Genealogie van Cornelis Roelofs Peisel.
Genealogie van Cornelis Roelofs Peisel.

Generatie I

I.  Cornelis Roelofs Peisel, geb. circa 1751, begr. te Grouw [fr] op 31 mrt 1795, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 34 jaar oud) te Grouw [fr] op 11 feb 1776 met Gertje Tjebbes, dr. van Tjebbe Briddes en Hinke Jans, geb. in 1742, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Holwerd [fr] op 1 jun 1812. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Roelof Cornelis Peizel, geb. te Grouw [fr] op 24 apr 1776, ovl. (65 jaar oud) te Harlingen [fr] op 5 feb 1842, volgt IIa
  2.  Tjebbe Cornelis Peizel, geb. te Grouw [fr] op 13 okt 1778, ovl. (58 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 26 mrt 1837, volgt IIb
  3.  Johannes Cornelis Peizel, geb. te Grouw [fr] op 8 nov 1781, ovl. (45 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 25 mrt 1827, volgt IIc
  4.  Gerrit Cornelis Peizel, geb. te Grouw [fr] op 16 mei 1785, ovl. (62 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 6 mei 1848, volgt IId

Generatie II

IIa.  Roelof Cornelis Peizel, zn. van Cornelis Roelofs Peisel (I) en Gertje Tjebbes, geb. te Grouw [fr] op 24 apr 1776, ged. te Grouw [fr] op 5 mei 1776, bakker, ovl. (65 jaar oud) te Harlingen [fr] op 5 feb 1842, otr. te Harlingen [fr] op 8 nov 1801, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) te Harlingen [fr] op 15 nov 1801 met Richtje Pieters Voets, dr. van Pieter Voets en Sjoukje Dirks, geb. te Leeuwarden [fr] op 20 okt 1772, ovl. (64 jaar oud) te Harlingen [fr] op 6 aug 1837. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Roelofs, geb. te Harlingen [fr] op 20 feb 1803, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Harlingen [fr] op 5 jun 1825 met Trijntje Arends Ruiten, dr. van Arend Christiaans Ruiten en Fennigjen Jans Pik, geb. te Veendam [gr] in 1801. 

IIb.  Tjebbe Cornelis Peizel, zn. van Cornelis Roelofs Peisel (I) en Gertje Tjebbes, geb. te Grouw [fr] op 13 okt 1778, ged. te Grouw [fr] op 25 okt 1778, koopman, ovl. (58 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 26 mrt 1837, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Holwerd [fr] op 30 okt 1803 met Pietje Bartels Faber, dr. van Bartle Martens Faber en Dieuke Gerrits, geb. te Ternaard [fr] op 24 nov 1780, ged. te Ternaard [fr] op 17 dec 1780, ovl. (67 jaar oud) te Holwerd [fr] op 14 jul 1848. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Tjebbe Peisel, geb. te Holwerd [fr] op 10 sep 1804, ovl. (73 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 27 dec 1877, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 16 mei 1829 met Tjetske Boeles Mellema, dr. van Boele Sybes Mellema en Greetje Pieters Boersma, geb. te Brantgum [fr] in 1804. 
  2.  Geertje Tjebbe Peisel, geb. te Holwerd [fr] op 3 okt 1806, ovl. (67 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 17 apr 1874, volgt IIIa
  3.  Dieuwke Tjebbe Peisel, geb. te Holwerd [fr] op 26 mrt 1808, ovl. (3 jaar oud) te Holwerd [fr] op 2 jan 1812. 
  4.  Bartele Tjebbe, geb. te Westdongeradeel [fr] op 23 okt 1811, ovl. (2 maanden oud) te Holwerd [fr] op 11 jan 1812. 
  5.  Dieuwke Tjebbe, geb. te Westdongeradeel [fr] op 3 apr 1813, ovl. (61 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 17 apr 1874, volgt IIIb
  6.  Bartel Tjebbe, geb. te Westdongeradeel [fr] op 18 mei 1815, ovl. (5 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 15 mrt 1821. 
  7.  Henke Tjebbes, geb. te Westdongeradeel [fr] op 6 jun 1817, ovl. (57 jaar oud) te Ferwerderadeel op 13 jan 1875, tr. (resp. 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Ferwerderadeel op 6 jul 1837 met Meento Hendriks Kayzer, zn. van Hindik Meento Kayzer en Antje Johannes Rynks, geb. te Delfzijl [gr] in 1812, gardenier. 
  8.  Johanna Tjebbe Peyzel, geb. te Westdongeradeel [fr] op 9 apr 1819, ovl. (4 dagen oud) te Westdongeradeel [fr] op 13 apr 1819. 
  9.  Roelof Tjebbe Peyzel, geb. te Westdongeradeel [fr] op 6 jul 1820, ovl. (30 dagen oud) te Westdongeradeel [fr] op 5 aug 1820. 
  10.  Bartel Tjebbe, geb. te Westdongeradeel [fr] op 10 jul 1823, ovl. (79 jaar oud) te Ferwerderadeel op 17 dec 1902, tr. (resp. 31 en ongeveer 28 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 17 mei 1855 met Jeltje Foppes Smedes, dr. van Foppe Melles Smedes en Grietje Taekes Wiersma, geb. te Metslawier (Oostdongeradeel) [fr] in 1827, ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor 1902. 
  11.  Jeltje Tjebbe, geb. te Westdongeradeel [fr] op 20 jan 1825, ongehuwd, ovl. (18 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 11 mrt 1843. 
  Pietje Bartels Faber, dr. van Bartle Martens Faber en Dieuke Gerrits, tr. (17 jaar oud) (1) te Holwerd [fr] op 24 jun 1798, (ontb. door overlijden) met Johannes Jitzes de Jong, ovl. voor 1803. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jitse, geb. te Holwerd [fr] op 14 jan 1801, ged. te Holwerd [fr] op 8 feb 1801. 

IIc.  Johannes Cornelis Peizel, zn. van Cornelis Roelofs Peisel (I) en Gertje Tjebbes, geb. te Grouw [fr] op 8 nov 1781, ged. te Grouw [fr] op 18 nov 1781, ovl. (45 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 25 mrt 1827, otr. te Leeuwarden [fr] op 24 apr 1807, tr. (beiden 25 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 10 mei 1807 met Trijntje Everts Zandbergen, dr. van Evert Zandbergen en Sytske Hoogterp, geb. te Jorwerd [fr] op 13 jul 1781, ovl. (55 jaar oud) te Idaarderadeel [fr] op 16 jan 1837. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Johannes, geb. te Leeuwarden [fr] op 18 feb 1808, ovl. (42 jaar oud) te Idaarderadeel [fr] op 3 feb 1851, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Idaarderadeel [fr] op 1 dec 1838 met Gertje Jelmers van der Hoek, dr. van Jelmer Melis van der Hoek en Trijntje Herres van der Veen, geb. te Grouw [fr] op 28 aug 1812, ovl. (63 jaar oud) te Franeker [fr] op 1 nov 1875. 

IId.  Gerrit Cornelis Peizel, zn. van Cornelis Roelofs Peisel (I) en Gertje Tjebbes, geb. te Grouw [fr] op 16 mei 1785, bakker, ovl. (62 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 6 mei 1848, otr. (1) te Leeuwarden [fr] op 5 aug 1808, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 11 sep 1808, (ontb. door overlijden) met Jetske Willems Huizinga, dr. van Willem Sikkes Huizinga (kastelein) en Janke Pieters van der Molen, geb. te Leeuwarden [fr] op 8 feb 1788, ged. te Leeuwarden [fr] op 29 feb 1788, ovl. (35 jaar oud) te Holwerd [fr] op 16 sep 1823. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Janke, geb. te Holwerd [fr] op 17 okt 1814, ovl. (25 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 21 mei 1840, tr. (beiden 24 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 14 nov 1838 met Jan Feenstra, zn. van Jan Feenstra en Sjoukje Dijkstra, geb. te Leeuwarden [fr] op 14 mrt 1814, kaarsemaker. 
  2.  Janke, geb. te Holwerd [fr] op 8 jun 1816. 
  3.  Cornelis Gerrits Peijzel, geb. te Holwerd [fr] op 20 mrt 1819, volgt IIIc
  4.  Willem Gerrits Pijzel, geb. te Holwerd [fr] op 12 apr 1822, ovl. (47 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 11 aug 1869, tr. (resp. 23 en 17 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 11 sep 1845 met Grietje Jacobs Miedema, dr. van Jacob Ypes Miedema en Hinke Fokkes de Graaff, geb. te Oenkerk (Tietjerksteradeel) [fr] op 15 feb 1828, ovl. (80 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 15 apr 1908. 
  Gerrit Cornelis Peizel, tr. (resp. 40 en ongeveer 40 jaar oud) (2) te Leeuwarden [fr] op 16 apr 1826 met Anna Maria Rijkes (Maaike) Barteles, dr. van Rijke Jans Barteles (dagloner) en Albertje Hindriks, ged. te Winschoten [gr] op 7 aug 1785, koopvrouw, Heeft de familienaam Feenstra bij 1e huwelijk, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 8 aug 1862. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendricus Gerrits Pijzel, geb. te Holwerd (Westdongeradeel) [fr] op 12 apr 1827, ovl. (74 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 12 mei 1901, volgt IIId
  Anna Maria Rijkes (Maaike) Barteles, dr. van Rijke Jans Barteles (dagloner) en Albertje Hindriks, otr. (1) te Leeuwarden [fr] op 26 okt 1810, tr. (resp. ongeveer 25 en 29 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 11 nov 1810, (ontb. door overlijden) met Sikke Dijkstra, zn. van Derk Tjeerds Dijkstra (opzichter bij molen Oosterwolde) en Aukje Sikkes van Ommeren, geb. te Oosterwolde [fr] op 27 feb 1781, ovl. (40 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 12 dec 1821. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aukje, geb. te Leeuwarden [fr] op 15 jul 1811, ovl. (2 weken oud) te Leeuwarden [fr] op 29 jul 1811, begr. te Leeuwarden [fr] op 30 jul 1811. 
  2.  Dirk, geb. te Leeuwarden [fr] op 3 jun 1813, ovl. (89 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 8 apr 1903, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Franske Aukes van der Meij Meij, tr. (2) met Janke van der Zee
  3.  Alberdina, geb. te Leeuwarden [fr] op 23 sep 1815. 
  4.  Alberdina, geb. te Leeuwarden [fr] op 13 dec 1817, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 17 jun 1843 met Jan Vonk, zn. van David Vonk en Jeltje Ankringa, geb. te Leeuwarden [fr] in 1816, timmerman. 
  5.  Sjoukje, geb. te Leeuwarden [fr] op 18 feb 1821, tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Menaldumdeel [fr] op 6 apr 1842 met Klaas Pieters van der Wal, zn. van Pieter Klazes van der Wal en Janke Botes Geuker, geb. te Menaldum [fr] in 1820. 

Generatie III

IIIa.  Geertje Tjebbe Peisel, dr. van Tjebbe Cornelis Peizel (IIb) (koopman) en Pietje Bartels Faber, geb. te Holwerd [fr] op 3 okt 1806, bakker, ovl. (67 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 17 apr 1874, tr. (resp. 19 en ongeveer 21 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 30 mei 1826 met Klaas Klazes Jonker, zn. van Klaas Jans Jonker en Henke Jans de Vries, geb. te Holwerd [fr] in 1805, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 14 aug 1842. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Tjebbe, geb. te Westdongeradeel [fr] op 26 dec 1827. 
  2.  Klaas, geb. te Westdongeradeel [fr] op 20 apr 1830. 
  3.  Jan Klazes, geb. te Westdongeradeel [fr] op 30 nov 1837, ovl. (28 jaar oud) te Ferwerderadeel op 3 okt 1866, tr. (resp. 25 en ongeveer 41 jaar oud) te Ferwerderadeel op 11 apr 1863 met Hendrikje Berends van der Weide, dr. van Berend van der Weide en Grietje Hotses Boersma, geb. te Leeuwarden [fr] in 1822. 
  4.  Pietje, geb. te Westdongeradeel [fr] op 27 mei 1840. 
  5.  Pieter, geb. te Westdongeradeel [fr] op 25 aug 1842, tr. (resp. 31 en ongeveer 26 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 9 mei 1874 met Jannigje Pheifer, dr. van Hendrik Johannes Pheifer en Hendrikje Freerks van Duinen, geb. te Holwerd [fr] in 1848. 

IIIb.  Dieuwke Tjebbe Peizel, dr. van Tjebbe Cornelis Peizel (IIb) (koopman) en Pietje Bartels Faber, geb. te Westdongeradeel [fr] op 3 apr 1813, ovl. (61 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 17 apr 1874, tr. (resp. 20 en 31 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 5 okt 1833 met Willem Prins, zn. van Anne Ziegers Prins en Rimke Piebes Sjollema, geb. te Heerenveen(Schoterland) [fr] op 24 jul 1802, ovl. (46 jaar oud) te Holwerd [fr] op 19 aug 1848. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anne, geb. te Westdongeradeel [fr] op 1 aug 1834. 
  2.  Tjebbe, geb. te Westdongeradeel [fr] op 23 feb 1836, ovl. (1 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 22 mei 1837. 
  3.  Tjebbe, geb. te Westdongeradeel [fr] op 25 jun 1838. 
  4.  Piebe, geb. te Westdongeradeel [fr] op 5 aug 1841. 
  5.  Bartele, geb. te Westdongeradeel [fr] op 5 apr 1844. 

IIIc.  Cornelis Gerrits Peijzel, zn. van Gerrit Cornelis Peizel (IId) (bakker) en Jetske Willems Huizinga, geb. te Holwerd [fr] op 20 mrt 1819, sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) (1) te Leeuwarden [fr] op 11 mei 1842, (ontb. door overlijden) met Dorothea Margaretha Christina Hoekstein, dr. van Frans Hoeksteen (timmerman) en Maria Stöcker, geb. te Leeuwarden [fr] op 16 dec 1822, ovl. (32 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20 dec 1854. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jetske, geb. te Bolsward [fr] op 24 dec 1842. 
  2.  Gerrit, geb. te Holwerd [fr] op 17 jul 1844, kelner, tr. met Maria Gerdina Meijer
  3.  Willem, geb. te Leeuwarden [fr] op 24 feb 1847, volgt IVa
  4.  Frans Bernard, geb. te Amsterdam [nh] op 18 apr 1850, volgt IVb
  5.  Anna Maria, geb. te Amsterdam [nh] op 7 nov 1852. 
  Cornelis Gerrits Peijzel, tr. (resp. 36 en 24 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 19 dec 1855 met Maria Catharina Slemmer, dr. van Harmaanus Slemmer (scheepstimmerman) en Catrina Hillegonda de Roo, geb. te Amsterdam [nh] op 3 mrt 1831, dienstbode. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Catharina Hillegonda, geb. te Amsterdam [nh] op 4 dec 1856, volgt IVc
  2.  Maria Cornelia, geb. te Amsterdam [nh] op 24 okt 1858, ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 1942, volgt IVd
  3.  Cornelia, geb. te Amsterdam [nh] op 14 aug 1860, volgt IVe
  4.  Hermanus, geb. te Amsterdam [nh] op 8 feb 1863, volgt IVf
  5.  Grietje, geb. te Amsterdam [nh] op 21 nov 1864, ovl. (34 jaar oud) te Utrecht [ut] op 8 apr 1899, volgt IVg
  6.  Geertruida, geb. te Amsterdam [nh] op 15 mei 1868. 
  7.  Christina Petronella Anna Hendrica, geb. te Amsterdam [nh] op 11 apr 1873, ovl. (79 jaar oud) te Hilversum [nh] op 3 apr 1953, volgt IVh
  8.  Cornelis, geb. te Amsterdam [nh] op 6 mrt 1876, volgt IVi
  9.  Pieter, geb. te Amsterdam [nh] op 3 nov 1891. 

IIId.  Hendricus Gerrits Pijzel, zn. van Gerrit Cornelis Peizel (IId) (bakker) en Anna Maria Rijkes (Maaike) Barteles (koopvrouw), geb. te Holwerd (Westdongeradeel) [fr] op 12 apr 1827, kuiper, ovl. (74 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 12 mei 1901, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) te Ferwerderadeel [fr] op 29 mei 1852 met Antje Kornelis Olivier, dr. van Kornelis Louws Olivier en Antje Botes Hiemstra, geb. te Hallum [fr] op 22 aug 1823. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje, geb. te Hallum [fr] op 24 mrt 1853, ovl. (20 jaar oud) te Stiens [fr] op 17 jul 1873. 
  2.  Gerrit Hendricus Peizel, geb. te Hallum [fr] op 3 nov 1858, ovl. (26 jaar oud) te Franeker [fr] op 25 jan 1885, volgt IVj
  Hendricus Gerrits Pijzel, tr. (resp. 56 en 45 jaar oud) (2) te Tietjerksteradeel [fr] op 15 dec 1883 met Gertje Beerstra, dr. van Andries Dirks Beerstra en Jitske Aises van Beets, geb. te Tietjerk [fr] op 3 mrt 1838, ovl. (87 jaar oud) te Kollum [fr] op 23 aug 1925. 
  Gertje Beerstra, dr. van Andries Dirks Beerstra en Jitske Aises van Beets, tr. (resp. 30 en 36 jaar oud) (1) te Leeuwarden [fr] op 18 apr 1868, (gesch. te Leeuwarden [fr] op 18 jan 1876) met Jan Jans van der Meulen, zn. van Jan Wybes van der Meulen en Hylke Jans Wymenga, geb. te Garijp Gem. Tietjerksteradeel [fr] op 16 jan 1832, ovl. (64 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 31 okt 1896. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Jans, geb. te Tietjerksteradeel [fr] op 13 jun 1868. 

Generatie IV

IVa.  Willem Peijzel, zn. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Dorothea Margaretha Christina Hoekstein, geb. te Leeuwarden [fr] op 24 feb 1847, metselaar, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 1 dec 1869 met Sara Johanna van der Pek, geb. te Amsterdam [nh] op 29 dec 1845. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem, geb. te Amsterdam [nh] op 8 sep 1870. 
  2.  Dorothea Martha Christina, geb. te Amsterdam [nh] op 4 jun 1871, ovl. (67 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 17 jan 1939, volgt Va
  3.  Margaretha Hendrica, geb. te Amsterdam [nh] op 8 dec 1872. 
  4.  Willem, geb. te Amsterdam [nh] op 8 sep 1878, ovl. (27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 6 aug 1906, volgt Vb
  5.  Johanna Elisabeth, geb. te Amsterdam [nh] op 15 aug 1880, ovl. (28 jaar oud) te Warnsveld [ge] op 10 feb 1909. 
  6.  Cornelis, geb. te Amsterdam [nh] op 24 dec 1882. 

IVb.  Frans Bernard Peijzel, zn. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Dorothea Margaretha Christina Hoekstein, geb. te Amsterdam [nh] op 18 apr 1850, metselaar / milicien, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 5 nov 1873 met Maria Wilhelmina Sleeswijk, dr. van Klaas Christiaan Sleeswijk (scheepsnagelmaker) en Wilhelmine Cornelia Elisabeth Ruts, geb. te Amsterdam [nh] op 3 mei 1847, dienstbaar. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wilhelmina Cornelia Elisabeth, geb. te Amsterdam [nh] op 8 sep 1874. 
  2.  Maria Francisca, geb. te Amsterdam [nh] op 13 okt 1876. 
  3.  Franz Runan (?), geb. te Amsterdam [nh] op 3 mrt 1879. 
  4.  Rijndert Frans Bernard, geb. te Amsterdam [nh] op 21 sep 1881, volgt Vc
  5.  Klaas Christiaan, geb. te Amsterdam [nh] op 15 sep 1884. 

IVc.  Catharina Hillegonda Peijzel, dr. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 4 dec 1856, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 3 dec 1879 met Johannes Catharinus van Dijk, zn. van Jelze van Dijk en Helena Frederika Johanna Lauts, geb. te Zutphen [ge] in 1856, pakhuisknecht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kind, Erkend bij het huwelijk van de ouders. 

IVd.  Maria Cornelia Peijzel, dr. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 24 okt 1858, dienstbode, ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 1942, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 7 feb 1884 met Carel Anthonie Campagne, zn. van Hendrik Willem Andries Campagne en Susanna Fredrika Hardes, geb. te Amsterdam [nh] op 25 feb 1854, kassiersknecht, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 6 feb 1942, begr. te Amsterdam [nh] op 10 feb 1942. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Karel Frederik, geb. te Amsterdam [nh] op 6 jan 1886, tr. met C Jansen

IVe.  Cornelia Peijzel, dr. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 14 aug 1860, dienstbode, 
 een dochter: 
  1.  Cornelia Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 28 jan 1883. 
  Cornelia Peijzel, relatie met Antonie Schmidt, geb. te Amsterdam [nh]. 

IVf.  Hermanus Peijzel, zn. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 8 feb 1863, metselaar, tr. (beiden 22 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 5 nov 1885 met Elisabeth Louise Schol, dr. van Jacob Jacobsz Schol en Elisabeth Wijntjes, geb. te Amsterdam [nh] op 11 feb 1863, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10 apr 1935. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Catharina, geb. te Amsterdam [nh] op 2 apr 1886, ovl. (15 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 15 feb 1902. 
  2.  Jacob, geb. te Amsterdam [nh] op 14 sep 1887. 
  3.  Elisabeth Louisa, geb. te Amsterdam [nh] op 16 jul 1889, tr. (24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 6 mei 1914 met G Roggeveen
  4.  Hermanus, geb. te Amsterdam [nh] op 25 apr 1891. 
  5.  Cornelia, geb. te Amsterdam [nh] op 14 apr 1893. 
  6.  Anna Martha, geb. te Amsterdam [nh] op 29 mrt 1895, ovl. (9 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 23 jan 1896. 
  7.  Antje Martha, geb. te Amsterdam [nh] op 30 apr 1897. 
  8.  Catharina Hillegonda, geb. te Amsterdam [nh] op 25 jan 1899, Op 26 mei 1923 naar Bussum verhuisd. 
  9.  Geertruida, geb. te Amsterdam [nh] op 13 feb 1901. 
  10.  Cornelis, geb. te Amsterdam [nh] op 12 dec 1904, metselaar, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 mrt 1925 met Dorothea Susanna Boekhout, dr. van Peter Johannes Boekhout en Sijtje Elisabeth Koning, geb. te Marten (Dortmund) [Duitsland] op 25 okt 1899. 

IVg.  Grietje Peijzel, dr. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 21 nov 1864, diensbode, ovl. (34 jaar oud) te Utrecht [ut] op 8 apr 1899, tr. (resp. 31 en ongeveer 30 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20 aug 1896 met Pieter van Tintelen, zn. van Bastiaan van Tintelen en Johanna Berns, geb. te Lienden [ge] in 1866, wachtmeester. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter, geb. te Amsterdam [nh] op 3 nov 1891, Erkend bij het huwelijk van zijn ouders op 20 augustus 1896. 

IVh.  Christina Petronella Anna Hendrica Peijzel, dr. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 11 apr 1873, ovl. (79 jaar oud) te Hilversum [nh] op 3 apr 1953, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10 feb 1898 met Jan Hendrik Mewe, zn. van Karel Christiaan Mewe en Elisabeth Lucretia Bakker, geb. te Amsterdam [nh] op 23 jan 1871, loodgieter, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17 jan 1938, begr. te Amsterdam [nh] op 20 jan 1938. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  C C, tr. met E H E Adolphs
  2.  M C, tr. met W G Sillmann
  3.  H J, tr. met J M de Heer

IVi.  Cornelis Peijzel, zn. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 6 mrt 1876, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12 mei 1897, (gesch. te Amsterdam [nh] op 16 nov 1931) met Wilhelmina Christina Bödeker, dr. van Willem Christiaan Bödeker (stoker) en Zwaantje Weitering, geb. te Amsterdam [nh] op 2 sep 1876. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wilhelmina Christina, geb. te Amsterdam [nh] op 5 jul 1899, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12 jan 1990, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 11 feb 1920, (ontb. door overlijden) met Franciscus Antonius Cornelis Collin, zn. van Martinus Collin en Johanna Brouwer, geb. te Amsterdam [nh] op 29 mrt 1897, ovl. (39 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29 jan 1937, tr. (resp. 42 en 37 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 4 mrt 1942, (gesch. te Amsterdam [nh] op 8 apr 1947) met Cornelis Johannes de Groot, zn. van Lubertus Nicolaas de Groot en Alida Vork, geb. te Amsterdam [nh] op 2 jun 1904, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29 mei 1980, tr. (resp. 48 en 56 jaar oud) (3) te Amsterdam [nh] op 8 apr 1948 met Willem Droog, zn. van Theodorus Droog en Jacoba Wilhelmina Stroker, geb. te Haarlem [nh] op 21 mei 1891, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27 okt 1967. 
  2.  Hermanus, geb. te Amsterdam [nh] op 3 mei 1905, expeditieknecht, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21 nov 1988, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 3 feb 1932, (gesch. te Amsterdam [nh] op 18 dec 1947) met Maria Bouwknecht, dr. van Johannes Wilhelmus Bouwknecht en Hendrina de Nooij, geb. te Amsterdam [nh] op 17 mrt 1907, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16 mrt 1990, tr. (resp. 44 en 31 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 2 aug 1949 met Geertje Triep, dr. van Johannes Leonardus Triep en Ariaantje Pastoor, geb. te Amsterdam [nh] op 11 feb 1918. 
  3.  Betje, geb. te Amsterdam [nh] op 7 feb 1910, tr. (beiden 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29 jul 1936 met Louis Benjamin Quanjer, zn. van Johannes Franciscus Quanjer (boekhouder/ oud-Reserve Luitenant-Kolonel der Artillerie) en Helena Charlotta Wilhelmina Boers, geb. te Zaandam [nh] op 19 apr 1910, verwarmingstechnicus. 
  4.  Willem Christiaan, geb. te Amsterdam [nh] op 30 jan 1901, ovl. (34 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12 feb 1935, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21 mei 1930 met Alida Cornelia van Elsland, dr. van Hendrik van Elsland en Aaltje Visser, geb. te Zaandam [nh] op 11 nov 1906, gezinsverzorgster. 

IVj.  Gerrit Hendricus Peizel, zn. van Hendricus Gerrits Pijzel (IIId) (kuiper) en Antje Kornelis Olivier, geb. te Hallum [fr] op 3 nov 1858, ovl. (26 jaar oud) te Franeker [fr] op 25 jan 1885, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 8 dec 1883 met Wilhelmina Hendrika (Mina) van der Meulen, dr. van Pieter van der Meulen (timmerman) en Hendrika Johanna Bloemink, geb. te Leeuwarden [fr] op 22 sep 1863. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrikus, geb. te Leeuwarden [fr] op 22 mrt 1884, ovl. (9 maanden oud) te Leeuwarden [fr] op 22 dec 1884. 

Generatie V

Va.  Dorothea Martha Christina Peijzel, dr. van Willem Peijzel (IVa) (metselaar) en Sara Johanna van der Pek, geb. te Amsterdam [nh] op 4 jun 1871, ovl. (67 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 17 jan 1939, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 nov 1896 met Henri Antoine Labohm, zn. van Henrich Anton Labohm en Geertruida Hendrika Nieuwenhuis, geb. te Amsterdam [nh] op 28 aug 1863, timmerman, ovl. (77 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 25 jan 1941. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Meisje
  Henri Antoine Labohm, zn. van Henrich Anton Labohm en Geertruida Hendrika Nieuwenhuis, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 4 feb 1892, (ontb. door overlijden) met Sara Alida Hendrika Horsting, dr. van Herman Horsting (werkman) en Christina Maria Peelen, geb. te Amsterdam [nh] op 11 dec 1869. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geertruida Hendrika, geb. te Amsterdam [nh] in 1892, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11 jul 1948. 

Vb.  Willem Peijzel, zn. van Willem Peijzel (IVa) (metselaar) en Sara Johanna van der Pek, geb. te Amsterdam [nh] op 8 sep 1878, huisschilder, ovl. (27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 6 aug 1906, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 7 jun 1899, (ontb. door overlijden) met Anna Bruijntjes, dr. van Roelof Bruijntjes (steendrager) en Grietje de Boer, geb. te Amsterdam [nh] op 17 jul 1880. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem, geb. te Amsterdam [nh] op 24 jan 1899, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24 nov 1954, volgt VIa
  Willem Peijzel, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 10 jan 1906 met Jacoba Margaretha Cramer, dr. van August Heinrich Cramer en Albertje Hes, geb. te Amsterdam [nh] op 12 mrt 1884, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23 apr 1957. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Albertus, geb. te Amsterdam [nh] op 18 mei 1905, ovl. (5 jaar oud) te Brussel [België] op 30 jul 1910. 
  2.  Dorothea Martha Christina, geb. te Amsterdam [nh] op 10 jul 1906. 
  Jacoba Margaretha Cramer, dr. van August Heinrich Cramer en Albertje Hes, 
 een dochter: 
  1.  Jacoba Margaretha Geel, geb. te Amsterdam [nh] op 2 jun 1908, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12 dec 1909. 
  Jacoba Margaretha Cramer, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 17 mrt 1909 met Antonie Jan Jacobus Geel, zn. van Pieter Jan Jacobus Geel en Tite Kok, geb. te Amsterdam [nh] op 3 jan 1881, glazenwasser, ovl. (89 jaar oud) te Ermelo [ge] op 25 mei 1970. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacoba Margaretha, geb. te Amsterdam [nh] op 10 apr 1910, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 9 dec 1911. 
  2.  Anna Elisabeth, geb. te Amsterdam [nh] op 20 aug 1911, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 31 aug 1932 met Antonius Petrus Bronshoff, zn. van Jakobus Josephus Bronshoff en Petronella Jakoba Martens, geb. te Duisburg [Duitsland] op 23 sep 1906, grote vaart / portier fabrieksarbeider, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27 mrt 1967. 
  3.  Antonia Johanna Jacoba Margaretha, geb. te Amsterdam [nh] op 2 aug 1913. 
  4.  Jacoba Sophia, geb. te Amsterdam [nh] op 10 okt 1915. 
  5.  Maria Catharina, geb. te Amsterdam [nh] op 24 nov 1917. 

Vc.  Rijndert Frans Bernard Peijzel, zn. van Frans Bernard Peijzel (IVb) (metselaar / milicien) en Maria Wilhelmina Sleeswijk (dienstbaar), geb. te Amsterdam [nh] op 21 sep 1881, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) op 28 mei 1903 met Hester Kerkhoven, geb. te Kralingen [zh] op 6 nov 1878. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Frans Bernard, geb. te Amsterdam [nh] op 4 sep 1903. 
  2.  Maria Wilhelmina, geb. te Amsterdam [nh] op 24 feb 1907. 
  3.  Hester, geb. te Amsterdam [nh] op 17 apr 1908. 
  4.  Rijndert Frans Bernard, geb. te Amsterdam [nh] op 19 feb 1910, ovl. (76 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 18 apr 1986, volgt VIb

Generatie VI

VIa.  Willem Peijzel, zn. van Willem Peijzel (Vb) (huisschilder) en Anna Bruijntjes, geb. te Amsterdam [nh] op 24 jan 1899, /kantoorbediende/vertegenwoordiger in schildersgereedschappen, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24 nov 1954, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28 jun 1922 met Johanna Janssens, dr. van Nicolaas Henderikus Janssens (transportarbeider) en Marie Buijen, geb. te Amsterdam [nh] op 6 mrt 1902, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16 okt 1974. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem, geb. te Amsterdam [nh] op 15 jun 1923, magazijn bediende / colporteur, ovl. (21 jaar oud) te Oranienburg Im Sachsenhausen [Duitsland] op 13 feb 1945. 
  2.  Johanna, geb. te Amsterdam [nh] op 11 aug 1925, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 30 dec 1983, volgt VIIa

VIb.  Rijndert Frans Bernard Peijzel, zn. van Rijndert Frans Bernard Peijzel (Vc) en Hester Kerkhoven, geb. te Amsterdam [nh] op 19 feb 1910, ovl. (76 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 18 apr 1986, tr. met Berendina Aleida Wieskamp, geb. in 1911, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 5 mrt 1981. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  B, volgt VIIb

Generatie VII

VIIa.  Johanna Peijzel, dr. van Willem Peijzel (VIa) (/kantoorbediende/vertegenwoordiger in schildersgereedschappen) en Johanna Janssens, geb. te Amsterdam [nh] op 11 aug 1925, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 30 dec 1983, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 27 apr 1950 met Nicolaas Hendrik van der Tak, zn. van Nicolaas Hendrik van der Tak (broodbakker) en Wilhelmina van der Putten, geb. te Amsterdam [nh] op 3 jan 1922, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 6 mei 1997. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Hendrika, geb. te Amsterdam [nh] op 21 nov 1954, ovl. (51 jaar oud) te Zaandam [nh] op 3 jun 2006. 

VIIb.  B Peijzel, zn. van Rijndert Frans Bernard Peijzel (VIb) en Berendina Aleida Wieskamp, tr. met A M Verbeek
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marcel
  2.  Paul