Genealogie van Bastiaen Sijmonsz van der Tack.
Genealogie van Bastiaen Sijmonsz van der Tack.

Generatie I

I.  Bastiaen Sijmonsz van der Tack, zn. van Sijmon van der Tack en
  Bastiaen woont Schiebroek 1614, 
 tr. (1), 
 (ontb. door overlijden) 
 met Maritgen Huybrechts
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  Bastiaen Sijmonsz van der Tack
 tr. (2) te Berkel [zh] op 09-02-1614 
 met Betge Cornelis
 geb. te Hillegersberg [zh], 
  Betge was jd bij trouwen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelis Bastiaensz van der Tack,  
   geb. in 1621, volgt II
  2.  Ariaentgen Bastiaensdr van der Tack

Generatie II

II.  Cornelis Bastiaensz van der Tack, zn. van Bastiaen Sijmonsz van der Tack (I) en Betge Cornelis, 
 geb. in 1621, 
 Rooms Katholiek, 
 
 otr. (ongeveer 18 jaar oud) (1) te Berkel [zh] op 16-10-1639, 
 tr. 
 met Geertje Jans Lelij
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pauwels Cornelisse (Paulus) van der Tack,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 11-07-1640, volgt IIIa
  Cornelis Bastiaensz van der Tack
 tr. (ongeveer 24 jaar oud) (2) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 15-06-1646 (getuige: Maertge Simons nostra, Neeltge Jorys Tas) 
 met Grietgen Heyndrix Vissers
 Rooms Katholiek, 
 
 ovl. (getuige: haar dochter Maria Cornelisse (Maritge) van der Tack (IIIb)), 
 begr. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 07-12-1706. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Heyndrick Cornelisse Tack,  
   ged. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 18-07-1647 (getuigen: Jan Heyndricksz en Jannitge Heyndrix),  
  
  2.  Maria Cornelisse (Maritge) van der Tack,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 18-10-1648,  
   begr. te Bergschenhoek [zh] op 25-01-1729, volgt IIIb
  3.  Henrick Cornelisse Tack van der tack,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 09-04-1651 (getuigen: Arien Heyndrickz en Maertgen Heyndrix),  
   ,  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 15-12-1722,  
   begr. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 24-12-1722. 
  4.  Jan Cornelisse Tack,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 27-01-1653 (getuigen: Jan Heyndricksz en Maertge heyndrickx),  
   ,  
   ovl. (ongeveer 17 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 29-03-1670. 
  5.  Trijntge Cornelisse Tack van der Tak,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 13-06-1655 (getuigen: Cornelis Jansz en Maertgen Heyndrix),  
   doopgetuige van haar nicht Cornelia Jacobs van Adrichem (zie IIIb) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 25-09-1685,  
   ,  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 26-05-1718,  
   begr. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 28-05-1718. 
  6.  Simon Cornelisse Tack,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 05-01-1661,  
  
  7.  Jannetie Cornelisse den Tack,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 23-09-1664 (getuige: Maritie Hendricx),  
  
  8.  Jannetie Cornelisse Tack,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 26-10-1666 (getuige: Martie hendricx),  
  
  9.  Geertie Cornelisse van der Tack,  
   Rooms Katholiek,  
   ,  
   doopgetuige van haar achternicht Geertje Korst Lelievelt te Bergschenhoek [zh] op 17-08-1719,  
   ovl. te Bergschenhoek [zh] op 15-02-1739 (getuige: Korst Reine Lelievelt),  
   begr. te Schiebroek [zh] op 16-02-1739,  
   otr. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 31-12-1690,  
   tr. (Leendert Maertensz ongeveer 25 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 14-01-1691  
   met Leendert Maertensz van Oosten, zn. van Maerten Leendertsz van Oosten,  
   geb. te Schiebroek [zh] in 1665,  
   ,  
   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 27-04-1723. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

Generatie III

IIIa.  Pauwels Cornelisse (Paulus) van der Tack, zn. van Cornelis Bastiaensz van der Tack (II) en Geertje Jans Lelij, 
 ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 11-07-1640 (getuige: Ceeltje jans), 
 
 otr. (ongeveer 24 jaar oud) te Berkel [zh] op 08-11-1664, 
 tr. 
  
 met Trijntje Cornelisse van der Berg, dr. van Cornelis Janssen van der Berg en ?, 
 geb. te Ambachtsheerlijkheid Abtsregt, Nu Vrijenban [zh], 
 Rooms Katholiek. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan van der Tack,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel [zh] op 30-01-1666 (getuige: Bastiaen Tack). 
  2.  Gertie van der Tack,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel [zh] op 29-03-1667 (getuige: Barbara Claes),  
   ovl. (ongeveer 11 maanden oud) te Berkel [zh] op 20-03-1668. 
  3.  Agatha van der Tack,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel [zh] op 24-11-1668 (getuige: haar grootvader Cornelis Janssen van der Berg). 
  4.  Adriaentie van der Tack,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel [zh] op 19-02-1670 (getuige: Magdalentie uxor Sijbrant ( vrouw van Sijbrant)). 

IIIb.  Maria Cornelisse (Maritge) van der Tack, dr. van Cornelis Bastiaensz van der Tack (II) en Grietgen Heyndrix Vissers, 
 ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 18-10-1648 (getuigen: Ary Heyndricksz en Bastiaen), 
 
 overlijdensgetuige van haar moeder Grietgen Heyndrix Vissers (zie II), 
 begr. te Bergschenhoek [zh] op 25-01-1729, 
 otr. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 15-04-1684, 
 tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 38 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 01-05-1684, 
  
 met Jacob Meijnen van Adrichem, zn. van Meijndert van Adrichem en Claesje Cornelis, 
 geb. te Berkel [zh] in 1645, 
 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelia Jacobs van Adrichem,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 25-09-1685 (getuige: haar tante Trijntge Cornelisse Tack (zie II)),  
   tr.  
   met Korst Reine Lelievelt,  
   overlijdensgetuige van Geertie Cornelisse van der Tack (zie II) op 15-02-1739. Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.  Dirk Jacobsse van Adrichem
  Jacob Meijnen van Adrichem, zn. van Meijndert van Adrichem en Claesje Cornelis, 
 tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) (1) te Berkel [zh] op 12-04-1670 (getuige: zijn broer en haar zwager Cornelis Meijndert van Adrichem), 
 
 (ontb. door overlijden) 
 met Maghteltge Dircks Jongh
 geb. in 1645, 
 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Cornelis Jacobs van Adrichem,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel [zh] op 17-06-1671 (getuigen: zijn grootmoeder Claesje Cornelis, Lambrecht Dircksen),  
  
  2.  Theodora Jacobs van Adrichem,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 02-03-1674 (getuige: Lambrecht Dircksen),  
  
  3.  Meijnsie Jacobs van Adrichem,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel [zh] op 18-11-1675 (getuigen: haar tante Pleuntje Meijnen van Adrichem en haar oom Cornelis Meijndert van Adrichem),  
  
  4.  Claes Jacobs van Adrichem,  
   ged. Rooms Katholiek te Berkel en Rodenrijs [zh] op 09-04-1678 (getuige: zijn grootmoeder Claesje Cornelis),