Genealogie van Adriaan (Aryaen) van der Tack [34397]
Genealogie van Adriaan (Aryaen) van der Tack [34397]

Generatie I

I.  Adriaan (Aryaen) van der Tack [34397], geb. circa 1535, tr. [13575] met [34398]
 .: 
  1.  Louweris Aryaens van der Tack [4192], geb. circa 1560, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) te Kralingen [zh] voor 20-11-1629, volgt II

Generatie II

II.  Louweris Aryaens van der Tack [4192], zn. van Adriaan (Aryaen) van der Tack [34397] (I) en [34398], geb. circa 1560, Ik heb de aktes van trouwen Rotterdam doorgenomen van 1573 tot en met 1591 en heb het huwelijk van Louwer en Adriaantje niet gevonden. (zoekaktie in 2016), ®, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) te Kralingen [zh] voor 20-11-1629, tr. (ongeveer 25 jaar oud) [1465] (Burgerlijke Stand) circa 1585 met Adriaantje Pieters [4193], dr. van Pieter Nn [35137] en ?? [35138], geb. te Kralingen [zh], ®, ovl. na 13-07-1634. 
 .: 
  1.  Aryen Louwens van der Tack [9905], geb. circa 1585 was rond de 50 jr op Notarisakte van 01-aug-1635 Aktenr:88 Blz 141 Rotterdam, ®WWW. 
  2.  Pieter Louwens van der Tack [4188], geb. te Kralingen [zh] vermoedelijk 1596, volgt IIIa
  3.  Cornelis Louwens (Cors) van der Tack [9906], ®. 
  4.  Geertgen Louwens van der Tack [9907], volgt IIIb
  5.  Commertgen Louwens van der Tack [9908], ovl. na 04-02-1657, volgt IIIc
  6.  Maertgen Louwens van der Tack [9909]

Generatie III

IIIa.  Pieter Louwens van der Tack [4188], zn. van Louweris Aryaens van der Tack [4192] (II) en Adriaantje Pieters [4193], geb. te Kralingen [zh] vermoedelijk 1596, ® woont in Kralingen in 1622, tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) [117] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] registratienr 56 / geref op 21-11-1621 met Maartje Jans Proper [4189], dr. van Jan Adriaans Proper [4190] en Maertgen Pietersdr Nagtegael [4191], geb. in 1600. 
 .: 
  1.  Lauwerens Pieters van der Tack [276], geb. te Kralingen [zh], begr. te Kralingen [zh] op 24-07-1691, volgt IV

IIIb.  Geertgen Louwens van der Tack [9907], dr. van Louweris Aryaens van der Tack [4192] (II) en Adriaantje Pieters [4193], tr. [5983] met Jacob Barentsse [15841]
 .: 
  1.  Ariaentgen Jacobs [15842], ged. te Overschie [zh] op 26-06-1633 (getuige: Trijntgen Claes). 
  2.  Louweris Jacobs [35135]

IIIc.  Commertgen Louwens van der Tack [9908], dr. van Louweris Aryaens van der Tack [4192] (II) en Adriaantje Pieters [4193], ®, Notarisakte-verklaring is op verzoek van haarzelf te Rotterdam [zh] op 01-08-1635, ovl. na 04-02-1657, tr. (1) [13708], (ontb. door overlijden) met Jan Cornelisse [85]
 .: 
  1.  Louris Jans [35136], ®, Notarisakte - akte v verklaring op verzoek van zijn moeder te Rotterdam [zh] op 01-08-1635. 
  Commertgen Louwens van der Tack [9908], tr. (2) [5982] te Delft [zh] op 15-02-1628 met Leendert Fransz [15837], bakker, ®. 
 .: 
  1.  Maria Leenders [15838], ged. te Overschie [zh] op 04-05-1631 (getuigen: Willem Fransse en Lijsbet Willems). 
  2.  Lijsbet Leenders [15839], ged. te Overschie [zh] op 06-10-1633 (getuigen: Jan Willemse en Weijntgen Govers en Heijltgen Fransse). 
  3.  Ariaentgen Leenders [15840], ged. te Overschie [zh] op 26-09-1637. 

Generatie IV

IV.  Lauwerens Pieters van der Tack [276], zn. van Pieter Louwens van der Tack [4188] (IIIa) en Maartje Jans Proper [4189], geb. te Kralingen [zh], ged. te Rotterdam [zh] op 25-09-1622, Bouwman, Vervener, ®, begr. te Kralingen [zh] op 24-07-1691, tr. (resp. ongeveer 22 uitgaande van doop en ongeveer 23 jaar oud) (1) [107] in 1645 met Maartje Dirksdr Stolk [278], dr. van Dirrick Pieterse Stolk [35429] en Leentjen Dirricks [35430], geb. te Kethel en Spaland [zh] in 1622, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1652. 
 .: 
  1.  Maertje Laurens van der Tack [3288], ged. te Kralingen [zh] op 02-01-1650, begr. te Hillegersberg [zh] op 14-09-1729, volgt Va
  2.  Ingetje Laurens van der Tack [15654], ged. te Rotterdam [zh] op 27-02-1652 (getuige: Trintge Dirckx). 
  Lauwerens Pieters van der Tack [276], relatie (2) [106] met Maertgen Ariens [277], geb. circa 1622, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 1685. 
 .: 
  1.  Pieter Louwensz van der Tack [274], ged. te Kralingen [zh] op 26-04-1654, ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) te Kralingen [zh] op 09-05-1713, volgt Vb
  2.  Arij Louwensz van der Tack [282], ged. te Kralingen [zh] op 27-06-1655, ovl. (76 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 03-10-1731, volgt Vc
  3.  Jan Louwensz van der Tack [281], ged. te Kralingen [zh] op 09-02-1659, begr. te Kralingen [zh] op 05-08-1722, volgt Vd
  4.  Cors van der Tack [280], ged. te Cralingen [zh] op 05-06-1661, ®. 
  Lauwerens Pieters van der Tack [276], tr. (resp. 62 uitgaande van doop en 42 jaar oud uitgaande van doop) (3) [108] te Kralingen [zh] op 03-06-1685 met Maertje Leenders Post [279], dr. van Leendert Huibrechtsen Post [18578] en Aefie Cornelis [18579], ged. te Overschie [zh] op 21-09-1642 (getuige: Jannetie Huibrechtse), begr. te Hillegersberg [zh] op 26-01-1697. 
  Maertje Leenders Post [279], dr. van Leendert Huibrechtsen Post [18578] en Aefie Cornelis [18579], tr. (18 jaar oud uitgaande van doop) (1) [1109] te Rotterdam [zh] op 15-06-1661, (ontb. door overlijden) met Joost Cornelisz Schinkelhoek [3287], ovl. voor 1685. 
 .: 
  1.  Cornelis Jooste Schinkelhoek [8277], ged. te Rotterdam [zh] op 17-06-1663, begr. te Hillegersberg [zh] op 01-06-1711. 
  2.  Leendert Schinkelhoek [15721], ged. Gereformeerd te Kralingen [zh] op 22-08-1666, tr. [7145] met Trijntje Willems Koot [18576]
  3.  Jacomijntje (Jaapje) Schinkelhoek [15719], ged. Gereformeerd te Kralingen [zh] op 10-06-1668, tr. (resp. 24 uitgaande van doop en ongeveer 24 jaar oud) [7146] te Overschie [zh] op 01-03-1693 met Jan Gerritsz Klapwijk [18577], geb. in 1668, attestatie om te trouwen van Schipluijde en Ketel, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) in 1725. 
  4.  Maartje Schinkelhoek [15720], ged. Gereformeerd te Kralingen [zh] op 01-02-1671. 

Generatie V

Va.  Maertje Laurens van der Tack [3288], dr. van Lauwerens Pieters van der Tack [276] (IV) en Maartje Dirksdr Stolk [278], ged. te Kralingen [zh] op 02-01-1650, ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 14-09-1729 Werd in de kerk begraven, kleed kostte 30 stuivers, otr. [1249] te Hillegersberg [zh] op 16-02-1674, tr. (resp. 24 uitgaande van doop en 33 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 04-03-1674 met Willem Willemsz Verheul [3629], zn. van Willem Dircxs Verheul [11600] en Annetgen Jorisdr [11601], geb. te Hillegersberg [zh] op 01-02-1641, ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 14-03-1709. 
 .: 
  1.  Annitie Verheul [38882], ged. te Hillegersberg [zh] op 22-03-1676 (getuige: Pieter louwrens), ®. 
  2.  Marijtje Willems Verheul [27589], ged. te Hillegersberg [zh] op 12-03-1679, ®, otr. [10833] te Hillegersberg [zh] op 19-08-1718, tr. (39 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 04-09-1718 met Willem Cornelisse de Jong [27590]
  3.  Ariaentje Willems Verheul [15650], ged. te Hillegersberg [zh] op 27-10-1680, ®. 
  4.  Willem Willemsz Verheul [11602], ged. te Hillegersberg [zh] op 15-08-1683 (getuige: Maertie Pieters), ®, ovl. (70 jaar oud uitgaande van doop) te Zevenhuizen [zh] op 01-11-1753. 
  5.  Pieter Willemsz Verheul [15651], ged. te Hillegersberg [zh] op 27-04-1687 (getuige: Marijtje Willems), ®. 
  6.  Joris Willemsz Verheul [15652], ged. te Hillegersberg [zh] op 06-02-1689 (getuige: Trijntje Simons), ®, begr. te Hillegersberg [zh] gaarder op 16-08-1708. 
  7.  Maria Willems Verheul [15653], ged. te Hillegersberg [zh] op 30-07-1690, ®. 

Vb.  Pieter Louwensz van der Tack [274], zn. van Lauwerens Pieters van der Tack [276] (IV) en Maertgen Ariens [277], ged. te Kralingen [zh] op 26-04-1654, gaarder, ®, ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) te Kralingen [zh] op 09-05-1713, tr. (resp. 23 uitgaande van doop en ongeveer 24 jaar oud) [105] te Kralingen [zh] op 27-03-1678 met Marytje Willems [275], geb. in 1653. 
 .: 
  1.  Willem Pieters van der Tack [288], ged. te Rotterdam [zh] een v e tweeling op 18-02-1680, ®, ovl. (hoogstens 1 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] voor 26-10-1681. 
  2.  Hillebrandt Pieters van der Tack [287], ged. te Rotterdam [zh] een v e tweeling op 18-02-1680, ®, ovl. (hoogstens 27 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] voor 30-09-1707. 
  3.  Willem Pieters van der Tack [272], ged. te Kralingen [zh] op 26-10-1681, begr. te Kralingen [zh] op 30-04-1748, volgt VIa
  4.  Claes Pieters van der Tack [36026], ged. te Rotterdam [zh] op 03-09-1684, ®. 
  5.  Abraham Pieters van der Tack [286], ged. te Kralingen [zh] op 17-06-1685, volgt VIb
  6.  Ary Pieters van der Tack [285], ged. te Kralingen [zh] op 17-07-1689, begr. te Rotterdam [zh] op 09-07-1759. 
  7.  Maartje Pieters van der Tack [284], ged. te Kralingen [zh] in 1690, relatie (1) [1339] met Arie Ariensz Bieslant [3833]. relatie (2) [1338] met Aelbert Pietersz Verhout [3832]. relatie (3) [1337] met Arij Michielsz van der Meijde [3831]
  8.  Louris Pieters van der Tack [36027], ged. te Rotterdam [zh] op 13-07-1692 (getuige: Matje Leenders). 
  9.  Hillebrand Pietersz van der Tack [283], ged. te Kralingen [zh] op 30-09-1707, relatie [1242] met Maartje Pieters [3621]

Vc.  Arij Louwensz van der Tack [282], zn. van Lauwerens Pieters van der Tack [276] (IV) en Maertgen Ariens [277], ged. te Kralingen [zh] op 27-06-1655, ®, ovl. (76 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 03-10-1731, tr. (resp. 26 uitgaande van doop en 23 jaar oud uitgaande van doop) (1) [1466] (Burgerlijke Stand) te Kralingen [zh] op 17-05-1682, (ontb. door overlijden) met Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg [4194], dr. van Claes Joris Cleijwech [8761] en Neeltgen Gillis Halfwegen [8762], ged. te Hillegersberg [zh] op 01-09-1658 (getuigen: Pieter Gorissen en Maertgen Goris), begr. te Hillegersberg [zh] op 08-08-1725. 
 .: 
  1.  Pieter Ariens van der Tack [8271], ged. te Kralingen [zh] op 28-02-1683, begr. te Hillegersberg [zh] op 12-06-1728, otr. [2962] te Hillegersberg [zh] op 29-04-1712, tr. (29 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 16-05-1712 met Marijtie Claese Oliman [8272]
  2.  Maertie Arijes van der Tak [8179], ged. te Hillegersberg [zh] op 08-10-1684 (getuigen: Louris Pietersz en Ariaentie Ariens), ovl. (hoogstens 2 maanden oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] voor 1685. 
  3.  Maertje Ariens van der Tak [8269], ged. te Hillegersberg [zh] op 18-11-1685, begr. te Pijnacker [zh] op 28-08-1729, volgt VIc
  4.  Catrijna Ariense van der Tak [8273], ged. te Hillegersberg [zh] op 05-01-1687, begr. te Hillegersberg [zh] op 23-07-1731, volgt VId
  5.  Claes Arijes (Nicolaes) van der Tak [8275], ged. te Hillegersberg [zh] op 22-08-1688, begr. te Hillegersberg [zh] op 02-03-1768, volgt VIe
  6.  Joris Ariens van der Tack [4248], ged. te Hillegersberg [zh] op 02-07-1690, ovl. (60 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 08-07-1750, volgt VIf
  7.  Neeltie Ariens van der Tack [4249], ged. te Hillegersberg [zh] op 09-03-1692, begr. te Hillegersberg [zh] op 30-10-1745, volgt VIg
  8.  Alette Ariens (Aaltje) van der Tak [4195], ged. te Hillegersberg [zh] op 28-02-1694, begr. te Hillegersberg [zh] op 20-05-1723, volgt VIh
  9.  Arijaentje van der Tack [4250], ged. te Hillegersberg [zh] op 22-04-1696 Pieter Louwe van der Tack; Ariaentie Pieters, ovl. (jonger dan één jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] circa 25-07-1696, begr. te Hillegersberg [zh] op 28-07-1696. 
  10.  Louwerens Ariens van der Tak [4251], ged. te Hillegersberg [zh] op 25-08-1697, begr. te Hillegersberg [zh] op 15-11-1748, volgt VIi
  11.  Gillis van der Tack [30466], ged. te Hillegersberg [zh] op 09-12-1699 (getuigen: Gillis Claesse en Marijtje Claes), ovl. (19 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 14-09-1719. 
  12.  Arijantie Ariens van der Tak [5524], ged. te Hillegersberg [zh] op 16-10-1701 (getuige: Aryaentje Pieters), ®. 
  13.  Bonefacius Ariens (Boon) van der Tak [4252], ged. te Hillegersberg [zh] op 23-12-1703, begr. te Hillegersberg [zh] op 17-08-1789, volgt VIj
  14.  Lijntie Ariesdr van der Tak [10037], ged. te Hillegersberg [zh] op 13-05-1706, begr. te Hillegersberg [zh] op 04-08-1780, volgt VIk
  Arij Louwensz van der Tack [282], otr. (72 jaar oud uitgaande van doop) (2) [2139] te Pijnacker [zh] op 03-01-1728, tr. met Trijntje Pieters Rodenrijs [6042], ovl. op 12-02-1744, begr. te Hillegersberg [zh] op 19-02-1744. 
  Trijntje Pieters Rodenrijs [6042], tr. (1) [4686] te Berkel en Rodenrijs [zh] op 16-05-1694, (ontb. door overlijden) met Hendrik Barents Westerwout [12338]
 .: 
  1.  Leendert Westerwout [17793], ged. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 12-12-1694 (getuige: Jannetje Reinier). 

Vd.  Jan Louwensz van der Tack [281], zn. van Lauwerens Pieters van der Tack [276] (IV) en Maertgen Ariens [277], ged. te Kralingen [zh] op 09-02-1659, ®, begr. te Kralingen [zh] op 05-08-1722, tr. (resp. 28 uitgaande van doop en 18 jaar oud uitgaande van doop) (1) [1648] te Kralingen [zh] op 09-02-1687, (ontb. door overlijden) met Pleuntje Joppen Breyer [4682], dr. van Job Leendertsz Breyer [34754] en Annetje Pieters [34755], ged. te Kralingen [zh] op 23-12-1668. 
 .: 
  1.  Pieter Jans van der Tack [3676], ged. te Rotterdam [zh] op 04-12-1687, ovl. (62 jaar oud uitgaande van doop) te Pijnacker [zh] op 04-09-1750, volgt VIl
  2.  Neeltgen Jans van der Tack [4683], ged. te Rotterdam [zh] op 01-05-1689, begr. te Kralingen [zh] op 13-08-1757, volgt VIm
  3.  Abraham Jans van der Tack [4684], ged. te Kralingen [zh] op 26-11-1690. 
  4.  David Jans van der Tack [4685], ged. te Rotterdam [zh] op 14-03-1694, volgt VIn
  5.  Jan Jans van der Tack [4686], ged. te Kralingen [zh] op 01-05-1695. 
  6.  Marytje Jans van der Tack [4687], ged. te Kralingen [zh] op 24-03-1697, begr. te Hillegersberg [zh] op 20-08-1766, volgt VIo
  7.  Trijntje Jans van der Tack [4688], ged. te Kralingen [zh] op 29-08-1700. 
  8.  Trijntie Jans van der Tak [5001], ged. te Rotterdam [zh] op 06-03-1703. 
  Jan Louwensz van der Tack [281], otr. (2) [1777] te Hillegersberg [zh] op 05-02-1706, tr. (resp. 47 uitgaande van doop en 38 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 24-02-1706 met Jannetie Davids Wateringh [5000], dr. van David Claasz Wateringh [34750] en Leentje Jans [34751], ged. te Kralingen [zh] op 05-08-1667. 

Generatie VI

VIa.  Willem Pieters van der Tack [272], zn. van Pieter Louwensz van der Tack [274] (Vb) en Marytje Willems [275], ged. te Kralingen [zh] op 26-10-1681, arbeider, zandophaler, ballastvaarder, ®, begr. te Kralingen [zh] op 30-04-1748, tr. (resp. 23 uitgaande van doop en 20 jaar oud uitgaande van doop) [104] te Ouderkerk aan den IJssel [zh] op 06-09-1705 met Marijtje Barends [273], dr. van Barend Nn [31892] en Trijntje Jans [31893], ged. te Ouderkerk aan den IJssel [zh] op 29-07-1685 (getuigen: Dick en Ingetje en Bleijsje Pieters), ®, begr. te Rotterdam [zh] op 04-12-1758. 
 .: 
  1.  Maartje Willemsze van der Tack [301], ged. te Ouderkerk aan den IJssel [zh] op 29-11-1705, ®. 
  2.  Johannes Willemsze van der Tak [300], geb. te Rotterdam [zh] circa 1705, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Cool [zh] op 09-11-1781, volgt VIIa
  3.  Hillebrand Willemsze van der Tack [270], ged. te Kralingen [zh] op 30-09-1708, ovl. (86 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-06-1795, volgt VIIb
  4.  Sent Willemsze van der Tack [299], ged. te Rotterdam [zh] op 27-08-1710 (getuige: Trijntje Besemer). 
  5.  Pieter Willemsze van der Tack [298], ged. te Rotterdam [zh] op 24-01-1712, begr. te Rotterdam [zh] op 07-06-1788, volgt VIIc
  6.  Maritje Willemsze van der Tack [297], ged. te Rotterdam [zh] op 02-09-1714 (getuige: Geertje Willems). 
  7.  Barent Willemsze van der Tack [296], ged. te Rotterdam [zh] op 03-05-1716, begr. te Rotterdam [zh] op 19-10-1791, volgt VIId
  8.  Willem Willemsze van der Tack [295], ged. te Rotterdam [zh] op 14-11-1717 (getuige: Trijntje Jans Besemer). 
  9.  Sent Willemsze van der Tack [294], ged. te Rotterdam [zh] op 09-07-1719, ovl. (80 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 29-09-1799, volgt VIIe
  10.  Trijntje Willemsze van der Tak [293], ged. te Rotterdam [zh] op 04-05-1721, ovl. (70 jaar oud uitgaande van doop) te Kralingen [zh] op 12-10-1791, volgt VIIf
  11.  Maartje Willemsze (Maria) van der Tack [292], ged. te Rotterdam [zh] op 14-01-1723, ovl. (minstens 39 jaar oud uitgaande van doop) na 1762, volgt VIIg
  12.  Willemijna Willemsze van der Tack [291], ged. te Rotterdam [zh] op 23-04-1724 (getuige: Anna Cornelia Besemer). 
  13.  Willem Willemsze van der Tack [290], ged. te Rotterdam [zh] op 16-06-1726, volgt VIIh
  14.  Klaas Willemsze van der Tak [289], ged. te Rotterdam [zh] op 30-12-1728, ovl. (39 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 02-03-1768, volgt VIIi

VIb.  Abraham Pieters van der Tack [286], zn. van Pieter Louwensz van der Tack [274] (Vb) en Marytje Willems [275], ged. te Kralingen [zh] op 17-06-1685, tr. (19 jaar oud uitgaande van doop) [1340] te Kralingen [zh] op 27-03-1705 met Marijke Pieters Bom [3834], geb. te Papendrecht [zh]. 
 .: 
  1.  Pieter van der Tak [4246], ged. te Kralingen [zh] op 31-01-1706, ovl. (89 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 09-02-1795, volgt VIIj

VIc.  Maertje Ariens van der Tak [8269], dr. van Arij Louwensz van der Tack [282] (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg [4194], ged. te Hillegersberg [zh] op 18-11-1685, begr. te Pijnacker [zh] op 28-08-1729, tr. (resp. 30 uitgaande van doop en 22 jaar oud uitgaande van doop) [2961] te Hillegersberg [zh] op 23-08-1716 met Leendert Janse Fillekes [8270], ged. te Hillegersberg [zh] op 04-04-1694, begr. te Zegwaard [zh] op 18-05-1742. 
 .: 
  1.  Johannes Fillekes [13380], ged. te Hillegersberg [zh] op 27-02-1717, ovl. (ongeveer 63 jaar oud uitgaande van doop) te Vlaardingen [zh] in 1780. 
  2.  Immetje Fillekes [13381], ged. te Overschie [zh] op 06-03-1718. 
  3.  Gillis Fillekes [13382], ged. te Pijnacker [zh] op 28-04-1720. 
  4.  Arij Fillekes [13383], ged. te Pijnacker [zh] op 29-11-1722. 
  5.  Leendert Fillekes [13402], ged. te Pijnacker [zh] op 11-06-1724. 
  6.  Jacobus Fillekes [13403], ged. te Pijnacker [zh] op 23-12-1727. 
  7.  Klaas Fillekes [13404], ged. te Pijnacker [zh] op 24-08-1727. 
  Leendert Janse Fillekes [8270], otr. (2) [5914] te Pijnacker [zh] op 28-03-1733, tr. (39 jaar oud uitgaande van doop) te Pijnacker [zh] op 12-04-1733 met Engeltje Willemsdr Schouten [15656], geb. te Vlaardingen [zh], ovl. te Vlaardingen [zh] in 10-1759. 

VId.  Catrijna Ariense van der Tak [8273], dr. van Arij Louwensz van der Tack [282] (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg [4194], ged. te Hillegersberg [zh] op 05-01-1687 (getuigen: Joris Claes en Claesie Claes), begr. te Hillegersberg [zh] op 23-07-1731, otr. [2963] te Hillegersberg [zh] op 01-05-1712, tr. (25 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 01-05-1712 met Arij Cornelisse Roseboom [8274], geb. te Overschie [zh]. 
 .: 
  1.  Immetje Rooseboom [9888], ged. te Overschie [zh] op 26-02-1713 (getuige: Maertje Arians van der Tak). 
  2.  Cornelis Rooseboom [2904], ged. te Overschie [zh] op 23-12-1714 (getuige: Aletta van der Tak). 
  3.  Trijntje Roseboom [17804], ged. te Hillegersberg [zh] op 25-09-1718 (getuige: Trijntje Steenwijk). 
  4.  Neeltje Roseboom [17805], ged. te Hillegersberg [zh] op 16-11-1721 (getuige: Leijntje nn). 
  Arij Cornelisse Roseboom [8274], otr. (2) [6843] te Hillegersberg [zh] op 23-01-1733, tr. te Bergschenhoek [zh] op 15-02-1733 met Aafje Leeflang [17806]

VIe.  Claes Arijes (Nicolaes) van der Tak [8275], zn. van Arij Louwensz van der Tack [282] (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg [4194], ged. te Hillegersberg [zh] Toegangsnummer: 6-01 Archieven van het ambacht en de gemeente Hillegersberg  Inventarisnummer:  118 op 22-08-1688 (getuige: Aeltie Claes), ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 02-03-1768, otr. (1) [2964] te Hillegersberg [zh] op 02-03-1714, tr. (resp. 25 uitgaande van doop en 23 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 25-03-1714 met Annetje Jans Keet [8276], dr. van Jan Cornelisz Keet [34747] en Marijtie Pieters Dickxman [34748], ged. te Hillegersberg [zh] op 26-04-1690 (getuige: Neeltie Pieters), ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 05-04-1756. 
 .: 
  1.  ? van der Tak [36224], ®, begr. te Rotterdam [zh] op 06-03-1755. 
  2.  Nn van der Tak [37446], begr. te Rotterdam [zh] op 04-12-1723. 
  Claes Arijes (Nicolaes) van der Tak [8275], otr. (2) [2966] te Hillegersberg [zh] op 26-02-1757, tr. (68 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 20-03-1757, ® met Maria de Bruin [8278], geb. te Hillegersberg [zh]. 
 .: 
  1.  Jannetje van der Tak [17798], ged. te Hillegersberg [zh] op 21-05-1758. 

VIf.  Joris Ariens van der Tack [4248], zn. van Arij Louwensz van der Tack [282] (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg [4194], ged. te Hillegersberg [zh] op 02-07-1690 (getuige: Aeltie Claes), ®, ovl. (60 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 08-07-1750, otr. (1) [1778] te Hillegersberg [zh] op 16-04-1718, tr. (resp. 27 uitgaande van doop en 22 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 01-05-1718 met Aeltie Dirks de Bruijn [5004], dr. van Dirck Ariensz de Bruijn [13760] en Maertie Pieters [13761], ged. te Hillegersberg [zh] op 23-10-1695 (getuige: Maertie Ariens
Maertie Willems), begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk; kleed van 30 st op 23-10-1720. 
 .: 
  1.  Immetje Jorisse van der Tak [5005], ged. te Hillegersberg [zh] op 26-03-1719, begr. te Hillegersberg [zh] op 06-09-1788, volgt VIIk
  2.  Marijtje Jorisse van der Tak [5006], ged. te Hillegersberg [zh] op 29-09-1720 Ariaantje Dirksz, begr. te Rotterdam [zh] op 10-11-1725. 
  Joris Ariens van der Tack [4248], otr. (2) [1779] te Delft [zh] op 16-10-1723, tr. (resp. 33 uitgaande van doop en 27 jaar oud uitgaande van doop) te Delft [zh] op 31-10-1723 met Grietge Leendertse Verboon [5007], dr. van Leendert Joppen Verboon [31696] en Maertje van den Bosch [31697], ged. te Pijnacker [zh] op 16-09-1696 (getuige: Annitje Claas Berckhout), ® WWW, begr. te Hillegersberg [zh] op 19-12-1771 Aangifte biljet van overlijden dd 16-12-1771. Kosten begraven 6 guldens
 .: 
  1.  Arij Jorisse van der Tak [5008], ged. te Hillegersberg [zh] op 09-07-1724, begr. te Hillegersberg [zh] op 16-11-1781, volgt VIIl
  2.  Leendert Jorisse van der Tak [5009], ged. te Hillegersberg [zh] op 13-01-1726 Leenderd Verboom; Maartje van den Bos, begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk, geen kleed op 25-03-1726. 

VIg.  Neeltie Ariens van der Tack [4249], dr. van Arij Louwensz van der Tack [282] (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg [4194], ged. te Hillegersberg [zh] op 09-03-1692 Yllis Claesz Kleijweg; Marijtie Claes, ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 30-10-1745, otr. [6845] te Hillegersberg [zh] op 26-03-1721, tr. (29 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 13-04-1721 met Wouter Doomse van den Berg [17808], ®, ovl. te Hillegersberg [zh] op 11-11-1757. 
 .: 
  1.  Dome van den Berg [17809], ged. te Hillegersberg [zh] op 18-02-1722 (getuigen: Domentje van den Berg en Jan Dome van den Berg), begr. te Hillegersberg [zh] op 04-05-1722. 
  2.  Immetje van den Berg [17812], ged. te Hillegersberg [zh] op 26-05-1726 (getuige: Lijntje Ariens van der Tak). 
  3.  Catharijna van den Berg [17813], ged. te Hillegersberg [zh] op 14-11-1728 (getuige: Marijtje Sijmons). 
  4.  Ariaantje van den Berg [17814], ged. te Hillegersberg [zh] op 29-05-1730 (getuige: Trijntje Reewijk), begr. te Hillegersberg [zh] op 26-08-1730. 
  5.  Ariaantje van den Berg [17810], ged. te Hillegersberg [zh] op 09-12-1731 (getuige: Trijntje Vermolen). 
  6.  Arij van den Berg [17811], ged. te Hillegersberg [zh] op 10-05-1733 (getuige: Trijntje Vermolen), begr. te Hillegersberg [zh] op 11-07-1733. 

VIh.  Alette Ariens (Aaltje) van der Tak [4195], dr. van Arij Louwensz van der Tack [282] (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg [4194], ged. te Hillegersberg [zh] op 28-02-1694 Yllis Claesz Kleijweg;Claesie Claes Kleijweg, begr. te Hillegersberg [zh] op 20-05-1723, otr. [1467] te Overschie [zh] op 11-03-1717, tr. (resp. 23 uitgaande van doop en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Hillegersberg [zh] op 28-03-1717 met Arie Claasz van der Wolf [4196], geb. te Hillegersberg [zh] circa 1694. 
 .: 
  1.  Gillis van der Wolf [17789], ged. te Hillegersberg [zh] op 28-01-1720. 
  2.  Ariaantje van der Wolf [17790], ged. te Hillegersberg [zh] op 08-02-1722 (getuige: Ariaantje van der Tak). 
  3.  Pietertje van der Wolf [17791], ged. te Hillegersberg [zh] op 24-04-1723 (getuige: Lena Vermeulen). 
  4.  Nicolaas Ariens van der Wolff [37447], geb. te Hillegersberg [zh], ged. te Bergschenhoek [zh] op 18-04-1718, ®. 
  Arie Claasz van der Wolf [4196], otr. (ongeveer 32 jaar oud) (2) [4664] te Hillegersberg [zh] op 12-12-1726, tr. met Sara Jacobsdr Visser [12282], geb. te Pijnacker [zh]. 
 .: 
  1.  Pietertje van der Wolf [17792], ged. te Hillegersberg [zh] op 20-04-1727 (getuige: Leena Vermolen). 
  2.  Jacobus van der Wolf [12283], ged. te Bergschenhoek [zh] op 07-11-1728 (getuige: Neeltie Jacobs Visser). 
  3.  Zavel van der Wolf [12284], ged. te Bergschenhoek [zh] op 03-12-1733 (getuige: Maria Engels Bonifaas). 

VIi.  Louwerens Ariens van der Tak [4251], zn. van Arij Louwensz van der Tack [282] (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg [4194], ged. te Hillegersberg [zh] op 25-08-1697 (getuige: Aerjaentie Louwen), ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 15-11-1748, otr. [1780] te Hillegersberg [zh] op 21-09-1730, tr. (33 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] Huwelijk vond thuis plaats op 11-10-1730 met Jannetje Pieterse van Alphen [5010], ®. 
 .: 
  1.  Arij Lourensz van der Tak [5011], ged. te Hillegersberg [zh] op 13-02-1732, begr. te Aarlanderveen [zh] op 03-04-1778, volgt VIIm
  2.  Gillis van der Tak [17799], ged. te Hillegersberg [zh] op 21-06-1733, ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 28-06-1734. 

VIj.  Bonefacius Ariens (Boon) van der Tak [4252], zn. van Arij Louwensz van der Tack [282] (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg [4194], ged. te Hillegersberg [zh] op 23-12-1703 (getuigen: Booie Clijwegh en Annetie Clijwegh), ®, Broer en zus Bonefacius Aries van der Tak en Lijntje Aries van der Tak trouwen op zelfde dag te Bergschenhoek [zh] op 26-04-1733, Verklaring van Bonefaas van der Tak betreffende de hem verleende permissie om zijn kinderen te laten schoolgaan te Terbregge te Hillegersberg [zh] op 25-07-1747, Geeft volmacht aan zoon Jillis om al zijn zaken te behartigen te Schiebroek [zh] op 14-06-1782, begr. te Hillegersberg [zh] op 17-08-1789, otr. [1487] te Hillegersberg [zh] op 10-04-1733, tr. (resp. 29 uitgaande van doop en ongeveer 24 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 26-04-1733 met Jannetje Pieters Streefland [4253], dr. van Pieter Streefland [10349] en Nn Nn [31513], geb. circa 1708, ® WWW, begr. te Hillegersberg [zh] op 05-01-1781. 
 .: 
  1.  Immetje van der Tak [4254], ged. te Hillegersberg [zh] op 25-04-1734, ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 21-06-1734. 
  2.  Emmetje Bonefaciusdr van der Tack [4255], ged. te Hillegersberg [zh] op 01-05-1735, begr. te Rotterdam [zh] op 18-12-1765, volgt VIIn
  3.  Arij van der Tak [4256], ged. te Hillegersberg [zh] op 06-01-1737 (getuige: 2e echtgenote van opa Arij Louwensz van der Tack), ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 06-09-1737. 
  4.  Arij van der Tak [4257], ged. te Hillegersberg [zh] op 16-08-1739, begr. te Hillegersberg [zh] op 16-11-1781, volgt VIIo
  5.  Jannetje van der Tak [4259], ged. te Hillegersberg [zh] op 11-06-1741, ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 29-12-1741. 
  6.  Pieter van der Tak [4260], ged. te Hillegersberg [zh] op 23-06-1743, ovl. (65 jaar oud uitgaande van doop) te 's Gravenhage [zh] op 15-10-1808, volgt VIIp
  7.  Jannetje van der Tak [4261], ged. te Hillegersberg [zh] op 28-06-1744, ovl. (32 jaar oud uitgaande van doop) te Capelle aan den IJssel [zh] op 15-04-1777, volgt VIIq
  8.  Jillis van der Tak [4262], ged. te Hillegersberg [zh] op 08-02-1747, ovl. (69 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 16-01-1817, volgt VIIr
  9.  Anna (Antje) van der Tak [4263], ged. te Hillegersberg [zh] op 28-02-1748, ovl. (85 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 16-10-1833, volgt VIIs
  10.  Neeltie van der Tak [4264], ged. te Hillegersberg [zh] op 23-02-1749 (getuige: Leentie van der Tak), begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk, geen kleed op 09-07-1750. 
  11.  Willem van der Tak [4265], ged. te Hillegersberg [zh] op 09-08-1750, ovl. (82 jaar oud uitgaande van doop) te Wassenaar [zh] op 09-01-1833, volgt VIIt

VIk.  Lijntie Ariesdr van der Tak [10037], dr. van Arij Louwensz van der Tack [282] (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg [4194], ged. te Hillegersberg [zh] op 13-05-1706 (getuige: Neeltie Maertens de Hoog), Broer en zus Bonefacius Aries van der Tak en Lijntje Aries van der Tak trouwen op zelfde dag te Bergschenhoek [zh] op 26-04-1733, begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk op 04-08-1780, otr. (1) [10487] te Hillegersberg [zh] op 10-04-1733, tr. (resp. 26 uitgaande van doop en 34 jaar oud uitgaande van doop) te Bergschenhoek [zh] op 26-04-1733, (ontb. door overlijden) met Jacobus Cornelis Kolster [26667], zn. van Cornelis Kolster [26670] en Marijtje Pieters Roderijs [26671], ged. te Bergschenhoek [zh] op 09-11-1698 (getuige: Jannetje Pieters), begr. te Hillegersberg [zh] op 22-12-1738. 
 .: 
  1.  Levenloos geboren kind Kolster [26672], begr. te Hillegersberg [zh] op 29-03-1735. 
  2.  Maria Colster [26669], ged. te Bergschenhoek [zh] op 26-05-1737 (getuige: Neeltje Cornelis Colster). 
  Lijntie Ariesdr van der Tak [10037], otr. (35 jaar oud uitgaande van doop) (2) [10488] te Bergschenhoek [zh] op 12-04-1742, tr. met Dirk Korteman [26668], geb. te Menden a/d Ruhr, Sauerland [Duitsland], begr. te Hillegersberg [zh] buiten begraven op 06-11-1780. 
 .: 
  1.  Levenloos geboren kind Korteman [33012], geb. te Hillegersberg [zh] in 12-1742, begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk op 31-12-1742. 
  2.  Levenloos geboren kind Korteman [33013], geb. te Hillegersberg [zh] in 06-1744, begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk op 12-06-1744. 

VIl.  Pieter Jans van der Tack [3676], zn. van Jan Louwensz van der Tack [281] (Vd) en Pleuntje Joppen Breyer [4682], ged. te Rotterdam [zh] op 04-12-1687, ovl. (62 jaar oud uitgaande van doop) te Pijnacker [zh] op 04-09-1750, otr. (1) [2570] te Kralingen [zh] op 25-11-1718, tr. (31 jaar oud uitgaande van doop) te Pijnacker [zh] op 11-12-1718 met Magteld Jans van Doorne [3677], geb. te Pijnacker [zh], ovl. vermoedelijk te Zoetermeer [zh] voor 05-1725. 
 .: 
  1.  Pleuntje van der Tak [3678], ged. te Pijnacker [zh] op 15-01-1719 (getuige: Neeltje Jans van der Tack). 
  2.  Pieter van der Tak [18483], ged. te Zoetermeer [zh] op 16-05-1723 (getuige: Geertje Pieters van der Wal woont Pijnacker). 
  3.  Marijtje van der Tak [18484], ged. te Zoetermeer [zh] op 20-08-1724 (getuige: Geertje Pieters van der Wal woont Pijnacker). 
  Pieter Jans van der Tack [3676], otr. (2) [7103] te Zoetermeer [zh] op 03-05-1725, tr. (37 jaar oud uitgaande van doop) te Zoetermeer [zh] op 20-05-1725 met Geertje Jans van der Klauw [18480]
  Geertje Jans van der Klauw [18480], tr. (1) [7104], (ontb. door overlijden) met Jacob Jochems Leevlang [18481], ovl. te Zegwaard [zh]. 

VIm.  Neeltgen Jans van der Tack [4683], dr. van Jan Louwensz van der Tack [281] (Vd) en Pleuntje Joppen Breyer [4682], ged. te Rotterdam [zh] op 01-05-1689, begr. te Kralingen [zh] op 13-08-1757, tr. (21 jaar oud uitgaande van doop) [2967] te Kralingen [zh] op 22-10-1710 met Abraham Gerritsz Spaan [8279], geb. te Kralingen [zh], bakker, ovl. voor 08-1757. 
 .: 
  1.  Gerrit Spaan [28392], ged. te Kralingen [zh] op 10-05-1711 (getuige: Annetje Spaan), begr. te Kralingen [zh] op 28-07-1711. 
  2.  Gerrit Spaan [28393], ged. te Kralingen [zh] op 24-07-1712 (getuige: Annetje Spaan). 
  3.  Gerrit Spaan [28391], ged. te Kralingen [zh] op 08-07-1714 (getuige: Annetje Spaan). 
  4.  Isac Spaan [28390], ged. te Kralingen [zh] op 02-05-1717 (getuige: Marytje Spaan). 
  5.  Ariaantje Spaan [28394], ged. te Kralingen [zh] op 04-07-1723 (getuige: Maggeltje Jans Schenck). 

VIn.  David Jans van der Tack [4685], zn. van Jan Louwensz van der Tack [281] (Vd) en Pleuntje Joppen Breyer [4682], ged. te Rotterdam [zh] op 14-03-1694 (getuige: Annetje Pieters), ®, otr. (1) [1775] te Hillegersberg [zh] op 17-01-1721, tr. (resp. 26 uitgaande van doop en 23 jaar oud uitgaande van doop) te Kralingen [zh] op 02-02-1721 met Aaltje Cornelis de Jongh [4984], dr. van Cornelis Gerritz de Jongh [31891] en Ingetje Dirckx Volbrecht [35827], ged. te Bergschenhoek [zh] op 24-03-1697 (getuigen: Jan Dircksz Volbregt en Maertje Arijens Harteveldt), ®, begr. te Kralingen [zh] op 08-09-1735. 
 .: 
  1.  Pleuntje Davids van der Tack [4985], ged. te Kralingen [zh] op 24-08-1721, ®, begr. te Kralingen [zh] op 01-12-1721. 
  2.  Pleuntje Davids van der Tack [4986], ged. te Kralingen [zh] op 06-12-1722, ®, begr. te Kralingen [zh] op 13-05-1730. 
  3.  Jan Davids van der Tak [4987], ged. te Kralingen [zh] op 08-10-1730, ®, begr. te Kralingen [zh] op 01-09-1735. 
  4.  Cornelis Davids van der Tak [4988], ged. te Kralingen [zh] op 24-08-1732, ®, begr. te Kralingen [zh] op 25-10-1732. 
  5.  Cornelis Davids van der Tak [4989], ged. te Kralingen [zh] op 22-11-1733, ®, begr. te Kralingen [zh] op 22-11-1734. 
  David Jans van der Tack [4685], otr. (2) [1776] te Hillegersberg [zh] op 03-02-1736, tr. (resp. 41 uitgaande van doop en 30 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 18-02-1736 met Lijsbeth Joris (ook wel als Lijsbet Jans genoemd) van Leeuwen [4990], dr. van Joris Jansse van Leeuwen [34983] en Neeltje Cornelis van Hofstede [35838], ged. te Bleiswijk [zh] op 03-05-1705 (getuige: Grietje Jans Bogerman), ®. 
 .: 
  1.  Neeltje Davids van der Tak [4991], ged. te Kralingen [zh] op 11-11-1736, begr. te Kralingen [zh] op 02-02-1737. 
  2.  Joris Davids van der Tak [4992], ged. te Kralingen [zh] op 16-03-1738, ®, begr. te Kralingen [zh] op 07-06-1738. 
  3.  Joris Davids van der Tak [4993], ged. te Kralingen [zh] op 15-02-1739, ®, begr. te Kralingen [zh] op 09-06-1739. 
  4.  Pleuntie Davids van der Tak [4994], ged. te Kralingen [zh] op 04-02-1740, ®. 
  5.  Neeltje Davids van der Tak [4995], ged. te Kralingen [zh] op 02-07-1741, ®. 
  6.  Trijntje Davids van der Tak [4996], ged. te Kralingen [zh] op 30-01-1743, ®, begr. te Kralingen [zh] op 13-11-1743. 
  7.  Trijntje Davids van der Tak [4997], ged. te Kralingen [zh] op 08-11-1744 (getuige: Marijtje Joris van Leeuwen), ®, begr. te Kralingen [zh] op 01-05-1745. 
  8.  Joris Davids van der Tak [4998], ged. te Kralingen [zh] op 23-01-1746, ®. 
  9.  Pieter Davids van der Tak [4999], ged. te Kralingen [zh] op 20-08-1747, ®. 
  10.  1 Nog Onbekend Overleden Kind van der Tak [35842], ®, begr. te Kralingen [zh] op 02-03-1748. 

VIo.  Marytje Jans van der Tack [4687], dr. van Jan Louwensz van der Tack [281] (Vd) en Pleuntje Joppen Breyer [4682], ged. te Kralingen [zh] op 24-03-1697, begr. te Hillegersberg [zh] op 20-08-1766, tr. (24 jaar oud uitgaande van doop) [11154] te Hillegersberg [zh] op 10-08-1721 met Cornelis Cornelisz de Jong [28387]
 .: 
  1.  Pleuntje Cornelis de Jong [28389], ged. te Kralingen [zh] op 04-11-1722 (getuige: Neeltje van der Tack). 
  2.  Jan Cornelisz de Jong [28388], ged. te Bergschenhoek [zh] op 17-04-1725 (getuige: Aaltje Cornelis de Jongh). 

Generatie VII

VIIa.  Johannes Willemsze van der Tak [300], zn. van Willem Pieters van der Tack [272] (VIa) en Marijtje Barends [273], geb. te Rotterdam [zh] volgens begraafdocument was hij 76 jr circa 1705, ®, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Cool [zh] op 09-11-1781, otr. [1229] te Rotterdam [zh] op 30-04-1730, tr. (resp. ongeveer 24 en 25 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 16-05-1730, ® met Francina Pieters (Francijntje) van Wens [3599], dr. van Pieter Karelsz van Wens [12741] en Neeltje Pieters Doene [12742], ged. te Rotterdam [zh] op 25-11-1704 (getuige: Jannetie Pieters), ®. 
 .: 
  1.  Willem Johannisz van der Tak [3840], ged. te Rotterdam [zh] op 29-04-1731, begr. te Rotterdam [zh] op 08-04-1784, volgt VIIIa
  2.  Neeltje Johannesze van der Tack [3835], ged. te Rotterdam [zh] op 11-03-1734, ®, ovl. (80 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 12-03-1814, tr. (1) [1341] met haar achterneef Pieter van der Tak [4246], zn. van Abraham Pieters van der Tack [286] (VIb) en Marijke Pieters Bom [3834] (zie VIIj). tr. (2) [2169] met Johannes Knock [6097]
  3.  Pieter Johannesze van der Tak [3842], ged. te Rotterdam [zh] op 16-10-1736, ®, begr. te Rotterdam [zh] op 09-06-1770, tr. (29 jaar oud uitgaande van doop) [15096] te Rotterdam [zh] op 11-05-1766 met Francijntje Laket [38272], geb. te 's Gravenhage [zh], ®. 
  4.  Johannis Bernardus Johannesze van der Tak [3843], geb. Geboren bij de Doel, ged. te Rotterdam [zh] op 13-09-1739. 
  5.  Johannes Johannesze van der Tak [3844], ged. te Rotterdam [zh] op 24-12-1741 (getuigen: Hendrik Cibo en Anna de Coo), Jonckheer ( mil. rang), ® WWW, kinderloos overleden (60 jaar oud uitgaande van doop), begr. te Dordrecht [zh] op 10-02-1802 Op 08-02-1802 aangifte van overlijden in Papendrecht. Wordt in Dordrecht in de Nieuwkerk begraven, otr. (1) [5913] te Rotterdam [zh] op 23-02-1766, tr. (resp. 24 uitgaande van doop en 30 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 13-03-1766 met Anna van Toorn [15655], dr. van Willem van Toorn [35133] en Anna Verbrugge [35134], ged. te Rotterdam [zh] op 15-09-1735 (getuige: Anna Pasman), ® WWW, kinderloos overleden (46 jaar oud uitgaande van doop), begr. te Vianen, Destijds Zuid-Holland Nu Utrecht [zh] op 05-04-1782. otr. (2) [15322] te Papendrecht [zh] op 08-01-1790, tr. (resp. 48 uitgaande van doop en 30 jaar oud uitgaande van doop) te Papendrecht [zh] op 28-01-1790 met Trijntje van der Veer [38784], dr. van Aart Gijzensen van der Veer [39219] en Lena van Houwelingen [39220], ged. te Wijngaarden [zh] Te Wijngaarden gedoopt ipv Papendrecht omdat in Papendrecht een proponent (=student predikant)  preekte op 09-09-1759 (getuige: Kornelia van der Veer), ® WWW, kinderloos overleden (43 jaar oud uitgaande van doop), begr. te Dordrecht [zh] op 16-09-1802 Aangifte van overlijden in Papendrecht om in Dordrecht begraven te worden op 15-09-1802
  6.  Barent Johannesze van der Tak [3845], ged. te Rotterdam [zh] op 16-06-1744 (getuigen: Baarent Senten en Maria Senten), ®, Akte v Admissie van Rotterdam naar Gouda 21-11-1788, Akte v Admissie van Rotterdam naar Gouda 2-1-1789, Akte v Admissie van Rotterdam naar Gouda 31-1-1789, Akte v Admissie van Rotterdam naar Gouda 6-2-1789, Akte v Admissie van Rotterdam naar Gouda 14-5-1790, Akte v Admissie van Rotterdam naar Gouda 19-5-1791, Akte v Admissie van Leimuiden naar Gouda 15-5-1792, ovl. (74 jaar oud uitgaande van doop) te Gouda [zh] op 08-11-1818, otr. [5916] te Rotterdam [zh] op 27-04-1766, tr. (resp. 21 uitgaande van doop en 31 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 11-05-1766 met Hendrijntje (Hendrina) Palté [15658], dr. van Johannis Palten [37052] en Dirckje de Bruijn [37053], ged. te Rotterdam [zh] op 06-02-1735 (getuige: Hendrike de Bruijn), ®, Akte v Admissie van Rotterdam naar Gouda 21-11-1788, Akte v Admissie van Rotterdam naar Gouda 2-1-1789, Akte v Admissie van Rotterdam naar Gouda 6-2-1789, Akte v Admissie van Rotterdam naar Gouda 31-1-1789, Akte v Admissie van Rotterdam naar Gouda 14-5-1790, Akte v Admissie van Rotterdam naar Gouda 19-5-1791, Akte v Admissie van Leimuiden naar Gouda 15-5-1792, ovl. (83 jaar oud uitgaande van doop) te Gouda [zh] op 29-11-1818. 

VIIb.  Hillebrand Willemsze van der Tack [270], zn. van Willem Pieters van der Tack [272] (VIa) en Marijtje Barends [273], ged. te Kralingen [zh] op 30-09-1708 (getuige: Ariaantje Pieters), schipper; dd 28 juni 1717 eed afgelegd als burger en poorter van Rotterdam, ®, Poorterdocument gekregen te Rotterdam [zh] op 28-06-1727, Laat na overlijden 6 meerderjarige kinderen na te Rotterdam [zh] op 04-06-1795, ovl. (86 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-06-1795, begr. te Rotterdam [zh] op 09-06-1795, otr. [103] te Rotterdam [zh] op 19-08-1731, tr. (resp. 22 uitgaande van doop en 20 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-09-1731 met Catrijna (Kaatje) van Tol [271], dr. van Matthijs van Tol [3625] en Cornelia Ravesteijn / Radesteijn [3626], ged. te Rotterdam [zh] op 03-03-1711 (getuige: Catrina van Tol), ovl. (85 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 01-12-1796. 
 .: 
  1.  Willem van der Tak [309], ged. te Rotterdam [zh] op 07-10-1731 (getuige: Willem van der Tak, Maritie Barens, Heijltie van Tol), ovl. (90 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 09-01-1822, otr. [1502] te Rotterdam [zh] op 06-02-1763, tr. (resp. 31 uitgaande van doop en 20 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 20-02-1763 met Gerritje Kalff [4308], dr. van Martinus Kalff [5573] en Maartje Weyers [5574], ged. te Rotterdam [zh] op 20-03-1742, ovl. (72 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 30-11-1814. 
  2.  Cornelia van der Tak [308], ged. te Rotterdam [zh] op 18-02-1734, ovl. (88 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 30-01-1823, volgt VIIIb
  3.  Anthonij van der Tak [307], ged. te Rotterdam [zh] op 17-04-1736, ovl. (66 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 05-02-1803, volgt VIIIc
  4.  Marija van der Tak [306], ged. te Rotterdam [zh] op 02-09-1738, ®, begr. te Rotterdam [zh] in 10-1741 periode 1 t/m 7 oktober
  5.  Matthijs (Teijs) van der Tak [264], ged. te Rotterdam [zh] op 08-11-1740, ovl. (80 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 20-11-1820, volgt VIIId
  6.  Hillebrand van der Tak [304], ged. te Rotterdam [zh] op 24-01-1743, ovl. (67 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 13-04-1810, volgt VIIIe
  7.  Pieter van der Tak [305], ged. te Rotterdam [zh] op 15-11-1744, volgt VIIIf
  8.  Barend van der Tak [303], ged. te Rotterdam [zh] op 23-04-1747, ovl. (67 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-02-1815, volgt VIIIg
  9.  Johannes van der Tak [302], geb. hoek Schuddewegsteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 09-04-1750 (getuige: Francijntje v Wens). 

VIIc.  Pieter Willemsze van der Tack [298], zn. van Willem Pieters van der Tack [272] (VIa) en Marijtje Barends [273], ged. te Rotterdam [zh] op 24-01-1712 (getuige: Trijntje besemer), ®, begr. te Rotterdam [zh] op 07-06-1788, tr. (resp. 23 uitgaande van doop en 33 jaar oud uitgaande van doop) [1200] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 27-09-1735 met Maaijke van Sandelinge [3551], dr. van Cornelis Pieterse van Sandelinge [10498] en Grietje Govers Versnel [10499], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  buijten de Oostpoort op 13-04-1702 Pieter van Sandelinge;Trijntje Jans Versnel;Maria Jans Versnel, begr. te Amsterdam [nh] Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof op 23-03-1777. 
 .: 
  1.  Willem van der Tack [5109], ged. te Rotterdam [zh] op 16-02-1736. 
  2.  Grietie van der Tack [5107], ged. te Rotterdam [zh] op 31-01-1741 (getuige: Ariaantje van Sandelinge). 
  3.  Willemijntie van der Tack [5108], ged. te Rotterdam [zh] op 12-03-1743 Trijntie van der Tack
  4.  Cornelis van der Tack [3627], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Vijversteeg agter 't Klooster op 20-08-1744 (getuige: Maaijke van Sandelingen). 
  5.  Trijntje van der Tak [5896], ged. te Rotterdam [zh] op 28-01-1748, ovl. (70 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 23-09-1818, volgt VIIIh

VIId.  Barent Willemsze van der Tack [296], zn. van Willem Pieters van der Tack [272] (VIa) en Marijtje Barends [273], geb. doopgetuige: Catharina van der Linden, ged. te Rotterdam [zh] op 03-05-1716, overledene: oud 75 jaar; op de Schie onder Cool; 3 mondige kinderen, begr. te Rotterdam [zh] op 19-10-1791, tr. (resp. 22 uitgaande van doop en ongeveer 26 jaar oud) (1) [1232] te Rotterdam [zh] op 10-06-1738 met Marijtje Ariens de Graaff [3607], geb. in 1711, begr. te Rotterdam [zh] op 07-01-1765. 
 .: 
  1.  Willem van der Tak [5103], ged. te Rotterdam [zh] op 08-03-1739, ovl. (73 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-01-1813, volgt VIIIi
  2.  Marietje van der Tak [5002], ged. te Rotterdam [zh] op 30-07-1741, ®, begr. te Cool [zh] op 09-10-1741. 
  3.  Arij van der Tak [5003], ged. te Rotterdam [zh] op 06-12-1742, ®, begr. te Cool [zh] op 12-11-1745. 
  4.  Bernardus (Barent) van der Tak [5104], ged. te Rotterdam [zh] op 05-10-1745, begr. te Cool [zh] op 29-10-1745. 
  5.  Marietje van der Tak [5105], ged. te Rotterdam [zh] op 23-10-1746, ovl. (12 jaar oud uitgaande van doop) te Kralingen [zh] op 04-12-1758. 
  6.  Maria van der Tak [5510], geb. te Rotterdam [zh] in 1750, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-07-1817. 
  7.  Arij van der Tak [5106], ged. te Rotterdam [zh] op 30-10-1753, ovl. (57 jaar oud uitgaande van doop) te Delfshaven [zh] op 20-07-1811, volgt VIIIj
  Barent Willemsze van der Tack [296], tr. (resp. 50 uitgaande van doop en ongeveer 34 jaar oud) (2) [1233] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 21-10-1766 met Reijnetta Franken [3608], geb. in 1732, begr. te Cool [zh] op 01-11-1804. 

VIIe.  Sent Willemsze van der Tack [294], zn. van Willem Pieters van der Tack [272] (VIa) en Marijtje Barends [273], ged. te Rotterdam [zh] op 09-07-1719 (getuige: Neeltje Jans), ovl. (80 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] woont Crispijnlaan op 29-09-1799, begr. te Rotterdam [zh] op 03-10-1799, tr. (23 jaar oud uitgaande van doop) (1) [1201] te Rotterdam [zh] op 22-01-1743 met Geertrui Meijer [2861], ovl. woont Goutse Wagestraat over 't weeshuis, begr. te Rotterdam [zh] op 28-06-1748. 
 .: 
  1.  Maria van der Tak [5815], ged. te Rotterdam [zh] op 15-09-1744, ovl. (52 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 12-12-1796, volgt VIIIk
  Sent Willemsze van der Tack [294], tr. (29 jaar oud uitgaande van doop) (2) [1202] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 10-12-1748 met Jannetje Dierbergen [2875], ovl. te Rotterdam [zh] Botersloot bij Smits op 27-02-1789. 

VIIf.  Trijntje Willemsze van der Tak [293] Doopnaam van der Tack, dr. van Willem Pieters van der Tack [272] (VIa) en Marijtje Barends [273], ged. te Rotterdam [zh] op 04-05-1721, ®WWW, laat bij overlijden 2 meerderjarige kinderen na te Rotterdam [zh] in 10-1791, ovl. (70 jaar oud uitgaande van doop) te Kralingen [zh] op 12-10-1791, begr. te Rotterdam [zh] op 17-10-1791, otr. [1237] te Rotterdam [zh] op 27-02-1746, tr. (resp. 24 uitgaande van doop en 22 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 15-03-1746 met Kasper Hendrik Hartman [3613], zn. van Hans Hendrick Fredrik (Hendrik) Hartman [39313] en Helena (Lena) Lons [39314], ged. Luthers te Rotterdam [zh] op 09-09-1723 (getuigen: Casper Hendrik Basse en Margareta de Hage), ®WWW. 
 .: 
  1.  Heindrik Hartman [12288], ged. te Rotterdam [zh] op 20-11-1746 (getuige: Geertruij Meijers), ®WWW. 
  2.  Willem Hartmans [2917], ged. te Rotterdam [zh] op 06-04-1749, ®WWW, begr. te Rotterdam [zh] op 20-05-1749. 
  3.  Willem Hartman [12285], ged. te Rotterdam [zh] op 10-11-1750 (getuigen: Kasperijna van der Knol en Lijsbet van der Knol), ®WWW. 
  4.  Lena Hartman [38196], ged. te Rotterdam [zh] op 21-12-1752 (getuige: Marietje de Jong), ®WWW. 
  5.  Johannes Hartman [12286], ged. te Rotterdam [zh] op 18-07-1756 (getuige: Johannes van der Tak Maria Balens), ®WWW. 
  6.  Hillebrand Hartman [12287], ged. te Rotterdam [zh] op 07-09-1758, ®WWW. 

VIIg.  Maartje Willemsze (Maria) van der Tack [292], dr. van Willem Pieters van der Tack [272] (VIa) en Marijtje Barends [273], ged. te Rotterdam [zh] op 14-01-1723, ®, ovl. (minstens 39 jaar oud uitgaande van doop) na 1762, otr. [1208] te Rotterdam [zh] op 25-04-1745, tr. (22 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 11-05-1745 met Heijndrik van Ligtenberg [3552], geb. te Kuylenburg. 
 .: 
  1.  Christiaan van Ligtenberg [12290], ged. te Rotterdam [zh] Woont  Binnenwegt op 06-04-1746 (getuige: Trijntje van der Tak). 
  2.  Wilhellemus van Ligtenberg [12291], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Goudze Wagestraat op 07-03-1748 (getuige: Geertruij Meijers). 
  3.  Johannes Godart van Ligtenberg [12292], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Goudsewagestraat op 23-11-1749 (getuige: Johanna de Graaf). 
  4.  Maria van Ligtenberg [12289], ged. te Rotterdam [zh] op 23-02-1753 (getuige: Maria van der Tak), ®. 

VIIh.  Willem Willemsze van der Tack [290], zn. van Willem Pieters van der Tack [272] (VIa) en Marijtje Barends [273], ged. te Rotterdam [zh] op 16-06-1726 (getuige: Anna Cornelia Besemer), otr. [1252] te Rotterdam [zh] op 12-11-1747, tr. (21 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 28-11-1747 met Marijtje de Jongh [3633], ovl. woont 2 Lommerstraat over Molewerf, begr. te Rotterdam [zh] op 19-02-1774. 
 .: 
  1.  Maria van der Tak [4244], ged. te Rotterdam [zh] Woont hoekje van de Doelstraat op 20-08-1748 Maria Barensen Maria de Jongh
  2.  Anna van der Tak [2905], ged. te Rotterdam [zh] op 02-09-1749 (getuige: Maritje de Jong; Anna Huijbers), ®. 
  3.  Willem van der Tak [2906], ged. te Rotterdam [zh] op 24-08-1751, verdronken (26 jaar oud uitgaande van doop) te Vermist Als Bemanningslid op 12-02-1778, volgt VIIIl
  4.  Anna van der Tak [4245], ged. te Rotterdam [zh] op 02-07-1754 (getuige: Anna Sluyters), ®. 
  5.  Mathijs van der Tak [2908], ged. te Rotterdam [zh] op 14-11-1756 (getuige: Anna Sluijters). 
  6.  Anna van der Tak [2909], ged. te Rotterdam [zh] op 28-05-1758 (getuige: Anna Sluijter), ®WWW. 

VIIi.  Klaas Willemsze van der Tak [289], zn. van Willem Pieters van der Tack [272] (VIa) en Marijtje Barends [273], ged. te Rotterdam [zh] op 30-12-1728 (getuige: Trijntje jans Besemer), ovl. (39 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] in de kerk; kleed van 4 gld op 02-03-1768, tr. (20 jaar oud uitgaande van doop) (1) [1194] te Rotterdam [zh] op 06-05-1749, (ontb. door overlijden) met Adriaentje Dierbergen [3542]
 .: 
  1.  Maritje van der Tak [5881], geb. te Rotterdam [zh] op Slaakaade, ged. te Rotterdam [zh] op 22-09-1750 (getuige: Maritje Barens). 
  Klaas Willemsze van der Tak [289], otr. (2) [1195] te Rotterdam [zh] op 22-07-1753, tr. (resp. 24 uitgaande van doop en 30 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 07-08-1753 met Marijtje Alewijnse [3543], dr. van Pieter Alewijnse [2915] en Marijtie Jacobs van der Wat [2916], ged. te Rotterdam [zh] op 06-07-1723 (getuige: Ariaentje Pieters van der Wat; Catje Pieters). 
 .: 
  1.  Willem van der Tak [5557], geb. Wonende  in den Oppert, ged. te Rotterdam [zh] op 13-02-1755 Marijtie Baarens
  Marijtje Alewijnse [3543], dr. van Pieter Alewijnse [2915] en Marijtie Jacobs van der Wat [2916], otr. (2) [1220] te Rotterdam [zh] op 19-12-1756, tr. (33 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 03-01-1757 met Marinus Vogel [2907], geb. te Bisselinge. 
 .: 
  1.  Kornelis Vogel [2910], ged. te Rotterdam [zh] op 30-10-1757 (getuige: Maria Kok), ovl. (8 dagen oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 07-11-1757. 

VIIj.  Pieter van der Tak [4246], zn. van Abraham Pieters van der Tack [286] (VIb) en Marijke Pieters Bom [3834], ged. te Kralingen [zh] op 31-01-1706, ovl. (89 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 09-02-1795, begr. te Rotterdam [zh] op 12-02-1795, otr. (resp. 25 uitgaande van doop en ongeveer 25 jaar oud) (1) [1485] te Papendrecht [zh] op 11-05-1731, tr. met Keyntje Ariensdr Stolk [3836], dr. van Arien Koensz Stolk [3837] en Marijken Cornelisdr Koningh [3838], geb. te Papendrecht [zh] circa 1705. 
 .: 
  1.  Abram Pieters van der Tak [9983], ged. te Papendrecht [zh] op 29-06-1732 (getuigen: Willem Ariease Grijs?? en Grietje Pieters), ® WWW, begr. te Papendrecht [zh] op 12-01-1802. 
  2.  Arie Pieters van der Tak [3839], ged. te Papendrecht [zh] op 28-02-1734, ovl. (71 jaar oud uitgaande van doop) te Papendrecht [zh] op 23-05-1805, volgt VIIIm
  3.  Maaijke van der Tak [9987], ged. te Papendrecht [zh] op 21-10-1736. 
  4.  Hendrik van der Tak [9982], geb. te Papendrecht [zh] op 18-01-1739, begr. te Utrecht [ut] op 21-04-1809, volgt VIIIn
  5.  Marij van der Tak [9988], ged. te Papendrecht [zh] op 04-06-1741. 
  6.  Pieter van der Tak [9989], ged. te Papendrecht [zh] op 20-10-1743. 
  7.  Pieter van der Tak [9990], ged. te Papendrecht [zh] op 17-06-1745, beedigd wijnkoper, ®, In gijzeling genomen onder het Raadhuis door opziener vd Gemenelands middelen ivm diefstal 2 flessen ongezegelde rode wijn te Rotterdam [zh] op 14-08-1805, Uiteindelijk strafvonnis luidde oa 10 jr verbanning uit de stad en juridictie v den lande van Schieland te Rotterdam [zh] in 09-1805, ovl. (71 jaar oud uitgaande van doop) te Papendrecht [zh] op 29-01-1817, begr. te Papendrecht [zh] op 30-01-1817, tr. (1) [15157], (ontb. door overlijden) met Partner 1 Nn [38405]. otr. (2) [15158] te Rotterdam [zh] op 13-08-1802, tr. (57 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 30-08-1802 met Elisabeth Huijsman [38406], geb. te Giessen-Nieuwkerk [zh], ®, ovl. te Rotterdam [zh] op 02-06-1807, begr. te Rotterdam [zh] op 05-06-1807. 
  Pieter van der Tak [4246], otr. (2) [1341] te Rotterdam [zh] op 30-06-1782, tr. (resp. 76 uitgaande van doop en 48 jaar oud uitgaande van doop) te Cool [zh] op 17-07-1782, (ontb. door overlijden) met zijn achternicht Neeltje Johannesze van der Tack [3835], dr. van Johannes Willemsze van der Tak [300] (VIIa) en Francina Pieters (Francijntje) van Wens [3599]
  Neeltje Johannesze van der Tack [3835], dr. van Johannes Willemsze van der Tak [300] (VIIa) en Francina Pieters (Francijntje) van Wens [3599], tr. (2) [2169] met Johannes Knock [6097] (zie 0). 

VIIk.  Immetje Jorisse van der Tak [5005], dr. van Joris Ariens van der Tack [4248] (VIf) en Aeltie Dirks de Bruijn [5004], ged. te Hillegersberg [zh] op 26-03-1719 Neeltje van der Tak, begr. te Hillegersberg [zh] op 06-09-1788, otr. [1949] te Hillegersberg [zh] op 08-04-1740, tr. (resp. 21 uitgaande van doop en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Hillegersberg [zh] op 24-04-1740 met Leendert Simonsz Akkersdijk [5404], zn. van Sijmon Leenderts Akkersdijk [5406] en Jannetje Leenderts Stout [5407], geb. te Hillegersberg [zh] op 22-05-1712. 
 .: 
  1.  Sijmen Leenderts Akkersdijk [35177], ged. te Overschie [zh] op 12-02-1741 (getuige: Annetie Jacobsd Berkel), begr. te Overschie [zh] op 27-03-1741. 
  2.  Jannetje Leenderts Akkersdijk [5703], ged. te Overschie [zh] op 19-08-1742 (getuige: Ariaantje Akkersdijk). 
  3.  Joris Leenderts Akkersdijk [5405], geb. te Rodenrijs [zh], ged. te Berkel [zh] op 22-10-1747, ®, Op zijn doopakte staat vermeld dat zijn moeder Jannetje zou heten. te Berkel [zh] op 22-10-1747, Op overlijdensakte is moedesnaam Immetje te Rotterdam [zh] op 02-07-1824, ovl. (76 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 02-07-1824, otr. [14902] te Overschie [zh] op 01-05-1772, tr. (24 jaar oud uitgaande van doop) te Overschie [zh] op 24-05-1772 Toegangsnummer: 7-01 Archieven van het ambacht en de gemeente Overschie Inventarisnummer: 1517, kerk.huw. (Gereformeerde Kerk) met Maria Cornelis van der Meer [37824]
  4.  Simon Leenderts Akkersdijk [5704], geb. te Rodenrijs [zh], ged. te Berkel [zh] op 02-12-1750, ®, ovl. (87 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 25-01-1838. 
  5.  Ariaantje Leenderts Akkersdijk [5705], geb. te Rodenrijs [zh], ged. te Berkel [zh] op 14-10-1753, ®, ovl. (60 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 25-10-1813. 
  6.  Grietje Leenderts Akkersdijk [35178], ged. te Kethel [zh] op 30-05-1756, ®. 
  7.  Leendert Leenderts Akkersdijk [5706], ged. te Kethel [zh] op 28-09-1760 (getuige: Lena Arentse Akkersdijk), ®, ovl. (75 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 10-11-1835. 

VIIl.  Arij Jorisse van der Tak [5008], zn. van Joris Ariens van der Tack [4248] (VIf) en Grietge Leendertse Verboon [5007], ged. te Hillegersberg [zh] op 09-07-1724 Arij van der Tak; Lijntje van der Tak, begr. te Hillegersberg [zh] op 16-11-1781, tr. [2172] met Marie Ariense (Marijtje) van der Beek [6101], ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 08-02-1766. 
 .: 
  1.  Maria (Maritie) van der Tak [6102], ged. te Hillegersberg [zh] op 05-04-1761, ovl. (57 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 15-04-1818, volgt VIIIo
  2.  Arij Arijsz van der Tak [6103], ged. te Hillegersberg [zh] op 25-07-1762, ovl. (57 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 01-11-1819, volgt VIIIp
  3.  Grietie van der Tak [6104], ged. te Hillegersberg [zh] op 11-03-1764, ovl. (66 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 28-02-1831, volgt VIIIq

VIIm.  Arij Lourensz van der Tak [5011], zn. van Louwerens Ariens van der Tak [4251] (VIi) en Jannetje Pieterse van Alphen [5010], ged. te Hillegersberg [zh] op 13-02-1732, ®, begr. te Aarlanderveen [zh] Begraven onder Klasse 1. Kosten 30 guldens op 03-04-1778, tr. (resp. 27 uitgaande van doop en 28 jaar oud uitgaande van doop) [4643] te Alphen [zh] op 03-06-1759 met Grietje Willemsdr Plemper [12194], dr. van Willem Pieterse Plemper [15648] en Antje Gerrits Segvelt [15649], ged. te Koudekerk [zh] op 11-03-1731, ®, begr. te Aarlanderveen [zh] Begraven onder Klasse 3. Kosten 6 guldens op 11-01-1796 aangegeven door zoon Johannis
 .: 
  1.  Lourens van der Tak [12195], ged. te Leiderdorp [zh] op 28-09-1760, begr. te Aarlanderveen [zh] op 14-07-1804, volgt VIIIr
  2.  Pieter van der Tak [12196], ged. te Leiderdorp [zh] op 27-09-1761, ®, ovl. (hoogstens 16 jaar oud uitgaande van doop) Wordt niet genoemd op opmaak testament van zijn moeder voor 15-08-1778. 
  3.  Johannes van der Tak [12222], ged. te Leiderdorp [zh] op 15-01-1764 (getuige: Antje Sekveld), ®, ovl. (jonger dan één jaar oud uitgaande van doop) te Onder de Rijpwetering [zh] in 1764, begr. te Leiderdorp [zh] classis van dertig gulden op 03-10-1764. 
  4.  Johannes (Doopnaam Joannis) van der Tak [12221], ged. te Alphen, Zh [zh] op 15-09-1765, ovl. (71 jaar oud uitgaande van doop) te Aarlanderveen [zh] op 22-09-1836, volgt VIIIs
  5.  Levenloos geboren kind van der Tak [27580], geb. te Aarlanderveen [zh], ®, begr. te Aarlanderveen [zh] op 29-10-1766. 
  6.  Johanna van der Tak [12223], geb. te Alphen a [zh] op 01-03-1769, ged. te Alphen [zh] op 05-03-1769, ®, ongehuwd overleden (61 jaar oud) te Aarlanderveen [zh] Ongehuwd overleden op 25-01-1831. 
  7.  Jannetje van der Tak [12224], geb. te Alphen a [zh] op 09-04-1770, ged. te Alphen [zh] op 13-04-1770, ®, ongehuwd overleden (60 jaar oud) te Aarlanderveen [zh] op 31-12-1830. 
  8.  Levenloos geboren kind van der Tak [27579], geb. te Aarlanderveen [zh] op 14-03-1774, ®, begr. te Aarlanderveen [zh] op 15-03-1774. 

VIIn.  Emmetje Bonefaciusdr van der Tack [4255], dr. van Bonefacius Ariens (Boon) van der Tak [4252] (VIj) en Jannetje Pieters Streefland [4253], ged. te Hillegersberg [zh] op 01-05-1735, ®, Laat bij overlijden 1 minderjarig kind achter, begr. te Rotterdam [zh] op 18-12-1765, otr. [6000] te Rotterdam [zh] op 02-01-1763, tr. (resp. 27 uitgaande van doop en 23 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 20-01-1763, (ontb. door overlijden) met Krijn Zuijderkerk [15876], zn. van Jacob Krijne Zuijerkerk [21792] en Maritie Kerkhof [21793], ged. te Rotterdam [zh] op 18-08-1739 (getuigen: Krijn Jacobse Zuijerkerk en Cornelia Abrams), Laat bij overlijden 2 minderjarige kinderen achter, begr. te Rotterdam [zh] op 22-10-1772. 
 .: 
  1.  Levenloos geboren zoon Zuijderkerk [15881], Dit kind werd in een doosje begraven, begr. te Rotterdam [zh] op 06-12-1765. 
  Krijn Zuijderkerk [15876], zn. van Jacob Krijne Zuijerkerk [21792] en Maritie Kerkhof [21793], otr. (2) [6001] te Rotterdam [zh] op 02-02-1766, tr. (26 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 16-02-1766 met Maria van Dalen [15877]
 .: 
  1.  Jacob Zuijderkerk [15879], ged. te Rotterdam [zh] op 29-11-1767 (getuige: Maria Kerkhoff). 

VIIo.  Arij van der Tak [4257], zn. van Bonefacius Ariens (Boon) van der Tak [4252] (VIj) en Jannetje Pieters Streefland [4253], ged. te Hillegersberg [zh] op 16-08-1739 (getuige: 2e echtgenote van opa Arij Louwensz van der Tack), molenaar in Den Haag, ® WWW, begr. te Hillegersberg [zh] op 16-11-1781, otr. [1488] te Rotterdam [zh] op 16-02-1766, tr. (resp. 26 uitgaande van doop en 27 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 02-03-1766 met Aagje Staat [4258], dr. van Jan Willemsz Staat [15883] en Aarjaantje Willems Keurver [15884], ged. te Krimpen a/d Lek [zh] op 01-01-1739 (getuige: Neeltje Cornelis de Herder), ® WWW. 
 .: 
  1.  Bonifacius van der Tak [10556], ged. te Rotterdam [zh] op 18-12-1766, ®WWW, ovl. (25 dagen oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 12-01-1767. 
  2.  Levenloos geboren kind van der Tak [6332], begr. te Rotterdam [zh] op 12-01-1767. 
  3.  Bonefacius van der Tak [38880], ged. te 's Gravenhage [zh] op 08-06-1770, ® WWW, jong overleden (2 maanden oud uitgaande van doop), begr. te 's Gravenhage [zh] op 05-09-1770. 
  Aagje Staat [4258], dr. van Jan Willemsz Staat [15883] en Aarjaantje Willems Keurver [15884], otr. (1) [3960] te Rotterdam [zh] op 24-07-1763, tr. (resp. 24 uitgaande van doop en 27 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 11-08-1763 met Leendert Bartholomeusz Overgaauw [10500], zn. van Bartimeus Overgauw [27585] en Kommerijntje Vissers [27586], ged. te Hillegersberg [zh] op 04-02-1736 (getuige: Meinzie van Stijl), ® WWW, ovl. (29 jaar oud uitgaande van doop) te Crooswijk [zh], begr. te Hillegersberg [zh] op 30-08-1765 Aangifte van overlijden op 28-08-1765
 .: 
  1.  Commerijntije Overgaauw [10501], ged. te Rotterdam [zh] op 29-12-1763 Frans Overgaauw; Meijnsje van Heel, ® WWW. 
  2.  Bartholomeus Overgaauw [10502], ged. te Rotterdam [zh] op 11-08-1765 Frans Overgaauw; Meijnsie van Heel, ® WWW, jong overleden (8 dagen oud uitgaande van doop), begr. te Hillegersberg [zh] op 19-08-1765 Aangifte van overlijden op 16-08-1763

VIIp.  Pieter van der Tak [4260], zn. van Bonefacius Ariens (Boon) van der Tak [4252] (VIj) en Jannetje Pieters Streefland [4253], ged. te Hillegersberg [zh] op 23-06-1743, korenmolenaar op de Heeremolen te Den Haag, ®WWW, ovl. (65 jaar oud uitgaande van doop) te 's Gravenhage [zh] op 15-10-1808, begr. te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1808 begraven in de Grote Kerk Den Haag, otr. [1493] te Capelle op den IJssel [zh] op 31-01-1766, tr. (resp. 22 uitgaande van doop en 19 jaar oud uitgaande van doop) te Capelle op den IJssel [zh] op 23-02-1766 met Cornelia Mijnlief [4282], dr. van Fop Japhetsz Mijnlief [10490] en Maartje Claasdr Molenaar [10491], ged. te Capelle op den IJssel [zh] op 25-09-1746 (getuige: Bastiaentje Leeuwenburg), ® WWW, ovl. (67 jaar oud uitgaande van doop) te 's-Gravenhage [zh] op 05-05-1814. 
 .: 
  1.  Bonefacius van der Tak [4266], ged. te Rotterdam [zh] op 23-11-1766, ovl. (82 jaar oud uitgaande van doop) te Amsterdam [nh] op 16-07-1849, volgt VIIIt
  2.  Fop van der Tak [4672], ged. te Rotterdam [zh] op 19-04-1768, ovl. (78 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 06-03-1847, volgt VIIIu
  3.  Maria van der Tak [6971], geb. op de Goudscheweg, ged. te Rotterdam [zh] op 01-09-1771, ovl. (30 dagen oud uitgaande van doop) Goudse Wegh schuyn over de Lange Waarrande Rotterdam, begr. te Rotterdam [zh] op 01-10-1771. 
  4.  Jacobus van der Tak [4283], ged. te Rotterdam [zh] op 05-08-1773, ovl. (86 jaar oud uitgaande van doop) te Heusden [nb] op 30-09-1859, volgt VIIIv
  5.  Jan van der Tak [4284], geb. te Rotterdam [zh] op 02-06-1776, ovl. (76 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 03-11-1852, volgt VIIIw
  6.  Johannes van der Tak [9402], ged. te Rotterdam [zh] op 18-10-1778, ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) te Breda [nb] op 20-03-1838, volgt VIIIx
  7.  Jannetje van der Tak [4285], ged. te Rotterdam [zh] op 16-09-1781, ovl. (49 jaar oud uitgaande van doop) te Lichtenvoorde [ge] op 09-10-1830, volgt VIIIy
  8.  Maria Antoinetta van der Tak [9991], ged. te 's Gravenhage [zh] op 24-06-1787, ovl. (81 jaar oud uitgaande van doop) te Leiden [zh] op 30-01-1869, volgt VIIIz

VIIq.  Jannetje van der Tak [4261], dr. van Bonefacius Ariens (Boon) van der Tak [4252] (VIj) en Jannetje Pieters Streefland [4253], ged. te Hillegersberg [zh] op 28-06-1744, ®, ovl. (32 jaar oud uitgaande van doop) te Capelle aan den IJssel [zh] op 15-04-1777, otr. [2499] te Rotterdam [zh] op 14-01-1770, tr. kerk.huw. (resp. 25 uitgaande van doop en 19 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-02-1770 met Teunis Mijnlieff [6972], zn. van Fop Japhetsz Mijnlief [10490] en Maartje Claasdr Molenaar [10491], ged. te Capelle aan den IJssel [zh] op 30-08-1750, ®, ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) te Capelle aan den IJssel [zh] op 12-04-1810. 
 .: 
  1.  Fop Mijnlieff [6973], ged. te Capelle aan den IJssel [zh] op 27-02-1771 (getuige: Maatje Molenaar), ®, ovl. (19 jaar oud uitgaande van doop) te Capelle aan den IJssel [zh] op 09-06-1790. 
  2.  Bonifacius Mijnlieff [6974], ged. te Capelle aan den IJssel [zh] op 17-06-1772, ®. 

VIIr.  Jillis van der Tak [4262], zn. van Bonefacius Ariens (Boon) van der Tak [4252] (VIj) en Jannetje Pieters Streefland [4253], ged. te Hillegersberg [zh] op 08-02-1747, korenmolenaar op de Haas-molen even buiten de Delftsepoort, ®, krijgt volmacht van zijn vader om diens zaken te behartigen te Schiebroek [zh] op 14-06-1782, ovl. (69 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 16-01-1817, tr. (resp. 48 uitgaande van doop en 35 jaar oud uitgaande van doop) [1494] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 25-10-1795 met Anna Margaretha Koelen [4286], dr. van Mattheus Daniel Koelen [5507] en Anna Maria van Chastelet [5508], ged. te Rotterdam [zh] op 23-12-1759 (getuige: Jan van Chastelet ; Anna Margareta Henderis), ® WWW, ovl. (52 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 10-06-1812. 
 .: 
  1.  Jannetje Cornelia van der Tak [4763], geb. te Rotterdam [zh] op 28-11-1796, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-03-1857, volgt VIIIaa
  2.  Bonifacius van der Tak [4287], geb. te Rotterdam [zh] op 16-07-1802, ovl. (96 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-03-1899, volgt VIIIab
  Anna Margaretha Koelen [4286], dr. van Mattheus Daniel Koelen [5507] en Anna Maria van Chastelet [5508], otr. (1) [4796] te Rotterdam [zh] op 13-10-1776, tr. (16 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 27-10-1776, (ontb. door overlijden) met Jan David Peters [12670], geb. te Rotterdam [zh], ovl. te Rotterdam [zh] op 16-05-1792, begr. te Rotterdam [zh] op 21-05-1792. 
 .: 
  1.  Jan Jan Peters [12671], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Jufferstraat op 02-05-1777 (getuige: Jan Peters
Jannetje Peters Smits
Elizabet Peters Smits). 
  2.  Matheus Daniel Jan Peters [12672], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Soetesteeg op 15-09-1780 (getuige: Mathens Daniel Koelen
Anna Chastelet). 
  3.  Catharina Anna Maria Jan Peters [12673], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Zuijdblaak op 07-01-1787 (getuige: David Vermeulen
Anna van Chartelet
Jacoba Helena de Graaff), ovl. (4 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 16-12-1791, begr. te Rotterdam [zh] op 19-12-1791. 
  4.  Anna Jacob Helena Jan Peters [12674], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  op 't Wolfshoek op 15-01-1790 (getuige: Anna Koelen
David Vermeulen
Jacoba Helena Koelen Geb. De Graaf). 
  5.  David Vermeulen Jan Peters [12675], geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Wijnhaven op 29-04-1792, ged. te Rotterdam [zh] op 11-05-1792 (getuige: David Vermeulen
Jan Koelen
Jacoba Helena Koelen). 
  6.  David Jan Peters [12676], geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Wijnhaven op 29-04-1792, ged. te Rotterdam [zh] op 11-05-1792 (getuige: David Vermeulen
Jan Koelen
Jacoba Helena Koelen). 

VIIs.  Anna (Antje) van der Tak [4263], dr. van Bonefacius Ariens (Boon) van der Tak [4252] (VIj) en Jannetje Pieters Streefland [4253], ged. te Hillegersberg [zh] op 28-02-1748, Logementshouder, ®, ovl. (85 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 16-10-1833, otr. [2034] te Rotterdam [zh] op 17-03-1771, tr. (23 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 04-04-1771 met Hermanus van den Hoven [5781], geb. te Hillegersberg [zh]. 
 .: 
  1.  Hermanus Martinus van den Hoven [3841], geb. te Hillegersberg [zh] in 1773, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Hillegersberg [zh] Aktenr. 13 op 15-02-1833, otr. [10490] te Hillegersberg [zh] op 01-06-1804, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 24-06-1804 met Margaretha Scheffer [26673], geb. te Hillegersberg [zh]. 
  2.  Bonifacius van den Hove(N) [5782], ged. te Hillegersberg [zh] op 24-03-1776 (getuige: Jannetje Streeflandt), ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 30-06-1835. 
  3.  Helena van den Hoven [5783], ged. te Hillegersberg [zh] op 13-12-1778, ovl. (40 jaar oud uitgaande van doop) te 's Gravenhage [zh] op 06-07-1819, tr. [5911] met Hermanus van Reijn [15647]

VIIt.  Willem van der Tak [4265], zn. van Bonefacius Ariens (Boon) van der Tak [4252] (VIj) en Jannetje Pieters Streefland [4253], ged. te Hillegersberg [zh] op 09-08-1750 (getuige: Aaltje de Bruin), grutter, ® WWW, ovl. (82 jaar oud uitgaande van doop) te Wassenaar [zh] op 09-01-1833, otr. [3983] te Bergschenhoek [zh] op 31-05-1776 2-6-1776 in Den Haag, tr. (resp. 25 uitgaande van doop en ongeveer 25 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 23-06-1776, ® met Immetje van der Tak [10557], geb. te Hillegersberg [zh] in 1750 25 jr bij huwelijk ????, ® WWW, Geen ouders bekend tot nu toe in 2022, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 30-04-1802, begr. te Wassenaar [zh] op 04-05-1802. 
 .: 
  1.  Nicolaas van der Tak [12430], geb. te Wassenaar [zh] op 09-04-1777, ged. te Wassenaar [zh] op 13-04-1777, ovl. (57 jaar oud) te Haarlem [nh] op 27-11-1834, tr. (resp. 57 en 60 jaar oud) [4731] te Haarlem [nh] op 05-11-1834 met Cornelia van Dobben [12431], dr. van Cornelis van Dobbe [12432] en Geertruij van der Hulst [12433], geb. te Gouda [zh] op 05-10-1774, ged. te Gouda [zh] op 09-10-1774, ovl. (65 jaar oud) te Haarlem [nh] op 05-11-1839. 
  2.  Jannetje van der Tak [10574], ged. te Wassenaar [zh] op 05-04-1778 (getuige: Jannetje Streefland), ®, ovl. (76 jaar oud uitgaande van doop) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 20 op 10-02-1855. 
  3.  Pieter van der Tak [15875], ged. te Wassenaar [zh] op 22-08-1779, ovl. (5 jaar oud uitgaande van doop) te Wassenaar [zh] op 05-02-1785. 
  4.  Bonifacius van der Tak [10571], geb. te Wassenaar [zh] op 17-11-1780, ged. te Wassenaar [zh] op 19-11-1780, ®, ovl. (46 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 28-10-1827. 
  5.  Willem van der Tak [10564], geb. te Wassenaar [zh] op 18-03-1784, ged. te Wassenaar [zh] op 21-03-1784, ® WWW, ovl. (66 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 16-10-1850, otr. [3987] te Wassenaar [zh] op 12-07-1829, tr. (resp. 45 en 45 jaar oud uitgaande van doop) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 5 op 24-07-1829 met Cornelia Rotteveel [10565], dr. van Jacobus Rotteveel [10566] en Hendrina van der Katerstede [10567], ged. te Wassenaar [zh] op 18-01-1784 (getuigen: Salomon Rotteveel en Cornelia van der Beek), ® WWW, ovl. (69 jaar oud uitgaande van doop) te Wassenaar [zh] op 20-02-1853. 
  6.  Maria Johanna van der Tak [10558], geb. te Wassenaar [zh] op 10-02-1790, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 20-05-1867, volgt VIIIac

Generatie VIII

VIIIa.  Willem Johannisz van der Tak [3840], zn. van Johannes Willemsze van der Tak [300] (VIIa) en Francina Pieters (Francijntje) van Wens [3599], ged. te Rotterdam [zh] op 29-04-1731, schipper, ®, begr. te Rotterdam [zh] op 08-04-1784, otr. [1846] te Rotterdam [zh] op 25-06-1752, tr. (resp. 21 uitgaande van doop en 18 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 11-07-1752 met Emmetje Molenaar [5172], dr. van Dirk Molenaar [5181] en Maria de Vos [5182], ged. te Alphen (= Alphen aan de Rijn) [zh] op 08-11-1733 (getuige: Emmetje Molenaar), ovl. (91 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 13-10-1825. 
 .: 
  1.  Fransijna van der Tak [12743], ged. te Rotterdam [zh] op 24-07-1753, ®, begr. te Rotterdam [zh] op 05-06-1755. 
  2.  Dirk van der Tak [5173], geb. op 't Kolgers Eijland, ged. te Rotterdam [zh] op 02-05-1756 (getuige: Dirk Molenaar, Maria Vos), begr. te Rotterdam [zh] op 23-12-1767. 
  3.  Francina van der Tak [5178], ged. te Rotterdam [zh] op 08-10-1758, ovl. (56 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 31-05-1815, volgt IXa
  4.  Maria van der Tak [12744], ged. te Rotterdam [zh] op 21-06-1761 (getuigen: Maria Vos en Elisabeth Molenaar), ®WWW. 
  5.  Johanna van der Tak [39311], ged. te Rotterdam [zh] op 10-01-1764, ®WWW. 
  6.  Dirk van der Tak [5174], ged. te Rotterdam [zh] op 23-02-1768 (getuige: Neeltje van der Tak), ®WWW, begr. te Rotterdam [zh] op 09-03-1768. 
  7.  Johanna van der Tak [5175], ged. te Rotterdam [zh] op 09-02-1769 (getuige: Johannes van der Tak, Neeltje van der Tak), ®WWW, ovl. (72 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 15-04-1841, otr. [2048] te Cool [zh] op 01-05-1799, tr. (resp. 30 uitgaande van doop en 23 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 19-05-1799 met Huibert Hammendorp [5843], zn. van Jan Hammendorp [5844] en Adriana Sorij [5845], ged. te Rotterdam [zh] op 31-12-1775, Schoolhouder, ®, ovl. (79 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 23-07-1855. 
  8.  Pieter van der Tak [5176], ged. te Rotterdam [zh] op 19-12-1771, ovl. (48 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 03-03-1820, volgt IXb
  9.  Willemina van der Tak [5177], geb. Baanstraat, ged. te Rotterdam [zh] op 08-02-1778 (getuige: Bastiaan van Leeuwen, Maria van der Tak). 

VIIIb.  Cornelia van der Tak [308], dr. van Hillebrand Willemsze van der Tack [270] (VIIb) en Catrijna (Kaatje) van Tol [271], geb. geboren in de Kipstraat, ged. te Rotterdam [zh] op 18-02-1734 (getuigen: Mathijs en Cornelia van Tol), ovl. (88 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 30-01-1823, otr. [1198] te Rotterdam [zh] op 04-03-1759, tr. (resp. 25 uitgaande van doop en 24 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 20-03-1759 met Arnout van den Bock [3548], zn. van Arnoud van den Bock [7685] en Katrijna Tuijloo [7686], ged. te Rotterdam [zh] op 26-10-1734, ovl. (63 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 28-03-1798, begr. te Rotterdam [zh] op 02-04-1798. 
 .: 
  1.  Kaetie van den Bock [5702], ged. te Rotterdam [zh] op 11-10-1759 (getuige: Kaetie van den Bock). 
  2.  Hillegont van den Bock [5701], ged. te Rotterdam [zh] op 20-12-1761 (getuige: Kaatje van der Tack). 
  3.  Aernout van den Bock [5700], geb. Agter 't Klooster in de Schuddevisteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 10-07-1763. 
  4.  Aarnout van den Bok [8765], ged. te Rotterdam [zh] op 30-09-1764 (getuige: Kaatje Tuylo), ovl. (69 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 11-12-1833, tr. (resp. 54 uitgaande van doop en 31 jaar oud uitgaande van doop) (2) [4694] te Rotterdam [zh] op 16-06-1819 met Johanna Riem [12358], dr. van Jeremias Riem [12359] en Maria de Gee [12360], ged. te 's Gravenhage [zh] op 12-07-1787, ovl. (67 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 30-09-1854. 
  5.  Hillebrant van den Bock [19159], ged. te Rotterdam [zh] op 16-03-1766 (getuige: Kaatje van Tol). 
  6.  Gerrit van den Bok [19160], ged. te Rotterdam [zh] op 05-11-1767 (getuige: Maria Kollaert). 
  7.  Hillebrant van den Bock [19161], ged. te Rotterdam [zh] op 10-06-1770 (getuige: Kaatje van Tol). 
  8.  Wouter van den Bock [19162], ged. te Rotterdam [zh] op 27-12-1772 (getuige: Woutertje Ravens). 
  9.  Pieternelletje van den Bock [19163], ged. te Rotterdam [zh] op 08-01-1775 (getuige: Pieternelletje de Graaf). 
  10.  Cornelia van den Bock [19164], ged. te Rotterdam [zh] op 13-08-1778 (getuige: Caatie van Tol), begr. te Rotterdam [zh] op 27-12-1784. 

VIIIc.  Anthonij van der Tak [307], zn. van Hillebrand Willemsze van der Tack [270] (VIIb) en Catrijna (Kaatje) van Tol [271], ged. te Rotterdam [zh] op 17-04-1736, zandschipper, ovl. (66 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 05-02-1803, otr. (1) [1245] te Rotterdam [zh] op 05-07-1761, tr. (resp. 25 uitgaande van doop en 17 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 19-07-1761, (ontb. door overlijden) met Pieternella Hoogerwerff (Hoogwerf) [3624], dr. van Franck Willemsz Hoogwerf [27583] en Marytje Ariens van Duin [27584], ged. te Kralingen [zh] geref op 24-05-1744 (getuige: Aegje Willems Hoogwerf), begr. te Rotterdam [zh] op 11-11-1775. 
 .: 
  1.  Kaatje van der Tak [10256], ged. te Rotterdam [zh] op 21-07-1761 (getuige: Kaatje van Tol), ®WWW. 
  2.  Pieter van der Tak [4309], ged. te Rotterdam [zh] op 19-09-1762 (getuigen: Pieter Hoogerwerff en Maria van Waddinxhoek), ®WWW, verdronken (17 jaar oud uitgaande van doop), begr. te Leiderdorp [zh] Begraven i d kerk op t Westpand nr 34 op 03-05-1780. 
  3.  Kaatje van der Tak [39310], ged. te Rotterdam [zh] op 25-10-1764 (getuige: Kaatje van der Tal), ®WWW. 
  4.  Hillebrand van der Tak [4310], geb. Agter het Klooster, ged. te Rotterdam [zh] op 11-11-1766. 
  5.  Maria van der Tak [4311], ged. te Rotterdam [zh] op 17-09-1769, ovl. (82 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 20-03-1852, volgt IXc
  6.  Hillebrand van der Tak [4588], ged. te Rotterdam [zh] op 14-02-1773, ovl. (43 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 26-02-1816, volgt IXd
  Anthonij van der Tak [307], otr. (2) [1244] te Rotterdam [zh] op 18-01-1778, tr. (resp. 41 uitgaande van doop en 23 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 01-02-1778 met Maria Manson [3623], dr. van Willem Manson [27581] en Maria Besemer [27582], ged. te Rotterdam [zh] op 23-05-1754 (getuige: Geertruij Tielekam), ovl. (84 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 19-07-1838. 
 .: 
  1.  Willem van der Tak [4312], ged. te Rotterdam [zh] op 25-12-1780, ovl. (32 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 13-10-1813, volgt IXe

VIIId.  Matthijs (Teijs) van der Tak [264], zn. van Hillebrand Willemsze van der Tack [270] (VIIb) en Catrijna (Kaatje) van Tol [271], ged. te Rotterdam [zh] op 08-11-1740, ovl. (80 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 20-11-1820, tr. (resp. 24 uitgaande van doop en 23 jaar oud uitgaande van doop) (1) [102] te Rotterdam [zh] op 07-05-1765 met Maria Walraven [269], dr. van Jan Walraven [2832] en Maria Dasse [2880], ged. te Rotterdam [zh] op 30-01-1742, begr. te Rotterdam [zh] op 04-11-1776. 
 .: 
  1.  Hillebrand van der Tak [327], ged. te Rotterdam [zh] op 12-09-1765, ®WWW, ovl. (3 maanden oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 07-01-1766. 
  2.  Levenloos geboren kind van der Tak [4322], geb. te Rotterdam [zh] Lommertstraat bij doelstraat op 07-01-1766. 
  3.  Maria van der Tak [326], ged. te Rotterdam [zh] op 17-03-1767, ovl. (91 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 18-12-1858, volgt IXf
  4.  Kaatje van der Tak [325], ged. te Rotterdam [zh] op 10-09-1769 (getuige: Maria van Tol), ovl. (10 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 25-04-1780. 
  5.  Johanna van der Tak [324], ged. te Rotterdam [zh] op 08-11-1772 (getuige: Maria van Tol), ovl. (1 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 16-07-1774. 
  6.  Hillebrand van der Tak [323], ged. te Rotterdam [zh] op 05-06-1775 (getuige: Maria van Tol), ovl. (1 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 28-08-1776. 
  Matthijs (Teijs) van der Tak [264], otr. (2) [99] te Rotterdam [zh] op 23-03-1777, tr. (resp. 36 uitgaande van doop en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-04-1777 met Dorothea (Doortje) van der Beij [265], dr. van Pieter van der Beij [3546] en Geertruida Dorsman [3547], geb. te Rotterdam [zh] op 02-01-1753, ged. te Rotterdam [zh] op 07-01-1753, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-08-1831. 
 .: 
  1.  Hillebrand van der Tak [335], ged. te Rotterdam [zh] op 28-12-1777. 
  2.  Geertruij van der Tak [334], ged. te Rotterdam [zh] op 21-11-1779 (getuige: Geertruij Dorsman), ovl. (27 dagen oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh], begr. te Rotterdam [zh] op 18-12-1779 wonende 2e huis doelstraat
  3.  Kaatie van der Tak [333], ged. te Rotterdam [zh] op 12-06-1781 (getuige: Kaatie van Tol). 
  4.  Geertruij van der Tak [332], ged. te Rotterdam [zh] op 14-01-1783 (getuige: Geertruij Dorsman), ovl. (2 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] 2e lommertstraat aan "de Eenhoorn" op 09-07-1785. 
  5.  Petronella van der Tak [331], ged. te Rotterdam [zh] op 30-12-1784 (getuige: Geertruij Dorsman), ovl. (3 maanden oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] lommertstraat op 12-04-1785. 
  6.  Catharina van der Tak [15645], geb. te Rotterdam [zh] in 1785, Naaister, ®, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Leiden [zh] op 05-11-1825, tr. [5910] met Anthonij van Hoorn [15646]
  7.  Pieter van der Tak [33], ged. te Rotterdam [zh] op 18-05-1786, ovl. (44 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 21-09-1830, volgt IXg
  8.  Matthijs van der Tak [330], geb. te Rotterdam [zh] op 21-02-1794, ovl. (65 jaar oud) te Putten [ge] op 04-06-1859, volgt IXh
  9.  Gerrit van der Tak [329], ged. te Rotterdam [zh] op 16-10-1796 (getuige: Maria van der Tak), ®, ovl. (11 maanden oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 01-10-1797, begr. te Rotterdam [zh] op 04-10-1797. 

VIIIe.  Hillebrand van der Tak [304], zn. van Hillebrand Willemsze van der Tack [270] (VIIb) en Catrijna (Kaatje) van Tol [271], ged. te Rotterdam [zh] op 24-01-1743, koopman, ®, ovl. (67 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 13-04-1810, begr. te Rotterdam [zh] op 19-04-1810, tr. (resp. 22 uitgaande van doop en 20 jaar oud uitgaande van doop) [1183] te Rotterdam [zh] op 22-12-1765 met Maria Elisabeth de Roij [3501], dr. van Jacob de Roij [5169] en Maria Elizabeth Nn [5170], ged. te Schiedam [zh] op 05-02-1745, ®, Maria Elizabeth liet na overlijden 6 meerderjarige kinderen na, ovl. (66 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 03-10-1811, begr. te Rotterdam [zh] op 08-10-1811. 
 .: 
  1.  Hillebrand van der Tak [3502], ged. te Rotterdam [zh] op 10-05-1766, ovl. (84 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 02-09-1850, volgt IXi
  2.  Jacob van der Tak [5894], ged. te Rotterdam [zh] op 06-10-1768 (getuige: Johanna Elisabeth de Roij), koopman, ®WWW, ongehuwd overleden (66 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 14-04-1835. 
  3.  Catharina (Catrina) van der Tak [6113], geb. te Rotterdam [zh] op 02-07-1771, ®, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-02-1840, otr. [13182] te Rotterdam [zh] op 19-04-1807, tr. (resp. 35 en ongeveer 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-05-1807 met Laurens Boerigter [33427], zn. van Hendrik Boerigter [33428] en Anna Edie [33429], geb. te Rotterdam [zh] circa 1781, kurkensnijdersknecht, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-10-1811, begr. te Rotterdam [zh] op 15-10-1811. 
  4.  Johannes van der Tak [7457], ged. te Rotterdam [zh] op 26-08-1773. 
  5.  Johanna Elisabeth van der Tak [7458], ged. te Rotterdam [zh] op 23-05-1776, ovl. (24 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-02-1801, volgt IXj
  6.  Maria Elizabeth van der Tak [4767], geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1778, ovl. (84 jaar oud) te Tiel [ge] op 16-05-1863, volgt IXk
  7.  Cornelia van der Tak [7459], geb. te Rotterdam [zh] op 24-09-1780, begr. te Rotterdam [zh] Grote kerk.  Rotterdam, DTB Begraven
Begraven 1780-1789, Rotterdam, archief 9999_22, inventarisnummer, 19-08-1784
op 19-08-1784. 
  8.  Geertruij van der Tak [5892], geb. te Rotterdam [zh] op 29-02-1784, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-03-1830. 
  9.  Willemina van der Tak [5893], geb. te Rotterdam [zh] op 01-06-1788, particuliere, ®, ongehuwd overleden (45 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-09-1833. 

VIIIf.  Pieter van der Tak [305], zn. van Hillebrand Willemsze van der Tack [270] (VIIb) en Catrijna (Kaatje) van Tol [271], ged. te Rotterdam [zh] op 15-11-1744, ®, otr. [3701] te Rotterdam [zh] op 23-06-1765, tr. (20 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 09-07-1765 met Jannetje Lindemans [9893], geb. te Rotterdam [zh], ®. 
 .: 
  1.  Hillebrant van der Tak [9894], ged. te Rotterdam [zh] op 03-11-1765, ®. 
  2.  Pieter van der Tak [9895], ged. te Rotterdam [zh] op 08-02-1767 (getuige: Jannetje Kruijk), ®. 
  3.  Pieter van der Tak [9896], ged. te Dordrecht [zh] op 18-09-1768, ®. 

VIIIg.  Barend van der Tak [303], zn. van Hillebrand Willemsze van der Tack [270] (VIIb) en Catrijna (Kaatje) van Tol [271], ged. te Rotterdam [zh] op 23-04-1747, ®, ovl. (67 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-02-1815, tr. (29 jaar oud uitgaande van doop) [1209] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 14-05-1776 met Aagje Vonk(Ook Wel Vink) [3553], ovl. te Rotterdam [zh] op 01-06-1801. 
 .: 
  1.  Catharina (Caatje) van der Tak [5373], ged. te Rotterdam [zh] op 10-10-1776, ovl. (54 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 15-02-1831, volgt IXl
  2.  Reijndert van der Tak [5374], geb. op de Goudseweg, ged. te Rotterdam [zh] op 28-07-1778, schipper, ovl. (60 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 30-03-1839. 
  3.  Hillebrand van der Tak [5375], geb. op de Goutse Weg, ged. te Rotterdam [zh] op 27-08-1780. 
  4.  Willem van der Tak [5363], ged. te Rotterdam [zh] op 09-01-1783, ovl. (53 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 02-06-1836, volgt IXm
  5.  Geertruij van der Tak [5376], geb. op de Goude weg, ged. te Rotterdam [zh] op 25-11-1784. 
  6.  Martinus van der Tak [5377], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  op de Goudscheweg op 15-11-1785 Rijndert Vonk; Geertru Boonekamp
  7.  Geertruij van der Tak [5378], ged. te Rotterdam [zh] op 19-04-1789, ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) te Kralingen [zh] op 18-04-1849, volgt IXn
  8.  Gerritje van der Tak [5379], geb. te Rotterdam [zh] op 30-03-1792, ovl. (68 jaar oud) te Kralingen [zh] op 14-06-1860, volgt IXo

VIIIh.  Trijntje van der Tak [5896], dr. van Pieter Willemsze van der Tack [298] (VIIc) en Maaijke van Sandelinge [3551], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Vijversteeg agter 't Clooster op 28-01-1748 Maritie Barens, ovl. (70 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 23-09-1818, otr. [2071] te Rotterdam [zh] op 24-09-1769, tr. (resp. 21 uitgaande van doop en 24 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 10-10-1769 met Arij van Es [5897], zn. van Pieter van Es [5898] en Maria Vermeulen [5899], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Agter 't Klooster op 03-06-1745 (getuige: Elisabet Vermeulen), ovl. (66 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 23-06-1811, begr. te Rotterdam [zh] op 26-06-1811. 
 .: 
  1.  Pieter van Es [12723], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Op de Vest tusschen de Goudsche & Oost Poorten op 03-11-1771 (getuige: Maaijke van Sandeling). 
  2.  Jacob van Es [12724], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Op de Vest O. Zijde op 01-11-1774 (getuige: Cornelia Zwanenburg). 
  3.  Maria van Es [12725], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  aan 't Oost Eijnde op 05-10-1780 (getuige: Maria Vermeulen). 
  4.  Pieternella van Es [12726], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Oosteinde op 18-06-1782 (getuige: Cornelia Zwaanenburg). 
  5.  Grietje van Es [12727], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Vijversteeg op 27-04-1785 (getuige: Grietje van der Tak). 
  6.  Sara van Es [12728], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Op de Vest op 29-04-1787 (getuige: Grietje van der Tak). 
  7.  Arij van Es [12729], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Op de Vest bij de Oostpoort op 14-02-1790 (getuige: Adriana Hoogstat). 
  8.  Jacobus van Es [12376], geb. te Rotterdam [zh] op 17-08-1792, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Op de Vest op 26-08-1792 (getuige: Cornelia Zwanenburg), kantoorbediende, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-02-1860. 

VIIIi.  Willem van der Tak [5103], zn. van Barent Willemsze van der Tack [296] (VIId) en Marijtje Ariens de Graaff [3607], ged. te Rotterdam [zh] op 08-03-1739, ®WWW, ovl. (73 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-01-1813, otr. [1988] te Rotterdam [zh] op 28-03-1762, tr. (resp. 23 uitgaande van doop en 18 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 20-04-1762 met Johanna (Anna) Roomberg [5509], dr. van Hendrik Roomberg(H) [9890] en Catharina Koenders [28397], ged. te Rotterdam [zh] op 02-06-1743 (getuige: Anna Schruder), ®WWW, ovl. (60 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] laat 1 minderjarig en 5 meerderjarige kinderen na op 12-10-1803, begr. te Rotterdam [zh] op 17-10-1803. 
 .: 
  1.  Barent van der Tak [9889], ged. te Rotterdam [zh] op 17-10-1762 (getuige: Maria de Graaff), ®WWW. 
  2.  Heindrik van der Tak [3628], ged. te Rotterdam [zh] op 13-09-1763, ®WWW. 
  3.  Maritie van der Tak [5558], ged. te Rotterdam [zh] op 03-04-1766, ®WWW, begr. te Hillegersberg [zh] op 22-08-1766. 
  4.  Catharina (Kaatje) van der Tak [6111], ged. te Rotterdam [zh] op 28-02-1769, ovl. (69 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-01-1839, volgt IXp
  5.  Barent van der Tak [5560], geb. te Cool [zh], ged. te Rotterdam [zh] op 08-09-1771 (getuige: Reijnetta Franken), ovl. (1 jaar oud uitgaande van doop) te Cool [zh] in 11-1772, begr. te Cool [zh] op 18-11-1772. 
  6.  Barendijntie van der Tak [5561], ged. te Rotterdam [zh] op 12-09-1773 (getuige: Marietie van der Tak), ®WWW. 
  7.  Reijnetta (Naatje) van der Tak [5562], ged. te Rotterdam [zh] op 13-04-1779, ovl. (40 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 07-03-1820, volgt IXq
  8.  Willem van der Tak [5563], ged. te Rotterdam [zh] op 12-05-1782, ovl. (75 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 02-12-1857, volgt IXr
  9.  Barendina van der Tak [5829], geb. te Rotterdam [zh] in 1783, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-12-1851, volgt IXs

VIIIj.  Arij van der Tak [5106], zn. van Barent Willemsze van der Tack [296] (VIId) en Marijtje Ariens de Graaff [3607], ged. te Rotterdam [zh] op 30-10-1753, ®, ovl. (57 jaar oud uitgaande van doop) te Delfshaven [zh] op 20-07-1811, begr. te Delfshaven [zh] op 22-07-1811, otr. [1956] te Delfshaven [zh] 31-03 op 31-03-1782 Kosten betaald op 29-03-1782, tr. (resp. 28 uitgaande van doop en 31 jaar oud uitgaande van doop) te Delfshaven [zh] op 07-04-1782, (ontb. door overlijden) met Jannetje Heedel [5427], dr. van Barend Heedel [5604] en Geertje Kriek [5605], ged. te Delfshaven [zh] op 20-12-1750 (getuigen: Jan Hoogeveen en Jannetje de Vries), ®, ovl. (76 jaar oud uitgaande van doop) te Delfshaven [zh] op 25-05-1827. 
 .: 
  1.  Christiaan van der Tak [5512], ged. te Delfshaven [zh] op 21-05-1783, ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 06-05-1843, volgt IXt
  2.  Barend van der Tak [5428], ged. te Delfshaven [zh] op 30-04-1786, brandersknecht, ®, ovl. (67 jaar oud uitgaande van doop) te Delfshaven [zh] op 18-11-1853, tr. (resp. 28 uitgaande van doop en 22 jaar oud) [2170] te Delfshaven [zh] op 30-10-1814 met Cornelia Sprong [6098], dr. van Jan Sprong [6099] en Helena van Helsdingen [6100], geb. te Leerdam [zh] op 28-05-1792, ged. te Leerdam [zh] op 06-06-1792, ®, ovl. (38 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 01-08-1830. 
  3.  Gerrit van der Tak [5429], geb. te Delfshaven [zh] op 26-11-1789, ged. te Delfshaven [zh] op 29-11-1789 (getuige: Christina van Essing), ®, jong overleden (1 jaar oud), begr. te Delfshaven [zh] op 25-11-1791. 
  4.  Geertruida (Geertje, Agie) van der Tak [5430], ged. te Delfshaven [zh] op 15-05-1791, ovl. (89 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 25-07-1880, volgt IXu
  5.  Gerardus (Gerrit) van der Tak [5431], geb. te Delfshaven [zh] op 22-03-1793, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-10-1863, volgt IXv

VIIIk.  Maria van der Tak [5815], dr. van Geertrui Meijer [2861] en Sent Willemsze van der Tack [294] (VIIe), ged. te Rotterdam [zh] op 15-09-1744 (getuige: Willem van der Tak; Marietje Barends), ovl. (52 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 12-12-1796, begr. te Rotterdam [zh] op 16-12-1796, otr. [2041] te Rotterdam [zh] op 03-05-1767, tr. (22 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 19-05-1767 met Bastiaan van Leeuwen [5816], geb. te Haastrecht [zh], ovl. te Rotterdam [zh] op 09-11-1802, begr. te Rotterdam [zh] op 13-11-1802. 
 .: 
  1.  Jannetje van Leeuwen [5817], ged. te Rotterdam [zh] op 27-09-1768, ®WWW. 
  2.  Anna van Leeuwen [5818], geb. in de Stadthuijssteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 22-10-1775 (getuige: Jannetje Dierbergen, sent van der Tak). 
  3.  Willem van Leeuwen [5819], geb. in de Stadshuijssteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 31-08-1777 (getuige: Jannetje Dierbergen, Sent van der tak), ovl. (51 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-11-1828. 
  4.  Anna Geertruij van Leeuwen [5820], geb. in de Stathuijssteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 15-05-1780 (getuige: Sent van der Tak, Janne Dierbergen), ovl. (70 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 29-05-1850. 
  5.  Wijllem Wijllemse van Leeuwen [5821], geb. in de Stadhuissteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 30-11-1783 (getuige: Jannetje Dierbergen, Sint van der Tak). 
  6.  Maria van Leeuwen [5822], geb. in de Gasthuissteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 17-04-1786 (getuige: Maria van der Tak). 

VIIIl.  Willem van der Tak [2906], zn. van Willem Willemsze van der Tack [290] (VIIh) en Marijtje de Jongh [3633], ged. te Rotterdam [zh] op 24-08-1751, ® WWW, verdronken (26 jaar oud uitgaande van doop) te Vermist Als Bemanningslid op 12-02-1778, otr. [15296] te Rotterdam [zh] op 28-04-1776, tr. (resp. 24 uitgaande van doop en 23 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 14-05-1776 met Maria Kooij [38719], dr. van Adrianus Kooij [38720] en Katharina (Kaatje) Bus [38721], ged. te Rotterdam [zh] op 25-03-1753 (getuige: Elssie Bus), ® WWW, ovl. (90 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 06-05-1843. 
 .: 
  1.  Maria van der Tak [38722], ged. te Rotterdam [zh] op 04-03-1777, ®, begr. te Rotterdam [zh] op 27-05-1777 Haar vader was op zee
  Maria Kooij [38719], dr. van Adrianus Kooij [38720] en Katharina (Kaatje) Bus [38721], tr. (resp. 25 uitgaande van doop en 24 jaar oud uitgaande van doop) (2) [15298] te Rotterdam [zh] op 16-03-1779 met Wilhellemus (Willem) Zwijnburg [38723] gedoopt onder de naam Swijnburgh, zn. van Paulus Zwijnburg [38726] en Cornelia van Alphen [38727], ged. te Rotterdam [zh] op 19-03-1754 (getuige: Lena Drooghart), lakenverwersknecht, ®, ovl. (61 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 17-05-1815. 
 .: 
  1.  Katharijna Zwijnburg [38730], ged. te Rotterdam [zh] op 19-05-1782, begr. te Rotterdam [zh] op 21-05-1784. 
  2.  Catharina Zwijnburg [38728], geb. te Rotterdam [zh] op 25-10-1790, ged. te Rotterdam [zh] op 31-10-1790 (getuige: Katrijna Zwijnburg), ®, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-03-1841, tr. [15302] met Imand van der Meer [38729]

VIIIm.  Arie Pieters van der Tak [3839], zn. van Pieter van der Tak [4246] (VIIj) en Keyntje Ariensdr Stolk [3836], ged. te Papendrecht [zh] op 28-02-1734 (getuigen: Kornelis Willemse en Lijsbet Stolk), ® WWW, ovl. (71 jaar oud uitgaande van doop) te Papendrecht [zh] op 23-05-1805, otr. [1343] te Lekkerkerk [zh] op 13-04-1762, tr. (resp. 28 uitgaande van doop en 25 jaar oud uitgaande van doop) te Lekkerkerk [zh] op 09-05-1762 met Jannigje Cornelisdr Dekker [3846], dr. van Cornelis Jacobsze Dekker [30395] en Ariaentje Goi.? [30396], ged. te Lekkerkerk [zh] op 03-04-1737 (getuige: Marritie Foppensz). 
 .: 
  1.  Adriaantje Aries van der Tak [3847], ged. te Lekkerkerk [zh] op 22-05-1763, ovl. (83 jaar oud uitgaande van doop) te Lekkerkerk [zh] op 10-05-1847, volgt IXw
  2.  Cuyntje van der Tak [3849], ged. te Lekkerkerk [zh] op 30-03-1766. 
  3.  Keuntje (Kuintje) van der Tak [3850], geb. te Sliedrecht [zh] op 10-10-1767, ovl. (52 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-09-1820, volgt IXx
  4.  Pieter van der Tak [3851], geb. te Sliedrecht [zh] op 24-07-1769, ovl. (51 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 16-08-1820, volgt IXy
  5.  Cornelis van der Tak [3852], geb. te Sliedrecht [zh] op 13-01-1772, ovl. (71 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-01-1844, volgt IXz
  6.  Maria van der Tak [3853], geb. te Sliedrecht [zh] op 15-01-1774, ged. te Sliedrecht [zh] op 23-01-1774. 
  7.  Koenraad van der Tak [3854], geb. te Sliedrecht [zh] op 18-12-1775, ged. te Sliedrecht [zh] op 25-12-1775 (getuige: Maria Kievit echtgenote van Koenraad Stolk), ®, ongehuwd overleden (31 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 14-11-1807. 
  8.  Johanna van der Tak [3855], geb. te Sliedrecht [zh] op 19-05-1777, ged. te Sliedrecht [zh] op 25-05-1777 (getuige: Marigje Ariesdr de Jong, huisvrouw van Dirk Kornelisz Dekker), ®. 
  9.  Johannes van der Tak [3856], geb. te Sliedrecht [zh] op 19-12-1778, ovl. (69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-03-1848, volgt IXaa
  10.  Jacobus van der Tak [3857], geb. te Sliedrecht [zh] op 05-08-1780, ged. te Sliedrecht [zh] op 14-08-1780. 

VIIIn.  Hendrik van der Tak [9982], zn. van Pieter van der Tak [4246] (VIIj) en Keyntje Ariensdr Stolk [3836], geb. te Papendrecht [zh] op 18-01-1739, Hendrik vertrekt op 4 mei 1780 van Papendrecht naar Graft, begr. te Utrecht [ut] op 21-04-1809, tr. (1) [3725] met Neeltje Romeijn [9984]
 .: 
  1.  Maaijke van der Tak [9985], ged. te Hardinxveld [zh] op 16-12-1764. 
  Hendrik van der Tak [9982], otr. (2) [3726] te Utrecht [ut] op 31-10-1790, tr. (resp. 51 en ongeveer 44 jaar oud) te Utrecht [ut] op 15-11-1790 met Catharina Mom [9986], geb. te Duisburg [Duitsland] in 1746, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Utrecht [ut] op 03-01-1824. 

VIIIo.  Maria (Maritie) van der Tak [6102], dr. van Arij Jorisse van der Tak [5008] (VIIl) en Marie Ariense (Marijtje) van der Beek [6101], ged. te Hillegersberg [zh] op 05-04-1761, ®, ovl. (57 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 15-04-1818, otr. (1) [5957] te Hillegersberg [zh] op 20-04-1781, tr. (20 jaar oud uitgaande van doop) te Hillegersberg [zh] op 06-05-1781 met Elias de Heer [15777], ®, begr. te Bleiswijk [zh] op 17-07-1793. 
 .: 
  1.  Leendert de Heer [15778], ged. te Bleiswijk [zh] op 06-10-1782 (getuige: Catharina Fikskes). 
  2.  Maria de Heer [15779], ged. te Bleiswijk [zh] op 11-01-1784 (getuige: Grietje van der Tak), ovl. (33 jaar oud uitgaande van doop) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 02-06-1817, tr. [7493] met Willem de Graaf(F) [19330], geb. te Apeldoorn [ge], ovl. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 10-05-1831. 
  3.  Hendrik de Heer [15780], ged. te Bleiswijk [zh] op 22-11-1789 (getuige: Katrina Feikes), ovl. (61 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-12-1850, tr. [7494], (ontb. door overlijden) met Maria Goester [19331], dr. van Willem Goester [19332] en Maria van Bemmelen [19333], geb. te Delft [zh] op 07-08-1792, ged. te Delft [zh] op 12-08-1792, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-05-1848. 
  4.  Arij de Heer [15781], ged. te Bleiswijk [zh] op 18-03-1792 (getuige: Grietje van der Tak), bakker, ovl. (68 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 15-12-1860, tr. (resp. 31 uitgaande van doop en ongeveer 22 jaar oud) [7496] te 's Gravenhage [zh] op 30-04-1823 (getuigen: Franciscus Beekman 38jr kuiper en Willem Koelega 50jr kuiper en Johan Lodewijk Stam 34 jr tapper en Johannes Teunissen 31jr tapper) met Maria van der Kraan [19334], dr. van Hendrik van der Kraan [19337] en Apollonia van der Ende [19338], geb. te Loosduinen [zh] circa 1800, dienstbode, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-06-1866. 
  Maria (Maritie) van der Tak [6102], otr. (resp. 33 uitgaande van doop en 20 jaar oud uitgaande van doop) (2) [5958] te Bleiswijk [zh] op 26-09-1794, tr. met Adrianus Gagesteijn [15782], zn. van Adrianus Gagesteijn [15783] en Maria van der Meer [15784], ged. te Schiedam [zh] op 26-01-1774, ovl. (80 jaar oud uitgaande van doop) te Overschie [zh] op 14-04-1854. 
 .: 
  1.  Maria Gagestein [15786], geb. te Bleiswijk [zh] op 26-01-1795, ged. te Bleiswijk [zh] op 08-02-1795 (getuige: Maria van der Meer), begr. te Bleiswijk [zh] op 22-11-1797. 
  Adrianus Gagesteijn [15782], zn. van Adrianus Gagesteijn [15783] en Maria van der Meer [15784], tr. (resp. 47 uitgaande van doop en 41 jaar oud uitgaande van doop) (2) [5960] te Overschie [zh] op 09-09-1821 met Cuijniertje (Cornelia) van den Bergh [15785], dr. van Servaas van den Bergh [19335] en Elizabeth Hofman [19336], ged. te Rotterdam [zh] op 16-03-1780 (getuige: Geertruij van den Bergh), ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 27-10-1839. 

VIIIp.  Arij Arijsz van der Tak [6103], zn. van Arij Jorisse van der Tak [5008] (VIIl) en Marie Ariense (Marijtje) van der Beek [6101], ged. te Hillegersberg [zh] op 25-07-1762 (getuige: Trijntje van der Beek), ®WWW, ovl. (57 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 01-11-1819, tr. (resp. 20 uitgaande van doop en 19 jaar oud uitgaande van doop) [2173] te Naaldwijk [zh] op 15-06-1783 met Antje van Kralingen [6105], dr. van Willem Gerrits van Kralingen [15567] en Ariaantje Paulusdr Herbert [15568], ged. te Naaldwijk [zh] op 05-02-1764, ovl. (62 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 23-08-1826. 
 .: 
  1.  Maria van der Tak [13749], ged. te Hillegersberg [zh] op 20-05-1784, ovl. (58 jaar oud uitgaande van doop) te Naaldwijk [zh] op 31-01-1843, volgt IXab
  2.  Marija van der Tak [13757], ged. te Hillegersberg [zh] op 08-10-1786 (getuige: ariaantje Pauw Herbert). 
  3.  Grietje van der Tak [13758], ged. te Hillegersberg [zh] op 23-11-1788 (getuige: Grietje van der Tak), begr. te Hillegersberg [zh] op 20-02-1789. 
  4.  Grietje van der Tak [13759], geb. te Hillegersberg [zh] op 09-12-1790, ged. te Hillegersberg [zh] op 19-12-1790 (getuige: Grietje van der Tak). 

VIIIq.  Grietie van der Tak [6104], dr. van Arij Jorisse van der Tak [5008] (VIIl) en Marie Ariense (Marijtje) van der Beek [6101], ged. te Hillegersberg [zh] op 11-03-1764 (getuige: Grietje van der Boon), ovl. (66 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 28-02-1831, otr. [2174] te Hillegersberg [zh] op 14-11-1783, tr. (resp. 19 uitgaande van doop en 24 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 07-12-1783 met Nicolaas Nicolaasz de Heer [6106], zn. van Nicolaas (Klaas) de Heer [28368] en Johanna (Anna) Mansier [28369], geb. te Rotterdam [zh] op de hoek van de Nieuwe kerkstraat, ged. te Rotterdam [zh] op 23-10-1759 (getuigen: Heijnderijna Tol, Leendert de Heer en Elisabet van Savooije), ovl. (48 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] adres: Steijger G nr 144 op 10-01-1808, begr. te Rotterdam [zh] op 14-01-1808. 
 .: 
  1.  Maria de Heer [6110], ged. te Zegwaard [zh] op 25-11-1787 (getuige: Maria van der Tak), ovl. (62 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 15-12-1849, tr. [11145] met Johannes Keijser [28367]
  2.  Johanna de Heer [3520], ged. te Zegwaard [zh] op 02-05-1790 (getuige: Johanna Mansier (=oma vaderskant)). 
  3.  Adriana Klazina de Heer [28370], geb. te Zegwaard [zh] op 05-07-1792, ged. te Zegwaard [zh] op 08-07-1792 (getuige: Nicolaas de Heer). 
  4.  Klazina Johanna de Heer [28371], geb. te Zegwaard [zh] op 01-12-1793, ged. te Zegwaard [zh] op 08-12-1793 (getuige: Johanna Mansier). 
  5.  Nicolaas de Heer [6107], geb. te Rotterdam [zh] in den Oppert op 27-01-1795, ged. te Rotterdam [zh] op 01-02-1795 (getuige: Maritje Konijn). 
  6.  Adriana Klasina de Heer [6108], geb. te Rotterdam [zh] op 09-03-1798, ged. te Rotterdam [zh] op 18-03-1798 (getuige: Adrianus Gagestijn; Mietie van der Tak), ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-10-1863. 
  7.  Johannes de Heer [6109], geb. te Rotterdam [zh] in den Oppert op 18-12-1800, ged. te Rotterdam [zh] op 28-12-1800 (getuige: Johannes de Heer; Marietje Bosch; Josina Hoogervorst). 

VIIIr.  Lourens van der Tak [12195], zn. van Arij Lourensz van der Tak [5011] (VIIm) en Grietje Willemsdr Plemper [12194], ged. te Leiderdorp [zh] op 28-09-1760, ®, begr. te Aarlanderveen [zh] Pro deo begraven op 14-07-1804, otr. [4648] te Alphen a [zh] op 19-04-1789, tr. (28 jaar oud uitgaande van doop) te Alphen [zh] op 03-05-1789 met Marrigje Vink [12225], geb. te Alphen a [zh], aangegeven door haar zwager Johannis van der Tak, ®, begr. te Aarlanderveen [zh] Werd pro deo begraven op 06-08-1804. 
 .: 
  1.  Adriana (Janna) van der Tak [15543], ged. te Alphen a [zh] op 12-02-1790, ovl. (58 jaar oud uitgaande van doop) te Boskoop [zh] op 20-02-1848, volgt IXac
  2.  Arriaantje van der Tak [12226], geb. te Alphen a [zh] op 08-02-1791, ged. te Alphen [zh] op 09-02-1791 (getuige: grietje remp), ovl. (minstens 16 jaar oud) na 1807. 
  3.  Arij van der Tak [12227], geb. te Alphen a [zh] op 13-02-1793, ged. te Alphen [zh] op 17-02-1793 (getuige: De ouders zelf), ®, jong overleden (2 maanden oud), begr. te Aarlanderveen [zh] op 13-04-1793 Aangegeven door Willemijntje Heemskerk
  4.  Teunis van der Tak [12228], geb. te Alphen [zh] op 26-05-1796, ged. te Alphen [zh] op 29-05-1796, ®, begr. te Aarlanderveen [zh] op 08-10-1796. 
  5.  Arij Laurens van der Tak [12229], geb. te Alphen [zh] op 23-12-1797, ovl. (34 jaar oud) te Boskoop [zh] op 01-02-1832, volgt IXad
  6.  Klaasje van der Tak [12230], geb. te Alphen [zh] op 27-10-1800, ged. te Alphen [zh] op 02-11-1800, ®, ovl. (40 jaar oud) te Woerden [ut] op 04-09-1841, tr. (20 jaar oud) (1) [10648] te Boskoop [zh] op 30-05-1821 met Lambertus Schouten [27132], zn. van Maarten Schouten [27133] en Antje Hogenbrug [27134]. tr. (resp. 39 en ongeveer 33 jaar oud) (2) [4872] te Woerden [ut] op 29-02-1840 met Franciscus van der Meijs [12899], zn. van Anthonij van der Meijs [12900] en Maria Leijten [12901], geb. te Diessen [nb] in 1806. 
  7.  Teunis van der Tak [12231], geb. te Alphen [zh] op 25-03-1804, ged. te Alphen [zh] op 01-04-1804, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1807. 

VIIIs.  Johannes (Doopnaam Joannis) van der Tak [12221], zn. van Arij Lourensz van der Tak [5011] (VIIm) en Grietje Willemsdr Plemper [12194], ged. te Alphen, Zh [zh] op 15-09-1765, bouwman, ®, ovl. (71 jaar oud uitgaande van doop) te Aarlanderveen [zh] op 22-09-1836, otr. [5869] te Aarlanderveen [zh] op 03-11-1811, tr. (resp. 46 uitgaande van doop en 27 jaar oud uitgaande van doop) te Aarlanderveen [zh] op 17-11-1811 met Teuntje van Kempen [15566], dr. van Jan van Kempen [27573] en Gerritje Rijk van Varik [27574], ged. te Bodegraven [zh] op 11-04-1784 (getuige: Teuntje Jonker), ®, ovl. (27 jaar oud uitgaande van doop) te Aarlanderveen [zh] op 23-02-1812 (getuige: buurman Hendrik van der Voorst). 
 .: 
  1.  Dochtertje van der Tak [27578], geb. te Aarlanderveen [zh] op 19-02-1812, ®, ovl. (één dag oud) te Aarlanderveen [zh] heeft een half uur geleefd op 19-02-1812. 

VIIIt.  Bonefacius Doopnaam: Boonefaas van der Tak [4266], zn. van Pieter van der Tak [4260] (VIIp) en Cornelia Mijnlief [4282], ged. te Rotterdam [zh] op 23-11-1766, bouwman / korenmolenaar/ meelmolenaar, ®WWW, ovl. (82 jaar oud uitgaande van doop) te Amsterdam [nh] op 16-07-1849, otr. (1) [1489] te Voorschoten [zh] datum checken wat was er op 22 mei?? op 20-05-1791, tr. (resp. 24 uitgaande van doop en 19 jaar oud) te Voorschoten [zh] op 05-06-1791, (ontb. door overlijden) met Christina (Korstina) Visser [4267], dr. van Gerrit Ariensse Visser [6956] en Anna Cornelisse van de Genugten [6957], geb. te Zoetermeer [zh] op 24-01-1772, ged. te Zoetermeer [zh] op 26-01-1772 (getuige: Mareijtje Alderts Schipper), ® WWW, ovl. (41 jaar oud) te Voorschoten [zh] op 28-10-1813. 
 .: 
  1.  Pieter Gerardus van der Tak [6062], geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1792, ovl. (76 jaar oud) te Katwijk aan Zee [zh] op 31-07-1868, volgt IXae
  2.  Gerardus Pieter van der Tak [4656], ged. te 's Gravenhage [zh] op 25-07-1795, ovl. (77 jaar oud uitgaande van doop) te Rijnsburg [zh] op 27-10-1872, volgt IXaf
  3.  Cornelia Johanna van der Tak [39036], geb. in 1797. 
  4.  Johanna Maria van der Tak [31042], geb. te 's-Gravenhage [zh] op 04-02-1798, volgt IXag
  5.  Alida van der Tak [10444], geb. te 's Gravenhage [zh] op 31-08-1800, ovl. (64 jaar oud) te Leiden [zh] op 15-11-1864, volgt IXah
  6.  Emmetje Wilhelmina van der Tak [4268], ged. te Voorschoten [zh] op 08-02-1802, ovl. (78 jaar oud uitgaande van doop) te Oegstgeest [zh] op 24-10-1880, volgt IXai
  7.  Cornelis van der Tak [4269], geb. te Voorschoten [zh] op 17-10-1805, ovl. (50 jaar oud) te Veenhuizen [dr] op 29-10-1855, volgt IXaj
  8.  Johannes van der Tak [4411], ged. te Voorschoten [zh] op 21-11-1809, gruttersknecht, ®, ovl. (15 jaar oud uitgaande van doop) te Nieuwer Amstel [nh] op 07-01-1825. 
  9.  Cornelia Maria van der Tak [4321], geb. te Voorschoten [zh] op 09-10-1813, ®, Belijdenis van Cornelia Maria van der Tak en haar man Gerrit Spanjer te Mastenbroek [ov] op 02-04-1837, ovl. (78 jaar oud) te Zalk en Veecaten [ov] op 31-03-1892, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) [4025] te IJsselmuiden [ov] Aktenummer: 2 op 19-03-1836 met Gerrit Spanjer [10637], zn. van Hermanus Spanjerd [10638] en Aaltje Alberts van der Weerdt [10639], geb. te IJsselmuiden [ov] op 02-10-1811, broodbakker, ®, Belijdenis van Cornelia Maria van der Tak en haar man Gerrit Spanjer te Mastenbroek [ov] op 02-04-1837, ovl. (85 jaar oud) te 's-Heerenbroek [ov] op 11-02-1897. 
  Bonefacius Doopnaam: Boonefaas van der Tak [4266], tr. (resp. 48 uitgaande van doop en 34 jaar oud) (2) [1649] te Voorschoten [zh] op 15-03-1815 met Johanna Eggink [4690], dr. van Hendrik Eggink [5167] en Amarentia van den Bergh [5168], geb. te Voorschoten [zh] op 05-10-1780, ® WWW, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-11-1849. 
 .: 
  1.  Amorensia Johanna (Johanna) van der Tak [13789], geb. te Schellinkhout [nh] op 19-01-1816, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-05-1864, volgt IXak
  2.  Hendrica Elisabet van der Tak [29234], geb. te Monnickendam [nh] op 08-12-1816, ®. 
  3.  Bonefaas Anthonij van der Tak [27606], geb. te Monnickendam [nh] op 28-02-1818, ®, ovl. (6 weken oud) te Monnickendam [nh] op 16-04-1818. 
  4.  Gerardina Janna van der Tak [9994], geb. te Monnickendam [nh] op 03-04-1819. 
  5.  Bonefaas van der Tak [4691], geb. te Monnickendam [nh] op 10-07-1820, ® WWW, ovl. (8 maanden oud) te Monnickendam [nh] op 22-03-1821. 
  6.  Hendrika Elisabeth van der Tak [9995], geb. te Monnickendam [nh] op 16-04-1822, ®. 

VIIIu.  Fop van der Tak [4672], zn. van Pieter van der Tak [4260] (VIIp) en Cornelia Mijnlief [4282], ged. te Rotterdam [zh] op 19-04-1768, koopman, sjouwer, korenmolenaar op de Meijboom Schiedam, ®, ovl. (78 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 06-03-1847, otr. (1) [1643] te Hillegersberg [zh] op 07-11-1789, tr. (resp. 21 uitgaande van doop en 23 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Hillegersberg [zh] op 22-11-1789, (ontb. door overlijden) met Maria Pieternella de Bauck [4674], dr. van Bernardus de Bauck [4675] en Maria Elisabeth Kleijken [4676], ged. te 's Gravenhage [zh] op 23-09-1766 (getuigen: Lodewijk Kleijken en Maria Anna Rotburgh), ® WWW, ovl. (23 jaar oud uitgaande van doop) te 's Gravenhage [zh] op 17-09-1790. 
  Fop van der Tak [4672], otr. (2) [1645] te Hillegersberg [zh] op 30-09-1791, tr. (resp. 23 uitgaande van doop en 21 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Hillegersberg [zh] op 23-10-1791 met Petronella Migiela / Machiela [4677], dr. van Cornelis Willemsz Migiela [4678] en Anna van Crimpen [4679], ged. te Hillegersberg [zh] op 25-03-1770 (getuige: Ariaantje van Crimpen), ® WWW, ovl. (73 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 23-11-1843. 
 .: 
  1.  Johanna Cornelia van der Tak [4680], geb. te Schiedam [zh] op 29-12-1792, ged. te Schiedam [zh] op 01-01-1793, ®, ongehuwd overleden (34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-11-1827. 

VIIIv.  Jacobus van der Tak [4283], zn. van Pieter van der Tak [4260] (VIIp) en Cornelia Mijnlief [4282], ged. te Rotterdam [zh] op 05-08-1773, meester vleeshouder; sjouwer, ®, ovl. (86 jaar oud uitgaande van doop) te Heusden [nb] op 30-09-1859, otr. (1) [1940] te 's Gravenhage [zh] op 03-01-1796, tr. (22 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 17-01-1796 met Geertruij Mattheij [5390], geb. te Hedel [ge]. 
 .: 
  1.  Pieter van der Tak [5391], geb. te Rotterdam [zh] op de Schie op 08-06-1796, ged. te Rotterdam [zh] op 12-06-1796, begr. te Sumatra [Indonesië] op 12-04-1837. 
  2.  Jan Fredrik van der Tak [5895], geb. te IJsselmonde [zh] op 01-05-1798, ged. te IJsselmonde [zh] op 06-05-1798. 
  Geertruij Mattheij [5390], otr. (1) [2114] te Rotterdam [zh] op 20-04-1753, tr. (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] Zijn aengeteekent op attestatie van Dordregt op 06-05-1753 met Jacob Wenings [5977]
  Jacobus van der Tak [4283], tr. (resp. 29 uitgaande van doop en ongeveer 29 jaar oud) (2) [2115] (Burgerlijke Stand) Op huwelijkse voorwaarden te 's Gravenhage [zh] op 07-11-1802 met Johanna Overstraaten [5978], dr. van Overstraaten [37620] en Nn Nn [37621], geb. in 1773. 
 .: 
  1.  Johanna van der Tak [5979], geb. te 's Gravenhage [zh] op 11-08-1803, ged. te 's Gravenhage [zh] op 14-08-1803, ovl. (60 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] ongehuwd overleden op 08-03-1864. 
  2.  Pieter van der Tak [5980], geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-04-1806, ovl. (78 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 26-01-1885, volgt IXal
  3.  Martinus Johannes van der Tak [5981], geb. te 's Gravenhage [zh] op 24-04-1811, ovl. (46 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-12-1857, volgt IXam
  4.  Cornelia Maria van der Tak [5982], geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-04-1817, ®, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-05-1891. 

VIIIw.  Jan van der Tak [4284], zn. van Pieter van der Tak [4260] (VIIp) en Cornelia Mijnlief [4282], geb. te Rotterdam [zh] op 02-06-1776, Gereformeerd, Molenaar/ anno 1827 koopman/ anno 1838 particulier, ®, ovl. (76 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 03-11-1852, otr. (1) [2073] te 's Gravenhage [zh] op 23-03-1800, tr. (resp. 23 en 17 jaar oud uitgaande van doop) te 's Gravenhage [zh] op 06-04-1800 Kloosterkerk, (ontb. door overlijden) met Alida Carolina Kicherer [5900], dr. van Johan Jacob Kicherer [5901] en Justina Sophia Carolina Henriette Muijser [5902], ged. te 's Gravenhage [zh] op 24-04-1782, ® WWW, ovl. (27 jaar oud uitgaande van doop) te 's Gravenhage [zh] op 23-11-1809, begr. te 's Gravenhage [zh] op 24-11-1809. 
 .: 
  1.  Cornelia Jans van der Tak [5903], geb. te 's Gravenhage [zh] in 1801, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Sint Anna Parochie [nh] op 24-12-1826, volgt IXan
  2.  Justina Sophia Carolina Henriette van der Tak [5904], geb. te 's Gravenhage [zh] op 06-03-1803, ovl. (49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-08-1852, volgt IXao
  3.  Alida Carolina van der Tak [5905], geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-01-1805, ovl. (46 jaar oud) te Delft [zh] op 12-11-1851, volgt IXap
  4.  Pieter van der Tak [5906], geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-11-1806, ovl. (68 jaar oud) te Waalwijk [nb] op 12-12-1874, volgt IXaq
  5.  Johannes Jacobus van der Tak [7266], geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-03-1809, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-10-1857, volgt IXar
  Jan van der Tak [4284], tr. (resp. 34 en 32 jaar oud uitgaande van doop) (2) [2128] te 's Gravenhage [zh] op 23-12-1810 met Anna Elisabeth Ponger [6020], dr. van Johan Christiaan Ponger [27591] en Anna Boms [27592], ged. Luthers te Amsterdam [nh] op 19-04-1778 (getuigen: Johan Friedrich Vos en Anna Elisabeth Itzel), ® WWW, ovl. (73 jaar oud uitgaande van doop) te 's Gravenhage [zh] op 12-01-1852. 
 .: 
  1.  Christiaan van der Tak [9352], ged. Gereformeerd te 's Gravenhage [zh] op 04-04-1812, ®, Overleden op de terug reis van Nederlands Indie naar Nederland te Aan Boord Vh Nederlands Fregatschip Middelburg op 01-12-1842, ovl. (30 jaar oud uitgaande van doop) te Aan Boord Vh Nederlands Fregatschip Middelburg op 01-12-1842. 
  2.  Jannetje van der Tak [6022], geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1814, ®, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-11-1894, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (1) [2131] (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1839 (getuigen: Jan Hagen hermelink 31 jr particulier en Johannes Christiaan Pabst 33 jr ambtenaar en Johannes van Aalst 26 jr huisonderwijzer en Hendrik Willem Johannes Blom 33 jr verver) met Lodewijk Carel Pabst [6027], zn. van Lodewijk Pabst [6028] en Catharina van der Valk [6029], geb. te Amsterdam [nh] op 01-07-1812, Ambtenaar, ®, ovl. (40 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23-04-1853. tr. (beiden 42 jaar oud) (2) [2137] te 's Gravenhage [zh] op 01-10-1856 met Jacob Plugge [6039], zn. van Jacob Plugge [10055] en Jannetje de Jager [10056], geb. te Scheveningen [zh] op 29-10-1813, Controleur 1e klasse bij de in-en uitgaande rechten en accijnzen, ®, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28-11-1887. 
  3.  Anna Susanna van der Tak [6021], geb. te 's Gravenhage [zh] op 19-02-1816, ovl. (75 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 02-04-1891, volgt IXas
  4.  Willem van der Tak [6023], geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-07-1817, ovl. (9 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 10-05-1818. 
  Anna Elisabeth Ponger [6020], dr. van Johan Christiaan Ponger [27591] en Anna Boms [27592], otr. (26 jaar oud uitgaande van doop) (1) [3730] te Amsterdam [nh] op 13-07-1804 (getuige: Christiaan Ponger (vader), Anna Hagen (moeder v bruidegom)), tr. met Martinus Hermelink [10007]
 .: 
  1.  Jan Hagen Hermelink [10032], geb. te Amsterdam [nh] op 10-04-1808, ged. te Amsterdam [nh] op 27-04-1808, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) [3736] te 's Gravenhage [zh] op 02-10-1833 met Wilhelmina Johanna Geertruida Blom [10033], dr. van Cornlis Johannes Blom [10034] en Cornelia Johanna Mansvelt [10035], geb. te 's Gravenhage [zh] in 1811. 

VIIIx.  Johannes van der Tak [9402], zn. van Pieter van der Tak [4260] (VIIp) en Cornelia Mijnlief [4282], ged. te Rotterdam [zh] op 18-10-1778, apotheker in de garnizoens ziekenzaal, ®WWW, ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) te Breda [nb] op 20-03-1838, otr. [3436] te Rotterdam [zh] op 01-02-1800, tr. (resp. 21 uitgaande van doop en 19 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 23-02-1800, (ontb. door overlijden) met Antonia Klerk [9403], dr. van Adriaan Klerk [9411] en Margaretha Cornelia van Bemmel [9412], ged. te Rotterdam [zh] op 05-11-1780 (getuige: Pieter Klerk; Anthonia Kalff), ® WWW, ovl. (75 jaar oud uitgaande van doop) te Terheijden [nb] op 11-04-1856. 
 .: 
  1.  Petronella Cornelia van der Tak [9408], geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-02-1803, ged. te 's Gravenhage [zh] op 20-02-1803, particulier, ®, ongehuwd en kinderloos overleden (39 jaar oud) te Ginneken en Bavel [nb] op 28-01-1843. 
  2.  Adriaenus van der Tak [38985], geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-11-1806, ged. te 's Gravenhage [zh] op 30-11-1806 (getuige: Margaretha Cornelia van Bemmel), ®. 
  3.  Adriana van der Tak [9404], geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-06-1808, ged. te 's Gravenhage [zh] op 03-07-1808 (getuige: Margrita Cornelia van Bemmel), ®, ovl. (81 jaar oud) te Princenhage [nb] op 16-03-1890, tr. (resp. 43 en 41 jaar oud) [3437] te Ginneken en Bavel [nb] op 02-08-1851 met Jan Blaupot [9405], zn. van Berend Blaupot [9406] en Hendrika ter Horst [9407], geb. te Hoogezand [gr] op 24-10-1809, Rijksambtenaar, ®, ovl. (71 jaar oud) te Princenhage [nb] op 28-11-1880. 
  4.  Johanna Antonia van der Tak [9409], geb. te Leiden [zh] op 26-02-1810, ged. te Leiden [zh] Gedoopt in de NH Marekerk in Leiden op 11-03-1810, ®, ongehuwd en kinderloos overleden (44 jaar oud) te Ginneken en Bavel [nb] op 28-11-1854. 
  5.  Christina van der Tak [10285], geb. te Leiden [zh] op 28-12-1812, Woonde: Steenstraat, kanton 2, wijk 5, no 30 Leiden, jong overleden (4 dagen oud) te Leiden [zh] op 01-01-1813. 
  6.  Maria Antoinette van der Tak [15512], geb. te Leiden [zh] op 05-04-1815, Adres: Steenstraat, wijk 5 no 28 Leiden, jong overleden (8 dagen oud) te Leiden [zh] op 13-04-1815. 

VIIIy.  Jannetje van der Tak [4285], dr. van Pieter van der Tak [4260] (VIIp) en Cornelia Mijnlief [4282], ged. te Rotterdam [zh] op 16-09-1781 (getuigen: Willem van der Tak en Jannetie van der Tak), ovl. (49 jaar oud uitgaande van doop) te Lichtenvoorde [ge] op 09-10-1830, tr. (resp. 16 uitgaande van doop en 31 jaar oud uitgaande van doop) [3996] te 's Gravenhage [zh] op 20-05-1798 met Jan Valkenburgh [10589], zn. van Abraham Valkenburg [11597] en Janna Avery [11598], ged. te Rotterdam [zh] op 01-02-1767 (getuigen: Thomas Avery en Cornelia Tas), ambtenaar te paard, ® WWW, ovl. (84 jaar oud uitgaande van doop) te Groenlo [ge] op 29-12-1851. 
 .: 
  1.  Jan Valkenburg [10596], geb. te Schiedam [zh] in 1805, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Lichtenvoorde [ge] Aktenummer: 8 op 02-02-1841. 
  2.  Johannes Valkenburg [10597], geb. te Schiedam [zh] op 22-05-1809, commissionnair, tr. (1) [4000], (ontb. door overlijden) met Maria Magdalena Eegner [10599], dr. van Johan Philip Eegner [10600] en Petronella Heijnen [10601], ovl. te Amsterdam [nh] op 15-07-1844. tr. (resp. 36 en 41 jaar oud) (2) [3999] te Elst [ge] Aktenummer: 21 op 31-07-1845 met zijn schoonzuster Johanna Eegner [10598], dr. van Johan Philip Eegner [10600] en Petronella Heijnen [10601], geb. te Ede [ge] op 17-02-1804, kamenier. 
  3.  Marinus Anthonie Valkenburg [10593], geb. te Winterswijk [ge] op 27-05-1821, ovl. (15 jaar oud) te Lichtenvoorde [ge] Aktenummer: 78 op 17-06-1836. 
  Jan Valkenburgh [10589], zn. van Abraham Valkenburg [11597] en Janna Avery [11598], tr. (resp. 65 uitgaande van doop en 22 jaar oud) (2) [2138] te Lichtenvoorde [ge] op 25-04-1832 met Maria Stark [6041], dr. van Gerhardus Stark [39095] en Grada Wegerink [39096], geb. te Haaksbergen [ov] op 11-08-1809, dienstmeid, ®, ovl. (64 jaar oud) te Groenlo [ge] op 27-06-1874. 
 .: 
  1.  Cornelis Lambertus Valkenburg [39092], geb. te Lichtenvoorde [ge] op 31-03-1835, ovl. (40 jaar oud) te Utrecht [ut] op 11-04-1875. 
  2.  Jan Valkenburg [39093], geb. te Lichtenvoorde [ge] op 05-12-1842, schoenmakersknecht, tr. (resp. 24 en ongeveer 28 jaar oud) [15463] te Groenlo [ge] op 09-11-1867 met Johanna Hendrika Wevers [39094], geb. in 1839, werkvrouw. 

VIIIz.  Maria Antoinetta van der Tak [9991], dr. van Pieter van der Tak [4260] (VIIp) en Cornelia Mijnlief [4282], ged. te 's Gravenhage [zh] op 24-06-1787, Dienstbode, ®, ovl. (81 jaar oud uitgaande van doop) te Leiden [zh] op 30-01-1869, otr. [3727] te 's Gravenhage [zh] op 10-03-1805, tr. (resp. 17 uitgaande van doop en 21 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 31-03-1805 met Johannes (Jan) Spoelstra [9992], zn. van Bernardus Spoelstra [6025] en Gerritje de Jong [6026], geb. te Oldeboorn [fr] op 12-04-1783, eerste Commis bij de Rekenkamer, ®, ovl. (35 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-10-1818. 
 .: 
  1.  Bernardus Spoelstra [9993], ged. te 's Gravenhage [zh] op 28-02-1808, luitenant bij de vrijwillige Artilleristen anno 1867 Gepensioneerd luitenant-kolonel, ®, ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) te Leiden [zh] op 16-11-1867. 
  2.  Pierre Corneille Spoelstra [10004], geb. te Parijs [Frankrijk] op 09-09-1815, ®, ovl. (22 jaar oud) te Weltevreden, Batavia [Indonesië] op 26-11-1837. 
  3.  Nn Spoelstra [37184], geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30-03-1816, ®, ovl. (één dag oud) te 's-Gravenhage [zh] op 31-03-1816. 

VIIIaa.  Jannetje Cornelia van der Tak [4763], dr. van Jillis van der Tak [4262] (VIIr) en Anna Margaretha Koelen [4286], geb. te Rotterdam [zh] op 28-11-1796, ged. te Rotterdam [zh] op 06-12-1796, ®, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-03-1857, tr. (beiden 20 jaar oud) [1677] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 19-11-1817 met Willem Fredrik Zetteler [4764], zn. van Fredrik Tobias Setteler [4765] en Anna Judina de Bourghelles de la Taquere [4766], geb. te Rotterdam [zh] op 25-04-1797, employee stadsapotheek in het oudemannenhuis, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-12-1863. 
 .: 
  1.  Levenloos geboren zoon Zetteler [7060], geb. te Rotterdam [zh] op 17-03-1819. 
  2.  Willem Frederik Zetteler [12405], geb. te Rotterdam [zh] op 18-06-1820. 
  3.  Anna Judina Zetteler [12513], geb. te Rotterdam [zh] op 09-08-1822, ovl. (17 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-05-1840. 
  4.  Bonefacius Zetteler [12392], geb. te Rotterdam [zh] op 11-05-1825, kantoorbediende, ovl. (29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-01-1855, begr. overleden op een schip
  5.  Levenloos geboren dochter Zetteler [7061], geb. te Rotterdam [zh] op 08-07-1831. 
  6.  Jean Philippe Zetteler [13347], geb. te Borlez [België] op 10-06-1833, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-10-1912, otr. (2) [5244] te Rotterdam [zh] op 07-07-1898, tr. (resp. 65 en 44 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-07-1898 met Albertina Elisabeth van Geel [13819], dr. van Christiaan van Geel [13821] en Maria Christina Meenerbreuker [13822], geb. te Amsterdam [nh] op 26-12-1853, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-06-1916. 

VIIIab.  Bonifacius van der Tak [4287], zn. van Jillis van der Tak [4262] (VIIr) en Anna Margaretha Koelen [4286], geb. te Rotterdam [zh] op 16-07-1802, ged. te Rotterdam [zh] op 03-08-1802, zeevarend, ®, ovl. (96 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-03-1899, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [1495] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 11-04-1827 met Anna de Ligt [4288], dr. van Cornelis de Ligt [5855] en Louisa van der El [5856], geb. te Rotterdam [zh] Wonende  op de Hoogstraat op 17-06-1800, ged. te Rotterdam [zh] op 22-06-1800 (getuige: Geertuij van der El), ovl. (74 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 05-01-1875. 
 .: 
  1.  Levenloos geboren meisje van der Tak [4289], geb. en ovl. te Rotterdam [zh] op 21-02-1828. 
  2.  Jillis van der Tak [4290], geb. te Rotterdam [zh] op 23-05-1830, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-05-1913, volgt IXat
  3.  Louisa van der Tak [4291], geb. te Rotterdam [zh] op 20-05-1832, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 08-11-1832. 
  4.  Bonephasius van der Tak [4292], geb. te Rotterdam [zh] op 11-04-1835, sigarenfabrikant, ®, ovl. (83 jaar oud) te Scheveningen [zh] op 04-11-1918, otr. [2035] te Rotterdam [zh] op 06-01-1898, tr. (resp. 62 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 20-01-1898 met Pietje Burgmans [5786], dr. van Arend Hendrik Burgmans [5787] en Aletta Jacoba Senee [5788], geb. te Rotterdam [zh] op 22-11-1857, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-05-1924, begr. te Rotterdam [zh] op 17-05-1924. 

VIIIac.  Maria Johanna van der Tak [10558], dr. van Willem van der Tak [4265] (VIIt) en Immetje van der Tak [10557], geb. te Wassenaar [zh] op 10-02-1790, ged. te Wassenaar [zh] op 14-02-1790, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 20-05-1867, tr. (resp. 32 en ongeveer 44 jaar oud) [3984] te Wassenaar [zh] Aktenummer: 12 op 09-08-1822 met Jacob Leedegang [10559], zn. van Pieter Leedegang [10568] en Maria Corbee [10569], geb. te Wassenaar [zh] in 1778, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 39 op 11-07-1860. 
 .: 
  1.  Immetje Wilhelmina Leedegang [10560], geb. te Wassenaar [zh] op 04-09-1823, tr. (resp. 25 en ongeveer 30 jaar oud) [3985] te Wassenaar [zh] Aktenummer: 10 op 08-06-1849 met Coenraad Elling [10561], zn. van Coenraad Elling [10562] en Hendrika Meijers [10563], geb. te Utrecht [ut] in 1818. 
  2.  Johanna Margaretha Leedegang [10570], geb. te Wassenaar [zh] op 25-08-1825. 
  3.  Petronella Elisabeth Leedegang [10572], geb. te Wassenaar [zh] Aktenummer: 47 op 28-05-1827, ovl. (3 maanden oud) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 49 op 12-09-1827. 
  4.  Pieter Willem Leedegang [10573], geb. te Wassenaar [zh] Aktenummer: 37 op 12-05-1831, ovl. (3 maanden oud) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 30 op 18-08-1831. 

Generatie IX

IXa.  Francina van der Tak [5178], dr. van Willem Johannisz van der Tak [3840] (VIIIa) en Emmetje Molenaar [5172], ged. te Rotterdam [zh] op 08-10-1758, ®, Op belijdenis aangenomen met Pasen te Rotterdam [zh] in 03-1780, ovl. (56 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 31-05-1815, otr. [1847] te Rotterdam [zh] op 20-04-1788, tr. (resp. 29 uitgaande van doop en 22 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 07-05-1788 met Cornelis Matthijs Dalmeijer [5179], ged. te Rotterdam [zh] op 01-01-1766. 
 .: 
  1.  Jan Hendrik Dalmeijer [5707], geb. Baanstraat, ged. te Rotterdam [zh] op 11-05-1788 (getuige: Hendrik Roelof Dalmeijer, Emmetje Molenaar), Commis ter peiling bij de stedelijke belasting, ovl. (43 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 01-03-1832. 
  2.  Abraham Dalmeijer [5708], geb. te Rotterdam [zh] 2 de Lombertstraat op 02-04-1791, ged. te Rotterdam [zh] op 10-04-1791 (getuige: Abram van Kersten). 
  3.  Willem Pieter Cornelis Dalmeijer [5709], geb. te Rotterdam [zh] op 21-09-1794, ged. te Rotterdam [zh] op 28-09-1794 (getuige: Pieter van der Tak, Johanna van der Tak), tr. (resp. 28 en ongeveer 40 jaar oud) [3847] te Utrecht [ut] Aktenummer: 7 op 15-01-1823 met Maria Rijksen [10283], dr. van Johanna Rijksen [10284], geb. te Utrecht [ut] in 1782. 
  4.  Willemina Cornelia Dalmeijer [5710], geb. te Rotterdam [zh] Op de Kipstraat op 06-10-1796, ged. te Rotterdam [zh] op 13-10-1796 (getuige: Emetje Molenaar). 
  5.  Cornelis Johannes Cornelis Dalmeijer [5711], geb. te Rotterdam [zh] Kwakernaat op 29-12-1799, ged. te Rotterdam [zh] op 05-01-1800 (getuige: Emmetje Molenaar). 

IXb.  Pieter van der Tak [5176], zn. van Willem Johannisz van der Tak [3840] (VIIIa) en Emmetje Molenaar [5172], ged. te Rotterdam [zh] op 19-12-1771, Onderwijzer 2e rang Diaconieschool in de Lange Frankenstraat, ®, ovl. (48 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 03-03-1820, otr. (1) [1848] te Vlaardingen [zh] op 06-10-1797, tr. (beiden 25 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Vlaardingen [zh] op 02-10-1797, (ontb. door overlijden) met Cornelia Stam [5180], dr. van Frans Gerritsz Stam [7279] en Anna Metzon (Masson) [7280], ged. te Vlaardingen [zh] op 01-01-1772, ovl. (31 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] L. Frankestraat bij Breestraat op 24-09-1803, begr. te Rotterdam [zh] op 28-09-1803. 
 .: 
  1.  Willem van der Tak [5183], geb. te Rotterdam [zh] op 21-10-1798, ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-08-1832, volgt Xa
  2.  Frans van der Tak [5184], geb. te Rotterdam [zh] in de Frankestraat op 28-01-1801, ged. te Rotterdam [zh] op 22-02-1801 (getuige: Frans Stam, Anna Metzon). 
  3.  Maria Cornelia van der Tak [5185], geb. te Rotterdam [zh] op 09-05-1803, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-11-1865, volgt Xb
  Pieter van der Tak [5176], otr. (2) [1849] te Rotterdam [zh] op 31-12-1803, tr. (resp. 32 uitgaande van doop en 33 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 15-01-1804 met Jesijntje (Jozina) Krabbé [5171], dr. van Siebrant Maartense Krabbé [4769] en Johanna de Visser [4770], ged. te Rotterdam [zh] op 17-06-1770 (getuigen: Hermanus de Visser en Jesijntje Sardijn), ovl. (66 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 05-03-1837. 
 .: 
  1.  Johanna Josina van der Tak [5192], geb. te Rotterdam [zh] L. Frankestraat K 279 op 03-09-1809, ged. te Rotterdam [zh] op 24-09-1809, ®, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-12-1811, begr. te Rotterdam [zh] op 17-12-1811. 
  2.  Pieter van der Tak [5193], geb. te Rotterdam [zh] Frankestraat K 413/279 op 08-08-1811, ged. te Rotterdam [zh] op 25-08-1811. 
  3.  Johanna Josina van der Tak [5194], geb. te Rotterdam [zh] op 08-04-1814, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 14-09-1814. 
  Jesijntje (Jozina) Krabbé [5171], dr. van Siebrant Maartense Krabbé [4769] en Johanna de Visser [4770], tr. (29 jaar oud uitgaande van doop) (1) [1855] te Rotterdam [zh] op 27-04-1800, (ontb. door overlijden) met Jacobus Dijker of Dukes [5195]

IXc.  Maria van der Tak [4311], dr. van Anthonij van der Tak [307] (VIIIc) en Pieternella Hoogerwerff (Hoogwerf) [3624], geb. Agter het Klooster, ged. te Rotterdam [zh] op 17-09-1769, ovl. (82 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 20-03-1852, otr. [2042] te Cool [zh] op 07-11-1798, tr. (resp. 29 uitgaande van doop en 27 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 25-11-1798 met Theunis de Bot [5823], ged. te Rotterdam [zh] op 21-04-1771, schipper, ovl. (63 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 08-09-1834. 
 .: 
  1.  Abram de Bot [5824], geb. te Rotterdam [zh] op 02-07-1802, ged. te Rotterdam [zh] op 04-07-1802 (getuige: Cornelia de Bot), geboorteadres: Goudse Cingel Rotterdam, ovl. (54 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-04-1857, tr. (resp. 51 en 52 jaar oud) [4027] te Rotterdam [zh] op 07-09-1853 met Neeltje Merlie [9996], geb. te Amsterdam [nh] op 23-02-1801, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-01-1871. 
  2.  Pietronella de Bot [5825], geb. te Rotterdam [zh] Goudsche Cingel op 03-09-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 11-09-1804 (getuige: Maria Manson). 
  3.  Antonij de Bot [5826], woonachtig te Rotterdam [zh] Binneweg op 06-12-1807, ged. te Rotterdam [zh] op 17-12-1807 (getuige: Maria Manson ;Wede Anthonij Tak), timmermansknecht, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-01-1873, tr. (resp. 45 en 44 jaar oud) (2) [4777] te Rotterdam [zh] op 14-09-1853 met Wilhelmina Theodora Bisschop Grevelink [12631], dr. van Dirk Bisschop Grevelink [12632] en Jacomina Geertruida van Gaalen [12633], geb. te Zierikzee [ze] op 04-11-1808, ged. te Zierikzee [ze] op 20-11-1808. 
  4.  Elisabeth de Bot [5827], woonachtig te Rotterdam [zh] Binneweg T77 op 04-04-1810, ged. te Rotterdam [zh] op 08-04-1810 (getuige: Johanna de Tremerie). 
  5.  Hillebrand de Bot [5828], geb. te Rotterdam [zh] op 22-10-1813, kuiper, ovl. (55 jaar oud) op 14-04-1869. 

IXd.  Hillebrand van der Tak [4588], zn. van Anthonij van der Tak [307] (VIIIc) en Pieternella Hoogerwerff (Hoogwerf) [3624], geb. Agter 't Klooster, ged. te Rotterdam [zh] op 14-02-1773, ovl. (43 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 26-02-1816, tr. (resp. 23 uitgaande van doop en 27 jaar oud uitgaande van doop) [1611] te Rotterdam [zh] op 06-11-1796 met Cornelia de Bot [5013], dr. van Cornelis de Bot [10271] en Alida Neemsdael [10272], ged. te Rotterdam [zh] op 11-12-1768 Wonende  Op't Fransche Veld, ovl. (67 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 30-07-1836. 
 .: 
  1.  Petronella van der Tak [5014], geb. te Rotterdam [zh] op 02-03-1797, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-05-1850, volgt Xc

IXe.  Willem van der Tak [4312], zn. van Anthonij van der Tak [307] (VIIIc) en Maria Manson [3623], ged. te Rotterdam [zh] Oosterkerk op 25-12-1780 (getuigen: Willem en Antye Manson), schippersknecht, ® WWW, ovl. (32 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 13-10-1813, otr. [1503] te Rotterdam [zh] op 20-03-1802, tr. (resp. 21 uitgaande van doop en 18 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-04-1802 met Johanna (Anna) 't Hoen [4313], dr. van Laurents 't Hoen [4319] en Johannna van Zeijl [4320], ged. te Rotterdam [zh] op 07-12-1783 (getuige: Kaatje 't Hoen), ® WWW, ovl. (69 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 14-09-1853. 
 .: 
  1.  Antonie van der Tak [4314], geb. te Rotterdam [zh] op 04-06-1802, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-04-1872, volgt Xd
  2.  Johanna (Anna) van der Tak [5851], geb. te Rotterdam [zh] op 11-03-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 18-03-1804, ®, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-12-1864, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) [2053] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 17-12-1828 met Cornelis Vos [5852], zn. van Barteld Jan Vos [5853] en Johanna Meijer [5854], geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Toornstraat op 31-07-1801, ged. te Rotterdam [zh] op 06-08-1801, sjouwer, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-01-1881. 
  3.  Louwerens (Laurens) van der Tak [6115], geb. te Rotterdam [zh] op 05-03-1806, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-10-1859, volgt Xe
  4.  Willem van der Tak [4315], geb. te Rotterdam [zh] Goudseweg W 192 op 04-12-1811, ged. te Rotterdam [zh] op 12-12-1811 (getuige: Maria Manson). 

IXf.  Maria van der Tak [326], dr. van Matthijs (Teijs) van der Tak [264] (VIIId) en Maria Walraven [269], ged. te Rotterdam [zh] op 17-03-1767 (getuige: Maria Dossij), ®WWW, ovl. (91 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 18-12-1858, otr. [1205] te Rotterdam [zh] op 05-11-1797, tr. (resp. 30 uitgaande van doop en 28 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 12-11-1797 met Arnoldus van Buuren [126], zn. van Hendrik van Buuren [5716] en Elizabeth Been [5717], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Weesestraat op 12-03-1769 Sophia van Buuren, ovl. (64 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 12-07-1833. 
 .: 
  1.  Elisabeth van Buuren [5712], geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Moolewerff op 20-02-1798, ged. te Rotterdam [zh] op 21-02-1798 (getuige: Elisabeth van Buuren), ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-04-1822. 
  2.  Matthijs van Buuren [5713], geb. te Rotterdam [zh] Op Pompenburg op 14-06-1800, ged. te Rotterdam [zh] op 24-06-1800 (getuige: Doortje van den Beij), verwersknecht, ovl. (42 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-01-1843. 
  3.  Hendrik van Buuren [5714], geb. te Rotterdam [zh] Bootersloot op 03-01-1803, ged. te Rotterdam [zh] op 23-01-1803, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-05-1874. 
  4.  Maria van Buuren [5715], geb. te Rotterdam [zh] op Pompenburg op 02-12-1805, ged. te Rotterdam [zh] op 07-12-1805, ovl. (41 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-02-1847. 

IXg.  Pieter van der Tak [33], zn. van Matthijs (Teijs) van der Tak [264] (VIIId) en Dorothea (Doortje) van der Beij [265], ged. te Rotterdam [zh] op 18-05-1786, sjouwer, ®, ovl. (44 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 21-09-1830, otr. (1) [98] te Rotterdam [zh] op 15-06-1805, tr. (resp. 19 uitgaande van doop en 17 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 30-06-1805, (gesch. resp. 29 uitgaande van doop en 27 jaar oud uitgaande van doop te Rotterdam [zh] op 07-10-1815) met Petronella Derria [259], dr. van Joannes Pieter (Jan) Derria [266] en Maria Cornelia van Thienen [267], ged. Rooms Katholiek te Rotterdam [zh] op 14-12-1787 (getuigen: Petrus van Thienen en Catharina Leberg), ovl. (67 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 24-12-1854. 
 .: 
  1.  Doris van der Tak [261], ged. te Rotterdam [zh] op 27-03-1806, ovl. (1 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 08-08-1807. 
  2.  Gerardus (Gerrit) van der Tak [260], geb. te Rotterdam [zh] op 11-03-1808, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-02-1882, volgt Xf
  Petronella Derria [259], dr. van Joannes Pieter (Jan) Derria [266] en Maria Cornelia van Thienen [267], otr. (2) [101] te Rotterdam [zh] op 05-12-1824, tr. (resp. 37 uitgaande van doop en 36 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-12-1824 met Johannes (Jan) van Ginkel [268], zn. van Cornelis van Ginkel [321] en Johanna Hendrina Magchel Schoofs [322], geb. te IJsselmonde [zh] op 29-05-1788, ged. te IJsselmonde [zh] op 08-06-1788, oud ijzer koper, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-10-1839. 
  Pieter van der Tak [33], otr. (2) [9] te Rotterdam [zh] op 26-08-1827, tr. (resp. 41 uitgaande van doop en 31 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-09-1827 met Helena (Lena) Meijer [34], dr. van Hendrik Meijer [318] en Aaltje (Alida) Elsemans [319], geb. te Rotterdam [zh] op 29-11-1795, ged. te Rotterdam [zh] op 06-12-1795 (getuige: Leena Meijer), water en vuurvrouw, ®, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-01-1870. 
 .: 
  1.  Pieter van der Tak [262], geb. te Rotterdam [zh] op 04-07-1819, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1866, volgt Xg
  2.  Joost Hendrik van der Tak [27], geb. te Rotterdam [zh] op 14-07-1824, ovl. (66 jaar oud) te Veenhuizen (Norg) [dr] op 06-03-1891, volgt Xh
  3.  Arij van der Tak [263], geb. te Rotterdam [zh] op 22-11-1827, ovl. (5 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-07-1833. 
  4.  Jannetje van der Tak [15361], geb. te Rotterdam [zh] op 02-05-1831, ®, jong overleden (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-08-1832. 
  Helena (Lena) Meijer [34], dr. van Hendrik Meijer [318] en Aaltje (Alida) Elsemans [319], tr. (resp. 40 en 26 jaar oud) (2) [111] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 24-08-1836 met Cornelis Kok [317], zn. van Cornelis Kok [10088] en Johanna Maria Volbregt [10089], geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1809, ged. te Rotterdam [zh] op 22-10-1809 (getuige: Cornelia Vuursteen), ®, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-12-1862. 

IXh.  Matthijs van der Tak [330], zn. van Matthijs (Teijs) van der Tak [264] (VIIId) en Dorothea (Doortje) van der Beij [265], geb. te Rotterdam [zh] op 21-02-1794, ged. te Rotterdam [zh] op 27-02-1794 (getuige: Maria van der Tak), Bij zijn huwelijk was hij een gepensioneerd militair, ®, Legioen Velites 2e bataillon 3e Kompagnie. 16 jaar oud te Amersfoort [ut] op 14-08-1810, geengageerd als soldaat voor de Koloniale Dienst zonder handgeld voor de tijd v 6 jaar op 26-04-1830, Verblijf in strafgevangenis te Aalst, Gelderland [ge] van 25-05-1830 tot 24-06-1830, Buiten de 6 jaar dienst moet hij daar bovenop 4 jr en 25 dagen extra in dienst blijven ipv vast te zitten id gevangenis, Aangekomen in Batavia op 27-11-1830, Op de uitreis v Nederland n Java ziek geworden met als gevolg blindheid. Ongeschikt verklaard voor dienst, Op het schip Altrea retour n Nederland gestuurd en aangekomen in Texel te Texel op 17-03-1832, ovl. (65 jaar oud) te Putten [ge] op 04-06-1859, tr. (resp. 41 en 30 jaar oud) [3997] te Putten [ge] op 24-10-1835 met Evertje Schouten [10590], dr. van Hendrik Schouten [10591] en Aaltje Veer in 't Veld [10592], geb. te Barneveld [ge] op 30-11-1804, ®, ovl. (65 jaar oud) te Putten [ge] op 07-12-1869. 
 .: 
  1.  Hendrik van der Tak [10602], geb. te Putten [ge] op 27-10-1833, ®, Door de Rechtbank van Arnhem veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf wegens een jachtdelict. te Breda [nb] van 24-10-1854 tot 31-10-1854, ovl. (26 jaar oud) te Putten [ge] op 24-06-1860. 
  2.  Dorathea van der Tak [10594], geb. te Putten [ge] op 13-04-1837, ovl. (5 maanden oud) te Putten [ge] Aktenummer: 47 op 05-10-1837. 
  3.  Levenloos geboren zoon van der Tak [10595], geb. te Putten [ge] op 04-12-1839. 

IXi.  Hillebrand van der Tak [3502], zn. van Hillebrand van der Tak [304] (VIIIe) en Maria Elisabeth de Roij [3501], ged. te Rotterdam [zh] op 10-05-1766, ®, ovl. (84 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 02-09-1850, otr. [1184] te Amsterdam [nh] op 08-08-1794, tr. (resp. 28 uitgaande van doop en 24 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 10-08-1794 met Agatha Kiebert [3503], dr. van Jacobus Kiebert [9956] en Johanna Vlaming [9957], ged. te Amsterdam [nh] op 18-04-1770 (getuige: Jeronymus Kiebert; Hillegonda Maria Kiebert), ®, ovl. (86 jaar oud uitgaande van doop) te Abcoude-Baambrugge [ut] op 14-09-1856. 
 .: 
  1.  Maria Elisabeth van der Tak [3504], geb. te Rotterdam [zh] op 05-12-1794, ovl. (26 jaar oud) te Paramaribo [pr, Suriname] op 24-03-1821, volgt Xi
  2.  Johanna Catharina van der Tak [3505], geb. te Rotterdam [zh] op 10-10-1796, ovl. (85 jaar oud) te Lochem [ge] op 28-08-1882, volgt Xj
  3.  Jacobus Jerome van der Tak [3506], geb. te Rotterdam [zh] op 28-02-1799, ged. te Rotterdam [zh] op 17-03-1799, ®, ovl. (77 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 13-05-1876, tr. (1) [2039] met Johanna Frederika van Druten [5812], dr. van Wilhelmus (Willem) van Druten [5813] en Adolphina Johanna Harwig [5814], geb. te Venlo [li] op 29-12-1783, ged. te Venlo [li] op 01-01-1784, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-03-1850. otr. (2) [1498] te Sneek [fr] op 22-10-1850, tr. (resp. 51 en 46 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Sneek [fr] Aktenummer: 59 op 13-11-1850 met Agatha van Druten [4296], dr. van Johan van Druten [12626] en Johanna Sloterdijk [12627], geb. te Sneek [fr] op 16-03-1804, ovl. (67 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 08-10-1871. 
  4.  Johannes van der Tak [3507], geb. te Rotterdam [zh] op 19-11-1800, ovl. (94 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-03-1895, volgt Xk
  5.  Hillebrand van der Tak [3508], geb. te Rotterdam [zh] op 10-01-1803, ged. te Rotterdam [zh] op 30-01-1803, koopman, ®, kinderloos overleden (88 jaar oud) te Utrecht [ut] op 28-02-1891, tr. (resp. 33 en 28 jaar oud) [1497] (Burgerlijke Stand) te 's-Hertogenbosch [nb] Aktenummer: 100 op 04-06-1836, ® met Johanna Apolonia ter Veer [4295], dr. van Hendrik Jacob ter Veer [9390] en Hieltje Dorothea Simons [9391], geb. te Amsterdam [nh] op 14-09-1807, ®, kinderloos overleden (84 jaar oud) te Utrecht [ut] op 07-10-1891. 
  6.  Nicolaas Theodorus van der Tak [3509], geb. te Rotterdam [zh] op 18-10-1804, ovl. (44 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 09-01-1849, volgt Xl
  7.  Paulus (Paul) van der Tak [3510], geb. te Rotterdam [zh] op 20-06-1807, ovl. (50 jaar oud) te Woerden [ut] op 15-05-1858, volgt Xm
  8.  Hillegonda Maria Agatha van der Tak [3511], geb. te Rotterdam [zh] op 09-06-1809, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [ut] op 01-02-1872, volgt Xn

IXj.  Johanna Elisabeth van der Tak [7458], dr. van Hillebrand van der Tak [304] (VIIIe) en Maria Elisabeth de Roij [3501], ged. te Rotterdam [zh] op 23-05-1776 (getuige: Johanna Elizabeth de Roij), Albertus en Johanna Elisabeth zijn getrouwd ten huize van Ds. Scharp in Rotterdam, ovl. (24 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-02-1801, begr. te Rotterdam [zh] op 10-02-1801, otr. [3172] te Rotterdam [zh] op 03-05-1798, tr. (resp. 21 uitgaande van doop en 29 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] ten huize van Dominee Scharp op 20-05-1798 met Albertus Bisschop [8763], zn. van Damas Bisschop [27848] en Johanna Maria van Twist [27849], geb. te Op 's Landswerf, Rotterdam [zh], ged. te Rotterdam [zh] op 29-05-1768 (getuigen: Thomas Bisschop en Susanne Bisschop), ovl. (33 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 07-11-1801, begr. te Rotterdam [zh] op 12-11-1801. 
 .: 
  1.  Damas Albertus Bisschop [8764], geb. te In 't Hang, Rotterdam [zh] op 19-08-1799, ged. te Rotterdam [zh] grote kerk op 25-08-1799 (getuige: Johanna Maria Twist; Cornelia Christina Bisschop; Hillebrand van der Tak), ovl. (9 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-04-1809, begr. te Rotterdam [zh] op 24-04-1809. 

IXk.  Maria Elizabeth van der Tak [4767], dr. van Hillebrand van der Tak [304] (VIIIe) en Maria Elisabeth de Roij [3501], geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1778, ®, ovl. (84 jaar oud) te Tiel [ge] op 16-05-1863, otr. [1679] te Rotterdam [zh] op 15-04-1815, tr. (resp. 36 en 48 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 26-04-1815 met Maarten Krabbé [4768], zn. van Siebrant Maartense Krabbé [4769] en Johanna de Visser [4770], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  op den Dijk op 06-03-1767 (getuige: Hermanus de Visser; Jesijntie Sardijn), 1820: kurkensnijder / winkelier; kaaskoper, ®, ovl. (75 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 03-08-1842. 
 .: 
  1.  Maria Elizabeth Krabbé [5718], geb. te Rotterdam [zh] op 07-03-1816, ovl. (25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-08-1841. 
  2.  Marinus Hillebrand Van Der Tak Voornaam voluit op geboorteakte: Marinus Hillebrand van der Tak met de familienaam Krabbé Krabbé [5720], geb. te Rotterdam [zh] op 13-05-1818, Apotheker, ®WWW, ovl. (91 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-07-1909. 
  3.  Johannes Jacobus Krabbé [5719], geb. te Rotterdam [zh] op 31-12-1820, spiegelfabrikant, ®, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-10-1906. 
  Maarten Krabbé [4768], zn. van Siebrant Maartense Krabbé [4769] en Johanna de Visser [4770], otr. (1) [2176] te Rotterdam [zh] op 24-03-1798, tr. (resp. 31 uitgaande van doop en 30 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 08-04-1798 met Wilhelmina Margareta de Visser [6114], dr. van Hendrik de Visser [10086] en Emmetje Aldwen [10087], ged. te Rotterdam [zh] op 26-04-1767 (getuigen: Dirk van den Rooster en Margrita Aldwen), ® . ovl. (47 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 13-06-1814. 
 .: 
  1.  Johannes Sijbrant Krabbé [33960], geb. te Rotterdam [zh] op 02-04-1803, ged. te Rotterdam [zh] op 17-04-1803 (getuigen: Jacobus Dijker en Josina Krabbé). 
  2.  Johanna Jozina Krabbé [10084], geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Schiedamsendijk op 19-12-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 25-12-1804 (getuige: Pieter W.z. van der Tak ; Jozina van der Tak Geb. Krabbe). 
  3.  Maarte Sijbrand Krabbé [10085], geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Schiedamsedijk op 28-11-1806, ged. te Rotterdam [zh] op 07-12-1806 (getuige: Maria Krabbé). 

IXl.  Catharina (Caatje) van der Tak [5373], dr. van Barend van der Tak [303] (VIIIg) en Aagje Vonk(Ook Wel Vink) [3553], ged. te Rotterdam [zh] op 10-10-1776, ®, ovl. (54 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 15-02-1831, otr. (1) [1939] te Rotterdam [zh] op 01-07-1798, tr. (resp. 21 uitgaande van doop en 24 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] geref op 22-07-1798 met Johannes van Oers [5389], zn. van Lambertus van Oers [27479] en Flora van der Lek [27480], ged. te Rotterdam [zh] geref op 07-12-1773 (getuige: Johanna van Oers). 
 .: 
  1.  Bartelemeus van Noers [27477], ged. te Rotterdam [zh] geref op 23-09-1798 (getuigen: Barend van der Tak en Flora van Noers). 
  2.  Baerendt van Oerts [27478], ged. te Rotterdam [zh] geref op 02-09-1802 (getuigen: Jacob van Oerts en Froola van Oerts). 
  Catharina (Caatje) van der Tak [5373], tr. (resp. 37 uitgaande van doop en 29 jaar oud uitgaande van doop) (2) [1933] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 29-06-1814 met Johannes Wilhelmus Boulonois [5380], zn. van Francois Boulonois [5381] en Catharina Mekelenkamp [5382], ged. te Rotterdam [zh] op 30-11-1784. 
 .: 
  1.  Franciscus (Frans) Boulonois [5721], geb. te Rotterdam [zh] op 26-04-1805, ged. te Rotterdam [zh] op 15-05-1805, Geboren en gedoopt als Frans van der Tak, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-04-1877. 

IXm.  Willem van der Tak [5363], zn. van Barend van der Tak [303] (VIIIg) en Aagje Vonk(Ook Wel Vink) [3553], ged. te Rotterdam [zh] op 09-01-1783, schipper, ® WWW, ovl. (53 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 02-06-1836, otr. [1929] te Rotterdam [zh] op 12-02-1815, tr. (resp. 32 uitgaande van doop en 25 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 22-02-1815 met Johanna Valkenrijk [5364], dr. van Pieter Valkenrijk [5365] en Christina (Stijntje) de Gelder [5366], ged. te Rotterdam [zh] op 27-08-1789 Simon Rom; Johanna de Gelder, naaister, ® WWW, ovl. (61 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 28-12-1850. 
 .: 
  1.  Barend van der Tak [5371], geb. te Rotterdam [zh] op 25-02-1817, ®, ovl. (6 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-01-1824. 
  2.  Pieter van der Tak [5367], geb. te Rotterdam [zh] op 03-12-1819, Zeeman; machinist, ® WWW, ovl. (68 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 23-01-1888, otr. [1931] te Middelburg [ze] op 09-05-1847, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Middelburg [ze] op 26-05-1847 met Adriana Schenk [5368], dr. van Jacobus Schenk [5369] en Jacomina Braat [5370], geb. te Middelburg [ze] op 06-03-1821, Naaister, ® WWW, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-07-1895. 
  3.  Reindert van der Tak [5372], geb. te Rotterdam [zh] op 03-08-1822, schipper; sjouwer, Militie. Blauwe ogen, plat voorhoofd, blond haar en wenkbrauwen bosachtig;144cm te Rotterdam [zh] in 1840, 166 cm dikke neus; sproeten; ovaal gezicht ronde kin blond haar en wenkbrauwen te Rotterdam [zh] op 14-05-1852, ongehuwd overleden (42 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-01-1865. 

IXn.  Geertruij van der Tak [5378], dr. van Barend van der Tak [303] (VIIIg) en Aagje Vonk(Ook Wel Vink) [3553], geb. Gouseweg, ged. te Rotterdam [zh] op 19-04-1789, ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) te Kralingen [zh] op 18-04-1849, tr. (resp. 36 uitgaande van doop en 43 jaar oud uitgaande van doop) [1937] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 31-08-1825 met Johan Christiaan Cornelder [5386], zn. van Johann Heinrich (Hendrik) Kornelder [5387] en Anna Catharina Sooperpier [5388], ged. te Rotterdam [zh] Luthers op 04-01-1782 (getuige: Sophia Wilhelmina Soopenbier), ovl. (72 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 21-05-1854. 
 .: 
  1.  Christiaan Cornelder [4610], geb. te Kralingen [zh] op 29-05-1813, ovl. (31 jaar oud) te Kralingen [zh] op 30-12-1844. 
  2.  Hendrik Cornelder [5722], geb. te Rotterdam [zh] op 23-01-1816, ovl. (63 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-06-1879, tr. (resp. 58 en 27 jaar oud) (2) [5931] te 's Gravenhage [zh] op 06-08-1874 (getuigen: Francois Louis Jean de belleville 47 jr Essayeur en Gerard Leembruggen 39 jr Bankier en Johannes Wilhelmus Leembruggen 34 jr en Johannes van Ruijsch 38 jr Cargadoor) met Gerarda Helena Leembruggen [15689], dr. van Gerard Leembruggen [15690] en Helena Johanna Leembruggen [15691], geb. te Amsterdam [nh] op 23-06-1847, ovl. (36 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-08-1883. 

IXo.  Gerritje van der Tak [5379], dr. van Barend van der Tak [303] (VIIIg) en Aagje Vonk(Ook Wel Vink) [3553], geb. te Rotterdam [zh] wonend aan de Gouse Weg op 30-03-1792, ged. te Rotterdam [zh] op 09-04-1792, ovl. (68 jaar oud) te Kralingen [zh] op 14-06-1860, tr. (beiden 22 jaar oud) [1935] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 27-07-1814 met Minnekus de Ruijter [5383], zn. van Leendert de Ruijter [5384] en Elizabeth Fuit [5385], geb. te Scheveningen [zh] op 02-02-1792, ged. te Scheveningen [zh] op 05-02-1792, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-10-1868. 
 .: 
  1.  Elizabeth de Ruiter [5807], geb. te Rotterdam [zh] in 1812, ovl. (ongeveer 17 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 22-05-1813. 
  2.  Barend de Ruiter [5808], geb. te Rotterdam [zh] in 1815, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-04-1817. 
  3.  Elisabeth de Ruiter [12400], geb. te Rotterdam [zh] op 28-10-1818, ovl. (81 jaar oud) te Naarden [nh] op 19-01-1900. 
  4.  Barend de Ruiter [5809], geb. te Rotterdam [zh] in 1821, ovl. (ongeveer 13 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 29-01-1822. 
  5.  Leendert de Ruiter [5810], geb. te Rotterdam [zh] op 15-10-1825, schipper, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-12-1865. 
  6.  Reindert de Ruiter [5811], geb. te Rotterdam [zh] op 12-12-1828, ® WWW, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-11-1830. 

IXp.  Catharina (Kaatje) van der Tak [6111], dr. van Willem van der Tak [5103] (VIIIi) en Johanna (Anna) Roomberg [5509], ged. te Rotterdam [zh] op 28-02-1769, ®WWW, ovl. (69 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-01-1839, tr. (resp. 23 uitgaande van doop en 19 jaar oud uitgaande van doop) [2175] te Cool [zh] op 25-01-1793 met Jacob van der Willigen [6112], zn. van Volkert van der Willigen [7064] en Dina Hoogstad [7065], geb. te Rotterdam [zh] op de Draaijbrug, ged. te Rotterdam [zh] op 03-09-1773. 
 .: 
  1.  Dina van der Willigen [7067], geb. te Rotterdam [zh] in 1792, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Rotterdam [zh] Bierhave op 24-03-1795, begr. te Rotterdam [zh] op 25-03-1795. 
  2.  Jacoba Catrina van der Willigen [7066], geb. te Rotterdam [zh] op 21-04-1793, ged. te Rotterdam [zh] op 12-05-1793, tr. (resp. 21 en 40 jaar oud) [3768] te Schiedam [zh] op 28-12-1814 met Bartholomeus Buxtorf(F) [10117], zn. van Dirk Buxtorf(F) [10118] en Heiltje de Graaf [10119], geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1774. 
  3.  Volkert van der Willigen [7062], geb. te Rotterdam [zh] woont op de Bierhaven op 05-08-1795, ged. te Rotterdam [zh] op 21-08-1795, ovl. (31 jaar oud) te Bredevoort [ge] Aktenummer: 10 op 17-01-1827, tr. [3995] met Maria Niemans Verdriet [10588]
  4.  Dina van der Willigen [7063], geb. te Rotterdam [zh] Bierhaven op 04-11-1797, ged. te Rotterdam [zh] op 12-11-1797 (getuige: Maria van der Tak
Dina van der Willigen Geb. Hoogstadt), ovl. (3 jaar oud) te Rotterdam [zh] Boerevismart op 13-01-1801, begr. te Rotterdam [zh] op 16-01-1801. 

IXq.  Reijnetta (Naatje) van der Tak [5562], dr. van Willem van der Tak [5103] (VIIIi) en Johanna (Anna) Roomberg [5509], ged. te Rotterdam [zh] op 13-04-1779 (getuige: Reijnetta Franke), ovl. (40 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 07-03-1820, otr. (24 jaar oud uitgaande van doop) [2056] te Cool [zh] op 12-08-1803, tr. (Burgerlijke Stand) met Cornelis Hazeboom [5857], geb. te Delfshaven [zh]. 
 .: 
  1.  Jan Haazenboom [5858], geb. te Rotterdam [zh] Zalmhaven op 12-03-1804, ged. te Rotterdam [zh] Kind is gedoopt in de Grote Kerk op 18-03-1804 (getuige: Barendina van der Tak, Jacob van der Willigen). 
  2.  Maria Hazeboom [5861], geb. te Rotterdam [zh] in 1806, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-04-1879. 
  3.  Cornelis Haseboom [5859], geb. te Rotterdam [zh] op 27-01-1812, ovl. (5 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 01-02-1812. 
  4.  Hendrika Hazeboom [5860], geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1814, ovl. (16 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 13-08-1814. 

IXr.  Willem van der Tak [5563], zn. van Willem van der Tak [5103] (VIIIi) en Johanna (Anna) Roomberg [5509], ged. te Rotterdam [zh] op 12-05-1782 (getuige: Maria van der Tak), tabakswerker; sjouwer; korenverschieter, ® WWW, ovl. (75 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 02-12-1857, otr. (1) [2010] te Rotterdam [zh] op 22-10-1803, tr. (resp. 21 uitgaande van doop en 24 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 06-11-1803, (ontb. door overlijden) met Gerritje van Es [5609], dr. van Jacob van Es [5610] en Geertrui Kalf [5611], ged. te Rotterdam [zh] op 22-06-1779, visverkoopster, ® WWW, ovl. (67 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 22-01-1847. 
 .: 
  1.  Willem van der Tak [5612], geb. te Rotterdam [zh] op 19-05-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 29-05-1804, ® WWW, jong overleden (4 maanden oud) te Cool [zh] op 24-09-1804, begr. te Hillegersberg [zh] op 25-09-1804 Begraven op het kerkhof
  2.  Geertruij van der Tak [5613], geb. te Rotterdam [zh] op 08-05-1805, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-08-1870, volgt Xo
  3.  Anna van der Tak [5614], geb. te Rotterdam [zh] op 15-12-1807, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-12-1885, volgt Xp
  4.  Jakob van der Tak [5615], geb. te Rotterdam [zh] op 29-09-1810, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-08-1876, volgt Xq
  5.  Willem van der Tak [5616], geb. te Rotterdam [zh] op 18-04-1814, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-01-1817. 
  6.  Willem van der Tak [5617], geb. te Rotterdam [zh] op 12-03-1821, ovl. (32 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-10-1853, volgt Xr
  Willem van der Tak [5563], tr. (resp. 64 uitgaande van doop en 52 jaar oud) (2) [2050] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 07-04-1847 met Johanna Maria Magdalena van Hog [5846], dr. van Arnoldus van Hog [5847] en Joanna van der Velde [5848], geb. te Rotterdam [zh] op 08-03-1795, ® WWW, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-02-1868. 

IXs.  Barendina van der Tak [5829], dr. van Willem van der Tak [5103] (VIIIi) en Johanna (Anna) Roomberg [5509], geb. te Rotterdam [zh] in 1783, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-12-1851, otr. [2043] te Rotterdam [zh] op 04-08-1796, tr. (resp. ongeveer 13 en 24 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 21-08-1796 met Johannes Waaldijk [5830], zn. van Adrianus Waaldijk [5559] en Ariaantje Soetermeer [10642], ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in den Oppert op 26-01-1772 Johannes Waaldijk; Pieternella Hoefnagel, ovl. (31 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 04-03-1803, begr. te Rotterdam [zh] op 08-03-1803. 
 .: 
  1.  Adrianis Waaldijk [5831], woonachtig te Rotterdam [zh] op de Bierhaven op 24-10-1796, ged. te Rotterdam [zh] op 30-10-1796 (getuige: Pietronella Waaldijk). 
  2.  Anna Waaldijk [5832], geb. te Rotterdam [zh] Bierhave op 19-10-1798 (getuige: Catrina van der Tak), ged. te Rotterdam [zh] op 28-10-1798. 
  3.  Willem Waaldijk [5833], geb. te Rotterdam [zh] op 05-10-1801, sleper, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-06-1852, tr. (resp. 32 en 43 jaar oud) [4710] te Rotterdam [zh] op 07-05-1834 met Wilhelmina van Rinsum [12381], dr. van Maria van Rinsum [12382], geb. te Heteren [ge] op 04-09-1790, ged. te Heteren [ge] op 26-09-1790, dienstbode, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-02-1861. 

IXt.  Christiaan van der Tak [5512], zn. van Arij van der Tak [5106] (VIIIj) en Jannetje Heedel [5427], ged. te Delfshaven [zh] op 21-05-1783 (getuige: Christina van Essing), opperman, ®, ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 06-05-1843, otr. (beiden 24 jaar oud uitgaande van doop) [1989] te Delfshaven [zh] Ondertrouw in Delft op 30-05-1807 op 29-05-1807, tr. (Burgerlijke Stand) met Martina Smits [5513], dr. van Johannes Smits [5522] en Anthonia Hedel [5523], ged. te Delft [zh] op 05-11-1782 (getuigen: Mattew de Vouw en Eva Smits), ®, ovl. (81 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 30-11-1863. 
 .: 
  1.  Adriana van der Tak [5511], geb. te Delfshaven [zh] op 05-10-1807, ged. te Delfshaven [zh] op 11-10-1807, jong overleden (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-10-1809, begr. te Rotterdam [zh] op 03-10-1809. 
  2.  Antonia Johanna van der Tak [5514], geb. te Rotterdam [zh] op 13-06-1810, ged. te Rotterdam [zh] op 17-06-1810, ®, jong overleden (10 maanden oud) te Delfshaven [zh] op 05-05-1811, begr. te Delfshaven [zh] op 07-05-1811. 
  3.  Johannes (Jan) van der Tak [14168], geb. te Delft [zh] op 25-12-1812, ®, jong overleden (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-1814. 
  4.  Arij van der Tak [5516], geb. te Rotterdam [zh] op 14-09-1816, ®, jong overleden (7 weken oud) te Rotterdam [zh] op 08-11-1816. 
  5.  Johannes Bernardus van der Tak [5517], geb. te Rotterdam [zh] op 04-03-1819, ®, jong overleden (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-06-1820. 
  6.  Barend van der Tak [5518], geb. te Rotterdam [zh] op 12-04-1821, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-09-1903, volgt Xs

IXu.  Geertruida (Geertje, Agie) van der Tak [5430], dr. van Arij van der Tak [5106] (VIIIj) en Jannetje Heedel [5427], ged. te Delfshaven [zh] op 15-05-1791 (getuige: Stijntje Essing wed. van G Arendse), dienstmeid, ®, bij ondertrouw bleek er geen inschrijving van een doop te zijn van Geertruida. Deze is in 1815 met behulp van een getuige Stijntje Arends-Essing alsnog opgetekend. ovl. (89 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] op 25-07-1880, tr. (resp. 23 uitgaande van doop en 27 jaar oud) [4862] te Delfshaven [zh] op 30-04-1815 met Mees van 't Hof [12875], zn. van Arie van 't Hoff [12890] en Jacoba Valkenburg [12891], geb. te Delfshaven [zh] op 24-02-1788, ged. te Delfshaven [zh] op 27-02-1788 (getuige: Sara Valkenburg), zakkendrager; brandersknecht; sjouwer; korenverschieter, ®, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-09-1863. 
 .: 
  1.  Adriana Jacoba van 't Hof [5515], geb. te Delfshaven [zh] op 12-02-1816, ®, Geen overlijden gevonden. 
  2.  Adriana Jacoba van 't Hof [38833], geb. te Rotterdam [zh] in 1817, ®, Geen geboorteakte gevonden; was 4 jaar bij overlijden, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-05-1822. 
  3.  Johanna (Jannetje) van 't Hoff [14297], geb. te Delfshaven [zh] op 17-01-1818, ®, jong overleden (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 18-05-1818. 
  4.  Arie van 't Hof [15696], geb. te Delfshaven [zh] op 10-01-1820, kleermaker, ®, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22-05-1893, tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) [5936] te 's Gravenhage [zh] op 05-04-1848 (getuigen: Frederik Coenraad Joosten 26 jr kleermaker en Nicolaas van Ommeren 69 jr nachtwacht en Johannes Pijpers 37 jr schoenmaker en Jacob van der Staal 80 jr particulier) met Jannetje Roozeboom [15697], dr. van Johannes Roozeboom [15698] en Johanna Fredrika van der Blom [15699], geb. te Leiden [zh] in 1822, Naaister, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 05-08-1906. 
  5.  Johanna Jacoba van 't Hoff [12876], geb. te Delfshaven [zh] op 23-05-1823, ®, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-07-1902. 
  6.  Pieternella van 't Hoff [12881], geb. te Rotterdam [zh] op 09-06-1827, ovl. (4 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-10-1831. 
  7.  Elizabeth van 't Hoff [12880], geb. te Rotterdam [zh] op 04-05-1831, ®, ovl. (98 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-03-1930. 
  8.  Mees van 't Hoff [12882], geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1834, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-11-1910. 
  9.  Geertruij van 't Hoff [12883], geb. te Rotterdam [zh] op 10-12-1838, ®, ovl. (26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-08-1865, tr. (beiden 25 jaar oud) [4870] te Rotterdam [zh] op 04-05-1864 met Arnoldus Cornelis Aret [12892], zn. van Maria Gerarda Aret [12893], geb. te Utrecht [ut] op 28-02-1839, varensgezel, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-04-1894. 

IXv.  Gerardus (Gerrit) van der Tak [5431], zn. van Arij van der Tak [5106] (VIIIj) en Jannetje Heedel [5427], geb. te Delfshaven [zh] op 22-03-1793, ged. te Delfshaven [zh] op 24-03-1793, brandersknecht, ®, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-10-1863, tr. (resp. 22 en 17 jaar oud) [1957] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 19-04-1815 met Maria van der Toorn [5432], dr. van Wouter van der Toorn [5433] en Willemina IJsspelaar [5434], geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1797, ®, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-06-1860. 
 .: 
  1.  Johanna van der Tak [5445], geb. te Delfshaven [zh] in 1816, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-09-1853. 
  2.  Wouter van der Tak [5435], geb. te Rotterdam [zh] op 29-12-1817, ovl. (9 maanden oud) te Delfshaven [zh] op 16-10-1818. 
  3.  Cornelia Barendina van den Tak [7557], geb. te Delfshaven [zh] op 01-10-1819, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-10-1859. 
  4.  Maria Willemina van der Tak [5438], geb. te Delfshaven [zh] op 05-05-1822, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-01-1896, volgt Xt
  5.  Wouter van der Tak [5446], geb. te Delfshaven [zh] op 12-10-1824, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-08-1900, volgt Xu
  6.  Maria van der Tak [5436], geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1827, volgt Xv
  7.  Gerritje van der Tak [5437], geb. te Rotterdam [zh] op 09-04-1830, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-03-1833. 
  8.  Adriana van der Tak [5834], geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1833, ®, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22-03-1915, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) [2044] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 25-01-1854 met Johannes de Klerk [5835], zn. van Pieter de Klerk [5836] en Cornelia van den Bogaart [5837], geb. te Rotterdam [zh] op 20-12-1831, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-01-1876. 
  9.  Gerritje van der Tak [5838], geb. te Rotterdam [zh] op 07-04-1835, volgt Xw
  10.  Christiaan van der Tak [11599], geb. te Rotterdam [zh] op 05-06-1837, ovl. (58 jaar oud) te Tumbarumba [ns, Australië] op 14-04-1896, volgt Xx
  11.  Johanna Karolina van der Tak [5888], geb. te Rotterdam [zh] op 05-02-1840, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17-02-1914, tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) [2069] te Amsterdam [nh] op 26-09-1866 met Machiel Eiers [5889], zn. van Johanna Elisabeth Eiers [13046], geb. te Amsterdam [nh] op 20-06-1847, Metselaar. 
  12.  Arie van der Tak [5862], geb. te Rotterdam [zh] op 09-04-1843, zeeman Rotterdamse Loyd, ®, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-06-1913, tr. (resp. 39 en 30 jaar oud) [2057] te Rotterdam [zh] op 17-05-1882, (ontb. door overlijden) met Berendina Tijdeman [5863], dr. van Dirk Tijdeman [5864] en Margaretha Siberdina Westerink [5865], geb. te Elburg [ge] op 13-10-1851, ovl. (89 jaar oud) te 's- Gravenhage [zh] op 17-12-1940. 

IXw.  Adriaantje Aries van der Tak [3847], dr. van Arie Pieters van der Tak [3839] (VIIIm) en Jannigje Cornelisdr Dekker [3846], ged. te Lekkerkerk [zh] op 22-05-1763, ovl. (83 jaar oud uitgaande van doop) te Lekkerkerk [zh] 11-5-1847 papendrecht overleden wat datum links is is onbkend op 10-05-1847, tr. [1344] te Papendrecht [zh] op 04-11-1762 met Paulus Baardman [3848], ovl. vermoedelijk te Papendrecht [zh] voor 1847. 
 .: 
  1.  Cornelis Baardman [9516], geb. te Sliedrecht [zh] in 1793, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) [3624] te Papendrecht [zh] op 14-12-1816 met Adriana Besemer [9738], dr. van Gijsbert Besemer [9739] en Berbera van Dalen [9740], geb. in 1796. tr. (ongeveer 35 jaar oud) (2) [3498] te Papendrecht [zh] op 13-09-1828, (ontb. door overlijden) met Anna Kros [9517], dr. van Andries Kros [9518] en Adriana Venis [9519]. tr. (resp. ongeveer 56 en ongeveer 43 jaar oud) (3) [3500] te Papendrecht [zh] op 31-01-1850 met Niesje Plomp [9520], dr. van Jan Plomp [9521] en Cornelia Verhoef [9522], geb. te Wijngaarden [zh] in 1806. 

IXx.  Keuntje (Kuintje) van der Tak [3850], dr. van Arie Pieters van der Tak [3839] (VIIIm) en Jannigje Cornelisdr Dekker [3846], geb. te Sliedrecht [zh] op 10-10-1767, ged. te Sliedrecht [zh] op 18-10-1767 (getuigen: Keuntje Aries Stolk en Maaijke Pieters van der Tak), ®, ovl. (52 jaar oud) te Papendrecht [zh] Op overl akte staat haar moeder met de naam Jannigje den Tuinder. Wellicht bijnaam?? op 15-09-1820, otr. [11954] te Papendrecht [zh] op 09-02-1787, tr. (19 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 04-03-1787 met Cornelis de Groot [30397], geb. waarschijnlijk te Amersfoort [ut], ®. 
 .: 
  1.  Gerrit de Groot [30404], geb. te Ridderkerk [zh] op 14-01-1790, ged. te Ridderkerk [zh] op 17-01-1790, ® WWW, ovl. (60 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 21-08-1850, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [11957] te 's-Gravendeel [zh] op 30-01-1814 met Neeltje Uitterlinden [30405], dr. van Jan Uitterlinden [39107] en Pieternella van der Wulp [39108], geb. te 's-Gravendeel [zh] op 26-09-1790, ged. te 's-Gravendeel [zh] op 03-10-1790, ® WWW. 
  2.  Jannigje de Groot [30401], geb. in 1791, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Utrecht [ut] op 31-12-1853, tr. [11956] met Daniel Toorenenbergen [30402]
  3.  Cornelis de Groot [38786], geb. te Papendrecht [zh] op 11-05-1793, ged. te Papendrecht [zh] op 19-05-1793. 
  4.  Hendrik de Groot [30398], geb. in 1796. 
  5.  Kaatje de Groot [30399], geb. in 1806, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 07-07-1842, tr. [11955] met Jan van Genderen [30400]
  6.  Neeltje de Groot [30403], geb. in 1809, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-06-1831. 
  Cornelis de Groot [30397], tr. (1) [15323], (ontb. door overlijden) met Neeltje Matena [38785]

IXy.  Pieter van der Tak [3851], zn. van Arie Pieters van der Tak [3839] (VIIIm) en Jannigje Cornelisdr Dekker [3846], geb. te Sliedrecht [zh] op 24-07-1769, ged. te Sliedrecht [zh] op 30-07-1769, ® WWW, ovl. (51 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 16-08-1820, otr. (resp. 34 en 26 jaar oud) [3519] te Papendrecht [zh] Impost fl. 3,- op 19-04-1804 Ondertrouw 1804-04-20 Charlois, tr. met Maria Jacobsdr Verheij [9551], dr. van Jacob Leedertsz Verheij [10494] en Maijke Vermeulen [10495], geb. te IJsselmonde [zh] op 04-11-1777, ged. te IJsselmonde [zh] op 05-11-1777 Maria Dorschman (geboren Verheij), ® WWW, ovl. (42 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 11-08-1820. 
 .: 
  1.  Arij van der Tak [9552], geb. te Papendrecht [zh] op 04-04-1805, volgt Xy
  2.  Jannigje van der Tak [9559], ged. te Papendrecht [zh] op 20-09-1807. 
  3.  Maaike van der Tak [9560], ged. te Papendrecht [zh] op 18-01-1809, tr. (resp. 28 uitgaande van doop en ongeveer 33 jaar oud) [3544] te Dordrecht [zh] op 10-05-1837 met Frederik Reppel [9600], zn. van Fredrik Reppel [9601] en Isabel Carlinne Spoors [9602], geb. te Groningen [gr] in 1803. 
  4.  Maijke van der Tak [9561], geb. te Papendrecht [zh] op 18-08-1811, tr. (resp. 51 en ongeveer 59 jaar oud) [3574] te Dordrecht [zh] op 19-11-1862 met Herman Willem Stapel [9648], zn. van Jan Herman Stapel [9649] en Kaatje Nanning [9650], geb. te Schiedam [zh] in 1803. 
  5.  Neeltje van der Tak [9562], geb. te Papendrecht [zh] op 08-09-1814, ovl. (84 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 06-12-1898, volgt Xz
  6.  Maria van der Tak [39238], geb. te Papendrecht [zh] akte 11 op 08-03-1818. 

IXz.  Cornelis van der Tak [3852], zn. van Arie Pieters van der Tak [3839] (VIIIm) en Jannigje Cornelisdr Dekker [3846], geb. te Sliedrecht [zh] op 13-01-1772, ged. te Sliedrecht [zh] op 26-01-1772, bouwman, ® WWW, ovl. (71 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-01-1844, otr. [1345] te Papendrecht [zh] op 09-05-1800, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 31-05-1800 met Adriana van de Graaf [3858], dr. van Hendrik Jansz van de Graaf [3895] en Neeltje Stolk [3902], geb. te Papendrecht [zh] op 24-08-1774, ® WWW, ovl. (53 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 16-09-1827. 
 .: 
  1.  Hendrik van der Tak [3903], geb. te Papendrecht [zh] op 27-09-1800, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 10-10-1865, volgt Xaa
  2.  Arie van der Tak [3973], geb. te Papendrecht [zh] op 19-02-1802, ged. te Papendrecht [zh] op 28-02-1802, ® WWW, jong overleden (4 maanden oud), begr. te Papendrecht [zh] op 30-06-1802. 
  3.  Neeltie van der Tak [3974], geb. te Papendrecht [zh] op 12-05-1803, ged. te Papendrecht [zh] op 15-05-1803, ovl. (80 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 26-04-1884, tr. (resp. 34 en ongeveer 38 jaar oud) [3466] te Sliedrecht [zh] op 01-02-1838 met Adriaan van de Lindt [9462], zn. van Johannis van de Lindt [9463] en Neeltje van Duinen [9464], geb. te Dordrecht [zh] in 1799, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 17-12-1859. 
  4.  Arij van der Tak [3986], geb. te Papendrecht [zh] op 04-09-1804, ovl. (77 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-01-1882, volgt Xab
  5.  Jannigje van der Tak [3975], geb. te Papendrecht [zh] op 29-12-1805, ovl. (28 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-10-1834, volgt Xac
  6.  Maria van der Tak [3982], geb. te Papendrecht [zh] op 23-04-1807, ged. te Papendrecht [zh] op 26-04-1807, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-11-1808. 
  7.  Maaike van der Tak [3983], geb. te Papendrecht [zh] op 20-04-1809, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-03-1875, volgt Xad
  8.  Coenraad van der Tak [3984], geb. te Papendrecht [zh] op 28-03-1811, ged. te Papendrecht [zh] op 07-04-1811, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 13-12-1812. 
  9.  Teuntje van der Tak [3859], geb. te Papendrecht [zh] op 12-03-1813, ovl. (72 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 17-01-1886, volgt Xae
  10.  Cornelis van der Tak [3985], geb. te Papendrecht [zh] op 16-06-1816, ovl. (2 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-09-1818. 

IXaa.  Johannes van der Tak [3856], zn. van Arie Pieters van der Tak [3839] (VIIIm) en Jannigje Cornelisdr Dekker [3846], geb. te Sliedrecht [zh] op 19-12-1778, ged. te Sliedrecht [zh] op 27-12-1778 (getuige: Lena de Jong, huisvrouw van Hannes Stolk), ® WWW, ovl. (69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-03-1848, otr. [1396] te Papendrecht [zh] op 08-12-1804, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud uitgaande van doop) te Papendrecht [zh] op 29-12-1804 met Marrigje Multum [4001], dr. van Jan Multum [4004] en Aagje Muyen [4005], ged. te Hardinxveld [zh] op 16-07-1780, ® WWW, ovl. (57 jaar oud uitgaande van doop) te Papendrecht [zh] op 06-06-1838. 
 .: 
  1.  Jan van der Tak [4006], geb. te Papendrecht [zh] op 15-02-1805, ovl. (29 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21-09-1834, volgt Xaf
  2.  Arie van der Tak [4007], geb. te Papendrecht [zh] op 28-09-1806, ovl. (81 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-02-1888, volgt Xag
  3.  Aagje van der Tak [4008], geb. te Papendrecht [zh] op 30-03-1809, ged. te Papendrecht [zh] op 02-04-1809, ovl. (24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-07-1833. 
  4.  Jannigje van der Tak [4009], geb. te Papendrecht [zh] op 17-11-1811, ged. te Papendrecht [zh] op 24-11-1811, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-07-1813. 
  5.  Koenraad van der Tak [4010], geb. te Papendrecht [zh] op 09-11-1813, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-08-1893, volgt Xah
  6.  Willem van der Tak [4011], geb. te Papendrecht [zh] op 15-01-1816, ovl. (77 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 31-05-1893, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) [1398] te Papendrecht [zh] op 10-08-1839 met Teuna Mens [4012], dr. van Cornelis Mens [4013] en Lysbeth van Es [4014], geb. te Papendrecht [zh] op 09-06-1819, ovl. (80 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 20-08-1899. 
  7.  Teunis van der Tak [4015], geb. te Papendrecht [zh] op 12-08-1819, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-10-1898, volgt Xai
  8.  Jannigje van der Tak [4016], geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1822, ovl. (65 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 13-02-1888, volgt Xaj
  9.  Pleuntje van der Tak [4017], geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1822, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-09-1901, volgt Xak

IXab.  Maria van der Tak [13749], dr. van Arij Arijsz van der Tak [6103] (VIIIp) en Antje van Kralingen [6105], ged. te Hillegersberg [zh] op 20-05-1784 (getuige: Maria van der Tak), werkster, ovl. (58 jaar oud uitgaande van doop) te Naaldwijk [zh] op 31-01-1843, tr. (resp. 21 uitgaande van doop en 25 jaar oud) [5209] te Naaldwijk [zh] op 27-04-1806, (ontb. door overlijden) met Cornelis Dijkshoorn [13750], zn. van Willem Dijkshoorn [13751] en Pieternelletje Barendsdr van der Touw [13752], geb. te Naaldwijk [zh] op 06-08-1780, ovl. (42 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 03-10-1822. 
 .: 
  1.  Willem Dijkshoorn [28343], geb. te Naaldwijk [zh] op 18-09-1806, arbeider, ovl. (87 jaar oud) te Wateringen [zh] op 14-12-1893, tr. [11138], (ontb. door overlijden) met Ariaantje Binnendijk [28354], dr. van Jan Binnendijk [28357] en Catharina Kemmers [28358], geb. te Naaldwijk [zh] op 24-12-1810, ged. te Naaldwijk [zh] op 30-12-1810. 
  2.  Arie Dijkshoorn [28345], geb. te Naaldwijk [zh] op 01-09-1810, vrijwillig jager bij het korps van den heer van Dam, ovl. (85 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 31-08-1896, tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) [11133] te Naaldwijk [zh] op 31-01-1835, (ontb. door overlijden) met Jacoba Kroesbeek [28346], dr. van Cornelis Kroesbeek [28347] en Susanna Helena Molenkamp [28348], geb. te Loosduinen [zh] in 1814. 
  3.  Pieter Dijkshoorn [13753], geb. te Naaldwijk [zh] op 04-03-1813, ovl. (79 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 20-12-1892, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (1) [5211] te Naaldwijk [zh] op 17-01-1835 met Gesina Hendrica Kroesbeek [13754], dr. van Cornelis Kroesbeek [28347] en Susanna Helena Molenkamp [28348], geb. te Monster [zh] op 07-11-1810, ovl. (47 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 20-09-1858. tr. (resp. 46 en 30 jaar oud) (2) [5212] te Naaldwijk [zh] op 07-05-1859 met Janna Schrevelius [13755], dr. van Dirk Schrevelius [28355] en Josima van Spronsen [28356], geb. te Monster [zh] op 30-09-1828, ovl. (31 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 04-04-1860. tr. (resp. 47 en 27 jaar oud) (3) [5213] te Naaldwijk [zh] op 01-09-1860 met Jannetje van der Smient [13756], dr. van Cornelis van der Smient [28349] en Elizabeth IJzerman [28350], geb. te Naaldwijk [zh] op 11-06-1833, ovl. (76 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 03-03-1910. 
  4.  Adrianus (Janis) Dijkshoorn [28344], geb. te Naaldwijk [zh] op 02-05-1819, schippersknecht. 

IXac.  Adriana (Janna) van der Tak [15543], dr. van Lourens van der Tak [12195] (VIIIr) en Marrigje Vink [12225], ged. te Alphen a [zh] op 12-02-1790, Boomkweekster, ®, ovl. (58 jaar oud uitgaande van doop) te Boskoop [zh] op 20-02-1848, otr. [5859] te Boskoop [zh] op 17-11-1810, tr. (resp. 20 uitgaande van doop en 25 jaar oud uitgaande van doop) te Boskoop [zh] op 05-12-1810 met Martinus Loef [15544], zn. van Cornelis Loeff [15545] en Neeltje van Winden [15546], ged. te Boskoop [zh] op 05-06-1785, boomkweker, ®, ovl. (43 jaar oud uitgaande van doop) te Boskoop [zh] op 29-04-1829. 
 .: 
  1.  Margje Loeff [15547], geb. te Boskoop [zh] op 22-02-1814, ®, tr. (36 jaar oud) [5867] te Boskoop [zh] op 10-05-1850 met Jacobus van Gent [15563], zn. van Jan van Gent [15564] en Lena Verzijde [15565]
  2.  Neeltje Loef [15548], geb. te Boskoop [zh] op 19-08-1816, ovl. (27 dagen oud) te Boskoop [zh] op 15-09-1816. 
  3.  Neeltje Loef [15550], geb. te Boskoop [zh] op 02-05-1818, ®, ovl. (1 jaar oud) te Boskoop [zh] op 29-05-1819. 
  4.  Neeltje Loef [15549], geb. te Boskoop [zh] op 06-05-1820, ®, ovl. (85 jaar oud) te Boskoop [zh] op 03-04-1906, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) [5863] te Boskoop [zh] op 19-05-1848 met Jan Vermeulen [15557], zn. van Hendrik Vermeulen [15558] en Petronella van Wilgen [15559], geb. te Boskoop [zh] op 28-04-1825. 
  5.  Louwrens Loef [15551], geb. te Boskoop [zh] op 09-04-1822, ®. 
  6.  Arij Loef [15552], geb. te Boskoop [zh] op 20-11-1823, ®, ovl. (79 jaar oud) te Boskoop [zh] op 14-09-1903, tr. (24 jaar oud) (1) [5865] te Boskoop [zh] op 08-06-1848 met Trijntje van Kleef [15560], dr. van Maarten van Kleef [15561] en Neeltje Heij [15562]. tr. (resp. 43 en ongeveer 29 jaar oud) (2) [5861] te Capelle aan den IJssel [zh] op 21-11-1866 met Antje Kalkman [15554], dr. van Jan Kalkman [15555] en Antje de Vries [15556], geb. te Capelle aan den IJssel [zh] in 1837. 
  7.  Cornelis Loef [15553], geb. te Boskoop [zh] op 17-01-1829, ®, ovl. (26 jaar oud) te Boskoop [zh] op 09-09-1855. 

IXad.  Arij Laurens van der Tak [12229], zn. van Lourens van der Tak [12195] (VIIIr) en Marrigje Vink [12225], geb. te Alphen [zh] op 23-12-1797, ged. te Alphen [zh] op 24-12-1797, kleermaker, ®, ovl. (34 jaar oud) te Boskoop [zh] op 01-02-1832, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (1) [4650] te Boskoop [zh] op 23-02-1825 met Grietje Heemskerk [12233], dr. van Cornelis Heemskerk [12234] en Marijtje Guldemond [12235], geb. te Boskoop [zh] op 03-04-1801, ovl. (29 jaar oud) te Boskoop [zh] op 27-08-1830. 
 .: 
  1.  Margaretha van der Tak [12244], geb. te Boskoop [zh] op 29-12-1828, ®, ovl. (5 maanden oud) te Boskoop [zh] op 03-06-1829. 
  Arij Laurens van der Tak [12229], tr. (resp. 33 en 29 jaar oud) (2) [4649] te Boskoop [zh] op 11-05-1831 met Johanna Moenen [12232], dr. van Pieter Moenen [12245] en Marijtje Marink [12246], geb. te Alphen [zh] op 01-05-1802. 
 .: 
  1.  Adriana Johanna van der Tak [12236], geb. te Boskoop [zh] op 19-03-1832, ovl. (9 maanden oud) te Boskoop [zh] op 09-01-1833. 
  Johanna Moenen [12232], dr. van Pieter Moenen [12245] en Marijtje Marink [12246], tr. (resp. 34 en ongeveer 33 jaar oud) (2) [4659] te Schipluiden [zh] op 10-05-1836 met Leonardus Johannis Lambertus van Neck [12247], zn. van Jan van Neck [12248] en Hestrea Lamberdina Maubru [12249], geb. te Nederhemert [ge] in 1802. 

IXae.  Pieter Gerardus van der Tak [6062], zn. van Bonefacius van der Tak [4266] (VIIIt) en Christina (Korstina) Visser [4267], geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1792, ged. te 's Gravenhage [zh] Nieuwe kerk op 17-05-1792, kastelein herbergier, ®, ovl. (76 jaar oud) te Katwijk aan Zee [zh] op 31-07-1868, otr. [2152] te Rotterdam [zh] op 31-12-1820, tr. (resp. 28 en 32 jaar oud uitgaande van doop) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 10-01-1821, (ontb. door overlijden) met Anna Catrina Scheffer [6063], dr. van Johan Willem Scheffer [10549] en Ariaantje Uijtenbroek [10550], ged. te Hillegersberg [zh] op 04-01-1789 (getuige: Francijntje van Meereveld), ®, ovl. (73 jaar oud uitgaande van doop) te Katwijk aan Zee [zh] op 24-01-1862. 
 .: 
  1.  Christina van der Tak [10551], geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-04-1822, volgt Xal
  2.  Johanna Wilhelmina van der Tak [10552], geb. te 's Gravenhage [zh] op 26-03-1824, ovl. (hoogstens 95 jaar oud) voor 1919, volgt Xam

IXaf.  Gerardus Pieter van der Tak [4656], zn. van Bonefacius van der Tak [4266] (VIIIt) en Christina (Korstina) Visser [4267], ged. te 's Gravenhage [zh] op 25-07-1795, werkman, winkelier,in 1820 Portier aan de Koepoort,in 1821 pachter vd Koepoort, in 1823 Gabelgaarder (gabel =tolhuis), ®, ovl. (77 jaar oud uitgaande van doop) te Rijnsburg [zh] op 27-10-1872, tr. (resp. 18 uitgaande van doop en 22 jaar oud) [1635] (Burgerlijke Stand) te Voorschoten [zh] op 04-12-1813 met Petronella Cornelia van der Meulen [4657], dr. van Adrianus (Johannes) van der Meulen [6958] en Elisabeth Bresler [6959], geb. te Leiden [zh] op 30-11-1791, ged. te Leiden [zh] op 30-11-1791 (getuige: Pieternella Mes), ovl. (55 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-01-1847. 
 .: 
  1.  Christinus Bonifacius (Tinus) van der Tak [4658], geb. te Voorschoten [zh] op 12-08-1814, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-08-1878, volgt Xan
  2.  Levenloos geboren kindje van der Tak [15513], geb. en ovl. te Leiden [zh] op 28-10-1815. 
  3.  Adrianus Hendrikus (Janus) van der Tak [6960], geb. te Leiden [zh] op 20-11-1816, Kunstschilder, ®, ovl. (80 jaar oud) te Leiden [zh] op 31-03-1897. 
  4.  Pieter Gerardus van der Tak [6961], geb. te Leiden [zh] op 03-01-1818, Bij geboorte en overlijden: Adresgegevens Steenstraat, wijk 5, no. 30, ovl. (2 maanden oud) te Leiden [zh] op 11-03-1818. 
  5.  Elisabeth Georgina Henriette (Betje) van der Tak [6962], geb. te Leiden [zh] op 03-06-1819, Bij geboorte: Leiden, Steenschuur, Wijk 2 No. 41, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem [nh] op 05-01-1887. 
  6.  Cornelia Gerardina Petronella (Keetje) van der Tak [6963], geb. te Leiden [zh] Adresgegevens Leiden, het huis aan de Koepoort op 22-06-1820, ovl. (39 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 23-05-1860. 
  7.  Johanna Maria (Mietje) van der Tak [5200], geb. te Leiden [zh] op 29-06-1821, ovl. (62 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 07-04-1884, volgt Xao
  8.  Christinus Elisabertus van der Tak [6964], geb. te Leiden [zh] op 13-08-1822, ovl. (4 weken oud) te Leiden [zh] op 10-09-1822. 
  9.  Christines Johannes (Chris) van der Tak [4668], geb. te Voorschoten [zh] op 19-11-1823, volgt Xap

IXag.  Johanna Maria van der Tak [31042], dr. van Bonefacius van der Tak [4266] (VIIIt) en Christina (Korstina) Visser [4267], geb. te 's-Gravenhage [zh] op 04-02-1798, ged. Nederlands Hervormd te 's-Gravenhage [zh] Kloosterkerk op 25-02-1798, boekverkoper, ®, 
 Zij krijgt: 
  1.  Casper Johannes van der Tak [35789], geb. te Amsterdam [nh] op 08-12-1822, ®, ovl. (31 dagen oud) te Amsterdam [nh] op 08-01-1823. 
  Johanna Maria van der Tak [31042], otr. [14093] te Amsterdam [nh] op 27-03-1823, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud uitgaande van doop) te Amsterdam [nh] op 28-05-1823
Amsterdam, 28 mei 1823, aktenummer Reg.1 fol. 171
met Johann Caspar Boeker [35786], zn. van Johann Diedrich Boeker [35798] en Elisabeth Vogt [35799], ged. Evangelisch Luthers te Dortmund [Duitsland] Gemeente St Petrus op 26-08-1792 (getuige: Johann Eberhard Vogt, genaamd Exter; Herman Caspar Diederich Scholte; Johanna Maria Isabelle Hasenkamp), broodbakkersknecht; boekverkoper, ®. 
 .: 
  1.  Dirk Johan Boeker [35787], geb. te Amsterdam [nh] een v een tweeling op 12-08-1824, Evangelisch Luthers, kruier. 
  2.  Diederik Johan Boeker [35788], geb. te Amsterdam [nh] een v een tweeling op 12-08-1824, Evangelisch Luthers, kruier. 
  3.  Christina Elisabeth Boeker [35790], geb. te Amsterdam [nh] op 03-06-1830, winkelierster, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) (1) [14095] te Amsterdam [nh] op 19-03-1851 Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk
Amsterdam, 19 maart 1851, aktenummer Reg.2 fol. 96v
, (ontb. door overlijden) met Cornelis van Kesteren [35791], zn. van Gerrit van Kesteren [35792] en Maria Hendrika Knapmeijer [35793], geb. te Amsterdam [nh] op 13-01-1825. tr. (resp. 45 en 56 jaar oud) (2) [14097] te Amsterdam [nh] op 20-04-1876 Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk
Amsterdam, 20 april 1876, aktenummer Reg.4 fol. 17
met Jan Hendrik Muller [35794], zn. van Jacobus Johannes Muller [35795] en Gesina Wilhelmina Numan [35796], geb. te Amsterdam [nh] op 06-03-1820. 

IXah.  Alida van der Tak [10444], dr. van Bonefacius van der Tak [4266] (VIIIt) en Christina (Korstina) Visser [4267], geb. te 's Gravenhage [zh] op 31-08-1800, ged. te 's Gravenhage [zh] op 07-09-1800, ®, ovl. (64 jaar oud) te Leiden [zh] op 15-11-1864, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) [3932] te Leiden [zh] op 08-06-1826 met Johannes (Jan) Groen [10445], zn. van Benjamin Groen [10446] en Neeltje van Rijn [10447], geb. te Leiden [zh] op 23-12-1797, ged. te Leiden [zh] op 28-12-1797, Horlogemakersknecht en naderhand Oppasser, ®, ovl. (49 jaar oud) te Leiden [zh] op 15-03-1847. 
 .: 
  1.  Neeltje (Cornelia) Groen [10448], geb. te Leiden [zh] op 01-11-1827, Dienstbode, ®, ovl. (22 jaar oud) te Leiden [zh] op 24-12-1849. 
  2.  Jan Groen [10449], geb. te Leiden [zh] op 09-07-1829, koffiehuisknecht, ®, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) [5902] te Leiden [zh] op 03-12-1856 met Catharina van der Weyden [15632], dr. van Engel van der Weyden [15633] en Johanna Bonnet [15634], geb. te Leiden [zh] op 23-12-1830, Fabriekswerkster. 
  3.  Christinus Bonifacius Groen [10450], geb. te Leiden [zh] op 27-07-1832, ®, jong overleden (5 maanden oud) te Leiden [zh] op 15-01-1833. 
  4.  Immetje Wilhemina Groen [10451], geb. te Leiden [zh] op 27-04-1838, ®, tr. (resp. 20 en ongeveer 24 jaar oud) [5905] te Leiden [zh] op 10-11-1858 met Gerrit van den Nieuwendijk [15637], zn. van Gerrit van den Nieuwendijk [15638] en Johanna van der Meer [15639], geb. te Leiden [zh] in 1834, Schippersknecht. 

IXai.  Emmetje Wilhelmina van der Tak [4268], dr. van Bonefacius van der Tak [4266] (VIIIt) en Christina (Korstina) Visser [4267], ged. te Voorschoten [zh] op 08-02-1802, ®, ovl. (78 jaar oud uitgaande van doop) te Oegstgeest [zh] op 24-10-1880, otr. (1) [1840] te Broek in Waterland [nh] op 09-11-1823, tr. (resp. 21 uitgaande van doop en 25 jaar oud) te Broek in Waterland [nh] op 23-11-1823 met Cornelis de Groot [5160], zn. van Jan de Groot [5161] en Trijntje Ploeger [5162], geb. te Broek in Waterland [nh] op 27-07-1798, ged. te Broek in Waterland [nh] op 29-07-1798, timmerman, ®. 
 .: 
  1.  Jan de Groot [8766], geb. te Broek in Waterland [nh] op 08-11-1824, koopman; winkelier in Katwijk aan de Rijn, ®. 
  Emmetje Wilhelmina van der Tak [4268], tr. (resp. 58 uitgaande van doop en 69 jaar oud) (2) [3173] te Katwijk a/d Rijn [zh] op 31-05-1860 met Jan Frederik Akkerboom [8767], zn. van Dirk Reins Akkerboom [8768] en Louiza Geerlings [8769], geb. te Harlingen [fr] op 07-11-1790, bediende, ®, ovl. (86 jaar oud) te Leiden [zh] op 22-08-1877. 
  Jan Frederik Akkerboom [8767], zn. van Dirk Reins Akkerboom [8768] en Louiza Geerlings [8769], tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) (1) [5907] te 's Gravenhage [zh] op 07-11-1821, (ontb. door overlijden) met Catrina (Kaatje) van Putte [15640], dr. van Pieter van Putte [28633] en Catrina van den Dop [28634], geb. te Leiden [zh] op 26-04-1789, ged. te Leiden [zh] op 29-04-1789, dienstbode, ovl. (70 jaar oud) te Leiden [zh] op 27-01-1860. 
 .: 
  1.  Jan Frederik Akkerboom [30413], geb. te 's-Gravendeel [zh] in 1823, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-10-1915, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) [11958] te Harlingen [fr] op 08-11-1849 met Trijntje Wijnalda [30414], dr. van Laas Wijnalda [30419] en Tetje Dirks Akkerboom [30420], geb. te Harlingen [fr] in 1827. 
  2.  Louisa Catharina Akkerboom [30415], geb. te 's-Gravendeel [zh] in 1824, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 25 jaar oud) [11959] te Edam op 10-05-1843 met Gerard Cornelis Schreuder [30416], zn. van Jan Schreuder [30417] en Guurtje Boombaar [30418], geb. te Krommenie [nh] in 1817, apotheker. 

IXaj.  Cornelis van der Tak [4269], zn. van Bonefacius van der Tak [4266] (VIIIt) en Christina (Korstina) Visser [4267], geb. te Voorschoten [zh] op 17-10-1805, ®, Veroordeeld voor landloperij gepleegd onder verzachtende omstandigheden. 5 dagen cel en dan naar het bedelaarsgesticht op 20-12-1854, ovl. (50 jaar oud) te Veenhuizen [dr] op 29-10-1855, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) [1490] (Burgerlijke Stand) te Zegwaard [zh] op 14-02-1828 met Margaretha (Grietje) Berkelaar [4270], dr. van Cornelis Berkelaar [10452] en Sijsje van den Berg [10453], geb. te Wilsveen [zh] op 26-10-1806, ovl. (51 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 03-03-1858. 
 .: 
  1.  Bonefaas van der Tak [4271], geb. te Zegwaard [zh] op 06-05-1830, ®, ovl. (9 maanden oud) te Zegwaard [zh] op 19-02-1831. 
  2.  Johanna van der Tak [4272], geb. te Zegwaard [zh] op 22-08-1831, ovl. (58 jaar oud) te Zegwaard [zh] op 27-04-1890, volgt Xaq
  3.  Levenloos geboren zoon van der Tak [4273], geb. te Zegwaard [zh] op 08-09-1833. 
  4.  Cornelis van der Tak [4274], geb. te Zegwaard [zh] op 16-09-1834, ovl. (10 maanden oud) te Zoetermeer [zh] op 21-07-1835. 
  5.  Elisabeth van der Tak [4275], geb. te Zoetermeer [zh] op 28-04-1836, ovl. (1 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 04-06-1837. 
  6.  Cornelis van der Tak [4276], geb. te Zoetermeer [zh] op 05-12-1837, ovl. (5 dagen oud) te Zoetermeer [zh] op 10-12-1837. 
  7.  Klaas van der Tak [4277], geb. te Zoetermeer [zh] op 05-12-1837, ovl. (één dag oud) te Zoetermeer [zh] op 06-12-1837. 
  8.  Elisabeth van der Tak [15400], geb. te Zegwaard [zh] op 24-05-1839, ovl. (12 jaar oud) te Zegwaard [zh] op 29-08-1851. 
  9.  Christina van der Tak [15401], geb. te Zegwaard [zh] op 15-11-1842, ovl. (1 jaar oud) te Zegwaard [zh] op 25-09-1844. 
  10.  Cornelia van der Tak [4280], geb. te Zegwaard [zh] op 20-08-1844, ovl. (35 jaar oud) te Ter Aar [zh] op 02-11-1879, volgt Xar
  11.  Christina van der Tak [4281], geb. te Zegwaard [zh] op 14-02-1846, ovl. (1 jaar oud) te Zegwaard [zh] op 20-03-1847. 
  Margaretha (Grietje) Berkelaar [4270], dr. van Cornelis Berkelaar [10452] en Sijsje van den Berg [10453], tr. (resp. 49 en ongeveer 48 jaar oud) (2) [5796] te Zoetermeer [zh] op 25-10-1856 met Jacobus Rijlaarsdam [15402], zn. van Pieter Rijlaarsdam [15403] en Pieternella Bloklander [15404], geb. te Stompwijk [zh] in 1808, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 01-12-1873. 

IXak.  Amorensia Johanna (Johanna) van der Tak [13789], dr. van Bonefacius van der Tak [4266] (VIIIt) en Johanna Eggink [4690], geb. te Schellinkhout [nh] op 19-01-1816, ged. te Wijdenes [nh] op 28-01-1816, naaister / schoonmaakster, ®, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-05-1864, 
 Zij krijgt: 
  1.  Willemina Johanna van der Tak [27239], geb. te Amsterdam [nh] op 04-01-1835, ovl. (57 jaar oud) te Bloemendaal [nh] op 04-01-1892, volgt Xas
  Amorensia Johanna (Johanna) van der Tak [13789], tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) [5240] te Amsterdam [nh] op 07-02-1838 met Willem Mark [13812], zn. van Willem Marcus Mark [27607] en Agnes (Naatje) Sturlaar [27608], geb. te Amsterdam [nh] op 10-07-1813, Rooms Katholiek, sjouwer / kuipersknecht, ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam [nh] in het Binnengasthuis overleden na een opname van 32 dagen op 21-06-1867. 
 .: 
  1.  Willem Johannes Mark [14683], geb. te Amsterdam [nh] geboren aan de trompettersteeg op 07-12-1839. 
  2.  Johannes Mark [14684], geb. te Amsterdam [nh] geboren aan de trompettersteeg op 24-01-1842. 
  3.  Elisabeth Mark [14685], geb. te Amsterdam [nh] geboren aan de St. Anna Dwarsstraat op 23-01-1844, werkster, tr. (resp. 27 en ongeveer 31 jaar oud) [10842] te Amsterdam [nh] op 11-10-1871 met Hermanus Frevel [27609], zn. van Fredrik Willem Frevel [27610] en Johanna Helena Jettens [27611], geb. te Amsterdam [nh] in 1840, sjouwerman. 
  4.  Willem Mark [14686], geb. te Amsterdam [nh] geboren aan de Botermarkt op 23-12-1846, ovl. (3 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 10-04-1847. 

IXal.  Pieter van der Tak [5980], zn. van Jacobus van der Tak [4283] (VIIIv) en Johanna Overstraaten [5978], geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-04-1806, ged. te 's Gravenhage [zh] op 20-04-1806, ® WWW, ovl. (78 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 26-01-1885, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) [2116] (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 05-05-1830 met Sara Elizabeth Petronella Leijh [5983], dr. van Johannes Valentijn Leijh [5984] en Sara Ros [5985], geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-04-1801, ged. te 's Gravenhage [zh] op 19-04-1801 (getuige: Elizabeth Koenart), ® WWW, ovl. (90 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-07-1891. 
 .: 
  1.  Jacobus van der Tak [5989], geb. te 's Gravenhage [zh] op 29-04-1831, ovl. (69 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-05-1900, volgt Xat
  2.  Elisabeth Sara van der Tak [5990], geb. te 's Gravenhage [zh] op 31-03-1833, ovl. (97 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 16-10-1930. 
  3.  Johanna (Jansje) van der Tak [15595], geb. te 's Gravenhage [zh] in 1834, ®, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-12-1912. 
  4.  Pieter van der Tak [5991], geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-07-1836, ® WWW, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-12-1886. 
  5.  Willem Martinus van der Tak [5992], geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-07-1838, ovl. (60 jaar oud) te Baarn [ut] op 03-06-1899, volgt Xau
  6.  Frederika Alida van der Tak [5993], geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-04-1840, ovl. (75 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-02-1916. 
  7.  Maria van der Tak [15596], geb. te 's Gravenhage [zh] in 1842, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-02-1916. 
  8.  Thomas van der Tak [5994], geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-10-1843, ® WWW, jong overleden (3 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 14-02-1844. 
  9.  Thomas van der Tak [5995], geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-05-1845, ovl. (79 jaar oud) te Nantes [Frankrijk] op 08-09-1924. 
  10.  Carolina Theodora van der Tak [5996], geb. te 's Gravenhage [zh] op 13-10-1848, ®WWW, jong overleden (2 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-10-1850. 

IXam.  Martinus Johannes van der Tak [5981], zn. van Jacobus van der Tak [4283] (VIIIv) en Johanna Overstraaten [5978], geb. te 's Gravenhage [zh] op 24-04-1811, ged. te 's Gravenhage [zh] Grote kerk op 28-04-1811, Kleermaker, ®WWW, ovl. (46 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-12-1857, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) [2118] (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 01-04-1840 (getuigen: Willem George Johannes Leijh 42 jr schoenmaker en Willem Frederik Adolph manderfeldt 45 jr juwelier en Wilhelm Schmidt 43 jr kleermaker en Pieter van der Tak 33 jr winkelier) met Anna Maria Elisabeth Manderfeldt [5986], dr. van Johan Jacob Manderfeldt [5987] en Hendrica Emmerentia Eggink [5988], geb. te 's Gravenhage [zh] op 19-08-1809, ged. te 's Gravenhage [zh] Hoogduitse kerk op 27-08-1809, ® WWW, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-12-1887. 
 .: 
  1.  Johanna van der Tak [10163], geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-01-1841, ®, Onder curatele geplaatst te 's Gravenhage [zh] op 15-03-1892, ovl. (76 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 26-04-1917. 
  2.  Cornelia Maria van der Tak [6006], geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-03-1848, ovl. (82 jaar oud) te Utrecht [ut] op 17-08-1930, volgt Xav

IXan.  Cornelia Jans van der Tak [5903], dr. van Jan van der Tak [4284] (VIIIw) en Alida Carolina Kicherer [5900], geb. te 's Gravenhage [zh] in 1801, ged. te 's Gravenhage [zh], ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Sint Anna Parochie [nh] op 24-12-1826, tr. (resp. ongeveer 19 en 26 jaar oud) [2129] (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 27-06-1821 (getuigen: David Dijk Brandts 32 jr geemployeerde en Laurens van der Hegge Zijne 21 jr Chirurgijn en vroedmeester en Jan Pieter van Mansvelt 26 jr geemployeerde), (ontb. door overlijden) met Jacobus Spoelstra [6024], zn. van Bernardus Spoelstra [6025] en Gerritje de Jong [6026], geb. te Oldeboorn, Gemeente Utingeradeel [fr] op 20-08-1794, ged. te Oldeboorn [fr] op 31-08-1794, Huisonderwijzer / Ontvanger der directe Belastingen, ovl. (77 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 25-09-1871. 
 .: 
  1.  Alida Gerardina Anna Elisabeth Spoelstra [9997], geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-10-1822 (getuigen: Carel de Harder 30jr bediende en Johannes Mooijman 30jr Tapper), ovl. (78 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-02-1901. 
  2.  Jan Johannes Bernardus Spoelstra [15718], geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-01-1824, officier van gezondheid 2e kl. Naar Indie, tr. (resp. 33 en 17 jaar oud) [13879] te Banda-Neira, Maluku [Indonesië] RA 1858, 485; CBG, Stamboeken officieren O.I.L. inv. nr. 395, fol. 13 op 08-04-1857 met Geertruida Anthoinetta Lantzius [35222], dr. van Maurits Lantzius [35223] en Johanna Izabella Hoeke [35224], geb. te Banda-Neira, Maluku [Indonesië] op 04-12-1839. 
  3.  Bernardus Spoelstra [9998], geb. te 's Gravenhage [zh] op 17-02-1825, ®, ovl. (3 maanden oud) te St. Annaparochie [fr] op 22-05-1825. 
  Jacobus Spoelstra [6024], zn. van Bernardus Spoelstra [6025] en Gerritje de Jong [6026], tr. (resp. 34 en 41 jaar oud) (2) [2493] te St. Annaparochie [fr] op 05-03-1829 met Albertje Aukes Bakker [9999], dr. van Auke Nolles Bakker [10061] en Trijntje Jacobs [10062], geb. te St. Annaparochie [fr] op 09-03-1787, ged. te St. Annaparochie [fr] op 25-03-1787, ovl. (43 jaar oud) te Het Bildt [fr] op 27-09-1830. 

IXao.  Justina Sophia Carolina Henriette van der Tak [5904], dr. van Jan van der Tak [4284] (VIIIw) en Alida Carolina Kicherer [5900], geb. te 's Gravenhage [zh] op 06-03-1803, ged. te 's Gravenhage [zh] Kloosterkerk op 13-03-1803, ®, ovl. (49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-08-1852, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [2077] (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 25-04-1827, (ontb. door overlijden) met Jacobus Sirks [5910], zn. van Laurens Sirks [5911] en Johanna Ketelaar [5912], geb. te Rotterdam [zh] op 27-12-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 10-02-1805 (getuige: Jacobus Sirks
Hendrina Lin), Zeemtouwer, ®, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-10-1888. 
 .: 
  1.  Laurens Sirks [12647], geb. te Rotterdam [zh] op 16-01-1828, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-06-1902. 
  2.  Jan Sirks [12634], geb. te Rotterdam [zh] op 05-02-1829, ovl. (17 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-04-1846. 
  3.  Alida Carolina Sirks [5913], geb. te Rotterdam [zh] op 12-10-1834, ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-06-1896. 
  4.  Jacobus Sirks [12635], geb. te Rotterdam [zh] op 15-04-1838, overleden op een schip zie overlijdensakte 3801, ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-12-1872. 
  5.  Maria Johanna Agatha Sirks [7565], geb. te Rotterdam [zh] op 11-12-1841. 
  6.  Hendrik Cornelis Sirks [12636], geb. te Rotterdam [zh] op 23-05-1844. 
  7.  Arnoldus Benjamin Sirks [12637], geb. te Rotterdam [zh] op 01-01-1846, ovl. (5 weken oud) te Rotterdam [zh] op 05-02-1846. 
  Jacobus Sirks [5910], zn. van Laurens Sirks [5911] en Johanna Ketelaar [5912], tr. (resp. 49 en 38 jaar oud) (2) [4783] te Brielle [zh] op 25-10-1854 met Marianne Elizabeth Oosthout [12644], dr. van Peter Baltasar Oosthout [12645] en Marianne Elisabeth Renson [12646], geb. te Rotterdam [zh] op 04-12-1815, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-08-1879. 

IXap.  Alida Carolina van der Tak [5905], dr. van Jan van der Tak [4284] (VIIIw) en Alida Carolina Kicherer [5900], geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-01-1805, ovl. (46 jaar oud) te Delft [zh] op 12-11-1851, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) [2133] (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 06-12-1826 met Benjamin van den Doll [6030], zn. van Gerrit van den Doll [6031] en Johanna Helena van Meurs [6032], geb. te Delft [zh] op 18-04-1802, apotheker en drogist. 
 .: 
  1.  Gerardus Leonardus van den Doll [14169], geb. te Delft [zh] op 06-10-1827, ovl. (11 maanden oud) te Delft [zh] op 01-10-1828. 
  2.  Jan van den Doll [14170], geb. te Delft [zh] op 02-02-1829, ovl. (13 jaar oud) te Delft [zh] op 16-04-1842. 
  3.  Benjamin Gerardus van den Doll [14171], geb. te Delft [zh] op 06-02-1835, ovl. (1 jaar oud) te Delft [zh] op 29-05-1836. 
  4.  Anna Susanna van den Doll [14174], geb. te Delft [zh] op 31-03-1840, ovl. (55 jaar oud) te Leiden [zh] op 22-09-1895, tr. [4742] met Frans Louis Wittenrood [12462]
  Benjamin van den Doll [6030], zn. van Gerrit van den Doll [6031] en Johanna Helena van Meurs [6032], tr. (2) [5933] met Wilhelmina Johanna Geertruida Blom [10033], dr. van Cornlis Johannes Blom [10034] en Cornelia Johanna Mansvelt [10035] (zie 0). 

IXaq.  Pieter van der Tak [5906], zn. van Jan van der Tak [4284] (VIIIw) en Alida Carolina Kicherer [5900], geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-11-1806, ged. te 's Gravenhage [zh] op 19-11-1806, ontvanger de directe belastingen, ® WWW, ovl. (68 jaar oud) te Waalwijk [nb] op 12-12-1874, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) [2075] te 's Gravenhage [zh] op 21-03-1838 (getuigen: Adolphus Bierman 55 jr adjunct-commies en Adriaan Constantinus 33 jr geemployeerde en Johan Leenderd heubel 33 jr geemployeerde en Paulus Mansveld 56 jr arrondissementsijker) met Cornelia Petronella Bierman [5907], dr. van Martinus Adrianus Bierman [5908] en Catharina Kracker [5909], geb. te Herwijnen [ge] op 18-08-1815, ® WWW, ovl. (70 jaar oud) te Utrecht [ut] op 13-09-1885. 
 .: 
  1.  Johannis Martinus Marinus Christianus van der Tak [10005], geb. te Giessen-Nieuwkerk [zh] op 26-12-1842, ®, ovl. (6 dagen oud) te Giessen-Nieuwkerk [zh] op 01-01-1843. 

IXar.  Johannes Jacobus van der Tak [7266], zn. van Jan van der Tak [4284] (VIIIw) en Alida Carolina Kicherer [5900], geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-03-1809, ged. te 's Gravenhage [zh] op 26-03-1809, Opzichter, ®, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-10-1857, tr. (resp. 33 en 21 jaar oud) [2598] te Amsterdam [nh] op 10-11-1842 met Frederika Carolina Binnebösz [7267], dr. van Johann Christoph Binnebösz [12752] en Carolina Margaretha Jonghans [12753], geb. te Amsterdam [nh] op 16-06-1821, ®, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23-12-1899. 
 .: 
  1.  Jan van der Tak [7268], geb. te Oegstgeest [zh] op 01-01-1844, ®, ovl. (2 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22-09-1846. 
  2.  Johann Christoph van der Tak [9256], geb. te Haarlem [nh] op 21-08-1845, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-04-1915, volgt Xaw
  3.  Frederika Carolina van der Tak [3589], geb. te 's- Gravenhage [zh] op 23-12-1847, ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-03-1886, volgt Xax
  4.  Susanna Dorothea Cornelia van der Tak [28876], geb. te Amsterdam [nh] op 11-03-1855, adj dir. der vereniging tot opbeuring van boetvaardige gevallen vrouwen, Door dikke mist in Amsterdam is zij in het water terecht gekomen en verdronken. ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-12-1893. 
  Frederika Carolina Binnebösz [7267], dr. van Johann Christoph Binnebösz [12752] en Carolina Margaretha Jonghans [12753], tr. (2) [1356], (ontb. door overlijden) met George Herdes [31957]

IXas.  Anna Susanna van der Tak [6021], dr. van Jan van der Tak [4284] (VIIIw) en Anna Elisabeth Ponger [6020], geb. te 's Gravenhage [zh] op 19-02-1816, ovl. (75 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 02-04-1891, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) [2135] (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 14-06-1843 (getuigen: Jan Andries Blom 25 jr ambtenaar en Willem Johannes Bosboom 52 jr ambtenaar en Jan hagen Hermelink 35 jr rentenier en Lodewijk Carel Pabst 31 jr ambtenaar) met Willem Matthias van den Broek [6033], zn. van Jan Abraham van den Broek [6034] en Adriaantje van de Rovaart [6035], geb. te Middelharnis [zh] op 14-05-1814, Gemeenteontvanger, ovl. (73 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 23-02-1888. 
 .: 
  1.  Jan Abram van den Broek [15685], geb. te Middelharnis [zh] op 03-08-1844, Oostindisch ambtenaar, tr. (resp. 30 en ongeveer 22 jaar oud) [5929] te 's Gravenhage [zh] op 15-07-1875 (getuigen: Christiaan Jan Hagen van den broek 27 jr Koopman en Simon Cornelis Martinus Knappert 36 jr Controleur der Belastingen en Cornelis Kolff 25 jr Koopman en Gaspard Reginald Johannes de Quaij 34 jr Controleur der belastingen) met Emma Lambertina Elizabeth Hanewinckel [15686], dr. van Herman Christiaan Hanewinckel [15687] en Maria Catharina Hubertina Timmers [15688], geb. te Heijen [li] in 1853, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Aalst op 24-06-1918. 
  2.  Christiaan van den Broek [15706], geb. te Middelharnis [zh] op 30-09-1845, ovl. (1 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 06-10-1846. 
  3.  Christiaan Jan Hage van den Broek [15661], geb. te Middelharnis [zh] op 15-08-1847, rentmeester, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) (1) [5920] te Middelharnis [zh] op 13-08-1879, (ontb. door overlijden) met Petronella Sophia van den Broek [15665], dr. van Petrus Cornelis van den Broek [15714] en Geertruida Margaretha Hooijkaas [15715], geb. te Middelharnis [zh] op 05-06-1856, ovl. (43 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 10-01-1900. tr. (resp. 55 en ongeveer 42 jaar oud) (2) [5918] te 's Gravenhage [zh] op 23-01-1903 met Anna Louiza Geertruida Bosboom [15662], dr. van Nicolaas Bosboom [15663] en Louiza Maria Margaretha ten Kate van Loo [15664], geb. in 1860. 
  4.  Anna Elizabeth van den Broek [15707], geb. te Middelharnis [zh] op 26-03-1850, ovl. (68 jaar oud) te Hilversum [nh] op 07-02-1919, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) [5941] te Middelharnis [zh] op 12-06-1872 met Cornelis Kolff [15709], zn. van Gualtherus Constantinus Marius Kolff [15710] en Adriana Hendrika Kolff [15711], geb. te Middelharnis [zh] in 1850. 
  5.  Adriana van den Broek [14166], geb. te Middelharnis [zh] op 02-11-1853, ovl. (72 jaar oud) te Velsen [nh] op 28-08-1926, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) [5372] te Middelharnis [zh] op 17-04-1879 met Willem Anthonie van der Scheer [14167], zn. van Adolph Frederik van der Scheer [15712] en Antoinetta Petronella Verkade [15713], geb. te Vlaardingen [zh] in 1851. 
  6.  Lodewijk Karel van den Broek [15708], geb. te Middelharnis [zh] op 15-02-1856, ovl. (10 maanden oud) te Middelharnis [zh] op 10-01-1857. 

IXat.  Jillis van der Tak [4290], zn. van Bonifacius van der Tak [4287] (VIIIab) en Anna de Ligt [4288], geb. te Rotterdam [zh] op 23-05-1830, Orgelfabrikant, Brand orgelfabriek Hoge Boezem te Rotterdam [zh] in 1912, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-05-1913, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) [1496] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 17-10-1860 met Maria Petronella de Haas [4293], dr. van Johannes Jacobszoon de Haas [5849] en Maria Petronella de Haas [5850], geb. te Rotterdam [zh] op 23-08-1828, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-03-1905. 
 .: 
  1.  Bonefacius van der Tak [4294], geb. te Rotterdam [zh] op 19-12-1861, ®, ovl. (19 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 07-01-1862. 
  2.  Johannes van der Tak [4771], geb. te Rotterdam [zh] op 10-09-1866, ®, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 08-12-1866. 

Generatie X

Xa.  Willem van der Tak [5183], zn. van Pieter van der Tak [5176] (IXb) en Cornelia Stam [5180], geb. te Rotterdam [zh] op 21-10-1798, ged. te Rotterdam [zh] op 28-10-1798, onderwijzer 3e rang, ® WWW, ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-08-1832, otr. [1851] te Rotterdam [zh] op 15-10-1826, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-10-1826 met Jacomina Albertina Tuinzing [5186], dr. van Philippus Tuinzing [5187] en Katharina Willemina de Vletter [5188], geb. te Rotterdam [zh] op 17-10-1800, ged. te Rotterdam [zh] op 23-10-1800 (getuige: Cornelia Chatharina de Vletter), ® WWW, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-03-1867. 
 .: 
  1.  Pieter Cornelis van der Tak [5196], geb. te Rotterdam [zh] op 07-09-1827, ovl. (7 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 30-04-1828. 
  2.  Katharina Willemina van der Tak [5197], geb. te Rotterdam [zh] op 14-10-1828, ® WWW, jong overleden (10 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 02-09-1829. 
  3.  Katharina Willemina van der Tak [5198], geb. te Rotterdam [zh] op 31-03-1830, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-07-1831. 
  4.  Catharina Wilhelmina van der Tak [5199], geb. te Rotterdam [zh] op 13-03-1832, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-08-1833. 

Xb.  Maria Cornelia van der Tak [5185], dr. van Pieter van der Tak [5176] (IXb) en Cornelia Stam [5180], geb. te Rotterdam [zh] op 09-05-1803, ged. te Rotterdam [zh] op 29-05-1803, ® WWW, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-11-1865, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) [1853] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 13-06-1827 met Teunis Keuzenkamp [5189], zn. van Daniel Keuzenkamp [5190] en Maria Vreugdewater [5191], geb. te Delfshaven [zh] op 13-09-1797, kantoorbeambte, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-08-1869. 
 .: 
  1.  Daniel Keuzenkamp [5723], geb. te Rotterdam [zh] op 09-03-1828, ®, jong overleden (7 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-03-1835. 
  2.  Pieter Keuzenkamp [5724], geb. te Rotterdam [zh] op 15-02-1830, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-06-1876. 
  3.  Marie Cornelus Keuzenkamp [5725], geb. te Rotterdam [zh] op 16-06-1832, ovl. (23 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1832. 
  4.  Willem van der Tak [5726], geb. te Rotterdam [zh] op 30-09-1833. 
  5.  Daniel Keuzenkamp [5727], geb. te Rotterdam [zh] op 27-03-1835, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 15-06-1835. 
  6.  Daniel Willem Keuzenkamp [5728], geb. te Rotterdam [zh] op 25-06-1836, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 16-09-1836. 
  7.  Daniel Willem Keuzenkamp [5729], geb. te Rotterdam [zh] op 06-12-1837, ovl. (6 weken oud) te Rotterdam [zh] op 18-01-1838. 
  8.  Willem Keuzenkamp [5730], geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1839, ovl. (31 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 03-04-1839. 
  9.  Willem Keuzenkamp [5731], geb. te Rotterdam [zh] op 05-01-1842, ovl. (18 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-04-1860. 

Xc.  Petronella van der Tak [5014], dr. van Hillebrand van der Tak [4588] (IXd) en Cornelia de Bot [5013], geb. te Rotterdam [zh] op 02-03-1797, ged. te Rotterdam [zh] op 12-03-1797, ®, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-05-1850, 
  Petronella van der Tak [5014], tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [2031] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 20-05-1818 met Simon van Lindt [5732], zn. van Jacob van Lindt [5733] en Sara Brandenburg [5734], geb. te Rotterdam [zh] op 17-02-1795, ged. te Rotterdam [zh] op 19-02-1795, ®, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-01-1843. 
 .: 
  1.  Sara van Lindt [5735], geb. te Rotterdam [zh] op 22-10-1818, ovl. (16 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 07-11-1818. 
  2.  Jacob van Lindt [5736], geb. te Rotterdam [zh] op 22-07-1823, pakhuisknecht, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-11-1874. 
  3.  Hillebrand van Lindt [5737], geb. te Rotterdam [zh] op 12-05-1827, kuipersknecht, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-11-1908. 
  4.  Sara van Lindt [5738], geb. te Rotterdam [zh] op 15-12-1828, ® WWW, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-02-1872, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) (2) [4756] te Rotterdam [zh] op 11-12-1861 met Martinus van Zanten [12552], zn. van Gerrit van Zanten [12553] en Grietje Nieuwstraten [12554], geb. te Vlaardingen [zh] op 05-08-1832, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3651 op 10-08-1915. 
  5.  Cornelis van Lindt [5739], geb. te Rotterdam [zh] op 22-10-1831. 
  6.  Maria van Lindt [5740], geb. te Rotterdam [zh] op 15-01-1834, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-01-1918, tr. (resp. 38 en 42 jaar oud) [6126] te Rotterdam [zh] op 03-01-1873 met Maarten Kloppers [16163], zn. van Hendrik Kloppers [16164] en Geertruide Heer [16165], geb. te Rotterdam [zh] op 29-01-1830, ovl. (54 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-07-1884. 
  7.  Willem van Lindt [5741], geb. te Rotterdam [zh] op 05-07-1837. 

Xd.  Antonie van der Tak [4314], zn. van Willem van der Tak [4312] (IXe) en Johanna (Anna) 't Hoen [4313], geb. te Rotterdam [zh] op 04-06-1802, ged. te Rotterdam [zh] op 13-06-1802, sjouwer, ®, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-04-1872, otr. [1504] te Rotterdam [zh] op 13-08-1826, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 23-08-1826 met Adriana Ernst [4316], dr. van Martinus Willem Ernst [4317] en Sophia Hartman [4318], geb. te Rotterdam [zh] op 14-07-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 29-07-1804, ®, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-07-1874. 
 .: 
  1.  Levenloos geboren dochter van der Tak [5525], geb. te Rotterdam [zh] op 29-10-1826. 
  2.  Johanna van der Tak [5526], geb. te Rotterdam [zh] op 29-10-1826, ovl. (6 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 04-11-1826. 
  3.  Willem van der Tak [5527], geb. te Rotterdam [zh] op 15-11-1828, ® WWW, jong overleden (10 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-05-1839. 
  4.  Martinus Willem van der Tak [5528], geb. te Rotterdam [zh] op 16-01-1830. 
  5.  Antonie van der Tak [5529], geb. te Rotterdam [zh] op 12-03-1833, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-1833. 
  6.  Adriana van der Tak [5530], geb. te Rotterdam [zh] op 12-03-1833, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 11-06-1833. 
  7.  Antonie van der Tak [5531], geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1834, ovl. (88 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 19-07-1922, volgt XIa
  8.  Anna van der Tak [5532], geb. te Rotterdam [zh] op 31-01-1837. 
  9.  Cornelis van der Tak [5533], geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1838, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-05-1840. 
  10.  Levenloos geboren dochter van der Tak [5534], geb. te Rotterdam [zh] op 03-12-1840. 
  11.  Adriana Johanna van der Tak [5535], geb. te Rotterdam [zh] op 03-12-1840, ovl. (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 11-04-1841. 
  12.  Adriana van der Tak [5536], geb. te Rotterdam [zh] op 05-02-1843, ®, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-02-1922, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [1995] te Rotterdam [zh] op 03-04-1867, (gesch. resp. 29 en 28 jaar oud te Rotterdam [zh] op 03-04-1872) met Cornelis Bartholomeus D'hondt [5540], zn. van Ivo D'hondt [5541] en Anna Cornelia van den Kerckhoven [5542], geb. te Oudenbosch [nb] op 06-05-1843, Fabrikant, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-02-1920. 

Xe.  Louwerens (Laurens) van der Tak [6115], zn. van Willem van der Tak [4312] (IXe) en Johanna (Anna) 't Hoen [4313], geb. te Rotterdam [zh] Goudsche weg op 05-03-1806, ged. te Rotterdam [zh] op 11-03-1806 (getuige: Anna van Zeijl), Sjouwer, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-10-1859, relatie [2177] met Neeltje van der Vegt [6116], dr. van Sijtze Rinses van der Vegt [20260] en Bontje Hendriks van der Meulen [20261], geb. te Gorredijk Gem. Opsterland [fr] op 08-05-1806, ged. te Gorredijk Gem. Opsterland [fr] op 08-06-1806, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-03-1884. 
 .: 
  1.  Antje van der Tak [6117], geb. te Rotterdam [zh] op 29-08-1835, ®, ovl. (6 weken oud) te Rotterdam [zh] op 13-10-1835. 
  Neeltje van der Vegt [6116], dr. van Sijtze Rinses van der Vegt [20260] en Bontje Hendriks van der Meulen [20261]
 Zij krijgt: 
  1.  Willem van der Vegt [20262], geb. te Rotterdam [zh] op 07-08-1834, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 03-11-1834. 

Xf.  Gerardus (Gerrit) van der Tak [260], zn. van Pieter van der Tak [33] (IXg) en Petronella Derria [259], geb. te Rotterdam [zh] op 11-03-1808, ged. Rooms Katholiek te Rotterdam [zh] op 17-03-1808, oud ijzer koper, ®, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-02-1882, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) [1507] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 05-06-1833 met Cornelia Polderman [4689], dr. van Jaapje Polderman [5277], geb. te Rotterdam [zh] op 05-09-1813, Nederlands Hervormd, naaister, ®, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-06-1898. 
 .: 
  1.  Pieternella Maria Cornelia Van Ginkel van der Tak [5278], geb. te Rotterdam [zh] op 21-11-1833, ®, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-06-1835. 
  2.  Johannes Van Ginkel van der Tak [5279], geb. te Rotterdam [zh] op 16-02-1836, behanger, ®, ongehuwd overleden (65 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 28-02-1901. 
  3.  Pieternella Maria Cornelia van der Tak [5280], geb. te Rotterdam [zh] op 10-08-1837, ®, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-08-1838. 
  4.  Jakop Gerardus van der Tak [5281], geb. te Rotterdam [zh] op 26-12-1838, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-01-1882, volgt XIb
  5.  Pieternella Cornelia van der Tak [5282], geb. te Rotterdam [zh] op 30-04-1840, ®, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-08-1841. 
  6.  Gerrit van der Tak [5283], geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1842, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-12-1877, volgt XIc
  7.  Pieter van der Tak [5284], geb. te Rotterdam [zh] op 22-12-1843, ®, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-07-1845. 
  8.  Cornelia van der Tak [5287], geb. te Rotterdam [zh] op 07-11-1845, ®, ovl. (3 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-11-1848. 
  9.  Antonius van der Tak [5285], geb. te Rotterdam [zh] op 13-04-1847, ®, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-11-1848. 
  10.  Pieter van der Tak [5286], geb. te Rotterdam [zh] op 25-08-1848, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-07-1908, volgt XId
  11.  Cornelia van der Tak [5288], geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1850, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-09-1906, volgt XIe
  12.  Maria Elizabeth van der Tak [5289], geb. te Rotterdam [zh] op 28-03-1853, ®, ovl. (9 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 25-01-1854. 

Xg.  Pieter van der Tak [262], zn. van Pieter van der Tak [33] (IXg) en Helena (Lena) Meijer [34], geb. te Rotterdam [zh] op 04-07-1819, Kurksnijder, ® WWW, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1866, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [1069] te Rotterdam [zh] op 01-05-1844 met Adriana van Brakel [3172], dr. van Jan van Brakel [4651] en Soetje Wouters [4652], geb. te Rotterdam [zh] op 19-01-1819, Groenteverkoopster, groentenering, ® WWW, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-10-1896. 
 .: 
  1.  Lena Cornelia van der Tak [3596], geb. te Rotterdam [zh] op 19-05-1841, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-05-1927, volgt XIf
  2.  van der Tak [4589], geb. te Rotterdam [zh] circa 1845, ovl. te Rotterdam [zh] op 23-04-1845. 
  3.  van der Tak [4590], geb. te Rotterdam [zh] circa 1846, ovl. te Rotterdam [zh] op 16-02-1846. 
  4.  Nn van der Tak [4591], geb. circa 1847, ovl. op 14-03-1847. 
  5.  Nn van der Tak [4592], geb. te Rotterdam [zh] circa 1848, ovl. te Rotterdam [zh] op 10-02-1848. 
  6.  Alida Adriana van der Tak [3597], geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1849, ovl. (87 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-01-1937, volgt XIg
  7.  Pieter van der Tak [4593], geb. te Rotterdam [zh] circa 1851, ovl. (jonger dan één jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-08-1851 leeftijd 4 maanden en 8 dgn
  8.  Pieter van der Tak [4594], geb. te Rotterdam [zh] op 14-08-1852, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-03-1855. 
  9.  Adriana (Jaantje) van der Tak [3173], geb. te Rotterdam [zh] op 13-06-1855, ®, ovl. (48 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-09-1903, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (1) [1630] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 30-07-1879 akte nr.753 met Adrianus Nickel [4648], zn. van Daniel Thomas Nickel [4649] en Elisabet van der Goes [4650], geb. te Rotterdam [zh] op 20-03-1852, Varensgezel; pakhuisknecht, ®, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-04-1892. tr. (resp. 42 en 41 jaar oud) (2) [1070] te Rotterdam [zh] op 08-12-1897 met Jelles Coljé [3174], zn. van Jelles Coljé [4653] en Jannetje van der Vliet [4654], geb. te Nieuwpoort [zh] op 14-02-1856, timmerman, ®, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-03-1923. 
  10.  van der Tak [4595], geb. te Rotterdam [zh] circa 1859, ovl. te Rotterdam [zh] op 21-07-1859. 
  11.  Hendrika van der Tak [4596], geb. te Rotterdam [zh] op 15-11-1860, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 08-03-1861. 
  12.  Pieter van der Tak [3598], geb. te Rotterdam [zh] op 24-08-1862, ovl. (3 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1866. 

Xh.  Joost Hendrik van der Tak [27], zn. van Pieter van der Tak [33] (IXg) en Helena (Lena) Meijer [34], geb. te Rotterdam [zh] op 14-07-1824, Schoenmaker bij de Zeedienst, ®WWW, ovl. (66 jaar oud) te Veenhuizen (Norg) [dr] op 06-03-1891, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (1) [72] te Rotterdam [zh] op 22-04-1846, (gesch. resp. 50 en 51 jaar oud te Rotterdam [zh] op 22-05-1875 Reden scheiding was overspel van Anna) met Anna Susanna van den Broek [185], dr. van Leendert Johannis van den Broek [312] en Maggeltje van Oort [2857], geb. te Rotterdam [zh] op 24-05-1823, werkster, ®WWW, kinderloos overleden (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-08-1899. 
  Joost Hendrik van der Tak [27], tr. (resp. 50 en 36 jaar oud) (2) [6] te Rotterdam [zh] op 16-06-1875, (ontb. door overlijden) met Grietje van Es [28], dr. van Frank Joan van Es [31] en Elisabeth Boele [32], geb. te Rotterdam [zh] op 12-11-1838, ®WWW, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-05-1897. 
 .: 
  1.  Frank Joan van der Tak [186], geb. te Rotterdam [zh] op 19-08-1875, ®, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-11-1876. 
  2.  Levenloos geboren zoon van der Tak [187], geb. te Rotterdam [zh] op 16-12-1876, ®. 
  3.  Frank Joan van der Tak [25], geb. te Rotterdam [zh] op 28-06-1878, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1943, volgt XIh
  4.  Hendrik Pieter van der Tak [4673], geb. te Rotterdam [zh] op 29-08-1879, ®, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 28-11-1879. 
  5.  Levenloos geboren dochter van der Tak [188], geb. te Rotterdam [zh] op 20-03-1881, ®. 
  6.  Johanna Engelina Helena van der Tak [189], geb. te Rotterdam [zh] op 05-07-1883, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-09-1958, volgt XIi

Xi.  Maria Elisabeth van der Tak [3504], dr. van Hillebrand van der Tak [3502] (IXi) en Agatha Kiebert [3503], geb. te Rotterdam [zh] op 05-12-1794, ged. te Rotterdam [zh] op 11-12-1794, ®, ovl. (26 jaar oud) te Paramaribo [pr, Suriname] op 24-03-1821, 
 Zij krijgt: 
  1.  Marinus Hillebrand van der Tak [9891], geb. te Rotterdam [zh] op 13-05-1818. 
  Maria Elisabeth van der Tak [3504], tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) [2003] te Rotterdam [zh] op 12-10-1820 met Frederik Nicolaas Lutjens [5575], zn. van Fredrik Nicolaas Lutjens [6060] en Rebecca Beth [6061], geb. te Amsterdam [nh] op 25-02-1791, ged. te Amsterdam [nh] Nieuwe zijds kapel op 20-03-1791, kantoorbediende/ koopman, Hij kwam bij zijn huwelijk uit Suriname. 

Xj.  Johanna Catharina van der Tak [3505], dr. van Hillebrand van der Tak [3502] (IXi) en Agatha Kiebert [3503], geb. te Rotterdam [zh] op 10-10-1796, ged. te Rotterdam [zh] op 20-10-1796, ®, ovl. (85 jaar oud) te Lochem [ge] op 28-08-1882, tr. (beiden 34 jaar oud) [1926] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 22-06-1831 met Roelof Reijnier van der Horst [5359], zn. van Ruth (But) van der Horst [5584] en Maria Oppervelt [5585], geb. te Delfshaven [zh] op 18-05-1797, ged. te Delfshaven [zh] op 21-05-1797, ontvanger der Rijksbelastingen, ovl. (60 jaar oud) te Abcoude-Baambrugge [ut] op 27-10-1857. 
 .: 
  1.  Martina Maria van der Horst [9091], geb. te Amersfoort [ut] Aktenummer: 134 op 16-05-1832, ovl. (15 dagen oud) te Amersfoort [ut] Aktenummer: 222 op 31-05-1832. 
  2.  Agatha Johanna Hillegonda Maria van der Horst [9092], geb. te Amersfoort [ut] Aktenummer: 258 op 01-09-1833, ovl. (68 jaar oud) te Lochem [ge] Aktenummer: 82 op 11-11-1901, tr. (resp. 42 en ongeveer 66 jaar oud) [4002] te Zutphen [ge] Aktenummer: 19 op 02-03-1876 met Johannes George Dornseiffe [10603], zn. van G Dornseiffe [10604] en Adriana Donckerts [10605], geb. te Utrecht [ut] in 1809, predikant. 
  3.  Roelof Reinier van der Horst [9093], geb. te Hoogland [ut] op 15-10-1834, ovl. (35 jaar oud) te Utrecht [ut] op 23-01-1870. 
  4.  Hillebrand van der Horst [9094], geb. te Hoogland [ut] Aktenummer: 49 op 31-12-1835, tr. (resp. 35 en 25 jaar oud) [4014] te Maastricht [li] Aktenummer: 0 op 10-05-1871 met Catharina Elisabeth Moonen [10619], dr. van Pieter Joseph Moonen [10620] en Maria Catharina Féron [10621], geb. te Spaubeek [li] op 04-03-1846. 
  5.  Johannes van der Horst [9095], geb. te Hoogland [ut] Aktenummer: 27 op 30-05-1840, ambtenaar, tr. (resp. 41 en ongeveer 52 jaar oud) [4005] te Ruurlo [ge] Aktenummer: 24 op 05-09-1881 met Cornelia Bernardina Frederika de Jong [10607], dr. van Hendrikus Ignatius de Jong [10608] en Johanna Friederika van Dalsum [10609], geb. te Zutphen [ge] in 1829. 

Xk.  Johannes van der Tak [3507], zn. van Hillebrand van der Tak [3502] (IXi) en Agatha Kiebert [3503], geb. te Rotterdam [zh] op 19-11-1800, ged. te Rotterdam [zh] op 14-12-1800 (getuige: I. Kiebert; Johanna Sophia Centgraaff), brander; koopman, ®, ovl. (94 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-03-1895, otr. (beiden 27 jaar oud) [2004] te Rotterdam [zh] op 25-11-1827, tr. met Neeltje Johanna van der Horst [5576], dr. van Ruth (But) van der Horst [5584] en Maria Oppervelt [5585], geb. te Delft [zh] op 26-11-1799, ged. te Delft [zh] op 08-12-1799 (getuige: Anna Charalina Oppervelt), ®, ovl. (81 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 08-04-1881. 
 .: 
  1.  Hillebrand van der Tak [5577], geb. te Delfshaven [zh] op 05-01-1829, ®, ovl. (één dag oud) te Delfshaven [zh] op 06-01-1829. 
  2.  Levenloos geboren zoon van der Tak [5578], geb. te Delfshaven [zh] op 31-12-1829, ®. 
  3.  Hillebrand van der Tak [5588], geb. te Delfshaven [zh] op 19-03-1831, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-07-1900, volgt XIj
  4.  Marinus van der Tak [5579], geb. te Delfshaven [zh] op 06-04-1833, ®, jong overleden (1 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 02-06-1834. 
  5.  Agatha van der Tak [5586], geb. te Delfshaven [zh] op 29-10-1834, ®, ongehuwd en kinderloos overleden (56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-11-1890. 
  6.  Marinus Johannes van der Tak [5580], geb. te Delfshaven [zh] op 28-04-1836, ®, jong overleden (10 maanden oud) te Delfshaven [zh] op 08-03-1837. 
  7.  Nicolaas Theodorus van der Tak [5581], geb. te Delfshaven [zh] op 11-01-1838, ®, jong overleden (2 maanden oud) te Delfshaven [zh] op 15-03-1838. 
  8.  Johannes van der Tak [5582], geb. te Delfshaven [zh] op 26-03-1839, ®, jong overleden (24 dagen oud) te Delfshaven [zh] op 19-04-1839. 
  9.  Neeltje Johanna van der Tak [5583], geb. te Delfshaven [zh] op 17-09-1840, ®, jong overleden (2 maanden oud) te Delfshaven [zh] op 25-11-1840. 
  10.  Johannes van der Tak [5587], geb. te Delfshaven [zh] op 06-11-1841, Koopman; winkelier, ®, In detentie wegns valsheid in geschriften te Hoorn [nh] van 15-03-1880 tot 16-03-1883, ongehuwd en kinderloos overleden (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-02-1899. 

Xl.  Nicolaas Theodorus van der Tak [3509], zn. van Hillebrand van der Tak [3502] (IXi) en Agatha Kiebert [3503], geb. te Rotterdam [zh] op 18-10-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 04-11-1804, Rijksontvanger, ®WWW, ovl. (44 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 09-01-1849, tr. (resp. 32 en 20 jaar oud) [1499] (Burgerlijke Stand) te Ouddorp [zh] op 31-03-1837, (ontb. door overlijden) met Pieternella Adriana van der Kaaij [4297], dr. van Reinier van der Kaaij [4298] en Maria Jacoba Diderika Grinwis [4299], geb. te Goedereede [zh] op 20-11-1816, ovl. (69 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-03-1886. 
 .: 
  1.  Hillebrand van der Tak [10003], geb. te Warmond [zh] op 07-02-1838, ovl. (3 maanden oud) te Warmond [zh] op 09-05-1838. 
  2.  Agatha Jacoba Theodora van der Tak [4300], geb. te Ooltgensplaat [zh] op 13-05-1839, ®WWW, ovl. (72 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-02-1912. 
  3.  Nicolaas Theodorus van der Tak [4301], geb. te Ooltgensplaat [zh] op 05-04-1840, ®, ovl. (9 maanden oud) te Ooltgensplaat [zh] op 09-01-1841. 
  4.  Nicolaas Theodorus (Theo) van der Tak [4302], geb. te Ooltgensplaat [zh] op 03-10-1841, handelsagent, ®WWW, ovl. (68 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 09-03-1910, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) [1501] in 10-1870 met Susanna Antonia Klönne [4306], dr. van Johann Heinrich Klönne [10187] en Maria Magdalena Klaasen [10188], geb. te Amsterdam [nh] op 31-10-1837, ®, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 05-09-1910. 
  5.  Petronella Adriana van der Tak [4303], geb. te Ooltgensplaat [zh] op 21-08-1842, ovl. (13 dagen oud) te Ooltgensplaat [zh] op 03-09-1842. 
  6.  Petronella Adriana van der Tak [4307], geb. te Ooltgensplaat [zh] op 14-09-1843, ®WWW, Onder curatele geplaatst wegens verkwisting. Zij is gedaagd door haar moeder te 's Gravenhage [zh] op 30-10-1871, ovl. (74 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 24-04-1918. 
  7.  Abraham Willem van der Tak [4304], geb. te Ooltgensplaat [zh] op 23-11-1844, Schrijver, ®WWW, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 14-08-1918, tr. (resp. 43 en 40 jaar oud) [2112] (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 16-05-1888 met Isabella Maria Christina Theresia Rijnders [5973], dr. van Willem Ernst Rijnders [5974] en Catharina Isabella Baetens [5975], geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-05-1847, onderwijzeres, ®, ovl. (87 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-09-1934. 
  8.  Jacobus Jerome van der Tak [10006], geb. te Haastrecht [zh] op 07-02-1847, ®WWW, ovl. (2 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 02-04-1849. 
  9.  Bastiana Jacoba Helena van der Tak [4305], geb. te Haastrecht [zh] op 24-09-1848, ovl. (12 dagen oud) te Haastrecht [zh] op 06-10-1848. 
  Pieternella Adriana van der Kaaij [4297], dr. van Reinier van der Kaaij [4298] en Maria Jacoba Diderika Grinwis [4299], tr. (resp. 34 en 54 jaar oud) (2) [3739] te Delft [zh] op 16-04-1851, (ontb. door overlijden) met Simon de Bruijn [10038], zn. van Louwerens de Bruijn [31880] en Catharina Veldhuijsen [31881], geb. te Stompwijk [zh] op 01-09-1796, ged. te Stompwijk [zh] op 03-09-1796 (getuige: Anna de Bruijn), ontvanger van 's Rijks belastingen, ovl. (64 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 14-10-1860. 
 .: 
  1.  Catharina Louise Adriana de Bruijn [26518], geb. te Rijswijk [zh] op 08-11-1856. 

Xm.  Paulus (Paul) van der Tak [3510], zn. van Hillebrand van der Tak [3502] (IXi) en Agatha Kiebert [3503], geb. te Rotterdam [zh] op 20-06-1807, ged. te Rotterdam [zh] op 19-07-1807, Rijksontvanger directe Belastingen, ovl. (50 jaar oud) te Woerden [ut] op 15-05-1858, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) [1186] te Rotterdam [zh] op 22-04-1835 met Sjoukje Groote [3514], dr. van Jan Grote [6064] en Rinske Wopkes van Hoek [6065], geb. te Harlingen [fr] op 31-12-1812, ovl. (51 jaar oud) te Gouda [zh] op 24-01-1864. 
 .: 
  1.  Hillebrand Paulus van der Tak [3515], geb. te Abbenbroek [zh] op 21-04-1836, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-04-1888, volgt XIk
  2.  Jan Willem Frederik van der Tak [3516], geb. te Abbenbroek [zh] op 18-06-1837, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [ut] op 11-02-1922, volgt XIl
  3.  Agatha Johanna Theodora van der Tak [3517], geb. te Abbenbroek [zh] op 19-01-1840, ®, ovl. (53 jaar oud) te Abcoude-Proostdij [ut] op 19-09-1893, tr. (resp. 42 en 63 jaar oud) [2843] te Ransdorp [nh] Aktenummer: 7 op 09-07-1882 met Hillenus Wibbinus Bruins [7969], zn. van Pieter Lukas Bruins [7971] en Dorothea Hendrika van Stralen [7972], geb. te Veendam [gr] op 19-06-1819, predikant, ovl. (74 jaar oud) te Abcoude-Proostdij [ut] op 19-02-1894. 
  4.  Maria van der Tak [3518], geb. te Abbenbroek [zh] op 07-12-1842, volgt XIm
  5.  Johanna Catharina Maria Elizabeth (Katy) van der Tak [3500], geb. te Spijkenisse [zh] op 06-03-1847, ovl. (80 jaar oud) te Colorado Springs, El Paso [co] op 26-05-1927, volgt XIn
  6.  Nicolaas Theodorus van der Tak [3519], geb. te Spijkenisse [zh] op 26-04-1849, 1e Luit. bij het O.I. Leger (1882), gepens. Officier van Ned.-Indië, ®, ovl. (35 jaar oud) te Gastel [nb] op 11-03-1885, otr. [1187] te Alkmaar [nh] op 10-08-1882, tr. (beiden 33 jaar oud) te Alkmaar [nh] Aktenummer: 98 op 24-08-1882 met Philipina Jacoba Korf [3521], dr. van Johannis Korf [7974] en Geesje Dirks [7975], geb. te Nieuwer-Amstel [nh] op 28-06-1849, ®, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 05-03-1926. 
  7.  Jacobus Jerome van der Tak [9105], geb. te Spijkenisse [zh] op 15-04-1851, ®, jong overleden (1 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 13-02-1853. 
  8.  Simon Pieter Adrianus van der Tak [10008], geb. te Alblasserdam [zh] op 14-09-1854, ovl. (10 maanden oud) te Alblasserdam [zh] op 05-08-1855, begr. te Alblasserdam [zh] op 08-08-1855. 

Xn.  Hillegonda Maria Agatha van der Tak [3511], dr. van Hillebrand van der Tak [3502] (IXi) en Agatha Kiebert [3503], geb. te Rotterdam [zh] op 09-06-1809, ged. te Rotterdam [zh] op 02-07-1809, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [ut] op 01-02-1872, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [1836] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 22-04-1835 met Hendrik Arnoud Laan [5153], zn. van Pieter Jan Laan [5154] en Aagje Kaas [5155], geb. te Amersfoort [ut] op 26-01-1808, Predikant in de Nederduitse gemeente Ottoland en Neder Blokland. ®, ovl. (66 jaar oud) te Zeist [ut] op 17-04-1874. 
 .: 
  1.  Pieter Jan Rudolf Laan [5600], geb. te Ottoland [zh] op 27-07-1836, ®, ovl. (52 jaar oud) te Antwerpen [België] op 21-09-1888, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) [3843] te Utrecht [ut] op 24-10-1861 met Jacoba Françoise Elizabeth van Wuijckhuise Nortier [10276], dr. van Isaac van Wuijckhuise Nortier [10277] en Maria Jacoba Geertruida Hennequin [10278], geb. te Sluis [ze] in 1837. 
  2.  Hillebrand Laan [10012], geb. te Ottoland [zh] op 28-09-1837, student theologie, ®, ongehuwd overleden (29 jaar oud) te Utrecht [ut] op 10-04-1867. 
  3.  Diderica Jacoba Agatha Laan [9096], geb. te Amersfoort [ut] op 21-02-1839, ovl. (93 jaar oud) te Oegstgeest [zh] op 08-02-1933, tr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) [3845] te Utrecht [ut] op 27-01-1870 met Johannes Riemens [10279], zn. van Conrad V Riemens [10280] en Cornelia le Sage [10281], geb. te Vlissingen [ze] in 1842. 
  4.  Hendrik Arnoud Laan [9097], geb. te Amersfoort [ut] op 29-09-1840, Ouders wonende te Ottoland, ovl. (23 jaar oud) te Utrecht [ut] op 01-07-1864. 
  5.  Johannes Nicolaas Theodorus Laan [9098], geb. te Amersfoort [ut] op 25-01-1842, Ouders wonende te Ottoland, ovl. (78 jaar oud) te Zeist [ut] op 28-07-1920. 
  6.  Hillegonda Maria Agatha Laan [9099], geb. te Amersfoort [ut] op 30-09-1844, ovl. (23 jaar oud) te Utrecht [ut] op 29-04-1868. 
  7.  Christiaan Livius Laan [9103], geb. te Ottoland [zh] op 13-03-1847, dir.Evangelisatie, ovl. (86 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 01-04-1933, tr. (resp. 34 en 29 jaar oud) (1) [4008] te Middelburg [ze] op 10-11-1881, (ontb. door overlijden) met Emma Elisabeth Carp [10611], dr. van Bernard Hendrik Carp [15292] en Marij Julia Harweij [15293], geb. te Middelburg [ze] op 12-04-1852, ovl. (47 jaar oud) te Hilversum [nh] op 10-05-1899. tr. (resp. 56 en 52 jaar oud) (2) [4007] te Rheden [ge] op 28-10-1903 met Johanna Elisabeth Christiana Mispelblom Beijer [10610], dr. van Bastiaan Adriaan Mispelblom Beijer [10612] en Jacoba Cornelia Molewater [10613], geb. te Rotterdam [zh] op 30-01-1851, ovl. (80 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 10-12-1931. 

Xo.  Geertruij van der Tak [5613], dr. van Willem van der Tak [5563] (IXr) en Gerritje van Es [5609], geb. te Rotterdam [zh] wonende Binnewegt op 08-05-1805, ged. te Rotterdam [zh] op 19-05-1805, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2912 op 19-08-1870, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) [2012] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 28-12-1833 met Gerrit Kok [5618], zn. van Dirk Kok [5619] en Femmetje Lambregts [5620], geb. te Amsterdam [nh] op 06-08-1806, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2413 op 09-10-1850. 
 .: 
  1.  Dirk Kok [5798], geb. te Rotterdam [zh] op 15-11-1828, ® WWW, jong overleden (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 28-03-1829. 
  2.  Dirk Kok [5799], geb. te Rotterdam [zh] op 21-04-1834, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 02-07-1834. 
  3.  Gerritje Kok [5800], geb. te Rotterdam [zh] op 20-10-1835, ovl. (22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-05-1858. 
  4.  Johanna Margaretha Kok [5801], geb. te Rotterdam [zh] op 02-09-1838, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-08-1912, tr. (resp. 28 en 33 jaar oud) (1) [4052] te Rotterdam [zh] akte nr. 908 op 16-08-1867, (ontb. door overlijden) met Hermanus Molier [10682], zn. van Lodewijk Molier [10683] en Anna Cadaar [10684], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 314 op 11-02-1834, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 815 op 26-02-1880. tr. (resp. 42 en 36 jaar oud) (2) [4056] te Rotterdam [zh] akte nr. 637 op 29-06-1881, (ontb. door overlijden) met Nicolaas van Sermondt [10688], zn. van Andries van Sermondt [10689] en Grada Landzedel [10690], geb. te Zaltbommel [ge] op 18-04-1845, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1707 op 30-03-1909. 
  5.  Dirk Kok [5802], geb. te Rotterdam [zh] op 24-08-1841, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-11-1843. 
  6.  Dirk Kok [10691], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2993 op 29-12-1843, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 973 op 22-02-1916. 
  7.  Levenloos geboren zoon Kok [5803], geb. te Rotterdam [zh] op 21-05-1846. 
  8.  Willem Kok [5804], geb. te Rotterdam [zh] op 09-03-1848, Sigarenmaker, ovl. (90 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-01-1939. 

Xp.  Anna van der Tak [5614], dr. van Willem van der Tak [5563] (IXr) en Gerritje van Es [5609], geb. te Rotterdam [zh] op 15-12-1807, ged. te Rotterdam [zh] op 27-12-1807 (getuige: Kniera Hendrieka Minnenbreuker), schoonmaakster, ®, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-12-1885, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) [2018] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 04-01-1837 met Cornelis Christoffel Hugelaar [5627], zn. van Cornelis Christoffel Hugelaar [5789] en Christina Verhoef [5790], geb. te Rotterdam [zh] op 17-11-1811, ovl. (49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-12-1860. 
 .: 
  1.  Christina Hugelaar [5791], geb. te Rotterdam [zh] op 23-05-1835, erkenning door ouders op 04-01-1837, achternaam kind was; van der Tak. ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-02-1923. 
  2.  Anna Hugelaar [5792], geb. te Rotterdam [zh] op 30-09-1837, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-10-1905. 
  3.  Cornelis Christoffel Hugelaar [5793], geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1840, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-09-1841. 
  4.  Jannetje Pietronella Hugelaar [5794], geb. te Rotterdam [zh] op 14-11-1843, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-01-1911. 
  5.  Cornelia Jacoba Hugelaar [5795], geb. te Rotterdam [zh] op 28-12-1845, ovl. (48 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-07-1894, tr. (resp. 47 en 59 jaar oud) (2) [5082] te Rotterdam [zh] op 13-09-1893 met Leendert van den Broek [13471], zn. van Leendert van den Broek [13472] en Maria de Haes [13473], geb. te Rotterdam [zh] op 30-06-1834, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-11-1920. 
  6.  Cornelis Christoffel Hugelaar [5796], geb. te Rotterdam [zh] op 04-07-1848, ovl. (11 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 25-06-1849. 
  7.  Cornelis Christoffel Hugelaar [5797], geb. te Rotterdam [zh] op 18-09-1850, ovl. (55 jaar oud) te Veenhuizen [dr] Aktenummer: 23 op 23-02-1906. 

Xq.  Jakob van der Tak [5615], zn. van Willem van der Tak [5563] (IXr) en Gerritje van Es [5609], geb. te Rotterdam [zh] op 29-09-1810, ged. te Rotterdam [zh] op 14-10-1810, ®, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-08-1876, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) [2014] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 04-01-1837 met Diederika (Dirkje) Oldenburg [5621], dr. van Adolph Oldenburg [5622] en Maria Jesse [5623], geb. te Rotterdam [zh] op 06-03-1815, ®, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-04-1903. 
 .: 
  1.  Gerritje van der Tak [5628], geb. te Rotterdam [zh] op 30-06-1837, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-05-1907. 
  2.  Maria Pieternella van der Tak [5629], geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1839, ®, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-04-1913. 
  3.  Pieternella Johanna van der Tak [5630], geb. te Rotterdam [zh] op 16-06-1842, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-11-1843. 
  4.  Geertrui Cornelia van der Tak [5631], geb. te Rotterdam [zh] op 15-05-1844, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-10-1846. 
  5.  Jacob van der Tak [5632], geb. te Rotterdam [zh] op 29-10-1847, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-10-1849. 
  6.  Diederika van der Tak [5633], geb. te Rotterdam [zh] op 21-06-1850, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-05-1914, volgt XIo
  7.  Jacob van der Tak [5634], geb. te Rotterdam [zh] op 09-02-1853, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-05-1855. 
  8.  Cornelia van der Tak [5635], geb. te Rotterdam [zh] op 25-11-1855, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-07-1937, volgt XIp

Xr.  Willem van der Tak [5617], zn. van Willem van der Tak [5563] (IXr) en Gerritje van Es [5609], geb. te Rotterdam [zh] op 12-03-1821, sjouwer; opperman, ® WWW, ovl. (32 jaar oud) te Rotterdam [zh] In het jaar 1853 heerste er Cholera in Rotterdam op 02-10-1853, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [2016] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 14-02-1849 met Jannetje Graafland [5624], dr. van Leendert Graveland [5625] en Jacoba van Zuijlekom [5626], geb. te Rotterdam [zh] op 07-02-1825, groentenverkoopster, ® WWW, ovl. (28 jaar oud) te Rotterdam [zh] In het jaar 1853 heerste er Cholera in Rotterdam op 20-09-1853. 
 .: 
  1.  Gerritje van der Tak [5639], geb. te Rotterdam [zh] op 13-04-1849, ® WWW, jong overleden (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 12-07-1849. 
  2.  Jacobus van der Tak [5640], geb. te Rotterdam [zh] op 27-07-1850, ® WWW, jong overleden (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 07-10-1850. 
  3.  Willem van der Tak [5641], geb. te Rotterdam [zh] op 31-07-1851, ® WWW, jong overleden (6 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 06-08-1851. 
  4.  Willem Johan van der Tak [5642], geb. te Rotterdam [zh] op 12-08-1852, ® WWW, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] In het jaar 1853 heerste er Cholera in Rotterdam op 18-01-1853. 

Xs.  Barend van der Tak [5518], zn. van Christiaan van der Tak [5512] (IXt) en Martina Smits [5513], geb. te Rotterdam [zh] op 12-04-1821, gruttersknecht, ®, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-09-1903, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) [1990] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 16-08-1848 met Jacoba van der Veer [5519], dr. van Jacobus Didericus van der Veer [5520] en Hendrika Hagedoorn [5521], geb. te Rotterdam [zh] op 10-10-1818, dienstbode; Werkster, ®, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-09-1905. 
 .: 
  1.  Christianus Bernardus van der Tak [5564], geb. te Rotterdam [zh] op 31-08-1849, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-06-1851. 
  2.  Helena Antonetta van der Tak [5565], geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1851, ovl. (90 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-1942, volgt XIq
  3.  Martinus Bernardus Jacobus van der Tak [5566], geb. te Rotterdam [zh] op 11-02-1853, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-03-1854. 
  4.  Jacobus van der Tak [5567], geb. te Rotterdam [zh] op 14-11-1854, ovl. (10 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 02-10-1855. 

Xt.  Maria Willemina van der Tak [5438], dr. van Gerardus (Gerrit) van der Tak [5431] (IXv) en Maria van der Toorn [5432], geb. te Delfshaven [zh] op 05-05-1822, ®, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-01-1896, 
 Zij krijgt: 
  1.  Agatha Wilhelmina van der Tak [10036], geb. te Rotterdam [zh] op 04-05-1844, ®, ovl. (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 22-09-1844. 
  Maria Willemina van der Tak [5438], tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) [1959] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 01-03-1848 met Jan Willem Poelemans [5439], zn. van Jan Wilhelmus Poelemans [5440] en Aagje van Toren [5441], geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1817, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-06-1875. 
 .: 
  1.  Maria Wilhelmina Poelemans [5742], geb. te Rotterdam [zh] op 18-04-1846, akte nr. 1023; erkenning door ouders op 01-03-1848, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-11-1848. 
  2.  Agatha Johanna Carolina Poelemans [5743], geb. te Rotterdam [zh] op 25-11-1848, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-03-1850. 
  3.  Maria Willemina Poelemans [5744], geb. te Rotterdam [zh] op 05-05-1851, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2669 op 11-05-1920. 
  4.  Agatha Poelemans [5745], geb. te Rotterdam [zh] op 25-11-1854, ovl. (12 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-04-1867. 
  5.  Jan Willem Poelemans [5746], geb. te Rotterdam [zh] in 1858, ovl. (ongeveer 16 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 03-04-1859. 
  6.  Willem Martinus Poelemans [5747], geb. te Rotterdam [zh] op 14-04-1861, ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-12-1885. 
  7.  Johanna Christina Poelemans [5748], geb. te Rotterdam [zh] op 19-06-1863, ovl. (86 jaar oud) te Heemstede [nh] op 28-06-1949. 

Xu.  Wouter van der Tak [5446], zn. van Gerardus (Gerrit) van der Tak [5431] (IXv) en Maria van der Toorn [5432], geb. te Delfshaven [zh] op 12-10-1824, kastelein; water en vuurverkoper (1863);bordeelhouder(1869), ®, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-08-1900, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (1) [1963] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 25-11-1846 met Francina Maria van Dalen [5447], dr. van Hubertus van Daalen [5448] en Theodora (Dirkje) Hinkenhof [5449], geb. te Rotterdam [zh] op 10-04-1822, ®, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-10-1862. 
 .: 
  1.  Maria van der Tak [5461], geb. te Rotterdam [zh] op 06-03-1847, ovl. (6 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-09-1853. 
  2.  Dirkje van der Tak [5462], geb. te Rotterdam [zh] op 14-09-1849, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-05-1912, volgt XIr
  3.  Gerardus van der Tak [5463], geb. te Rotterdam [zh] op 08-06-1852, ovl. (78 jaar oud) te Schiedam [zh] op 20-03-1931, volgt XIs
  4.  Huibertus Jacobus van der Tak [5464], geb. te Rotterdam [zh] op 25-10-1854, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-10-1856. 
  5.  Maria Francina van der Tak [5465], geb. te Rotterdam [zh] op 29-04-1857, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-09-1940, volgt XIt
  6.  Huibertus Wouter van der Tak [5466], geb. te Rotterdam [zh] op 23-06-1859, ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-05-1894, volgt XIu
  7.  Wouter van der Tak [5467], geb. te Rotterdam [zh] op 18-06-1862, ovl. (9 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 16-04-1863. 
  Wouter van der Tak [5446], tr. (resp. 38 en 23 jaar oud) (2) [1965] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 31-12-1862, (gesch. resp. 45 en 30 jaar oud te Rotterdam [zh] op 28-01-1870 Reden scheiding: Overspel van de man) met Joanna Sophia Möller [5450], dr. van Daniel Frederik Möller [5451] en Catharina Elisabeth Beekman [5452], geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 16-06-1839, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-09-1916. 
 .: 
  1.  Daniel Frederik van der Tak [5453], geb. te Rotterdam [zh] op 15-10-1863, Varensgezel / café houder / vuurstoker, ®, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-05-1945, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (1) [1967] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 26-10-1887, (gesch. resp. 24 en 28 jaar oud te Rotterdam [zh] op 02-08-1888 Reden: overspel van Daniel) met Gerritje Sonius [5455], dr. van Abraham Sonius [5456] en Goverdina van Gelderen [5457], geb. te Rotterdam [zh] op 07-09-1859, ®, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-01-1928. tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (2) [1969] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 18-07-1894 met Johanna Willemina Stolk [5458], dr. van Teunis Stolk [5459] en Johanna Tuinenburg [5460], geb. te Capelle aan den IJssel [zh] op 11-12-1870, ovl. (94 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-11-1965. 
  2.  Arie van der Tak [5454], geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1866, ovl. (9 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 20-02-1867. 
  3.  Magdalena Catharina Elizabeth van der Tak [28399], geb. te Rotterdam [zh] op 16-08-1868, ® WWW, jong overleden (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 04-01-1869. 
  Joanna Sophia Möller [5450], dr. van Daniel Frederik Möller [5451] en Catharina Elisabeth Beekman [5452], tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) (2) [3761] te Rotterdam [zh] op 27-12-1872, (ontb. door overlijden) met Jan de Vries [10095], zn. van Hendrik de Vries [10097] en Aagje Masereeuw [10098], geb. te Medemblik [nh] op 10-03-1845, ovl. (29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-11-1874. 
 .: 
  1.  Johannes de Vries [10096], geb. te Rotterdam [zh] op 11-04-1872, uitdrager / glazenwasser/ los werkman / ketelbikker, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-08-1925. 
  Joanna Sophia Möller [5450], tr. (beiden 53 jaar oud) (3) [3759] te Rotterdam [zh] akte nr. 1503 op 21-12-1892, (ontb. door overlijden) met Frederik Lustenberger [10092], zn. van Joannes Petrus Fridolin Lustenberger [10093] en Jannetje van Marion [10094], geb. te Brielle [zh] op 13-04-1839, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-06-1894. 

Xv.  Maria van der Tak [5436], dr. van Gerardus (Gerrit) van der Tak [5431] (IXv) en Maria van der Toorn [5432], geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1827, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) [1961] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 04-08-1852 met Jan Bremer [5442], zn. van Johannes Pieter Johannes Breemer [5443] en Maria Margaretha Vuistman (Vuijstman) [5444], geb. te Rotterdam [zh] op 16-08-1824, Overleden als stuurman aan boord van het schip "Belle of Lagos'. ovl. (53 jaar oud) te Duinkerken [België] akte nr. 4116 op 27-07-1878. 
 .: 
  1.  Wilhelmina Maria Bremer [5749], geb. te Rotterdam [zh] op 14-12-1849, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-05-1919. 
  2.  Maria Margaretha Bremer [5750], geb. te Rotterdam [zh] op 10-04-1854, ovl. (72 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 24-10-1926, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [3780] te Rotterdam [zh] op 27-12-1878 met Antonie Engel [10134], zn. van Johan Fredrik Engel [10135] en Johanna Tupker [10136], geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1855, ovl. (71 jaar oud) te Bonn [Duitsland] op 12-05-1926. 
  3.  Jan Bremer [5751], geb. te Rotterdam [zh] op 20-07-1856. 
  4.  Gerardus Bremer [5752], geb. te Rotterdam [zh] in 1858, ovl. (ongeveer 15 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 15-03-1859. 
  5.  Anna Bremer [5753], geb. te Rotterdam [zh] op 10-02-1860, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-01-1937, tr. (resp. 47 en 53 jaar oud) (2) [6261] te Amsterdam [nh] op 16-01-1908 met Reinier Christiaan de Vroom [16462], zn. van Hendrik Christiaan de Vroom [16463] en Hendrika van Bijleveld [16464], geb. te Amsterdam [nh] op 17-09-1854, Machinist, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-10-1930. 
  6.  Hendrika Elizabeth Bremer [5754], geb. te Rotterdam [zh] op 15-06-1864. 
  7.  Adriaan Bremer [5755], geb. te Rotterdam [zh] op 30-04-1866, zeevarende, ovl. te Buenos Aires [Argentinië], begr. Overlijden van Adriaan is onbekend. Hij was in 1927 naar Buenos Aires gegaan
  8.  Johannes Pieter Bremer [5756], geb. te Rotterdam [zh] op 06-07-1868, handelsreiziger / handelaar in chemicalien, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23-04-1949, tr. (resp. 47 en 41 jaar oud) (2) [7639] te 's Gravenhage [zh] op 21-06-1916 met Sophia Nicolina Francisca Mathilda (Sophia) de Vita [19687], dr. van Alexander Raphael Israel de Vita [19688] en Anna Cohen de Boers [19689], geb. te Amsterdam [nh] op 28-02-1875. 

Xw.  Gerritje van der Tak [5838], dr. van Gerardus (Gerrit) van der Tak [5431] (IXv) en Maria van der Toorn [5432], geb. te Rotterdam [zh] op 07-04-1835, tr. (resp. 19 en 27 jaar oud) [2046] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 09-08-1854 met Johan Gustaf Robert Mellbin [5839], zn. van Gustaf Adolph Mellbin [5840] en Catharina Charlotta von Strokich [5841], geb. te Warnhem [Zweden] op 16-11-1826. 
 .: 
  1.  Gustaf Adolf Mellbin [5842], geb. te Rotterdam [zh] op 09-04-1856. 

Xx.  Christiaan van der Tak [11599], zn. van Gerardus (Gerrit) van der Tak [5431] (IXv) en Maria van der Toorn [5432], geb. te Rotterdam [zh] op 05-06-1837, ®, ovl. (58 jaar oud) te Tumbarumba [ns, Australië] op 14-04-1896, tr. [1826] met Mary Ann Wilson [3664], geb. te Bendigo, Greater Bendigo City, Victoria, Australia [Australië] in 1855, ®, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Erskineville, City of Sydney, New South Wales, Aus [Australië] op 29-01-1922, begr. te Rookwood, Cumberland Council, New South Wales, Aus [Australië]. 
 .: 
  1.  Mary Jane Vandertak [3665], geb. in 1874. 
  2.  Henry J Vandertak [3674], geb. in 1876. 
  3.  Isabella (Bell) Vandertak [3668], geb. in 1878. 
  4.  Andrew Vandertak [3672], geb. in 1880, in 1915 vertrokken n Wagga Australie. 
  5.  Charles Vandertak [3669], geb. in 1882, ®, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Temore Shire (New South Wales) [Australië] op 06-01-1971, begr. te Temora, Temora Shire, New South Wales, Australia [Australië]. 
  6.  Margaret Ellen Vandertak [3666], geb. in 1887. 
  7.  Peter Vandertak [3670], geb. in 1890. 
  8.  Eva May (Evaline) Vandertak [3673], geb. in 1891, ®, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op 22-04-1926, begr. te Rookwood, Cumberland Council, New South Wales, Aus [Australië], tr. [15347] met Mc Carthy [38836]
  9.  William Henry Vandertak [3671], geb. te Tumbarumba, Snowy Valleys Council, New South Wales [Australië] op 16-09-1892, ovl. (46 jaar oud) te Auburn, Cumberland Council, New South Wales, Austr [Australië] op 14-12-1938, volgt XIv
  10.  Meatena Daisy (Medina) (Teen) Vandertak [3667], geb. te Tumbarumba, Snowy Valleys Council, New South Wales [Australië] in 1895, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Concord, Canada Bay City, New South Wales, Austral [Australië] op 05-08-1987, volgt XIw
  11.  Ruth Evalyn Vandertak [3675], geb. in 1897. 

Xy.  Arij van der Tak [9552], zn. van Pieter van der Tak [3851] (IXy) en Maria Jacobsdr Verheij [9551], geb. te Papendrecht [zh] op 04-04-1805, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) (1) [3520] te Dordrecht [zh] op 25-05-1830 met Anthonia van Bavel [9553], dr. van Abraham van Bavel [9554] en Ariaantje Zantman [9555], geb. te Dordrecht [zh] in 1806, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Dubbeldam [zh] op 16-04-1856. 
 .: 
  1.  Maria van der Tak [9880], geb. te Dubbeldam [zh] op 16-08-1830, ovl. (2 jaar oud) te Dubbeldam [zh] op 21-10-1832. 
  2.  Abraham van der Tak [9878], geb. te Dubbeldam [zh] op 02-03-1835. 
  3.  Maria van der Tak [9881], geb. te Dubbeldam [zh] op 17-09-1838, ovl. (één dag oud) te Dubbeldam [zh] op 18-09-1838. 
  4.  Levenloos geboren dochter van der Tak [10262], geb. te Dubbeldam [zh] op 15-02-1847. 
  5.  Levenloos geboren dochter van der Tak [10261], geb. te Dubbeldam [zh] op 04-07-1850. 
  Arij van der Tak [9552], tr. (resp. 57 en 40 jaar oud) (2) [3522] te Dordrecht [zh] op 28-01-1863 met Elisabeth Faassen [9556], dr. van Willem Faassen [9557] en Cornelia van Bavel [9558], geb. te Dubbeldam [zh] op 23-06-1822. 

Xz.  Neeltje van der Tak [9562], dr. van Pieter van der Tak [3851] (IXy) en Maria Jacobsdr Verheij [9551], geb. te Papendrecht [zh] op 08-09-1814, ®WWW, ovl. (84 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 06-12-1898, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [3524] te Dordrecht [zh] op 20-11-1839 met Arij Bosman Jansen [9563], zn. van Catharina Elisabeth Jansen [9564], geb. te Gouda [zh] op 03-01-1813 (getuigen: Pieter Jansen 36jr en Arnoldus van Straaten 33 jaar), timmerman; touwslager, ovl. (58 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 26-04-1871. 
 .: 
  1.  Catharina Elizabeth Bosman [9704], geb. te Sliedrecht [zh] op 26-08-1840, tr. (resp. 24 en ongeveer 36 jaar oud) [3605] te Dordrecht [zh] op 23-08-1865 met Johannes de Kok [9705], zn. van Jasper de Kok [9706] en Hendrika Voogels [9707], geb. te Dordrecht [zh] in 1829. 
  2.  Maria Bosman Jansen [9565], geb. te Dordrecht [zh] op 17-02-1843, ovl. (80 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 17-06-1923, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) (1) [3526] te Dordrecht [zh] op 06-09-1865 met Albert Kooij [9566], zn. van Cornelis Kooij [9567] en Elisabeth de Visser [9568], geb. te Dordrecht [zh] in 1842. 
  3.  Pieter Bosman Jansen [9577], geb. te Dordrecht [zh] op 13-05-1845, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) [3532] te Dordrecht [zh] op 26-02-1868 met Johanna Verhoeven [9578], dr. van Elias Verhoeven [9789] en Maria Giphart [9790], geb. te Dordrecht [zh] in 1843. 

Xaa.  Hendrik van der Tak [3903], zn. van Cornelis van der Tak [3852] (IXz) en Adriana van de Graaf [3858], geb. te Papendrecht [zh] op 27-09-1800, ged. te Papendrecht [zh] op 05-10-1800, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 10-10-1865, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [1364] te Papendrecht [zh] op 05-03-1825 met Willemijntje Suijker [3904], dr. van Simon Zuiker [3905] en Jannigje de Bode [3906], geb. te Bleskensgraaf [zh] op 27-09-1803, ged. te Polsbroek [ut] op 02-10-1803, ovl. (87 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-10-1890. 
 .: 
  1.  Adriana van der Tak [3907], geb. te Papendrecht [zh] op 27-12-1825, ovl. (71 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 19-09-1897, volgt XIx
  2.  Jannigje van der Tak [3910], geb. te Papendrecht [zh] op 09-03-1827, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-02-1829. 
  3.  Simon van der Tak [3911], geb. te Papendrecht [zh] op 11-08-1828, ovl. (4 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 30-12-1828. 
  4.  Simon van der Tak [3912], geb. te Papendrecht [zh] op 04-01-1830, ovl. (32 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 31-07-1862. 
  5.  Jannigje van der Tak [3913], geb. te Papendrecht [zh] op 15-04-1832, ovl. (5 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 21-09-1832. 
  6.  Cornelis van der Tak [3914], geb. te Papendrecht [zh] op 29-06-1833, ovl. (3 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-07-1836. 
  7.  Jannigje van der Tak [3915], geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1835, ovl. (82 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-08-1918, volgt XIy
  8.  Cornelis van der Tak [3919], geb. te Papendrecht [zh] op 10-10-1837, ovl. (45 jaar oud) te Overleden in de Rivier de Maas op 06-09-1883, volgt XIz
  9.  Gerrit van der Tak [3920], geb. te Papendrecht [zh] op 22-02-1839, ovl. (64 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-06-1903, volgt XIaa
  10.  Hendrik van der Tak [3921], geb. te Papendrecht [zh] op 06-08-1841, ovl. (7 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-06-1849. 
  11.  Arie van der Tak [3922], geb. te Papendrecht [zh] op 05-04-1844, ovl. (4 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 28-08-1844. 
  12.  Willemijntje van der Tak [3923], geb. te Papendrecht [zh] op 13-08-1848, ovl. (69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-04-1918, volgt XIab

Xab.  Arij van der Tak [3986], zn. van Cornelis van der Tak [3852] (IXz) en Adriana van de Graaf [3858], geb. te Papendrecht [zh] op 04-09-1804, ged. te Papendrecht [zh] op 09-09-1804, arbeider, ovl. (77 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-01-1882, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [1389] te Papendrecht [zh] op 26-11-1829 met Zwaantje Huijsman [3987], dr. van Hendrik Huijsman [3988] en Jannigje Dubbeldam [3989], geb. te Sliedrecht [zh] op 23-11-1806, naaister, ovl. (61 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 04-08-1868. 
 .: 
  1.  Adriana van der Tak [3990], geb. te Papendrecht [zh] op 26-10-1829, ovl. (54 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 13-06-1884, volgt XIac
  2.  Jannigje van der Tak [3994], geb. te Papendrecht [zh] op 01-07-1832, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-09-1833. 
  3.  Hendrik van der Tak [3995], geb. te Papendrecht [zh] op 28-11-1833, ovl. (30 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 28-12-1833. 
  4.  Jannigje van der Tak [3996], geb. te Papendrecht [zh] op 29-07-1835, ovl. (11 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 03-07-1836. 
  5.  Jannigje van der Tak [3997], geb. te Papendrecht [zh] op 21-03-1839, ovl. (75 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-10-1914, volgt XIad
  6.  Hendrika van der Tak [3959], geb. te Papendrecht [zh] op 29-08-1840, ovl. (30 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-05-1871, volgt XIae

Xac.  Jannigje van der Tak [3975], dr. van Cornelis van der Tak [3852] (IXz) en Adriana van de Graaf [3858], geb. te Papendrecht [zh] op 29-12-1805, ged. te Papendrecht [zh] op 05-01-1806, ovl. (28 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-10-1834, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) [1385] te Papendrecht [zh] op 20-07-1832 met Cornelis Muijen [3976], zn. van Pieter Muyen [3977] en Johanna Oks [3978], geb. te Dubbeldam [zh] in 1806. 
 .: 
  1.  Nn Muijen [15318], geb. en ovl. te Papendrecht [zh] op 22-10-1834. 
  Cornelis Muijen [3976], zn. van Pieter Muyen [3977] en Johanna Oks [3978], tr. (resp. ongeveer 33 en 24 jaar oud) (2) [1387] te Papendrecht [zh] op 16-01-1840 met Sija Hartkoren [3979], dr. van Hendrik Hartcoorn [3980] en Neeltje Dubbeldam [3981], geb. te Papendrecht [zh] op 06-04-1815. 

Xad.  Maaike van der Tak [3983], dr. van Cornelis van der Tak [3852] (IXz) en Adriana van de Graaf [3858], geb. te Papendrecht [zh] op 20-04-1809, ged. te Papendrecht [zh] op 30-04-1809, Boeremeid, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-03-1875, 
 Zij krijgt: 
  1.  Mees van der Tak [4080], geb. te Papendrecht [zh] op 05-02-1834, ovl. (40 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-05-1874, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) [1426] te Papendrecht [zh] op 04-05-1861 met Aagje Veth [4081], dr. van Jan Veth [4082] en Berbera Bezemer [4083], geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1837 akte 43, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 20-07-1914 akte 48
  2.  Cornelis van der Tak [4087], geb. te Papendrecht [zh] op 30-09-1837, ovl. (92 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-11-1929, volgt XIaf

Xae.  Teuntje van der Tak [3859], dr. van Cornelis van der Tak [3852] (IXz) en Adriana van de Graaf [3858], geb. te Papendrecht [zh] op 12-03-1813, ovl. (72 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 17-01-1886, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) [1346] te Sliedrecht [zh] op 31-05-1838 met Jacob Bastiaansz van Genderen [3860], zn. van Bastiaan van Genderen [9666] en Marigje Sterrenburg [9667], geb. te Sliedrecht [zh] in 1811. 
 .: 
  1.  Bastiaan van Genderen [9501], geb. te Papendrecht [zh] in 1841, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) (1) [3490] te Sliedrecht [zh] op 16-06-1866 met Annigje van Zon [9502], dr. van Leendert van Zon [9503] en Annigje Boer [9504], geb. te Sliedrecht [zh] in 1839. tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) (2) [3492] te Sliedrecht [zh] op 25-02-1871 met Neeltje Visser [9505], dr. van Kornelis Visser [9506] en Catharina Scherpenburg [9507], geb. te Sliedrecht [zh] in 1846. 
  2.  Marigje van Genderen [9662], geb. te Sliedrecht [zh] in 1845, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) (1) [3582] te Sliedrecht [zh] op 25-11-1865 met Jacob Parel [9663], zn. van Tijs Parel [9664] en Adriana Stabij [9665], geb. te Sliedrecht [zh] in 1841. tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) (2) [3653] te Sliedrecht [zh] op 28-03-1868 met Pieter Bons [9786], zn. van Krijn Bons [9787] en Kornelia van Dongen [9788], geb. te Sliedrecht [zh] in 1841. 
  3.  Adriana van Genderen [9465], geb. te Sliedrecht [zh] in 1850, tr. (resp. ongeveer 23 en 25 jaar oud) [3468] te Sliedrecht [zh] op 07-02-1874 met Adriaan Visser [9466], zn. van Arie Visser [9467] en Willemina Melgers [9468], geb. te Sliedrecht [zh] op 23-10-1848, ovl. (87 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 28-09-1936. 

Xaf.  Jan van der Tak [4006], zn. van Johannes van der Tak [3856] (IXaa) en Marrigje Multum [4001], geb. te Papendrecht [zh] op 15-02-1805, ged. te Papendrecht [zh] op 20-02-1805, ovl. (29 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21-09-1834, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [1468] te Wijngaarden [zh] op 27-11-1828 met Annigje Koppelaar [4197], dr. van Cors Koppelaar [9699] en Maike Grootveld [9700], geb. te Wijngaarden [zh] op 04-03-1807, ovl. (48 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-08-1855. 
 .: 
  1.  Mergje van der Tak [13826], geb. in 1828, ovl. (ongeveer 17 maanden oud) te Wijngaarden [zh] op 05-05-1829. 
  2.  Korstiaan van der Tak [4198], geb. te Sliedrecht [zh] op 02-08-1829, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Sliedrecht [zh] in 1874, volgt XIag
  Annigje Koppelaar [4197], dr. van Cors Koppelaar [9699] en Maike Grootveld [9700], tr. (resp. 33 en ongeveer 32 jaar oud) (2) [3504] te Sliedrecht [zh] op 02-04-1840 met Cornelis de Graaf [9526], zn. van Wouter de Graaf [9527] en Teuntje Kalis [9528], geb. te Puttershoek [zh] in 1807. 

Xag.  Arie van der Tak [4007], zn. van Johannes van der Tak [3856] (IXaa) en Marrigje Multum [4001], geb. te Papendrecht [zh] op 28-09-1806, ged. te Papendrecht [zh] op 05-10-1806, ovl. (81 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-02-1888, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) [3319] te Sliedrecht [zh] op 18-12-1829 met Annigje Prins [9140], dr. van Hendrik Prins [9141] en Metje Groenewegen [9142], geb. te Sliedrecht [zh] in 1805, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 07-12-1882. 
 .: 
  1.  Johannes van der Tak [18726], geb. te Sliedrecht [zh] op 21-02-1830, ovl. (5 weken oud) te Sliedrecht [zh] op 28-03-1830. 
  2.  Martina van der Tak [18727], geb. te Sliedrecht [zh] op 02-12-1831, ovl. (6 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 12-06-1832. 
  3.  Johannis van der Tak [9143], geb. te Sliedrecht [zh] op 03-03-1833, ovl. (66 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 03-01-1900, volgt XIah
  4.  Aagje van der Tak [9151], geb. te Sliedrecht [zh] op 14-10-1836, ovl. (79 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 14-04-1916, volgt XIai
  5.  Hendrik van der Tak [9147], geb. te Sliedrecht [zh] op 30-05-1838, ovl. (91 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-01-1930, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) [3323] te Sliedrecht [zh] op 20-04-1867 met Frouwtje Kros [9148], dr. van Arie Kros [9149] en Lena van Wijngaarden [9150], geb. te Sliedrecht [zh] op 29-06-1844, ovl. (82 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 17-07-1926. 
  6.  Marrigje van der Tak [18728], geb. te Sliedrecht [zh] op 28-04-1842, ovl. (4 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 29-08-1842. 
  7.  Jan van der Tak [18729], geb. te Sliedrecht [zh] op 08-06-1843, ovl. (55 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 16-06-1898. 

Xah.  Koenraad van der Tak [4010], zn. van Johannes van der Tak [3856] (IXaa) en Marrigje Multum [4001], geb. te Papendrecht [zh] op 09-11-1813, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-08-1893, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) [1404] te Sliedrecht [zh] op 21-04-1842 met Marigje Hartog [4024], dr. van Leendert Hartog [4025] en Annigje Nederlof [4026], geb. te Sliedrecht [zh] op 09-05-1815, ovl. (84 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 16-11-1899. 
 .: 
  1.  Leendert van der Tak [4027], geb. te Papendrecht [zh] op 23-06-1843, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 12-12-1922, begr. te Papendrecht [zh] op 16-12-1922 grafnr c1-0247
  2.  Marigje van der Tak [4028], geb. te Papendrecht [zh] op 21-04-1844, ovl. (86 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 30-03-1931, volgt XIaj
  3.  Annigje van der Tak [4029], geb. te Papendrecht [zh] op 18-11-1850, ovl. (7 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-04-1858. 
  4.  Aagje van der Tak [4030], geb. te Papendrecht [zh] op 02-10-1853, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-06-1930, volgt XIak

Xai.  Teunis van der Tak [4015], zn. van Johannes van der Tak [3856] (IXaa) en Marrigje Multum [4001], geb. te Papendrecht [zh] op 12-08-1819, Arbeider; Aakschipper, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-10-1898, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [1408] te Papendrecht [zh] op 18-05-1844 met Maria van den Adel [4034], dr. van Mattheis van den Adel [4035] en Marrigje de Kok [4036], geb. te Papendrecht [zh] op 29-11-1821, ovl. (72 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 11-07-1894. 
 .: 
  1.  Marrigje van der Tak [4037], geb. te Papendrecht [zh] op 15-09-1844, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Papendrecht [zh] in 1918, volgt XIal
  2.  Teuntje van der Tak [4041], geb. te Papendrecht [zh] op 20-07-1846, ovl. (72 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-04-1919, volgt XIam
  3.  Aagje van der Tak [4045], geb. te Papendrecht [zh] op 21-03-1848, volgt XIan
  4.  Hendrik van der Tak [4047], geb. te Papendrecht [zh] op 26-08-1850, begr. te Papendrecht [zh] op 18-09-1936, volgt XIao
  5.  Johannes van der Tak [4048], geb. te Papendrecht [zh] op 12-06-1853, ovl. (62 jaar oud) te Ridderkerk [zh] op 14-01-1916, volgt XIap
  6.  Marigje van der Tak [4049], geb. te Papendrecht [zh] op 25-03-1856, ovl. (81 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 21-11-1937, volgt XIaq
  7.  Matthijs van der Tak [4053], geb. te Papendrecht [zh] op 16-04-1858, ovl. (8 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 24-04-1858. 
  8.  Jannigje van der Tak [4054], geb. te Papendrecht [zh] op 23-04-1859, ovl. (73 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 12-11-1932, volgt XIar
  9.  Matthijs van der Tak [4055], geb. te Papendrecht [zh] op 14-05-1861, ovl. (78 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 26-05-1939, volgt XIas
  10.  Maria van der Tak [4056], geb. te Papendrecht [zh] op 12-04-1864, ovl. (78 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-08-1942, volgt XIat
  11.  Jan Teunis van der Tak [5392], geb. te Papendrecht [zh] op 22-11-1866, ovl. (3 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 25-11-1866. 

Xaj.  Jannigje van der Tak [4016], dr. van Johannes van der Tak [3856] (IXaa) en Marrigje Multum [4001], geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1822, ovl. (65 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 13-02-1888, begr. te Sliedrecht [zh] op 15-02-1888, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) [3533] te Sliedrecht [zh] op 09-12-1852 met Willem van den Herik [9579], zn. van Jan van den Herik [9580] en Niesje Leenman [9581], geb. te Sliedrecht [zh] op 04-02-1824, ovl. (54 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 23-01-1879. 
 .: 
  1.  Marrigje van den Herik [9582], geb. te Sliedrecht [zh] op 09-10-1854, ovl. (36 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 12-06-1891, begr. te Sliedrecht [zh] op 15-06-1891, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) [3535] te Sliedrecht [zh] op 15-11-1873 met Pieter Jozinus van der Wiel [9583], zn. van Mees van der Wiel [9799] en Lena Spruit [9800], geb. te Sliedrecht [zh] op 04-04-1851, ovl. (53 jaar oud) te Mechelen (B) [België] op 31-07-1904. 
  2.  Jan van den Herik [9584], geb. te Sliedrecht [zh] op 26-01-1856, Hoepelmaker, ovl. (79 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21-12-1935, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [3536] te Sliedrecht [zh] op 10-11-1883 met Adriana Versluis [9585], dr. van Leendert Versluis [9697] en Pietje Vet [9698], geb. te Sliedrecht [zh] op 12-02-1859, ovl. (74 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 10-03-1933. 
  3.  Aagje van den Herik [9586], geb. te Sliedrecht [zh] op 23-06-1859, ovl. (76 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-03-1936, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) [3537] te Sliedrecht [zh] op 19-06-1880 met Geerit Hendrik van Asperen [9587], zn. van Abram van Asperen [9588] en Geertje Mijnster [9589], geb. te Sliedrecht [zh] op 09-10-1857, ovl. (81 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 03-03-1939. 

Xak.  Pleuntje van der Tak [4017], dr. van Johannes van der Tak [3856] (IXaa) en Marrigje Multum [4001], geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1822, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-09-1901, tr. (resp. 29 en 58 jaar oud) [1400] te Papendrecht [zh] op 06-05-1852 met Adriaan Dekker [4018], zn. van Jan Hermense Dekker [4019] en Neeltje van Dalen [4020], geb. te Papendrecht [zh] op 26-07-1793, ged. te Papendrecht [zh] op 04-08-1793, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 09-05-1870. 
 .: 
  1.  Neeltje Dekker [9682], geb. te Papendrecht [zh] in 1853, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 19 jaar oud) [3593] te Papendrecht [zh] op 02-12-1871 met Jan Dekker [9683], zn. van Jan Dekker [9684] en Adriana Dekker [9685], geb. te Papendrecht [zh] in 1852. 
  2.  Johannes Dekker [9708], geb. te Papendrecht [zh] in 1854, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) [3607] te Papendrecht [zh] op 06-04-1881 met Neeltje Veth [9709], dr. van Jan Veth [9670] en Marigje van de Graaf [9671], geb. te Papendrecht [zh] in 1858. 
  3.  Jan Dekker [9537], geb. te Papendrecht [zh] in 1858, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 33 jaar oud) [3511] te Bleskensgraaf en Hofwegen [zh] op 16-04-1887 met Pietertje Suiker [9538], dr. van Simon Suiker [9539] en Eigje Timmer [9540], geb. te Bleskensgraaf en Hofwegen [zh] in 1853. 
  Adriaan Dekker [4018], zn. van Jan Hermense Dekker [4019] en Neeltje van Dalen [4020], tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (1) [1402] te Papendrecht [zh] op 10-03-1821 met Marrigje Hofwegen [4021], dr. van Adriaan Hofwegen [4022] en Geertruy de Borst [4023], geb. te Papendrecht [zh] op 05-11-1796, ovl. (54 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 24-05-1851. 

Xal.  Christina van der Tak [10551], dr. van Pieter Gerardus van der Tak [6062] (IXae) en Anna Catrina Scheffer [6063], geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-04-1822, ®, otr. [3981] te Katwijk, [zh] op 11-01-1846, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Katwijk [zh] op 22-01-1846, (ontb. door overlijden) met Dirk Varkevisser [10553], zn. van Cornelis Dirksz Varkevisser [10554] en Jannetje Vooijs [10555], geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 26-03-1820, zeeman / Melkverkoper/ arbeider, ®, ovl. (66 jaar oud) te Katwijk [zh] op 02-06-1886. 
 .: 
  1.  Cornelis Varkevisser [12525], geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 17-11-1846, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (1) [4747] te Katwijk [zh] op 29-10-1868 met Klazina Haasnoot [12526], dr. van Jacob Haasnoot [12527] en Gerritje Schaap [12528], geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 01-10-1846. tr. (resp. 63 en ongeveer 45 jaar oud) (2) [4753] te Voorschoten [zh] op 28-10-1910 met Willemina de Smit [12537], dr. van Abraham Johannes de Smit [12538] en Neeltje van Es [12539], geb. te Nieuw-Helvoet [zh] in 1865. 
  2.  Anna Catharina Varkevisser [12533], geb. te Katwijk [zh] op 03-02-1851, ovl. (39 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-07-1890, tr. (beiden 27 jaar oud) [4751] te Katwijk [zh] op 13-06-1878 met Pieter Dirk Knoester [12534], zn. van Pieter Knoester [12535] en Jannetje van der Zwan [12536], geb. te 's-Gravenhage [zh] op 17-04-1851, ovl. (61 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-07-1912. 
  3.  Jan Varkevisser [12529], geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 23-10-1852, ovl. (80 jaar oud) te Noordwijk [nh] op 22-05-1933, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) [4749] te Katwijk [zh] op 18-03-1875 met Aaltje van Dijk [12530], dr. van Jan van Dijk [12531] en Neeltje van der Boon [12532], geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 09-03-1854. 
  4.  Johanna Wilhelmina Varkevisser [39037], geb. te Katwijk aan Zee [zh] in 1854, ®, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Katwijk aan Zee [zh] op 05-03-1857. 
  5.  Arie Varkevisser [15677], geb. te Katwijk [zh] op 03-08-1856, mandenmaker, ®, otr. [5925] te 's Gravenhage [zh] op 23-03-1879, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 02-04-1879 met Wilhelmina Fehling [15678], dr. van Johannes Jacobus Fehling [15679] en Maria den Heijer [15680], geb. te Scheveningen [zh] op 17-11-1858, Dienstbode, ®. 

Xam.  Johanna Wilhelmina van der Tak [10552], dr. van Pieter Gerardus van der Tak [6062] (IXae) en Anna Catrina Scheffer [6063], geb. te 's Gravenhage [zh] op 26-03-1824, ®, ovl. (hoogstens 95 jaar oud) voor 1919, tr. (resp. 22 en 31 jaar oud) (1) [4442] te Katwijk [zh] op 09-07-1846, (ontb. door overlijden) met Teunis van Schie [11638], zn. van Jacob Teunisz van Schie [11639] en Feijtje Maartensdr van Duijvenboden [11640], geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 07-11-1814, zeeman, ®. 
 .: 
  1.  Jacoba van Schie [31599], geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 23-07-1849, ® WWW, ovl. (70 jaar oud) te Katwijk aan Zee [zh] op 10-01-1920. 
  Johanna Wilhelmina van der Tak [10552], tr. (resp. 40 en 38 jaar oud) (2) [4444] te Katwijk [zh] op 01-12-1864 met Thijs Geijteman [11641], zn. van Teunis Geijteman [11642] en Lijsbeth Cornelisdr Vooijs [11643], geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 28-11-1826, voermansknecht, ®, ovl. (hoogstens 92 jaar oud) voor 1919. 
 .: 
  1.  Teunis Geijteman [15669], geb. te Katwijk [zh] aktenr 34 Akte niet aanwezig in archief circa 02-03-1876, Kuiper, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Katwijk [zh] op 16-12-1919. 

Xan.  Christinus Bonifacius (Tinus) van der Tak [4658], zn. van Gerardus Pieter van der Tak [4656] (IXaf) en Petronella Cornelia van der Meulen [4657], geb. te Voorschoten [zh] op 12-08-1814 (getuigen: Cornelis van Werkhoven, 36jr schoolmeester en Jan Abram Larée, 41 jr arbeider beide zijn buren), directeur der gemeentewerken, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-08-1878, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) [1636] (Burgerlijke Stand) te Delft [zh] op 29-01-1840 Jacobus Johannes Molenbroek, 49 jr en Carel Heijne den Bak, 49 jr en Theodorus Ta. 37 jr en Jan Groeneveld, 55 jr, (ontb. door overlijden) met Maria van der Gaag [4659], dr. van Pieter van der Gaag [14172] en Adriana Terleth [14173], geb. te Delft [zh] op 27-04-1815 (getuigen: Maurits Stuut, 46 jr kraanwerker en Carolus de Lange, 42 jr kraanwerker), ovl. (28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-12-1843. 
 .: 
  1.  Gerardus Pieter van der Tak [4660], geb. te Delft [zh] op 02-11-1838, ovl. (34 jaar oud) te Vlissingen [ze] op 17-04-1873, volgt XIau
  2.  Adriana Petronella van der Tak [10015], geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-09-1842, ovl. (32 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-02-1875, volgt XIav
  Christinus Bonifacius (Tinus) van der Tak [4658], tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) (2) [1640] (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1845 (getuigen: Joan Bosch 63 jr Raad en Rekenmeester der Domeinen en Johannes Jacobus Delia 28 jr bouwkundige en Reinier van Diggelen 23 jr bouwkundige en Johannes Jansen 33 jr opzichter) met Alida Maria Delia [4666], dr. van Cornelis Delia [10010] en Elisabeth Delia van der Burg [10011], geb. te Rijswijk [zh] op 14-03-1819, ovl. (86 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-11-1905. 

Xao.  Johanna Maria (Mietje) van der Tak [5200], dr. van Gerardus Pieter van der Tak [4656] (IXaf) en Petronella Cornelia van der Meulen [4657], geb. te Leiden [zh] op 29-06-1821, ®, ovl. (62 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 07-04-1884, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) [1856] (Burgerlijke Stand) te Rijnsburg [zh] op 11-09-1850 met Jan Oostenrijk [5201], zn. van Jan Oostenrijk [5202] en Anna Nobel [5203], geb. te Leidschendam [zh] op 01-03-1818, Bakker, ®, ovl. (56 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 27-06-1874. 
 .: 
  1.  Anna Oostenrijk [6965], geb. te Rijnsburg [zh] op 23-11-1850, ®, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) te Rijnsburg [zh] in 1945. 
  2.  Petronella Cornelia Oostenrijk [6966], geb. te Rijnsburg [zh] op 17-11-1852, ovl. (61 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 17-12-1913. 
  3.  Jan Oostenrijk [6967], geb. te Rijnsburg [zh] op 02-10-1854, Broodbakker, ovl. (78 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 01-11-1932. 
  4.  Gerardus Pieter Oostenrijk [6968], geb. te Rijnsburg [zh] op 02-03-1856, Bakker te Leiden; Diaconiebakker, ®, ovl. (69 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 05-01-1926, begr. te Apeldoorn [ge] op 08-01-1926. 
  5.  Jillis Oostenrijk [6969], geb. te Rijnsburg [zh] op 27-07-1857, Timmerman; Kastelein, ovl. (78 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 18-05-1936, tr. (resp. 27 en ongeveer 31 jaar oud) (1) [5653] te Rijnsburg [zh] op 26-03-1885 (getuige: Cornelis Zandbergen (1852-1932); Jan Oostenrijk (1854-); Geradus Pieter Oostenrijk (1856-1926); Arie Oostenrijk (1859-1933)), (ontb. door overlijden) met Alida Uytenbogaard [14961], dr. van Abraham Uytenbogaard [15643] en Neeltje van Starkenburg [15644], geb. te Rijnsburg [zh] in 1853, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 10-08-1891. 
  6.  Arie Oostenrijk [6970], geb. te Rijnsburg [zh] op 02-06-1859, Telegrafist, ovl. (74 jaar oud) te Rhenen [ut] op 20-06-1933. 

Xap.  Christines Johannes (Chris) van der Tak [4668], zn. van Gerardus Pieter van der Tak [4656] (IXaf) en Petronella Cornelia van der Meulen [4657], geb. te Voorschoten [zh] op 19-11-1823, winkelier, tr. (resp. 34 en ongeveer 25 jaar oud) [1641] (Burgerlijke Stand) te Rijnsburg [zh] op 25-11-1857, (ontb. door overlijden) met Dirkje van Duijn [4669], dr. van Pieter van Duijn [5204] en Maria Pronk [5205], geb. te Oegstgeest [zh] circa 1832, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 06-02-1878. 
 .: 
  1.  Petronella Cornelia van der Tak [4670], geb. te Rijnsburg [zh] op 03-05-1859, ovl. (46 jaar oud) te Haarlemmermeer [nh] op 04-10-1905, volgt XIaw

Xaq.  Johanna van der Tak [4272], dr. van Cornelis van der Tak [4269] (IXaj) en Margaretha (Grietje) Berkelaar [4270], geb. te Zegwaard [zh] op 22-08-1831, ®, ovl. (58 jaar oud) te Zegwaard [zh] op 27-04-1890, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) (1) [1491] (Burgerlijke Stand) te Zegwaard [zh] op 07-05-1852, (ontb. door overlijden) met Cornelis Nieuwenhuizen [4278], zn. van Cornelis Nieuwenhuizen [5759] en Trijntje van der Pijl [5760], geb. te Zoetermeer [zh] Aktenummer: 34 op 11-10-1826, ovl. (29 jaar oud) te Zegwaart op 01-09-1856. 
 .: 
  1.  Arie Nieuwenhuizen [5757], geb. te Zegwaart op 19-09-1852, ovl. (10 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 14-08-1863. 
  2.  Elisabeth Nieuwenhuizen [5758], geb. te Zoetermeer [zh] op 12-03-1854, ovl. (2 maanden oud) te Zoetermeer [zh] op 07-06-1854. 
  3.  Trijntje Nieuwenhuizen [9325], geb. in 1856, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 09-01-1936. 
  Johanna van der Tak [4272], tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) (2) [1492] (Burgerlijke Stand) te Zoetermeer [zh] op 25-10-1861 met Cornelis Brinkers [4279], zn. van Jan Barend Brinkers [9227] en Johanna van Raffe [9228], geb. te Zegwaard [zh] op 14-05-1840, ®, ovl. (70 jaar oud) te Zegwaart op 10-03-1911. 
 .: 
  1.  Bernardus Brinkers [9328], geb. te Zoetermeer [zh] op 27-08-1862, ovl. (74 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 25-05-1937, tr. [5800] met Lijsje Blonk [15420]
  2.  Arie Brinkers [9254], geb. te Zoetermeer [zh] op 11-05-1864, ovl. (53 jaar oud) te Zegwaart op 27-11-1917. 
  3.  Johannes Brinkers [15413], geb. te Zoetermeer [zh] op 24-07-1865, ovl. (2 dagen oud) te Zoetermeer [zh] op 26-07-1865. 
  4.  Margaretha Brinkers [15417], geb. te Zoetermeer [zh] op 24-07-1865, ovl. (één week oud) te Zoetermeer [zh] op 31-07-1865. 
  5.  Johannes Brinkers [15418], geb. te Zoetermeer [zh] op 18-09-1866, ovl. (6 dagen oud) te Zoetermeer [zh] op 24-09-1866. 
  6.  Johanna Brinkers [15414], geb. te Zoetermeer [zh] op 15-01-1868, ovl. (6 dagen oud) te Zoetermeer [zh] op 21-01-1868. 
  7.  Cornelis Brinkers [15415], geb. te Zoetermeer [zh] op 07-03-1869, ovl. (6 weken oud) te Zoetermeer [zh] op 19-04-1869. 
  8.  Margaretha Brinkers [15419], geb. te Zoetermeer [zh] op 28-08-1870, ovl. (41 dagen oud) te Zoetermeer [zh] op 08-10-1870. 
  9.  Johanna Brinkers [15416], geb. te Zoetermeer [zh] op 22-05-1873, ovl. (27 dagen oud) te Zoetermeer [zh] op 18-06-1873. 

Xar.  Cornelia van der Tak [4280], dr. van Cornelis van der Tak [4269] (IXaj) en Margaretha (Grietje) Berkelaar [4270], geb. te Zegwaard [zh] op 20-08-1844, ®, ovl. (35 jaar oud) te Ter Aar [zh] op 02-11-1879, tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) [1647] (Burgerlijke Stand) te Ter Aar [zh] op 12-01-1872, (ontb. door overlijden) met Klaas Roos [4681], zn. van Gerrit Roos [5424] en Marijtje Ponnet [5425], geb. te Ter Aar [zh] op 20-01-1836, ovl. (83 jaar oud) te Bodegraven [zh] op 28-01-1919. 
 .: 
  1.  Grietje Roos [5426], geb. te Ter Aar [zh] op 18-08-1872, ovl. (44 jaar oud) te Ter Aar [zh] op 08-02-1917. 

Xas.  Willemina Johanna van der Tak [27239], dr. van Amorensia Johanna (Johanna) van der Tak [13789] (IXak), geb. te Amsterdam [nh] op 04-01-1835, Rooms Katholiek, naaister, ®, ovl. (57 jaar oud) te Bloemendaal [nh] op 04-01-1892, otr. [10700] te Amsterdam [nh] op 07-08-1862, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-08-1862 met Jacobus Johannes Bernardus Roest [27240], zn. van Joannes Everardus Roest [27241] en Maria Anna Timmer [27242], geb. te Nieuwer Amstel [nh] op 01-07-1839, timmerman, ®, ovl. (51 jaar oud) te Veenhuizen(Norg) [dr] op 11-03-1891. 
 .: 
  1.  Jacob Dirk Johannes Roest [38844], geb. te Amsterdam [nh] op 31-07-1863, matroos aan bood v Zijne majesteits Stoomschip "Koningin Emma, ®, ovl. (22 jaar oud) te Militair Hospitaal te Soerabaia [jv, Nederlands Indië] op 09-09-1885. 

Xat.  Jacobus van der Tak [5989], zn. van Pieter van der Tak [5980] (IXal) en Sara Elizabeth Petronella Leijh [5983], geb. te 's Gravenhage [zh] op 29-04-1831, Graanhandelaar; Koopman en Commissionair, ®WWW, ovl. (69 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-05-1900, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [2120] (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 27-05-1852 met Catharina Margaretha Polman [5997], dr. van Martinus Polman [5998] en Johanna Alida de Lange [5999], geb. te Ridderkerk [zh] op 13-05-1829, ®WWW, ovl. (91 jaar oud) te Zeist [ut] op 28-01-1921. 
 .: 
  1.  Johanna Elisabeth van der Tak [6000], geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-03-1853, ovl. (75 jaar oud) te Hilversum [nh] op 31-01-1929, volgt XIax
  2.  Pieter Martinus van der Tak [6001], geb. te 's Gravenhage [zh] op 25-08-1855, ovl. (83 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-04-1939, volgt XIay
  3.  Anthony Martinus Hayo van der Tak [6002], geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-11-1856, ovl. (51 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1908, volgt XIaz
  4.  Catharina Margaretha van der Tak [6003], geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-04-1859, ovl. (85 jaar oud) te Hilversum [nh] op 07-06-1944, volgt XIba
  5.  Willem Jacobus van der Tak [6004], geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-12-1861, ® WWW. 
  6.  Frederik Jacobus van der Tak [9324], geb. te 's Gravenhage [zh] op 10-04-1863, klerk Rekenkamer; leraar HBS; Schrijver, ® WWW, ongehuwd en kinderloos overleden (71 jaar oud) te Maastricht [li] op 13-11-1934, begr. te Zeist [ut]. 
  7.  Jacobus van der Tak [39038], geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-06-1864, ovl. (97 jaar oud) te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 01-09-1961, volgt XIbb
  8.  Charles van der Tak [9327], geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-09-1865, kantoorbediende, ®WWW, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [ut] op 16-12-1937. 
  9.  Carolina Theodora van der Tak [6036], geb. te 's Gravenhage [zh] in 1868, ovl. te 's Gravenhage [zh] op 16-05-1868. 
  10.  Sara Elisabeth Petronella van der Tak [6038], geb. te 's Gravenhage [zh] in 1868, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 14-01-1871. 
  11.  Thomas van der Tak [6037], geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-08-1869, ovl. (10 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-07-1870. 
  12.  Sara Elisabeth Petronella van der Tak [6005], geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-12-1871, ovl. (6 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-01-1878. 

Xau.  Willem Martinus van der Tak [5992], zn. van Pieter van der Tak [5980] (IXal) en Sara Elizabeth Petronella Leijh [5983], geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-07-1838, ingenieur, ®, ovl. (60 jaar oud) te Baarn [ut] op 03-06-1899, otr. [3304] te Amsterdam [nh] op 18-07-1872, tr. (resp. 34 en 20 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 01-08-1872 met Maria Anna Heemskerk [9100], dr. van Hermanus Heemskerk [10175] en Catharina Elisabeth Waller [10176], geb. te Amsterdam [nh] op 21-12-1851, ovl. (61 jaar oud) te Baarn [ut] op 15-02-1913. 
 .: 
  1.  Willem van der Tak [9217], geb. te Amsterdam [nh] op 22-09-1873, ovl. (92 jaar oud) te Baarn [ut] op 15-11-1965, volgt XIbc
  2.  Maria Anna van der Tak [9101], geb. te Amsterdam [nh] op 18-11-1875, ovl. (94 jaar oud) te Baarn [ut] op 03-03-1970, volgt XIbd
  3.  Hendrik Jan van der Tak [10022], geb. te Amsterdam [nh] op 15-07-1879, 2e luit. der Infanterie, ®, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-06-1936, tr. (resp. 54 en 46 jaar oud) [4436] te Amsterdam [nh] op 27-03-1934, (ontb. door overlijden) met Wilhelmina Maria Petronella van Grieken [11621], dr. van Johannes Theodorus van Grieken [26604] en Leonora Henriette Schröder [26605], geb. te Amsterdam [nh] op 03-12-1887, dienstbode; mode naaister, ®, ovl. (75 jaar oud) te Driebergen-Rijsenburg [ut] op 27-01-1963. 

Xav.  Cornelia Maria van der Tak [6006], dr. van Martinus Johannes van der Tak [5981] (IXam) en Anna Maria Elisabeth Manderfeldt [5986], geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-03-1848, ®, ovl. (82 jaar oud) te Utrecht [ut] op 17-08-1930, tr. (resp. 20 en 44 jaar oud) [2154] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 16-07-1868 met Johannes Bernardus Plasmeijer [6066], zn. van Cornelis Plasmeijer [6067] en Dirkje Marleveld [6068], geb. te Rotterdam [zh] op 23-03-1824, Boekhouder, ®, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-12-1892. 
 .: 
  1.  Cornelia Johanna Plasmeijer [9911], geb. te Rotterdam [zh] op 22-03-1883, ®, ovl. (81 jaar oud) te Zeist [ut] op 29-12-1964, tr. (resp. 38 en 45 jaar oud) [5306] te Rotterdam [zh] op 21-07-1921 met Hendrik van Zon [13964], zn. van Nicolaas van Zon [13965] en Maria Broekman [13966], geb. te Schiedam [zh] op 11-02-1876, ®, ovl. (67 jaar oud) te Utrecht [ut] op 02-09-1943. 

Xaw.  Johann Christoph van der Tak [9256], zn. van Johannes Jacobus van der Tak [7266] (IXar) en Frederika Carolina Binnebösz [7267], geb. te Haarlem [nh] op 21-08-1845, blikslager; koopman, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-04-1915, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) [3367] te Amsterdam [nh] op 24-08-1871, (ontb. door overlijden) met Charlotte van Leuven [9257], dr. van Willem Huijzer van Leuven [9258] en Gerritje Haak [9259], geb. te Amsterdam [nh] op 30-03-1848, ovl. (36 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-11-1884. 
 .: 
  1.  Gerardina Charlotte van der Tak [15580], geb. te Amsterdam [nh] op 03-10-1873, ®, begr. te Amsterdam [nh] op 09-11-1944, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) [5875] te Amsterdam [nh] op 10-05-1907 met Marten Nijholt [15581], zn. van Wijbe Nijholt [15582] en Sjoukje Spaanstra [15583], geb. te Wolvega [fr] op 12-02-1875, ®, ovl. (47 jaar oud) te Aengwirden [fr] aangifte tussen 17 en 31 jan 1923 in 01-1923. 
  2.  Frederika Carolina van der Tak [9268], geb. te Amsterdam [nh] op 10-12-1875, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-02-1934, volgt XIbe
  3.  Johann Christoph van der Tak [9260], geb. te Amsterdam [nh] op 30-01-1878, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19-06-1946, volgt XIbf
  4.  Jan van der Tak [9301], geb. te Amsterdam [nh] op 08-01-1882, ®, ovl. (33 jaar oud) te Bloemendaal [nh] op 14-12-1915. 
  Johann Christoph van der Tak [9256], tr. (resp. 40 en 32 jaar oud) (2) [3369] te Amsterdam [nh] op 11-02-1886 met Jannetje Kroon [9261], dr. van Abraham Kroon [12237] en Marritje Reur [12238], geb. te Amsterdam [nh] op 29-12-1853, Winkelierster. 
 .: 
  1.  Antonie van der Tak [9289], geb. te Amsterdam [nh] op 18-11-1886, koopman; fabrikant houten kronen;hoofd Politieke Politie, ®WWW, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 05-02-1974, gecr. te Amsterdam [nh] op 11-02-1974, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) (1) [3383] te Amsterdam [nh] op 12-06-1919, (gesch. resp. 50 en 45 jaar oud te Amsterdam [nh] op 19-05-1937) met Follena Cornelia Sinck [9290], dr. van Jan Sinck [9291] en Follena Cornelia Mortel [9292], geb. te Amsterdam [nh] op 11-10-1891, calculatrice, ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 08-06-1949. tr. (2) [8566] met Follena Cornelia Sinck [9290], dr. van Jan Sinck [9291] en Follena Cornelia Mortel [9292] (zie 0). tr. (66 jaar oud) (3) [10429] te Amsterdam [nh] op 31-12-1952. 
  2.  Abraham Christoph Johann van der Tak [9281], geb. te Amsterdam [nh] op 01-11-1888, ovl. (88 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 06-05-1977, volgt XIbg
  3.  Willem van der Tak [9273], geb. te Amsterdam [nh] op 12-10-1890, volgt XIbh
  4.  Johan van der Tak [9277], geb. te Amsterdam [nh] op 27-06-1892, volgt XIbi
  5.  Jansje van der Tak [9285], geb. te Amsterdam [nh] op 05-04-1894, ovl. (37 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-04-1931, volgt XIbj

Xax.  Frederika Carolina van der Tak [3589], dr. van Johannes Jacobus van der Tak [7266] (IXar) en Frederika Carolina Binnebösz [7267], geb. te 's- Gravenhage [zh] op 23-12-1847, ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-03-1886, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [1226] te Amsterdam [nh] op 16-10-1873 met Willem Noordenbos [3590], zn. van Douwe Noordenbos [15704] en Charlotta van Leuven [15705], geb. te Amsterdam [nh] op 30-09-1850, schipper, ovl. (33 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-05-1884. 
 .: 
  1.  Willem Noordenbos [9124], geb. te Amsterdam [nh] op 13-02-1875, boekdrukker, ovl. (68 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [zh] op 15-03-1943, otr. [10827] te Alphen, Zh [zh] op 10-06-1900, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Alphen, Zh [zh] op 21-06-1900 met Magdalena van 't Woud [27575], dr. van Huibert van 't Woud [27576] en Magdalena Metselaar [27577], geb. te Alphen, Zh [zh] akte 59 op 06-05-1878, ovl. (74 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [zh] akte 87 op 29-08-1952. 
  2.  Douwe Johannes Noordenbos [29028], geb. te Amsterdam [nh] op 30-12-1876. 
  3.  Charlotta Noordenbos [29029], geb. te Amsterdam [nh] op 02-12-1878. 

Generatie XI

XIa.  Antonie van der Tak [5531], zn. van Antonie van der Tak [4314] (Xd) en Adriana Ernst [4316], geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1834, ®, ovl. (88 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 19-07-1922, otr. [1993] te Rotterdam [zh] op 04-07-1858, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 14-07-1858 met Alida Roukens [5537], dr. van Arie Willem Roukens [5538] en Berredina Helwig [5539], geb. te Rotterdam [zh] op 10-03-1836, ®, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-01-1920. 
 .: 
  1.  Adriana van der Tak [5543], geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1859, ovl. (7 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 14-05-1860. 
  2.  Arie Willem van der Tak [5550], geb. te Rotterdam [zh] op 10-10-1860, pakhuisknecht, ®, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-02-1945, tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) [1997] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 09-11-1887 met Lisette Wilhelmine Gohmann [5551], dr. van Wilhelm Gohmann [5552] en Caroline Allmann [5553], geb. te Hackeney (Pruisen) [Duitsland] op 15-08-1853, ovl. (91 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-02-1945. 
  3.  Adriana van der Tak [5544], geb. te Rotterdam [zh] op 30-09-1863, ovl. (68 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 04-02-1932, volgt XIIa
  4.  Berdina van der Tak [5545], geb. te Rotterdam [zh] op 23-09-1866, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-03-1868. 
  5.  Antonie van der Tak [5546], geb. te Rotterdam [zh] op 26-02-1869, ovl. (75 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1944, volgt XIIb
  6.  Alida van der Tak [5547], geb. te Rotterdam [zh] op 08-01-1873, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 15-06-1873. 
  7.  Willem van der Tak [5548], geb. te Rotterdam [zh] op 16-05-1874, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 29-08-1874. 
  8.  Alida van der Tak [5549], geb. te Rotterdam [zh] op 11-02-1877, ®, ovl. (12 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-11-1889. 

XIb.  Jakop Gerardus van der Tak [5281], zn. van Gerardus (Gerrit) van der Tak [260] (Xf) en Cornelia Polderman [4689], geb. te Rotterdam [zh] op 26-12-1838, koetsier, ®, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-01-1882, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) [1895] te Rotterdam [zh] akte nr. 697 op 26-10-1859 met Hendrika Catharina Buijtendijk [5290], dr. van Aart Leendert Buijtendijk [5291] en Hendrika Catharina in 't Hout [5292], geb. te Rotterdam [zh] op 08-03-1836, ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-07-1869. 
 .: 
  1.  Gerrit van der Tak [5302], geb. te Rotterdam [zh] op 26-04-1860, ovl. (59 jaar oud) te Poortugaal [zh] op 02-06-1919, volgt XIIc
  2.  Jacob Gerardus van der Tak [5303], geb. te Rotterdam [zh] op 04-03-1863, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-08-1920, volgt XIId
  3.  Hendrik Cornelis van der Tak [5304], geb. te Rotterdam [zh] op 13-08-1865, ®, jong overleden (3 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-10-1868. 
  4.  Johannes Cornelis van der Tak [5305], geb. te Rotterdam [zh] op 08-07-1868, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 04-10-1868. 
  Hendrika Catharina Buijtendijk [5290], dr. van Aart Leendert Buijtendijk [5291] en Hendrika Catharina in 't Hout [5292]
 Zij krijgt: 
  1.  Aart Leendert Buijtendijk [18919], geb. te Rotterdam [zh] op 31-03-1854, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 06-07-1854. 

XIc.  Gerrit van der Tak [5283], zn. van Gerardus (Gerrit) van der Tak [260] (Xf) en Cornelia Polderman [4689], geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1842, staljongen; koetsier, ® . ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-12-1877, tr. (beiden 26 jaar oud) [1897] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 26-08-1868, (ontb. door overlijden) met Margaretha Hendrika Koevoet [5293], dr. van Johannes Koevoet [5294] en Geertrudis Cornelia Antonia (Geertrui) Hofman [5295], geb. te Rotterdam [zh] op 16-01-1842, ®, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-05-1911. 
 .: 
  1.  Cornelia Geertruida Maria van der Tak [5347], geb. te Rotterdam [zh] op 10-09-1869, ® . ovl. (49 jaar oud) te Etten-Leur [nb] op 15-09-1918. 
  2.  Johannes Gerardus van der Tak [5348], geb. te Rotterdam [zh] op 03-10-1871, ovl. (78 jaar oud) te Oss [nb] op 22-01-1950, volgt XIIe
  3.  Geertruida Maria van der Tak [5349], geb. te Rotterdam [zh] op 17-03-1875, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-04-1958, volgt XIIf

XId.  Pieter van der Tak [5286], zn. van Gerardus (Gerrit) van der Tak [260] (Xf) en Cornelia Polderman [4689], geb. te Rotterdam [zh] op 25-08-1848, ®, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-07-1908, tr. (resp. 35 en 37 jaar oud) [1901] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 28-11-1883 met Joanna Verhaeren [5299], dr. van Casper Johannes Wilhelmus Verhaeren [5300] en Joanna van Leeuwen [5301], geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1846, ®, ovl. (83 jaar oud) te Valkenswaard [nb] op 11-03-1929. 
 .: 
  1.  Cornelia Gerarda Maria van der Tak [5343], geb. te Rotterdam [zh] op 19-12-1884, ovl. (61 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 02-05-1946, volgt XIIg

XIe.  Cornelia van der Tak [5288], dr. van Gerardus (Gerrit) van der Tak [260] (Xf) en Cornelia Polderman [4689], geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1850, ®, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-09-1906, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) [1899] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 18-05-1881 met Hendricus Aloisius Marcus Tijsmans [5296], zn. van Martinus Adrianus Tijsmans [5297] en Elisabeth Magdalena Berkhout [5298], geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-02-1850, kantoorloper. 
 .: 
  1.  Elisabeth Cornelia Tijsmans [5761], geb. te Rotterdam [zh] op 28-03-1882, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-06-1883. 
  2.  Gerardus Johannes Tijsmans [5762], geb. te Rotterdam [zh] op 11-06-1883, ovl. (79 jaar oud) te Zwolle [ov] op 26-08-1962, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) [5319] te Rotterdam [zh] op 02-09-1909 met Margaretha Gijsberta Johanna Jozephina van der Hart [14005], dr. van Leonardus Petrus van der Hart [14006] en Geertruida Christina Verhaeren [14007], geb. te Rotterdam [zh] op 07-08-1880, ovl. (85 jaar oud) te Dongen [nb] op 15-06-1966. 
  3.  Cornelia Maria Antonia Tijsmans [5763], geb. te Rotterdam [zh] op 04-05-1886, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) [5878] te 's Gravenhage [zh] op 27-09-1911 met Adrianus Agnes Josephus Vergroesen [15592], zn. van Willem Petrus Vergroesen [15593] en Maria Johanna Antonia Jacoba Deckers [15594], geb. in 1884, Handelsreiziger. 
  4.  Levenloos geboren meisje Tijsmans [5764], geb. en ovl. te Rotterdam [zh] op 09-11-1887. 

XIf.  Lena Cornelia van der Tak [3596], dr. van Pieter van der Tak [262] (Xg) en Adriana van Brakel [3172], geb. te Rotterdam [zh] op 19-05-1841, ®, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-05-1927, otr. [1612] te Rotterdam [zh] op 22-05-1864, tr. (beiden 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 01-06-1864 met Jacobus Everwijn [4597], zn. van Jacob Everwijn [4643] en Engel Catharina Steger [4644], geb. te Rotterdam [zh] op 01-04-1841, stucadoor, ®, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-12-1909. 
 .: 
  1.  Jacobus Everwijn [5765], geb. te Rotterdam [zh] op 08-01-1864, ®, jong overleden (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 18-06-1864. 
  2.  Jacobus Everwijn [5766], geb. te Rotterdam [zh] op 08-03-1865, ®, jong overleden (16 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 24-03-1865. 
  3.  Jacobus Everwijn [5767], geb. te Rotterdam [zh] op 01-04-1866, ®, jong overleden (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-09-1868. 
  4.  Adriana Pieternella Everwijn [5768], geb. te Rotterdam [zh] op 10-01-1868, ®, jong overleden (8 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 19-09-1868. 
  5.  Adriana Pieternella Everwijn [5769], geb. te Rotterdam [zh] op 09-09-1869, ®, jong overleden (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-07-1872. 

XIg.  Alida Adriana van der Tak [3597], dr. van Pieter van der Tak [262] (Xg) en Adriana van Brakel [3172], geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1849, ®, ovl. (87 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-01-1937, 
 Zij krijgt: 
  1.  Alida Pieternella van der Tak [10217], geb. te Rotterdam [zh] op 28-12-1869 akte nr. 4455, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 14-06-1870 akte nr. 2213
  Alida Adriana van der Tak [3597], tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) [1614] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 03-05-1871, (ontb. door overlijden) met Wilhelmus Hendrikus Waanders [4645], zn. van Willem Waanders [4646] en Alida Huijsman [4647], geb. te Rotterdam [zh] op 02-01-1841, ovl. (88 jaar oud) te Overschie [zh] op 09-03-1929. 
 .: 
  1.  Wilhelmus Hendrikus Waanders [5643], geb. te Rotterdam [zh] op 10-11-1871, ovl. (72 jaar oud) te Venlo [li] op 16-09-1944. 
  2.  Pieter Waanders [10218], geb. te Rotterdam [zh] op 14-01-1873, ovl. (10 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 22-11-1873. 
  3.  Arie Waanders [10219], geb. te Rotterdam [zh] op 18-04-1875, ovl. (9 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 20-01-1876. 
  4.  Helena Cornelia Jacoba Waanders [10220], geb. te Rotterdam [zh] op 07-02-1877, Staat bij overlijden ingeschreven in Rotterdam, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem [nh] op 09-08-1944. 
  5.  Alida Adriana Waanders [10221], geb. te Rotterdam [zh] op 18-03-1880, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-12-1882. 
  6.  Alida Adriana Waanders [10222], geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1883, ® Overlijdensakte, ovl. (85 jaar oud) te Breda [nb] op 30-11-1968. 
  7.  Levenloos geboren zoon Waanders [10223], geb. te Rotterdam [zh] op 05-10-1885. 
  8.  Pieter Waanders [10224], geb. te Rotterdam [zh] op 24-03-1888, ovl. (73 jaar oud) op 29-10-1961, begr. op 01-11-1961. 

XIh.  Frank Joan van der Tak [25], zn. van Joost Hendrik van der Tak [27] (Xh) en Grietje van Es [28], geb. te Rotterdam [zh] op 28-06-1878, Veedrijver; Slachter; Stalknecht;slepersknecht (1914-1919);koetsier 1907, 1913, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1943, otr. (1) [71] te Rotterdam [zh] op 17-04-1898, tr. (beiden 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-04-1898, (gesch. resp. 25 en 24 jaar oud te Rotterdam [zh] op 23-12-1903) met Gerarda Pieternella Soetebier [170], dr. van Philipus Soetebier [3148] en Maria Elisabeth Stoppel [3149], geb. te Rotterdam [zh] op 04-04-1879, ®WWW, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-04-1961. 
 .: 
  1.  Frank Joan van der Tak [171], geb. te Rotterdam [zh] op 04-02-1899, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-1975, volgt XIIh
  2.  Jan Cornelis van der Tak [172], geb. te Rotterdam [zh] op 15-05-1903, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-10-1966, volgt XIIi
  Gerarda Pieternella Soetebier [170], dr. van Philipus Soetebier [3148] en Maria Elisabeth Stoppel [3149], tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (2) [1057] te Rotterdam [zh] op 28-03-1906 met Rombout Swanborn [3150], zn. van Rombout Swanborn [10370] en Catharina Cornelia de Koning [10371], geb. te Rotterdam [zh] op 08-11-1877, vijlenkapper; fabrieksarbeider, ®WWW, ovl. (86 jaar oud) te Delft [zh] op 23-11-1963. 
 .: 
  1.  Philippus Johannes Swanborn [11787], geb. te Rotterdam [zh] op 27-03-1905, fabrieksarbeider, ®WWW, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-07-1960, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) [11451] te Rotterdam [zh] op 21-12-1927 met Corina Sara de Vos [29094], dr. van Jan de Vos [29095] en Jacoba Maria Smit [29096], geb. te Rotterdam [zh] op 15-03-1908, ®WWW. 
  2.  Rombout (Rom) Swanborn [11788], geb. te Rotterdam [zh] op 23-06-1906, onderofficier, ®WWW. 
  3.  Maria Catharina (Marie) Swanborn [11794], geb. te Rotterdam [zh] op 08-12-1908, ®WWW, tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) [4499] te Rotterdam [zh] op 15-02-1928 met Petrus Jacobus (Piet) Verkerk [11795], zn. van Petrus Jacobus Verkerk [29097] en Petronella Peters [29098], geb. te Veghel [nb] op 23-06-1906, ®WWW. 
  4.  Catharina Cornelia (Toos) Swanborn [11796], geb. te Rotterdam [zh] op 16-10-1910, ®WWW, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) [4500] te Rotterdam [zh] op 15-07-1936 met Marinus Petrus de Neef [11797], zn. van Arie Martinus de Neef [30787] en Maria van Putten [30788], geb. te Rotterdam [zh] op 13-06-1912, chauffeur, ®. 
  5.  Gerardus (Gerard) Swanborn [11792], geb. te Rotterdam [zh] op 05-06-1913, sjouwersman; los werkman; stoker, ovl. (30 jaar oud) te Rotterdam [zh] Overleden in Bergweg ziekenhuis op 27-08-1943, tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) [4498] te Rotterdam [zh] op 19-10-1938 met Catharina Cornelia Jacoba (Toos) Steenhuizen [11793], dr. van Hendrik Steenhuizen [29099] en Jozina Cornelia Dishoeck [29100], geb. te Schiedam [zh] op 10-10-1903. 
  6.  Gerarda Pieternella Swanborn [11799], geb. te Rotterdam [zh] op 28-10-1914, ®WWW, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-05-1916. 
  7.  Dirk Arnoldus (Dirk) Swanborn [11790], geb. te Rotterdam [zh] op 11-03-1916, ®WWW, tr. [4497] met Agnes [11791]
  8.  Jean Jacques Baptiste (Sjaak) Swanborn [11798], geb. te Rotterdam [zh] op 01-10-1917, matroos, ®WWW. 
  Frank Joan van der Tak [25], tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) (2) [5] te Rotterdam [zh] op 03-07-1907 met Frederica Christina Elisabeth Buskop [26], dr. van Franciscus Johannes Buskop [29] en Maria van Hoorn [30], geb. te Rotterdam [zh] op 08-04-1886, logementshouder, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-12-1965. 
 .: 
  1.  Johannes (Jan) van der Tak [173], geb. te Rotterdam [zh] op 08-11-1904, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-10-1988, volgt XIIj
  2.  Margaretha Maria (Griet) van der Tak [174], geb. te Rotterdam [zh] op 14-12-1907, ovl. (59 jaar oud) te Gouda [zh] op 24-03-1967, volgt XIIk
  3.  Marinus van der Tak [175], geb. te Rotterdam [zh] op 15-11-1908, ®, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-02-1910. 
  4.  Johanna Engelina Helena (Engel) van der Tak [176], geb. te Rotterdam [zh] op 20-10-1909, ovl. (85 jaar oud) te Gouda [zh] op 26-04-1995, volgt XIIl
  5.  Maria van der Tak [177], geb. te Rotterdam [zh] op 21-01-1911, ®, ovl. (12 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 02-02-1911. 
  6.  Franciscus Johannes (Frans) van der Tak [178], geb. te Rotterdam [zh] op 14-04-1912, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-11-1993, volgt XIIm
  7.  Aart van der Tak [183], geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1913, ®, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-06-1914. 
  8.  Joost Hendrik (Joost) van der Tak [181], geb. te Rotterdam [zh] op 30-10-1914, ovl. (82 jaar oud) te Gouda [zh] op 24-09-1997, volgt XIIn
  9.  Fredericus (Rikus) van der Tak [179], geb. te Rotterdam [zh] op 31-10-1915, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-09-1995, volgt XIIo
  10.  Maria (Marie) van der Tak [180], geb. te Rotterdam [zh] op 17-11-1916, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-07-2004, volgt XIIp
  11.  Theodora van der Tak [9190], geb. te Rotterdam [zh] op 23-12-1918, ovl. (11 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 02-12-1919. 
  12.  Gerrit van der Tak [182], geb. te Rotterdam [zh] op 01-08-1920, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-04-1997, volgt XIIq
  13.  Aart van der Tak [13], geb. te Rotterdam [zh] op 23-03-1922, ovl. (80 jaar oud) te Capelle aan den IJssel [zh] op 12-04-2002, volgt XIIr
  14.  Rebecka (Becka) van der Tak [184], geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1923, ovl. (89 jaar oud) te Gouda [zh] op 11-09-2012, volgt XIIs

XIi.  Johanna Engelina Helena van der Tak [189], dr. van Joost Hendrik van der Tak [27] (Xh) en Grietje van Es [28], geb. te Rotterdam [zh] op 05-07-1883, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-09-1958, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [1059] te Rotterdam [zh] op 08-05-1907 met Willem Johannes Woltman [3152], zn. van Willem Johannes Woltman [5876] en Adriana van der Kint [5877], geb. te Rotterdam [zh] op 23-10-1881, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-03-1950. 
 .: 
  1.  Willem Johannes Engelbert Woltman [12052], geb. te Rotterdam [zh] op 26-01-1908, tr. (beiden 26 jaar oud) [6145] te Rotterdam [zh] op 14-11-1934 met Cornelia Margaretha van Zuilekom [16207], dr. van Jacob van Zuilekom [16208] en Johanna Paulina Proper [16209], geb. te Rotterdam [zh] op 11-06-1908. 

XIj.  Hillebrand van der Tak [5588], zn. van Johannes van der Tak [3507] (Xk) en Neeltje Johanna van der Horst [5576], geb. te Delfshaven [zh] op 19-03-1831, expediteur cargadoor =een scheepsbevrachter die de transportcontracten tussen de reder en de verlader (aanbieder van de lading) organiseert, een bemiddelaar tussen reder en verlader, ®, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-07-1900, tr. (beiden 26 jaar oud) [2006] te Delfshaven [zh] op 16-09-1857 met Petronella Catharina Stronck [5589], dr. van Frederick Thomas Stronck [10001] en Catharine Marie Pierre du (Dupain) Pain [10002], geb. te Goes [ze] op 26-07-1831, ®, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1914. 
 .: 
  1.  Johannes van der Tak [5590], geb. te Rotterdam [zh] op 17-07-1858, ®WWW, ongehuwd en kinderloos overleden (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-12-1929, begr. te Rotterdam [zh] op 24-12-1929 Op Crooswijk begraven
  2.  Levenloos geboren dochter van der Tak [5591], geb. te Rotterdam [zh] op 17-07-1860, ®. 
  3.  Frederik van der Tak [5592], geb. te Rotterdam [zh] op 03-11-1861, ®, jong overleden (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-12-1862. 
  4.  Levenloos geboren dochter [5593], geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1863, ®. 
  5.  Anna Christina (Anna) van der Tak [5594], geb. te Rotterdam [zh] op 29-07-1864, ®, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [ge] op 20-07-1939. 
  6.  Hillebrand van der Tak [5595], geb. te Rotterdam [zh] op 28-02-1866, koopman, ®, ongehuwd en kinderloos overleden (35 jaar oud) te Bloemendaal [nh] op 08-04-1901. 
  7.  Neeltje Johanna van der Tak [5596], geb. te Rotterdam [zh] op 01-10-1867, ®, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-07-1870. 
  8.  Petronella Catharina van der Tak [5597], geb. te Rotterdam [zh] op 03-11-1869, verpleegster, ®, ongehuwd en kinderloos overleden (59 jaar oud) te Arnhem [ge] op 24-11-1928. 
  9.  Catharina Anna van der Tak [5598], geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1871, ®, ovl. (81 jaar oud) te Zeist [ut] op 06-03-1953. 
  10.  Levenloos geboren zoon [5599], geb. te Rotterdam [zh] op 05-04-1873, ®. 

XIk.  Hillebrand Paulus van der Tak [3515], zn. van Paulus (Paul) van der Tak [3510] (Xm) en Sjoukje Groote [3514], geb. te Abbenbroek [zh] op 21-04-1836, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-04-1888, tr. (resp. 32 en 21 jaar oud) [1347] te Bodegraven [zh] op 24-09-1868 met Wilhelmina Henriette van Dam [3861], dr. van Jan Jansz van Dam [30604] en Johanna Helena Baelde [30605], geb. te Bodegraven [zh] op 01-04-1847, woont vanaf 24-10-1917 in Leiden. Zij kwam van Haarlem, ovl. (73 jaar oud) te Woudsend [fr] op 18-08-1920. 
 .: 
  1.  Paulina Johanna van der Tak [10177], geb. te Purmerend [nh] op 01-01-1869, Apothekeres, ovl. (55 jaar oud) te Leiden [zh] op 18-11-1924, begr. te Leiden [zh] op 21-11-1924, tr. (resp. 31 en 43 jaar oud) [3801] te Amsterdam [nh] op 17-05-1900, (ontb. door overlijden) met Gustaaf Ferdinand Alexander ten Bosch [10178], zn. van Frederik Eduard Adolf ten Bosch [10179] en Wilhelmina Detlijn [10180], geb. te Nieuwleusen [ov] op 22-08-1856, apotheker academisch ziekenhuis Leiden, ovl. (93 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-11-1949, begr. te Oegstgeest [zh] op 04-11-1949. 
  2.  Hillebrand van der Tak [3863], geb. te Purmerend [nh] op 08-11-1870, ovl. (57 jaar oud) te Boskoop [zh] op 30-08-1928, volgt XIIt
  3.  Helena Johanna van der Tak [10014], geb. te Purmerend [nh] op 23-08-1872. 
  4.  Jan Paulus (Jan) van der Tak [9197], geb. te Alkmaar [nh] op 22-12-1875, ovl. (72 jaar oud) te Laren [nh] op 06-09-1948, volgt XIIu
  5.  Nicolaas Theodorus van der Tak [10021], geb. te Alkmaar [nh] op 06-07-1877, ®, ovl. (8 maanden oud) te Alkmaar [nh] op 07-03-1878. 
  6.  Catharina Agatha (To) van der Tak [3864], geb. te Hoorn [nh] op 11-04-1881, onderwijzeres, ovl. (67 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 01-12-1948, otr. [1350] te Amsterdam [nh] op 30-04-1918, tr. (resp. 37 en 42 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-05-1918 met Jan Tieks Koening [3871], zn. van Arnoldus Tieks Koening [5128] en Titia Martha Uniken [5129], geb. te Wildervank [gr] op 30-08-1875, commies bij de Posterijen en Telegrafie, ®WWW, ovl. (90 jaar oud) te Renkum [ge] op 04-02-1966. 
  7.  Wilhelm Henri van der Tak [3862], geb. te Amsterdam [nh] op 18-04-1887, ovl. (38 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-01-1926, volgt XIIv

XIl.  Jan Willem Frederik van der Tak [3516], zn. van Paulus (Paul) van der Tak [3510] (Xm) en Sjoukje Groote [3514], geb. te Abbenbroek [zh] op 18-06-1837, sergeant-majoor der sappeurs te Willem I, ®, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [ut] op 11-02-1922, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) (1) [2149] te Semarang, Salatiga (Voorm Ned. Indie) [Indonesië] Bijregister: RA jaar/bladzij: 1867/10 op 27-10-1866, (ontb. door overlijden) met Johanna Christina Beck [6057], geb. te Salatiga Ned. Oost Indie [NOI] op 17-08-1845, ®, ovl. (59 jaar oud) te Menado Ned. Oost Indie [NOI] op 25-04-1905. 
 .: 
  1.  Paulus Willem Frederik van der Tak [15585], geb. te Ambarawa, Semarang (Voormalig Ned. Indie) [Indonesië] op 02-07-1867, ovl. (2 maanden oud) te Ambarawa, Semarang (Voormalig Ned. Indie) [Indonesië] op 28-09-1867, begr. Bijregister: RA 1868/92
  2.  Franciscus Xaverus van der Tak [15586], geb. te Ford de Koch, West Kust Sumatra [NOI] RA 1870/234 op 01-11-1868, zat in het leger, ovl. (20 jaar oud) te Magelang (Kedoe) Voorm Ned. Indie [Indonesië] RA 1890/391 op 25-09-1889. 
  3.  Agatha Johanna Christina van der Tak [15587], geb. te Padang, Sumatra [sr, Indonesië] RA 1871/235 op 14-04-1870, ovl. (2 maanden oud) te Padang, Sumatra [sr, Indonesië] RA 1871/282 op 07-07-1870. 
  4.  Jan Willem Frederik van der Tak [15588], geb. te Kwilang, Batavia [NOI] RA 1878/216 op 14-02-1877, ®, ovl. (67 jaar oud) te Lawang, Malang [Indonesië] akte nr 69/ filmnr 1357951 op 17-06-1944. 
  5.  Agatha Johanna Theodora van der Tak [15589], geb. te Makassar, Zuid-Celebes [Indonesië] RA 1881/290 op 15-05-1880, ®, ongehuwd overleden (86 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-04-1967. 
  Jan Willem Frederik van der Tak [3516], tr. (resp. 70 en 43 jaar oud) (2) [2147] te Zeist [ut] op 23-04-1908, (ontb. door overlijden) met Klaassien Deelman [5976], dr. van Petrus Deelman [6055] en Aintje van Bolhuis [6056], geb. te Groningen [gr] op 16-02-1865, ged. te Groningen [gr] op 17-02-1865, ®, ovl. (73 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 28-05-1938. 

XIm.  Maria van der Tak [3518], dr. van Paulus (Paul) van der Tak [3510] (Xm) en Sjoukje Groote [3514], geb. te Abbenbroek [zh] op 07-12-1842, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [1189] te Amersfoort [ut] op 29-11-1866 met Arend Nicolaas Wattez [3523], zn. van David Wattez [5158] en Johanna Barendina Boomkens [5159], geb. te Naarden [nh] op 24-12-1841, boomkweker, ovl. (minstens 38 jaar oud) te Boston na 1880 ?]]
 .: 
  1.  Paulina Sophia Maria Wattez [5770], geb. te Soest [ut] op 07-10-1867. 

XIn.  Johanna Catharina Maria Elizabeth (Katy) van der Tak [3500], dr. van Paulus (Paul) van der Tak [3510] (Xm) en Sjoukje Groote [3514], geb. te Spijkenisse [zh] op 06-03-1847, ®, ovl. (80 jaar oud) te Colorado Springs, El Paso [co] op 26-05-1927, tr. (beiden 23 jaar oud) [1185] te Kalamazoo [Verenigde Staten] op 08-06-1870 met Roelof (Ralph) Nijsing(Nason) [3512], zn. van Jan Willems Nijsing [6058] en Grietje Jans Vredeveld [6059], geb. te Smilde [dr] op 13-12-1846, ovl. (69 jaar oud) te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 08-07-1916, begr. te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 10-07-1916. 
 .: 
  1.  John Ralph Nason [3513], geb. te Kalamazoo Michigan [Verenigde Staten] op 11-04-1871, ovl. (73 jaar oud) te Salt Lake City op 30-11-1944 Begraven: Wasatch LAwn Mem. Pk. begr. te Salt Lake City op 04-12-1944. 
  2.  Pauline Sophia Nason [7460], geb. te Lacona, Warren County, Iowa [Verenigde Staten] op 23-08-1873, ovl. (1 jaar oud) te Lacona, Warren County, Iowa [Verenigde Staten] op 27-10-1874. 
  3.  Theodore Nicholas Nason [7461], geb. te Chariton, Lucas County, Iowa [Verenigde Staten] op 05-08-1875, ovl. (35 jaar oud) te Colorado Springs, El Paso County, Colorado [Verenigde Staten] op 06-05-1911. 
  4.  Paul Nason [7462], geb. te Chariton, Lucas County, Iowa [Verenigde Staten] op 09-08-1877, ovl. (4 jaar oud) te Probably Clarinda, Page County, Iowa [Verenigde Staten] op 22-07-1882. 
  5.  Grace Ethel Nason [7463], geb. te Bradyville, Page County, Iowa [Verenigde Staten] op 21-12-1880, ovl. (56 jaar oud) te Colorado Springs, El Paso County, Colorado [Verenigde Staten] op 21-07-1937, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [7074] te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 05-10-1904 met Lawrence Edward Welte [18409], zn. van George Welte [18414] en Elizabeth Baumgartner [18415], geb. te Iowa [Verenigde Staten] op 30-10-1881, ovl. (88 jaar oud) te Colorado Springs, El Paso [co] in 10-1970. 
  6.  William Ernest Nason [7464], geb. te Clairinda, Page County, Iowa [Verenigde Staten] op 24-07-1883, ovl. (89 jaar oud) te Denver, Colorado [Verenigde Staten] op 27-12-1972, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) [7075] te El Paso, Colorado [Verenigde Staten] op 20-06-1911 met Faye Bell Kingsberry [18410], dr. van Clarence A Kingsberry [18411] en Esther Harris [18412], geb. te Kansas [Verenigde Staten] op 22-07-1889. 
  7.  Pauline Sophia Nason [7465], geb. te Clarinda, Page County, Iowa [Verenigde Staten] op 21-08-1885, ovl. (85 jaar oud) te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 29-06-1971. 
  8.  Edward Oliver Nason [7466], geb. te Clarinda, Page County, Iowa [Verenigde Staten] op 22-09-1887, ovl. (35 jaar oud) te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 20-03-1923. 
  9.  Guy Theodore Nason [7467], geb. te Clarinda, Page County, Iowa [Verenigde Staten] op 06-07-1891, ovl. (63 jaar oud) te San Diego, California [Verenigde Staten] op 09-09-1954. 

XIo.  Diederika van der Tak [5633], dr. van Jakob van der Tak [5615] (Xq) en Diederika (Dirkje) Oldenburg [5621], geb. te Rotterdam [zh] op 21-06-1850, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-05-1914, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [2022] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 04-11-1874 met Willem Liesveld [5646], zn. van Gerrit Liesveld [13642] en Alida Croes [13643], geb. te Rotterdam [zh] op 27-06-1851, Kamerbehanger, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-04-1923. 
 .: 
  1.  Gerrit Liesveld [5673], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 549 op 03-02-1875, ovl. (60 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 26-05-1935. 
  2.  Jacob Liesveld [6123], geb. te Rotterdam [zh] op 04-01-1877, behanger, ® WWW, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-12-1927. 
  3.  Willem Liesveld [5674], geb. te Rotterdam [zh] op 23-01-1879, tr. (resp. 39 en 24 jaar oud) [4046] te Rotterdam [zh] op 06-06-1918 met Bernardina Petronella Maria Maarleveld [10673], dr. van Bernardus Johannes Matthijs Maarleveld [10674] en Anna Kappelaan [10675], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2672 op 14-05-1894, ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1213 op 10-02-1919. 
  4.  Diederika Liesveld [5675], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 5082 op 11-11-1880, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-04-1936. 
  5.  Abraham Liesveld [5676], geb. te Rotterdam [zh] op 30-09-1882, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-10-1957, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) [4042] te Rotterdam [zh] op 30-07-1908 met Plonia Flaes [10667], dr. van Hendrik Flaes [10668] en Catharina Willegers [10669], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 5118 op 28-10-1883. 
  6.  Gerardus Liesveld [5677], geb. te Rotterdam [zh] op 02-08-1884, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-08-1950, tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) [4044] te Rotterdam [zh] op 02-07-1914 met Jacoba Aletta van 't Sant [10670], dr. van Hendrik Teunis van 't Sant [10671] en Jannetje Bakkers [10672], geb. te Rotterdam [zh] op 02-08-1878. 
  7.  Alida Johanna Liesveld [5678], geb. te Rotterdam [zh] op 17-07-1886. 
  8.  Maria Pieternella Liesveld [5679], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 4266 op 23-08-1888, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-01-1944. 
  9.  Cornelis Liesveld [5680], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 1363 op 10-03-1890, tr. (resp. 32 en ongeveer 22 jaar oud) [6356] te Katwijk [zh] op 20-04-1922 met Neeltje Schuitemaker [16647], dr. van Pieter Schuitemaker [16648] en Diederika Agatha Zwanenburg [16649], geb. te Katwijk [zh] in 1899. 
  10.  Margaretha Sophia Maria Liesveld [5681], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 3500 op 12-06-1892, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) [4048] te Rotterdam [zh] op 30-10-1919 met Leendert Bastiaan van Vliet [10676], zn. van Gerrit van Vliet [10677] en Johanna Maria de Bruin [10678], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 1123 op 25-02-1894. 

XIp.  Cornelia van der Tak [5635], dr. van Jakob van der Tak [5615] (Xq) en Diederika (Dirkje) Oldenburg [5621], geb. te Rotterdam [zh] op 25-11-1855, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-07-1937, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) [2019] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] akte nr. 415 op 11-05-1881, (gesch. resp. 53 en 52 jaar oud te Rotterdam [zh] op 11-01-1909) met Pieter Aart Leendert Buijtendijk [5636], zn. van Johannes Buijtendijk [5637] en Adriana Kerkhof [5638], geb. te Rotterdam [zh] op 24-12-1856, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 5480 op 27-11-1916. 
 .: 
  1.  Adriana Buijtendijk [5771], geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1881, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-07-1942. 
  2.  Diederika Buijtendijk [5772], geb. te Rotterdam [zh] op 26-07-1883, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [4050] te Rotterdam [zh] op 30-12-1908 met Klaas de Jong [10679], zn. van Gerrit de Jong [10680] en Johanna van IJperen [10681], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 4044 op 24-08-1882. 
  3.  Cornelia Buijtendijk [5773], geb. te Rotterdam [zh] op 05-06-1891. 

XIq.  Helena Antonetta van der Tak [5565], dr. van Barend van der Tak [5518] (Xs) en Jacoba van der Veer [5519], geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1851, Mutsenwaster, ovl. (90 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-1942, tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) [1247] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 03-12-1884 met Petrus Gerardus Johannes van Krugten [5568], zn. van Michiel Pieter van Krugten [5569] en Catharina Molenaars [5570], geb. te Rotterdam [zh] op 29-11-1857, Blikslager, smid, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-04-1926. 
 .: 
  1.  Machiel Petrus Barend van Krugten [5601], geb. te Rotterdam [zh] op 02-09-1886, ovl. (17 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 19-09-1886. 
  2.  Bernardus van Krugten [5602], geb. te Rotterdam [zh] op 23-08-1887, Boterverwerkersknecht, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-06-1970. 
  3.  Jacoba Catharina van Krugten [5603], geb. te Rotterdam [zh] op 20-05-1890, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-08-1892. 

XIr.  Dirkje van der Tak [5462], dr. van Wouter van der Tak [5446] (Xu) en Francina Maria van Dalen [5447], geb. te Rotterdam [zh] op 14-09-1849, werkster, ®, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-05-1912, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) [1977] te Rotterdam [zh] op 23-04-1873 met Willem Vermeijs [5476], zn. van Cornelis Vermeijs [5477] en Cornelia Boeser [5478], geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1841, veedrijver; los werkman, ®, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-05-1906. 
 .: 
  1.  Cornelis Vermeijs [7566], geb. te Rotterdam [zh] op 31-01-1874, loopknecht, ovl. (60 jaar oud) te Poortugaal [zh] op 18-04-1934. 
  2.  Maria Francina Vermeijs [5479], geb. te Rotterdam [zh] op 29-06-1875, ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-01-1937, tr. (resp. 44 en 39 jaar oud) (2) [5317] te Rotterdam [zh] op 24-12-1919 met Gerardus Johannes Marie Brandt [14002], zn. van Antonius Andries Brandt [14003] en Anna Maria Albertina Swarts [14004], geb. te Rotterdam [zh] op 18-03-1880, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-02-1939. 
  3.  Cornelia Vermeijs [5480], geb. te Rotterdam [zh] op 10-11-1877, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-11-1962. 
  4.  Willem Vermeijs [5481], geb. te Rotterdam [zh] op 30-12-1880, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 02-06-1881. 
  5.  Adriana Vermeijs [13977], geb. te Rotterdam [zh] op 05-04-1879, ovl. (73 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 06-02-1953. 
  6.  Willem Vermeijs [5482], geb. te Rotterdam [zh] op 23-04-1882. 
  7.  Wilhelmina Francina Maria Vermeijs [5483], geb. te Rotterdam [zh] op 03-07-1884, ®WWW, ovl. (87 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 16-12-1971. 
  8.  Dirk Vermeijs [5484], geb. te Rotterdam [zh] op 17-02-1887, kleermaker, ®, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-05-1945. 
  9.  Alida Johanna Vermeijs [5485], geb. te Rotterdam [zh] op 24-10-1888, fabrieksarbeidster. 
  10.  Francina Maria Vermeijs [5486], geb. te Rotterdam [zh] op 04-03-1891, ovl. (6 weken oud) te Rotterdam [zh] op 19-04-1891. 
  11.  Wouter Franciscus Marinus Vermeijs [13967], geb. te Rotterdam [zh] op 10-12-1892, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-02-1895. 

XIs.  Gerardus van der Tak [5463], zn. van Wouter van der Tak [5446] (Xu) en Francina Maria van Dalen [5447], geb. te Rotterdam [zh] op 08-06-1852, sigarenmaker / werkman, ®, ovl. (78 jaar oud) te Schiedam [zh] op 20-03-1931, tr. (beiden 27 jaar oud) (1) [1973] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 24-09-1879, (gesch. resp. 52 en 53 jaar oud te Rotterdam [zh] op 30-05-1905) met Pieternella Hendrika van Tol [5471], dr. van Willem van Tol [5472] en Ingetje de Graaf [5473], geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1852, ®, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-06-1909. 
 .: 
  1.  Cornelis van der Tak [5500], geb. te Rotterdam [zh] op 21-10-1879, ovl. (93 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 09-1973, volgt XIIw
  2.  Francina Maria van der Tak [5487], geb. te Rotterdam [zh] op 23-02-1882, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-06-1946, volgt XIIx
  3.  Gerardus van der Tak [5488], geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1884, ®. 
  4.  Willem Arie van der Tak [5489], geb. te Rotterdam [zh] op 20-02-1886, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-03-1963, volgt XIIy
  5.  Pieter Hendrik van der Tak [5490], geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1888, ®, jong overleden (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-07-1889. 
  6.  Maria Francina van der Tak [5491], geb. te Rotterdam [zh] op 04-02-1890, volgt XIIz
  7.  Pieter Hendrik van der Tak [5492], geb. te Rotterdam [zh] op 04-02-1890, ®, jong overleden (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-06-1891. 
  8.  Pieternella Hendrika van der Tak [5493], geb. te Rotterdam [zh] op 02-10-1892, volgt XIIaa
  Pieternella Hendrika van Tol [5471], dr. van Willem van Tol [5472] en Ingetje de Graaf [5473], tr. (resp. 22 en 35 jaar oud) (1) [3803] te Rotterdam [zh] op 08-04-1874, (gesch. resp. 25 en 38 jaar oud te Middelburg [ze] op 01-06-1877) met Johannes Willem Akkermans [10181], zn. van Willem Akkermans [10182] en Leuntje Polderdijk [10183], geb. te Middelburg [ze] op 01-04-1839, Stoker, ®, ovl. (75 jaar oud) te Middelburg [ze] op 21-02-1915. 
 .: 
  1.  Ingetje Akkermans [10184], geb. te Rotterdam [zh] op 15-01-1873, akte nr. 249; erkenning door ouders op 08-04-1874; achternaam kind was van Tol, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-04-1874. 
  2.  Willem Johannes Akkermans [10185], geb. te Rotterdam [zh] op 23-01-1875, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-05-1876. 
  3.  Pieternella Hendrica Akkermans [16378], geb. te Kralingen [zh] op 21-04-1877, ovl. (7 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-08-1884. 
  Pieternella Hendrika van Tol [5471]
 Zij krijgt: 
  1.  Jacob van Tol [10186], geb. te Rotterdam [zh] op 19-08-1878, ®, jong overleden (3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 27-11-1878. 
  Gerardus van der Tak [5463], tr. (resp. 59 en 47 jaar oud) (2) [3770] te Schiedam [zh] op 13-09-1911 met Hester Jacoba Maria Bakker [10120], dr. van Jacobus Wilhelmus Frederik Bakker [10121] en Maria Catharina Wilhelmina Blokpoel [10122], geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-01-1864, ovl. (73 jaar oud) te Etten-Leur [nb] Aktenummer: 21 op 02-02-1937. 
  Hester Jacoba Maria Bakker [10120], dr. van Jacobus Wilhelmus Frederik Bakker [10121] en Maria Catharina Wilhelmina Blokpoel [10122], tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) (1) [4020] te Schoonhoven [zh] op 16-06-1887, (ontb. door overlijden) met Dirk van der Stel [10630], zn. van Johannes van der Stel [12692] en Neeltje Belo [12693], geb. te Schoonhoven [zh] op 30-10-1855, ovl. (52 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-09-1908. 
 .: 
  1.  Wilhelmus Theodorus Jacobus van der Stel [12694], geb. te Schoonhoven [zh] op 06-03-1889. 
  2.  Marinus Cornelis van der Stel [12695], geb. te Schoonhoven [zh] op 18-03-1891. 
  3.  Jacobus Wilhelmus Frederik van der Stel [12696], geb. te Schoonhoven [zh] op 27-10-1894. 
  4.  Maria van der Stel [15570], geb. te Rotterdam [zh] op 24-04-1897. 
  5.  Dirk van der Stel [15569], geb. te Rotterdam [zh] op 29-06-1899, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) [10190] te Rotterdam [zh] op 18-11-1925 met Plonia Muller [25940], dr. van Johannes Albertus Muller [25941] en Bastiana de Ligt [25942], geb. te Rotterdam [zh] in 1899. 
  6.  Helena van der Stel [14011], geb. te Rotterdam [zh] op 16-08-1902. 
  7.  Cornelis Hendrik van der Stel [15571], geb. te Capelle aan den IJssel [zh] in 02-1906, ovl. (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 25-06-1906. 

XIt.  Maria Francina van der Tak [5465], dr. van Wouter van der Tak [5446] (Xu) en Francina Maria van Dalen [5447], geb. te Rotterdam [zh] op 29-04-1857, ®, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-09-1940, begr. te Rotterdam [zh] op 16-09-1940 Op Crooswijk begraven, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) [1971] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 29-05-1878 met Gijsbert Gerritse [5468], zn. van Gijsbert Gerritse [5469] en Hendrika Johanna Delleman [5470], geb. te Rotterdam [zh] op 04-03-1856, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-02-1907. 
 .: 
  1.  Hendrika Johanna Gerritse [5688], geb. te Rotterdam [zh] op 23-08-1879, tr. (resp. 41 en 42 jaar oud) (2) [6193] te Rotterdam [zh] op 01-06-1921 met Derk Nanno Damhoff [16318], zn. van Engelko Damhoff [16319] en Hillechien van der Geize [16320], geb. te Bellingwolde [gr] op 28-09-1878. 
  2.  Gijsbert Gerritse [5689], geb. te Rotterdam [zh] op 05-08-1881, ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-08-1915. 
  3.  Wouter Gerritse [5690], geb. te Rotterdam [zh] op 01-07-1883, ovl. (69 jaar oud) te Poortugaal [zh] op 29-01-1953, tr. (resp. 25 en ongeveer 18 jaar oud) [6200] te Rotterdam [zh] op 19-05-1909 met Trijntje van der Wolff [16329], dr. van Jacob van der Wolff [16330] en Helena Elizabeth Moerman [16331], geb. te Rotterdam [zh] in 1890. 
  4.  Wilhelmus Gijsbertus Gerritse [5691], geb. te Rotterdam [zh] op 10-02-1885, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-02-1966, tr. (2) [13724] met Johanna Elizabeth Lagerwaard [34797]
  5.  Huberta Dirkje Gerritse [5692], geb. te Rotterdam [zh] op 22-11-1886, Gemeentewerkster, ®, tr. (resp. 35 en 28 jaar oud) (2) [6204] te Heerlen [li] op 26-10-1922 (getuigen: Jacobus Hueber en  Henri Lenoire, beide wonen in Heerlen) met Jan Tiemens [16335], zn. van Allart Tiemens [16336] en Aaltje Olde [16337], geb. te Hoogeveen [dr] op 21-09-1894, Mijnwerker, ®. 
  6.  Franciscus Marinus Gerritse [5693], geb. te Rotterdam [zh] op 28-03-1888. 
  7.  Margaretha Gerritse [5694], geb. te Rotterdam [zh] op 08-01-1891, tr. (resp. 19 en ongeveer 22 jaar oud) [6198] te Rotterdam [zh] op 28-12-1910 met Martinus Cornelis Bremer [16326], zn. van Friedrich Bremer [16327] en Catharina Johanna Koster [16328], geb. te Rotterdam [zh] in 1888. 
  8.  Dirk Gerritse [5695], geb. te Rotterdam [zh] op 20-10-1892, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) [6195] te Rotterdam [zh] op 09-06-1920 met Frederika Hermanna Breukers [16321], dr. van Gerrit Breukers [16322] en Hendrika ter Stal [16323], geb. te Enschede [ov] in 1894. 
  9.  Gerardus Wilhelmus Gerritse [5696], geb. te Rotterdam [zh] op 24-02-1894, ovl. (6 weken oud) te Rotterdam [zh] op 12-04-1894. 
  10.  Maria Willemina Gerritse [5697], geb. te Rotterdam [zh] op 19-09-1895, ovl. (27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-02-1923. 
  11.  Maria Francina Gerritse [5698], geb. te Rotterdam [zh] op 20-10-1898, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 04-02-1899. 
  12.  Maria Francina Gerritse [5699], geb. te Rotterdam [zh] op 13-04-1900, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) [6191] te Rotterdam [zh] op 07-10-1925 met Pieter van den Berg [16315], zn. van Pieter van den Berg [16316] en Lena de Bruin [16317], geb. te Rotterdam [zh] in 1899. 

XIu.  Huibertus Wouter van der Tak [5466], zn. van Wouter van der Tak [5446] (Xu) en Francina Maria van Dalen [5447], geb. te Rotterdam [zh] op 23-06-1859, anno 1873 In dienst gekomen bij de marine in de functie Jongen, ®WWW, ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-05-1894, tr. (resp. 23 en 16 jaar oud) (1) [1976] te Amsterdam [nh] op 05-10-1882, (gesch. resp. 26 en 19 jaar oud te Den Helder [nh] op 14-08-1885) met Maria Petronella Hendrica Gruis [5475], dr. van Jan Gruis [16542] en Petronella Beemer [16543], geb. te Amsterdam [nh] op 26-03-1866, Wasvrouw, ®, ovl. (32 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 03-10-1898. 
 .: 
  1.  Petronella Maria van der Tak [6119], geb. te Amsterdam [nh] op 23-12-1884, modiste; gezelschapsdame, ®, ovl. (84 jaar oud) te Schiedam [zh] op 14-11-1969, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) [2179] te Breda [nb] op 26-11-1914 met Johan Coenraad Lambertus Lindner [6120], zn. van Adrianus Hendrikus Johannes Josephus Lindner [6121] en Elisabeth van Liempt [6122], geb. te Breda [nb] op 10-07-1886, Rijksklerk der registratie, ®, ovl. (76 jaar oud) te Schiedam [zh] op 10-12-1962. 
  Maria Petronella Hendrica Gruis [5475], dr. van Jan Gruis [16542] en Petronella Beemer [16543], tr. (resp. 20 en 30 jaar oud) (2) [6302] te Amsterdam [nh] op 09-12-1886, (ontb. door overlijden) met Cornelis Jacobus van Roon [16544], zn. van Jacobus Laurens van Roon [16545] en Johanna Adriana Bos [16546], geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-05-1856, Bootsman, ®, ovl. (39 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-02-1896. 
 .: 
  1.  Cornelis Jacobus Lourens van Roon [16547], geb. te Amsterdam [nh] in 1887, Smid-bankwerker, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) [6304] te Amsterdam [nh] op 10-06-1915 met Wilhelmina Aleida van Veen [16548], dr. van Johannes van Veen [16549] en Caroline Terraneo [16550], geb. te Amsterdam [nh] in 1893. 
  Maria Petronella Hendrica Gruis [5475], tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) (3) [7446] te Amsterdam [nh] op 02-12-1897, (ontb. door overlijden) met Lammert Bonnes [19224], zn. van Rinse Bonnes [19225] en Johanna Gorter [19226], geb. te Amsterdam [nh] op 10-05-1875, schipper, ®, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-05-1935. 
  Huibertus Wouter van der Tak [5466], otr. (2) [1975] op 22-03-1891, tr. (resp. 31 en 42 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 06-05-1891, (ontb. door overlijden) met Anna van Tol [5474], dr. van Willem van Tol [5472] en Ingetje de Graaf [5473], geb. te Rotterdam [zh] op 17-06-1848, huishoudster, ®, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-04-1919. 
  Anna van Tol [5474], dr. van Willem van Tol [5472] en Ingetje de Graaf [5473], tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (1) [3346] te Rotterdam [zh] op 28-01-1874, (gesch. resp. 41 en 45 jaar oud te Rotterdam [zh] op 30-12-1889 reden scheiding was kwaadwillige verlating door Cornelis) met Cornelis Vermeijs [9193], zn. van Cornelis Vermeijs [5477] en Cornelia Boeser [5478], geb. te Rotterdam [zh] op 07-10-1844, voerman, ®, ovl. (58 jaar oud) te Norg [dr] op 31-05-1903. 

XIv.  William Henry Vandertak [3671], zn. van Christiaan van der Tak [11599] (Xx) en Mary Ann Wilson [3664], geb. te Tumbarumba, Snowy Valleys Council, New South Wales [Australië] op 16-09-1892, Soldaat bij het 13e Bataillon, ®, ovl. (46 jaar oud) te Auburn, Cumberland Council, New South Wales, Austr [Australië] op 14-12-1938, begr. te Rookwood, Cumberland Council, New South Wales, Aus [Australië] op 16-12-1938, tr. (26 jaar oud) [12592] te Sydney [Australië] St Barnabas Church of England op 15-03-1919 met Elizabeth (Lizzie) Cook [31985], begr. Date of Death 29/05/1964, Granted on 11/05/1966 ???? Uitzoeken
 .: 
  1.  Iris Vandertak [33470]
  2.  Lila Jean Vandertak [37310], geb. op 16-10-1924, ovl. (39 jaar oud) te Sydney, Australie [Australië] op 01-10-1964, volgt XIIab

XIw.  Meatena Daisy (Medina) (Teen) Vandertak [3667], dr. van Christiaan van der Tak [11599] (Xx) en Mary Ann Wilson [3664], geb. te Tumbarumba, Snowy Valleys Council, New South Wales [Australië] in 1895, ®, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Concord, Canada Bay City, New South Wales, Austral [Australië] op 05-08-1987, begr. te Rookwood, Cumberland Council, New South Wales, Aus [Australië], tr. [15348] met Muller [38837]
 .: 
  1.  Conrad Lawrence Muller [38840], geb. te Tumut, Snowy Valleys Council, New South Wales, Aus [Australië] op 28-07-1913, ovl. (73 jaar oud) te Salamander Bay, Port Stephens Council, New South W [Australië] op 15-07-1987, begr. te Beresfield, Newcastle City, New South Wales, Austr [Australië]. 
  2.  George Robert Henry Muller [38841], geb. te Tumut, Snowy Valleys Council, New South Wales, Aus [Australië] op 23-03-1917, ®, ovl. (48 jaar oud) te Burwood Municipality, New South Wales, Australia [Australië] op 09-02-1966, begr. te Rookwood, Cumberland Council, New South Wales, Aus [Australië], tr. [15350] met Rita Josephine Nn [38842], geb. in 1925, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 24-12-2002. 
  3.  Mavis Ruth Muller [38838], geb. te Tumut, Snowy Valleys Council, New South Wales, Aus [Australië] in 10-1918, ®, ovl. (101 jaar oud) te Sydney, City of Sydney, New South Wales, Australia [Australië] op 12-08-2020, begr. te Rookwood, Cumberland Council, New South Wales, Aus [Australië], tr. [15349] met George Mc Gregor Robertson [38839], Ligt in een graf met zijn kleindochter Karen Maree Cook overleden 25-12-1966, ®, ovl. op 16-04-1965. 

XIx.  Adriana van der Tak [3907], dr. van Hendrik van der Tak [3903] (Xaa) en Willemijntje Suijker [3904], geb. te Papendrecht [zh] op 27-12-1825, ®, ovl. (71 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 19-09-1897, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) [1366] te Papendrecht [zh] op 31-07-1854 met Gerrit Mak [3908], zn. van Jacobus Mak [9614] en Hendrika Tillenburg [9615], geb. te Schiedam [zh] op 14-07-1824, ovl. (68 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 22-03-1893. 
 .: 
  1.  Hendrika Mak [15311], geb. te Alblasserdam [zh] op 25-04-1855. 
  2.  Wilhelmina Mak [15312], geb. te Alblasserdam [zh] op 09-08-1857, ovl. (3 maanden oud) te Alblasserdam [zh] op 18-11-1857. 
  3.  Wilhelmina Mak [9508], geb. te Alblasserdam [zh] op 01-12-1859, ovl. (57 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 11-01-1917, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) [3494] te Alblasserdam [zh] op 28-09-1883 met Jacob Boer [9509], zn. van Pieter Boer [9510] en Baartje Cornelia Nederberg [9511], geb. te Alblasserdam [zh] op 30-04-1855. 
  4.  Magdalena Mak [15313], geb. te Alblasserdam [zh] op 14-05-1863, ovl. (6 maanden oud) te Alblasserdam [zh] op 13-12-1863. 
  5.  Jacobus Mak [9310], geb. te Alblasserdam [zh] op 25-11-1864, zeilmaker, ovl. (57 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [zh] op 21-08-1922, tr. (resp. 36 en 34 jaar oud) [6422] te Rotterdam [zh] op 12-12-1900 met Wijntje Visser [16781], dr. van Wouter Visser [16782] en Maartje Cornelia Weij [16783], geb. te Vlaardinger Ambacht [zh] op 24-02-1866, Staat bij overlijden ingeschreven in Rotterdam, ovl. (36 jaar oud) te Leiden [zh] op 18-04-1902. 
  6.  Magdalena Mak [15314], geb. te Alblasserdam [zh] op 24-03-1867, ovl. (1 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 20-06-1868. 
  7.  Magdalena Mak [15315], geb. te Alblasserdam [zh] op 24-03-1868, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-01-1945. 
  Gerrit Mak [3908], zn. van Jacobus Mak [9614] en Hendrika Tillenburg [9615], tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) [1367] te Schiedam [zh] op 10-11-1847 met Ida Kerkhof [3909], dr. van Cornelis Kerkhof [15306] en Maria Vogelaar [15307], geb. te Rozenburg [zh] op 02-07-1823, ovl. (29 jaar oud) te Schiedam [zh] op 23-11-1852. 
 .: 
  1.  Jacobus Mak [15308], geb. te Schiedam [zh] op 10-03-1847, ovl. (6 jaar oud) te Schiedam [zh] op 15-03-1853. 
  2.  Maria Mak [15309], geb. te Schiedam [zh] op 23-02-1849, ovl. (83 jaar oud) te Schiedam [zh] op 29-06-1932, tr. (resp. 35 en 39 jaar oud) [5779] te Schiedam [zh] op 03-09-1884 met Hendrik Onkoop [15316], geb. te Schiedam [zh] op 06-12-1844. 
  3.  Hendrik Mak [15310], geb. te Schiedam [zh] op 23-02-1851. 

XIy.  Jannigje van der Tak [3915], dr. van Hendrik van der Tak [3903] (Xaa) en Willemijntje Suijker [3904], geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1835, ovl. (82 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-08-1918, begr. te Papendrecht [zh] op 19-08-1918 grafnr a5-145, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [1368] te Papendrecht [zh] op 18-05-1860 met Jan Leendert (Leendert) van de Graaf [3916], zn. van Willem van de Graaf [3917] en Marrigje van de Graaf [3918], geb. te Papendrecht [zh] op 04-08-1834. 
 .: 
  1.  Willem van de Graaf [9850], geb. te Papendrecht [zh] in 1861, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) [3691] te Papendrecht [zh] op 22-11-1888 met Wouterina Dekker [9851], dr. van Arie Dekker [9643] en Christina van Dockum [9644], geb. te Papendrecht [zh] in 1864. 
  2.  Sijmina van de Graaf [9530], geb. te Papendrecht [zh] in 1863, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) [3507] te Papendrecht [zh] op 12-10-1883 met Cornelis Hubers [9531], zn. van Barend Hubers [9532] en Marigje Verdooren [9533], geb. te Papendrecht [zh] in 1858. 
  3.  Hendrik van de Graaf [9641], geb. te Papendrecht [zh] in 1865, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) [3570] te Papendrecht [zh] op 23-11-1894 met Annigje Dekker [9642], dr. van Arie Dekker [9643] en Christina van Dockum [9644], geb. te Sliedrecht [zh] in 1868. 
  4.  Marigje van de Graaf [9854], geb. te Papendrecht [zh] in 1866, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) [3693] te Papendrecht [zh] op 20-08-1889 met Willem van der Leer [9855], zn. van Teunis van der Leer [9856] en Kommertje Alblas [9857], geb. te Hendrik Ido Ambacht [zh] in 1865. 
  5.  Jannigje Maaijke van de Graaf [9610], geb. te Papendrecht [zh] in 1872, tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) [3551] te Papendrecht [zh] op 16-06-1893 met Gerrit Jacob Veth [9611], zn. van Cornelis Veth [9612] en Trijntje Hubers [9613], geb. te Papendrecht [zh] in 1872. 
  6.  Jan Leendert van de Graaf [9689], geb. te Papendrecht [zh] in 1875, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) [3597] te Sliedrecht [zh] op 03-09-1904 met Bastiaantje van Straten [9690], dr. van Leendert van Straten [9691] en Leentje Schram [9692], geb. te Sliedrecht [zh] in 1874. 
  7.  Arie van de Graaf [9488], geb. te Papendrecht [zh] in 1876, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Ridderkerk [zh] op 25-05-1948, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) (1) [3482] te Sliedrecht [zh] op 10-12-1898 met Anna Catharina Kooijmans [9489], dr. van Coenraad Johannis Kooijmans [9490] en Arina de Waard [9491], geb. te Sliedrecht [zh] in 1879. tr. (2) [5207] met Anna Catharina Verstoep [13747]

XIz.  Cornelis van der Tak [3919], zn. van Hendrik van der Tak [3903] (Xaa) en Willemijntje Suijker [3904], geb. te Papendrecht [zh] op 10-10-1837, schipper, ®, ovl. (45 jaar oud) te Overleden in de Rivier de Maas Op overlijdensakte opgemaakt in Naaldwijk op 06-09-1883, tr. (resp. 31 en 18 jaar oud) [1371] te Papendrecht [zh] op 15-05-1869, (ontb. door overlijden) met Maria de Vroedt [3925], dr. van Jacob de Vroedt [3926] en Hendrikje Schouten [3927], geb. te Oud Beijerland [zh] op 10-09-1850, ®, ovl. (43 jaar oud) te Delft [zh] op 18-09-1893. 
 .: 
  1.  Hendrik van der Tak [3928], geb. te Papendrecht [zh] op 21-01-1870, ovl. (80 jaar oud) te Delft [zh] op 06-06-1950, volgt XIIac
  2.  Hendrika van der Tak [3929], geb. te Papendrecht [zh] op 11-05-1872, ovl. (73 jaar oud) te Delft [zh] op 09-06-1945, volgt XIIad
  3.  Simon van der Tak [3930], geb. te Papendrecht [zh] op 15-09-1874, ovl. (84 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19-06-1959, volgt XIIae
  4.  Jacob Sijbrand van der Tak [3931], geb. te Papendrecht [zh] op 08-03-1877, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-08-1878. 
  5.  Dirkje van der Tak [3932], geb. te Papendrecht [zh] op 01-04-1879, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 07-06-1952, volgt XIIaf
  6.  Cornelis van der Tak [3933], geb. te Papendrecht [zh] op 26-10-1881, ovl. (3 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 30-01-1882. 
  7.  Jacob-Cornelis van der Tak [3934], geb. te Papendrecht [zh] op 21-01-1883, ovl. (5 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 17-07-1883. 
  8.  Cornelis van der Tak [3935], geb. te Papendrecht [zh] op 20-05-1884, ovl. (53 jaar oud) te Zaandam [nh] op 06-02-1938, volgt XIIag
  Maria de Vroedt [3925], dr. van Jacob de Vroedt [3926] en Hendrikje Schouten [3927], tr. (resp. 42 en 55 jaar oud) (2) [7727] te Delft [zh] op 15-03-1893, (ontb. door overlijden) met Abraham de Nie [19891], zn. van Bartholomeus de Nie [19892] en Jacoba Thijsse [19893], geb. te Delft [zh] op 13-07-1837, ovl. (80 jaar oud) te Delft [zh] op 24-04-1918. 

XIaa.  Gerrit van der Tak [3920], zn. van Hendrik van der Tak [3903] (Xaa) en Willemijntje Suijker [3904], geb. te Papendrecht [zh] op 22-02-1839, ®, ovl. (64 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-06-1903, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) [1373] te Papendrecht [zh] op 12-09-1863 met Neeltje Huisman [3936], dr. van Adrianus Huisman [3937] en Jaapje Wilschut [3938], geb. te Sliedrecht [zh] op 05-12-1842, ®, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-01-1908. 
 .: 
  1.  Hendrik van der Tak [3939], geb. te Sliedrecht [zh] op 13-10-1863, ovl. (65 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 01-02-1929, volgt XIIah
  2.  Jacob-Adrianus van der Tak [3940], geb. te Sliedrecht [zh] in 12-1864, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-07-1866. 
  3.  Jaapje-Adriana van der Tak [3941], geb. te Papendrecht [zh] op 07-10-1866, ovl. (2 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-02-1869. 
  4.  Willemijntje van der Tak [3942], geb. te Papendrecht [zh] op 30-11-1868, ovl. (één maand oud) te Papendrecht [zh] op 27-01-1869. 
  5.  Jacob-Adrianus van der Tak [3943], geb. te Papendrecht [zh] op 23-12-1869, ovl. (44 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-09-1914. 
  6.  Willemijntje van der Tak [3944], geb. te Sliedrecht [zh] op 26-06-1872, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-11-1945, volgt XIIai
  7.  Gerrit van der Tak [3948], geb. te Papendrecht [zh] op 21-04-1875, volgt XIIaj
  8.  Jaapje van der Tak [3949], geb. te Papendrecht [zh] op 04-05-1878, ovl. (63 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 21-11-1941, volgt XIIak
  9.  Arie van der Tak [3953], geb. te Papendrecht [zh] op 28-09-1880, ovl. (2 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-11-1882. 
  10.  Neeltje van der Tak [3954], geb. te Papendrecht [zh] op 28-09-1880, ovl. (2 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-12-1882. 
  11.  Arie van der Tak [3955], geb. te Papendrecht [zh] op 18-11-1884, ovl. (73 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 05-02-1958, volgt XIIal

XIab.  Willemijntje van der Tak [3923], dr. van Hendrik van der Tak [3903] (Xaa) en Willemijntje Suijker [3904], geb. te Papendrecht [zh] op 13-08-1848, ovl. (69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-04-1918, begr. te Papendrecht [zh] op 08-04-1918 grafnr a5-134, tr. (resp. 21 en ongeveer 19 jaar oud) (1) [3543] te Dordrecht [zh] op 03-08-1870, (gesch.) met Johannes van de Klunder [9598], zn. van Arie van de Klunder [9722] en Bartha Alida van der Burg [9723], geb. te Dordrecht [zh] in 1851. 
 .: 
  1.  Bartha Alida van de Klunder [9599], geb. te Dordrecht [zh] op 26-11-1870, ovl. (36 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 19-12-1906, tr. (resp. 20 en ongeveer 26 jaar oud) [3549] te Dordrecht [zh] op 19-11-1891 met Dirk Wulfse [9607], zn. van Simon Wulfse [9608] en Maria van Zanten [9609], geb. te 's-Gravendeel [zh] in 1865. 
  2.  Arie van de Klunder [9864], geb. te Dordrecht [zh] op 11-09-1873. 
  3.  Willemijntje van de Klunder [9869], geb. te Dordrecht [zh] op 20-11-1875. 
  4.  Willemijntje van de Klunder [9860], geb. te Dordrecht [zh] op 04-04-1877. 
  5.  Louis Anton van de Klunder [9868], geb. te Dordrecht [zh] op 19-07-1880. 
  Willemijntje van der Tak [3923], tr. (resp. 44 en 40 jaar oud) (2) [1370] te Sliedrecht [zh] op 29-07-1893 met Leendert van Weijen [3924], zn. van Cornelis van Weijen [9759] en Gloria Breedveld [9760], geb. te Alblasserdam [zh] op 05-06-1853, ovl. (71 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 06-10-1924. 
  Leendert van Weijen [3924], zn. van Cornelis van Weijen [9759] en Gloria Breedveld [9760], tr. (1) [3542], (gesch.) met Hendrika van Zeist [9597]

XIac.  Adriana van der Tak [3990], dr. van Arij van der Tak [3986] (Xab) en Zwaantje Huijsman [3987], geb. te Papendrecht [zh] op 26-10-1829, ovl. (54 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 13-06-1884, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) [1391] te Papendrecht [zh] op 13-09-1851 met Teunis Jan Wapperom [3991], zn. van Jan Wapperom [3993] en Neeltje Stuurman [9825], geb. te Papendrecht [zh] op 27-08-1827, ovl. (74 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-06-1902. 
 .: 
  1.  Jan Wapperom [4057], geb. te Papendrecht [zh] op 15-03-1862, Werkman en opzichter, ovl. (77 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 18-03-1939. 

XIad.  Jannigje van der Tak [3997], dr. van Arij van der Tak [3986] (Xab) en Zwaantje Huijsman [3987], geb. te Papendrecht [zh] op 21-03-1839, ovl. (75 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-10-1914, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) [1393] te Papendrecht [zh] op 26-04-1861 met Teunis Marinus de Groot [3998], zn. van Floor de Groot [3999] en Maria Groenewegen [4000], geb. te Papendrecht [zh] op 08-08-1835, ovl. (63 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 03-01-1899. 
 .: 
  1.  Maria de Groot [9765], geb. te Sliedrecht [zh] op 08-09-1861, ovl. (70 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 28-09-1931, tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) [3640] te Sliedrecht [zh] op 26-05-1883 met Louwerinus Hofman [9766], zn. van Adrianus Kors Hofman [9767] en Fijgje Aaldijk [9768], geb. te Sliedrecht [zh] op 16-11-1853, schipper, ovl. (66 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 29-11-1919, begr. te Sliedrecht [zh] op 04-12-1919. 
  2.  Floris de Groot [9547], geb. te Sliedrecht [zh] in 1865, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) [3517] te Sliedrecht [zh] op 24-12-1887 met Anna Rombout [9548], dr. van Jan Rombout [9549] en Neeltje Nederlof [9550], geb. te Giessendam [zh] in 1863. 
  3.  Zwaantje de Groot [9389], geb. te Sliedrecht [zh] op 23-03-1869, ovl. (72 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 28-04-1941, tr. (resp. 30 en ongeveer 25 jaar oud) [3685] te Sliedrecht [zh] op 09-12-1899 met Willem Korporaal [9840], zn. van Arie Leendert Korporaal [9841] en Teuntje Boer [9842], geb. te Sliedrecht [zh] in 1874. 
  4.  Arie de Groot [20216], geb. en ovl. te Sliedrecht [zh] op 21-09-1871. 
  5.  Arie de Groot [20214], geb. te Sliedrecht [zh] in 1871, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 03-09-1873. 
  6.  Arina de Groot [9128], geb. te Sliedrecht [zh] in 1875, tr. (resp. ongeveer 25 en 23 jaar oud) [3474] te Sliedrecht [zh] op 05-01-1901 met Adrianus Monster [9476], zn. van Martinus Monster [9477] en Maria Brand [9478], geb. te Sliedrecht [zh] op 15-11-1877. 
  7.  Marrigje de Groot [20215], geb. te Sliedrecht [zh] op 27-04-1877, ovl. (6 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 06-03-1884. 

XIae.  Hendrika van der Tak [3959], dr. van Arij van der Tak [3986] (Xab) en Zwaantje Huijsman [3987], geb. te Papendrecht [zh] op 29-08-1840, ovl. (30 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-05-1871, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) [1381] te Papendrecht [zh] op 17-08-1861 met Marinus Stuij van den Herik [3958], zn. van Cornelis Stuy van den Herik [4002] en Willempje van Gent [4003], geb. te Papendrecht [zh] op 21-12-1837, ovl. (28 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-08-1866. 
 .: 
  1.  Cornelis Stuij van den Herik [4329], geb. te Papendrecht [zh] op 14-10-1861, ovl. (24 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 07-11-1861. 
  2.  Cornelis Stuij van den Herik [9804], geb. te Papendrecht [zh] op 13-12-1862, ovl. (40 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 22-01-1863. 
  3.  Willemina Stuij van den Herik [3957], geb. te Papendrecht [zh] op 19-04-1864, ®, ovl. (36 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 13-07-1900. 
  4.  Zwaantje Stuy van den Herik [2918], geb. te Papendrecht [zh] in 1866, ovl. (jonger dan één jaar oud) te Papendrecht [zh] op 30-08-1866. 

XIaf.  Cornelis van der Tak [4087], zn. van Maaike van der Tak [3983] (Xad), geb. te Papendrecht [zh] op 30-09-1837 akte 56, schipper, ovl. (92 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-11-1929 akte 50, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) [1430] te Papendrecht [zh] op 21-10-1859 akte 11 met Cornelia Visser [4088], dr. van Gerrit Visser [4089] en Pieternella Vink [4090], geb. te Papendrecht [zh] op 03-04-1837 akte 20, ovl. (31 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 05-08-1868 akte 51
 .: 
  1.  Gerrit van der Tak [4091], geb. te Papendrecht [zh] op 21-01-1860 akte 5, ovl. (19 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-06-1879 akte 48
  2.  Cornelis van der Tak [4092], geb. te Papendrecht [zh] op 26-09-1861, ovl. (81 jaar oud) te Arnhem [ge] op 01-07-1943, volgt XIIam
  3.  Mees van der Tak [4093], geb. te Papendrecht [zh] op 05-11-1863 akte 73, ovl. (12 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-03-1876 akte 18
  4.  Pieter van der Tak [4094], geb. te Papendrecht [zh] op 30-11-1866, ovl. (84 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-06-1951, volgt XIIan
  Cornelis van der Tak [4087], tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) (2) [1432] te Papendrecht [zh] op 24-04-1869 met Janna de Groot [4095], dr. van Pieternella de Groot [4096], geb. te Papendrecht [zh] op 15-02-1841 akte 8, ovl. (60 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 18-07-1901 akte 46
 .: 
  1.  Neeltje van der Tak [4097], geb. te Papendrecht [zh] op 15-12-1870, ovl. (78 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 14-02-1949, volgt XIIao
  2.  Levenloos geboren meisje van der Tak [4100], geb. en ovl. te Papendrecht [zh] op 28-09-1872. 
  3.  Mees van der Tak [4101], geb. te Papendrecht [zh] op 07-09-1880 akte 78, ovl. (10 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 17-09-1880 akte 53
  Janna de Groot [4095], dr. van Pieternella de Groot [4096], tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (1) [1434] te Papendrecht [zh] op 10-10-1862 met Jan van de Graaf [4102], zn. van Huig van de Graaf [4103] en Maaike de Gelder [4104], geb. te Papendrecht [zh] op 29-01-1836, ovl. (31 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-12-1867. 

XIag.  Korstiaan van der Tak [4198], zn. van Jan van der Tak [4006] (Xaf) en Annigje Koppelaar [4197], geb. te Sliedrecht [zh] op 02-08-1829, Arbeider, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Sliedrecht [zh] in 1874, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) [1469] (Burgerlijke Stand) te Sliedrecht [zh] op 14-05-1853 met Marrigje Dekker [4199], dr. van Arie Dekker [9747] en Grietje de Boon [9748], geb. te Sliedrecht [zh] op 05-04-1831, ovl. (42 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 01-11-1873. 
 .: 
  1.  Jan van der Tak [4200], geb. te Sliedrecht [zh] op 07-09-1853, ovl. (85 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 10-09-1938, volgt XIIap
  2.  Arie van der Tak [4201], geb. te Sliedrecht [zh] op 10-09-1855, ovl. (19 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-05-1875. 
  3.  Annigje van der Tak [4202], geb. te Sliedrecht [zh] op 06-11-1857, volgt XIIaq
  4.  Grietje van der Tak [4203], geb. te Sliedrecht [zh] op 13-12-1858, ovl. (82 jaar oud) te Dordrecht [zh] in 11-1941, volgt XIIar
  5.  Cornelis van der Tak [4204], geb. te Sliedrecht [zh] op 18-03-1861, ovl. (30 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 14-08-1891, volgt XIIas
  6.  Korstiaan van der Tak [4205], geb. te Sliedrecht [zh] op 29-10-1863, ovl. (8 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 31-10-1871. 
  7.  Neeltje van der Tak [4206], geb. te Sliedrecht [zh] op 19-05-1866, ovl. (5 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 16-11-1871. 
  8.  Willem van der Tak [4207], geb. te Sliedrecht [zh] op 27-10-1868, ovl. (3 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 17-11-1871. 
  9.  Marrigje van der Tak [4208], geb. te Sliedrecht [zh] op 31-05-1871, ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 22-07-1923, volgt XIIat
  Korstiaan van der Tak [4198], tr. (resp. 45 en 36 jaar oud) (2) [1470] (Burgerlijke Stand) te Sliedrecht [zh] op 26-09-1874 met Annigje de Wit [4209], dr. van Jan de Wit [9745] en Gloria van der Perk [9746], geb. te Nieuw-Lekkerland [zh] op 17-12-1837. 
 .: 
  1.  Ariena van der Tak [5667], geb. te Sliedrecht [zh] op 10-08-1875, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-10-1943, volgt XIIau

XIah.  Johannis van der Tak [9143], zn. van Arie van der Tak [4007] (Xag) en Annigje Prins [9140], geb. te Sliedrecht [zh] op 03-03-1833, ovl. (66 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 03-01-1900, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) [3321] te Sliedrecht [zh] op 25-05-1862 met Aartje Zwijnenburg [9144], dr. van Bastiaan Zwijnenburg [9145] en Barbera van Dam [9146], geb. te Sint Anthoniepolder [zh] op 09-11-1833, ovl. (76 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 10-04-1910. 
 .: 
  1.  Annigje van der Tak [9156], geb. te Sliedrecht [zh] op 09-07-1863, ovl. (74 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 04-09-1937, volgt XIIav
  2.  Arie van der Tak [9160], geb. te Sliedrecht [zh] op 18-11-1865, ovl. (70 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 30-03-1936, volgt XIIaw
  3.  Barbera van der Tak [12193], geb. te Sliedrecht [zh] op 17-02-1869, ovl. (6 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-10-1875. 
  4.  Marrigje van der Tak [9164], geb. te Sliedrecht [zh] op 22-11-1871, ovl. (38 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 06-04-1910, volgt XIIax
  5.  Metje van der Tak [9168], geb. te Sliedrecht [zh] op 12-12-1873, ovl. (74 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 04-11-1948, volgt XIIay
  6.  Barbera van der Tak [9172], geb. te Sliedrecht [zh] op 06-01-1877, ovl. (93 jaar oud) te Sliedrecht [zh] in 11-1970, volgt XIIaz

XIai.  Aagje van der Tak [9151], dr. van Arie van der Tak [4007] (Xag) en Annigje Prins [9140], geb. te Sliedrecht [zh] op 14-10-1836, ovl. (79 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 14-04-1916, tr. (resp. 31 en ongeveer 29 jaar oud) [3325] te Sliedrecht [zh] op 02-05-1868 met Jan Willem de Groot [9152], zn. van Floor de Groot [3999] en Maria Groenewegen [4000], geb. te Sliedrecht [zh] in 1838. 
 .: 
  1.  Maria de Groot [9846], geb. te Sliedrecht [zh] in 1873, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 21 jaar oud) [3689] te Sliedrecht [zh] op 20-08-1892 met Willem Roos [9847], zn. van Adriaan Roos [9848] en Wilhelmina Stolk [9849], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] in 1871. 
  Jan Willem de Groot [9152], zn. van Floor de Groot [3999] en Maria Groenewegen [4000], tr. (1) [3326], (ontb. door overlijden) met Anna de Leeuw [9153]

XIaj.  Marigje van der Tak [4028], dr. van Koenraad van der Tak [4010] (Xah) en Marigje Hartog [4024], geb. te Papendrecht [zh] op 21-04-1844, ovl. (86 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 30-03-1931, tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) [3591] te Sliedrecht [zh] op 21-08-1869 met Jan Bot [9679], zn. van Kornelis Bot [9680] en Neeltje van den Berg [9681], geb. te Sliedrecht [zh] in 1841. 
 .: 
  1.  Annigje Bot [9791], geb. te Sliedrecht [zh] op 14-11-1870, ovl. (79 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-06-1950, begr. te Sliedrecht [zh] op 26-06-1950, tr. (beiden 34 jaar oud) [3656] te Sliedrecht [zh] op 05-08-1905 met Pieter Cleton [9792], zn. van Adriaan Cleton [9793] en Maria de Bruijn [9794], geb. te Sliedrecht [zh] op 14-11-1870, begr. te Sliedrecht [zh] op 20-04-1959. 
  2.  Kornelis Bot [9741], geb. te Sliedrecht [zh] in 1876, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) [3626] te Sliedrecht [zh] op 25-05-1907 met Elisabeth van Genderen [9742], dr. van Adriaan Jacob van Genderen [9743] en Neeltje Hougee [9744], geb. te Sliedrecht [zh] in 1883. 
  3.  Marigje Bot [9715], geb. te Sliedrecht [zh] in 1884, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) [3611] te Sliedrecht [zh] op 06-05-1905 met Johannes Lavooij [9716], zn. van Johannis Lavooij [9717] en Teuna van de Graaf [9718], geb. te Sliedrecht [zh] in 1882. 

XIak.  Aagje van der Tak [4030], dr. van Koenraad van der Tak [4010] (Xah) en Marigje Hartog [4024], geb. te Papendrecht [zh] op 02-10-1853, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-06-1930, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) [1406] te Papendrecht [zh] op 17-10-1874 met Adriaan de Borst [4031], zn. van Huibert de Borst [4032] en Aartje Vink [4033], geb. te Papendrecht [zh] op 05-07-1849, Aannemer, ovl. (64 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 18-06-1914, begr. te Papendrecht [zh] op 22-06-1914. 
 .: 
  1.  Aartje de Borst [11624], geb. te Papendrecht [zh] op 11-02-1875, ovl. (11 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 19-08-1886. 
  2.  Leendert de Borst [9808], geb. te Papendrecht [zh] op 19-08-1876, ovl. (17 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 05-09-1876. 
  3.  Leendert de Borst [11625], geb. te Papendrecht [zh] op 06-08-1877, ovl. (24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-06-1902. 
  4.  Marrigje de Borst [9194], geb. te Papendrecht [zh] op 24-01-1880, ovl. (62 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-12-1942. 
  5.  Huibert de Borst [11626], geb. te Papendrecht [zh] op 17-08-1881, ovl. (37 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 23-09-1881. 
  6.  Nn de Borst [9809], geb. en ovl. te Papendrecht [zh] op 02-10-1882. 
  7.  Huibert de Borst [9205], geb. te Papendrecht [zh] op 05-12-1884, begr. te Papendrecht [zh] op 24-02-1958, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) [3578] te Papendrecht [zh] op 21-11-1907 met Martina Boer [9655], dr. van Nijs Boer [9656] en Kornelia Kentie [9657], geb. te Papendrecht [zh] in 1886. 
  8.  Aart de Borst [11627], geb. te Papendrecht [zh] op 07-04-1887, ovl. (69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-09-1956. 
  9.  Jaapje de Borst [9253], geb. te Papendrecht [zh] op 19-09-1889, begr. te Papendrecht [zh] op 12-12-1938, tr. (resp. 27 en ongeveer 29 jaar oud) [3633] te Papendrecht [zh] op 14-09-1917 met Leendert Markesteijn [9753], zn. van Dirk Markesteijn [9754] en Aaltje van Dalen [9755], geb. te Papendrecht [zh] in 1888. 

XIal.  Marrigje van der Tak [4037], dr. van Teunis van der Tak [4015] (Xai) en Maria van den Adel [4034], geb. te Papendrecht [zh] op 15-09-1844, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Papendrecht [zh] in 1918, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) [1410] te Papendrecht [zh] op 21-12-1867 met Pleun Visser [4038], zn. van Gerrit Visser [4089] en Pieternella Vink [4090], geb. te Papendrecht [zh] op 01-02-1841, ovl. (81 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-06-1922. 
 .: 
  1.  Pleuntje Visser [9668], geb. te Papendrecht [zh] in 1865, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 34 jaar oud) [3585] te Papendrecht [zh] op 17-07-1885 met Jacob Veth [9669], zn. van Jan Veth [9670] en Marigje van de Graaf [9671], geb. te Papendrecht [zh] in 1851. 
  2.  Gerrit Visser [9388], geb. te Papendrecht [zh] in 1868, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) [3554] te Papendrecht [zh] op 19-08-1899 met Pieternella Dekker [9616], dr. van Arie Dekker [9617] en Adriaantje Trapman [9618], geb. te Molenaarsgraaf [zh] in 1874. 
  3.  Cornelia Visser [9637], geb. te Papendrecht [zh] in 1870, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) [3568] te Papendrecht [zh] op 20-08-1892 met Hendrik van Dalen [9638], zn. van Cornelis van Dalen [9639] en Harske van Horssen [9640], geb. te Papendrecht [zh] in 1867. 
  4.  Maria Visser [9724], geb. te Papendrecht [zh] in 1873, tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) [3616] te Papendrecht [zh] op 19-01-1894 met Joost Matena [9725], zn. van Joost Matena [9726] en Fijgje Stuij van den Herik [9727], geb. te Papendrecht [zh] in 1873. 
  5.  Pieternella Visser [9131], geb. te Papendrecht [zh] in 1874, tr. [3630] met Leendert Besemer [9749], zn. van Gijsbert Besemer [4064] en Dirksje van de Graaf [4065], geb. te Papendrecht [zh] in 1878. 
  6.  Teunis Visser [9195], geb. te Papendrecht [zh] in 1875, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) [3683] te Zwijndrecht [zh] op 27-10-1904 met Johanna Roodbol [9837], dr. van Jacob Roodbol [9838] en Pieternella Korthof [9839], geb. te Zwijndrecht [zh] in 1878. 
  7.  Mees Visser [9255], geb. te Papendrecht [zh] in 1887, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) [3648] te Papendrecht [zh] op 03-04-1918 met Gerrigje Dekker [9779], dr. van Arie Dekker [9617] en Adriaantje Trapman [9618], geb. te Papendrecht [zh] in 1888. 
  8.  Pleun Visser [9229], geb. te Papendrecht [zh] in 1888, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) [3669] te Papendrecht [zh] op 07-11-1912 met Suzanna Dekker [9814], dr. van Jan Dekker [9815] en Neeltje Dekker [9816], geb. te Papendrecht [zh] in 1892. 

XIam.  Teuntje van der Tak [4041], dr. van Teunis van der Tak [4015] (Xai) en Maria van den Adel [4034], geb. te Papendrecht [zh] op 20-07-1846, ovl. (72 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-04-1919, begr. te Papendrecht [zh] op 02-05-1919 grafnr a6-172, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) [1412] te Papendrecht [zh] op 31-10-1868 met Pieter Dekker [4042], zn. van Jacob Dekker [4043] en Grietje de Borst [4044], geb. te Alblasserdam [zh] op 26-01-1843, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 17-08-1908. 
 .: 
  1.  Jacob Dekker [15215], geb. te Papendrecht [zh] op 11-04-1869. 
  2.  Jacob Dekker [9658], geb. te Papendrecht [zh] in 1870, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 05-08-1939, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) [3580] te Papendrecht [zh] op 02-04-1897 met Teuntje Verdoren [9659], dr. van Philippus Verdoren [9660] en Wantje Dekker [9661], geb. te Papendrecht [zh] in 1869. 
  3.  Maria Dekker [9795], geb. te Papendrecht [zh] op 24-02-1871, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) [3658] te Papendrecht [zh] op 12-03-1898 met Pieter Cornelis Wijngaarden. van [9796], zn. van Pieter Wijngaarden. van [9797] en Adriana Klazina van 't Hof [9798], geb. te Papendrecht [zh] in 1873. 
  4.  Adriana Dekker [9126], geb. te Papendrecht [zh] op 19-08-1873, tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) [3642] te Papendrecht [zh] op 25-07-1900 met Maarten Romijn [9769], zn. van Joost Romijn [9770] en Cornelia Goedhart [9771], geb. te Papendrecht [zh] in 1872. 
  5.  Teunis Dekker [15218], geb. te Papendrecht [zh] op 11-11-1875, ovl. (2 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 17-01-1876. 
  6.  Teunis Dekker [9300], geb. te Papendrecht [zh] op 17-12-1876, tr. (resp. 42 en ongeveer 37 jaar oud) [3674] te Papendrecht [zh] op 26-08-1919 met Geertruida van Aken [9822], dr. van Arie van Aken [9823] en Maria van de Graaf [9824], geb. te Papendrecht [zh] in 1882. 
  7.  Arie Dekker [15216], geb. te Papendrecht [zh] op 02-11-1880, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 14-04-1882. 
  8.  Grietje Dekker [15217], geb. te Papendrecht [zh] op 12-03-1883, ovl. (3 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 19-06-1883. 

XIan.  Aagje van der Tak [4045], dr. van Teunis van der Tak [4015] (Xai) en Maria van den Adel [4034], geb. te Papendrecht [zh] op 21-03-1848, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) [1414] te Sliedrecht [zh] op 18-06-1867 met Adriaan Nederlof [4046], zn. van Leendert Nederlof [9460] en Johanna Bons [9461], geb. te Sliedrecht [zh] woont Papendrecht op 09-03-1845. 
 .: 
  1.  Leendert Nederlof [9326], geb. te Papendrecht [zh] op 21-09-1867, ovl. (68 jaar oud) te Gendringen [ge] Aktenummer: 78 op 22-06-1936. 
  2.  Teunis Nederlof [5882], geb. te Sliedrecht [zh] in 1870, akte nr. 2224, overledene was een drenkeling, overlijdensdatum is fictief, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-05-1911, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) [2066] te Sliedrecht [zh] op 20-05-1893 met Adriana Kraaijeveld [5883], dr. van Leendert Kraaijeveld [9835] en Lena de Jager [9836], geb. te Sliedrecht [zh] in 1870. 
  3.  Jan Nederlof [9693], geb. te Sliedrecht [zh] in 1873, tr. (beiden ongeveer 19 jaar oud) [3599] te Sliedrecht [zh] op 29-04-1893 met Kornelia Arina Vuijk [9694], dr. van Pieter Vuijk [9695] en Pleuntje Bakker [9696], geb. te Sliedrecht [zh] in 1873. 
  4.  Marinus Nederlof [9125], geb. te Sliedrecht [zh] in 1874, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) [3644] te Sliedrecht [zh] op 08-09-1900 met Jozina Barendina Roskam [9772], dr. van Gerardus Roskam [9773] en Maaike van Wijngaarden [9774], geb. te Sliedrecht [zh] in 1880. 
  5.  Janna Nederlof [9127], geb. te Sliedrecht [zh] in 1876, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) [3667] te Papendrecht [zh] op 23-08-1900 met Pieter van de Graaf [9811], zn. van Jan van de Graaf [9812] en Janna de Borst [9813], geb. te Papendrecht [zh] in 1878. 
  6.  Adriaan Willem Nederlof [9129], geb. te Sliedrecht [zh] op 11-09-1878, ®, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-01-1963, tr. (resp. 23 en ongeveer 20 jaar oud) [3470] te Sliedrecht [zh] op 16-11-1901 met Aagje Cornelia van de Graaf [9469], dr. van Kornelis Hendrik van de Graaf [9470] en Geertje Verrips [9471], geb. te Sliedrecht [zh] in 1881. 
  7.  Hendrik Nederlof [9203], geb. te Sliedrecht [zh] in 1887, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 23 jaar oud) [3564] te Papendrecht [zh] op 20-06-1907 met Aagje Adriana den Hollander [9631], dr. van Willem den Hollander [28910] en Adriana de Waard [28911], geb. te Zwijndrecht [zh] in 1883. 
  8.  Dirksje Elizabeth Nederlof [9224], geb. te Sliedrecht [zh] in 1888, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) [3687] te Sliedrecht [zh] op 08-07-1911 met Willem Nederlof [9843], zn. van Pieter Nederlof [9844] en Barbera de Vroomen [9845], geb. te Sliedrecht [zh] in 1888. 

XIao.  Hendrik van der Tak [4047], zn. van Teunis van der Tak [4015] (Xai) en Maria van den Adel [4034], geb. te Papendrecht [zh] op 26-08-1850, begr. te Papendrecht [zh] op 18-09-1936 grafnr e1-026/01, tr. (1) [1418] (Burgerlijke Stand) met Antoinette van den Adel [3992], geb. te Papendrecht [zh] in 1856. 
  Hendrik van der Tak [4047], tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) (2) [1634] (Burgerlijke Stand) te De Werken en Sleeuwijk Aktenummer: 11 op 29-09-1877 met Antoinette van der Stelt [4655], dr. van Jacob Cornelis van der Stelt [5115] en Teuna Pieternella Baggerman [5116], geb. te Werken en Sleeuwijk in 1855, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Baarn [ut] op 02-01-1939. 
 .: 
  1.  Maria van der Tak [9136], geb. te Werkendam [nb] op 17-10-1878, ovl. (93 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-12-1971, volgt XIIba
  2.  Teuna Pieternella van der Tak [4059], geb. te Papendrecht [zh] op 08-12-1885, ovl. (94 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 30-05-1980, volgt XIIbb

XIap.  Johannes van der Tak [4048], zn. van Teunis van der Tak [4015] (Xai) en Maria van den Adel [4034], geb. te Papendrecht [zh] op 12-06-1853, varensgezel; onderbaas, ovl. (62 jaar oud) te Ridderkerk [zh] op 14-01-1916, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) [2024] (Burgerlijke Stand) te Nieuw Helvoet [zh] aktenr 6 op 22-06-1877 met Pietertje Roodhorst [5659], dr. van Gerrit Roodhorst [5660] en Aaltje de Kruijk [5661], geb. te Ameide [zh] op 10-05-1858, ged. te Ameide [zh] op 01-08-1858. 
 .: 
  1.  Maria van der Tak [5682], geb. te Nieuw Helvoet [zh] op 02-10-1877, modiste, ®, ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-09-1916, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (1) [2161] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 26-07-1900, (gesch. resp. 32 en 37 jaar oud te Amsterdam [nh] op 02-04-1910) met Hendrik Antoni Domhoff [6080], zn. van Hendrikus Antonius Domhoff [6081] en Hendrika Gerardina Koenraads [6082], geb. te Rotterdam [zh] op 23-06-1872, Koopman in machinerien / werktuigkundige, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13-11-1916, begr. Overleden   13 maart 1916 - Amsterdam, Noord-Holland, leeftijd bij overlijden: 44 jaar oud??????. tr. (resp. 36 en 37 jaar oud) (2) [3361] te Amsterdam [nh] op 16-04-1914, (ontb. door overlijden) met Christiaan Jongerie [9242], zn. van Bastiaan Jongerie [9243] en Grietje Hulting [9244], geb. te Beverwijk [nh] op 05-03-1877, bierhuishouder/ Kastelein, ovl. Overleden   27 oktober 1949 - Rotterdam, Zuid-Holland, leeftijd bij overlijden: 73 jaar oud?????
  2.  Gerrit van der Tak [21846], geb. te Veere [ze] op 02-10-1879, ovl. (11 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 23-11-1890. 
  3.  Teunis van der Tak [5884], geb. te Veere [ze] op 06-07-1886, ovl. (40 jaar oud) te Madras, India [India] op 14-09-1926, volgt XIIbc
  4.  Johannes van der Tak [9875], geb. te Dordrecht [zh] op 26-08-1888, ovl. (8 maanden oud) te Dordrecht [zh] op 02-05-1889. 
  5.  Gerrit van der Tak [9865], geb. te Dordrecht [zh] op 12-04-1891, ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 03-02-1945, volgt XIIbd

XIaq.  Marigje van der Tak [4049], dr. van Teunis van der Tak [4015] (Xai) en Maria van den Adel [4034], geb. te Papendrecht [zh] op 25-03-1856, ®, ovl. (81 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 21-11-1937, begr. te Papendrecht [zh] op 25-11-1937 grafnr e1-047, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [1415] te Papendrecht [zh] op 15-09-1877, (ontb. door overlijden) met Gerrit Besemer [4050], zn. van Gijsbert Besemer [4051] en Lena van de Graaf [4052], geb. te Papendrecht [zh] op 30-11-1853, broodslijter, ®, ovl. (60 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 18-04-1914. 
 .: 
  1.  Gijsbert Bezemer [9204], geb. te Papendrecht [zh] op 23-12-1877, ®, ovl. (80 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 09-01-1958, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) [3556] te Papendrecht [zh] op 04-07-1907 met Teuntje Aaltje Vink [9619], dr. van Martinus Vink [9620] en Grietje Wilschut [9621], geb. te Papendrecht [zh] op 05-11-1884, ovl. (90 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 16-02-1975. 
  2.  Teunis Besemer [9202], geb. te Papendrecht [zh] op 06-05-1879, ovl. (66 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 24-03-1946, tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) [3672] te Papendrecht [zh] op 07-02-1907 met Adriana Kraal [9819], dr. van Johannes Kraal [9820] en Pietje van Wijngaarden [9821], geb. te Papendrecht [zh] in 1884. 
  3.  Lena Bezemer [9130], geb. te Papendrecht [zh] op 08-08-1880, ®, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) [3587] te Papendrecht [zh] op 03-05-1901 met Jacob van de Ruit [9672], zn. van Arie van de Ruit [9673] en Pieternella Verboom [9674], geb. te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 20-08-1879, ovl. (77 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-01-1957. 
  4.  Maria Besemer [35236], geb. te Papendrecht [zh] op 16-01-1882. 
  5.  Marigje Besemer [35237], geb. te Papendrecht [zh] op 22-04-1883, ®, tr. (beiden 22 jaar oud) [3638] te Papendrecht [zh] op 10-08-1905 met Leendert Voogt [9762], zn. van Johannes Abraham Voogt [9763] en Lena Martina Nederlof [9764], geb. te Papendrecht [zh] op 17-01-1883. 
  6.  Maria Margrietha Besemer [9206], geb. te Papendrecht [zh] op 16-11-1884, ®, ovl. (46 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-09-1931, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) [3480] te Papendrecht [zh] op 03-09-1908 met Arie Kooij [9485], zn. van Arie Kooij [9486] en Hendrika Verschoor [9487], geb. te Papendrecht [zh] in 1885. 
  7.  Cornelia Besemer [35238], geb. te Papendrecht [zh] op 19-04-1886 een v e tweeling, ovl. (11 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-08-1897. 
  8.  Teuntje Besemer [38801], geb. te Papendrecht [zh] op 19-04-1886 een v e tweeling, ovl. (3 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 20-07-1886. 
  9.  Gerrit Besemer [35239], geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1887, ovl. (22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-04-1910. 
  10.  Teuntje Bezemer [9231], geb. te Papendrecht [zh] op 07-01-1889, ®, ovl. (69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 09-08-1958, tr. (23 jaar oud) [3488] te Papendrecht [zh] op 19-09-1912 met Bastiaan Stoker [9498], zn. van Magchiel Bastiaan Stoker [9499] en Adriaantje Kamp [9500], geb. te Papendrecht [zh]. 
  11.  Dirkje Besemer [35240], geb. te Papendrecht [zh] op 07-06-1890, ovl. (7 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 13-07-1897. 
  12.  Pleuntje Besemer [9230], geb. te Papendrecht [zh] op 16-07-1891, ®, ovl. (26 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 12-04-1918, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) [3502] te Papendrecht [zh] op 01-08-1912, (ontb. door overlijden) met Cornelis Boer [9523], zn. van Nijs Boer [9524] en Kornelia Kentie [9525], geb. te Papendrecht [zh] op 26-02-1888, ovl. (48 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 02-04-1936. 
  13.  Barbera Bezemer [9232], geb. te Papendrecht [zh] op 06-04-1893, ®, ovl. (54 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 18-10-1947. 
  14.  Marrigje Besemer [9761], geb. te Papendrecht [zh] op 21-12-1894, ®, ovl. (22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 24-10-1917. 
  15.  Hendrik Besemer [35241], geb. te Papendrecht [zh] op 27-01-1897, ovl. (22 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 18-02-1897. 
  16.  Cornelia Dirkje Besemer [35242], geb. te Papendrecht [zh] een v e tweeling op 04-03-1898, tr. (25 jaar oud) [15331] te Papendrecht [zh] op 20-03-1923 met Johannes Zegelaar [38802], zn. van Korstiaan Zegelaar [38803] en Wilhelmijntje Labee [38804], geb. te Sliedrecht [zh]. 
  17.  Hendrik Besemer [35243], geb. te Papendrecht [zh] een v e tweeling op 04-03-1898, ovl. (11 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-04-1909. 

XIar.  Jannigje van der Tak [4054], dr. van Teunis van der Tak [4015] (Xai) en Maria van den Adel [4034], geb. te Papendrecht [zh] op 23-04-1859, ®, ovl. (73 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 12-11-1932, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) [3349] te Sliedrecht [zh] op 14-02-1880 met Johannis Kroos [9207], zn. van Jan Kroos [9208] en Dirkje Kloot [9209], geb. te Sliedrecht [zh] op 13-10-1857, Schipper/ baggermolenbaas, ®, ovl. (80 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 10-08-1938. 
 .: 
  1.  Jan Kroos [9210], geb. te Papendrecht [zh] op 12-03-1880, Stoker, ®. 
  2.  Maria Kroos [9216], geb. te Sliedrecht [zh] op 22-09-1881, ®, ovl. (62 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 04-12-1943. 
  3.  Dirksje Kroos [15329], geb. te Sliedrecht [zh] op 04-03-1883, ovl. (4 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 19-07-1883. 
  4.  Teunis Kroos [15330], geb. te Sliedrecht [zh] op 06-03-1884, ovl. (4 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 19-07-1884. 
  5.  Dirkje Kroos [9211], geb. te Sliedrecht [zh] op 31-07-1885, ® WWW, ovl. (87 jaar oud) te Zevenbergen [nb] op 25-06-1973, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) [3595] te Dordrecht [zh] op 18-06-1908 met Jan Kroos [9686], zn. van Leendert Kroos [9687] en Bastiaantje van Straten [9688], geb. te Dordrecht [zh] in 1886. 
  6.  Teunis Kroos [15331], geb. te Sliedrecht [zh] op 17-10-1886, ovl. (3 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 15-02-1887. 
  7.  Pleuntje Kroos [14035], geb. te Sliedrecht [zh] op 19-06-1888. 
  8.  Teunis Kroos [9212], geb. te Sliedrecht [zh] op 21-05-1890, schipper, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-10-1961, tr. (resp. 25 en ongeveer 18 jaar oud) [3992] te Roosendaal en Nispen [nb] op 15-02-1916 met Cornelia van Oorschot [10584], dr. van Jan van Oorschot [10585] en Adriana Verstijlen [10586], geb. te Roosendaal en Nispen [nb] in 1897. 
  9.  Leendert Kroos [9213], geb. te Sliedrecht [zh] op 09-09-1893, tr. (resp. 28 en ongeveer 24 jaar oud) [3631] te Dordrecht [zh] op 10-03-1922 met Franziska Barbara Fierek [9750], dr. van Leo Fierek [9751] en Eleonore Malikowski [9752], geb. te Heiderich [Duitsland] in 1897. 
  10.  Johannes Kroos [9214], geb. te Rotterdam [zh] op 28-09-1895, tr. (resp. 26 en ongeveer 18 jaar oud) [3609] te Dordrecht [zh] op 11-05-1922 met Sientje in 't Veld [9712], dr. van Cornelis in 't Veld [9713] en Adriana Kleinjan [9714], geb. te Dordrecht [zh] in 1903. 
  11.  Hendrik Kroos [14030], geb. te Amsterdam [nh] op 06-02-1898, ovl. (7 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-09-1905. 
  12.  Neeltje Kroos [9215], geb. te Delfzijl [gr] Aktenummer: 188 op 22-09-1900, tr. (resp. 24 en ongeveer 29 jaar oud) [3661] te Dordrecht [zh] op 24-12-1924 met Pieter Kraaijeveld [9801], zn. van Pieter Kraaijeveld [9802] en Johanna Jacoba van Nieuwpoort [9803], geb. te 's-Gravenzande [zh] in 1895. 
  13.  Jan Kroos [14031], geb. te Dordrecht [zh] op 09-03-1911. 

XIas.  Matthijs van der Tak [4055], zn. van Teunis van der Tak [4015] (Xai) en Maria van den Adel [4034], geb. te Papendrecht [zh] op 14-05-1861, ovl. (78 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 26-05-1939, begr. te Papendrecht [zh] op 30-05-1939 grafnr E2072(1), tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) [1421] te Papendrecht [zh] op 06-09-1889 met Kundertje Bezemer [4063], dr. van Gijsbert Besemer [4064] en Dirksje van de Graaf [4065], geb. te Papendrecht [zh] op 07-07-1867. 
 .: 
  1.  Maria van der Tak [4066], geb. te Papendrecht [zh] op 24-01-1890, ovl. (5 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 05-07-1890. 
  2.  Teunis van der Tak [4067], geb. te Papendrecht [zh] op 26-01-1891, ovl. (75 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 12-08-1966, volgt XIIbe
  3.  Gijsbert van der Tak [4068], geb. te Papendrecht [zh] op 08-03-1893, ovl. (24 jaar oud) te Sommelsdijk [zh] op 13-09-1917, begr. te Papendrecht [zh] op 18-09-1917 grafnr a5-122
  4.  Maria van der Tak [4069], geb. te Papendrecht [zh] op 02-08-1894, ovl. (70 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 05-09-1964, tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) [1423] te Papendrecht [zh] op 09-03-1921 met Willem Vermeij [4077], zn. van Adrianus Vermeij [4078] en Pieternella Maria van Tol [4079], geb. te Dubbeldam [zh] op 27-10-1887. 
  5.  Levenloos geboren dochter van der Tak [4070], geb. te Papendrecht [zh] op 02-12-1895. 
  6.  Levenloos geboren dochter van der Tak [4071], geb. te Papendrecht [zh] op 18-05-1897. 
  7.  Dirk van der Tak [4072], geb. te Papendrecht [zh] op 02-05-1898, ovl. (5 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 16-10-1898. 
  8.  Dirksje van der Tak [4073], geb. te Papendrecht [zh] op 02-08-1899, ovl. (7 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 06-03-1900. 
  9.  Dirk van der Tak [4074], geb. te Papendrecht [zh] in 1901, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-08-1903. 
  10.  Matthijs van der Tak [4075], geb. te Papendrecht [zh] in 11-1902, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 06-12-1903. 
  11.  Dirk van der Tak [4076], geb. te Papendrecht [zh] circa 01-05-1904, ovl. (jonger dan één jaar oud) op 14-05-1904. 
  12.  Dirksje van der Tak [15211], geb. te Papendrecht [zh] op 15-07-1906, ovl. (92 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-09-1998, volgt XIIbf
  13.  Matthijs van der Tak [33282], geb. in 1910, timmerman, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Amsterdam [nh] woonadres is Papendrecht op 23-12-1945. 

XIat.  Maria van der Tak [4056], dr. van Teunis van der Tak [4015] (Xai) en Maria van den Adel [4034], geb. te Papendrecht [zh] op 12-04-1864, ovl. (78 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-08-1942, begr. te Papendrecht [zh] op 31-08-1942 grafnr e4-134, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [1417] te Papendrecht [zh] op 25-01-1889 met Jan Wapperom [4057], zn. van Teunis Jan Wapperom [3991] en Adriana van der Tak [3990] (XIac)
 .: 
  1.  Teunis Jan Wapperom [4058], geb. te Papendrecht [zh] op 22-07-1889, Werkman, landbouwer, riethandelaar, tr. (beiden 22 jaar oud) [3676] te Papendrecht [zh] op 23-05-1912 met Pleuntje Meijer [9826], dr. van Jacobus Meijer [9827] en Hermina Volker [9828], geb. te Sliedrecht [zh] op 28-08-1889, ovl. (54 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 05-09-1943. 
  2.  Adriana Wapperom [5649], geb. te Papendrecht [zh] op 28-10-1890, ovl. (9 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 14-08-1891. 
  3.  Adriana Wapperom [5650], geb. te Papendrecht [zh] op 23-01-1892, ovl. (73 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-12-1965. 
  4.  Maria Wapperom [5651], geb. te Papendrecht [zh] op 16-07-1893, ovl. (19 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 30-05-1913, begr. te Papendrecht [zh] op 03-06-1913. 
  5.  Neeltje Wapperom [5652], geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1895, ovl. (85 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 04-03-1981, begr. te Sliedrecht [zh] op 07-03-1981. 
  6.  Pleuntje Wapperom [5653], geb. te Papendrecht [zh] op 26-10-1896, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 20-12-1897. 
  7.  Janna Wapperom [5654], geb. te Papendrecht [zh] op 26-10-1897, ovl. (24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-08-1922, begr. te Papendrecht [zh] op 29-08-1922, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) [3618] te Papendrecht [zh] op 03-05-1921 met Karel Lambinon [9728], zn. van Martinus Pieter Lambinon [9729] en Hendrina Slager [9730], geb. te Alblasserdam [zh] in 1898. 
  8.  Pleuntje Wapperom [5655], geb. te Papendrecht [zh] op 18-01-1900. 
  9.  Jan Teunis Wapperom [5656], geb. te Papendrecht [zh] op 10-06-1901, ovl. (47 jaar oud) te Ridderkerk [zh] op 05-02-1949, tr. [5063] met Geertje Stip [13391]
  10.  Jannigje Wapperom [5657], geb. te Papendrecht [zh] op 16-04-1903, ovl. (20 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-06-1923, begr. te Papendrecht [zh] op 20-06-1923, tr. [5854] met Karel Lambinon [15534]
  11.  Arie Wapperom [5658], geb. te Papendrecht [zh] op 01-09-1905, Chauffeur, ovl. (31 jaar oud) te Lembeek [België] op 28-07-1937, begr. overlijdensakte is destijds naar Haarlemmermeer gestuurd

XIau.  Gerardus Pieter van der Tak [4660], zn. van Christinus Bonifacius (Tinus) van der Tak [4658] (Xan) en Maria van der Gaag [4659], geb. te Delft [zh] op 02-11-1838, bouwkundig opzichter bij de staatsspoorwegen, ® WWW, ovl. (34 jaar oud) te Vlissingen [ze] op 17-04-1873, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) (1) [1637] (Burgerlijke Stand) te Zierikzee [ze] op 13-12-1865 met Elizabeth Phernambucq [4661], dr. van Adrianus Phernambucq [15857] en Cornelia Maria van Nieuwenhuijze [15858], geb. te Zierikzee [ze] op 10-03-1844, particuliere, ® WWW, ovl. (25 jaar oud) te Vlissingen [ze] op 21-09-1869. 
  Gerardus Pieter van der Tak [4660], tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (2) [1638] te Deventer [ov] op 19-04-1871 met Johanna Antonia Dommerholt [4662], dr. van Harmen Dommerholt [5156] en Johanna Willemina Lammers [5157], geb. te Deventer [ov] op 25-07-1847, ® WWW, ovl. (82 jaar oud) te Deventer [ov] op 27-11-1929. 
 .: 
  1.  Christinus Bonifacius van der Tak [4664], geb. te Vlissingen [ze] op 04-02-1872, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-10-1943, volgt XIIbg
  2.  Johanna Willemina van der Tak [4663], geb. te Vlissingen [ze] op 12-02-1873, ® WWW, jong overleden (11 maanden oud) te Deventer [ov] op 29-01-1874. 
  Johanna Antonia Dommerholt [4662], dr. van Harmen Dommerholt [5156] en Johanna Willemina Lammers [5157], tr. (resp. 35 en 34 jaar oud) (2) [5985] te Deventer [ov] op 24-01-1883 met Karel Schrek [15845], zn. van Daniel Schrek [15846] en Gerritdina Speek [15847], geb. te Zwolle [ov] op 16-01-1849, Horlogemaker, ® WWW, ovl. (75 jaar oud) te Deventer [ov] op 20-12-1924. 
 .: 
  1.  Johanna Willemina Schrek [15849], geb. te Deventer [ov] in 1885, tr. (resp. ongeveer 30 en 31 jaar oud) [5987] te Deventer [ov] op 05-08-1915 met Wieger van der Woude [15850], zn. van Lieuwe van der Woude [15851] en Lawina Doorenbos [15852], geb. te Lekkum [fr] op 17-11-1883, Onderwijzer, ovl. (53 jaar oud) te Zutphen [ge] op 04-03-1937. 
  2.  Levenloos geboren dochter Schrek [15848], geb. te Deventer [ov] op 26-04-1886. 
  3.  Daniel Karel Schrek [15853], geb. te Deventer [ov] in 1887, Luitenant Infanterie, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) [5989] te Deventer [ov] op 11-10-1911 met Zwaantje Mullers [15854], dr. van Garret Jan Mullers [15855] en Trijntje Stegeman [15856], geb. te Deventer [ov] in 1889. 

XIav.  Adriana Petronella van der Tak [10015], dr. van Christinus Bonifacius (Tinus) van der Tak [4658] (Xan) en Maria van der Gaag [4659], geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-09-1842, dienstbode, ®, ovl. (32 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-02-1875, tr. [3732], (ontb. door overlijden) met Carel van der Zeijde [10016], zn. van Leendert van der Zeijde [10645] en Adriana Jacoba Schoemacher [10646], geb. te Overschie [zh] op 13-07-1838, leraar HBS, ®, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29-04-1917. 
 .: 
  1.  Adriana van der Zijde [10048], geb. te Delfshaven [zh] op 16-05-1867, ovl. (33 dagen oud) te Delfshaven [zh] Aktenummer: 139 op 18-06-1867. 
  2.  Maria van der Zeijde [10017], geb. te Rotterdam [zh] op 21-09-1868, ®, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 31-03-1951. 
  3.  Leonard van der Zijde [10018], geb. te Rotterdam [zh] op 23-07-1871, ® WWW, ongehuwd en kinderloos overleden (20 jaar oud) te Zaandam [nh] op 30-06-1892. 
  4.  Christinus Bonifacius (Tino) van der Zeijde [10019], geb. te Rotterdam [zh] op 24-04-1873, ®, ovl. (70 jaar oud) te Pretoria, Zuid Afrika [R.S.A.] op 05-01-1944. 
  5.  Adrianus Jacobus van der Zijde [10020], geb. te Rotterdam [zh] op 21-12-1874, ovl. (39 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 29-01-1875. 
  Carel van der Zeijde [10016], zn. van Leendert van der Zeijde [10645] en Adriana Jacoba Schoemacher [10646], tr. (resp. 38 en ongeveer 29 jaar oud) (2) [4032] te Culemborg [ge] op 07-06-1877 met Anna Susanna van Wackendorff van Rijn [10647], dr. van Abraham van Wackendorff van Rijn [10648] en Johanna Cristina Maria van Balen Blanken [10649], geb. te Wognum [nh] in 1847, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Zaandam [nh] op 12-05-1879. 
  Carel van der Zeijde [10016], tr. (resp. 41 en 31 jaar oud) (3) [4034] te Zaandam [nh] op 03-06-1880 met Helena Diederika van der Veen [10650], dr. van Leendert Dirk van der Veen [10651] en Hermanna Johanna Groeve [10652], geb. te Breda [nb] op 08-07-1848, ovl. (37 jaar oud) te Zaandam [nh] Aktenummer: 77 op 17-03-1886. 
 .: 
  1.  Alida Hermania Adriana van der Zeijde [10653], geb. te Zaandam [nh] in 1881, ovl. te Zaandam [nh] op 06-02-1881. 
  2.  Alida Hermania Adriana van der Zeijde [10654], geb. te Zaandam [nh] in 1882, ovl. te Zaandam [nh] Aktenummer: 11 op 07-01-1882. 
  3.  Theodoor Leonard Carel van der Zeijde [10655], geb. te Zaandam [nh] in 1886, ovl. te Amsterdam [nh] Aktenummer: 116 op 01-04-1886. 

XIaw.  Petronella Cornelia van der Tak [4670], dr. van Christines Johannes (Chris) van der Tak [4668] (Xap) en Dirkje van Duijn [4669], geb. te Rijnsburg [zh] op 03-05-1859, ovl. (46 jaar oud) te Haarlemmermeer [nh] Aktenummer: 247 op 04-10-1905, tr. (resp. 20 en 31 jaar oud) [1642] (Burgerlijke Stand) te Rijnsburg [zh] op 08-04-1880 met Ebertus den Haan [4671], zn. van Hendrik den Haan [13827] en Dieuwertje van der Gust [13828], geb. te Rijnsburg [zh] op 30-04-1848, Landbouwer naderhand winkelier, ovl. (92 jaar oud) te Bodegraven [zh] op 14-04-1941. 
 .: 
  1.  Dirkje Dieuwertje den Haan [9196], geb. te Rijnsburg [zh] op 12-01-1881, tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) [5998] te Amsterdam [nh] op 11-05-1905 met Diederik Johan van Nie [15872], zn. van Gerrit Anthonie van Nie [15873] en Johanna Maria Boeker [15874], geb. te Amsterdam [nh] in 1883, Kantoorbediende. 
  Ebertus den Haan [4671], zn. van Hendrik den Haan [13827] en Dieuwertje van der Gust [13828], tr. (2) [5992] met Adriana van den Bosch [15859], dr. van Bernardus van den Bosch [15860] en Cornelia Berkhout [15861], geb. in 1861, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Bodegraven [zh] op 29-11-1937. 

XIax.  Johanna Elisabeth van der Tak [6000], dr. van Jacobus van der Tak [5989] (Xat) en Catharina Margaretha Polman [5997], geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-03-1853, ovl. (75 jaar oud) te Hilversum [nh] op 31-01-1929, tr. (resp. 32 en 37 jaar oud) [2903] te 's Gravenhage [zh] op 30-07-1885 (getuigen: Jan Morra 31 jr Ambtenaar en Antonie Martinus Haijo Polman 57 jr zonder beroep en Pieter Martinus van der Tak 29 jr Graanhandelaar en Cornelis Balthazar van der Wal 24 jr Leraar Middelbaar Onderwijs) met Carel Frederik Rechlien Morra [8123], zn. van Crijn Vroom Morra [10189] en Dorothea Maria Christina Rechlien [10190], geb. te Zijpe [nh] op 28-01-1848, lid der Algemene Rekenkamer, ®WWW, ovl. (64 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 25-03-1912. 
 .: 
  1.  Catharina Margaretha Morra [8124], geb. te 's Gravenhage [zh] op 29-05-1886, Onderwijzeres, ovl. (98 jaar oud) te Hilversum [nh] op 27-03-1985, otr. [3364] te Bussum [nh] op 04-07-1914, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Hilversum [nh] op 15-07-1914 met Gijsbertus Pieter Nijbakker [9246], zn. van Cornelis Willem Hendrik Nijbakker [9247] en Gijsberta de Nooij [9248], geb. te Amsterdam [nh] op 09-12-1889, onderwijzer. 
  2.  Jacoba Rechlien Morra [10198], geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-08-1889, Secretaresse, ®WWW, ongehuwd overleden (77 jaar oud) te Renkum [ge] op 13-09-1966. 
  Carel Frederik Rechlien Morra [8123], zn. van Crijn Vroom Morra [10189] en Dorothea Maria Christina Rechlien [10190], tr. (beiden 25 jaar oud) (1) [2904] te 's Gravenhage [zh] op 23-04-1873 met Johanna Louisa Mulder [8125], dr. van Gerardus Petrus Mulder [10191] en Fransisca Elisabeth Thijssen [10192], geb. te 's Gravenhage [zh] op 17-04-1848, ovl. (33 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-07-1881. 
 .: 
  1.  Johanna Maria Carolina Jeanette Morra [10193], geb. te 's-Gravenhage [zh] op 29-07-1873, diacones, ovl. (67 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 26-02-1941. 
  2.  Henri Louis Morra [10194], geb. te 's-Gravenhage [zh] op 07-02-1875, notaris, ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 03-04-1957. 
  3.  Cato Carolina Frederica Morra [10195], geb. te 's-Gravenhage [zh] op 01-10-1876, PTT beambte, ovl. (57 jaar oud) te Bloemendaal [nh] op 22-09-1934, begr. te 's Gravenhage [zh] op 26-09-1934. 
  4.  Henriette Hendrika Morra [10196], geb. te 's-Gravenhage [zh] op 19-04-1878, Onderwijzeres, ovl. (81 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 11-01-1960, begr. te 's-Gravenhage [zh] op 15-01-1960. 
  5.  Louise Fransisca Elisabeth Morra [10197], geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10-01-1881, ovl. (94 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 05-02-1975. 

XIay.  Pieter Martinus van der Tak [6001], zn. van Jacobus van der Tak [5989] (Xat) en Catharina Margaretha Polman [5997], geb. te 's Gravenhage [zh] op 25-08-1855, Graanhandelaar, koopman en Commissionair, ® WWW, ovl. (83 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-04-1939, begr. te Maasdam [zh] op 21-04-1939, tr. (resp. 35 en 21 jaar oud) [2124] te Rijswijk [zh] op 18-06-1891 met Maria Cornelia Kraan [6011], dr. van Abraham Kraan [91] en Hermina Maria de Kruijf [3554], geb. te Rijswijk [zh] op 25-11-1869, ® WWW, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23-05-1957, begr. te Maasdam [zh]. 
 .: 
  1.  Hermina Maria van der Tak [6012], geb. te 's Gravenhage [zh] op 17-11-1892, ®WWW, ovl. (26 jaar oud) te Maasdam [zh] op 17-11-1918, otr. [2125] te 's Gravenhage [zh] op 28-07-1917, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-08-1917, (ontb. door overlijden) met Henri Johan Hak [6015], zn. van Jan Hak [15597] en Cornelia van der Velde [15598], geb. te 's-Gravenhage [zh] op 05-08-1892, Predikant bij de Nederlandse Hervormde gemeente, ®WWW, ovl. (79 jaar oud) te Arnhem [ge] op 15-03-1972. 
  2.  Catharina Margaretha van der Tak [6013], geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-08-1895, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17-07-1986, volgt XIIbh
  3.  Maria Cornelia van der Tak [6040], geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1897, ® WWW, jong overleden (2 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 19-07-1897. 
  4.  Petronella Maria (Nelly) van der Tak [6014], geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-04-1901, ovl. (31 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 03-06-1932, volgt XIIbi

XIaz.  Anthony Martinus Hayo van der Tak [6002], zn. van Jacobus van der Tak [5989] (Xat) en Catharina Margaretha Polman [5997], geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-11-1856, Wijnhandelaar, ®, ovl. (51 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1908, otr. [2122] te 's Gravenhage [zh] op 17-05-1883, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 31-05-1883 (getuigen: Leonard Julius Brinckman 51 jr Ambtenaar en Gerard Willem van der grijp 78 Geneesheer en Antonie Martinus Haijo Polman 57 jr zonder beroep en Pieter van der Tak 47 jr Graanhandelaar) met Johanna Cornelia van der Grijp [6007], dr. van Willem Gerard van der Grijp [6009] en Henrietta Johanna Maria Süter [6010], geb. te Gouda [zh] op 20-07-1857, ovl. (76 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-02-1934. 
 .: 
  1.  WIllem Gerard van der Tak [6008], geb. te 's Gravenhage [zh] op 03-02-1885, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19-03-1958, volgt XIIbj

XIba.  Catharina Margaretha van der Tak [6003], dr. van Jacobus van der Tak [5989] (Xat) en Catharina Margaretha Polman [5997], geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-04-1859, ®WWW, ovl. (85 jaar oud) te Hilversum [nh] op 07-06-1944, tr. (beiden 26 jaar oud) [3399] te 's Gravenhage [zh] op 08-10-1885 met Wilhelmus Arnoldus Rotteveel [9331], zn. van Wilhelmus Arnoldus Rotteveel [10206] en Antonia Jacoba van Heusden [10207], geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-01-1859, Juwelier, ®WWW, ovl. (36 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 03-10-1895. 
 .: 
  1.  Wilhelmus Arnoldus Rotteveel [12259], geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-08-1886, koopman in schrijfbehoeften, ovl. (55 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-06-1942. 
  2.  Antonia Jacoba Rotteveel [12258], geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-10-1888. 

XIbb.  Jacobus van der Tak [39038], zn. van Jacobus van der Tak [5989] (Xat) en Catharina Margaretha Polman [5997], geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-06-1864, Onderwijs; oud-strijder, ®, ovl. (97 jaar oud) te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 01-09-1961, tr. (resp. 39 en 36 jaar oud) [15440] te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 19-01-1904 met Frederika Johanna Riethagen [39039], dr. van Frederik Jacobus Pieter Riethagen [39041] en Johanna Galina van Helsdingen [39042], geb. te Transvaal [tr, R.S.A.] op 13-08-1867, ®, ovl. (88 jaar oud) te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 01-09-1955. 
 .: 
  1.  Catharina Margaretha van der Tak [39043], geb. te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 30-11-1904, ged. te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 21-01-1905, ®, tr. (resp. 29 en ongeveer 30 jaar oud) [15443] te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 13-10-1934 met Daniel Jacobus Opperman [39048], geb. in 1904, boer, ®. 
  2.  Johanna Gelina (Tink) van der Tak [39056], geb. te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 01-12-1906, ovl. (101 jaar oud) te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 13-07-2008, volgt XIIbk
  Frederika Johanna Riethagen [39039], dr. van Frederik Jacobus Pieter Riethagen [39041] en Johanna Galina van Helsdingen [39042], tr. (resp. 17 en ongeveer 37 jaar oud) (1) [15441] te Rustenburg, Zuid Afrika [tr, R.S.A.] op 09-02-1885, (ontb. door overlijden) met Theodor Heinrich Franz Zerwick [39040], zn. van Johann August Ludwig Zerwick [39054] en Adolphine Henriette Louise Radloff [39055], geb. te Pniel, Grikwaland West [ca, R.S.A.] in 1847, landbouwer, ®, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 06-02-1899. 
 .: 
  1.  Franz Johannes August Ludwig Zerwick Zerwick [39044], geb. op 20-12-1885, Geboortedatum komt van de boedelpapieren van vader van na zijn overlijden. 
  2.  Johanna Gelina Louise Zerwick [39045], geb. op 15-04-1887, Geboortedatum komt van de boedelpapieren van vader van na zijn overlijden. 
  3.  Frederik Pieter Jacobus Zerwick [39046], geb. op 12-10-1890, Geboortedatum komt van de boedelpapieren van vader van na zijn overlijden. 
  4.  Auguste Louise Zerwick [39047], geb. op 11-10-1892, Geboortedatum komt van de boedelpapieren van vader van na zijn overlijden. 
  5.  Theodor Heinrich Franz Zerwick [39049], geb. op 06-11-1894, Geboortedatum komt van de boedelpapieren van vader van na zijn overlijden. 
  6.  Julius Louis Zerwick [39052], geb. op 05-01-1897, Geboortedatum komt van de boedelpapieren van vader van na zijn overlijden. 
  7.  Maria Dorothea Francisca Zerwick [39053], geb. op 10-06-1899, Geboortedatum komt van de boedelpapieren van vader van na zijn overlijden. 

XIbc.  Willem van der Tak [9217], zn. van Willem Martinus van der Tak [5992] (Xau) en Maria Anna Heemskerk [9100], geb. te Amsterdam [nh] op 22-09-1873, ingenieur publieke werken, ® WWW, ovl. (92 jaar oud) te Baarn [ut] op 15-11-1965, begr. te Baarn [ut] op 17-11-1965, otr. [3351] te Amsterdam [nh] op 21-09-1909, tr. (resp. 36 en 29 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 05-10-1909 met Mary- Ann Caroline Craven Waller [9218], dr. van Philip Jacob Waller [9219] en Maria Elisabeth Tetrode [9220], geb. te Dordrecht [zh] op 01-03-1880, ® WWW, ovl. (85 jaar oud) te Baarn [ut] op 30-04-1965, begr. te Baarn [ut] op 04-05-1965. 
 .: 
  1.  Maria Elizabeth Anna van der Tak [10023], geb. te Amsterdam [nh] op 18-11-1910, ovl. (90 jaar oud) te Zeist [ut] op 17-06-2001, volgt XIIbl
  2.  Philippina Jacoba van der Tak [10024], geb. te Amsterdam [nh] op 04-12-1911, ovl. (97 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-03-2009, volgt XIIbm
  3.  Hendrika Johanna van der Tak [10025], geb. te Amsterdam [nh] op 03-12-1913, ®, ovl. (93 jaar oud) te Heino [ov] op 22-06-2007. 

XIbd.  Maria Anna van der Tak [9101], dr. van Willem Martinus van der Tak [5992] (Xau) en Maria Anna Heemskerk [9100], geb. te Amsterdam [nh] op 18-11-1875, ®, ovl. (94 jaar oud) te Baarn [ut] op 03-03-1970, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [3305] te Baarn [ut] op 19-11-1898, (gesch. resp. 31 en 33 jaar oud op 08-05-1907) met Adrianus Jacobus Hirschig [9102], zn. van Christianus Jakobus Johannes Hirschig [10170] en Anna Swart [10171], geb. te Amsterdam [nh] op 20-07-1873, ingeneur bij de Staatsspoorwegen, ®. 
 .: 
  1.  Willy Hirschig [10169], geb. te Utrecht [ut] op 13-09-1899, ®, ovl. (87 jaar oud) te Bilthoven [ut] op 22-06-1987, tr. [11231] met Henriette Maria Johanna (Jet) van Otterdijk [28584], dr. van Thomas Francois van Otterdijk [28585] en Francine Josephine Maria Weijtens [28586], geb. te Salatiga (Ned. Indie) [NOI] op 20-07-1915, ovl. (94 jaar oud) te Bilthoven [ut] op 21-06-2010. 
  2.  Robert Hirschig [28382], geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 16-05-1904, ®, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13-07-1965, begr. te 's Gravenhage [zh] op 16-07-1965. 
  Adrianus Jacobus Hirschig [9102], zn. van Christianus Jakobus Johannes Hirschig [10170] en Anna Swart [10171], tr. (resp. 34 en 20 jaar oud) (2) [3798] te Den Helder [nh] op 18-02-1908, (gesch. resp. 60 en 46 jaar oud op 20-04-1934) met Maria Catharina Marechal [10172], dr. van Johan Hendrik Marechal [10173] en Maria Catharina Verbeij [10174], geb. te Den Helder [nh] op 18-09-1887, ovl. (77 jaar oud) te Abcoude [ut] op 24-12-1964. 
 .: 
  1.  Elsa Hirschig [28582], geb. te Abcoude-Baambrugge [ut] op 05-07-1911, ®, ovl. (89 jaar oud) te Den Burg [nh] op 12-09-2000, tr. [11230] met William Boyd [28583]

XIbe.  Frederika Carolina van der Tak [9268], dr. van Johann Christoph van der Tak [9256] (Xaw) en Charlotte van Leuven [9257], geb. te Amsterdam [nh] op 10-12-1875, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-02-1934, tr. (resp. 40 en 49 jaar oud) [3372] te Amsterdam [nh] op 10-08-1916 met Bernardus van der Velden [9269], zn. van Bernardus van der Velden [9270] en Catharina van Duuren [9271], geb. te Amsterdam [nh] op 17-11-1866, werkman, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 09-01-1949, begr. te Amsterdam [nh] Nieuwe Ooster op 13-01-1949. 
 .: 
  1.  Johann Christoph van der Velden [29599], geb. te Amsterdam [nh] op 14-06-1919, tr. (26 jaar oud) [11653] te Amsterdam [nh] op 04-12-1945 met M L J de la Haije [29600]
  Bernardus van der Velden [9269], zn. van Bernardus van der Velden [9270] en Catharina van Duuren [9271], tr. (beiden 43 jaar oud) (1) [3374] te Amsterdam [nh] op 11-08-1910, (ontb. door overlijden) met Johanna van der Ende [9272], geb. te Spaarndam [nh] op 11-06-1867, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 30-07-1911. 

XIbf.  Johann Christoph van der Tak [9260], zn. van Johann Christoph van der Tak [9256] (Xaw) en Charlotte van Leuven [9257], geb. te Amsterdam [nh] op 30-01-1878, handelsreiziger/ koopman huishoudelijke artikelen, ®, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19-06-1946, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) [3370] te Amsterdam [nh] op 11-10-1900 met Sophia Icke [9262], dr. van Gerrit Icke [9263] en Sophia Kruijshaar [9264], geb. te Amsterdam [nh] op 17-05-1880, ®, ovl. (53 jaar oud) te Soest [ut] op 11-04-1934. 
 .: 
  1.  Johann Christoph van der Tak [13815], geb. te Amsterdam [nh] op 13-01-1901, ovl. (50 jaar oud) te Utrecht [ut] op 06-03-1951, volgt XIIbn
  2.  Gerrit van der Tak [9960], geb. te Amsterdam [nh] op 31-10-1902, inspecteur bij de voedselvoorziening in 1944, ®, tr. (resp. 39 en 50 jaar oud) [10428] te Delft [zh] aktenr 498 op 21-10-1942 met Aafje Veerman [26525], dr. van Cornelis Veerman [29768] en Johanna Christina van Woudenberg [29769], geb. te Hilversum [nh] op 06-09-1892, ®, ovl. (75 jaar oud) te Delft [zh] op 13-04-1968, gecr. te 's Gravenhage [zh] op 18-04-1968. 
  3.  Sophia van der Tak [26219], geb. te Amsterdam [nh] op 10-03-1904, ovl. (6 weken oud) te Amsterdam [nh] op 23-04-1904. 
  4.  Jan van der Tak [9293], geb. te Amsterdam [nh] op 09-05-1905, volgt XIIbo
  5.  Coenraad (Coen) van der Tak [9959], geb. te Tiel [ge] op 13-06-1906, ovl. (77 jaar oud) te Wageningen [ge] op 27-05-1984, volgt XIIbp
  6.  Cornelis Jacobus van der Tak [9265], geb. te Tiel [ge] op 21-06-1907, ovl. (2 weken oud) te Tiel [ge] Aktenummer: 98 op 05-07-1907. 
  7.  Anthon van der Tak [9266], geb. te Tiel [ge] op 21-06-1907, ovl. (9 dagen oud) te Tiel [ge] Aktenummer: 95 op 30-06-1907. 
  8.  Anthon van der Tak [9267], geb. te Rhenen [ut] op 23-09-1911, ovl. (4 dagen oud) te Rhenen [ut] op 27-09-1911. 
  9.  Willem van der Tak [9970], geb. te Rhenen [ut] op 27-08-1915, ovl. (77 jaar oud) te Heemstede [nh] op 22-06-1993, volgt XIIbq

XIbg.  Abraham Christoph Johann van der Tak [9281], zn. van Johann Christoph van der Tak [9256] (Xaw) en Jannetje Kroon [9261], geb. te Amsterdam [nh] op 01-11-1888, klerk bij het abattoir, ®, ovl. (88 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 06-05-1977, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (1) [3379] te Amsterdam [nh] op 17-10-1918, (ontb. door overlijden) met Marijtje Krelisje van Geijt [9282], dr. van Martinus Johannes van Geijt [9283] en Johanna Hermina van der Waal [9284], geb. te Amsterdam [nh] op 07-10-1893, ®, ovl. (43 jaar oud) te Hilversum [nh] op 25-05-1937, begr. te Hilversum [nh] op 29-05-1937. 
 .: 
  1.  Johanna Hermina (Annie) van der Tak [25943], geb. te Amsterdam [nh] op 01-09-1919, ®, otr. [14236] te Amsterdam [nh] op 25-07-1944, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-10-1944 met Johannes van Straaten [36133], geb. te Jena, Thüringen [th, Duitsland] op 27-02-1917, ®. 
  Abraham Christoph Johann van der Tak [9281], tr. (resp. 50 en 33 jaar oud) (2) [3410] te Amsterdam [nh] op 12-01-1939 met Alberta Bolderink [9351], dr. van Willem Bolderink [18567] en Aardina Hendrika Rond [18568], geb. te Zwolle [ov] op 10-04-1905. 
  Alberta Bolderink [9351], dr. van Willem Bolderink [18567] en Aardina Hendrika Rond [18568], tr. (resp. 23 en 34 jaar oud) (1) [10192] te Amsterdam [nh] op 27-09-1928, (gesch. resp. 32 en 43 jaar oud te Amsterdam [nh] op 29-07-1937) met Louis Leine [25945], zn. van Jacobus Leine [25953] en Maria Geertruida Alida van Akkeren [25954], geb. te Amsterdam [nh] op 27-01-1894, drukker, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19-12-1972. 

XIbh.  Willem van der Tak [9273], zn. van Johann Christoph van der Tak [9256] (Xaw) en Jannetje Kroon [9261], geb. te Amsterdam [nh] op 12-10-1890, kantoorbediende; koopman;, ® WWW, tr. (beiden 25 jaar oud) [3375] te Amsterdam [nh] op 09-03-1916 met Catharina de Jonge [9274], dr. van Jochem de Jonge [9275] en Catharina de Goede [9276], geb. te Amsterdam [nh] op 21-12-1890, ® WWW, ovl. (79 jaar oud) te Soest [ut] op 06-10-1970. 
 .: 
  1.  Catharina Jansje van der Tak [3587], geb. te Sloten [nh] op 23-09-1916, kantoorbediende, ® WWW, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [1259] te Amsterdam [nh] op 04-06-1942 met Johan Fredrik Wilhelm van Beek [3637], zn. van Johan Fredrik Wilhelm van Beek [22046] en Geertrui Jacoba Keuch [22047], geb. te Amsterdam [nh] op 04-04-1916, beursbediende/ vertegenwoordiger/ lampekappenmaker/ koopman, ® WWW. 
  2.  Willem van der Tak [3636], geb. te Amsterdam [nh] op 01-05-1921, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-09-1983, volgt XIIbr

XIbi.  Johan van der Tak [9277], zn. van Johann Christoph van der Tak [9256] (Xaw) en Jannetje Kroon [9261], geb. te Amsterdam [nh] op 27-06-1892, winkelbediende, ®, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (1) [3377] te Amsterdam [nh] op 15-08-1918 met Jetje Vogel [9278], dr. van Hartog Vogel [9279] en Betje Lenson [9280], geb. te Amsterdam [nh] op 19-07-1890, ®, ovl. (68 jaar oud) te Hilversum [nh] op 28-07-1958. 
 .: 
  1.  Henriette van der Tak [28446], geb. te Amsterdam [nh] op 16-10-1919, volgt XIIbs
  2.  Johan van der Tak [28447], geb. te Amsterdam [nh] op 02-02-1927, vertegenwoordiger, ®, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-02-1967, begr. te Hilversum [nh] op 10-02-1967, tr. [11176]. 
  Johan van der Tak [9277], tr. (resp. 66 en 58 jaar oud) (2) [15425] te Hilversum [nh] op 24-06-1959 met Maria Christina Gruter [39009], dr. van Theodorus Christiaan Gruter [39010] en Geertruida de Groot [39011], geb. te Utrecht [ut] een v e tweeling op 08-01-1901, ®, ovl. (58 jaar oud) te Hilversum [nh] op 29-11-1959. 
  Maria Christina Gruter [39009], dr. van Theodorus Christiaan Gruter [39010] en Geertruida de Groot [39011], tr. (resp. 25 en 36 jaar oud) (1) [15427] te Utrecht [ut] op 03-06-1926 met Gerhardus Albertus Mekenkamp [39012], geb. te Deventer [ov] op 31-01-1890, ®, ovl. (67 jaar oud) te Utrecht [ut] op 18-09-1957. 

XIbj.  Jansje van der Tak [9285], dr. van Johann Christoph van der Tak [9256] (Xaw) en Jannetje Kroon [9261], geb. te Amsterdam [nh] op 05-04-1894, ®, ovl. (37 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-04-1931, begr. te Amsterdam [nh] op 10-04-1931, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [3381] te Amsterdam [nh] op 09-10-1919 met Siebe Hoogeveen [9286], zn. van Jelke Baukes Hoogeveen [9287] en Saakje Hoogeveen [9288], geb. te Amsterdam [nh] op 09-02-1893, kantoorbediende; boekhouder, ®, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 14-04-1969. 
  Siebe Hoogeveen [9286], zn. van Jelke Baukes Hoogeveen [9287] en Saakje Hoogeveen [9288], tr. (resp. 40 en 24 jaar oud) (2) [15356] te Amsterdam [nh] op 01-02-1934 met Catharina Hendrika Geertruida Camphuijsen [38855], geb. te Buiksloot [nh] op 26-01-1910, ®, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-04-1992. 

Generatie XII

XIIa.  Adriana van der Tak [5544], dr. van Antonie van der Tak [5531] (XIa) en Alida Roukens [5537], geb. te Rotterdam [zh] op 30-09-1863, ®, ovl. (68 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 04-02-1932, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) [1999] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 19-12-1890 met Adriaan Fokke van Duijn [5554], zn. van Huig van Duijn [5555] en Elizabeth Pieternella Mus [5556], geb. te Zierikzee [ze] op 10-12-1865, oud-gezagvoerder v d stoomvaart Mij "Rotterdamse Lloyd", ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-04-1939, begr. te Rijswijk [zh] op 11-04-1939. 
 .: 
  1.  Hugo Adriaan van Duijn [5774], geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1891, procuratiehouder, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) [5882] te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1920 (getuigen: Anton van Duijn 27jr, zeepfabrikant en Willem van der Zwan 28 jr Reder) met Maria Jacoba van der Zwan [15601], dr. van Jacobus Johannes van der Zwan [15602] en Adriana Letsch [15603], geb. te Scheveningen [zh] op 21-09-1896. 
  2.  Antonie van Duijn [5775], geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1892, tr. (beiden 26 jaar oud) [3840] te Rijswijk [zh] op 20-08-1919 met Mary Alice Murtagh [10273], geb. te Dunboyne [Ierland] op 20-01-1893. 

XIIb.  Antonie van der Tak [5546], zn. van Antonie van der Tak [5531] (XIa) en Alida Roukens [5537], geb. te Rotterdam [zh] op 26-02-1869, koopman; winkelier; drogist, ®WWW, ovl. (75 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1944, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) [3315] te Enkhuizen [nh] op 04-09-1902 met Petronella Jacoba Cornelia de Wilde [9133], dr. van Hillebrand de Wilde [9134] en Christina Regina Cornelia Hardwijk [9135], geb. te Dieren [ge] op 14-01-1870, verloskundige, ®WWW. 
 .: 
  1.  Antonie Hillebrand Cornelis van der Tak [10168], geb. te Rotterdam [zh] op 07-03-1904, Kantoorbediende, ®, ovl. (63 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 03-04-1967, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) [5900] te 's Gravenhage [zh] op 27-06-1934 met Maria Dettingmeijer [15629], dr. van Joan Frederik Dettingmeijer [15630] en Jeltje Bokholt [15631], geb. te Rotterdam [zh] op 06-04-1907. 

XIIc.  Gerrit van der Tak [5302], zn. van Jakop Gerardus van der Tak [5281] (XIb) en Hendrika Catharina Buijtendijk [5290], geb. te Rotterdam [zh] op 26-04-1860, koetsier, ®, ovl. (59 jaar oud) te Poortugaal [zh] op 02-06-1919, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) [1903] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 01-11-1882 met Johanna Elizabeth van Laer [5306], dr. van Pieter Dominicus van Laer [5307] en Johanna de Nijs [5308], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 3238 op 28-09-1864, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3025 op 31-07-1930. 
 .: 
  1.  Jacobus Gerardus van der Tak [5312], geb. te Rotterdam [zh] op 01-01-1883, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-06-1956, volgt XIIIa
  2.  Johanna Jacoba van der Tak [5313], geb. te Rotterdam [zh] op 29-08-1884, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-09-1886. 
  3.  Hendrika Catharina van der Tak [5314], geb. te Rotterdam [zh] op 29-08-1884, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-08-1886. 
  4.  Pieter Dominicus van der Tak [5315], geb. te Rotterdam [zh] op 22-08-1886, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-06-1964, volgt XIIIb
  5.  Gerardus Jacobus van der Tak [5316], geb. te Rotterdam [zh] op 15-09-1888, voerman, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-01-1962, tr. (resp. 52 en 46 jaar oud) [6006] te Rotterdam [zh] op 13-11-1940 met Anna Maria van Berkum [15885], dr. van Hendrik Franciscus van Berkum [28433] en Wilhelmina Utberg [28435], geb. te Delft [zh] op 06-09-1894. 
  6.  Johannes Cornelis van der Tak [5317], geb. te Rotterdam [zh] op 19-12-1890, ovl. (8 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 11-09-1891. 
  7.  Johanna Elizabeth van der Tak [5318], geb. te Rotterdam [zh] op 21-02-1892, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-08-1893. 
  8.  Johannes Cornelis van der Tak [5319], geb. te Rotterdam [zh] op 30-12-1893, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-06-1949, volgt XIIIc
  9.  Johanna Elizabeth van der Tak [5320], geb. te Rotterdam [zh] op 17-02-1895, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 11-1980, volgt XIIId
  10.  Hendrika Catharina van der Tak [5321], geb. te Rotterdam [zh] op 07-03-1897, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-05-1966, volgt XIIIe
  11.  Stephanus Justus van der Tak [5322], geb. te Rotterdam [zh] op 13-05-1899, ovl. (45 jaar oud) te Gendringen [ge] op 12-03-1945, volgt XIIIf
  12.  Anthonius Hendricus van der Tak [5323], geb. te Rotterdam [zh] op 10-09-1900, ovl. (57 jaar oud) te Delft [zh] op 08-09-1958, volgt XIIIg
  13.  Margaretha Agatha van der Tak [5324], geb. te Rotterdam [zh] op 04-02-1902, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 06-04-1902. 

XIId.  Jacob Gerardus van der Tak [5303], zn. van Jakop Gerardus van der Tak [5281] (XIb) en Hendrika Catharina Buijtendijk [5290], geb. te Rotterdam [zh] op 04-03-1863, koetsier; graancontroleur;, ®, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-08-1920, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) [2163] te Schiedam [zh] op 31-05-1883, (ontb. door overlijden) met Anna Maria Wasman [6083], dr. van Johannes Bernardus Wasman [6085] en Anna van Batum [6086], geb. te Schiedam [zh] op 07-12-1858, ®, ovl. (36 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-02-1895. 
 .: 
  1.  Hendrika Catharina van der Tak [6084], geb. te Schiedam [zh] op 28-10-1883, ovl. (9 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 07-08-1884. 
  2.  Anna Maria van der Tak [6087], geb. te Rotterdam [zh] op 21-02-1885, ®, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-09-1949, tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) [2165] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 30-05-1906, (ontb. door overlijden) met Hermanus Ratterman [6088], zn. van Petrus Ratterman [6089] en Willemina Verlaar [6090], geb. te Culemborg [ge] op 07-05-1878, Stoelenmatter, ®, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-04-1962. 
  Jacob Gerardus van der Tak [5303], tr. (resp. 38 en 20 jaar oud) (2) [1905] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 12-02-1902, (ontb. door overlijden) met Cornelia Christina Rutten [5309], dr. van Arie Rutten [5310] en Helena Wilhelmina Francina Huffnagel [5311], geb. te 's Gravenhage [zh] op 03-12-1881, werkster, ®, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-04-1958. 
 .: 
  1.  Hendrika Catharina (Riek) van der Tak [5571], geb. te Rotterdam [zh] op 14-08-1905, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-03-1975, volgt XIIIh
  Cornelia Christina Rutten [5309], dr. van Arie Rutten [5310] en Helena Wilhelmina Francina Huffnagel [5311], tr. (resp. 43 en 61 jaar oud) (2) [3841] te Rotterdam [zh] op 18-02-1925 met Pieter van der Vis [10274], zn. van Catharina van der Vis [10275], geb. te Rotterdam [zh] op 24-03-1863, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-04-1938. 

XIIe.  Johannes Gerardus van der Tak [5348], zn. van Gerrit van der Tak [5283] (XIc) en Margaretha Hendrika Koevoet [5293], geb. te Rotterdam [zh] op 03-10-1871, koetsier; voerman, ®, ovl. (78 jaar oud) te Oss [nb] op 22-01-1950, tr. (resp. 42 en 38 jaar oud) [1923] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 19-11-1913 met Helena Adriana Mighorst [5353], dr. van Bastiaan Mighorst [5354] en Everdina Lamberta van der Horst [5355], geb. te Rotterdam [zh] op 15-05-1875, ®WWW, ovl. (82 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 24-03-1958. 
 .: 
  1.  Bastiaan van der Tak [12260], geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1916, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-08-1997, volgt XIIIi

XIIf.  Geertruida Maria van der Tak [5349], dr. van Gerrit van der Tak [5283] (XIc) en Margaretha Hendrika Koevoet [5293], geb. te Rotterdam [zh] op 17-03-1875, ®, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-04-1958, tr. (resp. 20 en 29 jaar oud) [1921] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 22-05-1895 met Gerardus Franciscus Guinée [5350], zn. van Pieter Franciscus Guinée [5351] en Wilhelmina Cornelia Schouten [5352], geb. te Zierikzee [ze] op 07-01-1866, onderwijzer, ovl. (94 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-03-1960. 
 .: 
  1.  Petrus Franciscus Guinée [5780], geb. te Rotterdam [zh] op 29-02-1896, ovl. (8 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-05-1904. 
  2.  Margaretha Maria Guinée [5776], geb. te Rotterdam [zh] op 14-10-1897. 
  3.  Wilhelmina Cornelia Maria Guinée [5777], geb. te Rotterdam [zh] op 07-07-1899. 
  4.  Gerardus Johannes Guinée [5778], geb. te Rotterdam [zh] op 15-01-1901, ovl. (3 weken oud) te Rotterdam [zh] op 05-02-1901. 
  5.  Ida Johanna Maria Guinée [5779], geb. te Rotterdam [zh] op 23-04-1902, tr. (resp. 20 en ongeveer 30 jaar oud) [5342] te Rotterdam [zh] op 07-02-1923 met Johannes Jacobus de Roo [14060], zn. van Johannes Jacobus de Roo [14061] en Catharina Johanna Luxemburg [14062], geb. te Delft [zh] in 1892. 
  6.  Cornelia Maria Guinée [12055], geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1904. 
  7.  Petrus Franciscus Guinée [12056], geb. te Rotterdam [zh] op 15-04-1905. 
  8.  Geertruida Maria Guinée [12057], geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1906. 
  9.  Johanna Maria Guinée [12058], geb. te Rotterdam [zh] op 21-12-1907. 
  10.  Maria Gerarda Guinée [14058], geb. te Rotterdam [zh] op 28-10-1910. 
  11.  Antonius Adrianus Guinée [14059], geb. te Rotterdam [zh] op 22-06-1913. 

XIIg.  Cornelia Gerarda Maria van der Tak [5343], dr. van Pieter van der Tak [5286] (XId) en Joanna Verhaeren [5299], geb. te Rotterdam [zh] op 19-12-1884, ovl. (61 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 02-05-1946, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [1919] te Rotterdam [zh] op 24-04-1907 met Johannes Petrus Versmoren [5344], zn. van Theodorus Versmoren [5345] en Geertruida Katz [5346], geb. te Rotterdam [zh] op 17-04-1884, timmerman, ovl. (70 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 08-03-1955. 
 .: 
  1.  Geertruida Johanna Versmoren [14118], geb. te Rotterdam [zh] op 19-06-1907, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-06-1951. 
  2.  Pieter Johannes Theodorus Versmoren [14119], geb. te Rotterdam [zh] op 16-10-1908, timmerman. 
  3.  Theodorus Johannes Cornelis (Theo) Versmoren [14120], geb. te Rotterdam [zh] op 14-02-1910, loodgieter, ovl. (64 jaar oud) te Valkenswaard [nb] op 20-11-1974, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) [7347] te Eindhoven [nb] op 12-05-1939 met Huberta Henrica Cornelia (Huberta) Maas [18994], dr. van Adrianus Maas [18995] en Engelina Antonia Sak [18996], geb. te Valkenswaard [nb] op 15-06-1911, ovl. (81 jaar oud) te Valkenswaard [nb] op 18-06-1992. 
  4.  Johanna Petronella (Annie) Versmoren [14121], geb. te Rotterdam [zh] op 20-02-1917, ovl. (89 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 18-04-2006, tr. [7349] met Martien van Kampen [18997]
  5.  Theodora Geertruida Versmoren [14122], geb. te Rotterdam [zh] op 17-05-1919. 

XIIh.  Frank Joan van der Tak [171], zn. van Frank Joan van der Tak [25] (XIh) en Gerarda Pieternella Soetebier [170], geb. te Rotterdam [zh] op 04-02-1899, ®, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-1975, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) [86] te Rotterdam [zh] op 18-08-1920 met Dirkje Beker [217], dr. van Gerrit Wilhelmus Beker [3544] en Anna Catharina Wuisman [3545], geb. te Rotterdam [zh] op 26-01-1902, ®, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-05-1967. 
 .: 
  1.  Gerarda Wilhelmina (Greet) van der Tak [218], geb. te Rotterdam [zh] op 23-07-1920, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-01-2008, volgt XIIIj
  2.  Gerrit Wilhelmus van der Tak [219], geb. te Rotterdam [zh] op 13-10-1921, ovl. (70 jaar oud) te Valkenisse [ze] op 14-02-1992, volgt XIIIk
  3.  Frank Joan (Frank) van der Tak [221], geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1925, ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-10-1986, volgt XIIIl
  4.  Dirkje (Dickie) van der Tak [222], geb. te Rotterdam [zh] op 12-12-1926, religieuze, ®, ongehuwd overleden (78 jaar oud) te Tilburg [nb] op 27-03-2005. 
  5.  Jan Cornelis van der Tak [223], geb. te Rotterdam [zh] op 12-05-1928, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-12-1979, volgt XIIIm
  6.  Philipus Pieter van der Tak [224], geb. te Rotterdam [zh] op 27-11-1929, ovl. (63 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 03-02-1993, volgt XIIIn
  7.  Cornelis van der Tak [226], geb. te Rotterdam [zh] op 06-07-1933, ovl. (34 jaar oud) op 16-09-1967, volgt XIIIo

XIIi.  Jan Cornelis van der Tak [172], zn. van Frank Joan van der Tak [25] (XIh) en Gerarda Pieternella Soetebier [170], geb. te Rotterdam [zh] op 15-05-1903, ®, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-10-1966, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) (1) [73] te Rotterdam [zh] op 08-08-1928 met Maria Catharina Matthijssen [190], dr. van Gerardus Matthijssen [12063] en Maria Johanna Schuuring [12064], geb. te Vlissingen [ze] op 23-07-1908, ®, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-03-1956. 
  Jan Cornelis van der Tak [172], tr. (resp. 60 en 54 jaar oud) (2) [74] te Rotterdam [zh] op 07-10-1963 met Sietje Groeneweg [191], dr. van Jillis Groeneweg [7632] en Pietertje Hoogenboom [7633], geb. te Rotterdam [zh] op 30-10-1908, ®, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-12-1988. 
  Sietje Groeneweg [191], dr. van Jillis Groeneweg [7632] en Pietertje Hoogenboom [7633], tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) [76] te Rotterdam [zh] op 16-08-1933, (gesch. resp. 52 en 49 jaar oud te Rotterdam [zh] op 26-01-1961) met Karel Marinus Johannes de Klerk [195], zn. van Johannes Marinus de Klerk [20719] en Teuntje Smits [20720], geb. te Rotterdam [zh] op 20-06-1911, ®. 

XIIj.  Johannes (Jan) van der Tak [173], zn. van Frank Joan van der Tak [25] (XIh) en Frederica Christina Elisabeth Buskop [26], geb. te Rotterdam [zh] op 08-11-1904, waterstoker en handelaar in groenten, ®, Wallbash Waltz is een lied wat vaak meegezongen werd door Jan en zijn vrouw Cor, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-10-1988, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) [82] te Rotterdam [zh] op 14-10-1925 met Cornelia (Cor) van der Linden [209], dr. van Jan van der Linden [5644] en Elisabeth Maria Bakker [5645], geb. te Rotterdam [zh] op 19-07-1903, ® huwelijksakte, Wallbash Waltz is een lied wat Cor vroeger meezong met haar man Jan, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-02-1975. 
 .: 
  1.  Frederica Christina Elizabeth (Riek) van der Tak [4138], geb. te Rotterdam [zh] op 18-03-1926, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-04-1998, volgt XIIIp
  2.  Jan van der Tak [13392], geb. te Rotterdam [zh] op 06-05-1928, ®, jong overleden (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-01-1930. 
  3.  Elisabeth Maria (Bep) van der Tak [4139], geb. te Rotterdam [zh] op 15-03-1931, ®, ovl. (76 jaar oud) te Capelle aan den IJssel [zh] op 10-12-2007, otr. [1448] te Rotterdam [zh] op 06-11-1951, tr. (resp. 20 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-11-1951 met Arnold Wilhelm Bohnen [4143], zn. van Arnoldus Wilhelmus Bohnen [26527] en Anna van Staaten [26528], geb. te Rotterdam [zh] op 13-04-1921, bloemist; chauffeur gem reiniging; automonteur, ®, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-10-1992. 
  4.  Frank Joan (Frank) van der Tak [4140], geb. te Rotterdam [zh] op 09-02-1935, ovl. (66 jaar oud) te Capelle aan den IJssel [zh] op 15-11-2001, volgt XIIIq
  5.  Johannes (Jan) van der Tak [4141], geb. te Rotterdam [zh] op 19-02-1940, ovl. (68 jaar oud) te Dirksland [zh] op 18-10-2008, volgt XIIIr

XIIk.  Margaretha Maria (Griet) van der Tak [174], dr. van Frank Joan van der Tak [25] (XIh) en Frederica Christina Elisabeth Buskop [26], geb. te Rotterdam [zh] op 14-12-1907, ®, ovl. (59 jaar oud) te Gouda [zh] op 24-03-1967, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) [81] te Rotterdam [zh] op 28-08-1929 met Cornelis Johannes Vonk [206], zn. van Dirk Arie Vonk [15339] en Plonia Jacoba den Boer [15340], geb. te Rotterdam [zh] op 14-03-1904, pensionhouder / chauffeur, ®, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-08-1966. 

XIIl.  Johanna Engelina Helena (Engel) van der Tak [176], dr. van Frank Joan van der Tak [25] (XIh) en Frederica Christina Elisabeth Buskop [26], geb. te Rotterdam [zh] op 20-10-1909, ®, ovl. (85 jaar oud) te Gouda [zh] op 26-04-1995, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) [79] te Rotterdam [zh] op 17-12-1930 met Johannes Hendrikus Leonardus Schenk [204], zn. van Willem Schenk [15337] en Johanna Susanna Verschuuren [15338], geb. te Rotterdam [zh] op 19-07-1903, havenarbeider, ®, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-05-1971. 
 .: 
  1.  Johanna Suzanna Schenk [14194], geb. te Rotterdam [zh] op 24-07-1932, ®, ovl. (82 jaar oud) te Bodegraven [zh] op 27-03-2015, begr. te Bodegraven [zh] op 31-03-2015, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [12101] te Rotterdam [zh] op 20-02-1958 met Klaas Cornelis Sterk [30789], geb. op 29-08-1930, ®, ovl. (79 jaar oud) te Bodegraven [zh] op 02-04-2010, begr. te Bodegraven [zh] op 07-04-2010. 

XIIm.  Franciscus Johannes (Frans) van der Tak [178], zn. van Frank Joan van der Tak [25] (XIh) en Frederica Christina Elisabeth Buskop [26], geb. te Rotterdam [zh] op 14-04-1912, ®, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-11-1993, otr. [1451] te Rotterdam [zh] op 15-08-1940, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-08-1940 met Pieternella de Boer [4146], dr. van Mattheus Johannes de Boer [35531] en Cornelia Kleingeld [35532], geb. te Rotterdam [zh] op 20-02-1918, ®, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-10-1989. 
 .: 
  1.  Johanna Engelina Helena (Engel) van der Tak [4147], geb. te Rotterdam [zh] op 18-08-1943, kinderloos overleden (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-11-2018, begr. te Rotterdam [zh] op 28-11-2018 Begraafplaats Crooswijk Grafnummer: G/-/154/-, tr. (28 jaar oud) [1452] te Rotterdam [zh] op 24-03-1972. 

XIIn.  Joost Hendrik (Joost) van der Tak [181], zn. van Frank Joan van der Tak [25] (XIh) en Frederica Christina Elisabeth Buskop [26], geb. te Rotterdam [zh] op 30-10-1914, Bokser / koperslager. Had een Forceer-inrichting in Gouda, ®, ovl. (82 jaar oud) te Gouda [zh] op 24-09-1997, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) [4642] te Rotterdam [zh] op 13-05-1936 met Eva Viool [12191], dr. van Josua Viool [14080] en Henriette Drees [14081], geb. te Rotterdam [zh] op 14-03-1914, ®, ovl. (74 jaar oud) te Gouda [zh] op 27-06-1988, begr. te Gouda [zh] op 01-07-1988. 
 .: 
  1.  Henriette Adriana (Jet) van der Tak [12436], geb. te Gouda [zh] op 13-03-1944, ovl. (69 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 13-11-2013, volgt XIIIs

XIIo.  Fredericus (Rikus) van der Tak [179], zn. van Frank Joan van der Tak [25] (XIh) en Frederica Christina Elisabeth Buskop [26], geb. te Rotterdam [zh] op 31-10-1915, ®, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-09-1995, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) [1058] te Rotterdam [zh] op 31-08-1949 met Johanna Francina Hemerik [3151], dr. van Frederik Theodorus Hemerik [20715] en Susanna Wisse [20716], geb. te Rotterdam [zh] op 26-04-1919, ®, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-05-1991. 
  Johanna Francina Hemerik [3151], dr. van Frederik Theodorus Hemerik [20715] en Susanna Wisse [20716]
  Johanna Francina Hemerik [3151], tr. (resp. 17 en 22 jaar oud) (1) [1207] te Rotterdam [zh] op 03-02-1937, (gesch. resp. 20 en 24 jaar oud te Rotterdam [zh] op 04-08-1939) met Willem Arij Dee [2983], zn. van Pieter Dee [20713] en Anna Johanna Maria Roos [20714], geb. te Rotterdam [zh] op 04-01-1915, lichtmatroos; stoker grote vaart; varensgezel H.A.L. ®, ovl. (75 jaar oud) te Oud-Beijerland [zh] op 03-12-1990. 
 .: 
  1.  Hendrikus (Henk) Hemerik [207], geb. te Rotterdam [zh] op 30-08-1938, ®, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-05-2020, tr. [14863] met Johanna Wilhelmina (Annie) Grebe [37730], dr. van Hendrik Jan Grebe [37731] en Cornelia Catharina Oosterbaan [37732], geb. te Rotterdam [zh] op 11-01-1932, ®, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-12-2002. 

XIIp.  Maria (Marie) van der Tak [180], dr. van Frank Joan van der Tak [25] (XIh) en Frederica Christina Elisabeth Buskop [26], geb. te Rotterdam [zh] op 17-11-1916, ®, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-07-2004, tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) [80] te Rotterdam [zh] op 05-12-1934 met Jozef Lodewijk (Sjef) Janssen [205], zn. van Jozef Lodewijk Janssen [15341] en Maria Josephina Gijselhart [15342], geb. te Rotterdam [zh] op 22-01-1911, loodgieter; uitvoerder in de bouw, eerst bij Splinter en later bij van Zijl. ®, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-08-1991. 

XIIq.  Gerrit van der Tak [182], zn. van Frank Joan van der Tak [25] (XIh) en Frederica Christina Elisabeth Buskop [26], geb. te Rotterdam [zh] op 01-08-1920, vrachtrijder;, ® 1950 woonde Gerrit met zijn gezin in de Ramaerstraat 39, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-04-1997, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) [77] te Rotterdam [zh] op 09-06-1943 met Maria Cornelia van der Heiden [197], dr. van Jacob van der Heiden [201] en Grietje Rietveld [202], geb. te Rotterdam [zh] op 27-09-1921, ®, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-10-2000. 
 .: 
  1.  Maria Cornelia van der Tak [14943], geb. te Rotterdam [zh] in 04-1960, ovl. (4 weken oud) te Rotterdam [zh] op 13-05-1960. 

XIIr.  Aart van der Tak [13], zn. van Frank Joan van der Tak [25] (XIh) en Frederica Christina Elisabeth Buskop [26], geb. te Rotterdam [zh] op 23-03-1922, havenarbeider; Kolensjouwer bij Lodder Rotterdam, ®, ovl. (80 jaar oud) te Capelle aan den IJssel [zh] op 12-04-2002, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [3] te Rotterdam [zh] op 14-08-1946 Huwelijk getuigen Gerrit van der Tak en Arnoldus Willem Blondel ( Broer bruid ). met Anna Margritha (Annie) Blondel [14], dr. van Franciscus Blondel [15] en Catharina van 't Leengoed [16], geb. te Rotterdam [zh] op 21-07-1923, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-03-2008, gecr. op 27-03-2008. 

XIIs.  Rebecka (Becka) van der Tak [184], dr. van Frank Joan van der Tak [25] (XIh) en Frederica Christina Elisabeth Buskop [26], geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1923, ®, ovl. (89 jaar oud) te Gouda [zh] op 11-09-2012, tr. (resp. 18 en 32 jaar oud) [83] te Rotterdam [zh] op 17-12-1941 met Hendrik Petrus van der Velde [210], zn. van Hendrik Petrus van der Velde [3614] en Stijntje de Heer [3615], geb. te Rotterdam [zh] op 26-05-1909, expeditieknecht, ®, ovl. (60 jaar oud) te Gouda [zh] op 13-05-1970. 

XIIt.  Hillebrand van der Tak [3863], zn. van Hillebrand Paulus van der Tak [3515] (XIk) en Wilhelmina Henriette van Dam [3861], geb. te Purmerend [nh] op 08-11-1870, ovl. (57 jaar oud) te Boskoop [zh] op 30-08-1928, otr. [1349] te Purmerend [nh] op 07-08-1896, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Purmerend [nh] op 19-08-1896 met Agatha Hartong van Ark [3869], dr. van Bartus Wilhelmus Hartong van Ark [5110] en Petronella Klasina Onnen [5111], geb. te Purmerend [nh] op 19-06-1873, ovl. (72 jaar oud) te Driebergen-Rijsenburg [ut] op 03-10-1945. 
 .: 
  1.  Hillebrand Paulus van der Tak [3870], geb. te Boskoop [zh] op 18-06-1897, ovl. (71 jaar oud) te Driebergen [ut] op 24-03-1969, volgt XIIIt
  2.  Petronella Klasina van der Tak [12192], geb. te Boskoop [zh] op 27-12-1898, ®WWW, ovl. (72 jaar oud) te Oegstgeest [zh] op 06-02-1971, begr. te 's Gravenhage [zh] op 11-02-1971. 

XIIu.  Jan Paulus (Jan) van der Tak [9197], zn. van Hillebrand Paulus van der Tak [3515] (XIk) en Wilhelmina Henriette van Dam [3861], geb. te Alkmaar [nh] op 22-12-1875, adj control der gem belastingen/ direkteur Bank v Lening, ® WWW, ovl. (72 jaar oud) te Laren [nh] op 06-09-1948, begr. te Velsen [nh] op 10-09-1948, otr. (1) [3347] te Amsterdam [nh] op 23-11-1905, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-12-1905, (gesch. resp. 43 en 37 jaar oud te Haarlem [nh] op 29-04-1919 Op verzoek van Johanna Henriette Jacoba van Beusekom) met Johanna Henriette Jacoba van Beusekom [9198], dr. van Anton Peter Robert van Beusekom [9199] en Elisabeth Johanna Geertruida Wilhelmina Wilmar [9200], geb. te Zaltbommel [ge] op 26-12-1881, ® WWW. 
 .: 
  1.  Wilhelmina Henriette van der Tak [22019], geb. te Amsterdam [nh] op 30-10-1906, journaliste, ®WWW. 
  2.  Levenloos geboren dochter van der Tak [12434], geb. te Heemstede [nh] op 22-12-1915, ® WWW. 
  3.  Johanna Henriette Jacoba van der Tak [36033], geb. te Amsterdam [nh] op 02-09-1909, ® WWW, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) [14195] te Bloemendaal [nh] op 20-05-1936 met Johannes Alexander Pesman [36034], zn. van Jan Pesman [37003] en Louise Juliana van Zuydam [37004], geb. te Hoorn [nh] op 15-08-1903, Burgemeester geweest van Koedijk & te Beemster & te Heilo, ®, ovl. (74 jaar oud) te Heilo, Kennemerland [nh] op 11-02-1978. 
  Jan Paulus (Jan) van der Tak [9197], tr. (2) [6022] met M J van Keulen [15920]

XIIv.  Wilhelm Henri van der Tak [3862], zn. van Hillebrand Paulus van der Tak [3515] (XIk) en Wilhelmina Henriette van Dam [3861], geb. te Amsterdam [nh] op 18-04-1887, Arts, ®, ovl. (38 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-01-1926, otr. [1348] te Koudekerke [ze] op 05-09-1916, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Haarlem [nh] op 05-10-1916 met Hermine Marie Sophie de Hoog [3865], dr. van Charels de Hoog [5275] en Neeltje Merens [5276], geb. te Amsterdam [nh] op 03-11-1885, pensionhoudster / collectrice van de Staatsloterij, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 08-05-1956. 
 .: 
  1.  Wilhelm Henri van der Tak [3866], geb. te Domburg [ze] op 27-09-1917, analist, ®, ovl. (28 jaar oud) te Wolffenbutel, Nedersaksen [Duitsland] op 12-10-1945. 

XIIw.  Cornelis van der Tak [5500], zn. van Gerardus van der Tak [5463] (XIs) en Pieternella Hendrika van Tol [5471], geb. te Rotterdam [zh] op 21-10-1879, loopknecht, ®, ovl. (93 jaar oud) te Rotterdam [zh] aangiftedatum 11-09-1973 in 09-1973, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) [1983] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 23-02-1910 met Cornelia Meijer [5501], dr. van Hendrik Willem Meijer [5502] en Johanna Hendrika Schell [5503], geb. te Charlois [zh] op 10-03-1882, ®, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-03-1947. 
 .: 
  1.  Pieternella Hendrika van der Tak [14090], geb. te Rotterdam [zh] op 24-08-1910, volgt XIIIu
  2.  Hendrik Willem van der Tak [14091], geb. te Rotterdam [zh] op 12-05-1921, ovl. (74 jaar oud) te Capelle aan den IJssel [zh] op 06-05-1996, volgt XIIIv

XIIx.  Francina Maria van der Tak [5487], dr. van Gerardus van der Tak [5463] (XIs) en Pieternella Hendrika van Tol [5471], geb. te Rotterdam [zh] op 23-02-1882, werkster, ®, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-06-1946, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) [1979] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 27-05-1908 met Nicolaas Mes [5494], zn. van Marinus Mes [5495] en Trijntje Maria Brouwers [5496], geb. te Gouda [zh] op 20-01-1880, ®, ovl. (84 jaar oud) te Enschede [ov] aktenr 797 op 04-09-1964. 
 .: 
  1.  Francina Maria Mes [14112], geb. te Rotterdam [zh] op 18-10-1911, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) [5352] te Rotterdam [zh] op 19-04-1933 met haar achterneef Gijsbert Gerritse [14114], zn. van Gijsbert Gerritse [5689] en Klaasje Troost [14116], geb. te Rotterdam [zh] op 18-10-1905. 
  2.  Nicolaas Mes [14113], geb. te Rotterdam [zh] op 19-07-1914. 
  Nicolaas Mes [5494], zn. van Marinus Mes [5495] en Trijntje Maria Brouwers [5496], tr. (2) [10868] met Wilhelmina Lamberta Rijk [27703]

XIIy.  Willem Arie van der Tak [5489], zn. van Gerardus van der Tak [5463] (XIs) en Pieternella Hendrika van Tol [5471], geb. te Rotterdam [zh] op 20-02-1886, Vrachtrijder; vishandelaar; stucadoor, ®, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-03-1963, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [1981] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 07-07-1909 met Johanna Jacoba Valkoog [5497], dr. van Nicolaas Valkoog [5498] en Anna Cornelia Zwart [5499], geb. te Rotterdam [zh] op 01-01-1888, ®, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-05-1976. 
 .: 
  1.  Willem Arie van der Tak [14096], geb. te Rotterdam [zh] op 20-10-1908, ®, otr. [15142] te Rotterdam [zh] op 22-02-1940, tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-03-1940 met Johanna Swaen [38375], dr. van Johannes Jacobus Swaen [38795] en Fijgje Neeltje Donker [38796], geb. te Rotterdam [zh] op 22-03-1910, ®. 
  2.  Pieternella Hendrika van der Tak [14097], geb. te Rotterdam [zh] op 17-04-1910, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) [5374] te Rotterdam [zh] op 01-09-1937 met Leendert van der Gaag [14195], zn. van Johanna Elizabeth van der Gaag [27837], geb. te Rotterdam [zh] op 02-08-1907, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 04-1976. 
  3.  Nicolaas Gerardus van der Tak [14098], geb. te Rotterdam [zh] op 21-06-1912, ®, jong overleden (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 19-09-1912. 
  4.  Klazina Gerarda van der Tak [14099], geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1913, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-08-2001, volgt XIIIw
  5.  Anna Cornelia van der Tak [14100], geb. te Rotterdam [zh] op 25-04-1915, ®, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [15326] te Rotterdam [zh] op 08-11-1939 Ouders van de bruid niet aanwezig bij huwelijk; tekenden de authentieke akte, (gesch. resp. 49 en 46 jaar oud te Rotterdam [zh] op 31-07-1964) met Johannes Verschuren [38791], zn. van Johannes Verschuren [38792] en Maria Hessels [38793], geb. te Den Helder [nh] op 19-04-1918, groentehandelaar, ®. 

XIIz.  Maria Francina van der Tak [5491], dr. van Gerardus van der Tak [5463] (XIs) en Pieternella Hendrika van Tol [5471], geb. te Rotterdam [zh] op 04-02-1890, fabrieksarbeidster, ®, Uit de ouderlijke macht ontzet te Rotterdam [zh] op 19-06-1925, 
 Zij krijgt: 
  1.  Maria Francina van der Tak [10146], geb. te Rotterdam [zh] op 26-11-1910, volgt XIIIx
  Maria Francina van der Tak [5491], otr. [3774] te Rotterdam [zh] op 19-08-1926, tr. (resp. 37 en 25 jaar oud) te Schiedam [zh] op 02-11-1927 met Joseph René Rosheuvel [10126], zn. van Anna Maria Rosheuvel [10127], geb. te Paramaribo [pr, Suriname] op 08-04-1902, ®. 

XIIaa.  Pieternella Hendrika van der Tak [5493], dr. van Gerardus van der Tak [5463] (XIs) en Pieternella Hendrika van Tol [5471], geb. te Rotterdam [zh] op 02-10-1892, ®, tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) [1985] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 28-12-1910 met Adrianus Klaris [5504], zn. van Adrianus Klaris [5505] en Neeltje Kooij [5506], geb. te Rotterdam [zh] op 04-05-1887, vleeshouwer/ nachtwaker, ®, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-05-1962. 
 .: 
  1.  Pieter Hendrik Klaris [14135], geb. te Rotterdam [zh] op 26-06-1913, tr. (resp. 19 en ongeveer 19 jaar oud) [5364] te Rotterdam [zh] op 01-03-1933 met Jacoba Catharina de Groot [14146], dr. van Nicolaas de Groot [14147] en Sophia Elizabeth Mommers [14148], geb. te Rotterdam [zh] in 1913. 
  2.  Nelis Klaris [13342], geb. te Rotterdam [zh] op 11-07-1914, ovl. (3 weken oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3329 op 01-08-1914. 
  3.  Grietje Klaris [14136], geb. te Rotterdam [zh] op 19-08-1915, tr. (resp. 17 en 24 jaar oud) [5362] te Rotterdam [zh] op 19-10-1932, (gesch. resp. 22 en 30 jaar oud te Rotterdam [zh] op 17-06-1938) met Jacobus Cornelis de Goeij [14143], zn. van Petrus Christiaan Johannes de Goeij [14144] en Antonia Hendrika Okker [14145], geb. te Rotterdam [zh] op 05-01-1908. 
  4.  Cornelia (Connie) Klaris [14137], geb. te Rotterdam [zh] op 10-01-1917, ovl. (84 jaar oud) te Tiel [ge] op 11-03-2001, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) [12460] te Rotterdam [zh] op 18-11-1936 met Johan (Joop) Hofman [31703], zn. van Franciscus Willem Hendrik Hofman [31705] en Zwaantje Berm [31706], geb. te Tiel [ge] op 14-06-1916, ovl. (85 jaar oud) te Tiel [ge] op 08-11-2001. 
  5.  Johan Klaris [14134], geb. te Rotterdam [zh] op 25-04-1918, ovl. (8 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 17-01-1919. 
  6.  Pieternella Hendrika (Nel) Klaris [14142], geb. te Rotterdam [zh] op 31-08-1925, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-10-1997, tr. [12461] met Johannes Josephus (John) Eichelberg [31704], zn. van Henri Josephus Eichelberg [31709] en Hendrikje Maria Gubbi [31710], geb. te Amsterdam [nh] op 03-12-1925, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26-02-1995. 
  7.  Antoon Klaris [14177], geb. te Rotterdam [zh] op 17-09-1930, los werkman, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-09-1965. 
  8.  Renée Marie Klaris [14178], geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1932, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-03-1996. 
  Adrianus Klaris [5504], zn. van Adrianus Klaris [5505] en Neeltje Kooij [5506], otr. (1) [5356] te Rotterdam [zh] op 02-05-1907, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-05-1907, (ontb. door overlijden) met Geertruida Magdalena Schier [14123], dr. van Gerardus Franciscus Schier [14124] en Anna Maria Bosman [14125], geb. te Rotterdam [zh] op 17-12-1885, ®, ovl. (22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-08-1908. 
 .: 
  1.  Adrianus Klaris [14126], geb. te Rotterdam [zh] op 31-12-1905, varensgezel, akte nr. 85, erkenning door de ouders op 15-05-1907, achternaam kind was Schier, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [5358] te Rotterdam [zh] op 09-09-1931, (gesch. resp. 39 en 37 jaar oud te Rotterdam [zh] op 19-11-1945) met Johanna Heijl [14128], dr. van Jan Heijl [14129] en Johanna Hofman [14130], geb. te Ede [ge] op 11-12-1907. 
  2.  Anna Maria Klaris [14127], geb. te Rotterdam [zh] op 18-09-1907, ®, ovl. (47 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 01-01-1955, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) (1) [5360] te Rotterdam [zh] op 30-08-1933, (gesch. resp. 41 en 36 jaar oud te Rotterdam [zh] op 20-12-1948) met François Niesen [14131], zn. van Jacob Niesen [14132] en Petronella Maria Groen [14133], geb. te Rotterdam [zh] op 02-11-1912, ®. tr. (2) [12459] met Franciscus Tibbe [31700]

XIIab.  Lila Jean Vandertak [37310], dr. van William Henry Vandertak [3671] (XIv) en Elizabeth (Lizzie) Cook [31985], geb. op 16-10-1924, ®, ovl. (39 jaar oud) te Sydney, Australie [Australië] op 01-10-1964, tr. (16 jaar oud) [14689] op 16-08-1941 met Richard Alick Lambeth [37311]
 .: 
  1.  Richard Lambeth [37312]
  2.  Robert Lambeth [37313]
  3.  Colin Lambeth [37314]
  4.  Noel Lambeth [37315]
  5.  Lila Lambeth [37316]
  6.  Beverly Lambeth [37317]
  7.  Greg Lambeth [37318]

XIIac.  Hendrik van der Tak [3928], zn. van Cornelis van der Tak [3919] (XIz) en Maria de Vroedt [3925], geb. te Papendrecht [zh] op 21-01-1870, smid, ®WWW, ovl. (80 jaar oud) te Delft [zh] op 06-06-1950, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) [3970] te Delft [zh] op 09-08-1893 met Maria Catharina Barends [10523], dr. van Cornelis Barends [10524] en Margaretha Vink [10525], geb. te Delft [zh] op 21-02-1874, ®WWW, ovl. (58 jaar oud) te Delft [zh] op 12-06-1932. 
 .: 
  1.  Maria van der Tak [10526], geb. te Delft [zh] op 08-12-1893, ovl. (72 jaar oud) te Delft [zh] op 27-08-1966, volgt XIIIy
  2.  Margaretha Catharina van der Tak [10527], geb. te Delft [zh] op 06-06-1895, ®WWW, jong overleden (7 maanden oud) te Delft [zh] op 28-01-1896. 
  3.  Cornelis van der Tak [10528], geb. te Delft [zh] op 15-01-1897, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-09-1971, volgt XIIIz
  4.  Margaretha Catharina van der Tak [10529], geb. te Delft [zh] op 13-03-1899, ®WWW, jong overleden (4 maanden oud) te Delft [zh] op 26-07-1899. 
  5.  Margaretha van der Tak [10530], geb. te Delft [zh] op 20-09-1900, volgt XIIIaa
  6.  Catharina Hendrika van der Tak [14188], geb. te Delft [zh] op 23-12-1902, ®. 
  7.  Hendrik van der Tak [10531], geb. te Delft [zh] op 14-01-1906, Stoker 2e klas op oa de HMS van Speijk & de Gelderland, ®WWW, tr. (beiden 30 jaar oud) [11152] te Rotterdam [zh] akte nr 331 op 03-02-1936 met Duwertje Maartje Giling [28384], dr. van Jan Giling [28385] en Jantje Waard [28386], geb. te Rotterdam [zh] op 04-03-1905, ®. 
  8.  Albertus (Ab) van der Tak [10532], geb. te Delft [zh] op 16-10-1907, werkman; loodperser; fabrieksbaas kabelfabriek Delft, ®WWW, ovl. (71 jaar oud) te Delft [zh] op 13-04-1979, begr. Bijgezet in familiegraf op de begraafplaats "Jaffa" te delft, tr. (resp. 35 en 39 jaar oud) [4662] te Delft [zh] op 02-07-1943 met Adriana Johanna (Jeane) Monster [12257], dr. van Gerrit Monster [35845] en Cornelia Elizabeth Pellegrom [35846], geb. te Hof van Delft [zh] op 23-03-1904, ®, ovl. (96 jaar oud) te Reeuwijk [zh] op 26-04-2000. 
  9.  Hendrika van der Tak [10533], geb. te Delft [zh] op 10-11-1909, ovl. (69 jaar oud) te Delft [zh] op 30-01-1979, volgt XIIIab
  10.  Simon van der Tak [10543], geb. te Delft [zh] op 31-01-1912, verwarmingsmonteur, ®WWW, ongehuwd en kinderloos overleden (21 jaar oud) te Delft [zh] op 21-05-1933, relatie [12732] verloofd met Stien Verwijs [32319]

XIIad.  Hendrika van der Tak [3929], dr. van Cornelis van der Tak [3919] (XIz) en Maria de Vroedt [3925], geb. te Papendrecht [zh] op 11-05-1872, ®, ovl. (73 jaar oud) te Delft [zh] op 09-06-1945, begr. te Delft [zh] op 12-06-1945 Begraafplaats Jaffa, tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) [3962] te Delft [zh] op 14-10-1891 met Jan Sevrien Eradus [10504], zn. van Bartholomeus Eradus [10505] en Elisabeth Nieuwenhuis [10506], geb. te Leiden [zh] op 03-12-1869, sigarenmaker, ®, ovl. (71 jaar oud) te Delft [zh] op 12-08-1941. 
 .: 
  1.  Bartholomeus Eradus [10507], geb. te Delft [zh] op 01-08-1894, ®, ovl. (7 maanden oud) te Delft [zh] op 11-03-1895. 
  2.  Maria Eradus [10508], geb. te Delft [zh] op 12-05-1896, ®, jong overleden (1 jaar oud) te Delft [zh] op 28-11-1897. 
  3.  Elisabeth Eradus [27085], geb. te Delft [zh] op 04-06-1898, ®, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) [10634] te Delft [zh] op 02-05-1928 met Gustav Adolph van der Putten [27091], zn. van Gustav Adolph van der Putten [27092] en Leentje van Hartingsveld [27093], geb. te Rotterdam [zh] op 14-02-1901, ovl. (59 jaar oud) te Delft [zh] op 07-11-1960. 
  4.  Cornelis Marinus Eradus [10509], geb. te Delft [zh] op 24-06-1900, ®, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) [3966] te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1927 Nummer 35 op 04-02-1927 met Anna van Nieuwland [10517], dr. van Frederik Jacobus van Nieuwland [10518] en Antje Schouwstra [10519], geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 08-03-1906. 
  5.  Dirkje Eradus [10510], geb. te Delft [zh] op 19-03-1902, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) [3964] te Delft [zh] op 15-02-1924 met Petrus Franciscus Lemmers [10514], zn. van Jan Cornelis Lemmers [10515] en Catharina van Wiske [10516], geb. te Delft [zh] op 25-12-1903. 
  6.  Jan Sevrien Eradus [10511], geb. te Delft [zh] op 29-12-1904, ®, ovl. (51 jaar oud) te Delft [zh] op 21-06-1956. 
  7.  Hendrika Eradus [10512], geb. te Delft [zh] op 29-12-1904, ®, jong overleden (3 maanden oud) te Delft [zh] op 04-04-1905. 
  8.  Bartholomeus Eradus [10513], geb. te Delft [zh] op 17-06-1907, ®, tr. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) [3968] te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1934 Nummer 173 op 15-06-1934 met Elisabeth Maria van Holten [10520], dr. van Teunis Hendrikus van Holten [10521] en Elisabeth Bijrij [10522], geb. te Rotterdam [zh] in 1912. 
  9.  Hendrika Eradus [27086], geb. te Delft [zh] op 25-09-1910, ®, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [10632] te Delft [zh] op 06-02-1935 met Cornelis Abraham van Buijtene [27088], zn. van Jan van Buijtene [27089] en Jacoba Hazeu [27090], geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 20-11-1908. 
  10.  Maria Eradus [27087], geb. te Delft [zh] op 08-01-1913, ®, kort na de geboorte overleden (3 dagen oud) te Delft [zh] op 11-01-1913. 

XIIae.  Simon van der Tak [3930], zn. van Cornelis van der Tak [3919] (XIz) en Maria de Vroedt [3925], geb. te Papendrecht [zh] op 15-09-1874, Glasblazer. Kastelein in 1931 Den Haag; 1938 fruitkoopman, ovl. (84 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19-06-1959, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) (1) [2079] (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 23-06-1897, (gesch. resp. 31 en 28 jaar oud te Rotterdam [zh] op 19-03-1906) met Hendrika van den Bos [5914], dr. van Frederik van den Bos [5968] en Petronella van Eijk [5969], geb. te 's Gravenhage [zh] op 03-08-1877, Dienstbode. 
 .: 
  1.  Frederik van der Tak [13962], geb. te Delft [zh] op 19-01-1898, ovl. (6 weken oud) te Delft [zh] op 08-03-1898. 
  2.  Maria Frederika van der Tak [13960], geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1903, volgt XIIIac
  3.  Theodorus Wilhelmus van der Tak [13961], geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-02-1906, ovl. (95 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 25-02-2001, volgt XIIIad
  Hendrika van den Bos [5914], dr. van Frederik van den Bos [5968] en Petronella van Eijk [5969], tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) (2) [5305] te 's Gravenhage [zh] op 17-04-1907, (gesch. resp. 39 en 34 jaar oud te 's Gravenhage [zh] op 22-02-1917) met Theodorus Jacobus Neumann [13963], zn. van Henricus Coenradus Neumann [15590] en Helena Maria Philipina Ploeg [15591], geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-06-1882, Meubelmaker / opzichter van spoorwegmateriaal. 
 .: 
  1.  Petronella Hendrika Neumann [16892], geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-05-1910. 
  2.  Hendrikus Coenradus Neumann [16893], geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-02-1913. 
  Simon van der Tak [3930], tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) (2) [2110] (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 29-04-1908 met Servina Catharina Sewing [5970], dr. van Ambrosius Sewing [5971] en Eva Geurtse [5972], geb. te Rotterdam [zh] op 25-07-1876, ovl. (61 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] in 07-1938. 
 .: 
  1.  Maria van der Tak [12262], geb. te 's Gravenhage [zh] op 19-03-1908, volgt XIIIae
  2.  Cornelia Hendrika van der Tak [12263], geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1910, ovl. (81 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 04-12-1991, volgt XIIIaf
  3.  Cornelis (Kees) van der Tak [12264], geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-05-1915, volgt XIIIag
  4.  Hendrik van der Tak [12265], geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-02-1918, ovl. (68 jaar oud) te Arnhem [ge] op 19-03-1986, volgt XIIIah

XIIaf.  Dirkje van der Tak [3932], dr. van Cornelis van der Tak [3919] (XIz) en Maria de Vroedt [3925], geb. te Papendrecht [zh] op 01-04-1879, ®, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 07-06-1952, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) [2061] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 03-10-1906 met Speijer de Wild [5873], zn. van Johannes Willem de Wild [5874] en Johanna van der Stok [5875], geb. te Delfshaven [zh] op 12-02-1880, Zeeman / Letterzetter en boekdrukker, ®, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-06-1953. 
 .: 
  1.  Johanna Wilhelmina de Wild [12267], geb. te Rotterdam [zh] op 18-01-1903, Huishoudster, ®, tr. (resp. 27 en 42 jaar oud) [5894] te 's Gravenhage [zh] op 15-10-1930 met Jacobus Franciscus Laurentius van Tergouw [15619], zn. van Franciscus Adrianus Jacobus van Tergouw [15620] en Johanna Frederika van Roon [15621], geb. te 's Gravenhage [zh] op 06-11-1887, Smid / kachelsmid, ovl. (66 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-05-1954. 
  2.  Maria Hendrika (Mies) de Wild [12268], geb. te Rotterdam [zh] op 27-01-1904, ®, tr. (resp. 27 en 41 jaar oud) [7737] te 's Gravenhage [zh] op 11-03-1931 (getuigen: Raden Soerjo 38jr hoofdopzichter bij de waterstaat in Nederlands Indie en Willem Johan Dolf de Nijs 31 jr huisbediende), Haar man had schijnbaar al een gezin met 5 kinderen en hun moeder. op 11-03-1931 met Raden Mardjana Mertadiredja [19913], zn. van K.P.A.A. Mertadiredja Iii [19914] en R Ismayaningsih Mertadiredja [19915], geb. te Banyumas Centraal Java [Indonesië] op 19-10-1889, kapitein der Infanterie KNIL, ovl. (61 jaar oud) te Malang Oost Java [Indonesië] op 15-07-1951, begr. te Purwokerto [Indonesië]. 
  3.  Speijer Cornelis de Wild [12269], geb. te Rotterdam [zh] op 24-10-1906, Arbeider, ®, tr. (resp. 26 en 18 jaar oud) [5898] te 's Gravenhage [zh] op 23-11-1932 met Alida Maria van der Meulen [15626], dr. van Wouter Johan van der Meulen [15627] en Anna van Dijk [15628], geb. te 's Gravenhage [zh] op 11-08-1914, Dienstbode, ®. 
  4.  Dirkje de Wild [12270], geb. te 's Gravenhage [zh] op 11-09-1908, Werkster, ®, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [5890] te 's Gravenhage [zh] op 12-02-1930 met Hendrik Flaman [15613], zn. van Hendrik Flaman [15614] en Johanna Voorzaat [15615], geb. te Leiden [zh] op 17-03-1906, Melkbezorger. 
  5.  Wilhelm Jacobus de Wild [12271], geb. te 's Gravenhage [zh] op 26-09-1909, ®, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) [14584] te 's-Gravenhage [zh] op 11-12-1935 met Alida Luscuere [37056], dr. van Daniel Luscuere [37057] en Wilhelmina Catharina van Nieuwenhoven [37058], geb. te 's-Gravenhage [zh] op 01-02-1913, strijkster, ®. 
  6.  Johannes Willem de Wild [12272], geb. te 's Gravenhage [zh] op 30-01-1911, ®. 
  7.  Simon de Wild [12273], geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-02-1912, chauffeur, ®, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) [14588] te 's-Gravenhage [zh] op 27-03-1935 met Petronella Blommestijn [37062], dr. van Adrianus Gijsbertus Blommestijn [37063] en Jantina Hendrika Netten [37064], geb. te 's-Gravenhage [zh] op 13-12-1915, dienstbode, ®. 
  8.  Hendrik de Wild [12274], geb. te 's Gravenhage [zh] op 17-01-1914, timmerman, ®, tr. (beiden 21 jaar oud) [14586] te 's-Gravenhage [zh] op 10-04-1935 met Johanna Waser [37059], dr. van Johannes Hendricus Waser [37060] en Alida Maria Peters [37061], geb. te Delft [zh] op 01-04-1914, ®. 
  9.  Henriette de Wild [12275], geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-02-1917, ®. 

XIIag.  Cornelis van der Tak [3935], zn. van Cornelis van der Tak [3919] (XIz) en Maria de Vroedt [3925], geb. te Papendrecht [zh] op 20-05-1884, smid, ®WWW, ovl. (53 jaar oud) te Zaandam [nh] op 06-02-1938, otr. [3978] te Delft [zh] op 02-05-1907, tr. (beiden 22 jaar oud) te Delft [zh] op 15-05-1907 met Adriana Josina Kalis [10544], dr. van Cornelis Kalis [10545] en Adriana Josina Groen [10546], geb. te Delft [zh] op 12-11-1884, ®WWW, ovl. te 's Gravenhage [zh]. 
 .: 
  1.  Cornelis (Cor) van der Tak [10547], geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 09-03-1908, ovl. (81 jaar oud) te Wormerveer [nh] op 26-04-1989, volgt XIIIai
  2.  Bastiaan van der Tak [10548], geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 20-05-1910, ®, ovl. (4 jaar oud) te Vrijenban (Delft) [zh] Vrijenban Akte Jaar 1915 Nummer 25 op 07-05-1915. 
  3.  Adriana Josina van der Tak [36055], geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 27-02-1912, Officier Leger des heils, ®WWW. 
  4.  Maria (Rie) van der Tak [36053], geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 28-01-1916, volgt XIIIaj

XIIah.  Hendrik van der Tak [3939], zn. van Gerrit van der Tak [3920] (XIaa) en Neeltje Huisman [3936], geb. te Sliedrecht [zh] op 13-10-1863, venter, ®, ovl. (65 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 01-02-1929, tr. (beiden 23 jaar oud) (1) [1380] te Papendrecht [zh] op 27-05-1887 met zijn achternicht Willemina Stuij van den Herik [3957], dr. van Marinus Stuij van den Herik [3958] en Hendrika van der Tak [3959] (XIae)
 .: 
  1.  Marinus van der Tak [3960], geb. te Papendrecht [zh] op 06-07-1888, ovl. (71 jaar oud) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 13-06-1960, volgt XIIIak
  2.  Neeltje van der Tak [3961], geb. te Papendrecht [zh] op 21-12-1889, ovl. (3 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 04-04-1890. 
  3.  Hendrika van der Tak [3962], geb. te Papendrecht [zh] op 27-01-1894, ovl. (63 jaar oud) te Goes [ze] op 25-01-1958, volgt XIIIal
  4.  Levenloos geboren dochter van der Tak [3963], geb. te Papendrecht [zh] op 28-06-1900. 
  Hendrik van der Tak [3939], tr. (resp. 37 en 28 jaar oud) (2) [1831] te Sliedrecht [zh] op 17-08-1901 met Anna Peters [5144], dr. van Gerrit Peters [5145] en Ariaantje van Eijl [5146], geb. te Sliedrecht [zh] op 12-11-1872, ovl. (71 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 17-04-1944. 
 .: 
  1.  Ariaantje van der Tak [9806], geb. te Papendrecht [zh] op 26-10-1902, ovl. (24 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 19-11-1902. 
  2.  Gerrit van der Tak [9805], geb. te Sliedrecht [zh] op 20-03-1904, ovl. (16 dagen oud) te Sliedrecht [zh] op 05-04-1904. 
  Anna Peters [5144], dr. van Gerrit Peters [5145] en Ariaantje van Eijl [5146]
 Zij krijgt: 
  1.  Nn Peters [9807], geb. op 07-03-1901, begr. te Sliedrecht [zh] op 09-03-1901. 

XIIai.  Willemijntje van der Tak [3944], dr. van Gerrit van der Tak [3920] (XIaa) en Neeltje Huisman [3936], geb. te Sliedrecht [zh] op 26-06-1872, ®, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-11-1945, tr. (resp. 20 en 32 jaar oud) [1375] te Papendrecht [zh] op 15-08-1892 met Franciscus Overweg [3945], zn. van Christiaan-Jan Overweg [3946] en Wilhelmina Koolen [3947], geb. te Utrecht [ut] op 17-11-1859, schipper; stuurman rijnvaart, ®, ovl. (57 jaar oud) te Wiesbaden, Hessen [he, Duitsland] In ziekenhuis op 21-07-1917. 
 .: 
  1.  Franciscus Overweg [5868], geb. te Papendrecht [zh] op 25-07-1895, ®, ovl. (9 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-08-1904. 
  2.  Wilhelmina Geertruida Overweg [5869], geb. te Dordrecht [zh] op 30-12-1897, ®, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) [2059] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 05-09-1917 met Leendert Marinus Bouwen [5870], zn. van Jan Bouwen [5871] en Alida Cornelia de Haas [5872], geb. te Kralingen [zh] op 08-01-1895, ®. 
  3.  Bernardus Johannes Overweg [5866], geb. te Dordrecht [zh] op 30-04-1900, ®, ovl. (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 31-08-1900. 
  4.  Gerrit Bernardus Overweg [5867], geb. te Rotterdam [zh] op 28-10-1901, ®, ovl. (7 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-12-1908. 
  5.  Christiaan Jan Overweg [14045], geb. te Rotterdam [zh] op 22-03-1904, vuurstoker grote Rijnvaart, ®, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) [5338] te Rotterdam [zh] op 06-08-1930 met Harmke Wagemakers [14052], dr. van Jacobus Wagemakers [14053] en Elizabeth Borger [14054], geb. te Rotterdam [zh] op 01-10-1907, ®. 
  6.  Dielis Overweg [14046], geb. te Rotterdam [zh] op 22-03-1904, ®, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [5336] te Rotterdam [zh] op 10-10-1928 met Wandrina Gerarda Arnold [14049], dr. van Dirk Arnold [14050] en Pietronella Diepenhorst [14051], geb. te Rotterdam [zh] op 13-07-1907, ®. 
  7.  Franciscus Overweg [14047], geb. te Rotterdam [zh] op 06-10-1905, ®, tr. (resp. 28 en ongeveer 20 jaar oud) [5340] te Rotterdam [zh] op 25-07-1934 met Lijntje van Eijs [14055], dr. van Wilhelmus Hermanus van Eijs [14056] en Susanna Jacoba Voorthuijzen [14057], geb. te Rotterdam [zh] in 1914. 
  8.  Gerrit Nelis Overweg [14048], geb. te Rotterdam [zh] op 08-11-1913, ®. 

XIIaj.  Gerrit van der Tak [3948], zn. van Gerrit van der Tak [3920] (XIaa) en Neeltje Huisman [3936], geb. te Papendrecht [zh] op 21-04-1875, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [1382] te Giessen-Nieuwkerk [zh] op 27-05-1898 met Cornelia Kras [3964], dr. van Lodewijk Kras [5151] en Cornelia van der Wal [5152], geb. te Giessen-Nieuwkerk [zh] op 21-07-1872, ovl. (84 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 04-07-1957. 
 .: 
  1.  Neeltje van der Tak [3965], geb. te Papendrecht [zh] op 01-03-1899, ovl. (92 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 03-1991, volgt XIIIam
  2.  Lodewijk van der Tak [3969], geb. te Papendrecht [zh] op 20-04-1900, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-04-1901. 
  3.  Cornelia van der Tak [27062], geb. te Papendrecht [zh] op 16-10-1901, ovl. (26 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 11-11-1901. 
  4.  Cornelia van der Tak [3970], geb. te Papendrecht [zh] op 07-11-1902, ovl. (2 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 25-01-1903. 
  5.  Lodewijk van der Tak [3971], geb. te Papendrecht [zh] op 10-10-1903, ovl. (22 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 01-11-1903. 
  6.  Lodewijk van der Tak [3972], geb. te Papendrecht [zh] in 10-1904, ovl. (9 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 20-07-1905. 
  7.  Lodewijk van der Tak [14260], geb. te Papendrecht [zh] op 10-12-1905, ovl. (74 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-09-1980, volgt XIIIan
  8.  Cornelia van der Tak [9120], geb. te Papendrecht [zh] op 19-03-1907, ovl. (83 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 20-03-1990, volgt XIIIao
  9.  Teunis van der Tak [27061], geb. te Papendrecht [zh] in 1912, ovl. te Papendrecht [zh] op 21-03-1912. 
  10.  Jan Teunis van der Tak [27060], geb. te Papendrecht [zh] in 1913, ovl. te Papendrecht [zh] op 26-01-1913. 
  11.  Jaapje (Joppie) van der Tak [15262], geb. te Papendrecht [zh] op 16-11-1917, ovl. (74 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 05-05-1992, volgt XIIIap

XIIak.  Jaapje van der Tak [3949], dr. van Gerrit van der Tak [3920] (XIaa) en Neeltje Huisman [3936], geb. te Papendrecht [zh] op 04-05-1878, ovl. (63 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 21-11-1941, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) (1) [1377] te Papendrecht [zh] op 06-12-1900, (gesch. resp. 33 en ongeveer 34 jaar oud te Dordrecht [zh] op 21-02-1912) met Sebedeus Petrus van der Leij [3950], zn. van Jan van der Leij [3951] en Maria Cornelia Schilders [3952], geb. te Capelle aan den IJssel [zh] in 1877. 
  Jaapje van der Tak [3949]
 Zij krijgt: 
  1.  Neeltje van der Tak [15225], geb. te Rotterdam [zh] op 09-03-1913, ovl. (88 jaar oud) te Ridderkerk [zh] op 01-10-2001, tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) [5755] te Alblasserdam [zh] op 06-12-1934 met Markus de Jong [15226], zn. van Willem de Jong [15227] en Janna Rietveld [15228], geb. te Krimpen a/d Lek [zh] in 1909, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 10-1967. 
  Jaapje van der Tak [3949], tr. (resp. 35 en 38 jaar oud) (2) [1575] (Burgerlijke Stand) te Alblasserdam [zh] op 27-02-1914 met Dirk den Boef [4505], zn. van Pieter den Boef [4506] en Pieternella Roodnat [4507], geb. te Alblasserdam [zh] op 11-11-1875. 
 .: 
  1.  Gerrit den Boef [12415], geb. te Alblasserdam [zh] op 25-12-1914. 
  2.  Dirk den Boef [12414], geb. te Alblasserdam [zh] op 21-02-1916. 
  3.  Aart den Boef [12413], geb. te Alblasserdam [zh] op 25-04-1917, ovl. (6 dagen oud) te Alblasserdam [zh] op 01-05-1917. 
  4.  Jacob den Boef [12416], geb. te Alblasserdam [zh] op 25-04-1917, ovl. (6 dagen oud) te Alblasserdam [zh] op 01-05-1917. 
  5.  Willemijntje den Boef [12417], geb. te Alblasserdam [zh] op 21-12-1918. 
  6.  Vrouw den Boef [15224]
  Dirk den Boef [4505], zn. van Pieter den Boef [4506] en Pieternella Roodnat [4507], tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) [4730] te Alblasserdam [zh] op 19-05-1899 met Sijgje Hasmans [12418], geb. te Alblasserdam [zh] op 19-06-1874, ovl. (37 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 06-12-1911. 
 .: 
  1.  Pieter den Boef [12419]
  2.  Cornelis den Boef [12420], geb. te Alblasserdam [zh] op 17-02-1902, ovl. (73 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 21-02-1975. 
  3.  Pieternella den Boef [12421], geb. op 12-10-1903. 
  4.  Antje den Boef [12422]
  5.  Anton den Boef [12423]
  6.  Jan den Boef [12424]

XIIal.  Arie van der Tak [3955], zn. van Gerrit van der Tak [3920] (XIaa) en Neeltje Huisman [3936], geb. te Papendrecht [zh] op 18-11-1884, heier, ®, ovl. (73 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 05-02-1958, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) [1379] te Papendrecht [zh] op 06-07-1911 met Sijgje van Houwelingen [3956], dr. van Wouter van Houwelingen [9225] en Maria Verheij [9226], geb. te Sliedrecht [zh] op 18-10-1887. 
 .: 
  1.  Neeltje van der Tak [15299], geb. te Papendrecht [zh] op 11-11-1911. 
  2.  Wouter van der Tak [15298], geb. te Papendrecht [zh] op 12-01-1913, ®, ovl. (31 jaar oud) te Wuppertal [Duitsland] Registratie overlijden in Nederland was op 12-09-1945 op 03-04-1944. 
  3.  Gerrit van der Tak [15300], geb. te Papendrecht [zh] op 10-06-1915, ovl. (69 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 04-09-1984, volgt XIIIaq
  4.  Arie van der Tak [15301], geb. te Papendrecht [zh] op 07-10-1916, ovl. (52 jaar oud) te Venray [li] op 28-06-1969, volgt XIIIar
  5.  Maria van der Tak [15302], geb. te Papendrecht [zh] op 01-12-1919, ovl. (2 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 20-02-1920. 

XIIam.  Cornelis van der Tak [4092], zn. van Cornelis van der Tak [4087] (XIaf) en Cornelia Visser [4088], geb. te Papendrecht [zh] op 26-09-1861, sleepbootkapitein; directeur sleepbootdienst, ovl. (81 jaar oud) te Arnhem [ge] op 01-07-1943, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) [1813] te Papendrecht [zh] op 20-01-1883 met Lena Wiggers [5112], dr. van Bastiaan Wiggers [5113] en Teuntje de Heer [5114], geb. te Papendrecht [zh] op 07-11-1858, ® WWW, ovl. (93 jaar oud) te Arnhem [ge] op 22-04-1952. 
 .: 
  1.  Bastiaan van der Tak [9106], geb. te Papendrecht [zh] op 13-11-1883, ovl. (80 jaar oud) te Bilthoven [ut] op 19-10-1964, volgt XIIIas
  2.  Cornelis van der Tak [5131], geb. te Papendrecht [zh] op 08-10-1885, ovl. (79 jaar oud) te Zwolle [ov] op 18-08-1965, volgt XIIIat
  3.  Cornelia van der Tak [15278], geb. te Papendrecht [zh] op 24-01-1888. 
  4.  Hendrik van der Tak [15279], geb. te Papendrecht [zh] op 13-07-1890, ovl. (7 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 22-02-1891. 
  5.  Hendrik van der Tak [9111], geb. te Papendrecht [zh] op 23-09-1892, ovl. (80 jaar oud) te Zwolle [ov] op 09-08-1973, volgt XIIIau
  6.  Teuntje (Teus) van der Tak [9879], geb. te Dubbeldam [zh] op 08-01-1896. 
  7.  Helena (Lena) van der Tak [9110], geb. te Vreeswijk [ut] op 18-07-1898, telefoniste, ®WWW, ovl. (85 jaar oud) te Arnhem [ge] op 22-05-1984, tr. (resp. 48 en 61 jaar oud) (1) [13127] te Arnhem [ge] op 27-08-1946, (ontb. door overlijden) met Lodewijk Feberwee [33290], zn. van Albert Feberwee [33294] en Sophia Margaretha Schultink [33295], geb. te Deventer [ov] op 04-02-1885, directeur van een ijkkring, ®WWW, ovl. (67 jaar oud) te Arnhem [ge] op 12-01-1953. tr. (resp. 78 en 75 jaar oud) (2) [15048] te Rozendaal [ge] op 06-01-1977 met Hendrik Adriaan van Daalen [38161], zn. van Cornelis van Daalen [38182] en Adriana Gijsberta Jansen [38183], geb. te Arnhem [ge] op 21-02-1901, ®WWW. 
  8.  Gerrit van der Tak [5147], geb. te Vreeswijk [ut] op 26-08-1900, ovl. (72 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 21-11-1972, volgt XIIIav
  9.  Meeuwis van der Tak [15280], geb. te Vreeswijk [ut] op 26-03-1903, Directeur Rijks belastingen, ovl. (87 jaar oud) te Velp [ge] op 18-04-1990, begr. Lichaam v Meeuwis werd ter beschikking van de wetenschap gesteld, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) [10160] te Arnhem [ge] op 14-07-1936 met Elisabeth Maria (Bep) Schaab [25872], dr. van Jacobus Philippus Josephus Schaab [25873] en Cornelia Antonia Meulenberg [25874], geb. te Nijmegen [ge] op 02-02-1911, ovl. (93 jaar oud) te Heino [ov] op 25-01-2005, begr. Lichaam v Elisabeth werd ter beschikking van de wetenschap gesteld

XIIan.  Pieter van der Tak [4094], zn. van Cornelis van der Tak [4087] (XIaf) en Cornelia Visser [4088], geb. te Papendrecht [zh] op 30-11-1866, timmermen; lijkbezorger, ®WWW, ovl. (84 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-06-1951, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (1) [1437] te Papendrecht [zh] op 28-11-1888, (ontb. door overlijden) met Pietje van Wijngaarden [4105], dr. van Jan van Wijngaarden [4106] en Pietertje Veth [4107], geb. te Papendrecht [zh] op 25-09-1865, ®WWW, ovl. (58 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-01-1924. 
 .: 
  1.  Cornelia van der Tak [4108], geb. te Papendrecht [zh] op 18-02-1889, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 30-07-1965, volgt XIIIaw
  2.  Pietertje van der Tak [4109], geb. te Papendrecht [zh] op 19-05-1890, volgt XIIIax
  3.  Cornelis van der Tak [4110], geb. te Papendrecht [zh] op 04-02-1892, ovl. (51 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 21-02-1943, begr. te Papendrecht [zh] op 25-02-1943 grafnr e5=143
  4.  Janna van der Tak [4111], geb. te Papendrecht [zh] op 25-10-1893, ovl. (6 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 19-05-1894. 
  5.  Jan van der Tak [4112], geb. te Papendrecht [zh] op 09-02-1895, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-01-1969, volgt XIIIay
  6.  Gerrit van der Tak [4113], geb. te Papendrecht [zh] op 14-06-1896, ovl. (10 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 08-05-1897. 
  7.  Gerrit van der Tak [4114], geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1897, ovl. (76 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 15-06-1974, volgt XIIIaz
  8.  Janna van der Tak [4115], geb. te Papendrecht [zh] op 04-10-1898, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-02-1900. 
  9.  Mees van der Tak [4116], geb. te Papendrecht [zh] op 25-10-1899, volgt XIIIba
  10.  Janna van der Tak [4117], geb. te Papendrecht [zh] op 09-02-1901, ovl. (21 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-04-1922, begr. te Papendrecht [zh] op 02-05-1922 grafnr c1-017
  11.  Pieter van der Tak [4118], geb. te Papendrecht [zh] op 04-10-1902, ovl. (9 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-05-1912. 
  12.  Aalbert Marius Elize van der Tak [4119], geb. te Papendrecht [zh] op 04-11-1905, ovl. (63 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 02-03-1969, volgt XIIIbb
  13.  Adrianus (Adriaan) van der Tak [4120], geb. te Papendrecht [zh] op 19-07-1908, Timmermansknecht, ®, ovl. (64 jaar oud) te Zwijndrecht [zh] op 14-11-1972. 
  Pieter van der Tak [4094], tr. (resp. 62 en 44 jaar oud) (2) [1439] te Papendrecht [zh] op 16-07-1929, (ontb. door overlijden) met Teuntje Kwakernaat [4121], dr. van Joost Kwakernaat [15322] en Lena de Man [15323], geb. te 's-Gravendeel [zh] op 15-10-1884, ®WWW, ovl. (78 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 19-07-1963. 
  Teuntje Kwakernaat [4121], dr. van Joost Kwakernaat [15322] en Lena de Man [15323], tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) [1440] te 's-Gravendeel [zh] op 26-10-1907, (ontb. door overlijden) met Hendrik van der Linden [4122], zn. van Hendrik van der Linden [4123] en Ingetje van Gent [4124], geb. te 's-Gravendeel [zh] op 10-12-1882, ovl. (44 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 10-06-1927. 
 .: 
  1.  Ingetje van der Linden [15319], geb. te 's-Gravendeel [zh] op 04-08-1908, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-05-1974. 
  2.  Lena van der Linden [15320], geb. te 's-Gravendeel [zh] op 10-12-1910, begr. te Papendrecht [zh] op 21-02-1997. 
  3.  Hendrik van der Linden [15321], geb. te Papendrecht [zh] op 14-04-1917, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-06-1993. 

XIIao.  Neeltje van der Tak [4097], dr. van Cornelis van der Tak [4087] (XIaf) en Janna de Groot [4095], geb. te Papendrecht [zh] op 15-12-1870, ovl. (78 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 14-02-1949, begr. te Papendrecht [zh] op 18-02-1949, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [2665] te Papendrecht [zh] op 08-06-1895 met Cornelis de Heer [7472], zn. van Johannes de Heer [7474] en Adriana van der Herik [7475], geb. te Papendrecht [zh] op 24-10-1868, ovl. (67 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-09-1936. 
 .: 
  1.  Adriana de Heer [9307], geb. te Papendrecht [zh] op 12-11-1895, tr. (resp. 26 en ongeveer 29 jaar oud) [3651] te Papendrecht [zh] op 25-11-1921 met Peter Goosens [9783], zn. van Willem Goosens [9784] en Johanna Louw [9785], geb. te Harderwijk [ge] in 1892. 
  2.  Johanna (Janna) de Heer [9308], geb. te Papendrecht [zh] op 30-11-1896, ®WWW, ovl. (69 jaar oud) te Harderwijk [ge] op 01-11-1966, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) [3649] te Papendrecht [zh] op 21-07-1922 met Jan Foppen [9780], zn. van Goossen Foppen [9781] en Jacoba Jansen [9782], geb. te Harderwijk [ge] op 12-03-1889, ®WWW, ovl. (80 jaar oud) te Harderwijk [ge] op 27-12-1969. 
  3.  Johannes de Heer [7473], geb. te Papendrecht [zh] op 05-05-1901, ovl. (55 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 14-08-1956. 

XIIap.  Jan van der Tak [4200], zn. van Korstiaan van der Tak [4198] (XIag) en Marrigje Dekker [4199], geb. te Sliedrecht [zh] op 07-09-1853, ovl. (85 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 10-09-1938, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) [1471] (Burgerlijke Stand) te Sliedrecht [zh] op 26-08-1876 met Willemijn Cornelia van Aken [4210], dr. van Korstiaan van Aken [4211] en Lena Kalis [4212], geb. te Sliedrecht [zh] op 02-05-1854, ovl. (31 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 01-01-1886. 
 .: 
  1.  Marrigje van der Tak [4213], geb. te Sliedrecht [zh] op 11-12-1876, ovl. (71 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-09-1948, volgt XIIIbc
  2.  Korstiaan van der Tak [4214], geb. te Sliedrecht [zh] op 06-07-1878, ovl. (83 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 28-06-1962, volgt XIIIbd
  3.  Lena van der Tak [4215], geb. te Sliedrecht [zh] op 23-02-1880, ovl. (87 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 12-02-1968, volgt XIIIbe
  4.  Arie van der Tak [4216], geb. te Sliedrecht [zh] op 13-03-1881, ovl. (2 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 29-05-1881. 
  Jan van der Tak [4200], tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) (2) [1473] te Middelharnis [zh] op 19-08-1887 met Aartje Razenberg [4217], dr. van Gerrit Razenberg [4224] en Arendje Kabos [4225], geb. te Middelharnis [zh] op 21-03-1862, ovl. (88 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 15-09-1950. 
 .: 
  1.  Gerard (Gerrit) van der Tak [4237], geb. te Middelharnis [zh] op 17-06-1888, volgt XIIIbf
  2.  Arendje van der Tak [4233], geb. te Sliedrecht [zh] op 01-03-1890, ovl. (95 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 26-09-1985, volgt XIIIbg
  3.  Cornelis Arij van der Tak [4226], geb. te Middelharnis [zh] op 19-05-1892, Inbakker (Een inbakker was een jeugdige zeevisser die al een jaar meegevaren was als "speeljongen"), Het schip waarop Cornelis Arij op voer als inbakker is met man en muis vergaan. verdronken (ongeveer 17 jaar oud) te Aan Boord van Sloep Md1 Luctor Et Emergo, [Onb] De sloep was met man en muis vergaan circa 24-01-1910. 
  4.  Arie Cornelis van der Tak [4227], geb. te Middelharnis [zh] op 11-04-1895, Het schip waar Arie Cornelis een van de bemanning was is met man en muis vergaan. verdronken (ongeveer 16 jaar oud) te Aan Boord van de Md3 Anna [onb] circa 13-01-1912. 
  5.  Jacobus (Cobus) van der Tak [4228], geb. te Middelharnis [zh] op 22-02-1897, ovl. (89 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 26-06-1986, volgt XIIIbh
  6.  Willem van der Tak [4229], geb. te Middelharnis [zh] op 05-09-1899, ovl. (81 jaar oud) te Schiedam [zh] op 07-06-1981, volgt XIIIbi
  7.  Adriaan van der Tak [4230], geb. te Middelharnis [zh] op 02-04-1901, ovl. (89 jaar oud) te Leiden [zh] op 10-07-1990, volgt XIIIbj
  8.  Leentje van der Tak [4231], geb. te Middelharnis [zh] op 14-12-1902, ®, ovl. (86 jaar oud) te Sommelsdijk [zh] op 04-01-1989, begr. te Middelharnis [zh] op 07-01-1989. 
  9.  Annetje van der Tak [4232], geb. te Middelharnis [zh] circa 1904, ovl. (jonger dan één jaar oud) te Middelharnis [zh] op 20-09-1904. 
  Aartje Razenberg [4217], dr. van Gerrit Razenberg [4224] en Arendje Kabos [4225]
 Zij krijgt: 
  1.  Krijn Razenberg [28844], geb. te Middelharnis [zh] op 24-09-1885, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-11-1938, tr. (beiden 35 jaar oud) [12580] te Sommelsdijk [zh] op 24-12-1920 met Elizabeth Spee [31961], dr. van Abram Spee [31962] en Leentje de Graaf [31963], geb. te Sommelsdijk [zh] op 12-09-1885. 

XIIaq.  Annigje van der Tak [4202], dr. van Korstiaan van der Tak [4198] (XIag) en Marrigje Dekker [4199], geb. te Sliedrecht [zh] op 06-11-1857, tr. (resp. 22 en ongeveer 27 jaar oud) [3680] te Sliedrecht [zh] op 10-07-1880 met Teunis Mijnster [9832], zn. van Jacob Meinster [9833] en Klasina Visser [9834], geb. te Sliedrecht [zh] in 1853. 
 .: 
  1.  Jacob Mijnster [9886], geb. te Sliedrecht [zh] in 1893, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 19 jaar oud) [3697] te Dordrecht [zh] op 05-09-1913 met Commerina Hendrika Haksteen [9887], geb. te Dordrecht [zh] in 1894. 
  2.  Arina Mijnster [9882], geb. te Sliedrecht [zh] in 1895, tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) [3695] te Dordrecht [zh] op 13-09-1922 met Hendrik Johan Leerink [9883], zn. van Gerhardus Frederikus Leerink [9884] en Dora Hendrika Hengeveld [9885], geb. te Aalten [ge] in 1895. 
  3.  Teunis Mijnster [10622], geb. te Sliedrecht [zh] op 10-04-1898, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) [4016] te Stevensweert [li] Aktenummer: 5 op 07-09-1920 met Maria Jeurissen [10623], dr. van Peter Joannes Jeurissen [10624] en Hubertina Quanjel [10625], geb. te Stevensweert [li] op 12-10-1892. 

XIIar.  Grietje van der Tak [4203], dr. van Korstiaan van der Tak [4198] (XIag) en Marrigje Dekker [4199], geb. te Sliedrecht [zh] op 13-12-1858, ovl. (82 jaar oud) te Dordrecht [zh] in 11-1941, tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) [3391] te Sliedrecht [zh] op 28-03-1885 met Pieter Schaper [9311], zn. van Willem Schaper [9312] en Antje Deen [9313], geb. te Bovenkarspel [nh] in 1856, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 14-03-1942. 
 .: 
  1.  Johanna Margaretha Schaper [9314], geb. te 's-Gravenzande [zh] op 03-08-1890, tr. (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) (1) [3572] te Dordrecht [zh] op 30-05-1918 met Herman Barendrecht [9645], zn. van Leendert Barendrecht [9646] en Jacoba Pleuna van der Leer [9647], geb. te Dubbeldam [zh] in 1889. tr. (resp. 31 en ongeveer 35 jaar oud) (2) [3513] te Dordrecht [zh] op 07-06-1922 met Dirk Bastiaan Noordzij [9541], zn. van Dirk Noordzij [9542] en Emilia Köttgen [9543], geb. te Dordrecht [zh] in 1886. 
  2.  Arie Cornelis Schaper [9315], geb. te Rotterdam [zh] op 03-04-1896, tr. (resp. 30 en ongeveer 25 jaar oud) [3478] te Dordrecht [zh] op 16-06-1926 met Jannetje Blankestijn [9482], dr. van Hendrikus Blankestijn [9483] en Grietje Geertruida Jacoba Smittenberg [9484], geb. te Tiel [ge] in 1900. 

XIIas.  Cornelis van der Tak [4204], zn. van Korstiaan van der Tak [4198] (XIag) en Marrigje Dekker [4199], geb. te Sliedrecht [zh] op 18-03-1861, ®, ovl. (30 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 14-08-1891, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) [1474] (Burgerlijke Stand) te Sliedrecht [zh] Aktenr 72 op 03-11-1883 met Heiltje van der Vlies [4218], dr. van Kornelis van der Vlies [4219] en Maria Holleman [4220], geb. te Sliedrecht [zh] op 16-11-1861, ®, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-11-1896. 
 .: 
  1.  Cornelis Marinus van der Tak [36486], geb. te Sliedrecht [zh] op 22-05-1887, ®, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) [14373] te Gent [België] op 13-06-1908 (getuige: Nathalia Verniers, tante van vaderskant) met Marie Clementina Verniers [36487], dr. van Seraphines Verniers [36488] en Marie Stephanie Meire [36489], geb. Bostacker Ik kan de plaats niet vinden verm Belgie op 24-02-1890, ®. 
  2.  Marigje van der Tak [5137], geb. te Sliedrecht [zh] op 07-05-1890, ®, vader was afwezig rond de geboorte te Sliedrecht [zh] op 07-05-1890, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) [1827] te Sliedrecht [zh] op 14-12-1912 met Jan Adrianus Verdoorn [5138], zn. van Arie Verdoorn [5139] en Dirkje Tromp [5140], geb. te Hardinxveld [zh] op 23-03-1887, ®. 
  Heiltje van der Vlies [4218], dr. van Kornelis van der Vlies [4219] en Maria Holleman [4220], tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) (2) [14375] te Sliedrecht [zh] op 01-02-1896, ® met Leendert Visser [36491], zn. van Corstiaan Visser [36493] en Luiksje van der Linden [36494], geb. te Nieuwenhoorn [zh] op 08-06-1862, arbeider, ®. 
 .: 
  1.  Marinus Visser [36492], geb. te Rotterdam [zh] op 20-11-1896, ®, ovl. (één week oud) te Rotterdam [zh] op 27-11-1896. 

XIIat.  Marrigje van der Tak [4208], dr. van Korstiaan van der Tak [4198] (XIag) en Marrigje Dekker [4199], geb. te Sliedrecht [zh] op 31-05-1871, ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 22-07-1923, tr. (beiden 25 jaar oud) [2026] (Burgerlijke Stand) te Sliedrecht [zh] op 09-01-1897 met Dirk van Asperen [5662], zn. van Pieter van Asperen [5663] en Adriana (Jaantje) Ottevanger [5664], geb. te Giessendam [zh] op 02-12-1871, ovl. (67 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 30-10-1939. 
 .: 
  1.  Arie van Asperen [9249], geb. te Sliedrecht [zh] op 26-12-1893, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) [3484] te Alblasserdam [zh] op 11-06-1914 met Adriana Maria Lighaam [9492], dr. van Klaas Lighaam [9493] en Maaike de Lange [9494], geb. te Alblasserdam [zh] op 12-03-1893. 
  2.  Pieter van Asperen [5665], geb. te Alblasserdam [zh] op 19-01-1898, tr. (resp. 19 en 18 jaar oud) [3486] te Alblasserdam [zh] op 29-06-1917 met Everina Verkerk [9495], dr. van Baltus Verkerk [9496] en Everina Groenendijk [9497], geb. te Alblasserdam [zh] op 07-06-1899. 
  3.  Marigje van Asperen [5666], geb. te Alblasserdam [zh] op 30-03-1900, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) [3622] te Alblasserdam [zh] op 23-03-1922 met Cornelis Bastiaan de Kok [9735], zn. van Daniël de Kok [9736] en Neeltje Herwig [9737], geb. op 15-12-1895. 

XIIau.  Ariena van der Tak [5667], dr. van Korstiaan van der Tak [4198] (XIag) en Annigje de Wit [4209], geb. te Sliedrecht [zh] op 10-08-1875, ®, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-10-1943, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) [2028] (Burgerlijke Stand) te Sliedrecht [zh] op 12-12-1896, (ontb. door overlijden) met Pieter Visser [5668], zn. van Arie Visser [5669] en Neeltje Leenman [5670], geb. te Sliedrecht [zh] op 06-11-1870, ovl. (49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-02-1920. 
 .: 
  1.  Arie Visser [5671], geb. te Sliedrecht [zh] op 06-09-1897. 
  2.  Annigje Visser [5672], geb. te Sliedrecht [zh] op 05-09-1898. 
  3.  Cornelis Visser [14063], geb. te Vlissingen [ze] op 14-10-1900, timmerman, tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) [5346] te Rotterdam [zh] op 14-06-1928 met Johanna Maria Oversier [14076], dr. van Bastiaan Oversier [14077] en Jaapje Cornelia Bunk [14078], geb. te Rotterdam [zh] op 05-10-1894. 
  4.  Marinus Visser [14064], geb. te Rotterdam [zh] op 23-11-1903, ovl. (52 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-10-1956, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) [5344] te Rotterdam [zh] op 27-04-1927 met Pieternella van Dommelen [14067], dr. van Willem Jan van Dommelen [14068] en Jenneke van Esch [14069], geb. te Rotterdam [zh] op 27-05-1908. 
  5.  Annigje Visser [14065], geb. te Rotterdam [zh] op 31-05-1908, ovl. (42 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-12-1950. 
  6.  Jan Visser [14066], geb. te Rotterdam [zh] op 08-07-1914. 

XIIav.  Annigje van der Tak [9156], dr. van Johannis van der Tak [9143] (XIah) en Aartje Zwijnenburg [9144], geb. te Sliedrecht [zh] op 09-07-1863, ovl. (74 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 04-09-1937, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) [3328] te Sliedrecht [zh] op 02-05-1885 met Gerrit Vliegenthart [9157], zn. van Bastiaan Vliegenthart [9158] en Aaltje Nieuwpoort [9159], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 19-04-1858, schipper, ovl. (71 jaar oud) te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 27-09-1929. 
 .: 
  1.  Bastiaan Pieter Vliegenthart [27063], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] in 1883, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 11-09-1889. 
  2.  Bastiaan Pieter Vliegenthart [27073], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 28-10-1885, ®, jong overleden (3 jaar oud) te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 11-09-1889. 
  3.  Aartje Vliegenthart [27074], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 03-07-1887, tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) [11465] te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] akte nr 35 op 26-11-1908 met Frank Stehouwer [29124], zn. van Jacob Stehouwer [29125] en Adriaantje Verboom [29126], geb. te Ridderkerk [zh] in 1888. 
  4.  Pieter Vliegenthart [9237], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 15-02-1889. 
  5.  Bastiaan Vliegenthart [27065], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 08-02-1891, sleepbootschipper, ®, ovl. (48 jaar oud) te Wieringen [nh] op 29-11-1939. 
  6.  Johannes Vliegenthart [27079], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 17-01-1893. 
  7.  Jan Adrianus Vliegenthart [27077], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 30-12-1894. 
  8.  Arie Vliegenthart [27064], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 04-11-1896, ovl. (8 maanden oud) te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 15-07-1897. 
  9.  Arie Vliegenthart [26495], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 21-11-1897, ovl. (67 jaar oud) te Harlingen [fr] akte nr 157 op 11-10-1965, tr. (1) [11165] met Jenneke Verhoeven [18714]. tr. (resp. 34 en ongeveer 27 jaar oud) (2) [10411] te Harlingen [fr] akte nr 81 op 24-12-1931 met Heintje van der Sluis [26496], dr. van Okke van der Sluis [26497] en Antje Tigchelaar [26498], geb. te Harlingen [fr] in 1904. 
  10.  Jannigje Adriana Vliegenthart [27078], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 11-09-1900. 
  11.  Aaltje Maria Vliegenthart [27075], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] op 12-01-1902. 
  12.  Gerrit Vliegenthart [27069], geb. te Hendrik-Ido-Ambacht [zh] in 1904, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) [10630] te Zwijndrecht [zh] op 25-02-1928 met Machieltje Kaijim [27070], dr. van Pieter Kaijim [27071] en Jacoba Mol [27072], geb. te Dordrecht [zh] in 1906. 

XIIaw.  Arie van der Tak [9160], zn. van Johannis van der Tak [9143] (XIah) en Aartje Zwijnenburg [9144], geb. te Sliedrecht [zh] op 18-11-1865, ovl. (70 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 30-03-1936, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (1) [3330] te Sliedrecht [zh] op 31-12-1892 met Cornelia Advocaat [9161], dr. van Nicolaas Johannes Advocaat [9162] en Wilhelmina Roza [9163], geb. te Hardinxveld [zh] op 09-05-1869, ovl. (30 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 23-02-1900. 
 .: 
  1.  Wilhelmina van der Tak [9182], geb. te Sliedrecht [zh] op 07-10-1893, begr. te Sliedrecht [zh] op 18-11-1975, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) [3342] te Sliedrecht [zh] op 08-11-1913 met Jan de Snoo [9183], zn. van Arie de Snoo [9184] en Martina Goedhart [9185], geb. te Sliedrecht [zh] op 24-06-1889, begr. te Sliedrecht [zh] op 01-06-1967. 
  2.  Aartje van der Tak [9186], geb. te Sliedrecht [zh] op 12-02-1896, ovl. (70 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-08-1966, volgt XIIIbk
  3.  Johannis van der Tak [15243], geb. te Sliedrecht [zh] op 17-03-1898, ovl. (1 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 06-08-1899. 
  Arie van der Tak [9160], tr. (resp. 37 en 25 jaar oud) (2) [3338] te Sliedrecht [zh] op 03-01-1903 met Aantje Langerak [9176], dr. van Cornelis Langerak [9177] en Teuntje van der Sijde [9178], geb. te Hoogblokland [zh] op 11-11-1877, ovl. (88 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 25-04-1966. 
 .: 
  1.  Teuntje van der Tak [15219], geb. te Sliedrecht [zh] op 19-12-1903, ovl. (99 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 31-03-2003, volgt XIIIbl
  2.  Johanna van der Tak [15244], geb. te Sliedrecht [zh] op 11-02-1906, ovl. (86 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 12-08-1992, volgt XIIIbm
  3.  Cornelia van der Tak [15258], geb. te Sliedrecht [zh] op 14-01-1909, ovl. (88 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 27-12-1997, tr. (beiden 33 jaar oud) [5766] te Sliedrecht [zh] op 19-05-1942 met Arie Kornelis de Groot [15264], geb. te Sliedrecht [zh] op 10-02-1909, ovl. (58 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-08-1967. 
  4.  Marrigje van der Tak [15259], geb. te Sliedrecht [zh] op 15-12-1910, ovl. (83 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 07-07-1994, volgt XIIIbn
  5.  Johannis (Hans) van der Tak [15256], geb. te Sliedrecht [zh] op 03-02-1912, ovl. (60 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21-10-1972, volgt XIIIbo
  6.  Arie van der Tak [15261], geb. te Sliedrecht [zh] op 18-11-1916, ovl. (70 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 06-03-1987, volgt XIIIbp

XIIax.  Marrigje van der Tak [9164], dr. van Johannis van der Tak [9143] (XIah) en Aartje Zwijnenburg [9144], geb. te Sliedrecht [zh] op 22-11-1871, Dienstbode, ®, ovl. (38 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 06-04-1910, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) [3332] te Sliedrecht [zh] op 16-04-1892, (ontb. door overlijden) met Evert Romijn [9165], zn. van Hendrik Romijn [9166] en Gerrigje Hofwegen [9167], geb. te Papendrecht [zh] op 05-01-1874, schipper, ®WWW, ovl. (86 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 05-02-1960. 
 .: 
  1.  Aartje Romijn [9233], geb. te Sliedrecht [zh] in 1895, tr. (beiden ongeveer 17 jaar oud) [3509] te Sliedrecht [zh] op 17-05-1913 met Cornelis Korevaar [9534], zn. van Teunis Korevaar [9535] en Johanna Baan [9536], geb. te Sliedrecht [zh] in 1895. 
  2.  Hendrik Romijn [9250], geb. te Sliedrecht [zh] op 25-09-1892, ®, ovl. (77 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-01-1970, tr. (resp. 23 en ongeveer 20 jaar oud) [3566] te Papendrecht [zh] op 17-12-1915 met Janna Cornelia Donker [9634], dr. van Huig Donker [9635] en Arendje Barends [9636], geb. te Papendrecht [zh] in 1895. 
  3.  Johannis Romijn [9304], geb. te Sliedrecht [zh] in 1898, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) [3613] te Sliedrecht [zh] op 10-09-1921 met Aartje Vermeulen [9719], dr. van Gerard Vermeulen [9720] en Pleuntje Blokland [9721], geb. te Sliedrecht [zh] in 1897. 
  Evert Romijn [9165], zn. van Hendrik Romijn [9166] en Gerrigje Hofwegen [9167], otr. (2) [3515] te Sliedrecht [zh] op 26-09-1914, tr. (beiden 40 jaar oud) te Zwijndrecht [zh] op 08-10-1914 met Janna Steehouwer [9544], dr. van Cornelis Steehouwer [9545] en Arina Greve [9546], geb. te Ridderkerk [zh] op 28-06-1874, ® . 

XIIay.  Metje van der Tak [9168], dr. van Johannis van der Tak [9143] (XIah) en Aartje Zwijnenburg [9144], geb. te Sliedrecht [zh] op 12-12-1873, ovl. (74 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 04-11-1948, tr. (resp. 19 en 17 jaar oud) (1) [3334] te Sliedrecht [zh] op 21-01-1893 met Klaas Kleijn [9169], zn. van Adriaan Kleijn [9170] en Plona Jannigje de Leeuw [9171], geb. te Sliedrecht [zh] op 02-09-1875, ovl. (29 jaar oud) te Bute, Parochie Cardiff [Groot Brittanië] op 27-12-1904. 
 .: 
  1.  Pleuntje Kleijn [9238], geb. te Sliedrecht [zh] in 1893, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 37 jaar oud) [3603] te Sliedrecht [zh] op 11-10-1913 met Johan Frederik Willem Gortemoller [9701], zn. van Johann Hermann Heinrich Gortemoller [9702] en Clasina van Boord [9703], geb. te Amerongen [ut] in 1876. 
  2.  Johanna Kleijn [13393], geb. te Sliedrecht [zh] in 1902, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 24-09-1950, tr. [5064] met Jan Blokland [13394]
  Metje van der Tak [9168], tr. (beiden 34 jaar oud) (2) [3340] te Sliedrecht [zh] op 17-10-1908 met Izak Groenewegen [9179], zn. van Arie Groenewegen [9180] en Johanna Slinger [9181], geb. te Sliedrecht [zh] op 23-10-1873, ovl. (61 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 10-06-1935. 
 .: 
  1.  Bastiana Groenewegen [15242], geb. te Sliedrecht [zh] in 1911, ovl. (jonger dan één jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 22-10-1911. 
  2.  Cornelis Groenewegen [15240], geb. te Sliedrecht [zh] op 25-03-1915, ovl. (29 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 29-11-1944. 
  Izak Groenewegen [9179], zn. van Arie Groenewegen [9180] en Johanna Slinger [9181], tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (1) [5759] te Sliedrecht [zh] op 20-02-1897, (ontb. door overlijden) met Marina de Graaf [15232], dr. van Teunis de Graaf [15233] en Maria de Jager [15234], geb. te Sliedrecht [zh] op 31-10-1875, ovl. (30 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-03-1906. 
 .: 
  1.  Arie Groenewegen [15238], geb. te Sliedrecht [zh] op 31-03-1897, ovl. (10 dagen oud) te Sliedrecht [zh] op 10-04-1897. 
  2.  Maria Groenewegen [15237], geb. te Sliedrecht [zh] op 02-10-1899, ovl. (5 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 13-03-1900. 
  3.  Arie Groenewegen [15235], geb. te Sliedrecht [zh] op 04-01-1901. 
  4.  Teunis Groenewegen [15236], geb. te Sliedrecht [zh] op 05-08-1902. 
  5.  Hendrik Groenewegen [15239], geb. te Sliedrecht [zh] in 1905, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Utrecht [ut] op 05-07-1940. 
  6.  Johanna Groenewegen [15241], geb. te Sliedrecht [zh] in 1906, ovl. te Sliedrecht [zh] op 22-04-1906. 

XIIaz.  Barbera van der Tak [9172], dr. van Johannis van der Tak [9143] (XIah) en Aartje Zwijnenburg [9144], geb. te Sliedrecht [zh] op 06-01-1877, ®, ovl. (93 jaar oud) te Sliedrecht [zh] in 11-1970, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) [3336] te Sliedrecht [zh] op 01-10-1898 met Jan Vermeulen [9173], zn. van Hendrik Vermeulen [9174] en Cornelia Meijwaard [9175], geb. te Sliedrecht [zh] op 03-10-1875, korenmolenaar, ovl. (86 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 30-07-1962. 
 .: 
  1.  Hendrik Vermeulen [35263], geb. te Sliedrecht [zh] op 11-02-1899, tr. [13893] met J van Vliet [35264]
  2.  Aartje Vermeulen [35265], geb. te Sliedrecht [zh] op 19-02-1902, tr. [13894] met W de Pagter [35266]
  3.  Cornelia Vermeulen [12841], geb. te Asperen [ge] op 28-09-1904, ®, tr. [13897] met A Kraaijeveld [35271]
  4.  Joh. Vermeulen [35267], tr. [13895] met H J Goedhart [35268]
  5.  M Vermeulen [35269], tr. [13896] met W 't Jong [35270]

XIIba.  Maria van der Tak [9136], dr. van Hendrik van der Tak [4047] (XIao) en Antoinette van der Stelt [4655], geb. te Werkendam [nb] op 17-10-1878, ovl. (93 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-12-1971, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [3317] te Amsterdam [nh] op 10-09-1903 met Johannes Ferdinand Rekers [9137], zn. van Johannes Ferdinand Rekers [9138] en Wilhelmina de Graaf [9139], geb. te Nieuwer-Amstel [nh] op 15-09-1879, timmerman, ®WWW, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-06-1964. 
 .: 
  1.  Antoon Rekers [34682], geb. te Amsterdam [nh] op 27-07-1905, kantoorbediende, ®WWW, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-03-1993. 

XIIbb.  Teuna Pieternella van der Tak [4059], dr. van Hendrik van der Tak [4047] (XIao) en Antoinette van der Stelt [4655], geb. te Papendrecht [zh] op 08-12-1885, ovl. (94 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 30-05-1980, begr. te Baarn [ut], tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) [1419] te Papendrecht [zh] op 30-06-1914 met Dirk van Laren [4060], zn. van Bertus van Laren [4061] en Johanna Visser [4062], geb. te Werkendam [nb] woont te Vorden op 10-01-1887, ovl. (84 jaar oud) te Baarn [ut] op 09-01-1972. 
 .: 
  1.  Antoinette Hendrika van Laren [9104], geb. te Lonneker [ov] op 25-01-1921, ovl. (19 jaar oud) te Baarn [ut] op 15-08-1940. 

XIIbc.  Teunis van der Tak [5884], zn. van Johannes van der Tak [4048] (XIap) en Pietertje Roodhorst [5659], geb. te Veere [ze] op 06-07-1886, scheepskok, ®, ovl. (40 jaar oud) te Madras, India [India] op 14-09-1926, begr. te Kilpauk Cemetry, Madras [ta, India] op 18-09-1926, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) [2067] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 16-10-1912 met Johanna Cornelia Plaats [5885], dr. van Johannes Plaats [5886] en Johanna Breukink [5887], geb. te Haarlem [nh] op 12-07-1884, ®, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-02-1967. 
 .: 
  1.  Frederik Johannes van der Tak [14101], geb. te Amsterdam [nh] op 26-04-1905, stoker, ®. 
  Johanna Cornelia Plaats [5885], dr. van Johannes Plaats [5886] en Johanna Breukink [5887], otr. (2) [8497] op 26-07-1927, tr. (resp. 43 en 36 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11-08-1927 met Cornelis Hoogenhout [21861], zn. van Martinus Hoogenhout [21862] en Beijtje Vos [21863], geb. te Nieuwe Amstel op 19-07-1891, tramwagenbestuurder, ®, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-04-1972. 

XIIbd.  Gerrit van der Tak [9865], zn. van Johannes van der Tak [4048] (XIap) en Pietertje Roodhorst [5659], geb. te Dordrecht [zh] op 12-04-1891, bouwvakker, ®, ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 03-02-1945, begr. te Amsterdam [nh] op 15-02-1945, tr. (beiden 26 jaar oud) (1) [3310] te Amsterdam [nh] op 28-11-1917, (gesch. resp. 31 en 30 jaar oud te Amsterdam [nh] op 10-11-1922) met Bartha Berendina van Dijk [9116], dr. van Jan van Dijk [9251] en Catharina Roding [9252], geb. te Arnhem [ge] op 24-11-1891, kapster, ovl. (94 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25-02-1986. 
  Bartha Berendina van Dijk [9116], dr. van Jan van Dijk [9251] en Catharina Roding [9252]
 Zij krijgt: 
  1.  Bartha Berendina van Dijk [21896], geb. te Amsterdam [nh] op 10-03-1911, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-01-1986, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) [8515] te Amsterdam [nh] op 10-05-1933 met Simon Schuurman [21897], geb. te Amsterdam [nh] op 21-08-1903, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12-06-1947. 
  Bartha Berendina van Dijk [9116], tr. (beiden 35 jaar oud) (2) [8513] te Amsterdam [nh] op 04-05-1927 met Adriaan Soeten [21895], zn. van Willem Soeten [21904] en Hendrika de Kreij [21905], geb. te Amsterdam [nh] op 10-12-1891, stucadoor, ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-11-1937. 
  Gerrit van der Tak [9865], tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) (2) [3311] te Amsterdam [nh] op 08-10-1924 met Geertje Holwerda [9117], dr. van Klaas Annes Holwerda [9118] en Derkje van der Meulen [9119], geb. te Amsterdam [nh] op 09-01-1897, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-03-1965. 
 .: 
  1.  Johanna (Annie) van der Tak [21847], geb. te Amsterdam [nh] op 04-05-1928, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11-08-2010, volgt XIIIbq
  Geertje Holwerda [9117], dr. van Klaas Annes Holwerda [9118] en Derkje van der Meulen [9119], tr. (resp. 57 en 67 jaar oud) (2) [8491] te Amsterdam [nh] op 22-04-1954 met haar zwager Lambertus Koppedraijer [21850], zn. van Petrus Koppedraijer [21851] en Catharina Tros [21852], geb. te Hoorn [nh] op 28-07-1886, smid, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-11-1969. 

XIIbe.  Teunis van der Tak [4067], zn. van Matthijs van der Tak [4055] (XIas) en Kundertje Bezemer [4063], geb. te Papendrecht [zh] op 26-01-1891, Opperman; Metselaar, ®, ovl. (75 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 12-08-1966, tr. (resp. 35 en 24 jaar oud) [1526] (Burgerlijke Stand) te Papendrecht [zh] op 27-01-1926 met Hilligje Stam [4355], geb. te Nieuw Lekkerland op 09-01-1902, ®. 

XIIbf.  Dirksje van der Tak [15211], dr. van Matthijs van der Tak [4055] (XIas) en Kundertje Bezemer [4063], geb. te Papendrecht [zh] op 15-07-1906, ®, ovl. (92 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-09-1998, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [5749] te Papendrecht [zh] op 24-03-1931 met Willem Kraal [15212], zn. van Arie Kraal [15213] en Adriana Maria van Dalen [15214], geb. te Papendrecht [zh] op 07-09-1904, ®, ovl. (86 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 09-07-1991. 

XIIbg.  Christinus Bonifacius van der Tak [4664], zn. van Gerardus Pieter van der Tak [4660] (XIau) en Johanna Antonia Dommerholt [4662], geb. te Vlissingen [ze] op 04-02-1872, Architect, ® WWW, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-10-1943, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (1) [1639] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 18-05-1899, (ontb. door overlijden) met Catharina Geertruida Mathilda Henriette van Calmthout [4665], dr. van Johannes Baptistus van Calmthout [5805] en Maria Kornelia de Wijs [5806], geb. te Goes [ze] op 29-10-1873, ® WWW, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-10-1932. 
 .: 
  1.  Christinus Bonifacius van der Tak [4667], geb. te Rotterdam [zh] op 17-08-1900, stadsarchitect bij de gemeente Amersfoort van 1929 tot 1945, ovl. (76 jaar oud) te Oosterbeek (Gem. Renkum) op 07-03-1977, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (1) [2008] te Rotterdam [zh] op 27-02-1930, (ontb. door overlijden) met Elisabeth Regina Bodegom [5606], dr. van Kornelis Arie Bodegom [5607] en Pieternella Maria Stal [5608], geb. te Rotterdam [zh] op 25-10-1902, ®, ovl. (62 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 03-02-1965. tr. (resp. 68 en 44 jaar oud) (2) [4679] te Amersfoort [ut] op 27-11-1968 met Irmgard Gloria Maria Brück [12316], geb. te Arnhem [ge] op 29-12-1923, ®, ovl. (92 jaar oud) te Oosterbeek [ge] op 02-08-2016. 
  2.  Maria Johanna (Rie) van der Tak [14043], geb. te Rotterdam [zh] op 06-03-1907, volgt XIIIbr
  Christinus Bonifacius van der Tak [4664], tr. (resp. 62 en 49 jaar oud) (2) [3734] te Rotterdam [zh] op 16-08-1934 met Hillegonda Agnita Postma [10030], dr. van Sijbren Postma [15843] en Trijntje Sijnes Hoitema [15844], geb. te Leeuwarden [fr] op 15-07-1885, ® WWW, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 01-1973. 

XIIbh.  Catharina Margaretha van der Tak [6013], dr. van Pieter Martinus van der Tak [6001] (XIay) en Maria Cornelia Kraan [6011], geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-08-1895, ®WWW, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17-07-1986, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [5833] te 's Gravenhage [zh] op 22-10-1918, ® met Jacob Kooij ( Kooy) [15482], zn. van Cornelis Kooij [15599] en Hendrika Matthiesing [15600], geb. te Wassenaar [zh] Geen geboorteakte = verloren gegaan in de 2e WO op 13-06-1894, Predikant, ®WWW, ovl. (72 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 26-02-1967, begr. te Amsterdam [nh]. 
 .: 
  1.  Cornelis Hendrik Jacob Pieter (Kees) Kooij (Kooy) [15484], geb. te Broek op Langedijk [nh] op 14-03-1923, ®, ovl. (81 jaar oud) op 28-10-2004, begr. te Amsterdam [nh]. 

XIIbi.  Petronella Maria (Nelly) van der Tak [6014], dr. van Pieter Martinus van der Tak [6001] (XIay) en Maria Cornelia Kraan [6011], geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-04-1901, ®WWW, ovl. (31 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 03-06-1932, tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) [2126] (Burgerlijke Stand) te Zeist [ut] op 11-04-1922, (ontb. door overlijden) met Jan Hendrik Schouten [6016], zn. van Jan Schouten [6017] en Berendina Johanna P. Fiege [6018], geb. te Montfoort [ut] op 04-06-1893, leraar middelbaar onderwijs, ®WWW . 
  Jan Hendrik Schouten [6016], zn. van Jan Schouten [6017] en Berendina Johanna P. Fiege [6018], tr. (resp. 42 en 22 jaar oud) (2) [10661] te 's Gravenhage [zh] op 15-07-1935 met Nelly Marie Wilhelmina Zandvoort [27158], dr. van Gerardus Wilhelmus Zandvoort [27160] en Nelly Marie Wilhelmina Zantvoort [27161], geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-02-1913, ®. 

XIIbj.  WIllem Gerard van der Tak [6008], zn. van Anthony Martinus Hayo van der Tak [6002] (XIaz) en Johanna Cornelia van der Grijp [6007], geb. te 's Gravenhage [zh] op 03-02-1885, Bibliothecaris bij het Departement van Marine, ®, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19-03-1958, otr. [3834] te 's Gravenhage [zh] op 29-07-1924, tr. (resp. 39 en 37 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-08-1924 met Elisabeth Cornelia Johanna (Lies) Vrouwenvelder [10263], dr. van Hendrikus Johannes Vrouwenvelder [18656] en Antonia Maria Teeuwisse [18657], geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-01-1887, Onderwijzeres, ®, ovl. (85 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-11-1972. 
  Elisabeth Cornelia Johanna (Lies) Vrouwenvelder [10263], dr. van Hendrikus Johannes Vrouwenvelder [18656] en Antonia Maria Teeuwisse [18657], tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (1) [5068] te 's Gravenhage [zh] op 20-08-1913, (gesch. resp. 36 en 40 jaar oud te 's Gravenhage [zh] op 07-09-1923) met Johannes Pieter Willem van Dijk [13415], zn. van Johannes Pieter Willem van Dijk [35624] en Elisabeth Adriana van den Broek Humfrei [35625], geb. te 's Gravenhage [zh] op 01-01-1883, adjunct-commies ter Gemeentesecretarie, ®, ovl. (75 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 17-01-1958. 
 .: 
  1.  Johannes Pieter Willem van Dijk [13416], geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-06-1914, ovl. (3 dagen oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-06-1914. 

XIIbk.  Johanna Gelina (Tink) van der Tak [39056], dr. van Jacobus van der Tak [39038] (XIbb) en Frederika Johanna Riethagen [39039], geb. te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 01-12-1906, ged. te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 23-12-1906, ®, ovl. (101 jaar oud) te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 13-07-2008, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) [15446] te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 03-04-1929 met Stephanus Jacobus Hugo [39057], geb. te Transvaal [tr, R.S.A.] op 04-10-1899, ®, ovl. (83 jaar oud) te Potchefstroom, Transvaal [tr, R.S.A.] op 31-08-1983. 
 .: 
  1.  Hugo [39058], tr. [15447]. 
  2.  Daniel David Hugo [39060], geb. op 19-11-1931, ®, ovl. (86 jaar oud) te Vereeniging, Sedibeng, Gauteng, Zuid Afrika [tr, R.S.A.] op 15-07-2018, begr. te Vereeniging, Sedibeng, Gauteng, Zuid Afrika [tr, R.S.A.], tr. (1) [15449], (gesch.) met Kurtin [39065]. tr. (2) [15448] met Anna Maria Robinson [39064]
  3.  Hugo [39062]
  4.  Hugo [39063]

XIIbl.  Maria Elizabeth Anna van der Tak [10023], dr. van Willem van der Tak [9217] (XIbc) en Mary- Ann Caroline Craven Waller [9218], geb. te Amsterdam [nh] op 18-11-1910, zangeres, ®, ovl. (90 jaar oud) te Zeist [ut] op 17-06-2001, begr. te Zeist [ut], tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) [3735] te Baarn [ut] op 19-05-1943 met Jonkheer Louis de Geer [10031], zn. van Jonkheer Egbert Lintelo de Geer [15897] en Maria van Marwijk Kooy [15898], geb. te Zeist [ut] op 23-09-1911, kunstschilder, ovl. (98 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 27-09-2009, begr. te Zeist [ut] op 02-10-2009. 

XIIbm.  Philippina Jacoba van der Tak [10024], dr. van Willem van der Tak [9217] (XIbc) en Mary- Ann Caroline Craven Waller [9218], geb. te Amsterdam [nh] op 04-12-1911, ® WWW, ovl. (97 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-03-2009, tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) [5753] te Baarn [ut] op 21-01-1941 met Jacob Cornelis van Marken [15223], zn. van Bernard van Marken [15891] en Woudrica Johanna Maria Gülcher [15892], geb. te Amsterdam [nh] op 10-08-1906, ® WWW, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25-06-1991. 

XIIbn.  Johann Christoph van der Tak [13815], zn. van Johann Christoph van der Tak [9260] (XIbf) en Sophia Icke [9262], geb. te Amsterdam [nh] op 13-01-1901, koopman, ®, ovl. (50 jaar oud) te Utrecht [ut] op 06-03-1951, otr. [5242] te Medan [Indonesië] op 10-06-1924, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Medan [Indonesië] in 08-1924, ® met Adriana Cornelia Jeanne Eras [13816], dr. van Gerard Jacobus Eras [13817] en Hendrika Petronella van Diete [13818], geb. te Utrecht [ut] op 22-12-1902, ®, ovl. (81 jaar oud) te Bloemfontein, Zuid-Afrika [R.S.A.] op 10-07-1984. 
  Adriana Cornelia Jeanne Eras [13816], dr. van Gerard Jacobus Eras [13817] en Hendrika Petronella van Diete [13818], tr. (2) [14243], (ontb. door overlijden) met Hendrik Rebel [36143], ovl. in 1977. 

XIIbo.  Jan van der Tak [9293], zn. van Johann Christoph van der Tak [9260] (XIbf) en Sophia Icke [9262], geb. te Amsterdam [nh] op 09-05-1905, slager, otr. [3385] Verloofd 04-12-1927 Rhenen/ Amsterdam, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Rhenen [ut] op 25-10-1928 met Catharina Adriana (Jeanne) Oosterink [9294], dr. van Derk Willem Oosterink [9295] en Catharina Adriana van Ramshorst [9296], geb. te Rhenen [ut] op 04-03-1908, ®, ovl. (88 jaar oud) te Rhenen [ut] op 17-03-1996. 

XIIbp.  Coenraad (Coen) van der Tak [9959], zn. van Johann Christoph van der Tak [9260] (XIbf) en Sophia Icke [9262], geb. te Tiel [ge] op 13-06-1906, chef kruideniersbediende, ® WWW, ovl. (77 jaar oud) te Wageningen [ge] op 27-05-1984, tr. (resp. 38 en 28 jaar oud) [3720] te Maurik [ge] op 21-06-1944 met Hermina Gijsbertha Cornelia (Miep) van Zetten [9964], dr. van Willem van Zetten [35772] en Hermina van der Horst [35773], geb. te Eck en Wiel [ge] op 19-07-1915, ® WWW, ovl. (67 jaar oud) te Wageningen [ge] op 11-09-1982. 
 .: 
  1.  Willem Anton Eduard (Wim) van der Tak [14863], geb. te Wageningen [ge] op 04-12-1946, ovl. (76 jaar oud) te Wageningen [ge] op 10-03-2023, volgt XIIIbs

XIIbq.  Willem van der Tak [9970], zn. van Johann Christoph van der Tak [9260] (XIbf) en Sophia Icke [9262], geb. te Rhenen [ut] op 27-08-1915, administrateur, ®, ovl. (77 jaar oud) te Heemstede [nh] op 22-06-1993, gecr. te Driehuis [nh] op 25-06-1993, tr. (26 jaar oud) [3722] te Soest [ut] op 22-03-1942. 

XIIbr.  Willem van der Tak [3636], zn. van Willem van der Tak [9273] (XIbh) en Catharina de Jonge [9274], geb. te Amsterdam [nh] op 01-05-1921, kantoorbediende; koopman lampenkappenhandel, ® WWW, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-09-1983, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [1260] te Amsterdam [nh] op 20-11-1947 met Margaretha Cornelia (Greetje) van der Meer [3638], dr. van Frederik van der Meer [38851] en Margaretha Cornelia Voorkamp [38852], geb. te Amsterdam [nh] op 03-09-1923, ®, ovl. (89 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13-03-2013. 
 .: 
  1.  Robert (Rob) van der Tak [3639], geb. te Amsterdam [nh] op 31-12-1953, ovl. (64 jaar oud) te Utrecht [ut] op 22-06-2018, volgt XIIIbt

XIIbs.  Henriette van der Tak [28446], dr. van Johan van der Tak [9277] (XIbi) en Jetje Vogel [9278], geb. te Amsterdam [nh] op 16-10-1919, ®, tr. [11175] met R Zimmermann [28448]

Generatie XIII

XIIIa.  Jacobus Gerardus van der Tak [5312], zn. van Gerrit van der Tak [5302] (XIIc) en Johanna Elizabeth van Laer [5306], geb. te Rotterdam [zh] op 01-01-1883, sleper; koetsier; chauffeur, ®, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-06-1956, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) [1907] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 13-08-1913 met Eva Johanna den Ouden [5325], dr. van Johannes den Ouden [5326] en Maartje Dubbeling [5327], geb. te Rotterdam [zh] op 03-02-1891, ®, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-04-1954. 
 .: 
  1.  Gerrit van der Tak [5356], geb. te Rotterdam [zh] op 28-11-1913, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-04-1994, volgt XIVa
  2.  Johannes van der Tak [14092], geb. te Rotterdam [zh] op 11-12-1914, ®, ovl. (11 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 04-12-1915. 
  3.  Jacobus Gerardus van der Tak [14093], geb. te Rotterdam [zh] op 11-01-1916, kachelsmid, ®, tr. (resp. 38 en 35 jaar oud) [14520] te Rotterdam [zh] in 10-1954 met Jacoba Maria van der Woerdt [36878], dr. van Pieter van der Woerdt [36891] en Johanna Sabina Kuijper [36892], geb. te Rotterdam [zh] op 17-12-1918, ®, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 12-1982. 
  4.  Eva Johanna van der Tak [14094], geb. te Rotterdam [zh] op 10-04-1917, ®, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-01-2000, begr. te Rotterdam [zh] Grafnummer:E/-/1662/- Hofwijk, tr. [8133] met Jacob Tebrugge [20949], zn. van Jacob Tebrugge [1070] en Cornelia Maria Raadtgever [25480], geb. te Rotterdam [zh] op 01-06-1912, ®, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-06-1985. 
  5.  Johanna Elizabeth van der Tak [14095], geb. te Rotterdam [zh] op 27-08-1921, ®, ovl. (91 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-04-2013, begr. te Rotterdam [zh] Hofwijk Grafnummer:E/-/1662/-, tr. [8134] met Dirk van Dijk [20950], geb. te Rotterdam [zh] op 17-09-1928, ®, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-04-2010. 

XIIIb.  Pieter Dominicus van der Tak [5315], zn. van Gerrit van der Tak [5302] (XIIc) en Johanna Elizabeth van Laer [5306], geb. te Rotterdam [zh] op 22-08-1886, magazijnchef, ® WWW, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-06-1964, tr. (resp. 38 en 29 jaar oud) [1915] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 17-12-1924 met Alida Petronella Springveld [5337], dr. van Hubertus Gerardus Jacobus Springveld [5338] en Johanna Maria van der Drift [5339], geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-07-1895, ® WWW, ovl. (54 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-11-1949. 
 .: 
  1.  Johanna Elizabeth (Jo) van der Tak [14102], geb. te Rotterdam [zh] op 03-11-1925, ovl. (91 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 21-10-2017, volgt XIVb

XIIIc.  Johannes Cornelis van der Tak [5319], zn. van Gerrit van der Tak [5302] (XIIc) en Johanna Elizabeth van Laer [5306], geb. te Rotterdam [zh] op 30-12-1893, Rooms Katholiek, slepersknecht; voerman; goederenbesteller Gend en Loos, ®, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-06-1949, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [1911] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 09-05-1917 met Pieternella Jacoba Luijendijk [5331], dr. van Cornelis Arie Luijendijk [5332] en Femmetje Coster [5333], geb. te Rotterdam [zh] op 11-04-1896, Nederlands Hervormd, ®. 
 .: 
  1.  Femmetje van der Tak [9192], geb. te Rotterdam [zh] op 27-06-1920, Rooms Katholiek, ®, jong overleden (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-01-1922. 

XIIId.  Johanna Elizabeth van der Tak [5320], dr. van Gerrit van der Tak [5302] (XIIc) en Johanna Elizabeth van Laer [5306], geb. te Rotterdam [zh] op 17-02-1895, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 11-1980, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [1909] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 01-03-1916 met Engelbertus Ouborg [5328], zn. van Karel Ouborg [5329] en Geertruida Ronge [5330], geb. te Rotterdam [zh] op 04-01-1893, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-02-1981. 
 .: 
  1.  Geertruida Ouborg [14149], geb. te Rotterdam [zh] op 01-05-1916, ovl. (76 jaar oud) te Rockanje [zh] op 26-05-1992, gecr. te Overschie [zh] op 30-05-1992, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) [12575] te Rotterdam [zh] op 18-05-1938 met Antonius Hermanus Johannes Wollfers [31945], geb. te Rotterdam [zh] op 31-03-1913, ovl. (79 jaar oud) op 26-05-1992. 

XIIIe.  Hendrika Catharina van der Tak [5321], dr. van Gerrit van der Tak [5302] (XIIc) en Johanna Elizabeth van Laer [5306], geb. te Rotterdam [zh] op 07-03-1897, ®, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-05-1966, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) [1913] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 03-10-1923 met Pieter Hidde Sipke de Vries [5334], zn. van Pieter Hidde de Vries [5335] en Cornelia Kranse [5336], geb. te Sliedrecht [zh] op 23-06-1898, vertegenwoordiger, ®, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-12-1961. 
 .: 
  1.  Gerrit de Vries [9191], geb. te Rotterdam [zh] op 02-01-1925, ®, ovl. (2 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 04-01-1925. 
  2.  Pieter Hidde de Vries [14151], geb. te Rotterdam [zh] op 02-01-1925, ®, ovl. (2 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 04-01-1925. 
  3.  Nn de Vries [28436], geb. te Rotterdam [zh] op 14-06-1936 (Levenloos geboren), ®. 

XIIIf.  Stephanus Justus van der Tak [5322], zn. van Gerrit van der Tak [5302] (XIIc) en Johanna Elizabeth van Laer [5306], geb. te Rotterdam [zh] op 13-05-1899, ovl. (45 jaar oud) te Gendringen [ge] op 12-03-1945, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [1917] te Rotterdam [zh] op 21-01-1925 met Neeltje Maria Dammann [5340], dr. van Hendrikus Hermanus Dammann [5341] en Elizabeth van der Burg [5342], geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 5598 op 10-06-1901, ovl. (26 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3903 op 16-09-1927. 
 .: 
  1.  Levenloos geboren zoon van der Tak [27854], geb. te Rotterdam [zh] aangiftedatum 12 januari 1927 in 01-1927. 

XIIIg.  Anthonius Hendricus van der Tak [5323], zn. van Gerrit van der Tak [5302] (XIIc) en Johanna Elizabeth van Laer [5306], geb. te Rotterdam [zh] op 10-09-1900, autogeenlasser; machine bankwerker, ®, ovl. (57 jaar oud) te Delft [zh] op 08-09-1958, tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) [3961] te Rotterdam [zh] op 05-12-1934 met Margaretha Jacoba Hulsker [10503], dr. van Wilhelmus Fredericus Hulsker [15362] en Geertruida van den Bos [15363], geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-07-1906, ®, ovl. (90 jaar oud) te Delft [zh] op 15-12-1996, gecr. te Rotterdam [zh] op 19-12-1996. 

XIIIh.  Hendrika Catharina (Riek) van der Tak [5571], dr. van Jacob Gerardus van der Tak [5303] (XIId) en Cornelia Christina Rutten [5309], geb. te Rotterdam [zh] op 14-08-1905, naaister, ®WWW, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-03-1975, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) [2001] (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 14-01-1925 met Johannes van het Hoofd [5572], zn. van Johannis van het Hoofd [5890] en Hendrika van Beemen [5891], geb. te Rotterdam [zh] op 02-10-1902, voerman; chauffeur; havenarbeider, ®WWW, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-04-1975. 
 .: 
  1.  Hendrika Cornelia (Riek) van het Hoofd [5784], geb. te Rotterdam [zh] op 06-05-1926, ®DOS, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-07-1996, tr. (19 jaar oud) [15576] te Rotterdam [zh] op 21-11-1945 met A M van Raaij [39390]
  2.  Levenloos geboren dochter van het Hoofd [36914], geb. te Rotterdam [zh] op 23-04-1928, ®DOS. 
  3.  Cornelis Johannes (Cor) van het Hoofd [5785], geb. te Rotterdam [zh] op 20-08-1929, ®DOS, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-08-2004, tr. (24 jaar oud) [15577] te Rotterdam [zh] op 14-04-1954 met M G Romeijn [39391]
  4.  Johannes Jacobus van het Hoofd [14190], geb. te Rotterdam [zh] op 19-02-1934, ®, ovl. (hoogstens 84 jaar oud) voor 2018. 

XIIIi.  Bastiaan van der Tak [12260], zn. van Johannes Gerardus van der Tak [5348] (XIIe) en Helena Adriana Mighorst [5353], geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1916, onderwijzer, ®, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-08-1997, gecr. te Rotterdam-Overschie [zh] op 26-08-1997, tr. (beiden 24 jaar oud) [5824] te Rotterdam [zh] op 14-05-1941 met Leila Johanna Gerritsen [15466], geb. te Rotterdam [zh] op 27-11-1916, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-01-1996. 
 .: 
  1.  Christina Maria (Ineke) van der Tak [15507], geb. te Rotterdam [zh] op 14-10-1943, ovl. (49 jaar oud) te Westerkappeln [Duitsland] op 05-07-1993, volgt XIVc

XIIIj.  Gerarda Wilhelmina (Greet) van der Tak [218], dr. van Frank Joan van der Tak [171] (XIIh) en Dirkje Beker [217], geb. te Rotterdam [zh] op 23-07-1920, ®WWW, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-01-2008, otr. (1) [87] te Rotterdam [zh] op 31-07-1941, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-08-1941 met Henricus Antonius van Grinsven [228], zn. van Henricus Johannes Aloisius van Grinsven [14941] en Elisabeth Adelberta van Vliet [14942], geb. te Rotterdam [zh] op 07-05-1919, Rooms Katholiek, kelner, ®WWW, ovl. (25 jaar oud) te Brüx (Tegenwoordig Most in Tsjechië) [Duitsland] op 05-03-1945. 
 .: 
  1.  Henricus Johannes Antonius (Harry) van Grinsven [27053], geb. te Rotterdam [zh] op 29-06-1942, ®DOS, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-01-2001, otr. [13953] te Rotterdam [zh] in 04-1965, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Hillegersberg [zh] in 06-1965 met M P (Marjan) Weedage [35415], geb. te Rotterdam [zh] op 02-01-1945, ®DOS, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-02-2017, begr. 
  Gerarda Wilhelmina (Greet) van der Tak [218], tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (2) [15611] te Rotterdam [zh] op 15-10-1947 met Jan van Nieuwland [39457], geb. te Rotterdam [zh] op 17-07-1919, ®WWW, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-03-2003. 

XIIIk.  Gerrit Wilhelmus van der Tak [219], zn. van Frank Joan van der Tak [171] (XIIh) en Dirkje Beker [217], geb. te Rotterdam [zh] op 13-10-1921, buffetbediende; magazijnbediende, ®WWW, ovl. (70 jaar oud) te Valkenisse [ze] op 14-02-1992, gecr. te Middelburg [ze] op 19-02-1992, tr. [4689] met Neeltje Stroo [12343], dr. van Floris Stroo [21870] en Suzanna de Potter [21871], geb. te Koudekerke [ze] op 09-09-1921, ®WWW, ovl. (67 jaar oud) te Valkenisse [ze] op 27-02-1989, gecr. te Middelburg [ze] op 03-03-1989. 

XIIIl.  Frank Joan (Frank) van der Tak [221], zn. van Frank Joan van der Tak [171] (XIIh) en Dirkje Beker [217], geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1925, ®, ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-10-1986, tr. (beiden 20 jaar oud) [89] te Rotterdam [zh] op 28-11-1945 met Catharina (Nientje) van de Polder [230], dr. van Hendrik van de Polder [37608] en Antonia Helena Emma Strooband [37609], geb. te Rotterdam [zh] op 14-09-1925, ®, ovl. (90 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-11-2015. 
 .: 
  1.  Dick (Dik) Vernoemd naar zijn tante Dikkie van der Tak [234], geb. te Rotterdam [zh] op 01-12-1950, Docent bij Carre College Rotterdam, ovl. (68 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 15-06-2019, tr. [1204] te Rotterdam [zh]. 

XIIIm.  Jan Cornelis van der Tak [223], zn. van Frank Joan van der Tak [171] (XIIh) en Dirkje Beker [217], geb. te Rotterdam [zh] op 12-05-1928, ®, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-12-1979, tr. (23 jaar oud) [94] te Rotterdam [zh] op 30-01-1952. 

XIIIn.  Philipus Pieter van der Tak [224], zn. van Frank Joan van der Tak [171] (XIIh) en Dirkje Beker [217], geb. te Rotterdam [zh] op 27-11-1929, cacaomenger, plaatwerker, metaalbewerker, ovl. (63 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 03-02-1993, tr. (31 jaar oud) [92] te Rhoon [zh] op 11-03-1961 Getuige bij het huwelijk broer Cornelis van der Tak

XIIIo.  Cornelis van der Tak [226], zn. van Frank Joan van der Tak [171] (XIIh) en Dirkje Beker [217], geb. te Rotterdam [zh] op 06-07-1933, ®, ovl. (34 jaar oud) op 16-09-1967, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) [90] te Rotterdam [zh] op 15-05-1957 met Maria Magdalena (Riet) van Rijswijk [240], dr. van Theodorus Jacobus van Rijswijk [3549] en Cornelia Maria Berg [3550], geb. te Rotterdam [zh] op 15-04-1938, ®, ovl. (53 jaar oud) op 15-04-1991. 

XIIIp.  Frederica Christina Elizabeth (Riek) van der Tak [4138], dr. van Johannes (Jan) van der Tak [173] (XIIj) en Cornelia (Cor) van der Linden [209], geb. te Rotterdam [zh] op 18-03-1926, ®, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-04-1998, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) [1447] te Rotterdam [zh] op 30-04-1947 met Jacobus Govert (Koos) Phaff [4142], zn. van Jan Adriaan Phaff [32526] en Jacoba Goverdina Donker [32527], geb. te Rotterdam [zh] op 02-12-1921, ®, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-10-1988. 

XIIIq.  Frank Joan (Frank) van der Tak [4140], zn. van Johannes (Jan) van der Tak [173] (XIIj) en Cornelia (Cor) van der Linden [209], geb. te Rotterdam [zh] op 09-02-1935, ®, ovl. (66 jaar oud) te Capelle aan den IJssel [zh] op 15-11-2001, tr. (22 jaar oud) (1) [1449] te Rotterdam [zh] op 15-01-1958, (gesch. 30 jaar oud te Rotterdam [zh] op 07-02-1966). 
  Frank Joan (Frank) van der Tak [4140], tr. (34 jaar oud) (2) [11352] te Rotterdam [zh] op 19-12-1969, (gesch. 36 jaar oud te Rotterdam [zh] op 07-12-1971). 
  Frank Joan (Frank) van der Tak [4140], otr. (3) [7798] te Rotterdam [zh] op 06-02-1974, tr. (39 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-04-1974. 

XIIIr.  Johannes (Jan) van der Tak [4141], zn. van Johannes (Jan) van der Tak [173] (XIIj) en Cornelia (Cor) van der Linden [209], geb. te Rotterdam [zh] op 19-02-1940, ®, ovl. (68 jaar oud) te Dirksland [zh] op 18-10-2008, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) [1450] te Rotterdam [zh] op 29-06-1960, (gesch. resp. 37 en 36 jaar oud te Rotterdam [zh] op 22-12-1977) met Jakoba Bergwerf [4145], dr. van Gerrit Bergwerf [29720] en Johanna Wilhelmina van der Vegt [29721], geb. te Rotterdam [zh] op 27-10-1941, ®DOS, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-01-2021. 
  Jakoba Bergwerf [4145], dr. van Gerrit Bergwerf [29720] en Johanna Wilhelmina van der Vegt [29721], tr. (resp. 58 en 64 jaar oud) (2) [15592] te Rotterdam [zh] op 12-04-2000 met Johannes Cornelis Soet [39422], zn. van Wilhelmus Petrus Soet [39423] en Helena Johanna Theresia Koreman [39424], geb. te Rotterdam [zh] op 24-01-1936, ®DOS, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-04-2022. 

XIIIs.  Henriette Adriana (Jet) van der Tak [12436], dr. van Joost Hendrik (Joost) van der Tak [181] (XIIn) en Eva Viool [12191], geb. te Gouda [zh] op 13-03-1944, ®DOS, Vermoedelijk samengewoond met Huibert Jan Boender. worden genoemd op rouwkaart moeder, ovl. (69 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 13-11-2013, begr. te Pijnacker-Nootdorp [zh], tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) [5351] te Gouda [zh] op 22-05-1964, (gesch. resp. 39 en 41 jaar oud te Gouda [zh] op 16-02-1984) met Willem (Wim) Keijmel [14085], zn. van Johannes ?????????? Keijmel [38144] en ? [38145], geb. te Gouda [zh] op 30-04-1942, ®, ovl. (79 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 24-05-2021. 

XIIIt.  Hillebrand Paulus van der Tak [3870], zn. van Hillebrand van der Tak [3863] (XIIt) en Agatha Hartong van Ark [3869], geb. te Boskoop [zh] op 18-06-1897, ovl. (71 jaar oud) te Driebergen [ut] op 24-03-1969, otr. [3393] te Schoonhoven [zh] op 14-04-1926, tr. (beiden 28 jaar oud) te Schoonhoven [zh] op 28-04-1926 met Cornelia Lijdia Niekerk [9316], dr. van Gerrit Jan Niekerk [9317] en Plonia Maaike Kooijman [9318], geb. te Schoonhoven [zh] op 19-03-1898, ®WWW, ovl. (73 jaar oud) te Ermelo [ge] op 05-03-1972. 
  Cornelia Lijdia Niekerk [9316], dr. van Gerrit Jan Niekerk [9317] en Plonia Maaike Kooijman [9318], tr. (resp. 22 en 37 jaar oud) (1) [3395] te Zeist [ut] op 12-05-1920, (gesch. resp. 24 en 39 jaar oud te Zeist [ut] op 24-05-1922) met Douwe Sietses van Veen [9319], zn. van Sietse Douwes van Veen [10203] en Oenskjen Brandenburg [10204], geb. te Molkwerum Gem. Hemelumer Oldephaert [gr] op 17-01-1883, predikant, ovl. (68 jaar oud) te Groningen [gr] op 09-08-1951. 

XIIIu.  Pieternella Hendrika van der Tak [14090], dr. van Cornelis van der Tak [5500] (XIIw) en Cornelia Meijer [5501], geb. te Rotterdam [zh] op 24-08-1910, ®, tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) [5375] te Rotterdam [zh] op 03-07-1929 met Franciscus Laurentius Serrij [14196], zn. van Johannes Serrij [14199] en Jacoba Spierenburg [14200], geb. te Rotterdam [zh] op 05-10-1906, ®, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] aangifte op 14 december in 12-1976. 
 .: 
  1.  Cornelis Serrij [14198], geb. te Rotterdam [zh] op 21-08-1931, ®, ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-05-1965, tr. [13725]. 

XIIIv.  Hendrik Willem van der Tak [14091], zn. van Cornelis van der Tak [5500] (XIIw) en Cornelia Meijer [5501], geb. te Rotterdam [zh] op 12-05-1921, ®, ovl. (74 jaar oud) te Capelle aan den IJssel [zh] op 06-05-1996, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (1) [5647] te Gelsenkirchen-Buer [Duitsland] op 18-07-1945, (ontb. door overlijden) met Elfriede Margarete Schlonski [14948], dr. van Adolf Schlonski [14949] en Auguste Szuphinski [14950], geb. te Buer, Gelsenkirchen [Duitsland] op 15-07-1924, ®, ovl. (29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-08-1953. 
  Hendrik Willem van der Tak [14091], tr. (32 jaar oud) (2) [15049] te Rotterdam [zh] op 07-04-1954. 

XIIIw.  Klazina Gerarda van der Tak [14099], dr. van Willem Arie van der Tak [5489] (XIIy) en Johanna Jacoba Valkoog [5497], geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1913, fabrieksarbeidster, ®, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-08-2001, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [5746] te Rotterdam [zh] op 15-03-1939 met Jesaias Antonie Harpman [15208], zn. van André Petrus Harpman [31619] en Merrigje van Keken [31620], geb. te Rotterdam [zh] op 20-03-1915, kellner, ®. 

XIIIx.  Maria Francina van der Tak [10146], dr. van Maria Francina van der Tak [5491] (XIIz), geb. te Rotterdam [zh] op 26-11-1910, ®, Haar moeder werd uit de ouderlijke macht ontzet te Rotterdam [zh] op 19-06-1925, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (1) [3789] te Rotterdam [zh] op 27-01-1937, (gesch. beiden 36 jaar oud te Rotterdam [zh] op 12-05-1947) met Hendrikus (Henk) van Gogh [10147], zn. van Hendrik Willem van Gogh [15044] en Engelina Maria Verroen [15045], geb. te Rotterdam [zh] op 12-03-1911, ®. 
  Maria Francina van der Tak [10146], tr. (beiden 40 jaar oud) (2) [3790] te Rotterdam [zh] in 04-1951 met Johannes Anthonius (Jan) Franken [10148], zn. van Johannes Franken [18666] en Adriana Johanna Nefs [18667], geb. te Rotterdam [zh] op 24-08-1910, ®. 
  Johannes Anthonius (Jan) Franken [10148], zn. van Johannes Franken [18666] en Adriana Johanna Nefs [18667], tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) (1) [15324] te Rotterdam [zh] op 10-12-1941, (ontb. door overlijden) met Johanna Engelina Wilhelmina van Meteren [38788], dr. van Gerardus Josephus van Meteren [38789] en Johanna Maria Louisa Aalberse [38790], geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 16-10-1909, ®, ovl. (39 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-11-1948. 

XIIIy.  Maria van der Tak [10526], dr. van Hendrik van der Tak [3928] (XIIac) en Maria Catharina Barends [10523], geb. te Delft [zh] op 08-12-1893, dienstbode, ®WWW, ovl. (72 jaar oud) te Delft [zh] op 27-08-1966, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) [3972] te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1915 Nummer 266 op 31-12-1915 met Arie Justinus Anthonius Nieuwpoort [10534], zn. van Adrianus Nieuwpoort [10535] en Dominica Maria Pufkens [10536], geb. te Delft [zh] op 03-03-1895, kabelmaker, ovl. (65 jaar oud) te Delft [zh] op 08-02-1961, begr. te Delft [zh] op 11-02-1961. 
 .: 
  1.  Adrianus Nieuwpoort [12276], geb. te Delft [zh] op 21-01-1918, ®WWW, ongehuwd overleden (52 jaar oud) te Arnhem [ge] op 26-06-1970. 

XIIIz.  Cornelis van der Tak [10528], zn. van Hendrik van der Tak [3928] (XIIac) en Maria Catharina Barends [10523], geb. te Delft [zh] op 15-01-1897, smid, ®WWW, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-09-1971, tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) [4661] te 's Gravenhage [zh] op 08-03-1922 met Janna (Sjaan) van Vugt [12250], dr. van Willem Everhardus Johannes van Vugt [13338] en Aleida Gemmink [13339], geb. te 's Gravenhage [zh] op 13-01-1904, ®, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 24-09-1978. 
 .: 
  1.  Maria Catharina (Rie) van der Tak [12251], geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-05-1922, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-07-2004, volgt XIVd
  2.  Willem Everardus Johannes van der Tak [12252], geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-02-1925, ovl. (41 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-03-1966, volgt XIVe
  3.  Cornelis (Bud) van der Tak [12253], geb. te 's Gravenhage [zh] op 30-04-1929, ovl. (61 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-10-1990, volgt XIVf
  4.  Hendrik van der Tak [12255], geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-02-1934, ovl. (64 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] in 05-1998, volgt XIVg
  5.  Aleida van der Tak [12256], geb. te 's Gravenhage [zh] op 05-05-1935, ®, jong overleden (37 dagen oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-06-1935. 

XIIIaa.  Margaretha van der Tak [10530], dr. van Hendrik van der Tak [3928] (XIIac) en Maria Catharina Barends [10523], geb. te Delft [zh] op 20-09-1900, ®, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) [3974] te Delft [zh] op 18-11-1921, (ontb. door overlijden) met Johannes Adrianus Cornelis Rijgersberg [10537], zn. van Cornelis Petrus Rijgersberg [10538] en Adriana van den Enden [10539], geb. te Hof van Delft [zh] op 18-03-1899, fabrieksarbeider, ovl. (39 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23-12-1938. 

XIIIab.  Hendrika van der Tak [10533], dr. van Hendrik van der Tak [3928] (XIIac) en Maria Catharina Barends [10523], geb. te Delft [zh] op 10-11-1909, ®WWW, ovl. (69 jaar oud) te Delft [zh] op 30-01-1979, gecr. te Rijswijk, [zh] op 03-02-1979, tr. (beiden 22 jaar oud) [3976] te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1932 Nummer 276 op 14-09-1932, (gesch. resp. 40 en 39 jaar oud te Delft [zh] op 31-01-1950) met Cornelis Evert 't Hart [10540], zn. van Cornelis 't Hart [10541] en Evertje Keet [10542], geb. te Delft [zh] op 24-03-1910. 

XIIIac.  Maria Frederika van der Tak [13960], dr. van Simon van der Tak [3930] (XIIae) en Hendrika van den Bos [5914], geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1903, Dienstbode, ®, otr. [5884] te 's Gravenhage [zh] op 01-08-1925, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-08-1925 met Harmen Moen [15604], zn. van Adrianus Moen [15605] en Gerritje Everts [15606], geb. te Weesp [nh] op 06-06-1900, Grondwerker. 

XIIIad.  Theodorus Wilhelmus van der Tak [13961], zn. van Simon van der Tak [3930] (XIIae) en Hendrika van den Bos [5914], geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-02-1906, Tramconducteur, ovl. (95 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 25-02-2001, tr. (beiden 24 jaar oud) [5896] te 's Gravenhage [zh] op 07-01-1931 met Elisabeth Anna (Bep) van Ravenstijn [15622], dr. van Lambertus Hendricus van Ravenstijn [15623] en Catharina Stauder [15624], geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-08-1906, ovl. (85 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-12-1991, begr. te 's Gravenhage [zh] op 24-12-1991 rk begraafplaats Sint Barbara
 .: 
  1.  Hendrika Petronella (Rie) van der Tak [16010], geb. te 's Gravenhage [zh] op 01-07-1930, ®, ovl. (87 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-12-2017, tr. [10920]. 

XIIIae.  Maria van der Tak [12262], dr. van Simon van der Tak [3930] (XIIae) en Servina Catharina Sewing [5970], geb. te 's Gravenhage [zh] op 19-03-1908, ®, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) [8596] te 's Gravenhage [zh] op 27-04-1938 met Jacobus Marius de Lang [22059], zn. van Jacobus Marius de Lang [37821] en Geertruida Cornelia Jacques [37822], geb. te Rotterdam [zh] op 24-09-1911, hotelemployé, ®. 
 .: 
  1.  Elisa Eva Maria de Lang [38461], geb. te Amsterdam [nh] op 06-01-1946, ®, ovl. (66 jaar oud) te Sneek [fr] op 24-03-2012, begr. te Sneek [fr] op 29-03-2012. 

XIIIaf.  Cornelia Hendrika van der Tak [12263], dr. van Simon van der Tak [3930] (XIIae) en Servina Catharina Sewing [5970], geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1910, Sigarettenmaakster, ovl. (81 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 04-12-1991, tr. (resp. 19 en 18 jaar oud) [4665] te 's Gravenhage [zh] op 04-12-1929 (getuigen: Wilhelm Ruggenberg 31 jr tramconducteur en Jacobus Wilhelmus van der Velde 28 jr vrachtschipper) met Theodorus Johannes van der Velde [12293], zn. van Christoffel van der Velde [15607] en Anna van Rijn [15608], geb. te 's Gravenhage [zh] op 17-11-1911, Groentehandelaar. 

XIIIag.  Cornelis (Kees) van der Tak [12264], zn. van Simon van der Tak [3930] (XIIae) en Servina Catharina Sewing [5970], geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-05-1915, Fabrieksarbeider, Kelner, Wasser, ®, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [5045] te 's Gravenhage [zh] op 16-02-1938 met Wilhelmina Jacoba Catharina (Mien) Spaan [13340], dr. van Barend Cornelis Johannes Spaan [37819] en Rienkje Schouten [37820], geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-09-1914, ®. 
 .: 
  1.  Cornelis (Kees) van der Tak [13341], geb. te 's Gravenhage [zh] op 01-08-1938, ®, ovl. (52 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-08-1990, begr. R.K. Begraafplaats St. Barbara St. Barbaraweg 6 Den Haag, tr. [11551]. 

XIIIah.  Hendrik van der Tak [12265], zn. van Simon van der Tak [3930] (XIIae) en Servina Catharina Sewing [5970], geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-02-1918, ®, ovl. (68 jaar oud) te Arnhem [ge] op 19-03-1986, gecr. te Arnhem [ge] op 24-03-1986, tr. (beiden 21 jaar oud) (1) [12375] te 's Gravenhage [zh] op 05-04-1939 met Johanna Petronella Paulina Biesebroek [31484], dr. van Franciscus Wilhelmus Biesebroek [31485] en Geertruida Johanna Kuijvenhoven [31486], geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-01-1918, ®, ovl. (74 jaar oud) te Zwolle [ov] op 01-02-1992. 
  Johanna Petronella Paulina Biesebroek [31484], dr. van Franciscus Wilhelmus Biesebroek [31485] en Geertruida Johanna Kuijvenhoven [31486], tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) (2) [12377] te 's Gravenhage [zh] op 07-03-1956 met Piet van der Haak [31487], zn. van Alexander van der Haak [31492] en Adriana van der Linde [31495], geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-04-1929, ®, ovl. (32 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22-10-1961. 
  Hendrik van der Tak [12265], tr. (2) [4685] met Helena Wijnadina le Blanc [12337], dr. van Jean Marie le Blanc [16897] en Helena Wijnandia Groenendijk [16898], geb. te 's Gravenhage [zh] op 05-02-1923, ®, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 03-1986. 

XIIIai.  Cornelis (Cor) van der Tak [10547], zn. van Cornelis van der Tak [3935] (XIIag) en Adriana Josina Kalis [10544], geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 09-03-1908, onderwijzer, ®WWW, ovl. (81 jaar oud) te Wormerveer [nh] op 26-04-1989, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) [4992] te Aardenburg [ze] op 01-06-1933 met Margaretha Anna (Sjaan) Pieters [13211], dr. van Abraham Pieters [21864] en Jacoba Catharina Pieternella de Maree [21865], geb. te Aardenburg [ze] op 22-06-1910, ®, ovl. (90 jaar oud) te Zaandam [nh] vermoedelijk 04-09-2000. 
 .: 
  1.  Margaretha van der Tak [13214], geb. te Sint Pancras [nh] op 16-04-1941, ovl. (76 jaar oud) te Zaanstad [nh] op 29-01-2018, volgt XIVh

XIIIaj.  Maria (Rie) van der Tak [36053], dr. van Cornelis van der Tak [3935] (XIIag) en Adriana Josina Kalis [10544], geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 28-01-1916, ®WWW, otr. [14204] te Wormerveer [nh] op 17-07-1941, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Wormerveer [nh] op 30-07-1941 met Cornelis (Cees) Siekerman [36054], zn. van Cornelis Siekerman [36056] en Neeltje Luijting [36057], geb. te Wormerveer [nh] op 08-03-1918, kruidenier, ®WWW. 
 .: 
  1.  Netty Siekerman [36060], geb. te Wormerveer [nh] in 1944, ®, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Wormerveer [nh] op 13-03-1946. 

XIIIak.  Marinus van der Tak [3960], zn. van Hendrik van der Tak [3939] (XIIah) en Willemina Stuij van den Herik [3957], geb. te Papendrecht [zh] op 06-07-1888, havenarbeider, ovl. (71 jaar oud) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 13-06-1960, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) [10315] te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 31-12-1916 met Rebecca Eliza Cutter [26226], dr. van Thomas Cutter [26227] en Priscilla Nichols [26228], geb. te Kessingland, Suffolk [Groot Brittanië] op 13-10-1892, ®, ovl. (54 jaar oud) te Hull, Yorkshire [Groot Brittanië] op 18-04-1947. 
 .: 
  1.  Thomas Henry van der Tak [29669], geb. te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 04-01-1919, ovl. (79 jaar oud) te North Lincolnshire, Lincolnshire [Groot Brittanië] in 03-1998, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 33 jaar oud) [13460] te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] in 1941 met Olive Brisby [34113], geb. in 1908, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Scunthorpe, Lincolnshire, England [Groot Brittanië] in 1966. 
  2.  Ronald van der Tak [26229], geb. te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 19-08-1924, ovl. (73 jaar oud) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 16-08-1998, volgt XIVi
  3.  Reginald van der Tak [29670], geb. te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 29-05-1927, ovl. (62 jaar oud) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 31-10-1989, tr. (ongeveer 21 jaar oud) (1) [13461] te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] in 1948 met Agnes M Gaughan [34114]. tr. (ongeveer 28 jaar oud) (2) [13462] te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] in 1955 met Storr [34115]

XIIIal.  Hendrika van der Tak [3962], dr. van Hendrik van der Tak [3939] (XIIah) en Willemina Stuij van den Herik [3957], geb. te Papendrecht [zh] op 27-01-1894, Dienstbode, ®, ovl. (63 jaar oud) te Goes [ze] op 25-01-1958, otr. (1) [3353] te Gorinchem [zh] op 17-04-1910, tr. (resp. 16 en 23 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 29-04-1910, (gesch. resp. 16 en 23 jaar oud te Sliedrecht [zh] op 11-01-1911) met Marinus Vlot [9221], zn. van Gerrit Vlot [9222] en Magrietha Haezer [9223], geb. te Sliedrecht [zh] op 02-04-1887, koopman, ®. 
 .: 
  1.  Levenloos geboren zoon Vlot [36970], geb. te Gorinchem [zh] op 19-07-1911. 
  Marinus Vlot [9221], zn. van Gerrit Vlot [9222] en Magrietha Haezer [9223], tr. (37 jaar oud) (2) [14558] te Sliedrecht [zh] op 31-05-1924, ® met Maria Leendertse [36971], dr. van Leendert Leendertse [36972] en Jozanna den Hartog [36973], geb. te Goudriaan [zh]. 
  Hendrika van der Tak [3962], Samen (2) [15194] met Jacobus van de Klashorst [36338], zn. van Huibert van de Klashorst [36339] en Johanna Loffelt [36340], geb. te Utrecht [ut] op 22-10-1890, monteur; stoker, ®, ovl. (48 jaar oud) te Oudenrijn [ut] op 25-12-1938. 
  Jacobus van de Klashorst [36338], zn. van Huibert van de Klashorst [36339] en Johanna Loffelt [36340], tr. (resp. 33 en 36 jaar oud) (2) [15196] te Valkenburg, Limburg [li] op 17-10-1924 met Maria Elisabeth Bernardina Peerboom [36341], dr. van Pieter Peereboom [38501] en Maria Klabbers [38502], geb. te Valkenburg, Limburg [li] op 29-08-1888, ovl. (50 jaar oud) te Utrecht [ut] op 15-10-1938. 
  Hendrika van der Tak [3962], tr. (resp. 28 en 44 jaar oud) (3) [1486] (Burgerlijke Stand) te Goes [ze] op 11-05-1922 met Danker Openneer [4247], zn. van Marinis Openneer [36601] en Neeltje Valkier [36602], geb. te Oudelande [ze] op 08-09-1877, houtbewerker; fabrieksarbeider, ®, ovl. (78 jaar oud) te Goes [ze] op 13-02-1956. 
  Danker Openneer [4247], zn. van Marinis Openneer [36601] en Neeltje Valkier [36602], tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) (1) [3390] te Goes [ze] op 06-06-1907, ®, (ontb. door overlijden) met Berdina Adriana de Dreu [9309], dr. van Pieter de Dreu [36603] en Philippina Olivier [36604], geb. te Goes [ze] op 19-01-1886, werkvrouw, ®, ovl. (35 jaar oud) te Goes [ze] op 28-06-1921. 
 .: 
  1.  Catharina Cornelia Christina (Corrie) Openneer [36958], geb. te Goes [ze] op 20-08-1920, ®, ovl. (86 jaar oud) te Goes [ze] op 07-02-2007, tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) [14554] te Goes [ze] op 28-06-1946 met Marinus van Dullemen [36963], zn. van Willem van Dullemen [36964] en Maatje Bruggeman [36965], geb. te Goes [ze] op 05-09-1910, betonwerker, ®, ovl. (75 jaar oud) te Goes [ze] op 28-10-1985. 
  2.  Neeltje Christina Philippina Openneer [36959], geb. te Goes [ze] op 11-05-1908, ®, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) [14552] te Goes [ze] op 08-04-1937 met Jan Kesselaar [36960], zn. van Jacob Kesselaar [36961] en Maria Johanna Stroosnijder [36962], geb. te 's-Gravenpolder [ze] op 14-12-1916, landbewerker, ®. 

XIIIam.  Neeltje van der Tak [3965], dr. van Gerrit van der Tak [3948] (XIIaj) en Cornelia Kras [3964], geb. te Papendrecht [zh] op 01-03-1899, ovl. (92 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 03-1991, tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) [1383] te Papendrecht [zh] op 14-07-1920 met Leendert Friedrich van Til [3966], zn. van Cornelis van Til [3967] en Johanna Cornelia Brinkman [3968], geb. te Rotterdam [zh] op 08-01-1891, ovl. (96 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 10-1987. 

XIIIan.  Lodewijk van der Tak [14260], zn. van Gerrit van der Tak [3948] (XIIaj) en Cornelia Kras [3964], geb. te Papendrecht [zh] op 10-12-1905, ovl. (74 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-09-1980, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) [5393] te Sliedrecht [zh] op 25-10-1927 met Gijsje Hak [14261], dr. van Jan Gerrit Hak [14262] en Gijsje Schild [14263], geb. te Sliedrecht [zh] op 27-12-1908. 
 .: 
  1.  Gerrit van der Tak [32983], geb. te Papendrecht [zh] op 03-07-1936, ovl. (68 jaar oud) te Melbourne, Victoria [vi, Australië] op 16-12-2004, volgt XIVj

XIIIao.  Cornelia van der Tak [9120], dr. van Gerrit van der Tak [3948] (XIIaj) en Cornelia Kras [3964], geb. te Papendrecht [zh] op 19-03-1907, ®, ovl. (83 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 20-03-1990, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) [3313] te Dordrecht [zh] op 29-12-1927, ® met Cornelis Ooijen [9121], zn. van Bartholomeus Ooijen [9122] en Elisabeth du Fijn [9123], geb. te Dordrecht [zh] op 26-01-1906, bootwerker, ®, ovl. (62 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 03-01-1969. 

XIIIap.  Jaapje (Joppie) van der Tak [15262], dr. van Gerrit van der Tak [3948] (XIIaj) en Cornelia Kras [3964], geb. te Papendrecht [zh] op 16-11-1917, ovl. (74 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 05-05-1992, tr. [5765] met Arie de Boer [15263], zn. van Catharinus de Boer [28617] en Hermina Kazen [28618], ovl. voor 05-1992. 
 .: 
  1.  Catharinus de Boer [16012], geb. in 1938, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 06-12-1939. 
  2.  Catharinus de Boer [28621], geb. te Dordrecht [zh] in 1944, ovl. (ongeveer 15 maanden oud) te Dordrecht [zh] op 07-03-1945. 

XIIIaq.  Gerrit van der Tak [15300], zn. van Arie van der Tak [3955] (XIIal) en Sijgje van Houwelingen [3956], geb. te Papendrecht [zh] op 10-06-1915, fabrieksarbeider op gloeilampfabriek; mijnwerker; pompbediende, ®WWW, ovl. (69 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 04-09-1984, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) [10333] te Eindhoven [nb] op 27-05-1938 met Maria Wilhelmina Helena (Marietje) Puts [26274], dr. van Cornelis Johannes Puts [26275] en Antonia Hertogs [26276], geb. te Woensel [nb] op 03-07-1919, ®WWW, ovl. (74 jaar oud) op 24-08-1993. 
 .: 
  1.  Andreas Cornelis (André) van der Tak [21753], geb. te Eindhoven [nb] op 03-12-1938, ovl. (75 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 04-06-2014, volgt XIVk
  2.  Antonia Maria (Tonnie) van der Tak [37614], geb. te Eindhoven [nb] op 05-11-1941, ®DOS, ovl. (66 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 24-06-2008, begr. te Eindhoven [nb] op 28-06-2008, tr. (19 jaar oud) [15607] te Eindhoven [nb] op 21-04-1961 met A W M Broekx [39452]
  3.  Sijgje Maria van der Tak [26277], geb. te Eindhoven [nb] op 30-06-1943, ®DOS, ovl. (69 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 19-02-2013, tr. (20 jaar oud) [15608] te Eindhoven [nb] op 30-01-1964 met F Smulders [39453]
  4.  Cornelia Gerarda (Corrie) van der Tak [39018], geb. te Eindhoven [nb] op 02-01-1945, ovl. (51 jaar oud) te Veldhoven [nb] op 17-05-1996, volgt XIVl

XIIIar.  Arie van der Tak [15301], zn. van Arie van der Tak [3955] (XIIal) en Sijgje van Houwelingen [3956], geb. te Papendrecht [zh] op 07-10-1916, timmerman, ®, ovl. (52 jaar oud) te Venray [li] op 28-06-1969, tr. (resp. 29 en 37 jaar oud) [6007] te Venray [li] op 24-05-1946 met Petronella Maria Johanna van Zwamen [15886], dr. van Peter Johannes van Zwamen [26268] en Johanna Mechtilda Dommeck [26269], geb. te Venray [li] op 04-10-1908, ®, ovl. (67 jaar oud) te Venray [li] op 07-07-1976, begr. te Venray [li] op 09-07-1976. 
 .: 
  1.  Henricus Peter Marie van der Tak [15889], geb. te Venray [li] op 16-09-1946, ® overlijdensakte, ovl. (8 jaar