mrt 1930 met Margje Boelhouwer, dr. van Willem Boelhouwer (schipper) en Jannigje de Bruin, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 22 aug 1911, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19 jun 1991. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Maaike Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 7 jul 1930, ovl. (89 jaar oud) op 31 mrt 2020, volgt XIIIl
  2.  Pieter Adrianus Theodorus (Piet) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 19 feb 1935, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11 jan 2012, volgt XIIIm
  3.  Adrianus Jan (Arie) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 15 sep 1936, ovl. (61 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 1 mrt 1998, volgt XIIIn
  4.  Margje (Marrie) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 14 jun 1940, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24 jul 2017, volgt XIIIo
  5.  Teunis Klaas Cornelius (Ton) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 13 nov 1941, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28 mei 2012, volgt XIIIp
  6.  Jacoba (Cobie) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 5 feb 1952, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20 jul 2017, volgt XIIIq

XIIi.  Anna Maria Hillegonda du Mée, dr. van Christiaan Nicolaas Albertus du Mée (XId) (instrumentmaker) en Wieke Johanna Catharina (Wia) Bachmann, geb. te Groningen [gr] op 4 jul 1917, otr. te Groningen [gr] in dec 1948, tr. (resp. 31 en 40 jaar oud) te Groningen [gr] in jan 1949 met Philippus van der Hak, zn. van Moritz van der Hak (poelier / artiest) en Aaltje Mozes van den Berg, geb. te Groningen [gr] op 22 dec 1908, musicus, ovl. (72 jaar oud) te Hilversum [nh] op 24 jan 1981, begr. te Hilversum [nh] op 29 jan 1981. 
  Philippus van der Hak, zn. van Moritz van der Hak (poelier / artiest) en Aaltje Mozes van den Berg, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) te Groningen [gr] op 11 mei 1933 (getuigen: Louis Liepman van der Hak, 22 jaar musicus broer van de bruidegom en Benjamin Behr, 22 jaar musicus beide wonen in Groningen), (gesch. te Groningen [gr] op 28 mei 1942) met Aaltje Roelfine Velthuis, dr. van Fouke Velthuis (kleermaker) en Harmke Aikema, geb. te Groningen [gr] op 27 jan 1910. 
  Philippus van der Hak, tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) (2) te Groningen [gr] op 19 apr 1943 (getuige: Echtscheiding van 28-05-1942 is herroepen op 19-04-1943 Groningen), (gesch. te Groningen [gr] op 14 dec 1946) met Aaltje Roelfine Velthuis, dr. van Fouke Velthuis (kleermaker) en Harmke Aikema. 

XIIj.  Jacobus Frederik Andries (Jack) du Mée, zn. van Jacobus Frederik Andries du Mée (XIf) (koekbakker / Handelsreiziger) en Anna Clasina Eggers, geb. te Amsterdam [nh] op 6 okt 1892, handelsreiziger / timmerman, ovl. (74 jaar oud) te Miami-Dade County, Florida [Verenigde Staten] in nov 1966, begr.
Wisconsin Memorial Park
Brookfield, Waukesha County, Wisconsin, otr. te Amsterdam [nh] op 30 mrt 1920, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 15 apr 1920 met Louise Ernestine van Ligten, dr. van Jacob van Ligten (caféhouder) en Hermina Charlotte Louise Birmes, geb. te Bonn [Duitsland] op 20 jun 1895, kinderjuffrouw. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Frederick A (Jack) du Mée, geb. te Haarlem [nh] op 21 nov 1921, ovl. (87 jaar oud) te Appleton, Wisconsin [Verenigde Staten] op 9 feb 2009, volgt XIIIr

XIIk.  Franciscus Elisa (Frans) du Mée (XIIk), zn. van Fredrik George Lodewijk du Mée (XIg) (Bloemist) en Geertrui Anna de Kok, geb. te Amsterdam [nh] op 11 feb 1910, ovl. (58 jaar oud) te Mill [nb] op 27 mrt 1968, tr. met zijn achternicht Elisabeth (Bep) du Mée, dr. van Hendrik du Mée (XIo) (agent levensverzekeringmij; begrafenisonderneming) en Elisabeth Casteele (zie XIIx). 

XIIl.  Johanna Jacoba du Mée, dr. van Willem Nicolaas Anton du Mée (XIh) (Banketbakker) en Johanna Jacoba Harlaar, geb. te Amsterdam [nh] op 18 feb 1907, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 5 jul 1933 met Nelis Dirk de Jong, zn. van Jan de Jong en Hendrika Jakoba Bijl, geb. te Dordrecht [zh] op 27 mei 1909. 

XIIm.  Wilhelmina Nicolasina Antonia du Mée, dr. van Willem Nicolaas Anton du Mée (XIh) (Banketbakker) en Johanna Jacoba Harlaar, geb. te Amsterdam [nh] op 22 aug 1909, huishoudster, relatie met Wijbe van der Veen, zn. van Johannes Wijbes van der Veen en Bontje Zondergeld, geb. te Noordwolde, Weststellingwerf [fr] aktenr 498 op 20 dec 1876, stoelenmaker, ovl. (84 jaar oud) te Heerenveen [fr] Woont in Boijl op 22 apr 1961. 
  Wijbe van der Veen, zn. van Johannes Wijbes van der Veen en Bontje Zondergeld, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (1) te Vledder [dr] op 30 mei 1903 met Maartje Hoogendijk, dr. van Albertus Vink Hoogendijk (arbeider) en Maartje Beun, geb. te Vledderveen [dr] op 20 mei 1879, ovl. (64 jaar oud) te Noordwolde, Weststellingwerf [fr] aktenr 023 op 11 apr 1944. 

XIIn.  Anton Pieter Cornelis Theodorus du Mée, zn. van Anton Pieter du Mée (XIi) (directeur bioscoop) en Maria Wissink, geb. te Amsterdam [nh] op 6 mei 1908, directeur theater, ovl. (91 jaar oud) te Houthalen [België] op 27 mei 1999, otr. (1) te 's Gravenhage [zh] op 6 feb 1932, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 1 apr 1932, (gesch. te 's Gravenhage [zh] op 19 sep 1978) met Hendrika Jeannette Smit, dr. van Jan Smit en Hendrika Klasina van Veen, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21 feb 1902, ovl. (78 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 30 aug 1980. 
  Hendrika Jeannette Smit, dr. van Jan Smit en Hendrika Klasina van Veen, otr. (1) te 's Gravenhage [zh] afkondiging ook in Nijmegen op 21 jan 1922, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 1 feb 1922, (gesch. te 's Gravenhage [zh] op 5 jul 1930) met Henri Maria Franciscus Hazebroek, zn. van Henri Maria Hazebroek (schrijver) en Francisca Johanna Antonia Mastenbroek, geb. te Gorinchem [zh] op 11 sep 1899. 
  Anton Pieter Cornelis Theodorus du Mée, tr. (2) met Wilhelmina Frederica Bronk, geb. te Nijmegen [ge] op 31 jan 1930, ovl. (77 jaar oud) te Genk [België] op 19 sep 2007. 
  Wilhelmina Frederica Bronk, tr. (1). 

XIIo.  Jan Willem du Mée, zn. van Jan Willem du Mée (XIj) (boekdrukker) en Alida Maria Gordijn, geb. te Amsterdam [nh] op 3 jun 1899, opzichter van huizen, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22 sep 1987, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28 apr 1927 met Anna Maria Cornelia Pielstroom, dr. van Johannes Pielstroom en Bernardina Elisabeth Breeman, geb. te Amsterdam [nh] op 22 mei 1898. 

XIIp.  Maartje du Mée, dr. van Christiaan Constant du Mée (XIk) (barbier) en Anna Maria Hangoor, geb. te Amsterdam [nh] op 8 apr 1900, schoonmaakster, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23 dec 1983, tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 22 okt 1919, (gesch. te Amsterdam [nh] op 12 jun 1931) met Johannes Mattheus van Schaik, zn. van Johannes van Schaik en Betje Peperwortel, geb. te Amsterdam [nh] op 26 mrt 1894, fabrieksarbeider grondwerker, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 8 nov 1969. 
  Johannes Mattheus van Schaik, zn. van Johannes van Schaik en Betje Peperwortel, tr. (resp. 55 en 49 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 31 aug 1949 met Emma Amalie Dudschuss, dr. van Friedrich Dudschuss en Auguste Marschall, geb. te Oese [Duitsland] op 2 mei 1900. 
  Maartje du Mée, tr. (resp. 32 en 47 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 1 mrt 1933, (ontb. door overlijden) met Jacob Doornaar, zn. van Jan Doornaar, geb. te Amsterdam [nh] op 5 mei 1885, broodbezorger / havenarbeider, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21 feb 1954. 
  Jacob Doornaar, zn. van Jan Doornaar, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 25 nov 1914, (ontb. door overlijden) met Dina Johanna Elisabeth Prent, dr. van Gerrit Hendrik Prent (stucadoor) en Johanna Elisabeth Wesseling, geb. te Amsterdam [nh] op 28 jul 1887, ovl. (30 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 1 aug 1917. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Jan Doornaar, geb. te Amsterdam [nh] op 16 dec 1914. 
  2.  Gerrit Doornaar, geb. te Amsterdam [nh] op 11 jun 1917. 
  Jacob Doornaar, tr. (resp. 32 en 40 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 6 mrt 1918, (gesch. te Amsterdam [nh] op 12 jul 1919) met Alida Jantina Catharina Broek, geb. te Meppel [dr] op 7 feb 1878. 
  Maartje du Mée, tr. (resp. 58 en 54 jaar oud) (3) te Amsterdam [nh] op 30 jan 1959, (gesch. te Amsterdam [nh] op 26 jun 1961) met Wilhelmus Joannes Josephus Meijs, zn. van Johannes Meijs en Adriana Desmares, geb. te Tilburg [nb] op 19 nov 1904, Fabriekwerker/draadmaker/spinner/grondwerker, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21 sep 1965. 
  Wilhelmus Joannes Josephus Meijs, zn. van Johannes Meijs en Adriana Desmares, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (1) te Tilburg [nb] op 10 mei 1933, (gesch. te Tilburg [nb] op 28 mei 1955) met Maria Adriana Berta Ooijen, dr. van Marinus Ooijen (schipper) en Johanna Maria Smits, geb. te Duisburg-Meiderich [Duitsland] op 17 okt 1908, ovl. (67 jaar oud) te Tilburg [nb] op 1 okt 1976. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Joannes Wilhelmus Meijs, geb. te Tilburg [nb] op 24 okt 1933, ovl. (3 maanden oud) te Tilburg [nb] op 9 feb 1934. 

XIIq.  Jan Willem Christiaan Constant du Mée, zn. van Christiaan Constant du Mée (XIk) (barbier) en Anna Maria Hangoor, geb. te Amsterdam [nh] op 17 jun 1908, schipper / machinist / ass. bootsman / botenbaas, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 1 jul 1936 met Gerdina Theodora Guitoneau, dr. van Johannes Andreas Guitoneau en Catharina Johanna Versteegh, geb. te Amsterdam [nh] op 6 okt 1915, ovl. (29 jaar oud) te Ratingen-Land [Duitsland] op 9 mrt 1945. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Gerdina Theodora du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 5 okt 1937, ovl. (77 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 23 okt 2014, volgt XIIIs
  2.  Jan Willem Christiaan Constant du Mee, geb. te Amsterdam [nh] op 14 mrt 1940, gelijktijdig met moeder overleden, ovl. (4 jaar oud) te Ratingen-Land [Duitsland] op 9 mrt 1945. 
  Jan Willem Christiaan Constant du Mée, tr. (resp. 38 en 35 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 26 mrt 1947 met Willemina Aleida Schutte, dr. van Jan Willem Schutte en Aaltje Weerts, geb. te Hardenberg [ov] op 22 jan 1912, ovl. (89 jaar oud) te Broek op Langedijk [nh] op 15 apr 2001. 

XIIr.  Anna Maria du Mée, dr. van Christiaan Constant du Mée (XIk) (barbier) en Anna Maria Hangoor, geb. te Amsterdam [nh] op 1 jan 1913, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19 jan 1939 met Cornelis Zaal, zn. van Pieter Jacobus Zaal en Geertje Hartog, geb. te Amsterdam [nh] op 19 feb 1909, electro-techniker. 

XIIs.  Gerretje du Mée, dr. van Christiaan Constant du Mée (XIk) (barbier) en Anna Maria Hangoor, geb. te Amsterdam [nh] op 26 nov 1917, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) in 2009, tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 3 mrt 1937, (gesch. te Amsterdam [nh] op 17 apr 1950) met Martinus Johannes du Breuil, zn. van Pieter Matthijs Cornelis du Breuil (los werkman) en Johanna Adriana Hansen, geb. te Amsterdam [nh] op 20 jun 1913, dagbladbezorger/ koopman in lompen/ havenarbeider en rijtuigpoetser, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23 jul 1985. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Martinus Johannes du Breuil, geb. te Amsterdam [nh] op 10 jul 1938, ovl. (6 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27 apr 1945. 
  2.  Rudolf du Breuil, geb. te Amsterdam [nh] op 25 jun 1941, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24 jul 1942. 
  Martinus Johannes du Breuil, zn. van Pieter Matthijs Cornelis du Breuil (los werkman) en Johanna Adriana Hansen, tr. (37 jaar oud) (2) te Monnickendam [nh] op 12 mei 1951. 
  Gerretje du Mée, tr. (resp. 37 en 47 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 10 aug 1955 met Cornelis Remmert Krantz, zn. van Gerrit Hendrik Wilhelm Krantz (cartonwerker) en Johanna Frederika de Jong, geb. te Amsterdam [nh] op 22 aug 1907, exp. knecht / cartonwerker. 
  Cornelis Remmert Krantz, zn. van Gerrit Hendrik Wilhelm Krantz (cartonwerker) en Johanna Frederika de Jong, tr. (32 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 25 okt 1939, (gesch. te Amsterdam [nh] op 14 mei 1952). 

XIIt.  Joannes Antonius (Joop) du Mée, zn. van Hendricus Johannes du Mée (XIl) (opzichter, controleur klachtendienst, schrijver gasfabriek) en Geertruida Theodora Nieuwenhoff, geb. te Amsterdam [nh] op 16 aug 1913, laborant BPM, ovl. (96 jaar oud) te Zeist [ut] op 17 mei 2010, gecr. te Bilthoven [ut] op 22 mei 2010, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24 jun 1937 met Johanna Gravestein, dr. van Lodewijk Hendrik Gravestein (barbier) en Johanna Josephina Strebus, geb. te Amsterdam [nh] op 12 mei 1916, ovl. (87 jaar oud) te Zeist [ut] op 11 feb 2004. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Raymond du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 25 jun 1955, ovl. (33 jaar oud) te Delft [zh] op 4 sep 1988, volgt XIIIt

XIIu.  Hendrik (Henny) du Mée, zn. van Hendrik du Mée (XIo) (agent levensverzekeringmij; begrafenisonderneming) en Wilhelmina Antonia Lohnstein (strijkster), geb. te Amsterdam [nh] op 19 feb 1906, fotograaf, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 4 sep 1935 met Belia Cornelia Maria (Belia) Pot, geb. te Amsterdam [nh] op 17 nov 1909, Belia was de muze van de kunstschilder Frits du Mée. 

XIIv.  Wilhelmina Antonia (Wil) du Mée, dr. van Hendrik du Mée (XIo) (agent levensverzekeringmij; begrafenisonderneming) en Wilhelmina Antonia Lohnstein (strijkster), geb. te Amsterdam [nh] op 11 aug 1910, kinderjuffrouw, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Bussum [nh] op 30 dec 1936 met Jacobus (Co) Faddegon, zn. van Gerard Herman Faddegon en Christina Amalia Carels, geb. te Amsterdam [nh] op 16 okt 1909, cultuurtechniker; procuratiehouder. 

XIIw.  Maria Anna du Mée, dr. van Hendrik du Mée (XIo) (agent levensverzekeringmij; begrafenisonderneming) en Elisabeth Casteele, geb. te Amsterdam [nh] op 16 jun 1913, ovl. (78 jaar oud) te Oss [nb] op 9 dec 1991, gecr. te Beuningen [ge] op 12 dec 1991, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Breukelen-Nijenrode [ut] akte nr 20 op 28 okt 1937 met Krijn Keuning, zn. van Evert Lourens Keuning en Neeltje Prins, geb. te Amsterdam [nh] op 27 apr 1909, inspecteur verzekerings mij. 

XIIx.  Elisabeth (Bep) du Mée, dr. van Hendrik du Mée (XIo) (agent levensverzekeringmij; begrafenisonderneming) en Elisabeth Casteele, geb. te Amsterdam [nh] op 30 mei 1914, ovl. (88 jaar oud) te Heeswijk-Dinther [nb] op 23 dec 2002, tr. met haar achterneef Franciscus Elisa (Frans) du Mée (zie XIIk). 

XIIy.  Jacobus Johannes (Co) du Mée, zn. van Hendrik du Mée (XIo) (agent levensverzekeringmij; begrafenisonderneming) en Elisabeth Casteele, geb. te Amsterdam [nh] op 16 mei 1918, ovl. (68 jaar oud) te Nederhorst den Berg [ut] op 7 jun 1986, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te 's-Gravenpolder [ze] op 29 apr 1944 met Petronella Maria Louisa (Nel) Noest, geb. te Leiden [zh] op 22 jul 1917, ovl. (77 jaar oud) te Uitwellingerga [fr] op 30 okt 1994. 

XIIz.  Cornelia du Mée, dr. van Johan Willem Gerardus du Mée (XIq) (meubelmaker; Hoofd Werkplaats Dienst Gevangeniswezen) en Maria Theodora Bakker, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22 jul 1900, Cornelia overleed in Delft maar woonde in Rijswijk, ovl. (57 jaar oud) te Delft [zh] op 16 jun 1958, tr. (resp. 18 en 27 jaar oud) (1) te Batavia [Indonesië] op 10 mei 1919 met Jan Scheepmaker, zn. van Cornelis Johannes Scheepmaker (Sergant Majoor vuurmaker) en Maria Bakker, geb. te Delft [zh] op 13 mei 1891, militair / agent van politie, ovl. (32 jaar oud) te Batavia [Indonesië] op 11 feb 1924. 
  Cornelia du Mée, tr. (2) met Bernard Cornelis Barend van Battum, zn. van Hendrik Bernardus van Battum (hoofdconducteur NS) en Constantina Petronella Pouwels, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30 mei 1903, bediende Rotterdamse Lloijd, ovl. (41 jaar oud) te Indische Oceaan Nabij Benkoelen a/B Junyo Maru [sm, Indonesië] verdronken op zee als krijgsgevangene op 18 sep 1944. 

XIIaa.  Alida Hendrika du Mée, dr. van Johan Willem Gerardus du Mée (XIq) (meubelmaker; Hoofd Werkplaats Dienst Gevangeniswezen) en Maria Theodora Bakker, geb. te 's Gravenhage [zh] op 29 nov 1902, tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) te Batavia [Indonesië] op 1 sep 1921 met Hendrik Smakman, zn. van Theodorus Smakman (machinist) en Maria Johanna Ederzeel, geb. te Amsterdam [nh] op 22 mei 1897, techniker. 

XIIab.  Francisca Theodora Maria du Mée, dr. van Johan Willem Gerardus du Mée (XIq) (meubelmaker; Hoofd Werkplaats Dienst Gevangeniswezen) en Maria Theodora Bakker, geb. te 's Gravenhage [zh] op 6 jan 1909, ovl. (71 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] in dec 1980, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Batavia(Voormalig Ned. Indie) [NOI] op 9 aug 1932 met Arie (Ad) Keyser, geb. te Amsterdam [nh] op 24 apr 1907, Oud directeur postspaarbank in Nederlands Indie, ovl. (86 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 10 sep 1993, gecr. te 's Gravenhage [zh] op 14 sep 1993. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Hilda Thérésia Keyser, geb. te Makassar (Voormalig Ned. Indie) [NOI] op 29 jan 1935, ovl. (hoogstens 57 jaar oud) voor 1993. 
  Arie (Ad) Keyser, tr. (2) met J M Bosselaar

XIIac.  Cornelia Johanna (Cor) du Mée, dr. van Cornelis Pieter du Mée (XIr) en Johanna Catharina Bach, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28 apr 1915, ovl. (83 jaar oud) te Wamel [ge] op 25 jul 1998, tr. met Jan Knuever

Generatie XIII

XIIIa.  Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee, zn. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 25 mei 1921, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam [zh] in mrt 1968, tr. (22 jaar oud) te Rotterdam [zh] in sep 1943. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Levenloos geboren zoon Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 29 mei 1944. 

XIIIb.  Teunis Jacobus Dumee, zn. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 10 jul 1922, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30 sep 1969, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] vermoedelijk 17 mrt 1943 met Adriana (Sjaan) Kloot, dr. van Aart Kloot en Elisabeth Korver, geb. te Rotterdam [zh] op 1 dec 1923, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23 apr 1998. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Levenloos geboren zoon Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 5 jan 1945. 

XIIIc.  Domus Dumee, zn. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 9 nov 1923, ovl. (54 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 12 feb 1978, tr. met Maria Elisabeth Allart, dr. van Arie Allart (Als 14 jarige op de kweekschool v Zeevaart/ los werkman / expeditieknecht) en Pieternella Johanna van As, geb. te Rotterdam [zh] op 11 okt 1927, ovl. (70 jaar oud) vermoedelijk 1998. 

XIIId.  Josina Marina (Jo) Dumee, dr. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 20 jun 1926, ovl. (86 jaar oud) te Gouda [zh] op 20 jun 2012, tr. (beiden ongeveer 18 jaar oud) circa 1945 met Auke Honderd, zn. van Jan Honderd en Jacoba Johanna Bijleveld, geb. te Rotterdam [zh] op 8 jul 1926, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 5 mei 1986. 

XIIIe.  Marinus Adrianus Dumee, zn. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 16 nov 1927, ovl. (84 jaar oud) te Hoogvliet [zh] op 14 feb 2012, otr. te Rotterdam [zh] in jul 1951, tr. (23 jaar oud) te Rotterdam [zh] in aug 1951. 

XIIIf.  Pieternella Dumee, dr. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 24 jul 1929, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 5 mei 2006, tr. (resp. 17 en 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11 jun 1947 met Arie Reedijk, zn. van Cornelis Reedijk en Willempje van der Linden, geb. te Rotterdam [zh] op 17 sep 1926, ovl. (41 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24 jan 1968. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Levenloos geboren kind Reedijk, geb. te Rotterdam [zh] op 5 aug 1957. 

XIIIg.  Margaretha Adriana Dumee, dr. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 3 nov 1931, ovl. (57 jaar oud) te Hellevoetsluis [zh] op 9 sep 1989, tr. 

XIIIh.  Adriana (Jeanne) Dumee, dr. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 12 jul 1933, ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 4 aug 1957, tr. met Tommy Alfred Jacob Wiersma, zn. van Allert Jacob Wiersma en Geertruida Johanna Dreijer, geb. te Haarlem [nh] op 19 jan 1931, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12 okt 1995. 
  Tommy Alfred Jacob Wiersma, zn. van Allert Jacob Wiersma en Geertruida Johanna Dreijer, tr. (28 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 15 apr 1959. 

XIIIi.  Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie (Joop) Dumee, zn. van Teunis Jacobus (Koos) Dumee (XIIb) en Geertje Maria (Geertje) van den Houten, geb. te Rotterdam [zh] op 25 mei 1924, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 9 mrt 2004, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Rotterdam [zh] in okt 1954 met Laurensje Adriana (Laura) de Geus, dr. van Abraham (Bram) de Geus en Johanna Adriana Maria (Anna) Smits, geb. te Rotterdam [zh] op 21 feb 1926, ovl. (92 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13 dec 2018. 

XIIIj.  Jannie Marina (Jannie) Dumee, dr. van Teunis Jacobus (Koos) Dumee (XIIb) en Geertje Maria (Geertje) van den Houten, geb. te Rotterdam [zh] op 5 sep 1926, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 1995, otr. te Rotterdam [zh] eind april in apr 1954, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14 mei 1954 met Henricus Johannes (Henk) Langendam, zn. van Wilhelmus Cornelis Langendam (schilder) en Johanna Catharina Louwhoff, geb. te Rotterdam [zh] op 5 aug 1924, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] vermoedelijk 28 mei 2004, gecr. te Rotterdam [zh] op 4 jun 2004. 

XIIIk.  Teunis Jacobus (Koos) Dumee, zn. van Teunis Jacobus (Koos) Dumee (XIIb) en Geertje Maria (Geertje) van den Houten, geb. te Rotterdam [zh] op 24 okt 1931, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18 mrt 2012, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 jun 1956 met Lena (Lenie) Hofman, dr. van Cornelis (Kees) Hofman en Jacoba (Co) Vrolijks, geb. te Rotterdam [zh] op 6 jul 1933, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 7 jun 2009. 

XIIIl.  Maaike Dumee, dr. van Pieter (Piet) Dumee (XIIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Rotterdam [zh] op 7 jul 1930, ovl. (89 jaar oud) op 31 mrt 2020, begr. op 6 apr 2020, tr. (23 jaar oud) te Rotterdam [zh] in feb 1954. 

XIIIm.  Pieter Adrianus Theodorus (Piet) Dumee, zn. van Pieter (Piet) Dumee (XIIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Rotterdam [zh] op 19 feb 1935, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11 jan 2012, tr. (22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 nov 1957, (gesch. in 1981). 

XIIIn.  Adrianus Jan (Arie) Dumee, zn. van Pieter (Piet) Dumee (XIIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Rotterdam [zh] op 15 sep 1936, ovl. (61 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 1 mrt 1998, tr. 

XIIIo.  Margje (Marrie) Dumee, dr. van Pieter (Piet) Dumee (XIIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Rotterdam [zh] op 14 jun 1940, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24 jul 2017, gecr. te Rotterdam [zh] op 29 jul 2017, tr. (18 jaar oud) te Rotterdam [zh] in nov 1958. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  René Aarnink, geb. te Rotterdam [zh] op 16 apr 1968, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 1 nov 2012, gecr. te Rotterdam [zh] op 7 nov 2012, tr. 

XIIIp.  Teunis Klaas Cornelius (Ton) Dumee, zn. van Pieter (Piet) Dumee (XIIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Rotterdam [zh] op 13 nov 1941, loodgieter, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28 mei 2012, otr. te Rotterdam [zh] in jan 1964, tr. (22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 4 mrt 1964. 
 Uit dit huwelijk. 
  1.  Christina Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 9 feb 1965, ovl. (2 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 11 feb 1965. 

XIIIq.  Jacoba (Cobie) Dumee, dr. van Pieter (Piet) Dumee (XIIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Rotterdam [zh] op 5 feb 1952, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20 jul 2017, gecr. te Rotterdam [zh] op 26 jul 2017, tr. (25 jaar oud) te Bremen [Duitsland] op 22 jul 1977. 

XIIIr.  Frederick A (Jack) du Mée, zn. van Jacobus Frederik Andries (Jack) du Mée (XIIj) (handelsreiziger / timmerman) en Louise Ernestine van Ligten (kinderjuffrouw), geb. te Haarlem [nh] op 21 nov 1921, 
 Jack was 2 jaar bij de emigratie van zijn ouders naar Amerika 
 Jack laat na zijn overlijden in 2009 6 kleinkinderen ( Jonathan (vrouw Nikki), Matthew (vrouw Christina), Jenifer (echtgenoot Jordan Johnson), Valerie, Evan en Joy) na en 2 achterkleinkinderen Chase en Julianna 
 Ovl. (87 jaar oud) te Appleton, Wisconsin [Verenigde Staten] at the Appleton Medical Center op 9 feb 2009, begr. Graceland Cemetery
Clintonville, Waupaca County, Wisconsin, tr. (22 jaar oud) te Atlanta, Georgia [Verenigde Staten] op 31 dec 1943. 

XIIIs.  Gerdina Theodora du Mée, dr. van Jan Willem Christiaan Constant du Mée (XIIq) (schipper / machinist / ass. bootsman / botenbaas) en Gerdina Theodora Guitoneau, geb. te Amsterdam [nh] op 5 okt 1937, ovl. (77 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 23 okt 2014, otr. te Rotterdam [zh] in feb 1958, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 feb 1958 met Simon Catsburg, zn. van Klaas Catsburg en Cornelia Herpst, geb. te Rotterdam [zh] op 14 mrt 1931, ovl. (80 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 12 aug 2011. 

XIIIt.  Raymond du Mée, zn. van Joannes Antonius (Joop) du Mée (XIIt) (laborant BPM) en Johanna Gravestein, geb. te Amsterdam [nh] op 25 jun 1955, ovl. (33 jaar oud) te Delft [zh] op 4 sep 1988, tr.