genealogie van Jasper Arentsz van der Tack
Genealogie van Jasper Arentsz van der Tack

Generatie I

I.  Jasper Arentsz van der Tack, zn. van Aren??? Adriaan?? van der Tack en ??, geb. circa 1611, onderwijzer in het weeshuis in Delft, ®, begr. te Delft [zh] op 17-09-1661, tr. met Maria Jans van Berculo, geb. circa 1611, ®, doopgetuige van haar kleinzoon Kasparus (Gasparus) Arents van der Tak (III) te Delft [zh] op 31-10-1669, begr. te Delft [zh] op 05-09-1682. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Johannes Jaspers van der Tack, ged. te Delft [zh] op 05-03-1636 (getuigen: Gerrit Fransz en Judith de Riviere), ® www, jong overleden (2 jaar oud uitgaande van doop), begr. te Delft [zh] op 12-01-1639. 
  2.  Arent Jaspers van der Tak, ged. te Delft [zh] op 01-04-1638, begr. te Delft [zh] op 10-04-1721, volgt IIa
  3.  Jacobus Jaspers van der Tack Op de doopakte werd de familienaam Tac genoteerd, ged. te Delft [zh] gedoopt in de Nieuwe Kerk Delft op 06-03-1642 (getuigen: Barent van Damen en Stijntje Jans), ® www, jong overleden (2 maanden oud uitgaande van doop), begr. te Delft [zh] Nieuwe kerk op 30-05-1642. 
  4.  Maria Jaspers van der Tack, ged. te Delft [zh] op 15-07-1644, begr. te Delft [zh] op 26-10-1680, volgt IIb
  5.  Johannes Jaspers van der Tack als Tack gedoopt, ged. te Delft [zh] op 01-04-1648 (getuigen: Pieter Caelsz Huijgebaert en Francijntgen Gerrits & Lijsbeth Gerritsdr), ®, jong overleden (4 jaar oud uitgaande van doop), begr. te Delft [zh] op 08-09-1652. 

Generatie II

IIa.  Arent Jaspers van der Tak, zn. van Jasper Arentsz van der Tack (I) en Maria Jans van Berculo, ged. te Delft [zh] op 01-04-1638 (getuigen: Aryen Jansz Tack en Annetjen Gielis), schoolmeester, ®, doopgetuige van zijn kleinzoon Arnoldus van der Tak te Rijnsburg [zh] op 31-08-1701, doopgetuige van zijn kleinzoon Arent van der Tak te Rijnsburg [zh] op 03-10-1708, doopgetuige van zijn kleinzoon Arent van der Tak te Rijnsburg [zh] op 15-03-1711, doopgetuige van zijn neef Pieter Kuuk te Delft [zh] op 11-09-1678, Verklaring opgemaakt door Notaris Cornelis Maes op verzoek van Arent. te Rotterdam [zh] op 26-02-1659, Arend wordt begraven in de Oude kerk op het Prinsenhoff graf vd kerk met 12 dragers in Delft. Laat 4 meerderjarige kinderen na te Delft [zh] op 10-04-1721, begr. te Delft [zh] op 10-04-1721, otr. te Delft [zh] op 30-06-1668, tr. (resp. 30 uitgaande van doop en 22 jaar oud uitgaande van doop) te Delft [zh] op 18-07-1668 met Maria van der Aert, dr. van Ruth Gerritsz van der Aert en Adriaentje Jans Bogerts, ged. te Delft [zh] op 21-07-1645 (getuigen: Frans Bogert en Engeltge Meuus en Anna Jans Bogerts), doopgetuige van haar zoon Rutgert Arents van der Tack te Delft [zh] op 29-08-1674, doopgetuige van haar kleinzoon Arnoldus van der Tak te Rijnsburg [zh] op 31-08-1701, doopgetuige van haar kleinzoon Arent van der Tak te Rijnsburg [zh] op 03-10-1708, doopgetuige van haar kleinzoon Arent van der Tak te Rijnsburg [zh] op 15-03-1711, doopgetuige van haar nicht Adriana Dullaart (zie III) te Delft [zh] op 29-01-1671, doopgetuige van haar neef Pieter Kuuk te Delft [zh] op 11-09-1678, begr. te Delft [zh] op 27-01-1722. 
 . 11 kinderen: 
  1.  Kasparus (Gasparus) Arents van der Tak, geb. te Delft [zh] op 27-10-1669, ovl. (53 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 20-04-1723, volgt III
  2.  Johannes Arents van der Tack, ged. te Delft [zh] op 11-01-1671 (getuigen: zijn tante Christina van der Aert, Frans Boogert), ®, tr. met ? ?. . 
  3.  Adriana Arents van der Tack, ged. te Delft [zh] op 12-08-1672 (getuigen: haar aangetrouwde oom Hendrick Dullaart en haar tante Christina van der Aert), ® www, ongehuwd en kinderloos overleden (65 jaar oud uitgaande van doop), begr. te Delft [zh] Oude kerk, eigen graf op 07-10-1737. 
  4.  Rutgert Arents van der Tack, ged. te Delft [zh] op 29-08-1674 (getuigen: zijn aangetrouwde oom Hendrick Dullaart, zijn tante Christina van der Aert en zijn moeder Maria van der Aert (zie IIa)), ®, ongehuwd en kinderloos overleden (23 jaar oud uitgaande van doop), begr. te Delft [zh] op 01-01-1698. 
  5.  Francois Arents van der Tak, ged. te Delft [zh] op 02-03-1678 (getuigen: Johan Bogert en Geertruda van der Helm), Opperchirurgijn, Was werkzaam bij de VOC richting Indie, ongehuwd en kinderloos overleden (41 jaar oud uitgaande van doop) op 30-06-1719. 
  6.  Marija Susanna Arents van der Tack, ged. te Delft [zh] op 20-09-1680 (getuigen: Frans Boogaart en Geertruda van der Helm), ®. 
  7.  Jacobus Arents van der Tak, ged. te Delft [zh] op 09-06-1683 (getuigen: Johan Boogert en Glaude Lornier en Rebecca van der Tak en Jacobus Gast en Jannetje van der Tak), ®, begr. te Delft [zh] op 12-06-1683. 
  8.  Johannes Arnoldus Arents van der Tak, ged. te Delft [zh] op 09-06-1683 (getuigen: Johan Boogert en Glaude Lornier en Rebecca van der Tak en Jacobus Gast en Jannetje van der Tak), ®, jong overleden (2 maanden oud uitgaande van doop) te Delft [zh] op 18-08-1683. 
  9.  Claudius Arents van der Tak, ged. te Delft [zh] op 09-06-1683 (getuigen: Johan Boogert en Glaude Lornier en Rebecca van der Tak en jacobus Gast en Jannetje van der Tak), ®, jong overleden (18 dagen oud uitgaande van doop), begr. te Delft [zh] op 27-06-1683. 
  10.  Claudius Arents (Glaude) van der Tack, ged. te Delft [zh] op 26-04-1685 (getuigen: Margrieta Blonck en Claude Lornier), ® www, ongehuwd en kinderloos overleden (39 jaar oud uitgaande van doop) te Schip Vergaan Tijdens Reis van Batavia Naar Japan [Nederlands Indië] op 28-07-1724. 
  11.  Maria Arents van der Tak, ged. te Delft [zh] op 17-11-1686 (getuigen: Quiering van der Boon en Rebecca van der Tak), ®. 

IIb.  Maria Jaspers van der Tack, dr. van Jasper Arentsz van der Tack (I) en Maria Jans van Berculo, ged. te Delft [zh] op 15-07-1644 (getuigen: Pieter Carelsz, Christijntje Jans en Annetje Maertens), ®, begr. te Delft [zh] op 26-10-1680, otr. te Delft [zh] op 12-10-1675, tr. (resp. 31 uitgaande van doop en ongeveer 25 jaar oud) te Delft [zh] op 27-10-1675, ®, (ontb. door overlijden) met Jeremias van Cuijck, geb. te Baronie van Rijsvelt, Niet Nader aan te Duiden circa 1650, koekebakker, ®. 
 . 3 zonen: 
  1.  Jasper van Cuijck, ged. te Utrecht [ut] op 25-03-1677 (getuigen: Arend van der Tack en Jannichjen van der Tack), ®. 
  2.  Pieter Kuuk, ged. te Delft [zh] op 11-09-1678 (getuigen: zijn aangetrouwde tante Maria van der Aert (zie IIa) en zijn oom Arent Jaspers van der Tak (IIa)), ®. 
  3.  Johannes Kuuk, ged. te Delft [zh] op 04-01-1680 (getuigen: Arent van der Tack en Rebecka van der Tack), ®. 
  Jeremias van Cuijck, otr. (2) te Delft [zh] op 31-05-1681, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 15-06-1681, ® met Geertruijdt Blondel, ®, begr. te Delft [zh] op 19-11-1691. 
 
  Jeremias van Cuijck, otr. (3) te Delft [zh] op 11-07-1693, tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 25 jaar oud) te Delft [zh] op 26-07-1693 met Jannetge Aelbregts (Johanna) de Koningh, geb. circa 1668, ®. 
 

Generatie III

III.  Kasparus (Gasparus) Arents van der Tak, zn. van Arent Jaspers van der Tak (IIa) en Maria van der Aert, geb. te Delft [zh] op 27-10-1669, ged. te Delft [zh] op 31-10-1669 (getuigen: zijn grootmoeder Maria Jans van Berculo (zie I), Samuel van Berckel), Dominee, ®, Kasparus vertrokvan Leiden naar Delft als student van het Statencollege voor Examen preferentie op 09-10-1693, ovl. (53 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 20-04-1723, begr. te Rijnsburg [zh] Ook in het kerkgraf nr 89 op 23-04-1723, otr. te Delft [zh] op 01-02-1698, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Delft [zh] op 17-02-1698 met zijn nicht Adriana Dullaart, dr. van Hendrick Dullaart en Christina van der Aert, geb. te Delft [zh] op 27-01-1671, ged. te Delft [zh] op 29-01-1671 (getuigen: haar tante Maria van der Aert (zie IIa), Frans Boogaert), ®, begr. te Delft [zh] op 21-11-1746. 
 . 9 kinderen: 
  1.  Henricus van der Tak, geb. te Rijnsburg [zh] op 07-02-1698, ged. te Rijnsburg [zh] op 10-12-1698 (getuige: zijn grootmoeder Christina van der Aert), ®, ovl. (1 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 09-03-1699, begr. te Rijnsburg [zh] op 12-03-1699. 
  2.  Nn van der Tak, geb. te Rijnsburg [zh] in 05-1700 (Levenloos geboren), begr. te Rijnsburg [zh] grafnr 89 op 06-05-1700. 
  3.  Arnoldus van der Tak, geb. te Rijnsburg [zh] op 24-07-1701, ged. te Rijnsburg [zh] op 31-08-1701 (getuigen: zijn grootvader Arent Jaspers van der Tak (IIa) en zijn grootmoeder Maria van der Aert (zie IIa)), ®, ovl. (één maand oud) te Rijnsburg [zh] op 21-09-1701, begr. te Rijnsburg [zh] op 24-09-1701. 
  4.  Jan van der Tak, geb. te Rijnsburg [zh] op 03-11-1702, ged. te Rijnsburg [zh] op 05-11-1702 (getuigen: zijn grootmoeder Christina van der Aert en Jan Rogge), ®, ovl. (18 jaar oud) op 09-10-1721, begr. op 16-10-1721 Begraven in graf van de kerk nr 89. Dat was kostenloos. Er werd wel betaald om de alle klokken 1 uur te luiden en voor het beste kleed
  5.  Nn van der Tak, geb. te Rijnsburg [zh] in 08-1704 (Levenloos geboren), begr. te Rijnsburg [zh] grafnr 89 op 07-08-1704. 
  6.  Christina van der Tak, geb. te Rijnsburg [zh] in 05-1707, ®, ovl. (3 maanden oud) te Rijnsburg [zh] op 18-08-1707, begr. te Rijnsburg [zh] op 21-08-1707. 
  7.  Arent van der Tak, geb. te Rijnsburg [zh] op 01-10-1708, ged. te Rijnsburg [zh] op 03-10-1708 (getuigen: zijn grootvader Arent Jaspers van der Tak (IIa) en zijn grootmoeder Maria van der Aert (zie IIa)), ®, ovl. (39 dagen oud) te Rijnsburg [zh] op 09-11-1708, begr. te Rijnsburg [zh] op 19-11-1708. 
  8.  Christina van der Tak, geb. te Rijnsburg [zh] vermoedelijk 11-02-1710, ged. te Rijnsburg [zh] op 16-02-1710 (getuigen: Jan Rogge en haar grootmoeder Christina van der Aert), ®, Volgens documenten v G Longepee uit 1744 zou Christina geboren moeten zijn op 11-3-1710; ik ga ervan uit dat hij 11-2 bedoelde, begr. te Delft [zh] op 19-04-1786, otr. te Delft [zh] op 08-05-1734, tr. (resp. 24 en 33 jaar oud) te Delft [zh] Nieuwe Kerk op 23-05-1734 met Gerrit Longepee, geb. te Delft [zh] op 28-04-1701, begr. te Delft [zh] op 01-05-1766. . 
  9.  Arent van der Tak, geb. te Rijnsburg [zh] op 09-03-1711, ged. te Rijnsburg [zh] op 15-03-1711 (getuigen: zijn grootvader Arent Jaspers van der Tak (IIa) en zijn grootmoeder Maria van der Aert (zie IIa)), ®, ovl. (4 weken oud) te Rijnsburg [zh] op 06-04-1711.