Genealogie van Tobias Laurens van der Tack.
Genealogie van Tobias Laurens van der Tack.

Generatie I

I.  Tobias Laurens van der Tack, zn. van Laurens van der Tack en , geb. circa 1591, metselaar, doopgetuige van zijn kleindochter Annetien Salomons van der Tack te Leiden [zh] op 27-09-1651, , otr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Leiden [zh] op 13-01-1616, tr. (getuigen: Jacob Jans-schoonbroer v bruidegom en Cathelyne Christiaens moeder v d bruid) met Annetgen Thomas, dr. van Thomas ?? en Cathelyne Christiaens, geb. te Breda [nb] circa 1591, doopgetuige van haar kleinzoon Sixtus Jansse Sixtus te Leiden [zh] op 30-06-1651, doopgetuige van haar kleinzoon Sixtus Jansse Sixtus te Leiden [zh] op 10-02-1649. 
 . 4 kinderen: 
  1.  Annetgen Tobias (Anna) van der Tack, ged. te Leiden [zh] op 22-01-1623, volgt IIa
  2.  Laurens Tobias van der Tack, ged. te Leiden [zh] op 05-03-1625 (getuigen: Harper jans en Claesgen Hendricks), . 
  3.  Corstiaen Tobiasz van der Tack, ged. te Leiden [zh] op 05-09-1627, begr. te Delft [zh] op 20-11-1678, volgt IIb
  4.  Salomon Tobiasz van der Tack, ged. te Leiden [zh] op 11-08-1630, ovl. (hoogstens 32 jaar oud) te Delft [zh] voor 21-04-1663, volgt IIc

Generatie II

IIa.  Annetgen Tobias (Anna) van der Tack, dr. van Tobias Laurens van der Tack (I) (metselaar) en Annetgen Thomas, ged. te Leiden [zh] op 22-01-1623 (getuigen: Lijsbeth Elsevier en Carel Damme), Vroedvrouw, , otr. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Leiden [zh] op 01-10-1648 (getuigen: moeder v d bruid en Floris Jansz v Hanenburch v bruidegom), tr. met Jan Sixtus, geb. te Leeuwarden [fr], meester kleermaker, , ovl. te Leiden [zh] voor 27-05-1680. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Sixtus Jansse Sixtus, ged. te Leiden [zh] op 10-02-1649 (getuigen: zijn grootmoeder Annetgen Thomas (zie I), zijn overgrootvader Laurens van der Tack,
Maria Jans), doopakte. 
  2.  Catarina Jansse Sixtus, ged. te Leiden [zh] op 26-06-1650 (getuigen: Catrina priem en Abraham Teunis), doopakte. 
  3.  Sixtus Jansse Sixtus, ged. te Leiden [zh] op 30-06-1651 (getuigen: zijn grootmoeder Annetgen Thomas (zie I), Catharina prins en Joris Herbrandts ?), doopakte. 
  4.  Tanneken Jansse Sixtus, ged. te Leiden [zh] op 23-11-1653 (getuigen: Abraham Torrenius en Tanneken Carels), doopakte. 
  5.  Maria Jansse Sixtus, ged. te Leiden [zh] op 02-01-1656 (getuigen: Jan de Vielje en Grietgen Evertsdr), , otr. (ongeveer 21 jaar oud) te Leiden [zh] op 19-08-1677 (getuigen: Moeder vd bruid woont Nobelstr Leiden en Dirck de Kock, is bekende v d bruidegom), tr. met Adrijaen Kombij, geb. te Heemstede [nh], . . een dochter. 
  Annetgen Tobias (Anna) van der Tack, tr. (2) met Johannes de Vries
 

IIb.  Corstiaen Tobiasz (Christiaen) van der Tack, zn. van Tobias Laurens van der Tack (I) (metselaar) en Annetgen Thomas, ged. te Leiden [zh] op 05-09-1627 (getuigen: Claes Pieterssen en Catarijne Verbrooke), timmerman, doopgetuige van zijn kleinzoon Christiaen Jans van der Tack (IV) te Delft [zh] op 20-02-1676, doopgetuige van zijn kleindochter Susanna Jans van der Tack te Delft [zh] op 10-08-1677, , begr. te Delft [zh] op 20-11-1678, otr. (1) te Delft [zh] op 25-06-1650, tr. (resp. ongeveer 22 en 25 jaar oud) te Delft [zh] op 10-07-1650, (ontb. door overlijden) met Aeltgen Gerrits, geb. vermoedelijk 1625, begr. te Delft [zh] op 19-02-1675. 
 . een zoon: 
  1.  johannes Corstiaensz (Jan) van der Tack, ged. te Delft [zh] op 16-04-1651, begr. te Delft [zh] op 11-01-1727, volgt III
  Corstiaen Tobiasz van der Tack, otr. (2) te Delft [zh] op 03-10-1676, tr. (resp. ongeveer 49 en 25 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 18-10-1676, , (ontb. door overlijden) met Neeltgen Dircx van der Bruin, geb. vermoedelijk 1651, , doopgetuige van Susanna Jans van der Tack te Delft [zh] op 10-08-1677, begr. te Delft [zh] op 17-08-1679. 
 

IIc.  Salomon Tobiasz van der Tack, zn. van Tobias Laurens van der Tack (I) (metselaar) en Annetgen Thomas, ged. te Leiden [zh] op 11-08-1630 (getuigen: Herpen Jansz, en 2x een vrouw met de naam Maritgen Cornelis), metselaar, , ovl. (hoogstens 32 jaar oud) te Delft [zh] voor 21-04-1663, otr. te Delft [zh] op 15-01-1650, tr. (ongeveer 19 jaar oud) te Delft [zh] op 30-01-1650 met Annitgen Joris van Waerendorp, dr. van Joris van Waerendorp
 . 2 kinderen: 
  1.  Annetien Salomons van der Tack, ged. te Leiden [zh] op 27-09-1651 (getuigen: haar grootvader Tobias Laurens van der Tack (I), Marijtien Theunis), Dossier Doopakte. 
  2.  Tobias Salomons van der Tack, ged. te Delft [zh] op 24-02-1658 (getuigen: Iltje Claes en Aeltje Jacobs en Claesje Joris), . 
  Annitgen Joris van Waerendorp, dr. van Joris van Waerendorp, otr. (2) te Delft [zh] op 21-04-1663, tr. met Jan Cornelisz Outshoorn, geb. te Leiden [zh]. 
 

Generatie III

III.  johannes Corstiaensz (Jan) van der Tack, zn. van Corstiaen Tobiasz van der Tack (IIb) (timmerman) en Aeltgen Gerrits, ged. te Delft [zh] op 16-04-1651 (getuige: Davidt van Krombrugge; Trijntgen Jans; Jannetgens Pieters), timmerman, , begr. te Delft [zh] op 11-01-1727, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Delft [zh] op 18-05-1675, tr. met Anna Meijnders van der Cloet, dr. van Meijnderts Meijndersz van der Cloet en Susanne Jans, ged. te Leiden [zh] op 25-12-1647 (getuigen: Pieter de Paep en Ariaantje Huijgen), , begr. te Delft [zh] op 28-03-1720. 
 . 7 kinderen: 
  1.  Christiaen Jans van der Tack, ged. te Delft [zh] op 20-02-1676, begr. te Delft [zh] op 10-10-1721, volgt IV
  2.  Susanna Jans van der Tack, ged. te Delft [zh] op 10-08-1677 (getuigen: haar grootvader Corstiaen Tobiasz van der Tack (IIb), Neeltgen Dircx van der Bruin (zie IIb) en haar grootvader Meijnderts Meijndersz van der Cloet), . 
  3.  Meijndert Jans van der Tack, ged. te Delft [zh] op 06-08-1679 (getuigen: zijn grootvader Meijnderts Meijndersz van der Cloet, Neeltje Dirckx), . 
  4.  Alida Jans van der Tak, ged. te Delft [zh] op 10-12-1680 (getuige: haar grootvader Meijnderts Meijndersz van der Cloet). 
  5.  Susana Jans van der Tack, ged. te Delft [zh] op 29-07-1683 (getuige: haar grootvader Meijnderts Meijndersz van der Cloet), . 
  6.  Meijndert Jans van der Tack, ged. te Delft [zh] op 07-01-1687 (getuige: Judits Meijnders van der Kloet). 
  7.  Gerardus Jans van der Tack, ged. te Delft [zh] op 22-04-1691 (getuigen: Willem van der Mast en Ester Jans), . 

Generatie IV

IV.  Christiaen Jans van der Tack, zn. van johannes Corstiaensz (Jan) van der Tack (III) (timmerman) en Anna Meijnders van der Cloet, ged. te Delft [zh] op 20-02-1676 (getuigen: zijn grootvader Corstiaen Tobiasz van der Tack (IIb) en zijn grootvader Meijnderts Meijndersz van der Cloet), , wijzigt naam in Christiaen Jans op 20-02-1676, begr. te Delft [zh] op 10-10-1721, otr. te Delft [zh] op 10-05-1698, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Delft [zh] op 28-05-1698 met Margaretha van Oosten, dr. van Jan Gerritsz van Oosten en Maartje Arijens Kunst, ged. te Delft [zh] op 18-09-1674 (getuigen: Jan Janse en Marijtje Heijnsbroek), doopgetuige van haar kleinzoon Christiaan van der Tak te Delft [zh] op 02-02-1730, doopgetuige van haar kleindochter Margaretha van der Tak (VIb) te Delft [zh] op 19-02-1733, , begr. te Delft [zh] op 20-11-1734. 
 . 7 kinderen: 
  1.  Johanna van der Tak, ged. te Delft [zh] op 17-03-1699 (getuigen: Johannes en Anna van der Tak), , begr. te Delft [zh] op 06-10-1699. 
  2.  Marija Christiaens van der Tack, ged. te Delft [zh] op 19-11-1700 (getuigen: Johan en Marija van Oosten), , tr. met Lambregt Kuijper. . 
  3.  Johanna (Anna) van der Tack, ged. te Delft [zh] op 08-11-1702, volgt Va
  4.  Elijsabet van der Tack, ged. te Delft [zh] op 02-08-1705 (getuigen: Andries Voorstad en Elijsabet van Oosten). 
  5.  Johannes (Jan) van der Tak, ged. te Delft [zh] op 11-02-1707, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Delft [zh] in 02-1739, volgt Vb
  6.  Elijsabet van der Tack, ged. te Delft [zh] op 09-04-1710 (getuigen: Nijclaas Verheul en Elijsabet van Oosten). 
  7.  Levenloos geboren kind van der Tak, geb. te Delft [zh] in 02-1716, begr. te Delft [zh] op 05-02-1716. 
  Margaretha van Oosten, dr. van Jan Gerritsz van Oosten en Maartje Arijens Kunst, otr. (2) te Delft [zh] op 11-03-1724, tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 37 jaar oud) te Delft [zh] op 26-03-1724 met Pieter Loopwijk, zn. van Jan Bastiaans Loopwijk en Judith van Akkeren, ged. te Leiden [zh] op 22-12-1686 (getuigen: Maria de Mijter en Rachel en Samuel van Akkeren), begr. te Delft [zh] op 25-09-1728. 
 

Generatie V

Va.  Johanna (Anna) van der Tack, dr. van Christiaen Jans van der Tack (IV) en Margaretha van Oosten, ged. te Delft [zh] op 08-11-1702 (getuigen: Johannis van der Tak en Anna Meinders van de  Cloe), doopgetuige van haar nicht Johanna van der Tak te Delft [zh] op 28-10-1736, doopgetuige van haar nicht Maria Jans van der Tak te Delft [zh] op 04-05-1738, , otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 42 jaar oud) te Delft [zh] op 13-07-1726, tr. met Gillis Luijmes, zn. van Barent Luijmes en Lijsbet Gillis, ged. te Delft [zh] op 10-09-1683 (getuigen: Jan van Bemtum en Eva Wolve), gerechtsbode in Delft, , doopgetuige van zijn neef Christiaan van der Tak te Delft [zh] op 02-02-1730, doopgetuige van zijn nicht Margaretha van der Tak (VIb) te Delft [zh] op 19-02-1733, doopgetuige van zijn nicht Johanna van der Tak te Delft [zh] op 28-10-1736, doopgetuige van zijn nicht Maria Jans van der Tak te Delft [zh] op 04-05-1738. 
 . 8 kinderen: 
  1.  Elisabeth Luijmes, ged. te Delft [zh] op 06-07-1727 (getuigen: Jan en Elisabeth Luijmes). 
  2.  Maria Luijmes, ged. te Delft [zh] op 16-03-1729 (getuigen: Jan van der Tak en Maria Stelterman). 
  3.  Barent Luijmes, ged. te Delft [zh] op 31-05-1731 (getuigen: Jan Luijmes en Johanna van Esch), begr. te Delft [zh] op 26-06-1731. 
  4.  Margaretha Luijmes, ged. te Delft [zh] op 18-09-1733 (getuigen: Jan van der Tak en Margaretha van Oosten). 
  5.  Christiaan Luijmes, ged. te Delft [zh] op 26-04-1735 (getuigen: Jan van der Tak en Maria Stelterman). 
  6.  Jan Luijmes, ged. te Delft [zh] op 09-01-1738 (getuigen: Jan van der Tak en Maria Stelterman). 
  7.  Elizabeth Luijmes, ged. te Delft [zh] op 17-01-1740 (getuige: Elizabeth Luijmes). 
  8.  Maria Luijmes, ged. te Delft [zh] op 28-07-1743 (getuige: Elizabeth Luijmes). 

Vb.  Johannes (Jan) van der Tak, zn. van Christiaen Jans van der Tack (IV) en Margaretha van Oosten, ged. te Delft [zh] op 11-02-1707 (getuigen: Johannes van der Tack en Anna van der Cloet), koopman in wijnen, , ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Delft [zh] in 02-1739, begr. te Delft [zh] op 18-02-1739, otr. te Delft [zh] op 05-02-1729, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Delft [zh] op 20-02-1729, (ontb. door overlijden) met Maria Stelterman, dr. van Michiel Stelterman en Marija van Dasselaar, ged. te Delft [zh] op 26-05-1706 (getuigen: Koenraet Stelterman en Marija Machielse). 
 . 6 kinderen: 
  1.  Christiaan van der Tak, ged. te Delft [zh] op 02-02-1730 (getuigen: zijn aangetrouwde oom Gillis Luijmes (zie Va) en zijn grootmoeder Margaretha van Oosten (IV)), ovl. te Delft [zh] in 02-1730, begr. (ongeveer 9 dagen oud) te Delft [zh] op 11-02-1730. 
  2.  Catharina van der Tak, ged. te Delft [zh] op 06-05-1731, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Delft [zh] in 1785, volgt VIa
  3.  Margaretha van der Tak, ged. te Delft [zh] op 19-02-1733, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Delft [zh] in 05-1767, volgt VIb
  4.  Willemina van der Tak, ged. te Delft [zh] op 25-12-1734 (getuigen: Catharina Taarlingh en haar grootvader Michiel Stelterman), doopgetuige van haar neef Willem Isaac Vaillant te Delft [zh] op 06-08-1775, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Delft [zh] in 07-1780, begr. te Delft [zh] op 20-07-1780. 
  5.  Johanna van der Tak, ged. te Delft [zh] op 28-10-1736 (getuigen: haar tante Johanna (Anna) van der Tack (Va) en haar aangetrouwde oom Gillis Luijmes (zie Va)), ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Delft [zh] voor 18-02-1739. 
  6.  Maria Jans van der Tak, ged. te Delft [zh] op 04-05-1738 (getuigen: haar aangetrouwde oom Gillis Luijmes (zie Va) en haar tante Johanna (Anna) van der Tack (Va)), ovl. te Delft [zh] in 05-1738, begr. (ongeveer 17 dagen oud) te Delft [zh] op 21-05-1738. 
  Maria Stelterman, dr. van Michiel Stelterman en Marija van Dasselaar, otr. (2) te Delft [zh] op 12-12-1739, tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Delft [zh] op 27-12-1739 met Jacob Dussen
 . een dochter: 
  1.  Magdalena Dussen, ged. te Delft [zh] op 29-10-1741 (getuigen: Gillis Luijmes en Johanna van der Tak). 

Generatie VI

VIa.  Catharina (Doopnaam= Catrijna van der Tak) van der Tak, dr. van Johannes (Jan) van der Tak (Vb) (koopman in wijnen) en Maria Stelterman, ged. te Delft [zh] op 06-05-1731 (getuigen: haar grootvader Michiel Stelterman en Catharina Taarlingh), , ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Delft [zh] in 1785, begr. te Delft [zh] op 06-08-1785, otr. te Delft [zh] op 07-03-1767, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 33 jaar oud) te Delft [zh] op 22-03-1767 met Isaac Vaillant, geb. te Hanau, Main-Kinzig Kreis, Hessen [he, Duitsland] circa 1733, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Delft [zh] in 03-1795, begr. te Delft [zh] op 16-03-1795. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Carolina Vaillant, ged. te Delft [zh] op 16-05-1771 (getuigen: Carl Toussaint en Sara Jacob Vaillant). 
  2.  Paulus Johannes Vaillant, ged. te Delft [zh] op 11-07-1773 (getuigen: Paulus van den Ende en Johanna S Jacob), Predikant Hervormde Gemeente, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Spijkenisse [zh] op 16-08-1841, tr. met Maria Geerling. . 
  3.  Willem Isaac Vaillant, ged. te Delft [zh] op 06-08-1775 (getuige: zijn tante Willemina van der Tak). 
  Isaac Vaillant, otr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (1) te Delft [zh] op 12-08-1758, tr. met Johanna Miesen, geb. te 's-Gravenhage [zh] circa 1733, Johanna kwam in 1759 naar Delft vanuit Den Haag, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Delft [zh] in 04-1764, begr. te Delft [zh] op 10-04-1764. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Hendrik Vaillant, ged. te Delft [zh] op 11-11-1759 (getuige: Maria Margaretha Gisling, weduwe van Hendrik Vaillant). 
  2.  Barbara Maria Vaillant, ged. te Delft [zh] op 08-01-1761 (getuigen: Barbara van den Bosch, weduwe v Gabriel Miessen en Margaretha Guiseling, weduwe v Hendrik Vaillant). 
  3.  Sara Jacoba Vaillant, ged. te Delft [zh] op 24-04-1763 (getuigen: Sara Jacoba Vaillant en Jacoba Miessen). 
  Isaac Vaillant, tr. (2) met Johanna Jacobs, ovl. te Delft [zh] in 07-1765, begr. te Delft [zh] op 30-07-1765. 
 

VIb.  Margaretha van der Tak, dr. van Johannes (Jan) van der Tak (Vb) (koopman in wijnen) en Maria Stelterman, ged. te Delft [zh] op 19-02-1733 (getuigen: haar grootmoeder Margaretha van Oosten (IV) en haar aangetrouwde oom Gillis Luijmes (zie Va)), ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Delft [zh] in 05-1767, begr. te Delft [zh] op 22-05-1767, otr. te Delft [zh] op 21-07-1759, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Delft [zh] op 05-08-1759 met Wilhelmus van der Ende, zn. van Adriaan van der Ende en Anna de Berg, ged. te Delft [zh] op 19-08-1731 (getuigen: Willem Velse en Maria Bon), Kwam in 1756 uit Leiden, begr. te Delft [zh] op 24-07-1799. 
 . 5 kinderen: 
  1.  Anna Maria van der Ende, ged. te Delft [zh] op 29-07-1760 (getuige: Catharina van der Tak). 
  2.  Anna Maria van der Ende, ged. te Delft [zh] op 11-08-1763 (getuigen: Paulus van den Ende en Maria Evermoed Mensinck). 
  3.  Anna Maria van der Ende, ged. te Delft [zh] op 13-01-1765 (getuigen: Paulus van den Ende en Maria Evermoed Mensing), begr. te Delft [zh] op 03-09-1805, otr. te Delft [zh] op 04-08-1792, tr. (resp. ongeveer 27 en 29 jaar oud) te Delft [zh] op 20-08-1792 met Johan Conrad Theodoor Vigelius, zn. van Johan Philip Vigelius en Maria Theresia Agnesis Wilhelmi, geb. te Essen, Noordrijn-Westfalen [Duitsland] op 05-05-1763, apotheker, ovl. (86 jaar oud) te Herwen [ge] op 09-08-1849. . 9 kinderen. 
  4.  Adriaan van der Ende, geb. te Delft [zh] op 06-05-1767, ged. te Delft [zh] op 07-05-1767 (getuigen: Paulus van den Ende en Maria Evermoed Mensing). 
  5.  Levenloos geboren kind van der Ende, geb. te Delft [zh] op 06-05-1767.