Genealogie van Bastiaen Sijmonsz van der Tack.
Genealogie van Bastiaen Sijmonsz van der Tack.

Generatie I

I.  Bastiaen Sijmonsz van der Tack, zn. van Sijmon van der Tack en Nn, geb. circa 1575, , doopgetuige van zijn achterkleinzoon Jan Pauwels van der Tack te Berkel [zh] op 30-01-1666, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Maritgen Huybrechts Nn
 . een dochter: 
  1.  Trijntge Bastiaens van der Tack, ged. Gereformeerde Kerk te Berkel en Rodenrijs [zh] op 11-01-1604, . 
  Bastiaen Sijmonsz van der Tack, tr. (ongeveer 38 jaar oud) (2) te Berkel [zh] op 09-02-1614 met Betge Cornelis Nn, geb. te Hillegersberg [zh], Betge was jd bij trouwen. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Cornelis Bastiaensz van der Tack, geb. in 1621, volgt II
  2.  Ariaentgen Bastiaensdr van der Tack, . 
  3.  Liduwij Bastiaens van der Tack, ged. Gereformeerde Kerk te Berkel en Rodenrijs [zh] op 16-04-1628, . 

Generatie II

II.  Cornelis Bastiaensz van der Tack, zn. van Bastiaen Sijmonsz van der Tack (I) en Betge Cornelis Nn, geb. in 1621, Rooms Katholiek, , otr. (ongeveer 18 jaar oud) (1) te Berkel [zh] op 14-10-1639, tr. met Geertje Jans Lelij, . 
 . 3 zonen: 
  1.  Pauwels Cornelisse (Paulus) Tack, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 11-07-1640, volgt IIIa
  2.  Bastiaen Cornelisse van der Tack, ged. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 10-09-1644 (getuige: Pieter Jans Lelij), , ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] voor 11-09-1645. 
  3.  Bastiaen Cornelisse van der Tack, ged. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 11-09-1645 (getuige: Maertgen Bastiaenen), . 
  Cornelis Bastiaensz van der Tack, tr. (ongeveer 24 jaar oud) (2) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 15-06-1646 (getuige: Maertge Simons nostra, Neeltge Jorys Tas) met Grietgen Heyndrix Vissers, Rooms Katholiek, , ovl. (getuigen: haar dochter Maria Cornelisse (Maritge) van der Tack (IIIb) en haar kleinzoon Dirk Jacobsse van Adrichem), begr. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 07-12-1706. 
 . 9 kinderen: 
  1.  Heyndrick Cornelisse Tack, ged. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 18-07-1647 (getuigen: Jan Heyndricksz en Jannitge Heyndrix), , ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] voor 1651. 
  2.  Maria Cornelisse (Maritge) van der Tack, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 18-10-1648, begr. te Bergschenhoek [zh] op 25-01-1729, volgt IIIb
  3.  Henrick Cornelisse Tack, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 09-04-1651 (getuigen: Arien Heyndrickz en Maertgen Heyndrix), , Geboren met familienaam Tack en overleden als van der Tack, doopgetuige van zijn achterneef Hendrik Leelievelt Hendricks naam op doopakte van Hendrik was "Tackke" te Bergschenhoek [zh] op 28-08-1717, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 15-12-1722, begr. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 24-12-1722. 
  4.  Jan Cornelisse van der Tack, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 27-01-1653 (getuigen: Jan Heyndricksz en Maertge heyndrickx), , ovl. (ongeveer 17 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 29-03-1670. 
  5.  Trijntge Cornelisse Tack, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 13-06-1655 (getuigen: Cornelis Jansz en Maertgen Heyndrix), doopgetuige van haar nicht Cornelia Jacobs van Adrichem te Berkel en Rodenrijs [zh] op 25-09-1685, , Trijntje werd gedoopt met de familienaam tack en begraven als van der Tak, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 26-05-1718, begr. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 28-05-1718. 
  6.  Simon Cornelisse Tack, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 05-01-1661, . 
  7.  Jannetie Cornelisse den Tack, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 23-09-1664 (getuige: Maritie Hendricx), , ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] voor 1666. 
  8.  Jannetie Cornelisse Tack, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 26-10-1666 (getuige: Martie hendricx), . 
  9.  Geertie Cornelisse van der Tack, Rooms Katholiek, , doopgetuige van haar achternicht Geertje Korst Lelievelt te Bergschenhoek [zh] op 17-08-1719, doopgetuige van haar achterneef Hendrik Leelievelt Geertjes naam op doopakte van Hendrik was "Takke" te Bergschenhoek [zh] op 28-08-1717, Opmerking overlijden: Overledene overgebracht n Hillegersberg en aldaar begraven van 15-02-1739 tot 16-02-1739, ovl. te Bergschenhoek [zh] op 15-02-1739 (getuige: Korst Reine Lelievelt), begr. te Schiebroek [zh] op 16-02-1739, otr. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 31-12-1690 (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Maerten Leendertsz van Oosten, vader bruidegom en zijn zwager en haar zwager Jacob Meijnen van Adrichem (zie IIIb), zwager van de bruid), tr. (Leendert Maertensz ongeveer 25 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 14-01-1691 met Leendert Maertensz van Oosten, zn. van Maerten Leendertsz van Oosten, geb. te Schiebroek [zh] in 1665, , ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 27-04-1723. . 

Generatie III

IIIa.  Pauwels Cornelisse (Paulus) Tack, zn. van Cornelis Bastiaensz van der Tack (II) en Geertje Jans Lelij, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 11-07-1640 (getuige: Ceeltje jans), , Aankoop huis te Kethel, Hangpolder [zh] op 10-04-1675, otr. (ongeveer 24 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 08-11-1664, tr. met Trijntje Cornelisse van der Berg, dr. van Cornelis Janssen van der Berg en ?, geb. te Ambachtsheerlijkheid Abtsregt, Nu Vrijenban [zh], Rooms Katholiek, . 
 . 4 kinderen: 
  1.  Jan Pauwels van der Tack, ged. Rooms Katholiek te Berkel [zh] op 30-01-1666 (getuige: zijn overgrootvader Bastiaen Sijmonsz van der Tack (I)), landbouwer, aantoonbare link dat deze Jan naderhand trouwde in Delftt, , kinderloos overleden (hoogstens 53 jaar oud) voor 30-04-1719, otr. te Delft [zh] op 03-02-1691, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Delft [zh] op 18-02-1691, kerk.huw. (Nederduits Gereformeerd) met Pietertje Pieters van der Burgh, dr. van Pieter van der Burgh en XX, , kinderloos overleden, begr. te Delft [zh] op 23-03-1728. . 
  2.  Gertie Pauwels Tack, ged. Rooms Katholiek te Berkel [zh] op 29-03-1667 (getuige: Barbara Claes), , ovl. (ongeveer 11 maanden oud) te Berkel [zh] op 20-03-1668. 
  3.  Agatha Pauwels Tack, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 29-11-1668 (getuige: haar grootvader Cornelis Janssen van der Berg), . 
  4.  Adriaentie Pauwels Tack, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 19-02-1670 (getuige: Magdaleentge Pouwels), . 

IIIb.  Maria Cornelisse (Maritge) van der Tack, dr. van Cornelis Bastiaensz van der Tack (II) en Grietgen Heyndrix Vissers, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 18-10-1648 (getuigen: Ary Heyndricksz en Bastiaen), , overlijdensgetuige van haar moeder Grietgen Heyndrix Vissers (zie II), begr. te Bergschenhoek [zh] op 25-01-1729, otr. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 15-04-1684, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 38 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 01-05-1684, met Jacob Meijnen van Adrichem, zn. van Meijndert van Adrichem en Claesje Cornelis, geb. te Berkel [zh] in 1645, , ondertrouw getuige van zijn zwager Leendert Maertensz van Oosten en zijn schoonzuster Geertie Cornelisse van der Tack zwager van de bruid te Berkel en Rodenrijs [zh] op 31-12-1690. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Cornelia Jacobs van Adrichem, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 25-09-1685 (getuige: haar tante Trijntge Cornelisse Tack), , tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 18-02-1715 (getuigen: Arent Cornelisse en Brechje Cornelis), kerk.huw. (Rooms Katholiek) met Korst Reine Lelievelt, overlijdensgetuige van Geertie Cornelisse van der Tack op 15-02-1739, . . 2 kinderen. 
  2.  Dirk Jacobsse van Adrichem, overlijdensgetuige van zijn grootmoeder Grietgen Heyndrix Vissers (zie II). 
  Jacob Meijnen van Adrichem, zn. van Meijndert van Adrichem en Claesje Cornelis, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) (1) te Berkel [zh] op 12-04-1670 (getuige: zijn broer en haar zwager Cornelis Meijndert van Adrichem), , (ontb. door overlijden) met Maghteltge Dircks Jongh, geb. in 1645, . 
 . 4 kinderen: 
  1.  Cornelis Jacobs van Adrichem, ged. Rooms Katholiek te Berkel [zh] op 17-06-1671 (getuigen: zijn grootmoeder Claesje Cornelis, Lambrecht Dircksen), . 
  2.  Theodora Jacobs van Adrichem, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 02-03-1674 (getuige: Lambrecht Dircksen), . 
  3.  Meijnsie Jacobs van Adrichem, ged. Rooms Katholiek te Berkel [zh] op 18-11-1675 (getuigen: haar tante Pleuntje Meijnen van Adrichem en haar oom Cornelis Meijndert van Adrichem), . 
  4.  Claes Jacobs van Adrichem, ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 09-04-1678 (getuige: zijn grootmoeder Claesje Cornelis), .