Genealogie van Arien Wiggertse van der Tack.
Genealogie van Arien Wiggertse van der Tack.

Generatie I

I.  Arien Wiggertse van der Tack, ovl. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] voor 1667, relatie met Jannitge ?, ovl. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] in 1667. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Wigger Ariens van der Tack, geb. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] circa 1608, ovl. (minstens 69 jaar oud) na 1677, volgt IIa
  2.  Neeltje Adryaense van der Tack, ovl. voor 1658, volgt IIb
  3.  Weyntge Adryaense van der Tack, woont in streefkerk. 

Generatie II

IIa.  Wigger Ariens van der Tack, zn. van Arien Wiggertse van der Tack (I) en Jannitge ?, geb. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] circa 1608, burgemeester van Ouderkerk aan de IJssel, 
 10-01-1639 
 Wigger Ariensz koopt erfje in de Cromme. Buitendijks uit de dijksloot tot binnen de dijk tot de dijkwetering toe (van de ooms en tantes van zijn vrouw die erfgenamen zijn van de grootouders van Wigger Ariensz zijn vrouw(O = Jan Anthonisz, W = Gherrit Ariensz Backer c.s. Prijs ƒ 190 
 8-2--1644 
 Heyndrick Cornelisse Decker en Jan Wiggertse Backer (beiden wonende alhier) verkopen aan Wigger Ariense van der Tack. Een erf in de Cromme, buitendijks (O = Aryen Anthonisse Verbie, steenbakker; W = Jannetgen Cluyvers, weduwe van Aryen Wiggertse), prijs ƒ 200. 
 Ovl. (Minstens 69 jaar oud) na 1677, relatie met Aechtgen Cornelisse Steeman - Steenman, dr. van Cornelis Cornelisse Steenman en Willemtgen Thonis. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Arij Wiggers van der Tack, tr. met Maartje Hendriks
  2.  Pieter Wiggers van der Tack, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 21 nov 1655, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 6 sep 1691, volgt IIIa
  3.  Dirck Wiggers van der Tack, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 23 sep 1657, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 28 okt 1729, volgt IIIb
  4.  Willempje Wiggers van der Tack, ged. in 1659, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 19 jun 1707, tr. (1) met Cornelis Gerrits de Jong, tr. (2) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] met Leendert Cornelisz Graaf, geb. te Ouderkerk [zh]. 
  5.  Jan Wiggers van der Tack, begr. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 24 jul 1679. 
  6.  Neeltje Wiggers van der Tack, tr. met Damis Tijssen Rolois
  7.  ? van der Tack, ovl. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] circa 29 jul 1636. 
  8.  Wijven Wiggertse van der Tack, Wijven woont met haar man in januari 1687 in Den Briel, tr. met Wouter Jansz

IIb.  Neeltje Adryaense van der Tack, dr. van Arien Wiggertse van der Tack (I) en Jannitge ?, ovl. voor 1658, tr. met Jan Backer
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriaen Janse Backer
  2.  Aeltgen Janse Backer, tr. met Pieter Quick
  3.  Willempje Jans Backer, tr. met Maerten Wessels

Generatie III

IIIa.  Pieter Wiggers van der Tack, zn. van Wigger Ariens van der Tack (IIa) (burgemeester van Ouderkerk aan de IJssel) en Aechtgen Cornelisse Steeman - Steenman, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 21 nov 1655, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 6 sep 1691, relatie met Cornelia Leenderts Verbie, ovl. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 5 nov 1727. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Wigger Pieterse van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 3 apr 1684, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 21 mrt 1752, volgt IVa
  2.  Aagje Pieters van der Tack, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 22 dec 1686,  
   vlgs acte dd 18.2.1761 Ouderkerk a d IJssel waren tot voogden aangesteld Aart Bloot (won Ouderkerk a d IJssel) en zijn broer 
   Willem Bloot. laatste is nu ovl en in diens plaats nu Bartholomeus Diestenburg (won Ouderkerk a d IJssel). 
   Aagje maakte in haar testament haar nicht Cornelia Willems Bloot tot haar erfgename. 
   doopgetuige van haar nicht Pietertje Wiggers van der Tak (Va) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 21 okt 1708, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 24 mrt 1766. 
  3.  Marrigje Pieterse van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 2 jan 1689, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 12 feb 1719 met Jacob Jacobsz Bravenboer
  4.  Pieter Pietersz van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 30 sep 1691, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 9 aug 1765, volgt IVb
  Cornelia Leenderts Verbie, tr. (2) met Jan Huijgen Crijgsman
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lijsbeth Janse Crijgsman

IIIb.  Dirck Wiggers van der Tack, zn. van Wigger Ariens van der Tack (IIa) (burgemeester van Ouderkerk aan de IJssel) en Aechtgen Cornelisse Steeman - Steenman, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 23 sep 1657, Schipper, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 28 okt 1729, tr. (1) met Barber Claes Noorlander, dr. van Claes Noorlander en Marritgen Jansdr, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 21 mei 1656, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 21 nov 1689, begr. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 21 nov 1689. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annitje van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 5 jan 1687. 
  2.  Wigger van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 1 aug 1688. 
  Dirck Wiggers van der Tack, tr. (2) met Pieternelletje Ariens
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arij van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 11 feb 1691. 
  2.  Corstiaan van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 1 jun 1692. 

Generatie IV

IVa.  Wigger Pieterse van der Tak, zn. van Pieter Wiggers van der Tack (IIIa) en Cornelia Leenderts Verbie, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 3 apr 1684, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 21 mrt 1752, tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 22 apr 1708 met Trijntje Jans Krijgsman, dr. van Jan Huigen Krijgsman en Jannetje Teunis, geb. te Ouderkerk a/d IJssel [zh], ovl. voor 1735. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pietertje Wiggers van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 21 okt 1708, ovl. (ongeveer 96 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 11 nov 1804, volgt Va
  2.  Pieter Wiggertsz van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 1 jan 1710, ovl. (minstens 67 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] na 1778, volgt Vb
  3.  Huijg Wiggers van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 10 jan 1712, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 24 mrt 1712. 
  Wigger Pieterse van der Tak, tr. (2) met Sophia (Fija) Treuren

IVb.  Pieter Pietersz van der Tak, zn. van Pieter Wiggers van der Tack (IIIa) en Cornelia Leenderts Verbie, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 30 sep 1691, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 9 aug 1765, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 12 jul 1722 met Lijsbeth Gerritse (Lijsje) van der Zijde, dr. van Gerrit Jansz van der Zijden en Jannitje Jielis, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 6 okt 1697, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 2 mei 1760. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltje van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 29 aug 1723, volgt Vc
  2.  Pieter van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 26 aug 1725, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Dubbeldam [zh] in 1816, volgt Vd
  3.  Cornelia van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 17 dec 1727, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 23 mei 1798, volgt Ve
  4.  Gerrit van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 28 jan 1731, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 18 jan 1803. 
  5.  Jan van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 3 mei 1733, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 21 nov 1781. 
  6.  Jannigje van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 31 okt 1734, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 7 mei 1801, volgt Vf
  7.  Ariaantje van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 19 mei 1737, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 28 aug 1799. 
  8.  Arij van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 28 sep 1738, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 17 nov 1777, volgt Vg

Generatie V

Va.  Pietertje Wiggers van der Tak, dr. van Wigger Pieterse van der Tak (IVa) en Trijntje Jans Krijgsman, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 21 okt 1708 (getuige: haar tante Aagje Pieters van der Tack (zie IIIa)), ovl. (ongeveer 96 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 11 nov 1804, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 2 feb 1738 met Willem Bloot, zn. van Cornelis Willems Bloot en Pietertje Daniels, ged. te Gouderak [zh] op 20 mrt 1707, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 17 nov 1764. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Trijntje Bloot, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 14 sep 1738. 
  2.  Cornelis Bloot, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 14 jan 1740, tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] in 1773 met Hendrina Willemse Visscher
  3.  Pietertje Bloot, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 23 sep 1742. 
  4.  Cornelia Bloot, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 2 aug 1744. 
  5.  Andries Bloot, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 2 feb 1749, tr. (ongeveer 40 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] in 1790 met Adriana Jans Dekker
  6.  Fannigje Bloot, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 15 okt 1752. 

Vb.  Pieter Wiggertsz van der Tak, zn. van Wigger Pieterse van der Tak (IVa) en Trijntje Jans Krijgsman, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 1 jan 1710, ovl. (minstens 67 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] na 1778, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 22 apr 1736 met Willempje Pieters van der Woude, dr. van Pieter Dirkse van der Woude en Dirkie Geursze, ged. te Lekkerkerk [zh] op 24 jul 1711, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 10 dec 1778. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 16 jan 1737, ovl. (ongeveer 8 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 6 sep 1745. 
  2.  Teunis van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 10 mei 1738. 
  3.  Trijntje van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 22 nov 1739, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 8 aug 1806, volgt VIa
  4.  Dirkje van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 8 okt 1741, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 27 jul 1746. 
  5.  Cornelia van der Tak, geb. in 1743, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 5 aug 1749. 
  6.  Pieter van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 7 aug 1746, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 22 mei 1773. 
  7.  Dirk van der Tak, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 25 mrt 1750. 
  8.  Jannetje van der Tak, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 28 feb 1753, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 19 jan 1805, volgt VIb
  9.  Wiggert van der Tak, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 29 jan 1755, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 3 aug 1822, volgt VIc

Vc.  Neeltje van der Tak, dr. van Pieter Pietersz van der Tak (IVb) en Lijsbeth Gerritse (Lijsje) van der Zijde, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 29 aug 1723, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 19 jan 1752 met Arie Vuijk, zn. van Willem Ariensz Vuijk en Matje Dirksdr Duijvendijk, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 9 jul 1730. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Vuijk, geb. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] in 1753, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 1 jul 1813, tr. met Neeltje Boer
  2.  Lijbet Vuijk, geb. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] in 1763, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 4 apr 1812, tr. met Jacobus van Rijn

Vd.  Pieter van der Tak, zn. van Pieter Pietersz van der Tak (IVb) en Lijsbeth Gerritse (Lijsje) van der Zijde, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 26 aug 1725, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Dubbeldam [zh] in 1816, otr. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 22 jun 1752, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 36 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 16 jul 1752 met Marijtje Gijsen van Os, dr. van Gijs van Os, geb. te Lekkerkerk [zh] in 1716, ovl. (ongeveer 102 jaar oud) te Dubbeldam [zh] op 27 jun 1818. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbert van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 9 sep 1753, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Heerjansdam [zh] op 16 nov 1827, volgt VId
  2.  Pieter van der Tak, ged. te Krimpen a/d Lek [zh] op 9 nov 1755. 
  3.  Adrianus van der Tak, ged. te Lekkerkerk [zh] op 18 dec 1757. 
  4.  Maria van der Tak, ged. te Krimpen a/d Lek [zh] op 12 jul 1761, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Zwijndrecht [zh] op 26 feb 1829, volgt VIe
  5.  Adriana van der Tak, ged. te Krimpen a/d Lek [zh] op 15 apr 1764, volgt VIf
  6.  Adrianus (Janus) van der Tak, geb. te Sandelingen Ambacht [zh] op 25 feb 1765, ovl. (55 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 8 mrt 1820, volgt VIg

Ve.  Cornelia van der Tak, dr. van Pieter Pietersz van der Tak (IVb) en Lijsbeth Gerritse (Lijsje) van der Zijde, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 17 dec 1727, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 23 mei 1798, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 19 jan 1752 met Jacob Willemsz Rietveld, zn. van Willem Jochemsz Rietveld en Ariaantje Thijssen van der Velde, ged. te Gouderak [zh] op 5 nov 1724, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 2 jun 1782. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Rietveld, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 3 dec 1752, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Nieuwerkerk aan den IJssel [zh] op 18 sep 1812, begr. te Nieuwerkerk aan den IJssel [zh] op 21 sep 1812. 
  2.  Lijsbeth Jacobse Rietveld, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 23 jun 1754, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 13 jun 1814. 
  3.  Pieter Rietveld, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 12 okt 1755. 
  4.  Ariaantje Rietveld, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 1 apr 1759. 
  5.  Ariaantje Rietveld, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 27 jul 1760. 
  6.  Pietertje Rietveld, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 2 okt 1763. 
  7.  Pieter Rietveld, geb. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 12 okt 1766, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 26 okt 1766, ovl. (60 jaar oud) te Gouderak [zh] op 20 mei 1827. 

Vf.  Jannigje van der Tak, dr. van Pieter Pietersz van der Tak (IVb) en Lijsbeth Gerritse (Lijsje) van der Zijde, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 31 okt 1734, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 7 mei 1801, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) te Ouderkerk [zh] op 12 feb 1766 met Maarten Krom, zn. van Arij Krom en Aagje Tom, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 31 mrt 1737. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Huijbertje Krom, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 13 apr 1766, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 14 jul 1766. 

Vg.  Arij van der Tak, zn. van Pieter Pietersz van der Tak (IVb) en Lijsbeth Gerritse (Lijsje) van der Zijde, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 28 sep 1738, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 17 nov 1777, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 26 jaar oud) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 19 feb 1772 met Johanna Herbertse in 't Veld, dr. van Harpert Johannesz in 't Veld en Pleuntje Ariens Snoeij, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 23 mei 1745, Johanna vertrekt m haar kinderen naar Berkenwoude op 12 april 1779. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 31 jan 1773, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Goedereede [zh] op 28 okt 1842, volgt VIh
  2.  Herber van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 19 nov 1775, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 9 feb 1776. 
  3.  Ari van der Tak, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 14 jun 1778. 

Generatie VI

VIa.  Trijntje van der Tak, dr. van Pieter Wiggertsz van der Tak (Vb) en Willempje Pieters van der Woude, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 22 nov 1739, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 8 aug 1806, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 31 mei 1767 met Dirk Roskam, zn. van Arij Dirks Roskam en Lijsbeth Schoonder, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 7 sep 1738, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 26 nov 1815. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lijsbeth Roskam, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 27 mrt 1768. 

VIb.  Jannetje van der Tak, dr. van Pieter Wiggertsz van der Tak (Vb) en Willempje Pieters van der Woude, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 28 feb 1753, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 19 jan 1805, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) op 28 sep 1777 met Arij Harman, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 18 dec 1754, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Nieuwerkerk aan den IJssel [zh] op 11 dec 1817. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Harman, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 23 jul 1780. 
  2.  Jan Harman, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 19 apr 1783. 
  3.  Willempje Harman, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 16 jan 1786. 
  4.  Johanna Harman, ged. te Krimpen a/d IJssel [zh] op 28 nov 1789, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Gouderak [zh] op 8 mrt 1856. 
  5.  Jan Harman, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 2 jul 1793. 

VIc.  Wiggert van der Tak, zn. van Pieter Wiggertsz van der Tak (Vb) en Willempje Pieters van der Woude, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 29 jan 1755, Arbeider, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 3 aug 1822, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 26 jul 1778 met Maartje Pols, dr. van Arie Cornelis Pols en Aaltje Jansse de Graaff, geb. in 1755, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh], ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 12 jan 1819. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aaltje van der Tak, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 21 feb 1779, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 10 jun 1819, volgt VIIa
  2.  Pieter van der Tak, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 26 aug 1781, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 16 jul 1783. 
  3.  Pleuntje van der Tak, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 12 feb 1783, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 2 mei 1840, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 8 jun 1810 met Cornelis Banen, zn. van Jan Banen en Anna Goudriaan, geb. te Krimpen a/d IJssel [zh], ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 25 jul 1784, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 14 mrt 1824. 
  4.  Willempje van der Tak, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 15 dec 1784. 
  5.  Pietertje van der Tak, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 19 feb 1786, ovl. (ongeveer 12 dagen oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 3 mrt 1786. 
  6.  Pieternella (Pietertje) van der Tak, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 3 jan 1789, ovl. (73 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 24 mrt 1862, volgt VIIb
  7.  Pieter van der Tak, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 14 sep 1792, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 16 sep 1792, ovl. (1 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 13 jan 1794. 
  8.  Ariaantje van der Tak, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 20 nov 1794, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 23 nov 1794, Arbeidster, ovl. (24 jaar oud) op 24 jul 1819. 

VId.  Gijsbert van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (Vd) en Marijtje Gijsen van Os, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 9 sep 1753, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Heerjansdam [zh] op 16 nov 1827, tr. met Maggeltje Breur, dr. van Arij Breur en Adriaantje Brouwer, geb. in 1748, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 6 aug 1815. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter van der Tak, geb. te Hendrik Ido Ambacht [zh] in 1784, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Kleine Lindt [zh] op 20 feb 1848, volgt VIIc
  2.  Arie van der Tak, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 11 feb 1787, Schippersknecht, ovl. (minstens 72 jaar oud) na 7 okt 1859, tr. (resp. 37 en 32 jaar oud) te 's-Gravendeel [zh] op 29 sep 1824 met Neeltje van der Giessen, dr. van Hendrik van der Giessen en Maaijke de Baat, geb. te 's-Gravendeel [zh] op 10 okt 1791, ged. te 's-Gravendeel [zh] op 16 okt 1791, ovl. (67 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 7 okt 1859. 
  3.  Adrianus van der Tak, geb. te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 19 mei 1789, ged. te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 24 mei 1789. 

VIe.  Maria van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (Vd) en Marijtje Gijsen van Os, ged. te Krimpen a/d Lek [zh] op 12 jul 1761, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Zwijndrecht [zh] op 26 feb 1829, tr. met Jan Meeuwisz Schouten, zn. van Meeuwes Jansz Schouten en Neeltje Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] in 1751, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hendrik-Ido-Ambacht op 5 jan 1812. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltje Janse Schouten, ged. te Zwijndrecht [zh] op 28 sep 1783. 
  2.  Pieter Jansz Schouten, geb. te Meerdervoort op 13 nov 1784, ged. te Zwijndrecht [zh] op 21 nov 1784. 
  3.  Maria Janse Schouten, ged. te Zwijndrecht [zh] op 10 sep 1786. 
  4.  Meeuwis Jansz Schouten, geb. te Volgerland van Meerdervoort op 21 nov 1787, ged. te Zwijndrecht [zh] op 25 nov 1787, ovl. (80 jaar oud) te Zwijndrecht [zh] op 22 dec 1867. 
  5.  Maria Jansdr Schouten, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht, ged. te Zwijndrecht [zh] op 23 jan 1791. 
  6.  Gijsbert Jansz Schouten, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 17 mrt 1793, ged. te Zwijndrecht [zh] op 21 apr 1793. 
  7.  Teuntje Janse Schouten, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 19 jun 1796, ged. te Zwijndrecht [zh] op 26 jun 1796, ovl. (73 jaar oud) te Hendrik-Ido-Ambacht op 25 jun 1869, tr. (resp. 18 en ongeveer 18 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 9 okt 1814 met Jacob Bakker, zn. van Pieter Bakker en Neeltje van Houwelingen, geb. te Hendrik Ido Ambacht [zh] in 1796. 
  8.  Jan Jans Schouten, geb. te Zwijndrecht [zh] op 8 apr 1799, ged. te Zwijndrecht [zh] op 10 apr 1799, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Sandelingen Ambacht [zh] op 23 feb 1822 met Meinsje van Drunen, dr. van Arij van Drunen en Janna van der Vorm, geb. te Kijfhoek [zh] op 30 sep 1798. 
  9.  Gijsbert Jansz Schouten, geb. te Zwijndrecht [zh] op 13 aug 1801, ged. te Zwijndrecht [zh] op 16 aug 1801, tr. (resp. 18 en ongeveer 17 jaar oud) te Groote Lindt [zh] op 6 sep 1819 met Hendrika van der Leer, dr. van Hendrik van der Leer en Jannigje Blom, geb. in 1802. 
  10.  Adrianus Jansz Schouten, geb. te Meerdervoort op 25 apr 1803, ged. te Zwijndrecht [zh] op 1 mei 1803, Tuinmansknecht, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te Zwijndrecht [zh] op 20 mrt 1830 met Hester de Klerk, dr. van Pieter de Klerk en Dingena Groenendijk, geb. te Zwijndrecht [zh] in 1804. 

VIf.  Adriana van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (Vd) en Marijtje Gijsen van Os, ged. te Krimpen a/d Lek [zh] op 15 apr 1764, tr. met Leendert Govertse Bos, zn. van Govert Bos en Pieternella van den Bergh, geb. in 1756, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te De Mijl, Krabbe en Nadort op 27 feb 1826. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Petronella Bos, geb. te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 13 okt 1790, tr. (resp. 56 en ongeveer 72 jaar oud) te Dubbeldam [zh] op 5 nov 1846 met Genesis Butter, zn. van Paulus Butter en Maria Visscher, geb. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] in 1774. 
  2.  Maria Bos, geb. te Hendrik Ido Ambacht [zh] in 1793, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 3 sep 1816 met Simon Bergijk, zn. van Arij Bergijk en Geertje de Jong, geb. te Hendrik Ido Ambacht [zh] in 1793. 
  3.  Govert Bos, geb. te Dubbeldam [zh] in 1810, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Dubbeldam [zh] op 15 mrt 1814. 

VIg.  Adrianus (Janus) van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (Vd) en Marijtje Gijsen van Os, geb. te Sandelingen Ambacht [zh] op 25 feb 1765, ovl. (55 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 8 mrt 1820, otr. (30 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 7 mei 1795 met Jasmina Willemina van Erkelens
 Uit deze relatie: 
  1.  Pieter Hendrik (Pieter) van der Tak, ged. te Dordrecht [zh] op 15 mrt 1796, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Sumatra [Indonesië] op 12 apr 1837. 
  2.  Marinus van der Tak, ged. te Dordrecht [zh] op 10 jan 1798, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 1 jan 1881, volgt VIId
  3.  Adrianus Johan van der Tack, geb. te Dordrecht [zh] op 18 okt 1799, ovl. (83 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 17 mrt 1883, volgt VIIe
  4.  Wilhelmina Petronella (Meina) van der Tak, ged. te Dordrecht [zh] op 24 jan 1801, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 2 jan 1864, volgt VIIf
  5.  Maria van der Tak, ged. te Dordrecht [zh] op 18 dec 1802. 

VIh.  Pieter van der Tak, zn. van Arij van der Tak (Vg) en Johanna Herbertse in 't Veld, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 31 jan 1773, schipper, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Goedereede [zh] op 28 okt 1842, otr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Goedereede [zh] op 26 okt 1804 met Catholijntje Aleman, dr. van Aren Dirks Aleman en Maria Klaas Moses, ged. te Goedereede [zh] op 21 jan 1781, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Goedereede [zh] op 29 dec 1808. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arij van der Tak, geb. te Goedereede [zh] op 1 nov 1805. 
  2.  Catholinus van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 16 sep 1808, volgt VIIg
  Pieter van der Tak, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 6 nov 1810 met Adriaantje Verschoor, dr. van Gerrit Verschoor en Jannetje Kolijn, ged. te Krimpen a/d Lek [zh] op 2 okt 1785, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Goedereede [zh] op 8 aug 1863. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arij van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 22 jan 1811, ged. te Goedereede [zh] op 30 jan 1811, ovl. (1 jaar oud) te Goedereede [zh] op 25 okt 1812. 
  2.  Jan van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 19 mrt 1812, ovl. (16 dagen oud) te Goedereede [zh] op 4 apr 1812. 
  3.  Arie van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 24 mei 1813, ovl. (49 jaar oud) te Goedereede [zh] op 26 apr 1863, volgt VIIh
  4.  Gerrit van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 28 apr 1815, ovl. (18 jaar oud) te Goedereede [zh] op 14 aug 1833. 
  5.  Aren van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 19 jan 1818, ovl. (83 jaar oud) te Goedereede [zh] op 27 feb 1901, volgt VIIi
  6.  Levenloos geboren dochter van der Tak, geb. te Goedereede [zh] op 29 aug 1820. 
  7.  Johanna van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 28 dec 1821, ovl. (5 dagen oud) te Goedereede [zh] op 2 jan 1822. 
  8.  Pieter van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 22 mei 1823, ovl. (2 maanden oud) te Goedereede [zh] op 26 jul 1823. 
  9.  Johanna Maria van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 22 mei 1823, ovl. (3 maanden oud) te Goedereede [zh] op 22 aug 1823. 
  10.  Levenloos geboren dochter van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 21 mrt 1825. 

Generatie VII

VIIa.  Aaltje van der Tak, dr. van Wiggert van der Tak (VIc) (Arbeider) en Maartje Pols, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 21 feb 1779, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 10 jun 1819, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 11 sep 1803 met Cornelis Holt, zn. van Jan Cornelisse ten Holt en Elisabeth Jacobse Rietveld, ged. te Ouderkerk a/d IJssel [zh] op 31 aug 1777, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 9 jun 1844. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maartje ten Holt, geb. te Krimpen a/d IJssel [zh] op 10 jan 1808, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 27 jan 1833 met Jacob Schouten, zn. van Genesis Schouten en Ariaantje Schenk, geb. te Zuidland [zh] op 4 nov 1809. 
  2.  Cornelia ten Holt, geb. te Krimpen a/d IJssel [zh] op 20 apr 1810. 
  3.  Pietertje ten Holt, geb. te Krimpen a/d IJssel [zh] op 13 okt 1812. 
  4.  Ariaantje ten Holt, geb. te Krimpen a/d IJssel [zh] op 18 apr 1815. 
  5.  Jan ten Holt, geb. te Krimpen a/d IJssel [zh] op 29 dec 1818, ovl. (88 jaar oud) te Krimpen a/d IJssel [zh] op 6 mrt 1907. 

VIIb.  Pieternella (Pietertje) van der Tak, dr. van Wiggert van der Tak (VIc) (Arbeider) en Maartje Pols, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 3 jan 1789, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 7 jan 1789, ovl. (73 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 24 mrt 1862, 
 3 kinderen: 
  1.  Pietertje van der Tak, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 1 okt 1814, ovl. (64 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 11 apr 1879, volgt VIIIa
  2.  Deodorus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 23 dec 1818, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 5 sep 1898, volgt VIIIb
  3.  Bernardus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 13 mei 1826, zeevarend / 2e stuurman particulier schip Maasstroom, ovl. (34 jaar oud) te Soerabaya [Indonesië] op 21 mei 1860, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11 jan 1854 met Johanna van Veen, dr. van Caspert Hendrik van Veen en Geertrui Wessel, geb. te Rotterdam [zh] op 29 sep 1833, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30 okt 1916. 

VIIc.  Pieter van der Tak, zn. van Gijsbert van der Tak (VId) en Maggeltje Breur, geb. te Hendrik Ido Ambacht [zh] in 1784, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Kleine Lindt [zh] op 20 feb 1848, tr. met Neeltje van der Linden, dr. van Pieter van der Linden en Elizabeth Bax, geb. te Hendrik Ido Ambacht [zh] in 1786, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Kleine Lindt [zh] op 14 jan 1848. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbert van der Tak, geb. te Heerjansdam [zh] in 1812, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Heerjansdam [zh] op 11 feb 1876, volgt VIIIc
  2.  Elizabeth van der Tak, geb. te Heerjansdam [zh] op 8 okt 1815, ovl. (21 jaar oud) te Kleine Lindt [zh] op 6 mrt 1837, volgt VIIId
  3.  Pieter van der Tak, geb. te Heerjansdam [zh] op 1 nov 1819. 
  4.  Magcheltje van der Tak, geb. te Heerjansdam [zh] op 28 nov 1822, ovl. (24 jaar oud) te Kleine Lindt [zh] op 23 sep 1847, volgt VIIIe
  5.  Adriaantje van der Tak, geb. te Heerjansdam [zh] op 25 apr 1827, ovl. (5 maanden oud) te Heerjansdam [zh] op 15 okt 1827. 
  6.  Alida van der Tak, geb. te Heerjansdam [zh] op 25 apr 1827, ovl. (65 jaar oud) te Heerjansdam [zh] op 8 jun 1892, tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Kleine Lindt [zh] op 3 feb 1849 met Korstiaan Vlasblom, zn. van Joost Vlasblom en Christina Barnhard, geb. te Kijfhoek [zh] in 1824, ovl. (hoogstens 68 jaar oud) voor 1892. 
  7.  Adriana van der Tak, geb. te Heerjansdam [zh] op 29 mrt 1829, ovl. (5 jaar oud) te Heerjansdam [zh] op 1 okt 1834. 

VIId.  Marinus van der Tak, zn. van Adrianus (Janus) van der Tak (VIg) en Jasmina Willemina van Erkelens, ged. te Dordrecht [zh] op 10 jan 1798, Schrijnwerker, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 1 jan 1881, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Dordrecht [zh] op 24 apr 1822 met Nante Adriana Singels, dr. van Jan Singels en Neeltje Griesma, ged. te Dordrecht [zh] op 2 apr 1796, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 1 okt 1872. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adrianus Johannes van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 29 jul 1822, ovl. (73 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 12 mei 1896, volgt VIIIf
  2.  Johannes Adrianus van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 3 aug 1824, ovl. (32 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 3 dec 1856. 
  3.  Willem Marinus van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 23 jan 1826, ovl. (67 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 8 feb 1893, volgt VIIIg
  4.  Neeltje van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 3 okt 1830. 
  5.  Pieter van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 21 aug 1833, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14 mrt 1890, volgt VIIIh
  Marinus van der Tak, otr. (2) te Dordrecht [zh] op 6 feb 1874, tr. (resp. ongeveer 76 en 51 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 18 feb 1874 met Geertruij Hendriette van Trijffel, dr. van Willem van Trijffel en Neeltje van Vriemen, geb. te Dordrecht [zh] op 6 okt 1822, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20 feb 1900. 
  Geertruij Hendriette van Trijffel, dr. van Willem van Trijffel en Neeltje van Vriemen, tr. (19 jaar oud) (1) te Dordrecht [zh] op 16 feb 1842, (ontb. door overlijden) met Johannes Schellenbach, zn. van Willem Schellenbach en Jannetje Lambinon, ovl. te Dordrecht [zh] op 19 apr 1873. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltje Schellenbach, geb. te Dordrecht [zh] op 22 dec 1845, tr. (resp. 40 en 36 jaar oud) (1) te 's-Hertogenbosch [nb] op 17 feb 1886, (gesch. op 10 mei 1892) met Johannes Antonius Horsius, zn. van Hendrik Horsius en Maria Anna Henrietta Henkel, geb. te Utrecht [ut] op 15 jan 1850, tr. (64 jaar oud) (2) te 's-Hertogenbosch [nb] op 26 jan 1910 met Jan Baptist Mureau, zn. van Johannes Mureau en Margaretha van den Broek. 
  2.  Johannes Schellenbach, geb. te Dordrecht [zh] in 1863, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 24 dec 1889 met Elizabeth Johanna de Horn, dr. van Willem Johannes de Horn en Elizabeth Cornelia Spoel, geb. te Dordrecht [zh] in 1869. 

VIIe.  Adrianus Johan van der Tack, zn. van Adrianus (Janus) van der Tak (VIg) en Jasmina Willemina van Erkelens, geb. te Dordrecht [zh] op 18 okt 1799, ged. te Dordrecht [zh] op 23 okt 1799, Horlogemaker/ Goudsmid, 
 Adriaan en Klaziena Spronk woonden in 1821 op de Visschersdijk en in 1847 op de 
 Hoogstraat Zuid. 
 Ovl. (83 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 17 mrt 1883, tr. (resp. 20 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Dordrecht [zh] op 27 okt 1819, (ontb. door overlijden) met Klasina Spronk, dr. van Peter Spronk en Maaike Cornet, ged. te Woudrichem [nb] op 2 okt 1791, 
 Adriaan en Klaziena Spronk woonden in 1821 op de Visschersdijk en in 1847 op de Hoogstraat Zuid. 
 Ovl. (Ongeveer 42 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 30 jun 1834. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willemina Pieternella van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 10 jan 1820, ovl. (7 weken oud) te Dordrecht [zh] op 3 mrt 1820. 
  2.  Pieternella Adriana van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 21 jan 1821, ovl. (2 maanden oud) te Woudrichem [nb] op 29 mrt 1821. 
  3.  Adrianus Johannes van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 7 apr 1822, ovl. (7 maanden oud) te Woudrichem [nb] op 3 dec 1822. 
  4.  Pieter (Peter) van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 7 mei 1823, ovl. (64 jaar oud) te Hoorn [nh] op 21 jun 1887, volgt VIIIi
  5.  Willemina van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 21 feb 1825, ovl. (1 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 5 aug 1826. 
  6.  Adrianus van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 29 mei 1826, ovl. (3 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 21 jul 1829. 
  7.  Willemina van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 11 jan 1827, volgt VIIIj
  8.  Adriana van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 23 mei 1830, ovl. (2 maanden oud) te Woudrichem [nb] op 28 jul 1830. 
  9.  Adriana van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 25 jun 1831, ovl. (2 maanden oud) te Woudrichem [nb] op 16 sep 1831. 
  10.  Adriana van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 5 feb 1833, ovl. (1 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 15 feb 1834. 
  11.  Geertruida van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] in 1838. 
  12.  Adrianus van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] in 1841, ovl. (ongeveer 14 jaar oud) te Woudrichem [nb] in 1855. 
  13.  Daatje van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] in 1843. 
  Adrianus Johan van der Tack, tr. (resp. 38 en 31 jaar oud) (2) te Dordrecht [zh] op 14 mrt 1838 met Heiltje van Zeventer, dr. van David van Zeventer en Geertruij van Helten, geb. te Dubbeldam [zh] op 12 jun 1806, ged. te Dubbeldam [zh] op 15 jun 1806. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Daatje van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 11 apr 1843, ovl. (85 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 19 apr 1928, volgt VIIIk
  2.  Geertruida Petronella van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 5 nov 1838, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) in 1924, volgt VIIIl

VIIf.  Wilhelmina Petronella (Meina) van der Tak, dr. van Adrianus (Janus) van der Tak (VIg) en Jasmina Willemina van Erkelens, ged. te Dordrecht [zh] op 24 jan 1801, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 2 jan 1864, tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 24 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 6 mei 1818 met Adriaan Visser, zn. van Hendrik Visser en Maria Pikaer, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 29 jan 1794, zeilmaker, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10 sep 1883. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wilhelmina Petronella Visser, geb. te Dordrecht [zh] in 1822, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Leiden [zh] op 16 jan 1892, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 21 jun 1843 met Martinus van Weeren, zn. van Abraham van Weeren en Maria Eleman, geb. te Leiden [zh] in 1820. 
  2.  Karel Adrianus Visser, geb. te Bergen op Zoom [nb] op 3 jun 1829. 
  3.  Adrianus Visser, geb. te Bergen op Zoom [nb] op 9 jul 1831. 
  4.  Huibrecht Visser, geb. te Bergen op Zoom [nb] op 13 mrt 1833, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26 aug 1909, tr. (resp. 34 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20 nov 1867 met Johanna Hendrika Benne, dr. van Heinrich Ludwich Benne en Johanna Hendrika van Vliet, geb. te Rotterdam [zh] op 26 dec 1842, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16 mrt 1902. 
  5.  Adriana Visser, geb. te Dordrecht [zh] op 15 jul 1841, tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28 sep 1859 met Charles Frederic Fritz, zn. van Jean Guillaume Fritz en Adrienne de Graauw, geb. te Brussel op 26 jan 1835. 

VIIg.  Catholinus van den Tak, zn. van Pieter van der Tak (VIh) (schipper) en Catholijntje Aleman, geb. te Goedereede [zh] op 16 sep 1808, ged. te Goedereede [zh] op 9 okt 1808, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Goedereede [zh] op 24 dec 1835 met Jannetje de Vogel, dr. van Adrianus de Vogel en Adriaantje Hakkenbrak, geb. te Ouddorp [zh] op 8 dec 1811. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriaantje van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 4 feb 1836, ovl. (3 jaar oud) te Goedereede [zh] op 6 jun 1839. 
  2.  Adrianus van den Tak (na emigratie Vandentak), geb. te Goedereede [zh] op 5 nov 1837, ovl. (24 jaar oud) te Wilmington Island, Georgia [ga, usa] op 16 apr 1862, begr. te Michigan [usa]. 
  3.  Adriaantje (Jane) van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 28 jan 1840, ovl. (77 jaar oud) te Holland, Ottawa Country, Michigan [mi, usa] op 12 apr 1917, volgt VIIIm
  4.  Pieter van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 20 okt 1842, ovl. (23 dagen oud) te Goedereede [zh] op 12 nov 1842. 
  5.  Pieter van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 23 dec 1843, ovl. (77 jaar oud) te Holland, Ottawa Country [mi, usa] in okt 1921, volgt VIIIn

VIIh.  Arie van den Tak, zn. van Pieter van der Tak (VIh) (schipper) en Adriaantje Verschoor, geb. te Goedereede [zh] op 24 mei 1813, scheepskapitein / stuurman koopvaardij, ovl. (49 jaar oud) te Goedereede [zh] op 26 apr 1863, tr. (resp. 45 en 21 jaar oud) te Goedereede [zh] op 10 jun 1858 met Teuntje Schaddelee, dr. van Rijk Schaddelee (aannemer van weg- en water) en Wilhelmina Looijen, geb. te Goedereede [zh] op 3 aug 1836. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriaantje Wilhelmina van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 27 mrt 1860, ovl. (70 jaar oud) te Goedereede [zh] op 3 mei 1930, volgt VIIIo
  2.  Etje Kommertje Louisa van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 8 feb 1862, ovl. (2 maanden oud) te Goedereede [zh] op 22 apr 1862. 
  3.  Arieaantje Anna Louisa van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 23 apr 1863. 

VIIi.  Aren van den Tak, zn. van Pieter van der Tak (VIh) (schipper) en Adriaantje Verschoor, geb. te Goedereede [zh] op 19 jan 1818, schipper, ovl. (83 jaar oud) te Goedereede [zh] op 27 feb 1901, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Goedereede [zh] op 23 jan 1851 met Rijkje Schaddelee, dr. van Rijk Schaddelee (aannemer van weg- en water) en Wilhelmina Looijen, geb. te Goedereede [zh] op 30 jul 1830, ovl. (50 jaar oud) te Goedereede [zh] op 30 jun 1881. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Etje Kommertje Louisa van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 10 mrt 1851, ovl. (5 maanden oud) te Gorinchem [zh] op 16 aug 1851. 
  2.  Etje Kommertje Louisa van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 1 apr 1852, ovl. (53 jaar oud) te Stad aan 't Haringvliet op 8 jun 1905, volgt VIIIp
  3.  Pieter Gerrit van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 9 sep 1853, ovl. (36 jaar oud) te Oudshoorn op 20 jun 1890, volgt VIIIq
  4.  Wilhelmina van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 27 feb 1855, Overleden aan boord van een schip binnen deze gemeente, naam schip onbekend, ovl. (3 maanden oud) te De Mijl, Krabbe en Nadort op 22 jun 1855. 
  5.  Rijk Arij van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 24 mrt 1857, schipper, ovl. (22 jaar oud) te Goedereede [zh] op 20 aug 1879. 
  6.  Wilhelmina van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 6 jul 1859, ovl. (4 weken oud) te Goedereede [zh] op 3 aug 1859. 
  7.  Wilhelmus Adrianus van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 16 jan 1861, ovl. (67 jaar oud) te Arcaihon [Frankrijk] op 19 mei 1928, volgt VIIIr
  8.  Aren Lodewijk van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 8 jun 1862, ovl. (17 jaar oud) te Oudshoorn op 3 aug 1879. 
  9.  Kommer van den Tak, geb. te Goedereede [zh] op 1 okt 1864, ovl. (6 jaar oud) te Goedereede [zh] op 28 jan 1871. 

Generatie VIII

VIIIa.  Pietertje van der Tak, dr. van Pieternella (Pietertje) van der Tak (VIIb), geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 1 okt 1814, ovl. (64 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 11 apr 1879, tr. (resp. 29 en 37 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29 mei 1844 met Cornelis Weber, zn. van Jacob Weber en Lowiesje Vermeis, geb. te Rotterdam [zh] op 7 jul 1806, Timmerman, ovl. (75 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 28 mrt 1882. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Louisa Maria Weber, geb. te Delfshaven [zh] in 1845, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 29 apr 1879. 
  2.  Pieternella Weber, geb. te Delfshaven [zh] in 1847, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19 jun 1887, tr. met Cornelis de Klerk
  3.  Anthonia Cornelia Weber, geb. te Delfshaven [zh] in 1850, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 1 feb 1882, tr. met Dirk Pelkman
  4.  Cornelis Weber, geb. te Delfshaven [zh] in 1856, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 15 mrt 1859. 
  Cornelis Weber, zn. van Jacob Weber en Lowiesje Vermeis, tr. (resp. 73 en ongeveer 61 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 10 sep 1879 met Hendrika Visser, dr. van Maarten Visser en Maria Scheepen, geb. te Maassluis [zh] in 1818. 

VIIIb.  Deodorus van der Tak, zn. van Pieternella (Pietertje) van der Tak (VIIb), geb. te Rotterdam [zh] op 23 dec 1818, Timmerman, 
 De familienaam Tak is soms ontstaan uit een gelijkluidende familienaam of door een andere schrijfwijze als zodanig overgenomen. Een goed voorbeeld hiervan is dat er door de arrondissements-rechtbank van Rotterdam op 7-5-1979 is besloten dat alle nakomelingen van Deodorus van der Tak, geb. in 1818 te Rotterdam, als zoon van Pietertje van der Tak welke door de stadsvroedvrouw was aangegeven als Deodorus Tak, de tussenvoegsels "Van der" terugkregen. Alle akten van de burgelijke stand betreffende deze nakomelingen zijn hierdoor gewijzigd (J.A.M. van der Tak, 'stamreeks Van der Tak' in Zuidhollandse stam-en naamreeksen, Rotterdam 1986, pag. 246-256.) 
 Ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 5 sep 1898, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15 aug 1849 met Maria Catharina van der Kloot, dr. van Joseph van der Kloot en Geertruij Johanna Friedekaf Heiden, geb. te Rotterdam [zh] op 6 apr 1822, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 9 mei 1900. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieternella Maria Anna van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 10 mei 1850, ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25 mrt 1875. 
  2.  Josephus Deodorus Wilhelmus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29 feb 1856, ovl. (36 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31 jan 1893, volgt IXa
  3.  Johanna Geertruida van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 27 apr 1858,  
   Woonde bij overlijden Wijk E huis nr 93 
   Ovl. (13 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 4 dec 1871. 
  4.  Deodorus Marinus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 8 okt 1861, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 19 dec 1861. 

VIIIc.  Gijsbert van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (VIIc) en Neeltje van der Linden, geb. te Heerjansdam [zh] in 1812, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Heerjansdam [zh] op 11 feb 1876, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 32 jaar oud) te Groote Lindt [zh] op 24 apr 1834 met Jacomijntje van Driel, dr. van Jan van Driel en Jacomijntje van der Plicht, geb. te Groote Lindt [zh] in 1802. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter van der Tak, geb. te Heerjansdam [zh] op 28 feb 1835, ovl. (24 jaar oud) te Heerjansdam [zh] op 8 nov 1859, volgt IXb
  2.  Gijsbert van der Tak, geb. te Heerjansdam [zh] op 8 dec 1841. 
  3.  Jacomijntje van der Tak, geb. in nov 1836, ovl. (9 dagen oud) te Heerjansdam [zh] op 9 nov 1836. 
  Jacomijntje van Driel, dr. van Jan van Driel en Jacomijntje van der Plicht, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Groote Lindt [zh] op 23 aug 1823, (ontb. door overlijden) met Barend Bakker, geb. in 1798. 
  Jacomijntje van Driel, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Groote Lindt [zh] op 14 mei 1831, (ontb. door overlijden) met Leendert van Driel, zn. van Jan van Driel en Adriaantje Meulewijk, geb. in 1786, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Groote Lindt [zh] op 4 apr 1833. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jakomijntje van Driel, geb. te Groote Lindt [zh] op 30 dec 1832, ovl. (4 maanden oud) te Groote Lindt [zh] op 21 mei 1833. 

VIIId.  Elizabeth van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (VIIc) en Neeltje van der Linden, geb. te Heerjansdam [zh] op 8 okt 1815, ovl. (21 jaar oud) te Kleine Lindt [zh] op 6 mrt 1837, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Kleine Lindt [zh] op 23 apr 1836, (ontb. door overlijden) met Jan van Driel, zn. van Leendert van Driel en Stijntje Heijstek, geb. te Zwijndrecht [zh] op 27 jun 1814, ovl. (56 jaar oud) te Strijen [zh] op 27 feb 1871. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Levenloos geboren meisje van Driel, geb. en ovl. te Kleine Lindt [zh] op 30 jan 1837. 
  Jan van Driel, zn. van Leendert van Driel en Stijntje Heijstek, tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Kleine Lindt [zh] op 12 apr 1838 met Hilligje Havelaar, dr. van Adrianus Havelaar en Adriana de Geus, geb. te Puttershoek [zh] in 1812. 
  Jan van Driel, tr. (resp. 55 en ongeveer 60 jaar oud) (3) te Strijen [zh] op 25 mrt 1870 met Lena Jabaai, dr. van Korstiaan Jabaai en Maggeltje Verhoef, geb. te Maasdam [zh] in 1810. 
  Jan van Driel, tr. (4) met Gijsje Wiekeraat

VIIIe.  Magcheltje van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (VIIc) en Neeltje van der Linden, geb. te Heerjansdam [zh] op 28 nov 1822, ovl. (24 jaar oud) te Kleine Lindt [zh] op 23 sep 1847, 
 een zoon: 
  1.  Levenloos geboren zoon van der Tak, geb. te Kleine Lindt [zh] op 2 mrt 1844. 

VIIIf.  Adrianus Johannes van der Tak, zn. van Marinus van der Tak (VIId) (Schrijnwerker) en Nante Adriana Singels, geb. te Dordrecht [zh] op 29 jul 1822, timmerman, ovl. (73 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 12 mei 1896, begr. te Dordrecht [zh] op 16 mei 1896, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 21 mei 1851 met Neeltje Stillebroer, dr. van Gerrit Stillebroer en Catharina van de Merwe, geb. te Dordrecht [zh] op 30 apr 1822, ovl. (77 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 20 jun 1899. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana Johanna van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 24 apr 1857, ovl. (73 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 11 feb 1931, volgt IXc
  2.  Adrianus Johannes van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 2 mei 1860, tekenaar bij het kadaster, ovl. (32 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 28 jan 1893. 

VIIIg.  Willem Marinus van der Tak, zn. van Marinus van der Tak (VIId) (Schrijnwerker) en Nante Adriana Singels, geb. te Dordrecht [zh] op 23 jan 1826, Steenhouwer, ovl. (67 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 8 feb 1893, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 4 mei 1853 met Niesje Groenendijk, dr. van Adriaan Groenendijk en Clara van Dalen, geb. te Papendrecht en Matena [zh] op 12 sep 1823, ovl. (82 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 13 mei 1906. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nante Adriana van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 12 apr 1854, ovl. (1 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 18 aug 1855. 
  2.  Adriaan Marinus van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 23 mrt 1858, ovl. (40 dagen oud) te Dordrecht [zh] op 2 mei 1858. 

VIIIh.  Pieter van der Tak, zn. van Marinus van der Tak (VIId) (Schrijnwerker) en Nante Adriana Singels, geb. te Dordrecht [zh] op 21 aug 1833, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14 mrt 1890, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 1 jun 1859 met Henrietta Schaap, dr. van Anthonie Schaap en Henrietta Deegens, geb. te Dordrecht [zh] op 19 aug 1836, ovl. (38 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 5 aug 1875. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nante Adriana van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 10 jan 1860, ovl. (9 maanden oud) te Dordrecht [zh] op 4 nov 1860. 
  2.  Marina van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 16 feb 1861, ovl. (83 jaar oud) te Tilburg [nb] op 31 jan 1945, volgt IXd
  3.  Henrietta van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 4 sep 1862, ovl. (20 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 29 aug 1883, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 8 nov 1882 met Christoffel van der Linden, zn. van Pieter van der Linden en Barbera van Loon, geb. te Dubbeldam [zh] op 15 jun 1859. 
  4.  Nante Adriana van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 12 dec 1865, ovl. (91 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 2 apr 1957, tr. (resp. 39 en 49 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 19 jul 1905, (ontb. door overlijden) met Woutherus Bons, zn. van Jan Minderop Bons en Hendrika Bekker, geb. te Rotterdam [zh] op 6 jul 1856, telefonist, ovl. (71 jaar oud) te Voorburg [zh] op 6 nov 1927, tr. (resp. 64 en 65 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 12 feb 1930 met Theodorus Teske, zn. van Izak Teske en Dorothea Kruit, geb. te Leiden [zh] op 28 aug 1864, Broodbezorger/ loodgieter, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 2 mei 1945. 
  5.  Geertruida van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 9 mei 1868, ovl. (96 jaar oud) te Rotterdam [zh] in mrt 1965, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 14 nov 1890, (ontb. door overlijden) met Jan Antonie van Bezooijen, zn. van Boudewijn van Bezooijen en Adriana Cornelia Lucas, geb. te Dordrecht [zh] op 24 sep 1867, loodgieter / vuurstoker, Overlijden van Jan Antonie staat vermeld op gezinskaart uit Rotterdam, ovl. (33 jaar oud) te Op Zee Verongelukt Ss Holland op 28 jan 1901, tr. (resp. 52 en 26 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 11 aug 1920 met Pieter Breur, zn. van Dirk Breur en Maria Schats, geb. te Rotterdam [zh] op 21 sep 1893, bootwerker, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28 jun 1960. 
  6.  Pieternella Elizabeth van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 15 jun 1870, ovl. (3 maanden oud) te Dordrecht [zh] op 24 sep 1870. 
  7.  Anthonia van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 18 mei 1872, ovl. (6 maanden oud) te Dordrecht [zh] op 22 nov 1872. 

VIIIi.  Pieter (Peter) van der Tak, zn. van Adrianus Johan van der Tack (VIIe) (Horlogemaker/ Goudsmid) en Klasina Spronk, geb. te Woudrichem [nb] op 7 mei 1823, Horlogemaker, ovl. (64 jaar oud) te Hoorn [nh] op 21 jun 1887, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Hoorn [nh] op 21 aug 1849, (ontb. door overlijden) met Femmetje Bosman, dr. van Fake Booijs Bosman (schipper) en Hendrina Laarhoven, geb. te Hoorn [nh] op 18 apr 1825, ovl. (44 jaar oud) te Hoorn [nh] op 3 jul 1869. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Clasina Hendrina van der Tak, geb. te Hoorn [nh] op 3 mei 1850, tr. (beiden 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 4 dec 1878 met Theodorus Johannes Carolus Roussou, zn. van Johannes Albertus Roussou (timmerman) en Geertrui Schreuder, geb. te Amsterdam [nh] op 4 apr 1850, Schoenmaker, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16 sep 1935. 
  2.  Hendrina Wilhelmina van der Tak, geb. te Hoorn [nh] op 16 aug 1852, ovl. (17 jaar oud) te Oudendijk [nb] op 21 mei 1870. 
  3.  Adrianus Johan van der Tak, geb. te Hoorn [nh] op 15 dec 1854, ovl. (2 jaar oud) te Hoorn [nh] op 21 jan 1857. 
  4.  Alberdina van der Tak, geb. te Hoorn [nh] op 6 jan 1858, ovl. (6 jaar oud) te Hoorn [nh] op 6 jan 1864. 
  5.  Adrianus Johan van der Tak, geb. te Hoorn [nh] in 1859, ovl. (minder dan één jaar oud) te Hoorn [nh] op 10 okt 1859. 
  6.  Fake Booi van der Tak, geb. te Hoorn [nh] op 31 dec 1860, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 2 dec 1939, volgt IXe
  7.  Adrianus Johan van der Tak, geb. te Hoorn [nh] in 1865, ovl. (minder dan één jaar oud) te Hoorn [nh] op 9 nov 1865. 
  Pieter (Peter) van der Tak, tr. (resp. 63 en 32 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Hoorn [nh] op 29 okt 1886 met Sophia Maria Minnegal, dr. van Hermanus Minnegal en Anna Maria Resinger, geb. te Amsterdam [nh] op 28 mei 1854, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 4 jan 1907. 
  Sophia Maria Minnegal, dr. van Hermanus Minnegal en Anna Maria Resinger, relatie (1) met Onbekend
 Uit deze relatie: 
  1.  Levenloos geboren zoon Minnegal, geb. te Amsterdam [nh] op 29 okt 1879. 

VIIIj.  Willemina van der Tak, dr. van Adrianus Johan van der Tack (VIIe) (Horlogemaker/ Goudsmid) en Klasina Spronk, geb. te Woudrichem [nb] op 11 jan 1827, tr. (resp. 34 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Dordrecht [zh] op 15 mei 1861 met Adrianus den Boer, zn. van Gerrit den Boer en Sophia Timmermans, geb. te Zwijndrecht [zh] op 15 jun 1823, metselaar. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adrianus Johannes den Boer, geb. te Dordrecht [zh] op 23 feb 1862. 
  2.  Sophia Klazina den Boer, geb. te Dordrecht [zh] op 4 mrt 1863. 
  3.  Sophia Klazina den Boer, geb. te Dordrecht [zh] op 26 mrt 1864. 
  4.  Willemina Sophia den Boer, geb. te Dordrecht [zh] op 15 nov 1865, ovl. (34 jaar oud) te Vlissingen [ze] op 14 jun 1900, tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 23 mei 1888 met Klaas van der Want, zn. van Nicolaas van der Want en Elisabeth van Duinen, geb. te Dordrecht [zh] in 1866, Werkman / Koperslager. 
  5.  Clazina Catrina den Boer, geb. te Dordrecht [zh] op 15 feb 1867, ovl. (82 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 18 feb 1949, tr. (resp. 34 en ongeveer 22 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 7 nov 1901 met Govert Kwakernaat, zn. van Dirk Marinus Kwakernaat en Elizabeth Barendrecht, geb. te Dubbeldam [zh] in 1879. 
  6.  Sophia den Boer, geb. te Dordrecht [zh] op 9 nov 1868. 
  7.  Adrianus den Boer, geb. te Dordrecht [zh] op 29 mrt 1870. 
  8.  Adrianus den Boer, geb. te Dordrecht [zh] in 1871, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 25 feb 1897 met Dirksje Betje van den Oever, dr. van Dirk van den Oever en Berendina Mijerink. 
  Adrianus den Boer, zn. van Gerrit den Boer en Sophia Timmermans, tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) (1) te Papendrecht [zh] op 1 mei 1857, (ontb. door overlijden) met Pietertje Sprenger de Rover, dr. van Jan Sprenger de Rover en Cornelia Prins, geb. te Papendrecht [zh] op 31 dec 1825, ovl. (34 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 2 jul 1860. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Pieter den Boer, geb. te Papendrecht [zh] op 6 mrt 1859, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 29 jun 1860. 
  2.  Gerrit den Boer, geb. te Papendrecht [zh] op 3 mei 1857. 

VIIIk.  Daatje van der Tak, dr. van Adrianus Johan van der Tack (VIIe) (Horlogemaker/ Goudsmid) en Heiltje van Zeventer, geb. te Woudrichem [nb] op 11 apr 1843, ovl. (85 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 19 apr 1928, 
 4 kinderen: 
  1.  Adriaan Johan van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 30 dec 1861, ovl. (minstens 76 jaar oud) na aug 1938, volgt IXf
  2.  Hendrik van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 14 aug 1866, ovl. (26 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 20 jan 1893, volgt IXg
  3.  Willem van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 26 sep 1874, ovl. (minstens 70 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] na 1945, volgt IXh
  4.  Daatje Adriana van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 27 aug 1877, ovl. (78 jaar oud) te Kaatsheuvel [nb] op 8 aug 1956, volgt IXi
  Daatje van der Tak, tr. (resp. 54 en 48 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 24 apr 1897 met Gijsbert Hartman, zn. van Gerrit Hartman en Jenneke Havelaar, geb. te Woudrichem [nb] op 30 apr 1848, ovl. (74 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 3 feb 1923. 
  Gijsbert Hartman, zn. van Gerrit Hartman en Jenneke Havelaar, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) (1) te Woudrichem [nb] op 18 aug 1877 met Grieta Maas, dr. van Pieter Maas (Visverkoper) en Maria Baks, geb. te Woudrichem [nb] op 16 apr 1847, ovl. (42 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 26 apr 1889. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Hartman, geb. te Woudrichem [nb] op 19 jun 1879, Overleden in Rotterdam maar hij woonde in Woudrichem, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23 mei 1940. 
  2.  Maria Hartman, geb. te Woudrichem [nb] op 10 apr 1884, tr. (resp. 23 en 32 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 5 okt 1907 met Marinus van den Oever, zn. van Dirk van den Oever en Berendina Meijerink, geb. te Papendrecht [zh] op 25 mrt 1875, metselaar. 
  3.  Jenneke Hartman, geb. te Woudrichem [nb] op 22 dec 1886, tr. (21 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 28 mrt 1908 met Hendrikus Kelderman, zn. van Gradus Kelderman en Frederika Sophia Wilhelmina Hering, geb. te Gorinchem [zh]. 

VIIIl.  Geertruida Petronella van der Tak, dr. van Adrianus Johan van der Tack (VIIe) (Horlogemaker/ Goudsmid) en Heiltje van Zeventer, geb. te Woudrichem [nb] op 5 nov 1838, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) in 1924, 
 3 kinderen: 
  1.  Johannes Adrianus van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 27 feb 1864, ovl. (61 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 10 jan 1926, volgt IXj
  2.  Geertrui Pieternella van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 21 mrt 1872. 
  3.  Pieter Adrianus van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 31 mrt 1873. 
  Geertruida Petronella van der Tak, tr. (resp. 35 en 24 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 6 mei 1874 met Gijs Sprenger de Rover, zn. van Pietertje Sprenger de Rover, geb. te Papendrecht [zh] op 9 jan 1850, 
 Noemt zich ten tijde van zijn huwelijk Gijs de Rover en zijn kinderen krijgen ook de familienaam "de Rover". 
 Ovl. (Ongeveer 34 jaar oud) in 1885. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Adrianus de Rover, geb. te Dordrecht [zh] op 21 jun 1874. 
  2.  Gijsberdina Geertruida de Rover, geb. te Dordrecht [zh] op 8 dec 1875, ovl. (11 maanden oud) te Utrecht [ut] op 5 dec 1876. 
  3.  Gijsberta Geertruida Petronella de Rover, geb. te Utrecht [ut] op 21 okt 1876. 

VIIIm.  Adriaantje (Jane) van den Tak (na emigratie Vandentak), dr. van Catholinus van den Tak (VIIg) en Jannetje de Vogel, geb. te Goedereede [zh] op 28 jan 1840, ovl. (77 jaar oud) te Holland, Ottawa Country, Michigan [mi, usa] op 12 apr 1917, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) te Ottawa, Michigan [mi, usa] op 12 jul 1864 met John Harmen Karsten, zn. van Harman Pieters Karsten (veenbaas) en Lummigje Wiegers Kans, geb. te Terband, Heerenveen [fr] op 16 feb 1833, Dominee, ovl. (81 jaar oud) te Holland, Ottawa Country, Michigan [mi, usa] op 26 mei 1914. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dochter Karsten
  2.  Dochter Karsten

VIIIn.  Pieter van den Tak (na emigratie Vandentak), zn. van Catholinus van den Tak (VIIg) en Jannetje de Vogel, geb. te Goedereede [zh] op 23 dec 1843, ovl. (77 jaar oud) te Holland, Ottawa Country [mi, usa] in okt 1921, tr. (resp. 27 en 19 jaar oud) te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 3 dec 1871 met Elisabeth de Wit (na emigratie de Witt), dr. van Klaas Simons de Wit en Antje Hendriks de Graaf (dienstmeid), geb. te Eenrum [gr] op 24 mei 1852, ovl. (80 jaar oud) op 14 okt 1932. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriaantje (Jane) (Jennie) Vandentak, geb. te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 21 jan 1873, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) te Holland, Ottawa Country [mi, usa] in 1968, tr. (resp. 20 en ongeveer 30 jaar oud) te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 2 jan 1894 met Isaac Vanmaren, zn. van Folkert van Maren en Mary Vanweelden, geb. te Grand Haven, Ottawa County [mi, usa] in 1864, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1944. 
  2.  Antje (Anna) Vandentak, geb. te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 28 sep 1875, ovl. (94 jaar oud) te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 20 dec 1969, volgt IXk
  3.  Peter Edward (Edwin) Vandentak, geb. te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 17 jul 1878, ovl. (60 jaar oud) te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 1 jun 1939, volgt IXl
  4.  Marie K Vandentak, geb. te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 30 mei 1882, ovl. (80 jaar oud) in okt 1962, volgt IXm

VIIIo.  Adriaantje Wilhelmina van den Tak, dr. van Arie van den Tak (VIIh) (scheepskapitein / stuurman koopvaardij) en Teuntje Schaddelee, geb. te Goedereede [zh] op 27 mrt 1860, ovl. (70 jaar oud) te Goedereede [zh] op 3 mei 1930, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Goedereede [zh] op 18 aug 1881 met Cornelis van Gelder, zn. van Johannes van Gelder en Jannetje Laauwe, geb. te Goedereede [zh] op 7 jan 1854, ovl. (82 jaar oud) te Goedereede [zh] op 28 nov 1936. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Johannes van Gelder, geb. te Goedereede [zh] op 4 jun 1882. 
  2.  Johannes van Gelder, geb. te Goedereede [zh] op 22 apr 1884. 
  3.  Jannetje van Gelder, geb. te Goedereede [zh] op 25 aug 1885, ovl. (2 maanden oud) te Goedereede [zh] op 1 nov 1885. 
  4.  Rijk Wilhelmus van Gelder, geb. te Goedereede [zh] op 7 jun 1887, ovl. (5 jaar oud) te Goedereede [zh] op 17 nov 1892. 
  5.  Dirk van Gelder, geb. te Goedereede [zh] op 3 jun 1889, kolenhandelaar, ovl. (65 jaar oud) te Geervliet [zh] op 3 mei 1955, tr. met Marina Cornelia Joppe
  6.  Wilhelmina Rijkje van Gelder, geb. te Goedereede [zh] op 18 nov 1892, tr. (resp. 27 en ongeveer 30 jaar oud) te Goedereede [zh] op 27 aug 1920 met Antonij Bijloo, zn. van Cornelis Bijloo en Alida Stooker, geb. te Schiedam [zh] in 1890. 

VIIIp.  Etje Kommertje Louisa van den Tak, dr. van Aren van den Tak (VIIi) (schipper) en Rijkje Schaddelee, geb. te Goedereede [zh] op 1 apr 1852, ovl. (53 jaar oud) te Stad aan 't Haringvliet op 8 jun 1905, tr. (resp. 37 en 32 jaar oud) te Goedereede [zh] op 31 jul 1889 met Willem Nieuwland, zn. van Pieter Nieuwland en Johanna Gestel, geb. te Stellendam [zh] op 6 jul 1857. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Nieuwland, geb. te Stad aan 't Haringvliet op 14 jun 1890, tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 5 jun 1924 met Anna Maria van Rensen, geb. te Rotterdam [zh] op 26 feb 1898. 
  2.  Rijkje Nieuwland, geb. te Stad a/H Haringvliet op 3 jan 1892, tr. (resp. 28 en ongeveer 42 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 20 mei 1920 met Marten van Dalen, zn. van Hein van Dalen en Dirkje Papen, geb. te Vollenhoven Ambt in 1878, portier. 

VIIIq.  Pieter Gerrit van den Tak, zn. van Aren van den Tak (VIIi) (schipper) en Rijkje Schaddelee, geb. te Goedereede [zh] op 9 sep 1853, aannemer van bouwwerken, ovl. (36 jaar oud) te Oudshoorn op 20 jun 1890, tr. (beiden 24 jaar oud) te Goedereede [zh] op 14 mrt 1878 met Anna Maria Koning, dr. van Henricus Jacobus Koning en Jenneke van der Meijle, geb. te Goedereede [zh] op 5 nov 1853, ovl. (86 jaar oud) te Goedereede [zh] op 14 okt 1940. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aren Hendrikus Jacobus van den Tak, geb. te Maarssen [ut] op 14 jan 1879, ovl. (3 maanden oud) te Maarssen [ut] op 8 mei 1879. 
  2.  Rijk Aren van den Tak, geb. te Oudshoorn op 28 feb 1880, ovl. (37 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 2 apr 1917, volgt IXn
  3.  Aren van den Tak, geb. te Oudshoorn op 28 feb 1884. 
  4.  Aren van den Tak, geb. te Oudshoorn op 26 apr 1887, volgt IXo
  5.  Henriette Jacoba van den Tak, geb. te Oudshoorn op 1 mei 1889, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Goedereede [zh] op 7 okt 1919 met Joris Johannes Kolijn, zn. van Jacobus Joris Kolijn en Janna Esther Kolijn, geb. te Terneuzen [ze] op 20 okt 1893. 

VIIIr.  Wilhelmus Adrianus van den Tak, zn. van Aren van den Tak (VIIi) (schipper) en Rijkje Schaddelee, geb. te Goedereede [zh] op 16 jan 1861, ovl. (67 jaar oud) te Arcaihon [Frankrijk] op 19 mei 1928, begr. te Rotterdam [zh], tr. met Maria Johanna Lucia de Groof, dr. van Frederik Vincent de Groof en Joséphine Retsin, geb. te Antwerpen [België] op 9 jun 1869, ovl. (80 jaar oud) te Knokke-Heist op 20 aug 1949. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Joséphine Wilhelmine van den Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 5 mei 1898, ovl. (90 jaar oud) te Etterbeek [België] op 24 jul 1988, tr. (resp. 26 en 36 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25 apr 1925 met Auguste Jules Herman Damman, zn. van Henri Joseph Bernard Albert Damman en Alice Augusta Francisca Marie Verbeke, geb. te Waregem [België] op 19 jun 1888, ovl. (102 jaar oud) te Etterbeek [België] op 25 jun 1990. 
  2.  Wilhelmus Frederik John van den Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 3 mei 1902, ovl. (4 weken oud) te Rotterdam [zh] op 31 mei 1902. 
  3.  Paula Louise van den Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 10 jun 1906. 

Generatie IX

IXa.  Josephus Deodorus Wilhelmus van der Tak, zn. van Deodorus van der Tak (VIIIb) (Timmerman) en Maria Catharina van der Kloot, geb. te Rotterdam [zh] op 29 feb 1856, Barbier, ovl. (36 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31 jan 1893, tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25 apr 1888 met Carolina Wilhelmina Elisabeth de Bus, dr. van Carel Willem de Bus en Anna Paulina Louisa Tap, geb. te Rotterdam [zh] op 29 nov 1857, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15 apr 1934. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Deodorus Carel Petrus Marie van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29 jun 1889, ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 3 jul 1922. 
  2.  Petrus Johannes Josephus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 5 aug 1890, ovl. (74 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [zh] op 27 feb 1965, volgt Xa
  3.  Maria Catharina Wilhelmina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 6 apr 1892, ovl. (27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16 apr 1919. 

IXb.  Pieter van der Tak, zn. van Gijsbert van der Tak (VIIIc) en Jacomijntje van Driel, geb. te Heerjansdam [zh] op 28 feb 1835, ovl. (24 jaar oud) te Heerjansdam [zh] op 8 nov 1859, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Heerjansdam [zh] op 8 dec 1854, (ontb. door overlijden) met Elizabeth (Lijsbeth) Willemstein, dr. van Jan Willemstein en Grietje Broekhuizen, geb. te Kleine Lindt [zh] op 7 sep 1834. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje van der Tak, geb. te Heerjansdam [zh] op 17 mrt 1855, ovl. (37 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 15 jun 1892, tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Groote Lindt [zh] op 18 apr 1879 met Leendert Kruithof, zn. van IJsbrand Kruithof en Teuntje de Haan, geb. te Kijfhoek [zh] in 1857, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 1 apr 1918. 
  2.  Jacomijntje van der Tak, geb. in 1856, ovl. (minder dan één jaar oud) te Kleine Lindt [zh] op 2 aug 1856. 
  3.  Jacomijntje van der Tak, geb. te Heerjansdam [zh] op 22 apr 1858, ovl. (3 dagen oud) te Heerjansdam [zh] op 25 apr 1858. 
  4.  Jacomijntje van der Tak, geb. te Heerjansdam [zh] op 24 jul 1859. 
  Elizabeth (Lijsbeth) Willemstein, dr. van Jan Willemstein en Grietje Broekhuizen, tr. (resp. 26 en 39 jaar oud) (2) te Heerjansdam [zh] op 4 jul 1861, (ontb. door overlijden) met Matthijs Visser, zn. van Isaac Visser en Anna Slimmes, geb. te Heerjansdam [zh] op 19 aug 1821, ovl. (45 jaar oud) te Heerjansdam [zh] op 19 feb 1867. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jannigje Visser, geb. te Heerjansdam [zh] in 1864, ovl. (minder dan één jaar oud) te Heerjansdam [zh] op 15 aug 1864. 

IXc.  Adriana Johanna van der Tak, dr. van Adrianus Johannes van der Tak (VIIIf) (timmerman) en Neeltje Stillebroer, geb. te Dordrecht [zh] op 24 apr 1857, ovl. (73 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 11 feb 1931, tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 12 mrt 1885 met Hermanus (Herman) van Dijk, zn. van Jan van Dijk en Maria Cornelia Mulders, geb. te Dordrecht [zh] op 20 mrt 1851, Koopman, ovl. (70 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 10 jan 1922. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leentje Adriana johanna Catharina van Dijk, geb. te Dordrecht [zh] op 9 okt 1887, ovl. (55 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 26 mei 1943. 
  2.  Jan Adrianus van Dijk, geb. te Dordrecht [zh] op 26 jun 1893. 

IXd.  Marina van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (VIIIh) en Henrietta Schaap, geb. te Dordrecht [zh] op 16 feb 1861, ovl. (83 jaar oud) te Tilburg [nb] op 31 jan 1945, tr. (resp. 33 en 51 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 7 mrt 1894 met Peter Joseph Hubertus Erns, zn. van Jan Pieter Erns en Maria Catharina Tribels, geb. te Wittem [li] op 27 apr 1842, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16 dec 1898. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Josephina Erns, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18 nov 1892, tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28 aug 1912 met Gerardus Johannes Hoedjes, zn. van Adrianus Hoedjes en Margaretha Martina van Kruiselbergen, geb. te Tilburg [nb] op 1 jan 1886. 
  2.  Henrietta Erns, geb. te 's Gravenhage [zh] op 23 jan 1896, ovl. (1 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 17 aug 1897. 
  Peter Joseph Hubertus Erns, zn. van Jan Pieter Erns en Maria Catharina Tribels, 
 Therese en Peter Joseph woonden in Aken (Duitsland) maar in de scheidingstijd woonde Peter Joseph in Roedingen (Rödingen Duitsland). 
 tr. (1), (gesch. te Aken [Duitsland] op 14 mrt 1893) met Therese Bock
  Marina van der Tak, tr. (resp. 39 en 31 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 4 jul 1900 met Friedrich Wilhelm Zimmermann, zn. van Friedrich Wilhelm Zimmermann en Charlotte Marie Niekau, geb. te Gerbstedt Mansfelder Seekreist (Saksen) [Duitsland] op 21 aug 1868, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24 apr 1920. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Frederik Wilhelm Zimmermann, geb. te Rotterdam [zh] op 24 dec 1899,  
   akte nr. 11144; erkenning door ouders op 04-07-1900;achternaam kind was van der Tak 
   Ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21 nov 1950, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30 mei 1928 met Adriana van de Wolf, dr. van Samuel van de Wolf en Flora Rosendaal, geb. te Rotterdam [zh] op 27 jun 1907. 
  2.  Fritz Carl Zimmermann, geb. te Rotterdam [zh] op 19 jun 1901, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 6 apr 1927 met Cornelia Susanna Koorevaar, dr. van Adriaan Koorevaar en Dirkje Vermaat, geb. te Rotterdam [zh] op 26 jun 1903. 
  Friedrich Wilhelm Zimmermann, zn. van Friedrich Wilhelm Zimmermann en Charlotte Marie Niekau, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) (1) te Nijmegen [ge] op 26 feb 1897, (gesch. te Arnhem [ge] op 6 jan 1898) met Johanna Kemkes, dr. van Johannes Kemkes en Alberta Johanna Geijzen, geb. te Utrecht [ut] op 18 jun 1873. 

IXe.  Fake Booi van der Tak, zn. van Pieter (Peter) van der Tak (VIIIi) (Horlogemaker) en Femmetje Bosman, geb. te Hoorn [nh] op 31 dec 1860, molenaarsknecht, werkman,rijstpeller, schillenophaler, nachtwaker, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 2 dec 1939, tr. (beiden 20 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29 dec 1881 met Johanna Elisabet Dekker, dr. van Cornelis Dekker en Grietje Krijt, geb. te Wormer [nh] op 19 dec 1861, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 8 feb 1923. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Peter van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 7 mei 1882, werkman, steendrukker, ovl. (64 jaar oud) te Laren op 3 apr 1947, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 nov 1908 met Catharina Maria van der Meer, dr. van Petrus van der Meer en Helena Maria Belderok, geb. te Amsterdam [nh] op 22 jun 1881, ovl. (55 jaar oud) te Laren,nh [nh] op 26 jul 1936. 
  2.  Grietje Gesina van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 22 jun 1884, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28 dec 1967, volgt Xb
  3.  Cornelis Theodorus van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 21 jun 1886, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23 jul 1965, volgt Xc
  4.  Wilhelm van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 27 jun 1888, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19 sep 1967, volgt Xd
  5.  Nicolaas Hendrik van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 27 apr 1890, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25 mei 1972, volgt Xe
  6.  Johanna Elisabeth van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 10 okt 1892, ovl. (11 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 24 sep 1893. 
  7.  Jacob Gerrit van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 13 aug 1894, kantoorbediende / geldincasseerder, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 15 okt 1925 met Johanna Geertruida Zagt, dr. van Marinus Albertus Zagt (trambestuurder) en Elisabet Pastoor, geb. te Amsterdam [nh] op 12 sep 1903, ovl. (75 jaar oud) te Amstelveen [nh] op 9 dec 1978. 
  8.  Fake Booi (Freek) van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 1 apr 1897, ovl. (92 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 3 nov 1989, volgt Xf
  9.  Johan Cornelis van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 19 nov 1899, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22 apr 1970, volgt Xg
  10.  Hendrik van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 1 apr 1901, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 1 apr 1902. 
  11.  Marietje van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 10 jun 1902, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19 sep 1985, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27 okt 1926 met Elbertus Johannes Fiege, zn. van Elbertus Johannes Fiege (glazenwasser) en Pietertje Kooij, geb. te Amsterdam [nh] op 29 mei 1898, oliekan soldeerder / landarbeider, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29 sep 1970. 
  12.  Gijsbertus van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 16 aug 1904, portier / beambte vd effectenhandel, tr. (beiden 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 2 aug 1928 met Jacoba Hendrika Christina de Vries, dr. van Johannes Alexander de Vries en Neeltje Teerds, geb. te Amsterdam [nh] op 13 feb 1905, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 5 apr 1973, begr. te Amsterdam [nh] op 10 apr 1973. 

IXf.  Adriaan Johan van der Tak, zn. van Daatje van der Tak (VIIIk), geb. te Woudrichem [nb] op 30 dec 1861, hij werkte als visser op 3 okt 1885; nettemaker en naderhand invalide, ovl. (minstens 76 jaar oud) na aug 1938, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 3 okt 1885 met Kaatje Viveen, dr. van Cornelis Viveen en Jenneke Pippeling, geb. te Woudrichem [nb] op 25 jan 1860, Heette bij geboorte Pippeling en na erkenning Viveen, ovl. (78 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 15 aug 1938. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Levenloos geboren kindje van der Tak, geb. en ovl. te Woudrichem [nb] op 7 dec 1887. 
  2.  Cornelis van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 29 jun 1889, ovl. (36 dagen oud) te Woudrichem [nb] op 4 aug 1889. 
  3.  Daatje Cornelia van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 8 jul 1890, ovl. (3 maanden oud) te Woudrichem [nb] op 5 nov 1890. 
  4.  Daatje van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 15 mrt 1892. 
  5.  Cornelia van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 1 nov 1893, ovl. (77 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 5 dec 1970, tr. (beiden 30 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 5 sep 1924 met Johannes Gerrit Hartman, zn. van Antonie Albertusz Hartman (Visser) en Anna Kaatje Groeneveld, geb. te Woudrichem [nb] op 9 nov 1893, Visser. 
  6.  Hendrik Adrianus van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 29 jan 1896, ovl. (81 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 7 apr 1977, volgt Xh
  7.  Cornelis van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 15 okt 1897, ovl. (1 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 1 okt 1899. 
  8.  Cornelis van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 1 okt 1899, ovl. (89 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 21 jan 1989, volgt Xi

IXg.  Hendrik van der Tak, zn. van Daatje van der Tak (VIIIk), geb. te Woudrichem [nb] op 14 aug 1866, korenmolenaarsknecht;korenmolenaar; schutter 7e afd. Militie en Schutterij in Woudrichem, ovl. (26 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 20 jan 1893, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 21 jul 1888 met Antje Willemina Viveen, dr. van Cornelis Viveen en Jenneke Pippeling, geb. te Woudrichem [nb] op 30 aug 1868, ovl. (minstens 61 jaar oud) na sep 1929. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 23 aug 1888, ovl. (3 maanden oud) te Woudrichem [nb] op 22 dec 1888. 
  2.  Heiltje van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 9 okt 1889, ovl. (minstens 39 jaar oud) te Dordrecht [zh] na nov 1928, volgt Xj
  3.  Cornelia van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 25 apr 1891, ovl. (28 jaar oud) te Dordrecht? [zh] in jun 1919, tr. (28 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 20 jun 1919 met David van der Rest, zn. van Johannes van der Rest en Johanna Meijboom, geb. te Dordrecht [zh]. 
  Antje Willemina Viveen, dr. van Cornelis Viveen en Jenneke Pippeling, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Woudrichem [nb] op 30 jun 1894 met Gerrit Pietersz Schaap, geb. in 1867. 

IXh.  Willem van der Tak, zn. van Daatje van der Tak (VIIIk), geb. te Woudrichem [nb] op 26 sep 1874, visser, 
 verhuisde op 19 juli 1907 naar Rotterdam; Op 5 juli 1911 werkte hij als schipper in 's Hertogenbosch 
 Ovl. (Minstens 70 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] na 1945, tr. (beiden 21 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 20 jun 1896 met Angenita Baks, dr. van Cornelis Baks en Jacoba Viveen, geb. te Woudrichem [nb] op 25 jul 1874, ovl. (69 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 25 jun 1944. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Adrianus van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 13 sep 1896, schipper, ovl. (18 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 23 feb 1915. 
  2.  Cornelis van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 27 jan 1901, ovl. (11 maanden oud) te Woudrichem [nb] op 31 dec 1901. 
  3.  Jacoba van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 18 nov 1904, dienstbode, ovl. (63 jaar oud) te Tilburg [nb] op 4 aug 1968, tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) (1) te 's-Hertogenbosch [nb] op 21 feb 1925 met Adrianus van den Bosch, zn. van Christiaan van den Bosch en Geertruida Dubbelman, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 11 jun 1897, pakhuisknecht, ovl. (49 jaar oud) te Tilburg [nb] op 12 jul 1946, tr. (2) met Cornelius Joannes van Gorp, zn. van Bernardus van Gorp en Anna Maria van Helvoirt, geb. te Tilburg [nb] op 5 jan 1885, ovl. (63 jaar oud) te Tilburg [nb] op 8 nov 1948. 
  4.  Willem van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 25 dec 1906, ovl. (80 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 12 mrt 1987, volgt Xk
  5.  Cornelis (Cor) van der Tak, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 5 jul 1911, ovl. (85 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 24 sep 1996, volgt Xl
  6.  Angenita (Annie) van der Tak, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 7 jan 1915, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 5 aug 1938 met Hendrikus Lambertusz van den Bosch, zn. van Lambertus van den Bosch en Maria Janssen, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 3 mrt 1914. 

IXi.  Daatje Adriana van der Tak, dr. van Daatje van der Tak (VIIIk), geb. te Woudrichem [nb] op 27 aug 1877, ovl. (78 jaar oud) te Kaatsheuvel [nb] op 8 aug 1956, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 7 sep 1901 met Barend Kentie, zn. van Marinus Kentie en Adriana Barendsdr Viveen, geb. te Woudrichem [nb] op 4 mei 1875, ged. te Woudrichem [nb] op 6 jul 1875, visser, 
 Paar woonde in wijk A 56/91 (Wal bij de Marechausseekazerne)/230/199/78 en 79. 
 In 1925 woonde het paar aan de Landpoortstraat 199. 
 Ovl. (69 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 29 mei 1944, begr. te Woudrichem [nb] op 1 jun 1944. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana (Jaantje) Kentie, geb. te Woudrichem [nb] op 22 okt 1901, ovl. (70 jaar oud) te Delft [zh] op 14 jul 1972, tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) te Almkerk [nb] op 10 sep 1921 met Lucas Cornelis van Drunen, zn. van Cornelis Johannes van Drunen en Cornelia van der Stelt, geb. te Almkerk [nb] op 18 mrt 1900. 
  2.  Daatje Kentie, geb. te Woudrichem [nb] op 18 jan 1903, ovl. (53 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 16 jul 1956, begr. te Gorinchem [zh] op 20 jul 1956, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 20 nov 1926 met Willem Nicolaasz de Wit, zn. van Nicolaas de Wit en Adriana Wilhelmina Petronella Barth, geb. te Dordrecht [zh] op 8 feb 1904, ovl. (70 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 23 mei 1974. 
  3.  Marinus Kentie, geb. te Woudrichem [nb] op 26 sep 1904, ovl. (1 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 4 mrt 1906. 
  4.  Gijsberta Kentie, geb. te Woudrichem [nb] op 1 jul 1906, ovl. (1 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 14 okt 1907. 
  5.  Johanna Kentie, geb. te Woudrichem [nb] op 11 okt 1907, ovl. (8 maanden oud) te Woudrichem [nb] op 8 jul 1908. 
  6.  Gijsberta Kentie, geb. te Woudrichem [nb] op 3 jul 1909, ovl. (27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16 aug 1936, tr. (beiden 21 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 15 nov 1930 met Nicolaas Nicolaasz de Wit, zn. van Nicolaas de Wit en Adriana Wilhelmina Petronella Barth, geb. te Woudrichem [nb] op 6 jan 1909, ovl. (87 jaar oud) te Gouda [zh] op 4 aug 1996. 
  7.  Marinus Kentie, geb. te Woudrichem [nb] op 6 jul 1910, ovl. (5 maanden oud) te Woudrichem [nb] op 24 dec 1910. 
  8.  Marinus Kentie, geb. te Woudrichem [nb] op 7 mei 1912, ovl. (8 maanden oud) te Woudrichem [nb] op 17 jan 1913. 
  9.  Marinus Kentie, geb. te Woudrichem [nb] op 16 jan 1914, ovl. (6 maanden oud) te Woudrichem [nb] op 1 aug 1914. 
  10.  Maria Kentie, geb. te Woudrichem [nb] op 27 dec 1915, ovl. (81 jaar oud) te Utrecht [ut] op 15 feb 1997, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 13 nov 1937 met Pieter Pietersz Heij, geb. te Culemborg [ge] op 27 mrt 1910, ovl. (78 jaar oud) te Culemborg [ge] op 14 feb 1989. 

IXj.  Johannes Adrianus van der Tak, zn. van Geertruida Petronella van der Tak (VIIIl), geb. te Woudrichem [nb] op 27 feb 1864, schilder(1864), locomotievenpoetser (1892)ijzerwerker (1906), ovl. (61 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 10 jan 1926, tr. (resp. 35 en 27 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 22 feb 1900, (gesch. te Dordrecht [zh] op 1 okt 1906) met Wilhemina Schouten, dr. van Jan Dirk Schouten en Margaretha de Ruiter, geb. te Dordrecht [zh] op 2 apr 1872, 
 Op vordering van vrouw echtscheiding uitgesproken bij 
 verstekvonnis van de rechtbank Dordrecht d.d. 27-6-1906 en ingeschreven 
 in de registers van de burgerlijke stand Dordrecht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Margaretha van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 22 jul 1900, tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 22 feb 1923 met Cornelis Jan Stal, zn. van François Cornelis Stal en Pietertje Willempje Groenewoud, geb. te Zwijndrecht [zh] in 1903. 
  Wilhemina Schouten, dr. van Jan Dirk Schouten en Margaretha de Ruiter, tr. (resp. 35 en 48 jaar oud) (2) te Dordrecht [zh] op 17 okt 1907 met Aart Vermaas, zn. van Jan Vermaas en Elizabeth de Vogel, geb. te Dordrecht [zh] op 13 aug 1859. 

IXk.  Antje (Anna) Vandentak, dr. van Pieter van den Tak (VIIIn) en Elisabeth de Wit, geb. te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 28 sep 1875, ovl. (94 jaar oud) te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 20 dec 1969, begr. te Holland, Ottawa Country [mi, usa], tr. (beiden 29 jaar oud) te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 27 jun 1905 met John Wesselink, zn. van G W Wesselink en Grace Rensink, geb. te Sioux Center, Iowa [ia, usa] op 28 jul 1875, dominee, ovl. (78 jaar oud) te Cutlerville, Kent County, Michigan [mi, usa] op 21 nov 1953. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  William D Wesselink, dr. 
  2.  Elizabeth Grave Wesselink, tr. met John T Hauch

IXl.  Peter Edward (Edwin) Vandentak, zn. van Pieter van den Tak (VIIIn) en Elisabeth de Wit, geb. te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 17 jul 1878, ovl. (60 jaar oud) te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 1 jun 1939, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Allegan, Muskegon, Michigan [mi, usa] op 30 apr 1902 met Sophia Amelia Hippler, dr. van John Hippler en Amelia Ray, geb. te Allegan Michigan [usa] in okt 1882, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Zeeland, Michigan [mi, usa] in 1963. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lawrence Laverne Vandentak, geb. te Holland, Ottawa Country, Michigan [mi, usa] op 12 feb 1903, ovl. (76 jaar oud) te Holland, Ottawa Country, Michigan [mi, usa] op 17 nov 1979, volgt Xm
  2.  Esther Elizabeth Vandentak, geb. te Michigan [usa] op 12 jan 1905, ovl. (89 jaar oud) te South Dakota [usa] op 20 nov 1994, volgt Xn
  3.  Dorothy Vandentak, geb. te Michigan [usa] in 1907, tr. met Maurice Yelton

IXm.  Marie K Vandentak, dr. van Pieter van den Tak (VIIIn) en Elisabeth de Wit, geb. te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 30 mei 1882, ovl. (80 jaar oud) in okt 1962, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 30 sep 1915 met Jacob Witteveen, zn. van Martin G Witteveen en W Vandenbrink, geb. te Ottawa County, Michigan [mi, usa] op 14 mei 1883, ovl. (60 jaar oud) te Cutlerville, Kent County, Michigan [mi, usa] op 22 aug 1943. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Martin P Witteveen, geb. te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 12 jul 1916, ovl. (86 jaar oud) te Holland, Ottawa Country [mi, usa] op 12 jun 2003. 
  2.  Wilhelmina Witteveen, geb. in 1918. 

IXn.  Rijk Aren van den Tak, zn. van Pieter Gerrit van den Tak (VIIIq) (aannemer van bouwwerken) en Anna Maria Koning, geb. te Oudshoorn op 28 feb 1880, ovl. (37 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 2 apr 1917, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Utrecht [ut] op 31 okt 1907 met Hendrika Johanna Thomas, dr. van Christiaan Adrianus Thomas en Johanna Tietia Brinkenberg, geb. te De Bilt [ut] op 24 feb 1879. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Gerrit van den Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 15 jun 1909, ovl. (70 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18 mrt 1980, tr. met Maartje van Dalen, dr. van Guseppe Genesio van Dalen en Neeltje van Boheemen, geb. te Dordrecht [zh] in okt 1910. 
  2.  Aren Wilhelmus Adrianus van den Tak, geb. te Utrecht [ut] op 15 aug 1910, ovl. (7 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24 mrt 1918. 

IXo.  Aren van den Tak, zn. van Pieter Gerrit van den Tak (VIIIq) (aannemer van bouwwerken) en Anna Maria Koning, geb. te Oudshoorn op 26 apr 1887, kantoorbediende, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23 mei 1918 met Hendrika Arnolda Wijnandina Diepenbroek, dr. van Derk Willem Diepenbroek en Arnolda Wijnandina Herberts, geb. te Nieuwer-Amstel [nh] op 23 aug 1892, onderwijzeres, ovl. (52 jaar oud) te Voorburg [zh] op 10 mrt 1945. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Elisabeth van den Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 14 dec 1919, ovl. (89 jaar oud) te Beverwijk [nh] op 19 dec 2008, tr. (resp. 36 en 30 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 2 jun 1956 met Jonkheer Nicolaus Wilhelm Dietrich Carl von Hertzberg, zn. van Otto Wilhelm Dietrich Carl von Hertzberg (machinist grote vaart; Koopvaardij) en Heiltje van Leeuwen, geb. te Amsterdam [nh] op 8 nov 1925, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 2 mrt 2007. 

Generatie X

Xa.  Petrus Johannes Josephus van der Tak, zn. van Josephus Deodorus Wilhelmus van der Tak (IXa) (Barbier) en Carolina Wilhelmina Elisabeth de Bus, geb. te Rotterdam [zh] op 5 aug 1890, Commies Rijksbelastingen, ovl. (74 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [zh] op 27 feb 1965, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 8 okt 1919 met Magdalena Johanna Francina Gillet, dr. van Jean Pierre Gillet en Magdalena Johanna van Vliet, geb. te Rotterdam [zh] op 6 mrt 1889, ovl. (83 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [zh] op 19 okt 1972. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Josephus Antonius Marie (Jos) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 5 feb 1922, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) in 2015. 
  2.  Sophia Magdalena Maria Theresia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 20 mrt 1926, ovl. (45 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [zh] op 31 okt 1971, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19 jul 1950 met Edmond Johannes Eduardus Lauret, zn. van Laurijs Lauret en Petronella Jacoba Ambags, geb. te Goes [ze] op 29 jan 1921, ovl. (50 jaar oud) te Leiden [zh] op 9 aug 1971. 

Xb.  Grietje Gesina van der Tak, dr. van Fake Booi van der Tak (IXe) (molenaarsknecht, werkman,rijstpeller, schillenophaler, nachtwaker) en Johanna Elisabet Dekker, geb. te Amsterdam [nh] op 22 jun 1884, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28 dec 1967, begr. te Amsterdam [nh] op 29 dec 1967, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24 aug 1904 met Hendrik Fritz, zn. van Levinus Adrianus Gerardus Fritz en Rosalia Francisca Elisabeth Belderok, geb. te Amsterdam [nh] op 13 aug 1882, broodbakker, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13 jun 1968. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Rosalie Francisca Elina Fritz, geb. te Amsterdam [nh] op 15 sep 1906, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29 feb 1908. 
  2.  Johan Fake Booi Fritz, geb. te Amsterdam [nh] op 22 mei 1909, rijksambtenaar, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10 jan 1981, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 14 apr 1938, (gesch. te Amsterdam [nh] op 11 sep 1963) met Anna Steffen, geb. te Rüschlikon (Zürich) [Zwitserland] op 21 mei 1911, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 8 jan 1985. 
  3.  Rozalie Francisca Elizabeth Fritz, geb. te Amsterdam [nh] op 1 jun 1912, ovl. (21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11 apr 1934. 

Xc.  Cornelis Theodorus van der Tak, zn. van Fake Booi van der Tak (IXe) (molenaarsknecht, werkman,rijstpeller, schillenophaler, nachtwaker) en Johanna Elisabet Dekker, geb. te Amsterdam [nh] op 21 jun 1886, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23 jul 1965, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 20 dec 1916 met Maria Elisabeth van der Klein, dr. van Machiel van der Klein en Elizabeth Anna van den Heuvel, geb. te Rotterdam [zh] op 22 mei 1895, ovl. (92 jaar oud) te Almere [fl] op 1 mrt 1988. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Elizabeth van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 6 sep 1917, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 dec 1988, begr. te Amsterdam [nh] op 21 dec 1988, tr. (resp. 32 en 39 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 30 mei 1950 met Hendrik Johannes Ackema, zn. van Hendrik Johannes Ackema en Adriana Maria Klaassen, geb. te Amsterdam [nh] op 7 okt 1910, stoker grote vaart / spoorwegwerker / havenarbeider, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 7 apr 1985. 
  2.  Elisabeth Anna (Rietje) van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 12 sep 1918, ovl. (93 jaar oud) op 3 apr 2012, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 23 feb 1943 met Jacobus Christianus Rietbergen, zn. van Jacobus Christianus Rietbergen (steenhouwer) en Johanna Mathilda van Mersbergen, geb. te Amsterdam [nh] op 26 aug 1916, ovl. (82 jaar oud) op 5 jun 1999. 
  3.  Cornelis Theodorus van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 22 mei 1921, ovl. (63 jaar oud) te Purmerend [nh] op 26 jul 1984. 
  4.  Johannes Marinus van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 15 feb 1924, ovl. (29 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 jun 1953, volgt XIa
  5.  Hendrik Gerardus (Henk) van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 26 mei 1926, ovl. (81 jaar oud) te Haarlem [nh] op 14 mei 2008. 
  6.  Maria Elisabeth (Rietje) van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 13 sep 1928, ovl. (69 jaar oud) te Almere [fl] op 19 mei 1998, begr. te Amsterdam [nh] op 25 mei 1998, tr. (beiden 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 21 okt 1950 met Hendrikus (Henkie) Straatman, zn. van Gerardus Straatman (reizend muzikant) en Petronella Antoinetta Maria Ruiter, geb. te Amsterdam [nh] op 19 nov 1927, Timmerman, uitvoerder, ovl. (81 jaar oud) te Almere [fl] op 2 aug 2009, begr. te Almere [fl] op 10 aug 2009. 

Xd.  Wilhelm van der Tak, zn. van Fake Booi van der Tak (IXe) (molenaarsknecht, werkman,rijstpeller, schillenophaler, nachtwaker) en Johanna Elisabet Dekker, geb. te Amsterdam [nh] op 27 jun 1888, werkman / stadsreiniging, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19 sep 1967, tr. (beiden 22 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 mei 1911 met Johanna Maria Huele, dr. van Paulus Petrus Johannes Huele en Louisa Elisabeth Renard, geb. te Amsterdam [nh] op 3 mei 1889. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Fake Booi van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 19 sep 1912, Gemeente secretatie als schrijver, ovl. (27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29 nov 1939, begr. te Amsterdam [nh] op 2 dec 1939. 
  2.  Louis Bertus van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 19 aug 1914, wagenbestuurder/ conducteur/ technisch opzichter, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Watergraafsmeer [nh] op 10 nov 1938 met Arnoldina Clasina Reinira Visser, dr. van Antonius Wilhelmus Henricus Visser en Hendrikje Bultman, geb. te Amsterdam [nh] op 7 mrt 1915. 
  3.  Johannes Bertus van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 17 apr 1923, ovl. (76 jaar oud) te Wilnis [ut] op 11 apr 2000, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 9 mei 1951 met Geertruida Catharina van Schaik, geb. te Amsterdam [nh] op 25 nov 1926, ovl. (84 jaar oud) te Wilnis [ut] op 11 mei 2011. 

Xe.  Nicolaas Hendrik van der Tak, zn. van Fake Booi van der Tak (IXe) (molenaarsknecht, werkman,rijstpeller, schillenophaler, nachtwaker) en Johanna Elisabet Dekker, geb. te Amsterdam [nh] op 27 apr 1890, broodbakker, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25 mei 1972, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 28 sep 1921 met Wilhelmina van der Putten, dr. van Abraham van der Putten (schillenophaler) en Hendrina Hendriks, geb. te Nieuwer-Amstel [nh] op 19 sep 1894, ovl. (102 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17 okt 1996. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaas Hendrik van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 3 jan 1922, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 6 mei 1997, volgt XIb

Xf.  Fake Booi (Freek) van der Tak, zn. van Fake Booi van der Tak (IXe) (molenaarsknecht, werkman,rijstpeller, schillenophaler, nachtwaker) en Johanna Elisabet Dekker, geb. te Amsterdam [nh] op 1 apr 1897, rijwielhersteller, ovl. (92 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 3 nov 1989, tr. (beiden 19 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 20 dec 1916, (gesch. te Amsterdam [nh] op 11 mei 1931) met Elizabeth Wilhelmina van der Klein, dr. van Machiel van der Klein en Elizabeth Anna van den Heuvel, geb. te Rotterdam [zh] op 8 mrt 1897, werkster, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11 nov 1968. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Fake Booi van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 5 jun 1918, ovl. (3 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11 apr 1922. 
  2.  Fake Booi Constantinus van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 22 jan 1925, ovl. (3 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10 mrt 1928. 
  Elizabeth Wilhelmina van der Klein, dr. van Machiel van der Klein en Elizabeth Anna van den Heuvel, tr. (resp. 36 en 31 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 19 apr 1933 met Jacob Albertus Schouten, zn. van Gerrit Willem Schouten en Aaltje Janna Mooring, geb. te Zaltbommel [ge] op 10 aug 1901, varensgezel / vuurstoker / schoenmaker/ landarbeider / olieman, ovl. (68 jaar oud) te Blaricum [nh] op 4 apr 1970. 
  Fake Booi (Freek) van der Tak, tr. (resp. 35 en 23 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 30 nov 1932 met Theresia Francina Bouwhuis, dr. van Sybe Bouwhuis en Jantje Akkermann, geb. te Amsterdam [nh] op 30 mei 1909, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19 okt 1979. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrikus (Bob) van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 26 apr 1933, ovl. (75 jaar oud) te Zwaanshoek [nh] op 5 dec 2008, gecr, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21 sep 1956 met Aaltje Gezina Betsy (Lita) Gaal, dr. van Fokke Gaal en Elisabeth Smit, geb. te Amsterdam [nh] op 2 aug 1937, ovl. (66 jaar oud) te Zwaanshoek [nh] op 9 sep 2003, gecr. 
  Theresia Francina Bouwhuis, dr. van Sybe Bouwhuis en Jantje Akkermann, 
 een zoon: 
  1.  Frederik Franciscus (Fred) Bouwhuis, geb. te Amsterdam [nh] op 17 aug 1931, ovl. (20 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 11 mrt 1952. 

Xg.  Johan Cornelis van der Tak, zn. van Fake Booi van der Tak (IXe) (molenaarsknecht, werkman,rijstpeller, schillenophaler, nachtwaker) en Johanna Elisabet Dekker, geb. te Amsterdam [nh] op 19 nov 1899, veemarbeider, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22 apr 1970, begr. te Amsterdam [nh] op 27 apr 1970, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 4 mei 1927 met Berendina Maria Christina Vaas, dr. van Petrus Jacobus Vaas (werkman) en Maria Christina Dietze, geb. te Amsterdam [nh] op 9 jul 1905. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berendina Maria Christina van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 24 mei 1934, ovl. (51 jaar oud) te Waddinxveen [zh] op 14 okt 1985. 

Xh.  Hendrik Adrianus van der Tak, zn. van Adriaan Johan van der Tak (IXf) (hij werkte als visser op 3 okt 1885; nettemaker en naderhand invalide) en Kaatje Viveen, geb. te Woudrichem [nb] op 29 jan 1896, Schippersknecht, 
 Verhuisde naar Antwerpen om vervolgens op 25 Oktober 1934 naar Woudrichem terug te gaan 
 Ovl. (81 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 7 apr 1977, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) te Schiedam [zh] op 8 apr 1920, (ontb. door overlijden) met Cornelia Goossens, dr. van Martinus Goossens en Anna Maria van den Boom, geb. te Uden [nb] op 10 sep 1895, ovl. (37 jaar oud) te Uden [nb] op 28 mrt 1933. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adrianus Marinus (Ad) van der Tak, geb. te Schiedam [zh] op 25 apr 1922, ovl. (63 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 16 aug 1985, tr. met Maria van Vugt
  Hendrik Adrianus van der Tak, tr. (resp. 37 en 22 jaar oud) (2) vermoedelijk 1934 met Kathanie Hübscher, geb. te Offenbach Beieren [Duitsland] op 21 apr 1911, 
 Verhuisde naar Straatsburg om vervolgens op 25 Oktober 1934 naar Woudrichem te gaan. 
  Kathanie Hübscher

Xi.  Cornelis van der Tak, zn. van Adriaan Johan van der Tak (IXf) (hij werkte als visser op 3 okt 1885; nettemaker en naderhand invalide) en Kaatje Viveen, geb. te Woudrichem [nb] op 1 okt 1899, Varensgezel, Visser, 
 Verhuisde op 4 Oktober 1923 naar Antwerpen en vertok op 12 Januari 1926 weer naar Woudrichem 
 Ovl. (89 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 21 jan 1989, tr. (beiden 23 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 2 feb 1923 met Cornelia Baks, dr. van Jan Jansz Baks en Elizabeth Brugman, geb. te Woudrichem [nb] op 21 okt 1899. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Catharina van der Tak, geb. te Woudrichem [nb] op 30 jun 1923, ovl. (91 jaar oud) te Andel [nb] op 31 mrt 2015, begr. te Woudrichem [nb] op 4 apr 2015, tr. met Gerrit Kant, geb. te Heusden [nb] op 29 jan 1920, ovl. (80 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 25 jul 2000. 

Xj.  Heiltje van der Tak, dr. van Hendrik van der Tak (IXg) (korenmolenaarsknecht;korenmolenaar; schutter 7e afd. Militie en Schutterij in Woudrichem) en Antje Willemina Viveen, geb. te Woudrichem [nb] op 9 okt 1889, ovl. (minstens 39 jaar oud) te Dordrecht [zh] na nov 1928, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Woudrichem [nb] op 26 nov 1910 met Anthonie van Persijn, zn. van Johannes Hermanus van Persijn en Elisabeth Smeedjes, geb. te Dordrecht [zh] op 23 aug 1888, 1910:Fabrieksarbeider; 1911 Kistenmaker, Gewettigd bij huwelijk moeder (hij was 18 jaar), ovl. (minstens 40 jaar oud) na nov 1928. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Hermanus van Persijn, geb. te Dordrecht [zh] op 28 mei 1911. 
  2.  Hendrik Anthonie van Persijn, geb. te Dordrecht [zh] op 25 mrt 1916. 

Xk.  Willem van der Tak, zn. van Willem van der Tak (IXh) (visser) en Angenita Baks, geb. te Woudrichem [nb] op 25 dec 1906, handelsreiziger, ovl. (80 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 12 mrt 1987, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (1) te 's-Hertogenbosch [nb] op 30 jun 1928 met Maria Helena Bernarda Schoor, dr. van Franciscus Marinus Schoor (sigarensorteerder) en Bendrina Corten, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 2 nov 1904, ovl. (46 jaar oud) te Rosmalen [nb] op 9 feb 1951. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Franciscus van der Tak, geb. te Zaltbommel [ge] op 7 nov 1931, Zijn naam staat op een oorlogsmonument in Hintham NB, ovl. (12 jaar oud) te Rosmalen [nb] op 22 okt 1944. 
  Willem van der Tak, tr. (2) met Antonia van den Akker, geb. in 1918, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Rosmalen [nb] op 7 mrt 1978. 

Xl.  Cornelis (Cor) van der Tak, zn. van Willem van der Tak (IXh) (visser) en Angenita Baks, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 5 jul 1911, Heeft van 15 juli1957 tot 1 aug 1976 bij de heineken gewerkt waar hij ook de accordionist was, ovl. (85 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 24 sep 1996, begr. te 's-Hertogenbosch [nb] op 27 sep 1996, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 10 aug 1940 met Jaantje Pieters, dr. van Frederik Lodewijk Pieters en Woutje van Zuijdam, geb. te Sint-Michielsgestel [nb] op 25 mei 1914, ovl. (77 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 22 apr 1992, begr. te 's-Hertogenbosch [nb] op 27 apr 1992. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ans van der Tak, geb. op 27 nov 1940, ovl. (69 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 27 okt 2010. 

Xm.  Lawrence Laverne Vandentak, zn. van Peter Edward (Edwin) Vandentak (IXl) en Sophia Amelia Hippler, geb. te Holland, Ottawa Country, Michigan [mi, usa] op 12 feb 1903, ovl. (76 jaar oud) te Holland, Ottawa Country, Michigan [mi, usa] op 17 nov 1979, tr. (beiden 20 jaar oud) te Ottawa, Michigan [mi, usa] op 4 feb 1924 met Vivian Lovesia Blackman, dr. van Henry Blackman en Bess Dellanger, geb. te Otsego, Allegan, Michigan [mi, usa] op 27 jul 1903, ovl. (79 jaar oud) te Holland, Ottawa Country, Michigan [mi, usa] op 16 nov 1982. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lillian Louise Vandentak, geb. te Holland, Ottawa Country, Michigan [mi, usa] op 3 feb 1929, ovl. (60 jaar oud) te South Haven [mi, usa] op 6 jan 1990. 
  2.  Lawrence (Bud) (Larry) Vandentak, geb. te Holland, Ottawa Country, Michigan [mi, usa] op 20 nov 1930, ovl. (69 jaar oud) te South Haven [mi, usa] op 7 jun 2000. 

Xn.  Esther Elizabeth Vandentak, dr. van Peter Edward (Edwin) Vandentak (IXl) en Sophia Amelia Hippler, geb. te Michigan [usa] op 12 jan 1905, ovl. (89 jaar oud) te South Dakota [usa] op 20 nov 1994, tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) te Holland, Allegan, Michigan [mi, usa] op 15 mei 1924 met Bernard Dirk (Dick) Hietbrink, zn. van Henry Hietbrink en Jane G Lefferdink, geb. te Holland, Lancaster, Nebraska [usa] op 16 aug 1897, dominee, ovl. (60 jaar oud) te South Dakota [usa] op 15 okt 1957. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jean Amelia Hietbrink, geb. te Sully, Iowa [ia, usa] op 13 mrt 1925, ovl. (82 jaar oud) te Brookings, South Dakota [sd, usa] op 24 jan 2008, begr. op 29 jan 2008, tr. (22 jaar oud) te Corsica, South Dakota [sd, usa] op 27 jun 1947 met Tony A Scholten, ovl. te Brookings, South Dakota [sd, usa] op 18 aug 2002. 

Generatie XI

XIa.  Johannes Marinus van der Tak, zn. van Cornelis Theodorus van der Tak (Xc) en Maria Elisabeth van der Klein, geb. te Amsterdam [nh] op 15 feb 1924, timmerman / monteur, ovl. (29 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 jun 1953, 
  Johannes Marinus van der Tak, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 5 feb 1947 met Maria Hubertina Laenen, geb. te Sittard [li] op 30 aug 1925, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam [nh] in okt 1990. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Marinus van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 16 okt 1948, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 31 mei 2013, gecr. te Amsterdam [nh] op 7 jun 2013. 

XIb.  Nicolaas Hendrik van der Tak, zn. van Nicolaas Hendrik van der Tak (Xe) (broodbakker) en Wilhelmina van der Putten, geb. te Amsterdam [nh] op 3 jan 1922, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 6 mei 1997, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 27 apr 1950 met Johanna Peijzel, dr. van Willem Peijzel (/kantoorbediende/vertegenwoordiger in schildersgereedschappen) en Johanna Janssens, geb. te Amsterdam [nh] op 11 aug 1925, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 30 dec 1983. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Hendrika van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 21 nov 1954, ovl. (51 jaar oud) te Zaandam [nh] op 3 jun 2006.