Genealogie van Jacob Pieters Haverkamp.
Genealogie van Jacob Pieters Haverkamp.

Generatie I

I.  Jacob Pieters Haverkamp, zn. van Pieter Eltjes Haverkamp (tuinman) en Anje Hindriks, ged. te Noorddijk [gr] op 06-11-1757, broodbakker, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Stedum [gr] op 03-10-1827, relatie (1), (ontb. door overlijden) met Bouchien Aljes, dr. van Alje Luitens (wieldraaier), geb. te Sappermeer [gr] in 1761, broodbakster, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Stedum [gr] op 11-02-1821. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Pieter Jacobs Haverkamp, ged. te Stedum [gr] op 25-12-1791, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Farmsum Gem. Delfzijl [gr] op 09-02-1830, volgt II
  2.  Hilligjen Jacobs Haverkamp, geb. te Stedum [gr] in 1798, dienstmeid, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) te Stedum [gr] op 14-02-1822 met Harm Jannes Kooij, zn. van Jannes Sijmen Kooij (landbouwer) en Grietje Harms (landbouwster), geb. te Oldenzijl [gr] in 1792, boerenknecht. . 
  Jacob Pieters Haverkamp, tr. (resp. ongeveer 65 en ongeveer 61 jaar oud) (2) te Stedum [gr] op 13-07-1823, (ontb. door overlijden) met Aaltje Willems Tob, geb. te Woltersum [gr] in 1762, inlandse kraamster, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Stedum [gr] op 17-11-1825. 
 
  Aaltje Willems Tob, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Hindrik Hindriks van der Leest
 

Generatie II

II.  Pieter Jacobs Haverkamp, zn. van Jacob Pieters Haverkamp (I) (broodbakker) en Bouchien Aljes (broodbakster), ged. te Stedum [gr] op 25-12-1791, bakker, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Farmsum Gem. Delfzijl [gr] op 09-02-1830, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 17 jaar oud) te Stedum [gr] op 09-12-1810 met Jacoba Hindriks Swieringa, dr. van Hendrik Bartelds Swieringa en Loeke Jakobs, geb. te Stedum [gr] in 1793, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Ten Boer [gr] op 30-06-1849. 
 . 8 kinderen: 
  1.  Jakob Pieters Haverkamp, geb. te Stedum [gr] op 28-11-1812, ovl. (71 jaar oud) te Slochteren [gr] op 05-01-1884, volgt IIIa
  2.  Loeke Pieters Haverkamp, geb. te Stedum [gr] op 16-09-1815, volgt IIIb
  3.  Bouwgjen Haverkamp, geb. te Stedum [gr] op 20-10-1817, ovl. (48 jaar oud) te Ten Boer [gr] op 12-04-1866, volgt IIIc
  4.  Geertje Haverkamp, geb. te Stedum [gr] op 29-03-1820. 
  5.  Hindrik Pieters Haverkamp, geb. te Stedum [gr] op 30-12-1821, ovl. (2 maanden oud) te Stedum [gr] op 14-03-1822. 
  6.  Hindrik Haverkamp, geb. te Stedum [gr] op 31-10-1823, ovl. (36 jaar oud) te Sint Annen Gem. ten Boer [gr] op 08-05-1860, volgt IIId
  7.  Barteld Pieters Haverkamp, geb. te Stedum [gr] op 19-03-1825, ovl. (41 jaar oud) te Garsthuizen Gem. Stedum [gr] op 16-08-1866, volgt IIIe
  8.  Geert Haverkamp, geb. te Delfzijl [gr] op 08-11-1827. 

Generatie III

IIIa.  Jakob Pieters Haverkamp, zn. van Pieter Jacobs Haverkamp (II) (bakker) en Jacoba Hindriks Swieringa, geb. te Stedum [gr] op 28-11-1812, bakker, ovl. (71 jaar oud) te Slochteren [gr] op 05-01-1884, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Delfzijl [gr] op 22-06-1835 met Hindrikje Tjapkes Jager, dr. van Tjapko Geerts Jager (landgebruiker) en Trijntje Gerrits Kruizinga, geb. te Zuidwolde op 14-09-1815, ovl. (68 jaar oud) te Slochteren [gr] op 05-01-1884. 
 . 2 dochters: 
  1.  Jacoba Haverkamp, geb. te Borgsweer Gem. Termunten [gr] in 1840, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Slochteren [gr] op 02-05-1861 met Gerard Swieringa, zn. van Hindrik Bartels Swieringa (comissionair) en Hilje Bernardus Emmelkamp, geb. te Appingedam [gr] in 1839, bakker. . 
  2.  Trijntje Haverkamp, geb. te Borgsweer Gem. Termunten [gr] in 1850, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Slochteren [gr] op 24-05-1873 met Tjapko Jager, zn. van Tjapko Geerts Jager (schoenmaker) en Aafke Alberts Dijkhuis, geb. te Midwolda [gr] in 1848. . 

IIIb.  Loeke Pieters Haverkamp, dr. van Pieter Jacobs Haverkamp (II) (bakker) en Jacoba Hindriks Swieringa, geb. te Stedum [gr] op 16-09-1815, dagloonster, tr. (resp. 20 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Delfzijl [gr] op 17-10-1835 met Berend Sibes Vos, zn. van Sibe Hindriks Haan (arbeider) en Abeltje Pieters Vos, geb. te Wagenborgen, Gem Termunten [gr] in 1808, arbeider, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Tjamsweer Gem. Appingedam [gr] op 21-06-1838. 
 
  Loeke Pieters Haverkamp, tr. (2) met Berend Siebes de Haan, geb. te Wagenborgen [gr] in 1808, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Appingedam [gr] op 21-06-1838. 
 
  Loeke Pieters Haverkamp, tr. (resp. 31 en ongeveer 28 jaar oud) (3) te Ten Boer [gr] op 08-04-1847 met Willem Jans Bos, zn. van Jan Jakobs Bos en Janna Willems NieŽnhuis, geb. te Ten Boer [gr] in 1818. 
 . een zoon: 
  1.  Pieter Bos, geb. te Ten Boer [gr] in 1847, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Ten Boer [gr] op 14-09-1850. 

IIIc.  Bouwgjen Haverkamp, dr. van Pieter Jacobs Haverkamp (II) (bakker) en Jacoba Hindriks Swieringa, geb. te Stedum [gr] op 20-10-1817, dagloonster, ovl. (48 jaar oud) te Ten Boer [gr] op 12-04-1866, tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Ten Boer [gr] op 04-04-1840 met Henderikus Maat, zn. van Willem Gerrits Maat en Katarina Tiemons Dolfijn, geb. te Thesinge Gem. ten Boer [gr] in 1813, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Thesinge Gem. ten Boer [gr] op 23-04-1849. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Jakobus Maat, geb. te Thesinge Gem. ten Boer [gr] in 1841, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Thesinge Gem. ten Boer [gr] op 06-11-1844. 
  2.  Catharina Maat, geb. te Thesinge Gem. ten Boer [gr] in 1843, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Thesinge Gem. ten Boer [gr] op 03-11-1844. 
  3.  Nn Maat, geb. en ovl. te Thesinge Gem. ten Boer [gr] op 07-10-1845. 
  4.  Hinderika Maat, geb. te Thesinge Gem. ten Boer [gr] in 1849, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Eexta Gem. Scheemda [gr] op 01-08-1914, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) te Slochteren [gr] op 13-11-1869 met Folgert Kostwinner, zn. van Lammert Folgerts Kostwinner en Elzien Martens de Jonge, geb. te Meeden [gr] in 1841. . 
  Bouwgjen Haverkamp, tr. (36 jaar oud) (2) te Ten Boer [gr] op 24-08-1854 met Jan Schreuder, zn. van Herman Hindrik Schreuder en Aafke Geerts Swaneveld, dagloner. 
 

IIId.  Hindrik Haverkamp, zn. van Pieter Jacobs Haverkamp (II) (bakker) en Jacoba Hindriks Swieringa, geb. te Stedum [gr] op 31-10-1823, dagloner; landgebruiker, ovl. (36 jaar oud) te Sint Annen Gem. ten Boer [gr] op 08-05-1860, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) (1) te Ten Boer [gr] op 08-05-1851 met Loeke Swierenga, dr. van Barteld Hindriks Swierenga (snikkevaarder) en Aaltje Geurts Ritzema, geb. te Stedum [gr] op 16-06-1820, ovl. (31 jaar oud) te Lellens Gem. ten Boer [gr] op 06-04-1852. 
 . een dochter: 
  1.  Jakoba Haverkamp, geb. te Lellens Gem. ten Boer [gr] in 1852, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Sint Annen Gem. ten Boer [gr] op 07-05-1857. 
  Hindrik Haverkamp, tr. (resp. 31 en ongeveer 36 jaar oud) (2) te Ten Boer [gr] op 29-09-1855 met Atje van der Molen, dr. van Klaas Klasens van der Molen en Anje Klasens Heeminga, geb. te Sint Annen Gem. ten Boer [gr] in 1819, landgebruikster, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Ten Boer [gr] op 10-08-1858. 
 . een zoon: 
  1.  Pieter Haverkamp, geb. te Sint Annen Gem. ten Boer [gr] op 28-07-1857, ovl. (70 jaar oud) te Zuid Eschmarke (Lonneker) [ov] op 22-12-1927, volgt IVa

IIIe.  Barteld Pieters Haverkamp, zn. van Pieter Jacobs Haverkamp (II) (bakker) en Jacoba Hindriks Swieringa, geb. te Stedum [gr] op 19-03-1825, boerenknecht, ovl. (41 jaar oud) te Garsthuizen Gem. Stedum [gr] op 16-08-1866, tr. (27 jaar oud) te Termunten [gr] op 19-02-1853 met Menje Hendriks Kruger, dr. van Hindrik Bartelds Kruger (arbeider) en Fenje Koenes, geb. te Delfzijl [gr], dienstmeid, ovl. te Garsthuizen Gem. Stedum [gr] op 26-10-1877. 
 . 7 kinderen: 
  1.  Hindrik Haverkamp, geb. te Stedum [gr] op 09-08-1857, ovl. (69 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 14-08-1926, volgt IVb
  2.  Barteld Haverkamp, geb. te Stedum [gr] in 1859, ovl. (ongeveer 13 maanden oud) te Stedum [gr] op 02-01-1860. 
  3.  Jacoba Haverkamp, geb. te Lellens Gem. ten Boer [gr] op 12-11-1855, boerenmeid, ovl. (74 jaar oud) te 't Zandt [gr] op 15-01-1930, tr. (22 jaar oud) te Middelstum [gr] op 02-03-1878 met Willem Vos, zn. van Jan Willems Vos (daglooner) en Diewerke Lambertus Bus, geb. te Loppersum [gr], boerenknecht. . 
  4.  Fenna Haverkamp, geb. te Stedum [gr] op 28-03-1861, dagloonster, ovl. (56 jaar oud) te Oudeschip Gem. Uithuizermeeden [gr] op 03-07-1917, tr. (23 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 18-04-1884 met Jannes Vos, zn. van Hindrik Vos (daglooner) en Trijntje Bruins (dagloonster), geb. te Spijk [ge], daglooner. . 
  5.  Fennechien Haverkamp, geb. te Farmsum Gem. Delfzijl [gr] op 05-05-1853, ovl. (4 jaar oud) te Stedum [gr] op 13-02-1858. 
  6.  Trijntje Haverkamp, geb. te Garsthuizen Gem. Stedum [gr] op 20-12-1864, ovl. (5 maanden oud) te Garsthuizen Gem. Stedum [gr] op 06-06-1865. 
  7.  Pieter Haverkamp, geb. te Lellens Gem. ten Boer [gr] op 23-08-1854. 

Generatie IV

IVa.  Pieter Haverkamp, zn. van Hindrik Haverkamp (IIId) (dagloner; landgebruiker) en Atje van der Molen (landgebruikster), geb. te Sint Annen Gem. ten Boer [gr] op 28-07-1857, grofsmid, ovl. (70 jaar oud) te Zuid Eschmarke (Lonneker) [ov] op 22-12-1927, tr. (resp. 22 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te Veendam [gr] op 15-05-1880 met Grietje Vegter, dr. van Kristiaan Jans Vegter en Neeltje Klaassens Bakker, geb. te Veendam [gr] in 1860. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Hendrik Haverkamp, geb. te Wittewierum Gem. ten Boer [gr] op 07-01-1881, ovl. (24 dagen oud) te Wittewierum Gem. ten Boer [gr] op 31-01-1881. 
  2.  Atje Haverkamp, geb. te Wittewierum Gem. ten Boer [gr] op 11-04-1882. 
  3.  Neeltje Haverkamp, geb. te Wildervank [gr] op 21-01-1884, ovl. (1 jaar oud) te Groningen [gr] op 09-10-1885. 
  4.  Neeltje Haverkamp, geb. te Groningen [gr] op 17-12-1885. 
  Pieter Haverkamp, tr. (resp. 65 en ongeveer 62 jaar oud) (2) te Lonneker [ov] op 08-12-1922 met Grietje Luijerink, dr. van Jan Luijerink en Johanna Willemina Eindhoven, geb. te Enschede [ov] in 1860. 
 
  Grietje Luijerink, dr. van Jan Luijerink en Johanna Willemina Eindhoven, tr. (1) met Willem Jurgen Heinrich Johan Hardick
 

IVb.  Hindrik Haverkamp, zn. van Barteld Pieters Haverkamp (IIIe) (boerenknecht) en Menje Hendriks Kruger (dienstmeid), geb. te Stedum [gr] op 09-08-1857, ovl. (69 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 14-08-1926, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 18-09-1878 met Jantje Bakker, dr. van Lourens Bakker (daglooner) en Trijntje Hindriks Rop (dagloonster), geb. te Uithuizermeeden [gr] op 08-06-1860. 
 . 8 kinderen: 
  1.  Laurens Haverkamp, geb. te Stedum [gr] op 07-08-1882, ovl. (9 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 06-10-1891. 
  2.  Trijntje Haverkamp, geb. te Stedum [gr] op 15-10-1884, volgt Va
  3.  Menje Haverkamp, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 08-01-1891, ovl. (1 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 06-06-1892. 
  4.  Laurens Haverkamp, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 22-04-1893. 
  5.  Meintje Haverkamp, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 20-02-1897. 
  6.  Elisabeth Haverkamp, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 28-10-1899. 
  7.  Barteldina Haverkamp, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 25-03-1902. 
  8.  Barteld Haverkamp, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 26-01-1906, ovl. (93 jaar oud) te Eemsmond [gr] op 13-03-1999, volgt Vb

Generatie V

Va.  Trijntje Haverkamp, dr. van Hindrik Haverkamp (IVb) en Jantje Bakker, geb. te Stedum [gr] op 15-10-1884, dienstmeid, tr. (17 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 21-05-1902 met Kornelis Pieterman, zn. van Klaas Kornelis Pieterman en Grietje Schuurman, geb. te Uithuizermeeden [gr], boerenknecht. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Hindrik Pieterman, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 10-07-1902. 
  2.  Grietje Pieterman, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 07-08-1904. 

Vb.  Barteld Haverkamp, zn. van Hindrik Haverkamp (IVb) en Jantje Bakker, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 26-01-1906, ovl. (93 jaar oud) te Eemsmond [gr] op 13-03-1999, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 06-10-1931 met Elske Boerema, dr. van Timen Luitjes Boerema en Jantje Weessies, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 20-09-1907, ovl. (82 jaar oud) te Hefshuizen [gr] op 26-07-1990.