Genealogie van Wilms du Me.
Genealogie van Wilms du Me.

Generatie I

I.  Wilms du Me, zn. van Jan du Me en Nog onbekend, geb. circa 1584, ritmeester, relatie met Nog onbekend
 . 2 zonen: 
  1.  Johannes Wilmssen du Mee
  2.  Wilhem Wilmssen du Mé, geb. circa 1609, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 07-02-1663, volgt II

Generatie II

II.  Wilhem Wilmssen du Mé, zn. van Wilms du Me (I) en Nog onbekend, geb. circa 1609, ritmeester, ®, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 07-02-1663, relatie met Susanna Willems van Hoorn, dr. van Willem van Hoorn en ?, geb. vermoedelijk te België [België], doopgetuige van haar kleinzoon Willem Johannes du Mee te Bergen op Zoom [nb] op 23-10-1667, ®, ovl. te Bergen op Zoom [nb] Archiefnummer boz - 0031  Inventarisnummer 56 op 03-02-1666, begr. te Bergen op Zoom [nb] Archiefnummer boz - 0031  Inventarisnummer 56 op 10-02-1666. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Jan Wilhemssen du Mee, ged. te Nijmegen [ge] (RBS), Nijmegen, archief 510, inventarisnummer 1164, 4 maart 1634, folio 373 op 04-03-1634 (getuige: Paulus Bartholomees, Claes Dercksen, Margriet Derksen), ovl. (1 jaar oud) vermoedelijk 1635. 
  2.  Jan (Johannis) Wilmssen du Me, ged. te Nijmegen [ge] Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen, archief 510, inventarisnummer 1165, 9 augustus 1635, folio 26 op 09-08-1635 (getuigen: Cornelis van Hoorn en Geertien Bastiansen), 1659: adelborst 1663: schrijver vd Compagnie onder Zunner, ®. 
  3.  Willemijntjen Wilmssen du Mee, ged. te Nijmegen [ge] Doopregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen (RBS1165/88) op 11-05-1638 (getuigen: Remedijnen, Hendrik Dele, Guert Tomas en Enneken van Duij), ovl. (hoogstens 24 jaar oud) voor 07-02-1663. 
  4.  Willem Willems du Mee, ged. te Nijmegen [ge] op 17-01-1641, vermoord (ongeveer 64 jaar oud) te Halsteren [nb] op 31-12-1705, volgt III
  5.  Melcher du Mé, ged. te Nijmegen [ge] 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1165 op 12-03-1645, ovl. (hoogstens 17 jaar oud) voor 07-02-1663 geen getuigen vemeld op doopakte
  Susanna Willems van Hoorn, dr. van Willem van Hoorn en ?, tr. (2) met Johannes Jústús Zúnner Variaties van de familienaam: Sunner; Sommer etc. Hij tekent zelf met Zúnner, geb. vermoedelijk 1610, 8 april 1655 Vendrig geworden en 25 mei 1656 Luitenant onder Keuls; Capitein; Commandeur, doopgetuige van Willem Johannes du Mee te Bergen op Zoom [nb] op 23-10-1667, ovl. (60 jaar oud) te Tholen [ze] op 01-04-1671, begr. te Tholen [ze] Heeft 17 dagen opgebaard gelegen op 18-04-1671. 
 

Generatie III

III.  Willem Willems du Mee, zn. van Wilhem Wilmssen du Mé (II) en Susanna Willems van Hoorn, ged. te Nijmegen [ge] Doopregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen (RBS1165/173) op 17-01-1641 (getuige: Jonc. Adriaen Schimmelpenninck, Elisabeth Boeg), Luitenant onder Laignier (woonde toen in Grave), vermoord (ongeveer 64 jaar oud) te Halsteren [nb] op 31-12-1705, begr. te Bergen op Zoom [nb] op 08-01-1706, otr. te Fort Roovere [nb] op 06-09-1664, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Fort Roovere [nb] op 28-09-1664 met Sara Vleugels, dr. van Jacob Vleugels en Petronella (Nelleke) van Oosten, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 21-07-1637 Willem Houck(=rentmeester); Sara van Oosten; Margarita Backers; Johannes Chortis(=kwartiermeester van het regiment van kolonel Zanderlant.), doopgetuige van haar kleindochter Agnieta Johanna Maria Duijck te Bergen op Zoom [nb] op 11-09-1697, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 06-06-1708, begr. te Bergen op Zoom [nb] op 08-06-1708. 
 . 7 kinderen: 
  1.  Petronella du Mee, ged. Nederlands Hervormd te Bergen op Zoom [nb] op 28-06-1665, ovl. (hoogstens 35 jaar oud) te In het Land Luxemburg [Luxemburg] voor 13-11-1700, volgt IVa
  2.  Willem Johannes du Mee, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 23-10-1667 (getuigen: zijn grootmoeder Susanna Willems van Hoorn (II), Johannes Jústús Zúnner (zie II), zijn tante Maria Vleugels en zijn oom Johannes Vleugels), ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 09-09-1676. 
  3.  Jacob Melchior du Mée, ged. te Grave [nb] op 11-05-1670. 
  4.  Jacobus (Jacob) du Mée, ovl. op 14-02-1748, volgt IVb
  5.  Lucas du Mee, ged. te Grave [nb] op 27-03-1672, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Doornik, Provincie Henegouwen [he, België] op 05-09-1709, volgt IVc
  6.  Wilhelmus Johannes du Mee, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 09-09-1676 (getuigen: François Hoeckgeest; Wilhelm Mets en juffr.Josina de Roeck). 
  7.  Susanna du Mee, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 04-09-1680 (getuige: Diderijck Vleugels (=raad advocaat-fiscaal in de edele raad van Brabant.);Melger Coningh;Cornelia Soolaerdt), ovl. (hoogstens 27 jaar oud) voor 06-06-1708. 

Generatie IV

IVa.  Petronella du Mee, dr. van Willem Willems du Mee (III) en Sara Vleugels, ged. Nederlands Hervormd te Bergen op Zoom [nb] op 28-06-1665 (getuige: Johannes Jústús Zúnner; Pieter van Hoorn;Thomas van Dijck;Diederick Vleugels;Geertruijdt Bollart;Maria Vleugels), ovl. (hoogstens 35 jaar oud) te In het Land Luxemburg [Luxemburg] voor 13-11-1700, otr. te Halsteren [nb] op 16-02-1695, tr. (resp. ongeveer 29 en 33 jaar oud) te Halsteren [nb] op 28-02-1695 met Adriaen Caesar Duyck, zn. van ? Duyck en Nn, afkomstig uit Sluis [ze] op 10-07-1661, kapitein, ovl. (63 jaar oud) te Delft [zh] op 09-04-1725, begr. te Dordrecht [zh] op 13-04-1725. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Agnieta Johanna Maria Duijck, geb. te Bergen op Zoom [nb] op 07-09-1697, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 11-09-1697 (getuigen: haar oom Lucas du Mee (IVc), haar oudoom Johannes Vleugels, haar grootmoeder Sara Vleugels (zie III), Anna Maria Duijck), ovl. (2 jaar oud) op 03-06-1700. 
  2.  Gabriel Duijck, geb. te Nijmegen [ge] op 05-11-1698, ged. te Nijmegen [ge] op 06-11-1698 (getuigen: zijn oom Jacobus (Jacob) du Mée (IVb), Gerbrand Leijdekker, Anna Maria van Boekhoven en Clara Duijk), ovl. (66 jaar oud) te Leiden [zh] op 02-01-1765. 
  3.  Jacob Duijck, geb. op 22-08-1700, ovl. (36 dagen oud) op 27-09-1700. 
  Adriaen Caesar Duyck, zn. van ? Duyck en Nn, otr. (2) te Delft [zh] op 07-12-1709, tr. (resp. 48 en 43 jaar oud) te Delft [zh] op 24-12-1709, kerk.huw. te Delft [zh] op 29-12-1709 met Antonia Walburg Barleus, geb. te Delft [zh] op 14-11-1666, ovl. (73 jaar oud) te Delft [zh] op 01-08-1740. 
 

IVb.  Jacobus (Jacob) du Mée, zn. van Willem Willems du Mee (III) en Sara Vleugels, Ambachtsheer van Zoetermeer van 1711-1741, doopgetuige van zijn neef Lucas du Mee te Breda [nb] op 04-03-1701, doopgetuige van zijn neef Gabriel Duijck te Nijmegen [ge] op 06-11-1698, ovl. op 14-02-1748, begr. te 's Gravenhage [zh] op 20-02-1748 Grote of Sint Jacobskerk 3e graf van de 2e regel in het oostpand van het koor. Er was geen wapenschild  aanwezig, tr. (1) met Familienaam nog onbekend - kwam vermoedelijk uit Makassar, geb. te Makassar, Zuid-Celebes [Indonesië]. 
 
  Jacobus (Jacob) du Mée, relatie (1). 
 Hij krijgt 3 zonen: 
  1.  Govert du Mée van Batavia, geb. te Batavia, Voormalig Ned. Indie [Indonesië] (geadopt.), ovl. waarschijnlijk te Emmerich [nw, Duitsland] voor 21-12-1758, volgt Va
  2.  Willem du Mée van Batavia, geb. te Batavia, Voormalig Ned. Indie [Indonesië] (geadopt.), volgt Vb
  3.  Jacob du Mée van Batavia, (geadopt.), ®. 
   Geadopteerde kinderen van Jacob du Mée. 
 
Opmerkingen: Jacob du Mée van Batavia.
Woont in 1711 in Oost-Indie bij de wed. Elisabeth du Cam-v Mechelen. Geen biologische moeder bekend. Bron: Notariele akte inv nr 161.2474 folio 211 dd 1711-06-05 Delft testament.
 
  Jacobus (Jacob) du Mée, otr. (2) te Zoetermeer [zh] op 25-08-1714, tr. (Eva Maria ongeveer 18 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 11-09-1714, (ontb. door overlijden) met Eva Maria Elsevier, dr. van Mr. Abraham (Abram) Elsevier en Maria Vermeulen, ged. te Leiden [zh] op 22-01-1696 (getuigen: Cornelis Vermeulen en zijn vrouw Maria van Wou, Emerentia van Swaneveld weduwe van Hr. Capitain Daniel Elzevier), ®, kinderloos overleden (ongeveer 31 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-10-1727 Aangiftedatum, begr. te Zoetermeer [zh] in 10-1727 14-10-1727
 
  Jacobus (Jacob) du Mée, otr. (3) te Amsterdam [nh] op 21-10-1728, tr. (Christina ongeveer 51 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 10-11-1728, (ontb. door overlijden) met Christina de Greeff, dr. van Arnoldus (Arent) de Greeff en Catharina Stapel, ged. te 's Gravenhage [zh] op 14-04-1677, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 05-01-1751, begr. te 's Gravenhage [zh] op 11-01-1751. 
 
  Christina de Greeff, dr. van Arnoldus (Arent) de Greeff en Catharina Stapel, otr. (ongeveer 22 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 12-12-1699, tr. te Amsterdam [nh], (ontb. door overlijden) met Balthazar Sweers, begr. te Amsterdam [nh] op 26-08-1727. 
 . een zoon: 
  1.  Arnoldus Sweers, ged. te Amsterdam [nh] op 17-12-1700 (getuigen: Arnoldus de Greef en Catahrina Stapel), ovl. (ongeveer 33 dagen oud) te Amsterdam [nh] op 19-01-1701. 

IVc.  Lucas du Mee, zn. van Willem Willems du Mee (III) en Sara Vleugels, ged. te Grave [nb] op 27-03-1672, Ingenieur of Fortificatiemeester 5 juni 1692;Kapitein vanaf 17 juli 1704, doopgetuige van zijn nicht Agnieta Johanna Maria Duijck te Bergen op Zoom [nb] op 11-09-1697, ®, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Doornik, Provincie Henegouwen [he, België] op 05-09-1709, relatie Niet getrouwd met Gerarda Arnouts (Geertruijd) Doude d' Oude, dr. van Arnoldus Gerritsz (Arnoud) Doude en Margarita Verhagen, ged. te Leiden [zh] op 10-02-1677 (getuigen: Mathijs Verhagen en Josina de Haas en Maria Baggelaar), ®. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Lucretia Geertruijt du Mee, ged. Luthers te 's Gravenhage [zh] op 19-07-1699 (getuige: Magdalena Arnouts), ®, ovl. (ongeveer 4 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 05-12-1699. 
  2.  Lucas du Mee, ged. te Breda [nb] op 04-03-1701 (getuigen: zijn oom Jacobus (Jacob) du Mée (IVb) en zijn grootvader Arnoldus Gerritsz (Arnoud) Doude), ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Batavia [Indonesië] op 24-03-1732. 
  3.  Sara du Mee, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 31-08-1703, ®, begr. te Bergen op Zoom [nb] op 11-09-1703. 
  4.  Geerardus (Gerrit) du Mee, geb. te Bergen op Zoom [nb] op 10-11-1704, ovl. (46 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-11-1751, volgt Vc

Generatie V

Va.  Govert du Mée van Batavia, zn. van Jacobus (Jacob) du Mée (IVb), geb. te Batavia, Voormalig Ned. Indie [Indonesië] Geadopteerde zoon van Jacob du Mée; Maria Simons van der Heijden is biologische moeder (geadopt.), Schout van Zoetermeer 1734-1740, ®, ovl. waarschijnlijk te Emmerich [nw, Duitsland] voor 21-12-1758, otr. (1) te Gouda [zh] op 10-03-1737, tr. (Johanna Henrietta ongeveer 33 jaar oud) te Gouda [zh] op 26-03-1737, (ontb. door overlijden) met Johanna Henrietta van Heuven, dr. van ds. Johannes van Heuven en Dorothea Louijsa van Someren van Vrijens, ged. te Gouda [zh] op 22-06-1703, ®, kinderloos overleden (ongeveer 38 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-06-1742, begr. te 's Gravenhage [zh] op 14-06-1742. 
 
  Govert du Mée van Batavia, otr. (2) te Arnhem [ge] op 19-05-1748, tr. te Oosterbeek [ge] op 06-06-1748, ® met Johanna Margaretha Húls, dr. van Hendrik George Húls en Christina Maria Engel, woonachtig te Emmerik [nw, Duitsland], ®, ovl. voor 1790. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Jacob Reinhard du Mée van Batavia
  2.  Maria Anna Christina du Mée van Batavia
  3.  Herman Theodor Johan du Mée van Batavia, koopt huis uit nalatenschap van zijn oom Hermann Tobias Huls. Hottemannstr. 791 te Emmerich [nw, Duitsland] in 1796, ovl. na 1796. 
  4.  Anna Carolina du Mée van Batavia, ovl. Haar naam werd op die datum genoemd op testament van haar oom Ernst D. Huls na 24-04-1790. 

Vb.  Willem du Mée van Batavia, zn. van Jacobus (Jacob) du Mée (IVb), geb. te Batavia, Voormalig Ned. Indie [Indonesië] Geadopteerde zoon van Jacob du Mée; Maria Simons van der Heijden is biologische moeder (geadopt.), tr. (Maria Hugonia ongeveer 21 jaar oud) te Kaapstad [ca, R.S.A.] op 29-04-1736 met Maria Hugonia Doessen, dr. van Cornelis Doessen en Anna Heijns, ged. te Kaapstad [ca, R.S.A.] op 23-10-1714 (getuigen: Hugo van der Meer, Pie.... en Maria Catharina Elsevier (haar oma) en Johanna Roomont), ovl. (hoogstens 41 jaar oud) waarschijnlijk te Batavia [Indonesië] voor 23-02-1756. 
 
  Willem du Mée van Batavia
 Hij krijgt een dochter: 
  1.  Dochter, (geadopt.). 

Vc.  Geerardus (Gerrit) du Mee, zn. van Lucas du Mee (IVc) en Gerarda Arnouts (Geertruijd) Doude, geb. te Bergen op Zoom [nb] op 10-11-1704, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 12-11-1704, meester boekbinder, ®, ovl. (46 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-11-1751, begr. te 's Gravenhage [zh] op 04-11-1751, tr. (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-05-1729, ® met Maria Elisabeth Hagelman, dr. van Isaac Hagelman en Anna Cathrina, geb. te Heidelberg [Duitsland] circa 1705, ®, Koorts te 's-Gravenhage [zh] in 1760, begr. te 's Gravenhage [zh] op 09-01-1760. 
 . 10 kinderen: 
  1.  Catharina du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 13-07-1729. 
  2.  Izaac du Mee, ged. te 's- Gravenhage [zh] op 03-09-1730, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 24-01-1808, volgt VIa
  3.  Jan Willem du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 24-06-1732 (getuige: Joanna Doude), matroos VOC, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Batavia [Indonesië] op 21-12-1754. 
  4.  Anna du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] Gedoopt in de Evangelisch Lutherse kerk op 28-10-1734 (getuigen: haar grootvader Isaac Hagelman en haar grootmoeder Anna Cathrina), ®. 
  5.  Catrina Geertruij du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 14-10-1736, volgt VIb
  6.  Jacoba du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-10-1739, begr. te 's Gravenhage [zh] op 16-10-1794, volgt VIc
  7.  Adriana du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-10-1739, begr. te Amsterdam [nh] op 23-12-1787, volgt VId
  8.  Maria Elisabeth du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 10-12-1741, begr. te Amsterdam [nh] op 22-10-1776, volgt VIe
  9.  Gerrardus (Gerrit) du Mée, ged. te 's Gravenhage [zh] op 10-03-1745 (getuigen: zijn grootvader Isaac Hagelman en zijn grootmoeder Anna Cathrina), ®. 
  10.  Albertina Wilhelmina du Mee, ged. te 's-Gravenhage [zh] In de Grote kerk gedoopt door Ds. Hoedmaker op 05-08-1750 (getuigen: Albertina stamant en Geertruy du Vanx), ®. 

Generatie VI

VIa.  Izaac du Mee, zn. van Geerardus (Gerrit) du Mee (Vc) en Maria Elisabeth Hagelman, ged. te 's- Gravenhage [zh] op 03-09-1730 (getuigen: Izaak Hagelman en Eva Katharina Hagelman), boekhandelaar, ®, doopgetuige van zijn neef Jan Willem Hale te Amsterdam [nh] op 12-01-1766, doopgetuige van zijn neef Jan Hendrik van Houten te Amsterdam [nh] op 05-11-1780, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 24-01-1808, begr. te 's-Gravenhage [zh] op 25-01-1808, otr. (1) te 's Gravenhage [zh] op 14-11-1751, tr. kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 29 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28-11-1751 met Juliana Catharina Meijer, geb. te Leiden [zh] circa 1722, doopgetuige van haar neef Jan Willem Hale te Amsterdam [nh] op 12-01-1766, doopgetuige van haar neef Isaack van Houten te Amsterdam [nh] op 05-11-1780, ®, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] bron: boedelverdeling op 27-05-1781, begr. te 's Gravenhage [zh] op 01-06-1781. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Gerard (Gerrit) du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 19-05-1754, begr. te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1781, volgt VIIa
  2.  Katharina Elisabeth du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 29-02-1756, begr. te 's Gravenhage [zh] op 13-04-1789, volgt VIIb
  3.  Isaac du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 28-03-1759, ®, begr. te 's Gravenhage [zh] op 07-11-1789, otr. te 's Gravenhage [zh] op 09-01-1785, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23-01-1785 met Anna Aletta Goedersoon. . 
  4.  Emanuel du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] Gedoop in de Kloosterkerk door Ds. D van Velzen op 26-06-1761, matroos, ® Doopfiche Den Haag, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Batavia [Indonesië] op 06-08-1784. 
  Izaac du Mee, tr. (resp. ongeveer 52 en 22 jaar oud) (2) te 's- Gravenhage [zh] op 17-11-1782 met Hendrika van Bork, geb. te 's- Gravenhage [zh] op 07-09-1760, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] in 1799. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Jacob du Mée, ged. te 's- Gravenhage [zh] op 24-08-1783, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te 's- Gravenhage [zh] op 22-08-1858, volgt VIIc
  2.  Hendrica du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-06-1790. 
  3.  Maria Elisabeth du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 03-03-1793, ged. te 's Gravenhage [zh] op 06-03-1793. 

VIb.  Catrina Geertruij du Mee, dr. van Geerardus (Gerrit) du Mee (Vc) en Maria Elisabeth Hagelman, ged. te 's Gravenhage [zh] op 14-10-1736, doopgetuige van haar neef Koert Hendrick van Houten te Amsterdam [nh] op 28-01-1774, tr. met Hans Hendrik Huttenheim
 . een zoon: 
  1.  Johannes Huttenheim, ged. te Amsterdam [nh] op 01-10-1769 (getuigen: Jan Willem Tabbers en Elisabeth Penters). 

VIc.  Jacoba du Mee, dr. van Geerardus (Gerrit) du Mee (Vc) en Maria Elisabeth Hagelman, geb. te 's Gravenhage [zh] een v e tweeling op 20-10-1739, ged. te 's Gravenhage [zh] In de Evangelisch Lutherse kerk op 23-10-1739 (getuigen: haar grootvader Isaac Hagelman, Eva Catharina Smidin), ®, doopgetuige van haar achternicht Maria Elisabeth du Mee (VIIIa) te 's Gravenhage [zh] op 26-04-1774, heete koortsen te 's-Gravenhage [zh] in 10-1794, begr. te 's Gravenhage [zh] op 16-10-1794, otr. te 's Gravenhage [zh] op 21-05-1758, tr. (resp. 18 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 04-06-1758, ® Huwelijk vond plaats in de \Kloosterkerk met Johan Bernhart Christiaan Schramm, geb. te Nassau Dillenburgh [Duitsland] in 1731, ®, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] archief 335-01, inventaris­num­mer 1203, 20-01-1818, Overlijdensakten Den Haag, aktenummer 84 op 19-01-1818 (getuige: zijn schoonzoon Nicolaas Lendholtz). 
 . een dochter: 
  1.  Maria Christina Schramm, geb. te 's Gravenhage [zh] op 25-05-1767, ged. te 's Gravenhage [zh] op 31-05-1767, ®, ovl. (62 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] archief 335-01, inventaris­num­mer 1214, 21-11-1829, Overlijdensakten Den Haag, aktenummer 1273 op 19-11-1829, tr. (20 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 27-04-1788 Nieuwe Kerk met Bartholomeus Goesdorp / Gussdorp, geb. Gulikerland, ®, ovl. te 's Gravenhage [zh] op 10-04-1795. . 4 kinderen. otr. (2) te 's-Gravenhage [zh] op 03-01-1796, tr. (resp. 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Scheveningen [zh] op 31-01-1796 met Nicolaas Lendholtz, geb. te Beckrath, Graafschap Wickrath (Noordrijn-Westfalen [nw, Duitsland] Bikkera ???? Duitsland in 1774, overlijdensgetuige van zijn schoonvader Johan Bernhart Christiaan Schramm (zie VIc) op 19-01-1818, ®, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] archief 335-01, inventaris­num­mer 1227, 09-08-1838, Overlijdensakten Den Haag, aktenummer 1102 op 08-08-1838. . 

VId.  Adriana du Mée, dr. van Geerardus (Gerrit) du Mee (Vc) en Maria Elisabeth Hagelman, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-10-1739, ged. te 's Gravenhage [zh] een v e tweeling op 23-10-1739 (getuigen: haar grootvader Isaac Hagelman, Eva Catharina Smidin), ®, begr. te Amsterdam [nh] op 23-12-1787, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Hendrik Hale
 . een zoon: 
  1.  Jan Willem Hale, ged. te Amsterdam [nh] Gedoopt in de Lutherse kerk op 12-01-1766 (getuigen: zijn oom Izaac du Mee (VIa) en zijn aangetrouwde tante Juliana Catharina Meijer (zie VIa)), ®. 
  Adriana du Mée, otr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 20-04-1770, tr. ®, (ontb. door overlijden) met Johan Fredrik Stewe, geb. te Wellentrup, Lippe [nw, Duitsland] in 1742, ®, begr. te Amsterdam [nh] op 18-03-1771. 
 
  Adriana du Mée, otr. (resp. 33 en ongeveer 28 jaar oud) (3) te Amsterdam [nh] op 16-07-1773, tr. ®, (ontb. door overlijden) met Jan Hendrik van Houten (van Holz), geb. te Omgeving Wellentrup-Blomberg, Lippe [nw, Duitsland] in 1745, ®. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Koert Hendrick van Houten, ged. te Amsterdam [nh] op 28-01-1774 (getuigen: zijn tante Catrina Geertruij du Mee (VIb), Koert Hendrick van Houten), ®. 
  2.  Anna Maria Elisabeth van Houten, ged. te Amsterdam [nh] Bronvermelding DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 84, blad p.5(folio 3), nr.3, aktenummer DTB 84
Religie: Hervormd
op 29-01-1775 (getuigen: Geerardus du Mée en Maria Elisabeth Hagelman.Deze grootouders zijn reeds reeds overleden.overleden zijn), ®. 
  3.  Gerrardus van Houten, ged. te Amsterdam [nh] op 15-12-1776 (getuigen: Geerardus du Mée en Maria Elisabeth Hagelman.Deze grootouders zijn reeds reeds overleden.overleden zijn), ®. 
  4.  Anna Maria Elisabeth van Houten, ged. te Amsterdam [nh] gedoopt in de Noorderkerk op 14-07-1779 (getuigen: Gerardus du Mée en Maria Elisabeth du Mée), ®. 
  5.  Isaack van Houten, geb. 1 ve tweeling, ged. te Amsterdam [nh] gedoopt Noorderkerk Amsterdam op 05-11-1780 (getuige: zijn aangetrouwde tante Juliana Catharina Meijer (zie VIa)), ®. 
  6.  Jan Hendrik van Houten, geb. 1 v e tweeling, ged. te Amsterdam [nh] gedoopt Noorderkerk Amsterdam op 05-11-1780 (getuige: zijn oom Izaac du Mee (VIa)), ®. 
  Jan Hendrik van Houten (van Holz), otr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 08-08-1788 (getuige: zijn zwager en haar zwager Jurriaan (Jurgen) Bulder), tr. met Maria Catharina Lindthorst, dr. van Domenicus Linthorst en X, geb. te Wendelo, Vollenhove [ov] in 1755, ®. 
 

VIe.  Maria Elisabeth du Mee, dr. van Geerardus (Gerrit) du Mee (Vc) en Maria Elisabeth Hagelman, ged. te 's Gravenhage [zh] op 10-12-1741, ®, begr. te Amsterdam [nh] op 22-10-1776, otr. (ongeveer 31 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19-02-1773, tr. met Pieter Janse Meijer, begr. te Amsterdam [nh] op 21-02-1797. 
 . een dochter: 
  1.  Hadriiana Meijer, ged. te Amsterdam [nh] op 28-02-1773 (getuigen: Jan Hendrik Steve en Hadriiana de Mee). 
  Pieter Janse Meijer, otr. (1) te Amsterdam [nh] op 08-04-1763, tr. met Jannetje Albers, begr. te Amsterdam [nh] op 26-12-1771. 
 

Generatie VII

VIIa.  Gerard (Gerrit) du Mee, zn. van Izaac du Mee (VIa) en Juliana Catharina Meijer, ged. te 's Gravenhage [zh] op 19-05-1754, begr. te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1781, otr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 13 jaar oud) te Delft [zh] dtb trouwen delft inventarisnr 14.30; folio 3v. Nieuwe Kerk op 18-04-1772, ®, (ontb. door overlijden) met Catharina van Beek, dr. van Christoffel van Beek en Hendrina van Balen, ged. te Delft [zh] DTB Delft Inventarisnr 14.61; folio 151 op 28-05-1758, doopgetuige van haar kleindochter Catharina Gerardina Goetz te 's-Gravenhage [zh] op 14-02-1802, doopgetuige van haar kleinzoon Gerardus Johannes Goetz te 's-Gravenhage [zh] op 04-11-1810, ®, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] bron overlijdensdatum komt uit document van uitvoering van haar testament (zie documenten Weeskamer) op 28-11-1813. 
 . een dochter: 
  1.  Maria Elisabeth du Mee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 26-04-1774, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 16-08-1834, volgt VIIIa
  Catharina van Beek, dr. van Christoffel van Beek en Hendrina van Balen, otr. (2) te 's Gravenhage [zh] op 30-03-1783, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Scheveningen [zh] op 13-04-1783 met Vincent van Gogh, zn. van Johannes van Gogh, Beroep ten tijde van zijn ondertrouw in 1783 te 's Gravenhage [zh] op 30-03-1783 Onder het Korps van Zijne Hoogh. de prins Erfstadhouder. 
 

VIIb.  Katharina Elisabeth du Mee, dr. van Izaac du Mee (VIa) en Juliana Catharina Meijer, ged. te 's Gravenhage [zh] op 29-02-1756, begr. te 's Gravenhage [zh] op 13-04-1789, tr. met Dirk Paas
 . een dochter: 
  1.  Johanna Petronella Paas, geb. in 1785, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-08-1838, tr. met Abraham Jortran. . 

VIIc.  Jacob du Mée, zn. van Izaac du Mee (VIa) en Hendrika van Bork, ged. te 's- Gravenhage [zh] op 24-08-1783, Boekdrukker, ®, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te 's- Gravenhage [zh] op 22-08-1858, otr. (1) te 's Gravenhage [zh] op 02-12-1804, tr. (resp. ongeveer 21 en 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 16-12-1804, (ontb. door overlijden) met Elisabeth van Kralingen, dr. van Gijsbert van Kralingen en Alida Ysbertse, geb. te 's- Gravenhage [zh] op 30-05-1779, ovl. (36 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 13-09-1815. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Henderica Arentje du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 16-05-1805, ovl. (78 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-04-1884, volgt VIIIb
  2.  Isaac Gijsbertus Jacob du Mée, geb. te 's- Gravenhage [zh] op 04-02-1807, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-11-1870, volgt VIIIc
  3.  Christiaan Nicolaas Albertus du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10-10-1808, ovl. (78 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17-12-1886, volgt VIIId
  4.  Cornelis Adrianus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-11-1811, touwslagersknecht, ovl. (66 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 14-07-1878, tr. (resp. 32 en ongeveer 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 27-12-1843 met Maria Margaretha Talle, dr. van Bernardus Talle en Philippina Randecker, geb. te 's Gravenhage [zh] circa 1807, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-03-1891. . 
  5.  Frederica Sophia Wilhelmina du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-08-1815, naaister, ovl. (47 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-12-1862, tr. (beiden 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 15-02-1854, (ontb. door overlijden) met Jan Hayes Pijl, zn. van Haaije Aukes Pijl en Janke Jans de Boer, geb. te Oudenga [fr] op 22-09-1815, arbeider, ovl. (78 jaar oud) te Nijega [fr] op 14-09-1894. . 
  Jacob du Mée, tr. (resp. ongeveer 32 en 18 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1816 met Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, dr. van Fredrik Holst en Mijnhardina Sophia Franciska Juliana Smidt, geb. te Edam op 20-08-1797, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-05-1872. 
 . 10 kinderen: 
  1.  Mijnhardina Juliana du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-05-1817, ovl. (77 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-01-1895, volgt VIIIe
  2.  Hendrica Mijnhardina Elisabeth Jacoba du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-08-1818, ovl. (28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 26-02-1847, volgt VIIIf
  3.  Frederik George Lodewijk du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-03-1820, na een ziekbed overleden (80 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-05-1900, volgt VIIIg
  4.  Abraham du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 14-03-1822, ovl. (92 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-01-1915, volgt VIIIh
  5.  Johan Willem du Mee, geb. te Schoonhoven [zh] op 13-05-1824, ovl. (1 jaar oud) te Schoonhoven [zh] op 12-08-1825. 
  6.  Johanna Wilhelmina du Mée, geb. te Schoonhoven [zh] op 18-03-1826, ®, ovl. (72 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-10-1898, tr. (resp. 47 en 73 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 11-06-1873 (getuigen: Johannes Bernardus Bekkers 50jr bode en Hendrik Johannes Antonie van Buuren 46jr bode en Jan de Jong 61jr bode en Leonardus Schwaanhuijser 51jr bode) met Guillaume Frédéric ( Willem Frederik) Baron Snouckaert van Schauberg, zn. van Albert Charles Baron Snouckaert van Schauberg en Jeanne Gijsberte Cornelie (Ook Wel Johanna Gijsbertha Cornelia Brouwer, geb. te Nijmegen [ge] op 24-08-1799, ged. te Nijmegen [ge] op 22-09-1799 (getuigen: zijn moeder Jeanne Gijsberte Cornelie (Ook Wel Johanna Gijsbertha Cornelia Brouwer en Prins Willem Frederik van Oranje-Nassau), Luitenant-Kolonel der Cavallerie, ®, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 24-06-1874. . 
  7.  Johanna Sophia du Mée, geb. te Schoonhoven [zh] op 15-10-1828, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 04-01-1900, volgt VIIIi
  8.  Cornelia Maria du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-01-1833, ovl. (82 jaar oud) te Den Helder [nh] op 29-04-1915, volgt VIIIj
  9.  Maria Hendrina du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 06-11-1834, volgt VIIIk
  10.  Johan Willem du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-05-1837, ovl. (79 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23-10-1916, volgt VIIIl

Generatie VIII

VIIIa.  Maria Elisabeth du Mee, dr. van Gerard (Gerrit) du Mee (VIIa) en Catharina van Beek, ged. te 's Gravenhage [zh] In de Nieuwe kerk op 26-04-1774 (getuige: haar oudtante Jacoba du Mee (VIc)), ®, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] BS Overlijden Haags Gemeentearchief  Collectiegebied Zuid-Holland Archief 0335-01/ Registratienummer 1223/ Aktenr 868 op 16-08-1834, otr. te 's-Gravenhage [zh] op 29-12-1799, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) te Scheveningen [zh] op 12-01-1800, kerk.huw. op 12-01-1800 met Johannes Goetz, geb. te Frankfurt Am Main [he, Duitsland] Was 41 jaar bij overlijden in 1770, Broodbakker, ®, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-01-1811, begr. te 's Gravenhage [zh] In de Nieuwe Kerk begraven op 16-01-1811. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Catharina Gerardina Goetz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 03-02-1802, ged. te 's-Gravenhage [zh] op 14-02-1802 (getuige: haar grootmoeder Catharina van Beek (VIIa)), ® . tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-08-1824 met Johannes Jacobus Weber, zn. van Johannes Jacobus Weber en Wilhelmina Bartha van Beem, geb. te 's Gravenhage [zh] op 24-06-1803, ged. te 's Gravenhage [zh] Grote kerk op 26-06-1803, leerwerker, ® . . 
  2.  Johanna Barbara Goetz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-11-1803, ged. te 's Gravenhage [zh] op 04-12-1803 (getuige: Johanna Schaab). 
  3.  Maria Elisabeth Goetz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-07-1808, ged. te 's Gravenhage [zh] Doop i d Kloosterkerk gedoopt door ds I Nikkel pred. te Midwoude op 24-07-1808, ® . tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 28-12-1831 (getuigen: zijn broer en haar zwager Hermanus Witmer, Johannes Jacobus Weber, 28 en Dirk Waagenaar, 32 en schoenmaker, Johannes Petris, 42 jaar en vergulder van beroep), ® met Theodorus Witmer, zn. van Hermanus Witmer en Elisabeth de Groot, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 19-03-1807, ged. te 's Gravenhage [zh] Grote Kerk op 22-03-1807, schoenmaker, ® . . 
  4.  Gerardus Johannes Goetz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 15-10-1810, ged. te 's-Gravenhage [zh] gedoopt door ds D Groeneveld in de Kloosterkerk op 04-11-1810 (getuige: zijn grootmoeder Catharina van Beek (VIIa)), Marinier der derde klasse, ®, ongehuwd overleden (38 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 08-05-1849. 

VIIIb.  Henderica Arentje du Mée, dr. van Jacob du Mée (VIIc) en Elisabeth van Kralingen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 16-05-1805, dienstbode / bleekster, ovl. (78 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-04-1884, tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 28-02-1827 (getuigen: Louis Annokkee 48jr behanger en Johannes Koning 30jr behanger en Arnoldus Plate 41jr behanger en Anthonie van Pluijmen 72 stucadoor) met Jan ten Brummelaar, zn. van Aalbert ten Brummelaar en Elisabet Visser, geb. te 's-Gravenhage [zh] in 1804, behanger. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Albert ten Brummelaar, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1828, Bleker, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 03-08-1859 (getuigen: Dirkje Gooijers 26jr warmoezier en Johannes Josephus Melchen 27jr agent van politie en Jacob Franciscus Mestard 29jr grenadier en Willem Christiaan van Rijswijk 31 jr hovenier) met Antonia Theodora Margaretha Schuurvelt, dr. van Petrus Johannes Schuurvelt en Margaretha Nieuwenhuizen, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1829, Dienstbode. . 
  2.  Hendrica Elisabeth Johanna ten Brummelaar, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1829, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-09-1859 met Leendert Diest, zn. van Andries Diest en Jorijna van Mourik, geb. te Loosduinen [zh] in 1831, arbeider. . 
  3.  Elisabeth Hermina Sophia ten Brummelaar, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1837, Zij krijgt een dochter. tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 32 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28-01-1863 (getuigen: Petrus Metting 58jr zonder beroep en Hermanus Mostard 34 jr opperman en Wilhelmus Mostard 58jr oppasser en Frederik Wiest 59jr zonder beroep) met Jacob Franciscus Mostard, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1830, bleker. . 
  4.  Carolina Theodora ten Brummelaar, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1843, wasvrouw, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 26-02-1868 (getuigen: Sebastianus Johannes van den Berg 38jr tapper en Pieter van den Berg 43 jr metselaar en Johannes Martinus Geneste 52jr zonder beroep en Petrus Metting 63jr zonder beroep) met Hendrik Krouwel, zn. van Dirk Krouwel en Huiberdina Hartman, geb. te Loosduinen [zh] in 1843, tuinman. . een zoon. 
  Henderica Arentje du Mée, tr. (resp. 54 en ongeveer 55 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 28-09-1859 (getuigen: Johannes Bonel 63jr tapper en Arie de Jager 63jr zonder beroep en Jan Pijl 40jr arbeider en Johannes Sweijs 70jr zonder beroep) met Petrus Metting, zn. van Johannes Metting en Wilhelmina de Pauw, geb. te Delft [zh] in 1804, leerlooier. 
 
  Petrus Metting, zn. van Johannes Metting en Wilhelmina de Pauw, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Evertje de Graaf
 . een dochter: 
  1.  Hillegonda Alida Metting, geb. te Stompwijk [zh] in 1834, baker, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 06-01-1858 (getuigen: Phillipus Albertus Boedart 54jr arbeider en Johan Adam Gitz 58jr winkelier en David Johannes Janse 55jr timmerman en Christiaan Roerade 51jr winkelier) met Fokke de Swart, geb. te Leeuwarden [fr] in 1827, landbouwer. . een dochter. 

VIIIc.  Isaac Gijsbertus Jacob du Mée, zn. van Jacob du Mée (VIIc) en Elisabeth van Kralingen, geb. te 's- Gravenhage [zh] op 04-02-1807, ged. te 's- Gravenhage [zh] Kloosterkerk op 08-02-1807, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-11-1870, tr. (resp. 38 en 21 jaar oud) te Schiedam [zh] op 03-07-1845 met Johanna Driesse, dr. van Theodorus Dirk Driesse en Cornelia Antonetta Molenbroek, geb. te Schiedam [zh] op 01-09-1823, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-08-1895. 
 . 12 kinderen: 
  1.  Theodorus Cornelis Dumée, geb. te Schiedam [zh] op 15-09-1845, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-04-1904, volgt IXa
  2.  Johannes Jacobus du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 09-02-1847, ovl. (8 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 28-10-1847. 
  3.  Johanna Elizabeth du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 21-09-1848, ovl. (8 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 01-06-1849. 
  4.  Johannes Jacobus du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 13-01-1850, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-11-1851. 
  5.  Antonia Elizabeth du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 14-04-1851, ovl. (3 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-03-1855. 
  6.  Johanna Cornelia du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1853, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-03-1855. 
  7.  Johanna Cornelia Elizabeth du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 05-09-1855, volgt IXb
  8.  Antonette Cornelia du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 23-10-1857. 
  9.  Johannes Gijsbertus Jacobus du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 28-01-1859, ®, Doodsoorzaak: Insufficientia cordis. Hartzwakte- circulatie bloed stagneert te 's-Gravenhage [zh] op 06-12-1942, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 06-12-1942, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] akte nr. 955 op 04-10-1882, (gesch. resp. 43 en 40 jaar oud te Rotterdam [zh] op 21-04-1902) met Maria van Steenhoven, dr. van Gerardus Martinus Wilhelmus van Steenhoven en Cornelia Oerlemans, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 1249 op 08-04-1862, werkster, ovl. (60 jaar oud) te Poortugaal [zh] In Maasoord overleden op 12-01-1923. . tr. (beiden 45 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 20-04-1904 met Neeltje Burki, dr. van Koenraad Burki en Johanna van Nimwegen, geb. te Schiedam [zh] op 24-11-1858, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3237 op 07-07-1909. . tr. (resp. 51 en 42 jaar oud) (3) te Rotterdam [zh] akte nr 3245 op 06-04-1910, (gesch. resp. 67 en 58 jaar oud te Rotterdam [zh] op 31-05-1926) met Maria Susanna Masson, dr. van Johannes Franciscus Masson en Petronella Beljaers, geb. te Kampen [ov] op 10-03-1868, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-08-1939. . tr. (resp. 67 en 54 jaar oud) (4) te Rotterdam [zh] op 21-07-1926 met Bartelina Maria Cornelisse, dr. van Jacob Cornelisse en Kaatje Kloet, geb. te Burgh-Haamstede [ze] op 14-10-1871, ®, ovl. (90 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 02-04-1962. . 
  10.  Johanna du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 09-04-1861, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-11-1862. 
  11.  Wilhelmina Fredrika Sophia du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 03-11-1863. 
  12.  Wilhelmina Frederika Sophia du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 09-10-1868, ovl. (11 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 30-09-1869. 

VIIId.  Christiaan Nicolaas Albertus du Mée, zn. van Jacob du Mée (VIIc) en Elisabeth van Kralingen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10-10-1808, ged. te 's-Gravenhage [zh] op 16-10-1808, steendrukker; dagloner; gruttersknecht, ® . ovl. (78 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17-12-1886, tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Middelburg [ze] op 18-11-1842 met Cornelia van der Borg, dr. van Christoffel van der Borg en Leijntje Blankvoort, geb. te Middelburg [ze] op 28-01-1816, Dagloonster, ovl. (82 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17-09-1898. 
 . 11 kinderen: 
  1.  Nicolaas Albertus du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 16-08-1842, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-06-1919, volgt IXc
  2.  Cornelia Magdalena Sophia du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 30-04-1844, ovl. (69 jaar oud) te Middelburg [ze] op 27-02-1914, volgt IXd
  3.  Mijnhardina Wilhelmina Elisabeth du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 28-12-1846, ovl. (46 jaar oud) te Middelburg [ze] op 19-06-1893, volgt IXe
  4.  Wilhelmina Frederika Adriana du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 26-04-1848, ®, ovl. (4 maanden oud) te Middelburg [ze] op 13-09-1848. 
  5.  Wilhelmina Frederika Sophia du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 22-06-1849, ®, ovl. (10 maanden oud) te Middelburg [ze] op 01-05-1850. 
  6.  Jacobus Gijsbertus du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 13-09-1850, ovl. (1 jaar oud) te Middelburg [ze] op 19-06-1852. 
  7.  Willem Frederik George du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 15-04-1852, ®, ovl. (16 jaar oud) te Middelburg [ze] op 28-09-1868. 
  8.  Cornelis Jacobus Johannes du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 18-05-1853, ovl. (67 jaar oud) te Halsteren [nb] op 06-05-1921, volgt IXf
  9.  Wilhelmina Frederika Sophia du Mée, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk I, nummer 49 op 03-08-1854, ovl. (7 weken oud) te Middelburg [ze] op 27-09-1854. 
  10.  Karel Hendrik du Mée, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk I, nummer 291 op 01-09-1857, schilder, ovl. (61 jaar oud) te Middelburg [ze] op 10-12-1918, tr. (resp. 26 en ongeveer 33 jaar oud) te Middelburg [ze] op 21-09-1883 met Elisabeth van der Waals, dr. van Machiel van der Waals en Susanna 't Hooft, geb. te Leiden [zh] circa 1850, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Middelburg [ze] op 31-10-1933. . 
  11.  Elisabeth Frederika du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 17-03-1859, ovl. (82 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17-09-1941, volgt IXg

VIIIe.  Mijnhardina Juliana du Mee, dr. van Jacob du Mée (VIIc) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-05-1817, ovl. (77 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-01-1895, tr. (beiden 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1845 met Jacobus Zwerius Kolijn, zn. van Arie Kolijn en Catharina Jannetje Pontier, geb. te Wassenaar [zh] op 29-01-1817. 
 . een dochter: 
  1.  Maria Sophia Kolijn, geb. te 's-Gravenhage [zh] in 1855, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Renkum [ge] op 25-12-1942. 

VIIIf.  Hendrica Mijnhardina Elisabeth Jacoba du Mee, dr. van Jacob du Mée (VIIc) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-08-1818, ovl. (28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 26-02-1847, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Jacoba du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 30-11-1837, volgt IXh

VIIIg.  Frederik George Lodewijk du Mée, zn. van Jacob du Mée (VIIc) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-03-1820, boekbinder ;boekdrukker; vlgs bevolkingsreg amst papierhandelaar, na een ziekbed overleden (80 jaar oud) te Amsterdam [nh] Overleden in het Binnengasthuis om 19:30.  Woonadres: Wagenstraat IJ 1 Amsterdam op 22-05-1900, tr. (resp. 23 en 35 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 17-05-1843, (ontb. door overlijden) met Catharina (Catrina) Entrop, geb. te Amsterdam [nh] op 06-07-1807, ged. te Amsterdam [nh] op 12-07-1807, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13-11-1859. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Jacobus Fredrik Andries du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 25-03-1844, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-01-1906, volgt IXi
  2.  Catharina Alderdina du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 27-06-1846, ® . ovl. (40 jaar oud) te Haarlem [nh] op 31-01-1887. 
  3.  Jan Willem du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 16-01-1849, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-03-1907, volgt IXj
  4.  Pieter George Cornelis du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 04-03-1851, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-08-1935, volgt IXk
  5.  Gerardus Willem Frederik du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 10-02-1853, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29-12-1897, volgt IXl
  Frederik George Lodewijk du Mée, tr. (resp. 40 en 33 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 29-08-1860 met Anna Maria Siebbeles, dr. van Jan Siebbeles en Johanna Margaretha van den Berg, geb. te Amsterdam [nh] op 03-12-1826, dienstbode, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25-12-1892. 
 . een dochter: 
  1.  Anna Maria du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 01-11-1862, ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11-05-1949, volgt IXm

VIIIh.  Abraham du Mée, zn. van Jacob du Mée (VIIc) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te Amsterdam [nh] op 14-03-1822, boekbinder, ® . ovl. (92 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-01-1915, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 02-09-1846, (ontb. door overlijden) met Aartje Vermeulen, dr. van Jacob Vermeulen en Jannigje Hak, geb. te Woudenberg [ut] op 02-10-1820, ovl. (72 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-12-1892. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Aartje Mijnhardina Johanna du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10-11-1848, ovl. (39 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-03-1888, volgt IXn
  2.  Frederika du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 07-03-1852, ovl. (53 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 18-02-1906, volgt IXo
  3.  Willem Frederik du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-03-1857, ovl. (37 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-11-1894. 
  4.  Jacobus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 29-11-1858, ovl. (32 dagen oud) te 's Gravenhage [zh] op 31-12-1858. 
  5.  Cornelia Elisabeth Maria du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 04-07-1862, ovl. (65 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 02-07-1928, volgt IXp
  Abraham du Mée, tr. (resp. 72 en 58 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 06-06-1894 met Apolonia Pohl, dr. van Gerardus Pohl en Adriana van den Arck, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-08-1835, Dienstbode / wasvrouw / baker, ovl. (83 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 12-06-1919. 
 
  Apolonia Pohl, dr. van Gerardus Pohl en Adriana van den Arck, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 15-05-1861 (getuigen: Frederik Karel Bakker 34jr marinier en Roelof Hoogezand 46jr koopman en Gerardus Antonius Pohl 23 jr smid en Johannes Wilhelmus van Rosmalen 31jr korendrager) met Gijsbert de Boer, zn. van Jacobus de Boer en Maria van der Werf, geb. te Rijnsaterwoude [zh] in 1834, Timmerman. 
 . 2 dochters: 
  1.  Maria de Boer, geb. in 1862, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 10-08-1881 (getuigen: Lodewijk Johannes Clauzing 29jr kleermaker en Antonius Johannes van Hagen 25jr schoenmaker en Willem Kwestro 23 jr sigarenmaker en Adrianus Johannes Pardoen 28jr bediende) met Jacob Kreijermaat, zn. van Jacob Kreijermaat en Petronella Bekooij, geb. te Leiden [zh] in 1856, Arbeider. . 
  2.  Gijsberta Adriana de Boer, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1864, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 16-02-1887 (getuigen: Theodorus Gallie 43jr zonder beroep en Johannes Andries Leonardus de Rooij 27jr vleeshouwer en Leonardus Martinus van der Valk 23 jr korporaal en Ambrosius Rikkers 60jr barbier. Allen wonend in 's Gravenhage) met Jacob Pieter Kooistra, zn. van Bauke Kooistra en Hendrika Johanna Wendelina Scheeper, geb. te Venlo [li] in 1861, Arbeider, Woonde tot huwelijk in Amersfoort. . 
  Apolonia Pohl, tr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 08-06-1866 (getuigen: Johannes Petrus van der Kruik 70jr metselaar en gerardus Antonius Pohl 28jr smid en Gerardus Pohl 57jr schoenmaker en Johannes Pohl 26jr schoenmaker), (gesch. resp. 45 en ongeveer 43 jaar oud te 's Gravenhage [zh] op 05-08-1881) met Adrianus Banning, zn. van Cornelis Banning en Elisabeth Bruin, geb. te Alkmaar [nh] in 1838, Metselaar. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Margaretha Apolonia Banning, geb. te 's Gravenhage [zh] op 30-03-1867, Pensioenhoudster, Woonde tot huwelijk in Amsterdam en woonde tot overlijden in Woerden, ovl. (65 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 06-01-1933, tr. (resp. 22 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 14-08-1889 (getuigen: Jacob Kreijermaat 33jr stukadoor en Jacob Pieter Kooistra 28jr machinist en Johannes van Dinter 26jr meubelmaker en Gerardus Martinus Piera 56jr tapper, allen wonende "s Gravenhage), (gesch. resp. 53 en ongeveer 60 jaar oud te 's Gravenhage [zh] op 23-12-1920) met Johannes Andries Leonardus de Rooij, zn. van Leonardus de Rooij en Geertruida Koeleman, geb. te Hof van Delft [zh] in 1860, Vleeshouwer. . een zoon. tr. (resp. 55 en 46 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 24-01-1923 (getuigen: Frederik Gerardus Banning 51jr kleermaker en broer van de bruid en Leonardus Johannes de Rooij 32jr departementsbode  en zoon van de bruid, beide wonen in Den Haag) met Hendrik van Os, zn. van Pieter Lodewijk van Os en Maria Elisabeth Bonger, geb. te Amsterdam [nh] op 05-01-1877, Bedrijfsleider, Woont tot huwelijk in "s Gravenhage. . 
  2.  Johannes Adrianus Banning, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1869, Kleermaker, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28-02-1894 (getuigen: Christiaan Wilhem Mulder 549jr brdiende en Johannes van Rijn 44jr bediende en Willem Schepman 49jr bediende en Theodorus Johannes Zanoni 25jr koopman) met Cornelia Theodora Johanna Zanoni, dr. van Jacobus Zanoni en Cornelia Theodora Johanna Toetenel, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1874. . 
  3.  Frederik Gerardus Banning, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1872, Kleermaker, Woont tot huwelijk in Amsterdam, tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 17-01-1894 (getuigen: Johannes Adrianus Banning 25jr arbeider en Jacob Krijermaat 37 stukadoor en Jan Gerrit Niekerk 23 jr kleermaker en Pieter Johannes Wieffering 45jr smid) met Gijsberta Johanna Wieffering, dr. van Johannes Hendricus Wieffering en Johanna ten Hoorn, geb. te Zwolle [ov] in 1872, Strijkster. . een dochter. 
  Apolonia Pohl, tr. (resp. 55 en 77 jaar oud) (3) te 's-Gravenhage [zh] op 29-04-1891, (ontb. door overlijden) met Jacob Joosten, zn. van Christoffel Joosten en Jacoba van der Berg, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 14-04-1814, bediende / schoenmaker, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 23-05-1892. 
 

VIIIi.  Johanna Sophia du Mée, dr. van Jacob du Mée (VIIc) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te Schoonhoven [zh] op 15-10-1828, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 04-01-1900, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 16-06-1852 (getuigen: Otto van Leersum 63jr zonder beroep en Antonie Mondt 69jr zonder beroep en Albertus Willem Ruek 30jr metselaar en Antonie Marinus Schoevers 28jr letterzetter) met Guillaume Lintz, zn. van Jean Henri Lintz en Adrienne Rueck, geb. te Brussel [België] op 20-08-1822, Fabrikant, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 01-01-1897. 
 . 10 kinderen: 
  1.  Levenloos geboren dochter Lintz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 26-01-1853. 
  2.  Sophia Adriane Antoinette Carolina Louisa Lintz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-02-1854, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Amsterdam [nh] aktenummer Reg.12 fol. 30 op 28-06-1877 (getuigen: Ferdinand Ernst Lintz 44jr oom der echtgenote kunstschilder woont in 's Gravenhage en Petrus Wesseling broeder der echtgenoot 32jr concierge en Jan Willem van Ankum kleermaker 41jr en Hartog Mozes Bremer boekhandelaar 60jr. Allen wonen in Amsterdam) met Antonius (Anton) Wesseling, zn. van Simon Hendrik Wesseling en Tona Johanna den Bleijker, geb. te Maarsseveen [ut] op 12-02-1848, Depothouder. . 
  3.  Willem Jan Frederik Ferdinand Lintz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-11-1855, ambtenaar, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-09-1930, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13-10-1881 (getuigen: Johan Willem Dumee 45jr boekdrukker en oom des echtgenoot woont in 's Gravenhage en Antonius Wesseling zwager des echtgenoot zonder beroep Hermanus Scheffer oom opzichter 50jr en Jan Frans Rijkhart smid 44jr en allen wonen in Amsterdam) met Jacoba Scheffer, dr. van Jacobus Philippus Scheffer en Johanna Geertruida Vergracht, geb. te Alkmaar [nh] in 1854. . 
  4.  Ferdinand Frederik Lintz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 14-05-1857. 
  5.  Louisa Antoinette Carolina Lintz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 06-02-1859. 
  6.  Frederik Karel Lintz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 06-09-1860, tr. (resp. 31 en ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 04-02-1892 (getuigen: Willem Johan Frederik Ferdinand Lintz 36jr broeder der echtgenoot ambtenaar en Johan Hendrik Lintz 27jr ambtenaar en broer van echtgenoot en Bernardus Jacobus de Vries 34jr kantoorbediende en Jacques Henri Guillaume Weijand ambtenaar 35jr allen wonen in Amsterdam) met Baafje Maria Houtman, dr. van Gerrit Houtman en Johanna Margaretha Duinmeijer, geb. te Edam in 1865. . 
  7.  Carolina Adriana Lintz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23-01-1862, ongehuwd overleden (88 jaar oud) te Rijswijk [zh] BS overlijdens Inventarisnummer 704.2344 Nummer 67 op 30-03-1950. 
  8.  Maria Adriana Lintz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-07-1863, ovl. (79 jaar oud) te Rijswijk [zh] BS overlijdens Inventarisnummer 704.2341 Nummer 114 op 15-07-1942, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-05-1886 (getuigen: Gerrit de Vries broer des echtgenoot kantoorbediende 25jr woont Rotterdam en Johan Constant van Noorden oom des echtgenoote apotheker 55jr woont Rotterdam en Frederik Karel Lintz broeder des echtgenoote kantoorbediende 27jr) met Bernardus Jacobus de Vries, zn. van Nicolaas Jacob de Vries en Adriana Johanna Jacoba Pelt, geb. te Rotterdam [zh] op 18-04-1858, kantoorbediende. . 
  9.  Johan Hendrik Lintz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 19-11-1864, ambtenaar, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 05-06-1890 (getuigen: Willem Johan Frederik Ferdinandus Lintz broeder des echtgenoot 24jr ambtenaar en Antonius Wesseling zonder beroep 42jr en Johan Frederik Soest koetsier 25jr en Jacobus Johannes Heneberg bloemist 57jr allen wonen in Amsterdam) met Margaretha Hermina Kleijken, dr. van Lodewijk Dirk Kleijken en Hillegien Loos, geb. te Amsterdam [nh] in 1865. . 
  10.  Jacobus Lintz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 19-11-1864, ovl. (7 weken oud) te 's-Gravenhage [zh] op 13-01-1865. 

VIIIj.  Cornelia Maria du Mée, dr. van Jacob du Mée (VIIc) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-01-1833, ® . ovl. (82 jaar oud) te Den Helder [nh] op 29-04-1915, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Frederica du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-03-1852. 
  Cornelia Maria du Mée, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 02-11-1859 met Joseph Carel Wickel, zn. van Johan Jacob Wickel en Maria Petronella Vermandel, geb. te Edam op 06-08-1829, •Waterklerk, Koffiehuishouder, Visafslager, ovl. (83 jaar oud) te Den Helder [nh] op 06-01-1913. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Johan Jacob Wickel, geb. te Den Helder [nh] op 12-11-1860, ovl. (36 jaar oud) te Den Helder [nh] op 13-07-1897, tr. (resp. 20 en ongeveer 18 jaar oud) te Den Helder [nh] op 04-05-1881 met Antje Roukens, dr. van Jan Jacob Roukens en Johanna Peet, geb. te Den Helder [nh] in 1862. . 
  2.  Frederik Carel Wickel, geb. te Den Helder [nh] op 19-05-1863, ovl. (5 jaar oud) te Den Helder [nh] op 17-10-1868. 
  3.  Cornelia Maria Petronella Wickel, geb. te Den Helder [nh] op 10-12-1865, ovl. (36 jaar oud) te Den Helder [nh] op 13-12-1901, tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) te Den Helder [nh] op 12-11-1884 met Hendrik Kaan, zn. van Jan Kaan en Wilhelmina Cornelia Noot, geb. te Den Helder [nh] op 17-07-1862, Schoenmaker. . 7 kinderen. 
  4.  Joseph Carel Wickel, geb. te Den Helder [nh] op 28-07-1868, tr. (resp. 25 en ongeveer 20 jaar oud) te Den Helder [nh] op 01-03-1894 met Margaretha Makelaar, dr. van Dirk Makelaar en Dirkje Slot, geb. te Den Helder [nh] in 1873. . 
  5.  Maria Petronella Frederika Wickel, geb. te Den Helder [nh] op 10-05-1870. 

VIIIk.  Maria Hendrina du Mee, dr. van Jacob du Mée (VIIc) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te 's Gravenhage [zh] op 06-11-1834, baker, tr. (resp. 36 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 31-05-1871 met Willem Petrus Schefer, zn. van Johannes Wilhelmus Olivier Schefer en Catharina Melling, geb. te Rotterdam [zh] op 02-01-1839, Brievenbesteller, ovl. (44 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-01-1883. 
 . een dochter: 
  1.  Anna Catharina Schefer, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-11-1867, ovl. (91 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-09-1959, tr. (resp. 23 en 39 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 29-07-1891 met Abraham Willem van den Berg, zn. van Abraham Willem van den Berg en Christina Helena Antonia Ratelband, geb. te 's Gravenhage [zh] op 24-02-1852, machinist, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-01-1927. . 

VIIIl.  Johan Willem du Mée, zn. van Jacob du Mée (VIIc) en Mijnhardina Frederica Franciska Maria Sophia Holst, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-05-1837, boekbinder, ovl. (79 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23-10-1916, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 22-07-1857, (ontb. door overlijden) met Wilhelmina Barendina van Gogh, dr. van Willem George Frederik van Gogh en Barendina Catrina Straadmaaker, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-01-1836, ovl. (45 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 10-06-1881. 
 . 8 kinderen: 
  1.  Mijnhardina Frederika Juliana du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 08-07-1857, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 02-01-1938, volgt IXq
  2.  Willem Frederik George Lodewijk du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-10-1859, ovl. (70 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-01-1930, volgt IXr
  3.  Wilhelmina Johanna du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-01-1862, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-07-1935, volgt IXs
  4.  Maria Cornelia du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-02-1864, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-04-1941, volgt IXt
  5.  Jacoba Maria du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 24-05-1865, ovl. (84 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 10-12-1949, volgt IXu
  6.  Mijnhardina Hendrika Elisabeth Jacoba du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-03-1869, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] voor 07-02-1871. 
  7.  Mijnhardina Hendrika Elisabeth Jacoba du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-02-1871, volgt IXv
  8.  Susanna Amalia du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-09-1876, ovl. (2 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-12-1876. 
  Johan Willem du Mée, tr. (resp. 45 en 36 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 16-08-1882, (gesch. resp. 53 en 45 jaar oud te 's-Gravenhage [zh] op 27-01-1891) met Alida Elisabeth van Veen, dr. van Dirk van Veen en Petronella Sophia Verboog, geb. te Haarlem [nh] op 20-01-1846, Winkelierster. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Johanna Sophia du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] in 07-1883, ovl. (32 dagen oud) te 's-Gravenhage [zh] op 16-08-1883. 
  2.  Johan Willem du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-01-1885, ovl. (3 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-04-1885. 
  Alida Elisabeth van Veen, dr. van Dirk van Veen en Petronella Sophia Verboog, tr. (resp. 46 en 47 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 17-08-1892 (getuigen: Antonie Cromjongh 33jr spoorbeambte en Hendrik van Veen 37jr meubelmaker broeder van de bruid en Christiaan Wilhelm Mulder 58jr en Willem Schepman 47jr bedienden allen wonen in Den Haag) met Sander Nieuwenboer, zn. van Petrus Nieuwenboer en Helena Lijssen, geb. te 's Gravenhage [zh] op 25-12-1844, Spoorbeambte, ovl. (48 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1893. 
 
  Johan Willem du Mée, otr. (3) te 's Gravenhage [zh] op 13-05-1892, tr. (resp. 55 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 10-08-1892, (ontb. door overlijden) met Cornelia Bakker, dr. van Jannigje Bakker, geb. te IJsselmonde [zh] op 25-11-1851, ovl. (58 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-01-1910. 
 
  Cornelia Bakker, dr. van Jannigje Bakker, tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) (1) te Charlois [zh] op 14-05-1870, (ontb. door overlijden) met Jacobus de Klerk, zn. van Jacob de Klerk en Jaapje Groen, geb. te Rhoon [zh] op 12-08-1845, tapper, begr. te Rotterdam [zh] op 23-03-1891. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Jannetje Leentje de Klerk, geb. te Charlois [zh] op 18-07-1870, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-05-1898 met Elbertus Christianus Hendrik Uijterwijk, zn. van Elbertus Christianus Hendrik Uijterwijk en Hendrika Miller, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1872, meubelmaker. . 
  2.  Leendert de Klerk, geb. te Charlois [zh] op 08-04-1872. 
  3.  Cornelia de Klerk, geb. te Charlois [zh] op 08-01-1875, handelaarster in rijwielen, tr. (resp. 35 en ongeveer 56 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 13-04-1910 met Eduard Willem Reudler, zn. van Reinhard Theodorus Frederik Reudler en Catharina Christina Overmeijer, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1853, rijwielhersteller. . tr. (resp. 54 en ongeveer 62 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 28-08-1929 (getuigen: Johanna de Klerk 59jaar en Jacobus Uijterwijk 29 jaar) met Bernard Constant Marie Savi, zn. van Francisque Joan Savi en Maria Louisa Dithier, geb. te Groesbeek [ge] in 1867, boekhouder. . 
  4.  Jaapje de Klerk, geb. te Charlois [zh] op 29-01-1877, ovl. (4 maanden oud) te Charlois [zh] op 04-06-1877. 

Generatie IX

IXa.  Theodorus Cornelis Dumée, zn. van Isaac Gijsbertus Jacob du Mée (VIIIc) en Johanna Driesse, geb. te Schiedam [zh] op 15-09-1845, koopman in garen en band, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-04-1904, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 30-08-1871, (gesch. resp. 52 en 49 jaar oud te Rotterdam [zh] op 06-10-1897) met Pietje Hoos, dr. van Antonie Hoos en Elisabeth Heus, geb. te Kralingen [zh] op 22-05-1848, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-01-1928. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Theodorus Cornelis Pieter Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 16-09-1872, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-06-1874. 
  2.  Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 03-12-1874, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-11-1957, volgt Xa
  3.  Elizabeth Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 10-03-1877, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-11-1912, volgt Xb
  4.  Pieter Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 18-06-1879, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijkerhout [zh] op 04-08-1963, volgt Xc
  5.  Antonie Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 09-10-1881, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-06-1884. 
  6.  Maria Magdalena Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 14-08-1884, ® . ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam [zh] doodsoorzaak Aneurysma aorta op 28-01-1931, tr. (beiden 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 02-10-1907 met Petrus Johannes van Galen, zn. van Piet Lambert van Galen en Maria Helena Frenzen, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 3062 op 22-06-1884, gasfitter gasfabriek, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-03-1960. . 
  Pietje Hoos, dr. van Antonie Hoos en Elisabeth Heus, tr. (resp. 61 en 53 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 08-12-1909 met Petrus Arnoldus Huijgen, zn. van Johannes Arnoldus Huijgen en Johanna Jansen, geb. te Rotterdam [zh] op 25-04-1856, los werkman, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-05-1912. 
 
  Theodorus Cornelis Dumée, tr. (resp. 52 en 68 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 17-11-1897, (ontb. door overlijden) met Johanna Zwang, dr. van Wessel Zwang en Huberdina Harting, geb. te Rijswijk [zh] op 20-02-1829, dienstbode, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-07-1902. 
 
  Johanna Zwang, dr. van Wessel Zwang en Huberdina Harting
 Zij krijgt 4 kinderen: 
  1.  Huberdina Catharina Zwang, geb. te Leiden [zh] op 28-11-1854, ovl. (3 maanden oud) te Rijswijk [zh] op 06-03-1855. 
  2.  Levenloos geboren zoon Zwang, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-12-1859. 
  3.  Hermanus Zwang, geb. te Rotterdam [zh] op 19-06-1861, ovl. (4 weken oud) te Rotterdam [zh] op 17-07-1861. 
  4.  Levenloos geboren dochter Zwang, geb. te Rotterdam [zh] op 27-09-1862. 
  Theodorus Cornelis Dumée, tr. (resp. 57 en 58 jaar oud) (3) te Rotterdam [zh] op 29-04-1903 met Antoinette Susane Audié, dr. van Johannes Jacobus Audié en Louisa Hullshoff, geb. te Overschie [zh] Geboren in het huis Letter H nr 307 Overschie op 06-04-1845, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-03-1911. 
 
  Antoinette Susane Audié, dr. van Johannes Jacobus Audié en Louisa Hullshoff, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 02-01-1868, (gesch. resp. 38 en 36 jaar oud te Rotterdam [zh] op 30-06-1883) met Johannes Petrus Kousbroek, zn. van Willem Brordus Franciscus Kousbroek en Johanna Wilhelmina van Ierschot, geb. te Rotterdam [zh] op 09-08-1846, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-09-1914. 
 

IXb.  Johanna Cornelia Elizabeth du Mee, dr. van Isaac Gijsbertus Jacob du Mée (VIIIc) en Johanna Driesse, geb. te Rotterdam [zh] op 05-09-1855, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Francoise Virginie du Mee, geb. te Rotterdam [zh] op 15-06-1873, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 26-08-1873. 
  Johanna Cornelia Elizabeth du Mee, tr. (resp. 18 en 25 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] akte nr. 1208 op 12-11-1873, (gesch. resp. 51 en 58 jaar oud te Rotterdam [zh] op 08-09-1906) met Willem Aschman, zn. van Pieter Aschman en Françoise Virginie Lijon, geb. te Delft [zh] op 07-09-1848, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 5693 op 09-12-1916. 
 . 11 kinderen: 
  1.  Johanna Wilhelmina Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2213 op 02-06-1874, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2763 op 29-07-1875. 
  2.  Johanna Wilhelmina Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 1861 op 26-04-1876, ovl. (71 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28-10-1947, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) op 04-10-1899, 6 kinderen geboren in Den Haag met Johannes Petrus Joseph van Tongeren, geb. te Leiden [zh] op 08-03-1872. . 
  3.  Pieternella Willemsdr Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2236 op 19-05-1878, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 11-05-1904 met Wilhelmus Johannes Maria Wilhelmusdr van der Kooij, zn. van Wilhelmus van der Kooij en Johanna Elizabeth den Haan, geb. te Rotterdam [zh] op 14-10-1877. . 
  4.  Willem Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2754 op 12-06-1880, tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-12-1904 met Antoinette Cornelia Reek, dr. van Jan Reek en Antoinette Henriette Emelia Vos, geb. te Rotterdam [zh] op 03-07-1886. . een zoon. 
  5.  Johanna Cornelia Elizabeth Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2897 op 13-06-1882, ovl. (8 maanden oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 885 op 03-03-1883. 
  6.  Hendrik Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 126 op 08-01-1884, varensgezel, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-02-1941, tr. (resp. 43 en 45 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-05-1927 met Jacoba van Sabben, dr. van Marinus van Sabben en Adriana Corstanje, geb. te Borssele [ze] op 16-08-1881, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 10-12-1964. . een zoon. 
  7.  Johannes Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 5188 op 25-10-1885, ovl. (61 jaar oud) te Barneveld [ge] op 12-05-1947, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-02-1910 met Geertruida Jacoba Pegels, dr. van Frederik Pegels en Johanna Jacomina van Tuijl, geb. te Rotterdam [zh] op 21-11-1883. . een zoon. 
  8.  Izak Gijsbertus Jacobus Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 872 op 15-11-1887, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-04-1910 met Frederika Wilhelmina de Ruijter, dr. van Frederik Casper de Ruijter en Wilhelmina Koch, geb. te Rotterdam [zh] op 03-04-1880. . 
  9.  Gerardus Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 5635 op 13-10-1891. 
  10.  Johanna Cornelia Elizabeth Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 4181 op 20-07-1893, tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-07-1913, (gesch. resp. 35 en 43 jaar oud te Rotterdam [zh] op 29-06-1929) met Hendricus Antonius Molendijk, zn. van Jan Molendijk en Klazina van Gelderen, geb. te Rotterdam [zh] op 21-06-1886. . 2 kinderen. 
  11.  Marinus Aschman, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 6328 op 19-10-1895, ketelbikker, ovl. (42 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-07-1938, tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 14-03-1928, (gesch. resp. 36 en 28 jaar oud te Rotterdam [zh] op 23-04-1932) met Trijntje Elizabeth van der Molen, dr. van Karel van der Molen en Adriana van der Pijl, geb. te Dordrecht [zh] op 24-10-1903, ovl. (49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-02-1953. . tr. (resp. 37 en 23 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 16-11-1932 met Wilhelmina Theodora Schimmer, geb. te Rotterdam [zh] op 18-07-1909. . 
  Johanna Cornelia Elizabeth du Mee, tr. (resp. 57 en 51 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 30-10-1912 met Jan Hoos, zn. van Antonie Hoos en Elisabeth Heus, geb. te Rotterdam [zh] op 01-05-1861, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-01-1921. 
 
  Jan Hoos, zn. van Antonie Hoos en Elisabeth Heus, tr. (beiden 34 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 16-10-1895 met Dana Simmers, dr. van Leendert Simmers en Neeltje Adriana Brandenburg, geb. te Zierikzee [ze] op 02-01-1861, ovl. (51 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 27-06-1912. 
 

IXc.  Nicolaas Albertus du Mée, zn. van Christiaan Nicolaas Albertus du Mée (VIIId) en Cornelia van der Borg, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk H, nummer 145 op 16-08-1842, bediener bij begrafenis; koopman, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3834 op 07-06-1919, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] akte nr. 967 op 07-12-1864, (ontb. door overlijden) met Klazina Maria van Gent, dr. van Dirk van Gent en Willemina Siemons, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2866 op 10-12-1841, ovl. (45 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3574 op 07-11-1887. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Levenloos geboren zoon du Mée, geb. te Rotterdam [zh] op 29-04-1865. 
  2.  Levenloos geboren zoon du Mée, geb. te Rotterdam [zh] op 01-11-1867. 
  3.  Levenloos geboren zoon du Mée, geb. te Rotterdam [zh] op 26-06-1870. 
  4.  Levenloos geboren dochter du Mée, geb. te Rotterdam [zh] op 14-06-1872. 
  Nicolaas Albertus du Mée, tr. (resp. 45 en 34 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 15-02-1888, (ontb. door overlijden) met Adriana Clasina de Zwart, dr. van Pieter de Zwart en Anna Maria Croes, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 786 op 12-03-1853, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2227 op 08-06-1893. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Anna Maria du Mée, geb. te Rotterdam [zh] op 28-03-1889, ®, ongehuwd overleden (77 jaar oud) te Soest [ut] op 04-05-1966. 
  2.  Christiaan Nicolaas Albertus du Mée, geb. te Rotterdam [zh] op 15-12-1890, ovl. (43 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-04-1934, volgt Xd
  3.  Pieternella Adriana du Mée, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 1519 op 12-03-1893, ovl. (7 weken oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1701 op 01-05-1893. 
  Adriana Clasina de Zwart, dr. van Pieter de Zwart en Anna Maria Croes, tr. (resp. 22 en 32 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] akte nr. 51 op 26-01-1876, (ontb. door overlijden) met Cornelis Stolk, zn. van Cornelis Stolk en Geertruida Schrouwen, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 711 op 24-03-1843, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 392 op 10-01-1879. 
 . 2 zonen: 
  1.  Cornelis Stolk, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 4709 op 07-11-1876, ovl. (18 dagen oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3728 op 25-11-1876. 
  2.  Cornelis Stolk, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2239 op 19-05-1878. 
  Nicolaas Albertus du Mée, tr. (resp. 51 en 41 jaar oud) (3) te Rotterdam [zh] akte nr. 121 op 31-01-1894 met Johanna Maria Warners, dr. van Johannes Jacobus Warners en Helena Alida Pronk, geb. te Leiden [zh] op 02-02-1852, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-01-1937. 
 

IXd.  Cornelia Magdalena Sophia du Mée, dr. van Christiaan Nicolaas Albertus du Mée (VIIId) en Cornelia van der Borg, geb. te Middelburg [ze] op 30-04-1844, Diensbode, ovl. (69 jaar oud) te Middelburg [ze] op 27-02-1914, tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17-11-1869 met Abraham Dignus Vreke, zn. van Jan Vreke en Katharina Wondergem, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk C, nummer 90 op 16-04-1835, timmermansknecht later timmerman. 
 . 9 kinderen: 
  1.  Jan Catharinus Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 64 op 06-08-1870, Timmerman, ovl. (77 jaar oud) te Middelburg [ze] op 23-01-1948, tr. (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Middelburg [ze] op 01-12-1893 met Pieternella Walraven, dr. van Adriaan Walraven en Adriana Baas, geb. te Nieuw- en Sint Joosland [ze] in 1872. . 
  2.  Cornelia Christina Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 46 op 11-12-1871, ovl. (75 jaar oud) te Middelburg [ze] op 15-08-1947, tr. (23 jaar oud) te Middelburg [ze] op 22-05-1895 met Jacobus Willem Hendrik Grims, zn. van Francois Nicolaas Grims en Pieternella de Jonge. . 
  3.  Levenloos Vreke, geb. en ovl. te Middelburg [ze] op 25-11-1872. 
  4.  Catharina Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 60a op 16-10-1873, tr. (31 jaar oud) te Middelburg [ze] op 18-11-1904 met Henricus de Steur, zn. van Cornelis Hendrik de Steur en Elisabeth Cornelia Tollus, Handelsreiziger. . 
  5.  Mijnhardina Elisabeth Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 60a op 31-10-1876. 
  6.  Johanna Cornelia Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 60a op 25-03-1878. 
  7.  Christiaan Nicolaas Albertus Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 60 op 20-07-1880, tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) te Middelburg [ze] op 03-04-1908, (gesch. resp. 32 en ongeveer 31 jaar oud te Middelburg [ze] op 26-03-1913) met Johanna Catharina Simonse, dr. van Isaac Johannes Simonse en Dina Hoveijn, geb. te Middelburg [ze] in 1881. . 
  8.  Adriana Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 20 op 15-01-1886. 
  9.  Willem Cornelis Vreke, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk T, nummer 20 op 30-09-1887, Bankwerker, tr. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17-01-1912 met Leijntje Hendrikse, dr. van Maarten Hendrikse en Adriana Jacoba Hubregtse, geb. te Middelburg [ze] in 1884. . 

IXe.  Mijnhardina Wilhelmina Elisabeth du Mée, dr. van Christiaan Nicolaas Albertus du Mée (VIIId) en Cornelia van der Borg, geb. te Middelburg [ze] op 28-12-1846, ovl. (46 jaar oud) te Middelburg [ze] op 19-06-1893, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Middelburg [ze] Aktenummer (number) : 109 op 30-08-1876 met Marinus Hoogesteger, zn. van Jan Hoogesteger en Christina de Wolff, geb. te Hoorn (N H) [nh] op 31-03-1853, kamerbehanger, ovl. (70 jaar oud) te Middelburg [ze] op 22-07-1923. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Jan Marinus Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] in 1875, restaurateur; Societeitsbediende, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Middelburg [ze] op 28-01-1932, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) te Middelburg [ze] op 23-08-1895 met Adriana Johanna Meijer, dr. van Hubrecht Marinus Meijer en Margareta Riemens, geb. te Heinkenszand [ze] in 1867. . 
  2.  Cornelia Christina Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk I, nummer 292 op 11-05-1877, ovl. (75 jaar oud) te Middelburg [ze] op 30-11-1952, tr. (resp. 34 en ongeveer 38 jaar oud) te Middelburg [ze] op 14-02-1912 met Jean Henri Wijnmalen, zn. van Henri Andre Wijnmalen en Dorothea Bosch, geb. te Tjilatjap in 1873, Ambtenaar bij de Staatsspoor. . 
  3.  Christiaan Nicolaas Albertus Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk I, nummer 292 op 25-12-1878, ovl. (5 maanden oud) te Middelburg [ze] op 25-05-1879. 
  4.  Johanna Gesina Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk K, nummer 87 op 18-11-1883, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Middelburg [ze] op 11-05-1906 met Abraham Izaak Pieter van Overbeeke, zn. van Pieter Laureijs van Overbeeke en Maria Suzanna van de Sande, geb. te Schoondijke [ze] in 1882, Schilder, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Vlissingen [ze] op 21-07-1956. . 
  5.  Elisabeth Frederika Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] op 18-11-1884, tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) te Middelburg [ze] op 03-06-1910 met Levinus Adriaan Luteijn, zn. van Jozias Luteijn en Jozina Buijsse, geb. te Nieuwvliet [ze] in 1884, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Vrouwenpolder [ze] op 04-05-1955. . 
  6.  Karolina Hendrika Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk E, nummer 241 op 16-12-1887, ovl. (73 jaar oud) te Middelburg [ze] op 02-08-1961, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Middelburg [ze] op 15-05-1912 met Jacobus Apolonius van Dixhoorn, zn. van Jacobus Apolonius van Dixhoorn en Geertruida Helena Adriana Ladenberg, geb. te Middelburg [ze] op 21-08-1885, Kantoorbediende; eigenaar v Hotel "De Nieuwe Doelen". . 
  Marinus Hoogesteger, zn. van Jan Hoogesteger en Christina de Wolff, tr. (resp. 42 en 31 jaar oud) (2) te Middelburg [ze] op 07-06-1895 met Neeltje Marteijn, dr. van Johannes Marteijn en Jannetje Vinke, geb. te Middelburg [ze] op 20-11-1863, ovl. (76 jaar oud) te Middelburg [ze] op 01-02-1940. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Marinus Johannes Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk M, nummer 61 op 28-09-1895, tr. (resp. 28 en ongeveer 27 jaar oud) te Middelburg [ze] op 11-01-1924 met Maria Adriana Desson, dr. van Johannes Adrianus Desson en Alida Barbara Verse, geb. te Middelburg [ze] in 1896. . 
  2.  Johannnes Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] in 1898, Slagersknecht, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Middelburg [ze] op 13-06-1923 met Cornelia Alida Desson, dr. van Johannes Adrianus Desson en Alida Barbara Verse, geb. te Middelburg [ze] in 1898. . 
  3.  Jannetje Hoogesteger, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk K, nummer 346 op 08-06-1903. 

IXf.  Cornelis Jacobus Johannes du Mée, zn. van Christiaan Nicolaas Albertus du Mée (VIIId) en Cornelia van der Borg, geb. te Middelburg [ze] op 18-05-1853, Bakkersknecht, ®, ovl. (67 jaar oud) te Halsteren [nb] Op Vrederust op 06-05-1921, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Middelburg [ze] op 10-05-1876 met Maria Vreke, dr. van Willem Vreke en Cornelia Antheunisse, geb. te Middelburg [ze] op 15-07-1854, Dienstbode, Adres bij geboorte: wijk K, nummer 141, ovl. (60 jaar oud) te Middelburg [ze] op 01-01-1915. 
 . 9 kinderen: 
  1.  Christiaan Nicolaas Albertus du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 07-12-1876, ovl. (één dag oud) te Middelburg [ze] Hij heeft maar 14 uren geleefd op 07-12-1876. 
  2.  Willem Frederik George du Mée, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk E, nummer 242 op 06-02-1879, ovl. (3 maanden oud) te Middelburg [ze] op 14-05-1879. 
  3.  Cornelia Susanna du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 18-07-1880, ovl. (29 dagen oud) te Middelburg [ze] op 16-08-1880. 
  4.  Susanna Maria du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 02-07-1883, ovl. (1 jaar oud) te Middelburg [ze] op 30-12-1884. 
  5.  Mijnhardina Wilhelmina Elisabeth du Mée, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk N, nummer 63 op 08-11-1885, ovl. (75 jaar oud) te Middelburg [ze] op 08-07-1961, tr. (resp. 56 en 59 jaar oud) te Middelburg [ze] op 13-02-1942 voor beide het 1e huwelijk met Pieter Cornelis Geldof, zn. van Louis Philip Geldof en Elisabeth Poerstamper, geb. te Middelburg [ze] op 02-04-1882, Timmerman, ovl. (74 jaar oud) te Middelburg [ze] op 12-04-1956. . 
  6.  Cornelia Magdalena Sophia du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 02-10-1887, ovl. (77 jaar oud) te Koudekerke [ze] op 10-09-1965, volgt Xe
  7.  Levenloos geboren dochter du Mée, geb. te Middelburg [ze] op 17-05-1889. 
  8.  Susanna Maria du Mée, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk O, nummer 181 op 21-05-1890, ovl. (18 dagen oud) te Middelburg [ze] op 08-06-1890. 
  9.  Cornelis Jacobus Johannes du Mée, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk O, nummer 181 op 27-08-1892, ovl. (16 dagen oud) te Middelburg [ze] op 12-09-1892. 

IXg.  Elisabeth Frederika du Mée, dr. van Christiaan Nicolaas Albertus du Mée (VIIId) en Cornelia van der Borg, geb. te Middelburg [ze] op 17-03-1859, ovl. (82 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17-09-1941, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Mijnhardina Elisabeth Frederika du Mee, geb. te Middelburg [ze] Adres: wijk M, nummer 81b op 12-12-1892, ovl. (65 jaar oud) te Middelburg [ze] Aktenummer  208 op 06-10-1958, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) te Middelburg [ze] Aktenummer (number) : 118 op 25-08-1922 met Dingenis Sloover, zn. van Jacobus Johannes Sloover en Lena Smallegange, geb. te Middelburg [ze] op 24-11-1888, Fabrieksarbeider. . 

IXh.  Jacoba du Mee, dr. van Hendrica Mijnhardina Elisabeth Jacoba du Mee (VIIIf), geb. te 's Gravenhage [zh] op 30-11-1837, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Jacoba Francisca du Mee, geb. te Amsterdam [nh] op 25-03-1865. 
  Jacoba du Mee, tr. met Heinrich Philip Christiaan Gottfriet van der Hoeven
 . 3 kinderen: 
  1.  Henri Jacobus van der Hoeven, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1862, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Maastricht [li] op 08-02-1904. 
  2.  Paulina Francisca Jacoba van der Hoeven, geb. te Amsterdam [nh] in 1864, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 04-12-1931. 
  3.  Mijnhardina Hendrika Elisabeth Jacoba van der Hoeven, geb. te Amsterdam [nh] in 1868, ovl. (jonger dan één jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-12-1868. 

IXi.  Jacobus Fredrik Andries du Mée, zn. van Frederik George Lodewijk du Mée (VIIIg) en Catharina (Catrina) Entrop, geb. te Amsterdam [nh] op 25-03-1844, 40 jaar agent van de chocoladefabrieken Bensdorp & co, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-01-1906, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11-04-1867 met Willemina Clasina van der Sluijs, dr. van Willem Nicolaas van der Sluijs en Engeltje Fritz, geb. te Amsterdam [nh] op 26-07-1839, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-03-1910. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Jacobus Frederik Andries du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 13-05-1868, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-08-1923, volgt Xf
  2.  Engelina Maria du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 29-10-1871, ovl. (2 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-04-1874. 
  3.  Fredrik George Lodewijk du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 25-04-1874, ovl. (73 jaar oud) te Zandvoort [nh] op 18-10-1947, volgt Xg
  4.  Willem Nicolaas Anton du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 19-10-1876, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26-10-1911, volgt Xh
  5.  Anton Pieter du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 05-06-1881, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 09-12-1952, volgt Xi

IXj.  Jan Willem du Mée, zn. van Frederik George Lodewijk du Mée (VIIIg) en Catharina (Catrina) Entrop, geb. te Amsterdam [nh] op 16-01-1849, boekdrukker, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-03-1907, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Alkmaar [nh] op 15-06-1873, (ontb. door overlijden) met Maartje Paskata, dr. van Christiaan Paskata en Maartje van den Bos, geb. te Alkmaar [nh] op 28-01-1850, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 06-01-1930. 
 . 7 kinderen: 
  1.  Jan Willem du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 24-11-1873, ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-02-1916, volgt Xj
  2.  Christiaan Constant du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 05-07-1875, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-04-1946, volgt Xk
  3.  Catharina Alberdina du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 31-07-1876, ® . 
  4.  Maartje du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 05-01-1878. 
  5.  Maarten Costa Christiaan du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 05-12-1880. 
  6.  Maartje du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 31-03-1883, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-10-1912, (gesch. resp. 66 en 68 jaar oud te 's Gravenhage [zh] op 13-05-1949) met Bernardus Johannes Wiese, zn. van Johannes Gerardus Wiese en Cornelia Geertruida Elisabeth Bucker, geb. te Haarlem [nh] op 30-11-1880, Loopknecht; broodbakker, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-12-1956. . 
  7.  Catharina Alberdina du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 29-04-1885, ® . 

IXk.  Pieter George Cornelis du Mée, zn. van Frederik George Lodewijk du Mée (VIIIg) en Catharina (Catrina) Entrop, geb. te Amsterdam [nh] op 04-03-1851, Boekbinder; milicien, geboortegetuige van zijn neef Christiaan Constant du Mée (Xk) op 05-07-1875, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-08-1935, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-11-1874 met Maria Johanna Pothoff, dr. van Hendricus Johannes Pothoff en Celia van Wieringen, geb. te Amsterdam [nh] op 25-05-1853, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23-02-1932. 
 . 9 kinderen: 
  1.  Pieter George Cornelis du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 28-01-1876. 
  2.  Hendricus Johannes du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 05-07-1877, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-09-1947, volgt Xl
  3.  Cornelia Maria Hillegonda du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 30-12-1879, ® . ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 03-09-1963, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 03-04-1902 met Johan Casper Jansen, zn. van Johannes Jansen en Christina Frederica Höppe, geb. te Amsterdam [nh] op 06-07-1876, koopman schoonmaakartikelen, ®, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13-02-1947. . 
  4.  Maria Johanna Henriëtte du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 29-09-1881. 
  5.  Henriëtte du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 28-11-1884. 
  6.  Maria Henriëtte Pieternella du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 20-08-1886, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-01-1977, begr. te Amsterdam [nh] op 25-01-1977, tr. (resp. 35 en 33 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 08-06-1922 met Lodewijk Franciscus Puls, zn. van Lodewijk Franciscus Puls en Catharina van Sitteren, geb. te Amsterdam [nh] op 17-07-1888, kantoorbediende / winkelier, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29-04-1956. . 
  7.  Pieter George Cornelis du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 13-05-1890, ovl. (10 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29-01-1901. 
  8.  Henriëtte Catrina Wilhelmina (Jet) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 19-11-1891, ovl. (77 jaar oud) te De Bilt [ut] op 24-12-1968, volgt Xm
  9.  Adriaan Karel du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 22-05-1893, ® . ovl. (6 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 07-12-1893. 

IXl.  Gerardus Willem Frederik du Mée, zn. van Frederik George Lodewijk du Mée (VIIIg) en Catharina (Catrina) Entrop, geb. te Amsterdam [nh] op 10-02-1853, boekdrukker/bode, geboortegetuige van zijn neef Christiaan Constant du Mée (Xk) op 05-07-1875, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29-12-1897, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12-05-1875 met Maria Anna van Couwelaar, dr. van Hendrik van Couwelaar en Maria Magdalena Alida Mulder, geb. te Amsterdam [nh] op 10-06-1851. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Maria Magdalena Alida du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 26-09-1876, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 31-01-1957, volgt Xn
  2.  Frederik George Lodewijk (Frits) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 04-05-1879, Kunstschilder en beeldend kunstenaar, ovl. (78 jaar oud) te Huizen [nh] op 05-09-1957, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 21-06-1906, (ontb. door overlijden) met Hendrika Elisabeth Zaal, dr. van Johannes Antonius Zaal en Henderica Voorthuizen, geb. te Amsterdam [nh] op 12-02-1876, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17-08-1942. . tr. (resp. 67 en 48 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 25-09-1946 met Geertje Kniepstra, dr. van Hendrik Kniepstra en Engeltje Mossel, geb. te Amsterdam [nh] op 12-07-1898. . 
  3.  Hendrik du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 13-03-1882, ovl. (78 jaar oud) te Haarlem [nh] op 09-01-1961, volgt Xo
  4.  Catharina Alberdina du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 09-03-1886, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-12-1957, volgt Xp

IXm.  Anna Maria du Mée, dr. van Frederik George Lodewijk du Mée (VIIIg) en Anna Maria Siebbeles, geb. te Amsterdam [nh] op 01-11-1862, ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11-05-1949, 
 Zij krijgt een zoon: 
  1.  Wilhelm du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 11-09-1881, ovl. (9 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 06-07-1882. 
  Anna Maria du Mée, otr. te Amsterdam [nh] op 19-11-1907, tr. (resp. 45 en 58 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-12-1907, (gesch. resp. 49 en 62 jaar oud te Amsterdam [nh] op 23-02-1912) met Jan Herman van Eeghen, zn. van Christiaan Pieter van Eeghen en Catharina Huidekoper, geb. te Amsterdam [nh] op 21-09-1849, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-10-1918. 
 

IXn.  Aartje Mijnhardina Johanna du Mée, dr. van Abraham du Mée (VIIIh) en Aartje Vermeulen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10-11-1848, dameskleermaakster, ® . ovl. (39 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-03-1888, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 31-01-1877, (ontb. door overlijden) met Pieter Johannes Zimmermann, zn. van Peter Joseph Zimmermann en Cornelia Verbeek, geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-08-1855, kleermaker, ovl. (75 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 14-06-1931. 
 . 5 zonen: 
  1.  Pieter Abraham Zimmermann, geb. te 's Gravenhage [zh] op 24-06-1878, Fondsbode, Naar Indie vertrokken op 7 augustus 1914 en zijn vrouw volgde op 18 april 1916, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-08-1908 met Helena Louise Aarts, dr. van Johannes Mattheus Jacobus Aarts en Johanna Maria Meijer, geb. te Rotterdam [zh] op 31-10-1876, Op 18 april 1916 haar man achterna gegaan en zij is vertrokken naar Indie. . 
  2.  Henri Zimmermann, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-08-1880, Hoofd-commies bij den Post-en Telegraafdienst in Nederlands Indie, ovl. (52 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-04-1933, tr. (1), (gesch.) met Eugenie Albertine Mallien, geb. te Batavia [Indonesië] op 14-03-1881. . een dochter. tr. (resp. 35 en 31 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 26-04-1916 met Johanna Wilhelmina Vermeulen, dr. van Willem Vermeulen en Johanna Hoppener, geb. te Utrecht [ut] op 31-07-1884, Naaister, ovl. (81 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 02-07-1966. . 
  3.  Abraham Zimmermann, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-09-1881, Bouwkundig-tekenaar, Woont ten tijde van huwelijk in Amsterdam, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28-08-1908 (getuigen: Casper Engelbertus Knies 30jr koopman in hoeden en Stephanus Netto 56jr koopman in hoeden en Willem Zimmermann 24jr elektrotechnisch opzichter en Pieter Abraham Zimmermann 30jr kleermaker) met Elisabeth Maria Knies, dr. van Kasper Engelbertus Knies en Elisabeth Maria van der Burch, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1882. . een zoon. 
  4.  Willem Zimmermann, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-06-1884 (getuigen: Abraham du Mée 62jr en Arnoldus Zimmermann 24 jr kleermaker), Electrotechisch ingenieur, tr. kerk.huw. (resp. 35 en 22 jaar oud) te Zürich [Zwitserland] op 06-03-1920 met Helene Charlotte Schmid, dr. van Heinrich Schmid en Anna Berta Roser, geb. te Zürich [Zwitserland] op 15-09-1897. . 
  5.  Levenloos geboren zoon Zimmermann, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-01-1886. 
  Pieter Johannes Zimmermann, zn. van Peter Joseph Zimmermann en Cornelia Verbeek, tr. (resp. 38 en 34 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 24-01-1894 (getuigen: Johannes Theodorus Bouwman 30jr hofbeambte en Jaques van Creveld 42 jr kleermaker en Gerrit Louis Kop 48jr fabrikant en Maria Johan Visser 32 jr winkelier) met Theodora Catharina Leonarda Bouwman, dr. van Cornelis Theodorus Bouwman en Anna Catharina Brouwers, geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-07-1859. 
 

IXo.  Frederika du Mée, dr. van Abraham du Mée (VIIIh) en Aartje Vermeulen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 07-03-1852, dameskleermaker, ovl. (53 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 18-02-1906, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 14-02-1877, (ontb. door overlijden) met Pieter Adrianus Verschuur, zn. van Pieter Adrianus Verschuur en Veronique Passeur, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23-12-1850, boekbinder, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 12-10-1902. 
 . 10 kinderen: 
  1.  Pieter Abraham Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-04-1877, Boekbinder, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 30-01-1953, tr. (resp. 38 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26-05-1915, (ontb. door overlijden) met Maria Agatha Soonius, dr. van Laurentius Soonius en Maria Bakker, geb. te Zoeterwoude [zh] op 07-04-1890. . 
  2.  Frederika Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 24-03-1879, ®, ovl. (90 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 06-06-1969, tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-06-1905 (getuigen: Hermanus van Elst 31jr bierhuishouder en broeder van de bruidegom en Johannes Cornelis Zwager 25jr handelsreiziger en Willem Frederik Verschuur 24 jr telegrambesteller broer van de bruid en Jacobus Denninck 37jr barbier, allen wonen in Den Haag), (ontb. door overlijden) met Anthonie van Elst, zn. van Arie van Elst en Aartje van Galen, geb. te Leeuwarden [fr] in 1880, Inspecteur ener levensverzekering, Woont tot huwelijk in Breda. . een zoon. 
  3.  Willem Frederik Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1881, telegrambesteller / brievenbesteller, tr. (resp. ongeveer 23 en 20 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 17-11-1904 (getuigen: Abraham Du Mee 82jr zonder beroep en grootvader van de bruidegom en Johannes Franciscus Roos 40jr kantoorbediende en Pieter Abraham Verschuur 26jr boekbinder en broer van de bruidegom en Johan Loep 38jr zonder beroep, allen wonen in Den Haag) met Sara Antoinetta Wilhelmina Visser, dr. van Hendrik Visser en Jannetje Cornelia Remijn, geb. te Goes [ze] op 10-08-1884, Dienstbode, Woont tot huwelijk in Den Haag, ovl. (70 jaar oud) te Arnhem [ge] op 06-11-1954. . een zoon. 
  4.  Petronella Adriana Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-11-1881, tr. (resp. 53 en 60 jaar oud) te Utrecht [ut] op 01-08-1935 met Jan Jans Stuiver, zn. van Jan Jans Stuiver en Jikke Wijbrans Koopmans, geb. te Aengwirden [fr] op 27-09-1874, ovl. (75 jaar oud) te Ermelo [ge] op 11-03-1950. . 
  5.  Jan Willem Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-02-1883, Boekbinder / werkman/magazijnknecht, ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-02-1941, tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-06-1917 met Maria Augusta Harms, dr. van Harm Heinrich Harms en Elizabeth Hendrika Kocklaun, geb. te Amsterdam [nh] op 07-02-1886, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-02-1952. . 
  6.  Frederik Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-08-1884, Boekbinder, ® . tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 27-03-1907, (ontb. door overlijden) met Adriana Oranje, dr. van Johannes Oranje en Teetje Goudriaan, geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-05-1884, ovl. (42 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-05-1927. . 2 zonen. tr. (resp. 46 en 24 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 03-09-1930 (getuigen: Paulus Borgmeijer 53jr en Pieter Ernst 43jr Beiden gemeentebodes) met Meta Oechste, dr. van Jacob Oechste en Luise Katharina Holzwarth, geb. te Lorch O/H Welzheim in Wurthemberg [Duitsland] op 24-04-1906. . 
  7.  Johanna Maria Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 04-04-1886, ovl. (17 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-12-1903. 
  8.  Abraham Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-12-1887, Blekersknecht, tr. (resp. 38 en 23 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23-06-1926 (getuigen: Johannes Wilhelmus Lahije 21 jr brievenbesteller en broer van de bruid en Pieter Buwalda 54jr werkt bij de Gemeentereiniging. beide wonen in Den Haag) met Tjamke Johanna Lahaije, dr. van Antoon Lahaije en Maria Jacoba van Diest, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-02-1903, Dienstbode. . 
  9.  Emma Wilhelmina Therese Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-08-1891, dienstbode, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Purmerend [nh] op 05-03-1921 met Cornelis Lakemond, zn. van Cornelis Lakemond en Neeltje Kleimeer, geb. te Purmerend [nh] op 17-06-1897, wasmeester. . 
  10.  Karel Cornelis Verschuur, geb. te 's Gravenhage [zh] op 03-02-1893, ovl. (2 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-05-1893. 

IXp.  Cornelia Elisabeth Maria du Mée, dr. van Abraham du Mée (VIIIh) en Aartje Vermeulen, geb. te 's Gravenhage [zh] op 04-07-1862, ovl. (65 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] BS overlijdens Inventarisnummer 704.2337 Nummer 80 Delft op 02-07-1928, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 02-09-1891 met Henri Leonardus August Breetvelt, zn. van Abraham Breetvelt en Alida Elisabeth Frederika Kleij, geb. te Delft [zh] op 05-11-1864, kunstschilder, ovl. (58 jaar oud) te Gouda [zh] op 28-08-1923. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Henriette Breetveld, geb. te Vrijenban (Delft) [zh] BS geboorten Inventarisnummer  158.1626 Nummer 79 op 17-12-1891. 
  2.  Adolf Breetvelt, geb. te Vrijenban (Delft) [zh] BS geboorten Inventarisnummer 158.1627 Nummer 1 op 31-12-1892. 
  3.  Emile Breetveld, geb. te Vrijenban (Delft) [zh] BS geboorten Inventarisnummer 158.1627 Nummer 54 op 31-08-1894. 
  4.  Louis Breetveld, geb. te Vrijenban (Delft) [zh] BS geboorten Inventarisnummer 158.1627 Nummer 72 op 22-10-1895. 

IXq.  Mijnhardina Frederika Juliana du Mée, dr. van Johan Willem du Mée (VIIIl) en Wilhelmina Barendina van Gogh, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 08-07-1857, naaister, ®, Hartfalen door myodegeneratio cordis te 's-Gravenhage [zh] op 02-01-1938, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 02-01-1938, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 17-10-1877 (getuigen: Frederik van Gogh 29jr timmerman en Hendrik Christiaan Herman Hagemans 41jr bidder en Johannes Wilhelmus Lahaije 45 jr kleermaker en Dirk Jacobus Visser 23jr letterzetter) met Pieter Adrianus Lahaije, zn. van Willem Lahaije en Johannette Maria Melsert, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 06-03-1854, letterzetter, ovl. (30 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 05-11-1884. 
 . een dochter: 
  1.  Johanette Maria Lahaije, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1880, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-04-1905 (getuigen: Antonie Josephus Beck 45jr portier en Willem Frederik George Lodewijk du Mee 45jr meubelmaker ooms van de bruid en Leonardus Theodorus van Markwijk 36jr koetsier broeder der bruidegom en Bastiaan Pieter Naastepad 38jr vuurstoker allen wonen in Den Haag) met Johannes Wilhelmus van Markwijk, zn. van Johannes Hendrik van Markwijk en Wilhelmina Christina Graat, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1883, Timmerman. . 

IXr.  Willem Frederik George Lodewijk du Mée, zn. van Johan Willem du Mée (VIIIl) en Wilhelmina Barendina van Gogh, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-10-1859, meubelmaker, huwelijksgetuige van zijn zwager Adriaan Schuts (zie IXt) en zijn zus Maria Cornelia du Mée te 's Gravenhage [zh] op 04-02-1885, ovl. (70 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-01-1930, tr. (beiden 19 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [zh] op 19-02-1879 (getuigen: Frederik van Gogh 30jr timmerman en Johannes Wooning 31jr smid en Wilhemus Wooning 26jr smid), (ontb. door overlijden) met Cornelia Wooning, dr. van Gerardus Wooning en Cornelia Leich, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 25-01-1860, ovl. (55 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 21-04-1915. 
 . 8 zonen: 
  1.  Johan Willem Gerardus du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 03-02-1879, ovl. (64 jaar oud) te Batavia, Kamp Tjideng [Indonesië] op 31-08-1943, volgt Xq
  2.  Cornelis Pieter du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 12-08-1881, ovl. (59 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 27-11-1940, volgt Xr
  3.  Willem Jacobus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 10-01-1884, volgt Xs
  4.  Gerardus Franciscus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-10-1886, volgt Xt
  5.  Jacobus Marinus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-02-1890, volgt Xu
  6.  Frederik George Lodewijk (Freek) du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-01-1893, volgt Xv
  7.  Pieter Adrianus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-01-1896, ovl. (92 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-09-1988, volgt Xw
  8.  Antonie Josephus du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] in 12-1898, ovl. (7 weken oud) te 's-Gravenhage [zh] op 08-02-1899. 
  Willem Frederik George Lodewijk du Mée, tr. (resp. 61 en 52 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 03-08-1921 met Alida Maria Johanna de Groot, dr. van Wilhelmus de Groot en Alida Maria Johanna Muijs, geb. te Rotterdam [zh] op 19-11-1868, depothoudster; modiste. 
 
  Alida Maria Johanna de Groot, dr. van Wilhelmus de Groot en Alida Maria Johanna Muijs, tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 05-10-1887, (gesch. resp. 23 en 27 jaar oud te Rotterdam [zh] op 15-03-1892) met Johan Hendrik Putter, zn. van Christiaan Frederik Putter en Margaretha Cornelia Hoffman, geb. te Rotterdam [zh] op 10-08-1864, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-05-1908. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Wilhelmina Alida Theresia Putter, geb. te Rotterdam [zh] akte nr 2977 op 04-06-1889, ovl. (7 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 04-01-1890. 
  2.  Johan Hendrik Putter, geb. te Rotterdam [zh] op 28-04-1888, brievenbesteller, ovl. (56 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 02-10-1944, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-10-1909 met Berdina Hartemink, geb. te Arnhem [ge] op 24-04-1889. . 3 dochters. 
  3.  Levenloos geboren kind Putter, geb. te Rotterdam [zh] op 06-01-1891. 

IXs.  Wilhelmina Johanna du Mée, dr. van Johan Willem du Mée (VIIIl) en Wilhelmina Barendina van Gogh, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-01-1862, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-07-1935, tr. (beiden 20 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-10-1882 (getuigen: Johan Elsen 39jr bediende en Jacobus Hammerstein 40jr vormer en Cornelis Gerardus Schraag 41jr bode en Dirk Tas 60jr zonder beroep) met Johannes Franciscus Riep, zn. van Jacobus Cornelis Riep en Johanna Cornelia Schraag, geb. te 's Gravenhage [zh] op 26-10-1861, meubelmaker, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19-11-1922. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Johannes Franciscus Riep, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-06-1882, stoelemaker, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-11-1905 met Arnolda Borsch, dr. van Jan Johannes Borsch en Trijntje Wijker, geb. te Den Helder [nh] in 1881. . een dochter. 
  2.  Johanna Cornelia Riep, geb. te Rotterdam [zh] op 05-11-1884, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 24-01-1908 met Hijke Wierda, zn. van Sierp Willems Wierda en Saakjen de Vries, geb. te Sloten [nh] in 1884, agent van politie. . 
  3.  Willem Frederik George Lodewijk Riep, geb. te Rotterdam [zh] op 20-11-1886, ovl. (11 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 27-10-1887. 
  4.  Willem Jacobus Cornelis Riep, geb. te Rotterdam [zh] op 07-07-1889, tr. (resp. 24 en ongeveer 28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-05-1914 met Sophia Wilhelmina de Groot, dr. van Willem Carel Herman de Groot en Jacoba Anna Elisabeth Vrouwenfelder, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1885, naaister. . 
  5.  Frederik Wilhelmus Cornelis Riep, geb. te Rotterdam [zh] op 06-06-1892, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 05-11-1972, tr. (beiden 20 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 28-05-1913, (gesch. resp. 60 en 59 jaar oud te 's Gravenhage [zh] op 06-10-1952) met Annetje Martina Dispa, dr. van Simon Pieter Karel Dispa en Helena Cornelia Gerritse, geb. te 's Gravenhage [zh] op 04-04-1893. . 2 kinderen. tr. (resp. 60 en 51 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 29-10-1952 met Anna van der Meer, dr. van Gerardus van der Meer en Wilhelmina Godefrida Johanna Waardelo, geb. te Haarlem [nh] op 23-01-1901, ovl. (70 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19-03-1971. . 
  6.  Wilhelmina Johanna Riep, geb. te Amsterdam [nh] op 13-06-1895, tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28-07-1916 met Jules Antoine Tusschenbroek, zn. van Walterus Antonius Tusschenbroek en Julia Josephina Brandes, geb. te Kralingen [zh] op 16-02-1888, sergant der jagers. . een zoon. 

IXt.  Maria Cornelia du Mée, dr. van Johan Willem du Mée (VIIIl) en Wilhelmina Barendina van Gogh, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-02-1864, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-04-1941, tr. (resp. 20 en 36 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-02-1885 (getuigen: zijn zwager en haar broer Willem Frederik George Lodewijk du Mée (IXr), Martinus Cornelis Adrianus de Graaff 34jr metselaar en  Wilhelmus Gerardus Wooning 32jr smid en Johannes Wooning 37jr smid) met Adriaan Schuts, zn. van Ernst Hendrik Schuts en Willemijntje Lijntje Tielemans, geb. te Willemstad [nb] op 20-08-1848, Rijksambtenaar, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-02-1920. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Ernst Hendrik Schuts, geb. te Bodegraven [zh] op 19-04-1886. 
  2.  Wilhelmus Johannes Schuts, geb. te Bodegraven [zh] op 06-08-1887, kantoorbediende. 
  3.  Arie Schuts, geb. te Bodegraven [zh] op 11-10-1891. 
  4.  Pieter Schuts, geb. te Bodegraven [zh] op 17-07-1893. 
  5.  Adriaan Schuts, geb. te Delft [zh] op 11-04-1895, meubelmaker, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-07-1917 met Judith Miezelmoe, dr. van Johannes Miezelmoe en Anna Koster, geb. te Zwartewaal [zh] in 1896. . 
  6.  Wilhelmina Johanna Schuts, geb. te Delft [zh] op 27-12-1900, tr. (resp. 24 en ongeveer 36 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-11-1925 met Hendrik Assele, zn. van Simon Assele en Cornelia van Zanten, geb. te Rotterdam [zh] in 1889. . 

IXu.  Jacoba Maria du Mée, dr. van Johan Willem du Mée (VIIIl) en Wilhelmina Barendina van Gogh, geb. te 's Gravenhage [zh] op 24-05-1865, Dienstbode / Naaister, ovl. (84 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 10-12-1949, begr. te 's Gravenhage [zh] op 13-12-1949, 
 Zij krijgt een zoon: 
  1.  Levenloos geboren zoon du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-10-1885. 
  Jacoba Maria du Mée, tr. (resp. 28 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [zh] op 07-06-1893 (getuigen: Johannes Eigendaal 53jr trambeambte en Willem Frederik George Lodewijk du Mee 33jr meubelmaker en Johannes Franciscus Riep 31jr meubelmaker en Cornelis Zaal 27jr timmerman), (gesch. resp. 32 en ongeveer 31 jaar oud te 's Gravenhage [zh] op 02-02-1898) met Johannes Adrianus de Graaf, zn. van Johannes Adrianus de Graaf en Maria Eijgendaal, geb. te 's-Gravenhage [zh] in 1866, agent van politie, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 24-01-1905. 
 
  Jacoba Maria du Mée, tr. (resp. 33 en 39 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 02-11-1898 met Antonie Josephus Beck, zn. van Antonie Josephus Beck en Antoinette Francoise Louise Henriette Reijnaud, geb. te Harderwijk [ge] op 15-10-1859, Bediende / departementsbode, ovl. (59 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-07-1919. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Mijnhard Frederik Julius Beck, geb. te 's Gravenhage [zh] op 13-05-1899, departementsschrijver, ®, ovl. (70 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] aktenr B2263 Toegangsnummer:0335-01 Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage inventarisnummer: 3195 op 06-11-1969, tr. (resp. 29 en ongeveer 28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-11-1928 (getuigen: Antonie Josephus Beck 27jr sergant majoor der Infanterie broeder van de bruidegom en Elisabeth Frederika Maria Wimmers 30jr zuster van de bruid, allen wonen Den Haag) met Gerardina Alida Cornelia Wimmers, dr. van Albert Jacob Adriaan Wimmers en Christina Catharina Theresia Siebrecht, geb. in 1900, dienstbode. . 
  2.  Antonie Josephus Beck, geb. te 's Gravenhage [zh] op 13-09-1901, Sergant-majoor instructeur, tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-02-1929 (getuigen: Mijnhard Frederik Julius Beck 29jr departementsschrijver en Adrianus Johannes Wilhelmus Brouwer 24jr musicus) met Elisabeth Geertruida Brouwer, dr. van Johannes Franciscus Brouwer en Pieternella Johanna Stolk, geb. te Delft [zh] in 1906. . 
  3.  Jacoba Maria Beck, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-05-1904. 

IXv.  Mijnhardina Hendrika Elisabeth Jacoba du Mée, dr. van Johan Willem du Mée (VIIIl) en Wilhelmina Barendina van Gogh, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-02-1871, naaister, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 10-12-1890 met Cornelis Zaal, zn. van Lourens Zaal en Hillegonda Adriana van der Lecq, geb. te Zegwaard [zh] op 27-04-1866, timmerman, ovl. (72 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-06-1938. 
 . 3 dochters: 
  1.  Cornelia Jacoba Elisabeth Zaal, geb. in 1892, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 26 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-09-1911 (getuigen: Antonie van Zijl 32jr handelsreiziger en Laurens Zaal 71jr  Grootvader der bruid en Laurens Zaal 35jr oom van de bruid en Johannes Witmaar 35jr . De lkaatste drie zijn timmerman allen wonen in Den Haag) met Johan Ulrich Benz, zn. van Franciscus Ulrich Caspar Benz en Anette Radix, geb. te Oosterhout [ge] in 1885, Bouwkundig opzichter-tekenaar. . 
  2.  Jeanette Zaal, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-01-1894. 
  3.  Hillegonda Adriana Zaal, geb. te 's Gravenhage [zh] in 06-1895, ovl. (3 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-09-1895. 

Generatie X

Xa.  Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee, zn. van Theodorus Cornelis Dumée (IXa) en Pietje Hoos, geb. te Rotterdam [zh] op 03-12-1874, Havenarbeider, ®, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-11-1957, tr. (beiden 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-02-1894 met Margaretha Adriana de Vries, dr. van Teunis Jacobus de Vries en Adriana van Bol-Es, geb. te Rotterdam [zh] op 01-01-1875, ged. te Rotterdam [zh] op 04-01-1875, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-08-1952. 
 . 9 kinderen: 
  1.  Petronella Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 07-11-1894, ovl. (6 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-07-1901. 
  2.  Johannes Jacobus (Jan) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1896, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-03-1968, volgt XIa
  3.  Adriana Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 13-08-1899, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 12-12-1899. 
  4.  Teunis Jacobus (Koos) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 02-09-1900, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Rotterdam [zh] circa 09-1968, volgt XIb
  5.  Margaretha Adriana Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 18-02-1903, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-10-1965, volgt XIc
  6.  Petronella Alida Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 24-06-1905, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 01-1988, tr. (resp. 17 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-04-1923 met Jacobus Petrus Roemer, zn. van Piet Hein Roemer en Maria Arnolda Reijnen, geb. te Haarlem [nh] op 26-12-1900, bakkersknecht / ketelbikker, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 05-1961. . 
  7.  Maria Magdalena (Marie) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 28-10-1912, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-08-1993, volgt XId
  8.  Maartje Dirkje (Miep) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1915, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-01-1997, volgt XIe
  9.  Gijsbertus Anthonie (Toon) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 18-09-1918, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-03-1990, volgt XIf

Xb.  Elizabeth Dumee, dr. van Theodorus Cornelis Dumée (IXa) en Pietje Hoos, geb. te Rotterdam [zh] op 10-03-1877, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-11-1912, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Levenloos geboren meisje Dumee, geb. en ovl. te Rotterdam [zh] op 09-06-1896. 
  Elizabeth Dumee, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] akte nr. 1113 op 15-07-1896, (gesch.) met Johannes de Paauw, zn. van Johannes de Paauw en Grietje Verburg, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 4230 op 05-11-1873, koopman. 
 
  Johannes de Paauw, zn. van Johannes de Paauw en Grietje Verburg, tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 09-11-1901, (gesch. resp. 32 en 37 jaar oud te Rotterdam [zh] op 10-08-1906) met Apolonia Sparreboom, dr. van Fop Sparreboom en Johanna Huizer, geb. te Ridderkerk [zh] op 14-02-1869, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-02-1936. 
 . een zoon: 
  1.  Johannes de Paauw, geb. te Rotterdam [zh] op 12-02-1902, tr. (resp. 27 en 17 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-11-1929 met Cornelia Maria Dirkx, dr. van Hendrikus Johannes Dirkx en Adriana Michielsen, geb. te Princenhage [nb] op 15-11-1911. . 
  Johannes de Paauw, tr. (resp. 35 en 27 jaar oud) (3) te Rotterdam [zh] op 20-01-1909 met Sophia Jansen, dr. van Johannes Jansen en Hendrina Pieternella Bouman, geb. te Oudewater [ut] op 17-12-1881. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Grietje Johanna de Paauw, geb. te Rotterdam [zh] op 05-05-1910, ovl. (2 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 07-05-1910. 
  2.  Johanna de Paauw, geb. te Rotterdam [zh] op 31-07-1912. 
  3.  Levenloos geboren jongetje de Paauw, geb. en ovl. te Rotterdam [zh] op 05-11-1914. 
  Elizabeth Dumee, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 26-08-1903, (gesch. resp. 35 en 37 jaar oud te Rotterdam [zh] op 08-10-1912) met Cornelis Sandbergen, zn. van Mattheus Sandbergen en Aletta van Tricht, geb. te Zutphen [ge] op 19-08-1875, bootwerker, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-05-1942. 
 
  Cornelis Sandbergen, zn. van Mattheus Sandbergen en Aletta van Tricht, tr. (beiden 21 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 13-01-1897, (gesch. resp. 23 en 24 jaar oud te Rotterdam [zh] op 26-06-1899) met Maartje van Dongen, dr. van Maria Cornelia van Dongen, geb. te Rotterdam [zh] op 06-04-1875, Maartje werd door haar moeder erkend op 20 oktober 1896, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-02-1927. 
 
  Cornelis Sandbergen, tr. (resp. 41 en 42 jaar oud) (3) te Rotterdam [zh] op 18-07-1917 met Hendrika Petronella van den Berg, dr. van Jacobus van den Berg en Teuntje van Wensveen, geb. te Rotterdam [zh] op 12-11-1874, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-11-1942. 
 

Xc.  Pieter Dumee, zn. van Theodorus Cornelis Dumée (IXa) en Pietje Hoos, geb. te Rotterdam [zh] op 18-06-1879, bootwerker, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijkerhout [zh] op 04-08-1963, tr. (resp. 20 en 16 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 13-09-1899 met Maaike Cullens, dr. van Daniel Cullens en Maaike van Weijen, geb. te Delfshaven [zh] op 24-07-1883. 
 . 9 kinderen: 
  1.  Maaike Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 22-08-1899, naaister, tr. (resp. 19 en 32 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-08-1919 met Gerardus Cornelis van Kan, zn. van Cornelis Johannes van Kan en Johanna Wilhelmina van Ruijk, geb. te Voorburg [zh] op 15-11-1886, kleding bleker. . 
  2.  Pieter Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 16-07-1903, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-11-1904. 
  3.  Adriaan (Arie) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 27-04-1905, ovl. (67 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 18-01-1973, volgt XIg
  4.  Pieter (Piet) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 15-05-1907, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-04-1984, volgt XIh
  5.  Elizabeth Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 08-07-1909, ovl. (7 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-01-1917. 
  6.  Theodora Cornelia Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 29-01-1911. Ongehuwd overleden, ovl. (34 jaar oud) te Poortugaal [zh] woont in Rotterdam op 11-01-1946. 
  7.  Theodorus Cornelis Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 16-03-1912, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 06-09-1912. 
  8.  Maria Magdalena Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 14-06-1913, ovl. (3 jaar oud) te Velp [ge] op 28-12-1916. 
  9.  Maria Magdalena Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 22-09-1917, ® . ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] doodsoorzaak Spaanse griep-longontsteking op 07-12-1918. 

Xd.  Christiaan Nicolaas Albertus du Mée, zn. van Nicolaas Albertus du Mée (IXc) en Adriana Clasina de Zwart, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 6409 op 15-12-1890, instrumentmaker, ®, ovl. (43 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-04-1934, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Groningen [gr] op 08-06-1916 met Wieke Johanna Catharina (Wia) Bachmann, dr. van Johannes Ernst Bachmann en Hillechien Wierenga, geb. te Groningen [gr] op 14-09-1888, ovl. (80 jaar oud) te Hilversum [nh] op 23-03-1969. 
 . een dochter: 
  1.  Anna Maria Hillegonda du Mée, geb. te Groningen [gr] op 04-07-1917, volgt XIi

Xe.  Cornelia Magdalena Sophia du Mée, dr. van Cornelis Jacobus Johannes du Mée (IXf) en Maria Vreke, geb. te Middelburg [ze] op 02-10-1887, ®, ovl. (77 jaar oud) te Koudekerke [ze] op 10-09-1965, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Middelburg [ze] op 29-09-1911 met Hendrik Cornelis Delst, zn. van Johannis Cornelis Delst en Elisabeth van Rotten, geb. te Middelburg [ze] op 05-02-1885, Los Werkman, ovl. (61 jaar oud) te Middelburg [ze] op 11-01-1947. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Cornelia Maria Delst, geb. te Middelburg [ze] op 30-07-1907, ovl. (84 jaar oud) te Middelburg [ze] op 17-01-1992, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (1) te Middelburg [ze] op 07-03-1930 met Cornelis Johannes de Ruijter, zn. van Philippus Ruijter. de en Johanna Evertse, geb. te Middelburg [ze] op 03-02-1902, politoerder, Overleden door een bedrijfsongeval, ovl. (33 jaar oud) te Middelburg [ze] op 28-09-1935. . een dochter. tr. (2) met Vellinga. . tr. (3) met Karel Sloover, zn. van Jacobus Johannes Sloover en Lena Smallegange, geb. te Middelburg [ze] op 08-03-1903. . 
  2.  Johannis Cornelis Delst, geb. te Middelburg [ze] op 08-01-1912. 

Xf.  Jacobus Frederik Andries du Mée, zn. van Jacobus Fredrik Andries du Mée (IXi) en Willemina Clasina van der Sluijs, geb. te Amsterdam [nh] op 13-05-1868, koekbakker / Handelsreiziger, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-08-1923, otr. te Amsterdam [nh] op 30-04-1891, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Amsterdam [nh] Reg.11 fol. 19v op 14-05-1891 met Anna Clasina Eggers, dr. van Hendrik Eggers en Sara Wilhelmina Lens, geb. te Amsterdam [nh] op 21-10-1871, ovl. (59 jaar oud) te Soerabaja [Indonesië] op 13-09-1931. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Jacobus Frederik Andries (Jack) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 06-10-1892, ovl. (74 jaar oud) te Miami-Dade County, Florida [Verenigde Staten] in 11-1966, volgt XIj
  2.  Jan Jacob du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 01-03-1894, reiziger / kantoorbediende, ®, ovl. (74 jaar oud) te Zeist [ut] op 29-05-1968, tr. met Rosaminda Wilhelmina Paulus. . 
  3.  Henderik du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 09-06-1895, Boekhouder/ koopmantechn art, ovl. (62 jaar oud) te Haarlem [nh] op 01-01-1958, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19-04-1922 (getuigen: André Leon Zondervan 36jr procuratiehouder woont Den Haag en Jacobus Frederik Andries Du Mée 29jr handelsagent woont Haarlem broer van bruidegom), (gesch. resp. 29 en 30 jaar oud te Amsterdam [nh] op 26-09-1924) met Bastiana Pieternella Hendrika Hartman, dr. van Dirk Willem Hartman en Johanna Hendrina Morel, geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-03-1894, ovl. (41 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1935. . 
  4.  Wilhelm Nicolaas (William) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 17-02-1897, ovl. (76 jaar oud) te Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, [Verenigde Staten] op 26-06-1973, begr.
Holy Cross Cemetery and Mausoleum
Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin
, tr. In VS met Helena Johanna Maria Reijnen, dr. van Petrus Canisius Reijnen en Johanna de Vos, geb. te Nijmegen [ge] op 25-03-1903, ovl. (91 jaar oud) te Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, [Verenigde Staten] op 17-05-1994, begr. Holy Cross Cemetery and Mausoleum
Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, VS
. . 
  5.  Wilhelmina Clasina du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 25-08-1900, Wilhelmina Clasina ging op 16 okt 1927 met haar moeder mee naar N O Indie. 
  6.  Levenloos geboren kind du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 27-04-1906. 

Xg.  Fredrik George Lodewijk du Mée, zn. van Jacobus Fredrik Andries du Mée (IXi) en Willemina Clasina van der Sluijs, geb. te Amsterdam [nh] op 25-04-1874, Bloemist, ® . ovl. (73 jaar oud) te Zandvoort [nh] op 18-10-1947, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 02-03-1899 met Geertrui Anna de Kok, dr. van Pieter de Kok en Geertrui Anna Lotgering, geb. te Zwolle [ov] op 21-10-1873, ovl. (85 jaar oud) te Doorn [ut] op 10-02-1959. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Jacobus Fredrik Andries du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 29-11-1899, Handelsagent, ovl. (60 jaar oud) te Zeist [ut] op 08-10-1960, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (1) te Zandvoort [nh] op 06-04-1922, (gesch. resp. 50 en 52 jaar oud te Zandvoort [nh] op 08-06-1950) met Catharina Johanna Huijsing, dr. van Christiaan Huijsing en Christina Wilhelmina Heil, geb. te Watergraafsmeer [nh] op 03-04-1898, kraamverzorgster, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-04-1980. . tr. (2) met Helena Mee. . 
  2.  Gerard Andries du Mée, geb. te Amsterdam [nh] vermoedelijk 13-09-1900. 
  3.  Johannes du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 01-07-1901, Reiziger, tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Zandvoort [nh] op 11-03-1926 met Cornelia Hendrica Alida Koers, dr. van Hendrik Daniel Koers en Wilhelmina Tibechien Bosma, geb. te Amsterdam [nh] in 1904. . 
  4.  Fredrik George Lodewijk du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 23-12-1902, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 31-07-1969, volgt XIk
  5.  Geertrui Anna du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 15-10-1906. 
  6.  Franciscus Elisa (Frans) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 11-02-1910, ovl. (58 jaar oud) te Boxmeer [nb] op 27-03-1968, volgt XIl

Xh.  Willem Nicolaas Anton du Mée, zn. van Jacobus Fredrik Andries du Mée (IXi) en Willemina Clasina van der Sluijs, geb. te Amsterdam [nh] op 19-10-1876, Banketbakker, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26-10-1911, begr. te Amsterdam [nh] op 30-10-1911, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11-05-1905 met Johanna Jacoba Harlaar, dr. van Meindert Harlaar en Cornelia Wesselman, geb. te Amsterdam [nh] op 24-09-1878, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-11-1921. 
 . 2 dochters: 
  1.  Johanna Jacoba du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 18-02-1907, volgt XIm
  2.  Wilhelmina Nicolasina Antonia du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 22-08-1909, volgt XIn

Xi.  Anton Pieter du Mée, zn. van Jacobus Fredrik Andries du Mée (IXi) en Willemina Clasina van der Sluijs, geb. te Amsterdam [nh] op 05-06-1881, directeur bioscoop, ® . ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 09-12-1952, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 29-11-1906, (gesch. resp. 48 en 44 jaar oud te Amsterdam [nh] op 04-07-1929) met Maria Wissink, dr. van Lambertus Wissink en Christina Frederica Höppe, geb. te Amsterdam [nh] op 10-05-1885, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25-01-1970. 
 . 2 zonen: 
  1.  Anton Pieter Cornelis Theodorus du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 06-05-1908, ovl. (91 jaar oud) te Houthalen [België] op 27-05-1999, volgt XIo
  2.  Johan Casper du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 16-12-1909, ovl. (7 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 31-07-1910. 
  Anton Pieter du Mée, tr. (resp. 48 en 31 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 12-12-1929 met Catharina Boeske, dr. van Thae Boeske en Maria Agatha van der Meer, geb. te Amsterdam [nh] op 05-02-1898, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-02-1966. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Antoinette Petronella (Netty) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 03-11-1930, ovl. (4 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 21-03-1931. 
  2.  Robbie Anton Pieter (Rob) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 28-03-1935, cineast, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-01-2003, tr. (25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17-08-1960, (gesch. 31 jaar oud te Amsterdam [nh] op 01-09-1966). . 

Xj.  Jan Willem du Mée, zn. van Jan Willem du Mée (IXj) en Maartje Paskata, geb. te Amsterdam [nh] op 24-11-1873, boekdrukker, ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-02-1916, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 03-02-1898, (ontb. door overlijden) met Alida Maria Gordijn, dr. van Gerrit Wouter Gordijn en Anna Maria Vegersteen, geb. te Amsterdam [nh] op 15-12-1874, ovl. (92 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-02-1967, begr. te Amsterdam [nh] op 27-02-1967. 
 . een zoon: 
  1.  Jan Willem du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 03-06-1899, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-09-1987, volgt XIp
  Alida Maria Gordijn, dr. van Gerrit Wouter Gordijn en Anna Maria Vegersteen, tr. (resp. 46 en 41 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 11-08-1921 met Gerardus Petrus Giskes, zn. van Petrus Gerardus Giskes en Maria de Jager, geb. te Hilversum [nh] op 21-06-1880, bouwkundig uitvoerder, ovl. (85 jaar oud) te Ouder Amstel [nh] op 16-12-1965. 
 

Xk.  Christiaan Constant du Mée, zn. van Jan Willem du Mée (IXj) en Maartje Paskata, geb. te Amsterdam [nh] op 05-07-1875 (getuigen: zijn oom Pieter George Cornelis du Mée (IXk) en zijn oom Gerardus Willem Frederik du Mée (IXl)), barbier, ® . ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-04-1946, tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 21-09-1899, (ontb. door overlijden) met Anna Maria Hangoor, dr. van Rinke Hangoor en Gerritje Turkstra, geb. te Harlingen [fr] op 25-03-1881, ovl. (37 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13-11-1918. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Maartje du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 08-04-1900, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23-12-1983, volgt XIq
  2.  Johan Rinke du Mée, geb. te Geertruidenberg [nb] op 25-01-1902, bediende grote vaart, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26-10-1973, begr. te Amsterdam [nh] op 31-10-1973, tr. (resp. 36 en 37 jaar oud) te Mariakerke [België] op 16-07-1938 met Emilie Marie de Wandel, dr. van Petrus Joannes de Wandel en Mathilde van de Gejuchte, geb. te Eeklo,b op 20-10-1900, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 15-04-1961, begr. te Amsterdam [nh] op 19-04-1961. . 
  3.  Jan Willem Christiaan Constant du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 17-06-1908, volgt XIr
  4.  Anna Maria du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 01-01-1913, volgt XIs
  5.  Gerretje du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 26-11-1917, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) in 2009, volgt XIt
  Christiaan Constant du Mée, tr. (resp. 43 en 32 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 05-06-1919, (ontb. door overlijden) met Jeannette Vinkeles, dr. van Paulus Vinkeles en Anna van Putten, geb. te Amsterdam [nh] op 23-10-1886, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 01-08-1969, begr. te Amsterdam [nh] op 05-08-1969. 
 . een dochter: 
  1.  Wilhelmina Louisa du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 25-10-1921, boekbindster; dienstbode, ® . ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 02-01-2005, begr. te Amsterdam [nh] op 10-01-2005. 
  Jeannette Vinkeles, dr. van Paulus Vinkeles en Anna van Putten, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 11-05-1910, (ontb. door overlijden) met Rinze Anne Hangoor, zn. van Rinke Hangoor en Gerritje Turkstra, geb. te Amsterdam [nh] op 21-01-1886, magazijnbediende, ovl. (27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-06-1913. 
 . een zoon: 
  1.  Rinke Hangoor, geb. te Amsterdam [nh] op 30-12-1910, boekbinder, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-06-1936 met Anna Elisabeth Vos, geb. te Amsterdam [nh] op 13-11-1915, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-10-1990. . 2 dochters. 

Xl.  Hendricus Johannes du Mée, zn. van Pieter George Cornelis du Mée (IXk) en Maria Johanna Pothoff, geb. te Amsterdam [nh] op 05-07-1877, opzichter, controleur klachtendienst, schrijver gasfabriek, ® . ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-09-1947, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-05-1907 met Geertruida Theodora Nieuwenhoff, dr. van Joannes Antonius Nieuwenhoff en Eva Smit, geb. te Amsterdam [nh] op 13-07-1882, ® . ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17-02-1952. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Maria Johanna (Miep) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 06-10-1911, ® . ovl. (95 jaar oud) op 14-12-2006, gecr. te Leusden [ut] op 19-12-2006, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25-05-1939 met George Carl Wilhelm (Carl) Lohof, zn. van Ludwig Friedrich Lohof en Everarda Johanna Huigenbosch, geb. te Amsterdam [nh] op 01-10-1910. . 
  2.  Joannes Antonius (Joop) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 16-08-1913, ovl. (96 jaar oud) te Zeist [ut] op 17-05-2010, volgt XIu

Xm.  Henriëtte Catrina Wilhelmina (Jet) du Mée, dr. van Pieter George Cornelis du Mée (IXk) en Maria Johanna Pothoff, geb. te Amsterdam [nh] op 19-11-1891, ® . ovl. (77 jaar oud) te De Bilt [ut] op 24-12-1968, begr. te De Bilt [ut] op 28-12-1968, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17-04-1919 met Johannes (Joop) de Baat Doelman, zn. van Hendrik de Baat Doelman en Jacoba Elizabeth Kuijt, geb. te Amsterdam [nh] op 07-11-1889, procuratiehouder, ® . ovl. (83 jaar oud) te Beekbergen [ge] op 22-06-1973. 
 

Xn.  Maria Magdalena Alida du Mée, dr. van Gerardus Willem Frederik du Mée (IXl) en Maria Anna van Couwelaar, geb. te Amsterdam [nh] op 26-09-1876, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 31-01-1957, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 05-09-1901 met Willem Hespe, zn. van Jan Daniël Hespe en Maria Alida Christina Josephina Gerz, geb. te 's Gravenhage [zh] op 25-12-1875, Beeldhouwer / musicus, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-01-1964. 
 . een dochter: 
  1.  Maria Magdalena Alida Hespe, geb. te Amsterdam [nh] op 26-07-1902, onderwijzeres openbaar lager onderwijs, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23-11-1933 met Maarten Johannes Boender, zn. van Maarten Johannes Boender en Petronella Jacoba Fritschij, geb. te Amsterdam [nh] op 15-01-1909, leerkracht openbaar lager onderwijs lich. opvoeding. . 

Xo.  Hendrik du Mée, zn. van Gerardus Willem Frederik du Mée (IXl) en Maria Anna van Couwelaar, geb. te Amsterdam [nh] op 13-03-1882, agent levensverzekeringmij; begrafenisonderneming, ovl. (78 jaar oud) te Haarlem [nh] op 09-01-1961, gecr. te Velsen [nh] op 13-01-1961, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] Reg.5C fol. 5v op 04-05-1905, (gesch. resp. 29 en 28 jaar oud te Amsterdam [nh] op 16-02-1912) met Wilhelmina Antonia Lohnstein, dr. van Antonius Hendrikus Lohnstein en Theresia Jacobi, geb. te Amsterdam [nh] op 12-10-1883, strijkster, ovl. (82 jaar oud) te Bussum [nh] op 28-12-1965. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Hendrik (Henny) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 19-02-1906, volgt XIv
  2.  Wilhelmina Antonia (Wil) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 11-08-1910, volgt XIw
  Wilhelmina Antonia Lohnstein, dr. van Antonius Hendrikus Lohnstein en Theresia Jacobi, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] Reg.2K fol. 22v op 19-12-1912 met Jan Johannes Boukamp, zn. van Martinus Boukamp en Leuntje Magelina van der Kuijl, geb. te Middelburg [ze] op 30-01-1882, onderwijzer. 
 . een zoon: 
  1.  Jan Johannes Boukamp, geb. te Bussum [nh] op 18-09-1920, ovl. (71 jaar oud) te Meppel [dr] op 16-01-1992, tr. . 
  Hendrik du Mée, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] Reg.5E fol. 12v op 11-07-1912 met Elisabeth Casteele, dr. van Jacobus Johannes Casteele en Elisabeth Hoppen, geb. te Amsterdam [nh] op 06-06-1889, ovl. (62 jaar oud) te Doorn [ut] op 22-07-1951. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Maria Anna du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 16-06-1913, ovl. (78 jaar oud) te Oss [nb] op 09-12-1991, volgt XIx
  2.  Elisabeth (Bep) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 30-05-1914, ovl. (88 jaar oud) te Heeswijk-Dinther [nb] op 23-12-2002, volgt XIy
  3.  Jacobus Johannes (Co) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 16-05-1918, ovl. (68 jaar oud) te Nederhorst den Berg [ut] op 07-06-1986, volgt XIz

Xp.  Catharina Alberdina du Mée, dr. van Gerardus Willem Frederik du Mée (IXl) en Maria Anna van Couwelaar, geb. te Amsterdam [nh] op 09-03-1886, piano onderwijzeres, ® . ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-12-1957, begr. te Amsterdam [nh] op 02-01-1958, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 14-12-1911 met Casper Hendrik Hespe, zn. van Jan Daniël Hespe en Maria Alida Christina Josephina Gerz, geb. te Amsterdam [nh] op 06-07-1884, Fabrikant, ovl. (32 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-03-1917, begr. te Amsterdam [nh] Nieuwe Ooster op 10-03-1917. 
 . een dochter: 
  1.  Gerarda Wilhelmina Hespe, geb. te Amsterdam [nh] op 30-01-1914, tr. (32 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-10-1946 met S m a Sinclair Mc Arthur. . 

Xq.  Johan Willem Gerardus du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (IXr) en Cornelia Wooning, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 03-02-1879, meubelmaker; Hoofd Werkplaats Dienst Gevangeniswezen, ovl. (64 jaar oud) te Batavia, Kamp Tjideng [Indonesië] op 31-08-1943, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 16-05-1900 (getuigen: Willem Gerardus Wooning 47jr en Johannes Wooning 52jr smeden en Cornelis Zaal 34jr timmerman en Antonie Josephus Beck 41jr beambte ooms van de bruidegom, allen wonen in Den Haag) met Maria Theodora Bakker, dr. van Frederik Albertus Bakker en Hendrika van Betuw, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 04-11-1872, ovl. (71 jaar oud) te Batavia, Kamp Tjideng [Indonesië] op 06-08-1944. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Cornelia du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-07-1900, ovl. (57 jaar oud) te Delft [zh] op 16-06-1958, volgt XIaa
  2.  Alida Hendrika du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 29-11-1902, volgt XIab
  3.  Johan Willem Gerardus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 05-05-1904, ®, ovl. (65 jaar oud) te Groningen [gr] op 30-01-1970, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Batavia [Indonesië] op 08-03-1938, ® met zijn nicht Wilhelmina Jacoba du Mée, dr. van Willem Jacobus du Mée (Xs) en Ida Wilhelmina van Bovene, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-07-1917, ®. . 
  4.  Frederik Albertus du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1906, ovl. (1 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-01-1908. 
  5.  Francisca Theodora Maria du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 06-01-1909, ovl. (71 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] in 12-1980, volgt XIac

Xr.  Cornelis Pieter du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (IXr) en Cornelia Wooning, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 12-08-1881, ®, Doodsoorzaak: Myeloïde leukemie. Dit is een vorm van bloedkanker die ontstaat in te 's-Gravenhage [zh] op 27-11-1940 Myeloïde leukemie Dit is een vorm van bloedkanker die ontstaat in het beenmerg. ovl. (59 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] Zuidwal ziekenhuis op 27-11-1940, tr. (beiden 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-06-1906 met Johanna Catharina Bach, dr. van Johannes Martinus Bach en Catharina Garnier, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-11-1881, ®, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-02-1956. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Willem Frederik du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-11-1908, Timmerman, ®, ovl. (19 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 31-12-1927. 
  2.  Cornelia Johanna (Cor) du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-04-1915, ovl. (83 jaar oud) te Wamel [ge] op 25-07-1998, volgt XIad

Xs.  Willem Jacobus du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (IXr) en Cornelia Wooning, geb. te 's Gravenhage [zh] op 10-01-1884, timmerman, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 10-08-1910 met Ida Wilhelmina van Bovene, dr. van Gerardus Fredericus van Bovene en Ida Wilhelmina Vos, geb. te Nijmegen [ge] op 20-11-1881, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 07-11-1953. 
 . 2 dochters: 
  1.  Ida Wilhelmina du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-05-1911, vroedvrouw, ® . tr. met Douw. . 
  2.  Wilhelmina Jacoba du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-07-1917, ®, tr. met haar neef Johan Willem Gerardus du Mée, zn. van Johan Willem Gerardus du Mée (Xq) en Maria Theodora Bakker. . 

Xt.  Gerardus Franciscus du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (IXr) en Cornelia Wooning, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-10-1886, meubelmaker, Informatiebron: oa Het boek Hofleveranciers. Twee eeuwen ambacht en Koningshuis in Nederland, Runde een meubelmakerij te 's-Gravenhage [zh] van 1923 tot 1965, Informatiebron: Schrijfster v h boek Helga Warmels Uitgeverij Atlas Amsterdam/Antwerpen in 2012, tr. (beiden 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 24-05-1911 met Jannetje Adriana Gerdina van der Meiden, dr. van Hendricus (Henk) van der Meiden en Willempje Jansen, geb. te 's Gravenhage [zh] op 29-07-1886, ovl. (64 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 09-12-1950. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Hendrika Cornelia du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 09-11-1913. 
  2.  Levenloos geboren zoon du Mee, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 08-04-1917. 
  3.  Willempje Gerardina (Willie) du Mée, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 17-09-1918, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) in 2011, volgt XIae

Xu.  Jacobus Marinus du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (IXr) en Cornelia Wooning, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-02-1890, behanger; bedienaar, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-08-1915 met Johanna Elisabeth Teunissen, dr. van Willem Frederik Teunissen en Gerdina Hendrika Nekkers, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-11-1891. 
 . een zoon: 
  1.  Willem Frederik du Mee, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1917. 

Xv.  Frederik George Lodewijk (Freek) du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (IXr) en Cornelia Wooning, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-01-1893, stoffeerder, tr. (beiden 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-11-1917 met Maria Marianna van der Eijk, dr. van Willem Hendrik van der Eijk en Maria Groeneveld, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-02-1893. 
 . een dochter: 
  1.  Maria Cornelia du Mée, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-12-1923, ovl. (2 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22-02-1926. 

Xw.  Pieter Adrianus du Mée, zn. van Willem Frederik George Lodewijk du Mée (IXr) en Cornelia Wooning, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-01-1896, stoelenmaker, ovl. (92 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-09-1988, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22-12-1920 met Jansje Smit, dr. van Jannetje Smit, geb. te 's Gravenhage [zh] op 31-08-1894, ®, ovl. (72 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 03-04-1967. 
 

Generatie XI

XIa.  Johannes Jacobus (Jan) Dumee, zn. van Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee (Xa) en Margaretha Adriana de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1896, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-03-1968, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-05-1921 met Josina Marina (Sien) Haze, dr. van Domus Haze en Pieternella van Koten, geb. te Rotterdam [zh] op 27-07-1900, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-08-1975. 
 . 9 kinderen: 
  1.  Levenloos geboren dochter Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 15-06-1920. 
  2.  Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 25-05-1921, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 03-1968, volgt XIIa
  3.  Teunis Jacobus Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 10-07-1922, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-09-1969, volgt XIIb
  4.  Domus Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 09-11-1923, ovl. (54 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 12-02-1978, volgt XIIc
  5.  Josina Marina (Jo) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 20-06-1926, ovl. (86 jaar oud) te Gouda [zh] op 20-06-2012, volgt XIId
  6.  Marinus Adrianus Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 16-11-1927, ovl. (84 jaar oud) te Hoogvliet [zh] op 14-02-2012, volgt XIIe
  7.  Pieternella Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 24-07-1929, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-05-2006, volgt XIIf
  8.  Margaretha Adriana Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 03-11-1931, ovl. (57 jaar oud) te Hellevoetsluis [zh] op 09-09-1989, volgt XIIg
  9.  Adriana (Jeanne) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 12-07-1933, ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-08-1957, volgt XIIh

XIb.  Teunis Jacobus (Koos) Dumee, zn. van Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee (Xa) en Margaretha Adriana de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 02-09-1900, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Rotterdam [zh] circa 09-1968, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 27-02-1924 met Geertje Maria (Geertje) van den Houten, dr. van Kornelis van den Houten en Janna Marina Hendrikse, geb. te Zierikzee [ze] op 26-04-1905, ovl. (86 jaar oud) in 02-1992. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie (Joop) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 25-05-1924, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-03-2004, volgt XIIi
  2.  Kornelis Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 03-05-1925, ® . ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] doodsoorzaak kinkhoest; Longontsteking op 22-06-1926. 
  3.  Jannie Marina (Jannie) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 05-09-1926, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 1995, volgt XIIj
  4.  Geertje Maria Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 27-09-1927, ovl. (6 maanden oud) te Rotterdam [zh] doodsoorzaak: longontsteking op 01-04-1928. 
  5.  Teunis Jacobus (Koos) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 24-10-1931, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-03-2012, volgt XIIk
  6.  Levenloos geboren dochter Dumee, geb. te Rotterdam [zh] na zwangerschap van 6 maanden op 09-11-1941, St Franciscusziekenhuis, Schiekade 80 Rotterdam [zh] op 09-11-1941. 

XIc.  Margaretha Adriana Dumee, dr. van Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee (Xa) en Margaretha Adriana de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 18-02-1903, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-10-1965, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 19-11-1924, (gesch. resp. 41 en 45 jaar oud te 's-Gravenhage [zh] op 11-08-1944) met Johannes Marinus Maatman, zn. van Mannes Maatman en Johanna Maria Arends, geb. te Olst [ov] op 23-11-1898, acrobaat. 
 . een dochter: 
  1.  Margaretha Adriana (Greet) Maatman, geb. te Rotterdam [zh] op 20-01-1924, Werd bij huwelijk ouders op 19 november 1924 erkend, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-02-2009, tr. met Leendert (Leen) Bal, zn. van Marinus (Rinus) Bal en Johanna Margaretha Breukelman, geb. te Rotterdam [zh] op 14-07-1920, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-10-1997. . een zoon. 
  Margaretha Adriana Dumee, tr. (2) met Dirk Johannes Antonius (Dick) Baars, zn. van Cornelis Baars en Alegonda Huberdina Derks, geb. te Rotterdam [zh] op 23-06-1901, Woont bij overlijden in Rotterdam, ovl. (53 jaar oud) te Poortugaal [zh] op 19-01-1955. 
 
  Dirk Johannes Antonius (Dick) Baars, zn. van Cornelis Baars en Alegonda Huberdina Derks, tr. (resp. 27 en 41 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 13-03-1929, (ontb. door overlijden) met Annechien Meijer, dr. van Filippus Meijer en Jannetje de Bree, geb. te Groningen [gr] op 05-10-1887, huishoudster, Annechien is bij huwelijk met Dirk Baars Duits onderdaan, ovl. (49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-09-1937. 
 

XId.  Maria Magdalena (Marie) Dumee, dr. van Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee (Xa) en Margaretha Adriana de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 28-10-1912, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-08-1993, tr. (resp. 17 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-08-1930 met Wilhelmus Franciscus Gerardus (Willem) van den Bosch, zn. van Philippus Johannes van den Bosch en Adriana Lisabetha Jacoba Smits, geb. te Rotterdam [zh] op 14-03-1906, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 10-1972. 
 

XIe.  Maartje Dirkje (Miep) Dumee, dr. van Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee (Xa) en Margaretha Adriana de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1915, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-01-1997, tr. (resp. 17 en 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr 1353 op 04-05-1932 met Hermanus Jacobus (Herman) Louwers, zn. van Johannes Franciscus Louwers en Johanna van Dalen, geb. te Rotterdam [zh] op 13-01-1911, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-10-1985, gecr. te Rotterdam [zh] op 04-11-1985. 
 

XIf.  Gijsbertus Anthonie (Toon) Dumee, zn. van Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee (Xa) en Margaretha Adriana de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 18-09-1918, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-03-1990, tr. (1) met Jannetje Alphenaar, dr. van Johannes Alphenaar en Wilhelmina Christina Roodenburg, geb. te Rotterdam [zh] op 22-06-1916, ovl. (36 jaar oud) te Rotterdam [zh] Overleden in Leiden op 31-01-1953. 
 
  Gijsbertus Anthonie (Toon) Dumee, otr. (2) te Rotterdam [zh] in 06-1954, tr. (resp. 35 en 38 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-07-1954 met Ferdinanda Gerritje (Ferry) Pieterman, dr. van Cornelis Adrianus Pieterman en Sara Paulina van Zwet, geb. te Rotterdam [zh] op 27-05-1916. 
 

XIg.  Adriaan (Arie) Dumee, zn. van Pieter Dumee (Xc) en Maaike Cullens, geb. te Rotterdam [zh] op 27-04-1905, havenarbeider, ovl. (67 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 18-01-1973, tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-11-1936 met Jansje Collens, dr. van Justus Collens en Jansje Gerrits, geb. te Rotterdam [zh] op 04-09-1903. 
 
  Jansje Collens, dr. van Justus Collens en Jansje Gerrits, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 05-01-1927, (gesch. resp. 27 en 28 jaar oud te Rotterdam [zh] op 10-10-1930) met Dirk Happee, zn. van Jacobus Happee en Adriana Cornelia van Rees, geb. te Rotterdam [zh] op 14-05-1902, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 05-1976. 
 

XIh.  Pieter (Piet) Dumee Bijzonderheid: Pieter tekent als Du Mée, zn. van Pieter Dumee (Xc) en Maaike Cullens, geb. te Rotterdam [zh] op 15-05-1907, grondwerker; los werkman, ®, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-04-1984, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-03-1930, (gesch. resp. 76 en 72 jaar oud te Rotterdam [zh] op 22-12-1983) met Margje Boelhouwer, dr. van Willem Boelhouwer en Jannigje de Bruin, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 22-08-1911, ®, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-06-1991. 
 . 7 kinderen: 
  1.  Maaike Dumee, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 07-07-1930, ovl. (89 jaar oud) op 31-03-2020, volgt XIIl
  2.  Willem (Wim) Dumee, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 09-08-1931, ovl. (91 jaar oud) op 14-01-2023, volgt XIIm
  3.  Pieter Adrianus Theodorus (Piet) Dumee, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 19-02-1935, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-01-2012, volgt XIIn
  4.  Adrianus Jan (Arie) Dumee, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 15-09-1936, ovl. (61 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 01-03-1998, volgt XIIo
  5.  Margje (Marrie) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 14-06-1940, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-07-2017, volgt XIIp
  6.  Teunis Klaas Cornelius (Ton) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 13-11-1941, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-2012, volgt XIIq
  7.  Jacoba (Cobie) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 05-02-1952, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-07-2017, volgt XIIr

XIi.  Anna Maria Hillegonda du Mée, dr. van Christiaan Nicolaas Albertus du Mée (Xd) en Wieke Johanna Catharina (Wia) Bachmann, geb. te Groningen [gr] op 04-07-1917, otr. te Groningen [gr] in 12-1948, tr. (resp. 31 en 40 jaar oud) te Groningen [gr] in 01-1949 met Philippus van der Hak, zn. van Moritz van der Hak en Aaltje Mozes van den Berg, geb. te Groningen [gr] op 22-12-1908, musicus, ovl. (72 jaar oud) te Hilversum [nh] op 24-01-1981, begr. te Hilversum [nh] op 29-01-1981. 
 
  Philippus van der Hak, zn. van Moritz van der Hak en Aaltje Mozes van den Berg, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) te Groningen [gr] op 11-05-1933 (getuigen: Louis Liepman van der Hak, 22 jaar musicus broer van de bruidegom en Benjamin Behr, 22 jaar musicus beide wonen in Groningen), (gesch. resp. 33 en 32 jaar oud te Groningen [gr] op 28-05-1942) met Aaltje Roelfine Velthuis, dr. van Fouke Velthuis en Harmke Aikema, geb. te Groningen [gr] op 27-01-1910. 
 
  Philippus van der Hak, tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) (2) te Groningen [gr] op 19-04-1943 (getuige: Echtscheiding van 28-05-1942 is herroepen op 19-04-1943 Groningen), (gesch. resp. 37 en 36 jaar oud te Groningen [gr] op 14-12-1946) met Aaltje Roelfine Velthuis, dr. van Fouke Velthuis en Harmke Aikema
 

XIj.  Jacobus Frederik Andries (Jack) du Mée, zn. van Jacobus Frederik Andries du Mée (Xf) en Anna Clasina Eggers, geb. te Amsterdam [nh] op 06-10-1892, handelsreiziger / timmerman, ovl. (74 jaar oud) te Miami-Dade County, Florida [Verenigde Staten] in 11-1966, begr.
Wisconsin Memorial Park
Brookfield, Waukesha County, Wisconsin
, otr. te Amsterdam [nh] op 30-03-1920, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 15-04-1920 met Louise Ernestine van Ligten, dr. van Jacob van Ligten en Hermina Charlotte Louise Birmes, geb. te Bonn [Duitsland] op 20-06-1895, kinderjuffrouw. 
 . een zoon: 
  1.  Frederick A (Jack) du Mée, geb. te Haarlem [nh] op 21-11-1921, ovl. (87 jaar oud) te Appleton, Wisconsin [Verenigde Staten] op 09-02-2009, volgt XIIs

XIk.  Fredrik George Lodewijk du Mée, zn. van Fredrik George Lodewijk du Mée (Xg) en Geertrui Anna de Kok, geb. te Amsterdam [nh] op 23-12-1902, Handelsagent, ® . ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 31-07-1969, tr. (beiden 23 jaar oud) te Zandvoort [nh] op 11-03-1926 met Johanna Maria Sophia Rous, dr. van Arie Rous en Jannetje van der Lugt, geb. te Amsterdam [nh] op 08-01-1903, ® . ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Sneek [fr] in 1990. 
 . een zoon: 
  1.  Fredrik George Lodewijk (Frits) du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 02-03-1930, ovl. (68 jaar oud) te Sneek [fr] op 16-05-1998, volgt XIIt

XIl.  Franciscus Elisa (Frans) du Mée (XIl), zn. van Fredrik George Lodewijk du Mée (Xg) en Geertrui Anna de Kok, geb. te Amsterdam [nh] op 11-02-1910, conferencier, ®, Adres bij geboorte Franciscus Jacobus, Rozenstraat 13 's Gravenhage [zh] op 01-09-1938, ovl. (58 jaar oud) te Boxmeer [nb] op 27-03-1968 (getuige:, deed de aangifte van overlijden), tr. met zijn achternicht Elisabeth (Bep) du Mée, dr. van Hendrik du Mée (Xo) en Elisabeth Casteele (zie XIy). 
 

XIm.  Johanna Jacoba du Mée, dr. van Willem Nicolaas Anton du Mée (Xh) en Johanna Jacoba Harlaar, geb. te Amsterdam [nh] op 18-02-1907, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-07-1933 met Nelis Dirk de Jong, zn. van Jan de Jong en Hendrika Jakoba Bijl, geb. te Dordrecht [zh] op 27-05-1909. 
 

XIn.  Wilhelmina Nicolasina Antonia du Mée, dr. van Willem Nicolaas Anton du Mée (Xh) en Johanna Jacoba Harlaar, geb. te Amsterdam [nh] op 22-08-1909, huishoudster; dienstbode, ® . 
 Zij krijgt. 
  Wilhelmina Nicolasina Antonia du Mée, relatie met Wijbe van der Veen, zn. van Johannes Wijbes van der Veen en Bontje Zondergeld, geb. te Noordwolde, Weststellingwerf [fr] aktenr 498 op 20-12-1876, stoelenmaker, ovl. (84 jaar oud) te Heerenveen [fr] Woont in Boijl op 22-04-1961. 
 
  Wijbe van der Veen, zn. van Johannes Wijbes van der Veen en Bontje Zondergeld, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (1) te Vledder [dr] op 30-05-1903 met Maartje Hoogendijk, dr. van Albertus Vink Hoogendijk en Maartje Beun, geb. te Vledderveen [dr] op 20-05-1879, ovl. (64 jaar oud) te Noordwolde, Weststellingwerf [fr] aktenr 023 op 11-04-1944. 
 

XIo.  Anton Pieter Cornelis Theodorus du Mée, zn. van Anton Pieter du Mée (Xi) en Maria Wissink, geb. te Amsterdam [nh] op 06-05-1908, directeur theater, ovl. (91 jaar oud) te Houthalen [België] op 27-05-1999, otr. (1) te 's Gravenhage [zh] op 06-02-1932, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-04-1932, (gesch. resp. 70 en 76 jaar oud te 's Gravenhage [zh] op 19-09-1978) met Hendrika Jeannette Smit, dr. van Jan Smit en Hendrika Klasina van Veen, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-02-1902, ovl. (78 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 30-08-1980. 
 
  Hendrika Jeannette Smit, dr. van Jan Smit en Hendrika Klasina van Veen, otr. (1) te 's Gravenhage [zh] afkondiging ook in Nijmegen op 21-01-1922, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-02-1922, (gesch. resp. 28 en 30 jaar oud te 's Gravenhage [zh] op 05-07-1930) met Henri Maria Franciscus Hazebroek, zn. van Henri Maria Hazebroek en Francisca Johanna Antonia Mastenbroek, geb. te Gorinchem [zh] op 11-09-1899. 
 
  Anton Pieter Cornelis Theodorus du Mée, tr. (2) met Wilhelmina Frederica Bronk, geb. te Nijmegen [ge] op 31-01-1930, ovl. (77 jaar oud) te Genk [België] op 19-09-2007. 
 
  Wilhelmina Frederica Bronk, tr. (1). 
 

XIp.  Jan Willem du Mée, zn. van Jan Willem du Mée (Xj) en Alida Maria Gordijn, geb. te Amsterdam [nh] op 03-06-1899, opzichter van huizen, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-09-1987, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-04-1927 met Anna Maria Cornelia Pielstroom, dr. van Johannes Pielstroom en Bernardina Elisabeth Breeman, geb. te Amsterdam [nh] op 22-05-1898. 
 . een dochter: 
  1.  Alida Maria du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 13-09-1928, ovl. (90 jaar oud) te Halfweg, Haarlemmermeer [nh] op 16-12-2018, volgt XIIu

XIq.  Maartje du Mée, dr. van Christiaan Constant du Mée (Xk) en Anna Maria Hangoor, geb. te Amsterdam [nh] op 08-04-1900, schoonmaakster, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23-12-1983, tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 22-10-1919, (gesch. resp. 31 en 37 jaar oud te Amsterdam [nh] op 12-06-1931) met Johannes Mattheus van Schaik, zn. van Johannes van Schaik en Betje Peperwortel, geb. te Amsterdam [nh] op 26-03-1894, fabrieksarbeider grondwerker, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 08-11-1969. 
 
  Johannes Mattheus van Schaik, zn. van Johannes van Schaik en Betje Peperwortel, tr. (resp. 55 en 49 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 31-08-1949 met Emma Amalie Dudschuss, dr. van Friedrich Dudschuss en Auguste Marschall, geb. te Oese [Duitsland] op 02-05-1900. 
 
  Maartje du Mée, tr. (resp. 32 en 47 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 01-03-1933, (ontb. door overlijden) met Jacob Doornaar, zn. van Jan Doornaar, geb. te Amsterdam [nh] op 05-05-1885, broodbezorger / havenarbeider, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-02-1954. 
 . een dochter: 
  1.  Jacoba Helena Dina Doornaar, geb. te Amsterdam [nh] op 30-06-1933, ®, ovl. (89 jaar oud) op 08-03-2023, tr. (resp. 20 en 30 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11-05-1954, (gesch. resp. 33 en 42 jaar oud te Amsterdam [nh] op 23-11-1966) met Jacobus Meuwese, zn. van Jacobus Johannes Antonius Meuwese en Cornelia Koopman, geb. te Amsterdam [nh] op 07-01-1924, electrien; electro-monteur, ®, ovl. (77 jaar oud) te Sneek [fr] op 21-06-2001. . 2 dochters. 
  Jacob Doornaar, zn. van Jan Doornaar, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 25-11-1914, (ontb. door overlijden) met Dina Johanna Elisabeth Prent, dr. van Gerrit Hendrik Prent en Johanna Elisabeth Wesseling, geb. te Amsterdam [nh] op 28-07-1887, ovl. (30 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 01-08-1917. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Jan Doornaar, geb. te Amsterdam [nh] op 16-12-1914. 
  2.  Gerrit Doornaar, geb. te Amsterdam [nh] op 11-06-1917. 
  Jacob Doornaar, tr. (resp. 32 en 40 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 06-03-1918, (gesch. resp. 34 en 41 jaar oud te Amsterdam [nh] op 12-07-1919) met Alida Jantina Catharina Broek, geb. te Meppel [dr] op 07-02-1878. 
 
  Maartje du Mée, tr. (resp. 58 en 54 jaar oud) (3) te Amsterdam [nh] op 30-01-1959, (gesch. resp. 61 en 56 jaar oud te Amsterdam [nh] op 26-06-1961) met Wilhelmus Joannes Josephus Meijs, zn. van Johannes Meijs en Adriana Desmares, geb. te Tilburg [nb] op 19-11-1904, Fabriekwerker/draadmaker/spinner/grondwerker, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-09-1965. 
 
  Wilhelmus Joannes Josephus Meijs, zn. van Johannes Meijs en Adriana Desmares, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (1) te Tilburg [nb] op 10-05-1933, (gesch. resp. 50 en 46 jaar oud te Tilburg [nb] op 28-05-1955) met Maria Adriana Berta Ooijen, dr. van Marinus Ooijen en Johanna Maria Smits, geb. te Duisburg-Meiderich [Duitsland] op 17-10-1908, ovl. (67 jaar oud) te Tilburg [nb] op 01-10-1976. 
 . een zoon: 
  1.  Joannes Wilhelmus Meijs, geb. te Tilburg [nb] op 24-10-1933, ovl. (3 maanden oud) te Tilburg [nb] op 09-02-1934. 

XIr.  Jan Willem Christiaan Constant du Mée, zn. van Christiaan Constant du Mée (Xk) en Anna Maria Hangoor, geb. te Amsterdam [nh] op 17-06-1908, schipper / machinist / ass. bootsman / botenbaas, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 01-07-1936 met Gerdina Theodora Guitoneau, dr. van Johannes Andreas Guitoneau en Catharina Johanna Versteegh, geb. te Amsterdam [nh] op 06-10-1915, ovl. (29 jaar oud) te Ratingen-Land [Duitsland] op 09-03-1945. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Gerdina Theodora du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 05-10-1937, ovl. (77 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 23-10-2014, volgt XIIv
  2.  Jan Willem Christiaan Constant du Mee, geb. te Amsterdam [nh] op 14-03-1940, gelijktijdig met moeder overleden, ovl. (4 jaar oud) te Wittlaer, Düsseldorf [Duitsland] Akte werd opgemaakt op 8 november 1949 Lintorf, Duitsland op 09-03-1945. 
  Jan Willem Christiaan Constant du Mée, tr. (resp. 38 en 35 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 26-03-1947 met Willemina Aleida Schutte, dr. van Jan Willem Schutte en Aaltje Weerts, geb. te Hardenberg [ov] op 22-01-1912, ovl. (89 jaar oud) te Broek op Langedijk [nh] op 15-04-2001. 
 

XIs.  Anna Maria du Mée, dr. van Christiaan Constant du Mée (Xk) en Anna Maria Hangoor, geb. te Amsterdam [nh] op 01-01-1913, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19-01-1939 met Cornelis Zaal, zn. van Pieter Jacobus Zaal en Geertje Hartog, geb. te Amsterdam [nh] op 19-02-1909, electro-techniker. 
 

XIt.  Gerretje du Mée, dr. van Christiaan Constant du Mée (Xk) en Anna Maria Hangoor, geb. te Amsterdam [nh] op 26-11-1917, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) in 2009, tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 03-03-1937, (gesch. resp. 32 en 36 jaar oud te Amsterdam [nh] op 17-04-1950) met Martinus Johannes du Breuil, zn. van Pieter Matthijs Cornelis du Breuil en Johanna Adriana Hansen, geb. te Amsterdam [nh] op 20-06-1913, dagbladbezorger/ koopman in lompen/ havenarbeider en rijtuigpoetser, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23-07-1985. 
 . 2 zonen: 
  1.  Martinus Johannes du Breuil, geb. te Amsterdam [nh] op 10-07-1938, ovl. (6 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-04-1945. 
  2.  Rudolf du Breuil, geb. te Amsterdam [nh] op 25-06-1941, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-07-1942. 
  Martinus Johannes du Breuil, zn. van Pieter Matthijs Cornelis du Breuil en Johanna Adriana Hansen, tr. (37 jaar oud) (2) te Monnickendam [nh] op 12-05-1951. 
 
  Gerretje du Mée, tr. (resp. 37 en 47 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 10-08-1955 met Cornelis Remmert Krantz, zn. van Gerrit Hendrik Wilhelm Krantz en Johanna Frederika de Jong, geb. te Amsterdam [nh] op 22-08-1907, exp. knecht / cartonwerker. 
 
  Cornelis Remmert Krantz, zn. van Gerrit Hendrik Wilhelm Krantz en Johanna Frederika de Jong, tr. (32 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 25-10-1939, (gesch. 44 jaar oud te Amsterdam [nh] op 14-05-1952). 
 

XIu.  Joannes Antonius (Joop) du Mée, zn. van Hendricus Johannes du Mée (Xl) en Geertruida Theodora Nieuwenhoff, geb. te Amsterdam [nh] op 16-08-1913, laborant BPM, ovl. (96 jaar oud) te Zeist [ut] op 17-05-2010, gecr. te Bilthoven [ut] op 22-05-2010, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-06-1937 met Johanna Gravestein, dr. van Lodewijk Hendrik Gravestein en Johanna Josephina Strebus, geb. te Amsterdam [nh] op 12-05-1916, ovl. (87 jaar oud) te Zeist [ut] op 11-02-2004. 
 . een zoon: 
  1.  Raymond du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 25-06-1955, ovl. (33 jaar oud) te Delft [zh] op 04-09-1988, volgt XIIw

XIv.  Hendrik (Henny) du Mée, zn. van Hendrik du Mée (Xo) en Wilhelmina Antonia Lohnstein, geb. te Amsterdam [nh] op 19-02-1906, fotograaf, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 04-09-1935 met Belia Cornelia Maria (Belia) Pot, geb. te Amsterdam [nh] op 17-11-1909, Belia was de muze van de kunstschilder Frits du Mée. 
 . een dochter: 
  1.  Madeleine du Mée, geb. te Amsterdam [nh] op 24-04-1948, ovl. (72 jaar oud) op 03-01-2021, volgt XIIx

XIw.  Wilhelmina Antonia (Wil) du Mée, dr. van Hendrik du Mée (Xo) en Wilhelmina Antonia Lohnstein, geb. te Amsterdam [nh] op 11-08-1910, kinderjuffrouw, ® . tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Bussum [nh] op 30-12-1936 met Jacobus (Co) Faddegon, zn. van Gerard Herman Faddegon en Christina Amalia Carels, geb. te Amsterdam [nh] op 16-10-1909, cultuurtechniker; procuratiehouder. 
 

XIx.  Maria Anna du Mée, dr. van Hendrik du Mée (Xo) en Elisabeth Casteele, geb. te Amsterdam [nh] op 16-06-1913, ® . ovl. (78 jaar oud) te Oss [nb] op 09-12-1991, gecr. te Beuningen [ge] op 12-12-1991, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Breukelen-Nijenrode [ut] akte nr 20 op 28-10-1937 met Krijn Keuning, zn. van Evert Lourens Keuning en Neeltje Prins, geb. te Amsterdam [nh] op 27-04-1909, inspecteur verzekerings mij. 
 

XIy.  Elisabeth (Bep) du Mée, dr. van Hendrik du Mée (Xo) en Elisabeth Casteele, geb. te Amsterdam [nh] op 30-05-1914, Adres bij geboorte Franciscus Jacobus, Rozenstraat 13 's Gravenhage [zh] op 01-09-1938, ovl. (88 jaar oud) te Heeswijk-Dinther [nb] op 23-12-2002, tr. met haar achterneef Franciscus Elisa (Frans) du Mée (zie XIl). 
 

XIz.  Jacobus Johannes (Co) du Mée, zn. van Hendrik du Mée (Xo) en Elisabeth Casteele, geb. te Amsterdam [nh] op 16-05-1918, handelsreiziger; toneelspeler; vertegenwoordiger, ® . ovl. (68 jaar oud) te Nederhorst den Berg [ut] op 07-06-1986, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29-04-1944 met Petronella Maria Louisa (Nel) Noest, dr. van Cornelis Johannes Noest en Elisabeth Wessel, geb. te Leiden [zh] op 22-07-1917, dienstbode, ® . ovl. (77 jaar oud) te Uitwellingerga [fr] op 30-10-1994. 
 
  Petronella Maria Louisa (Nel) Noest, dr. van Cornelis Johannes Noest en Elisabeth Wessel, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 07-12-1939, (gesch. resp. 25 en 27 jaar oud te Amsterdam [nh] op 28-06-1943) met Jan Andries Sturm, zn. van Andries Jacob Sturm en Regina Magdalena Goeman, geb. te Middelburg [ze] op 30-06-1915, korps politie troepen, ® . Hoog Vinschestraat 113 Tilburg [nb] op 10-10-1917. 
 

XIaa.  Cornelia du Mée, dr. van Johan Willem Gerardus du Mée (Xq) en Maria Theodora Bakker, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-07-1900, ® . ovl. (57 jaar oud) te Delft [zh] BS overlijdens Inventarisnummer 15.677 Nummer 355 op 16-06-1958, tr. (resp. 18 en 27 jaar oud) (1) te Batavia [Indonesië] op 10-05-1919 met Jan Scheepmaker, zn. van Cornelis Johannes Scheepmaker en Maria Bakker, geb. te Delft [zh] op 13-05-1891, militair / agent van politie, ovl. (32 jaar oud) te Batavia [Indonesië] op 11-02-1924. 
 
  Cornelia du Mée, tr. (2) met Bernard Cornelis Barend van Battum, zn. van Hendrik Bernardus van Battum en Constantina Petronella Pouwels, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30-05-1903, bediende Rotterdamse Lloijd, ovl. (41 jaar oud) te Indische Oceaan Nabij Benkoelen a/B Junyo Maru [sm, Indonesië] verdronken op zee als krijgsgevangene op 18-09-1944. 
 

XIab.  Alida Hendrika du Mée, dr. van Johan Willem Gerardus du Mée (Xq) en Maria Theodora Bakker, geb. te 's Gravenhage [zh] op 29-11-1902, ® . tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) te Batavia [Indonesië] op 01-09-1921 met Hendrik Smakman, zn. van Theodorus Smakman en Maria Johanna Ederzeel, geb. te Amsterdam [nh] op 22-05-1897, techniker. 
 

XIac.  Francisca Theodora Maria du Mée, dr. van Johan Willem Gerardus du Mée (Xq) en Maria Theodora Bakker, geb. te 's Gravenhage [zh] op 06-01-1909, ® . ovl. (71 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] in 12-1980, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Batavia(Voormalig Ned. Indie) [NOI] op 09-08-1932 met Arie (Ad) Keyser, geb. te Amsterdam [nh] op 24-04-1907, oa Oud directeur postspaarbank in Nederlands Indie, ® . ovl. (86 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 10-09-1993, gecr. te 's Gravenhage [zh] op 14-09-1993. 
 . een dochter: 
  1.  Hilda Thérésia Keyser, geb. te Makassar (Voormalig Ned. Indie) [NOI] op 29-01-1935, ® . ovl. (hoogstens 58 jaar oud) voor 1993. 
  Arie (Ad) Keyser, tr. (2) met J M Bosselaar
 

XIad.  Cornelia Johanna (Cor) du Mée, dr. van Cornelis Pieter du Mée (Xr) en Johanna Catharina Bach, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-04-1915, ® . ovl. (83 jaar oud) te Wamel [ge] op 25-07-1998, tr. met Jan Knuever
 

XIae.  Willempje Gerardina (Willie) du Mée, dr. van Gerardus Franciscus du Mée (Xt) en Jannetje Adriana Gerdina van der Meiden, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 17-09-1918, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) in 2011, tr. (ongeveer 26 jaar oud) in 1945 met Klerk
 . een dochter: 
  1.  Marian Klerk, tr. met van Keulen. . 

Generatie XII

XIIa.  Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie Dumee, zn. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 25-05-1921, magazijnbediende, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 03-1968, tr. (22 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 09-1943. 
 . een zoon: 
  1.  Levenloos geboren zoon Dumee, geb. te Rotterdam [zh] na zwangerschap van vermoedelijk 7 maanden op 29-05-1944, ® . 

XIIb.  Teunis Jacobus Dumee, zn. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 10-07-1922, chauffeur;, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-09-1969, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] vermoedelijk 17-03-1943 met Adriana (Sjaan) Kloot, dr. van Aart Kloot en Elisabeth Korver, geb. te Rotterdam [zh] op 01-12-1923, ® . ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-04-1998. 
 . een zoon: 
  1.  Levenloos geboren zoon Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 05-01-1945, ® . 

XIIc.  Domus Dumee, zn. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 09-11-1923, ovl. (54 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 12-02-1978, tr. met Maria Elisabeth Allart, dr. van Arie Allart en Pieternella Johanna van As, geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1927, ovl. (70 jaar oud) vermoedelijk 1998. 
 . een dochter: 
  1.  Josina Marina Elisabeth (Joke) Dumee, geb. te Rotterdam [zh] in 1952, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Houston, Texas [tx, Verenigde Staten] op 17-01-2023, volgt XIII

XIId.  Josina Marina (Jo) Dumee, dr. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 20-06-1926, ovl. (86 jaar oud) te Gouda [zh] op 20-06-2012, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 18 jaar oud) circa 1945 met Auke Honderd, zn. van Jan Honderd en Jacoba Johanna Bijleveld, geb. te Rotterdam [zh] op 08-07-1926, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-05-1986. 
 

XIIe.  Marinus Adrianus Dumee, zn. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 16-11-1927, ovl. (84 jaar oud) te Hoogvliet [zh] op 14-02-2012, otr. te Rotterdam [zh] in 07-1951, tr. (23 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 08-1951. 
 

XIIf.  Pieternella Dumee, dr. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 24-07-1929, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-05-2006, tr. (resp. 17 en 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-06-1947 met Arie Reedijk, zn. van Cornelis Reedijk en Willempje van der Linden, geb. te Rotterdam [zh] op 17-09-1926, ovl. (41 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-01-1968. 
 . een kind: 
  1.  Levenloos geboren kind Reedijk, geb. te Rotterdam [zh] op 05-08-1957. 

XIIg.  Margaretha Adriana Dumee, dr. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 03-11-1931, ovl. (57 jaar oud) te Hellevoetsluis [zh] op 09-09-1989, tr. 
 

XIIh.  Adriana (Jeanne) Dumee, dr. van Johannes Jacobus (Jan) Dumee (XIa) en Josina Marina (Sien) Haze, geb. te Rotterdam [zh] op 12-07-1933, ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-08-1957, tr. met Tommy Alfred Jacob Wiersma, zn. van Allert Jacob Wiersma en Geertruida Johanna Dreijer, geb. te Haarlem [nh] op 19-01-1931, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-10-1995. 
 
  Tommy Alfred Jacob Wiersma, zn. van Allert Jacob Wiersma en Geertruida Johanna Dreijer, tr. (28 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 15-04-1959. 
 

XIIi.  Johannes Jacobus Gijsbertus Anthonie (Joop) Dumee, zn. van Teunis Jacobus (Koos) Dumee (XIb) en Geertje Maria (Geertje) van den Houten, geb. te Rotterdam [zh] op 25-05-1924, ®, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-03-2004, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 10-1954 met Laurensje Adriana (Laura) de Geus, dr. van Abraham (Bram) de Geus en Johanna Adriana Maria (Anna) Smits, geb. te Rotterdam [zh] op 21-02-1926, ® . ovl. (92 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-12-2018. 
 

XIIj.  Jannie Marina (Jannie) Dumee, dr. van Teunis Jacobus (Koos) Dumee (XIb) en Geertje Maria (Geertje) van den Houten, geb. te Rotterdam [zh] op 05-09-1926, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 1995, otr. te Rotterdam [zh] eind april in 04-1954, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-05-1954 met Henricus Johannes (Henk) Langendam, zn. van Wilhelmus Cornelis Langendam en Johanna Catharina Louwhoff, geb. te Rotterdam [zh] op 05-08-1924, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] vermoedelijk 28-05-2004, gecr. te Rotterdam [zh] op 04-06-2004. 
 

XIIk.  Teunis Jacobus (Koos) Dumee, zn. van Teunis Jacobus (Koos) Dumee (XIb) en Geertje Maria (Geertje) van den Houten, geb. te Rotterdam [zh] op 24-10-1931, Kweekte kanaries, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-03-2012, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-06-1956 met Lena (Lenie) Hofman, dr. van Cornelis (Kees) Hofman en Jacoba (Co) Vrolijks, geb. te Rotterdam [zh] op 06-07-1933, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-06-2009. 
 

XIIl.  Maaike Dumee, dr. van Pieter (Piet) Dumee (XIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 07-07-1930, ovl. (89 jaar oud) op 31-03-2020, begr. op 06-04-2020, tr. (23 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 02-1954. 
 

XIIm.  Willem (Wim) Dumee, zn. van Pieter (Piet) Dumee (XIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 09-08-1931, ovl. (91 jaar oud) op 14-01-2023, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 17-03-1955, (gesch. resp. ongeveer 49 en ongeveer 48 jaar oud te Rotterdam [zh] in 1981) met Lena (Lenie) Barendswaard, dr. van Abraham Gerardus Barendswaard en Jacoba van der Velde, geb. te Rotterdam [zh] op 28-12-1932, ovl. (88 jaar oud) op 20-02-2021. 
 
  Willem (Wim) Dumee, tr. (65 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 21-08-1996. 
 

XIIn.  Pieter Adrianus Theodorus (Piet) Dumee, zn. van Pieter (Piet) Dumee (XIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 19-02-1935, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-01-2012, tr. (22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-11-1957, (gesch. ongeveer 46 jaar oud in 1981). 
 

XIIo.  Adrianus Jan (Arie) Dumee, zn. van Pieter (Piet) Dumee (XIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 15-09-1936, ovl. (61 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 01-03-1998, tr. 
 

XIIp.  Margje (Marrie) Dumee, dr. van Pieter (Piet) Dumee (XIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Rotterdam [zh] op 14-06-1940, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-07-2017, gecr. te Rotterdam [zh] op 29-07-2017, tr. (18 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 11-1958. 
 

XIIq.  Teunis Klaas Cornelius (Ton) Dumee, zn. van Pieter (Piet) Dumee (XIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Rotterdam [zh] op 13-11-1941, loodgieter, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-2012, otr. te Rotterdam [zh] in 01-1964, tr. (22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-03-1964. 
 . een dochter: 
  1.  Christina Dumee, geb. te Rotterdam [zh] op 09-02-1965, ovl. (2 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 11-02-1965. 

XIIr.  Jacoba (Cobie) Dumee, dr. van Pieter (Piet) Dumee (XIh) en Margje Boelhouwer, geb. te Rotterdam [zh] op 05-02-1952, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-07-2017, gecr. te Rotterdam [zh] op 26-07-2017, tr. (25 jaar oud) te Bremen [Duitsland] op 22-07-1977. 
 

XIIs.  Frederick A (Jack) du Mée, zn. van Jacobus Frederik Andries (Jack) du Mée (XIj) en Louise Ernestine van Ligten, geb. te Haarlem [nh] op 21-11-1921, ovl. (87 jaar oud) te Appleton, Wisconsin [Verenigde Staten] at the Appleton Medical Center op 09-02-2009, begr. Graceland Cemetery
Clintonville, Waupaca County, Wisconsin
, tr. (22 jaar oud) te Atlanta, Georgia [Verenigde Staten] op 31-12-1943. 
 

XIIt.  Fredrik George Lodewijk (Frits) du Mée, zn. van Fredrik George Lodewijk du Mée (XIk) en Johanna Maria Sophia Rous, geb. te Amsterdam [nh] op 02-03-1930, arts, ® . ovl. (68 jaar oud) te Sneek [fr] op 16-05-1998, tr. (1) met José Rietveld
 
  Fredrik George Lodewijk (Frits) du Mée, tr. (28 jaar oud) (2) te Vught [nb] op 12-03-1958, (gesch. 45 jaar oud te Vught [nb] op 28-05-1975). 
 

XIIu.  Alida Maria du Mée, dr. van Jan Willem du Mée (XIp) en Anna Maria Cornelia Pielstroom, geb. te Amsterdam [nh] op 13-09-1928, onderwijzeres, ®, ovl. (90 jaar oud) te Halfweg, Haarlemmermeer [nh] op 16-12-2018, gecr. te Amsterdam [nh] Cremetorium Westgaarde, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 02-05-1953 met Rudolf van Ruth, zn. van Cornelis van Ruth en Wilhelmina Hendrika Jacoba Mol, geb. te Amsterdam [nh] op 05-07-1925, kantoorbediende; bankbeambte, ® . ovl. (hoogstens 92 jaar oud) voor 2018. 
 

XIIv.  Gerdina Theodora du Mée, dr. van Jan Willem Christiaan Constant du Mée (XIr) en Gerdina Theodora Guitoneau, geb. te Amsterdam [nh] op 05-10-1937, ® . ovl. (77 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 23-10-2014, otr. te Rotterdam [zh] in 02-1958, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-02-1958 met Simon Catsburg, zn. van Klaas Catsburg en Cornelia Herpst, geb. te Rotterdam [zh] op 14-03-1931, ® . ovl. (80 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 12-08-2011. 
 

XIIw.  Raymond du Mée, zn. van Joannes Antonius (Joop) du Mée (XIu) en Johanna Gravestein, geb. te Amsterdam [nh] op 25-06-1955, ®, ovl. (33 jaar oud) te Delft [zh] op 04-09-1988, gecr. te Rijswijk, [zh] op 08-09-1988, relatie. 
 

XIIx.  Madeleine du Mée, dr. van Hendrik (Henny) du Mée (XIv) en Belia Cornelia Maria (Belia) Pot, geb. te Amsterdam [nh] op 24-04-1948, ® . ovl. (72 jaar oud) op 03-01-2021, tr. met ? de Visser
 

Generatie XIII

XIII.  Josina Marina Elisabeth (Joke) Dumee, dr. van Domus Dumee (XIIc) en Maria Elisabeth Allart, geb. te Rotterdam [zh] in 1952, ® in haar slaap overleden, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Houston, Texas [tx, Verenigde Staten] op 17-01-2023, tr. (ongeveer 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-07-1971, (gesch.).