Genealogie van Pieter Eltjes Haverkamp.
Genealogie van Pieter Eltjes Haverkamp.

Generatie I

I.  Pieter Eltjes Haverkamp, tuinman, tr. met Anje Hindriks
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob Pieters, ged. te Noorddijk [gr] op 6 nov 1757, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Stedum [gr] op 3 okt 1827, volgt II

Generatie II

II.  Jacob Pieters Haverkamp, zn. van Pieter Eltjes Haverkamp (I) (tuinman) en Anje Hindriks, ged. te Noorddijk [gr] op 6 nov 1757, broodbakker, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Stedum [gr] op 3 okt 1827, relatie (1), (ontb. door overlijden) met Bouchien Aljes, dr. van Alje Luitens (wieldraaier), geb. te Sappermeer [gr] in 1761, broodbakster, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Stedum [gr] op 11 feb 1821. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Pieter Jacobs, ged. te Stedum [gr] op 25 dec 1791, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Farmsum Gem. Delfzijl [gr] op 9 feb 1830, volgt III
  2.  Hilligjen Jacobs, geb. te Stedum [gr] in 1798, dienstmeid, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) te Stedum [gr] op 14 feb 1822 met Harm Jannes Kooij, zn. van Jannes Sijmen Kooij (landbouwer) en Grietje Harms (landbouwster), geb. te Oldenzijl [gr] in 1792, boerenknecht. 
  Jacob Pieters Haverkamp, tr. (resp. ongeveer 65 en ongeveer 61 jaar oud) (2) te Stedum [gr] op 13 jul 1823, (ontb. door overlijden) met Aaltje Willems Tob, geb. te Woltersum [gr] in 1762, inlandse kraamster, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Stedum [gr] op 17 nov 1825. 
  Aaltje Willems Tob, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Hindrik Hindriks van der Leest

Generatie III

III.  Pieter Jacobs Haverkamp, zn. van Jacob Pieters Haverkamp (II) (broodbakker) en Bouchien Aljes (broodbakster), ged. te Stedum [gr] op 25 dec 1791, bakker, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Farmsum Gem. Delfzijl [gr] op 9 feb 1830, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 17 jaar oud) te Stedum [gr] op 9 dec 1810 met Jacoba Hindriks Swieringa, dr. van Hendrik Bartelds Swieringa en Loeke Jakobs, geb. te Stedum [gr] in 1793, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Ten Boer [gr] op 30 jun 1849. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jakob Pieters, geb. te Stedum [gr] op 28 nov 1812, ovl. (71 jaar oud) te Slochteren [gr] op 5 jan 1884, volgt IVa
  2.  Loeke Pieters, geb. te Stedum [gr] op 16 sep 1815, volgt IVb
  3.  Bouwgjen, geb. te Stedum [gr] op 20 okt 1817, ovl. (48 jaar oud) te Ten Boer [gr] op 12 apr 1866, volgt IVc
  4.  Geertje, geb. te Stedum [gr] op 29 mrt 1820. 
  5.  Hindrik Pieters, geb. te Stedum [gr] op 30 dec 1821, ovl. (2 maanden oud) te Stedum [gr] op 14 mrt 1822. 
  6.  Hindrik, geb. te Stedum [gr] op 31 okt 1823, ovl. (36 jaar oud) te Sint Annen Gem. ten Boer [gr] op 8 mei 1860, volgt IVd
  7.  Barteld Pieters, geb. te Stedum [gr] op 19 mrt 1825, ovl. (41 jaar oud) te Garsthuizen Gem. Stedum [gr] op 16 aug 1866, volgt IVe
  8.  Geert, geb. te Delfzijl [gr] op 8 nov 1827. 

Generatie IV

IVa.  Jakob Pieters Haverkamp, zn. van Pieter Jacobs Haverkamp (III) (bakker) en Jacoba Hindriks Swieringa, geb. te Stedum [gr] op 28 nov 1812, bakker, ovl. (71 jaar oud) te Slochteren [gr] op 5 jan 1884, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Delfzijl [gr] op 22 jun 1835 met Hindrikje Tjapkes Jager, dr. van Tjapko Geerts Jager (landgebruiker) en Trijntje Gerrits Kruizinga, geb. te Zuidwolde op 14 sep 1815, ovl. (68 jaar oud) te Slochteren [gr] op 5 jan 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacoba, geb. te Borgsweer Gem. Termunten [gr] in 1840, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Slochteren [gr] op 2 mei 1861 met Gerard Swieringa, zn. van Hindrik Bartels Swieringa (comissionair) en Hilje Bernardus Emmelkamp, geb. te Appingedam [gr] in 1839, bakker. 
  2.  Trijntje, geb. te Borgsweer Gem. Termunten [gr] in 1850, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Slochteren [gr] op 24 mei 1873 met Tjapko Jager, zn. van Tjapko Geerts Jager (schoenmaker) en Aafke Alberts Dijkhuis, geb. te Midwolda [gr] in 1848. 

IVb.  Loeke Pieters Haverkamp, dr. van Pieter Jacobs Haverkamp (III) (bakker) en Jacoba Hindriks Swieringa, geb. te Stedum [gr] op 16 sep 1815, dagloonster, tr. (resp. 20 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Delfzijl [gr] op 17 okt 1835 met Berend Sibes Vos, zn. van Sibe Hindriks Haan (arbeider) en Abeltje Pieters Vos, geb. te Wagenborgen, Gem Termunten [gr] in 1808, arbeider, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Tjamsweer Gem. Appingedam [gr] op 21 jun 1838. 
  Loeke Pieters Haverkamp, tr. (2) met Berend Siebes de Haan, geb. te Wagenborgen [gr] in 1808, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Appingedam [gr] op 21 jun 1838. 
  Loeke Pieters Haverkamp, tr. (resp. 31 en ongeveer 29 jaar oud) (3) te Ten Boer [gr] op 8 apr 1847 met Willem Jans Bos, zn. van Jan Jakobs Bos en Janna Willems NieŽnhuis, geb. te Ten Boer [gr] in 1818. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter, geb. te Ten Boer [gr] in 1847, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Ten Boer [gr] op 14 sep 1850. 

IVc.  Bouwgjen Haverkamp, dr. van Pieter Jacobs Haverkamp (III) (bakker) en Jacoba Hindriks Swieringa, geb. te Stedum [gr] op 20 okt 1817, dagloonster, ovl. (48 jaar oud) te Ten Boer [gr] op 12 apr 1866, tr. (resp. 22 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Ten Boer [gr] op 4 apr 1840 met Henderikus Maat, zn. van Willem Gerrits Maat en Katarina Tiemons Dolfijn, geb. te Thesinge Gem. ten Boer [gr] in 1813, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Thesinge Gem. ten Boer [gr] op 23 apr 1849. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jakobus, geb. te Thesinge Gem. ten Boer [gr] in 1841, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Thesinge Gem. ten Boer [gr] op 6 nov 1844. 
  2.  Catharina, geb. te Thesinge Gem. ten Boer [gr] in 1843, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Thesinge Gem. ten Boer [gr] op 3 nov 1844. 
  3.  Nn, geb. en ovl. te Thesinge Gem. ten Boer [gr] op 7 okt 1845. 
  4.  Hinderika, geb. te Thesinge Gem. ten Boer [gr] in 1849, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Eexta Gem. Scheemda [gr] op 1 aug 1914, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) te Slochteren [gr] op 13 nov 1869 met Folgert Kostwinner, zn. van Lammert Folgerts Kostwinner en Elzien Martens de Jonge, geb. te Meeden [gr] in 1841. 
  Bouwgjen Haverkamp, tr. (36 jaar oud) (2) te Ten Boer [gr] op 24 aug 1854 met Jan Schreuder, zn. van Herman Hindrik Schreuder en Aafke Geerts Swaneveld, dagloner. 

IVd.  Hindrik Haverkamp, zn. van Pieter Jacobs Haverkamp (III) (bakker) en Jacoba Hindriks Swieringa, geb. te Stedum [gr] op 31 okt 1823, dagloner; landgebruiker, ovl. (36 jaar oud) te Sint Annen Gem. ten Boer [gr] op 8 mei 1860, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) (1) te Ten Boer [gr] op 8 mei 1851 met Loeke Swierenga, dr. van Barteld Hindriks Swierenga (snikkevaarder) en Aaltje Geurts Ritzema, geb. te Stedum [gr] op 16 jun 1820, ovl. (31 jaar oud) te Lellens Gem. ten Boer [gr] op 6 apr 1852. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jakoba, geb. te Lellens Gem. ten Boer [gr] in 1852, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Sint Annen Gem. ten Boer [gr] op 7 mei 1857. 
  Hindrik Haverkamp, tr. (resp. 31 en ongeveer 36 jaar oud) (2) te Ten Boer [gr] op 29 sep 1855 met Atje van der Molen, dr. van Klaas Klasens van der Molen en Anje Klasens Heeminga, geb. te Sint Annen Gem. ten Boer [gr] in 1819, landgebruikster, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Ten Boer [gr] op 10 aug 1858. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter, geb. te Sint Annen Gem. ten Boer [gr] op 28 jul 1857, ovl. (70 jaar oud) te Zuid Eschmarke (Lonneker) [ov] op 22 dec 1927, volgt Va

IVe.  Barteld Pieters Haverkamp, zn. van Pieter Jacobs Haverkamp (III) (bakker) en Jacoba Hindriks Swieringa, geb. te Stedum [gr] op 19 mrt 1825, boerenknecht, ovl. (41 jaar oud) te Garsthuizen Gem. Stedum [gr] op 16 aug 1866, tr. (27 jaar oud) te Termunten [gr] op 19 feb 1853 met Menje Hendriks Kruger, dr. van Hindrik Bartelds Kruger (arbeider) en Fenje Koenes, geb. te Delfzijl [gr], dienstmeid, ovl. te Garsthuizen Gem. Stedum [gr] op 26 okt 1877. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hindrik, geb. te Stedum [gr] op 9 aug 1857, ovl. (69 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 14 aug 1926, volgt Vb
  2.  Barteld, geb. te Stedum [gr] in 1859, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Stedum [gr] op 2 jan 1860. 
  3.  Jacoba, geb. te Lellens Gem. ten Boer [gr] op 12 nov 1855, boerenmeid, ovl. (74 jaar oud) te 't Zandt [gr] op 15 jan 1930, tr. (22 jaar oud) te Middelstum [gr] op 2 mrt 1878 met Willem Vos, zn. van Jan Willems Vos (daglooner) en Diewerke Lambertus Bus, geb. te Loppersum [gr], boerenknecht. 
  4.  Fenna, geb. te Stedum [gr] op 28 mrt 1861, dagloonster, ovl. (56 jaar oud) te Oudeschip Gem. Uithuizermeeden [gr] op 3 jul 1917, tr. (23 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 18 apr 1884 met Jannes Vos, zn. van Hindrik Vos (daglooner) en Trijntje Bruins (dagloonster), geb. te Spijk [ge], daglooner. 
  5.  Fennechien, geb. te Farmsum Gem. Delfzijl [gr] op 5 mei 1853, ovl. (4 jaar oud) te Stedum [gr] op 13 feb 1858. 
  6.  Trijntje, geb. te Garsthuizen Gem. Stedum [gr] op 20 dec 1864, ovl. (5 maanden oud) te Garsthuizen Gem. Stedum [gr] op 6 jun 1865. 
  7.  Pieter, geb. te Lellens Gem. ten Boer [gr] op 23 aug 1854. 

Generatie V

Va.  Pieter Haverkamp, zn. van Hindrik Haverkamp (IVd) (dagloner; landgebruiker) en Atje van der Molen (landgebruikster), geb. te Sint Annen Gem. ten Boer [gr] op 28 jul 1857, grofsmid, ovl. (70 jaar oud) te Zuid Eschmarke (Lonneker) [ov] op 22 dec 1927, tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Veendam [gr] op 15 mei 1880 met Grietje Vegter, dr. van Kristiaan Jans Vegter en Neeltje Klaassens Bakker, geb. te Veendam [gr] in 1860. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik, geb. te Wittewierum Gem. ten Boer [gr] op 7 jan 1881, ovl. (24 dagen oud) te Wittewierum Gem. ten Boer [gr] op 31 jan 1881. 
  2.  Atje, geb. te Wittewierum Gem. ten Boer [gr] op 11 apr 1882. 
  3.  Neeltje, geb. te Wildervank [gr] op 21 jan 1884, ovl. (1 jaar oud) te Groningen [gr] op 9 okt 1885. 
  4.  Neeltje, geb. te Groningen [gr] op 17 dec 1885. 
  Pieter Haverkamp, tr. (resp. 65 en ongeveer 62 jaar oud) (2) te Lonneker [ov] op 8 dec 1922 met Grietje Luijerink, dr. van Jan Luijerink en Johanna Willemina Eindhoven, geb. te Enschede [ov] in 1860. 
  Grietje Luijerink, dr. van Jan Luijerink en Johanna Willemina Eindhoven, tr. (1) met Willem Jurgen Heinrich Johan Hardick

Vb.  Hindrik Haverkamp, zn. van Barteld Pieters Haverkamp (IVe) (boerenknecht) en Menje Hendriks Kruger (dienstmeid), geb. te Stedum [gr] op 9 aug 1857, ovl. (69 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 14 aug 1926, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 18 sep 1878 met Jantje Bakker, dr. van Lourens Bakker (daglooner) en Trijntje Hindriks Rop (dagloonster), geb. te Uithuizermeeden [gr] op 8 jun 1860. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Laurens, geb. te Stedum [gr] op 7 aug 1882, ovl. (9 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 6 okt 1891. 
  2.  Trijntje, geb. te Stedum [gr] op 15 okt 1884, volgt VI
  3.  Menje, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 8 jan 1891, ovl. (1 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 6 jun 1892. 
  4.  Laurens, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 22 apr 1893. 
  5.  Meintje, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 20 feb 1897. 
  6.  Elisabeth, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 28 okt 1899. 
  7.  Barteldina, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 25 mrt 1902. 
  8.  Barteld, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 26 jan 1906, ovl. (93 jaar oud) te Eemsmond [gr] op 13 mrt 1999, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 6 okt 1931 met Elske Boerema, dr. van Timen Luitjes Boerema en Jantje Weessies, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 20 sep 1907, ovl. (82 jaar oud) te Hefshuizen [gr] op 26 jul 1990. 

Generatie VI

VI.  Trijntje Haverkamp, dr. van Hindrik Haverkamp (Vb) en Jantje Bakker, geb. te Stedum [gr] op 15 okt 1884, dienstmeid, tr. (17 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 21 mei 1902 met Kornelis Pieterman, zn. van Klaas Kornelis Pieterman en Grietje Schuurman, geb. te Uithuizermeeden [gr], boerenknecht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hindrik, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 10 jul 1902. 
  2.  Grietje, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 7 aug 1904.