Nageslacht van Jacob Haverkamp
Nageslacht van Jacob Haverkamp

Generatie I

I.  Jacob Haverkamp, relatie met Bouchien Aeiljes
 een zoon: 
  1.  Pieter Jacobs, ged. op 25 dec 1791 te Stedum [gr], ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op 9 feb 1830 te Farmsum Gem. Delfzijl [gr], volgt II

Generatie II

II.  Pieter Jacobs Haverkamp, (zn. van I), ged. op 25 dec 1791 te Stedum [gr], bakker, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op 9 feb 1830 te Farmsum Gem. Delfzijl [gr], tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 17 jaar oud) op 9 dec 1810 te Stedum [gr] met Jacoba Hindriks Swieringa, dr. van Hendrik Bartelds Swieringa en Loeke Jakobs, geb. in 1793 te Stedum [gr], ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 30 jun 1849 te Ten Boer [gr]. 
 8 kinderen: 
  1.  Jakob Pieters, geb. op 28 nov 1812 te Stedum [gr], ovl. (71 jaar oud) op 5 jan 1884 te Slochteren [gr], volgt IIIa
  2.  Loeke Pieters, geb. op 16 sep 1815 te Stedum [gr], volgt IIIb
  3.  Bouwgjen, geb. op 20 okt 1817 te Stedum [gr], ovl. (48 jaar oud) op 12 apr 1866 te Ten Boer [gr], volgt IIIc
  4.  Geertje, geb. op 29 mrt 1820 te Stedum [gr]. 
  5.  Hindrik Pieters, geb. op 30 dec 1821 te Stedum [gr], ovl. (2 maanden oud) op 14 mrt 1822 te Stedum [gr]. 
  6.  Hindrik, geb. op 31 okt 1823 te Stedum [gr], ovl. (36 jaar oud) op 8 mei 1860 te Sint Annen Gem. ten Boer [gr], volgt IIId
  7.  Barteld Pieters, geb. op 19 mrt 1825 te Stedum [gr], ovl. (41 jaar oud) op 16 aug 1866 te Garsthuizen Gem. Stedum [gr], volgt IIIe
  8.  Geert, geb. op 8 nov 1827 te Delfzijl [gr]. 

Generatie III

IIIa.  Jakob Pieters Haverkamp, (zn. van II), geb. op 28 nov 1812 te Stedum [gr], bakker, ovl. (71 jaar oud) op 5 jan 1884 te Slochteren [gr], tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) op 22 jun 1835 te Delfzijl [gr] met Hindrikje Tjapkes Jager, dr. van Tjapko Geerts Jager (landgebruiker) en Trijntje Gerrits Kruizinga, geb. op 14 sep 1815 te Zuidwolde, ovl. (68 jaar oud) op 5 jan 1884 te Slochteren [gr]. 
 2 dochters: 
  1.  Jacoba, geb. in 1840 te Borgsweer Gem. Termunten [gr], tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) op 2 mei 1861 te Slochteren [gr] met Gerard Swieringa, zn. van Hindrik Bartels Swieringa (comissionair) en Hilje Bernardus Emmelkamp, geb. in 1839 te Appingedam [gr], bakker. 
  2.  Trijntje, geb. in 1850 te Borgsweer Gem. Termunten [gr], tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) op 24 mei 1873 te Slochteren [gr] met Tjapko Jager, zn. van Tjapko Geerts Jager (schoenmaker) en Aafke Alberts Dijkhuis, geb. in 1848 te Midwolda [gr]. 

IIIb.  Loeke Pieters Haverkamp, (dr. van II), geb. op 16 sep 1815 te Stedum [gr], dagloonster, tr. (resp. 20 en ongeveer 27 jaar oud) (1) op 17 okt 1835 te Delfzijl [gr] met Berend Sibes Vos, zn. van Sibe Hindriks Haan (arbeider) en Abeltje Pieters Vos, geb. in 1808 te Wagenborgen, Gem Termunten [gr], arbeider, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op 21 jun 1838 te Tjamsweer Gem. Appingedam [gr]. 
  Loeke Pieters Haverkamp, tr. (2) met Berend Siebes de Haan, geb. in 1808 te Wagenborgen [gr], ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op 21 jun 1838 te Appingedam [gr]. 
  Loeke Pieters Haverkamp, tr. (resp. 31 en ongeveer 29 jaar oud) (3) op 8 apr 1847 te Ten Boer [gr] met Willem Jans Bos, zn. van Jan Jakobs Bos en Janna Willems NieŽnhuis, geb. in 1818 te Ten Boer [gr]. 
 een zoon: 
  1.  Pieter, geb. in 1847 te Ten Boer [gr], ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op 14 sep 1850 te Ten Boer [gr]. 

IIIc.  Bouwgjen Haverkamp, (dr. van II), geb. op 20 okt 1817 te Stedum [gr], dagloonster, ovl. (48 jaar oud) op 12 apr 1866 te Ten Boer [gr], tr. (resp. 22 en ongeveer 27 jaar oud) (1) op 4 apr 1840 te Ten Boer [gr] met Henderikus Maat, zn. van Willem Gerrits Maat en Katarina Tiemons Dolfijn, geb. in 1813 te Thesinge Gem. ten Boer [gr], ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op 23 apr 1849 te Thesinge Gem. ten Boer [gr]. 
 4 kinderen: 
  1.  Jakobus, geb. in 1841 te Thesinge Gem. ten Boer [gr], ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op 6 nov 1844 te Thesinge Gem. ten Boer [gr]. 
  2.  Catharina, geb. in 1843 te Thesinge Gem. ten Boer [gr], ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op 3 nov 1844 te Thesinge Gem. ten Boer [gr]. 
  3.  Nn, geb. en ovl. op 7 okt 1845 te Thesinge Gem. ten Boer [gr]. 
  4.  Hinderika, geb. in 1849 te Thesinge Gem. ten Boer [gr], ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 1 aug 1914 te Eexta Gem. Scheemda [gr], tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) op 13 nov 1869 te Slochteren [gr] met Folgert Kostwinner, zn. van Lammert Folgerts Kostwinner en Elzien Martens de Jonge, geb. in 1841 te Meeden [gr]. 
  Bouwgjen Haverkamp, tr. (36 jaar oud) (2) op 24 aug 1854 te Ten Boer [gr] met Jan Schreuder, zn. van Herman Hindrik Schreuder en Aafke Geerts Swaneveld, dagloner. 

IIId.  Hindrik Haverkamp, (zn. van II), geb. op 31 okt 1823 te Stedum [gr], dagloner; landgebruiker, ovl. (36 jaar oud) op 8 mei 1860 te Sint Annen Gem. ten Boer [gr], tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) (1) op 8 mei 1851 te Ten Boer [gr] met Loeke Swierenga, dr. van Barteld Hindriks Swierenga (snikkevaarder) en Aaltje Geurts Ritzema, geb. op 16 jun 1820 te Stedum [gr], ovl. (31 jaar oud) op 6 apr 1852 te Lellens Gem. ten Boer [gr]. 
 een dochter: 
  1.  Jakoba, geb. in 1852 te Lellens Gem. ten Boer [gr], ovl. (ongeveer 5 jaar oud) op 7 mei 1857 te Sint Annen Gem. ten Boer [gr]. 
  Hindrik Haverkamp, tr. (resp. 31 en ongeveer 36 jaar oud) (2) op 29 sep 1855 te Ten Boer [gr] met Atje van der Molen, dr. van Klaas Klasens van der Molen en Anje Klasens Heeminga, geb. in 1819 te Sint Annen Gem. ten Boer [gr], landgebruikster, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op 10 aug 1858 te Ten Boer [gr]. 
 een zoon: 
  1.  Pieter, geb. op 28 jul 1857 te Sint Annen Gem. ten Boer [gr], ovl. (70 jaar oud) op 22 dec 1927 te Zuid Eschmarke (Lonneker) [ov], volgt IVa

IIIe.  Barteld Pieters Haverkamp, (zn. van II), geb. op 19 mrt 1825 te Stedum [gr], boerenknecht, ovl. (41 jaar oud) op 16 aug 1866 te Garsthuizen Gem. Stedum [gr], tr. (27 jaar oud) op 19 feb 1853 te Termunten [gr] met Menje Hendriks Kruger, dr. van Hindrik Bartelds Kruger (arbeider) en Fenje Koenes, geb. te Delfzijl [gr], dienstmeid, ovl. op 26 okt 1877 te Garsthuizen Gem. Stedum [gr]. 
 7 kinderen: 
  1.  Hindrik, geb. op 9 aug 1857 te Stedum [gr], ovl. (69 jaar oud) op 14 aug 1926 te Uithuizermeeden [gr], volgt IVb
  2.  Barteld, geb. in 1859 te Stedum [gr], ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op 2 jan 1860 te Stedum [gr]. 
  3.  Jacoba, geb. op 12 nov 1855 te Lellens Gem. ten Boer [gr], boerenmeid, ovl. (74 jaar oud) op 15 jan 1930 te 't Zandt [gr], tr. (22 jaar oud) op 2 mrt 1878 te Middelstum [gr] met Willem Vos, zn. van Jan Willems Vos (daglooner) en Diewerke Lambertus Bus, geb. te Loppersum [gr], boerenknecht. 
  4.  Fenna, geb. op 28 mrt 1861 te Stedum [gr], dagloonster, ovl. (56 jaar oud) op 3 jul 1917 te Oudeschip Gem. Uithuizermeeden [gr], tr. (23 jaar oud) op 18 apr 1884 te Uithuizermeeden [gr] met Jannes Vos, zn. van Hindrik Vos (daglooner) en Trijntje Bruins (dagloonster), geb. te Spijk [ge], daglooner. 
  5.  Fennechien, geb. op 5 mei 1853 te Farmsum Gem. Delfzijl [gr], ovl. (4 jaar oud) op 13 feb 1858 te Stedum [gr]. 
  6.  Trijntje, geb. op 20 dec 1864 te Garsthuizen Gem. Stedum [gr], ovl. (5 maanden oud) op 6 jun 1865 te Garsthuizen Gem. Stedum [gr]. 
  7.  Pieter, geb. op 23 aug 1854 te Lellens Gem. ten Boer [gr]. 

Generatie IV

IVa.  Pieter Haverkamp, (zn. van IIId), geb. op 28 jul 1857 te Sint Annen Gem. ten Boer [gr], grofsmid, ovl. (70 jaar oud) op 22 dec 1927 te Zuid Eschmarke (Lonneker) [ov], tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op 15 mei 1880 te Veendam [gr] met Grietje Vegter, dr. van Kristiaan Jans Vegter en Neeltje Klaassens Bakker, geb. in 1860 te Veendam [gr]. 
 4 kinderen: 
  1.  Hendrik, geb. op 7 jan 1881 te Wittewierum Gem. ten Boer [gr], ovl. (24 dagen oud) op 31 jan 1881 te Wittewierum Gem. ten Boer [gr]. 
  2.  Atje, geb. op 11 apr 1882 te Wittewierum Gem. ten Boer [gr]. 
  3.  Neeltje, geb. op 21 jan 1884 te Wildervank [gr], ovl. (1 jaar oud) op 9 okt 1885 te Groningen [gr]. 
  4.  Neeltje, geb. op 17 dec 1885 te Groningen [gr]. 
  Pieter Haverkamp, tr. (resp. 65 en ongeveer 62 jaar oud) (2) op 8 dec 1922 te Lonneker [ov] met Grietje Luijerink, dr. van Jan Luijerink en Johanna Willemina Eindhoven, geb. in 1860 te Enschede [ov]. 
  Grietje Luijerink, dr. van Jan Luijerink en Johanna Willemina Eindhoven, tr. (1) met Willem Jurgen Heinrich Johan Hardick

IVb.  Hindrik Haverkamp, (zn. van IIIe), geb. op 9 aug 1857 te Stedum [gr], ovl. (69 jaar oud) op 14 aug 1926 te Uithuizermeeden [gr], tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) op 18 sep 1878 te Uithuizermeeden [gr] met Jantje Bakker, dr. van Lourens Bakker (daglooner) en Trijntje Hindriks Rop (dagloonster), geb. op 8 jun 1860 te Uithuizermeeden [gr]. 
 8 kinderen: 
  1.  Laurens, geb. op 7 aug 1882 te Stedum [gr], ovl. (9 jaar oud) op 6 okt 1891 te Uithuizermeeden [gr]. 
  2.  Trijntje, geb. op 15 okt 1884 te Stedum [gr], volgt Va
  3.  Menje, geb. op 8 jan 1891 te Uithuizermeeden [gr], ovl. (1 jaar oud) op 6 jun 1892 te Uithuizermeeden [gr]. 
  4.  Laurens, geb. op 22 apr 1893 te Uithuizermeeden [gr]. 
  5.  Meintje, geb. op 20 feb 1897 te Uithuizermeeden [gr]. 
  6.  Elisabeth, geb. op 28 okt 1899 te Uithuizermeeden [gr]. 
  7.  Barteldina, geb. op 25 mrt 1902 te Uithuizermeeden [gr]. 
  8.  Barteld, geb. op 26 jan 1906 te Uithuizermeeden [gr], ovl. (93 jaar oud) op 13 mrt 1999 te Eemsmond [gr], volgt Vb

Generatie V

Va.  Trijntje Haverkamp, (dr. van IVb), geb. op 15 okt 1884 te Stedum [gr], dienstmeid, tr. (17 jaar oud) op 21 mei 1902 te Uithuizermeeden [gr] met Kornelis Pieterman, zn. van Klaas Kornelis Pieterman en Grietje Schuurman, geb. te Uithuizermeeden [gr], boerenknecht. 
 2 kinderen: 
  1.  Hindrik, geb. op 10 jul 1902 te Uithuizermeeden [gr]. 
  2.  Grietje, geb. op 7 aug 1904 te Uithuizermeeden [gr]. 

Vb.  Barteld Haverkamp, (zn. van IVb), geb. op 26 jan 1906 te Uithuizermeeden [gr], ovl. (93 jaar oud) op 13 mrt 1999 te Eemsmond [gr], tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 6 okt 1931 te Uithuizermeeden [gr] met Elske Boerema, dr. van Timen Luitjes Boerema en Jantje Weessies, geb. op 20 sep 1907 te Uithuizermeeden [gr], ovl. (82 jaar oud) op 26 jul 1990 te Hefshuizen [gr]. 
 3 kinderen: 
  1.  Hindrik Timen, geb. op 20 apr 1935 te Groningen [gr]. 
  2.  Jantina Jansje, geb. op 10 mrt 1938 te Uithuizermeeden [gr], volgt VI
  3.  Elisabeth Wiepke, geb. op 3 apr 1947 te Uithuizermeeden [gr]. 

Generatie VI

VI.  Jantina Jansje Haverkamp, (dr. van Vb), geb. op 10 mrt 1938 te Uithuizermeeden [gr], tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) op 14 okt 1958 te Uithuizermeeden [gr] met Hindrik Hoogstra, zn. van Derk Hoogstra en Fennechien Compaan, geb. op 14 apr 1934 te Middelstum [gr]. 
 4 kinderen: 
  1.  Elly Elisabeth, geb. op 1 okt 1959 te Groningen [gr], tr. (resp. 18 en 21 jaar oud) op 28 sep 1978 te Uithuizermeeden [gr] met John (Johannes Kornelis Jan) Kremer, zn. van Jannes Kremer (Schoenmaker) en Johanna Hartzema, geb. op 5 dec 1956 te Groningen [gr]. 2 dochters. 
  2.  Dick, relatie met Gina van der Zee. 3 zonen. 
  3.  Erik, relatie (1) met Jolanda Baar. een zoon, relatie (2) met Roswita. 2 kinderen. 
  4.  Bart, relatie met Josien van de Kooy. 2 kinderen.