Genealogie van Jasper Arentsz van der Tack.
Genealogie van Jasper Arentsz van der Tack.

Generatie I

I.  Jasper Arentsz van der Tack, zn. van Aren??? Adriaan?? van der Tack en ??, 
 geb. circa 1611, 
 onderwijzer in het weeshuis in Delft, 
  
 
 meerdere malen doopgetuige waarvan aktes 
 
 Doop 1642 v zoon Jacobus; Jaspar wordt als Mr. genoteerd 
 
 Bij overlijden van zijn vrouw was zij weduwe vandaar voor 1682 overleden 
 Ovl. (Hoogstens 71 jaar oud) voor 1682, 
 tr. 
 met Maria Jans van Berculo
 geb. circa 1611, 
  
 
 nog niet veel bekend nu 
 document: 
 begraafdocument (aan de Noordzijde van de Oude kerk Delft begraven) 
 
 begr. te Delft [zh] op 05-09-1682. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johannes Jaspers van der Tack,  
   ged. te Delft [zh] op 05-03-1636 (getuigen: Gerrit Fransz en Judith de Riviere),  
    
   ,  
   Doopakte/ gedoopt in de Oude kerk 
  
  
  
  
  
   Ovl. (Hoogstens 12 jaar oud) te Delft [zh] voor 01-04-1648. 
  2.  Arent Jaspers van der Tak,  
   ged. te Delft [zh] op 01-04-1638,  
   begr. te Delft [zh] op 10-04-1721, volgt IIa
  3.  Jacobus Jaspers van der Tack,  
   ged. te Delft [zh] op 06-03-1642 (getuigen: Barent van Damen en Stijntje Jans),  
    
   ,  
   Op de doopakte werd de familienaam Tac genoteerd. 
   Document: 
   Doopakte 
  
   Byzonderheden: 
   gedoopt in de Nieuwe Kerk Delft. 
  4.  Maria Jaspers van der Tack,  
   ged. te Delft [zh] op 15-07-1644,  
   begr. te Delft [zh] op 26-10-1680, volgt IIb
  5.  Johannes Jaspers Tack,  
   ged. te Delft [zh] op 01-04-1648 (getuigen: Pieter Caelsz Huijgebaert en Francijntgen Gerrits & Lijsbeth Gerritsdr),  
    
   ,  
  
   documenten 
   Doopakte; gedoopt in de Oude Kerk. 

Generatie II

IIa.  Arent Jaspers van der Tak, zn. van Jasper Arentsz van der Tack (I) en Maria Jans van Berculo, 
 ged. te Delft [zh] op 01-04-1638 (getuigen: Aryen Jansz Tack en Annetjen Gielis), 
 schoolmeester, 
  
 
 Document: 
 doopakte 
 gedoopt in de Nieuwe kerk Delft 
 Op doopakte familienaam Tack 
 begraafdocument Delft 
 26-2-1659 Verklaring opgemaakt door Notaris Cornelis Maes in Rotterdam op verzoek van Arent. 
 19-03-1660 Arent Jaspersz van der Tak deed belijdenis in Delft. Daar staat als adresaanduiding: Hippolytusbuurt 
 10-04-1721 Arend wordt begraven in de Oude kerk op het Prinsenhoff graf vd kerk met 12 dragers in Delft. 
 laat 4 meerderjarige kinderen na, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Arnoldus van der Tak (zie III) te Rijnsburg [zh] op 31-08-1701, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Arent van der Tak (zie III) te Rijnsburg [zh] op 03-10-1708, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Arent van der Tak (zie III) te Rijnsburg [zh] op 15-03-1711, 
 doopgetuige van zijn neef Pieter Kuuk (zie IIb) te Delft [zh] op 11-09-1678, 
 begr. te Delft [zh] op 10-04-1721, 
 otr. te Delft [zh] op 30-06-1668, 
 tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Delft [zh] op 18-07-1668 
 met Maria van der Aert, dr. van Ruth Gerritsz van der Aert en Adriaentje Jans Bogerts, 
 ged. te Delft [zh] op 21-07-1645 (getuigen: Frans Bogert en Engeltge Meuus en Anna Jans Bogerts), 
  
 
 Hoe ik bij de doopdatum kom: haar vader heet Ruth Gerritsz van der Aert. Maria noemde een zoon van haar Rutger en vernoemde een dochter n haar moeder. 
 Bij de doop van haar zoon Johannes was er dezelfde getuige als bij haar eigen doop. 
 doopgetuige van haar zoon Rutgert Arents van der Tack (zie IIa) te Delft [zh] op 29-08-1674, 
 doopgetuige van haar kleinzoon Arnoldus van der Tak (zie III) te Rijnsburg [zh] op 31-08-1701, 
 doopgetuige van haar kleinzoon Arent van der Tak (zie III) te Rijnsburg [zh] op 03-10-1708, 
 doopgetuige van haar kleinzoon Arent van der Tak (zie III) te Rijnsburg [zh] op 15-03-1711, 
 doopgetuige van haar nicht Adriana Dullaert (zie III) te Delft [zh] op 29-01-1671, 
 doopgetuige van haar neef Pieter Kuuk (zie IIb) te Delft [zh] op 11-09-1678, 
 begr. te Delft [zh] op 27-01-1722. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Kasparus (Gasparus) Arents van der Tak,  
   ged. te Delft [zh] op 31-10-1669,  
   begr. te Rijnsburg [zh] op 23-04-1723, volgt III
  2.  Johannes Arents van der Tack,  
   ged. te Delft [zh] op 11-01-1671 (getuigen: zijn tante Christina van der Aert, Frans Boogert),  
    
   ,  
   doopakte 
  
  
  
   x,  
   tr.  
   met ? ?. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Adriana Arents van der Tack,  
   ged. te Delft [zh] op 12-08-1672 (getuigen: haar aangetrouwde oom Hendrick Dullaert en haar tante Christina van der Aert),  
    
   ,  
   doopakte 
  
  
  
  
   x. 
  4.  Rutgert Arents van der Tack,  
   ged. te Delft [zh] op 29-08-1674 (getuigen: zijn aangetrouwde oom Hendrick Dullaert, zijn tante Christina van der Aert en zijn moeder Maria van der Aert (zie IIa)),  
    
   ,  
   doopakte 
  
  
  
  
  
  
  ,  
   begr. te Delft [zh] op 01-01-1698. 
  5.  Francois Arents van der Tak,  
   ged. te Delft [zh] op 02-03-1678 (getuigen: Johan Bogert en Geertruda van der Helm),  
   Opperchirurgijn,  
   Was werkzaam bij de VOC richting Indie. 
  6.  Marija Susanna Arents van der Tack,  
   ged. te Delft [zh] op 20-09-1680 (getuigen: Frans Boogaart en Geertruda van der Helm),  
    
   ,  
   doopakte 
  
  
  
   x. 
  7.  Jacobus Arents van der Tak,  
   ged. te Delft [zh] op 09-06-1683 (getuigen: Johan Boogert en Glaude Lornier en Rebecca van der Tak en Jacobus Gast en Jannetje van der Tak),  
    
   ,  
   hij is een van een drieling 
   doopakte 
  
  
  
  
  
  ,  
   begr. te Delft [zh] op 12-06-1683. 
  8.  Johannes Arnoldus Arents van der Tak,  
   ged. te Delft [zh] op 09-06-1683 (getuigen: Johan Boogert en Glaude Lornier en Rebecca van der Tak en Jacobus Gast en Jannetje van der Tak),  
    
   ,  
   hij is een van een drieling 
   doopakte 
  
  
  
  
   Ovl. (Ongeveer 2 maanden oud) te Delft [zh] op 18-08-1683. 
  9.  Claudius Arents van der Tak,  
   ged. te Delft [zh] op 09-06-1683 (getuigen: Johan Boogert en Glaude Lornier en Rebecca van der Tak en jacobus Gast en Jannetje van der Tak),  
    
   ,  
   hij is een van een drieling 
   doopakte 
  
  
  
  
  ,  
   begr. te Delft [zh] op 27-06-1683. 
  10.  Claudius Arents (Glaude) van der Tack,  
   ged. te Delft [zh] op 26-04-1685 (getuigen: Margrieta Blonck en Claude Lornier),  
    
   ,  
   Doopakte 
  
  
  
  
   x. 
  11.  Maria Arents van der Tak,  
   ged. te Delft [zh] op 17-11-1686 (getuigen: Quiering van der Boon en Rebecca van der Tak). 

IIb.  Maria Jaspers van der Tack, dr. van Jasper Arentsz van der Tack (I) en Maria Jans van Berculo, 
 ged. te Delft [zh] op 15-07-1644 (getuigen: Pieter Carelsz, Christijntje Jans en Annetje Maertens), 
  
 
 document: 
 doopakte 
 ondertrouw en trouwakte delft 
 begraafdoc 
 Weeskamer 
 doopnaam van Maria van der Tack was Maritgen Tac 
 
 Div: 
 gedoopt in de Nieuwe kerk Delft 
 begraven in de Oude kerk / laatste woonadres was in het Kalf op de Pontemarkt 
 
 begr. te Delft [zh] op 26-10-1680, 
 otr. te Delft [zh] op 12-10-1675, 
 tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Delft [zh] op 27-10-1675, 
  
 
 Jeremias woont bij zijn huwelijk in de Choorstraat Delft. 
 Maria woont Hipolitusbuurt 
 
 Op 29-04-1682 en op 29-01-1683 werden er 2 baarkinderen begraven in Delft van dit echtpaar. Waarvan aktes 
 
 (ontb. door overlijden) 
 met Jeremias van Cuijck
 geb. te Baronie van Rijsvelt, Niet Nader aan te Duiden circa 1650, 
 koekebakker, 
  
 
 Document: 
 ondertrouw en trouwakte delft met maria van der Tack 
 2x begraafdocument Delft van baarkinderen 
 document uit 1681 weeskamer 
 trouwakte huw 2 met Geertruidt Blondel of blondeel 
 Ondertrouw en trouwakte huw 3 m jJannetge de Koningh, 
 Adres bij de ondertrouw 1e huwelijk Choorstraat Delft [zh] op 12-10-1675. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jasper van Cuijck,  
   ged. te Utrecht [ut] op 25-03-1677 (getuigen: Arend van der Tack en Jannichjen van der Tack),  
    
   ,  
   document: 
   doopakte 
   gedoopt in de Geertekerk Utrecht. 
  2.  Pieter Kuuk,  
   ged. te Delft [zh] op 11-09-1678 (getuigen: zijn aangetrouwde tante Maria van der Aert (zie IIa) en zijn oom Arent Jaspers van der Tak (IIa)),  
    
   ,  
   doument: 
   doopakte. 
  3.  Johannes Kuuk,  
   ged. te Delft [zh] op 04-01-1680 (getuigen: Arent van der Tack en Rebecka van der Tack),  
    
   ,  
   document: 
   doopakte. 
  Jeremias van Cuijck
 otr. (2) te Delft [zh] op 31-05-1681, 
 tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 15-06-1681, 
  
 
 Er was een complicatie voor het huwelijk van deze mensen. 
 Er was een zekere Maarten de Coning, plateelbakker zegt ge-engageert te zijn met de bruid, doet hier 14-6-1681 afstand van. 
 Jeremias en Geertruidt deden hun ondertrouw in Delft op 31-05-1681 en gingen met attestatie naar Naaldwijk op 15-06-1681 
 met Geertruijdt Blondel
  
 
 document: 
 trouwakte delft met Jeremias van Cuijck 
 
 begr. te Delft [zh] op 19-11-1691. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  Jeremias van Cuijck
 otr. (3) te Delft [zh] op 11-07-1693, 
 tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 25 jaar oud) te Delft [zh] op 26-07-1693, 
  
 
 Jeremias woont bij dit huwelijk op de Brabandse Turfmarkt in Delft en Jannetgen woont in de Breetsteeg Delft 
 met Jannetge Aelbregts (Johanna) de Koningh
 geb. circa 1668, 
  
 
 document: 
 trouwakte huw 2 met Jeremias van Cuijck 
 trouwakte met Eliseus van rensen. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

Generatie III

III.  Kasparus (Gasparus) Arents van der Tak, zn. van Arent Jaspers van der Tak (IIa) en Maria van der Aert, 
 ged. te Delft [zh] op 31-10-1669 (getuigen: Maria van Berkelo en Samuel van Berckel), 
 Dominee, 
  
 
 Bron document uit Leiden: 
 Casparus vertrok op 9 oktober 1693 van Leiden naar Delft als student van het Statencollege voor Examen preferentie 
 
 begr. te Rijnsburg [zh] Ook in het kerkgraf nr 89 op 23-04-1723, 
 otr. te Delft [zh] op 01-02-1698, 
 tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) te Delft [zh] op 17-02-1698 
 met zijn nicht Adriana Dullaert, dr. van Hendrick Dullaert en Christina van der Aert, 
 ged. te Delft [zh] op 29-01-1671 (getuigen: haar tante Maria van der Aert (zie IIa), Frans Boogaert), 
  
 Dossier Adriana Dullaert, 
 Adres bij overlijden was tegenover de Bagijnestraat. Adriana was predikant tot Rijnsburg 
 
 begr. te Delft [zh] op 21-11-1746. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Henricus van der Tak,  
   ged. te Rijnsburg [zh] op 10-12-1698 (getuige: zijn grootmoeder Christina van der Aert),  
    
   ,  
   Document: doopakte 
  
   xBegraafdocument 
   Bijzonderheden: 
   begraven in nombris 89 
   komt over huer en legplaes; 
   memorie 
  
  
  
  
   Ovl. (Ongeveer 2 maanden oud) te Rijnsburg [zh] in 03-1699,  
   begr. te Rijnsburg [zh] op 12-03-1699. 
  2.  Nn van der Tak,  
   ovl. te Rijnsburg [zh] in 05-1700,  
   begr. te Rijnsburg [zh] grafnr 89 op 06-05-1700. 
  3.  Arnoldus van der Tak,  
   ged. te Rijnsburg [zh] op 31-08-1701 (getuigen: zijn grootvader Arent Jaspers van der Tak (IIa) en zijn grootmoeder Maria van der Aert (zie IIa)),  
    
   ,  
   doopakte 
  
  
  
  
   x. 
  4.  Jan van der Tak,  
   ged. te Rijnsburg [zh] op 05-11-1702 (getuigen: zijn grootmoeder Christina van der Aert en Jan Rogge),  
    
   ,  
   Document: doopakte 
  
  
  
  
   x. 
  5.  Arent van der Tak,  
   ged. te Rijnsburg [zh] op 03-10-1708 (getuigen: zijn grootvader Arent Jaspers van der Tak (IIa) en zijn grootmoeder Maria van der Aert (zie IIa)),  
    
   ,  
   doopakte 
  
  
  
  
  
   x. 
  6.  Christina van der Tak,  
   ged. te Rijnsburg [zh] op 16-02-1710 (getuigen: Jan Rogge en haar grootmoeder Christina van der Aert),  
    
   ,  
   Doopakte 
  
  
  
  
  
  ,  
   begr. te Delft [zh] op 19-04-1786,  
   otr. te Delft [zh] op 08-05-1734,  
   tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Delft [zh] Nieuwe Kerk op 23-05-1734  
   met Gerrit Longepee,  
   geb. te Delft [zh],  
   begr. te Delft [zh] op 01-05-1766. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  7.  Arent van der Tak,  
   ged. te Rijnsburg [zh] op 15-03-1711 (getuigen: zijn grootvader Arent Jaspers van der Tak (IIa) en zijn grootmoeder Maria van der Aert (zie IIa)),  
    
   ,  
   doopakte 
  
  
  
  
   x. 
  8.  Nn van der Tak,  
   begr. te Rijnsburg [zh] grafnr 89 op 24-09-1701. 
  9.  Nn van der Tak,  
   begr. te Rijnsburg [zh] grafnr 89 op 07-08-1704. 
  10.  Nn van der Tak,  
   begr. te Rijnsburg [zh] Grafnr 89 op 21-08-1707. 
  11.  Nn van der Tak,  
   begr. te Rijnsburg [zh] grafnr 89 op 19-11-1708. 
  12.  Nn van der Tak,  
   begr. te Rijnsburg [zh] Graf nr 89 op 16-04-1711. 
  13.  Johannes van der Tak,  
   begr. te Rijnsburg [zh] Begraven in graf van de kerk nr 89. Dat was kostenloos. Er werd wel betaald om de alle klokken 1 uur te luiden en voor het beste kleed op 16-10-1721.