Genealogie van Melchior I van Hoorn.
Genealogie van Melchior I van Hoorn.

Generatie I

I.  Melchior I van Hoorn, geb. te Hasselt [lm, België] Was zijn opgave als poorter op 17-02-1610 Breda in 1555, koopman cruydenier, 
 ®, woont volgens Notarisakten te Rotterdam [zh] van 08-11-1586 tot 17-02-1610, Melchior machtigt zijn zoon Melchior de jonge om zijn zaken in Bergen op Zoom en te Breda [nb] op 13-08-1605, 
 Maakt testament op. te Rotterdam [zh] op 26-07-1608
 Melchior van Hoorn benoemt tot erfgenaam zijn vrouw Machteld Jansdr en hun kinderen Agneet, Susanna, Machteld, Willem en zijn voorkinderen Carel, Melchior en Francois verwekt bij zijn 1e vrouw Machtelt Brienes. Deze akte werd opgemaakt in Rotterdam, 
 Poorter borg te Breda [nb] op 17-02-1610, woont te Breda [nb] van 17-02-1610 tot 17-05-1615, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Breda [nb] op 17-05-1615, begr. Graf id-nummer:315059 Begraafplaatsnr.:648  Gote Kerk in Breda  Kerkplein 2 4811 XT  Breda, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Machteld Brienes
 . 3 zonen: 
  1.  Chaerles Melchior (Carel) van Hoorn, doopgetuige van zijn neef Francoijs Melchior van Hoorn te Amsterdam [nh] op 19-09-1623, ®, begr. te Amsterdam [nh] Begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk op 24-08-1628. 
  2.  Melchior II van Hoorn, afkomstig uit Antwerpen [België] circa 1581, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Amsterdam [nh] in 1642, volgt IIa
  3.  Francois van Hoorn, ovl. wordt nog genoemd op testament van vader op 26-07-1608 na 26-07-1608. 
  Melchior I van Hoorn, tr. (2), (ontb. door overlijden) met Mechteld Jan Mercx Splinters
 
 Notariële akte op 27 maart 1619 te Breda 
 Mechtelt J. Mercx (was getr. met de nu overleden Melchior van Hoorn, nu getr. met Dirck J. van Herentals) machtigt Dionijs C. Oelmans, Adriaen van Bergen (woont Amsterdam) en Johan Clock (woont Amsterdam) om namens haar de 2560 gld. schuld te innen van Chaerles Melchiors van Hoorn. 
 Notariële akte op 26 april 1616 te Breda 
 Hugo Adriaenssen, wonende te Rotterdam, kruidenier van beroep Mechteltken Splinters, weduwe van Melchior van Horen, (met haar voogd Willem Roovers (= advocaat v beroep) machtigt Hugo Adriaenssen om namens haar alle schulden van haar man te gaan innen in Rotterdam e.o. Dit gaat o.a. om de huur van een huis. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Agneet van Hoorn,  
   ®,  
   Bronvermelding 
   A. 's-Grauwen Cz, Allerhande acten (Protocollen), 10-08-1610 / 1622, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0031, blad 087v. 
   Gijsbrecht van Lemen (53/54) getuigt op verzoek van Dirck Janssen (= van Herentals) over bezoek (in opdracht van Janssen) aan Etten om afspraken te maken met Dirck Shagen Wijers over bruiloft van diens zoon Jan met Agneet van Horen (dochter van vrouw van Janssen. 
   Ovl. wordt nog genoemd op Notaris document te Breda inv nr 0031, blad 087v na 18-05-1618. 
  2.  Susanna van Hoorn, ovl. wordt nog genoemd op testament van vader op 26-07-1608
  3.  Machtelt (Margretha?) van Hoorn, ovl. wordt nog genoemd op testament van vader op 26-07-1608
  4.  Willem van Hoorn, ovl. tussen 26-07-1608 en 21-09-1643, volgt IIb
  5.  Leeuwe/ Leuw/ Leonis/ Lieus/ Levinus van Hooren, volgt IIc
  Mechteld Jan Mercx Splinters, tr. (2) tussen 17-05-1615 en 27-03-1619, kerk.huw. op een Notarisakte van die datum staat dit echtpaar als zijnde getrouwd/ Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0031, blad 098v met Dirck Janssen van Herentals, ®. 
 

Generatie II

IIa.  Melchior II van Hoorn (van Hooren # van Horn # van Hooren), zn. van Melchior I van Hoorn (I) en Machteld Brienes, afkomstig uit Antwerpen [België] 31 jaar oud bij ondertrouw circa 1581, koopman, woont Acherburgwal te Amsterdam [nh] op 03-09-1613, 
 Te Amsterdam [nh] op 10-05-1629
 Aankoop van een mouterij op 10-05-1629. Melchior is oo eigenaar van het belendend pand op Herengracht nr 32. 
 Melchior woont zelf op dat moment op de Herengracht nr 38., 
 https://research.frick.org/montias/details/395/page:3 op 27-04-1647
 Provisionele scheijdinge van de deeling van all het silver ende vergult werck ten huijsraet meubelen ende imboedel achtergelaten ende metter doot ontruijmt bij Melchior van Hoorn za. 
 Ovl. (Ongeveer 61 jaar oud) te Amsterdam [nh] in 1642, otr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 29 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 31-08-1612, tr. met Susanna Pieters Jolijt, dr. van Pieter Jolijt en Susanna Gommerts, geb. te Antwerpen [België] 29 jaar oud bij haar ondertrouw circa 1583, doopgetuige van haar dochter Susanna Melchior van Hoorn te Amsterdam [nh] op 02-12-1614, doopgetuige van haar dochter Susanna Melchior van Hoorn (IIIc) te Amsterdam [nh] op 19-05-1620, doopgetuige van Carel van Hoorn te Amsterdam [nh] op 01-10-1619, woont bij haar ondertrouw in de Kalverstraat te Amsterdam [nh] op 31-08-1612, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) te Amsterdam [nh] voor 03-09-1632. 
 . 9 kinderen: 
  1.  "armkind" van Hoorn, begr. te Amsterdam [nh] kind op de arm ten graven gedragen op 03-09-1613. 
  2.  Susanna Melchior van Hoorn, ged. te Amsterdam [nh] op 02-12-1614 (getuige: haar moeder Susanna Pieters Jolijt (zie IIa)). 
  3.  "armkind" van Hoorn, begr. te Amsterdam [nh] kind op de arm ten graven gedragen op 24-08-1615. 
  4.  "armkind" van Hoorn, begr. te Amsterdam [nh] kind op de arm ten graven gedragen op 25-06-1616. 
  5.  Melgior Melchior De Jonge van Hoorn, ged. te Amsterdam [nh] op 25-07-1617, begr. te Hoorn [nh] op 12-11-1671, volgt IIIa
  6.  Cornelia Melchior van Hoorn, ged. te Amsterdam [nh] op 16-10-1618, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Amsterdam [nh] voor 1682, volgt IIIb
  7.  Susanna Melchior van Hoorn, ged. te Amsterdam [nh] op 19-05-1620, begr. te Hoorn [nh] op 06-01-1700, volgt IIIc
  8.  Pieter Melchior van Hoorn, ged. te Amsterdam [nh] op 26-05-1622 (getuigen: zijn grootvader Pieter Jolijt, Magdaleen Jolijt). 
  9.  Francoijs Melchior van Hoorn, ged. te Amsterdam [nh] op 19-09-1623 (getuige: zijn oom Chaerles Melchior (Carel) van Hoorn), ®. 

IIb.  Willem van Hoorn, zn. van Melchior I van Hoorn (I) en Mechteld Jan Mercx Splinters
 Waarom ik denk dat Willem's kinderen onderling zijn verbonden.
 1) Susanna wordt Wilms genoemd bij de doop van haar zoon Willem op 17-01-1641 Nijmegen. 
 2) 4e kind van Willem heet Melcher Willemsz 
 3) Uit de Notaris akten van Cornelis zijn zijn zussen en broers bij name genoemd. 
 Ovl. tussen 26-07-1608 en 21-09-1643, begr. wordt nog genoemd op testament van vader op 26-07-1608 & bij opmaak van testament v zoon Cornelis staat vermeld dat zijn ouders reeds zijn overleden, relatie met ?, ovl. Bij opmaak van testament v zoon Cornelis staat vermeld dat zijn ouders reeds zijn overleden voor 21-09-1643. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Susanna Willems van Hoorn, geb. vermoedelijk te België [België], ovl. te Bergen op Zoom [nb] op 03-02-1666, volgt IIId
  2.  Cornelis van Hoorn,  
   ®, Cornelis maakt zijn testament op te Amsterdam [nh] op 02-09-1643,  
   Een vd reizen die Cornelis maakte was op het schip "des Tijger", in dienst v VOC circa 21-09-1643, Cornelis herziet zijn testament uit 1643 te Amsterdam [nh] op 28-07-1648,  
   Nog in leven want hij is getuige bij Notaris Hendrik Schaef te Amsterdam [nh] op 30-07-1648,  
   Stadsarchief Amsterdam » archiefnummer 5075, inventarisnummer 1295 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » HENDRIK SCHAEF » Minuutacten en afschriften van attestatiën, procuratiën, inventarissen, e.a. acten. » 1648 Januari 2-1648 november 17 
   Ovl. want op die datum was hij nog getuige op een Notaris document na 30-07-1648. 
  3.  Carel van Hoorn, ovl. voor 02-1633, volgt IIIe
  4.  Melcher Willemsz van Hoorn,  
   ,  
   De kinderen van Melcher van Hoorn erfden 50 Carolus guldens na overlijden van hun oom Cornelis van Hoorn. 
   Ik heb zijn vrouw en hun kinderen tot nu toe niet gevonden in Archief hier. Wellicht woonden zij in Belgie 
   Ovl. voor 1648, tr. met X. . 
  5.  Agnietha van Hoorn, ovl. voor 02-09-1643, volgt IIIf

IIc.  Leeuwe/ Leuw/ Leonis/ Lieus/ Levinus van Hooren, zn. van Melchior I van Hoorn (I) en Mechteld Jan Mercx Splinters
 
 Leeuwe/ Leuw van Hooren werd niet genoemd als erfend kind van Melchior van Hoorn in 1608 in Rotterdam. Wellicht dat hij al overleden was? Moet nog goed na gekeken worden 
 Ovl. wordt niet genoemd op testament van vader op 26-07-1608, tr. (ontb. door overlijden) met Catalijntgen Gijsbersdr, ovl. te Balen in Brabant [vb, België] voor 16-02-1634. 
 . 4 dochters: 
  1.  Susanna van Hoorn, geb. te Balen in Brabant [vb, België] vermoedelijk 1589, begr. te Rotterdam [zh] op 25-07-1649, volgt IIIg
  2.  Agnietha Lieus (Annetgen) van Hoorn, geb. te ''t Land van Luijck [België],  
   ®,  
   Een link naar haar familie te Rotterdam [zh] op 28-12-1615,  
   Algemeen: 
   Ik heb Agnietha Lieus van Hoorn aan Leeuwe van Hoorn en Catalijntgen Gijsbertsdr gekoppelt vanwege haar patroniem Lieus welke op haar trouwakte staat vermeld.,  
   Maakt met haar man een testament op te Rotterdam [zh] op 21-06-1619,  
   Met hierin legaat aan haar zus Susanna. 
   Agnietha ondertekent het document met de naam Agniete van Hooren,  
   woont met haar man in de Hoogstraat te Rotterdam [zh] op 21-06-1619, kinderloos overleden, begr. te Rotterdam [zh] op 12-10-1619, tr. te Rotterdam [zh] op 28-12-1615 Nicolaes woont Zierikzee& Agnietgen Achterwech met Nicolaes Pietersz Verbrugge, geb. te Zierikzee [ze], ®, woont in de Hoogstraat te Rotterdam [zh] van 21-06-1619 tot 07-06-1643, Maakt samen met Agnietha van Hoorn een testament op te Rotterdam [zh] op 21-06-1619 Er staat oa een legaat aan haar zus Susanna, Nicolaes assisteerd Maeycken van Thyenen bij een Notarishandeling. te Rotterdam [zh] op 03-07-1624, begr. te Rotterdam [zh] Toegangsnummer16 Archief van de Weeskamer te Rotterdam
Inventarisnummer: 270  folionr. 99
op 07-06-1643. . 
  3.  Elisabeth (Lijsbeth) van Hooren, geb. te Balen [vb, België], ovl. te Tholen [ze] tussen 04-11-1642 en 28-07-1648, volgt IIIh
  4.  Mary van Hooren, ovl. voor 1642, volgt IIIi

Generatie III

IIIa.  Melgior Melchior De Jonge van Hoorn, zn. van Melchior II van Hoorn (IIa) en Susanna Pieters Jolijt, ged. te Amsterdam [nh] op 25-07-1617 (getuige: zijn grootvader Pieter Jolijt), 
 ®
 
 Wordt ook Melchior van Hoorne de Jonge genoemd. 
 , begr. te Hoorn [nh] op 12-11-1671, otr. te Hoorn [nh] op 01-05-1638, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 16 jaar oud) te Hoorn [nh] op 16-05-1638 met Aefje Cornelisse (Eva) van Neck, dr. van Cornelis Willemsz van Neck en Neeltje Heijnderickx / Henrix Rotgans, ged. te Amsterdam [nh] op 29-08-1621 (getuige: Jannetje Luij??). 
 . 8 kinderen: 
  1.  Susanna van Hoorn, ged. te Hoorn [nh] op 10-07-1639, volgt IVa
  2.  Melleghijer van Hoorn, ged. te Hoorn [nh] op 25-10-1640. 
  3.  Jannetje van Hoorn, ged. te Hoorn [nh] op 09-11-1642 (getuige: Neeltje Heijndrijcks). 
  4.  Willem van Hoorn, ged. te Hoorn [nh] op 21-02-1644 (getuige: Corneles van Neck). 
  5.  Magtelt van Hoorn, ged. te Hoorn [nh] op 29-10-1645. 
  6.  Willem van Hoorn, ged. te Hoorn [nh] op 29-12-1647 (getuigen: Corneles van Neck, Neeltje Heijndrikx en Susanna van Hoorn). 
  7.  Eva van Hoorn, ged. te Hoorn [nh] op 25-04-1649 (getuigen: Corneles van Neck, Pieter van Hoorn en Neeltje Heijndrickx), Was voor de helft erfgenaam van haar vader. 
  8.  Pieter van Hoorn, ged. te Hoorn [nh] op 18-04-1652 (getuigen: Pieter van Hoorn, Corneles van Neck en Neeltje Heijndrickx). 

IIIb.  Cornelia Melchior van Hoorn, dr. van Melchior II van Hoorn (IIa) en Susanna Pieters Jolijt, ged. te Amsterdam [nh] op 16-10-1618 (getuige: Carolien van Hoorn), ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Amsterdam [nh] voor 1682, otr. te Amsterdam [nh] op 29-01-1644, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 36 jaar oud) te Leiden [zh] Zijn niet verschenen op huwelijk op 05-02-1644 met Isaack van Peenen, geb. te Leiden [zh] in 1607, begr. te Amsterdam [nh] op 18-10-1669. 
 . een dochter: 
  1.  Cornelia van Peenen, ged. te Amsterdam [nh] op 07-02-1645. 

IIIc.  Susanna Melchior van Hoorn, dr. van Melchior II van Hoorn (IIa) en Susanna Pieters Jolijt, ged. te Amsterdam [nh] op 19-05-1620 (getuige: haar moeder Susanna Pieters Jolijt (zie IIa)), begr. te Hoorn [nh] op 06-01-1700, otr. (1) te Hoorn [nh] op 26-06-1649, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) te Hoorn [nh] op 25-07-1649 met Lucas Cornelisse (Luijkes) van Neck, zn. van Cornelis Willemsz van Neck en Neeltje Heijnderickx / Henrix Rotgans, ged. te Amsterdam [nh] op 10-12-1623, Burgemeester van Hoorn, Op 28 juni 1667 is te Hoorn een dochter begraven, begr. te Hoorn [nh] op 23-03-1673. 
 . 2 dochters: 
  1.  Cornelia van Neck, ged. te Amsterdam [nh] op 14-07-1652. 
  2.  Eva van Neck, ged. te Amsterdam [nh] op 09-04-1656. 
  Susanna Melchior van Hoorn, otr. (2) te Hoorn [nh] op 22-12-1674, tr. (resp. ongeveer 54 en ongeveer 38 jaar oud) te Hoorn [nh] op 06-01-1675 met Bruyn Pietersz (Bruno) Bruijnvis, zn. van Pieter Bruynsz Bruijnvis en Aeffgien Pieters, ged. te Hoorn [nh] op 24-03-1636, Oudburgemeester en Raad van Hoorn, ®, heeft een kind laten begraven te Hoorn [nh] op 10-02-1673, begr. te Hoorn [nh] op 26-07-1681. 
 
  Bruyn Pietersz (Bruno) Bruijnvis, zn. van Pieter Bruynsz Bruijnvis en Aeffgien Pieters, otr. (1) te Hoorn [nh] op 24-03-1663, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Hoorn [nh] op 08-04-1663, Huwelijk was in het huis v schoonvader Jacob Claesz Veen in de Noorderstraat te Hoorn [nh] op 08-04-1663, (ontb. door overlijden) met Suwtje Jacobs (Susanna) Veen, dr. van Jacob Claesz Veen, ®, ovl. te Hoorn [nh] in 04-1671. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Pieter Bruijnvis, ged. te Hoorn [nh] op 30-01-1665 (getuigen: Bouck Pieter Bruijnvis en Haesje Bruijnvis( broer en zus van de vader)). 
  2.  Jacobus Bruijnvis, ged. te Hoorn [nh] op 26-06-1667. 
  3.  Susanna Alida Bruijnvis, ged. te Hoorn [nh] op 21-04-1671. 

IIId.  Susanna Willems van Hoorn, dr. van Willem van Hoorn (IIb) en ?, geb. vermoedelijk te België [België], doopgetuige van haar kleinzoon Willem Johannes du Mee te Bergen op Zoom [nb] op 23-10-1667, 
 ®
 Susanna wordt bij de doop van haar zoon Willem op 17-01-1641 te Nijmegen aangeduid als Susanna Willems. 
 Susanna was de enige en universele erfgename van haar broer Cornelis. 
 Ovl. te Bergen op Zoom [nb] Archiefnummer boz - 0031  Inventarisnummer 56 op 03-02-1666, begr. te Bergen op Zoom [nb] Archiefnummer boz - 0031  Inventarisnummer 56 op 10-02-1666, relatie (1) met Wilhem Wilmssen du Mé, zn. van Wilms du Me en Nog onbekend, geb. circa 1609, ritmeester, 
 ®
 Notarisdocument opgetekend dd 4 nov 1640 folie 95, Notaris Pieter Vroesen. 
 Een van de getuigen was Mons. Dume in de functie van Colonel en ritmeester in Bergen op Zoom. 
 Ovl. (Hoogstens 53 jaar oud) voor 07-02-1663. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Jan Wilhemssen du Mee, ged. te Nijmegen [ge] (RBS), Nijmegen, archief 510, inventarisnummer 1164, 4 maart 1634, folio 373 op 04-03-1634 (getuige: Paulus Bartholomees, Claes Dercksen, Margriet Derksen), ovl. (1 jaar oud) vermoedelijk 1635. 
  2.  Jan (Johannis) Wilmssen du Me, ged. te Nijmegen [ge] Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen, archief 510, inventarisnummer 1165, 9 augustus 1635, folio 26 op 09-08-1635 (getuigen: Cornelis van Hoorn en Geertien Bastiansen), 1659: adelborst 1663: schrijver vd Compagnie onder Zunner,  
   ®,  
  
   1663-02-07: Johannis du Me maakt zijn testament in Bergen op Zoom. Hij was op dat moment ziekelijk maar wel goed bij zijn verstand. Johannis laat al zijn bezittingen na aan zijn broer Monsieur Wilhelm du Me en wijst hem ook aan als enige erfgenaam 
   Ook liet Johannis vastleggen dat hun moeder (jonkvrouw) Susanna van Hoorn, echtgenote de heer Capt. Zúnner, levenslang een inkomen moest krijgen uit de erfenis.  
   Wilhelm moest daarvoor zorgen, hij moest ook de opbrengst van de verkoop van de bezittingen van Johannis aan Susanna geven. Wilhelm mocht geen Trebellianique portie nemen.(= een soort loon voor het afhandelen van een erfenis.Bron: Stichting Wekgroep Oud-Castricum) 
   Ook liet Johannis 100 gulden na voor de arme en behoeftige mensen in de Compagnie van Capt. Zúnner. 
   Susanna van Hoorn zou het geld naar haar inzicht verdelen.. 
  3.  Willemijntjen Wilmssen du Mee, ged. te Nijmegen [ge] Doopregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen (RBS1165/88) op 11-05-1638 (getuigen: Remedijnen, Hendrik Dele, Guert Tomas en Enneken van Duij), ovl. (hoogstens 24 jaar oud) voor 07-02-1663. 
  4.  Willem Willems du Mee, ged. te Nijmegen [ge] Doopregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen (RBS1165/173) op 17-01-1641 (getuige: Jonc. Adriaen Schimmelpenninck, Elisabeth Boeg), Luitenant onder Laignier (woonde toen in Grave), vermoord (ongeveer 64 jaar oud) te Halsteren [nb] op 31-12-1705, begr. te Bergen op Zoom [nb] op 08-01-1706, otr. te Fort Roovere [nb] op 06-09-1664, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Fort Roovere [nb] op 28-09-1664 met Sara Vleugels, dr. van Jacob Vleugels en Petronella (Nelleke) van Oosten, ged. te Bergen op Zoom [nb] op 21-07-1637 Willem Houck(=rentmeester); Sara van Oosten; Margarita Backers; Johannes Chortis(=kwartiermeester van het regiment van kolonel Zanderlant.), doopgetuige van haar kleindochter Agnieta Johanna Maria Duijck te Bergen op Zoom [nb] op 11-09-1697, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 06-06-1708, begr. te Bergen op Zoom [nb] op 08-06-1708. . 7 kinderen. 
  5.  Melcher du Mé, ged. te Nijmegen [ge] 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1165 op 12-03-1645, ovl. (hoogstens 17 jaar oud) voor 07-02-1663 geen getuigen vemeld op doopakte
  Susanna Willems van Hoorn, tr. (2) met Johannes Jústús Zúnner Variaties van de familienaam: Sunner; Sommer etc. Hij tekent zelf met Zúnner, geb. vermoedelijk 1610, 8 april 1655 Vendrig geworden en 25 mei 1656 Luitenant onder Keuls; Capitein; Commandeur, doopgetuige van Willem Johannes du Mee te Bergen op Zoom [nb] op 23-10-1667, 
 
 8 april 1655 Vendrig geworden en 25 mei 1656 Luitenant onder Keuls; 
 Capitein; Commandeur 
 Ovl. (60 jaar oud) te Tholen [ze] op 01-04-1671, begr. te Tholen [ze] Heeft 17 dagen opgebaard gelegen op 18-04-1671. 
 

IIIe.  Carel van Hoorn, zn. van Willem van Hoorn (IIb) en ?, ondertrouw getuige van zijn schoonzoon Jan de Ridder (zie IVb) en zijn dochter Catharina van Hoorn te Amsterdam [nh] op 25-10-1629, ®, ovl. Laatste handeling die ik vond bij de notaris waar Carel bij aanwezig was was op 8 maart 1630/ 16 feb 1633 zie ik zijn ega als weduwe voor 02-1633, tr. met Juliana van der Hart, geb. Leeftijd afgeleid van:Notariele akte
Notariële archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 601, aktenummer 278877
Gemeente: Amsterdam Periode: 1641-1643
in 1586, doopgetuige van haar kleinzoon Carel Jans de Ridder te Amsterdam [nh] op 03-07-1631, doopgetuige van haar kleinzoon Bastejaen Jans de Ridder te Amsterdam [nh] op 10-07-1633, ondertrouw getuige van haar schoonzoon Jan de Ridder (zie IVb) en haar dochter Catharina van Hoorn te Amsterdam [nh] op 25-10-1629, doopgetuige van haar kleinzoon Johannis Jacobs Cortten te Amsterdam [nh] op 12-03-1643, ®. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Catharina van Hoorn, ged. te Maastricht [li] op 13-02-1605, begr. te Amsterdam [nh] op 10-03-1674, volgt IVb
  2.  Juliana van Hoorn, ged. te Maastricht [li] op 26-12-1606 (getuigen: Johan Dolman en Elizabet), ®. 
  3.  Carel van Hoorn, ged. te Amsterdam [nh] Nieuwe Kerk op 01-10-1619 (getuige: Susanna Pieters Jolijt (zie IIa)), ®. 
  4.  Anna van Hoorn, ged. te Amsterdam [nh] op 02-10-1622, volgt IVc

IIIf.  Agnietha van Hoorn, dr. van Willem van Hoorn (IIb) en ?
 
 Agnietha wordt als zuster zaliger van broer Cornelis van Hoorn genoemdi n zijn testament dd 1648 (dat denk ik te lezen op en Notaris akte uit Amsterdam van Cornelis van Hoorn0 ( iemand anders las op d akte dat Agnietha een zus zou zijn van de vader van Cornelis) Nu iemand vinden die oude documenten kan lezen haha) 
 Ovl. voor 02-09-1643, tr. met Jan Dirksz Verhooftstadt / van Horsstad, ovl. voor 12-04-1640. 
 . een dochter: 
  1.  Maria Jans Verhooftstadt, afkomstig uit Breda [nb] Zij was 25 jr bij ondertrouw huw 1 circa 1620, ®,  
   Woont voor haar 1e huwelijk in bij haar oom Melchior. te Breda [nb],  
   Bron : Opmaak van een testament tbv Cornelis van Hoorn (=broer van reeds overleden haar moeder) op 02-09-1643 te Amsterdam,  
   Krijgt machtiging van haar voogd ivm erfenisverdeling vader te Rotterdam [zh] op 12-04-1640,  
   Krijgt machtiging van haar voogd Jan Jacobs Palm om erfenis van vader te regelen m halfbroer in Oudenbosch,  
   Maria Jans, ook Marritje Jans genoemd & haar man Jan Harslo schrijven zich in te Hoorn [nh] op 18-09-1658, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 12-04-1645, tr. Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Ondertrouwregister
Deel: 462, Periode: 1645, Amsterdam, archief 5001, 12 april 1645, Ondertrouwregister, folio p.29
met Joannes (Hans) Wevel, geb. Sterrenberch ambt Sterenberg  thans Sternberg Noordrhein Westfalen volgens poorterregister circa 1615, kleermaker, ®. . 4 kinderen. otr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 19-08-1656, tr. met Jan Harsloo Tekent zijn ondertrouwakte met Hassloo, geb. vermoedelijk te Lochem [ge] in 1626, kleermaker, ®, verhuisd met zijn vrouw en 1 kind van Amsterdam naar Hoorn op 18-09-1658,  
   Jan laat een kind begraven te Hoorn [nh] op 10-12-1663,  
   Bijzonderheden: Begrafenisrechten: Fl 4.-.-; Kinds huurgraf. 
   grafsectie Noordzijde. 
  , begr. te Hoorn [nh] Grafsectie:Zuidzijde  Begrafenisrechten: Fl 5.-.- op 08-02-1687. . 5 kinderen. 
  Jan Dirksz Verhooftstadt / van Horsstad, tr. (1) met Nn
 . een zoon: 
  1.  Zoon Verhooftstadt, geb. vermoedelijk te Oudenbosch [nb]. 

IIIg.  Susanna van Hoorn, dr. van Leeuwe/ Leuw/ Leonis/ Lieus/ Levinus van Hooren (IIc) en Catalijntgen Gijsbersdr, geb. te Balen in Brabant [vb, België] vermoedelijk 1589, ®, 
 Vermoedelijke doopakte maar nog geen zekerheid. Kind wordt Anna genoemd bij doop te Balen [vb, België] op 11-01-1589
 Ik heb een doopakte uit Balen van ene Anna van Horn 11-01-1589 Ouders zijn Leonis van Horn en Catharina. Het zou zomaar de juiste zijn. Ik heb deze datum nog niet off.vastgelegd in de database, 
 woont bij haar ondertrouw op de Buttersloot te Rotterdam [zh] op 15-12-1624, 
 Bronvermelding dat Susanna zussen had: te Rotterdam [zh] op 04-11-1642
 Op 4-11-1642 Rotterdam handelt haar man Gerrit Pietersz Blauwestijn 
 voor de kinderen van haar overleden zus Mary en voor haar zus Lijsbeth en machtigt zijn cosijn Mathijs van Hooren die in Hasselt (Luik) woont tot de verkoop van hun deel van een stuk land gelegen te Vrolingen, Luik., 
 Susanna en haar echtgenoot maken testament op te Rotterdam [zh] op 01-05-1647
 testament 01-05-1647 Rotterdam: 
 Gerrit Pietersz van Blauwesteyn, leydecker, en zijn vrouw Susanna van Hoorn, wonend aan de oostzijde van de Meent, benoemen elkaar tot hun erfgenaam. 
 Hun twee zonen zullen bij hun huwelijk 1000 gld. ontvangen, als hun aandeel in de erfenis. 
 NB: Gerrit Pietersz tekent als Gerret Peytersen en Susanna van Hoorn als Susanna van Hooren., 
 Bronvermelding familieband met neef Cornelis van Hoorn uit Amsterdam te Amsterdam [nh] op 28-07-1648
 Susanna wordt genoemd in een testament van haar neef Cornelis van Hoorn wonend in Amsterdam., 
 Bronvermelding over de leeftijd van Susanna te Rotterdam [zh] op 16-10-1648
 Attestatie of verklaring op16-10-1648 Rotterdam aktenr 360 waar staat dat Susanna op dat moment 60 jaar zou zijn., 
 Boedelscheiding na overlijden van Susanna te Rotterdam [zh] op 30-03-1651, begr. te Rotterdam [zh] op 25-07-1649, otr. te Rotterdam [zh] op 15-12-1624, tr. (resp. 35 en 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-12-1624 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB), Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 56, 29-12-1624, Trouw gereformeerd met Gerrit Pietersz Blauwesteijn, zn. van Pieter Jorissen Blauwesteijn en Maddeleentje Nn, geb. te Rotterdam [zh] vermoedelijk 1599, leidekker, ®, begr. te Rotterdam [zh] op 12-05-1647. 
 . 3 zonen: 
  1.  Jan Gerrits Blauwesteijn, ged. te Rotterdam [zh] Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB), Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 1, 14-12-1624, Doop gereformeerd op 14-12-1624. 
  2.  Melsert Gerritsz Ook genoemd als Melchior van Blauwesteijn, geb. te Rotterdam [zh] in 1629, doopgetuige van zijn nicht Anna van Blauwesteijn te Rotterdam [zh] op 10-12-1654, ®, otr. te Rotterdam [zh] op 22-01-1651, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-02-1651 Toegangsnummer: 1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)  Inventarisnummer: 61,  
   ,  
   Melchior woonde bij zijn ondertrouw op de Meent en Maritgen(Maia) op dehoek van de keijserrstraat 
   met Maritge de Vries. . 2 kinderen. 
  3.  Joris Gerritsz van Blauwesteijn, geb. te Rotterdam [zh], kaasmaker, ®, woont bij ondertrouw op de Meent te Rotterdam [zh] op 04-12-1650, begr. te Rotterdam [zh] op 27-12-1654, otr. te Rotterdam [zh] op 04-12-1650, tr. te Rotterdam [zh] op 18-12-1650 Toegangsnummer:
1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)
Inventarisnummer:
60
met Josina de Vries, woont bij ondertrouw in de Keizersstraat te Rotterdam [zh] op 04-12-1650. . een dochter. 

IIIh.  Elisabeth (Lijsbeth) van Hooren, dr. van Leeuwe/ Leuw/ Leonis/ Lieus/ Levinus van Hooren (IIc) en Catalijntgen Gijsbersdr, geb. te Balen [vb, België], ®, woont Vismarckschestraat te Tholen [ze] op 10-01-1632 zie akte weeskamer van die datum, 
 Bronvermelding dat Lijsbeth zussen had op 04-11-1642
 Op 4-11-1642 Rotterdam handelt haar zwager Gerrit Pietersz Blauwestijn 
 voor de kinderen van haar overleden zus Mary en voor haar zus Susanna en machtigt zijn cosijn Mathijs van Hooren die in Hasselt (Luik) woont tot de verkoop van hun deel van een stuk land gelegen te Vrolingen, Luik., 
 Bronvermelding periode waarin Lijsbeth waarschijnlijk overleden is te Tholen [ze] tussen 04-11-1642 en 28-07-1648
 Lijsbeth wordt niet zoals haar zus benoemt in het herziene testament van hun neef Cornelis van Hoorn uit Amsterdam 
 Ovl. te Tholen [ze] tussen 04-11-1642 en 28-07-1648, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Pieter Naam afgeleid van patroniem zoon, ovl. voor 22-06-1630. 
 . een zoon: 
  1.  Hendrick Pieters
  Elisabeth (Lijsbeth) van Hooren, otr. (2) te Tholen [ze] op 22-06-1630, tr. te Tholen [ze] op 21-07-1630 (getuigen: Getuigen bruidegom: Cornelis Michielsse Rolle, Anthonij Gillis. Getuigen bruid: Neeltken Roelandts en Niesken Willems), 
 ®
 Bron: boek, Deel: DTB_107, Periode: 1627-1645 
 , (ontb. door overlijden) met Adriaen Dirixsse, geb. te Oosterhout, Nb [nb], ®. 
 
  Adriaen Dirixsse, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Nn
 
  Elisabeth (Lijsbeth) van Hooren, otr. (3) te Tholen [ze] op 09-08-1636, tr. te Tholen [ze] op 29-08-1636 (getuige: Getuigen bruidegom: Jan Adriaensse, Cornelis met Eere.
Getuigen bruid: Neeltken Adriaens, Elisabeth Marinis) met Adriaen Jacobsse, geb. te Reimerswaal [ze], ®. 
 
  Adriaen Jacobsse, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Janneken Jans, ovl. vermoedelijk te Tholen [ze] voor 09-08-1636. 
 

IIIi.  Mary van Hooren, dr. van Leeuwe/ Leuw/ Leonis/ Lieus/ Levinus van Hooren (IIc) en Catalijntgen Gijsbersdr, ®, 
 Bron overlijdensdatum voor 04-11-1642
 Bron overlijdensdatum: 
 Aantekening: 4-11-1642. Rotterdam. 
 Haar zwager Gerrit Pietersz Blauwestijn handeld voor de kinderen van haar en voor haar zussen Lijsbeth en Susanna. 
 Gerrit Pietersz is de echtgenoot van Susanna van Hooren (haar zus). 
 Ovl. voor 1642, tr. (ontb. door overlijden) met Nn
 . een kind: 
  1.  Enkele kinderen wonen verm In Belgie Nn

Generatie IV

IVa.  Susanna van Hoorn, dr. van Melgior Melchior De Jonge van Hoorn (IIIa) en Aefje Cornelisse (Eva) van Neck, ged. te Hoorn [nh] op 10-07-1639 (getuige: Cornelia van Hoorn), 
 
 Haar vader's familienaam is de Jong. (Op huwelijksakte van haar ouders staat haar vader als van Hoorn de jongste vandaar), 
 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Hoorn [nh] op 29-01-1661 met Jacobus (Jacob) Coninck, zn. van Seijm Coninck en Lijsbet Alberts Frans, ged. te Hoorn [nh] op 29-07-1636 (getuige: Sonck (=stiefgrootmoeder a moederskant)). 
 . 5 kinderen: 
  1.  Elijsabeth Coninck, ged. te Hoorn [nh] op 09-02-1662, ovl. (ongeveer 6 weken oud) te Hoorn [nh] op 25-03-1662. 
  2.  Seijne Coninck, ged. te Hoorn [nh] op 05-10-1664, woont Was universeel erfgenaam van zijn moeder Susanna van Hoorn, tr. met X Xx. . een zoon. 
  3.  Susanna Coninck, ged. te Hoorn [nh] op 07-07-1666, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Hoorn [nh] circa 19-02-1669. 
  4.  Gerret Coninck, ged. te Hoorn [nh] op 27-11-1668, ovl. (ongeveer 10 maanden oud) te Hoorn [nh] circa 23-10-1669. 
  5.  Jacoba Coninck, ged. te Hoorn [nh] op 11-05-1670 (getuige: Neeltje Jacobs (weduwe van Albert Coninck)), ovl. (ongeveer 15 dagen oud) te Hoorn [nh] op 26-05-1670. 

IVb.  Catharina van Hoorn, dr. van Carel van Hoorn (IIIe) en Juliana van der Hart, geb. Catharina was 22 bij haar ondertrouw met de Ridder, ged. te Maastricht [li] In Maastricht gedoopt ; op doopakte staat de plaatsnaam Luyck erbij geschreven. Misschien in Luyck geboren dan???? op 13-02-1605 (getuigen: Jac. Hubrechts en Ann. Conincx), begr. te Amsterdam [nh] Oude Kerk Binnenlandvaarderskapel graf 16 op 10-03-1674, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 25-10-1629 (getuigen: zijn schoonvader en haar vader Carel van Hoorn (IIIe) en zijn schoonmoeder en haar moeder Juliana van der Hart (zie IIIe)), tr. met Jan de Ridder, geb. te Utrecht [ut] Jan was 21 jaar bij zijn ondertrouw in 1608, ged. Dopen Utrecht niet online te vinden, wijnkoper, begr. te Amsterdam [nh] Begraafplaats: Zuider Kerk op 01-07-1643. 
 . 3 zonen: 
  1.  Carel Jans de Ridder, ged. te Amsterdam [nh] Oude kerk op 03-07-1631 (getuigen: zijn grootmoeder Juliana van der Hart (zie IIIe), Conelis de Ridder en Juliana van Hoorn). 
  2.  Bastejaen Jans de Ridder, ged. te Amsterdam [nh] Oude kerk op 10-07-1633 (getuigen: zijn grootmoeder Juliana van der Hart (zie IIIe), Abraham Emmerig en Juliana van Hoorn). 
  3.  Dilliaen Jans de Ridder, ged. te Amsterdam [nh] Oude kerk op 10-01-1636 (getuigen: Matijs .... en Margriet Canson). 
  Catharina van Hoorn, otr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 48 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 28-04-1646, tr. met Johan Willems Stachouwer, zn. van Willem Jakobsz Stackhouwer / Stachhouwer en Truijtgen van Elsen, ged. te Amsterdam [nh] oude kerk op 29-03-1598, Heer van Schiermonnikoog. 
 . een zoon: 
  1.  Willem Johans Stachouwer, ged. te Amsterdam [nh] Oude kerk op 03-03-1647 (getuigen: Jacobus Boertig?? en Marija ???). 
  Johan Willems Stachouwer, zn. van Willem Jakobsz Stackhouwer / Stachhouwer en Truijtgen van Elsen, otr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 24-05-1623, tr. met Sijbranda Appelmans, dr. van Nn Appelmans en Trijntje, geb. 20 jaar bij ondertrouw in 1623 in 1603, ovl. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Sijbrant Johans Stachouwer, ged. te Amsterdam [nh] Nieuwe kerk op 06-03-1633. 
  2.  Geertruijt Johans Stachouwer, ged. te Amsterdam [nh] Nieuwe kerk op 11-04-1634 (getuige: Geertruijt van ....). 

IVc.  Anna van Hoorn, dr. van Carel van Hoorn (IIIe) en Juliana van der Hart, ged. te Amsterdam [nh] Oude kerk op 02-10-1622 (getuigen: Anna Ursinus en Jan Morstart), ®, otr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 09-01-1642 (getuigen: Moeder bruid Juliana van der Hart en ; moeder bruidegom), tr. ®Anna en jacobus staan in testamenten v Hoeffijssers en Beeck zie docs met Jacobus Cortten, geb. te Amsterdam [nh] in 1620, ®, begr. te Amsterdam [nh] laat 2 kinderen na op 18-09-1659. 
 . 2 zonen: 
  1.  Johannis Jacobs Cortten, ged. te Amsterdam [nh] oude kerk op 12-03-1643 (getuigen: zijn grootmoeder Juliana van der Hart (zie IIIe), Thijmon Cortten), ®. 
  2.  Karel Jacobs Cortten, ged. te Amsterdam [nh] Nieuwe kerk op 24-05-1644 (getuige: Barta Ho???), ®.