Genealogie van Harmannus Dercks Hartzma.
Genealogie van Harmannus Dercks Hartzma.

Generatie I

I.  Harmannus Dercks Hartzma, geb. circa 1599, Controleur van het fort Bourtange, tr. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Groningen [gr] op 10-07-1624 met Baweijen (Bawe) Knotte
 
  Baweijen (Bawe) Knotte, tr. (1) te Groningen [gr] op 20-08-1618, (ontb. door overlijden) met Martinus Schonerus
 
  Harmannus Dercks Hartzma, tr. (ongeveer 36 jaar oud) (2) te Groningen [gr] op 23-01-1636 met Heyeltien Siurtzema ( Siurtsma ), dr. van Wiebe Suertz en Aeffijn Eelts
 . 3 kinderen: 
  1.  Derck Hartzma
  2.  Lammichje Hartzma, geb. te Bourtange [gr]. 
  3.  Wibrandus Hartzma, geb. te Westerwolde [gr] in 1652, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Eenrum [gr] op 29-09-1727, volgt II

Generatie II

II.  Wibrandus Hartzma, zn. van Harmannus Dercks Hartzma (I) (Controleur van het fort Bourtange) en Heyeltien Siurtzema ( Siurtsma ), geb. te Westerwolde [gr] in 1652, predikant, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Eenrum [gr] op 29-09-1727, tr. (resp. ongeveer 30 en 19 jaar oud) (1) te Groningen [gr] op 07-09-1682, (ontb. door overlijden) met Magdalena Trommius, dr. van Abraham Trommius (Dominee) en Hillegonda Martinus, geb. te Haren [gr] op 28-01-1663, ovl. (29 jaar oud) te Eenrum [gr] op 12-04-1692. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Abrahamus Hartzma, geb. te Groningen [gr] op 24-08-1683, ovl. (49 jaar oud) te Jukwerd [gr] op 07-02-1733, volgt III
  2.  Hermannus Hartzma, geb. te Mensingeweer (Leens) [gr] op 21-10-1684, ged. te Mensingeweer (Leens) [gr] op 26-10-1684. 
  3.  Johannes Martinus Hartzma, geb. te Eenrum [gr] op 08-06-1687, ged. te Eenrum [gr] op 12-06-1687, ovl. (3 jaar oud) te Eenrum [gr] op 08-09-1690. 
  4.  Hillegonda Hartzma, geb. te Eenrum [gr] op 20-06-1689, ged. te Eenrum [gr] op 23-06-1689. 
  5.  Johanes Martinus Hartzma, geb. te Eenrum [gr] op 10-09-1691, ovl. (7 maanden oud) te Eenrum [gr] op 10-04-1692. 
  Wibrandus Hartzma, otr. (ongeveer 47 jaar oud) (2) te Groningen [gr] op 01-08-1699, tr. met Catherine Maria Menning, geb. te Frankenthal [rp, Duitsland]. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Harmannus Hartzma, geb. te Eenrum [gr] op 30-05-1700, ged. te Eenrum [gr] op 02-06-1700, ovl. (23 jaar oud) te Eenrum [gr] op 20-09-1723. 
  2.  Johannes Martinus Hartzma, geb. te Eenrum [gr] op 04-08-1701, ged. te Eenrum [gr] op 04-08-1701, ovl. te Eenrum [gr] circa 1701. 
  3.  Helena Magdalena Hartzma, geb. te Eenrum [gr] op 08-07-1702, ged. te Eenrum [gr] op 09-07-1702. 
  4.  Johannes Martinus Hartzma, ged. te Eenrum [gr] op 26-08-1703, ovl. te Eenrum [gr] circa 1703. 
  5.  Johannes Martinus Hartzma, geb. te Eenrum [gr] op 10-09-1704, ged. te Eenrum [gr] op 14-09-1704. 
  6.  Margaretha Elisabeth Hartzma, geb. te Eenrum [gr] op 29-08-1706, ged. te Eenrum [gr] op 05-09-1706. 

Generatie III

III.  Abrahamus Hartzma, zn. van Wibrandus Hartzma (II) (predikant) en Magdalena Trommius, geb. te Groningen [gr] op 24-08-1683, ged. te Groningen [gr] op 26-08-1683, ovl. (49 jaar oud) te Jukwerd [gr] op 07-02-1733, relatie met Maria Meijers
 . 8 kinderen: 
  1.  Magdalena Hartzma, geb. te Jukwerd [gr] op 24-09-1715. 
  2.  Anna Margareta Hartzma, geb. te Jukwerd [gr] op 18-01-1717, ovl. (jonger dan één jaar oud) te Jukwerd [gr] in 1717. 
  3.  Anna Margaret Hartzma, geb. te Jukwerd [gr] op 17-03-1718, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) te Jukwerd [gr] voor 1724. 
  4.  Wybrandus Hartzma, geb. te Jukwerd [gr] op 06-03-1719. 
  5.  David Hartzma, geb. te Jukwerd [gr] op 15-06-1723, ovl. (hoogstens 7 jaar oud) te Jukwerd [gr] voor 1730. 
  6.  Anna Margret Hartzma, geb. te Jukwerd [gr] op 17-09-1724. 
  7.  Maria Regina Hartzma, geb. te Jukwerd [gr] op 25-02-1727. 
  8.  David Hartzma, geb. te Jukwerd [gr] op 29-01-1731, ovl. (76 jaar oud) te Aduard [gr] op 10-09-1807, volgt IV

Generatie IV

IV.  David Hartzma, zn. van Abrahamus Hartzma (III) en Maria Meijers, geb. te Jukwerd [gr] op 29-01-1731, Bakker, Ouderling van de gereformeerde kerk te Zuidhorn, ovl. (76 jaar oud) te Aduard [gr] op 10-09-1807, tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Zuidhorn [gr] op 01-01-1753 met Margaretha Harms, geb. in 1727, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Zuidhorn [gr] op 05-09-1800. 
 . 9 kinderen: 
  1.  Maria Hartzma, ged. te Zuidhorn [gr] op 14-10-1753. 
  2.  Abraham Davids Hartzma, geb. te Zuidhorn [gr] op 12-01-1755, ovl. (63 jaar oud) te Ezinge [gr] op 16-09-1818, volgt V
  3.  Grietje Hartzma, ged. te Zuidhorn [gr] op 10-10-1756. 
  4.  Anna Margaret Hartzma, ged. te Zuidhorn [gr] op 20-11-1757. 
  5.  Trijntje Hartzma, ged. te Zuidhorn [gr] op 02-12-1759. 
  6.  Helena Johanna Hartzma, ged. te Zuidhorn [gr] op 20-12-1761. 
  7.  Harm Hartzma, ged. te Zuidhorn [gr] op 11-03-1764. 
  8.  Catherine Hartzma, ged. te Zuidhorn [gr] op 10-11-1765. 
  9.  Jantje Hartzma, ged. te Zuidhorn [gr] op 27-09-1767. 

Generatie V

V.  Abraham Davids Hartzma, zn. van David Hartzma (IV) (Bakker) en Margaretha Harms, geb. te Zuidhorn [gr] op 12-01-1755, landbouwer, ovl. (63 jaar oud) te Ezinge [gr] op 16-09-1818, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) te Feerwerd, Gem. Ezinge [gr] op 23-04-1780 met Boukje Franssens, dr. van Frans Douwes (Boer en deken) en Jantien Peters, geb. te Feerwerd [gr] op 08-12-1754, ovl. (43 jaar oud) te Ezinge [gr] op 17-10-1798. 
 . 3 kinderen: 
  1.  David Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 29-07-1781. 
  2.  Frans Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 18-09-1783. 
  3.  Margarita Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 25-11-1785. 
  Abraham Davids Hartzma, tr. (resp. 44 en 21 jaar oud) (2) te Ezinge [gr] op 10-02-1799 met Riemke Gerrits, dr. van Gerrit Jan (Boer) en Ida Luurts, geb. te Ezinge [gr] op 22-01-1778, landbouwersche, ovl. (65 jaar oud) te Zuidhorn [gr] op 28-07-1843. 
 . 8 kinderen: 
  1.  Grietje Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 17-03-1800. 
  2.  Gerrit Abrahams Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 04-01-1802, ovl. (35 jaar oud) te Warffum [gr] op 27-03-1837, volgt VIa
  3.  Ieda Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 09-08-1804, ged. te Lutjegast [gr] op 02-09-1804. 
  4.  Harm Hartzema, geb. te Lutjegast [gr] op 24-01-1807, ovl. (83 jaar oud) te Euvelgunne op 18-06-1890, volgt VIb
  5.  Maria Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 25-09-1812. 
  6.  Ellie Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 28-10-1813. 
  7.  Jan Abrahams Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 30-09-1815, ovl. (78 jaar oud) te Ezinge [gr] op 16-01-1894, volgt VIc
  8.  Helena Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 27-01-1818. 

Generatie VI

VIa.  Gerrit Abrahams Hartzema, zn. van Abraham Davids Hartzma (V) (landbouwer) en Riemke Gerrits (landbouwersche), geb. te Ezinge [gr] op 04-01-1802, ged. te Lutjegast [gr] op 23-01-1802, bakkersknegt, korenschipper, ovl. (35 jaar oud) te Warffum [gr] op 27-03-1837, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Warffum [gr] op 12-05-1827 met Martjen Cornelis Monnengh, dr. van Cornelis Monnengh en Trijntje Jochums Oortman, geb. te Bedum [gr] op 25-12-1802, naaister. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Trientje Hartzema, geb. te Warffum [gr] op 15-06-1828. 
  2.  Abraham Hartzema, geb. te Warffum [gr] op 12-04-1835, volgt VIIa

VIb.  Harm Hartzema, zn. van Abraham Davids Hartzma (V) (landbouwer) en Riemke Gerrits (landbouwersche), geb. te Lutjegast [gr] op 24-01-1807, ged. te Lutjegast [gr] op 22-02-1807, ovl. (83 jaar oud) te Euvelgunne op 18-06-1890, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Oldehove [gr] op 25-11-1837 met Eelje Douwes Wolters, dr. van Douwe Wolters (Boer) en Trijntje Kornelis Schuiringa, geb. te Feerwerd [gr] op 21-06-1812, ovl. (44 jaar oud) te Oldehove [gr] op 15-12-1856. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Riemke Hartzema, geb. te Oldehove [gr] op 09-09-1838. 
  2.  Douwe Hartzema, geb. te Oldehove [gr] op 20-08-1841. 
  3.  Abraham Hartzema, geb. te Oldehove [gr] op 22-12-1843, ovl. (73 jaar oud) te Muskegon, Michican [Verenigde Staten] op 13-01-1917, volgt VIIb
  4.  Trijntje Hartzema, geb. te Oldehove [gr] op 01-07-1847. 
  5.  Wiepke Hartzema, geb. te Oldehove [gr] op 26-12-1849. 

VIc.  Jan Abrahams Hartzema, zn. van Abraham Davids Hartzma (V) (landbouwer) en Riemke Gerrits (landbouwersche), geb. te Ezinge [gr] op 30-09-1815, arbeider, ovl. (78 jaar oud) te Ezinge [gr] op 16-01-1894, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (1) te Zuidhorn [gr] op 18-05-1844 met Trijntje Annes Leekstra, dr. van Anne Simons Leekstra (gardenier) en Janke Douwes Edema (arbeidster), geb. te Bornwird Gem. Westdongeradeel op 20-11-1818, ovl. (38 jaar oud) te Ezinge [gr] op 26-08-1857. 
 . een zoon: 
  1.  Abraham Hartzema, geb. te Noordhorn [gr] op 21-02-1845, ovl. (68 jaar oud) te Rasquert Gem. Baflo [gr] op 07-10-1913, volgt VIIc
  Jan Abrahams Hartzema, tr. (2) met Aaltje Jacobs Schipper
 

Generatie VII

VIIa.  Abraham Hartzema, zn. van Gerrit Abrahams Hartzema (VIa) (bakkersknegt, korenschipper) en Martjen Cornelis Monnengh (naaister), geb. te Warffum [gr] op 12-04-1835, kleermakersknecht, tr. (resp. 23 en ongeveer 35 jaar oud) te Termunten [gr] op 16-09-1858 met Hinderyka Bakker, dr. van Roelf Bakker en Fenna Arends Redeker, geb. te Woldendorp [gr] in 1823, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Termunten [gr] op 24-01-1860. 
 . een zoon: 
  1.  Gerrit Hartzema, geb. te Woldendorp [gr] in 1859, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Groningen [gr] op 25-07-1942, volgt VIIIa

VIIb.  Abraham Hartzema, zn. van Harm Hartzema (VIb) en Eelje Douwes Wolters, geb. te Oldehove [gr] op 22-12-1843, ovl. (73 jaar oud) te Muskegon, Michican [Verenigde Staten] op 13-01-1917, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Ezinge [gr] op 21-07-1873 met Annegien Boersema, dr. van Mente Jans Boersema en Mattje Theodorie, geb. te Wierum, (Aduard) [gr] op 20-02-1843. 
 . 5 zonen: 
  1.  Harm Hartsema, geb. te Feerwerd [gr] op 16-04-1874, ovl. (3 maanden oud) te Ezinge [gr] op 24-07-1874. 
  2.  Harm (Harry) Hartsema, geb. te Feerwerd [gr] op 18-05-1875, ovl. (47 jaar oud) te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 04-01-1923, volgt VIIIb
  3.  Jan Hartsema, geb. te Groningen [gr] op 04-12-1879, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1882. 
  4.  John Hartsema, geb. te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 04-04-1882, volgt VIIIc
  5.  Abraham Hartsema, geb. te Muskegon, Michican [Verenigde Staten] op 15-06-1885, ovl. (79 jaar oud) te State Michigan [Verenigde Staten] in 11-1964, volgt VIIId

VIIc.  Abraham Hartzema, zn. van Jan Abrahams Hartzema (VIc) (arbeider) en Trijntje Annes Leekstra, geb. te Noordhorn [gr] op 21-02-1845, arbeider; boerenknecht, ovl. (68 jaar oud) te Rasquert Gem. Baflo [gr] op 07-10-1913, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Ezinge [gr] op 16-05-1874 met Jantje van Dijk, dr. van Jannus Hendriks van Dijk en Henderika Alberts Horneman (arbeidster), geb. te Saaksum [gr] op 07-12-1845, dienstmeid, ovl. (77 jaar oud) te Rasquert Gem. Baflo [gr] op 06-04-1923. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Jan Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 30-07-1874, ovl. (67 jaar oud) te Warffum [gr] op 27-02-1942, volgt VIIIe
  2.  Jans Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 31-01-1877, ovl. (8 jaar oud) te Ezinge [gr] op 16-12-1885. 
  3.  Tiemen Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 23-08-1879, volgt VIIIf
  4.  Henricus Hartzema, geb. te Ezinge [gr] op 08-02-1882, ovl. (36 jaar oud) te Deventer [ov] op 02-11-1918, volgt VIIIg
  5.  Hendriktje Hartzema, geb. te Oldenhove op 23-07-1887. 

Generatie VIII

VIIIa.  Gerrit Hartzema, zn. van Abraham Hartzema (VIIa) (kleermakersknecht) en Hinderyka Bakker, geb. te Woldendorp [gr] in 1859, kuiper, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Groningen [gr] op 25-07-1942, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te 't Zandt [gr] op 18-11-1882 met Janna Vegter, dr. van Willem Vegter en Aafke Star, geb. te Oosterwijtwerd [gr] in 1861, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Groningen [gr] op 09-01-1938. 
 . een zoon: 
  1.  Willem Hartzema, geb. te 't Zandt [gr] in 1887, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te 't Zandt [gr] op 28-08-1909 met Klaaske van der Berg, dr. van Jetze van der Berg en Grietje Booitsma, geb. te Pieterzijl [gr] in 1883. . tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 27-05-1914 met zijn tante Tektje Vegter, dr. van Willem Vegter en Aafke Star, geb. te Grijpskerk [gr] in 1888. . 

VIIIb.  Harm (Harry) Hartsema, zn. van Abraham Hartzema (VIIb) en Annegien Boersema, geb. te Feerwerd [gr] op 18-05-1875, ovl. (47 jaar oud) te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 04-01-1923, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Michigan [Verenigde Staten] in 1901 met Hatty Ritman, geb. te Nederlands op 22-10-1879, ovl. (63 jaar oud) te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] in 09-1943. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Abraham Hartsema, geb. te Michigan [Verenigde Staten] op 20-07-1902, ovl. (72 jaar oud) te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 08-07-1975, tr. met Anna Thorton, geb. op 13-03-1896, ovl. (77 jaar oud) te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 02-11-1973. . 
  2.  Arnold Buster Hartsema, geb. te Michigan [Verenigde Staten] op 24-11-1908, ovl. (65 jaar oud) te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 20-04-1974, tr. met Alice Wiechner, geb. op 29-12-1910, ovl. (77 jaar oud) te Dalton, Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 16-01-1988. . 
  3.  Harold Hartsema, geb. te Michigan [Verenigde Staten] op 24-11-1908, ovl. (59 jaar oud) te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] in 10-1968, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) te Inrrehauin Indiana [Verenigde Staten] op 07-01-1932 met Evelyn Ebba Hazel Pedersen, dr. van Jack Pedersen en Eva Muskovin, geb. te Fort Wayne, Indiana [Verenigde Staten] op 28-10-1913, ovl. (78 jaar oud) te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 07-08-1992. . 
  4.  Marjorie Hartsema, geb. te Michigan [Verenigde Staten] in 1915, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in 2002, tr. met Ernie Hanson. . 

VIIIc.  John Hartsema, zn. van Abraham Hartzema (VIIb) en Annegien Boersema, geb. te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 04-04-1882, tr. met Jenny Dijksterhuis, geb. te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 11-06-1883, ovl. (87 jaar oud) te Fremont, Newaygo, Michigan [Verenigde Staten] in 09-1970. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Abraham John Hartsema, geb. te Muskegon Michigan [Verenigde Staten] op 11-10-1907, ovl. (81 jaar oud) te Fremont, Newaygo, Michigan [Verenigde Staten] op 30-07-1989, tr. (35 jaar oud) te Kent City, Mi [Verenigde Staten] op 16-05-1943 met Ann Matuzensky, geb. te Ohio [Verenigde Staten]. . 
  2.  Genevieve Hartsema, geb. te Muskegon, Michican [Verenigde Staten] op 19-06-1911, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 03-04-1935 met Howard Alvin Davis, zn. van John Alvin Davis en Matie Elizabeth Haring, geb. te Brighton, Michigan [Verenigde Staten] op 25-06-1909. . 

VIIId.  Abraham Hartsema, zn. van Abraham Hartzema (VIIb) en Annegien Boersema, geb. te Muskegon, Michican [Verenigde Staten] op 15-06-1885, ovl. (79 jaar oud) te State Michigan [Verenigde Staten] in 11-1964, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Muskegon Michigan [Verenigde Staten] op 10-05-1910 met Dena (Jennie) de Boer, geb. te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 30-04-1887, ovl. (76 jaar oud) te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 31-07-1963. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Abraham Julius Hartsema, geb. te Norton Shores, Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 09-11-1911, ovl. (84 jaar oud) te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 20-05-1996, tr. (27 jaar oud) op 08-03-1939 met Margaret Green. . 
  2.  Cornelia Hartsema, geb. te Norton Shores, Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 18-08-1915, ovl. (82 jaar oud) te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten] op 27-05-1998. 

VIIIe.  Jan Hartzema, zn. van Abraham Hartzema (VIIc) (arbeider; boerenknecht) en Jantje van Dijk (dienstmeid), geb. te Ezinge [gr] op 30-07-1874, boerenknecht, ovl. (67 jaar oud) te Warffum [gr] op 27-02-1942, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Winsum [fr] op 18-05-1901 met Hemmina Moes, dr. van Jan Moes en Wietelina Wetsema, geb. te Garnwerd Gem. Ezinge [gr] op 02-03-1879, dienstmeid, ovl. (65 jaar oud) te Warffum [gr] op 01-07-1944. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Abraham Hartzema, geb. te Baflo [gr] op 06-01-1902, handelsreiziger, tr. (resp. 29 en ongeveer 31 jaar oud) te Kampen [ov] op 15-10-1931, (gesch. resp. 54 en ongeveer 56 jaar oud te Kampen [ov] op 06-07-1956) met Elizabeth Catharina van der Kaaij, dr. van Antoon van der Kaaij en Elizabeth Catharina Janssen, geb. te Kampen [ov] in 1900. . 
  2.  Wiedelina Hartzema, geb. te Baflo [gr] op 22-06-1903. 
  3.  Jantje Hartzema, geb. te Baflo [gr] op 23-06-1905. 
  4.  Johanna Hartzema, geb. te Baflo [gr] op 16-09-1918, ovl. (85 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 06-02-2004, volgt IXa

VIIIf.  Tiemen Hartzema, zn. van Abraham Hartzema (VIIc) (arbeider; boerenknecht) en Jantje van Dijk (dienstmeid), geb. te Ezinge [gr] op 23-08-1879, tr. (22 jaar oud) te Warffum [gr] op 05-03-1902 met Anje Tegeler, dr. van Carl Heinrich Tegeler (daglooner) en Trientje Vogel, geb. te Warffum [gr], dienstmeid, ovl. te Baflo [gr] op 15-03-1943. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Abraham Hartzema, geb. te Rasquert Gem. Baflo [gr] op 04-05-1902. 
  2.  Hendrik Hartzema, geb. te Rasquert Gem. Baflo [gr] op 08-06-1903. 
  3.  Nn Hartzema, geb. en ovl. te Den Andel Gem. Baflo [gr] op 28-12-1904. 
  4.  Jan Hartzema, geb. te Baflo [gr] in 1907, ovl. te Baflo [gr] op 25-03-1907. 

VIIIg.  Henricus Hartzema, zn. van Abraham Hartzema (VIIc) (arbeider; boerenknecht) en Jantje van Dijk (dienstmeid), geb. te Ezinge [gr] op 08-02-1882, ovl. (36 jaar oud) te Deventer [ov] op 02-11-1918, tr. met Johanna Gerritdina Slijkhuis, dr. van Theodorus Slijkhuis en Elisabeth Abigaelle Jansen
 . 2 kinderen: 
  1.  Abraham Hartzema, geb. te Deventer [ov] op 19-07-1906, ovl. (68 jaar oud) te Deventer [ov] op 15-08-1974, volgt IXb
  2.  Elisabeth Abigaëlle Hartzema, geb. te Deventer [ov] op 19-05-1908, strijkster, tr. (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Deventer [ov] op 27-12-1928 met Martinus Josephus Franciscus Wessels, zn. van Martinus Josephus Franciscus Wessels en Johanna Everdina Gerritsen, geb. te Deventer [ov] in 1905, strijker. . 

Generatie IX

IXa.  Johanna Hartzema, dr. van Jan Hartzema (VIIIe) (boerenknecht) en Hemmina Moes (dienstmeid), geb. te Baflo [gr] op 16-09-1918, ovl. (85 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 06-02-2004, tr. (resp. 35 en 44 jaar oud) te Warffum [gr] op 23-12-1953 met Jannes Kremer, zn. van Kornelis Kremer en Beerendje Kampen, geb. te Middelstum [gr] op 20-03-1909, Schoenmaker, ovl. (68 jaar oud) te Groningen [gr] op 13-11-1977. 
 
  Jannes Kremer, zn. van Kornelis Kremer en Beerendje Kampen, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Baflo [gr] op 30-01-1933, (ontb. door overlijden) met Tjaaktje Poel, geb. te Baflo [gr] op 23-03-1905, ovl. (47 jaar oud) te Baflo [gr] op 04-11-1952. 
 

IXb.  Abraham Hartzema, zn. van Henricus Hartzema (VIIIg) en Johanna Gerritdina Slijkhuis, geb. te Deventer [ov] op 19-07-1906, ovl. (68 jaar oud) te Deventer [ov] op 15-08-1974, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Arnhem [ge] op 25-04-1930 met Hendrika Netto, dr. van Willem Jacob Netto en Elisabeth Jacoba Roelevelt, geb. te Arnhem [ge] op 22-03-1905, ovl. (67 jaar oud) te Deventer [ov] op 24-09-1972.