#    Uittreksels uit de transport- en hypotheekakten 1638-1720 Ouderkerk aan de IJssel. (oud-rechterlijk archief inv.nrs. 21 – 27) samenstelling: C.C.J. Lans © SAMH Gouda

 #

 #  Wapenschilden en rouwbord

 #

 

               

 #

 

 

 #

 #

 #