Genealogie van Elias Willemsen van der Tak.
Genealogie van Elias Willemsen van der Tak.

Generatie I

I.  Elias Willemsen van der Tak, geb. te Gouda [zh] circa 1603, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Oudewater [ut] op 13 nov 1628 met Annetgen Thomas, geb. te Gouda [zh]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Elias, ged. te Oudewater [ut] op 2 dec 1629, volgt IIa
  2.  Elias Elias, ged. te Woerden [zh] op 10 mei 1634, volgt IIb
  Annetgen Thomas, tr. (2), (ontb. door overlijden) met Jacob Claas

Generatie II

IIa.  Willem Elias van der Tak, zn. van Elias Willemsen van der Tak (I) en Annetgen Thomas, ged. te Oudewater [ut] op 2 dec 1629, turfdrager, relatie met Annitgen Jacobs
 Uit deze relatie: 
  1.  Neeltgen Willems, ged. te Woerden [zh] op 2 jun 1653. 
  2.  Maria Willems, ged. te Woerden [zh] op 14 feb 1655. 
  3.  Marij Willems, ged. te Woerden [zh] op 27 aug 1656 (getuige: haar grootmoeder Annetgen Thomas (I)). 
  4.  Elias Willems, ged. te Woerden [zh] op 19 mrt 1658 (getuige: zijn grootmoeder Annetgen Thomas (I)). 
  5.  Jacob Willems, ged. te Woerden [zh] op 13 feb 1660 (getuige: zijn grootmoeder Annetgen Thomas (I)). 
  6.  Naamloos Gedoopt, ged. te Woerden [zh] op 20 dec 1661. 
  7.  Annitjen Willems, ged. te Woerden [zh] op 5 okt 1664 (getuige: haar grootmoeder Annetgen Thomas (I)). 
  8.  Thomas Willems, ged. te Woerden [zh] op 8 nov 1665 (getuige: zijn grootmoeder Annetgen Thomas (I)). 
  9.  Annitjen Willems, ged. te Woerden [zh] op 9 nov 1666 (getuige: haar grootmoeder Annetgen Thomas (I)). 
  10.  Thomas Willems, ged. te Woerden [zh] op 3 jan 1668, volgt IIIa
  11.  Annitjen Willems, ged. te Woerden [zh] op 14 okt 1670, volgt IIIb

IIb.  Elias Elias van der Tak, zn. van Elias Willemsen van der Tak (I) en Annetgen Thomas, ged. te Woerden [zh] op 10 mei 1634, knoopmaker, tr. met Niesjen Pieters
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lijsbeth Elias, ged. te Woerden [zh] op 27 nov 1657. 
  2.  Pieter Elias, ged. te Woerden [zh] op 10 okt 1659. 
  3.  Jacob Elias van der Tack, ged. te Woerden [zh] op 30 mrt 1663, volgt IIIc
  4.  Annitje Elias, ged. te Woerden [zh] op 19 feb 1666. 
  5.  Joannis Elias, ged. te Woerden [zh] op 4 nov 1668. 

Generatie III

IIIa.  Thomas Willems van der Tak, zn. van Willem Elias van der Tak (IIa) (turfdrager) en Annitgen Jacobs, ged. te Woerden [zh] op 3 jan 1668, otr. te Woerden [zh] op 9 dec 1691, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Woerden [zh] op 23 dec 1691 met Neeltje Barends (Heijltje) de Vries
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elias Thomasz van der Tack, ged. te Woerden [zh] op 11 jan 1692. 
  2.  Elias Thomasz van der Tack, ged. te Woerden [zh] op 25 jan 1693. 
  3.  Annighjen Thomasd Tack, ged. te Woerden [zh] op 24 nov 1694. 
  4.  Willem Thomasz van der Tack, ged. te Woerden [zh] op 9 sep 1696, volgt IVa
  5.  Barend Thomas, ged. te Leiden [zh] op 30 jan 1701, volgt IVb
  6.  Maria Thomas van der Tack, ged. te Leiden [zh] op 12 okt 1704. 

IIIb.  Annitjen Willems van der Tak, dr. van Willem Elias van der Tak (IIa) (turfdrager) en Annitgen Jacobs, ged. te Woerden [zh] op 14 okt 1670 (getuige: haar grootmoeder Annetgen Thomas (I)), tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Woerden [zh] op 7 feb 1694 met Barendt Pieterse Hollandt, geb. te Woerden [zh]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem, ged. te Woerden [zh] op 5 dec 1698. 
  2.  Pieter Barends, ged. te Woerden [zh] op 28 mrt 1701. 

IIIc.  Jacob Elias van der Tack, zn. van Elias Elias van der Tak (IIb) (knoopmaker) en Niesjen Pieters, ged. te Woerden [zh] op 30 mrt 1663, garenwinder, otr. (1) te Leiden [zh] op 29 apr 1691, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 4 mei 1691 met Marijtie Pieters Foreest
  Jacob Elias van der Tack, otr. (2) te Linschoten [ut] op 18 okt 1695, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) te Linschoten [ut] op 3 nov 1695 met Weijntje Jans (Wantien) de Cupere (Kuijper), dr. van Jan de Cupere (in leven schout en secretaris van Linschoten) en Aeltje Spijckers, ged. te Linschoten [ut] op 30 apr 1671, begr. te Woerden [zh] op 17 apr 1709. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Niesje Jacobs, ged. te Woerden [zh] op 17 okt 1696. 
  2.  Jan Jacobs, ged. te Woerden [zh] op 17 dec 1697. 
  3.  Jan Jacobs, ged. te Woerden [zh] op 1 apr 1699. 
  4.  Aaltje Jacobs, ged. te Woerden [zh] op 31 okt 1700, begr. te Linschoten [ut] op 1 dec 1700. 
  5.  Susanna Jacobs, ged. te Woerden [zh] op 31 okt 1700. 
  6.  Jan Jacobs, ged. te Woerden [zh] op 1 feb 1702. 
  7.  Elias Jacobs, ged. te Woerden [zh] op 18 feb 1703, ovl. (hoogstens 28 jaar oud) voor 1732, volgt IVc
  8.  Aaltje Jacobs, ged. te Woerden [zh] op 27 jul 1704, ovl. (hoogstens 28 jaar oud) voor 1733, tr. met Leendert Deeken
  9.  Niesje Jacobs, ged. te Gouda [zh] op 23 feb 1707. 
  10.  Weynie Jacobs, ged. te Woerden [zh] op 14 apr 1709. 
  11.  Johanna Jacobs, ged. te Woerden [zh] op 14 apr 1709. 
  Jacob Elias van der Tack, otr. (3) te Woerden [zh] op 15 mei 1711, tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 43 jaar oud) te Woerden [zh] op 3 jun 1711 met Trijntje Jans (Gertruijdt) Mettes, dr. van Jan Mettes en Cathrijn Marters, ged. te Ubbergen [ge] op 21 jul 1667, begr. te Woerden [zh] op 23 apr 1744. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Laurens Jacobs van der Tak, ged. te Woerden [zh] op 16 okt 1711. 
  2.  Maria Jacobs van der Tak, ged. te Woerden [zh] op 11 feb 1714. 
  Trijntje Jans (Gertruijdt) Mettes, dr. van Jan Mettes en Cathrijn Marters, tr. (ongeveer 29 jaar oud) (1) te Woerden [zh] op 27 jan 1697, (ontb. door overlijden) met Dirck Janse Snelderweert
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Claas Dircks, ged. te Woerden [zh] op 19 jul 1702. 

Generatie IV

IVa.  Willem Thomasz van der Tack, zn. van Thomas Willems van der Tak (IIIa) en Neeltje Barends (Heijltje) de Vries, ged. te Woerden [zh] op 9 sep 1696, otr. (ongeveer 23 jaar oud) te Leiden [zh] op 9 mei 1720 met Clara van der Kneu
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Thomas Willemse, ged. te Leiden [zh] op 19 nov 1721. 
  2.  Sara Willemse, ged. te Leiden [zh] op 3 okt 1724. 

IVb.  Barend Thomas van der Tak, zn. van Thomas Willems van der Tak (IIIa) en Neeltje Barends (Heijltje) de Vries, ged. te Leiden [zh] op 30 jan 1701, van 1724-1726 n Indie VOC, otr. (ongeveer 19 jaar oud) te Leiden [zh] op 24 aug 1720 met Clara Oljee
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Thomas Barendse, ged. te Leiden [zh] op 14 dec 1721. 

IVc.  Elias Jacobs van der Tack, zn. van Jacob Elias van der Tack (IIIc) (garenwinder) en Weijntje Jans (Wantien) de Cupere (Kuijper), ged. te Woerden [zh] op 18 feb 1703, ovl. (hoogstens 28 jaar oud) voor 1732, tr. met Lucretia de Wit, geb. te Kamerik [ut]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Niesje
  2.  Weijntie (Wijnanda) van der Tak, geb. te Kamerik [ut] in 1729, begr. te Amsterdam [nh] op 15 nov 1765, volgt V
  Lucretia de Wit, otr. (2) te Kamerik [ut] op 1 jan 1732 met Arie Ham Crijnen, geb. te Vreeland [ut]. 

Generatie V

V.  Weijntie (Wijnanda) van der Tak, dr. van Elias Jacobs van der Tack (IVc) en Lucretia de Wit, geb. te Kamerik [ut] in 1729, begr. te Amsterdam [nh] op 15 nov 1765, otr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20 sep 1748 met Johannis Jacobs (Jannes) de Jongh, zn. van X de Jongh en Jannetie Sweers, geb. te Hilversum [nh] in 1723, begr. te Amsterdam [nh] op 28 mei 1786. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob, ged. te Amsterdam [nh] op 25 jul 1749 (getuige: zijn grootmoeder Lucretia de Wit (IVc)). 
  2.  Jacobus, ged. te Amsterdam [nh] op 25 aug 1754. 
  Johannis Jacobs (Jannes) de Jongh, zn. van X de Jongh en Jannetie Sweers, tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 44 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 24 jan 1766 met Maria Geurts de Winter, dr. van Geurt de Winter en X, geb. te Amsterdam [nh] in 1722, begr. te Amsterdam [nh] op 21 mrt 1797.