Genealogie van Knellijs Jans.
Genealogie van Knellijs Jans.

Generatie I

I.  Knellijs Jans Kremer, geb. te Zeerijp [gr] circa 1756, otr. te Westeremden [gr] op 27-10-1781, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Westeremden [gr] op 11-11-1781 met Trijntje Jans, geb. te Zeerijp [gr]. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Jan Kornelis Kremer, ged. te Westeremden [gr] op 27-01-1782, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Middelstum [gr] op 25-04-1845, volgt IIa
  2.  Jannes Cornelis Cremer, ged. te Westeremden [gr] op 05-05-1785, boerenknegt, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Kantens [gr] op 31-12-1828, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Kantens [gr] op 12-12-1811 met Jantje Klasen Leeuw, dr. van Klaas Eilkes (daglooner) en Janna Melles (dagloonersche), werkmeid. . 
  3.  Timen Cornelis Kremer, geb. te Westeremden [gr] op 18-11-1787, boereknegt, tr. (24 jaar oud) te Stedum [gr] op 10-10-1812 met Trijntje Lammerts, dr. van Lammert Alberts (schoenmaker) en Grietje Hoikes, boerenarbeidster. . 
  4.  Pieter Kremer, ged. te Westeremden [gr] op 29-01-1792, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Garnwerd Gem. Ezinge [gr] op 14-12-1844, volgt IIb
  5.  Willem, geb. te Westeremden [gr] op 04-06-1794, Willem is verdronken, ovl. (3 jaar oud) te Westeremden [gr] op 13-08-1797. 
  6.  Geertje, geb. te Westeremden [gr] op 04-06-1794, ovl. (15 jaar oud) te Westeremden [gr] op 29-09-1809, begr. te Westeremden [gr]. 

Generatie II

IIa.  Jan Kornelis Kremer, zn. van Knellijs Jans Kremer (I) en Trijntje Jans, ged. te Westeremden [gr] op 27-01-1782, Dagloner Boerenknecht, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Middelstum [gr] op 25-04-1845, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Stedum [gr] op 14-07-1822 met Antje Pieters Mulder, dr. van Pieter Jans Mulder en Wubge Melles Dorenbos, geb. te Leermens [gr] in 1794, Dagloonster, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Middelstum [gr] op 14-12-1848. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Cornelis Jans Kremer, geb. te Westeremden [gr] op 03-11-1822, ovl. (71 jaar oud) te Groningen [gr] op 03-07-1894, volgt IIIa
  2.  Pieterke Jans Kremer, geb. te Stedum [gr] op 11-10-1826, ovl. (6 maanden oud) te Stedum [gr] op 02-05-1827. 
  3.  Pieterke Jans Kremer, geb. te Stedum [gr] op 22-12-1828, ovl. (37 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 20-07-1866, volgt IIIb
  4.  Trijntje Jans Kremer, geb. te Stedum [gr] op 04-01-1834, ovl. (60 jaar oud) te Loppersum [gr] op 19-12-1894, volgt IIIc

IIb.  Pieter Kremer, zn. van Knellijs Jans Kremer (I) en Trijntje Jans, ged. te Westeremden [gr] op 29-01-1792, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Garnwerd Gem. Ezinge [gr] op 14-12-1844, tr. met Geertje Hommes Dorenbos, dr. van Homme Jeltes en Wibbigjen Bartelds, geb. te Middelstum [gr] in 1803, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Garnwerd Gem. Ezinge [gr] op 18-10-1870. 
 . 6 dochters: 
  1.  Trijntje Pieters Kremer, geb. te Westeremden Gem. ten Boer [gr] in 1824, ovl. (ongeveer 13 jaar oud) te Klein Garnwerd Gem. Winsum [gr] op 24-04-1838. 
  2.  Jeltje Cremer, geb. te Toornwerd Gem. Middelstum [gr] op 26-07-1830, Arbeidster, ovl. (75 jaar oud) te Wierum Gem. Aduard [gr] op 04-02-1906, tr. (24 jaar oud) te Ezinge [gr] op 23-09-1854 met Pieter Jannes Tjapkes, zn. van Jannes Pieters Tjapkes en Jacobje Kornelis Mulder (dagloonster), geb. te Ezinge [gr], dagloner. . 
  3.  Geertje Kremer, geb. te Klein Garnwerd, Gem Winsum [gr] op 03-02-1838, tr. (22 jaar oud) te Ezinge [gr] op 16-06-1860 met Albert Frieling, zn. van Jan Freerks Frieling en Trijntje Berends, daglooner. . 
  4.  Trijntje Kremer, geb. te Winsum [fr] op 13-02-1842, ovl. (20 jaar oud) te Garnwerd Gem. Ezinge [gr] op 27-02-1862. 
  5.  Jeltje Pieters Kremer, geb. te Toornwerd, Gem Middelstum [gr], Boeremeid, tr. te Ezinge [gr] op 14-03-1852 met David Pieters Vos, zn. van Eilke Davids Vos (daglonersche), geb. te Baflo [gr], Boereknecht. . 
  6.  Wobbegijn Kremer, geb. te Zeerijp [gr], dienstmaagd, tr. (1) te Ezinge [gr] op 14-08-1856 met Geert Antoon Reker Reker, zn. van Antoon Reker (Arbeider) en Mattje Jacobs (arbeidster), geb. te Garnwerd [gr], arbeider. . tr. (2) te Ezinge [gr] op 30-07-1881 met Bouwe Luutzema, zn. van Pieter Klasens Luutzema en Anniggien Bouwes Westerhuis, geb. te Middelbert [gr], arbeider. . 

Generatie III

IIIa.  Cornelis Jans Kremer, zn. van Jan Kornelis Kremer (IIa) (Dagloner Boerenknecht) en Antje Pieters Mulder (Dagloonster), geb. te Westeremden [gr] op 03-11-1822, Dagloner, ovl. (71 jaar oud) te Groningen [gr] op 03-07-1894, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Middelstum [gr] op 12-02-1847 met Trientje Jans Maarhuis, dr. van Jan Derks Maarhuis en Diewerke Klaassens Venhuizen, geb. te Ten Boer [gr] op 12-08-1820, Dagloonster, ovl. (37 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 23-01-1858. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Jan Kremer, geb. te Middelstum [gr] circa 1847, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Middelstum [gr] op 25-12-1921, volgt IVa
  2.  Jannes Kremer, geb. te Uithuizen [gr] op 26-12-1849, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 16-10-1878 met Aaltje Huizinga, dr. van Albertje Reinders Huizinga, geb. te Uithuizen [gr] op 22-02-1851. . 
  3.  Tiemen Kremer, geb. te Uithuizen [gr] op 28-02-1852, ovl. (81 jaar oud) te Kantens, Zandeweer [gr] op 08-10-1933, tr. (resp. 34 en 44 jaar oud) te Kantens [gr] op 03-04-1886 met Cornelia Akse, geb. te Steenwijk [ov] op 26-01-1842, ovl. (77 jaar oud) te Zandeweer, Kantens [gr] op 21-02-1919. . 
  4.  Pieter Kremer, geb. te Uithuizen [gr] op 22-02-1855, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 05-10-1878 met Derkje Bolhuis, geb. te Warffum [gr] op 30-05-1854. . 
  5.  Anje Kremer, geb. te Uithuizen [gr] op 22-02-1855, ovl. (2 maanden oud) te Uithuizen [gr] op 29-04-1855. 
  Cornelis Jans Kremer, tr. (resp. 36 en 29 jaar oud) (2) te Uithuizen [gr] op 04-05-1859 met Albertje Reinders Huizinga, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 26-06-1829, ovl. (45 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 28-07-1874. 
 . 7 kinderen: 
  1.  Reinder Kremer, geb. te Uithuizen [gr] op 15-07-1859. 
  2.  Anje Kremer, geb. te Uithuizen [gr] op 06-04-1861, volgt IVb
  3.  Martje Kremer, geb. te Uithuizen [gr] op 15-04-1864. 
  4.  Trientje Kremer, geb. te Uithuizen [gr] op 26-04-1866, ovl. (11 maanden oud) te Uithuizen [gr] op 21-04-1867. 
  5.  Rense Kremer, geb. te Uithuizen [gr] op 29-06-1867, ovl. (9 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 31-08-1876. 
  6.  Trientje Kremer, geb. te Uithuizen [gr] op 12-09-1869, ovl. (26 dagen oud) te Uithuizen [gr] op 08-10-1869. 
  7.  Kornelis Kremer, geb. te Uithuizen [gr] op 19-05-1871, ovl. (5 maanden oud) te Uithuizen [gr] op 21-10-1871. 
  Albertje Reinders Huizinga
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Aaltje Huizinga, geb. te Uithuizen [gr] op 22-02-1851, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 16-10-1878 met Jannes Kremer, zn. van Cornelis Jans Kremer (IIIa) (Dagloner) en Trientje Jans Maarhuis (Dagloonster). . 
  Cornelis Jans Kremer, tr. (resp. 55 en 45 jaar oud) (3) te Uithuizen [gr] op 10-01-1878 met Trijntje Berends Knol, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 22-01-1832, ovl. (76 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 02-04-1908. 
 

IIIb.  Pieterke Jans Kremer, dr. van Jan Kornelis Kremer (IIa) (Dagloner Boerenknecht) en Antje Pieters Mulder (Dagloonster), geb. te Stedum [gr] op 22-12-1828, ovl. (37 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 20-07-1866, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Middelstum [gr] op 04-04-1851 met Harmannus Jans Bos, zn. van Jan Pieters Bos en Derkien Samuels Nijhof, geb. te Groningen [gr] op 01-11-1824, ovl. (39 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 02-02-1864. 
 . 3 zonen: 
  1.  Šjan Harmannus Bos, geb. te Uithuizen [gr] op 12-12-1851. 
  2.  Derk Harmannus Bos, geb. te Uithuizen [gr] op 19-07-1855, ovl. (1 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 20-07-1856. 
  3.  Derk Bos, geb. te Uithuizen [gr] op 27-05-1858, ovl. (2 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 30-10-1860. 

IIIc.  Trijntje Jans Kremer, dr. van Jan Kornelis Kremer (IIa) (Dagloner Boerenknecht) en Antje Pieters Mulder (Dagloonster), geb. te Stedum [gr] op 04-01-1834, ovl. (60 jaar oud) te Loppersum [gr] op 19-12-1894, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Middelstum [gr] op 09-05-1862 met Jan Leeuw, geb. te Stedum [gr] op 23-12-1837. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Anje Leeuw, geb. te Bedum [gr] op 15-01-1866. 
  2.  Pieterke Leeuw, geb. te Bedum [gr] op 02-09-1867, ovl. (5 jaar oud) te Bedum [gr] op 09-12-1872. 
  3.  Jantje Leeuw, geb. te Bedum [gr] op 10-09-1871, ovl. (6 weken oud) te Bedum [gr] op 27-10-1871. 
  4.  Pijterke Leeuw, geb. te Bedum [gr] op 15-10-1873, ovl. (82 jaar oud) te Loppersum [gr] op 10-10-1956. 

Generatie IV

IVa.  Jan Kremer, zn. van Cornelis Jans Kremer (IIIa) (Dagloner) en Trientje Jans Maarhuis (Dagloonster), geb. te Middelstum [gr] circa 1847, Boerenknecht, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Middelstum [gr] op 25-12-1921, tr. (resp. ongeveer 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Kantens [gr] op 26-11-1870 met Jaaptje van Laten, dr. van Jan Frans van Laten en Barbara Conraads Snijer, geb. te Garsthuizen [gr] op 03-05-1844, Boerenmeid, ovl. (67 jaar oud) te Middelstum [gr] op 25-12-1911. 
 . 11 kinderen: 
  1.  Kornelis Kremer, geb. te Uithuizen [gr] op 22-02-1871, ovl. (98 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 18-07-1969, volgt Va
  2.  Jan Kremer, geb. te Huizinge [gr] circa 10-1872, ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Huizinge [gr] op 25-06-1873. 
  3.  Trientje Kremer, geb. te Huizinge [gr] op 16-06-1874, ovl. (90 jaar oud) te Stedum [gr] op 24-09-1964, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Middelstum [gr] op 31-03-1900 met Gerrit Zijlstra, geb. te Toornwerd [gr] op 05-12-1872, ovl. (72 jaar oud) te Middelstum [gr] op 19-08-1945. . 
  4.  Barteldina Kremer, geb. te Toornwerd [gr] op 01-03-1876, ovl. (77 jaar oud) te Middelstum [gr] op 23-01-1954, tr. (resp. 19 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Middelstum [gr] op 27-07-1895 met Dirk Heemstra, geb. te Grijpskerk [gr] op 21-12-1866, ovl. (85 jaar oud) te Middelstum [gr] op 23-01-1952. . 
  5.  Jan Kremer, geb. te Middelstum [gr] op 14-09-1878, ovl. (80 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 06-08-1959, tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Uithuizermeeden [gr] op 14-11-1912 met Trientje Kuiper, dr. van Jan Berends Kuiper en Elizabeth Schuurman, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 02-06-1881, ovl. (78 jaar oud) te Uithuizermeeden [gr] op 23-02-1960. . 
  6.  Pieter Kremer, geb. te Middelstum [gr] circa 1881, ovl. te Middelstum [gr] op 23-04-1881. 
  7.  Pieter Kremer, geb. te Middelstum [gr] op 01-04-1882, ovl. (20 dagen oud) te Middelstum [gr] op 21-04-1882. 
  8.  Fenna Kremer, geb. te Middelstum [gr] op 10-05-1883, ovl. (13 dagen oud) te Middelstum [gr] op 23-05-1883. 
  9.  Levenloos geboren kindje Kremer, geb. en ovl. te Middelstum [gr] op 13-04-1884. 
  10.  Fenna Kremer, geb. te Middelstum [gr] circa 1885, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Middelstum [gr] op 10-11-1922, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Middelstum [gr] op 02-03-1912 met Emme Koster, geb. te Ten Boer [gr] circa 1883, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Middelstum [gr] op 24-03-1943. . 
  11.  Tiemen Kremer, geb. te Middelstum [gr] op 24-11-1888, ovl. (87 jaar oud) te Stedum [gr] op 17-09-1976, volgt Vb

IVb.  Anje Kremer, dr. van Cornelis Jans Kremer (IIIa) (Dagloner) en Albertje Reinders Huizinga, geb. te Uithuizen [gr] op 06-04-1861, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 21-05-1881 met Kornelis Groendijk, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 13-12-1856. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Engeltje Groendijk, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 06-03-1882. 
  2.  Martje Groendijk, geb. te Uithuizermeeden [gr] op 28-07-1883, ovl. (2 maanden oud) te Uithuizermeeden [gr] op 08-10-1883. 
  3.  Nn Groendijk, geb. en ovl. te 't Zandt [gr] op 17-01-1885. 

Generatie V

Va.  Kornelis Kremer, zn. van Jan Kremer (IVa) (Boerenknecht) en Jaaptje van Laten (Boerenmeid), geb. te Uithuizen [gr] op 22-02-1871, ovl. (98 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 18-07-1969, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Middelstum [gr] op 15-05-1897 met Beerendje Kampen, dr. van Abel Kampen en Siementje van der Wier, geb. te Middelstum [gr] op 08-09-1876, ovl. (63 jaar oud) te Westerwijtwerd [gr] op 19-01-1940. 
 . 4 zonen: 
  1.  Abel Kremer, geb. te Westerwijtwerd [gr] in 1901, ovl. te Westerwijtwerd Gem. Middelstum [gr] op 15-04-1901. 
  2.  Jelte Kremer, geb. te Middelstum [gr] in 1908, landarbeider, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Groningen [gr] op 26-02-1940. 
  3.  Jannes Kremer, geb. te Middelstum [gr] op 20-03-1909, ovl. (68 jaar oud) te Groningen [gr] op 13-11-1977, volgt VI
  4.  Barteld Kremer, geb. te Westerwijtwerd [gr] in 1912, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Westerwijtwerd Gem. Middelstum [gr] op 25-01-1916. 

Vb.  Tiemen Kremer, zn. van Jan Kremer (IVa) (Boerenknecht) en Jaaptje van Laten (Boerenmeid), geb. te Middelstum [gr] op 24-11-1888, ovl. (87 jaar oud) te Stedum [gr] op 17-09-1976, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Stedum [gr] op 22-05-1912 met Grietje van Zanten, geb. te Stedum [gr] op 27-08-1891, ovl. (67 jaar oud) te Stedum [gr] op 25-05-1959. 
 . een dochter: 
  1.  Jaaptje Kremer, geb. te Stedum [gr] in 1915, dienstbode, ovl. (ongeveer 16 jaar oud) te Ellerhuizen Gem. Bedum [gr] op 13-09-1931. 

Generatie VI

VI.  Jannes Kremer, zn. van Kornelis Kremer (Va) en Beerendje Kampen, geb. te Middelstum [gr] op 20-03-1909, Schoenmaker, ovl. (68 jaar oud) te Groningen [gr] op 13-11-1977, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Baflo [gr] op 30-01-1933, (ontb. door overlijden) met Tjaaktje Poel, geb. te Baflo [gr] op 23-03-1905, ovl. (47 jaar oud) te Baflo [gr] op 04-11-1952. 
 
  Jannes Kremer, tr. (resp. 44 en 35 jaar oud) (2) te Warffum [gr] op 23-12-1953 met Johanna Hartzema, dr. van Jan Hartzema (boerenknecht) en Hemmina Moes (dienstmeid), geb. te Baflo [gr] op 16-09-1918, ovl. (85 jaar oud) te Uithuizen [gr] op 06-02-2004.