Genealogie van Cornelis Roelofs Peisel.
Genealogie van Cornelis Roelofs Peisel.

Generatie I

I.  Cornelis Roelofs Peisel, geb. circa 1751, begr. te Grouw [fr] op 31-03-1795, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 33 jaar oud) te Grouw [fr] op 11-02-1776 met Gertje Tjebbes, dr. van Tjebbe Briddes en Hinke Jans, geb. in 1742, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Holwerd [fr] op 01-06-1812. 
 . 4 zonen: 
  1.  Roelof Cornelis Peizel, geb. te Grouw [fr] op 24-04-1776, ovl. (65 jaar oud) te Harlingen [fr] op 05-02-1842, volgt IIa
  2.  Tjebbe Cornelis Peizel, geb. te Grouw [fr] op 13-10-1778, ovl. (58 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 26-03-1837, volgt IIb
  3.  Johannes Cornelis Peizel, geb. te Grouw [fr] op 08-11-1781, ovl. (45 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 25-03-1827, volgt IIc
  4.  Gerrit Cornelis Peizel, geb. te Grouw [fr] op 16-05-1785, ovl. (62 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 06-05-1848, volgt IId

Generatie II

IIa.  Roelof Cornelis Peizel, zn. van Cornelis Roelofs Peisel (I) en Gertje Tjebbes, geb. te Grouw [fr] op 24-04-1776, ged. te Grouw [fr] op 05-05-1776, bakker, ovl. (65 jaar oud) te Harlingen [fr] op 05-02-1842, otr. te Harlingen [fr] op 08-11-1801, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) te Harlingen [fr] op 15-11-1801 met Richtje Pieters Voets, dr. van Pieter Voets en Sjoukje Dirks, geb. te Leeuwarden [fr] op 20-10-1772, ovl. (64 jaar oud) te Harlingen [fr] op 06-08-1837. 
 . een zoon: 
  1.  Cornelis Roelofs Peizel, geb. te Harlingen [fr] op 20-02-1803, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Harlingen [fr] op 05-06-1825 met Trijntje Arends Ruiten, dr. van Arend Christiaans Ruiten en Fennigjen Jans Pik, geb. te Veendam [gr] in 1801. . 

IIb.  Tjebbe Cornelis Peizel, zn. van Cornelis Roelofs Peisel (I) en Gertje Tjebbes, geb. te Grouw [fr] op 13-10-1778, ged. te Grouw [fr] op 25-10-1778, koopman, ovl. (58 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 26-03-1837, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Holwerd [fr] op 30-10-1803 met Pietje Bartels Faber, dr. van Bartle Martens Faber en Dieuke Gerrits, geb. te Ternaard [fr] op 24-11-1780, ged. te Ternaard [fr] op 17-12-1780, ovl. (67 jaar oud) te Holwerd [fr] op 14-07-1848. 
 . 11 kinderen: 
  1.  Cornelis Tjebbe Peisel, geb. te Holwerd [fr] op 10-09-1804, ovl. (73 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 27-12-1877, tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 16-05-1829 met Tjetske Boeles Mellema, dr. van Boele Sybes Mellema en Greetje Pieters Boersma, geb. te Brantgum [fr] in 1804. . 
  2.  Geertje Tjebbe Peisel, geb. te Holwerd [fr] op 03-10-1806, ovl. (67 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 17-04-1874, volgt IIIa
  3.  Dieuwke Tjebbe Peisel, geb. te Holwerd [fr] op 26-03-1808, ovl. (3 jaar oud) te Holwerd [fr] op 02-01-1812. 
  4.  Bartele Tjebbe Peizel, geb. te Westdongeradeel [fr] op 23-10-1811, ovl. (2 maanden oud) te Holwerd [fr] op 11-01-1812. 
  5.  Dieuwke Tjebbe Peizel, geb. te Westdongeradeel [fr] op 03-04-1813, ovl. (61 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 17-04-1874, volgt IIIb
  6.  Bartel Tjebbe Peizel, geb. te Westdongeradeel [fr] op 18-05-1815, ovl. (5 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 15-03-1821. 
  7.  Henke Tjebbes Peizel, geb. te Westdongeradeel [fr] op 06-06-1817, ovl. (57 jaar oud) te Ferwerderadeel op 13-01-1875, tr. (resp. 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Ferwerderadeel op 06-07-1837 met Meento Hendriks Kayzer, zn. van Hindik Meento Kayzer en Antje Johannes Rynks, geb. te Delfzijl [gr] in 1812, gardenier. . 
  8.  Johanna Tjebbe Peyzel, geb. te Westdongeradeel [fr] op 09-04-1819, ovl. (4 dagen oud) te Westdongeradeel [fr] op 13-04-1819. 
  9.  Roelof Tjebbe Peyzel, geb. te Westdongeradeel [fr] op 06-07-1820, ovl. (30 dagen oud) te Westdongeradeel [fr] op 05-08-1820. 
  10.  Bartel Tjebbe Peizel, geb. te Westdongeradeel [fr] op 10-07-1823, ovl. (79 jaar oud) te Ferwerderadeel op 17-12-1902, tr. (resp. 31 en ongeveer 27 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 17-05-1855 met Jeltje Foppes Smedes, dr. van Foppe Melles Smedes en Grietje Taekes Wiersma, geb. te Metslawier (Oostdongeradeel) [fr] in 1827, ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor 1902. . 
  11.  Jeltje Tjebbe Peizel, geb. te Westdongeradeel [fr] op 20-01-1825, ongehuwd, ovl. (18 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 11-03-1843. 
  Pietje Bartels Faber, dr. van Bartle Martens Faber en Dieuke Gerrits, tr. (17 jaar oud) (1) te Holwerd [fr] op 24-06-1798, (ontb. door overlijden) met Johannes Jitzes de Jong, ovl. voor 1803. 
 . een dochter: 
  1.  Jitse de Jong, geb. te Holwerd [fr] op 14-01-1801, ged. te Holwerd [fr] op 08-02-1801. 

IIc.  Johannes Cornelis Peizel, zn. van Cornelis Roelofs Peisel (I) en Gertje Tjebbes, geb. te Grouw [fr] op 08-11-1781, ged. te Grouw [fr] op 18-11-1781, ovl. (45 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 25-03-1827, otr. te Leeuwarden [fr] op 24-04-1807, tr. (beiden 25 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 10-05-1807 met Trijntje Everts Zandbergen, dr. van Evert Zandbergen en Sytske Hoogterp, geb. te Jorwerd [fr] op 13-07-1781, ovl. (55 jaar oud) te Idaarderadeel [fr] op 16-01-1837. 
 . een zoon: 
  1.  Cornelis Johannes Peizel, geb. te Leeuwarden [fr] op 18-02-1808, ovl. (42 jaar oud) te Idaarderadeel [fr] op 03-02-1851, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Idaarderadeel [fr] op 01-12-1838 met Gertje Jelmers van der Hoek, dr. van Jelmer Melis van der Hoek en Trijntje Herres van der Veen, geb. te Grouw [fr] op 28-08-1812, ovl. (63 jaar oud) te Franeker [fr] op 01-11-1875. . 

IId.  Gerrit Cornelis Peizel, zn. van Cornelis Roelofs Peisel (I) en Gertje Tjebbes, geb. te Grouw [fr] op 16-05-1785, bakker, ovl. (62 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 06-05-1848, otr. (1) te Leeuwarden [fr] op 05-08-1808, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 11-09-1808, (ontb. door overlijden) met Jetske Willems Huizinga, dr. van Willem Sikkes Huizinga (kastelein) en Janke Pieters van der Molen, geb. te Leeuwarden [fr] op 08-02-1788, ged. te Leeuwarden [fr] op 29-02-1788, ovl. (35 jaar oud) te Holwerd [fr] op 16-09-1823. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Janke Peizel, geb. te Holwerd [fr] op 17-10-1814, ovl. (25 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 21-05-1840, tr. (beiden 24 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 14-11-1838 met Jan Feenstra, zn. van Jan Feenstra en Sjoukje Dijkstra, geb. te Leeuwarden [fr] op 14-03-1814, kaarsemaker. . 
  2.  Janke Peizel, geb. te Holwerd [fr] op 08-06-1816. 
  3.  Cornelis Gerrits Peijzel, geb. te Holwerd [fr] op 20-03-1819, volgt IIIc
  4.  Willem Gerrits Pijzel, geb. te Holwerd [fr] op 12-04-1822, ovl. (47 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 11-08-1869, tr. (resp. 23 en 17 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 11-09-1845 met Grietje Jacobs Miedema, dr. van Jacob Ypes Miedema en Hinke Fokkes de Graaff, geb. te Oenkerk (Tietjerksteradeel) [fr] op 15-02-1828, ovl. (80 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 15-04-1908. . 
  Gerrit Cornelis Peizel, tr. (resp. 40 en ongeveer 40 jaar oud) (2) te Leeuwarden [fr] op 16-04-1826 met Anna Maria Rijkes (Maaike) Barteles, dr. van Rijke Jans Barteles (dagloner) en Albertje Hindriks, ged. te Winschoten [gr] op 07-08-1785, koopvrouw, Heeft de familienaam Feenstra bij 1e huwelijk, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 08-08-1862. 
 . een zoon: 
  1.  Hendricus Gerrits Pijzel, geb. te Holwerd (Westdongeradeel) [fr] op 12-04-1827, ovl. (74 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 12-05-1901, volgt IIId
  Anna Maria Rijkes (Maaike) Barteles, dr. van Rijke Jans Barteles (dagloner) en Albertje Hindriks, otr. (1) te Leeuwarden [fr] op 26-10-1810, tr. (resp. ongeveer 25 en 29 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 11-11-1810, (ontb. door overlijden) met Sikke Dijkstra, zn. van Derk Tjeerds Dijkstra (opzichter bij molen Oosterwolde) en Aukje Sikkes van Ommeren, geb. te Oosterwolde [fr] op 27-02-1781, ovl. (40 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 12-12-1821. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Aukje Dijkstra, geb. te Leeuwarden [fr] op 15-07-1811, ovl. (2 weken oud) te Leeuwarden [fr] op 29-07-1811, begr. te Leeuwarden [fr] op 30-07-1811. 
  2.  Dirk Dijkstra, geb. te Leeuwarden [fr] op 03-06-1813, ovl. (89 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 08-04-1903, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Franske Aukes van der Meij Meij. . tr. (2) met Janke van der Zee. . 
  3.  Alberdina Dijkstra, geb. te Leeuwarden [fr] op 23-09-1815. 
  4.  Alberdina Dijkstra, geb. te Leeuwarden [fr] op 13-12-1817, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 17-06-1843 met Jan Vonk, zn. van David Vonk en Jeltje Ankringa, geb. te Leeuwarden [fr] in 1816, timmerman. . 
  5.  Sjoukje Dijkstra, geb. te Leeuwarden [fr] op 18-02-1821, tr. (resp. 21 en ongeveer 21 jaar oud) te Menaldumdeel [fr] op 06-04-1842 met Klaas Pieters van der Wal, zn. van Pieter Klazes van der Wal en Janke Botes Geuker, geb. te Menaldum [fr] in 1820. . 

Generatie III

IIIa.  Geertje Tjebbe Peisel, dr. van Tjebbe Cornelis Peizel (IIb) (koopman) en Pietje Bartels Faber, geb. te Holwerd [fr] op 03-10-1806, bakker, ovl. (67 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 17-04-1874, tr. (resp. 19 en ongeveer 20 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 30-05-1826 met Klaas Klazes Jonker, zn. van Klaas Jans Jonker en Henke Jans de Vries, geb. te Holwerd [fr] in 1805, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 14-08-1842. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Tjebbe Jonker, geb. te Westdongeradeel [fr] op 26-12-1827. 
  2.  Klaas Jonker, geb. te Westdongeradeel [fr] op 20-04-1830. 
  3.  Jan Klazes Jonker, geb. te Westdongeradeel [fr] op 30-11-1837, ovl. (28 jaar oud) te Ferwerderadeel op 03-10-1866, tr. (resp. 25 en ongeveer 40 jaar oud) te Ferwerderadeel op 11-04-1863 met Hendrikje Berends van der Weide, dr. van Berend van der Weide en Grietje Hotses Boersma, geb. te Leeuwarden [fr] in 1822. . 
  4.  Pietje Jonker, geb. te Westdongeradeel [fr] op 27-05-1840. 
  5.  Pieter Jonker, geb. te Westdongeradeel [fr] op 25-08-1842, tr. (resp. 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 09-05-1874 met Jannigje Pheifer, dr. van Hendrik Johannes Pheifer en Hendrikje Freerks van Duinen, geb. te Holwerd [fr] in 1848. . 

IIIb.  Dieuwke Tjebbe Peizel, dr. van Tjebbe Cornelis Peizel (IIb) (koopman) en Pietje Bartels Faber, geb. te Westdongeradeel [fr] op 03-04-1813, ovl. (61 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 17-04-1874, tr. (resp. 20 en 31 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 05-10-1833 met Willem Prins, zn. van Anne Ziegers Prins en Rimke Piebes Sjollema, geb. te Heerenveen(Schoterland) [fr] op 24-07-1802, ovl. (46 jaar oud) te Holwerd [fr] op 19-08-1848. 
 . 5 zonen: 
  1.  Anne Prins, geb. te Westdongeradeel [fr] op 01-08-1834. 
  2.  Tjebbe Prins, geb. te Westdongeradeel [fr] op 23-02-1836, ovl. (1 jaar oud) te Westdongeradeel [fr] op 22-05-1837. 
  3.  Tjebbe Prins, geb. te Westdongeradeel [fr] op 25-06-1838. 
  4.  Piebe Prins, geb. te Westdongeradeel [fr] op 05-08-1841. 
  5.  Bartele Prins, geb. te Westdongeradeel [fr] op 05-04-1844. 

IIIc.  Cornelis Gerrits Peijzel, zn. van Gerrit Cornelis Peizel (IId) (bakker) en Jetske Willems Huizinga, geb. te Holwerd [fr] op 20-03-1819, sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) (1) te Leeuwarden [fr] op 11-05-1842, (ontb. door overlijden) met Dorothea Margaretha Christina Hoekstein, dr. van Frans Hoeksteen (timmerman) en Maria Stöcker, geb. te Leeuwarden [fr] op 16-12-1822, ovl. (32 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-12-1854. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Jetske Peijzel, geb. te Bolsward [fr] op 24-12-1842. 
  2.  Gerrit Peijzel, geb. te Holwerd [fr] op 17-07-1844, kelner, tr. met Maria Gerdina Meijer. . 
  3.  Willem Peijzel, geb. te Leeuwarden [fr] op 24-02-1847, volgt IVa
  4.  Frans Bernard Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 18-04-1850, volgt IVb
  5.  Anna Maria Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 07-11-1852. 
  Cornelis Gerrits Peijzel, tr. (resp. 36 en 24 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 19-12-1855 met Maria Catharina Slemmer, dr. van Harmaanus Slemmer (scheepstimmerman) en Catrina Hillegonda de Roo, geb. te Amsterdam [nh] op 03-03-1831, dienstbode. 
 . 9 kinderen: 
  1.  Catharina Hillegonda Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 04-12-1856, volgt IVc
  2.  Maria Cornelia Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 24-10-1858, ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 1942, volgt IVd
  3.  Cornelia Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 14-08-1860, volgt IVe
  4.  Hermanus Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 08-02-1863, volgt IVf
  5.  Grietje Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 21-11-1864, ovl. (34 jaar oud) te Utrecht [ut] op 08-04-1899, volgt IVg
  6.  Geertruida Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 15-05-1868. 
  7.  Christina Petronella Anna Hendrica Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 11-04-1873, ovl. (79 jaar oud) te Hilversum [nh] op 03-04-1953, volgt IVh
  8.  Cornelis Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 06-03-1876, volgt IVi
  9.  Pieter Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 03-11-1891. 

IIId.  Hendricus Gerrits Pijzel, zn. van Gerrit Cornelis Peizel (IId) (bakker) en Anna Maria Rijkes (Maaike) Barteles (koopvrouw), geb. te Holwerd (Westdongeradeel) [fr] op 12-04-1827, kuiper, ovl. (74 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 12-05-1901, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) te Ferwerderadeel [fr] op 29-05-1852 met Antje Kornelis Olivier, dr. van Kornelis Louws Olivier en Antje Botes Hiemstra, geb. te Hallum [fr] op 22-08-1823. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Antje Pijzel, geb. te Hallum [fr] op 24-03-1853, ovl. (20 jaar oud) te Stiens [fr] op 17-07-1873. 
  2.  Gerrit Hendricus Peizel, geb. te Hallum [fr] op 03-11-1858, ovl. (26 jaar oud) te Franeker [fr] op 25-01-1885, volgt IVj
  Hendricus Gerrits Pijzel, tr. (resp. 56 en 45 jaar oud) (2) te Tietjerksteradeel [fr] op 15-12-1883 met Gertje Beerstra, dr. van Andries Dirks Beerstra en Jitske Aises van Beets, geb. te Tietjerk [fr] op 03-03-1838, ovl. (87 jaar oud) te Kollum [fr] op 23-08-1925. 
 
  Gertje Beerstra, dr. van Andries Dirks Beerstra en Jitske Aises van Beets, tr. (resp. 30 en 36 jaar oud) (1) te Leeuwarden [fr] op 18-04-1868, (gesch. resp. 37 en 44 jaar oud te Leeuwarden [fr] op 18-01-1876) met Jan Jans van der Meulen, zn. van Jan Wybes van der Meulen en Hylke Jans Wymenga, geb. te Garijp Gem. Tietjerksteradeel [fr] op 16-01-1832, ovl. (64 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 31-10-1896. 
 . een zoon: 
  1.  Jan Jans van der Meulen, geb. te Tietjerksteradeel [fr] op 13-06-1868. 

Generatie IV

IVa.  Willem Peijzel, zn. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Dorothea Margaretha Christina Hoekstein, geb. te Leeuwarden [fr] op 24-02-1847, metselaar, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 01-12-1869 met Sara Johanna van der Pek, geb. te Amsterdam [nh] op 29-12-1845. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Willem Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 08-09-1870. 
  2.  Dorothea Martha Christina Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 04-06-1871, ovl. (67 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 17-01-1939, volgt Va
  3.  Margaretha Hendrica Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 08-12-1872. 
  4.  Willem Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 08-09-1878, ovl. (27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-08-1906, volgt Vb
  5.  Johanna Elisabeth Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 15-08-1880, ovl. (28 jaar oud) te Warnsveld [ge] op 10-02-1909. 
  6.  Cornelis Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 24-12-1882. 

IVb.  Frans Bernard Peijzel, zn. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Dorothea Margaretha Christina Hoekstein, geb. te Amsterdam [nh] op 18-04-1850, metselaar / milicien, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 05-11-1873 met Maria Wilhelmina Sleeswijk, dr. van Klaas Christiaan Sleeswijk (scheepsnagelmaker) en Wilhelmine Cornelia Elisabeth Ruts, geb. te Amsterdam [nh] op 03-05-1847, dienstbaar. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Wilhelmina Cornelia Elisabeth Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 08-09-1874. 
  2.  Maria Francisca Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 13-10-1876. 
  3.  Franz Runan (?) Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 03-03-1879. 
  4.  Rijndert Frans Bernard Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 21-09-1881, volgt Vc
  5.  Klaas Christiaan Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 15-09-1884. 

IVc.  Catharina Hillegonda Peijzel, dr. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 04-12-1856, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 03-12-1879 met Johannes Catharinus van Dijk, zn. van Jelze van Dijk en Helena Frederika Johanna Lauts, geb. te Zutphen [ge] in 1856, pakhuisknecht. 
 . een kind: 
  1.  Kind van Dijk, Erkend bij het huwelijk van de ouders. 

IVd.  Maria Cornelia Peijzel, dr. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 24-10-1858, dienstbode, ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 1942, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-02-1884 met Carel Anthonie Campagne, zn. van Hendrik Willem Andries Campagne en Susanna Fredrika Hardes, geb. te Amsterdam [nh] op 25-02-1854, kassiersknecht, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-02-1942, begr. te Amsterdam [nh] op 10-02-1942. 
 . een zoon: 
  1.  Karel Frederik Campagne, geb. te Amsterdam [nh] op 06-01-1886, tr. met C Jansen. . 

IVe.  Cornelia Peijzel, dr. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 14-08-1860, dienstbode, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Cornelia Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 28-01-1883. 
  Cornelia Peijzel, relatie met Antonie Schmidt, geb. te Amsterdam [nh]. 
 

IVf.  Hermanus Peijzel, zn. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 08-02-1863, metselaar, tr. (beiden 22 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 05-11-1885 met Elisabeth Louise Schol, dr. van Jacob Jacobsz Schol en Elisabeth Wijntjes, geb. te Amsterdam [nh] op 11-02-1863, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-04-1935. 
 . 10 kinderen: 
  1.  Maria Catharina Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 02-04-1886, ovl. (15 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 15-02-1902. 
  2.  Jacob Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 14-09-1887. 
  3.  Elisabeth Louisa Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 16-07-1889, tr. (24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-05-1914 met G Roggeveen. . 
  4.  Hermanus Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 25-04-1891. 
  5.  Cornelia Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 14-04-1893. 
  6.  Anna Martha Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 29-03-1895, ovl. (9 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 23-01-1896. 
  7.  Antje Martha Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 30-04-1897. 
  8.  Catharina Hillegonda Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 25-01-1899, Op 26 mei 1923 naar Bussum verhuisd. 
  9.  Geertruida Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 13-02-1901. 
  10.  Cornelis Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 12-12-1904, volgt Vd

IVg.  Grietje Peijzel, dr. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 21-11-1864, diensbode, ovl. (34 jaar oud) te Utrecht [ut] op 08-04-1899, tr. (resp. 31 en ongeveer 30 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-08-1896 met Pieter van Tintelen, zn. van Bastiaan van Tintelen en Johanna Berns, geb. te Lienden [ge] in 1866, wachtmeester. 
 . een zoon: 
  1.  Pieter van Tintelen, geb. te Amsterdam [nh] op 03-11-1891, Erkend bij het huwelijk van zijn ouders op 20 augustus 1896. 

IVh.  Christina Petronella Anna Hendrica Peijzel, dr. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 11-04-1873, ovl. (79 jaar oud) te Hilversum [nh] op 03-04-1953, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-02-1898 met Jan Hendrik Mewe, zn. van Karel Christiaan Mewe en Elisabeth Lucretia Bakker, geb. te Amsterdam [nh] op 23-01-1871, loodgieter, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17-01-1938, begr. te Amsterdam [nh] op 20-01-1938. 
 . 3 kinderen: 
  1.  C C Mewe, tr. met E H E Adolphs. . 
  2.  M C Mewe, tr. met W G Sillmann. . 
  3.  H J Mewe, tr. met J M de Heer. . 

IVi.  Cornelis Peijzel, zn. van Cornelis Gerrits Peijzel (IIIc) (sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker) en Maria Catharina Slemmer (dienstbode), geb. te Amsterdam [nh] op 06-03-1876, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12-05-1897, (gesch. beiden 55 jaar oud te Amsterdam [nh] op 16-11-1931) met Wilhelmina Christina Bödeker, dr. van Willem Christiaan Bödeker (stoker) en Zwaantje Weitering, geb. te Amsterdam [nh] op 02-09-1876. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Wilhelmina Christina Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 05-07-1899, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12-01-1990, volgt Ve
  2.  Hermanus Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 03-05-1905, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-11-1988, volgt Vf
  3.  Betje Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 07-02-1910, volgt Vg
  4.  Willem Christiaan Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 30-01-1901, ovl. (34 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12-02-1935, volgt Vh

IVj.  Gerrit Hendricus Peizel, zn. van Hendricus Gerrits Pijzel (IIId) (kuiper) en Antje Kornelis Olivier, geb. te Hallum [fr] op 03-11-1858, ovl. (26 jaar oud) te Franeker [fr] op 25-01-1885, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 08-12-1883 met Wilhelmina Hendrika (Mina) van der Meulen, dr. van Pieter van der Meulen (timmerman) en Hendrika Johanna Bloemink, geb. te Leeuwarden [fr] op 22-09-1863. 
 . een zoon: 
  1.  Hendrikus Peizel, geb. te Leeuwarden [fr] op 22-03-1884, ovl. (9 maanden oud) te Leeuwarden [fr] op 22-12-1884. 

Generatie V

Va.  Dorothea Martha Christina Peijzel, dr. van Willem Peijzel (IVa) (metselaar) en Sara Johanna van der Pek, geb. te Amsterdam [nh] op 04-06-1871, ovl. (67 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 17-01-1939, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-11-1896 met Henri Antoine Labohm, zn. van Henrich Anton Labohm en Geertruida Hendrika Nieuwenhuis, geb. te Amsterdam [nh] op 28-08-1863, timmerman, ovl. (77 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 25-01-1941. 
 . een dochter: 
  1.  Meisje Labohm
  Henri Antoine Labohm, zn. van Henrich Anton Labohm en Geertruida Hendrika Nieuwenhuis, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 04-02-1892, (ontb. door overlijden) met Sara Alida Hendrika Horsting, dr. van Herman Horsting (werkman) en Christina Maria Peelen, geb. te Amsterdam [nh] op 11-12-1869. 
 . een dochter: 
  1.  Geertruida Hendrika Labohm, geb. te Amsterdam [nh] in 1892, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-07-1948. 

Vb.  Willem Peijzel, zn. van Willem Peijzel (IVa) (metselaar) en Sara Johanna van der Pek, geb. te Amsterdam [nh] op 08-09-1878, huisschilder, ovl. (27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-08-1906, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 07-06-1899, (ontb. door overlijden) met Anna Bruijntjes, dr. van Roelof Bruijntjes (steendrager) en Grietje de Boer, geb. te Amsterdam [nh] op 17-07-1880. 
 . een zoon: 
  1.  Willem Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 24-01-1899, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-11-1954, volgt VIa
  Willem Peijzel, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 10-01-1906 met Jacoba Margaretha Cramer, dr. van August Heinrich Cramer en Albertje Hes, geb. te Amsterdam [nh] op 12-03-1884, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23-04-1957. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Albertus Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 18-05-1905, ovl. (5 jaar oud) te Brussel [België] op 30-07-1910. 
  2.  Dorothea Martha Christina Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 10-07-1906. 
  Jacoba Margaretha Cramer, dr. van August Heinrich Cramer en Albertje Hes, relatie (1). 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Jacoba Margaretha Geel, geb. te Amsterdam [nh] op 02-06-1908, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12-12-1909. 
  Jacoba Margaretha Cramer, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 17-03-1909 met Antonie Jan Jacobus Geel, zn. van Pieter Jan Jacobus Geel en Tite Kok, geb. te Amsterdam [nh] op 03-01-1881, glazenwasser, ovl. (89 jaar oud) te Ermelo [ge] op 25-05-1970. 
 . 5 dochters: 
  1.  Jacoba Margaretha Geel, geb. te Amsterdam [nh] op 10-04-1910, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 09-12-1911. 
  2.  Anna Elisabeth Geel, geb. te Amsterdam [nh] op 20-08-1911, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 31-08-1932 met Antonius Petrus Bronshoff, zn. van Jakobus Josephus Bronshoff en Petronella Jakoba Martens, geb. te Duisburg [Duitsland] op 23-09-1906, grote vaart / portier fabrieksarbeider, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-03-1967. . 
  3.  Antonia Johanna Jacoba Margaretha Geel, geb. te Amsterdam [nh] op 02-08-1913. 
  4.  Jacoba Sophia Geel, geb. te Amsterdam [nh] op 10-10-1915. 
  5.  Maria Catharina Geel, geb. te Amsterdam [nh] op 24-11-1917. 

Vc.  Rijndert Frans Bernard Peijzel, zn. van Frans Bernard Peijzel (IVb) (metselaar / milicien) en Maria Wilhelmina Sleeswijk (dienstbaar), geb. te Amsterdam [nh] op 21-09-1881, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) op 28-05-1903 met Hester Kerkhoven, geb. te Kralingen [zh] op 06-11-1878. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Frans Bernard Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 04-09-1903. 
  2.  Maria Wilhelmina Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 24-02-1907. 
  3.  Hester Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 17-04-1908. 
  4.  Rijndert Frans Bernard Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 19-02-1910, ovl. (76 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 18-04-1986, volgt VIb

Vd.  Cornelis Peijzel, zn. van Hermanus Peijzel (IVf) (metselaar) en Elisabeth Louise Schol, geb. te Amsterdam [nh] op 12-12-1904, metselaar, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-03-1925 met Dorothea Susanna Boekhout, dr. van Peter Johannes Boekhout en Sijtje Elisabeth Koning, geb. te Marten (Dortmund) [Duitsland] op 25-10-1899. 
 

Ve.  Wilhelmina Christina Peijzel, dr. van Cornelis Peijzel (IVi) en Wilhelmina Christina Bödeker, geb. te Amsterdam [nh] op 05-07-1899, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12-01-1990, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 11-02-1920, (ontb. door overlijden) met Franciscus Antonius Cornelis Collin, zn. van Martinus Collin en Johanna Brouwer, geb. te Amsterdam [nh] op 29-03-1897, ovl. (39 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29-01-1937. 
 
  Wilhelmina Christina Peijzel, tr. (resp. 42 en 37 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 04-03-1942, (gesch. resp. 47 en 42 jaar oud te Amsterdam [nh] op 08-04-1947) met Cornelis Johannes de Groot, zn. van Lubertus Nicolaas de Groot en Alida Vork, geb. te Amsterdam [nh] op 02-06-1904, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29-05-1980. 
 
  Cornelis Johannes de Groot, zn. van Lubertus Nicolaas de Groot en Alida Vork, tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 13-07-1938, (gesch. resp. 37 en 36 jaar oud te Amsterdam [nh] op 22-10-1941) met Alouisa Josefa List, dr. van Lorenz List en Josefa Pritsch, geb. te Weenen [Oostenrijk] op 28-05-1905, dienstbode / handwerkster, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26-11-1966. 
 
  Wilhelmina Christina Peijzel, tr. (resp. 48 en 56 jaar oud) (3) te Amsterdam [nh] op 08-04-1948 met Willem Droog, zn. van Theodorus Droog en Jacoba Wilhelmina Stroker, geb. te Haarlem [nh] op 21-05-1891, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-10-1967. 
 
  Willem Droog, zn. van Theodorus Droog en Jacoba Wilhelmina Stroker, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 18-05-1916 met Anna Snijders, dr. van Nicolaas Snijders en Anna Brouwer, geb. te Amsterdam [nh] op 03-12-1888, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 08-01-1945. 
 

Vf.  Hermanus Peijzel, zn. van Cornelis Peijzel (IVi) en Wilhelmina Christina Bödeker, geb. te Amsterdam [nh] op 03-05-1905, expeditieknecht, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-11-1988, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 03-02-1932, (gesch. resp. 42 en 40 jaar oud te Amsterdam [nh] op 18-12-1947) met Maria Bouwknecht, dr. van Johannes Wilhelmus Bouwknecht en Hendrina de Nooij, geb. te Amsterdam [nh] op 17-03-1907, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-03-1990. 
 
  Hermanus Peijzel, tr. (resp. 44 en 31 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 02-08-1949 met Geertje Triep, dr. van Johannes Leonardus Triep en Ariaantje Pastoor, geb. te Amsterdam [nh] op 11-02-1918. 
 
  Geertje Triep, dr. van Johannes Leonardus Triep en Ariaantje Pastoor, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 16-12-1942, (gesch. resp. 29 en 32 jaar oud te Amsterdam [nh] op 05-02-1948) met Gerrit Jan Bansberg, zn. van Johannes Bansberg en Hendrika Margaretha Hofmeijer, geb. te Amsterdam [nh] op 23-06-1915, chemiegraaf rubberfabriek. 
 

Vg.  Betje Peijzel, dr. van Cornelis Peijzel (IVi) en Wilhelmina Christina Bödeker, geb. te Amsterdam [nh] op 07-02-1910, tr. (beiden 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29-07-1936 met Louis Benjamin Quanjer, zn. van Johannes Franciscus Quanjer (boekhouder/ oud-Reserve Luitenant-Kolonel der Artillerie) en Helena Charlotta Wilhelmina Boers, geb. te Zaandam [nh] op 19-04-1910, verwarmingstechnicus. 
 

Vh.  Willem Christiaan Peijzel, zn. van Cornelis Peijzel (IVi) en Wilhelmina Christina Bödeker, geb. te Amsterdam [nh] op 30-01-1901, ovl. (34 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12-02-1935, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-05-1930 met Alida Cornelia van Elsland, dr. van Hendrik van Elsland en Aaltje Visser, geb. te Zaandam [nh] op 11-11-1906, gezinsverzorgster. 
 
  Alida Cornelia van Elsland, dr. van Hendrik van Elsland en Aaltje Visser
 Zij krijgt. 

Generatie VI

VIa.  Willem Peijzel, zn. van Willem Peijzel (Vb) (huisschilder) en Anna Bruijntjes, geb. te Amsterdam [nh] op 24-01-1899, /kantoorbediende/vertegenwoordiger in schildersgereedschappen, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-11-1954, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-06-1922 met Johanna Janssens, dr. van Nicolaas Henderikus Janssens (transportarbeider) en Marie Buijen, geb. te Amsterdam [nh] op 06-03-1902, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-10-1974. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Willem Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 15-06-1923, magazijn bediende / colporteur, ovl. (21 jaar oud) te Oranienburg Im Sachsenhausen [Duitsland] op 13-02-1945. 
  2.  Johanna Peijzel, geb. te Amsterdam [nh] op 11-08-1925, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 30-12-1983, volgt VII

VIb.  Rijndert Frans Bernard Peijzel, zn. van Rijndert Frans Bernard Peijzel (Vc) en Hester Kerkhoven, geb. te Amsterdam [nh] op 19-02-1910, ovl. (76 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 18-04-1986, tr. met Berendina Aleida Wieskamp, geb. in 1911, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 05-03-1981. 
 

Generatie VII

VII.  Johanna Peijzel, dr. van Willem Peijzel (VIa) (/kantoorbediende/vertegenwoordiger in schildersgereedschappen) en Johanna Janssens, geb. te Amsterdam [nh] op 11-08-1925, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 30-12-1983, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 27-04-1950 met Nicolaas Hendrik van der Tak, zn. van Nicolaas Hendrik van der Tak (broodbakker) en Wilhelmina van der Putten, geb. te Amsterdam [nh] op 03-01-1922, fabrieksarbeider in blikfabriek; chauffeeur, ®, woont Nw Prinsengracht 85 te Amsterdam [nh] op 03-01-1922, woont Iepenweg 28 te Amsterdam [nh] op 24-06-1922 th carpetto, woont Vrolikstraat 455 te Amsterdam [nh] op 27-08-1923 Wonen in bij opa en oma van der Putte, woont Transvaalstraat 63 2e verdieping achter te Amsterdam [nh] op 13-10-1924, woont 2e v Swindenstraat 16 te Amsterdam [nh] op 17-06-1929 th v Meijer, woont Gelderse kade 7 te Amsterdam [nh] op 24-09-1929 th v Ott, woont Govert Flinckstraat 280 te Amsterdam [nh] op 07-10-1929 gaat m ouders bij oma van der Putten inwonen, woont Gelderse kade 7 te Amsterdam [nh] op 17-10-1929, woont Transvaalstraat 19 II te Amsterdam [nh] op 22-04-1930, woont Transvaalstraat 3 3hg te Amsterdam [nh] op 06-08-1940, woont Ruysdaelkade 91 hs te Amsterdam [nh] in 11-1945 Volgens ledenregister NSB Amsterdam, woont van Gilsestraat 16 II te Amsterdam [nh] op 19-05-1954, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-05-1997. 
 . een dochter: 
  1.  Johanna Hendrika van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 21-11-1954, ®, ovl. (51 jaar oud) te Zaandam [nh] op 03-06-2006, otr. te Amsterdam [nh] op 04-01-1982, tr. (27 jaar oud) te Haarlemmerliede [nh] op 20-08-1982. .