Genealogie van Adriaan (Aryaen) van der Tack.
Genealogie van Adriaan (Aryaen) van der Tack.

Generatie I

I.  Adriaan (Aryaen) van der Tack, geb. circa 1535, tr. met
 . een zoon. 
  1.  Louweris Aryaens van der Tack, geb. circa 1560, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) te Cralingen voor 20-11-1629, volgt II

Generatie II

II.  Louweris Aryaens van der Tack, zn. van Adriaan (Aryaen) van der Tack (I) en , geb. circa 1560, ®, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) te Cralingen voor 20-11-1629, tr. (ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) circa 1585 met Adriaantje Pieters, dr. van Pieter en ??, geb. te Kralingen [zh], doopgetuige van haar kleindochter Maria Leenders (zie IIIc) te Overschie [zh] op 04-05-1631, ovl. na 13-07-1634. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Aryen Louwens van der Tack, geb. circa 1585, ®. 
  2.  Pieter Louwens van der Tack, geb. te Kralingen [zh] vermoedelijk 1596, volgt IIIa
  3.  Cornelis Louwens (Cors) van der Tack
  4.  Geertgen Louwens van der Tack, volgt IIIb
  5.  Commertgen Louwens van der Tack, ovl. na 04-02-1657, volgt IIIc
  6.  Maertgen Louwens van der Tack, doopgetuige van haar nicht Ariaentgen Leenders (zie IIIc) te Overschie [zh] op 26-09-1637. 

Generatie III

IIIa.  Pieter Louwens van der Tack, zn. van Louweris Aryaens van der Tack (II) en Adriaantje Pieters, geb. te Kralingen [zh] vermoedelijk 1596, doopgetuige van zijn nicht Ariaentgen Jacobs (zie IIIb) te Overschie [zh] op 26-06-1633, ® woont in Kralingen in 1622, tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] registratienr 56 / geref op 21-11-1621 met Maartje Jans Proper, dr. van Jan Adriaans Proper en Maertgen Pietersdr Nagtegael, geb. in 1600. 
 . een zoon. 
  1.  Lauwerens Pieters van der Tack, geb. te Kralingen [zh], begr. te Kralingen [zh] op 24-07-1691, volgt IV

IIIb.  Geertgen Louwens van der Tack, dr. van Louweris Aryaens van der Tack (II) en Adriaantje Pieters, tr. met Jacob Barentsse
 . 2 kinderen. 
  1.  Ariaentgen Jacobs, ged. te Overschie [zh] op 26-06-1633 (getuigen: haar oom Pieter Louwens van der Tack (IIIa), haar tante Commertgen Louwens van der Tack (IIIc), Trijntgen Claes). 
  2.  Louweris Jacobs

IIIc.  Commertgen Louwens van der Tack, dr. van Louweris Aryaens van der Tack (II) en Adriaantje Pieters, ®, doopgetuige van haar nicht Ariaentgen Jacobs (zie IIIb) te Overschie [zh] op 26-06-1633, ovl. na 04-02-1657, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Jan Cornelisse
 . een zoon. 
  1.  Louris Jans, ®. 
  Commertgen Louwens van der Tack, otr. (2) in januari in delft, tr. te Delft [zh] Bruidspaar woonde bij huwelijk in Overschie op 15-02-1628 met Leendert Fransz, bakker, ®. 
 . 3 dochters. 
  1.  Maria Leenders, ged. te Overschie [zh] op 04-05-1631 (getuigen: haar grootmoeder Adriaantje Pieters (zie II), Willem Fransse en Lijsbet Willems). 
  2.  Lijsbet Leenders, ged. te Overschie [zh] op 06-10-1633 (getuigen: Jan Willemse en Weijntgen Govers en Heijltgen Fransse). 
  3.  Ariaentgen Leenders, ged. te Overschie [zh] op 26-09-1637 (getuige: haar tante Maertgen Louwens van der Tack (zie II)). 

Generatie IV

IV.  Lauwerens Pieters van der Tack, zn. van Pieter Louwens van der Tack (IIIa) en Maartje Jans Proper, geb. te Kralingen [zh], ged. te Rotterdam [zh] op 25-09-1622, Bouwman, Vervener, ®, begr. te Kralingen [zh] op 24-07-1691, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (1) in 1645 met Maartje Dirksdr Stolk, dr. van Dirrick Pieterse Stolk en Leentjen Dirricks, geb. te Kethel en Spaland [zh] in 1622, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1652. 
 . 2 dochters. 
  1.  Maertje Laurens van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 02-01-1650, begr. te Hillegersberg [zh] op 14-09-1729, volgt Va
  2.  Ingetje Laurens van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 27-02-1652 (getuige: Trintge Dirckx). 
  Lauwerens Pieters van der Tack, relatie (2) met Maertgen Ariens, geb. circa 1622, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 1685. 
 . 4 zonen. 
  1.  Pieter Louwensz van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 26-04-1654, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Kralingen [zh] op 09-05-1713, volgt Vb
  2.  Arij Louwensz van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 27-06-1655, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 03-10-1731, volgt Vc
  3.  Jan Louwensz van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 09-02-1659, begr. te Kralingen [zh] op 05-08-1722, volgt Vd
  4.  Cors van der Tack, ged. te Cralingen op 05-06-1661. 
  Lauwerens Pieters van der Tack, tr. (resp. ongeveer 62 en ongeveer 42 jaar oud) (3) te Kralingen [zh] op 03-06-1685 met Maertje Leenders Post, dr. van Leendert Huibrechtsen Post en Aefie Cornelis, ged. te Overschie [zh] op 21-09-1642 (getuige: Jannetie Huibrechtse), begr. te Hillegersberg [zh] op 26-01-1697. 
 
  Maertje Leenders Post, dr. van Leendert Huibrechtsen Post en Aefie Cornelis, tr. (ongeveer 18 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 15-06-1661, (ontb. door overlijden) met Joost Cornelisz Schinkelhoek, ovl. voor 1685. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Cornelis Jooste Schinkelhoek, ged. te Rotterdam [zh] op 17-06-1663, begr. te Hillegersberg [zh] op 01-06-1711, otr. te Overschie [zh] op 03-04-1693, tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Overschie [zh] op 30-04-1693, (ontb. door overlijden) met Marijtie Claese Oliman. . een dochter. 
  2.  Leendert Schinkelhoek, ged. Gereformeerd te Kralingen [zh] op 22-08-1666, tr. met Trijntje Willems Koot. . 
  3.  Jacomijntje (Jaapje) Schinkelhoek, ged. Gereformeerd te Kralingen [zh] op 10-06-1668, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Overschie [zh] op 01-03-1693 met Jan Gerritsz Klapwijk, geb. in 1668, attestatie om te trouwen van Schipluijde en Ketel, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) in 1725. . 
  4.  Maartje Schinkelhoek, ged. Gereformeerd te Kralingen [zh] op 01-02-1671. 

Generatie V

Va.  Maertje Laurens van der Tack, dr. van Lauwerens Pieters van der Tack (IV) (Bouwman, Vervener) en Maartje Dirksdr Stolk, ged. te Kralingen [zh] op 02-01-1650, ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 14-09-1729, tr. (resp. ongeveer 24 en 33 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 04-03-1674 met Willem Willemsz Verheul, zn. van Willem Dircxs Verheul en Annetgen Jorisdr, geb. te Hillegersberg [zh] op 01-02-1641, begr. te Hillegersberg [zh] op 14-03-1709. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Marijtje Willems Verheul, ged. te Hillegersberg [zh] geref op 12-03-1679 (getuige: Maertie Ariens), otr. te Hillegersberg [zh] op 19-08-1718, tr. (ongeveer 39 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 04-09-1718 met Willem Cornelisse de Jong. . 
  2.  Ariaentje Willems Verheul, ged. te Hillegersberg [zh] op 27-10-1680 (getuige: Maertje Ariens). 
  3.  Willem Willemsz Verheul, ged. te Zevenhuizen [zh] op 15-08-1683, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Zevenhuizen [zh] op 01-11-1753. 
  4.  Pieter Willemsz Verheul, ged. te Hillegersberg [zh] op 27-04-1687 (getuige: Marijtje Willems). 
  5.  Joris Willemsz Verheul, ged. te Hillegersberg [zh] op 06-02-1689 (getuige: Trijntje Simons), begr. te Hillegersberg [zh] gaarder op 16-08-1708. 
  6.  Maria Willems Verheul, ged. te Hillegersberg [zh] op 30-07-1690. 

Vb.  Pieter Louwensz van der Tack, zn. van Lauwerens Pieters van der Tack (IV) (Bouwman, Vervener) en Maertgen Ariens, ged. te Kralingen [zh] op 26-04-1654, gaarder, doopgetuige van zijn kleindochter Maartje Willemsze van der Tack (zie VIa) te Ouderkerk aan de IJssel [zh] op 29-11-1705, ®, doopgetuige van zijn nicht Arijantie Ariens van der Tak (zie Vc) te Hillegersberg [zh] op 16-10-1701, doopgetuige van zijn kleinzoon Pieter van der Tak (VIIj) te Kralingen [zh] op 31-01-1706, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Kralingen [zh] op 09-05-1713, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Kralingen [zh] op 27-03-1678 met Marytje Willems, geb. in 1656, doopgetuige van haar kleindochter Maartje Willemsze van der Tack (zie VIa) te Ouderkerk aan de IJssel [zh] op 29-11-1705, doopgetuige van haar kleinzoon Pieter van der Tak (VIIj) te Kralingen [zh] op 31-01-1706. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Willem Pieters van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 18-02-1680, ®. 
  2.  Hillebrandt Pieters van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 18-02-1680, ®. 
  3.  Willem Pieters van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 26-10-1681, begr. te Kralingen [zh] op 30-04-1748, volgt VIa
  4.  Claes Pieters van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 03-09-1684, ®. 
  5.  Abraham Pieters van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 17-06-1685, volgt VIb
  6.  Ary Pieters van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 17-07-1689, begr. te Rotterdam [zh] op 09-07-1759. 
  7.  Maartje Pieters van der Tack, ged. te Kralingen [zh] in 1690, relatie (1) met Arie Ariensz Bieslant., relatie (2) met Aelbert Pietersz Verhout., relatie (3) met Arij Michielsz van der Meijde. . 
  8.  Louris Pieters van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 13-07-1692 (getuige: Matje Leenders). 
  9.  Hillebrand Pietersz van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 30-09-1707, relatie met Maartje Pieters. . 

Vc.  Arij Louwensz van der Tack, zn. van Lauwerens Pieters van der Tack (IV) (Bouwman, Vervener) en Maertgen Ariens, ged. te Kralingen [zh] op 27-06-1655, ®, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 03-10-1731, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Kralingen [zh] op 17-05-1682, (ontb. door overlijden) met Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg, dr. van Claes Joris Cleijwech (bouwman; molenmeester westzijde Alphen) en Neeltgen Gillis Halfwegen, ged. te Hillegersberg [zh] Toegangsnummer: 6-01 Archieven van het ambacht en de gemeente Hillegersberg  Inventarisnummer: 117 op 01-09-1658 (getuigen: Pieter Gorissen en Maertgen Goris), begr. te Hillegersberg [zh] op 08-08-1725. 
 . 14 kinderen. 
  1.  Pieter Ariens van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 28-02-1683, begr. te Hillegersberg [zh] op 12-06-1728, tr. met Marijtie Claese Oliman (zie IV). . 
  2.  Maertie Arijes van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 08-10-1684 (getuigen: Louris Pietersz en Ariaentie Ariens), ovl. (hoogstens 2 maanden oud) te Hillegersberg [zh] voor 1685. 
  3.  Maertje Ariens van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 18-11-1685, begr. te Pijnacker [zh] op 28-08-1729, volgt VIc
  4.  Catrijna Ariense van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 05-01-1687, begr. te Hillegersberg [zh] op 23-07-1731, volgt VId
  5.  Claes Arijes (Nicolaes) van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 22-08-1688, begr. te Hillegersberg [zh] op 02-03-1768, volgt VIe
  6.  Joris van der Tack, ged. te Hillegersberg [zh] op 02-07-1690, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 08-07-1750, volgt VIf
  7.  Neeltie Ariens van der Tack, ged. te Hillegersberg [zh] op 09-03-1692, begr. te Hillegersberg [zh] op 30-10-1745, volgt VIg
  8.  Alette Ariens (Aaltje) van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 28-02-1694, begr. te Hillegersberg [zh] op 20-05-1723, volgt VIh
  9.  Arijaentje van der Tack, ged. te Hillegersberg [zh] op 22-04-1696 Pieter Louwe van der Tack; Ariaentie Pieters, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Hillegersberg [zh] circa 25-07-1696, begr. te Hillegersberg [zh] op 28-07-1696. 
  10.  Lauwerens van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 25-08-1697, begr. te Hillegersberg [zh] op 15-11-1748, volgt VIi
  11.  Gillis van der Tack, ged. te Hillegersberg [zh] op 09-12-1699 (getuigen: Gillis Claesse en Marijtje Claes), ovl. (ongeveer 19 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 14-09-1719. 
  12.  Arijantie Ariens van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 16-10-1701 (getuigen: haar oom Pieter Louwensz van der Tack (Vb), Aryaentje Pieters), ®. 
  13.  Bonefacius (Boon) van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 23-12-1703, begr. te Hillegersberg [zh] op 17-08-1789, volgt VIj
  14.  Lijntie Ariesdr van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 13-05-1706, begr. te Hillegersberg [zh] op 04-08-1780, volgt VIk
  Arij Louwensz van der Tack, otr. (ongeveer 72 jaar oud) (2) te Pijnacker [zh] op 03-01-1728, tr. met Trijntje Pieters Rodenrijs, doopgetuige van Arij van der Tak (VIIo) te Hillegersberg [zh] op 16-08-1739, doopgetuige van Arij van der Tak (zie VIj) te Hillegersberg [zh] op 06-01-1737, doopgetuige van Arij Lourensz van der Tak (VIIm) te Hillegersberg [zh] op 13-02-1732, begr. te Hillegersberg [zh] op 19-02-1744. 
 
  Trijntje Pieters Rodenrijs, tr. (1) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 16-05-1694, (ontb. door overlijden) met Hendrik Barents Westerwout
 . een zoon. 
  1.  Leendert Westerwout, ged. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 12-12-1694 (getuige: Jannetje Reinier). 

Vd.  Jan Louwensz van der Tack, zn. van Lauwerens Pieters van der Tack (IV) (Bouwman, Vervener) en Maertgen Ariens, ged. te Kralingen [zh] op 09-02-1659, ®, begr. te Kralingen [zh] op 05-08-1722, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 18 jaar oud) (1) te Kralingen [zh] op 09-02-1687, (ontb. door overlijden) met Pleuntje Joppen Breyer, dr. van Job Leendertsz Breyer en Annetje Pieters, ged. te Kralingen [zh] op 23-12-1668. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Pieter Jans van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 04-12-1687, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 04-09-1750, volgt VIl
  2.  Neeltgen Jans van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 01-05-1689, begr. te Kralingen [zh] op 13-08-1757, volgt VIm
  3.  Abraham Jans van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 26-11-1690. 
  4.  David Jans van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 14-03-1694, volgt VIn
  5.  Jan Jans van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 01-05-1695. 
  6.  Marytje Jans van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 24-03-1697, volgt VIo
  7.  Trijntje Jans van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 29-08-1700. 
  8.  Trijntie Jans van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 06-03-1703. 
  Jan Louwensz van der Tack, otr. (2) te Hillegersberg [zh] op 05-02-1706, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 38 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 24-02-1706 met Jannetie Davids Wateringh, dr. van David Claasz Wateringh en Leentje Jans, ged. te Kralingen [zh] op 05-08-1667. 
 

Generatie VI

VIa.  Willem Pieters van der Tack, zn. van Pieter Louwensz van der Tack (Vb) (gaarder) en Marytje Willems, ged. te Kralingen [zh] op 26-10-1681, arbeider, zandophaler, ballastvaarder, doopgetuige van zijn kleinzoon Willem Johannesze van der Tak (VIIIa) te Rotterdam [zh] op 29-04-1731, doopgetuige van zijn kleinzoon Johannis Bernardus Johannesze van der Tak (zie VIIa) te Rotterdam [zh] op 13-09-1739, ®, begr. te Kralingen [zh] op 30-04-1748, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Ouderkerk aan de IJssel [zh] op 06-09-1705 met Marijtje Barends, dr. van Barend en Trijntje Jans, ged. te Ouderkerk aan de IJssel [zh] op 29-07-1685 (getuigen: Dick en Ingetje en Bleijsje Pieters), doopgetuige van haar kleinzoon Willem Johannesze van der Tak (VIIIa) te Rotterdam [zh] op 29-04-1731, doopgetuige van haar kleinzoon Johannis Bernardus Johannesze van der Tak (zie VIIa) te Rotterdam [zh] op 13-09-1739, ®, begr. te Rotterdam [zh] op 04-12-1758. 
 . 14 kinderen. 
  1.  Maartje Willemsze van der Tack, ged. te Ouderkerk aan de IJssel [zh] op 29-11-1705 (getuigen: haar grootvader Pieter Louwensz van der Tack (Vb) en haar grootmoeder Marytje Willems (zie Vb)), ®. 
  2.  Johannes Willemsze van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] circa 1705, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Cool [zh] op 09-11-1781, volgt VIIa
  3.  Hillebrand Willemsze van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 30-09-1708, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-06-1795, volgt VIIb
  4.  Sent Willemsze van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 27-08-1710 (getuige: Trijntje Besemer). 
  5.  Pieter Willemsze van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 24-01-1712, begr. te Rotterdam [zh] op 07-06-1788, volgt VIIc
  6.  Maritje Willemsze van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 02-09-1714 (getuige: Geertje Willems). 
  7.  Barent Willemsze van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 03-05-1716, begr. te Rotterdam [zh] op 19-10-1791, volgt VIId
  8.  Willem Willemsze van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 14-11-1717 (getuige: Trijntje Jans Besemer). 
  9.  Sent Willemsze van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 09-07-1719, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-09-1799, volgt VIIe
  10.  Trijntje Willemsze van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 04-05-1721, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Kralingen [zh] op 12-10-1791, volgt VIIf
  11.  Maartje Willemsze (Maria) van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 14-01-1723, ovl. (minstens 39 jaar oud) na 1762, volgt VIIg
  12.  Willemijna Willemsze van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 23-04-1724 (getuige: Anna Cornelia Besemer). 
  13.  Willem Willemsze van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 16-06-1726, volgt VIIh
  14.  Klaas Willemsze van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 30-12-1728, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 02-03-1768, volgt VIIi

VIb.  Abraham Pieters van der Tack, zn. van Pieter Louwensz van der Tack (Vb) (gaarder) en Marytje Willems, ged. te Kralingen [zh] op 17-06-1685, tr. (ongeveer 19 jaar oud) te Kralingen [zh] op 27-03-1705 met Marijke Pieters Bom, geb. te Papendrecht [zh]. 
 . een zoon. 
  1.  Pieter van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 31-01-1706, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-02-1795, volgt VIIj

VIc.  Maertje Ariens van der Tak, dr. van Arij Louwensz van der Tack (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg, ged. te Hillegersberg [zh] op 18-11-1685, begr. te Pijnacker [zh] op 28-08-1729, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 23-08-1716 met Leendert Janse Fillekes, ged. te Hillegersberg [zh] op 04-04-1694, begr. te Zegwaard [zh] op 18-05-1742. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Johannes Fillekes, ged. te Hillegersberg [zh] op 27-02-1717, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Vlaardingen [zh] in 1780. 
  2.  Immetje Fillekes, ged. te Overschie [zh] op 06-03-1718. 
  3.  Gillis Fillekes, ged. te Pijnacker [zh] op 28-04-1720. 
  4.  Arij Fillekes, ged. te Pijnacker [zh] op 29-11-1722. 
  5.  Leendert Fillekes, ged. te Pijnacker [zh] op 11-06-1724. 
  6.  Jacobus Fillekes, ged. te Pijnacker [zh] op 23-12-1727. 
  7.  Klaas Fillekes, ged. te Pijnacker [zh] op 24-08-1727. 
  Leendert Janse Fillekes, otr. (2) te Pijnacker [zh] op 28-03-1733, tr. (ongeveer 39 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 12-04-1733 met Engeltje Willemsdr Schouten, geb. te Vlaardingen [zh], ovl. te Vlaardingen [zh] in 10-1759. 
 

VId.  Catrijna Ariense van der Tak, dr. van Arij Louwensz van der Tack (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg, ged. te Hillegersberg [zh] op 05-01-1687 (getuigen: Joris Claes en Claesie Claes), begr. te Hillegersberg [zh] op 23-07-1731, otr. te Hillegersberg [zh] op 01-05-1712, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 01-05-1712 met Arij Cornelisse Roseboom, geb. te Overschie [zh]. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Immetje Rooseboom, ged. te Overschie [zh] op 26-02-1713 (getuige: Maertje Arians van der Tak). 
  2.  Cornelis Rooseboom, ged. te Overschie [zh] op 23-12-1714 (getuige: Aletta van der Tak). 
  3.  Trijntje Roseboom, ged. te Hillegersberg [zh] op 25-09-1718 (getuige: Trijntje Steenwijk). 
  4.  Neeltje Roseboom, ged. te Hillegersberg [zh] op 16-11-1721 (getuige: Leijntje nn). 
  Arij Cornelisse Roseboom, otr. (2) te Hillegersberg [zh] op 23-01-1733, tr. te Bergschenhoek [zh] op 15-02-1733 met Aafje Leeflang
 

VIe.  Claes Arijes (Nicolaes) van der Tak, zn. van Arij Louwensz van der Tack (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg, ged. te Hillegersberg [zh] Toegangsnummer: 6-01 Archieven van het ambacht en de gemeente Hillegersberg  Inventarisnummer:  118 op 22-08-1688 (getuigen: zijn grootvader Claes Joris Cleijwech, Aeltie Claes), ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 02-03-1768, otr. (1) te Hillegersberg [zh] op 02-03-1714, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 25-03-1714 met Annetje Jans Keet, dr. van Jan Cornelisz Keet en Marijtie Pieters Dickxman, ged. te Hillegersberg [zh] op 26-04-1690 (getuige: Neeltie Pieters), ®, doopgetuige van haar neef Nicolaas Ariens van der Wolff (zie VIh) te Bergschenhoek [zh] op 18-04-1718, begr. te Hillegersberg [zh] op 05-04-1756. 
 . 2 kinderen. 
  1.  ? van der Tak, ®, begr. te Rotterdam [zh] op 06-03-1755. 
  2.  Nn van der Tak, begr. te Rotterdam [zh] op 04-12-1723. 
  Claes Arijes (Nicolaes) van der Tak, otr. (2) te Hillegersberg [zh] op 26-02-1757, tr. (ongeveer 68 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 20-03-1757, ® met Maria de Bruin, geb. te Hillegersberg [zh]. 
 . een zoon. 
  1.  Jannetje van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 21-05-1758 (getuige: zijn tante Lijntie Ariesdr van der Tak (VIk)). 

VIf.  Joris van der Tack, zn. van Arij Louwensz van der Tack (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg, ged. te Hillegersberg [zh] Toegangsnummer:6-01 Archieven van het ambacht en de gemeente Hillegersberg  Inventarisnummer: 118 op 02-07-1690 (getuigen: zijn grootvader Claes Joris Cleijwech, Aeltie Claes), ®, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 08-07-1750, otr. (1) te Hillegersberg [zh] op 16-04-1718, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 01-05-1718 met Aeltie Dirks de Bruijn, dr. van Dirck Ariensz de Bruijn en Maertie Pieters, ged. te Hillegersberg [zh] op 23-10-1695 (getuige: Maertie Ariens
Maertie Willems), begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk; kleed van 30 st op 23-10-1720. 
 . 2 dochters. 
  1.  Immetje Jorisse van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 26-03-1719, begr. te Hillegersberg [zh] op 06-09-1788, volgt VIIk
  2.  Marijtje Jorisse van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 29-09-1720 Ariaantje Dirksz, begr. te Rotterdam [zh] op 10-11-1725. 
  Joris van der Tack, otr. (2) te Delft [zh] op 16-10-1723, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 27 jaar oud) te Delft [zh] op 31-10-1723 met Grietge Leendertse Verboon, dr. van Leendert Joppen Verboon en Maertje van den Bosch, ged. te Pijnacker [zh] akte pag 35 op 16-09-1696 (getuige: Annitje Claas Berckhout), doopgetuige van Joris Leenderts Akkersdijk (zie VIIk) te Berkel [zh] op 22-10-1747, doopgetuige van Grietje Leenderts Akkersdijk (zie VIIk) te Kethel [zh] op 30-05-1756, begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk; kleed van 4 gld op 19-12-1771. 
 . 2 zonen. 
  1.  Arij Jorisse van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 09-07-1724, begr. te Hillegersberg [zh] op 16-11-1781, volgt VIIl
  2.  Leendert Jorisse van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 13-01-1726 Leenderd Verboom; Maartje van den Bos, begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk, geen kleed op 25-03-1726. 

VIg.  Neeltie Ariens van der Tack, dr. van Arij Louwensz van der Tack (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg, ged. te Hillegersberg [zh] op 09-03-1692 Yllis Claesz Kleijweg; Marijtie Claes, ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 30-10-1745, otr. te Hillegersberg [zh] op 26-03-1721, tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 13-04-1721 met Wouter Doomse van den Berg, ovl. te Hillegersberg [zh] op 11-11-1757. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Dome van den Berg, ged. te Hillegersberg [zh] op 18-02-1722 (getuigen: Domentje van den Berg en Jan Dome van den Berg), begr. te Hillegersberg [zh] op 04-05-1722. 
  2.  Immetje van den Berg, ged. te Hillegersberg [zh] op 26-05-1726 (getuige: Lijntje Ariens van der Tak). 
  3.  Catharijna van den Berg, ged. te Hillegersberg [zh] op 14-11-1728 (getuige: Marijtje Sijmons). 
  4.  Ariaantje van den Berg, ged. te Hillegersberg [zh] op 29-05-1730 (getuige: Trijntje Reewijk), begr. te Hillegersberg [zh] op 26-08-1730. 
  5.  Ariaantje van den Berg, ged. te Hillegersberg [zh] op 09-12-1731 (getuige: Trijntje Vermolen). 
  6.  Arij van den Berg, ged. te Hillegersberg [zh] op 10-05-1733 (getuige: Trijntje Vermolen), begr. te Hillegersberg [zh] op 11-07-1733. 

VIh.  Alette Ariens (Aaltje) van der Tak, dr. van Arij Louwensz van der Tack (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg, ged. te Hillegersberg [zh] op 28-02-1694 Yllis Claesz Kleijweg;Claesie Claes Kleijweg, begr. te Hillegersberg [zh] op 20-05-1723, otr. te Overschie [zh] op 11-03-1717, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Hillegersberg [zh] op 28-03-1717 met Arie Claasz van der Wolf, geb. te Hillegersberg [zh] circa 1694. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Gillis van der Wolf, ged. te Hillegersberg [zh] op 28-01-1720. 
  2.  Ariaantje van der Wolf, ged. te Hillegersberg [zh] op 08-02-1722 (getuige: Ariaantje van der Tak). 
  3.  Pietertje van der Wolf, ged. te Hillegersberg [zh] op 24-04-1723 (getuige: Lena Vermeulen). 
  4.  Nicolaas Ariens van der Wolff, geb. te Hillegersberg [zh], ged. te Bergschenhoek [zh] Toegangsnummer:1300 Archief van de gemeente Bergschenhoek
Inventarisnummer:765 Folionummer: 190
op 18-04-1718 (getuige: zijn aangetrouwde tante Annetje Jans Keet (zie VIe)), ®. 
  Arie Claasz van der Wolf, otr. (ongeveer 32 jaar oud) (2) te Hillegersberg [zh] op 12-12-1726, tr. met Sara Jacobsdr Visser, geb. te Pijnacker [zh]. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Pietertje van der Wolf, ged. te Hillegersberg [zh] op 20-04-1727 (getuige: Leena Vermolen). 
  2.  Jacobus van der Wolf, ged. te Bergschenhoek [zh] op 07-11-1728 (getuige: Neeltie Jacobs Visser). 
  3.  Zavel van der Wolf, ged. te Bergschenhoek [zh] op 03-12-1733 (getuige: Maria Engels Bonifaas). 

VIi.  Lauwerens van der Tak, zn. van Arij Louwensz van der Tack (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg, ged. te Hillegersberg [zh] op 25-08-1697 (getuige: Pieter Louwen; Aerjaentie Louwen), begr. te Hillegersberg [zh] op 15-11-1748, otr. te Hillegersberg [zh] op 21-09-1730, tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 11-10-1730 met Jannetje Pieterse van Alphen
 . 2 zonen. 
  1.  Arij Lourensz van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 13-02-1732, begr. te Aarlanderveen [zh] op 03-04-1778, volgt VIIm
  2.  Gillis van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 21-06-1733 (getuige: Lijntje Ariense van der Tak). 

VIj.  Bonefacius (Boon) van der Tak, zn. van Arij Louwensz van der Tack (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg, ged. te Hillegersberg [zh] op 23-12-1703 Booie Clijwegh en Annetie Clijwegh, doopgetuige van zijn kleinzoon Bonefacius van der Tak (VIIIs) te Rotterdam [zh] op 23-11-1766, doopgetuige van zijn kleinzoon Bonifacius van der Tak (zie VIIo) te Rotterdam [zh] op 18-12-1766, ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 17-08-1789, otr. te Hillegersberg [zh] op 10-04-1733, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 26-04-1733 met Jannetje Pieters Streefland, dr. van Pieter Streefland en X, geb. circa 1708, doopgetuige van haar kleinzoon Bonefacius van der Tak (VIIIs) te Rotterdam [zh] op 23-11-1766, doopgetuige van haar kleinzoon Bonifacius van der Tak (zie VIIo) te Rotterdam [zh] op 18-12-1766, ®, begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk; kleed van 4 gld op 05-01-1781. 
 . 11 kinderen. 
  1.  Immetje van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 25-04-1734 (getuige: haar tante Lijntie Ariesdr van der Tak (VIk)), ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 21-06-1734. 
  2.  Emmetje van der Tack, ged. te Hillegersberg [zh] op 01-05-1735, begr. te Rotterdam [zh] op 18-12-1765, volgt VIIn
  3.  Arij van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 06-01-1737 (getuige: Trijntje Pieters Rodenrijs (Vc)), ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 06-09-1737. 
  4.  Arij van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 16-08-1739, begr. te Hillegersberg [zh] op 16-11-1781, volgt VIIo
  5.  Jannetje van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 11-06-1741 (getuige: Katie van Strevelandt), begr. te Hillegersberg [zh] op 29-12-1741. 
  6.  Pieter van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 23-06-1743, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-10-1808, volgt VIIp
  7.  Jannetje van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 28-06-1744, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 15-04-1777, volgt VIIq
  8.  Jillis van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 08-02-1747, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-01-1817, volgt VIIr
  9.  Anna (Antje) van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 28-02-1748, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 16-10-1833, volgt VIIs
  10.  Neeltie van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 23-02-1749 (getuige: Leentie van der Tak), begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk, geen kleed op 09-07-1750. 
  11.  Willem van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 09-08-1750, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 09-01-1833, volgt VIIt

VIk.  Lijntie Ariesdr van der Tak, dr. van Arij Louwensz van der Tack (Vc) en Jannetje Claes (Immetje) Kleijweg, ged. te Hillegersberg [zh] op 13-05-1706 (getuige: Neeltie Maertens de Hoog), ®, doopgetuige van haar nicht Immetje van der Tak (zie VIj) te Hillegersberg [zh] op 25-04-1734, doopgetuige van haar nicht Emmetje van der Tack (VIIn) te Hillegersberg [zh] op 01-05-1735, doopgetuige van haar neef Jillis van der Tak (VIIr) te Hillegersberg [zh] op 08-02-1747, doopgetuige van haar neef Jannetje van der Tak (zie VIe) te Hillegersberg [zh] op 21-05-1758, begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk op 04-08-1780, otr. (1) te Hillegersberg [zh] op 10-04-1733, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 34 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 26-04-1733, (ontb. door overlijden) met Jacobus Cornelis Kolster, zn. van Cornelis Kolster en Marijtje Pieters Roderijs, ged. te Bergschenhoek [zh] op 09-11-1698 (getuige: Jannetje Pieters), begr. te Hillegersberg [zh] op 22-12-1738. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Levenloos geboren kind Kolster, begr. te Hillegersberg [zh] op 29-03-1735. 
  2.  Maria Colster, ged. te Bergschenhoek [zh] op 26-05-1737 (getuige: Neeltje Cornelis Colster). 
  Lijntie Ariesdr van der Tak, otr. (ongeveer 35 jaar oud) (2) te Bergschenhoek [zh] op 12-04-1742, tr. met Dirk Korteman, geb. te Menden a/d Ruhr, Sauerland [Duitsland], begr. te Hillegersberg [zh] buiten begraven op 06-11-1780. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Levenloos geboren kind Korteman, geb. te Hillegersberg [zh] in 12-1742, begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk op 31-12-1742. 
  2.  Levenloos geboren kind Korteman, geb. te Hillegersberg [zh] in 06-1744, begr. te Hillegersberg [zh] in de kerk op 12-06-1744. 

VIl.  Pieter Jans van der Tack, zn. van Jan Louwensz van der Tack (Vd) en Pleuntje Joppen Breyer, ged. te Rotterdam [zh] op 04-12-1687, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 04-09-1750, otr. (1) te Kralingen [zh] op 25-11-1718, tr. (ongeveer 31 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 11-12-1718 met Magteld Jans van Doorne, geb. te Pijnacker [zh], ovl. vermoedelijk te Zoetermeer [zh] voor 05-1725. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Pleuntje van der Tak, ged. te Pijnacker [zh] op 15-01-1719 (getuige: Neeltje Jans van der Tack). 
  2.  Pieter van der Tak, ged. te Zoetermeer [zh] op 16-05-1723 (getuige: Geertje Pieters van der Wal woont Pijnacker). 
  3.  Marijtje van der Tak, ged. te Zoetermeer [zh] op 20-08-1724 (getuige: Geertje Pieters van der Wal woont Pijnacker). 
  Pieter Jans van der Tack, otr. (2) te Zoetermeer [zh] op 03-05-1725, tr. (ongeveer 37 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 20-05-1725 met Geertje Jans van der Klauw
 
  Geertje Jans van der Klauw, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Jacob Jochems Leevlang, ovl. te Zegwaard [zh]. 
 

VIm.  Neeltgen Jans van der Tack, dr. van Jan Louwensz van der Tack (Vd) en Pleuntje Joppen Breyer, ged. te Rotterdam [zh] op 01-05-1689, doopgetuige van haar nicht Pleuntje Davids van der Tack (zie VIn) te Kralingen [zh] op 24-08-1721, doopgetuige van haar nicht Pleuntie Davids van der Tak (zie VIn) te Kralingen [zh] op 04-02-1740, begr. te Kralingen [zh] op 13-08-1757, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Kralingen [zh] op 22-10-1710 met Abraham Gerritsz Spaan, geb. te Kralingen [zh], bakker, ovl. voor 08-1757. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Gerrit Spaan, ged. te Kralingen [zh] op 10-05-1711 (getuige: Annetje Spaan), begr. te Kralingen [zh] op 28-07-1711. 
  2.  Gerrit Spaan, ged. te Kralingen [zh] op 24-07-1712 (getuige: Annetje Spaan). 
  3.  Gerrit Spaan, ged. te Kralingen [zh] op 08-07-1714 (getuige: Annetje Spaan). 
  4.  Isac Spaan, ged. te Kralingen [zh] op 02-05-1717 (getuige: Marytje Spaan). 
  5.  Ariaantje Spaan, ged. te Kralingen [zh] op 04-07-1723 (getuige: Maggeltje Jans Schenck). 

VIn.  David Jans van der Tack, zn. van Jan Louwensz van der Tack (Vd) en Pleuntje Joppen Breyer, ged. te Rotterdam [zh] op 14-03-1694 (getuige: Annetje Pieters), ®, otr. (1) te Hillegersberg [zh] op 17-01-1721, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) te Kralingen [zh] op 02-02-1721 met Aaltje Cornelis de Jongh, dr. van Cornelis Gerritz de Jongh en Ingetje Dirckx Volbrecht, ged. te Bergschenhoek [zh] op 24-03-1697 (getuigen: Jan Dircksz Volbregt en Maertje Arijens Harteveldt), ®, begr. te Kralingen [zh] op 08-09-1735. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Pleuntje Davids van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 24-08-1721 (getuige: haar tante Neeltgen Jans van der Tack (VIm)), ®, begr. te Kralingen [zh] op 01-12-1721. 
  2.  Pleuntje Davids van der Tack, ged. te Kralingen [zh] op 06-12-1722 (getuige: haar tante Marytje Jans van der Tack (VIo)), ®, begr. te Kralingen [zh] op 13-05-1730. 
  3.  Jan Davids van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 08-10-1730 (getuige: zijn tante Marytje Jans van der Tack (VIo)), ®, begr. te Kralingen [zh] op 01-09-1735. 
  4.  Cornelis Davids van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 24-08-1732 (getuige: zijn tante Gerretie Cornelis de Jongh), ®, begr. te Kralingen [zh] op 25-10-1732. 
  5.  Cornelis Davids van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 22-11-1733 (getuige: zijn tante Grietie Cornelis de Jongh), ®, begr. te Kralingen [zh] op 22-11-1734. 
  David Jans van der Tack, otr. (2) te Hillegersberg [zh] op 03-02-1736, tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 30 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 18-02-1736 met Lijsbeth Joris (ook wel als Lijsbet Jans genoemd) van Leeuwen, dr. van Joris Jansse van Leeuwen en Neeltje Cornelis van Hofstede, ged. te Bleiswijk [zh] op 03-05-1705 (getuige: Grietje Jans Bogerman), ®. 
 . 10 kinderen. 
  1.  Neeltje Davids van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 11-11-1736 (getuige: haar tante Marij Joris (ook wel als Marij Jans genoemd) van Leeuwen), Dossier, begr. te Kralingen [zh] op 02-02-1737. 
  2.  Joris Davids van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 16-03-1738 (getuige: zijn tante Marij Joris (ook wel als Marij Jans genoemd) van Leeuwen), Dossier, begr. te Kralingen [zh] op 07-06-1738. 
  3.  Joris Davids van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 15-02-1739 (getuige: zijn tante Marij Joris (ook wel als Marij Jans genoemd) van Leeuwen), Dossier, begr. te Kralingen [zh] op 09-06-1739. 
  4.  Pleuntie Davids van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 04-02-1740 (getuige: haar tante Neeltgen Jans van der Tack (VIm)), Dossier. 
  5.  Neeltje Davids van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 02-07-1741 (getuige: haar tante Marij Joris (ook wel als Marij Jans genoemd) van Leeuwen), Dossier. 
  6.  Trijntje Davids van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 30-01-1743 (getuige: haar tante Marij Joris (ook wel als Marij Jans genoemd) van Leeuwen), ®, begr. te Kralingen [zh] op 13-11-1743. 
  7.  Trijntje Davids van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 08-11-1744 (getuigen: haar tante Marij Joris (ook wel als Marij Jans genoemd) van Leeuwen, Marijtje Joris van Leeuwen), Dossier, begr. te Kralingen [zh] op 01-05-1745. 
  8.  Joris Davids van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 23-01-1746 (getuige: zijn tante Marij Joris (ook wel als Marij Jans genoemd) van Leeuwen), Dossier. 
  9.  Pieter Davids van der Tak, ged. te Kralingen [zh] op 20-08-1747 (getuige: zijn tante Marij Joris (ook wel als Marij Jans genoemd) van Leeuwen), Dossier. 
  10.  1 Nog Onbekend Overleden Kind van der Tak, Dossier, begr. te Kralingen [zh] op 02-03-1748. 

VIo.  Marytje Jans van der Tack, dr. van Jan Louwensz van der Tack (Vd) en Pleuntje Joppen Breyer, ged. te Kralingen [zh] op 24-03-1697, doopgetuige van haar nicht Pleuntje Davids van der Tack (zie VIn) te Kralingen [zh] op 06-12-1722, doopgetuige van haar neef Jan Davids van der Tak (zie VIn) te Kralingen [zh] op 08-10-1730, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 10-08-1721 met Cornelis Cornelisz de Jong
 . 2 kinderen. 
  1.  Pleuntje Cornelis de Jong, ged. te Kralingen [zh] op 04-11-1722 (getuige: Neeltje van der Tack). 
  2.  Jan Cornelisz de Jong, ged. te Bergschenhoek [zh] op 17-04-1725 (getuige: Aaltje Cornelis de Jongh). 

Generatie VII

VIIa.  Johannes Willemsze van der Tak, zn. van Willem Pieters van der Tack (VIa) (arbeider, zandophaler, ballastvaarder) en Marijtje Barends, geb. te Rotterdam [zh] volgens begraafdocument was hij 76 jr circa 1705, ®, doopgetuige van zijn neef Bernardus (Barent) van der Tak (zie VIId) te Rotterdam [zh] op 05-10-1745, Adres ten tijde van zijn doop in 1744, Geboren aan de Delftsevaart Bij den Doel Rotterdam [zh] op 16-06-1744, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Cool [zh] op 09-11-1781, otr. te Rotterdam [zh] op 30-04-1730, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-05-1730, ® met Francina Pieters (Francijntje) van Wens, dr. van Pieter Karelsz van Wens en Neeltje Pieters Doene, ged. te Rotterdam [zh] op 25-11-1704, Adres ten tijde van zijn doop in 1744, Geboren aan de Delftsevaart Bij den Doel Rotterdam [zh] op 16-06-1744. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Willem Johannesze van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 29-04-1731, begr. te Rotterdam [zh] op 08-04-1784, volgt VIIIa
  2.  Neeltje Johannesze van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 11-03-1734 (getuigen: haar grootvader Pieter Karelsz van Wens en haar grootmoeder Neeltje Pieters Doene), ®, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-03-1814, tr. (1) met haar achterneef Pieter van der Tak, zn. van Abraham Pieters van der Tack (VIb) en Marijke Pieters Bom (zie VIIj)., tr. (2) met Johannes Knock. . 
  3.  Pieter Johannesze van der Tak, geb. Adres Delftsevaart, ged. te Rotterdam [zh] op 16-10-1736 (getuige: Neeltie Doene). 
  4.  Johannis Bernardus Johannesze van der Tak, geb. Geboren bij de Doel, ged. te Rotterdam [zh] op 13-09-1739 (getuigen: zijn grootmoeder Marijtje Barends (zie VIa) en zijn grootvader Willem Pieters van der Tack (VIa)). 
  5.  Johannes Johannesze van der Tak, geb. Geboren aan de Delftsevaart, ged. te Rotterdam [zh] op 24-12-1741 (getuigen: Hendrik Cibo en Anna de Coo), Jonckheer, doopgetuige van zijn neef Pieter van der Tak (IXa) te Rotterdam [zh] op 19-12-1771, otr. te Rotterdam [zh] op 23-02-1766, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-03-1766 met Anna van Toorn, dr. van Willem van Toorn en Anna Verbrugge, ged. te Rotterdam [zh] woont Kipstraat op 15-09-1735 (getuige: Anna Pasman), doopgetuige van haar neef Pieter van der Tak (IXa) te Rotterdam [zh] op 19-12-1771, begr. te Vianen, Destijds Zuid-Holland Nu Utrecht [zh] op 05-04-1782. . 
  6.  Barent Johannesze van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 16-06-1744 (getuigen: Baarent Senten en Maria Senten), ®, Adres ten tijde van zijn doop in 1744, Geboren aan de Delftsevaart Bij den Doel Rotterdam [zh] op 16-06-1744, Adres bij ondertrouw in 1766, Oppert Rotterdam [zh] op 11-05-1766, Adres bij overlijden 1818, de Zak Huis nr 88 letter B Gouda [zh] op 29-11-1818, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Gouda [zh] op 08-11-1818, otr. te Rotterdam [zh] op 27-04-1766, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 31 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-05-1766 met Hendrijntje (Hendrina) Palté, dr. van Johannis Palten en Dirckje de Bruijn, ged. te Rotterdam [zh] op 06-02-1735 (getuige: Hendrike de Bruijn), ®, Adres bij overlijden 1818, de Zak Huis nr 88 letter B Gouda [zh], Adres ouderlijk huis, Raamstraat Rotterdam [zh], Adres bij ondertrouw in 1766, Rijstuin Rotterdam [zh] op 27-04-1766, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Gouda [zh] op 29-11-1818. . 

VIIb.  Hillebrand Willemsze van der Tack, zn. van Willem Pieters van der Tack (VIa) (arbeider, zandophaler, ballastvaarder) en Marijtje Barends, ged. te Kralingen [zh] op 30-09-1708 (getuige: Ariaantje Pieters), schipper, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-06-1795, begr. te Rotterdam [zh] op 09-06-1795, otr. te Rotterdam [zh] op 19-08-1731, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-09-1731 met Catharina (Kaatje) van Tol, dr. van Matthijs van Tol en Cornelia Radesteijn, ged. te Rotterdam [zh] op 03-03-1711, doopgetuige van haar neef Arij van der Tak (VIIIj) te Rotterdam [zh] op 30-10-1753, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-12-1796. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Willem van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 07-10-1731 (getuige: Willem van der Tak, Maritie Barens, Heijltie van Tol), ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-01-1822, otr. te Rotterdam [zh] op 06-02-1763, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 20-02-1763 met Gerritje Kalff, dr. van Martinus Kalff en Maartje Weyers, ged. te Rotterdam [zh] op 20-03-1742, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-11-1814. . 
  2.  Cornelia van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 18-02-1734, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-01-1823, volgt VIIIb
  3.  Anthonij van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 17-04-1736, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-02-1803, volgt VIIIc
  4.  Marija van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 02-09-1738 (getuige: Marija Barens). 
  5.  Matthijs van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 08-11-1740, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-11-1820, volgt VIIId
  6.  Hillebrand van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 24-01-1743, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-04-1810, volgt VIIIe
  7.  Pieter van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 15-11-1744, volgt VIIIf
  8.  Barend van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 23-04-1747, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-02-1815, volgt VIIIg
  9.  Johannes van der Tak, geb. hoek Schuddewegsteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 09-04-1750 (getuige: Francijntje v Wens). 

VIIc.  Pieter Willemsze van der Tack, zn. van Willem Pieters van der Tack (VIa) (arbeider, zandophaler, ballastvaarder) en Marijtje Barends, ged. te Rotterdam [zh] op 24-01-1712 (getuige: Trijntje besemer), ®, begr. te Rotterdam [zh] op 07-06-1788, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 27-09-1735 met Maaijke van Sandelinge, dr. van Cornelis Pieterse van Sandelinge en Grietje Govers Versnel, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  buijten de Oostpoort op 13-04-1702 Pieter van Sandelinge;Trijntje Jans Versnel;Maria Jans Versnel, begr. te Amsterdam [nh] Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof op 23-03-1777. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Willem van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 16-02-1736. 
  2.  Grietie van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 31-01-1741 (getuige: Ariaantje van Sandelinge). 
  3.  Willemijntie van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] op 12-03-1743 Trijntie van der Tack
  4.  Cornelis van der Tack, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Vijversteeg agter 't Klooster op 20-08-1744 (getuige: Maaijke van Sandelingen). 
  5.  Trijntje van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 28-01-1748, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-09-1818, volgt VIIIh

VIId.  Barent Willemsze van der Tack, zn. van Willem Pieters van der Tack (VIa) (arbeider, zandophaler, ballastvaarder) en Marijtje Barends, geb. doopgetuige: Catharina van der Linden, ged. te Rotterdam [zh] op 03-05-1716, overledene: oud 75 jaar; op de Schie onder Cool; 3 mondige kinderen, begr. te Rotterdam [zh] op 19-10-1791, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 10-06-1738 met Marijtje Ariens de Graaff, geb. in 1711, begr. te Rotterdam [zh] op 07-01-1765. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Willem van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 08-03-1739, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-01-1813, volgt VIIIi
  2.  Marietje van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 30-07-1741, ®, begr. te Cool [zh] op 09-10-1741. 
  3.  Arij van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 06-12-1742, ®, begr. te Cool [zh] op 12-11-1745. 
  4.  Bernardus (Barent) van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 05-10-1745 (getuigen: zijn tante Trijntje Willemsze van der Tack (VIIf) en zijn oom Johannes Willemsze van der Tak (VIIa)), begr. te Cool [zh] op 29-10-1745. 
  5.  Marietje van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 23-10-1746, ovl. (ongeveer 12 jaar oud) te Kralingen [zh] op 04-12-1758. 
  6.  Maria van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] in 1750, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-07-1817. 
  7.  Arij van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 30-10-1753, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 20-07-1811, volgt VIIIj
  8.  Arij van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] in 1756, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-01-1820. 
  Barent Willemsze van der Tack, tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 34 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 21-10-1766 met Reijnetta Franken, geb. in 1732, begr. te Cool [zh] op 01-11-1804. 
 

VIIe.  Sent Willemsze van der Tack, zn. van Willem Pieters van der Tack (VIa) (arbeider, zandophaler, ballastvaarder) en Marijtje Barends, ged. te Rotterdam [zh] op 09-07-1719 (getuige: Neeltje Jans), ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Rotterdam [zh] woont Crispijnlaan op 29-09-1799, begr. te Rotterdam [zh] op 03-10-1799, tr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 22-01-1743 met Geertrui Meijer, ovl. woont Goutse Wagestraat over 't weeshuis, begr. te Rotterdam [zh] op 28-06-1748. 
 . een dochter. 
  1.  Maria van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 15-09-1744, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-12-1796, volgt VIIIk
  Sent Willemsze van der Tack, tr. (ongeveer 29 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 10-12-1748 met Jannetje Dierbergen, ovl. te Rotterdam [zh] Botersloot bij Smits op 27-02-1789. 
 

VIIf.  Trijntje Willemsze van der Tack, dr. van Willem Pieters van der Tack (VIa) (arbeider, zandophaler, ballastvaarder) en Marijtje Barends, ged. te Rotterdam [zh] op 04-05-1721 (getuige: Trijntje Jans), doopgetuige van haar neef Bernardus (Barent) van der Tak (zie VIId) te Rotterdam [zh] op 05-10-1745, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Kralingen [zh] op 12-10-1791, begr. te Rotterdam [zh] op 17-10-1791, otr. te Rotterdam [zh] op 27-02-1746, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-03-1746 met Kasper Hendrik Hartman
 . 5 zonen. 
  1.  Heindrik Hartman, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  agter Klooster op 20-11-1746 (getuige: Geertruij Meijers). 
  2.  Willem Hartman, ged. te Rotterdam [zh] op 06-04-1749 (getuige: Johannis van der Tak; Maritie Barens). 
  3.  Willem Hartman, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Schuddevissteeg op 10-11-1750 (getuige: Kasperijna van der Knol
Lijsbet van der Knol
Hillebrant van der Tak). 
  4.  Johannes Hartman, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  aan 't Oosteijnde op 18-07-1756 (getuige: Johannes van der Tak). 
  5.  Hillebrand Hartman, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  aen het Oostende op 07-09-1758 (getuige: Hillebrand van der Tak
Katrijna van der Tol). 

VIIg.  Maartje Willemsze (Maria) van der Tack, dr. van Willem Pieters van der Tack (VIa) (arbeider, zandophaler, ballastvaarder) en Marijtje Barends, ged. te Rotterdam [zh] op 14-01-1723 (getuige: haar grootmoeder Trijntje Jans), ®, ovl. (minstens 39 jaar oud) na 1762, otr. te Rotterdam [zh] op 25-04-1745, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-05-1745 met Heijndrik van Ligtenberg, geb. te Kuylenburg. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Christiaan van Ligtenberg, ged. te Rotterdam [zh] Woont  Binnenwegt op 06-04-1746 (getuige: Trijntje van der Tak). 
  2.  Wilhellemus van Ligtenberg, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Goudze Wagestraat op 07-03-1748 (getuige: Geertruij Meijers). 
  3.  Johannes Godart van Ligtenberg, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Goudsewagestraat op 23-11-1749 (getuige: Johanna de Graaf). 
  4.  Maria van Ligtenberg, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Goudse Wagestraat op 23-02-1753 (getuige: Maria van der Tak). 

VIIh.  Willem Willemsze van der Tack, zn. van Willem Pieters van der Tack (VIa) (arbeider, zandophaler, ballastvaarder) en Marijtje Barends, ged. te Rotterdam [zh] op 16-06-1726 (getuige: Anna Cornelia Besemer), otr. te Rotterdam [zh] op 12-11-1747, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-11-1747 met Marijtje de Jongh, ovl. woont 2 Lommerstraat over Molewerf, begr. te Rotterdam [zh] op 19-02-1774. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Maria van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] Woont hoekje van de Doelstraat op 20-08-1748 Maria Barensen Maria de Jongh
  2.  Anna van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 02-09-1749 (getuige: Maritje de Jong; Anna Huijbers). 
  3.  Willem van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 24-08-1751 (getuige: Maria Barent). 
  4.  Anna van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] Woont in de Doelstraat op 02-07-1754 Anna Sluyters
  5.  Mathijs van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 14-11-1756 (getuige: Anna Sluijters). 
  6.  Anna van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 28-05-1758 (getuige: Anna Sluijter). 

VIIi.  Klaas Willemsze van der Tak, zn. van Willem Pieters van der Tack (VIa) (arbeider, zandophaler, ballastvaarder) en Marijtje Barends, ged. te Rotterdam [zh] op 30-12-1728 (getuige: Trijntje jans Besemer), ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Hillegersberg [zh] in de kerk; kleed van 4 gld op 02-03-1768, tr. (ongeveer 20 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 06-05-1749, (ontb. door overlijden) met Adriaentje Dierbergen
 . een dochter. 
  1.  Maritje van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op Slaakaade, ged. te Rotterdam [zh] op 22-09-1750 (getuige: Maritje Barens). 
  Klaas Willemsze van der Tak, otr. (2) te Rotterdam [zh] op 22-07-1753, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-08-1753 met Marijtje Alewijnse, dr. van Pieter Alewijnse en Marijtie Jacobs van der Wat, ged. te Rotterdam [zh] op 06-07-1723 (getuige: Ariaentje Pieters van der Wat; Catje Pieters). 
 . een zoon. 
  1.  Willem van der Tak, geb. Wonende  in den Oppert, ged. te Rotterdam [zh] op 13-02-1755 Marijtie Baarens
  Marijtje Alewijnse, dr. van Pieter Alewijnse en Marijtie Jacobs van der Wat, otr. (2) te Rotterdam [zh] op 19-12-1756, tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-01-1757 met Marinus Vogel, geb. te Bisselinge. 
 . een zoon. 
  1.  Kornelis Vogel, ged. te Rotterdam [zh] op 30-10-1757 (getuige: Maria Kok), ovl. (ongeveer 8 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 07-11-1757. 

VIIj.  Pieter van der Tak, zn. van Abraham Pieters van der Tack (VIb) en Marijke Pieters Bom, ged. te Kralingen [zh] op 31-01-1706 (getuigen: zijn grootvader Pieter Louwensz van der Tack (Vb) en zijn grootmoeder Marytje Willems (zie Vb)), ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-02-1795, begr. te Rotterdam [zh] op 12-02-1795, otr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (1) te Papendrecht [zh] op 11-05-1731, tr. met Keyntje Ariensdr Stolk, dr. van Arien Koensz Stolk en Marijken Cornelisdr Koningh, geb. te Papendrecht [zh] circa 1705. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Abraham Pieters van der Tak, ged. te Papendrecht [zh] op 29-06-1732. 
  2.  Arie Pieters van der Tak, ged. te Papendrecht [zh] op 28-02-1734, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-05-1805, volgt VIIIl
  3.  Maaijke van der Tak, ged. te Papendrecht [zh] op 21-10-1736. 
  4.  Hendrik van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 18-01-1739, begr. te Utrecht [ut] op 21-04-1809, volgt VIIIm
  5.  Marij van der Tak, ged. te Papendrecht [zh] op 04-06-1741. 
  6.  Pieter van der Tak, ged. te Papendrecht [zh] op 20-10-1743. 
  7.  Pieter van der Tak, ged. te Papendrecht [zh] op 17-06-1745. 
  Pieter van der Tak, otr. (2) te Rotterdam [zh] op 30-06-1782, tr. (resp. ongeveer 76 en ongeveer 48 jaar oud) te Cool [zh] op 17-07-1782, (ontb. door overlijden) met zijn achternicht Neeltje Johannesze van der Tack, dr. van Johannes Willemsze van der Tak (VIIa) en Francina Pieters (Francijntje) van Wens. 
 
  Neeltje Johannesze van der Tack, dr. van Johannes Willemsze van der Tak (VIIa) en Francina Pieters (Francijntje) van Wens, tr. (2) met Johannes Knock (zie VIIa). 
 

VIIk.  Immetje Jorisse van der Tak, dr. van Joris van der Tack (VIf) en Aeltie Dirks de Bruijn, ged. te Hillegersberg [zh] op 26-03-1719 Neeltje van der Tak, begr. te Hillegersberg [zh] op 06-09-1788, otr. te Hillegersberg [zh] op 08-04-1740, tr. (resp. ongeveer 21 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Hillegersberg [zh] op 24-04-1740 met Leendert Simonsz Akkersdijk, zn. van Sijmon Leenderts Akkersdijk en Jannetje Leenderts Stout, geb. te Hillegersberg [zh] op 22-05-1712. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Sijmen Leenderts Akkersdijk, ged. te Overschie [zh] op 12-02-1741 (getuige: Annetie Jacobsd Berkel), begr. te Overschie [zh] op 27-03-1741. 
  2.  Jannetje Leenderts Akkersdijk, ged. te Overschie [zh] op 19-08-1742 (getuige: Ariaantje Akkersdijk). 
  3.  Joris Leenderts Akkersdijk, geb. te Rodenrijs [zh], ged. te Berkel [zh] op 22-10-1747 (getuige: Grietge Leendertse Verboon (zie VIf)), ®, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-07-1824. 
  4.  Simon Leenderts Akkersdijk, geb. te Rodenrijs [zh], ged. te Berkel [zh] op 02-12-1750 (getuige: zijn tante Ariaantje Sijmons Akkersdijk), ®, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 25-01-1838. 
  5.  Ariaantje Leenderts Akkersdijk, geb. te Rodenrijs [zh], ged. te Berkel [zh] op 14-10-1753 (getuige: haar tante Ariaantje Sijmons Akkersdijk), ®, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 25-10-1813. 
  6.  Grietje Leenderts Akkersdijk, ged. te Kethel [zh] op 30-05-1756 (getuige: Grietge Leendertse Verboon (zie VIf)), ®. 
  7.  Leendert Leenderts Akkersdijk, ged. te Kethel [zh] op 28-09-1760 (getuige: Lena Arentse Akkersdijk), ®, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 10-11-1835. 

VIIl.  Arij Jorisse van der Tak, zn. van Joris van der Tack (VIf) en Grietge Leendertse Verboon, ged. te Hillegersberg [zh] op 09-07-1724 Arij van der Tak; Lijntje van der Tak, begr. te Hillegersberg [zh] op 16-11-1781, tr. met Marie Ariense (Marijtje) van der Beek, begr. te Hillegersberg [zh] op 08-02-1766. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Maria (Maritie) van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 05-04-1761, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-04-1818, volgt VIIIn
  2.  Arij van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 25-07-1762, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-11-1819, volgt VIIIo
  3.  Grietie van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 11-03-1764, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-02-1831, volgt VIIIp

VIIm.  Arij Lourensz van der Tak, zn. van Lauwerens van der Tak (VIi) en Jannetje Pieterse van Alphen, ged. te Hillegersberg [zh] op 13-02-1732 (getuige: Trijntje Pieters Rodenrijs (Vc)), ®, begr. te Aarlanderveen [zh] op 03-04-1778, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Alphen [zh] op 03-06-1759 met Grietje Willemsdr Plemper, dr. van Willem Pieterse Plemper en Antje Gerrits, ged. te Koudekerk [zh] op 11-03-1731, begr. te Aarlanderveen [zh] op 11-01-1796. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Laurens van der Tack, ged. te Leiderdorp [zh] op 28-09-1760, begr. te Aarlanderveen [zh] op 14-07-1804, volgt VIIIq
  2.  Pieter van der Tak, ged. te Leiderdorp [zh] op 27-09-1761 (getuige: Antje Gerrits Segveld). 
  3.  Johannes van der Tak, ged. te Leiderdorp [zh] op 15-01-1764 (getuige: Antje Sekveld), ovl. te Onder de Rijpwetering [zh] in 1764, begr. (ongeveer 8 maanden oud) te Leiderdorp [zh] classis van dertig gulden op 03-10-1764. 
  4.  Joannis (Jan) van der Tak, ged. te Alphen, Zh [zh] op 15-09-1765, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Aarlanderveen [zh] op 22-09-1836, volgt VIIIr
  5.  Levenloos geboren kind van der Tak, geb. te Aarlanderveen [zh] op 29-10-1766. 
  6.  Johanna van der Tak, geb. te Alphen a op 01-03-1769, ged. te Alphen [zh] op 05-03-1769, ovl. (61 jaar oud) te Aarlanderveen [zh] Ongehuwd overleden op 25-01-1831. 
  7.  Jannetje van der Tak, geb. te Alphen a op 09-04-1770, ged. te Alphen [zh] op 13-04-1770, ovl. (60 jaar oud) te Aarlanderveen [zh] akte 82 op 31-12-1830. 
  8.  Levenloos geboren kind van der Tak, geb. te Aarlanderveen [zh] op 14-03-1774. 

VIIn.  Emmetje van der Tack, dr. van Bonefacius (Boon) van der Tak (VIj) en Jannetje Pieters Streefland, ged. te Hillegersberg [zh] op 01-05-1735 (getuige: haar tante Lijntie Ariesdr van der Tak (VIk)), ®, begr. te Rotterdam [zh] op 18-12-1765, otr. te Rotterdam [zh] op 02-01-1763, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-01-1763, (ontb. door overlijden) met Krijn Zuijderkerk, zn. van Jacob Krijne Zuijerkerk en Maritie Kerkhof, ged. te Rotterdam [zh] op 18-08-1739 (getuigen: Krijn Jacobse Zuijerkerk en Cornelia Abrams), Laat bij overlijden 2 minderjarige kinderen achter, begr. te Rotterdam [zh] op 22-10-1772. 
 . een zoon. 
  1.  Levenloos geboren zoon Zuijderkerk, Dit kind werd in een doosje begraven, begr. te Rotterdam [zh] op 06-12-1765. 
  Krijn Zuijderkerk, zn. van Jacob Krijne Zuijerkerk en Maritie Kerkhof, otr. (2) te Rotterdam [zh] op 02-02-1766, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-02-1766 met Maria van Dalen
 . een zoon. 
  1.  Jacob Zuijderkerk, ged. te Rotterdam [zh] op 29-11-1767 (getuige: Maria Kerkhoff). 

VIIo.  Arij van der Tak, zn. van Bonefacius (Boon) van der Tak (VIj) en Jannetje Pieters Streefland, ged. te Hillegersberg [zh] op 16-08-1739 (getuige: Trijntje Pieters Rodenrijs (Vc)), ®, begr. te Hillegersberg [zh] op 16-11-1781, otr. te Rotterdam [zh] op 16-02-1766, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 02-03-1766 met Aagje Staat, dr. van Jan Willemsz Staat en Aarjaantje Willems Keurver, ged. te Krimpen a/d Lek [zh] op 04-01-1739 (getuige: Neeltje Cornelis de Herder). 
 . 2 kinderen. 
  1.  Bonifacius van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 18-12-1766 (getuigen: zijn grootvader Bonefacius (Boon) van der Tak (VIj) en zijn grootmoeder Jannetje Pieters Streefland (zie VIj)), ®, ovl. (ongeveer 25 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 12-01-1767. 
  2.  Levenloos geboren kind van der Tak, begr. te Rotterdam [zh] op 12-01-1767. 
  Aagje Staat, dr. van Jan Willemsz Staat en Aarjaantje Willems Keurver, otr. (1) te Rotterdam [zh] op 24-07-1763, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-08-1763 met Leendert Bartholomeusz Overgaauw, zn. van Bartimeus Overgauw en Kommerijntje Vissers, ged. te Hillegersberg [zh] geref op 04-01-1736 (getuige: Meinzie van Stijl), ovl. (29 jaar oud) te Crooswijk/Rotterdam [zh], begr. te Hillegersberg [zh] op 30-08-1765. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Commerijntije Overgaauw, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in Crooswijk onder Rotterdam op 29-12-1763 Frans Overgaauw; Meijnsje van Heel
  2.  Bartholomeus Overgaauw, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  op de Kipstraet op 11-08-1765 Frans Overgaauw; Meijnsie van Heel, begr. te Hillegersberg [zh] op 19-08-1765. 

VIIp.  Pieter van der Tak, zn. van Bonefacius (Boon) van der Tak (VIj) en Jannetje Pieters Streefland, ged. te Hillegersberg [zh] op 23-06-1743 (getuige: Catie Strevelandt), korenmolenaar op de Heeremolen te Den Haag, ®, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-10-1808, begr. te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1808, otr. te Rotterdam [zh] op 02-02-1766, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 16-02-1766 met Cornelia Mijnlief, dr. van Fop Japhetsz Mijnlief en Maartje Claasdr Molenaar, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 25-09-1746, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 05-05-1814. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Bonefacius van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 23-11-1766, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-07-1849, volgt VIIIs
  2.  Fop van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 19-04-1768, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-03-1847, volgt VIIIt
  3.  Maria van der Tak, geb. op de Goudscheweg, ged. te Rotterdam [zh] op 01-09-1771, ovl. (30 dagen oud) Goudse Wegh schuyn over de Lange Waarrande Rotterdam, begr. te Rotterdam [zh] op 01-10-1771. 
  4.  Jacobus van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 05-08-1773, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Heusden [nb] op 30-09-1859, volgt VIIIu
  5.  Jan van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 02-06-1776, ovl. (76 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 03-11-1852, volgt VIIIv
  6.  Johannis van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 18-10-1778, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Breda [nb] op 20-03-1838, volgt VIIIw
  7.  Jannetje van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 16-09-1781, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Lichtenvoorde [ge] op 09-10-1830, volgt VIIIx
  8.  Maria Antoinetta van der Tak, ged. te 's Gravenhage [zh] op 24-06-1787, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Leiden [zh] op 30-01-1869, volgt VIIIy

VIIq.  Jannetje van der Tak, dr. van Bonefacius (Boon) van der Tak (VIj) en Jannetje Pieters Streefland, ged. te Hillegersberg [zh] op 28-06-1744 (getuige: Catrina van Streeflandt), ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 15-04-1777, otr. te Rotterdam [zh] op 14-01-1770, tr, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-02-1770 met Teunis Mijnlieff, zn. van Fop Japhetsz Mijnlief en Maartje Claasdr Molenaar, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 30-08-1750, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 12-04-1810. 
 . 2 zonen. 
  1.  Fop Mijnlieff, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 27-02-1771, ovl. (19 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 09-06-1790. 
  2.  Bonifacius Mijnlieff, ged. te Capelle a/d IJssel [zh] op 17-06-1772. 

VIIr.  Jillis van der Tak, zn. van Bonefacius (Boon) van der Tak (VIj) en Jannetje Pieters Streefland, ged. te Hillegersberg [zh] op 08-02-1747 (getuige: zijn tante Lijntie Ariesdr van der Tak (VIk)), Jillis woont rond 1794 buiten Rotterdam aan de Schie op de Haas-molen, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-01-1817, tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 25-10-1795 met Anna Margaretha Koelen, dr. van Mattheus Daniel Koelen en Anna Maria van Chastelet, ged. te Rotterdam [zh] op 23-12-1759 (getuige: Jan van Chastelet ; Anna Margareta Henderis), ®, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-06-1812. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Jannetje Cornelia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 28-11-1796, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-03-1857, volgt VIIIz
  2.  Bonifacius van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 16-07-1802, ovl. (96 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-03-1899, volgt VIIIaa
  Anna Margaretha Koelen, dr. van Mattheus Daniel Koelen en Anna Maria van Chastelet, otr. (1) te Rotterdam [zh] op 13-10-1776, tr. (ongeveer 16 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-10-1776, (ontb. door overlijden) met Jan David Peters, geb. te Rotterdam [zh], ovl. te Rotterdam [zh] op 16-05-1792, begr. te Rotterdam [zh] op 21-05-1792. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Jan Jan Peters, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Jufferstraat op 02-05-1777 (getuige: Jan Peters
Jannetje Peters Smits
Elizabet Peters Smits). 
  2.  Matheus Daniel Jan Peters, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Soetesteeg op 15-09-1780 (getuige: Mathens Daniel Koelen
Anna Chastelet). 
  3.  Catharina Anna Maria Jan Peters, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Zuijdblaak op 07-01-1787 (getuige: David Vermeulen
Anna van Chartelet
Jacoba Helena de Graaff), ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-12-1791, begr. te Rotterdam [zh] op 19-12-1791. 
  4.  Anna Jacob Helena Jan Peters, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  op 't Wolfshoek op 15-01-1790 (getuige: Anna Koelen
David Vermeulen
Jacoba Helena Koelen Geb. De Graaf). 
  5.  David Vermeulen Jan Peters, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Wijnhaven op 29-04-1792, ged. te Rotterdam [zh] op 11-05-1792 (getuige: David Vermeulen
Jan Koelen
Jacoba Helena Koelen). 
  6.  David Jan Peters, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Wijnhaven op 29-04-1792, ged. te Rotterdam [zh] op 11-05-1792 (getuige: David Vermeulen
Jan Koelen
Jacoba Helena Koelen). 

VIIs.  Anna (Antje) van der Tak, dr. van Bonefacius (Boon) van der Tak (VIj) en Jannetje Pieters Streefland, ged. te Hillegersberg [zh] op 28-02-1748 (getuige: Catie Strevelandt), Logementshouder, ®, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 16-10-1833, otr. te Rotterdam [zh] op 17-03-1771, tr. (ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 04-04-1771 met Hermanus van den Hoven, geb. te Hillegersberg [zh]. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Hermanus Martinus van den Hoven, geb. te Hillegersberg [zh] in 1773, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Hillegersberg [zh] Aktenr. 13 op 15-02-1833, otr. te Hillegersberg [zh] op 01-06-1804, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 24-06-1804 met Margaretha Scheffer, geb. te Hillegersberg [zh]. . 
  2.  Bonifacius van den Hove(N), ged. te Hillegersberg [zh] op 24-03-1776 (getuige: Jannetje Streeflandt), ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-06-1835, tr. (beiden ongeveer 44 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-12-1820 met Maria Hendrina Brands, dr. van Albartus Brands en Albarta Heijhof, geb. te Zutphen [ge] in 1776, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-10-1851. . 3 kinderen. 
  3.  Helena van den Hoven, ged. te Hillegersberg [zh] op 13-12-1778, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 06-07-1819, tr. met Hermanus van Reijn. . 

VIIt.  Willem van der Tak, zn. van Bonefacius (Boon) van der Tak (VIj) en Jannetje Pieters Streefland, ged. te Hillegersberg [zh] op 09-08-1750 (getuige: Aaltje de Bruin), grutter, ®, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 09-01-1833, otr. te Bergschenhoek [zh] op 31-05-1776, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 23-06-1776, ® met Immetje van der Tak, geb. te Hillegersberg [zh], ®, ovl. te Wassenaar [zh] op 30-04-1802, begr. te Wassenaar [zh] op 04-05-1802. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Nicolaas van der Tak, geb. te Wassenaar [zh] op 09-04-1777, ged. te Wassenaar [zh] op 13-04-1777 (getuige: Jannetje Streefland), ovl. (57 jaar oud) te Haarlem [nh] op 27-11-1834, tr. (resp. 57 en 60 jaar oud) te Haarlem [nh] op 05-11-1834 met Cornelia van Dobben, dr. van Cornelis van Dobbe en Geertruij van der Hulst, geb. te Gouda [zh] op 05-10-1774, ged. te Gouda [zh] op 09-10-1774, ovl. (65 jaar oud) te Haarlem [nh] op 05-11-1839. . 
  2.  Jannetje van der Tak, ged. te Wassenaar [zh] op 05-04-1778 (getuige: Jannetje Streefland), ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 20 op 10-02-1855. 
  3.  Pieter van der Tak, ged. te Wassenaar [zh] op 22-08-1779, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 05-02-1785. 
  4.  Bonifacius van der Tak, geb. te Wassenaar [zh] op 17-11-1780, ged. te Wassenaar [zh] op 19-11-1780, ®, ovl. (46 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 28-10-1827. 
  5.  Willem van der Tak, geb. te Wassenaar [zh] op 18-03-1784, ged. te Wassenaar [zh] op 21-03-1784, ovl. (66 jaar oud) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 48 op 16-10-1850, tr. (resp. 45 en ongeveer 45 jaar oud) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 5 op 24-07-1829 met Cornelia Rotteveel, dr. van Jacobus Rotteveel en Hendrina van der Katerstede, ged. te Wassenaar [zh] op 18-01-1784, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 9 op 20-02-1853. . 
  6.  Maria Johanna van der Tak, geb. te Wassenaar [zh] op 10-02-1790, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 20-05-1867, volgt VIIIab

Generatie VIII

VIIIa.  Willem Johannesze van der Tak, zn. van Johannes Willemsze van der Tak (VIIa) en Francina Pieters (Francijntje) van Wens, geb. Geboren op t stijger aan de Weesebrug, ged. te Rotterdam [zh] op 29-04-1731 (getuigen: zijn grootvader Willem Pieters van der Tack (VIa) en zijn grootmoeder Marijtje Barends (zie VIa)), schipper, begr. te Rotterdam [zh] op 08-04-1784 Baanstraat bij de Vest, otr. te Rotterdam [zh] op 25-06-1752, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 11-07-1752 met Emmetje Molenaar, dr. van Dirk Molenaar en Maria de Vos, ged. te Alphen (= Alphen aan de Rijn) [zh] op 08-11-1733 (getuige: Emmetje Molenaar), ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-10-1825. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Francijna van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 24-07-1753 (getuigen: Johannes van der Tak en Francijntje van Wens), begr. te Rotterdam [zh] op 05-06-1755. 
  2.  Dirk van der Tak, geb. op 't Kolgers Eijland, ged. te Rotterdam [zh] op 02-05-1756 (getuige: Dirk Molenaar, Maria Vos), begr. te Rotterdam [zh] op 23-12-1767. 
  3.  Dirk van der Tak, geb. in den Oppert, ged. te Rotterdam [zh] op 23-02-1768 (getuige: Neeltje van der Tak), begr. te Rotterdam [zh] op 09-03-1768. 
  4.  Johanna van der Tak, geb. in den Oppert, ged. te Rotterdam [zh] op 09-02-1769 (getuige: Johannes van der Tak, Neeltje van der Tak), ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-04-1841, otr. te Cool [zh] op 01-05-1799, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 19-05-1799 met Huibert Hammendorp, zn. van Jan Hammendorp en Adriana Sorij, ged. te Rotterdam [zh] op 31-12-1775, Schoolhouder, overlijdensgetuige van zijn zwager Pieter van der Tak (IXa) op 03-03-1820, ®, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-07-1855. . 
  5.  Pieter van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 19-12-1771, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-03-1820, volgt IXa
  6.  Willemina van der Tak, geb. Baanstraat, ged. te Rotterdam [zh] op 08-02-1778 (getuige: Bastiaan van Leeuwen, Maria van der Tak). 
  7.  Francina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] in 1758, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-05-1815, volgt IXb
  8.  Maria van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 21-06-1761. 

VIIIb.  Cornelia van der Tak, dr. van Hillebrand Willemsze van der Tack (VIIb) (schipper) en Catharina (Kaatje) van Tol, geb. geboren in de Kipstraat, ged. te Rotterdam [zh] op 18-02-1734 (getuigen: Mathijs en Cornelia van Tol), ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-01-1823, otr. te Rotterdam [zh] op 04-03-1759, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-03-1759 met Arnout van den Bock, zn. van Arnoud van den Bock en Katrijna Tuijloo, ged. te Rotterdam [zh] op 26-10-1734, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-03-1798, begr. te Rotterdam [zh] op 02-04-1798. 
 . 10 kinderen. 
  1.  Kaetie van den Bock, geb. in de Vijversteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 11-10-1759. 
  2.  Hillegont van den Bock, geb. Agter het Klooster in de Vijversteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 20-12-1761 (getuige: Kaatje van der Tack). 
  3.  Aernout van den Bock, geb. Agter 't Klooster in de Schuddevisteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 10-07-1763. 
  4.  Aarnout van den Bok, ged. te Rotterdam [zh] op 30-09-1764, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-12-1833, otr. (1) te Rotterdam [zh] op 21-05-1786, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-06-1786, (ontb. door overlijden) met Femmiena Brouwer, dr. van Martijnis Brouwer en Johanna Boudewijn, ged. te Rotterdam [zh] op 15-08-1762 (getuigen: Pieter Gijben en femmetje van Soes), ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-04-1810, begr. te Rotterdam [zh] op 20-04-1810. . 7 kinderen, tr. (resp. ongeveer 54 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 16-06-1819 met Johanna Riem, dr. van Jeremias Riem en Maria de Gee, ged. te 's Gravenhage [zh] op 12-07-1787, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-09-1854. . 
  5.  Hillebrant van den Bock, ged. te Rotterdam [zh] op 16-03-1766 (getuige: Kaatje van Tol). 
  6.  Gerrit van den Bock, ged. te Rotterdam [zh] op 05-11-1767 (getuige: Maria Kollaert). 
  7.  Hillebrant van den Bock, ged. te Rotterdam [zh] op 10-06-1770 (getuige: Kaatje van Tol). 
  8.  Wouter van den Bock, ged. te Rotterdam [zh] op 27-12-1772 (getuige: Woutertje Ravens). 
  9.  Pieternelletje van den Bock, ged. te Rotterdam [zh] op 08-01-1775 (getuige: Pieternelletje de Graaf). 
  10.  Cornelia van den Bock, ged. te Rotterdam [zh] op 13-08-1778 (getuige: Caatie van Tol), begr. te Rotterdam [zh] op 27-12-1784. 

VIIIc.  Anthonij van der Tak, zn. van Hillebrand Willemsze van der Tack (VIIb) (schipper) en Catharina (Kaatje) van Tol, ged. te Rotterdam [zh] op 17-04-1736, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-02-1803, otr. (1) te Rotterdam [zh] op 05-07-1761, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 17 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-07-1761, (ontb. door overlijden) met Pieternella Hoogerwerff (Hoogwerf), dr. van Franck Willemsz Hoogwerf en Marytje Ariens van Duin, ged. te Kralingen [zh] geref op 24-05-1744 (getuige: Aegje Willems Hoogwerf), begr. te Rotterdam [zh] op 11-11-1775. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Kaatje van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 21-07-1761 Wonende  in de Naauwe Kerkstraet (getuige: Kaatje van Tol). 
  2.  Pieter van der Tak, geb. in de Nauwekerkstraet, ged. te Rotterdam [zh] op 19-09-1762, ®, begr. te Leiderdorp [zh] Begraven i d kerk op t Westpand nr 34 op 03-05-1780. 
  3.  Hillebrand van der Tak, geb. Agter het Klooster, ged. te Rotterdam [zh] op 11-11-1766. 
  4.  Maria van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 17-09-1769, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-03-1852, volgt IXc
  5.  Hillebrand van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 14-02-1773, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-02-1816, volgt IXd
  Anthonij van der Tak, otr. (2) te Rotterdam [zh] op 18-01-1778, tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-02-1778 met Maria Manson, dr. van Willem Manson en Maria Besemer, ged. te Rotterdam [zh] op 23-05-1754 (getuige: Geertruij Tielekam), ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-07-1838. 
 . een zoon. 
  1.  Willem van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 25-12-1780, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-10-1813, volgt IXe

VIIId.  Matthijs van der Tak, zn. van Hillebrand Willemsze van der Tack (VIIb) (schipper) en Catharina (Kaatje) van Tol, ged. te Rotterdam [zh] Schuddewegsteeg op 08-11-1740 (getuige: Cornelia Radesteijn), ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Rotterdam [zh] Doelstraat Rotterdam op 20-11-1820, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 07-05-1765 met Maria Walraven, dr. van Jan Walraven en Maria Dasse, ged. te Rotterdam [zh] op 30-01-1742, begr. te Rotterdam [zh] op 04-11-1776. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Hillebrand van der Tak, geb. (getuige: Kaatje Tol), ged. op 12-09-1765, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 07-01-1766 lommerstraat bij doelstraat
  2.  Levenloos geboren kind van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] Lommertstraat bij doelstraat op 07-01-1766. 
  3.  Maria van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 17-03-1767, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-12-1858, volgt IXf
  4.  Kaatje van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 10-09-1769 (getuige: Maria van Tol), ovl. (ongeveer 10 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-04-1780. 
  5.  Johanna van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 08-11-1772 (getuige: Maria van Tol), ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-07-1774. 
  6.  Hillebrand van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 05-06-1775 (getuige: Maria van Tol), ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-08-1776. 
  Matthijs van der Tak, otr. (2) te Rotterdam [zh] op 23-03-1777, tr. (resp. ongeveer 36 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-04-1777 met Dorothea (Doortje) van der Beij, dr. van Pieter van der Beij en Geertruida Dorsman, geb. te Rotterdam [zh] Weezestraat op 02-01-1753, ged. te Rotterdam [zh] op 07-01-1753, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-08-1831. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Hillebrand van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] adres: doelstraat op 28-12-1777 (getuige: Kaetje van Tol). 
  2.  Geertruij van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 21-11-1779 (getuige: Geertruij Dorsman), ovl. (27 dagen oud) te Rotterdam [zh], begr. te Rotterdam [zh] op 18-12-1779 wonende 2e huis doelstraat
  3.  Kaatie van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 12-06-1781 (getuige: Kaatie van Tol). 
  4.  Geertruij van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 14-01-1783 (getuige: Geertruij Dorsman), ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Rotterdam [zh] 2e lommertstraat aan "de Eenhoorn" op 09-07-1785. 
  5.  Petronella van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 30-12-1784 (getuige: Geertruij Dorsman), ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Rotterdam [zh] lommertstraat op 12-04-1785. 
  6.  Catharina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] in 1785, Naaister, ®, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Leiden [zh] op 05-11-1825, tr. met Anthonij van Hoorn. . 
  7.  Pieter van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 18-05-1786, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-09-1830, volgt IXg
  8.  Matthijs van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 21-02-1794, ovl. (65 jaar oud) te Putten [ge] op 04-06-1859, volgt IXh
  9.  Gerrit van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] woont Molewerff op 16-10-1796 (getuige: Maria van der Tak), ovl. (ongeveer 11 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 01-10-1797, begr. te Rotterdam [zh] op 04-10-1797. 

VIIIe.  Hillebrand van der Tak, zn. van Hillebrand Willemsze van der Tack (VIIb) (schipper) en Catharina (Kaatje) van Tol, ged. te Rotterdam [zh] op 24-01-1743, koopman, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-04-1810, begr. te Rotterdam [zh] op 19-04-1810, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-12-1765 met Maria Elisabeth de Rooij (de Roij), dr. van Jacob de Roij en Maria Elizabeth, ged. te Schiedam [zh] op 05-02-1745, ®, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-10-1811, begr. te Rotterdam [zh] op 08-10-1811. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Hillebrand van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 10-05-1766, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-09-1850, volgt IXi
  2.  Jacob van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 06-10-1768 (getuige: Johanna Elisabeth de Roij), koopman, ® Map aangemaakt, Doop Lombardstraat Rotterdam [zh] op 06-10-1768, Overleden Oppert F 33 Rotterdam [zh] op 14-04-1835, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-04-1835. 
  3.  Catharina (Catrina) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 02-07-1771, ®, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-02-1840, otr. te Rotterdam [zh] op 19-04-1807, tr. (resp. 35 en ongeveer 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-05-1807 met Laurens Boerigter, zn. van Hendrik Boerigter (tabakswerker) en Anna Edie, geb. te Rotterdam [zh] circa 1781, kurkensnijdersknecht, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-10-1811, begr. te Rotterdam [zh] op 15-10-1811. . 
  4.  Johannes van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 26-08-1773. 
  5.  Johanna Elisabeth van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 23-05-1776, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-02-1801, volgt IXj
  6.  Maria Elizabeth van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1778, ovl. (84 jaar oud) te Tiel [ge] op 16-05-1863, volgt IXk
  7.  Cornelia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 24-09-1780, begr. te Rotterdam [zh] Grote kerk.  Rotterdam, DTB Begraven
Begraven 1780-1789, Rotterdam, archief 9999_22, inventarisnummer, 19-08-1784
op 19-08-1784. 
  8.  Geertruij van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29-02-1784, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-03-1830. 
  9.  Willemina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 01-06-1788, ovl. (45 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-09-1833. 

VIIIf.  Pieter van der Tak, zn. van Hillebrand Willemsze van der Tack (VIIb) (schipper) en Catharina (Kaatje) van Tol, geb. hoek Schuddewegsteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 15-11-1744 (getuige: Marijtje de Graaff), woont bij huwelijkin 1765 Vijversteeg, otr. te Rotterdam [zh] op 23-06-1765, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1765 met Jannetje Lindemans, woont bij huwelijk in 1765 Banketstraat. 
 . 3 zonen. 
  1.  Hillebrant van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 03-11-1765 (getuige: Kaatje Tol). 
  2.  Pieter van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 08-02-1767. 
  3.  Pieter van der Tak, ged. te Dordrecht [zh] op 18-09-1768. 

VIIIg.  Barend van der Tak, zn. van Hillebrand Willemsze van der Tack (VIIb) (schipper) en Catharina (Kaatje) van Tol, ged. te Rotterdam [zh] op 23-04-1747, ®, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-02-1815, tr. (ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 14-05-1776 met Aagje Vonk(Ook Wel Vink), ovl. te Rotterdam [zh] op 01-06-1801. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Catharina (Caatje) van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 10-10-1776, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-02-1831, volgt IXl
  2.  Reijndert van der Tak, geb. op de Goudseweg, ged. te Rotterdam [zh] op 28-07-1778, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-03-1839. 
  3.  Hillebrand van der Tak, geb. op de Goutse Weg, ged. te Rotterdam [zh] op 27-08-1780. 
  4.  Willem van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1783, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-06-1836, volgt IXm
  5.  Geertruij van der Tak, geb. op de Goude weg, ged. te Rotterdam [zh] op 25-11-1784. 
  6.  Martinus van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  op de Goudscheweg op 15-11-1785 Rijndert Vonk; Geertru Boonekamp
  7.  Geertruij van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 19-04-1789, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Kralingen [zh] op 18-04-1849, volgt IXn
  8.  Gerritje van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 30-03-1792, ovl. (68 jaar oud) te Kralingen [zh] op 14-06-1860, volgt IXo

VIIIh.  Trijntje van der Tak, dr. van Pieter Willemsze van der Tack (VIIc) en Maaijke van Sandelinge, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Vijversteeg agter 't Clooster op 28-01-1748 Maritie Barens, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-09-1818, otr. te Rotterdam [zh] op 24-09-1769, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-10-1769 met Arij van Es, zn. van Pieter van Es en Maria Vermeulen, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Agter 't Klooster op 03-06-1745 (getuige: Elisabet Vermeulen), ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-06-1811, begr. te Rotterdam [zh] op 26-06-1811. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Pieter van Es, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Op de Vest tusschen de Goudsche & Oost Poorten op 03-11-1771 (getuige: Maaijke van Sandeling). 
  2.  Jacob van Es, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Op de Vest O. Zijde op 01-11-1774 (getuige: Cornelia Zwanenburg). 
  3.  Maria van Es, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  aan 't Oost Eijnde op 05-10-1780 (getuige: Maria Vermeulen). 
  4.  Pieternella van Es, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Oosteinde op 18-06-1782 (getuige: Cornelia Zwaanenburg). 
  5.  Grietje van Es, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Vijversteeg op 27-04-1785 (getuige: Grietje van der Tak). 
  6.  Sara van Es, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Op de Vest op 29-04-1787 (getuige: Grietje van der Tak). 
  7.  Arij van Es, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Op de Vest bij de Oostpoort op 14-02-1790 (getuige: Adriana Hoogstat). 
  8.  Jacobus van Es, geb. te Rotterdam [zh] op 17-08-1792, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Op de Vest op 26-08-1792 (getuige: Cornelia Zwanenburg), kantoorbediende, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-02-1860, tr. (resp. 25 en ongeveer 31 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-05-1818 met Maria Remij, dr. van Johan Wilhelm Remij en Jacoba Schouten, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Schiedamsendijk op 26-11-1786, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-05-1857. . een dochter. 

VIIIi.  Willem van der Tak, zn. van Barent Willemsze van der Tack (VIId) en Marijtje Ariens de Graaff, ged. te Rotterdam [zh] op 08-03-1739, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-01-1813, otr. te Rotterdam [zh] op 28-03-1762, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 18 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-04-1762 met Johanna (Anna) Roomberg, dr. van Hendrik Roomberg(H) en Catharina Koenders, ged. te Rotterdam [zh] adres: Kalverstraat op 02-06-1743 (getuige: Anna Schruder), ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Rotterdam [zh] Hoogstraat over 't Gasthuyslaat 1 minderjarig en 5 meerderjarige kinderen na op 12-10-1803, begr. te Rotterdam [zh] op 17-10-1803. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Barent van der Tak, geb. adres: Kalvestraat, ged. te Rotterdam [zh] op 17-10-1762 (getuige: Maria de Graaff). 
  2.  Heindrik van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] adres: Kalverstraat op 13-09-1763 (getuige: Maritje de Graaft; Heindrik Roombergh). 
  3.  Maritie van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] adres: Binneweg op 03-04-1766 (getuige: Barent van der Tak; Maritie van der Tak), begr. te Hillegersberg [zh] op 22-08-1766. 
  4.  Catharina (Kaatje) van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 28-02-1769, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-01-1839, volgt IXp
  5.  Barent van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] adres: Binnenweg op 08-09-1771 (getuige: Reijnetta Franken), ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Cool [zh] in 11-1772, begr. te Cool [zh] op 18-11-1772. 
  6.  Barendijntie van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] adres: Binneweg op 12-09-1773 (getuige: Marietie van der Tak). 
  7.  Reijnetta (Naatje) van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 13-04-1779, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-03-1820, volgt IXq
  8.  Willem van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 12-05-1782, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-12-1857, volgt IXr
  9.  Barendina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] in 1783, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-12-1851, volgt IXs

VIIIj.  Arij van der Tak, zn. van Barent Willemsze van der Tack (VIId) en Marijtje Ariens de Graaff, ged. te Rotterdam [zh] op 30-10-1753 (getuige: zijn aangetrouwde tante Catharina (Kaatje) van Tol (zie VIIb)), ®, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 20-07-1811, begr. te Delfshaven [zh] op 22-07-1811, tr. met Johanna (Jannetje) Hedel, dr. van Jan Hedel en Maria Griet, ged. te Delfshaven [zh] op 20-12-1750, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 25-05-1825. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Christiaan van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 21-05-1783, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-05-1843, volgt IXt
  2.  Barend van der Tak, ged. te Delfshaven [zh] op 30-04-1786, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 18-11-1853, tr. (resp. ongeveer 28 en 22 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 30-10-1814 met Cornelia Sprong, dr. van Jan Sprong en Helena van Helsdingen, geb. te Leerdam [zh] op 06-06-1792, ovl. (38 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 01-08-1830. . 
  3.  Gerrit van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 26-11-1789, ged. te Delfshaven [zh] op 29-11-1789. 
  4.  Geertruida (Geertje) van der Tak, ged. te Delfshaven [zh] op 15-05-1791, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-07-1880, volgt IXu
  5.  Gerardus (Gerrit) van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 22-03-1793, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-10-1863, volgt IXv

VIIIk.  Maria van der Tak, dr. van Geertrui Meijer en Sent Willemsze van der Tack (VIIe), ged. te Rotterdam [zh] op 15-09-1744 (getuige: Willem van der Tak; Marietje Barends), ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-12-1796, begr. te Rotterdam [zh] op 16-12-1796, otr. te Rotterdam [zh] op 03-05-1767, tr. (ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 19-05-1767 met Bastiaan van Leeuwen, geb. te Haastrecht [zh], ovl. te Rotterdam [zh] op 09-11-1802, begr. te Rotterdam [zh] op 13-11-1802. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Jannetje van Leeuwen, ged. te Rotterdam [zh] op 27-09-1768 (getuige: Sent van der Tak, Jannetje Dierbergen). 
  2.  Anna van Leeuwen, geb. in de Stadthuijssteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 22-10-1775 (getuige: Jannetje Dierbergen, sent van der Tak). 
  3.  Willem van Leeuwen, geb. in de Stadshuijssteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 31-08-1777 (getuige: Jannetje Dierbergen, Sent van der tak), ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-11-1828. 
  4.  Anna Geertruij van Leeuwen, geb. in de Stathuijssteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 15-05-1780 (getuige: Sent van der Tak, Janne Dierbergen), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-05-1850. 
  5.  Wijllem Wijllemse van Leeuwen, geb. in de Stadhuissteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 30-11-1783 (getuige: Jannetje Dierbergen, Sint van der Tak). 
  6.  Maria van Leeuwen, geb. in de Gasthuissteeg, ged. te Rotterdam [zh] op 17-04-1786 (getuige: Maria van der Tak). 

VIIIl.  Arie Pieters van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (VIIj) en Keyntje Ariensdr Stolk, ged. te Papendrecht [zh] op 28-02-1734, ®, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-05-1805, otr. te Lekkerkerk [zh] op 13-04-1762, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Lekkerkerk [zh] op 09-05-1762 met Jannigje Cornelisdr Dekker, dr. van Cornelis Jacobsze Dekker en Ariaentje Goi, ged. te Lekkerkerk [zh] op 03-04-1737 (getuige: Marritie Foppensz). 
 . 10 kinderen. 
  1.  Adriaantje Aries van der Tak, ged. te Lekkerkerk [zh] op 22-05-1763, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Lekkerkerk [zh] op 10-05-1847, volgt IXw
  2.  Cuyntje van der Tak, ged. te Lekkerkerk [zh] op 30-03-1766. 
  3.  Keuntje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 10-10-1767, ovl. (52 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-09-1820, volgt IXx
  4.  Pieter van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 24-07-1769, ovl. (51 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 16-08-1820, volgt IXy
  5.  Cornelis van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 13-01-1772, ovl. (71 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-01-1844, volgt IXz
  6.  Maria van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 15-01-1774, ged. te Sliedrecht [zh] op 23-01-1774. 
  7.  Koenraad van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 18-12-1775, ged. te Sliedrecht [zh] op 25-12-1775. 
  8.  Johanna van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 19-05-1777, ged. te Sliedrecht [zh] op 25-05-1777. 
  9.  Johannes van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 19-12-1778, ovl. (69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-03-1848, volgt IXaa
  10.  Jacobus van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 05-08-1780, ged. te Sliedrecht [zh] op 14-08-1780. 

VIIIm.  Hendrik van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (VIIj) en Keyntje Ariensdr Stolk, geb. te Papendrecht [zh] op 18-01-1739, Hendrik vertrekt op 4 mei 1780 van Papendrecht naar Graft, begr. te Utrecht [ut] op 21-04-1809, tr. (1) met Neeltje Romeijn
 . een dochter. 
  1.  Maaijke van der Tak, ged. te Hardinxveld [zh] op 16-12-1764. 
  Hendrik van der Tak, otr. (2) te Utrecht [ut] op 31-10-1790, tr. (resp. 51 en ongeveer 44 jaar oud) te Utrecht [ut] op 15-11-1790 met Catharina Mom, geb. te Duisburg [Duitsland] in 1746, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Utrecht [ut] op 03-01-1824. 
 

VIIIn.  Maria (Maritie) van der Tak, dr. van Arij Jorisse van der Tak (VIIl) en Marie Ariense (Marijtje) van der Beek, ged. te Hillegersberg [zh] op 05-04-1761 (getuige: Grietje Verboom), ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-04-1818, otr. (1) te Hillegersberg [zh] op 20-04-1781, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 06-05-1781 met Elias de Heer, begr. te Bleiswijk [zh] op 17-07-1793. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Leendert de Heer, ged. te Bleiswijk [zh] op 06-10-1782 (getuige: Catharina Fikskes). 
  2.  Maria de Heer, ged. te Bleiswijk [zh] op 11-01-1784 (getuige: Grietje van der Tak), ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 02-06-1817, tr. met Willem de Graaf(F), geb. te Apeldoorn [ge], ovl. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 10-05-1831. . 
  3.  Hendrik de Heer, ged. te Bleiswijk [zh] op 22-11-1789 (getuige: Katrina Feikes), ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-12-1850, tr, (ontb. door overlijden) met Maria Goester, dr. van Willem Goester en Maria van Bemmelen, geb. te Delft [zh] op 07-08-1792, ged. te Delft [zh] op 12-08-1792, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-05-1848. . 
  4.  Arij de Heer, ged. te Bleiswijk [zh] op 18-03-1792 (getuige: Grietje van der Tak), bakker, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-12-1860, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 22 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-04-1823 (getuigen: Franciscus Beekman 38jr kuiper en Willem Koelega 50jr kuiper en Johan Lodewijk Stam 34 jr tapper en Johannes Teunissen 31jr tapper) met Maria van der Kraan, dr. van Hendrik van der Kraan (tuinman) en Apollonia van der Ende, geb. te Loosduinen [zh] circa 1800, dienstbode, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-06-1866. . 
  Maria (Maritie) van der Tak, otr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Bleiswijk [zh] op 26-09-1794, tr. met Adrianus Gagesteijn, zn. van Adrianus Gagesteijn en Maria van der Meer, ged. te Schiedam [zh] op 26-01-1774, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Overschie [zh] op 14-04-1854. 
 . een dochter. 
  1.  Maria Gagestein, geb. te Bleiswijk [zh] op 26-01-1795, ged. te Bleiswijk [zh] op 08-02-1795 (getuige: Maria van der Meer), begr. te Bleiswijk [zh] op 22-11-1797. 
  Adrianus Gagesteijn, zn. van Adrianus Gagesteijn en Maria van der Meer, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Overschie [zh] op 09-09-1821 met Cuijniertje (Cornelia) van den Bergh, dr. van Servaas van den Bergh en Elizabeth Hofman, ged. te Rotterdam [zh] op 16-03-1780 (getuige: Geertruij van den Bergh), ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-10-1839. 
 

VIIIo.  Arij van der Tak, zn. van Arij Jorisse van der Tak (VIIl) en Marie Ariense (Marijtje) van der Beek, ged. te Hillegersberg [zh] op 25-07-1762 (getuige: Trijntje van der Beek), ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-11-1819, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 19 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 15-06-1783 met Antje van Kralingen, dr. van Willem Gerrits van Kralingen en Ariaantje Paulusdr Herbert, ged. te Naaldwijk [zh] op 05-02-1764, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-08-1826. 
 . 4 dochters. 
  1.  Maria van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 20-05-1784, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 31-01-1843, volgt IXab
  2.  Marija van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 08-10-1786 (getuige: ariaantje Pauw Herbert). 
  3.  Grietje van der Tak, ged. te Hillegersberg [zh] op 23-11-1788 (getuige: Grietje van der Tak), begr. te Hillegersberg [zh] op 20-02-1789. 
  4.  Grietje van der Tak, geb. te Hillegersberg [zh] op 09-12-1790, ged. te Hillegersberg [zh] op 19-12-1790 (getuige: Grietje van der Tak). 

VIIIp.  Grietie van der Tak, dr. van Arij Jorisse van der Tak (VIIl) en Marie Ariense (Marijtje) van der Beek, ged. te Hillegersberg [zh] op 11-03-1764 (getuige: Grietje van der Boon), ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-02-1831, otr. te Hillegersberg [zh] op 14-11-1783, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 07-12-1783 met Nicolaas Nicolaasz de Heer, zn. van Nicolaas (Klaas) de Heer en Johanna (Anna) Mansier, geb. te Rotterdam [zh] op de hoek van de Nieuwe kerkstraat, ged. te Rotterdam [zh] op 23-10-1759 (getuigen: Heijnderijna Tol, Leendert de Heer en Elisabet van Savooije), ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Rotterdam [zh] adres: Steijger G nr 144 op 10-01-1808, begr. te Rotterdam [zh] op 14-01-1808. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Maria de Heer, ged. te Zegwaard [zh] op 25-11-1787 (getuige: Maria van der Tak), ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-12-1849, tr. met Johannes Keijser. . 
  2.  Johanna de Heer, ged. te Zegwaard [zh] op 02-05-1790 (getuige: Johanna Mansier (=oma vaderskant)). 
  3.  Adriana Klazina de Heer, geb. te Zegwaard [zh] op 05-07-1792, ged. te Zegwaard [zh] op 08-07-1792 (getuige: Nicolaas de Heer). 
  4.  Klazina Johanna de Heer, geb. te Zegwaard [zh] op 01-12-1793, ged. te Zegwaard [zh] op 08-12-1793 (getuige: Johanna Mansier). 
  5.  Nicolaas de Heer, geb. te Rotterdam [zh] in den Oppert op 27-01-1795, ged. te Rotterdam [zh] op 01-02-1795 (getuige: Maritje Konijn). 
  6.  Adriana Klasina de Heer, geb. te Rotterdam [zh] op 09-03-1798, ged. te Rotterdam [zh] op 18-03-1798 (getuige: Adrianus Gagestijn; Mietie van der Tak), ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-10-1863. 
  7.  Johannes de Heer, geb. te Rotterdam [zh] in den Oppert op 18-12-1800, ged. te Rotterdam [zh] op 28-12-1800 (getuige: Johannes de Heer; Marietje Bosch; Josina Hoogervorst). 

VIIIq.  Laurens van der Tack, zn. van Arij Lourensz van der Tak (VIIm) en Grietje Willemsdr Plemper, ged. te Leiderdorp [zh] op 28-09-1760 (getuige: Jannetje Pieters van Alphen), begr. te Aarlanderveen [zh] op 14-07-1804, otr. te Alphen a op 19-04-1789, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Alphen [zh] op 03-05-1789 met Marrigje Vink, geb. te Alphen a, doopgetuige van haar zoon Arij Laurens van der Tak (IXad) te Alphen [zh] op 24-12-1797, begr. te Aarlanderveen [zh] op 06-08-1804. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Adriana (Janna) van der Tak, ged. te Alphen a op 12-02-1790, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Boskoop [zh] op 20-02-1848, volgt IXac
  2.  Arriaantje van der Tak, geb. te Alphen a op 08-02-1791, ged. te Alphen [zh] op 09-02-1791 (getuige: grietje remp). 
  3.  Arij van der Tak, geb. te Alphen a op 13-02-1793, ged. te Alphen [zh] op 17-02-1793 (getuige: De ouders zelf), begr. te Aarlanderveen [zh] op 13-04-1793. 
  4.  Teunis van der Tak, geb. te Alphen [zh] op 26-05-1796, ged. te Alphen [zh] op 29-05-1796 (getuige: De moeder), begr. te Aarlanderveen [zh] op 08-10-1796. 
  5.  Arij Laurens van der Tak, geb. te Alphen [zh] op 23-12-1797, ovl. (34 jaar oud) te Boskoop [zh] op 01-02-1832, volgt IXad
  6.  Klaasje van der Tak, geb. te Alphen [zh] op 27-10-1800, ged. te Alphen [zh] op 02-11-1800, ovl. (40 jaar oud) te Woerden [ut] op 04-09-1841, tr. (20 jaar oud) (1) te Boskoop [zh] op 30-05-1821 met Lambertus Schouten, zn. van Maarten Schouten en Antje Hogenbrug., tr. (resp. 39 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Woerden [ut] op 29-02-1840 met Franciscus van der Meijs, zn. van Anthonij van der Meijs en Maria Leijten, geb. te Diessen [nb] in 1806. . 
  7.  Teunis van der Tak, geb. te Alphen [zh] op 25-03-1804, ged. te Alphen [zh] op 01-04-1804. 

VIIIr.  Joannis (Jan) van der Tak, zn. van Arij Lourensz van der Tak (VIIm) en Grietje Willemsdr Plemper, ged. te Alphen, Zh [zh] op 15-09-1765, bouwman, overlijdensgetuige van zijn echtgenote Teuntje van Kempen (zie VIIIr) op 23-02-1812, ®, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Aarlanderveen [zh] op 22-09-1836, otr. te Aarlanderveen [zh] op 03-11-1811, tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 27 jaar oud) te Aarlanderveen [zh] op 17-11-1811 (getuigen: zijn schoonmoeder en haar moeder Gerritje Rijk van Varik en zijn schoonvader en haar vader Jan van Kempen) met Teuntje van Kempen, dr. van Jan van Kempen en Gerritje Rijk van Varik, ged. te Bodegraven [zh] op 11-04-1784 (getuige: Teuntje Jonker), ®, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Aarlanderveen [zh] op 23-02-1812 (getuigen: haar echtgenoot Joannis (Jan) van der Tak (VIIIr), buurman Hendrik van der Voorst). 
 . een dochter. 
  1.  Dochtertje van der Tak, geb. te Aarlanderveen [zh] op 19-02-1812, ®, ovl. (één dag oud) te Aarlanderveen [zh] heeft een half uur geleefd op 19-02-1812. 

VIIIs.  Bonefacius van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (VIIp) (korenmolenaar op de Heeremolen te Den Haag) en Cornelia Mijnlief, ged. te Rotterdam [zh] op 23-11-1766 (getuigen: zijn grootvader Bonefacius (Boon) van der Tak (VIj) en zijn grootmoeder Jannetje Pieters Streefland (zie VIj)), korenmolenaar, Dossier Bonefacius van der Tak, doopgetuige van zijn dochter Amorensia Johanna (Johanna) van der Tak (IXak) te Wijdenes [nh] op 28-01-1816, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-07-1849, otr. (1) te Voorschoten [zh] op 20-05-1791, tr. (resp. ongeveer 24 en 19 jaar oud) te Voorschoten [zh] op 05-06-1791, (ontb. door overlijden) met Christina (Korstina) Visser, dr. van Gerrit Visser en Anna van de Genugten, geb. te Zoetermeer [zh] op 24-01-1772, ged. te Zoetermeer [zh] op 26-01-1772 (getuige: Mareijtje Alderts Schipper), Dossier Christina Visser, ovl. (41 jaar oud) te Voorschoten [zh] op 28-10-1813. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Pieter Gerardus van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1792, ovl. (76 jaar oud) te Katwijk aan Zee [zh] op 31-07-1868, volgt IXae
  2.  Gerardus Pieter van der Tak, ged. te 's Gravenhage [zh] op 25-07-1795, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 27-10-1872, volgt IXaf
  3.  Johanna Maria van der Tak, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 04-02-1798, volgt IXag
  4.  Alida van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-09-1800, ovl. (64 jaar oud) te Leiden [zh] op 15-11-1864, volgt IXah
  5.  Emmetje Wilhelmina van der Tak, ged. te Voorschoten [zh] op 08-02-1802, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Oegstgeest [zh] op 24-10-1880, volgt IXai
  6.  Cornelis van der Tak, geb. te Voorschoten [zh] op 17-10-1805, ovl. (50 jaar oud) te Veenhuizen [dr] op 29-10-1855, volgt IXaj
  7.  Johannes van der Tak, ged. te Voorschoten [zh] op 21-11-1809, gruttersknecht, De vader van Johannnes woonde ten tijde van overlijden zoon in Amsterdam, ovl. (ongeveer 15 jaar oud) te Nieuwer Amstel [nh] op 07-01-1825. 
  8.  Cornelia Maria van der Tak, geb. te Voorschoten [zh] op 09-10-1813, ovl. (78 jaar oud) te Zalk en Veecaten [ov] Aktenummer: 4 op 31-03-1892, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te IJsselmuiden [ov] Aktenummer: 2 op 19-03-1836 met Gerrit Spanjer (D), zn. van Hermanus Spanjerd (broodbakker) en Aaltje Alberts van der Weerdt, geb. te IJsselmuiden [ov] op 02-10-1811, broodbakker. . 
  Bonefacius van der Tak, tr. (resp. ongeveer 48 en 34 jaar oud) (2) te Voorschoten [zh] op 15-03-1815 met Johanna Eggink, dr. van Hendrik Eggink en Amarentia van den Bergh, geb. te Voorschoten [zh] op 05-10-1780, Dossier Johanna Eggink Woont bij overlijden Amstel 8, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-11-1849. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Amorensia Johanna (Johanna) van der Tak, geb. te Wijdenes [nh] op 19-01-1816, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-05-1864, volgt IXak
  2.  Hendrica Elisabet van der Tak, geb. te Monnickendam [nh] op 08-12-1816, ®. 
  3.  Bonefaas Anthonij van der Tak, geb. te Monnickendam [nh] op 28-02-1818, ®, ovl. (6 weken oud) te Monnickendam [nh] op 16-04-1818. 
  4.  Gerardina Janna van der Tak, geb. te Monnickendam [nh] op 03-04-1819. 
  5.  Bonefaas van der Tak, geb. te Monnickendam [nh] op 10-07-1820, ®, ovl. (8 maanden oud) te Monnickendam [nh] op 22-03-1821. 
  6.  Hendrika Elisabeth van der Tak, geb. te Monnickendam [nh] op 16-04-1822. 

VIIIt.  Fop van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (VIIp) (korenmolenaar op de Heeremolen te Den Haag) en Cornelia Mijnlief, ged. te Rotterdam [zh] op 19-04-1768 (getuigen: zijn grootvader Fop Japhetsz Mijnlief en zijn grootmoeder Maartje Claasdr Molenaar), koopman, sjouwer, korenmolenaar, ®, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-03-1847, otr. (1) te Hillegersberg [zh] op 07-11-1789, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Hillegersberg [zh] op 22-11-1789, (ontb. door overlijden) met Maria Pieternella de Bauck, dr. van Bernardus de Bauck en Maria Elisabeth Kleijken, ged. te 's Gravenhage [zh] op 23-09-1766 (getuigen: Lodewijk Kleijken en Maria Anna Rotburgh), ®, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 17-09-1790. 
 
  Fop van der Tak, otr. (2) te Hillegersberg [zh] op 30-09-1791, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Hillegersberg [zh] op 23-10-1791 met Petronella Migiela / Machiela, dr. van Cornelis Willemsz Migiela en Anna van Crimpen, ged. te Hillegersberg [zh] op 25-03-1770 (getuige: Ariaantje van Crimpen), ®, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-11-1843 goudscheweg 81
 . een dochter. 
  1.  Johanna Cornelia van der Tak, geb. te Schiedam [zh] op 29-12-1792, ged. te Schiedam [zh] op 01-01-1793, ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-11-1827 ongehuwd

VIIIu.  Jacobus van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (VIIp) (korenmolenaar op de Heeremolen te Den Haag) en Cornelia Mijnlief, ged. te Rotterdam [zh] op 05-08-1773, ®, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Heusden [nb] op 30-09-1859, otr. (1) te 's Gravenhage [zh] op 03-01-1796, tr. (ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 17-01-1796 met Geertruij Mattheij, geb. te Hedel [ge]. 
 . 2 zonen. 
  1.  Pieter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op de Schie op 08-06-1796, ged. te Rotterdam [zh] op 12-06-1796, begr. te Sumatra [Indonesië] op 12-04-1837. 
  2.  Jan Fredrik van der Tak, geb. te IJsselmonde [zh] op 01-05-1798, ged. te IJsselmonde [zh] op 06-05-1798. 
  Geertruij Mattheij, otr. (1) te Rotterdam [zh] op 20-04-1753, tr. (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] Zijn aengeteekent op attestatie van Dordregt op 06-05-1753 met Jacob Wenings
 
  Jacobus van der Tak, tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 07-11-1802 met Johanna Overstraaten, geb. in 1773. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Johanna van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 11-08-1803, ovl. (60 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] ongehuwd overleden op 08-03-1864. 
  2.  Pieter van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-04-1806, ovl. (78 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 26-01-1885, volgt IXal
  3.  Martinus Johannes van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-04-1811, ovl. (46 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-12-1857, volgt IXam
  4.  Cornelia Maria van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-04-1817, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-05-1891. 

VIIIv.  Jan van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (VIIp) (korenmolenaar op de Heeremolen te Den Haag) en Cornelia Mijnlief, geb. te Rotterdam [zh] op 02-06-1776, Gereformeerd, Molenaar/ anno 1827 koopman/ anno 1838 particulier, ovl. (76 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 03-11-1852, otr. (1) te 's Gravenhage [zh] op 23-03-1800, tr. (23 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 06-04-1800 (getuigen: Samuel Andries van der Gaag 31 jr zaadkoper en Cornelis Pieter van der Gaag 38 jr apotheker en Hendricus Rombouts 26 jr organist en Lambertus Theodorus Schermer 31 jr tabaksverkoper), (ontb. door overlijden) met Alida Carolina Kicherer, dr. van Johan Jacob Kicherer en Justina Sophia Carolina Henriette Muijser, ovl. te 's-Gravenhage [zh] op 23-11-1809. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Cornelia Jans van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1801, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Sint Anna Parochie [nh] op 24-12-1826, volgt IXan
  2.  Justina Sophia Carolina Henriette van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1803, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-08-1852, volgt IXao
  3.  Alida Carolina van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-01-1805, ovl. (46 jaar oud) te Delft [zh] op 12-11-1851, volgt IXap
  4.  Pieter van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-11-1806, ovl. (68 jaar oud) te Waalwijk [nb] op 12-12-1874, volgt IXaq
  5.  Johannes Jacobus van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-03-1809, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-10-1857, volgt IXar
  Jan van der Tak, tr. (resp. 34 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 23-12-1810 met Anna Elisabeth Ponger, dr. van Johan Christiaan Ponger en Anna Boms, ged. Luthers te Amsterdam [nh] op 19-04-1778 (getuigen: Johan Friedrich Vos en Anna Elisabeth Itzel), ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-01-1852. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Christiaan van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 04-04-1812, Gereformeerd, ovl. (30 jaar oud) te Aan Boord Terugreis Oost Indien op 27-12-1842. 
  2.  Jannetje van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1814, ® dossier moet nog, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-11-1894, tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1839 (getuigen: Jan Hagen hermelink 31 jr particulier en Johannes Christiaan Pabst 33 jr ambtenaar en Johannes van Aalst 26 jr huisonderwijzer en Hendrik Willem Johannes Blom 33 jr verver) met Lodewijk Carel Pabst, zn. van Lodewijk Pabst en Catharina van der Valk, geb. te Amsterdam [nh] in 1813, Ambtenaar., tr. (beiden 42 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 01-10-1856 (getuigen: Willem Mattheus 42 jr Gemeenteontvanger te Middelharnis en Benjamin van der Doll 54 jr Apotheker en Teunis de jager 67 jr Adjunct commies en hendrik Johannes Meulemans 60 jr Referendaris) met Jacob Plugge, zn. van Jacob Plugge en Jannetje de Jager, geb. te Scheveningen [zh] in 11-1813, Controleur 1e klasse bij de in-en uitgaande rechten en accijnzen, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28-11-1887. . 
  3.  Anna Susanna van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 19-02-1816, ovl. (75 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 02-04-1891, volgt IXas
  4.  Willem van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-07-1817, ovl. (9 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 10-05-1818. 
  Anna Elisabeth Ponger, dr. van Johan Christiaan Ponger en Anna Boms, otr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 13-07-1804 (getuige: Christiaan Ponger (vader), Anna Hagen (moeder v bruidegom)), tr. met Martinus Hermelink
 . een zoon. 
  1.  Jan Hagen Hermelink, geb. te Amsterdam [nh] op 10-04-1808, ged. te Amsterdam [nh] op 27-04-1808, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 02-10-1833 met Wilhelmina Johanna Geertruida Blom, dr. van Cornlis Johannes Blom en Cornelia Johanna Mansvelt, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1811. . 

VIIIw.  Johannis van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (VIIp) (korenmolenaar op de Heeremolen te Den Haag) en Cornelia Mijnlief, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  Goudseweg op 18-10-1778 (getuige: Bonnefasius van der Tak; Jannetie Streefland), apotheker in de garnizoens ziekenzaal, Volgens het volkstellingregister van 1829 woont Johannis met zijn gezin in Breda, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Breda [nb] op 20-03-1838, otr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-01-1800, tr. met Antonia Klerk, dr. van Adriaan Klerk en Margaretha Cornelia van Bemmel, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  op de Bierhave op 05-11-1780 (getuige: Pieter Klerk; Anthonia Kalff), ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Terheijden [nb] op 11-04-1856. 
 . 5 dochters. 
  1.  Petronella Cornelia van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1803, particulier, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Ginneken en Bavel [nb] op 28-01-1843. 
  2.  Adriana van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-06-1808, ovl. (81 jaar oud) te Princenhage [nb] Aktenummer: 46 op 16-03-1890, tr. (resp. 43 en 41 jaar oud) te Breda [nb] Aktenummer: 15 op 02-08-1851 met Jan Blaupot, zn. van Berend Blaupot en Hendrika ter Horst, geb. te Hoogezand [gr] op 24-10-1809, Rijksambtenaar, ovl. (71 jaar oud) te Princenhage [nb] Aktenummer: 139 op 28-11-1880. . 
  3.  Johanna Antonia van der Tak, geb. te Leiden [zh] op 26-02-1810, ged. te Leiden [zh] op 11-03-1810, Gedoopt in de NH Marekerk in Leiden, ovl. (44 jaar oud) te Ginneken en Bavel [nb] op 28-11-1854. 
  4.  Christina van der Tak, geb. te Leiden [zh] op 28-12-1812, Woonde: Steenstraat, kanton 2, wijk 5, no 30 Leiden, ovl. (4 dagen oud) te Leiden [zh] op 01-01-1813. 
  5.  Maria Antoinette van der Tak, geb. te Leiden [zh] op 05-04-1815, Adres: Steenstraat, wijk 5 no 28 Leiden, ovl. (8 dagen oud) te Leiden [zh] op 13-04-1815. 

VIIIx.  Jannetje van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (VIIp) (korenmolenaar op de Heeremolen te Den Haag) en Cornelia Mijnlief, ged. te Rotterdam [zh] op 16-09-1781, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Lichtenvoorde [ge] op 09-10-1830, tr. (ongeveer 15 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Arnhem [ge] op 23-04-1797 met Johann Philip Egner, geb. te Eberbach (Hohelohe) [Duitsland], Kok, Kastelein, ovl. te Arnhem [ge] op 01-02-1829. 
 
  Jannetje van der Tak, tr. (resp. ongeveer 16 en 31 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 20-05-1798 met Jan Valkenburg, zn. van Abraham Valkenburg en Janna Avery, geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1767, ambtenaar te paard, ovl. (84 jaar oud) te Groenlo [ge] op 29-12-1851. 
 . 3 zonen. 
  1.  Jan Valkenburg, geb. te Schiedam [zh] in 1805, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Lichtenvoorde [ge] Aktenummer: 8 op 02-02-1841. 
  2.  Johannes Valkenburg, geb. te Schiedam [zh] in 1809, commissionnair, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Maria M Eegner, dr. van Johan Philip Eegner en Petronella Heijnen., tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Elst [ge] Aktenummer: 21 op 31-07-1845 met zijn schoonzuster Johanna Eegner, dr. van Johan Philip Eegner en Petronella Heijnen, geb. te Ede [ge] in 1804, kamenier. . 
  3.  Marinus Anthonie Valkenburg, geb. te Winterswijk [ge] op 27-05-1821, ovl. (15 jaar oud) te Lichtenvoorde [ge] Aktenummer: 78 op 17-06-1836. 

VIIIy.  Maria Antoinetta van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (VIIp) (korenmolenaar op de Heeremolen te Den Haag) en Cornelia Mijnlief, ged. te 's Gravenhage [zh] op 24-06-1787, Dienstbode, ®, Adres bij geboorte van ongenaamd overleden zoon, Wijk D Nr 25 's-Gravenhage [zh] op 31-03-1816, Adres bij volkstelling - betrekking als dienstmeid ( 52 jr oud), Wijknr D 175 Breda [nb] in 1839, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Leiden [zh] op 30-01-1869, tr. (resp. ongeveer 17 en 21 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 31-03-1805 met Johannes (Jan) Spoelstra, zn. van Bernardus Spoelstra (schoolopziener / schoolmeester) en Gerritje de Jong, geb. te Oldeboorn [fr] op 12-04-1783, eerste Commis bij de Rekenkamer, ®, Adres bij geboorte van ongenaamd overleden zoon, Wijk D Nr 25 's-Gravenhage [zh] op 31-03-1816, ovl. (35 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-10-1818. 
 . 3 zonen. 
  1.  Bernardus Spoelstra, ged. te 's Gravenhage [zh] op 28-02-1808, luitenant bij de vrijwillige Artilleristen anno 1867 Gepensioneerd luitenant-kolonel, ®, Adres bij geboorte van ongenaamd overleden zoon, Wijk D Nr 25 's-Gravenhage [zh] op 31-03-1816, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Leiden [zh] op 16-11-1867, tr. (resp. ongeveer 30 en 19 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-06-1838 (getuigen: Pieter van Andel 37 jr notaris en Johannes Manuel Brocx 39 jr kapitein-ingenieur en Cornelis Johannes de Lang 31 jr particulier), ® met Petronella Alexandrina Brocx, dr. van Arnoldus Brocx (1818 Commissaris bij het Min. v Binnenlandse zaken / Griffier bij de Hoge Raad der Nederlanden) en Celia Dorsman, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-09-1818 (getuigen: Adrianus Helenus Harteveld 24 jr commies en Cornelis de Wijs 26 jr commies), ovl. (81 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-01-1900. . 2 dochters. 
  2.  Pierre Corneille Spoelstra, geb. te Parijs [Frankrijk] op 09-09-1815, ®, Adres bij geboorte van ongenaamd overleden zoon, Wijk D Nr 25 's-Gravenhage [zh] op 31-03-1816, ovl. (22 jaar oud) te Weltevreden, Batavia [Indonesië] op 26-11-1837. 
  3.  Ongenaamd Spoelstra, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30-03-1816, ®, ovl. (één dag oud) te 's-Gravenhage [zh] op 31-03-1816. 

VIIIz.  Jannetje Cornelia van der Tak, dr. van Jillis van der Tak (VIIr) en Anna Margaretha Koelen, geb. te Rotterdam [zh] op 't Wolfshoek op 28-11-1796, ged. te Rotterdam [zh] op 06-12-1796, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-03-1857, tr. (beiden 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 19-11-1817 met Willem Fredrik Zetteler, zn. van Fredrik Tobias Setteler en Anna Judina de Bourghelles de la Taquere, geb. te Rotterdam [zh] op 25-04-1797, employee stadsapotheek in het oudemannenhuis, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-12-1863. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Levenloos geboren zoon Zetteler, geb. te Rotterdam [zh] op 17-03-1819. 
  2.  Willem Frederik Zetteler, geb. te Rotterdam [zh] op 18-06-1820, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-09-1851 met Sophia Maria Wormss, dr. van Frederik Abraham Wormss en Geertrui Verhaven, geb. te Rotterdam [zh] op 29-09-1822, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-04-1911. . 3 kinderen. 
  3.  Anna Judina Zetteler, geb. te Rotterdam [zh] op 09-08-1822, ovl. (17 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-05-1840. 
  4.  Bonefacius Zetteler, geb. te Rotterdam [zh] op 11-05-1825, kantoorbediende, akte nr. 3326; overleden op een schip, ovl. (29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-01-1855, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-06-1847 met Elizabeth Johanna Culverhouse, dr. van Richard Culverhouse en Cornelia Mengels, geb. te Rotterdam [zh] op 25-12-1823. . 5 kinderen. 
  5.  Levenloos geboren dochter Zetteler, geb. te Rotterdam [zh] op 08-07-1831. 
  6.  Jean Philippe Zetteler, geb. te Borlez [België] op 10-06-1833, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-10-1912, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] akte nr. 530 op 12-08-1857, (ontb. door overlijden) met Anna Maria Verheul, dr. van Cornelis Verheul en Maria Margaretha van IJsseren, geb. te Rotterdam [zh] op 21-05-1833, ®, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-12-1892. . 8 kinderen, otr. (2) te Rotterdam [zh] op 07-07-1898, tr. (resp. 65 en 44 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-07-1898 met Albertina Elisabeth van Geel, dr. van Christiaan van Geel en Maria Christina Meenerbreuker, geb. te Amsterdam [nh] op 26-12-1853, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-06-1916. . 

VIIIaa.  Bonifacius van der Tak, zn. van Jillis van der Tak (VIIr) en Anna Margaretha Koelen, geb. te Rotterdam [zh] op 16-07-1802, ged. te Rotterdam [zh] op 03-08-1802, zeevarend, ®, Adres bij geboorte zoon Bonephasius, Boompjes A 143 Rotterdam [zh] op 11-04-1835, ovl. (96 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-03-1899, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 11-04-1827 met Anna de Ligt, dr. van Cornelis de Ligt en Louisa van der El, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  op de Hoogstraat op 17-06-1800, ged. te Rotterdam [zh] op 22-06-1800 (getuige: Geertuij van der El), Adres bij geboorte zoon Bonephasius, Boompjes A 143 Rotterdam [zh] op 11-04-1835, ovl. (74 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 05-01-1875. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Levenloos geboren meisje van der Tak, geb. en ovl. te Rotterdam [zh] op 21-02-1828. 
  2.  Jillis van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 23-05-1830, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-05-1913, volgt IXat
  3.  Louisa van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 20-05-1832, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 08-11-1832. 
  4.  Bonephasius van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 11-04-1835, sigarenfabrikant, ®, Adres bij geboorte, Boompjes A 143 Rotterdam [zh] op 11-04-1835, Adres bij huwelijksaangifte 1898, Coolsingel 7 Rotterdam [zh] op 09-01-1898, Adres na huwelijk, Goudsesingel 89 Rotterdam [zh] op 20-01-1898, ovl. (83 jaar oud) te Scheveningen [zh] op 04-11-1918, otr. te Rotterdam [zh] op 06-01-1898, tr. (resp. 62 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 20-01-1898 met Pietje Burgmans, dr. van Arend Hendrik Burgmans en Aletta Jacoba Senee, geb. te Rotterdam [zh] op 22-11-1857, Adres bij aangifte huwelijk in 1898, van Oldenbarneveltstraat 75 Rotterdam [zh] op 09-01-1898, Adres na huwelijk, Goudsesingel 89 Rotterdam [zh] op 20-01-1898, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-05-1924, begr. te Rotterdam [zh] op 17-05-1924. . 

VIIIab.  Maria Johanna van der Tak, dr. van Willem van der Tak (VIIt) (grutter) en Immetje van der Tak, geb. te Wassenaar [zh] op 10-02-1790, ged. te Wassenaar [zh] op 14-02-1790, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 20-05-1867, tr. (resp. 32 en ongeveer 44 jaar oud) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 12 op 09-08-1822 met Jacob Leedegang, zn. van Pieter Leedegang en Maria Corbee, geb. te Wassenaar [zh] in 1778, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 39 op 11-07-1860. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Immetje Wilhelmina Leedegang, geb. te Wassenaar [zh] op 04-09-1823, tr. (resp. 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 10 op 08-06-1849 met Coenraad Elling, zn. van Coenraad Elling en Hendrika Meijers, geb. te Utrecht [ut] in 1818. . 
  2.  Johanna Margaretha Leedegang, geb. te Wassenaar [zh] op 25-08-1825. 
  3.  Petronella Elisabeth Leedegang, geb. te Wassenaar [zh] Aktenummer: 47 op 28-05-1827, ovl. (3 maanden oud) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 49 op 12-09-1827. 
  4.  Pieter Willem Leedegang, geb. te Wassenaar [zh] Aktenummer: 37 op 12-05-1831, ovl. (3 maanden oud) te Wassenaar [zh] Aktenummer: 30 op 18-08-1831. 

Generatie IX

IXa.  Pieter van der Tak, zn. van Willem Johannesze van der Tak (VIIIa) (schipper) en Emmetje Molenaar, ged. te Rotterdam [zh] op 19-12-1771 (getuigen: zijn aangetrouwde tante Anna van Toorn en zijn oom Johannes Johannesze van der Tak (zie VIIa)), schoolhouder Stadsschool Frankestraat, overlijdensgetuige van zijn zus Francina van der Tak (IXb) op 31-05-1815, ®, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-03-1820 (getuigen: zijn zwager Maarten Krabbé (zie IXk) en zijn zwager Huibert Hammendorp), otr. (1) te Vlaardingen [zh] op 06-10-1797, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Vlaardingen [zh] op 02-10-1797, (ontb. door overlijden) met Cornelia Stam, dr. van Frans Gerritsz Stam (Zeeman) en Anna Metzon (Masson), ged. te Vlaardingen [zh] op 01-01-1772, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Rotterdam [zh] L. Frankestraat bij Breestraat op 24-09-1803, begr. te Rotterdam [zh] op 28-09-1803. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Willem van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 21-10-1798, ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-08-1832, volgt Xa
  2.  Frans van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] in de Frankestraat op 28-01-1801, ged. te Rotterdam [zh] op 22-02-1801 (getuige: Frans Stam, Anna Metzon). 
  3.  Maria Cornelia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 09-05-1803, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-11-1865, volgt Xb
  Pieter van der Tak, otr. (2) te Rotterdam [zh] op 31-12-1803, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-01-1804 met Jesijntje (Jozina) Krabbé, dr. van Siebrant Maartense Krabbé en Johanna de Visser, ged. te Rotterdam [zh] op 17-06-1770 (getuigen: Hermanus de Visser en Jesijntje Sardijn), ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-03-1837. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Johanna Josina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] L. Frankestraat K 279 op 03-09-1809, ged. te Rotterdam [zh] op 24-09-1809, ®, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-12-1811, begr. te Rotterdam [zh] op 17-12-1811. 
  2.  Pieter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] Frankestraat K 413/279 op 08-08-1811, ged. te Rotterdam [zh] op 25-08-1811. 
  3.  Johanna Josina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 08-04-1814, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 14-09-1814. 
  Jesijntje (Jozina) Krabbé, dr. van Siebrant Maartense Krabbé en Johanna de Visser, tr. (ongeveer 29 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 27-04-1800, (ontb. door overlijden) met Jacobus Dijker of Dukes
 

IXb.  Francina van der Tak, dr. van Willem Johannesze van der Tak (VIIIa) (schipper) en Emmetje Molenaar, geb. te Rotterdam [zh] in 1758, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-05-1815 (getuigen: haar zoon Jan Hendrik Dalmeijer (zie IXb) en haar broer Pieter van der Tak (IXa)), otr. te Rotterdam [zh] op 20-04-1788, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 07-05-1788 met Cornelis Matthijs Dalmeijer, ged. te Rotterdam [zh] op 01-01-1766. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Jan Hendrik Dalmeijer, geb. Baanstraat, ged. te Rotterdam [zh] op 11-05-1788 (getuige: Hendrik Roelof Dalmeijer, Emmetje Molenaar), Commis ter peiling bij de stedelijke belasting, overlijdensgetuige van zijn moeder Francina van der Tak (IXb) op 31-05-1815, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-03-1832, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-04-1815 met Petronella Cornelia van der Velden, dr. van Benjamin van der Velden en Maria Vermeulen, ged. te Rotterdam [zh] op 15-03-1789, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-07-1845. . 6 kinderen. 
  2.  Abraham Dalmeijer, geb. te Rotterdam [zh] 2 de Lombertstraat op 02-04-1791, ged. te Rotterdam [zh] op 10-04-1791 (getuige: Abram van Kersten). 
  3.  Willem Pieter Cornelis Dalmeijer, geb. te Rotterdam [zh] op 21-09-1794, ged. te Rotterdam [zh] op 28-09-1794 (getuige: Pieter van der Tak, Johanna van der Tak), tr. (resp. 28 en ongeveer 40 jaar oud) te Utrecht [ut] Aktenummer: 7 op 15-01-1823 met Maria Rijksen, dr. van Johanna Rijksen, geb. te Utrecht [ut] in 1782. . 
  4.  Willemina Cornelia Dalmeijer, geb. te Rotterdam [zh] Op de Kipstraat op 06-10-1796, ged. te Rotterdam [zh] op 13-10-1796 (getuige: Emetje Molenaar), tr. (resp. 21 en 31 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-05-1818 met Jacobus de Ligt, zn. van Nicolaas de Ligt en Maria van der Swem, geb. te Rotterdam [zh] op 30-09-1786, Collecteur der loterij. . 10 kinderen. 
  5.  Cornelis Johannes Cornelis Dalmeijer, geb. te Rotterdam [zh] Kwakernaat op 29-12-1799, ged. te Rotterdam [zh] op 05-01-1800 (getuige: Emmetje Molenaar). 

IXc.  Maria van der Tak, dr. van Anthonij van der Tak (VIIIc) en Pieternella Hoogerwerff (Hoogwerf), geb. Agter het Klooster, ged. te Rotterdam [zh] op 17-09-1769, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-03-1852, otr. te Cool [zh] op 07-11-1798, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 25-11-1798 met Theunis de Bot, ged. te Rotterdam [zh] op 21-04-1771, schipper, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-09-1834. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Abram de Bot, geb. te Rotterdam [zh] op 02-07-1802, ged. te Rotterdam [zh] op 04-07-1802 (getuige: Cornelia de Bot), geboorteadres: Goudse Cingel Rotterdam, ovl. (54 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-04-1857, tr. (resp. 51 en 52 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-09-1853 met Neeltje Merlie, geb. te Amsterdam [nh] op 23-02-1801, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 98 op 05-01-1871. . 
  2.  Pietronella de Bot, geb. te Rotterdam [zh] Goudsche Cingel op 03-09-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 11-09-1804 (getuige: Maria Manson). 
  3.  Antonij de Bot, woonachtig te Rotterdam [zh] Binneweg op 06-12-1807, ged. te Rotterdam [zh] op 17-12-1807 (getuige: Maria Manson ;Wede Anthonij Tak), timmermansknecht, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-01-1873, tr. (beiden 27 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 29-04-1835 met Elizabeth van Asperen, dr. van Jacob van Asperen en Engelina Zelders, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Goudseweg op 15-10-1807, ged. te Rotterdam [zh] op 25-10-1807 (getuige: Aderjana Langerveldt ; wed Cornelis Starrenberg), dienstbode, Adres bij geboorte van Katharina Johanna & Jannetje Adriana van Asperen, Goudseweg 76 Rotterdam [zh] op 02-06-1810, ovl. (45 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-11-1852. . 7 kinderen, tr. (resp. 45 en 44 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 14-09-1853 met Wilhelmina Theodora Bisschop Grevelink, dr. van Dirk Bisschop Grevelink en Jacomina Geertruida van Gaalen, geb. te Zierikzee [ze] op 04-11-1808, ged. te Zierikzee [ze] op 20-11-1808. . 
  4.  Elisabeth de Bot, woonachtig te Rotterdam [zh] Binneweg T77 op 04-04-1810, ged. te Rotterdam [zh] op 08-04-1810 (getuige: Johanna de Tremerie). 
  5.  Hillebrand de Bot, geb. te Rotterdam [zh] op 22-10-1813, kuiper, ovl. (55 jaar oud) op 14-04-1869, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-05-1837 met Katarina Johanna van Asperen, dr. van Jacob van Asperen en Engelina Zelders, geb. te Rotterdam [zh] op 02-06-1810, ged. te Rotterdam [zh] op 24-06-1810 (getuige: Hester van Asperen Geb Bindervoet
Jannetje Langerveld), dienstbode, Adres bij geboorte van Katharina Johanna & Jannetje Adriana van Asperen, Goudseweg 76 Rotterdam [zh] op 02-06-1810, ovl. (67 jaar oud) te Paarl, West-Kaap, Zuid-Afrika [ca, R.S.A.] op 08-02-1878. . 7 kinderen. 

IXd.  Hillebrand van der Tak, zn. van Anthonij van der Tak (VIIIc) en Pieternella Hoogerwerff (Hoogwerf), geb. Agter 't Klooster, ged. te Rotterdam [zh] op 14-02-1773, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-02-1816, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-11-1796 met Cornelia de Bot, dr. van Cornelis de Bot en Alida Neemsdael, ged. te Rotterdam [zh] op 11-12-1768 Wonende  Op't Fransche Veld, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-07-1836. 
 . een dochter. 
  1.  Petronella van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 02-03-1797, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-05-1850, volgt Xc

IXe.  Willem van der Tak, zn. van Anthonij van der Tak (VIIIc) en Maria Manson, geb. Schuddevissteeg, ged. te Rotterdam [zh] Oosterkerk op 25-12-1780, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-10-1813, tr. met Johanna (Anna) 't Hoen, dr. van Laurents 't Hoen en Johannna van Zeijl, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Princestraat op 07-12-1783 (getuige: Kaatje 't Hoen), ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-09-1853. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Antonie van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 04-06-1802, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-04-1872, volgt Xd
  2.  Johanna (Anna) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Goudse Weg op 11-03-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 18-03-1804, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-12-1864, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 17-12-1828 met Cornelis Vos, zn. van Barteld Jan Vos en Johanna Meijer, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Toornstraat op 31-07-1801, ged. te Rotterdam [zh] op 06-08-1801, sjouwer, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-01-1881. . 
  3.  Louwerens (Laurens) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 05-03-1806, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-10-1859, volgt Xe
  4.  Willem van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] Goudseweg W 192 op 04-12-1811, ged. te Rotterdam [zh] op 12-12-1811 (getuige: Maria Manson). 

IXf.  Maria van der Tak, dr. van Matthijs van der Tak (VIIId) en Maria Walraven, ged. te Rotterdam [zh] op 17-03-1767 (getuige: Maria Dossij), ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-12-1858, otr. te Rotterdam [zh] op 05-11-1797, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-11-1797 met Arnoldus van Buuren, zn. van Hendrik van Buuren en Elizabeth Been, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Weesestraat op 12-03-1769 Sophia van Buuren, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-07-1833. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Elisabeth van Buuren, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Moolewerff op 20-02-1798, ged. te Rotterdam [zh] op 21-02-1798 (getuige: Elisabeth van Buuren), ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-04-1822. 
  2.  Matthijs van Buuren, geb. te Rotterdam [zh] Op Pompenburg op 14-06-1800, ged. te Rotterdam [zh] op 24-06-1800 (getuige: Doortje van den Beij), verwersknecht, ovl. (42 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-01-1843, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-04-1831 met Christina Bastiana Bouman, dr. van Bastiaan Bouman en Catharina van Achem, geb. te Rotterdam [zh] op 02-01-1803, ged. te Rotterdam [zh] Zuiderkerk op 16-01-1803 Adres: bij de Pottebakkerssteeg (getuige: Christina Knepper), naaister, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-10-1853. . 6 kinderen. 
  3.  Hendrik van Buuren, geb. te Rotterdam [zh] Bootersloot op 03-01-1803, ged. te Rotterdam [zh] op 23-01-1803, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-05-1874, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1828 met Jacoba Deliana Donker, dr. van David Donker en Elizabeth Zijtregtop, geb. te Rotterdam [zh] op 05-06-1802, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 565 op 15-02-1877. . 5 kinderen. 
  4.  Maria van Buuren, geb. te Rotterdam [zh] op Pompenburg op 02-12-1805, ged. te Rotterdam [zh] op 07-12-1805, ovl. (41 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-02-1847, tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-10-1833 met Martinus van Gijselen, zn. van Johannes van Gijselen (zakkendrager) en Johanna Huiting, ged. te Rotterdam [zh] op 24-01-1811, Beeldhouwer, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-08-1847. . 5 kinderen. 

IXg.  Pieter van der Tak, zn. van Matthijs van der Tak (VIIId) en Dorothea (Doortje) van der Beij, geb. lommertstraat, ged. te Rotterdam [zh] op 18-05-1786 (getuige: Geertruij Dorsman), was op 07 oktober 1815 gedetineerd in het tuchthuis te Leiden, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-09-1830, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 17 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 30-06-1805, (gesch. te Rotterdam [zh] op 07-10-1815) met Pieternella Derrija, dr. van Joannes Pieter Derrija en Maria van Thienen, ged. Rooms Katholiek te Rotterdam [zh] op 14-12-1787, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-12-1854. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Doris van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 27-03-1806, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-08-1807. 
  2.  Gerardus (Gerrit) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 11-03-1808, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-02-1882, volgt Xf
  Pieternella Derrija, dr. van Joannes Pieter Derrija en Maria van Thienen, tr. (resp. ongeveer 37 en 36 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 15-12-1824 met Johannes van Ginkel, zn. van Cornelis van Ginkel en Johanna Hendrina Magchel Schoofs, geb. te IJsselmonde [zh] op 29-05-1788, ged. te IJsselmonde [zh] op 08-06-1788, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-10-1839. 
 
  Pieter van der Tak, tr. (resp. ongeveer 41 en 31 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 05-09-1827 met Helena (Lena) Meijer, dr. van Hendrik Meijer en Aaltje (Alida) Elsemans, geb. te Rotterdam [zh] op 29-11-1795, ged. te Rotterdam [zh] op 06-12-1795 (getuige: Leena Meijer), water en vuurvrouw, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-01-1870. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Pieter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 04-07-1819, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1866, volgt Xg
  2.  Joost Hendrik van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 14-07-1824, ovl. (66 jaar oud) te Veenhuizen (Norg) op 06-03-1891, volgt Xh
  3.  Arij van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 22-11-1827, ovl. (5 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-07-1833. 
  4.  Jannetje van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 02-05-1831, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-08-1832. 
  Helena (Lena) Meijer, dr. van Hendrik Meijer en Aaltje (Alida) Elsemans, tr. (resp. 40 en 26 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 24-08-1836 met Cornelis Kok, zn. van Cornelis Kok en Johanna Maria Volbregt, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  L. Frankestraet K 255 op 11-10-1809, ged. te Rotterdam [zh] op 22-10-1809 (getuige: 'cornelia Vuursteen), ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-12-1862. 
 

IXh.  Matthijs van der Tak, zn. van Matthijs van der Tak (VIIId) en Dorothea (Doortje) van der Beij, geb. te Rotterdam [zh] molenwerf op 21-02-1794, ged. te Rotterdam [zh] op 27-02-1794 (getuige: Maria van der Tak), militair, ovl. (65 jaar oud) te Putten [ge] op 04-06-1859, tr. (resp. 41 en ongeveer 30 jaar oud) te Putten [ge] Aktenummer: 23 op 24-10-1835 met Evertje Schouten, dr. van Hendrik Schouten en Aaltje Veer in 't Veld, geb. te Barneveld [ge] in 1805, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Putten [ge] Aktenummer: 91 op 07-12-1869. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Hendrik van der Tak, geb. te Putten [ge] op 26-10-1833, ovl. (26 jaar oud) te Putten [ge] Aktenummer: 52 op 24-06-1860. 
  2.  Dorathea van der Tak, geb. te Putten [ge] op 13-04-1837, ovl. (5 maanden oud) te Putten [ge] Aktenummer: 47 op 05-10-1837. 
  3.  Levenloos geboren zoon van der Tak, geb. te Putten [ge] op 04-12-1839. 

IXi.  Hillebrand van der Tak, zn. van Hillebrand van der Tak (VIIIe) (koopman) en Maria Elisabeth de Rooij, ged. te Rotterdam [zh] op 10-05-1766, ®, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-09-1850, otr. te Amsterdam [nh] op 08-08-1794, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-08-1794 met Agatha Kiebert, dr. van Jacobus Kiebert en Johanna Vlaming, ged. te Amsterdam [nh] op 18-04-1770 (getuige: Jeronymus Kiebert; Hillegonda Maria Kiebert), ®, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Abcoude-Baambrugge [ut] op 14-09-1856. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Maria Elisabeth van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 05-12-1794, ovl. (26 jaar oud) te Paramaribo op 24-03-1821, volgt Xi
  2.  Johanna Catharina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 10-10-1796, ovl. (85 jaar oud) te Lochem [ge] op 28-08-1882, volgt Xj
  3.  Jacobus Jerome van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 28-02-1799, ged. te Rotterdam [zh] op 17-03-1799, ®, ovl. (77 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 13-05-1876, tr. (1) met Johanna Frederika van Druten, dr. van Wilhelmus (Willem) van Druten (Predikant) en Adolphina Johanna Harwig, geb. te Venlo [li] op 29-12-1783, ged. te Venlo [li] op 01-01-1784, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-03-1850., otr. (2) te Sneek [fr] op 22-10-1850, tr. (resp. 51 en 46 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Sneek [fr] Aktenummer: 59 op 13-11-1850 met Agatha van Druten, dr. van Johan van Druten en Johanna Sloterdijk, geb. te Sneek [fr] op 16-03-1804, ovl. (67 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 08-10-1871. . 
  4.  Johannes van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 19-11-1800, ovl. (94 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-03-1895, volgt Xk
  5.  Hillebrand van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 10-01-1803, ged. te Rotterdam [zh] op 30-01-1803, koopman, ®, ovl. (88 jaar oud) te Utrecht [ut] op 28-02-1891, tr. (resp. 33 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Hertogenbosch [nb] Aktenummer: 100 op 04-06-1836, ® met Johanna Apolonia ter Veer, dr. van Hendrik Jacob ter Veer en Hieltje Dorothea Simons, geb. te Amsterdam [nh] op 14-09-1807, ®, ovl. (84 jaar oud) te Utrecht [ut] op 07-10-1891. . 
  6.  Nicolaas Theodorus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 18-10-1804, ovl. (44 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 09-01-1849, volgt Xl
  7.  Paulus (Paul) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 20-06-1807, ovl. (50 jaar oud) te Woerden [ut] op 15-05-1858, volgt Xm
  8.  Hillegonda Maria Agatha van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 09-06-1809, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [ut] op 01-02-1872, volgt Xn

IXj.  Johanna Elisabeth van der Tak, dr. van Hillebrand van der Tak (VIIIe) (koopman) en Maria Elisabeth de Rooij, ged. te Rotterdam [zh] op 23-05-1776 (getuige: Johanna Elizabeth de Roij), Albertus en Johanna Elisabeth zijn getrouwd ten huize van Ds. Scharp in Rotterdam, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] Op het Hang over Sijlsteeg op 04-02-1801, begr. te Rotterdam [zh] op 10-02-1801, otr. te Rotterdam [zh] op 03-05-1798, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 29 jaar oud) te Rotterdam [zh] ten huize van Dominee Scharp op 20-05-1798 met Albertus Bisschop, zn. van Damas Bisschop en Johanna Maria van Twist, geb. te Op 's Landswerf, Rotterdam [zh], ged. te Rotterdam [zh] op 29-05-1768 (getuigen: Thomas Bisschop en Susanne Bisschop), ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-11-1801, begr. te Rotterdam [zh] op 12-11-1801. 
 . een zoon. 
  1.  Damas Albertus Bisschop, geb. te In 't Hang, Rotterdam [zh] op 19-08-1799, ged. te Rotterdam [zh] grote kerk op 25-08-1799 (getuige: Johanna Maria Twist; Cornelia Christina Bisschop; Hillebrand van der Tak), ovl. (9 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-04-1809, begr. te Rotterdam [zh] op 24-04-1809. 

IXk.  Maria Elizabeth van der Tak, dr. van Hillebrand van der Tak (VIIIe) (koopman) en Maria Elisabeth de Rooij, geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1778, ®, ovl. (84 jaar oud) te Tiel [ge] op 16-05-1863, otr. te Rotterdam [zh] op 15-04-1815, tr. (resp. 36 en ongeveer 48 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 26-04-1815 met Maarten Krabbé, zn. van Siebrant Maartense Krabbé en Johanna de Visser, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  op den Dijk op 06-03-1767 (getuige: Hermanus de Visser; Jesijntie Sardijn), 1820: kurkensnijder / winkelier, overlijdensgetuige van zijn zwager Pieter van der Tak (IXa) op 03-03-1820, ®, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-08-1842. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Maria Elizabeth Krabbé, geb. te Rotterdam [zh] op 07-03-1816, ovl. (25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-08-1841. 
  2.  Marinus Hillebrand van der Tak Krabbé, geb. te Rotterdam [zh] op 13-05-1818, ovl. (91 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-07-1909, tr. (beiden 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 03-09-1845 met Martina Parqui, dr. van Rijk Parqui en Abigaël Boogaard, geb. te Rotterdam [zh] op 08-06-1818, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-02-1906. . 4 kinderen. 
  3.  Johannes Jacobus Krabbé, geb. te Rotterdam [zh] op 31-12-1820, spiegelfabrikant, ®, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-10-1906, tr. (beiden 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-02-1844 met Maartje Lagerweij, dr. van Hendrik Lagerweij en Bastiana Dijkman, geb. te Rotterdam [zh] op 17-07-1820. . 11 kinderen. 
  Maarten Krabbé, zn. van Siebrant Maartense Krabbé en Johanna de Visser, otr. (1) te Rotterdam [zh] op 24-03-1798, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-04-1798 met Wilhelmina Margareta de Visser, dr. van Hendrik de Visser en Emmetje Aldwen, ged. te Rotterdam [zh] op 26-04-1767 (getuigen: Dirk van den Rooster en Margrita Aldwen), ®, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-06-1814. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Johannes Sijbrant Krabbé, geb. te Rotterdam [zh] op 02-04-1803, ged. te Rotterdam [zh] op 17-04-1803 (getuigen: Jacobus Dijker en Josina Krabbé). 
  2.  Johanna Jozina Krabbé, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Schiedamsendijk op 19-12-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 25-12-1804 (getuige: Pieter W.z. van der Tak ; Jozina van der Tak Geb. Krabbe). 
  3.  Maarte Sijbrand Krabbé, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Schiedamsedijk op 28-11-1806, ged. te Rotterdam [zh] op 07-12-1806 (getuige: Maria Krabbé). 

IXl.  Catharina (Caatje) van der Tak, dr. van Barend van der Tak (VIIIg) en Aagje Vonk(Ook Wel Vink), ged. te Rotterdam [zh] op 10-10-1776, ®, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-02-1831, otr. (1) te Rotterdam [zh] op 01-07-1798, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] geref op 22-07-1798 met Johannes van Oers, zn. van Lambertus van Oers en Flora van der Lek, ged. te Rotterdam [zh] geref op 07-12-1773 (getuige: Johanna van Oers). 
 . 2 zonen. 
  1.  Bartelemeus van Noers, ged. te Rotterdam [zh] geref op 23-09-1798 (getuigen: Barend van der Tak en Flora van Noers). 
  2.  Baerendt van Oerts, ged. te Rotterdam [zh] geref op 02-09-1802 (getuigen: Jacob van Oerts en Froola van Oerts). 
  Catharina (Caatje) van der Tak, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 29 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 29-06-1814 met Johannes Wilhelmus Boulonois, zn. van Francois Boulonois en Catharina Mekelenkamp, ged. te Rotterdam [zh] op 30-11-1784. 
 . een zoon. 
  1.  Franciscus (Frans) Boulonois, geb. te Rotterdam [zh] op 26-04-1805, ged. te Rotterdam [zh] op 15-05-1805, Geboren en gedoopt als Frans van der Tak, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-04-1877, tr. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-10-1831 met Johanna Magdalena Meijer, dr. van Conradus (Coenraad) Meijer en Magdalena Soudijn, ged. te Rotterdam [zh] op 15-03-1810 (getuige: Johannes Roos
Maria Meijer), ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-01-1894. . 12 kinderen. 

IXm.  Willem van der Tak, zn. van Barend van der Tak (VIIIg) en Aagje Vonk(Ook Wel Vink), geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1783, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-06-1836, tr. (resp. 32 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 22-02-1815 met Johanna Valkenrijk, dr. van Pieter Valkenrijk en Christina (Stijntje) de Gelder, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Mostersteeg aan de W. Wagestraat op 27-08-1789 Simon Rom; Johanna de Gelder, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-12-1850. 
 . 3 zonen. 
  1.  Barend van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 25-02-1817, ovl. (6 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-01-1824. 
  2.  Pieter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 03-12-1819, Zeeman, ®, Adres bij overlijden van Pieter van der Tak, Verlengde Schiekade A 68 Hillegersberg [zh], ovl. (68 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 23-01-1888, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Middelburg [ze] op 26-05-1847, ® Huwelijksakte nr 60 met Adriana Schenk, dr. van Jacobus Schenk en Jacomina Braat, geb. te Middelburg [ze] op 06-03-1821, Naaister, Adres bij overlijden van Pieter van der Tak, Verlengde Schiekade A 68 Hillegersberg [zh], ®, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-07-1895. . 
  3.  Reindert van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 03-08-1822, ovl. (42 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 282 op 24-01-1865. 

IXn.  Geertruij van der Tak, dr. van Barend van der Tak (VIIIg) en Aagje Vonk(Ook Wel Vink), geb. Gouseweg, ged. te Rotterdam [zh] op 19-04-1789, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Kralingen [zh] op 18-04-1849, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 43 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 31-08-1825 met Johan Christiaan Cornelder, zn. van Johann Heinrich (Hendrik) Kornelder en Anna Catharina Sooperpier, ged. te Rotterdam [zh] Luthers op 04-01-1782 (getuige: Sophia Wilhelmina Soopenbier), ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-05-1854. 
 . 2 zonen. 
  1.  Christiaan Cornelder, geb. te Kralingen [zh] op 29-05-1813, ovl. (31 jaar oud) te Kralingen [zh] op 30-12-1844. 
  2.  Hendrik Cornelder, geb. te Rotterdam [zh] op 23-01-1816, ovl. (63 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-06-1879, tr. (resp. 42 en 23 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] akte nr. 291 op 19-05-1858 met Anna Susanna Maria van Houten, dr. van Willem van Houten en Marie Sophie Billiau, geb. te Ginneken [nb] op 16-07-1834, ®, ovl. (33 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-02-1868. . 2 kinderen, tr. (resp. 58 en 27 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 06-08-1874 (getuigen: Francois Louis Jean de belleville 47 jr Essayeur en Gerard Leembruggen 39 jr Bankier en Johannes Wilhelmus Leembruggen 34 jr en Johannes van Ruijsch 38 jr Cargadoor) met Gerarda Helena Leembruggen, dr. van Gerard Leembruggen (koopman) en Helena Johanna Leembruggen (particuliere), geb. te Amsterdam [nh] op 23-06-1847, ovl. (36 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-08-1883. . 

IXo.  Gerritje van der Tak, dr. van Barend van der Tak (VIIIg) en Aagje Vonk(Ook Wel Vink), geb. te Rotterdam [zh] wonend aan de Gouse Weg op 30-03-1792, ged. te Rotterdam [zh] op 09-04-1792, ovl. (68 jaar oud) te Kralingen [zh] op 14-06-1860, tr. (beiden 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 27-07-1814 met Minnekus de Ruijter, zn. van Leendert de Ruijter en Elizabeth Fuit, geb. te Scheveningen [zh] op 02-02-1792, ged. te Scheveningen [zh] op 05-02-1792, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-10-1868. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Elizabeth de Ruiter, geb. te Rotterdam [zh] in 1812, ovl. (ongeveer 17 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 22-05-1813. 
  2.  Barend de Ruiter, geb. te Rotterdam [zh] in 1815, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-04-1817. 
  3.  Elisabeth de Ruiter, geb. te Rotterdam [zh] op 28-10-1818, ovl. (81 jaar oud) te Naarden [nh] op 19-01-1900, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-03-1850 met Adrianus Leemans, zn. van Johannes Leemans en Heijltje van Beek, geb. te Brielle [zh] op 01-10-1819, Tuinder. . 2 kinderen. 
  4.  Barend de Ruiter, geb. te Rotterdam [zh] in 1821, ovl. (ongeveer 13 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 29-01-1822. 
  5.  Leendert de Ruiter, geb. te Rotterdam [zh] op 15-10-1825, schipper, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-12-1865, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-03-1850 met Margaretha Clasina van Erk, dr. van Dirk van Erk en Maria Derssant, geb. te Rotterdam [zh] op 04-12-1827, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-10-1897. . 5 kinderen. 
  6.  Reindert de Ruiter, geb. te Rotterdam [zh] op 12-12-1828, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-11-1830. 

IXp.  Catharina (Kaatje) van der Tak, dr. van Willem van der Tak (VIIIi) en Johanna (Anna) Roomberg, ged. te Rotterdam [zh] adres: Binneweg op 28-02-1769 (getuige: Kaatje Roombergh), ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-01-1839, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) te Cool [zh] op 25-01-1793 met Jacob van der Willigen, zn. van Volkert van der Willigen en Dina Hoogstad, geb. te Rotterdam [zh] op de Draaijbrug, ged. te Rotterdam [zh] op 03-09-1773. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Dina van der Willigen, geb. te Rotterdam [zh] in 1792, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Rotterdam [zh] Bierhave op 24-03-1795, begr. te Rotterdam [zh] op 25-03-1795. 
  2.  Jacoba Catrina van der Willigen, geb. te Rotterdam [zh] op 21-04-1793, ged. te Rotterdam [zh] op 12-05-1793, tr. (resp. 21 en 40 jaar oud) te Schiedam [zh] op 28-12-1814 met Bartholomeus Buxtorf(F), zn. van Dirk Buxtorf(F) en Heiltje de Graaf, geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1774. . 
  3.  Volkert van der Willigen, geb. te Rotterdam [zh] woont op de Bierhaven op 05-08-1795, ged. te Rotterdam [zh] op 21-08-1795, ovl. (31 jaar oud) te Bredevoort [ge] Aktenummer: 10 op 17-01-1827, tr. met Maria Niemans Verdriet. . 
  4.  Dina van der Willigen, geb. te Rotterdam [zh] Bierhaven op 04-11-1797, ged. te Rotterdam [zh] op 12-11-1797 (getuige: Maria van der Tak
Dina van der Willigen Geb. Hoogstadt), ovl. (3 jaar oud) te Rotterdam [zh] Boerevismart op 13-01-1801, begr. te Rotterdam [zh] op 16-01-1801. 

IXq.  Reijnetta (Naatje) van der Tak, dr. van Willem van der Tak (VIIIi) en Johanna (Anna) Roomberg, ged. te Rotterdam [zh] adres:  Binneweg op 13-04-1779 (getuige: Reijnetta Franke), ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-03-1820, otr. (ongeveer 24 jaar oud) te Cool [zh] op 12-08-1803, tr. (Burgerlijke Stand) met Cornelis Hazeboom, geb. te Delfshaven [zh]. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Jan Haazenboom, geb. te Rotterdam [zh] Zalmhaven op 12-03-1804, ged. te Rotterdam [zh] Kind is gedoopt in de Grote Kerk op 18-03-1804 (getuige: Barendina van der Tak, Jacob van der Willigen). 
  2.  Maria Hazeboom, geb. te Rotterdam [zh] in 1806, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-04-1879. 
  3.  Cornelis Haseboom, geb. te Rotterdam [zh] op 27-01-1812, ovl. (5 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 01-02-1812. 
  4.  Hendrika Hazeboom, geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1814, ovl. (16 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 13-08-1814. 

IXr.  Willem van der Tak, zn. van Willem van der Tak (VIIIi) en Johanna (Anna) Roomberg, ged. te Rotterdam [zh] adres:  Binneweg op 12-05-1782 (getuige: Maria van der Tak), sjouwer, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-12-1857, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 06-11-1803, (ontb. door overlijden) met Gerritje van Es, dr. van Jacob van Es en Geertrui Kalf, ged. te Rotterdam [zh] op 22-06-1779, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-01-1847. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Willem van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op de Binneweg op 19-05-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 29-05-1804. 
  2.  Geertruij van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 08-05-1805, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-08-1870, volgt Xo
  3.  Anna van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 15-12-1807, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-12-1885, volgt Xp
  4.  Jakob van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29-09-1810, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-08-1876, volgt Xq
  5.  Willem van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 18-04-1814, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-01-1817. 
  6.  Willem van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 12-03-1821, ovl. (32 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-10-1853, volgt Xr
  Willem van der Tak, tr. (resp. ongeveer 64 en 52 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 07-04-1847 met Johanna Maria Magdalena van Hog, dr. van Arnoldus van Hog en Joanna van der Velde, geb. te Rotterdam [zh] op 08-03-1795, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-02-1868. 
 

IXs.  Barendina van der Tak, dr. van Willem van der Tak (VIIIi) en Johanna (Anna) Roomberg, geb. te Rotterdam [zh] in 1783, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-12-1851, otr. te Rotterdam [zh] op 04-08-1796, tr. (resp. ongeveer 13 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 21-08-1796 met Johannes Waaldijk, zn. van Adrianus Waaldijk en Ariaantje Soetermeer, ged. te Rotterdam [zh] Wonende  in den Oppert op 26-01-1772 Johannes Waaldijk; Pieternella Hoefnagel, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-03-1803, begr. te Rotterdam [zh] op 08-03-1803. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Adrianis Waaldijk, woonachtig te Rotterdam [zh] op de Bierhaven op 24-10-1796, ged. te Rotterdam [zh] op 30-10-1796 (getuige: Pietronella Waaldijk). 
  2.  Anna Waaldijk, geb. te Rotterdam [zh] Bierhave op 19-10-1798 (getuige: Catrina van der Tak), ged. te Rotterdam [zh] op 28-10-1798. 
  3.  Willem Waaldijk, geb. te Rotterdam [zh] op 05-10-1801, sleper, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-06-1852, tr. (resp. 32 en 43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-05-1834 met Wilhelmina van Rinsum, dr. van Maria van Rinsum, geb. te Heteren [ge] op 04-09-1790, ged. te Heteren [ge] op 26-09-1790, dienstbode, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-02-1861. . 

IXt.  Christiaan van der Tak, zn. van Arij van der Tak (VIIIj) en Johanna (Jannetje) Hedel, geb. te Delfshaven [zh] op 21-05-1783, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-05-1843, otr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 29-05-1807, tr. (Burgerlijke Stand) met Martina Smits, dr. van Johannes Smits en Anthonia Hedel, geb. te Delft [zh], ged. te Delft [zh] op 05-11-1782, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-11-1863. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Antonia Johanna van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] Leeuwestr. E 648 op 13-06-1810, ged. te Rotterdam [zh] op 17-06-1810, ovl. (10 maanden oud) te Delfshaven [zh] op 05-05-1811, begr. te Delfshaven [zh] op 07-05-1811. 
  2.  Johannes van der Tak, geb. te Delft [zh] op 25-12-1812, ovl. (1 jaar oud) te Delft [zh] op 28-05-1814. 
  3.  Jan van der Tak, geb. te Delft [zh] in 1813, ovl. (ongeveer 17 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-1814. 
  4.  Arij van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 14-09-1816, ovl. (7 weken oud) te Rotterdam [zh] op 08-11-1816. 
  5.  Johannes Bernardus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 04-03-1819, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-06-1820. 
  6.  Barend van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 12-04-1821, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-09-1903, volgt Xs

IXu.  Geertruida (Geertje) van der Tak, dr. van Arij van der Tak (VIIIj) en Johanna (Jannetje) Hedel, ged. te Delfshaven [zh] op 15-05-1791, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2480 op 25-07-1880, tr. met Mees van 't Hoff, zn. van Arie van 't Hoff en Jacoba Valkenburg, geb. te Delfshaven [zh] op 24-02-1788, ged. te Delfshaven [zh] op 27-02-1788 (getuige: Sara Valkenburg), korenverschieter, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-09-1863. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Johanna van 't Hoff, geb. te Delfshaven [zh] op 17-01-1818. 
  2.  Arie van 't Hof, geb. in 1820, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 05-04-1848 (getuigen: Frederik Coenraad Joosten 26 jr kleermaker en Nicolaas van Ommeren 69 jr nachtwacht en Johannes Pijpers 37 jr schoenmaker en Jacob van der Staal 80 jr particulier) met Jannetje Roozeboom, dr. van Johannes Roozeboom (Wever) en Johanna Fredrika van der Blom, geb. te Leiden [zh] in 1822, Naaister, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 05-08-1906. . 
  3.  Johanna Jacoba van 't Hoff, geb. te Delfshaven [zh] op 23-05-1823, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3188 op 03-07-1902, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-09-1854 met Gerrit Morin, zn. van Jan Daniel Morin en Aaltje van der Paauw, geb. te Maassluis [zh] op 08-04-1824, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-06-1894. . 7 kinderen. 
  4.  Pieternella van 't Hoff, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 1177 op 09-06-1827, ovl. (4 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1869 op 16-10-1831. 
  5.  Elizabeth van 't Hoff, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 934 op 04-05-1831, ovl. (98 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1165 op 11-03-1930, tr. (beiden 28 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 202 op 11-04-1860 met Adrianus Schilt, zn. van Leendert Schilt en Jannetje Doorduin, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 05-03-1832, vuurstoker. . 8 kinderen. 
  6.  Mees van 't Hoff, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 774 op 22-04-1834, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 4727 op 05-11-1910, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 287 op 02-05-1860 met Dirkje van Oosterhout, dr. van Jan van Oosterhout en Cornelia van Puffelen, geb. te Oudewater [ut] op 15-02-1831, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 5645 op 21-11-1900. . 5 kinderen. 
  7.  Geertruij van 't Hoff, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2728 op 10-12-1838, ovl. (26 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2538 op 20-08-1865, tr. (beiden 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 231 op 04-05-1864 met Arnoldus Cornelis Aret, zn. van Maria Gerarda Aret, geb. te Utrecht [ut] op 28-02-1839, varensgezel, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-04-1894. . 

IXv.  Gerardus (Gerrit) van der Tak, zn. van Arij van der Tak (VIIIj) en Johanna (Jannetje) Hedel, geb. te Delfshaven [zh] op 22-03-1793, ged. te Delfshaven [zh] op 24-03-1793, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-10-1863, tr. (resp. 22 en 17 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 19-04-1815 met Maria van der Toorn, dr. van Wouter van der Toorn en Willemina IJsspelaar, geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1797, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-06-1860. 
 . 12 kinderen. 
  1.  Johanna van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] in 1816, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2730 op 15-09-1853. 
  2.  Wouter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29-12-1817, ovl. (9 maanden oud) te Delfshaven [zh] op 16-10-1818. 
  3.  Cornelia Barendina van den Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 01-10-1819, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-10-1859. 
  4.  Maria Willemina van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 18-04-1816, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-01-1896, volgt Xt
  5.  Wouter van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 12-10-1824, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-08-1900, volgt Xu
  6.  Maria van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1827, volgt Xv
  7.  Gerritje van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 09-04-1830, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-03-1833. 
  8.  Adriana van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1833, ®, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22-03-1915, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 25-01-1854 met Johannes de Klerk, zn. van Pieter de Klerk en Cornelia van den Bogaart, geb. te Rotterdam [zh] op 20-12-1831, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-01-1876. . 
  9.  Gerritje van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 07-04-1835, volgt Xw
  10.  Christiaan van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 05-06-1837, ovl. (58 jaar oud) te Tumbarumba [ns, Australië] op 14-04-1896, volgt Xx
  11.  Johanna Karolina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 05-02-1840, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17-02-1914, tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26-09-1866 met Machiel Eiers, zn. van Johanna Elisabeth Eiers, geb. te Amsterdam [nh] op 20-06-1847, Metselaar. . 
  12.  Arie van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 09-04-1843, zeeman Rotterdamse Loyd, ®, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-06-1913, tr. (resp. 39 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-05-1882, (ontb. door overlijden) met Berendina Tijdeman, dr. van Dirk Tijdeman (slagersknecht) en Margaretha Siberdina Westerink, geb. te Elburg [ge] op 13-10-1851, ovl. (89 jaar oud) te 's- Gravenhage [zh] op 17-12-1940. . 

IXw.  Adriaantje Aries van der Tak, dr. van Arie Pieters van der Tak (VIIIl) en Jannigje Cornelisdr Dekker, ged. te Lekkerkerk [zh] op 22-05-1763, Naaister, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Lekkerkerk [zh] op 10-05-1847, tr. te Papendrecht [zh] op 04-11-1762 met Paulus Baardman, ovl. vermoedelijk te Papendrecht [zh] voor 1847. 
 . een zoon. 
  1.  Cornelis Baardman, geb. te Sliedrecht [zh] in 1793, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Papendrecht [zh] op 14-12-1816 met Adriana Besemer, dr. van Gijsbert Besemer en Berbera van Dalen, geb. in 1796., tr. (ongeveer 35 jaar oud) (2) te Papendrecht [zh] op 13-09-1828, (ontb. door overlijden) met Anna Kros, dr. van Andries Kros en Adriana Venis., tr. (resp. ongeveer 56 en ongeveer 43 jaar oud) (3) te Papendrecht [zh] op 31-01-1850 met Niesje Plomp, dr. van Jan Plomp en Cornelia Verhoef, geb. te Wijngaarden [zh] in 1806. . 

IXx.  Keuntje van der Tak, dr. van Arie Pieters van der Tak (VIIIl) en Jannigje Cornelisdr Dekker, geb. te Sliedrecht [zh] op 10-10-1767, ged. te Sliedrecht [zh] op 18-10-1767 (getuigen: Keuntje Aries Stolk en Maaijke Pieters van der Tak), ovl. (52 jaar oud) te Papendrecht [zh] Op overl akte staat haar moeder met de naam Jannigje den Tuinder. Wellicht bijnaam?? op 15-09-1820, tr. met Kornelis de Groot
 . 5 kinderen. 
  1.  Gerrit de Groot, geb. in 1790, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 21-08-1850, tr. met Neeltje Uiterlinden. . 
  2.  Jannigje de Groot, geb. in 1791, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Utrecht [ut] op 31-12-1853, tr. met Daniel Toorenenbergen. . 
  3.  Hendrik de Groot, geb. in 1796. 
  4.  Kaatje de Groot, geb. in 1806, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 07-07-1842, tr. met Jan van Genderen. . 
  5.  Neeltje de Groot, geb. in 1809, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-06-1831. 

IXy.  Pieter van der Tak, zn. van Arie Pieters van der Tak (VIIIl) en Jannigje Cornelisdr Dekker, geb. te Sliedrecht [zh] op 24-07-1769, ged. te Sliedrecht [zh] op 30-07-1769, ovl. (51 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 16-08-1820, otr. te Charlois [zh] Impost fl. 3,- op 20-04-1804, tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 19-04-1804 met Maria Jacobsdr Verheij, dr. van Jacob Leedertsz Verheij en Maijke Vermeulen, geb. te IJsselmonde [zh] op 04-11-1777, ged. te IJsselmonde [zh] op 05-11-1777 Maria Dorschman (geboren Verheij), ovl. (hoogstens 42 jaar oud) vermoedelijk te Papendrecht [zh] voor 1820. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Arij van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 04-04-1805, volgt Xy
  2.  Jannigje van der Tak, ged. te Papendrecht [zh] op 20-09-1807. 
  3.  Maaike van der Tak, ged. te Papendrecht [zh] op 18-01-1809, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 33 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 10-05-1837 met Frederik Reppel, zn. van Fredrik Reppel en Isabel Carlinne Spoors, geb. te Groningen [gr] in 1803. . 
  4.  Maijke van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 18-08-1811, tr. (resp. 51 en ongeveer 59 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 19-11-1862 met Herman Willem Stapel, zn. van Jan Herman Stapel en Kaatje Nanning, geb. te Schiedam [zh] in 1803. . 
  5.  Neeltje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 08-09-1814, volgt Xz

IXz.  Cornelis van der Tak, zn. van Arie Pieters van der Tak (VIIIl) en Jannigje Cornelisdr Dekker, geb. te Sliedrecht [zh] op 13-01-1772, ged. te Sliedrecht [zh] op 26-01-1772, ovl. (71 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-01-1844, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 31-05-1800 met Adriana van de Graaf, dr. van Hendrik Jansz van de Graaf en Neeltje Stolk, geb. te Papendrecht [zh] op 24-08-1774, ovl. (53 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 16-09-1827. 
 . 10 kinderen. 
  1.  Hendrik van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 27-09-1800, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 10-10-1865, volgt Xaa
  2.  Arie van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 19-02-1802, ged. te Papendrecht [zh] op 28-02-1802. 
  3.  Neeltie van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 12-05-1803, ged. te Papendrecht [zh] op 15-05-1803, ovl. (80 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 26-04-1884, tr. (resp. 34 en ongeveer 38 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 01-02-1838 met Adriaan van de Lindt, zn. van Johannis van de Lindt en Neeltje van Duinen, geb. te Dordrecht [zh] in 1799, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 17-12-1859. . 
  4.  Arij van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 04-09-1804, ovl. (77 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-01-1882, volgt Xab
  5.  Jannigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 29-12-1805, ovl. (28 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-10-1834, volgt Xac
  6.  Maria van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 23-04-1807, ged. te Papendrecht [zh] op 26-04-1807, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-11-1808. 
  7.  Maaike van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 20-04-1809, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-03-1875, volgt Xad
  8.  Coenraad van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 28-03-1811, ged. te Papendrecht [zh] op 07-04-1811, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 13-12-1812. 
  9.  Teuntje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 12-03-1813, ovl. (72 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 17-01-1886, volgt Xae
  10.  Cornelis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 16-06-1816, ovl. (2 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-09-1818. 

IXaa.  Johannes van der Tak, zn. van Arie Pieters van der Tak (VIIIl) en Jannigje Cornelisdr Dekker, geb. te Sliedrecht [zh] op 19-12-1778, ged. te Sliedrecht [zh] op 27-12-1778, Werkman, ovl. (69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-03-1848, tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 29-12-1804 met Marrigje Multum, dr. van Jan Multum en Aagje Muyen, ged. te Hardinxveld [zh] op 16-07-1780, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 06-06-1838. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Jan van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 15-02-1805, ovl. (29 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21-09-1834, volgt Xaf
  2.  Arie van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 28-09-1806, ovl. (81 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-02-1888, volgt Xag
  3.  Aagje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 30-03-1809, ged. te Papendrecht [zh] op 02-04-1809, ovl. (24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-07-1833. 
  4.  Jannigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 17-11-1811, ged. te Papendrecht [zh] op 24-11-1811, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-07-1813. 
  5.  Koenraad van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 09-11-1813, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-08-1893, volgt Xah
  6.  Willem van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 15-01-1816, Arbeider; Griendwerker, ovl. (77 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 31-05-1893, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 10-08-1839 met Teuna Mens, dr. van Cornelis Mens en Lysbeth van Es, geb. te Papendrecht [zh] op 09-06-1819, ovl. (80 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 20-08-1899. . 
  7.  Teunis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 12-08-1819, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-10-1898, volgt Xai
  8.  Jannigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1822, ovl. (65 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 13-02-1888, volgt Xaj
  9.  Pleuntje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1822, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-09-1901, volgt Xak

IXab.  Maria van der Tak, dr. van Arij van der Tak (VIIIo) en Antje van Kralingen, ged. te Hillegersberg [zh] op 20-05-1784 (getuige: Maria van der Tak), werkster, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 31-01-1843, tr. (resp. ongeveer 21 en 25 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 27-04-1806, (ontb. door overlijden) met Cornelis Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn en Pieternelletje Barendsdr van der Touw, geb. te Naaldwijk [zh] op 06-08-1780, ovl. (42 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 03-10-1822. 
 . 4 zonen. 
  1.  Willem Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk [zh] op 18-09-1806, arbeider, ovl. (87 jaar oud) te Wateringen [zh] op 14-12-1893, tr, (ontb. door overlijden) met Ariaantje Binnendijk, dr. van Jan Binnendijk en Catharina Kemmers, geb. te Naaldwijk [zh] op 24-12-1810, ged. te Naaldwijk [zh] op 30-12-1810. . 
  2.  Arie Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk [zh] op 01-09-1810, vrijwillig jager bij het korps van den heer van Dam, ovl. (85 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 31-08-1896, tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 31-01-1835, (ontb. door overlijden) met Jacoba Kroesbeek, dr. van Cornelis Kroesbeek (timmermansknecht) en Susanna Helena Molenkamp, geb. te Loosduinen [zh] in 1814. . 
  3.  Pieter Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk [zh] op 04-03-1813, ovl. (79 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 20-12-1892, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (1) te Naaldwijk [zh] op 17-01-1835 met Gesina Hendrica Kroesbeek, dr. van Cornelis Kroesbeek (timmermansknecht) en Susanna Helena Molenkamp, geb. te Monster [zh] op 07-11-1810, ovl. (47 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 20-09-1858., tr. (resp. 46 en 30 jaar oud) (2) te Naaldwijk [zh] op 07-05-1859 met Janna Schrevelius, dr. van Dirk Schrevelius en Josima van Spronsen, geb. te Monster [zh] op 30-09-1828, ovl. (31 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 04-04-1860., tr. (resp. 47 en 27 jaar oud) (3) te Naaldwijk [zh] op 01-09-1860 met Jannetje van der Smient, dr. van Cornelis van der Smient en Elizabeth IJzerman, geb. te Naaldwijk [zh] op 11-06-1833, ovl. (76 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 03-03-1910. . 
  4.  Adrianus (Janis) Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk [zh] op 02-05-1819, schippersknecht, tr. (resp. 25 en ongeveer 35 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 30-11-1844 met Jacoba Boekesteijn, dr. van Arij Boekesteijn en Arendje Krouwel, geb. te Naaldwijk [zh] in 1809. . een zoon. 

IXac.  Adriana (Janna) van der Tak, dr. van Laurens van der Tack (VIIIq) en Marrigje Vink, ged. te Alphen a op 12-02-1790, Boomkweekster, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Boskoop [zh] op 20-02-1848, otr. te Boskoop [zh] op 17-11-1810, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Boskoop [zh] op 05-12-1810 met Martinus Loef, zn. van Cornelis Loeff en Neeltje van Winden, ged. te Boskoop [zh] op 05-06-1785, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Boskoop [zh] op 29-04-1829. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Margje Loef, geb. te Boskoop [zh] op 22-02-1814, tr. (36 jaar oud) te Boskoop [zh] op 10-05-1850 met Jacobus van Gent, zn. van Jan van Gent en Lena Verzijde. . 
  2.  Neeltje Loef, geb. te Boskoop [zh] op 19-08-1816, ovl. (27 dagen oud) te Boskoop [zh] op 15-09-1816. 
  3.  Neeltje Loef, geb. te Boskoop [zh] op 02-05-1818, ovl. (1 jaar oud) te Boskoop [zh] op 29-05-1819. 
  4.  Neeltje Loef, geb. te Boskoop [zh] op 06-05-1820, ovl. (85 jaar oud) te Boskoop [zh] op 03-04-1906, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Boskoop [zh] op 19-05-1848 met Jan Vermeulen, zn. van Hendrik Vermeulen en Petronella van Wilgen, geb. te Boskoop [zh] op 28-04-1825. . 
  5.  Louwrens Loef, geb. te Boskoop [zh] op 09-04-1822. 
  6.  Arij Loef, geb. te Boskoop [zh] op 20-11-1823, ovl. (79 jaar oud) te Boskoop [zh] op 14-09-1903, tr. (24 jaar oud) (1) te Boskoop [zh] op 08-06-1848 met Trijntje van Kleef, dr. van Maarten van Kleef en Neeltje Heij., tr. (resp. 43 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Capelle a/d IJssel [zh] op 21-11-1866 met Antje Kalkman, dr. van Jan Kalkman en Antje de Vries, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] in 1837. . 
  7.  Cornelis Loef, geb. te Boskoop [zh] op 17-01-1829, ovl. (26 jaar oud) te Boskoop [zh] op 09-09-1855. 

IXad.  Arij Laurens van der Tak, zn. van Laurens van der Tack (VIIIq) en Marrigje Vink, geb. te Alphen [zh] op 23-12-1797, ged. te Alphen [zh] op 24-12-1797 (getuige: zijn moeder Marrigje Vink (zie VIIIq)), kleermaker, ®, ovl. (34 jaar oud) te Boskoop [zh] op 01-02-1832, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (1) te Boskoop [zh] op 23-02-1825 met Grietje Heemskerk, dr. van Cornelis Heemskerk en Marijtje Guldemond, geb. te Boskoop [zh] op 03-04-1801, ovl. (29 jaar oud) te Boskoop [zh] op 27-08-1830. 
 . een dochter. 
  1.  Margaretha van der Tak, geb. te Boskoop [zh] op 29-12-1828, ovl. (5 maanden oud) te Boskoop [zh] op 03-06-1829. 
  Arij Laurens van der Tak, tr. (resp. 33 en 29 jaar oud) (2) te Boskoop [zh] op 11-05-1831 met Johanna Moenen, dr. van Pieter Moenen en Marijtje Marink, geb. te Alphen [zh] op 01-05-1802. 
 . een dochter. 
  1.  Adriana Johanna van der Tak, geb. te Boskoop [zh] op 19-03-1832, ovl. (9 maanden oud) te Boskoop [zh] op 09-01-1833. 
  Johanna Moenen, dr. van Pieter Moenen en Marijtje Marink, tr. (resp. 34 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Schipluiden [zh] op 10-05-1836 met Leonardus Johannis Lambertus van Neck, zn. van Jan van Neck en Hestrea Lamberdina Maubru, geb. te Nederhemert [ge] in 1802. 
 

IXae.  Pieter Gerardus van der Tak, zn. van Bonefacius van der Tak (VIIIs) (korenmolenaar) en Christina (Korstina) Visser, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1792, ged. te 's Gravenhage [zh] op 17-05-1792, kastelein herbergier, ovl. (76 jaar oud) te Katwijk aan Zee [zh] op 31-07-1868, tr. (resp. 28 en ongeveer 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 10-01-1821 met Anna Catrina Scheffer, dr. van Johan Willem Scheffer en Ariaantje Uijtenbroek, ged. te Hillegersberg [zh] op 04-01-1789 (getuige: Francijntje van Meereveld). 
 . 2 dochters. 
  1.  Christina van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-04-1822, volgt Xal
  2.  Johanna Wilhelmina van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 26-03-1824, volgt Xam

IXaf.  Gerardus Pieter van der Tak, zn. van Bonefacius van der Tak (VIIIs) (korenmolenaar) en Christina (Korstina) Visser, ged. te 's Gravenhage [zh] op 25-07-1795, werkman, winkelier,in 1820 Portier aan de Koepoort,in 1821 pachter vd Koepoort, in 1823 Gabelgaarder (gabel =tolhuis), ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 27-10-1872, tr. (resp. ongeveer 18 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Voorschoten [zh] op 04-12-1813 met Petronella Cornelia van der Meulen, dr. van Adrianus (Johannes) van der Meulen en Elisabeth Bresler, geb. te Leiden [zh] op 30-11-1791, ged. te Leiden [zh] op 30-11-1791 (getuige: Pieternella Mes), ovl. (55 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-01-1847. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Christinus Bonifacius (Tinus) van der Tak, geb. te Voorschoten [zh] op 12-08-1814, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-08-1878, volgt Xan
  2.  Levenloos geboren kindje van der Tak, geb. en ovl. te Leiden [zh] op 28-10-1815. 
  3.  Adrianus Hendrikus (Janus) van der Tak, geb. te Leiden [zh] op 20-11-1816, Kunstschilder, ®, ovl. (80 jaar oud) te Leiden [zh] op 31-03-1897. 
  4.  Pieter Gerardus van der Tak, geb. te Leiden [zh] op 03-01-1818, Bij geboorte en overlijden: Adresgegevens Steenstraat, wijk 5, no. 30, ovl. (2 maanden oud) te Leiden [zh] op 11-03-1818. 
  5.  Elisabeth Georgina Henriette (Betje) van der Tak, geb. te Leiden [zh] op 03-06-1819, Bij geboorte: Leiden, Steenschuur, Wijk 2 No. 41, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem [nh] op 05-01-1887. 
  6.  Cornelia Gerardina Petronella (Keetje) van der Tak, geb. te Leiden [zh] Adresgegevens Leiden, het huis aan de Koepoort op 22-06-1820, ovl. (39 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 23-05-1860. 
  7.  Johanna Maria (Mietje) van der Tak, geb. te Leiden [zh] op 29-06-1821, ovl. (62 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 07-04-1884, volgt Xao
  8.  Christinus Elisabertus van der Tak, geb. te Leiden [zh] op 13-08-1822, ovl. (4 weken oud) te Leiden [zh] op 10-09-1822. 
  9.  Christines Johannes (Chris) van der Tak, geb. te Voorschoten [zh] op 19-11-1823, volgt Xap

IXag.  Johanna Maria van der Tak, dr. van Bonefacius van der Tak (VIIIs) (korenmolenaar) en Christina (Korstina) Visser, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 04-02-1798, ged. Nederlands Hervormd te 's-Gravenhage [zh] Kloosterkerk op 25-02-1798, boekverkoper, ®, 
 Zij krijgt een zoon. 
  1.  Casper Johannes van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 08-12-1822, ®, ovl. (31 dagen oud) te Amsterdam [nh] op 08-01-1823. 
  Johanna Maria van der Tak, tr. (resp. 25 en ongeveer 30 jaar oud) op 28-05-1823 Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk
Amsterdam, 28 mei 1823, aktenummer Reg.1 fol. 171
met Johann Caspar Boeker, zn. van Johann Diedrich Boeker en Elisabeth Vogt, ged. Evangelisch Luthers te Dortmund [Duitsland] Gemeente St Petrus op 26-08-1792 (getuige: Johann Eberhard Vogt, genaamd Exter; Herman Caspar Diederich Scholte; Johanna Maria Isabelle Hasenkamp), broodbakkersknecht; boekverkoper, ®. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Dirk Johan Boeker, geb. te Amsterdam [nh] een v een tweeling op 12-08-1824, Evangelisch Luthers, kruier. 
  2.  Diederik Johan Boeker, geb. te Amsterdam [nh] een v een tweeling op 12-08-1824, Evangelisch Luthers, kruier. 
  3.  Christina Elisabeth Boeker, geb. te Amsterdam [nh] op 03-06-1830, winkelierster, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 19-03-1851 Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk
Amsterdam, 19 maart 1851, aktenummer Reg.2 fol. 96v
, (ontb. door overlijden) met Cornelis van Kesteren, zn. van Gerrit van Kesteren (winkelier) en Maria Hendrika Knapmeijer, geb. te Amsterdam [nh] op 13-01-1825., tr. (resp. 45 en 56 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 20-04-1876 Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk
Amsterdam, 20 april 1876, aktenummer Reg.4 fol. 17
met Jan Hendrik Muller, zn. van Jacobus Johannes Muller en Gesina Wilhelmina Numan, geb. te Amsterdam [nh] op 06-03-1820. . 

IXah.  Alida van der Tak, dr. van Bonefacius van der Tak (VIIIs) (korenmolenaar) en Christina (Korstina) Visser, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-09-1800, Woont 1864 in Leiden op de Clarasteeg, ovl. (64 jaar oud) te Leiden [zh] op 15-11-1864, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Leiden [zh] op 08-06-1826 met Johannes (Jan) Groen, zn. van Benjamin Groen en Neeltje van Rijn, geb. te Leiden [zh] op 28-12-1797, Horlogemakersknecht en naderhand Oppasser, ovl. (49 jaar oud) te Leiden [zh] op 15-03-1847. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Cornelia (Neeltje) Groen, geb. te Leiden [zh] op 01-11-1827, Dienstbode, ovl. (22 jaar oud) te Leiden [zh] op 24-12-1849. 
  2.  Jan Groen, geb. te Leiden [zh] op 09-07-1829, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Leiden [zh] op 03-12-1856 met Catharina van der Weyden, dr. van Engel van der Weyden en Johanna Bonnet, geb. te Leiden [zh] op 23-12-1830, Fabriekswerkster. . 
  3.  Christinus Bonifacius Groen, geb. te Leiden [zh] op 27-07-1832, Woonde: Haarlemstraat, wijk 6, no. 237 Leiden, ovl. (5 maanden oud) te Leiden [zh] op 15-01-1833. 
  4.  Immetje Wilhemina Groen, geb. te Leiden [zh] op 27-04-1838, Geboorteadres: Haarlemstraat, wijk 6 no 237 Leiden, tr. (resp. 20 en ongeveer 24 jaar oud) te Leiden [zh] op 10-11-1858 met Gerrit van den Nieuwendijk, zn. van Gerrit van den Nieuwendijk (Melkverkoper) en Johanna van der Meer, geb. te Leiden [zh] in 1834, Schippersknecht. . 

IXai.  Emmetje Wilhelmina van der Tak, dr. van Bonefacius van der Tak (VIIIs) (korenmolenaar) en Christina (Korstina) Visser, ged. te Voorschoten [zh] op 08-02-1802, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Oegstgeest [zh] op 24-10-1880, tr. (resp. ongeveer 21 en 25 jaar oud) (1) te Broek in Waterland [nh] Aktenummer: 16 op 23-11-1823 met Cornelis de Groot, zn. van Jan de Groot en Trijntje Ploeger, geb. te Broek in Waterland [nh] op 27-07-1798, ged. te Broek in Waterland [nh] op 29-07-1798, timmerman. 
 . een zoon. 
  1.  Jan de Groot, geb. te Broek in Waterland [nh] op 08-11-1824, koopman, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) te Broek in Waterland [nh] Aktenummer: 8 op 05-08-1849, (ontb. door overlijden) met Jannetje Schuurman, dr. van Willem Schuurman en Grietje Holleman, geb. te Broek in Waterland [nh] op 21-02-1825, ovl. (25 jaar oud) te Broek in Waterland [nh] op 04-06-1850. . een zoon, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (2) te Edam Aktenummer: 24 op 18-06-1852 met Johanna (Naatje) van Egmond, dr. van Willem van Egmond en Jannetje van Putten, geb. te Pijnacker [zh] op 17-08-1828. . 2 zonen. 
  Emmetje Wilhelmina van der Tak, tr. (resp. ongeveer 58 en 69 jaar oud) (2) te Katwijk a/d Rijn [zh] op 31-05-1860 met Jan Frederik Akkerboom, zn. van Dirk Reins Akkerboom en Louiza Geerlings, geb. te Harlingen [fr] op 07-11-1790, bediende, ®, ovl. (86 jaar oud) te Leiden [zh] op 22-08-1877. 
 
  Jan Frederik Akkerboom, zn. van Dirk Reins Akkerboom en Louiza Geerlings, tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 07-11-1821, (ontb. door overlijden) met Catrina (Kaatje) van Putte, dr. van Pieter van Putte en Catrina van den Dop (winkelierster), geb. te Leiden [zh] op 26-04-1789, ged. te Leiden [zh] op 29-04-1789, dienstbode, ovl. (70 jaar oud) te Leiden [zh] op 27-01-1860. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Jan Frederik Akkerboom, geb. te 's-Gravendeel [zh] in 1823, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-10-1915, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Harlingen [fr] op 08-11-1849 met Trijntje Wijnalda, dr. van Laas Wijnalda en Tetje Dirks Akkerboom, geb. te Harlingen [fr] in 1827. . 
  2.  Louisa Catharina Akkerboom, geb. te 's-Gravendeel [zh] in 1824, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 25 jaar oud) te Edam op 10-05-1843 met Gerard Cornelis Schreuder, zn. van Jan Schreuder (plattelandsheelmeester) en Guurtje Boombaar, geb. te Krommenie [nh] in 1817, apotheker. . 

IXaj.  Cornelis van der Tak, zn. van Bonefacius van der Tak (VIIIs) (korenmolenaar) en Christina (Korstina) Visser, geb. te Voorschoten [zh] op 17-10-1805, ® dossier moet nog, ovl. (50 jaar oud) te Veenhuizen [dr] op 29-10-1855, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Zegwaard [zh] op 14-02-1828 met Margaretha (Grietje) Berkelaar, dr. van Cornelis Berkelaar en Sijsje van den Berg, geb. te Wilsveen [zh] op 26-10-1806, ovl. (51 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 03-03-1858. 
 . 11 kinderen. 
  1.  Bonefaas van der Tak, geb. te Zegwaard [zh] op 06-05-1830, ®, ovl. (9 maanden oud) te Zegwaard [zh] op 19-02-1831. 
  2.  Johanna van der Tak, geb. te Zegwaard [zh] op 22-08-1831, ovl. (58 jaar oud) te Zegwaard [zh] op 27-04-1890, volgt Xaq
  3.  Levenloos geboren zoon van der Tak, geb. te Zegwaard [zh] op 08-09-1833. 
  4.  Cornelis van der Tak, geb. te Zegwaard [zh] op 16-09-1834, ovl. (10 maanden oud) te Zoetermeer [zh] op 21-07-1835. 
  5.  Elisabeth van der Tak, geb. te Zoetermeer [zh] op 28-04-1836, ovl. (1 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 04-06-1837. 
  6.  Cornelis van der Tak, geb. te Zoetermeer [zh] op 05-12-1837, ovl. (5 dagen oud) te Zoetermeer [zh] op 10-12-1837. 
  7.  Klaas van der Tak, geb. te Zoetermeer [zh] op 05-12-1837, ovl. (één dag oud) te Zoetermeer [zh] op 06-12-1837. 
  8.  Elisabeth van der Tak, geb. te Zegwaard [zh] op 24-05-1839, ovl. (12 jaar oud) te Zegwaard [zh] op 29-08-1851. 
  9.  Christina van der Tak, geb. te Zegwaard [zh] op 15-11-1842, ovl. (1 jaar oud) te Zegwaard [zh] op 25-09-1844. 
  10.  Cornelia van der Tak, geb. te Zegwaard [zh] op 20-08-1844, ovl. (35 jaar oud) te Ter Aar [zh] op 02-11-1879, volgt Xar
  11.  Christina van der Tak, geb. te Zegwaard [zh] op 14-02-1846, ovl. (1 jaar oud) te Zegwaard [zh] op 20-03-1847. 
  Margaretha (Grietje) Berkelaar, dr. van Cornelis Berkelaar en Sijsje van den Berg, tr. (resp. 49 en ongeveer 48 jaar oud) (2) te Zoetermeer [zh] op 25-10-1856 met Jacobus Rijlaarsdam, zn. van Pieter Rijlaarsdam en Pieternella Bloklander, geb. te Stompwijk [zh] in 1808, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 01-12-1873. 
 

IXak.  Amorensia Johanna (Johanna) van der Tak, dr. van Bonefacius van der Tak (VIIIs) (korenmolenaar) en Johanna Eggink, geb. te Wijdenes [nh] op 19-01-1816, ged. te Wijdenes [nh] op 28-01-1816 (getuige: haar vader Bonefacius van der Tak (VIIIs)), naaister / schoonmaakster, ®, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-05-1864, 
 Zij krijgt een dochter. 
  1.  Willemina Johanna van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 04-01-1834, Rooms Katholiek, naaister, ovl. (58 jaar oud) te Bloemendaal [nh] op 04-01-1892, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-08-1862 met Jacobus Johannes Bernardus Roest, zn. van Joannes Everardus Roest en Maria Anna Timmer, geb. te Nieuwer Amstel [nh] op 01-07-1839, timmerman, ovl. (51 jaar oud) te Veenhuizen(Norg) [dr] op 11-03-1891. . 
  Amorensia Johanna (Johanna) van der Tak, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-02-1838 met Willem Mark, zn. van Willem Marcus Mark (voerman) en Agnes (Naatje) Sturlaar, geb. te Amsterdam [nh] op 10-07-1813, Rooms Katholiek, sjouwer / kuipersknecht, ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam [nh] in het Binnengasthuis overleden na een opname van 32 dagen op 21-06-1867. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Willem Johannes Mark, geb. te Amsterdam [nh] geboren aan de trompettersteeg op 07-12-1839. 
  2.  Johannes Mark, geb. te Amsterdam [nh] geboren aan de trompettersteeg op 24-01-1842. 
  3.  Elisabeth Mark, geb. te Amsterdam [nh] geboren aan de St. Anna Dwarsstraat op 23-01-1844, werkster, tr. (resp. 27 en ongeveer 31 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11-10-1871 met Hermanus Frevel, zn. van Fredrik Willem Frevel en Johanna Helena Jettens, geb. te Amsterdam [nh] in 1840, sjouwerman. . 
  4.  Willem Mark, geb. te Amsterdam [nh] geboren aan de Botermarkt op 23-12-1846, ovl. (3 maanden oud) te Amsterdam [nh] op 10-04-1847. 

IXal.  Pieter van der Tak, zn. van Jacobus van der Tak (VIIIu) en Johanna Overstraaten, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-04-1806, koopman, winkelier, ovl. (78 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 26-01-1885, tr. (resp. 24 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 05-05-1830 (getuigen: Gerrit Gimberg 24 jr schoenmaker en Thomas Klaassen 22 jr kleermaker en Willem George Johannes Leijh 32 jr schoenmaker en jacobus Woest 56 jr kuiper) met Sara Elizabeth Petronella Leijh, dr. van Johannes Valentijn Leijh en Sara Ros, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1801, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-07-1891. 
 . 10 kinderen. 
  1.  Jacobus van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 29-04-1831, ovl. (69 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-05-1900, volgt Xas
  2.  Elisabeth Sara van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 31-03-1833, ovl. (97 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 16-10-1930. 
  3.  Johanna (Jansje) van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1834, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-12-1912. 
  4.  Pieter van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-07-1836, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-12-1886. 
  5.  Willem Martinus van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-07-1838, ovl. (60 jaar oud) te Baarn [ut] op 03-06-1899, volgt Xat
  6.  Frederika Alida van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-04-1840, ovl. (75 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-02-1916. 
  7.  Maria van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1842, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-02-1916. 
  8.  Thomas van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-10-1843, ovl. (3 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 14-02-1844. 
  9.  Thomas van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-05-1845, ovl. (79 jaar oud) te Nantes [Frankrijk] op 08-09-1924. 
  10.  Carolina Theodora van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 13-10-1848, ovl. (2 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-10-1850. 

IXam.  Martinus Johannes van der Tak, zn. van Jacobus van der Tak (VIIIu) en Johanna Overstraaten, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-04-1811, Kleermaker, ovl. (46 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-12-1857, tr. (resp. 28 en ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 01-04-1840 (getuigen: Willem George Johannes Leijh 42 jr schoenmaker en Willem Frederik Adolph manderfeldt 45 jr juwelier en Wilhelm Schmidt 43 jr kleermaker en Pieter van der Tak 33 jr winkelier) met Anna Maria Elisabeth Manderfeldt, dr. van Johan Jacob Manderfeldt en Hendrica Emmerentia Eggink, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1810, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-12-1887. 
 . 2 dochters. 
  1.  Johanna van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-01-1841, ovl. (76 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 26-04-1917. 
  2.  Cornelia Maria van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-03-1848, ovl. (82 jaar oud) te Utrecht [ut] op 17-08-1930, volgt Xau

IXan.  Cornelia Jans van der Tak, dr. van Jan van der Tak (VIIIv) (Molenaar/ anno 1827 koopman/ anno 1838 particulier) en Alida Carolina Kicherer, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1801, Adres bij overlijden van Bernardus Spoelstra, Huis Nr 211 Sint Anna Parochie [nh] op 22-05-1825, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Sint Anna Parochie [nh] op 24-12-1826, tr. (resp. ongeveer 19 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 27-06-1821 (getuigen: David Dijk Brandts 32 jr geemployeerde en Laurens van der Hegge Zijne 21 jr Chirurgijn en vroedmeester en Jan Pieter van Mansvelt 26 jr geemployeerde), (ontb. door overlijden) met Jacobus Spoelstra, zn. van Bernardus Spoelstra (schoolopziener / schoolmeester) en Gerritje de Jong, geb. te Oldeboorn, Gemeente Utingeradeel [fr] op 20-08-1794, ged. te Oldeboorn [fr] op 31-08-1794, Huisonderwijzer / Ontvanger der directe Belastingen, Adres bij overlijden van Bernardus Spoelstra, Huis Nr 211 Sint Anna Parochie [nh] op 22-05-1825, ovl. (77 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 25-09-1871. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Alida Gerardina Anna Elisabeth Spoelstra, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-10-1822 (getuigen: Carel de Harder 30jr bediende en Johannes Mooijman 30jr Tapper), Adres bij overlijden van Bernardus Spoelstra, Huis Nr 211 Sint Anna Parochie [nh] op 22-05-1825, ovl. (78 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-02-1901, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 25-07-1849 (getuigen: Clemans Destreé 25 jr goudsmid en Hendrik Koegler 25 jr oppasser en Lodewijk Johannes Scheltema 24 jr kamerdienaar en Roelof Pier 30 jr zaakwaarnemer) met Cornelis van Dijk, zn. van Cornelis van Dijk en Margaretha Mosterd (Kookster), geb. te 's Gravenhage [zh] op 05-12-1827, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-08-1908. . een dochter. 
  2.  Jan Johannes Bernardus Spoelstra, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-01-1824, officier van gezondheid 2e kl. Naar Indie, Adres bij overlijden van Bernardus Spoelstra, Huis Nr 211 Sint Anna Parochie [nh] op 22-05-1825, tr. (resp. 33 en 17 jaar oud) te Banda-Neira, Maluku [Indonesië] RA 1858, 485; CBG, Stamboeken officieren O.I.L, inv. nr. 395, fol. 13 op 08-04-1857 met Geertruida Anthoinetta Lantzius, dr. van Maurits Lantzius en Johanna Izabella Hoeke, geb. te Banda-Neira, Maluku [Indonesië] op 04-12-1839. . 
  3.  Bernardus Spoelstra, geb. te 's Gravenhage [zh] op 17-02-1825, ®, Adres bij overlijden van Bernardus Spoelstra, Huis Nr 211 Sint Anna Parochie [nh] op 22-05-1825, ovl. (3 maanden oud) te St. Annaparochie [fr] op 22-05-1825. 
  Jacobus Spoelstra, zn. van Bernardus Spoelstra (schoolopziener / schoolmeester) en Gerritje de Jong, tr. (resp. 34 en 41 jaar oud) (2) te St. Annaparochie [fr] op 05-03-1829 met Albertje Aukes Bakker, dr. van Auke Nolles Bakker en Trijntje Jacobs, geb. te St. Annaparochie [fr] op 09-03-1787, ged. te St. Annaparochie [fr] op 25-03-1787, ovl. (43 jaar oud) te Het Bildt op 27-09-1830. 
 

IXao.  Justina Sophia Carolina Henriette van der Tak, dr. van Jan van der Tak (VIIIv) (Molenaar/ anno 1827 koopman/ anno 1838 particulier) en Alida Carolina Kicherer, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1803, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-08-1852, tr. (resp. ongeveer 23 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 25-04-1827 (getuigen: Henricus Leonardus van den Houten 26jr tabaksverkoper en Christiaan Kicherer 47 jr vleeshouwer en Johannes Meijer 42 jr opziener vd vleeshal en Lambertus Theodorus Schermer 31 jr tabaksverkoper), (ontb. door overlijden) met Jacobus Sirks, zn. van Laurens Sirks en Johanna Ketelaar, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  Hoofdsteeg op 27-12-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 10-02-1805 (getuige: Jacobus Sirks
Hendrina Lin), Zeemtouwer, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-10-1888. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Laurens Sirks, geb. te Rotterdam [zh] op 16-01-1828, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-06-1902, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-08-1854 met Alida Rapmund, dr. van Louis Rapmund en Geertruida van Heijst, geb. te Rotterdam [zh] op 07-04-1830, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 366 op 22-01-1899. . 5 kinderen. 
  2.  Jan Sirks, geb. te Rotterdam [zh] op 05-02-1829, ovl. (17 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1038 op 29-04-1846. 
  3.  Alida Carolina Sirks, geb. te Rotterdam [zh] op 12-10-1834, ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-06-1896, tr. (resp. 33 en 43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-03-1868 met Joannis Kagenaar, zn. van Jan Kagenaar en Maria Bouwens, geb. te Rotterdam [zh] op 24-02-1825, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1848 op 14-04-1906. . 6 kinderen. 
  4.  Jacobus Sirks, geb. te Rotterdam [zh] op 15-04-1838, overleden op een schip zie overlijdensakte 3801, ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-12-1872. 
  5.  Maria Johanna Agatha Sirks, geb. te Rotterdam [zh] op 11-12-1841, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-02-1866 met Johann Adolf Bandel, zn. van Johann Gottlieb Bandel en Everdina van der Beij, geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1835. . 4 kinderen. 
  6.  Hendrik Cornelis Sirks, geb. te Rotterdam [zh] op 23-05-1844. 
  7.  Arnoldus Benjamin Sirks, geb. te Rotterdam [zh] op 01-01-1846, ovl. (5 weken oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 319 op 05-02-1846. 
  Jacobus Sirks, zn. van Laurens Sirks en Johanna Ketelaar, tr. (resp. 49 en 38 jaar oud) (2) te Brielle [zh] op 25-10-1854 met Marianne Elizabeth Oosthout, dr. van Peter Baltasar Oosthout en Marianne Elisabeth Renson, geb. te Rotterdam [zh] op 04-12-1815, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-08-1879. 
 

IXap.  Alida Carolina van der Tak, dr. van Jan van der Tak (VIIIv) (Molenaar/ anno 1827 koopman/ anno 1838 particulier) en Alida Carolina Kicherer, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-01-1805, ovl. (46 jaar oud) te Delft [zh] op 12-11-1851, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 06-12-1826 met Benjamin van den Doll, zn. van Gerrit van den Doll (Schipper) en Johanna Helena van Meurs, geb. te Delft [zh] op 18-04-1802, apotheker en drogist. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Gerardus Leonardus van den Doll, geb. te Delft [zh] op 06-10-1827, ovl. (11 maanden oud) te Delft [zh] op 01-10-1828. 
  2.  Jan van den Doll, geb. te Delft [zh] op 02-02-1829, ovl. (13 jaar oud) te Delft [zh] op 16-04-1842. 
  3.  Benjamin Gerardus van den Doll, geb. te Delft [zh] op 06-02-1835, ovl. (1 jaar oud) te Delft [zh] op 29-05-1836. 
  4.  Anna Susanna van den Doll, geb. te Delft [zh] op 31-03-1840, ovl. (55 jaar oud) te Leiden [zh] op 22-09-1895, tr. met Frans Louis Wittenrood. . 
  Benjamin van den Doll, zn. van Gerrit van den Doll (Schipper) en Johanna Helena van Meurs, tr. (2) met Wilhelmina Johanna Geertruida Blom, dr. van Cornlis Johannes Blom en Cornelia Johanna Mansvelt (zie VIIIv). 
 

IXaq.  Pieter van der Tak, zn. van Jan van der Tak (VIIIv) (Molenaar/ anno 1827 koopman/ anno 1838 particulier) en Alida Carolina Kicherer, geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-11-1806, ged. te 's Gravenhage [zh] op 19-11-1806, ontvanger de directe belastingen, ®, ovl. (68 jaar oud) te Waalwijk [nb] op 12-12-1874, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-03-1838 (getuigen: Adolphus Bierman 55 jr adjunct-commies en Adriaan Constantinus 33 jr geemployeerde en Johan Leenderd heubel 33 jr geemployeerde en Paulus Mansveld 56 jr arrondissementsijker) met Cornelia Petronella Bierman, dr. van Martinus Adrianus Bierman en Catharina Kracker, geb. te Herwijnen [ge] op 18-08-1815, ®, ovl. (70 jaar oud) te Utrecht [ut] op 13-09-1885. 
 . een zoon. 
  1.  Johannis Martinus Marinus Christianus van der Tak, geb. te Giessen-Nieuwkerk [zh] op 26-12-1842, ®, ovl. (6 dagen oud) te Giessen-Nieuwkerk [zh] op 01-01-1843. 

IXar.  Johannes Jacobus van der Tak, zn. van Jan van der Tak (VIIIv) (Molenaar/ anno 1827 koopman/ anno 1838 particulier) en Alida Carolina Kicherer, geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-03-1809, ged. te 's Gravenhage [zh] op 26-03-1809, Opzichter, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-10-1857, tr. (resp. 33 en 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-11-1842 met Frederika Carolina Binnebösz, dr. van Johann Christoph Binnebösz en Carolina Margaretha Jonghans, geb. te Amsterdam [nh] op 16-06-1821, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23-12-1899. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Jan van der Tak, geb. te Oegstgeest [zh] op 01-01-1844, ®, ovl. (2 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22-09-1846. 
  2.  Johann Christoph van der Tak, geb. te Haarlem [nh] op 21-08-1845, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-04-1915, volgt Xav
  3.  Frederika Carolina van der Tak, geb. te 's- Gravenhage [zh] op 23-12-1847, ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-03-1886, volgt Xaw
  4.  Susanna Dorothea Cornelia van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 11-03-1855, adj dir. der vereniging tot opbeuring van boetvaardige gevallen vrouwen, Door dikke mist in Amsterdam is zij in het water terecht gekomen en verdronken, ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-12-1893. 
  Frederika Carolina Binnebösz, dr. van Johann Christoph Binnebösz en Carolina Margaretha Jonghans, tr. (2), (ontb. door overlijden) met George Herdes
 

IXas.  Anna Susanna van der Tak, dr. van Jan van der Tak (VIIIv) (Molenaar/ anno 1827 koopman/ anno 1838 particulier) en Anna Elisabeth Ponger, geb. te 's Gravenhage [zh] op 19-02-1816, ovl. (75 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 02-04-1891, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 14-06-1843 (getuigen: Jan Andries Blom 25 jr ambtenaar en Willem Johannes Bosboom 52 jr ambtenaar en Jan hagen Hermelink 35 jr rentenier en Lodewijk Carel Pabst 31 jr ambtenaar) met Willem Matthias van den Broek, zn. van Jan Abraham van den Broek en Adriaantje van de Rovaart, geb. te Middelharnis [zh] op 14-05-1814, Gemeenteontvanger, ovl. (73 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 23-02-1888. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Jan Abram van den Broek, geb. te Middelharnis [zh] op 03-08-1844, Oostindisch ambtenaar, tr. (resp. 30 en ongeveer 22 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-07-1875 (getuigen: Christiaan Jan Hagen van den broek 27 jr Koopman en Simon Cornelis Martinus Knappert 36 jr Controleur der Belastingen en Cornelis Kolff 25 jr Koopman en Gaspard Reginald Johannes de Quaij 34 jr Controleur der belastingen) met Emma Lambertina Elizabeth Hanewinckel, dr. van Herman Christiaan Hanewinckel (referendaris bij het Ministerie van Financien) en Maria Catharina Hubertina Timmers, geb. te Heijen [li] in 1853, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Aalst op 24-06-1918. . 
  2.  Christiaan van den Broek, geb. te Middelharnis [zh] op 30-09-1845, ovl. (1 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 06-10-1846. 
  3.  Christiaan Jan Hage van den Broek, geb. te Middelharnis [zh] op 15-08-1847, rentmeester, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) (1) te Middelharnis [zh] op 13-08-1879, (ontb. door overlijden) met Petronella Sophia van den Broek, dr. van Petrus Cornelis van den Broek en Geertruida Margaretha Hooijkaas, geb. te Middelharnis [zh] op 05-06-1856, ovl. (43 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 10-01-1900., tr. (resp. 55 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 23-01-1903 met Anna Louiza Geertruida Bosboom, dr. van Nicolaas Bosboom en Louiza Maria Margaretha ten Kate van Loo, geb. in 1860. . 
  4.  Anna Elizabeth van den Broek, geb. te Middelharnis [zh] op 26-03-1850, ovl. (68 jaar oud) te Hilversum [nh] op 07-02-1919, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 12-06-1872 met Cornelis Kolff, zn. van Gualtherus Constantinus Marius Kolff en Adriana Hendrika Kolff, geb. te Middelharnis [zh] in 1850. . 
  5.  Adriana van den Broek, geb. te Middelharnis [zh] op 02-11-1853, ovl. (72 jaar oud) te Velsen [nh] op 28-08-1926, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 17-04-1879 met Willem Anthonie van der Scheer, zn. van Adolph Frederik van der Scheer en Antoinetta Petronella Verkade, geb. te Vlaardingen [zh] in 1851. . 
  6.  Lodewijk Karel van den Broek, geb. te Middelharnis [zh] op 15-02-1856, ovl. (10 maanden oud) te Middelharnis [zh] op 10-01-1857. 

IXat.  Jillis van der Tak, zn. van Bonifacius van der Tak (VIIIaa) (zeevarend) en Anna de Ligt, geb. te Rotterdam [zh] op 23-05-1830, Orgelfabrikant, ®, Adres bij geboorte broer Bonephasius, Boompjes A 143 Rotterdam [zh] op 11-04-1835, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-05-1913, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 17-10-1860 met Maria Petronella de Haas, dr. van Johannes Jacobszoon de Haas en Maria Petronella de Haas, geb. te Rotterdam [zh] op 23-08-1828, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-03-1905. 
 . 2 zonen. 
  1.  Bonefacius van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 19-12-1861, ®, ovl. (19 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 07-01-1862. 
  2.  Johannes van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 10-09-1866, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 08-12-1866. 

Generatie X

Xa.  Willem van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (IXa) (schoolhouder Stadsschool Frankestraat) en Cornelia Stam, geb. te Rotterdam [zh] Lange Frankestraat op 21-10-1798, ged. te Rotterdam [zh] op 28-10-1798 (getuige: Emmetje Molenaar), onderwijzer, ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-08-1832, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 25-10-1826 met Jacomina Albertina Tuinzing, dr. van Philippus Tuinzing en Katharina Willemina de Vletter, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  in de Goudse Wagestraat op 17-10-1800, ged. te Rotterdam [zh] op 23-10-1800, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-03-1867. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Pieter Cornelis van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 07-09-1827, ovl. (7 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 30-04-1828. 
  2.  Katharina Willemina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 14-10-1828, ovl. (10 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 02-09-1829. 
  3.  Katharina Willemina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 31-03-1830, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-07-1831. 
  4.  Catharina Wilhelmina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 13-03-1832, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-08-1833. 

Xb.  Maria Cornelia van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (IXa) (schoolhouder Stadsschool Frankestraat) en Cornelia Stam, geb. te Rotterdam [zh] Frankestraat op 09-05-1803, ged. te Rotterdam [zh] op 29-05-1803, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-11-1865, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 13-06-1827 met Teunis Keuzenkamp, zn. van Daniel Keuzenkamp en Maria Vreugdewater, geb. te Delfshaven [zh] op 13-09-1797, kantoorbeambte, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-08-1869. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Daniel Keuzenkamp, geb. te Rotterdam [zh] op 09-03-1828, ovl. (7 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-03-1835. 
  2.  Pieter Keuzenkamp, geb. te Rotterdam [zh] op 15-02-1830, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-06-1876, tr. (beiden 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 288 op 20-05-1857 met Maria Beker, dr. van Rutger Beker en Geertruida Rutte, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 1133 op 20-05-1830, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 5005 op 11-11-1909. . 2 dochters. 
  3.  Marie Cornelus Keuzenkamp, geb. te Rotterdam [zh] op 16-06-1832, ovl. (23 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1832. 
  4.  Willem van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 30-09-1833. 
  5.  Daniel Keuzenkamp, geb. te Rotterdam [zh] op 27-03-1835, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 15-06-1835. 
  6.  Daniel Willem Keuzenkamp, geb. te Rotterdam [zh] op 25-06-1836, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 16-09-1836. 
  7.  Daniel Willem Keuzenkamp, geb. te Rotterdam [zh] op 06-12-1837, ovl. (6 weken oud) te Rotterdam [zh] op 18-01-1838. 
  8.  Willem Keuzenkamp, geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1839, ovl. (31 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 03-04-1839. 
  9.  Willem Keuzenkamp, geb. te Rotterdam [zh] op 05-01-1842, ovl. (18 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-04-1860. 

Xc.  Petronella van der Tak, dr. van Hillebrand van der Tak (IXd) en Cornelia de Bot, geb. te Rotterdam [zh] op 02-03-1797, ged. te Rotterdam [zh] op 12-03-1797 (getuige: Maria van der Tak), ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-05-1850, 
 Zij krijgt. 
  Petronella van der Tak, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 20-05-1818 met Simon van Lindt, zn. van Jacob van Lindt en Sara Brandenburg, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  op de Gousesingel op 17-02-1795, ged. te Rotterdam [zh] op 19-02-1795 (getuige: Zusanna Brandenburg), ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-01-1843. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Sara van Lindt, geb. te Rotterdam [zh] op 22-10-1818, ovl. (16 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 07-11-1818. 
  2.  Jacob van Lindt, geb. te Rotterdam [zh] op 22-07-1823, pakhuisknecht, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-11-1874, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-08-1849 met Jannetje de Klerk, dr. van Pieter de Klerk en Cornelia van den Bogaart, geb. te Rotterdam [zh] op 28-01-1826, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-05-1904. . 11 kinderen. 
  3.  Hillebrand van Lindt, geb. te Rotterdam [zh] op 12-05-1827, kuipersknecht, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-11-1908, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 07-07-1852, (ontb. door overlijden) met Dirkje van Wassenaar, dr. van Arie van Wassenaar en Dirkje Bruin, geb. te Rotterdam [zh] op 19-02-1829, ovl. (42 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-02-1872. . 7 kinderen, tr. (resp. 46 en 33 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 27-08-1873 met Pietje van den Berg, dr. van Joost van den Berg en Metje Overweel, geb. te 's Gravendeel op 17-03-1840, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-02-1915. . 6 kinderen. 
  4.  Sara van Lindt, geb. te Rotterdam [zh] op 15-12-1828, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-02-1872, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 06-08-1851 met Gerardus Johannes Roomer, zn. van Gerardus Johannes Roomer en Maartje Tips, geb. te Rotterdam [zh] op 14-06-1833, ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-07-1857. . 4 kinderen, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 11-12-1861 met Martinus van Zanten, zn. van Gerrit van Zanten en Grietje Nieuwstraten, geb. te Vlaardingen [zh] op 05-08-1832, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3651 op 10-08-1915. . 
  5.  Cornelis van Lindt, geb. te Rotterdam [zh] op 22-10-1831. 
  6.  Maria van Lindt, geb. te Rotterdam [zh] op 15-01-1834, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-01-1918, tr. (resp. 38 en 42 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-01-1873 met Maarten Kloppers, zn. van Hendrik Kloppers en Geertruide Heer, geb. te Rotterdam [zh] op 29-01-1830, ovl. (54 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-07-1884. . 
  7.  Willem van Lindt, geb. te Rotterdam [zh] op 05-07-1837. 

Xd.  Antonie van der Tak, zn. van Willem van der Tak (IXe) en Johanna (Anna) 't Hoen, geb. te Rotterdam [zh] Stinksloot op 04-06-1802, ged. te Rotterdam [zh] op 13-06-1802, sjouwer, ®, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-04-1872, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 23-08-1826 met Adriana Ernst, dr. van Martinus Willem Ernst en Sophia Hartman, geb. te Rotterdam [zh] op 14-07-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 29-07-1804, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-07-1874. 
 . 12 kinderen. 
  1.  Levenloos geboren dochter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29-10-1826. 
  2.  Johanna van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29-10-1826, ovl. (6 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 04-11-1826. 
  3.  Willem van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 15-11-1828, ovl. (10 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-05-1839. 
  4.  Martinus Willem van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 16-01-1830. 
  5.  Antonie van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 12-03-1833, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-1833. 
  6.  Adriana van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 12-03-1833, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 11-06-1833. 
  7.  Antonie van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1834, ovl. (88 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 19-07-1922, volgt XIa
  8.  Anna van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 31-01-1837. 
  9.  Cornelis van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1838, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-05-1840. 
  10.  Levenloos geboren dochter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 03-12-1840. 
  11.  Adriana Johanna van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 03-12-1840, ovl. (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 11-04-1841. 
  12.  Adriana van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 05-02-1843, ®, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-02-1922, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-04-1867, (gesch. te Rotterdam [zh] op 03-04-1872) met Cornelis Bartholomeus D'hondt, zn. van Ivo D'hondt en Anna Cornelia van den Kerckhoven, geb. te Oudenbosch [nb] op 06-05-1843, Fabrikant, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-02-1920. . 

Xe.  Louwerens (Laurens) van der Tak, zn. van Willem van der Tak (IXe) en Johanna (Anna) 't Hoen, geb. te Rotterdam [zh] Goudsche weg op 05-03-1806, ged. te Rotterdam [zh] op 11-03-1806 (getuige: Anna van Zeijl), Sjouwer, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-10-1859, relatie met Neeltje van der Vegt, dr. van Sijtze Rinses van der Vegt en Bontje Hendriks van der Meulen, geb. te Gorredijk Gem. Opsterland [fr] op 08-05-1806, ged. te Gorredijk Gem. Opsterland [fr] op 08-06-1806, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-03-1884. 
 . een dochter. 
  1.  Antje van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29-08-1835, ®, ovl. (6 weken oud) te Rotterdam [zh] op 13-10-1835. 
  Neeltje van der Vegt, dr. van Sijtze Rinses van der Vegt en Bontje Hendriks van der Meulen, 
 Zij krijgt een zoon. 
  1.  Willem van der Vegt, geb. te Rotterdam [zh] op 07-08-1834, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 03-11-1834. 

Xf.  Gerardus (Gerrit) van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (IXg) en Pieternella Derrija, geb. te Rotterdam [zh] op 11-03-1808, ged. te Rotterdam [zh] op 17-03-1808, Adres bij geboorte van Gerrit van der Tak, Halstraat J 312 Rotterdam [zh] op 03-03-1842, Pakhuisknecht te Rotterdam [zh] in 1860, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-02-1882, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 05-06-1833 met Cornelia Polderman, dr. van Jaapje Polderman, geb. te Rotterdam [zh] op 05-09-1813, Adres bij geboorte van Gerrit van der Tak, Halstraat J 312 Rotterdam [zh] op 03-03-1842, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-06-1898. 
 . 12 kinderen. 
  1.  Pieternella Maria Cornelia van der Tak (met toenaam van Ginkel), geb. te Rotterdam [zh] op 21-11-1833, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-06-1835. 
  2.  Johannes Van Ginkel van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 16-02-1836, behanger, Adres bij geboorte van Gerrit van der Tak, Halstraat J 312 Rotterdam [zh] op 03-03-1842. 
  3.  Pieternella Maria Cornelia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 10-08-1837, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-08-1838. 
  4.  Jakop Gerardus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 26-12-1838, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-01-1882, volgt XIb
  5.  Pieternella Cornelia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 30-04-1840, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-08-1841. 
  6.  Gerrit van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1842, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-12-1877, volgt XIc
  7.  Pieter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 22-12-1843, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-07-1845. 
  8.  Cornelia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] in 1845, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-11-1848. 
  9.  Antonius van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 13-04-1847, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-11-1848. 
  10.  Pieter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 25-08-1848, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-07-1908, volgt XId
  11.  Cornelia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1850, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-09-1906, volgt XIe
  12.  Maria Elizabeth van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 28-03-1853, ovl. (9 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 25-01-1854. 

Xg.  Pieter van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (IXg) en Helena (Lena) Meijer (water en vuurvrouw), geb. te Rotterdam [zh] op 04-07-1819, Kurksnijder, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1866, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-05-1844 met Adriana van Brakel, dr. van Jan van Brakel en Soetje Wouters, geb. te Rotterdam [zh] op 19-01-1819, Groenteverkoopster, groentenering, erkenning ouders op 02-02-1820, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-10-1896. 
 . 12 kinderen. 
  1.  Lena Cornelia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 19-05-1841, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-05-1927, volgt XIf
  2.  van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] circa 1845, ovl. te Rotterdam [zh] op 23-04-1845. 
  3.  van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] circa 1846, ovl. te Rotterdam [zh] op 16-02-1846. 
  4.  Nn van der Tak, geb. circa 1847, ovl. op 14-03-1847. 
  5.  Nn van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] circa 1848, ovl. te Rotterdam [zh] op 10-02-1848. 
  6.  Alida Adriana van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1849, ovl. (87 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-01-1937, volgt XIg
  7.  Pieter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] circa 1851, ovl. (jonger dan één jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-08-1851 leeftijd 4 maanden en 8 dgn
  8.  Pieter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 14-08-1852, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-03-1855. 
  9.  Adriana (Jaantje) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 13-06-1855, ®, ovl. (48 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-09-1903, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 30-07-1879 akte nr.753 met Adrianus Nickel, zn. van Daniel Thomas Nickel (Timmerman) en Elisabet van der Goes, geb. te Rotterdam [zh] op 20-03-1852, Varensgezel, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-04-1892., tr. (resp. 42 en 41 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 08-12-1897 met Jelles Coljé, zn. van Jelles Coljé en Jannetje van der Vliet, geb. te Nieuwpoort [zh] op 14-02-1856, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1007 op 03-03-1923. . 
  10.  van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] circa 1859, ovl. te Rotterdam [zh] op 21-07-1859. 
  11.  Hendrika van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 15-11-1860, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 08-03-1861. 
  12.  Pieter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 24-08-1862, ovl. (3 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1866. 

Xh.  Joost Hendrik van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (IXg) en Helena (Lena) Meijer (water en vuurvrouw), geb. te Rotterdam [zh] op 14-07-1824, Hovenier, ovl. (66 jaar oud) te Veenhuizen (Norg) op 06-03-1891, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 20-04-1846, (gesch. te Rotterdam [zh] op 22-05-1875) met Anna Susanna van den Broek, dr. van Leendert Johannis Johannis van den Broek en Maggeltje van Oort, geb. te Rotterdam [zh] op 24-05-1823, werkster, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-08-1899. 
 
  Joost Hendrik van der Tak, tr. (resp. 50 en 36 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 16-06-1875 met Grietje van Es, dr. van Frank Joan van Es (stukador) en Elisabeth Boele, geb. te Rotterdam [zh] op 12-11-1838, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-05-1897. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Frank Joan van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 19-08-1875, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-11-1876. 
  2.  Levenloos geboren zoon van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 16-12-1876. 
  3.  Frank Joan van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 28-06-1878, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-07-1943, volgt XIh
  4.  Hendrik Pieter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29-08-1879, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 28-11-1879. 
  5.  Levenloos geboren zoon van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 20-03-1881. 
  6.  Johanna Engelina Helena van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 05-07-1883, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-09-1958, volgt XIi

Xi.  Maria Elisabeth van der Tak, dr. van Hillebrand van der Tak (IXi) en Agatha Kiebert, geb. te Rotterdam [zh] op 05-12-1794, ged. te Rotterdam [zh] op 11-12-1794, ovl. (26 jaar oud) te Paramaribo op 24-03-1821, 
 Zij krijgt een zoon. 
  1.  Marinus Hillebrand van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 13-05-1818. 
  Maria Elisabeth van der Tak, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-10-1820 met Frederik Nicolaas Lutjens, zn. van Fredrik Nicolaas Lutjens en Rebecca Beth, geb. te Amsterdam [nh] op 25-02-1791, ged. te Amsterdam [nh] Nieuwe zijds kapel op 20-03-1791, kantoorbediende/ koopman, Hij kwam bij zijn huwelijk uit Suriname. 
 

Xj.  Johanna Catharina van der Tak, dr. van Hillebrand van der Tak (IXi) en Agatha Kiebert, geb. te Rotterdam [zh] op 10-10-1796, ged. te Rotterdam [zh] op 20-10-1796, ovl. (85 jaar oud) te Lochem [ge] Aktenummer: 51 op 28-08-1882, tr. (beiden 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 22-06-1831 met Roelof Reijnier van der Horst, zn. van Ruth (But) van der Horst en Maria Oppervelt, geb. te Delfshaven [zh] op 18-05-1797, ged. te Delfshaven [zh] op 21-05-1797, ontvanger der Rijksbelastingen, Woonde tot 22 juni 1831 in Amersfoort en hij werkte in Bunschoten, ovl. (60 jaar oud) te Abcoude-Baambrugge [ut] op 27-10-1857. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Martina Maria van der Horst, geb. te Amersfoort [ut] Aktenummer: 134 op 16-05-1832, ovl. (15 dagen oud) te Amersfoort [ut] Aktenummer: 222 op 31-05-1832. 
  2.  Agatha Johanna Hillegonda Maria van der Horst, geb. te Amersfoort [ut] Aktenummer: 258 op 01-09-1833, ovl. (68 jaar oud) te Lochem [ge] Aktenummer: 82 op 11-11-1901, tr. (resp. 42 en ongeveer 66 jaar oud) te Zutphen [ge] Aktenummer: 19 op 02-03-1876 met Johannes George Dornseiffe, zn. van G Dornseiffe en Adriana Donckerts, geb. te Utrecht [ut] in 1809, predikant. . 
  3.  Roelof Reinier van der Horst, geb. te Hoogland [ut] op 15-10-1834, ovl. (35 jaar oud) te Utrecht [ut] op 23-01-1870. 
  4.  Hillebrand van der Horst, geb. te Hoogland [ut] Aktenummer: 49 op 31-12-1835, tr. (resp. 35 en 25 jaar oud) te Maastricht [li] Aktenummer: 0 op 10-05-1871 met Catharina Elisabeth Moonen, dr. van Pieter Joseph Moonen en Maria Catharina Féron, geb. te Spaubeek [li] op 04-03-1846. . 
  5.  Johannes van der Horst, geb. te Hoogland [ut] Aktenummer: 27 op 30-05-1840, ambtenaar, tr. (resp. 41 en ongeveer 52 jaar oud) te Ruurlo [ge] Aktenummer: 24 op 05-09-1881 met Cornelia Bernardina Frederika de Jong, dr. van Hendrikus Ignatius de Jong en Johanna Friederika van Dalsum, geb. te Zutphen [ge] in 1829. . 

Xk.  Johannes van der Tak, zn. van Hillebrand van der Tak (IXi) en Agatha Kiebert, geb. te Rotterdam [zh] Wonende  op Cingel op 19-11-1800, ged. te Rotterdam [zh] op 14-12-1800 (getuige: I. Kiebert; Johanna Sophia Centgraaff), brander, ovl. (94 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-03-1895, otr. (beiden 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-11-1827, tr. met Neeltje Johanna van der Horst, dr. van Ruth (But) van der Horst en Maria Oppervelt, geb. te Delft [zh] op 26-11-1799, ged. te Delft [zh] op 08-12-1799 (getuige: Anna Charalina Oppervelt), ovl. (81 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 08-04-1881. 
 . 10 kinderen. 
  1.  Hillebrand van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 05-01-1829, ovl. (één dag oud) te Delfshaven [zh] op 06-01-1829. 
  2.  Levenloos geboren zoon van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 03-12-1829. 
  3.  Hillebrand van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 19-03-1831, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-07-1900, volgt XIj
  4.  Marinus van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 06-04-1833, ovl. (1 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 02-06-1834. 
  5.  Agatha van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 29-10-1834, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-11-1890. 
  6.  Marinus Johannes van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 28-04-1836, ovl. (10 maanden oud) te Delfshaven [zh] op 08-03-1837. 
  7.  Nicolaas Theodorus van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 11-01-1838, ovl. (2 maanden oud) te Delfshaven [zh] op 15-03-1838. 
  8.  Johannes van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 26-03-1839, ovl. (24 dagen oud) te Delfshaven [zh] op 19-04-1839. 
  9.  Neeltje Johanna van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 17-09-1840, ovl. (2 maanden oud) te Delfshaven [zh] op 25-11-1840. 
  10.  Johannes van der Tak, geb. te Delfshaven [zh] op 06-11-1841, Koopman, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-02-1899. 

Xl.  Nicolaas Theodorus van der Tak, zn. van Hillebrand van der Tak (IXi) en Agatha Kiebert, geb. te Rotterdam [zh] op 18-10-1804, ged. te Rotterdam [zh] op 04-11-1804, Rijksontvanger, ovl. (44 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 09-01-1849, tr. (resp. 32 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Ouddorp [zh] op 31-03-1837, (ontb. door overlijden) met Pieternella Adriana van der Kaaij, dr. van Reinier van der Kaaij en Maria Jacoba Diderika Grinwis, geb. te Goedereede [zh] op 20-11-1816, ovl. (69 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-03-1886. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Hillebrand van der Tak, geb. te Warmond [zh] op 07-02-1838, ovl. (3 maanden oud) te Warmond [zh] op 09-05-1838. 
  2.  Agatha Jacoba Theodora van der Tak, geb. te Ooltgensplaat [zh] op 13-05-1839, ®, ovl. (72 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-02-1912. 
  3.  Nicolaas Theodorus van der Tak, geb. te Ooltgensplaat [zh] op 05-04-1840, ovl. (9 maanden oud) te Ooltgensplaat [zh] op 09-01-1841. 
  4.  Nicolaas Theodorus (Theo) van der Tak, geb. te Ooltgensplaat [zh] op 03-10-1841, handelsagent, ovl. (68 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 09-03-1910, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) in 10-1870 met Susanna Antonia Klönne, dr. van Johann Heinrich Klönne (kleermaker) en Maria Magdalena Klaasen, geb. te Amsterdam [nh] op 31-10-1837, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 05-09-1910. . 
  5.  Petronella Adriana van der Tak, geb. te Ooltgensplaat [zh] op 21-08-1842, ovl. (13 dagen oud) te Ooltgensplaat [zh] op 03-09-1842. 
  6.  Petronella Adriana van der Tak, geb. te Ooltgensplaat [zh] op 14-09-1843, ovl. (74 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 24-04-1918. 
  7.  Abraham Willem van der Tak, geb. te Ooltgensplaat [zh] op 23-11-1844, Schrijver, ®, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 14-08-1918, tr. (resp. 43 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 16-05-1888 met Isabella Maria Christina Theresia Rijnders, dr. van Willem Ernst Rijnders en Catharina Isabella Baetens, geb. te 's Gravenhage [zh] op 28-05-1847, onderwijzeres, ovl. (87 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-09-1934. . 
  8.  Jacobus Jerome van der Tak, geb. te Haastrecht [zh] op 07-02-1847, ovl. (2 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 02-04-1849. 
  9.  Bastiana Jacoba Helena van der Tak, geb. te Haastrecht [zh] op 24-09-1848, ovl. (12 dagen oud) te Haastrecht [zh] op 06-10-1848. 
  Pieternella Adriana van der Kaaij, dr. van Reinier van der Kaaij en Maria Jacoba Diderika Grinwis, tr. (resp. 34 en 54 jaar oud) (2) te Delft [zh] op 16-04-1851, (ontb. door overlijden) met Simon de Bruijn, zn. van Louwerens de Bruijn en Catharina Veldhuijsen, geb. te Stompwijk [zh] op 01-09-1796, ged. te Stompwijk [zh] op 03-09-1796 (getuige: Anna de Bruijn), ontvanger van 's Rijks belastingen, ovl. (64 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 14-10-1860. 
 . een dochter. 
  1.  Catharina Louise Adriana de Bruijn, geb. te Rijswijk [zh] op 08-11-1856, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-10-1880 met Frederik Anton Pieter Dietz, zn. van Johan Willem Lodewijk Dietz (ambtenaar) en Hendrika Vervloet, geb. te 's Gravenhage [zh] op 31-01-1851, hoofdinspecteur van Politie. . 2 kinderen. 

Xm.  Paulus (Paul) van der Tak, zn. van Hillebrand van der Tak (IXi) en Agatha Kiebert, geb. te Rotterdam [zh] op 20-06-1807, ged. te Rotterdam [zh] op 19-07-1807, Rijksontvanger, ovl. (50 jaar oud) te Woerden [ut] op 15-05-1858, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-04-1835 met Sjoukje Groote, dr. van Jan Grote en Rinske Wopkes van Hoek, geb. te Harlingen [fr] op 31-12-1812, ovl. (51 jaar oud) te Gouda [zh] op 24-01-1864. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Hillebrand Paulus van der Tak, geb. te Abbenbroek [zh] op 21-04-1836, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-04-1888, volgt XIk
  2.  Jan Willem Frederik van der Tak, geb. te Abbenbroek [zh] op 18-06-1837, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [ut] op 11-02-1922, volgt XIl
  3.  Agatha Johanna Theodora van der Tak, geb. te Abbenbroek [zh] op 19-01-1840, ®, ovl. (53 jaar oud) te Abcoude-Proostdij [ut] op 19-09-1893, tr. (resp. 42 en 63 jaar oud) te Ransdorp [nh] Aktenummer: 7 op 09-07-1882 met Hillenus Wibbinus Bruins, zn. van Pieter Lukas Bruins (heelmeester) en Dorothea Hendrika van Stralen, geb. te Veendam [gr] op 19-06-1819, predikant, ovl. (74 jaar oud) te Abcoude-Proostdij [ut] op 19-02-1894. . 
  4.  Maria van der Tak, geb. te Abbenbroek [zh] op 07-12-1842, volgt XIm
  5.  Johanna Catharina Maria Elizabeth (Katy) van der Tak, geb. te Spijkenisse [zh] op 06-03-1847, ovl. (80 jaar oud) te Colorado Springs, El Paso [co] op 26-05-1927, volgt XIn
  6.  Nicolaas Theodorus van der Tak, geb. te Spijkenisse [zh] op 26-04-1849, 1e luitenant KNIL, 1e Luit. bij het O.I. Leger (1882), gepens. Officier van Ned.-Indië, ovl. (35 jaar oud) te Gastel [nb] Aktenummer: 30 op 11-03-1885, otr. te Alkmaar [nh] op 10-08-1882, tr. (beiden 33 jaar oud) te Alkmaar [nh] Aktenummer: 98 op 24-08-1882 met Philipina Jacoba Korf, dr. van Johannis Korf en Geesje Dirks, geb. te Nieuwer-Amstel [nh] op 28-06-1849, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 05-03-1926. . 
  7.  Jacobus Jerome van der Tak, geb. te Spijkenisse [zh] op 15-04-1851, jong overleden (1 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 13-02-1853. 
  8.  Simon Pieter Adrianus van der Tak, geb. te Alblasserdam [zh] op 14-09-1854, ovl. (10 maanden oud) te Alblasserdam [zh] op 05-08-1855, begr. te Alblasserdam [zh] op 08-08-1855. 

Xn.  Hillegonda Maria Agatha van der Tak, dr. van Hillebrand van der Tak (IXi) en Agatha Kiebert, geb. te Rotterdam [zh] op 09-06-1809, ged. te Rotterdam [zh] op 02-07-1809, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [ut] op 01-02-1872, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 22-04-1835 met Hendrik Arnoud Laan, zn. van Pieter Jan Laan (emeritus predikant) en Aagje Kaas, geb. te Amersfoort [ut] op 26-01-1808, Predikant in de Nederduitse gemeente Ottoland en Neder Blokland. ®, ovl. (66 jaar oud) te Zeist [ut] op 17-04-1874. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Pieter Jan Rudolf Laan, geb. te Ottoland [zh] op 27-07-1836, ovl. (52 jaar oud) te Antwerpen [België] op 21-09-1888, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Utrecht [ut] op 24-10-1861 met Jacoba Françoise Elizabeth van Wuijckhuise Nortier, dr. van Isaac van Wuijckhuise Nortier en Maria Jacoba Geertruida Hennequin, geb. te Sluis [ze] in 1837. . 
  2.  Hillebrand Laan, geb. te Ottoland [zh] op 28-09-1837, student theologie, ®, ongehuwd overleden (29 jaar oud) te Utrecht [ut] op 10-04-1867. 
  3.  Diderica Jacoba Agatha Laan, geb. te Amersfoort [ut] Aktenummer: 91 op 21-02-1839, ovl. (93 jaar oud) te Oegstgeest [zh] op 08-02-1933, tr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) te Utrecht [ut] op 27-01-1870 met Johannes Riemens, zn. van Conrad V Riemens en Cornelia le Sage, geb. te Vlissingen [ze] in 1842. . 
  4.  Hendrik Arnoud Laan, geb. te Amersfoort [ut] op 29-09-1840, Ouders wonende te Ottoland, ovl. (23 jaar oud) te Utrecht [ut] op 01-07-1864. 
  5.  Johannes Nicolaas Theodorus Laan, geb. te Amersfoort [ut] op 25-01-1842, Ouders wonende te Ottoland, ovl. (78 jaar oud) te Zeist [ut] op 28-07-1920. 
  6.  Hillegonda Maria Agatha Laan, geb. te Amersfoort [ut] op 30-09-1844, ovl. (23 jaar oud) te Utrecht [ut] op 29-04-1868. 
  7.  Christiaan Livius Laan, geb. te Ottoland [zh] op 13-03-1847, dir.evagelisatie, ovl. (86 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 01-04-1933, tr. (resp. 34 en 29 jaar oud) (1) te Middelburg [ze] op 10-11-1881, (ontb. door overlijden) met Emma Elisabeth Carp, dr. van Bernard Hendrik Carp (predikant) en Marij Julia Harweij, geb. te Middelburg [ze] op 12-04-1852, ovl. (47 jaar oud) te Hilversum [nh] op 10-05-1899., tr. (resp. 56 en 52 jaar oud) (2) te Rheden [ge] Aktenummer: 88 op 28-10-1903 met Johanna Elisabeth Christiana Mispelblom Beijer, dr. van Bastiaan Adriaan Mispelblom Beijer en Jacoba Cornelia Molewater, geb. te Rotterdam [zh] op 30-01-1851, ovl. (80 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 10-12-1931. . 

Xo.  Geertruij van der Tak, dr. van Willem van der Tak (IXr) (sjouwer) en Gerritje van Es, geb. te Rotterdam [zh] wonende Binnewegt op 08-05-1805, ged. te Rotterdam [zh] op 19-05-1805, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2912 op 19-08-1870, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 28-12-1833 met Gerrit Kok, zn. van Dirk Kok en Femmetje Lambregts, geb. te Amsterdam [nh] op 06-08-1806, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2413 op 09-10-1850. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Dirk Kok, geb. te Rotterdam [zh] op 15-11-1828, ovl. (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 28-03-1829. 
  2.  Dirk Kok, geb. te Rotterdam [zh] op 21-04-1834, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 02-07-1834. 
  3.  Gerritje Kok, geb. te Rotterdam [zh] op 20-10-1835, ovl. (22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-05-1858. 
  4.  Johanna Margaretha Kok, geb. te Rotterdam [zh] op 02-09-1838, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-08-1912, tr. (resp. 28 en 33 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] akte nr. 908 op 16-08-1867, (ontb. door overlijden) met Hermanus Molier, zn. van Lodewijk Molier en Anna Cadaar, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 314 op 11-02-1834, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 815 op 26-02-1880., tr. (resp. 42 en 36 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] akte nr. 637 op 29-06-1881, (ontb. door overlijden) met Nicolaas van Sermondt, zn. van Andries van Sermondt en Grada Landzedel, geb. te Zaltbommel [ge] op 18-04-1845, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1707 op 30-03-1909. . 
  5.  Dirk Kok, geb. te Rotterdam [zh] op 24-08-1841, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-11-1843. 
  6.  Dirk Kok, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2993 op 29-12-1843, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 973 op 22-02-1916, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 136 op 23-02-1870 met Johanna Reuman, dr. van Cornelis Reuman en Catharina Boelhouwer, geb. te Rotterdam [zh] op 19-08-1846, akte nr. 2011; erkenning door ouders 03-05-1848;geslachtsnaam was Boelhouwer, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-04-1924. . 8 kinderen. 
  7.  Levenloos geboren zoon Kok, geb. te Rotterdam [zh] op 21-05-1846. 
  8.  Willem Kok, geb. te Rotterdam [zh] op 09-03-1848, Sigarenmaker, ovl. (90 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-01-1939, tr. (beiden 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1360 op 24-12-1873 met Maria Paulina Margaretha van der Molen den Houting, dr. van Cornelis van der Molen den Houting (Steenkolenwerker) en Wilhelmina Margaretha Borghols, geb. te Amsterdam [nh] op 01-12-1848, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-01-1900. . 9 kinderen. 

Xp.  Anna van der Tak, dr. van Willem van der Tak (IXr) (sjouwer) en Gerritje van Es, geb. te Rotterdam [zh] op 15-12-1807, ged. te Rotterdam [zh] op 27-12-1807 (getuige: Kniera Hendrieka Minnenbreuker), schoonmaakster, ®, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-12-1885, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 04-01-1837 met Cornelis Christoffel Hugelaar, zn. van Cornelis Christoffel Hugelaar en Christina Verhoef, geb. te Rotterdam [zh] op 17-11-1811, ovl. (49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-12-1860. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Christina Hugelaar, geb. te Rotterdam [zh] op 23-05-1835, erkenning door ouders op 04-01-1837, achternaam kind was; van der Tak, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-02-1923, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-04-1860 met Johannes Gleijm, zn. van Johannes Antony Gleijm en Johanna Hendrika Carolina Hartman, geb. te Rotterdam [zh] op 29-03-1838, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-04-1901. . 10 kinderen. 
  2.  Anna Hugelaar, geb. te Rotterdam [zh] op 30-09-1837, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-10-1905, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 30-10-1861, (ontb. door overlijden) met Cornelis Adrianus van den Bos, zn. van Adrianus van den Bos en Geertrui Cornelia Zwartouw, geb. te Rotterdam [zh] op 26-04-1834, ovl. (37 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-08-1871. . 6 kinderen, tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 07-08-1872 met Jan de Winter, zn. van Jan de Winter en Cornelia van Dijk, geb. te Geervliet [zh] op 03-12-1843, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-11-1910. . 6 kinderen. 
  3.  Cornelis Christoffel Hugelaar, geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1840, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-09-1841. 
  4.  Jannetje Pietronella Hugelaar, geb. te Rotterdam [zh] op 14-11-1843, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-01-1911, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 186 op 23-03-1870 met Johannes Jacobus Meijer, zn. van Johannes Jacobus Meijer en Hendrika van den Bergh, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 329 op 08-02-1843, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 4778 op 12-10-1905. . 13 kinderen. 
  5.  Cornelia Jacoba Hugelaar, geb. te Rotterdam [zh] op 28-12-1845, ovl. (48 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-07-1894, Zij krijgt een zoon, tr. (resp. 24 en 40 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 21-12-1870 met Martinus Groenewegen, zn. van Maria Groenewegen, geb. te Rotterdam [zh] op 19-06-1830, ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-10-1891. . 3 kinderen, tr. (resp. 47 en 59 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 13-09-1893 met Leendert van den Broek, zn. van Leendert van den Broek en Maria de Haes, geb. te Rotterdam [zh] op 30-06-1834, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-11-1920. . 
  6.  Cornelis Christoffel Hugelaar, geb. te Rotterdam [zh] op 04-07-1848, ovl. (11 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 25-06-1849. 
  7.  Cornelis Christoffel Hugelaar, geb. te Rotterdam [zh] op 18-09-1850, ovl. (55 jaar oud) te Veenhuizen [dr] Aktenummer: 23 op 23-02-1906, tr. (resp. 20 en 34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-08-1871 met Maria Catharina van Thiel, dr. van Jan Lodewijk van Thiel en Catharina Maria van den Berg, geb. te Rotterdam [zh] op 02-02-1837, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-11-1920. . 3 kinderen. 

Xq.  Jakob van der Tak, zn. van Willem van der Tak (IXr) (sjouwer) en Gerritje van Es, geb. te Rotterdam [zh] op 29-09-1810, ged. te Rotterdam [zh] op 14-10-1810, ®, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-08-1876, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 04-01-1837 met Diederika (Dirkje) Oldenburg, dr. van Adolph Oldenburg en Maria Jesse, geb. te Rotterdam [zh] op 06-03-1815, ®, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-04-1903. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Gerritje van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 30-06-1837, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-05-1907. 
  2.  Maria Pieternella van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1839, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte 1910 op 24-04-1913. 
  3.  Pieternella Johanna van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 16-06-1842, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-11-1843. 
  4.  Geertrui Cornelia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 15-05-1844, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-10-1846. 
  5.  Jacob van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29-10-1847, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-10-1849. 
  6.  Diederika van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 21-06-1850, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-05-1914, volgt XIo
  7.  Jacob van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 09-02-1853, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-05-1855. 
  8.  Cornelia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 25-11-1855, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-07-1937, volgt XIp

Xr.  Willem van der Tak, zn. van Willem van der Tak (IXr) (sjouwer) en Gerritje van Es, geb. te Rotterdam [zh] op 12-03-1821, ovl. (32 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-10-1853, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 14-02-1849 met Jannetje Graafland, dr. van Leendert Graveland en Jacoba van Zuijlekom, geb. te Rotterdam [zh] op 07-02-1825, ovl. (28 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-09-1853. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Gerritje van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 13-04-1849, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 12-07-1849. 
  2.  Jacobus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 27-07-1850, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 07-10-1850. 
  3.  Willem van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 31-07-1851, ovl. (6 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 06-08-1851. 
  4.  Willem Johan van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 12-08-1852, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 18-01-1853. 

Xs.  Barend van der Tak, zn. van Christiaan van der Tak (IXt) en Martina Smits, geb. te Rotterdam [zh] op 12-04-1821, gruttersknecht, ®, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-09-1903, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 16-08-1848 met Jacoba van der Veer, dr. van Jacobus Didericus van der Veer en Hendrika Hagedoorn, geb. te Rotterdam [zh] op 10-10-1818, Werkster, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-09-1905. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Christianus Bernardus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 31-08-1849, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-06-1851. 
  2.  Helena Antonetta van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1851, ovl. (90 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-1942, volgt XIq
  3.  Martinus Bernardus Jacobus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 11-02-1853, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-03-1854. 
  4.  Jacobus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 14-11-1854, ovl. (10 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 02-10-1855. 

Xt.  Maria Willemina van der Tak, dr. van Gerardus (Gerrit) van der Tak (IXv) en Maria van der Toorn, geb. te Delfshaven [zh] op 18-04-1816, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-01-1896, 
 Zij krijgt een dochter. 
  1.  Agatha Wilhelmina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 04-05-1844, ®, ovl. (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 22-09-1844. 
  Maria Willemina van der Tak, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 01-03-1848 met Jan Willem Poelemans, zn. van Jan Wilhelmus Poelemans en Aagje van Toren, geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1817, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-06-1875. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Maria Wilhelmina Poelemans, geb. te Rotterdam [zh] op 18-04-1846, akte nr. 1023; erkenning door ouders op 01-03-1848, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-11-1848. 
  2.  Agatha Johanna Carolina Poelemans, geb. te Rotterdam [zh] op 25-11-1848, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-03-1850. 
  3.  Maria Willemina Poelemans, geb. te Rotterdam [zh] op 05-05-1851, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2669 op 11-05-1920, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 359 op 10-05-1876 met Hendrik Baris, zn. van Hendrik Baris (Zeeman / Kwartiermeester pr.v. Oranje) en Cornelia Giezen (Van Giesen), geb. te Den Helder [nh] op 03-11-1853, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 5027 op 23-09-1918. . 9 kinderen. 
  4.  Agatha Poelemans, geb. te Rotterdam [zh] op 25-11-1854, ovl. (12 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-04-1867. 
  5.  Jan Willem Poelemans, geb. te Rotterdam [zh] in 1858, ovl. (ongeveer 16 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 03-04-1859. 
  6.  Willem Martinus Poelemans, geb. te Rotterdam [zh] op 14-04-1861, ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-12-1885. 
  7.  Johanna Christina Poelemans, geb. te Rotterdam [zh] op 19-06-1863, ovl. (86 jaar oud) te Heemstede [nh] op 28-06-1949, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1143 op 02-12-1885 met Petrus Johannes van Geerenstein, zn. van Jacob van Geerenstein en Johanna Petronella van der Ster, geb. te Overschie [zh] op 18-03-1859, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-08-1941. . 8 kinderen. 

Xu.  Wouter van der Tak, zn. van Gerardus (Gerrit) van der Tak (IXv) en Maria van der Toorn, geb. te Delfshaven [zh] op 12-10-1824, kastelein, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-08-1900, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 25-11-1846 met Francina Maria van Dalen, dr. van Hubertus van Daalen en Theodora (Dirkje) Hinkenhof, geb. te Rotterdam [zh] op 10-04-1822, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-10-1862. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Maria van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 06-03-1847, ovl. (6 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-09-1853. 
  2.  Dirkje van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 14-09-1849, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-05-1912, volgt XIr
  3.  Gerardus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 08-06-1852, ovl. (78 jaar oud) te Schiedam [zh] op 20-03-1931, volgt XIs
  4.  Huibertus Jacobus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 25-10-1854, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-10-1856. 
  5.  Maria Francina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29-04-1857, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-09-1940, volgt XIt
  6.  Huibertus Wouter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 23-06-1859, ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-05-1894, volgt XIu
  7.  Wouter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 18-06-1862, ovl. (9 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 16-04-1863. 
  Wouter van der Tak, tr. (resp. 38 en 23 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 31-12-1862, (gesch. te Rotterdam [zh] op 28-12-1870) met Joanna Sophia Möller, dr. van Daniel Frederik Möller en Catharina Elisabeth Beekman, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 16-06-1839, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-09-1916. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Daniel Frederik van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 15-10-1863, Varensgezel / café houder / vuurstoker, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-05-1945, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 26-10-1887, (gesch. te Rotterdam [zh] op 02-08-1888) met Gerritje Sonius, dr. van Abraham Sonius en Goverdina van Gelderen, geb. te Rotterdam [zh] op 07-09-1859, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-01-1928., tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 18-07-1894 met Johanna Willemina Stolk, dr. van Teunis Stolk en Johanna Tuinenburg, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] op 11-12-1870, ovl. (94 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-11-1965. . 
  2.  Arie van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1866, ovl. (9 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 20-02-1867. 
  3.  Magdalena Catharina Elizabeth van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 16-08-1868, ovl. (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 04-01-1869. 
  Joanna Sophia Möller, dr. van Daniel Frederik Möller en Catharina Elisabeth Beekman, tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 27-12-1872, (ontb. door overlijden) met Jan de Vries, zn. van Hendrik de Vries en Aagje Masereeuw, geb. te Medemblik [nh] op 10-03-1845, ovl. (29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-11-1874. 
 . een zoon. 
  1.  Johannes de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 11-04-1872, uitdrager / glazenwasser/ los werkman / ketelbikker, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-08-1925, tr. (resp. 21 en 17 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 31-05-1893, (gesch. te Rotterdam [zh] op 27-08-1896) met Cornelia Korsten, dr. van Theodorus Korsten en Maria Johanna Heusdans, geb. te Rotterdam [zh] op 14-11-1875. . een zoon, tr. (resp. 34 en 14 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 04-07-1906 met Hendrika Sandrina Maij, dr. van Johannes Antonius Maij en Willemina Johanna van Houten, geb. te Rotterdam [zh] op 22-06-1892, werkster. . 4 kinderen. 
  Joanna Sophia Möller, tr. (beiden 53 jaar oud) (3) te Rotterdam [zh] akte nr. 1503 op 21-12-1892, (ontb. door overlijden) met Frederik Lustenberger, zn. van Joannes Petrus Fridolin Lustenberger (huisbediende) en Jannetje van Marion, geb. te Brielle [zh] op 13-04-1839, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-06-1894. 
 

Xv.  Maria van der Tak, dr. van Gerardus (Gerrit) van der Tak (IXv) en Maria van der Toorn, geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1827, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 04-08-1852 met Jan Bremer, zn. van Johannes Pieter Johannes Breemer en Maria Margaretha Vuistman (Vuijstman), geb. te Rotterdam [zh] op 16-08-1824, Overleden als stuurman aan boord van het schip "Belle of Lagos', ovl. (53 jaar oud) te Duinkerken [België] akte nr. 4116 op 27-07-1878. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Wilhelmina Maria Bremer, geb. te Rotterdam [zh] op 14-12-1849, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-05-1919, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-04-1878 met Johannes Cornelis van Batenburg, zn. van Wouter van Batenburg en Johanna Sijlaart, geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1851, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-02-1928. . 2 dochters. 
  2.  Maria Margaretha Bremer, geb. te Rotterdam [zh] op 10-04-1854, ovl. (72 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 24-10-1926, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-12-1878 met Antonie Engel, zn. van Johan Fredrik Engel en Johanna Tupker, geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1855, ovl. (71 jaar oud) te Bonn [Duitsland] op 12-05-1926. . 
  3.  Jan Bremer, geb. te Rotterdam [zh] op 20-07-1856. 
  4.  Gerardus Bremer, geb. te Rotterdam [zh] in 1858, ovl. (ongeveer 15 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 15-03-1859. 
  5.  Anna Bremer, geb. te Rotterdam [zh] op 10-02-1860, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-01-1937, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 21-03-1883, (gesch. te Amsterdam [nh] op 15-03-1907) met Jan van Tuil, zn. van Johannes van Tuil (Metselaar) en Francina van Meenen, geb. te Ommeren Gem. Lienden [ge] op 27-09-1856, Gymnastiekonderwijzer, ovl. (76 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 04-08-1933. . 3 kinderen, tr. (resp. 47 en 53 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 16-01-1908 met Reinier Christiaan de Vroom, zn. van Hendrik Christiaan de Vroom en Hendrika van Bijleveld, geb. te Amsterdam [nh] op 17-09-1854, Machinist, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-10-1930. . 
  6.  Hendrika Elizabeth Bremer, geb. te Rotterdam [zh] op 15-06-1864, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Arnhem [ge] op 08-07-1886 met Jules Weill, zn. van Nathanaël Weill (Winkelier) en Rosalie Emrik, geb. te Haarlem [nh] op 06-11-1859, Diamandklover. . 3 kinderen. 
  7.  Adriaan Bremer, geb. te Rotterdam [zh] op 30-04-1866, zeevarende, Overlijden van Adriaan is onbekend. Hij was in 1927 naar Buenos Aires gegaan, ovl. te Buenos Aires [Argentinië], tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-04-1889, (gesch. te Rotterdam [zh] op 18-04-1902) met Maartje van Dalen, dr. van Johannes Pieter van Dalen en Johanna Geertje Christina Zoll, geb. te Rotterdam [zh] op 27-08-1868. . 2 zonen. 
  8.  Johannes Pieter Bremer, geb. te Rotterdam [zh] op 06-07-1868, handelsreiziger / handelaar in chemicalien, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23-04-1949, tr. (resp. 29 en 19 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 21-10-1897, (gesch. te Rotterdam [zh] op 06-06-1916) met Gijsbertha Elisabeth Hartog, dr. van Jan Coenraad Hartog en Adriana Petronella Wuijster, geb. te Rotterdam [zh] op 06-05-1878. . 2 zonen, tr. (resp. 47 en 41 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 21-06-1916 met Sophia Nicolina Francisca Mathilda (Sophia) de Vita, dr. van Alexander Raphael Israel de Vita en Anna Cohen de Boers, geb. te Amsterdam [nh] op 28-02-1875. . 

Xw.  Gerritje van der Tak, dr. van Gerardus (Gerrit) van der Tak (IXv) en Maria van der Toorn, geb. te Rotterdam [zh] op 07-04-1835, tr. (resp. 19 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 09-08-1854 met Johan Gustaf Robert Mellbin, zn. van Gustaf Adolph Mellbin en Catharina Charlotta von Strokich, geb. te Warnhem [Zweden] op 16-11-1826. 
 . een zoon. 
  1.  Gustaf Adolf Mellbin, geb. te Rotterdam [zh] op 09-04-1856. 

Xx.  Christiaan van der Tak, zn. van Gerardus (Gerrit) van der Tak (IXv) en Maria van der Toorn, geb. te Rotterdam [zh] op 05-06-1837, ®, ovl. (58 jaar oud) te Tumbarumba [ns, Australië] op 14-04-1896, tr. met Mary Ann Wilson, geb. te Australie [Australië] in 1855, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Erskineville [ns, Australië] op 29-01-1922. 
 . 11 kinderen. 
  1.  Mary Jane Vandertak, geb. in 1874. 
  2.  Henry J Vandertak, geb. in 1876. 
  3.  Isabella (Bell) Vandertak, geb. in 1878. 
  4.  Andrew Vandertak, geb. in 1880, in 1915 vertrokken n Wagga Australie. 
  5.  Charles Vandertak, geb. in 1883, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Temore Shire (New South Wales) [Australië] op 06-01-1971. 
  6.  Margaret Ellen Vandertak, geb. in 1887. 
  7.  Peter Vandertak, geb. in 1890. 
  8.  Evaline (Eva) Vandertak, geb. in 1890. 
  9.  William Henry Vandertak, geb. in 1892, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Cumberland Council (New South Wales) [Australië] op 14-12-1938, volgt XIv
  10.  Medina Vandertak, geb. in 1895. 
  11.  Ruth Evalyn Vandertak, geb. in 1897. 

Xy.  Arij van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (IXy) en Maria Jacobsdr Verheij, geb. te Papendrecht [zh] op 04-04-1805, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Dordrecht [zh] op 25-05-1830 met Anthonia van Bavel, dr. van Abraham van Bavel en Ariaantje Zantman, geb. te Dordrecht [zh] in 1806, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Dubbeldam [zh] op 16-04-1856. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Maria van der Tak, geb. te Dubbeldam [zh] op 16-08-1830, ovl. (2 jaar oud) te Dubbeldam [zh] op 21-10-1832. 
  2.  Abraham van der Tak, geb. te Dubbeldam [zh] op 02-03-1835. 
  3.  Maria van der Tak, geb. te Dubbeldam [zh] op 17-09-1838, ovl. (één dag oud) te Dubbeldam [zh] op 18-09-1838. 
  4.  Levenloos geboren dochter van der Tak, geb. te Dubbeldam [zh] op 15-02-1847. 
  5.  Levenloos geboren dochter van der Tak, geb. te Dubbeldam [zh] op 04-07-1850. 
  Arij van der Tak, tr. (resp. 57 en 40 jaar oud) (2) te Dordrecht [zh] op 28-01-1863 met Elisabeth Faassen, dr. van Willem Faassen en Cornelia van Bavel, geb. te Dubbeldam [zh] op 23-06-1822. 
 

Xz.  Neeltje van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (IXy) en Maria Jacobsdr Verheij, geb. te Papendrecht [zh] op 08-09-1814, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 20-11-1839 met Arij Bosman Jansen, zn. van Catharina Elisabeth Jansen, geb. te Gouda [zh] op 03-01-1813 (getuigen: Pieter Jansen 36jr en Arnoldus van Straaten 33 jaar), ovl. (58 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 26-04-1871. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Catharina Elizabeth Bosman, geb. te Sliedrecht [zh] op 26-08-1840, tr. (resp. 24 en ongeveer 36 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 23-08-1865 met Johannes de Kok, zn. van Jasper de Kok en Hendrika Voogels, geb. te Dordrecht [zh] in 1829. . 
  2.  Maria Bosman Jansen, geb. te Dordrecht [zh] op 17-02-1843, ovl. (80 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 17-06-1923, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Dordrecht [zh] op 06-09-1865 met Albert Kooij, zn. van Cornelis Kooij en Elisabeth de Visser, geb. te Dordrecht [zh] in 1842., tr. (resp. 41 en 45 jaar oud) (2) te Dordrecht [zh] op 20-02-1884 met Jan Casper van Raampt, zn. van Jan Casper van Raampt en Johanna Wilbers, geb. te Dordrecht [zh] op 05-08-1838. . een zoon. 
  3.  Pieter Bosman Jansen, geb. te Dordrecht [zh] op 13-05-1845, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 26-02-1868 met Johanna Verhoeven, dr. van Elias Verhoeven en Maria Giphart, geb. te Dordrecht [zh] in 1843. . 

Xaa.  Hendrik van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (IXz) en Adriana van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] op 27-09-1800, ged. te Papendrecht [zh] op 05-10-1800, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 10-10-1865, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 05-03-1825 met Willemijntje Suijker, dr. van Simon Zuiker en Jannigje de Bode, geb. te Bleskensgraaf [zh] op 27-09-1803, ged. te Polsbroek [ut] op 02-10-1803, ovl. (87 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-10-1890. 
 . 12 kinderen. 
  1.  Adriana van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 27-12-1825, ovl. (71 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 19-09-1897, volgt XIw
  2.  Jannigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 09-03-1827, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-02-1829. 
  3.  Simon van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 11-08-1828, ovl. (4 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 30-12-1828. 
  4.  Simon van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 04-01-1830, ovl. (32 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 31-07-1862. 
  5.  Jannigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 15-04-1832, ovl. (5 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 21-09-1832. 
  6.  Cornelis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 29-06-1833, ovl. (3 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-07-1836. 
  7.  Jannigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1835, ovl. (82 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-08-1918, volgt XIx
  8.  Cornelis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 10-10-1837, ovl. (45 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 06-09-1883, volgt XIy
  9.  Gerrit van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 22-02-1839, ovl. (64 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-06-1903, volgt XIz
  10.  Hendrik van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 06-08-1841, ovl. (7 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-06-1849. 
  11.  Arie van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 05-04-1844, ovl. (4 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 28-08-1844. 
  12.  Willemijntje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 13-08-1848, ovl. (69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-04-1918, volgt XIaa

Xab.  Arij van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (IXz) en Adriana van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] op 04-09-1804, ged. te Papendrecht [zh] op 09-09-1804, Arbeider, ovl. (77 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-01-1882, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-11-1829 met Zwaantje Huijsman, dr. van Hendrik Huijsman en Jannigje Dubbeldam, geb. te Sliedrecht [zh] op 23-11-1806, Naaister, ovl. (61 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 04-08-1868. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Adriana van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 26-10-1829, ovl. (54 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 13-06-1884, volgt XIab
  2.  Jannigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 01-07-1832, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-09-1833. 
  3.  Hendrik van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 28-11-1833, ovl. (30 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 28-12-1833. 
  4.  Jannigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 29-07-1835, ovl. (11 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 03-07-1836. 
  5.  Jannigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 21-03-1839, ovl. (75 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-10-1914, volgt XIac
  6.  Hendrika van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 29-08-1840, ovl. (30 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-05-1871, volgt XIad

Xac.  Jannigje van der Tak, dr. van Cornelis van der Tak (IXz) en Adriana van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] op 29-12-1805, ged. te Papendrecht [zh] op 05-01-1806, ovl. (28 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-10-1834, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 20-07-1832 met Cornelis Muijen, zn. van Pieter Muyen en Johanna Oks, geb. te Dubbeldam [zh] in 1806, Arbeider. 
 . een zoon. 
  1.  Nn Muijen, geb. en ovl. te Papendrecht [zh] op 22-10-1834. 
  Cornelis Muijen, zn. van Pieter Muyen en Johanna Oks, tr. (resp. ongeveer 33 en 24 jaar oud) (2) te Papendrecht [zh] op 16-01-1840 met Sija Hartkoren, dr. van Hendrik Hartcoorn en Neeltje Dubbeldam, geb. te Papendrecht [zh] op 06-04-1815. 
 

Xad.  Maaike van der Tak, dr. van Cornelis van der Tak (IXz) en Adriana van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] op 20-04-1809, ged. te Papendrecht [zh] op 30-04-1809, Boeremeid, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-03-1875, 
 Zij krijgt 2 zonen. 
  1.  Mees van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 05-02-1834 akte 7, ovl. (40 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-05-1874 akte 40, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 04-05-1861 met Aagje Veth, dr. van Jan Veth en Berbera Bezemer, geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1837 akte 43, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 20-07-1914 akte 48. . 
  2.  Cornelis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 30-09-1837, ovl. (92 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-11-1929, volgt XIae

Xae.  Teuntje van der Tak, dr. van Cornelis van der Tak (IXz) en Adriana van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] op 12-03-1813, ovl. (72 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 17-01-1886, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 31-05-1838 met Jacob Bastiaansz van Genderen, zn. van Bastiaan van Genderen en Marigje Sterrenburg, geb. te Sliedrecht [zh] in 1811. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Bastiaan van Genderen, geb. te Papendrecht [zh] in 1841, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Sliedrecht [zh] op 16-06-1866 met Annigje van Zon, dr. van Leendert van Zon en Annigje Boer, geb. te Sliedrecht [zh] in 1839., tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Sliedrecht [zh] op 25-02-1871 met Neeltje Visser, dr. van Kornelis Visser en Catharina Scherpenburg, geb. te Sliedrecht [zh] in 1846. . 
  2.  Marigje van Genderen, geb. te Sliedrecht [zh] in 1845, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Sliedrecht [zh] op 25-11-1865 met Jacob Parel, zn. van Tijs Parel en Adriana Stabij, geb. te Sliedrecht [zh] in 1841., tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Sliedrecht [zh] op 28-03-1868 met Pieter Bons, zn. van Krijn Bons en Kornelia van Dongen, geb. te Sliedrecht [zh] in 1841. . 
  3.  Adriana van Genderen, geb. te Sliedrecht [zh] in 1850, tr. (resp. ongeveer 23 en 25 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 07-02-1874 met Adriaan Visser, zn. van Arie Visser en Willemina Melgers, geb. te Sliedrecht [zh] op 23-10-1848, ovl. (87 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 28-09-1936. . 

Xaf.  Jan van der Tak, zn. van Johannes van der Tak (IXaa) en Marrigje Multum, geb. te Papendrecht [zh] op 15-02-1805, ged. te Papendrecht [zh] op 20-02-1805, ovl. (29 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21-09-1834, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Wijngaarden [zh] op 27-11-1828 met Annigje Koppelaar, dr. van Cors Koppelaar en Maike Grootveld, geb. te Wijngaarden [zh] op 04-03-1807, ovl. (48 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-08-1855. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Mergje van der Tak, geb. in 1828, ovl. (ongeveer 17 maanden oud) te Wijngaarden [zh] op 05-05-1829. 
  2.  Korstiaan van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 02-08-1829, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Sliedrecht [zh] in 1874, volgt XIaf
  Annigje Koppelaar, dr. van Cors Koppelaar en Maike Grootveld, tr. (resp. 33 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Sliedrecht [zh] op 02-04-1840 met Cornelis de Graaf, zn. van Wouter de Graaf en Teuntje Kalis, geb. te Puttershoek [zh] in 1807. 
 

Xag.  Arie van der Tak, zn. van Johannes van der Tak (IXaa) en Marrigje Multum, geb. te Papendrecht [zh] op 28-09-1806, ged. te Papendrecht [zh] op 05-10-1806, ovl. (81 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-02-1888, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 18-12-1829 met Annigje Prins, dr. van Hendrik Prins en Metje Groenewegen, geb. te Sliedrecht [zh] in 1805, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 07-12-1882. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Johannes van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 21-02-1830, ovl. (5 weken oud) te Sliedrecht [zh] op 28-03-1830. 
  2.  Martina van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 02-12-1831, ovl. (6 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 12-06-1832. 
  3.  Johannis van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 03-03-1833, ovl. (66 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 03-01-1900, volgt XIag
  4.  Aagje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 14-10-1836, ovl. (79 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 14-04-1916, volgt XIah
  5.  Hendrik van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 30-05-1838, ovl. (91 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-01-1930, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-04-1867 met Frouwtje Kros, dr. van Arie Kros en Lena van Wijngaarden, geb. te Sliedrecht [zh] op 29-06-1844, ovl. (82 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 17-07-1926. . 
  6.  Marrigje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 28-04-1842, ovl. (4 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 29-08-1842. 
  7.  Jan van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 08-06-1843, ovl. (55 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 16-06-1898. 

Xah.  Koenraad van der Tak, zn. van Johannes van der Tak (IXaa) en Marrigje Multum, geb. te Papendrecht [zh] op 09-11-1813, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-08-1893, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21-04-1842 met Marigje Hartog, dr. van Leendert Hartog en Annigje Nederlof, geb. te Sliedrecht [zh] op 09-05-1815, ovl. (84 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 16-11-1899. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Leendert van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 23-06-1843, Hoepmaker, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 12-12-1922, begr. te Papendrecht [zh] op 16-12-1922 grafnr c1-0247
  2.  Marigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 21-04-1844, ovl. (86 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 30-03-1931, volgt XIai
  3.  Annigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 18-11-1850, ovl. (7 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-04-1858. 
  4.  Aagje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 02-10-1853, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-06-1930, volgt XIaj

Xai.  Teunis van der Tak, zn. van Johannes van der Tak (IXaa) en Marrigje Multum, geb. te Papendrecht [zh] op 12-08-1819, Arbeider; Aakschipper, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-10-1898, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 18-05-1844 met Maria van den Adel, dr. van Mattheis van den Adel en Marrigje de Kok, geb. te Papendrecht [zh] op 29-11-1821, ovl. (72 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 11-07-1894. 
 . 11 kinderen. 
  1.  Marrigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 15-09-1844, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Papendrecht [zh] in 1918, volgt XIak
  2.  Teuntje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 20-07-1846, ovl. (72 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-04-1919, volgt XIal
  3.  Aagje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 21-03-1848, volgt XIam
  4.  Hendrik van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 26-08-1850, begr. te Papendrecht [zh] op 18-09-1936, volgt XIan
  5.  Johannes van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 12-06-1853, ovl. (62 jaar oud) te Ridderkerk [zh] op 14-01-1916, volgt XIao
  6.  Marigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 25-03-1856, ovl. (81 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 21-11-1937, volgt XIap
  7.  Matthijs van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 16-04-1858, ovl. (8 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 24-04-1858. 
  8.  Jannigje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 23-04-1859, volgt XIaq
  9.  Matthijs van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 14-05-1861, ovl. (78 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 26-05-1939, volgt XIar
  10.  Maria van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 12-04-1864, ovl. (78 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-08-1942, volgt XIas
  11.  Jan Teunis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 22-11-1866, ovl. (3 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 25-11-1866. 

Xaj.  Jannigje van der Tak, dr. van Johannes van der Tak (IXaa) en Marrigje Multum, geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1822, ovl. (65 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 13-02-1888, begr. te Sliedrecht [zh] op 15-02-1888, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 09-12-1852 met Willem van den Herik, zn. van Jan van den Herik en Niesje Leenman, geb. te Sliedrecht [zh] op 04-02-1824, ovl. (54 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 23-01-1879. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Marrigje van den Herik, geb. te Sliedrecht [zh] op 09-10-1854, ovl. (36 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 12-06-1891, begr. te Sliedrecht [zh] op 15-06-1891, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 15-11-1873 met Pieter Jozinus van der Wiel, zn. van Mees van der Wiel en Lena Spruit, geb. te Sliedrecht [zh] op 04-04-1851, ovl. (53 jaar oud) te Mechelen (B) op 31-07-1904. . 
  2.  Jan van den Herik, geb. te Sliedrecht [zh] op 26-01-1856, Hoepelmaker, ovl. (79 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21-12-1935, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 10-11-1883 met Adriana Versluis, dr. van Leendert Versluis en Pietje Vet, geb. te Sliedrecht [zh] op 12-02-1859, ovl. (74 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 10-03-1933. . 
  3.  Aagje van den Herik, geb. te Sliedrecht [zh] op 23-06-1859, ovl. (76 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-03-1936, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 19-06-1880 met Geerit Hendrik van Asperen, zn. van Abram van Asperen en Geertje Mijnster, geb. te Sliedrecht [zh] op 09-10-1857, ovl. (81 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 03-03-1939. . 

Xak.  Pleuntje van der Tak, dr. van Johannes van der Tak (IXaa) en Marrigje Multum, geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1822, Dienstbode, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-09-1901, tr. (resp. 29 en 58 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 06-05-1852 met Adriaan Dekker, zn. van Jan Hermense Dekker en Neeltje van Dalen, geb. te Papendrecht [zh] op 26-07-1793, ged. te Papendrecht [zh] op 04-08-1793, Bouwman, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 09-05-1870. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Neeltje Dekker, geb. te Papendrecht [zh] in 1853, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 19 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 02-12-1871 met Jan Dekker, zn. van Jan Dekker en Adriana Dekker, geb. te Papendrecht [zh] in 1852. . 
  2.  Johannes Dekker, geb. te Papendrecht [zh] in 1854, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 06-04-1881 met Neeltje Veth, dr. van Jan Veth en Marigje van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] in 1858. . 
  3.  Jan Dekker, geb. te Papendrecht [zh] in 1858, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 33 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen [zh] op 16-04-1887 met Pietertje Suiker, dr. van Simon Suiker en Eigje Timmer, geb. te Bleskensgraaf en Hofwegen [zh] in 1853. . 
  Adriaan Dekker, zn. van Jan Hermense Dekker en Neeltje van Dalen, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (1) te Papendrecht [zh] op 10-03-1821 met Marrigje Hofwegen, dr. van Adriaan Hofwegen en Geertruy de Borst, geb. te Papendrecht [zh] op 05-11-1796, ovl. (54 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 24-05-1851. 
 

Xal.  Christina van der Tak, dr. van Pieter Gerardus van der Tak (IXae) (kastelein herbergier) en Anna Catrina Scheffer, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-04-1822, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Katwijk [zh] Aktenummer: 2 op 22-01-1846, (ontb. door overlijden) met Dirk Varkevisser, zn. van Cornelis Dirksz Varkevisser en Jannetje Vooijs, geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 26-03-1820, zeeman / Melkverkoper, ovl. (66 jaar oud) te Katwijk [zh] op 02-06-1886. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Cornelis Varkevisser, geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 17-11-1846, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (1) te Katwijk [zh] op 29-10-1868 met Klazina Haasnoot, dr. van Jacob Haasnoot en Gerritje Schaap, geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 01-10-1846., tr. (resp. 63 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Voorschoten [zh] op 28-10-1910 met Willemina de Smit, dr. van Abraham Johannes de Smit en Neeltje van Es, geb. te Nieuw-Helvoet [zh] in 1865. . 
  2.  Anna Catharina Varkevisser, geb. te Katwijk [zh] op 03-02-1851, ovl. (39 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-07-1890, tr. (beiden 27 jaar oud) te Katwijk [zh] op 13-06-1878 met Pieter Dirk Knoester, zn. van Pieter Knoester en Jannetje van der Zwan, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 17-04-1851, ovl. (61 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-07-1912. . 
  3.  Jan Varkevisser, geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 23-10-1852, Woont bij overlijden Noordwijk, Pickéstraat 16, ovl. (80 jaar oud) te Noordwijk op 22-05-1933, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Katwijk [zh] op 18-03-1875 met Aaltje van Dijk, dr. van Jan van Dijk en Neeltje van der Boon, geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 09-03-1854. . 
  4.  Arie Varkevisser, geb. te Katwijk [zh] in 1857, mandenmaker, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 19 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 02-04-1879 (getuigen: Adrianus Antonie Bisschop 33 jr Oppasser en Jacobus Fehling 28 jr Cementwerker en Pieter Knoester 28 jr mandenmaker en Cornelis Varkevisser 32 jr en mandenmaker) met Wilhelmina Fehling, dr. van Johannes Jacobus Fehling (Metselaar) en Maria den Heijer (Dienstbode), geb. te Scheveningen [zh] in 1859, Dienstbode. . 

Xam.  Johanna Wilhelmina van der Tak, dr. van Pieter Gerardus van der Tak (IXae) (kastelein herbergier) en Anna Catrina Scheffer, geb. te 's Gravenhage [zh] op 26-03-1824, tr. (resp. 22 en 31 jaar oud) (1) te Katwijk [zh] op 09-07-1846, (ontb. door overlijden) met Teunis van Schie, zn. van Jacob Teunisz van Schie en Feijtje Maartensdr van Duijvenboden, geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 07-11-1814. 
 . een dochter. 
  1.  Jacoba van Schie, geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 23-07-1849, tr. (resp. 19 en 31 jaar oud) te Katwijk [zh] op 26-11-1868 met Maarten van Dijk, zn. van Willem van Dijk en Leijsje Vooijs, geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 09-08-1837. . 
  Johanna Wilhelmina van der Tak, tr. (resp. 40 en 38 jaar oud) (2) te Katwijk [zh] op 01-12-1864 met Thijs Geijteman, zn. van Teunis Geijteman en Lijsbeth Cornelisdr Vooijs, geb. te Katwijk aan Zee [zh] op 28-11-1826, voermansknecht. 
 . een zoon. 
  1.  Teunis Geijteman, geb. te Katwijk [zh] in 1876, Kuiper, tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 16 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 06-06-1894 (getuigen: Maarten van Dijk, 56jr arbeider en Gijsbert Spaans 42jr visser en gerrit Spaans 74 jr en Baarthoud Westerduin 58 jr visser) met Elisabeth Pronk, dr. van Jacob Pronk en Martijntje Spaans, geb. te Scheveningen [zh] in 1877. . 

Xan.  Christinus Bonifacius (Tinus) van der Tak, zn. van Gerardus Pieter van der Tak (IXaf) (werkman, winkelier,in 1820 Portier aan de Koepoort,in 1821 pachter vd Koepoort,) en Petronella Cornelia van der Meulen, geb. te Voorschoten [zh] op 12-08-1814 (getuigen: Cornelis van Werkhoven, 36jr schoolmeester en Jan Abram Larée, 41 jr arbeider beide zijn buren), directeur der gemeentewerken, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-08-1878, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Delft [zh] op 29-01-1840 Jacobus Johannes Molenbroek, 49 jr en Carel Heijne den Bak, 49 jr en Theodorus Ta, 37 jr en Jan Groeneveld, 55 jr, (ontb. door overlijden) met Maria van der Gaag, dr. van Pieter van der Gaag en Adriana Terleth, geb. te Delft [zh] op 27-04-1815 (getuigen: Maurits Stuut, 46 jr kraanwerker en Carolus de Lange, 42 jr kraanwerker), ovl. (28 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-12-1843. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Gerardus Pieter van der Tak, geb. te Delft [zh] op 02-11-1838, ovl. (34 jaar oud) te Vlissingen [ze] op 17-04-1873, volgt XIat
  2.  Adriana Petronella van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-09-1842, ovl. (32 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-02-1875, volgt XIau
  Christinus Bonifacius (Tinus) van der Tak, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1845 (getuigen: Joan Bosch 63 jr Raad en Rekenmeester der Domeinen en Johannes Jacobus Delia 28 jr bouwkundige en Reinier van Diggelen 23 jr bouwkundige en Johannes Jansen 33 jr opzichter) met Alida Maria Delia, dr. van Cornelis Delia (Slijter) en Elisabeth Delia van der Burg, geb. te Rijswijk [zh] op 14-03-1819, ovl. (86 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-11-1905. 
 

Xao.  Johanna Maria (Mietje) van der Tak, dr. van Gerardus Pieter van der Tak (IXaf) (werkman, winkelier,in 1820 Portier aan de Koepoort,in 1821 pachter vd Koepoort,) en Petronella Cornelia van der Meulen, geb. te Leiden [zh] Adresgegevens Koepoortsgracht, wijk 2 no 96 op 29-06-1821, ovl. (62 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 07-04-1884, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rijnsburg [zh] op 11-09-1850 met Jan Oostenrijk, zn. van Jan Oostenrijk en Anna Nobel, geb. te Leidschendam [zh] op 01-03-1818, Bakker, ovl. (56 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 27-06-1874. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Anna Oostenrijk, geb. te Rijnsburg [zh] op 23-11-1850, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) te Rijnsburg [zh] in 1945, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 13-10-1875 Adrianus Hendrikus(Janus van der Tak (1816-1897) en Christinus Johannes (Chris) (geboren 1823), kerk.huw. te Rijnsburg [zh] op 13-10-1875 met Cornelis Zandbergen, zn. van Cornelis Zandbergen en Wilhelmina de Bruijn, geb. te Rijnsburg [zh] op 16-02-1852, Landbouwer; kruidenier, ovl. (79 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 04-01-1932. . 8 kinderen. 
  2.  Petronella Cornelia Oostenrijk, geb. te Rijnsburg [zh] op 17-11-1852, ovl. (61 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 17-12-1913. 
  3.  Jan Oostenrijk, geb. te Rijnsburg [zh] op 02-10-1854, Broodbakker, ovl. (78 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 01-11-1932. 
  4.  Gerardus Pieter Oostenrijk, geb. te Rijnsburg [zh] op 02-03-1856, Bakker te Leiden; Diaconiebakker, ovl. (69 jaar oud) te Apeldoorn [ge] Woonde in Ede op 05-01-1926, begr. te Apeldoorn [ge] op 08-01-1926, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Leiden [zh] op 21-01-1885 met Huberta Johanna (Bertha) Colpa, dr. van Cornelis Colpa en Johanna Magdalena Midderhof, geb. te Leiden [zh] op 07-07-1859, Bakker, ovl. (86 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 12-12-1945, begr. te Apeldoorn [ge] Begraafplaats Soerenscheweg op 15-12-1945. . 8 kinderen. 
  5.  Jillis Oostenrijk, geb. te Rijnsburg [zh] op 27-07-1857, Timmerman; Kastelein, ovl. (78 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 18-05-1936, tr. (resp. 27 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Rijnsburg [zh] op 26-03-1885 (getuige: Cornelis Zandbergen (1852-1932); Jan Oostenrijk (1854-); Geradus Pieter oostenrijk (1856-1926); Arie oostenrijk (1859-1933)), (ontb. door overlijden) met Alida Uytenbogaard, dr. van Abraham Uytenbogaard en Neeltje van Starkenburg, geb. te Rijnsburg [zh] in 1853, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 10-08-1891., tr. (resp. 35 en 18 jaar oud) (2) te Rijnsburg [zh] op 08-09-1892 (getuige: Cornelis Zandbergen (1852-1932); Jan Oostenrijk (1854-); Gerardus Pieter (1856-1926); Arie Uytenbogaard (1860-)) met Jacoba Cornelia Hogewoning, dr. van Pieter Hogewoning en Jannetje Glasbergen, geb. te Rijnsburg [zh] op 30-11-1873, ovl. (71 jaar oud) te Sassenheim [zh] op 23-05-1945. . 2 zonen. 
  6.  Arie Oostenrijk, geb. te Rijnsburg [zh] op 02-06-1859, Telegrafist, ovl. (74 jaar oud) te Rhenen [ut] op 20-06-1933, tr. (resp. 25 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Woudenberg [ut] op 07-05-1885 met Anna Frederica de Witt, geb. te Amsterdam [nh] in 1864, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) in 1891. . een dochter, tr. (resp. 34 en 23 jaar oud) (2) te Woudenberg [ut] op 29-06-1893 met Mechdelina Hermina Jurriana Boelhouwer, geb. te Amsterdam [nh] op 26-12-1869, ovl. (73 jaar oud) te Rhenen [ut] op 02-02-1943. . 4 kinderen. 

Xap.  Christines Johannes (Chris) van der Tak, zn. van Gerardus Pieter van der Tak (IXaf) (werkman, winkelier,in 1820 Portier aan de Koepoort,in 1821 pachter vd Koepoort,) en Petronella Cornelia van der Meulen, geb. te Voorschoten [zh] op 19-11-1823, winkelier, tr. (resp. 34 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rijnsburg [zh] op 25-11-1857, (ontb. door overlijden) met Dirkje van Duijn, dr. van Pieter van Duijn en Maria Pronk, geb. te Oegstgeest [zh] circa 1832, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Rijnsburg [zh] op 06-02-1878. 
 . een dochter. 
  1.  Petronella Cornelia van der Tak, geb. te Rijnsburg [zh] op 03-05-1859, ovl. (46 jaar oud) te Haarlemmermeer [nh] op 04-10-1905, volgt XIav

Xaq.  Johanna van der Tak, dr. van Cornelis van der Tak (IXaj) en Margaretha (Grietje) Berkelaar, geb. te Zegwaard [zh] op 22-08-1831, ® dossier moet nog, ovl. (58 jaar oud) te Zegwaard [zh] op 27-04-1890, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Zegwaard [zh] op 07-05-1852, (ontb. door overlijden) met Cornelis Nieuwenhuizen, zn. van Cornelis Nieuwenhuizen en Trijntje van der Pijl, geb. te Zoetermeer [zh] Aktenummer: 34 op 11-10-1826, ovl. (29 jaar oud) te Zegwaart op 01-09-1856. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Arie Nieuwenhuizen, geb. te Zegwaart op 19-09-1852, ovl. (10 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 14-08-1863. 
  2.  Elisabeth Nieuwenhuizen, geb. te Zoetermeer [zh] op 12-03-1854, ovl. (2 maanden oud) te Zoetermeer [zh] op 07-06-1854. 
  3.  Trijntje Nieuwenhuizen, geb. in 1856, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 09-01-1936. 
  Johanna van der Tak, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Zoetermeer [zh] op 25-10-1861 met Cornelis Brinkers, zn. van Jan Barend Brinkers en Johanna van Raffe, geb. te Zegwaard [zh] op 14-05-1840, ® dossier moet nog, ovl. (70 jaar oud) te Zegwaart op 10-03-1911. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Bernardus Brinkers, geb. te Zoetermeer [zh] op 27-08-1862, ovl. (74 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 25-05-1937, tr. met Lijsje Blonk. . 
  2.  Arie Brinkers, geb. te Zoetermeer [zh] op 11-05-1864, ovl. (53 jaar oud) te Zegwaart op 27-11-1917. 
  3.  Johannes Brinkers, geb. te Zoetermeer [zh] op 24-07-1865, ovl. (2 dagen oud) te Zoetermeer [zh] op 26-07-1865. 
  4.  Margaretha Brinkers, geb. te Zoetermeer [zh] op 24-07-1865, ovl. (één week oud) te Zoetermeer [zh] op 31-07-1865. 
  5.  Johannes Brinkers, geb. te Zoetermeer [zh] op 18-09-1866, ovl. (6 dagen oud) te Zoetermeer [zh] op 24-09-1866. 
  6.  Johanna Brinkers, geb. te Zoetermeer [zh] op 15-01-1868, ovl. (6 dagen oud) te Zoetermeer [zh] op 21-01-1868. 
  7.  Cornelis Brinkers, geb. te Zoetermeer [zh] op 07-03-1869, ovl. (6 weken oud) te Zoetermeer [zh] op 19-04-1869. 
  8.  Margaretha Brinkers, geb. te Zoetermeer [zh] op 28-08-1870, ovl. (41 dagen oud) te Zoetermeer [zh] op 08-10-1870. 
  9.  Johanna Brinkers, geb. te Zoetermeer [zh] op 22-05-1873, ovl. (27 dagen oud) te Zoetermeer [zh] op 18-06-1873. 

Xar.  Cornelia van der Tak, dr. van Cornelis van der Tak (IXaj) en Margaretha (Grietje) Berkelaar, geb. te Zegwaard [zh] op 20-08-1844, ovl. (35 jaar oud) te Ter Aar [zh] op 02-11-1879, tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Ter Aar [zh] op 12-01-1872, (ontb. door overlijden) met Klaas Roos, zn. van Gerrit Roos en Marijtje Ponnet, geb. te Ter Aar [zh] op 20-01-1836, ovl. (83 jaar oud) te Bodegraven [zh] op 28-01-1919. 
 . een dochter. 
  1.  Grietje Roos, geb. te Ter Aar [zh] op 18-08-1872, ovl. (44 jaar oud) te Ter Aar [zh] op 08-02-1917. 

Xas.  Jacobus van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (IXal) (koopman, winkelier) en Sara Elizabeth Petronella Leijh, geb. te 's Gravenhage [zh] op 29-04-1831, Graanhandelaar, ovl. (69 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-05-1900, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 27-05-1852 met Catharina Margaretha Polman, dr. van Martinus Polman en Johanna Alida de Lange, geb. te Ridderkerk [zh] op 13-05-1829, ovl. (91 jaar oud) te Zeist [ut] op 28-01-1921. 
 . 11 kinderen. 
  1.  Johanna Elisabeth van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-03-1853, ovl. (75 jaar oud) te Hilversum [nh] op 31-01-1929, volgt XIaw
  2.  Pieter Martinus van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 25-08-1855, ovl. (83 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-04-1939, volgt XIax
  3.  Anthony Martinus Hayo van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-11-1856, ovl. (51 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1908, volgt XIay
  4.  Catharina Margaretha van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-04-1859, ovl. (85 jaar oud) te Hilversum [nh] op 07-06-1944, volgt XIaz
  5.  Willem Jacobus van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-12-1861. 
  6.  Frederik Jacobus van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 10-04-1863, onderwijzer, huwelijksgetuige van Henri Johan Hak en Hermine Diderica Elisabeth Plomp te Zeist [ut] op 11-06-1924, ovl. (71 jaar oud) te Maastricht [li] Aktenummer: 638 op 13-11-1934, begr. te Zeist [ut]. 
  7.  Charles van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-09-1865, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [ut] op 16-12-1937. 
  8.  Carolina Theodora van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1868, ovl. te 's Gravenhage [zh] op 16-05-1868. 
  9.  Sara Elisabeth Petronella van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] in 1868, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 14-01-1871. 
  10.  Thomas van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-08-1869, ovl. (10 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-07-1870. 
  11.  Sara Elisabeth Petronella van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-12-1871, ovl. (6 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-01-1878. 

Xat.  Willem Martinus van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (IXal) (koopman, winkelier) en Sara Elizabeth Petronella Leijh, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-07-1838, ingenieur. Consul in Japan geweest, ovl. (60 jaar oud) te Baarn [ut] op 03-06-1899, otr. te Amsterdam [nh] op 18-07-1872, tr. (resp. 34 en 20 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 01-08-1872 met Maria Anna Heemskerk, dr. van Hermanus Heemskerk (predikant) en Catharina Elisabeth Waller, geb. te Amsterdam [nh] op 21-12-1851, ovl. (61 jaar oud) te Baarn [ut] op 15-02-1913. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Willem van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 22-09-1873, ovl. (92 jaar oud) te Baarn [ut] op 15-11-1965, volgt XIba
  2.  Maria Anna van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 18-11-1875, ovl. (94 jaar oud) te Baarn [ut] op 03-03-1970, volgt XIbb
  3.  Hendrik Jan van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 15-07-1879, 2e luit. der Infanterie, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-06-1936, tr. (resp. 54 en 46 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-03-1934, (ontb. door overlijden) met Wilhelmina Maria Petronella van Grieken, dr. van Johannes Theodorus van Grieken (timmerman) en Leonora Henriette Schröder, geb. te Amsterdam [nh] op 03-12-1887, dienstbode; mode naaister, Adres bij geboorte van Wilhelmus van Grieken in huis v grootouders 1909, Rozengracht 180 Amsterdam [nh] op 15-12-1909, ovl. (75 jaar oud) te Driebergen-Rijsenburg [ut] Toegangsnummer:
1221-2 Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1961-1970
Inventarisnummer:1457 Aktenummer: 12
op 27-01-1963. . 

Xau.  Cornelia Maria van der Tak, dr. van Martinus Johannes van der Tak (IXam) (Kleermaker) en Anna Maria Elisabeth Manderfeldt, geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-03-1848, ®, ovl. (82 jaar oud) te Utrecht [ut] op 17-08-1930, tr. (resp. 20 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 16-07-1868 met Johannes Bernardus Plasmeijer, zn. van Cornelis Plasmeijer en Dirkje Marleveld, geb. te Rotterdam [zh] op 23-03-1824, Boekhouder, ®, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-12-1892. 
 . een dochter. 
  1.  Cornelia Johanna Plasmeijer, geb. te Rotterdam [zh] op 22-03-1883, ®, ovl. (81 jaar oud) te Zeist [ut] op 29-12-1964, tr. (resp. 38 en 45 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-07-1921 met Hendrik van Zon, zn. van Nicolaas van Zon en Maria Broekman, geb. te Schiedam [zh] op 11-02-1876, ®, ovl. (67 jaar oud) te Utrecht [ut] op 02-09-1943. . 

Xav.  Johann Christoph van der Tak, zn. van Johannes Jacobus van der Tak (IXar) (Opzichter) en Frederika Carolina Binnebösz, geb. te Haarlem [nh] op 21-08-1845, blikslager; koopman, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-04-1915, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 24-08-1871, (ontb. door overlijden) met Charlotte van Leuven, dr. van Willem Huijzer van Leuven en Gerritje Haak, geb. te Amsterdam [nh] op 30-03-1848, ovl. (36 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-11-1884. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Gerardina Charlotte van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 03-10-1873, ®, Adres waar zij werkte, D 116 Tiel [ge] op 30-05-1906, begr. te Amsterdam [nh] op 09-11-1944, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-05-1907 met Marten Nijholt, zn. van Wijbe Nijholt (Kantoorbediende) en Sjoukje Spaanstra, geb. te Wolvega [fr] op 12-02-1875, ®, ovl. (47 jaar oud) te Aengwirden [fr] aangifte tussen 17 en 31 jan 1923 in 01-1923. . 
  2.  Frederika Carolina van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 10-12-1875, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-02-1934, volgt XIbc
  3.  Johann Christoph van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 30-01-1878, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19-06-1946, volgt XIbd
  4.  Jan van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 08-01-1882, ovl. (33 jaar oud) te Bloemendaal [nh] op 14-12-1915. 
  Johann Christoph van der Tak, tr. (resp. 40 en 32 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 11-02-1886 met Jannetje Kroon, dr. van Abraham Kroon en Marritje Reur, geb. te Amsterdam [nh] op 29-12-1853, Winkelierster. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Antonie van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 18-11-1886, koopman fabrikant, ®, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 05-02-1974, gecr. te Amsterdam [nh] op 11-02-1974, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 12-06-1919, (gesch. te Amsterdam [nh] op 19-05-1937) met Follena Cornelia Sinck, dr. van Jan Sinck (expediteur) en Follena Cornelia Mortel, geb. te Amsterdam [nh] op 11-10-1891, calculatrice, ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 08-06-1949., tr. (resp. 56 en 51 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 23-12-1942, (ontb. door overlijden) met Follena Cornelia Sinck, dr. van Jan Sinck (expediteur) en Follena Cornelia Mortel., tr. (3). . 
  2.  Abraham Christoph Johann van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 01-11-1888, ovl. (88 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 06-05-1977, volgt XIbe
  3.  Willem van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 12-10-1890, volgt XIbf
  4.  Johan van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 27-06-1892, volgt XIbg
  5.  Jansje van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 05-04-1894, ovl. (37 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-04-1931, volgt XIbh

Xaw.  Frederika Carolina van der Tak, dr. van Johannes Jacobus van der Tak (IXar) (Opzichter) en Frederika Carolina Binnebösz, geb. te 's- Gravenhage [zh] op 23-12-1847, ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-03-1886, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-10-1873 met Willem Noordenbos, zn. van Douwe Noordenbos (Scheepsbevrachter) en Charlotta van Leuven, geb. te Amsterdam [nh] op 30-09-1850, schipper, ovl. (33 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-05-1884. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Willem Noordenbos, geb. te Amsterdam [nh] op 13-02-1875, boekdrukker, ovl. (68 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [zh] op 15-03-1943, otr. te Alphen, Zh [zh] op 10-06-1900, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Alphen, Zh [zh] akte nr 11 op 21-06-1900 met Magdalena van 't Woud, dr. van Huibert van 't Woud en Magdalena Metselaar, geb. te Alphen, Zh [zh] akte 59 op 06-05-1878, ovl. (74 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [zh] akte 87 op 29-08-1952. . 
  2.  Douwe Johannes Noordenbos, geb. te Amsterdam [nh] op 30-12-1876. 
  3.  Charlotta Noordenbos, geb. te Amsterdam [nh] op 02-12-1878. 

Generatie XI

XIa.  Antonie van der Tak, zn. van Antonie van der Tak (Xd) (sjouwer) en Adriana Ernst, geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1834, ®, ovl. (88 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 19-07-1922, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] akte nr. 450 op 14-07-1858 met Alida Roukens, dr. van Arie Willem Roukens en Berredina Helwig, geb. te Rotterdam [zh] op 08-03-1836, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-01-1920. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Adriana van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1859, ovl. (7 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 14-05-1860. 
  2.  Arie Willem van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 10-10-1860, pakhuisknecht, ®, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-02-1945, tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 09-11-1887 met Lisette Wilhelmine Gohmann, dr. van Wilhelm Gohmann en Caroline Allmann, geb. te Hackeney (Pruisen) [Duitsland] op 15-08-1853, ovl. (91 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-02-1945. . 
  3.  Adriana van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 30-09-1863, ovl. (68 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 04-02-1932, volgt XIIa
  4.  Berdina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 23-09-1866, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-03-1868. 
  5.  Antonie van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 26-02-1869, ovl. (75 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1944, volgt XIIb
  6.  Alida van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 08-01-1873, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 15-06-1873. 
  7.  Willem van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 16-05-1874, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 29-08-1874. 
  8.  Alida van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 11-02-1877, ®, ovl. (12 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-11-1889. 

XIb.  Jakop Gerardus van der Tak, zn. van Gerardus (Gerrit) van der Tak (Xf) en Cornelia Polderman, geb. te Rotterdam [zh] op 26-12-1838, Adres bij geboorte van Gerrit van der Tak, Halstraat J 312 Rotterdam [zh] op 03-03-1842, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-01-1882, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 697 op 26-10-1859 met Hendrika Catharina Buijtendijk, dr. van Aart Leendert Buijtendijk (Kaarsenmaker) en Hendrika Catharina in 't Hout, geb. te Rotterdam [zh] op 08-03-1836, ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-07-1869. 
 . 4 zonen. 
  1.  Gerrit van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 26-04-1860, ovl. (59 jaar oud) te Poortugaal [zh] op 02-06-1919, volgt XIIc
  2.  Jacob Gerardus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 04-03-1863, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-08-1920, volgt XIId
  3.  Hendrik Cornelis van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 13-08-1865, ovl. (3 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-10-1868. 
  4.  Johannes Cornelis van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 08-07-1868, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 04-10-1868. 
  Hendrika Catharina Buijtendijk, dr. van Aart Leendert Buijtendijk (Kaarsenmaker) en Hendrika Catharina in 't Hout, 
 Zij krijgt een zoon. 
  1.  Aart Leendert Buijtendijk, geb. te Rotterdam [zh] op 31-03-1854, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 06-07-1854. 

XIc.  Gerrit van der Tak, zn. van Gerardus (Gerrit) van der Tak (Xf) en Cornelia Polderman, geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1842, ® . Adres bij geboorte van Gerrit van der Tak, Halstraat J 312 Rotterdam [zh] op 03-03-1842, gezondheid: Signalemant bij opkomst Militaire Dienst te Rotterdam [zh], Staljongen te Rotterdam [zh] in 1860 Bij opkomen v militie, Adres bij aangifte huwelijk, Goudsevest Wijk 10 nr 664 op 16-08-1868, Koetsier te Rotterdam [zh] op 26-08-1868 Bij zijn huwelijk, Adres bij overlijden, Lange Frankenstraat Rotterdam [zh] op 13-12-1877, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-12-1877, tr. (beiden 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 26-08-1868, (ontb. door overlijden) met Margaretha Hendrika Koevoet, dr. van Johannes Koevoet en Geertrudis Cornelia Antonia (Geertrui) Hofman, geb. te Rotterdam [zh] op 16-01-1842, Adres bij aangifte huwelijk, Tuinderslaan Wijk 15 nr 68 Rotterdam [zh] op 16-08-1868, Adres bij overlijden, Lange Frankenstraat Rotterdam [zh] op 13-12-1877, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-05-1911. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Cornelia Geertruida Maria van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 10-09-1869, ® . Adres bij overlijden, Lange Frankenstraat Rotterdam [zh] op 13-12-1877, ovl. (49 jaar oud) te Etten-Leur [nb] op 15-09-1918. 
  2.  Johannes Gerardus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 03-10-1871, ovl. (78 jaar oud) te Oss [nb] op 22-01-1950, volgt XIIe
  3.  Geertruida Maria van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 17-03-1875, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-04-1958, volgt XIIf

XId.  Pieter van der Tak, zn. van Gerardus (Gerrit) van der Tak (Xf) en Cornelia Polderman, geb. te Rotterdam [zh] op 25-08-1848, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-07-1908, tr. (resp. 35 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 28-11-1883 met Joanna Verhaeren, dr. van Casper Johannes Wilhelmus Verhaeren en Joanna van Leeuwen, geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1846, ovl. (83 jaar oud) te Valkenswaard [nb] op 11-03-1929. 
 . een dochter. 
  1.  Cornelia Gerarda Maria van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 19-12-1884, ovl. (61 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 02-05-1946, volgt XIIg

XIe.  Cornelia van der Tak, dr. van Gerardus (Gerrit) van der Tak (Xf) en Cornelia Polderman, geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1850, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-09-1906, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 18-05-1881 met Hendricus Aloisius Marcus Tijsmans, zn. van Martinus Adrianus Tijsmans en Elisabeth Magdalena Berkhout, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-02-1850, kantoorloper. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Elisabeth Cornelia Tijsmans, geb. te Rotterdam [zh] op 28-03-1882, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-06-1883. 
  2.  Gerardus Johannes Tijsmans, geb. te Rotterdam [zh] op 11-06-1883, ovl. (79 jaar oud) te Zwolle [ov] op 26-08-1962, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-09-1909 met Margaretha Gijsberta Johanna Jozephina van der Hart, dr. van Leonardus Petrus van der Hart en Geertruida Christina Verhaeren, geb. te Rotterdam [zh] op 07-08-1880, ovl. (85 jaar oud) te Dongen [nb] op 15-06-1966. . 
  3.  Cornelia Maria Antonia Tijsmans, geb. te Rotterdam [zh] op 04-05-1886, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-09-1911 met Adrianus Agnes Josephus Vergroesen, zn. van Willem Petrus Vergroesen (Sigarenhandelaar) en Maria Johanna Antonia Jacoba Deckers, geb. in 1884, Handelsreiziger. . 
  4.  Levenloos geboren meisje Tijsmans, geb. en ovl. te Rotterdam [zh] op 09-11-1887. 

XIf.  Lena Cornelia van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (Xg) (Kurksnijder) en Adriana van Brakel (Groenteverkoopster, groentenering), geb. te Rotterdam [zh] op 19-05-1841, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-05-1927, tr. (beiden 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 01-06-1864 met Jacobus Everwijn, zn. van Jacob Everwijn en Engel Catharina Steger, geb. te Rotterdam [zh] op 01-04-1841, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-12-1909. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Jacobus Everwijn, geb. te Rotterdam [zh] op 08-01-1864, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 18-06-1864. 
  2.  Jacobus Everwijn, geb. te Rotterdam [zh] op 08-03-1865, ovl. (16 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 24-03-1865. 
  3.  Jacobus Everwijn, geb. te Rotterdam [zh] op 01-04-1866, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-09-1868. 
  4.  Adriana Pieternella Everwijn, geb. te Rotterdam [zh] op 10-01-1868, ovl. (8 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 19-09-1868. 
  5.  Adriana Pieternella Everwijn, geb. te Rotterdam [zh] op 09-09-1869, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-07-1872. 

XIg.  Alida Adriana van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (Xg) (Kurksnijder) en Adriana van Brakel (Groenteverkoopster, groentenering), geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1849, ®, ovl. (87 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-01-1937, 
 Zij krijgt een dochter. 
  1.  Alida Pieternella van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 28-12-1869 akte nr. 4455, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 14-06-1870 akte nr. 2213
  Alida Adriana van der Tak, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 03-05-1871, (ontb. door overlijden) met Wilhelmus Hendrikus Waanders, zn. van Willem Waanders en Alida Huijsman, geb. te Rotterdam [zh] op 02-01-1841, ovl. (88 jaar oud) te Overschie [zh] op 09-03-1929. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Wilhelmus Hendrikus Waanders, geb. te Rotterdam [zh] op 10-11-1871 akte nr. 4059, ovl. (72 jaar oud) te Venlo [li] op 16-09-1944, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-12-1894 met Margaretha Helena van Wessem, dr. van Gerardus Gijsbertus van Wessem en Margaretha Hendrika Feris, geb. te Drumpt [ge] op 28-10-1869. . 2 kinderen. 
  2.  Pieter Waanders, geb. te Rotterdam [zh] op 14-01-1873 akte nr. 205, ovl. (10 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 22-11-1873 akte nr. 3940
  3.  Arie Waanders, geb. te Rotterdam [zh] op 18-04-1875 akte nr. 1760, ovl. (9 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 20-01-1876 akte nr. 242
  4.  Helena Cornelia Jacoba Waanders, geb. te Rotterdam [zh] op 07-02-1877 akte nr. 601, Staat bij overlijden ingeschreven in Rotterdam, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem [nh] op 09-08-1944, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-11-1900 met Pieter van Andel, zn. van Pieter van Andel en Engelina Maria Jacoba Minnigh, geb. te Rotterdam [zh] op 01-04-1876. . 2 dochters. 
  5.  Alida Adriana Waanders, geb. te Rotterdam [zh] op 18-03-1880 akte nr. 1362, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-12-1882 akte nr. 3923
  6.  Alida Adriana Waanders, geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1883 akte nr. 619, ® Overlijdensakte, ovl. (85 jaar oud) te Breda [nb] op 30-11-1968, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-01-1907 met Heiko Ensing, zn. van Lammert Ensing (Ijzersmid) en Grietje Plaatje (Naaister), geb. te Veendam [gr] op 25-12-1876, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-09-1939. . 3 kinderen. 
  7.  Levenloos geboren zoon Waanders, geb. te Rotterdam [zh] op 05-10-1885. 
  8.  Pieter Waanders, geb. te Rotterdam [zh] op 24-03-1888 akte nr. 1599, ovl. (73 jaar oud) op 29-10-1961, begr. op 01-11-1961. 

XIh.  Frank Joan van der Tak, zn. van Joost Hendrik van der Tak (Xh) (Hovenier) en Grietje van Es, geb. te Rotterdam [zh] op 28-06-1878, in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-07-1943, tr. (beiden 19 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 27-04-1898 Kreeg toestemming van zijn voogden om te trouwen (zijn ouders waren overleden) met Gerarda Pieternella Soetebier. Zijn voogden waren: Pieter Anthonie Tieman, timmerman  & Maximiliaan van Es toeziend voogd, (gesch. te Rotterdam [zh] op 23-12-1903) met Gerarda Pieternella Soetebier, dr. van Philipus Soetebier en Maria Elisabeth Stoppel, geb. te Rotterdam [zh] op 04-04-1879, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-04-1961. 
 . 2 zonen. 
  1.  Frank Joan van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 04-02-1899, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-1975, volgt XIIh
  2.  Jan Cornelis van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 15-05-1903, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-10-1966, volgt XIIi
  Gerarda Pieternella Soetebier, dr. van Philipus Soetebier en Maria Elisabeth Stoppel, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 28-03-1906 met Rombout Swanborn, zn. van Rombout Swanborn en Catharina Cornelia de Koning, geb. te Rotterdam [zh] op 08-11-1877. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Philippus Johannes Swanborn, geb. te Rotterdam [zh] op 27-03-1905, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-07-1960, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-12-1927 met Corina Sara de Vos, dr. van Jan de Vos en Jacoba Maria Smit, geb. te Rotterdam [zh] op 15-03-1908. . 
  2.  Rombout (Rom) Swanborn, geb. te Rotterdam [zh] op 23-06-1906, onderofficier, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Den Helder [nh] op 16-12-1926 met Alida (Alie) Meeldijk, dr. van Gerrit Meeldijk (machinist stoker) en Dieuwertje Heinstman, geb. te Den Helder [nh] op 15-03-1904. . 
  3.  Maria Catharina (Marie) Swanborn, geb. te Rotterdam [zh] op 08-12-1908, tr. (resp. 19 en ongeveer 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-02-1928 met Petrus Jacobus (Piet) Verkerk, zn. van Petrus Jacobus Verkerk en Petronella Peters, geb. te Veghel [nb] in 1907. . 
  4.  Catharina Cornelia (Toos) Swanborn, geb. te Rotterdam [zh] op 16-10-1910, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-07-1936 met Marinus Petrus de Neef, zn. van Arie Martinus de Neef en Maria van Putten, geb. te Rotterdam [zh] op 13-06-1912. . 
  5.  Gerardus (Gerard) Swanborn, geb. te Rotterdam [zh] op 05-06-1913, ovl. (30 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr 3832 op 27-08-1943, tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-10-1938 met Catharina Cornelia Jacoba (Toos) Steenhuizen, dr. van Hendrik Steenhuizen en Jozina Cornelia Dishoeck, geb. te Schiedam [zh] op 10-10-1903. . 
  6.  Gerarda Pieternella Swanborn, geb. te Rotterdam [zh] op 28-10-1914, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-05-1916. 
  7.  Dirk Arnoldus (Dirk) Swanborn, geb. te Rotterdam [zh] op 11-03-1916, tr. met Agnes. . 
  8.  Jean Jacques Baptiste (Sjaak) Swanborn, geb. te Rotterdam [zh] op 01-10-1917. 
  Frank Joan van der Tak, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 03-07-1907 met Frederica Christina Elisabeth Buskop, dr. van Franciscus Johannes Buskop en Maria van Hoorn, geb. te Rotterdam [zh] op 08-04-1886, logementshouder, Houdster v e consumptiewagen, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-12-1965. 
 . 14 kinderen. 
  1.  Johannes (Jan) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 08-11-1904, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-10-1988, volgt XIIj
  2.  Margaretha Maria (Griet) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 14-12-1907, ovl. (59 jaar oud) te Gouda [zh] op 24-03-1967, volgt XIIk
  3.  Marinus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] 2e Lombardstraat 73 op 15-11-1908 (getuige: Verlosunige: Maretje Bikkers-Zoekende), ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-02-1910. 
  4.  Johanna Engelina Helena (Engel) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 20-10-1909, ovl. (85 jaar oud) te Gouda [zh] op 26-04-1995, volgt XIIl
  5.  Maria van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 21-01-1911, ovl. (12 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 02-02-1911. 
  6.  Franciscus Johannes (Frans) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 14-04-1912, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-11-1993, volgt XIIm
  7.  Aart van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 22-04-1913, ® overlijdensakte, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-06-1914. 
  8.  Joost Hendrik (Joost) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 30-10-1914, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Gouda [zh] in 1997, volgt XIIn
  9.  Fredericus (Rikus) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 31-10-1915, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-09-1995, volgt XIIo
  10.  Maria (Marie) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 17-11-1916, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-07-2004, volgt XIIp
  11.  Theodora van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 23-12-1918, ovl. (11 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 02-12-1919. 
  12.  Gerrit van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 01-08-1920, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-04-1997, volgt XIIq
  13.  Aart van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 23-03-1922, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-04-2002, volgt XIIr
  14.  Rebecka (Becka) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1923, ovl. (89 jaar oud) te Gouda [zh] op 11-09-2012, volgt XIIs

XIi.  Johanna Engelina Helena van der Tak, dr. van Joost Hendrik van der Tak (Xh) (Hovenier) en Grietje van Es, geb. te Rotterdam [zh] op 05-07-1883, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-09-1958, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-05-1907 met Willem Johannes Woltman, zn. van Willem Johannes Woltman en Adriana van der Kint, geb. te Rotterdam [zh] op 23-10-1881, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-03-1950. 
 . een zoon. 
  1.  Willem Johannes Engelbert Woltman, geb. te Rotterdam [zh] op 16-01-1908, tr. (beiden 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-11-1934 met Cornelia Margaretha van Zuilekom, dr. van Jacob van Zuilekom en Johanna Paulina Proper, geb. te Rotterdam [zh] op 11-06-1908. . 

XIj.  Hillebrand van der Tak, zn. van Johannes van der Tak (Xk) (brander) en Neeltje Johanna van der Horst, geb. te Delfshaven [zh] op 19-03-1831, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-07-1900, tr. (beiden 26 jaar oud) te Delfshaven [zh] op 16-09-1857 met Petronella Catharina Stronck, dr. van Frederick Thomas Stronck (kantoorbediende / molenaar) en Catharine Marie Pierre du (Dupain) Pain (particuliere), geb. te Goes [ze] op 26-07-1831, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-07-1914. 
 . 10 kinderen. 
  1.  Johannes van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 17-07-1858, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-12-1929. 
  2.  Levenloos geboren dochter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 17-07-1860. 
  3.  Frederik van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 03-11-1861, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-12-1862. 
  4.  Levenloos geboren dochter, geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1863. 
  5.  Anna Christina (Anna) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29-07-1864, ®, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [ge] op 20-07-1939. 
  6.  Hillebrand van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 28-02-1866, ovl. (35 jaar oud) te Bloemendaal [nh] op 08-04-1901. 
  7.  Neeltje Johanna van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 01-10-1867, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-07-1870. 
  8.  Petronella Catharina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 03-11-1869, verpleegster, ovl. (59 jaar oud) te Arnhem [ge] Aktenummer: 608 op 24-11-1928. 
  9.  Catharina Anna van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1871, Hoofd Louiseinrichting te Brummen periode 1921 1939, ovl. (81 jaar oud) te Zeist [ut] op 06-03-1953. 
  10.  Levenloos geboren zoon, geb. te Rotterdam [zh] op 05-04-1873. 

XIk.  Hillebrand Paulus van der Tak, zn. van Paulus (Paul) van der Tak (Xm) (Rijksontvanger) en Sjoukje Groote, geb. te Abbenbroek [zh] op 21-04-1836, Controleur der Rijksbelastingen, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-04-1888, tr. (resp. 32 en 21 jaar oud) te Bodegraven [zh] op 24-09-1868 met Wilhelmina Henriette van Dam, dr. van Jan Jansz van Dam (burgemeester van Bodegraven) en Johanna Helena Baelde, geb. te Bodegraven [zh] op 01-04-1847, woont vanaf 24-10-1917 in Leiden. Zij kwam van Haarlem, ovl. (73 jaar oud) te Woudsend [fr] op 18-08-1920. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Paulina Johanna van der Tak, geb. te Purmerend [nh] op 01-01-1869, Apothekeres, ovl. (55 jaar oud) te Leiden [zh] op 18-11-1924, begr. te Leiden [zh] op 21-11-1924, tr. (resp. 31 en 43 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17-05-1900, (ontb. door overlijden) met Gustaaf Ferdinand Alexander ten Bosch, zn. van Frederik Eduard Adolf ten Bosch en Wilhelmina Detlijn, geb. te Nieuwleusen [ov] op 22-08-1856, apotheker academisch ziekenhuis Leiden, ovl. (93 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 01-11-1949, begr. te Oegstgeest [zh] op 04-11-1949. . 
  2.  Hillebrand van der Tak, geb. te Purmerend [nh] op 08-11-1870, ovl. (57 jaar oud) te Boskoop [zh] op 30-08-1928, volgt XIIt
  3.  Helena Johanna van der Tak, geb. te Purmerend [nh] op 23-08-1872. 
  4.  Jan Paulus (Jan) van der Tak, geb. te Alkmaar [nh] op 22-12-1875, ovl. (72 jaar oud) te Laren [nh] op 06-09-1948, volgt XIIu
  5.  Nicolaas Theodorus van der Tak, geb. te Alkmaar [nh] op 06-07-1877, ovl. (8 maanden oud) te Alkmaar [nh] op 07-03-1878. 
  6.  Catharina Agatha (To) van der Tak, geb. te Hoorn [nh] op 11-04-1881, onderwijzeres, ovl. (67 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 01-12-1948, otr. te Amsterdam [nh] op 30-04-1918, tr. (resp. 37 en 42 jaar oud) te Amsterdam [nh] Aktenummer: reg.5C;fol.39 op 16-05-1918 met Jan Tieks Koening, zn. van Arnoldus Tieks Koening en Titia Martha Uniken, geb. te Wildervank [gr] op 30-08-1875, commies bij de Posterijen en Telegrafie. . 
  7.  Wilhelm Henri van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 18-04-1887, ovl. (38 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-01-1926, volgt XIIv

XIl.  Jan Willem Frederik van der Tak, zn. van Paulus (Paul) van der Tak (Xm) (Rijksontvanger) en Sjoukje Groote, geb. te Abbenbroek [zh] op 18-06-1837, sergeant-majoor der sappeurs te Willem I, Jan Willem Frederik vertrok in maart 1883 naar Oost-Indie, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [ut] op 11-02-1922, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) (1) te Semarang, Salatiga (Voorm Ned. Indie) [Indonesië] Bijregister: RA jaar/bladzij: 1867/10 op 27-10-1866, (ontb. door overlijden) met Johanna Christina Beck, geb. te Salatiga Ned. Oost Indie [NOI] op 17-08-1845, ovl. (59 jaar oud) te Menado Ned. Oost Indie [NOI] op 25-04-1905. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Paulus Willem Frederik van der Tak, geb. te Ambarawa, Semarang (Voormalig Ned. Indie) [Indonesië] RA 1868/39 op 02-07-1867, ovl. (2 maanden oud) te Ambarawa, Semarang (Voormalig Ned. Indie) [Indonesië] Bijregister: RA 1868/92 op 28-09-1867. 
  2.  Franciscus Xaverus van der Tak, geb. te Ford de Koch, West Kust Sumatra [NOI] RA 1870/234 op 01-11-1868, zat in het leger, ovl. (20 jaar oud) te Magelang (Kedoe) Voorm Ned. Indie [Indonesië] RA 1890/391 op 25-09-1889. 
  3.  Agatha Johanna Christina van der Tak, geb. te Padang, Sumatra [sr, Indonesië] RA 1871/235 op 14-04-1870, ovl. (2 maanden oud) te Padang, Sumatra [sr, Indonesië] RA 1871/282 op 07-07-1870. 
  4.  Jan Willem Frederik van der Tak, geb. te Kwilang, Batavia [NOI] RA 1878/216 op 14-02-1877, Overleden in het Krankzinnigenziekenhuis in Lawang, ovl. (67 jaar oud) te Lawang, Malang [Indonesië] akte nr 69/ filmnr 1357951 op 17-06-1944. 
  5.  Agatha Johanna Theodora van der Tak, geb. te Makassar Ned. Oost Indie [NOI] RA 1881/290 op 15-05-1880, ®. 
  Jan Willem Frederik van der Tak, tr. (resp. 70 en 43 jaar oud) (2) te Zeist [ut] op 23-04-1908, (ontb. door overlijden) met Klaassien Deelman, dr. van Petrus Deelman (leedeaanzegger) en Aintje van Bolhuis (catechiseermeesteres), geb. te Groningen [gr] op 16-02-1865, ged. te Groningen [gr] op 17-02-1865, ovl. (73 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 28-05-1938. 
 

XIm.  Maria van der Tak, dr. van Paulus (Paul) van der Tak (Xm) (Rijksontvanger) en Sjoukje Groote, geb. te Abbenbroek [zh] op 07-12-1842, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 29-11-1866 met Arend Nicolaas Wattez, zn. van David Wattez en Johanna Barendina Boomkens, geb. te Naarden [nh] op 24-12-1841, boomkweker, tuinman, ovl. (minstens 38 jaar oud) te Boston na 1880 ?]]
 . een dochter. 
  1.  Paulina Sophia Maria Wattez, geb. te Soest op 07-10-1867. 

XIn.  Johanna Catharina Maria Elizabeth (Katy) van der Tak, dr. van Paulus (Paul) van der Tak (Xm) (Rijksontvanger) en Sjoukje Groote, geb. te Spijkenisse [zh] op 06-03-1847, ovl. (80 jaar oud) te Colorado Springs, El Paso [co] op 26-05-1927, tr. (beiden 23 jaar oud) te Kalamazoo [Verenigde Staten] op 08-06-1870 met Roelof (Ralph) Nijsing(Nason), zn. van Jan Willems Nijsing (boerenknecht) en Grietje Jans Vredeveld (dienstmeid), geb. te Smilde [dr] op 13-12-1846, veeboer, ovl. (69 jaar oud) te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 08-07-1916, begr. te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 10-07-1916. 
 . 9 kinderen. 
  1.  John Ralph Nason, geb. te Kalamazoo Michigan [Verenigde Staten] op 11-04-1871, timmerman, ovl. (73 jaar oud) te Salt Lake City op 30-11-1944 Begraven: Wasatch LAwn Mem. Pk, begr. te Salt Lake City op 04-12-1944, tr. (resp. 20 en 17 jaar oud) te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 02-08-1891 met Elisabeth Aurora Sandy, geb. te Westfield, Clark, Illinois [Verenigde Staten] op 12-04-1874, ovl. (69 jaar oud) te Salt Lake City County [Verenigde Staten] op 06-01-1944. . 12 kinderen. 
  2.  Pauline Sophia Nason, geb. te Lacona, Warren County, Iowa [Verenigde Staten] op 23-08-1873, ovl. (1 jaar oud) te Lacona, Warren County, Iowa [Verenigde Staten] op 27-10-1874. 
  3.  Theodore Nicholas Nason, geb. te Chariton, Lucas County, Iowa [Verenigde Staten] op 05-08-1875, ovl. (35 jaar oud) te Colorado Springs, El Paso County, Colorado [Verenigde Staten] op 06-05-1911, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 17 jaar oud) in 1899 met Agnes Helen Brawn, dr. van John Brawn en Agnes Ann Wood, geb. te Brixton Surrey [Groot Brittanië] op 11-09-1881, ovl. (79 jaar oud) te Homelake, Rio Grande County, Colorado [Verenigde Staten] op 22-01-1961. . 3 kinderen. 
  4.  Paul Nason, geb. te Chariton, Lucas County, Iowa [Verenigde Staten] op 09-08-1877, ovl. (4 jaar oud) te Probably Clarinda, Page County, Iowa [Verenigde Staten] op 22-07-1882. 
  5.  Grace Ethel Nason, geb. te Bradyville, Page County, Iowa [Verenigde Staten] op 21-12-1880, ovl. (56 jaar oud) te Colorado Springs, El Paso County, Colorado [Verenigde Staten] op 21-07-1937, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 05-10-1904 met Lawrence Edward Welte, zn. van George Welte en Elizabeth Baumgartner, geb. te Iowa [Verenigde Staten] op 30-10-1881, ovl. (88 jaar oud) te Colorado Springs, El Paso [co] in 10-1970. . 
  6.  William Ernest Nason, geb. te Clairinda, Page County, Iowa [Verenigde Staten] op 24-07-1883, ovl. (89 jaar oud) te Denver, Colorado [Verenigde Staten] op 27-12-1972, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te El Paso, Colorado [Verenigde Staten] op 20-06-1911 met Faye Bell Kingsberry, dr. van Clarence A Kingsberry en Esther Harris, geb. te Kansas [Verenigde Staten] op 22-07-1889. . 
  7.  Pauline Sophia Nason, geb. te Clarinda, Page County, Iowa [Verenigde Staten] op 21-08-1885, ovl. (85 jaar oud) te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 29-06-1971, tr. (resp. 23 en 42 jaar oud) te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 11-01-1909 met Joseph Charles Welte, zn. van George Welte en Elizabeth Baumgartner, geb. te Iowa [Verenigde Staten] op 28-02-1866, ovl. (76 jaar oud) te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 15-02-1943. . een zoon. 
  8.  Edward Oliver Nason, geb. te Clarinda, Page County, Iowa [Verenigde Staten] op 22-09-1887, ovl. (35 jaar oud) te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 20-03-1923, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 22-09-1910 met Helen Elouise Peck, dr. van James Sanford Peck en Flora Augusta Streeter, geb. te Colorado Springs, El Paso [co] op 04-05-1889, ovl. (74 jaar oud) te Union, Montgomery County, Ohio [Verenigde Staten] op 28-04-1964. . 3 kinderen. 
  9.  Guy Theodore Nason, geb. te Clarinda, Page County, Iowa [Verenigde Staten] op 06-07-1891, ovl. (63 jaar oud) te San Diego, California [Verenigde Staten] op 09-09-1954, tr. (resp. 20 en 14 jaar oud) te Pueblo, Pueblo County, Colorado [Verenigde Staten] op 15-10-1911 met Elizabeth Ella Aregood, geb. te Mulvane, Kansas [Verenigde Staten] op 20-03-1897, ovl. (62 jaar oud) te South Gate, California [Verenigde Staten] op 26-07-1959. . 2 zonen. 

XIo.  Diederika van der Tak, dr. van Jakob van der Tak (Xq) en Diederika (Dirkje) Oldenburg, geb. te Rotterdam [zh] op 21-06-1850, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2287 op 21-05-1914, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 04-11-1874 met Willem Liesveld, zn. van Gerrit Liesveld en Alida Croes, geb. te Rotterdam [zh] op 27-06-1851, Kamerbehanger, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1719 op 16-04-1923. 
 . 10 kinderen. 
  1.  Gerrit Liesveld, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 549 op 03-02-1875, ovl. (60 jaar oud) te Hillegersberg [zh] op 26-05-1935, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-08-1898 met Helena van Abshoven, dr. van Leendert van Abshoven en Frederica Voortmeijer, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 4235 op 27-11-1871, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-05-1957. . 2 kinderen. 
  2.  Jacob Liesveld, geb. te Rotterdam [zh] op 04-01-1877, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 4992 op 06-12-1927. 
  3.  Willem Liesveld, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 366 op 23-01-1879, tr. (resp. 39 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-06-1918 met Bernardina Petronella Maria Maarleveld, dr. van Bernardus Johannes Matthijs Maarleveld en Anna Kappelaan, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2672 op 14-05-1894, ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 1213 op 10-02-1919. . 
  4.  Diederika Liesveld, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 5082 op 11-11-1880, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-04-1936. 
  5.  Abraham Liesveld, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 4642 op 30-09-1882, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-10-1957, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-07-1908 met Plonia Flaes, dr. van Hendrik Flaes en Catharina Willegers, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 5118 op 28-10-1883. . 
  6.  Gerardus Liesveld, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 3807 op 02-08-1884, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-08-1950, tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-07-1914 met Jacoba Aletta van 't Sant, dr. van Hendrik Teunis van 't Sant en Jannetje Bakkers, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 3365 op 02-08-1878. . 
  7.  Alida Johanna Liesveld, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 709 op 17-07-1886. 
  8.  Maria Pieternella Liesveld, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 4266 op 23-08-1888, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-01-1944. 
  9.  Cornelis Liesveld, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 1363 op 10-03-1890, tr. (resp. 32 en ongeveer 22 jaar oud) te Katwijk [zh] op 20-04-1922 met Neeltje Schuitemaker, dr. van Pieter Schuitemaker en Diederika Agatha Zwanenburg, geb. te Katwijk [zh] in 1899. . 
  10.  Margaretha Sophia Maria Liesveld, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 3500 op 12-06-1892, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-10-1919 met Leendert Bastiaan van Vliet, zn. van Gerrit van Vliet en Johanna Maria de Bruin, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 1123 op 25-02-1894. . 

XIp.  Cornelia van der Tak, dr. van Jakob van der Tak (Xq) en Diederika (Dirkje) Oldenburg, geb. te Rotterdam [zh] op 25-11-1855, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-07-1937, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] akte nr. 415 op 11-05-1881, (gesch. te Rotterdam [zh] op 11-01-1909) met Pieter Aart Leendert Buijtendijk, zn. van Johannes Buijtendijk en Adriana Kerkhof, geb. te Rotterdam [zh] op 24-12-1856, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 5480 op 27-11-1916. 
 . 3 dochters. 
  1.  Adriana Buijtendijk, geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1881, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-07-1942. 
  2.  Diederika Buijtendijk, geb. te Rotterdam [zh] op 26-07-1883, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-12-1908 met Klaas de Jong, zn. van Gerrit de Jong en Johanna van IJperen, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 4044 op 24-08-1882. . 
  3.  Cornelia Buijtendijk, geb. te Rotterdam [zh] op 05-06-1891. 

XIq.  Helena Antonetta van der Tak, dr. van Barend van der Tak (Xs) (gruttersknecht) en Jacoba van der Veer (Werkster), geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1851, Mutsenwaster, ovl. (90 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-1942, tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 03-12-1884 met Petrus Gerardus Johannes van Krugten, zn. van Michiel Pieter van Krugten en Catharina Molenaars, geb. te Rotterdam [zh] op 29-11-1857, Blikslager, smid, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-04-1926. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Machiel Petrus Barend van Krugten, geb. te Rotterdam [zh] op 02-09-1886, ovl. (17 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 19-09-1886. 
  2.  Bernardus van Krugten, geb. te Rotterdam [zh] op 23-08-1887, Boterverwerkersknecht, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-06-1970, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-09-1910 met Maria Francisca Schols, dr. van Henricus Johannes Arnoldus Schols en Maria Catharina Broers, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] in 1887. . een zoon. 
  3.  Jacoba Catharina van Krugten, geb. te Rotterdam [zh] op 20-05-1890, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-08-1892. 

XIr.  Dirkje van der Tak, dr. van Wouter van der Tak (Xu) (kastelein) en Francina Maria van Dalen, geb. te Rotterdam [zh] op 14-09-1849, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-05-1912, tr. met Willem Vermeijs, zn. van Cornelis Vermeijs en Cornelia Boeser, geb. te Rotterdam [zh] op 11-10-1841, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23-05-1906. 
 . 11 kinderen. 
  1.  Cornelis Vermeijs, geb. te Rotterdam [zh] op 31-01-1874, ovl. (60 jaar oud) te Poortugaal [zh] op 18-04-1934, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 2014 op 25-11-1896 met Anna Maria van der Wouden, dr. van Dirk van der Wouden en Anna Maria van Roozendaal, geb. te Rotterdam [zh] op 09-08-1877, erkenning door ouders op 06-07-1881; achternaam kind en moeder was Roosendaal, ovl. (45 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-11-1922. . 9 kinderen. 
  2.  Maria Francina Vermeijs, geb. te Rotterdam [zh] op 29-06-1875, ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-01-1937, tr. (beiden 20 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 07-08-1895, (ontb. door overlijden) met Willem Johannes Breur, zn. van Clazina Petronella Breur, geb. te Rotterdam [zh] op 21-04-1875, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-09-1918. . 12 kinderen, tr. (resp. 44 en 39 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 24-12-1919 met Gerardus Johannes Marie Brandt, zn. van Antonius Andries Brandt en Anna Maria Albertina Swarts, geb. te Rotterdam [zh] op 18-03-1880, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-02-1939. . 
  3.  Cornelia Vermeijs, geb. te Rotterdam [zh] op 10-11-1877, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-11-1962, tr. (beiden 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-01-1897 met Jacobus Frederik van der Wolf, zn. van Jacobus Fredrik van der Wolf en Jansje Waardenburg, geb. te Rotterdam [zh] op 03-08-1877, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-04-1958. . 11 kinderen. 
  4.  Willem Vermeijs, geb. te Rotterdam [zh] op 30-12-1880, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 02-06-1881. 
  5.  Adriana Vermeijs, geb. te Rotterdam [zh] op 05-04-1879, ovl. (73 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 06-02-1953, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-03-1900 met Roelof Vennink, zn. van Jan Vennink (Schipper) en Trijntje Broeksma, geb. te Zwolle [ov] op 11-07-1878. . 9 kinderen. 
  6.  Willem Vermeijs, geb. te Rotterdam [zh] op 23-04-1882, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-03-1907 met Adriaantje Messemaker, dr. van Hermanus Messemaker en Geertrui de Man, geb. te Rhoon [zh] op 13-08-1887. . 3 kinderen. 
  7.  Wilhelmina Francina Maria Vermeijs, geb. te Rotterdam [zh] op 03-07-1884, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-11-1905, (ontb. door overlijden) met Pieter Johannes Hameetman, zn. van Teunis Hameetman en Aagje Blonk, geb. te Rotterdam [zh] op 07-07-1886, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-02-1951. . 3 kinderen. 
  8.  Dirk Vermeijs, geb. te Rotterdam [zh] op 17-02-1887, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-05-1945, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-12-1912 met Anna Maria Theresia de Klepper, dr. van Jacob de Klepper en Johanna Maria Geertruida van Bergem, geb. te Rotterdam [zh] op 04-12-1883. . 
  9.  Alida Johanna Vermeijs, geb. te Rotterdam [zh] op 24-10-1888, tr. (beiden 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-11-1913 met Dirk Boon, zn. van Arie Boon en Gerritje Lievaart, geb. te Overschie [zh] op 03-03-1888. . 3 kinderen. 
  10.  Francina Maria Vermeijs, geb. te Rotterdam [zh] op 04-03-1891, ovl. (6 weken oud) te Rotterdam [zh] op 19-04-1891. 
  11.  Wouter Franciscus Marinus Vermeijs, geb. te Rotterdam [zh] op 10-12-1892, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-02-1895. 

XIs.  Gerardus van der Tak, zn. van Wouter van der Tak (Xu) (kastelein) en Francina Maria van Dalen, geb. te Rotterdam [zh] op 08-06-1852, sigarenmaker / werkman, ovl. (78 jaar oud) te Schiedam [zh] op 20-03-1931, tr. (beiden 27 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 24-09-1879, (gesch. te Rotterdam [zh] op 30-05-1905) met Pieternella Hendrika van Tol, dr. van Willem van Tol en Ingetje de Graaf, geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1852, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-06-1909. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Cornelis van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 21-10-1879, ovl. (93 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 09-1973, volgt XIIw
  2.  Francina Maria van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 23-02-1882, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-06-1946, volgt XIIx
  3.  Gerardus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1884. 
  4.  Willem Arie van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 20-02-1886, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-03-1963, volgt XIIy
  5.  Pieter Hendrik van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 01-02-1888, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-07-1889. 
  6.  Maria Francina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 04-02-1890, volgt XIIz
  7.  Pieter Hendrik van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 04-02-1890, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-06-1891. 
  8.  Pieternella Hendrika van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 02-10-1892, volgt XIIaa
  Pieternella Hendrika van Tol, dr. van Willem van Tol en Ingetje de Graaf, tr. (resp. 22 en 35 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 08-04-1874, (gesch. te Middelburg [ze] op 01-06-1877) met Johannes Willem Akkermans, zn. van Willem Akkermans (Zadelmaker) en Leuntje Polderdijk, geb. te Middelburg [ze] op 01-04-1839, Stoker, ®, ovl. (75 jaar oud) te Middelburg [ze] op 21-02-1915. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Ingetje Akkermans, geb. te Rotterdam [zh] op 15-01-1873, akte nr. 249; erkenning door ouders op 08-04-1874; achternaam kind was van Tol, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-04-1874. 
  2.  Willem Johannes Akkermans, geb. te Rotterdam [zh] op 23-01-1875, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-05-1876. 
  3.  Pieternella Hendrica Akkermans, geb. te Kralingen [zh] op 21-04-1877, ovl. (7 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-08-1884. 
  Pieternella Hendrika van Tol, relatie (1). 
 Zij krijgt een zoon. 
  1.  Jacob van Tol, geb. te Rotterdam [zh] op 19-08-1878, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 27-11-1878. 
  Gerardus van der Tak, tr. (resp. 59 en 47 jaar oud) (2) te Schiedam [zh] op 13-09-1911 met Hester Jacoba Maria Bakker, dr. van Jacobus Wilhelmus Frederik Bakker en Maria Catharina Wilhelmina Blokpoel, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-01-1864, ovl. (73 jaar oud) te Etten-Leur [nb] Aktenummer: 21 op 02-02-1937. 
 
  Hester Jacoba Maria Bakker, dr. van Jacobus Wilhelmus Frederik Bakker en Maria Catharina Wilhelmina Blokpoel, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) (1) te Schoonhoven [zh] op 16-06-1887, (ontb. door overlijden) met Dirk van der Stel, zn. van Johannes van der Stel en Neeltje Belo, geb. te Schoonhoven [zh] op 30-10-1855, ovl. (52 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-09-1908. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Wilhelmus Theodorus Jacobus van der Stel, geb. te Schoonhoven [zh] op 06-03-1889. 
  2.  Marinus Cornelis van der Stel, geb. te Schoonhoven [zh] op 18-03-1891. 
  3.  Jacobus Wilhelmus Frederik van der Stel, geb. te Schoonhoven [zh] op 27-10-1894. 
  4.  Maria van der Stel, geb. te Rotterdam [zh] op 24-04-1897. 
  5.  Dirk van der Stel, geb. te Rotterdam [zh] op 29-06-1899, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-11-1925 met Plonia Muller, dr. van Johannes Albertus Muller en Bastiana de Ligt, geb. te Rotterdam [zh] in 1899. . 
  6.  Helena van der Stel, geb. te Rotterdam [zh] op 16-08-1902. 
  7.  Cornelis Hendrik van der Stel, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] in 02-1906, ovl. (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 25-06-1906. 

XIt.  Maria Francina van der Tak, dr. van Wouter van der Tak (Xu) (kastelein) en Francina Maria van Dalen, geb. te Rotterdam [zh] op 29-04-1857, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-09-1940, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 29-05-1878 met Gijsbert Gerritse, zn. van Gijsbert Gerritse en Hendrika Johanna Delleman, geb. te Rotterdam [zh] op 04-03-1856, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-02-1907. 
 . 12 kinderen. 
  1.  Hendrika Johanna Gerritse, geb. te Rotterdam [zh] op 23-08-1879, tr. (resp. 18 en 20 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 13-07-1898 met Christiaan Bernardus Johannes Houdé, zn. van Christiaan Houdé (Timmerman) en Johanna Maria Blatter, geb. te 's Gravenhage [zh] op 31-10-1877, koopman in suikerwaren, ovl. (37 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-01-1915. . 8 kinderen, tr. (resp. 41 en 42 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 01-06-1921 met Derk Nanno Damhoff, zn. van Engelko Damhoff (Molenaar) en Hillechien van der Geize, geb. te Bellingwolde [gr] op 28-09-1878. . 
  2.  Gijsbert Gerritse, geb. te Rotterdam [zh] op 05-08-1881, ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-08-1915, tr. (resp. 19 en ongeveer 20 jaar oud) te Pernis [zh] op 09-05-1901 met Klaasje Troost, dr. van Klaas Troost en Jannetje Ketting, geb. te Pernis [zh] in 1880. . een zoon. 
  3.  Wouter Gerritse, geb. te Rotterdam [zh] op 01-07-1883, ovl. (69 jaar oud) te Poortugaal [zh] op 29-01-1953, tr. (resp. 25 en ongeveer 18 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-05-1909 met Trijntje van der Wolff, dr. van Jacob van der Wolff en Helena Elizabeth Moerman, geb. te Rotterdam [zh] in 1890. . 
  4.  Wilhelmus Gijsbertus Gerritse, geb. te Rotterdam [zh] op 10-02-1885, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-02-1966, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 24-02-1909 met Elisabeth Hendrika van Diepenhuisen, dr. van Hendrik van Diepenhuisen en Pieternellla Susanna Duk, geb. te Rotterdam [zh] op 30-12-1883, akte nr. 6098; erkenning door ouders op 22-07-1885, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-05-1939. . 2 zonen, tr. (2) met Johanna Elizabeth Lagerwaard. . 
  5.  Huberta Dirkje Gerritse, geb. te Rotterdam [zh] op 22-11-1886, Gemeentewerkster, tr. (beiden 20 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 19-12-1906, (gesch. te Rotterdam [zh] op 22-06-1921) met Arie Donkersloot, zn. van Jan Cornelis Donkersloot en Huberta Dirkje de Goede, geb. te Rotterdam [zh] op 07-03-1886, Meubelmakersknecht. . 2 kinderen, tr. (resp. 35 en 28 jaar oud) (2) te Heerlen [li] op 26-10-1922 (getuigen: Jacobus Hueber en  Henri Lenoire, beide wonen in Heerlen) met Jan Tiemens, zn. van Allart Tiemens en Aaltje Olde, geb. te Hoogeveen [dr] op 21-09-1894, Mijnwerker. . 
  6.  Franciscus Marinus Gerritse, geb. te Rotterdam [zh] op 28-03-1888, tr. (resp. 19 en ongeveer 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-11-1907 met Joanna Blokland, dr. van Bartholomeus Blokland en Grietje van Maren, geb. te Tiel [ge] in 1887. . 3 zonen. 
  7.  Margaretha Gerritse, geb. te Rotterdam [zh] op 08-01-1891, tr. (resp. 19 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-12-1910 met Martinus Cornelis Bremer, zn. van Friedrich Bremer en Catharina Johanna Koster, geb. te Rotterdam [zh] in 1888. . 
  8.  Dirk Gerritse, geb. te Rotterdam [zh] op 20-10-1892, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-06-1920 met Frederika Hermanna Breukers, dr. van Gerrit Breukers en Hendrika ter Stal, geb. te Enschede [ov] in 1894. . 
  9.  Gerardus Wilhelmus Gerritse, geb. te Rotterdam [zh] op 24-02-1894, ovl. (6 weken oud) te Rotterdam [zh] op 12-04-1894. 
  10.  Maria Willemina Gerritse, geb. te Rotterdam [zh] op 19-09-1895, ovl. (27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-02-1923. 
  11.  Maria Francina Gerritse, geb. te Rotterdam [zh] op 20-10-1898, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 04-02-1899. 
  12.  Maria Francina Gerritse, geb. te Rotterdam [zh] op 13-04-1900, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-10-1925 met Pieter van den Berg, zn. van Pieter van den Berg en Lena de Bruin, geb. te Rotterdam [zh] in 1899. . 

XIu.  Huibertus Wouter van der Tak, zn. van Wouter van der Tak (Xu) (kastelein) en Francina Maria van Dalen, geb. te Rotterdam [zh] op 23-06-1859, anno 1882 Matroos in Marinedienst, ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-05-1894, tr. (resp. 23 en 16 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 05-10-1882, (gesch. te Den Helder [nh] op 14-08-1885) met Maria Petronella Hendrica Gruis, dr. van Jan Gruis (Scheepstuiger) en Petronella Beemer, geb. te Amsterdam [nh] op 26-03-1866, Wasvrouw. 
 . een dochter. 
  1.  Petronella Maria van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 23-12-1884, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Breda [nb] Aktenummer: 185 op 26-11-1914 met Johan Coenraad Lambertus Lindner, zn. van Adrianus Hendrikus Johannes Josephus Lindner (kantoorknecht) en Elisabeth van Liempt, geb. te Breda [nb] op 10-07-1886, Rijksklerk der registratie. . 
  Maria Petronella Hendrica Gruis, dr. van Jan Gruis (Scheepstuiger) en Petronella Beemer, tr. (resp. 20 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 09-12-1886, (ontb. door overlijden) met Cornelis Jacobus van Roon, zn. van Jacobus Laurens van Roon (steenhouwer) en Johanna Adriana Bos (dienstbode), geb. te 's Gravenhage [zh] in 1856, Bootsman. 
 . een zoon. 
  1.  Cornelis Jacobus Lourens van Roon, geb. te Amsterdam [nh] in 1887, Smid-bankwerker, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-06-1915 met Wilhelmina Aleida van Veen, dr. van Johannes van Veen en Caroline Terraneo, geb. te Amsterdam [nh] in 1893. . 
  Maria Petronella Hendrica Gruis, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) (3) te Amsterdam [nh] op 02-12-1897 met Lammert Bonnes, zn. van Rinse Bonnes (schipper) en Johanna Gorter (schippersaffaire uitoefenende), geb. te Amsterdam [nh] op 10-05-1875, schipper, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-05-1935. 
 
  Huibertus Wouter van der Tak, tr. (resp. 31 en 42 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 06-05-1891, (ontb. door overlijden) met Anna van Tol, dr. van Willem van Tol en Ingetje de Graaf, geb. te Rotterdam [zh] op 17-06-1848, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-04-1919. 
 
  Anna van Tol, dr. van Willem van Tol en Ingetje de Graaf, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 28-01-1874, (gesch. te Rotterdam [zh] op 31-03-1890) met Cornelis Vermeijs, zn. van Cornelis Vermeijs en Cornelia Boeser, geb. te Rotterdam [zh] op 07-10-1844, voermansknecht, ovl. (58 jaar oud) te Norg [dr] op 31-05-1903. 
 

XIv.  William Henry Vandertak, zn. van Christiaan van der Tak (Xx) en Mary Ann Wilson, geb. in 1892, Soldaat bij het 13e Bataillon, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Cumberland Council (New South Wales) [Australië] op 14-12-1938, begr. te Cumberland Council (New South Wales) [Australië] Rookwood op 16-12-1938, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Sydney [Australië] St Barnabas Church of England op 15-03-1919 met Elizabeth (Lizzie) Cook, begr. Date of Death 29/05/1964, Granted on 11/05/1966 ???? Uitzoeken
 . 2 dochters. 
  1.  Iris Vandertak
  2.  Lila Jean Vandertak, geb. op 16-10-1924, ovl. (39 jaar oud) te Sydney, Australie [Australië] op 01-10-1964, volgt XIIab

XIw.  Adriana van der Tak, dr. van Hendrik van der Tak (Xaa) en Willemijntje Suijker, geb. te Papendrecht [zh] op 27-12-1825, ®, ovl. (71 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 19-09-1897, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 31-07-1854 met Gerrit Mak, zn. van Jacobus Mak (zeilmaker) en Hendrika Tillenburg, geb. te Schiedam [zh] op 14-07-1824, Zeilmaker, ovl. (68 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 22-03-1893. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Hendrika Mak, geb. te Alblasserdam [zh] op 25-04-1855. 
  2.  Wilhelmina Mak, geb. te Alblasserdam [zh] op 09-08-1857, ovl. (3 maanden oud) te Alblasserdam [zh] op 18-11-1857. 
  3.  Wilhelmina Mak, geb. te Alblasserdam [zh] op 01-12-1859, ovl. (57 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 11-01-1917, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 28-09-1883 met Jacob Boer, zn. van Pieter Boer en Baartje Cornelia Nederberg, geb. te Alblasserdam [zh] op 30-04-1855. . 
  4.  Magdalena Mak, geb. te Alblasserdam [zh] op 14-05-1863, ovl. (6 maanden oud) te Alblasserdam [zh] op 13-12-1863. 
  5.  Jacobus Mak, geb. te Alblasserdam [zh] op 25-11-1864, zeilmaker, ovl. (57 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [zh] op 21-08-1922, tr. (resp. 36 en 34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-12-1900 met Wijntje Visser, dr. van Wouter Visser en Maartje Cornelia Weij, geb. te Vlaardinger Ambacht [zh] op 24-02-1866, Staat bij overlijden ingeschreven in Rotterdam, ovl. (36 jaar oud) te Leiden [zh] op 18-04-1902. . 
  6.  Magdalena Mak, geb. te Alblasserdam [zh] op 24-03-1867, ovl. (1 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 20-06-1868. 
  7.  Magdalena Mak, geb. te Alblasserdam [zh] op 24-03-1868, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-01-1945. 
  Gerrit Mak, zn. van Jacobus Mak (zeilmaker) en Hendrika Tillenburg, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Schiedam [zh] op 10-11-1847 met Ida Kerkhof, dr. van Cornelis Kerkhof en Maria Vogelaar, geb. te Rozenburg [zh] op 02-07-1823, ovl. (29 jaar oud) te Schiedam [zh] op 23-11-1852. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Jacobus Mak, geb. te Schiedam [zh] op 10-03-1847, ovl. (6 jaar oud) te Schiedam [zh] op 15-03-1853. 
  2.  Maria Mak, geb. te Schiedam [zh] op 23-02-1849, ovl. (83 jaar oud) te Schiedam [zh] op 29-06-1932, tr. (resp. 35 en 39 jaar oud) te Schiedam [zh] op 03-09-1884 met Hendrik Onkoop, geb. te Schiedam [zh] op 06-12-1844. . 
  3.  Hendrik Mak, geb. te Schiedam [zh] op 23-02-1851. 

XIx.  Jannigje van der Tak, dr. van Hendrik van der Tak (Xaa) en Willemijntje Suijker, geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1835, ovl. (82 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-08-1918, begr. te Papendrecht [zh] op 19-08-1918 grafnr a5-145, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 18-05-1860 met Jan Leendert (Leendert) van de Graaf, zn. van Willem van de Graaf en Marrigje van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] op 04-08-1834, Arbeider; scheepstimmerman. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Willem van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] in 1861, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-11-1888 met Wouterina Dekker, dr. van Arie Dekker en Christina van Dockum, geb. te Papendrecht [zh] in 1864. . 
  2.  Sijmina van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] in 1863, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 12-10-1883 met Cornelis Hubers, zn. van Barend Hubers en Marigje Verdooren, geb. te Papendrecht [zh] in 1858. . 
  3.  Hendrik van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] in 1865, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-11-1894 met Annigje Dekker, dr. van Arie Dekker en Christina van Dockum, geb. te Sliedrecht [zh] in 1868. . 
  4.  Marigje van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] in 1866, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 20-08-1889 met Willem van der Leer, zn. van Teunis van der Leer en Kommertje Alblas, geb. te Hendrik Ido Ambacht [zh] in 1865. . 
  5.  Jannigje Maaijke van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] in 1872, tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 16-06-1893 met Gerrit Jacob Veth, zn. van Cornelis Veth en Trijntje Hubers, geb. te Papendrecht [zh] in 1872. . 
  6.  Jan Leendert van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] in 1875, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 03-09-1904 met Bastiaantje van Straten, dr. van Leendert van Straten en Leentje Schram, geb. te Sliedrecht [zh] in 1874. . 
  7.  Arie van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] in 1876, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Ridderkerk [zh] op 25-05-1948, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te Sliedrecht [zh] op 10-12-1898 met Anna Catharina Kooijmans, dr. van Coenraad Johannis Kooijmans en Arina de Waard, geb. te Sliedrecht [zh] in 1879., tr. (2) met Anna Catharina Verstoep. . 

XIy.  Cornelis van der Tak, zn. van Hendrik van der Tak (Xaa) en Willemijntje Suijker, geb. te Papendrecht [zh] op 10-10-1837, schipper, ovl. (45 jaar oud) te Naaldwijk [zh] Op overlijdensakte staat vermeld dat Cornelis is overleden in de rivier de Maas op 06-09-1883, tr. (resp. 31 en 18 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-05-1869 met Maria de Vroedt, dr. van Jacob de Vroedt en Hendrikje Schouten, geb. te Oud Beijerland [zh] op 10-09-1850, ovl. (43 jaar oud) te Delft [zh] op 18-09-1893. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Hendrik van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 21-01-1870, ovl. (80 jaar oud) te Delft [zh] op 06-06-1950, volgt XIIac
  2.  Hendrika van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 11-05-1872, ovl. (73 jaar oud) te Delft [zh] op 09-06-1945, volgt XIIad
  3.  Simon van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 15-09-1874, ovl. (84 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19-06-1959, volgt XIIae
  4.  Jacob Sijbrand van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 08-03-1877, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-08-1878. 
  5.  Dirkje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 01-04-1879, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 07-06-1952, volgt XIIaf
  6.  Cornelis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 26-10-1881, ovl. (3 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 30-01-1882. 
  7.  Jacob-Cornelis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 21-01-1883, ovl. (5 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 17-07-1883. 
  8.  Cornelis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 20-05-1884, ovl. (53 jaar oud) te Zaandam [nh] op 06-02-1938, volgt XIIag
  Maria de Vroedt, dr. van Jacob de Vroedt en Hendrikje Schouten, tr. (resp. 42 en 55 jaar oud) (2) te Delft [zh] op 15-03-1893, (ontb. door overlijden) met Abraham de Nie, zn. van Bartholomeus de Nie en Jacoba Thijsse, geb. te Delft [zh] op 13-07-1837, ovl. (80 jaar oud) te Delft [zh] op 24-04-1918. 
 

XIz.  Gerrit van der Tak, zn. van Hendrik van der Tak (Xaa) en Willemijntje Suijker, geb. te Papendrecht [zh] op 22-02-1839, Arbeider ; Schipper, ®, ovl. (64 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-06-1903, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 12-09-1863 met Neeltje Huisman, dr. van Adrianus Huisman en Jaapje Wilschut, geb. te Sliedrecht [zh] op 05-12-1842, Dienstbode, ®, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-01-1908. 
 . 11 kinderen. 
  1.  Hendrik van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 13-10-1863, ovl. (65 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 01-02-1929, volgt XIIah
  2.  Jacob-Adrianus van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] in 12-1864, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-07-1866. 
  3.  Jaapje-Adriana van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 07-10-1866, ovl. (2 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-02-1869. 
  4.  Willemijntje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 30-11-1868, ovl. (één maand oud) te Papendrecht [zh] op 27-01-1869. 
  5.  Jacob-Adrianus van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 23-12-1869, ovl. (44 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-09-1914. 
  6.  Willemijntje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 28-06-1872, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-11-1945, volgt XIIai
  7.  Gerrit van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 21-04-1875, volgt XIIaj
  8.  Jaapje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 04-05-1878, ovl. (63 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 21-11-1941, volgt XIIak
  9.  Arie van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 28-09-1880, ovl. (2 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-11-1882. 
  10.  Neeltje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 28-09-1880, ovl. (2 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-12-1882. 
  11.  Arie van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 18-11-1884, ovl. (73 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 05-02-1958, volgt XIIal

XIaa.  Willemijntje van der Tak, dr. van Hendrik van der Tak (Xaa) en Willemijntje Suijker, geb. te Papendrecht [zh] op 13-08-1848, ovl. (69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-04-1918, begr. te Papendrecht [zh] op 08-04-1918 grafnr a5-134, tr. (resp. 21 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te Dordrecht [zh] op 03-08-1870, (gesch.) met Johannes van de Klunder, zn. van Arie van de Klunder en Bartha Alida van der Burg, geb. te Dordrecht [zh] in 1851. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Bartha Alida van de Klunder, geb. te Dordrecht [zh] op 26-11-1870, ovl. (36 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 19-12-1906, tr. (resp. 20 en ongeveer 26 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 19-11-1891 met Dirk Wulfse, zn. van Simon Wulfse en Maria van Zanten, geb. te 's-Gravendeel [zh] in 1865. . 
  2.  Arie van de Klunder, geb. te Dordrecht [zh] op 11-09-1873. 
  3.  Willemijntje van de Klunder, geb. te Dordrecht [zh] op 20-11-1875. 
  4.  Willemijntje van de Klunder, geb. te Dordrecht [zh] op 04-04-1877. 
  5.  Louis Anton van de Klunder, geb. te Dordrecht [zh] op 19-07-1880. 
  Willemijntje van der Tak, tr. (resp. 44 en 40 jaar oud) (2) te Sliedrecht [zh] op 29-07-1893 met Leendert van Weijen, zn. van Cornelis van Weijen en Gloria Breedveld, geb. te Alblasserdam [zh] op 05-06-1853, ovl. (71 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 06-10-1924. 
 
  Leendert van Weijen, zn. van Cornelis van Weijen en Gloria Breedveld, tr. (1), (gesch.) met Hendrika van Zeist
 

XIab.  Adriana van der Tak, dr. van Arij van der Tak (Xab) en Zwaantje Huijsman, geb. te Papendrecht [zh] op 26-10-1829, ovl. (54 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 13-06-1884, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 13-09-1851 met Teunis Jan Wapperom, zn. van Jan Wapperom en Neeltje Stuurman, geb. te Papendrecht [zh] op 27-08-1827, Rijswerker, ovl. (74 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-06-1902. 
 . een zoon. 
  1.  Jan Wapperom, geb. te Papendrecht [zh] op 15-03-1862, Werkman en opzichter, Rijswerker, ovl. (77 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 18-03-1939, tr. met Maria van der Tak, dr. van Teunis van der Tak (Xai) en Maria van den Adel (zie XIas). . 11 kinderen. 

XIac.  Jannigje van der Tak, dr. van Arij van der Tak (Xab) en Zwaantje Huijsman, geb. te Papendrecht [zh] op 21-03-1839, ovl. (75 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-10-1914, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-04-1861 met Teunis Marinus de Groot, zn. van Floor de Groot en Maria Groenewegen, geb. te Papendrecht [zh] op 08-08-1835, Arbeider, ovl. (63 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 03-01-1899. 
 . 7 kinderen. 
  1.  Maria de Groot, geb. te Sliedrecht [zh] op 08-09-1861, ovl. (70 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 28-09-1931, tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 26-05-1883 met Louwerinus Hofman, zn. van Adrianus Kors Hofman (bleker) en Fijgje Aaldijk, geb. te Sliedrecht [zh] op 16-11-1853, schipper, ovl. (66 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 29-11-1919, begr. te Sliedrecht [zh] op 04-12-1919. . 
  2.  Floris de Groot, geb. te Sliedrecht [zh] in 1865, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 24-12-1887 met Anna Rombout, dr. van Jan Rombout en Neeltje Nederlof, geb. te Giessendam [zh] in 1863. . 
  3.  Zwaantje de Groot, geb. te Sliedrecht [zh] op 23-03-1869, ovl. (72 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 28-04-1941, tr. (resp. 30 en ongeveer 25 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 09-12-1899 met Willem Korporaal, zn. van Arie Leendert Korporaal en Teuntje Boer, geb. te Sliedrecht [zh] in 1874. . 
  4.  Arie de Groot, geb. en ovl. te Sliedrecht [zh] op 21-09-1871. 
  5.  Arie de Groot, geb. te Sliedrecht [zh] in 1871, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 03-09-1873. 
  6.  Arina de Groot, geb. te Sliedrecht [zh] in 1875, tr. (resp. ongeveer 25 en 23 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 05-01-1901 met Adrianus Monster, zn. van Martinus Monster en Maria Brand, geb. te Sliedrecht [zh] op 15-11-1877. . 
  7.  Marrigje de Groot, geb. te Sliedrecht [zh] op 27-04-1877, ovl. (6 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 06-03-1884. 

XIad.  Hendrika van der Tak, dr. van Arij van der Tak (Xab) en Zwaantje Huijsman, geb. te Papendrecht [zh] op 29-08-1840, ovl. (30 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-05-1871, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 17-08-1861 met Marinus Stuij van den Herik, zn. van Cornelis Stuy van den Herik en Willempje van Gent, geb. te Papendrecht [zh] op 21-12-1837, Arbeider; Scheepmaker, ovl. (28 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-08-1866. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Cornelis Stuij van den Herik, geb. te Papendrecht [zh] op 14-10-1861, ovl. (24 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 07-11-1861. 
  2.  Cornelis Stuij van den Herik, geb. te Papendrecht [zh] op 13-12-1862, ovl. (40 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 22-01-1863. 
  3.  Willemina Stuij van den Herik, geb. te Papendrecht [zh] op 19-04-1864, ®, ovl. (36 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 13-07-1900, tr. met haar achterneef Hendrik van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIz) en Neeltje Huisman (zie XIIah). . 4 kinderen. 
  4.  Zwaantje Stuy van den Herik, geb. te Papendrecht [zh] in 1866, ovl. (jonger dan één jaar oud) te Papendrecht [zh] op 30-08-1866. 

XIae.  Cornelis van der Tak, zn. van Maaike van der Tak (Xad), geb. te Papendrecht [zh] op 30-09-1837 akte 56, schipper, Arbeider; Schipper, ovl. (92 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-11-1929 akte 50, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te Papendrecht [zh] op 21-10-1859 akte 11 met Cornelia Visser, dr. van Gerrit Visser en Pieternella Vink, geb. te Papendrecht [zh] op 03-04-1837 akte 20, ovl. (31 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 05-08-1868 akte 51
 . 4 zonen. 
  1.  Gerrit van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 21-01-1860 akte 5, Werkman, ovl. (19 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-06-1879 akte 48
  2.  Cornelis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 26-09-1861, ovl. (81 jaar oud) te Arnhem [ge] op 01-07-1943, volgt XIIam
  3.  Mees van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 05-11-1863 akte 73, ovl. (12 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-03-1876 akte 18
  4.  Pieter van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 30-11-1866, ovl. (84 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-06-1951, volgt XIIan
  Cornelis van der Tak, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) (2) te Papendrecht [zh] op 24-04-1869 met Janna de Groot, dr. van Pieternella de Groot, geb. te Papendrecht [zh] op 15-02-1841 akte 8, ovl. (60 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 18-07-1901 akte 46
 . 3 kinderen. 
  1.  Neeltje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 15-12-1870, ovl. (78 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 14-02-1949, volgt XIIao
  2.  Levenloos geboren meisje van der Tak, geb. en ovl. te Papendrecht [zh] op 28-09-1872. 
  3.  Mees van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 07-09-1880 akte 78, ovl. (10 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 17-09-1880 akte 53
  Janna de Groot, dr. van Pieternella de Groot, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (1) te Papendrecht [zh] op 10-10-1862 met Jan van de Graaf, zn. van Huig van de Graaf en Maaike de Gelder, geb. te Papendrecht [zh] op 29-01-1836, ovl. (31 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-12-1867. 
 

XIaf.  Korstiaan van der Tak, zn. van Jan van der Tak (Xaf) en Annigje Koppelaar, geb. te Sliedrecht [zh] op 02-08-1829, Arbeider, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Sliedrecht [zh] in 1874, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Sliedrecht [zh] op 14-05-1853 met Marrigje Dekker, dr. van Arie Dekker en Grietje de Boon, geb. te Sliedrecht [zh] op 05-04-1831, ovl. (42 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 01-11-1873. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Jan van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 07-09-1853, ovl. (85 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 10-09-1938, volgt XIIap
  2.  Arie van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 10-09-1855, ovl. (19 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-05-1875. 
  3.  Annigje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 06-11-1857, volgt XIIaq
  4.  Grietje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 13-12-1858, ovl. (82 jaar oud) te Dordrecht [zh] in 11-1941, volgt XIIar
  5.  Kornelis van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 18-03-1861, ovl. (30 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 14-08-1891, volgt XIIas
  6.  Korstiaan van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 29-10-1863, ovl. (8 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 31-10-1871. 
  7.  Neeltje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 19-05-1866, ovl. (5 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 16-11-1871. 
  8.  Willem van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 27-10-1868, ovl. (3 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 17-11-1871. 
  9.  Marrigje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 31-05-1871, ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 22-07-1923, volgt XIIat
  Korstiaan van der Tak, tr. (resp. 45 en 36 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Sliedrecht [zh] op 26-09-1874 met Annigje de Wit, dr. van Jan de Wit en Gloria van der Perk, geb. te Nieuw-Lekkerland [zh] op 17-12-1837. 
 . een dochter. 
  1.  Ariena van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 10-08-1875, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-10-1943, volgt XIIau

XIag.  Johannis van der Tak, zn. van Arie van der Tak (Xag) en Annigje Prins, geb. te Sliedrecht [zh] op 03-03-1833, ovl. (66 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 03-01-1900, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 25-05-1862 met Aartje Zwijnenburg, dr. van Bastiaan Zwijnenburg en Barbera van Dam, geb. te Sint Anthoniepolder [zh] op 09-11-1833, ovl. (76 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 10-04-1910. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Annigje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 09-07-1863, ovl. (74 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 04-09-1937, volgt XIIav
  2.  Arie van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 18-11-1865, ovl. (70 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 30-03-1936, volgt XIIaw
  3.  Barbera van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 17-02-1869, ovl. (6 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-10-1875. 
  4.  Marrigje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 22-11-1871, ovl. (38 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 06-04-1910, volgt XIIax
  5.  Metje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 12-12-1873, ovl. (74 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 04-11-1948, volgt XIIay
  6.  Barbera van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 06-01-1877, ovl. (93 jaar oud) te Sliedrecht [zh] in 11-1970, volgt XIIaz

XIah.  Aagje van der Tak, dr. van Arie van der Tak (Xag) en Annigje Prins, geb. te Sliedrecht [zh] op 14-10-1836, ovl. (79 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 14-04-1916, tr. (resp. 31 en ongeveer 29 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-05-1868 met Jan Willem de Groot, zn. van Floor de Groot en Maria Groenewegen, geb. te Sliedrecht [zh] in 1838. 
 . een dochter. 
  1.  Maria de Groot, geb. te Sliedrecht [zh] in 1873, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 21 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-08-1892 met Willem Roos, zn. van Adriaan Roos en Wilhelmina Stolk, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht in 1871. . 
  Jan Willem de Groot, zn. van Floor de Groot en Maria Groenewegen, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Anna de Leeuw
 

XIai.  Marigje van der Tak, dr. van Koenraad van der Tak (Xah) en Marigje Hartog, geb. te Papendrecht [zh] op 21-04-1844, ovl. (86 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 30-03-1931, tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21-08-1869 met Jan Bot, zn. van Kornelis Bot en Neeltje van den Berg, geb. te Sliedrecht [zh] in 1841. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Annigje Bot, geb. te Sliedrecht [zh] op 14-11-1870, ovl. (79 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-06-1950, begr. te Sliedrecht [zh] op 26-06-1950, tr. (beiden 34 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 05-08-1905 met Pieter Cleton, zn. van Adriaan Cleton en Maria de Bruijn, geb. te Sliedrecht [zh] op 14-11-1870, begr. te Sliedrecht [zh] op 20-04-1959. . 
  2.  Kornelis Bot, geb. te Sliedrecht [zh] in 1876, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 25-05-1907 met Elisabeth van Genderen, dr. van Adriaan Jacob van Genderen en Neeltje Hougee, geb. te Sliedrecht [zh] in 1883. . 
  3.  Marigje Bot, geb. te Sliedrecht [zh] in 1884, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 06-05-1905 met Johannes Lavooij, zn. van Johannis Lavooij en Teuna van de Graaf, geb. te Sliedrecht [zh] in 1882. . 

XIaj.  Aagje van der Tak, dr. van Koenraad van der Tak (Xah) en Marigje Hartog, geb. te Papendrecht [zh] op 02-10-1853, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-06-1930, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 17-10-1874 met Adriaan de Borst, zn. van Huibert de Borst en Aartje Vink, geb. te Papendrecht [zh] op 05-07-1849, Aannemer, Werkman; Dekknecht, ovl. (64 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 18-06-1914, begr. te Papendrecht [zh] op 22-06-1914. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Aartje de Borst, geb. te Papendrecht [zh] op 11-02-1875, ovl. (11 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 19-08-1886. 
  2.  Leendert de Borst, geb. te Papendrecht [zh] op 19-08-1876, ovl. (17 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 05-09-1876. 
  3.  Leendert de Borst, geb. te Papendrecht [zh] op 06-08-1877, ovl. (24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-06-1902. 
  4.  Marrigje de Borst, geb. te Papendrecht [zh] op 24-01-1880, ovl. (62 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-12-1942, tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 21-12-1904 met Jan Besemer, zn. van Gerrit Besemer en Jacoba Stuij van den Herik, geb. te Papendrecht [zh] op 16-04-1870. . 4 kinderen. 
  5.  Huibert de Borst, geb. te Papendrecht [zh] op 17-08-1881, ovl. (37 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 23-09-1881. 
  6.  Nn de Borst, geb. en ovl. te Papendrecht [zh] op 02-10-1882. 
  7.  Huibert de Borst, geb. te Papendrecht [zh] op 05-12-1884, begr. te Papendrecht [zh] op 24-02-1958, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 21-11-1907 met Martina Boer, dr. van Nijs Boer en Kornelia Kentie, geb. te Papendrecht [zh] in 1886. . 
  8.  Aart de Borst, geb. te Papendrecht [zh] op 07-04-1887, ovl. (69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-09-1956. 
  9.  Jaapje de Borst, geb. te Papendrecht [zh] op 19-09-1889, begr. te Papendrecht [zh] op 12-12-1938, tr. (resp. 27 en ongeveer 29 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 14-09-1917 met Leendert Markesteijn, zn. van Dirk Markesteijn en Aaltje van Dalen, geb. te Papendrecht [zh] in 1888. . 

XIak.  Marrigje van der Tak, dr. van Teunis van der Tak (Xai) en Maria van den Adel, geb. te Papendrecht [zh] op 15-09-1844, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Papendrecht [zh] in 1918, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 21-12-1867 met Pleun Visser, zn. van Gerrit Visser en Pieternella Vink, geb. te Papendrecht [zh] op 01-02-1841, Metselaar, ovl. (81 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-06-1922. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Pleuntje Visser, geb. te Papendrecht [zh] in 1865, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 34 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 17-07-1885 met Jacob Veth, zn. van Jan Veth en Marigje van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] in 1851. . 
  2.  Gerrit Visser, geb. te Papendrecht [zh] in 1868, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 19-08-1899 met Pieternella Dekker, dr. van Arie Dekker en Adriaantje Trapman, geb. te Molenaarsgraaf [zh] in 1874. . 
  3.  Cornelia Visser, geb. te Papendrecht [zh] in 1870, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 20-08-1892 met Hendrik van Dalen, zn. van Cornelis van Dalen en Harske van Horssen, geb. te Papendrecht [zh] in 1867. . 
  4.  Maria Visser, geb. te Papendrecht [zh] in 1873, tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 19-01-1894 met Joost Matena, zn. van Joost Matena en Fijgje Stuij van den Herik, geb. te Papendrecht [zh] in 1873. . 
  5.  Pieternella Visser, geb. te Papendrecht [zh] in 1874, tr. met Leendert Besemer, zn. van Gijsbert Besemer en Dirksje van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] in 1878. . 
  6.  Teunis Visser, geb. te Papendrecht [zh] in 1875, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Zwijndrecht [zh] op 27-10-1904 met Johanna Roodbol, dr. van Jacob Roodbol en Pieternella Korthof, geb. te Zwijndrecht [zh] in 1878. . 
  7.  Mees Visser, geb. te Papendrecht [zh] in 1887, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-04-1918 met Gerrigje Dekker, dr. van Arie Dekker en Adriaantje Trapman, geb. te Papendrecht [zh] in 1888. . 
  8.  Pleun Visser, geb. te Papendrecht [zh] in 1888, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-11-1912 met Suzanna Dekker, dr. van Jan Dekker en Neeltje Dekker, geb. te Papendrecht [zh] in 1892. . 

XIal.  Teuntje van der Tak, dr. van Teunis van der Tak (Xai) en Maria van den Adel, geb. te Papendrecht [zh] op 20-07-1846, ovl. (72 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-04-1919, begr. te Papendrecht [zh] op 02-05-1919 grafnr a6-172, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 31-10-1868 met Pieter Dekker, zn. van Jacob Dekker en Grietje de Borst, geb. te Alblasserdam [zh] op 26-01-1843, Werkman; Melkboer, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 17-08-1908. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Jacob Dekker, geb. te Papendrecht [zh] op 11-04-1869. 
  2.  Jacob Dekker, geb. te Papendrecht [zh] in 1870, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 05-08-1939, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 02-04-1897 met Teuntje Verdoren, dr. van Philippus Verdoren en Wantje Dekker, geb. te Papendrecht [zh] in 1869. . 
  3.  Maria Dekker, geb. te Papendrecht [zh] op 24-02-1871, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 12-03-1898 met Pieter Cornelis Wijngaarden. van, zn. van Pieter Wijngaarden. van en Adriana Klazina van 't Hof, geb. te Papendrecht [zh] in 1873. . 
  4.  Adriana Dekker, geb. te Papendrecht [zh] op 19-08-1873, tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-07-1900 met Maarten Romijn, zn. van Joost Romijn en Cornelia Goedhart, geb. te Papendrecht [zh] in 1872. . 
  5.  Teunis Dekker, geb. te Papendrecht [zh] op 11-11-1875, ovl. (2 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 17-01-1876. 
  6.  Teunis Dekker, geb. te Papendrecht [zh] op 17-12-1876, tr. (resp. 42 en ongeveer 37 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-08-1919 met Geertruida van Aken, dr. van Arie van Aken en Maria van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] in 1882. . 
  7.  Arie Dekker, geb. te Papendrecht [zh] op 02-11-1880, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 14-04-1882. 
  8.  Grietje Dekker, geb. te Papendrecht [zh] op 12-03-1883, ovl. (3 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 19-06-1883. 

XIam.  Aagje van der Tak, dr. van Teunis van der Tak (Xai) en Maria van den Adel, geb. te Papendrecht [zh] op 21-03-1848, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 18-06-1867 met Adriaan Nederlof, zn. van Leendert Nederlof en Johanna Bons, geb. te Sliedrecht [zh] woont Papendrecht op 09-03-1845, Arbeider; Koopman. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Leendert Nederlof, geb. te Papendrecht [zh] op 21-09-1867, ovl. (68 jaar oud) te Gendringen [ge] Aktenummer: 78 op 22-06-1936, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 07-02-1891 met Sijgje Broere, dr. van Philippus Broere en Bastiaantje van Rijn, geb. te Sliedrecht [zh] op 21-02-1869. . 4 zonen. 
  2.  Teunis Nederlof, geb. te Sliedrecht [zh] in 1870, akte nr. 2224, overledene was een drenkeling, overlijdensdatum is fictief, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-05-1911, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-05-1893 met Adriana Kraaijeveld, dr. van Leendert Kraaijeveld en Lena de Jager, geb. te Sliedrecht [zh] in 1870. . 
  3.  Jan Nederlof, geb. te Sliedrecht [zh] in 1873, tr. (beiden ongeveer 19 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 29-04-1893 met Kornelia Arina Vuijk, dr. van Pieter Vuijk en Pleuntje Bakker, geb. te Sliedrecht [zh] in 1873. . 
  4.  Marinus Nederlof, geb. te Sliedrecht [zh] in 1874, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 08-09-1900 met Jozina Barendina Roskam, dr. van Gerardus Roskam en Maaike van Wijngaarden, geb. te Sliedrecht [zh] in 1880. . 
  5.  Janna Nederlof, geb. te Sliedrecht [zh] in 1876, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-08-1900 met Pieter van de Graaf, zn. van Jan van de Graaf en Janna de Borst, geb. te Papendrecht [zh] in 1878. . 
  6.  Adriaan Willem Nederlof, geb. te Sliedrecht [zh] op 11-09-1878, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-01-1963, tr. (resp. 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 16-11-1901 met Aagje Cornelia van de Graaf, dr. van Kornelis Hendrik van de Graaf en Geertje Verrips, geb. te Sliedrecht [zh] in 1881. . 
  7.  Hendrik Nederlof, geb. te Sliedrecht [zh] in 1887, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 23 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 20-06-1907 met Aagje Adriana den Hollander, dr. van Willem den Hollander en Adriana de Waard, geb. te Zwijndrecht [zh] in 1883. . 
  8.  Dirksje Elizabeth Nederlof, geb. te Sliedrecht [zh] in 1888, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 08-07-1911 met Willem Nederlof, zn. van Pieter Nederlof en Barbera de Vroomen, geb. te Sliedrecht [zh] in 1888. . 

XIan.  Hendrik van der Tak, zn. van Teunis van der Tak (Xai) en Maria van den Adel, geb. te Papendrecht [zh] op 26-08-1850, begr. te Papendrecht [zh] op 18-09-1936 grafnr e1-026/01, tr. (1) (Burgerlijke Stand) met Antoinette van den Adel, geb. te Papendrecht [zh] in 1856. 
 
  Hendrik van der Tak, tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te De Werken en Sleeuwijk Aktenummer: 11 op 29-09-1877 met Antoinette van der Stelt, dr. van Jacob Cornelis van der Stelt en Teuna Pieternella Baggerman, geb. te Werken en Sleeuwijk in 1855, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Baarn [ut] op 02-01-1939. 
 . 2 dochters. 
  1.  Maria van der Tak, geb. te Werkendam [nb] op 17-10-1878, ovl. (93 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-12-1971, volgt XIIba
  2.  Teuna Pieternella van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 08-12-1885, ovl. (94 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 30-05-1980, volgt XIIbb

XIao.  Johannes van der Tak, zn. van Teunis van der Tak (Xai) en Maria van den Adel, geb. te Papendrecht [zh] op 12-06-1853, varensgezel, ovl. (62 jaar oud) te Ridderkerk [zh] op 14-01-1916, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Nieuw Helvoet [zh] aktenr 6 op 22-06-1877 met Pietertje Roodhorst, dr. van Gerrit Roodhorst en Aaltje de Kruijk, geb. te Ameide [zh] op 10-05-1858, ged. te Ameide [zh] op 01-08-1858. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Maria van der Tak, geb. te Nieuw Helvoet [zh] op 02-10-1877, ovl. Overleden   20 september 1916 - Amsterdam, Noord-Holland, leeftijd bij overlijden: 38 jaar oud??????, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 26-07-1900, (gesch. te Amsterdam [nh] op 02-04-1910) met Hendrik Antoni Domhoff, zn. van Hendrikus Antonius Domhoff en Hendrika Gerardina Koenraads, geb. te Rotterdam [zh] op 23-06-1872, Koopman in machinerien / werktuigkundige, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam [nh] Overleden   13 maart 1916 - Amsterdam, Noord-Holland, leeftijd bij overlijden: 44 jaar oud?????? op 13-11-1916., tr. (resp. 36 en 37 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 16-04-1914, (ontb. door overlijden) met Christiaan Jongerie, zn. van Bastiaan Jongerie en Grietje Hulting, geb. te Beverwijk [nh] op 05-03-1877, bierhuishouder/ Kastelein, ovl. Overleden   27 oktober 1949 - Rotterdam, Zuid-Holland, leeftijd bij overlijden: 73 jaar oud?????. . 
  2.  Gerrit van der Tak, geb. te Veere [ze] op 02-10-1879, ovl. (11 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 23-11-1890. 
  3.  Teunis van der Tak, geb. te Veere [ze] op 06-07-1886, ovl. (40 jaar oud) te Madras, India [India] op 14-09-1926, volgt XIIbc
  4.  Johannes van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 26-08-1888, ovl. (8 maanden oud) te Dordrecht [zh] op 02-05-1889. 
  5.  Gerrit van der Tak, geb. te Dordrecht [zh] op 12-04-1891, ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 03-02-1945, volgt XIIbd

XIap.  Marigje van der Tak, dr. van Teunis van der Tak (Xai) en Maria van den Adel, geb. te Papendrecht [zh] op 25-03-1856, ovl. (81 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 21-11-1937, begr. te Papendrecht [zh] op 25-11-1937 grafnr e1-047, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-09-1877 met Gerrit Besemer, zn. van Gijsbert Besemer en Lena van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] op 30-11-1853, broodslijter, Werkman; Winkelier; Broodslijter, ovl. (60 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 18-04-1914. 
 . 16 kinderen. 
  1.  Gijsbert Bezemer, geb. te Papendrecht [zh] op 23-12-1877, ovl. (80 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 09-01-1958, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 04-07-1907 met Teuntje Aaltje Vink, dr. van Martinus Vink en Grietje Wilschut, geb. te Papendrecht [zh] op 05-11-1884, ovl. (90 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 16-02-1975. . 
  2.  Teunis Besemer, geb. te Papendrecht [zh] op 06-05-1879, tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-02-1907 met Adriana Kraal, dr. van Johannes Kraal en Pietje van Wijngaarden, geb. te Papendrecht [zh] in 1884. . 
  3.  Lena Bezemer, geb. te Papendrecht [zh] op 08-08-1880, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-05-1901 met Jacob van de Ruit, zn. van Arie van de Ruit en Pieternella Verboom, geb. te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 20-08-1879, ovl. (77 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 07-01-1957. . 
  4.  Maria Besemer, geb. te Papendrecht [zh] op 16-01-1882. 
  5.  Marigje Besemer, geb. te Papendrecht [zh] op 22-04-1883, tr. (beiden 22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 10-08-1905 met Leendert Voogt, zn. van Johannes Abraham Voogt (metselaar) en Lena Martina Nederlof, geb. te Papendrecht [zh] op 17-01-1883. . 
  6.  Maria Margrietha Besemer, geb. te Papendrecht [zh] op 16-11-1884, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-09-1908 met Arie Kooij, zn. van Arie Kooij en Hendrika Verschoor, geb. te Papendrecht [zh] in 1885. . 
  7.  Kornelia Besemer, geb. te Papendrecht [zh] op 19-04-1886, ovl. (11 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-08-1897. 
  8.  Gerrit Besemer, geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1887. 
  9.  Teuntje Bezemer, geb. te Papendrecht [zh] op 07-01-1889, ovl. (69 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 09-08-1958, tr. (23 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 19-09-1912 met Bastiaan Stoker, zn. van Magchiel Bastiaan Stoker en Adriaantje Kamp. . 
  10.  Dirkje Besemer, geb. te Papendrecht [zh] op 07-06-1890, ovl. (7 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 13-07-1897. 
  11.  Pleuntje Besemer, geb. te Papendrecht [zh] op 16-07-1891, ovl. (26 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 12-04-1918, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-08-1912, (ontb. door overlijden) met Cornelis Boer, zn. van Nijs Boer en Kornelia Kentie, geb. te Papendrecht [zh] op 26-02-1888, ovl. (48 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 02-04-1936. . 
  12.  Barbera Bezemer, geb. te Papendrecht [zh] op 06-04-1893, ovl. (54 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 18-10-1947, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 21-11-1912 met Hendrik Markesteijn, zn. van Dirk Markesteijn en Aaltje van Dalen, geb. te Papendrecht [zh] op 01-02-1892, ovl. (83 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-02-1975. . een kind. 
  13.  Marrigje Besemer, geb. te Papendrecht [zh] op 21-12-1894, ovl. (22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 24-10-1917. 
  14.  Hendrik Besemer, geb. te Papendrecht [zh] op 27-01-1897, ovl. (22 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 18-02-1897. 
  15.  Cornelia Dirkje Besemer, geb. te Papendrecht [zh] een v e tweeling op 04-03-1898. 
  16.  Hendrik Besemer, geb. te Papendrecht [zh] een v e tweeling op 04-03-1898. 

XIaq.  Jannigje van der Tak, dr. van Teunis van der Tak (Xai) en Maria van den Adel, geb. te Papendrecht [zh] op 23-04-1859, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 14-02-1880 met Johannis Kroos, zn. van Jan Kroos en Dirkje Kloot, geb. te Sliedrecht [zh] op 13-10-1857, Schipper/ baggermolenbaas. 
 . 13 kinderen. 
  1.  Jan Kroos, geb. te Papendrecht [zh] op 12-03-1880, Stoker, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Delfzijl [gr] Aktenummer: 3 op 19-01-1906 met Willemina Dijkema, dr. van Hindrik Dijkema (zeeman) en Hindrikje Schrikkema, geb. te Delfzijl [gr] op 02-08-1881. . 3 kinderen. 
  2.  Maria Kroos, geb. te Sliedrecht [zh] op 22-09-1881, ovl. (62 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 04-12-1943, tr. (beiden 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-02-1907 met Johannes Bodes, zn. van Marinus Bodes en Cornelia Jacoba van der Net, geb. te Delfshaven [zh] op 21-02-1882. . een dochter. 
  3.  Dirksje Kroos, geb. te Sliedrecht [zh] op 04-03-1883, ovl. (4 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 19-07-1883. 
  4.  Teunis Kroos, geb. te Sliedrecht [zh] op 06-03-1884, ovl. (4 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 19-07-1884. 
  5.  Dirkje Kroos, geb. te Sliedrecht [zh] op 31-07-1885, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Dordrecht [zh] Aktenummer: 161 op 18-06-1908 met Jan Kroos, zn. van Leendert Kroos en Bastiaantje van Straten, geb. te Dordrecht [zh] in 1886. . 
  6.  Teunis Kroos, geb. te Sliedrecht [zh] op 17-10-1886, ovl. (3 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 15-02-1887. 
  7.  Pleuntje Kroos, geb. te Sliedrecht [zh] op 19-06-1888, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-06-1909 met Jan van 't Klooster, zn. van Wilhelmus van 't Klooster en Jannigje Boele, geb. te Alblasserdam [zh] op 30-10-1882, Timmerman. . 2 dochters. 
  8.  Teunis Kroos, geb. te Sliedrecht [zh] op 21-05-1890, schipper, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-10-1961, tr. (resp. 25 en ongeveer 18 jaar oud) te Roosendaal en Nispen [nb] Aktenummer: 13 op 15-02-1916 met Cornelia van Oorschot, dr. van Jan van Oorschot en Adriana Verstijlen, geb. te Roosendaal en Nispen [nb] in 1897. . 
  9.  Leendert Kroos, geb. te Sliedrecht [zh] op 09-09-1893, tr. (resp. 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Dordrecht [zh] Aktenummer: 96 op 10-03-1922 met Franziska Barbara Fierek, dr. van Leo Fierek en Eleonore Malikowski, geb. te Heiderich [Duitsland] in 1897. . 
  10.  Johannes Kroos, geb. te Rotterdam [zh] op 28-09-1895, tr. (resp. 26 en ongeveer 18 jaar oud) te Dordrecht [zh] Aktenummer: 176 op 11-05-1922 met Sientje in 't Veld, dr. van Cornelis in 't Veld en Adriana Kleinjan, geb. te Dordrecht [zh] in 1903. . 
  11.  Hendrik Kroos, geb. te Amsterdam [nh] op 06-02-1898, ovl. (7 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-09-1905. 
  12.  Neeltje Kroos, geb. te Delfzijl [gr] Aktenummer: 188 op 22-09-1900, tr. (resp. 24 en ongeveer 29 jaar oud) te Dordrecht [zh] Aktenummer: 442 op 24-12-1924 met Pieter Kraaijeveld, zn. van Pieter Kraaijeveld en Johanna Jacoba van Nieuwpoort, geb. te 's-Gravenzande [zh] in 1895. . 
  13.  Jan Kroos, geb. te Dordrecht [zh] op 09-03-1911. 

XIar.  Matthijs van der Tak, zn. van Teunis van der Tak (Xai) en Maria van den Adel, geb. te Papendrecht [zh] op 14-05-1861, werkman; Melkboer, ovl. (78 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 26-05-1939, begr. te Papendrecht [zh] op 30-05-1939 grafnr E2072(1), tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 06-09-1889 met Kundertje Bezemer, dr. van Gijsbert Besemer en Dirksje van de Graaf, geb. te Papendrecht [zh] op 07-07-1867. 
 . 13 kinderen. 
  1.  Maria van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 24-01-1890, ovl. (5 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 05-07-1890. 
  2.  Teunis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 26-01-1891, ovl. (75 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 12-08-1966, volgt XIIbe
  3.  Gijsbert van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 08-03-1893, ovl. (24 jaar oud) te Sommelsdijk [zh] op 13-09-1917, begr. te Papendrecht [zh] op 18-09-1917 grafnr a5-122
  4.  Maria van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 02-08-1894, ovl. (70 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 05-09-1964, tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 09-03-1921 met Willem Vermeij, zn. van Adrianus Vermeij en Pieternella Maria van Tol, geb. te Dubbeldam [zh] op 27-10-1887, Timmerman. . 
  5.  Levenloos geboren dochter van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 02-12-1895. 
  6.  Levenloos geboren dochter van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 18-05-1897. 
  7.  Dirk van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 02-05-1898, ovl. (5 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 16-10-1898. 
  8.  Dirksje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 02-08-1899, ovl. (7 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 06-03-1900. 
  9.  Dirk van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] in 1901, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-08-1903. 
  10.  Matthijs van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] in 11-1902, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 06-12-1903. 
  11.  Dirk van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] circa 01-05-1904, ovl. (jonger dan één jaar oud) op 14-05-1904. 
  12.  Dirksje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 15-07-1906, ovl. (92 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-09-1998, volgt XIIbf
  13.  Matthijs van der Tak, geb. in 1910, timmerman, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Amsterdam [nh] woonadres is Papendrecht op 23-12-1945. 

XIas.  Maria van der Tak, dr. van Teunis van der Tak (Xai) en Maria van den Adel, geb. te Papendrecht [zh] op 12-04-1864, ovl. (78 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-08-1942, begr. te Papendrecht [zh] op 31-08-1942 grafnr e4-134, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-01-1889 met Jan Wapperom, zn. van Teunis Jan Wapperom en Adriana van der Tak (XIab). 
 . 11 kinderen. 
  1.  Teunis Jan Wapperom, geb. te Papendrecht [zh] op 22-07-1889, Werkman, landbouwer, riethandelaar, tr. (beiden 22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-05-1912 met Pleuntje Meijer, dr. van Jacobus Meijer en Hermina Volker, geb. te Sliedrecht [zh] op 28-08-1889, ovl. (54 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 05-09-1943. . 
  2.  Adriana Wapperom, geb. te Papendrecht [zh] op 28-10-1890, ovl. (9 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 14-08-1891. 
  3.  Adriana Wapperom, geb. te Papendrecht [zh] op 23-01-1892, ovl. (73 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-12-1965, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-04-1917 met Teunis Koppenol, zn. van Cornelis Koppenol en Adriana van Os, geb. te Papendrecht [zh] op 07-07-1890, ovl. (50 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 14-06-1941. . 2 zonen. 
  4.  Maria Wapperom, geb. te Papendrecht [zh] op 16-07-1893, ovl. (19 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 30-05-1913, begr. te Papendrecht [zh] op 03-06-1913. 
  5.  Neeltje Wapperom, geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1895, ovl. (85 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 04-03-1981, begr. te Sliedrecht [zh] op 07-03-1981. 
  6.  Pleuntje Wapperom, geb. te Papendrecht [zh] op 26-10-1896, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 20-12-1897. 
  7.  Janna Wapperom, geb. te Papendrecht [zh] op 26-10-1897, ovl. (24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-08-1922, begr. te Papendrecht [zh] op 29-08-1922, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-05-1921 met Karel Lambinon, zn. van Martinus Pieter Lambinon en Hendrina Slager, geb. te Alblasserdam [zh] in 1898. . 
  8.  Pleuntje Wapperom, geb. te Papendrecht [zh] op 18-01-1900. 
  9.  Jan Teunis Wapperom, geb. te Papendrecht [zh] op 10-06-1901, ovl. (47 jaar oud) te Ridderkerk [zh] op 05-02-1949, tr. met Geertje Stip. . 
  10.  Jannigje Wapperom, geb. te Papendrecht [zh] op 16-04-1903, ovl. (20 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-06-1923, begr. te Papendrecht [zh] op 20-06-1923, tr. met Karel Lambinon. . 
  11.  Arie Wapperom, geb. te Papendrecht [zh] op 01-09-1905, Chauffeur, overlijdensakte is destijds naar Haarlemmermeer gestuurd, ovl. (31 jaar oud) te Lembeek [België] op 28-07-1937. 

XIat.  Gerardus Pieter van der Tak, zn. van Christinus Bonifacius (Tinus) van der Tak (Xan) (directeur der gemeentewerken) en Maria van der Gaag, geb. te Delft [zh] op 02-11-1838, bouwkundig opzichter bij de staatsspoorwegen, ®, ovl. (34 jaar oud) te Vlissingen [ze] op 17-04-1873, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Zierikzee [ze] op 13-12-1865 met Elizabeth Phernambucq, dr. van Adrianus Phernambucq (schilder) en Cornelia Maria van Nieuwenhuijze, geb. te Zierikzee [ze] op 18-03-1844, particuliere, ®, ovl. (25 jaar oud) te Vlissingen [ze] op 21-09-1869. 
 
  Gerardus Pieter van der Tak, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (2) te Deventer [ov] op 19-04-1871 met Johanna Antonia Dommerholt, dr. van Harmen Dommerholt (beurtschipper) en Johanna Willemina Lammers, geb. te Deventer [ov] op 25-07-1847, ®, ovl. (82 jaar oud) te Deventer [ov] op 27-11-1929. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Christinus Bonifacius van der Tak, geb. te Vlissingen [ze] op 04-02-1872, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-10-1943, volgt XIIbg
  2.  Johanna Willemina van der Tak, geb. te Vlissingen [ze] op 12-02-1873, ovl. (11 maanden oud) te Deventer [ov] Aktenummer: 42 op 29-01-1874. 
  Johanna Antonia Dommerholt, dr. van Harmen Dommerholt (beurtschipper) en Johanna Willemina Lammers, tr. (resp. 35 en 34 jaar oud) (2) te Deventer [ov] op 24-01-1883 met Karel Schrek, zn. van Daniel Schrek (Kantoobediende) en Gerritdina Speek, geb. te Zwolle [ov] op 16-01-1849, Horlogemaker, ovl. (75 jaar oud) te Deventer [ov] op 20-12-1924. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Johanna Willemina Schrek, geb. te Deventer [ov] in 1885, tr. (resp. ongeveer 30 en 31 jaar oud) te Deventer [ov] op 05-08-1915 met Wieger van der Woude, zn. van Lieuwe van der Woude en Lawina Doorenbos, geb. te Lekkum [fr] op 17-11-1883, Onderwijzer, ovl. (53 jaar oud) te Zutphen [ge] op 04-03-1937. . 
  2.  Levenloos geboren dochter Schrek, geb. te Deventer [ov] op 26-04-1886. 
  3.  Daniel Karel Schrek, geb. te Deventer [ov] in 1887, Luitenant Infanterie, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Deventer [ov] op 11-10-1911 met Zwaantje Mullers, dr. van Garret Jan Mullers (Gymnastiekleraar) en Trijntje Stegeman, geb. te Deventer [ov] in 1889. . 

XIau.  Adriana Petronella van der Tak, dr. van Christinus Bonifacius (Tinus) van der Tak (Xan) (directeur der gemeentewerken) en Maria van der Gaag, geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-09-1842, dienstbode, ®, ovl. (32 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-02-1875, tr, (ontb. door overlijden) met Carel van der Zeijde, zn. van Leendert van der Zeijde en Adriana Jacoba Schoemacher, geb. te Overschie [zh] op 13-07-1838, leraar HBS, ®, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29-04-1917. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Adriana van der Zijde, geb. te Delfshaven [zh] op 16-05-1867, ovl. (33 dagen oud) te Delfshaven [zh] Aktenummer: 139 op 18-06-1867. 
  2.  Maria van der Zeijde, geb. te Rotterdam [zh] op 21-09-1868, ® rouwadvertentie, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 31-03-1951, tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) te Zaandam [nh] op 02-07-1903 met Reinder Geel, zn. van Gerrit Geel (leraar HBS) en Jantjen Vrolijk, geb. te Sneek [fr] op 12-12-1869, geneeskundige, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 09-02-1939. . 3 zonen. 
  3.  Leonard van der Zijde, geb. te Rotterdam [zh] op 23-07-1871, ovl. (20 jaar oud) te Zaandam [nh] Aktenummer: 155 op 30-06-1892. 
  4.  Christinus Bonifacius (Tino) van der Zeijde, geb. te Rotterdam [zh] op 24-04-1873, ®, ovl. (70 jaar oud) te Pretoria, Zuid Afrika [R.S.A.] op 05-01-1944, tr. (resp. 43 en 35 jaar oud) te Amsterdam [nh] Aktenummer: reg.4;fol.40 op 01-02-1917 met Hendrika Johanna van Ginkel, dr. van Albert Johannes van Ginkel en Bregtje Bense, geb. te Amsterdam [nh] op 24-05-1881, verpleegkundige, ®, Adres bij overlijden van Hendrika Johanna van Ginkel, Bourkestraat Flat 1 Sunnyside, Pretoria [ca, R.S.A.] op 22-06-1948, ovl. (67 jaar oud) te Sunnyside, Pretoria [ca, R.S.A.] op 22-06-1948, begr. te Pretoria, Zuid Afrika [R.S.A.] New Cemetry. . een zoon. 
  5.  Adrianus Jacobus van der Zijde, geb. te Rotterdam [zh] op 21-12-1874, ovl. (39 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 29-01-1875. 
  Carel van der Zeijde, zn. van Leendert van der Zeijde en Adriana Jacoba Schoemacher, tr. (resp. 38 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Culemborg [ge] Aktenummer: 19 op 07-06-1877 met Anna Susanna van Wackendorff van Rijn, dr. van Abraham van Wackendorff van Rijn en Johanna Cristina Maria van Balen Blanken, geb. te Wognum [nh] in 1847, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Zaandam [nh] Aktenummer: 128 op 12-05-1879. 
 
  Carel van der Zeijde, tr. (resp. 41 en 31 jaar oud) (3) te Zaandam [nh] op 03-06-1880 met Helena Diederika van der Veen, dr. van Leendert Dirk van der Veen en Hermanna Johanna Groeve, geb. te Breda [nb] op 08-07-1848, ovl. (37 jaar oud) te Zaandam [nh] Aktenummer: 77 op 17-03-1886. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Alida Hermania Adriana van der Zeijde, geb. te Zaandam [nh] in 1881, ovl. te Zaandam [nh] op 06-02-1881. 
  2.  Alida Hermania Adriana van der Zeijde, geb. te Zaandam [nh] in 1882, ovl. te Zaandam [nh] Aktenummer: 11 op 07-01-1882. 
  3.  Theodoor Leonard Carel van der Zeijde, geb. te Zaandam [nh] in 1886, ovl. te Amsterdam [nh] Aktenummer: 116 op 01-04-1886. 

XIav.  Petronella Cornelia van der Tak, dr. van Christines Johannes (Chris) van der Tak (Xap) (winkelier) en Dirkje van Duijn, geb. te Rijnsburg [zh] op 03-05-1859, ovl. (46 jaar oud) te Haarlemmermeer [nh] Aktenummer: 247 op 04-10-1905, tr. (resp. 20 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rijnsburg [zh] op 08-04-1880 met Ebertus den Haan, zn. van Hendrik den Haan (Timmerman) en Dieuwertje van der Gust, geb. te Rijnsburg [zh] op 30-04-1848, Landbouwer naderhand winkelier, ovl. (92 jaar oud) te Bodegraven [zh] op 14-04-1941. 
 . een dochter. 
  1.  Dirkje Dieuwertje den Haan, geb. te Rijnsburg [zh] op 12-01-1881, tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11-05-1905 met Diederik Johan van Nie, zn. van Gerrit Anthonie van Nie (Hofmeester) en Johanna Maria Boeker, geb. te Amsterdam [nh] in 1883, Kantoorbediende. . 
  Ebertus den Haan, zn. van Hendrik den Haan (Timmerman) en Dieuwertje van der Gust, tr. (2) met Adriana van den Bosch, dr. van Bernardus van den Bosch en Cornelia Berkhout, geb. in 1861, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Bodegraven [zh] op 29-11-1937. 
 

XIaw.  Johanna Elisabeth van der Tak, dr. van Jacobus van der Tak (Xas) (Graanhandelaar) en Catharina Margaretha Polman, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-03-1853, ovl. (75 jaar oud) te Hilversum [nh] op 31-01-1929, tr. (resp. 32 en 37 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-07-1885 (getuigen: Jan Morra 31 jr Ambtenaar en Antonie Martinus Haijo Polman 57 jr zonder beroep en Pieter Martinus van der Tak 29 jr Graanhandelaar en Cornelis Balthazar van der Wal 24 jr Leraar Middelbaar Onderwijs) met Carel Frederik Rechlien Morra, zn. van Crijn Vroom Morra (hoofdonderwijzer) en Dorothea Maria Christina Rechlien, geb. te Zijpe op 28-01-1848, lid der Algemene Rekenkamer, ovl. (64 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 25-03-1912. 
 . 2 dochters. 
  1.  Catharina Margaretha Morra, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-05-1886, Onderwijzeres, ovl. (98 jaar oud) te Hilversum [nh] op 27-03-1985, tr. (resp. 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Hilversum [nh] op 15-07-1914 met Gijsbertus Pieter Nijbakker, zn. van Cornelis Willem Hendrik Nijbakker en Gijsberta de Nooij, geb. te Amsterdam [nh] in 1890, onderwijzer. . 
  2.  Jacoba Rechlien Morra, geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-08-1889, Secretaresse, ovl. (77 jaar oud) te Renkum [ge] op 13-09-1966. 
  Carel Frederik Rechlien Morra, zn. van Crijn Vroom Morra (hoofdonderwijzer) en Dorothea Maria Christina Rechlien, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 23-04-1873 met Johanna Louisa Mulder, dr. van Gerardus Petrus Mulder (Eigenaar schoenenzaak) en Fransisca Elisabeth Thijssen, geb. te 's Gravenhage [zh] op 17-04-1848, ovl. (33 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-07-1881. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Johanna Maria Carolina Jeanette Morra, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 29-07-1873, diacones, ovl. (67 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 26-02-1941. 
  2.  Henri Louis Morra, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 07-02-1875, notaris, ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 03-04-1957. 
  3.  Cato Carolina Frederica Morra, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 01-10-1876, PTT beambte, ovl. (57 jaar oud) te Bloemendaal [nh] op 22-09-1934, begr. te 's Gravenhage [zh] op 26-09-1934. 
  4.  Henriette Hendrika Morra, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 19-04-1878, Onderwijzeres, ovl. (81 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 11-01-1960, begr. te 's-Gravenhage [zh] op 15-01-1960. 
  5.  Louise Fransisca Elisabeth Morra, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10-01-1881, ovl. (94 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 05-02-1975. 

XIax.  Pieter Martinus van der Tak, zn. van Jacobus van der Tak (Xas) (Graanhandelaar) en Catharina Margaretha Polman, geb. te 's Gravenhage [zh] op 25-08-1855, Graanhandelaar, ovl. (83 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-04-1939, begr. te Maasdam [zh] op 21-04-1939, tr. (resp. 35 en 21 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 18-06-1891 met Maria Cornelia Kraan, dr. van Abraham Kraan en Hermina Maria de Kruijf, geb. te Rijswijk [zh] op 25-11-1869, ovl. (87 jaar oud) op 23-05-1957, begr. te Maasdam [zh]. 
 . 4 dochters. 
  1.  Hermina Maria van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 17-11-1892, ®, ovl. (26 jaar oud) te Maasdam [zh] op 17-11-1918, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-08-1917, (ontb. door overlijden) met Henri Johan Hak, zn. van Jan Hak (tbouwkundige; echnisch opzichter bij de gemeentewerken) en Cornelia van der Velde, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 05-08-1892, Predikant bij de Nederlandse Hervomde gemeente, ®, ovl. (79 jaar oud) te Arnhem [ge] op 15-03-1972. . 
  2.  Catharina Margaretha van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-08-1895, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17-07-1986, volgt XIIbh
  3.  Maria Cornelia van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1897, ovl. (2 maanden oud) te 's Gravenhage [zh] op 19-07-1897. 
  4.  Petronella Maria (Nelly) van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-04-1901, ovl. (31 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 03-06-1932, volgt XIIbi

XIay.  Anthony Martinus Hayo van der Tak, zn. van Jacobus van der Tak (Xas) (Graanhandelaar) en Catharina Margaretha Polman, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-11-1856, Wijnhandelaar, ®, ovl. (51 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1908, otr. te 's Gravenhage [zh] op 17-05-1883, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 31-05-1883 (getuigen: Leonard Julius Brinckman 51 jr Ambtenaar en Gerard Willem van der grijp 78 Geneesheer en Antonie Martinus Haijo Polman 57 jr zonder beroep en Pieter van der Tak 47 jr Graanhandelaar) met Johanna Cornelia van der Grijp, dr. van Willem Gerard van der Grijp en Henrietta Johanna Maria Süter, geb. te Gouda [zh] op 20-07-1857, ovl. (76 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-02-1934. 
 . een zoon. 
  1.  WIllem Gerard van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 03-02-1885, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19-03-1958, volgt XIIbj

XIaz.  Catharina Margaretha van der Tak, dr. van Jacobus van der Tak (Xas) (Graanhandelaar) en Catharina Margaretha Polman, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-04-1859, ovl. (85 jaar oud) te Hilversum [nh] op 07-06-1944, tr. (beiden 26 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-10-1885 met Wilhelmus Arnoldus Rotteveel, zn. van Wilhelmus Arnoldus Rotteveel en Antonia Jacoba van Heusden, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-01-1859, Juwelier, ovl. (36 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 03-10-1895. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Wilhelmus Arnoldus Rotteveel, geb. te 's Gravenhage [zh] op 07-08-1886, koopman in schrijfbehoeften, ovl. (55 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-06-1942. 
  2.  Antonia Jacoba Rotteveel, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-10-1888. 

XIba.  Willem van der Tak, zn. van Willem Martinus van der Tak (Xat) (ingenieur) en Maria Anna Heemskerk, geb. te Amsterdam [nh] op 22-09-1873, ingenieur publieke werken, ovl. (92 jaar oud) te Baarn [ut] op 15-11-1965, begr. te Baarn [ut] op 17-11-1965, tr. (resp. 36 en 29 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 05-10-1909 met Mary- Ann Caroline Craven Waller, dr. van Philip Jacob Waller (ingenieur) en Maria Elisabeth Tetrode, geb. te Dordrecht [zh] op 01-03-1880, ovl. (85 jaar oud) te Baarn [ut] op 30-04-1965, begr. te Baarn [ut] op 04-05-1965. 
 . 3 dochters. 
  1.  Maria Elizabeth Anna van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 18-11-1910, ovl. (90 jaar oud) te Zeist [ut] op 17-06-2001, volgt XIIbk
  2.  Philippina Jacoba van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 04-12-1911, ovl. (97 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-03-2009, volgt XIIbl
  3.  Hendrika Johanna van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 03-12-1913, ovl. (93 jaar oud) te Heino [ov] op 22-06-2007. 

XIbb.  Maria Anna van der Tak, dr. van Willem Martinus van der Tak (Xat) (ingenieur) en Maria Anna Heemskerk, geb. te Amsterdam [nh] op 18-11-1875, ovl. (94 jaar oud) te Baarn [ut] op 03-03-1970, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Baarn [ut] op 19-11-1898, (gesch. op 08-05-1907) met Adrianus Jacobus Hirschig, zn. van Christianus Jakobus Johannes Hirschig en Anna Swart, geb. te Amsterdam [nh] op 20-07-1873, ingeneur bij de Staatsspoorwegen. 
 . 2 zonen. 
  1.  Willy Hirschig, geb. te Utrecht [ut] op 13-09-1899, ovl. (87 jaar oud) te Bilthoven [ut] op 22-06-1987, tr. met Henriette Maria Johanna (Jet) van Otterdijk, dr. van Thomas Francois van Otterdijk en Francine Josephine Maria Weijtens, geb. te Salatiga (Ned. Indie) [NOI] op 20-07-1915, ovl. (94 jaar oud) te Bilthoven [ut] op 21-06-2010. . 
  2.  Robert Hirschig, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 16-05-1904, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13-07-1965, begr. te 's Gravenhage [zh] op 16-07-1965. 
  Adrianus Jacobus Hirschig, zn. van Christianus Jakobus Johannes Hirschig en Anna Swart, tr. (resp. 34 en 20 jaar oud) (2) te Den Helder [nh] op 18-02-1908, (gesch. op 20-04-1934) met Maria Catharina Marechal, dr. van Johan Hendrik Marechal (bootsman bij de marine naderhand opperschipper) en Maria Catharina Verbeij, geb. te Den Helder [nh] op 18-09-1887, ovl. (77 jaar oud) te Abcoude [ut] op 24-12-1964. 
 . een dochter. 
  1.  Elsa Hirschig, geb. te Abcoude-Baambrugge [ut] op 05-07-1911, ovl. (89 jaar oud) te Den Burg [nh] op 12-09-2000, tr. met William Boyd. . 

XIbc.  Frederika Carolina van der Tak, dr. van Johann Christoph van der Tak (Xav) (blikslager; koopman) en Charlotte van Leuven, geb. te Amsterdam [nh] op 10-12-1875, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-02-1934, tr. (resp. 40 en 49 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-08-1916 met Bernardus van der Velden, zn. van Bernardus van der Velden en Catharina van Duuren, geb. te Amsterdam [nh] op 17-11-1866, werkman, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 09-01-1949, begr. te Amsterdam [nh] Nieuwe Ooster op 13-01-1949. 
 
  Bernardus van der Velden, zn. van Bernardus van der Velden en Catharina van Duuren, tr. (beiden 43 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 11-08-1910, (ontb. door overlijden) met Johanna van der Ende, geb. te Spaarndam [nh] op 11-06-1867, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 30-07-1911. 
 

XIbd.  Johann Christoph van der Tak, zn. van Johann Christoph van der Tak (Xav) (blikslager; koopman) en Charlotte van Leuven, geb. te Amsterdam [nh] op 30-01-1878, handelsreiziger/ koopman huishoudelijke artikelen, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19-06-1946, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11-10-1900 met Sophia Icke, dr. van Gerrit Icke (koffiehuishouder) en Sophia Kruijshaar, geb. te Amsterdam [nh] op 17-05-1880, ovl. (53 jaar oud) te Soest op 11-04-1934. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Johann Christoph van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 13-01-1901, ovl. (50 jaar oud) te Utrecht [ut] op 06-03-1951, volgt XIIbm
  2.  Gerrit van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 31-10-1902, tr. (resp. 39 en 50 jaar oud) te Delft [zh] aktenr 498 op 21-10-1942 met Aafje Veerman, dr. van Cornelis Veerman (timmerman) en Johanna Christina van Woudenberg (dienstbode), geb. te Hilversum [nh] op 06-09-1892, ovl. (75 jaar oud) te Delft [zh] op 13-04-1968, gecr. te 's Gravenhage [zh] op 18-04-1968. . 
  3.  Sophia van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 10-03-1904, ovl. (6 weken oud) te Amsterdam [nh] op 23-04-1904. 
  4.  Jan van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 09-05-1905, volgt XIIbn
  5.  Coenraad (Coen) van der Tak, geb. te Tiel [ge] op 13-06-1906, ovl. (77 jaar oud) te Wageningen [ge] op 27-05-1984, volgt XIIbo
  6.  Cornelis Jacobus van der Tak, geb. te Tiel [ge] op 21-06-1907, ovl. (2 weken oud) te Tiel [ge] Aktenummer: 98 op 05-07-1907. 
  7.  Anthon van der Tak, geb. te Tiel [ge] op 21-06-1907, ovl. (9 dagen oud) te Tiel [ge] Aktenummer: 95 op 30-06-1907. 
  8.  Anthon van der Tak, geb. te Rhenen [ut] op 23-09-1911, ovl. (4 dagen oud) te Rhenen [ut] op 27-09-1911. 
  9.  Willem van der Tak, geb. te Rhenen [ut] op 27-08-1915, ovl. (77 jaar oud) te Haarlem [nh] op 22-06-1993, volgt XIIbp

XIbe.  Abraham Christoph Johann van der Tak, zn. van Johann Christoph van der Tak (Xav) (blikslager; koopman) en Jannetje Kroon (Winkelierster), geb. te Amsterdam [nh] op 01-11-1888, klerk bij het abattoir, ®, ovl. (88 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 06-05-1977, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] Aktenummer: reg.5H;fol.50 op 17-10-1918, (ontb. door overlijden) met Marijtje Krelisje van Geijt, dr. van Martinus Johannes van Geijt (briljantslijper) en Johanna Hermina van der Waal, geb. te Amsterdam [nh] op 07-10-1893, ovl. (43 jaar oud) te Hilversum [nh] op 25-05-1937, begr. te Hilversum [nh] op 29-05-1937. 
 
  Abraham Christoph Johann van der Tak, tr. (resp. 50 en 33 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 12-01-1939 met Alberta Bolderink, dr. van Willem Bolderink (klerk) en Aardina Hendrika Rond, geb. te Zwolle [ov] op 10-04-1905. 
 
  Alberta Bolderink, dr. van Willem Bolderink (klerk) en Aardina Hendrika Rond, tr. (resp. 23 en 34 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 27-09-1928, (gesch. te Amsterdam [nh] op 29-07-1937) met Louis Leine, zn. van Jacobus Leine en Maria Geertruida Alida van Akkeren, geb. te Amsterdam [nh] op 27-01-1894, drukker, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 19-12-1972. 
 

XIbf.  Willem van der Tak, zn. van Johann Christoph van der Tak (Xav) (blikslager; koopman) en Jannetje Kroon (Winkelierster), geb. te Amsterdam [nh] op 12-10-1890, koopman, tr. (beiden 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 09-03-1916 met Catharina de Jong, dr. van Jochem de Jonge en Catharina de Goede, geb. te Amsterdam [nh] op 21-12-1890. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Catharina Jansje van der Tak, geb. te Sloten [nh] op 23-09-1916, kantoorbediende, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 04-06-1942 met Johan Fredrik Wilhelm van Beek, zn. van Johan Fredrik Wilhelm van Beek en Geertrui Jacoba Keuch, geb. te Amsterdam [nh] op 04-04-1916, beursbediende/ vertegenwoordiger/ lampekappenmaker/ koopman. . 
  2.  Willem van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 01-05-1921, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-09-1983, volgt XIIbq

XIbg.  Johan van der Tak, zn. van Johann Christoph van der Tak (Xav) (blikslager; koopman) en Jannetje Kroon (Winkelierster), geb. te Amsterdam [nh] op 27-06-1892, winkelbediende, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 15-08-1918 met Jetje Vogel, dr. van Hartog Vogel (diamantversteller) en Betje Lenson, geb. te Amsterdam [nh] op 17-07-1890, ovl. (68 jaar oud) te Hilversum [nh] op 28-07-1958. 
 . een zoon. 
  1.  Johan van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 02-02-1927, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-02-1967, volgt XIIbr

XIbh.  Jansje van der Tak, dr. van Johann Christoph van der Tak (Xav) (blikslager; koopman) en Jannetje Kroon (Winkelierster), geb. te Amsterdam [nh] op 05-04-1894, ovl. (37 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-04-1931, begr. te Amsterdam [nh] op 10-04-1931, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 09-10-1919 met Siebe Hoogeveen, zn. van Jelke Baukes Hoogeveen (kantoorloper) en Saakje Hoogeveen, geb. te Amsterdam [nh] op 09-02-1893, kantoorbediende, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 14-04-1969. 
 . een zoon. 
  1.  Joop Hoogeveen

Generatie XII

XIIa.  Adriana van der Tak, dr. van Antonie van der Tak (XIa) en Alida Roukens, geb. te Rotterdam [zh] op 30-09-1863, ®, ovl. (68 jaar oud) te Rijswijk [zh] Toegangsnummer: 6110-01 Gemeentebestuur Voorburg: Burgerlijke Stand Inventarisnummer: 43 op 04-02-1932, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 19-12-1890 met Adriaan Fokke van Duijn, zn. van Huig van Duijn (zeevarende) en Elizabeth Pieternella Mus (particuliere), geb. te Zierikzee [ze] op 10-12-1865, oud-gezagvoerder v d stoomvaart Mij "Rotterdamse Lloyd", ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-04-1939, begr. te Rijswijk [zh] op 11-04-1939. 
 . 2 zonen. 
  1.  Hugo Adriaan van Duijn, geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1891, procuratiehouder, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 14-05-1920 (getuigen: Anton van Duijn 27jr, zeepfabrikant en Willem van der Zwan 28 jr Reder) met Maria Jacoba van der Zwan, dr. van Jacobus Johannes van der Zwan (Reder) en Adriana Letsch, geb. te Scheveningen [zh] op 21-09-1896. . 
  2.  Antonie van Duijn, geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1892, tr. (beiden 26 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 20-08-1919, Antonie en Mary Alice zijn op 8 augustus 1922 naar Hamburg vertrokken met Mary Alice Murtagh, geb. te Dunboyne [Ierland] op 20-01-1893. . 

XIIb.  Antonie van der Tak, zn. van Antonie van der Tak (XIa) en Alida Roukens, geb. te Rotterdam [zh] op 26-02-1869, koopman winkelier drogist, ®, gezondheid: Doodsoorzaak: Arteriosclerose (=aderverkalking) te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1944, Adres bij overlijden van Antonie van der Tak, van Speijkstraat 246 's Gravenhage [zh] op 18-10-1944, ovl. (75 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1944, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te Enkhuizen [nh] Aktenummer: 44 op 04-09-1902 met Petronella Jacoba Cornelia de Wilde, dr. van Hillebrand de Wilde (timmerman) en Christina Regina Cornelia Hardwijk, geb. te Dieren [ge] op 14-01-1870, verloskundige. 
 . een zoon. 
  1.  Antonie Hillebrand Cornelis van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 07-03-1904, Kantoorbediende, ®, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-06-1934 met Maria Dettingmeijer, dr. van Joan Frederik Dettingmeijer en Jeltje Bokholt, geb. te Rotterdam [zh] op 06-04-1907. . 

XIIc.  Gerrit van der Tak, zn. van Jakop Gerardus van der Tak (XIb) en Hendrika Catharina Buijtendijk, geb. te Rotterdam [zh] op 26-04-1860, koetsier, ®, ovl. (59 jaar oud) te Poortugaal [zh] op 02-06-1919, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 01-11-1882 met Johanna Elizabeth van Laer, dr. van Pieter Dominicus van Laer en Johanna de Nijs, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 3238 op 28-09-1864, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3025 op 31-07-1930. 
 . 13 kinderen. 
  1.  Jacobus Gerardus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 01-01-1883, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-06-1956, volgt XIIIa
  2.  Johanna Jacoba van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29-08-1884, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-09-1886. 
  3.  Hendrika Catharina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 29-08-1884, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-08-1886. 
  4.  Pieter Dominicus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 22-08-1886, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 07-1964, volgt XIIIb
  5.  Gerardus Jacobus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 15-09-1888, voerman, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-01-1962, tr. (resp. 52 en 46 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-11-1940 met Anna Maria van Berkum, dr. van Hendrik Franciscus van Berkum en Wilhelmina Utberg, geb. te Delft [zh] op 06-09-1894. . 
  6.  Johannes Cornelis van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 19-12-1890, ovl. (8 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 11-09-1891. 
  7.  Johanna Elizabeth van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 21-02-1892, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-08-1893. 
  8.  Johannes Cornelis van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 30-12-1893, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-06-1949, volgt XIIIc
  9.  Johanna Elizabeth van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 17-02-1895, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 11-1980, volgt XIIId
  10.  Hendrika Catharina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 07-03-1897, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-05-1966, volgt XIIIe
  11.  Stephanus Justus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 13-05-1899, ovl. (45 jaar oud) te Gendringen [ge] op 12-03-1945, volgt XIIIf
  12.  Anthonius Hendricus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 10-09-1900, ovl. (57 jaar oud) te Delft [zh] op 08-09-1958, volgt XIIIg
  13.  Margaretha Agatha van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 04-02-1902, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 06-04-1902. 

XIId.  Jacob Gerardus van der Tak, zn. van Jakop Gerardus van der Tak (XIb) en Hendrika Catharina Buijtendijk, geb. te Rotterdam [zh] op 04-03-1863, koetsier; graancontroleur;, ®, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-08-1920, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) te Schiedam [zh] op 31-05-1883, (ontb. door overlijden) met Anna Maria Wasman, dr. van Johannes Bernardus Wasman en Anna van Batum, geb. te Schiedam [zh] op 07-12-1858, ®, ovl. (36 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-02-1895. 
 . 2 dochters. 
  1.  Hendrika Catharina van der Tak, geb. te Schiedam [zh] op 28-10-1883, ovl. (9 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 07-08-1884. 
  2.  Anna Maria van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 21-02-1885, ®, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-09-1949, tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 30-05-1906, (ontb. door overlijden) met Hermanus Ratterman, zn. van Petrus Ratterman en Willemina Verlaar, geb. te Culemborg [ge] op 07-05-1878, Stoelenmatter, ®, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-04-1962. . 
  Jacob Gerardus van der Tak, tr. (resp. 38 en 20 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 12-02-1902, (ontb. door overlijden) met Cornelia Christina Rutten, dr. van Arie Rutten en Helena Wilhelmina Francina Huffnagel, geb. te 's Gravenhage [zh] op 03-12-1881, werkster, ®, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-04-1958. 
 . een dochter. 
  1.  Hendrika Catharina (Riek) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 14-08-1905, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-03-1975, volgt XIIIh
  Cornelia Christina Rutten, dr. van Arie Rutten en Helena Wilhelmina Francina Huffnagel, tr. (resp. 43 en 61 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 18-02-1925 met Pieter van der Vis, zn. van Catharina van der Vis, geb. te Rotterdam [zh] op 24-03-1863, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-04-1938. 
 

XIIe.  Johannes Gerardus van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIc) en Margaretha Hendrika Koevoet, geb. te Rotterdam [zh] op 03-10-1871, voerman, Adres bij overlijden, Lange Frankenstraat Rotterdam [zh] op 13-12-1877, ovl. (78 jaar oud) te Oss [nb] op 22-01-1950, tr. (resp. 42 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 19-11-1913 met Helena Adriana Mighorst, dr. van Bastiaan Mighorst (boekdrukker) en Everdina Lamberta van der Horst, geb. te Rotterdam [zh] op 15-05-1875, ovl. (82 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 24-03-1958. 
 . een zoon. 
  1.  Bastiaan van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1916, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-08-1997, volgt XIIIi

XIIf.  Geertruida Maria van der Tak, dr. van Gerrit van der Tak (XIc) en Margaretha Hendrika Koevoet, geb. te Rotterdam [zh] op 17-03-1875, Adres bij overlijden, Lange Frankenstraat Rotterdam [zh] op 13-12-1877, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-04-1958, tr. (resp. 20 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 22-05-1895 met Gerardus Franciscus Guinée, zn. van Pieter Franciscus Guinée (Schoen- en laarzenmaker) en Wilhelmina Cornelia Schouten, geb. te Zierikzee [ze] op 07-01-1866, onderwijzer, ovl. (94 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-03-1960. 
 . 11 kinderen. 
  1.  Petrus Franciscus Guinée, geb. te Rotterdam [zh] op 29-02-1896, ovl. (8 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-05-1904. 
  2.  Margaretha Maria Guinée, geb. te Rotterdam [zh] op 14-10-1897. 
  3.  Wilhelmina Cornelia Maria Guinée, geb. te Rotterdam [zh] op 07-07-1899. 
  4.  Gerardus Johannes Guinée, geb. te Rotterdam [zh] op 15-01-1901, ovl. (3 weken oud) te Rotterdam [zh] op 05-02-1901. 
  5.  Ida Johanna Maria Guinée, geb. te Rotterdam [zh] op 23-04-1902, tr. (resp. 20 en ongeveer 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-02-1923 met Johannes Jacobus de Roo, zn. van Johannes Jacobus de Roo en Catharina Johanna Luxemburg, geb. te Delft [zh] in 1892. . 
  6.  Cornelia Maria Guinée, geb. te Rotterdam [zh] op 03-03-1904. 
  7.  Petrus Franciscus Guinée, geb. te Rotterdam [zh] op 15-04-1905. 
  8.  Geertruida Maria Guinée, geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1906. 
  9.  Johanna Maria Guinée, geb. te Rotterdam [zh] op 21-12-1907. 
  10.  Maria Gerarda Guinée, geb. te Rotterdam [zh] op 28-10-1910. 
  11.  Antonius Adrianus Guinée, geb. te Rotterdam [zh] op 22-06-1913. 

XIIg.  Cornelia Gerarda Maria van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (XId) en Joanna Verhaeren, geb. te Rotterdam [zh] op 19-12-1884, ovl. (61 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 02-05-1946, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 24-04-1907 met Johannes Petrus Versmoren, zn. van Theodorus Versmoren en Geertruida Katz, geb. te Rotterdam [zh] op 17-04-1884, timmerman, ovl. (70 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 08-03-1955. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Geertruida Johanna Versmoren, geb. te Rotterdam [zh] op 19-06-1907, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-06-1951, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 25-07-1929 met Bernardus Martinus Maria de Meere, zn. van Cornelis Josephus Gerardus de Meere en Johanna Maria Antonia Quant, geb. te Rotterdam [zh] op 07-01-1905, donkere kamer bediende /technisch fotograaf, Bernardus is met gezin vertrokken naar Rotterdam op 16 april 1931. . een zoon. 
  2.  Pieter Johannes Theodorus Versmoren, geb. te Rotterdam [zh] op 16-10-1908, timmerman. 
  3.  Theodorus Johannes Cornelis (Theo) Versmoren, geb. te Rotterdam [zh] op 14-02-1910, loodgieter, ovl. (64 jaar oud) te Valkenswaard [nb] op 20-11-1974, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 12-05-1939 met Huberta Henrica Cornelia (Huberta) Maas, dr. van Adrianus Maas en Engelina Antonia Sak, geb. te Valkenswaard [nb] op 15-06-1911, ovl. (81 jaar oud) te Valkenswaard [nb] op 18-06-1992. . 
  4.  Johanna Petronella (Annie) Versmoren, geb. te Rotterdam [zh] op 20-02-1917, ovl. (89 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 18-04-2006, tr. met Martien van Kampen. . 

XIIh.  Frank Joan van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIh) (in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht) en Gerarda Pieternella Soetebier, geb. te Rotterdam [zh] geboren op de Pootstraat op 04-02-1899, grondwerker, Fabrieksarbeider, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-05-1975, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-08-1920 met Dirkje Beker, dr. van Gerrit Wilhelmus Beker en Anna Catharina Wuisman, geb. te Rotterdam [zh] op 26-01-1902, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-05-1967. 
 . 5 zonen. 
  1.  Gerrit Wilhelmus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 13-10-1921, ovl. (70 jaar oud) te Koudekerke [ze] op 14-02-1992, volgt XIIIj
  2.  Frank Joan (Frank) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1925, ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-10-1986, volgt XIIIk
  3.  Jan Cornelis van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 12-05-1928, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-12-1979, volgt XIIIl
  4.  Philipus Pieter van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 27-11-1929, ovl. (63 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 03-02-1993, volgt XIIIm
  5.  Cornelis van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 06-07-1933, ovl. (34 jaar oud) op 16-09-1967, volgt XIIIn

XIIi.  Jan Cornelis van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIh) (in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht) en Gerarda Pieternella Soetebier, geb. te Rotterdam [zh] Geboren in een huis op de Generaal van der Heijdenstraat op 15-05-1903, conducteur RET, Bestuuder RET, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 08-10-1966, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 08-08-1928 met Maria Catharina Matthijssen, dr. van Gerardus Matthijssen (machinist) en Maria Johanna Schuuring, geb. te Vlissingen [ze] op 23-07-1908, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-03-1956. 
 
  Jan Cornelis van der Tak, tr. (resp. 60 en 54 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 07-10-1963 met Sietje Groeneweg, dr. van Jillis Groeneweg (Touwslager) en Pietertje Hoogenboom, geb. te Rotterdam [zh] op 30-10-1908, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-12-1988. 
 
  Sietje Groeneweg, dr. van Jillis Groeneweg (Touwslager) en Pietertje Hoogenboom, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 16-08-1933, (gesch. te Rotterdam [zh] op 26-01-1961) met Karel Marinus Johannes de Klerk, zn. van Johannes Marinus de Klerk en Teuntje Smits, geb. te Rotterdam [zh] op 20-06-1911. 
 

XIIj.  Johannes (Jan) van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIh) (in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht) en Frederica Christina Elisabeth Buskop (logementshouder), geb. te Rotterdam [zh] 2e Lombardstaat bij grootouders Buskop op 08-11-1904 akte 11100, waterstoker en handelaar in groenten, ®, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-10-1988, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-10-1925 met Cornelia van der Linden, dr. van Jan van der Linden en Elisabeth Maria Bakker, geb. te Rotterdam [zh] op 19-07-1903, ® huwelijksakte, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-02-1975. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Frederica Christina Elizabeth (Riek) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 18-03-1926, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-04-1998, volgt XIIIo
  2.  Jan van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 06-05-1928, jong overleden (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] Overleden door de Kinkhoest op 28-01-1930. 
  3.  Elisabeth Maria (Bep) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 15-03-1931, ovl. (76 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 10-12-2007, otr. te Rotterdam [zh] op 06-11-1951, tr. (resp. 20 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-11-1951 met Arnold Wilhelm Bohnen, zn. van Arnoldus Wilhelmus Bohnen en Anna van Staaten, geb. te Rotterdam [zh] op 13-04-1921, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-10-1992. . 
  4.  Frank Joan (Frank) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 09-02-1935, ovl. (66 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 15-11-2001, volgt XIIIp
  5.  Johannes (Jan) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 19-02-1940, ovl. (68 jaar oud) te Dirksland [zh] op 18-10-2008, volgt XIIIq

XIIk.  Margaretha Maria (Griet) van der Tak, dr. van Frank Joan van der Tak (XIh) (in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht) en Frederica Christina Elisabeth Buskop (logementshouder), geb. te Rotterdam [zh] 2e Lombardstraat 55 op 14-12-1907 (getuige: Verloskundge: Maretje Bikkers-Zoekende), ovl. (59 jaar oud) te Gouda [zh] op 24-03-1967, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-08-1929 met Cornelis Johannes Vonk, zn. van Dirk Arie Vonk en Plonia Jacoba den Boer, geb. te Rotterdam [zh] op 14-03-1904, pensionhouder / chauffeur, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-08-1966. 
 

XIIl.  Johanna Engelina Helena (Engel) van der Tak, dr. van Frank Joan van der Tak (XIh) (in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht) en Frederica Christina Elisabeth Buskop (logementshouder), geb. te Rotterdam [zh] op 20-10-1909, ovl. (85 jaar oud) te Gouda [zh] op 26-04-1995, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-12-1930 met Johannes Hendrikus Leonardus Schenk, zn. van Willem Schenk en Johanna Susanna Verschuuren, geb. te Rotterdam [zh] op 19-07-1903, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-05-1971. 
 . een dochter. 
  1.  Johanna Suzanna Schenk, geb. te Rotterdam [zh] op 24-07-1932, ovl. (82 jaar oud) te Bodegraven [zh] op 27-03-2015, begr. te Bodegraven [zh] op 31-03-2015, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-02-1958 met Klaas Cornelis Sterk, geb. op 29-08-1930, ovl. (79 jaar oud) te Bodegraven [zh] op 02-04-2010, begr. te Bodegraven [zh] op 07-04-2010. . 

XIIm.  Franciscus Johannes (Frans) van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIh) (in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht) en Frederica Christina Elisabeth Buskop (logementshouder), geb. te Rotterdam [zh] op 14-04-1912 akte 3814, Los werkman; Groenterijder; grondwerker; Opperman, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-11-1993, otr. te Rotterdam [zh] op 15-08-1940, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-08-1940 met Pieternella de Boer, dr. van Mattheus Johannes de Boer (los werkman) en Cornelia Kleingeld, geb. te Rotterdam [zh] op 20-02-1918, ®, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-10-1989. 
 . een dochter. 
  1.  Johanna Engelina Helena (Engel) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 18-08-1943, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-11-2018, begr. te Rotterdam [zh] Begraafplaats Crooswijk Grafnummer: G/-/154/-, tr. (28 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-03-1972. . 

XIIn.  Joost Hendrik (Joost) van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIh) (in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht) en Frederica Christina Elisabeth Buskop (logementshouder), geb. te Rotterdam [zh] op 30-10-1914, Bokser / koperslager, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Gouda [zh] in 1997, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-05-1936 met Eva Viool, dr. van Josua Viool (koopman in lompen / groente) en Henriette Drees, geb. te Rotterdam [zh] op 14-03-1914, ovl. (74 jaar oud) te Gouda [zh] op 27-06-1988, begr. te Gouda [zh] op 01-07-1988. 
 . een dochter. 
  1.  Henriette Adriana (Jet) van der Tak, geb. te Gouda [zh] op 13-03-1944, ovl. (69 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 13-11-2013, volgt XIIIr

XIIo.  Fredericus (Rikus) van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIh) (in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht) en Frederica Christina Elisabeth Buskop (logementshouder), geb. te Rotterdam [zh] 2e Lombardstraat 55 op 31-10-1915, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-09-1995, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-08-1949 met Johanna Francina Hemerik, dr. van Frederik Theodorus Hemerik en Susanna Wisse, geb. te Rotterdam [zh] op 26-04-1919, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-05-1991. 
 
  Johanna Francina Hemerik, dr. van Frederik Theodorus Hemerik en Susanna Wisse, 
 Zij krijgt. 
  Johanna Francina Hemerik, tr. (resp. 17 en 22 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 03-02-1937, (gesch. te Rotterdam [zh] op 04-08-1939) met Willem Arij Dee, zn. van Pieter Dee en Anna Johanna Maria Roos, geb. te Rotterdam [zh] op 04-01-1915, ovl. (75 jaar oud) te Oud-Beijerland [zh] op 03-12-1990. 
 

XIIp.  Maria (Marie) van der Tak, dr. van Frank Joan van der Tak (XIh) (in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht) en Frederica Christina Elisabeth Buskop (logementshouder), geb. te Rotterdam [zh] op 17-11-1916, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] woonde in Vlaardingen op 15-07-2004, tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-12-1934 met Jozef Lodewijk (Sjef) Janssen, zn. van Jozef Lodewijk Janssen en Maria Josephina Gijselhart, geb. te Rotterdam [zh] op 22-01-1911, loodgieter, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-08-1991. 
 

XIIq.  Gerrit van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIh) (in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht) en Frederica Christina Elisabeth Buskop (logementshouder), geb. te Rotterdam [zh] op 01-08-1920, Dossier 1950 woonde Gerrit met zijn gezin in de Ramaerstraat 39, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-04-1997, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-06-1943 (getuigen: zijn zwager en haar broer en zijn zwager en haar zwager Hendrik Petrus van der Velde (zie XIIs)) met Maria Cornelia van der Heiden, dr. van Jacob van der Heiden en Grietje Rietveld, geb. te Rotterdam [zh] op 27-09-1921, ®, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-10-2000. 
 . een dochter. 
  1.  Maria Cornelia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] in 04-1960, ovl. (4 weken oud) te Rotterdam [zh] op 13-05-1960. 

XIIr.  Aart van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIh) (in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht) en Frederica Christina Elisabeth Buskop (logementshouder), geb. te Rotterdam [zh] op 23-03-1922, Kolensjouwer bij Lodder Rotterdam, ®, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-04-2002, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-08-1946 Huwelijk getuigen Gerrit van der Tak en Arnoldus Willem Blondel ( Broer bruid ). met Anna Margritha (Annie) Blondel, dr. van Franciscus Blondel en Catharina van 't Leengoed, geb. te Rotterdam [zh] op 21-07-1923, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-03-2008, gecr. op 27-03-2008. 
 

XIIs.  Rebecka (Becka) van der Tak, dr. van Frank Joan van der Tak (XIh) (in 1914 slepersknecht /logementhouder / stalknecht) en Frederica Christina Elisabeth Buskop (logementshouder), geb. te Rotterdam [zh] op 28-07-1923, Woont sinds 1949 in Gouda, ovl. (89 jaar oud) te Gouda [zh] op 11-09-2012, tr. (resp. 18 en 32 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17-12-1941 met Hendrik Petrus van der Velde, zn. van Hendrik Petrus van der Velde en Stijntje de Heer, geb. te Rotterdam [zh] op 26-05-1909, huwelijksgetuige van zijn zwager Gerrit van der Tak (XIIq) en zijn schoonzuster Maria Cornelia van der Heiden te Rotterdam [zh] op 09-06-1943, ovl. (60 jaar oud) te Gouda [zh] op 13-05-1970. 
 

XIIt.  Hillebrand van der Tak, zn. van Hillebrand Paulus van der Tak (XIk) en Wilhelmina Henriette van Dam, geb. te Purmerend [nh] op 08-11-1870, Arts te Boskoop, ovl. (57 jaar oud) te Boskoop [zh] op 30-08-1928, otr. te Purmerend [nh] op 07-08-1896, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Purmerend [nh] op 19-08-1896 met Agatha Hartong van Ark, dr. van Bartus Wilhelmus Hartong van Ark (apotheker) en Petronella Klasina Onnen, geb. te Purmerend [nh] op 19-06-1873, ovl. (72 jaar oud) te Driebergen-Rijsenburg [ut] op 03-10-1945. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Hillebrand Paulus van der Tak, geb. te Boskoop [zh] op 18-06-1897, ovl. (71 jaar oud) te Driebergen [ut] op 24-03-1969, volgt XIIIs
  2.  Petronella Klasina van der Tak, geb. te Boskoop [zh] op 27-12-1898, ovl. (72 jaar oud) te Oegstgeest [zh] op 06-02-1971, begr. te 's Gravenhage [zh] op 11-02-1971. 

XIIu.  Jan Paulus (Jan) van der Tak, zn. van Hillebrand Paulus van der Tak (XIk) en Wilhelmina Henriette van Dam, geb. te Alkmaar [nh] op 22-12-1875, adj control der gem belastingen/ direkteur Bank v Lening, ovl. (72 jaar oud) te Laren [nh] op 06-09-1948, begr. te Velzen [nh], otr. (1) te Amsterdam [nh] op 23-11-1905, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-12-1905, (gesch. te Haarlem [nh] op 29-04-1919) met Johanna Henriette Jacoba van Beusekom, dr. van Anton Peter Robert van Beusekom (ontvanger der Rijks Directe Belastingen) en Elisabeth Johanna Geertruida Wilhelmina Wilmar, geb. te Zaltbommel [ge] op 26-12-1881. 
 . 3 dochters. 
  1.  Wilhelmina Henriette van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 30-10-1906, journaliste. 
  2.  Levenloos geboren dochter van der Tak, geb. te Heemstede [nh] op 22-12-1915. 
  3.  Johanna Henriette Jacoba van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 02-09-1909, ®, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) te Bloemendaal [nh] op 20-05-1936 met Johannes Alexander Pesman, zn. van Jan Pesman (Officier van Gezondheid) en Louise Juliana van Zuydam, geb. te Hoorn [nh] op 15-08-1903, ®, ovl. (74 jaar oud) te Heilo, Kennemerland [nh] op 11-02-1978. . 
  Jan Paulus (Jan) van der Tak, tr. (2) met M J van Keulen
 

XIIv.  Wilhelm Henri van der Tak, zn. van Hillebrand Paulus van der Tak (XIk) en Wilhelmina Henriette van Dam, geb. te Amsterdam [nh] op 18-04-1887, Arts, ovl. (38 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-01-1926, otr. te Koudekerke [ze] op 05-09-1916, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Haarlem [nh] op 05-10-1916 met Hermine Marie Sophie de Hoog, dr. van Charels de Hoog en Neeltje Merens, geb. te Amsterdam [nh] op 03-11-1885, pensionhoudster / collectrice van de Staatsloterij, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 08-05-1956. 
 . een zoon. 
  1.  Wilhelm Henri van der Tak, geb. te Domburg [ze] op 27-09-1917, analist, ovl. (28 jaar oud) te Wolffenbutel [Duitsland] op 12-10-1945. 

XIIw.  Cornelis van der Tak, zn. van Gerardus van der Tak (XIs) (sigarenmaker / werkman) en Pieternella Hendrika van Tol, geb. te Rotterdam [zh] op 21-10-1879, loopknecht, ovl. (93 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 09-1973, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 23-02-1910 met Cornelia Meijer, dr. van Hendrik Willem Meijer en Johanna Hendrika Schell, geb. te Charlois [zh] op 10-03-1882, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-03-1947. 
 . een dochter. 
  1.  Pieternella Hendrika van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 24-08-1910, volgt XIIIt

XIIx.  Francina Maria van der Tak, dr. van Gerardus van der Tak (XIs) (sigarenmaker / werkman) en Pieternella Hendrika van Tol, geb. te Rotterdam [zh] op 23-02-1882, werkster, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-06-1946, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 27-05-1908 met Nicolaas Mes, zn. van Marinus Mes en Trijntje Maria Brouwers, geb. te Gouda [zh] op 20-01-1880, ovl. (84 jaar oud) te Enschede [ov] aktenr 797 op 04-09-1964. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Francina Maria Mes, geb. te Rotterdam [zh] op 18-10-1911, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-04-1933 met haar achterneef Gijsbert Gerritse, zn. van Gijsbert Gerritse en Klaasje Troost, geb. te Rotterdam [zh] op 18-10-1905. . 
  2.  Nicolaas Mes, geb. te Rotterdam [zh] op 19-07-1914. 
  Nicolaas Mes, zn. van Marinus Mes en Trijntje Maria Brouwers, tr. (2) met Wilhelmina Lamberta Rijk
 

XIIy.  Willem Arie van der Tak, zn. van Gerardus van der Tak (XIs) (sigarenmaker / werkman) en Pieternella Hendrika van Tol, geb. te Rotterdam [zh] op 20-02-1886, Vrachtrijder, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-03-1963, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 07-07-1909 met Johanna Jacoba Valkoog, dr. van Nicolaas Valkoog en Anna Cornelia Zwart, geb. te Rotterdam [zh] op 01-01-1888, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-05-1976. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Willem Arie van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 20-10-1908. 
  2.  Pieternella Hendrika van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 17-04-1910, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-09-1937 met Leendert van der Gaag, zn. van Johanna Elizabeth van der Gaag, geb. te Rotterdam [zh] op 02-08-1907, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 04-1976. . 
  3.  Nicolaas Gerardus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 21-06-1912, ovl. (2 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 19-09-1912. 
  4.  Klazina Gerarda van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1913, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-08-2001, volgt XIIIu
  5.  Anna Cornelia van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 25-04-1915. 

XIIz.  Maria Francina van der Tak, dr. van Gerardus van der Tak (XIs) (sigarenmaker / werkman) en Pieternella Hendrika van Tol, geb. te Rotterdam [zh] op 04-02-1890, fabrieksarbeidster, 
 Zij krijgt een dochter. 
  1.  Maria Francina van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 26-11-1910, volgt XIIIv
  Maria Francina van der Tak, tr. (resp. 37 en 25 jaar oud) te Schiedam [zh] op 02-11-1927 met Joseph René Rosheuvel, zn. van Anna Maria Rosheuvel, geb. te Paramaribo op 08-04-1902. 
 

XIIaa.  Pieternella Hendrika van der Tak, dr. van Gerardus van der Tak (XIs) (sigarenmaker / werkman) en Pieternella Hendrika van Tol, geb. te Rotterdam [zh] op 02-10-1892, tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 28-12-1910 met Adrianus Klaris, zn. van Adrianus Klaris en Neeltje Kooij, geb. te Rotterdam [zh] op 04-05-1887, vleeshouwer/ nachtwaker, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-05-1962. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Pieter Hendrik Klaris, geb. te Rotterdam [zh] op 26-06-1913, tr. (resp. 19 en ongeveer 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-03-1933 met Jacoba Catharina de Groot, dr. van Nicolaas de Groot en Sophia Elizabeth Mommers, geb. te Rotterdam [zh] in 1913. . 
  2.  Nelis Klaris, geb. te Rotterdam [zh] op 11-07-1914, ovl. (3 weken oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3329 op 01-08-1914. 
  3.  Grietje Klaris, geb. te Rotterdam [zh] op 19-08-1915, tr. (resp. 17 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-10-1932, (gesch. te Rotterdam [zh] op 17-06-1938) met Jacobus Cornelis de Goeij, zn. van Petrus Christiaan Johannes de Goeij en Antonia Hendrika Okker, geb. te Rotterdam [zh] op 05-01-1908. . 
  4.  Cornelia (Connie) Klaris, geb. te Rotterdam [zh] op 10-01-1917, ovl. (84 jaar oud) te Tiel [ge] op 11-03-2001, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-11-1936 met Johan (Joop) Hofman, zn. van Franciscus Willem Hendrik Hofman en Zwaantje Berm, geb. te Tiel [ge] op 14-06-1916, ovl. (85 jaar oud) te Tiel [ge] op 08-11-2001. . 
  5.  Johan Klaris, geb. te Rotterdam [zh] op 25-04-1918, ovl. (8 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 17-01-1919. 
  6.  Pieternella Hendrika (Nel) Klaris, geb. te Rotterdam [zh] op 31-08-1925, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-10-1997, tr. met Johannes Josephus (John) Eichelberg, zn. van Henri Josephus Eichelberg (kweker/ cafehouder / kelner) en Hendrikje Maria Gubbi, geb. te Amsterdam [nh] op 03-12-1925, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26-02-1995. . 
  7.  Antoon Klaris, geb. te Rotterdam [zh] op 17-09-1930, los werkman, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-09-1965. 
  8.  Renée Marie Klaris, geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1932, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-03-1996. 
  Adrianus Klaris, zn. van Adrianus Klaris en Neeltje Kooij, otr. (1) te Rotterdam [zh] op 02-05-1907, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-05-1907, (ontb. door overlijden) met Geertruida Magdalena Schier, dr. van Gerardus Franciscus Schier en Anna Maria Bosman, geb. te Rotterdam [zh] op 17-12-1885, ovl. (22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-08-1908. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Adrianus Klaris, geb. te Rotterdam [zh] op 31-12-1905, varensgezel, akte nr. 85, erkenning door de ouders op 15-05-1907, achternaam kind was Schier, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-09-1931, (gesch. te Rotterdam [zh] op 19-11-1945) met Johanna Heijl, dr. van Jan Heijl (schoenmaker) en Johanna Hofman, geb. te Ede [ge] op 11-12-1907. . 
  2.  Anna Maria Klaris, geb. te Rotterdam [zh] op 18-09-1907, ovl. (47 jaar oud) te Amsterdam [nh] woont Rotterdam op 01-01-1955, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 30-08-1933, (gesch. te Rotterdam [zh] op 20-12-1948) met François Niesen, zn. van Jacob Niesen en Petronella Maria Groen, geb. te Rotterdam [zh] op 02-11-1912., tr. (2) met Franciscus Tibbe. . 

XIIab.  Lila Jean Vandertak, dr. van William Henry Vandertak (XIv) (Soldaat bij het 13e Bataillon) en Elizabeth (Lizzie) Cook, geb. op 16-10-1924, ®, ovl. (39 jaar oud) te Sydney, Australie [Australië] op 01-10-1964, tr. (16 jaar oud) op 16-08-1941 met Richard Alick Lambeth
 . 7 kinderen. 
  1.  Richard Lambeth
  2.  Robert Lambeth
  3.  Colin Lambeth
  4.  Noel Lambeth
  5.  Lila Lambeth
  6.  Beverly Lambeth
  7.  Greg Lambeth

XIIac.  Hendrik van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIy) (schipper) en Maria de Vroedt, geb. te Papendrecht [zh] op 21-01-1870, smid, ®, ovl. (80 jaar oud) te Delft [zh] op 06-06-1950, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1893 Nummer 117 op 09-08-1893 met Maria Catharina Barends, dr. van Cornelis Barends en Margaretha Vink, geb. te Delft [zh] op 21-02-1874, ovl. (58 jaar oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1932 Nummer 367 op 12-06-1932. 
 . 10 kinderen. 
  1.  Maria van der Tak, geb. te Delft [zh] op 08-12-1893, volgt XIIIw
  2.  Margaretha Catharina van der Tak, geb. te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1895 Nummer 535 op 06-06-1895, ovl. (7 maanden oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1896 Nummer 50 op 28-01-1896. 
  3.  Cornelis van der Tak, geb. te Delft [zh] op 17-01-1897, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-09-1971, volgt XIIIx
  4.  Margaretha Catharina van der Tak, geb. te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1899 Nummer 218 op 13-03-1899, ovl. (4 maanden oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1899 Nummer 362 op 26-07-1899. 
  5.  Margaretha van der Tak, geb. te Delft [zh] op 20-09-1900, volgt XIIIy
  6.  Catharina Hendrika van der Tak, geb. te Delft [zh] op 23-12-1902. 
  7.  Hendrik van der Tak, geb. te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1906 Nummer 48 op 14-01-1906, Stoker 2e klas Marine, tr. (beiden 30 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr 331 op 03-02-1936 met Duwertje Maartje Giling, dr. van Jan Giling en Jantje Waard, geb. te Rotterdam [zh] op 04-03-1905. . 
  8.  Albertus (Ab) van der Tak, geb. te Delft [zh] op 16-10-1907, werkman/ loodperser/ fabrieksbaas kabelfabriek Delft, ®, ovl. (71 jaar oud) te Delft [zh] op 13-04-1979, tr. (resp. 35 en 39 jaar oud) te Delft [zh] op 02-07-1943 met Adriana Johana (Jeane) Monster, dr. van Gerrit Monster en Cornelia Elizabeth Pellegrom, geb. te Hof van Delft [zh] op 23-03-1904, ovl. (96 jaar oud) te Reeuwijk [zh] op 26-04-2000. . 
  9.  Hendrika van der Tak, geb. te Delft [zh] op 10-11-1909, ovl. (69 jaar oud) te Delft [zh] op 30-01-1979, volgt XIIIz
  10.  Simon van der Tak, geb. te Delft [zh] op 31-01-1912, ovl. (21 jaar oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1933 Nummer 275 op 22-05-1933, relatie Zij waren verloofd met Stien Verwijs. . 

XIIad.  Hendrika van der Tak, dr. van Cornelis van der Tak (XIy) (schipper) en Maria de Vroedt, geb. te Papendrecht [zh] op 11-05-1872, ovl. (73 jaar oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1945 Nummer 860 op 09-06-1945, tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) te Delft [zh] op 14-10-1891 met Jan Sevrien Eradus, zn. van Bartholomeus Eradus en Elisabeth Nieuwenhuis, geb. te Leiden [zh] op 03-12-1869, ovl. (71 jaar oud) te Delft [zh] op 12-08-1941. 
 . 10 kinderen. 
  1.  Bartholomeus Eradus, geb. te Delft [zh] op 01-08-1894, ovl. (7 maanden oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1895 Nummer 143 op 11-03-1895. 
  2.  Maria Eradus, geb. te Delft [zh] op 12-05-1896, ovl. (1 jaar oud) te Delft [zh] op 28-11-1897. 
  3.  Elisabeth Eradus, geb. te Delft [zh] op 04-06-1898, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Delft [zh] op 02-05-1928 met Gustav Adolph van der Putten, zn. van Gustav Adolph van der Putten en Leentje van Hartingsveld, geb. te Rotterdam [zh] op 14-02-1901, ovl. (59 jaar oud) te Delft [zh] op 07-11-1960. . 
  4.  Cornelis Marinus Eradus, geb. te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1900 Nummer 511 op 24-06-1900, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1927 Nummer 35 op 04-02-1927 met Anna van Nieuwland, dr. van Frederik Jacobus van Nieuwland en Antje Schouwstra, geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 08-03-1906. . 
  5.  Dirkje Eradus, geb. te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1902 Nummer 233 op 19-03-1902, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1924 Nummer 63 op 15-02-1924 met Petrus Franciscus Lemmers, zn. van Jan Cornelis Lemmers en Catharina van Wiske, geb. te Delft [zh] op 25-12-1903. . 
  6.  Jan Sevrien Eradus, geb. te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1904 Nummer 949 op 29-12-1904, ovl. (51 jaar oud) te Delft [zh] Aktenr 357  ongehuwd op 21-06-1956. 
  7.  Hendrika Eradus, geb. te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1904 Nummer 948 op 29-12-1904, ovl. (3 maanden oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1905 Nummer 185 op 04-04-1905. 
  8.  Bartholomeus Eradus, geb. te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1907 Nummer 479 op 17-06-1907, tr. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1934 Nummer 173 op 15-06-1934 met Elisabeth Maria van Holten, dr. van Teunis Hendrikus van Holten en Elisabeth Bijrij, geb. te Rotterdam [zh] in 1912. . 
  9.  Hendrika Eradus, geb. te Delft [zh] op 25-09-1910, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Delft [zh] op 06-02-1935 met Cornelis Abraham van Buijtene, zn. van Jan van Buijtene en Jacoba Hazeu, geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 20-11-1908. . 
  10.  Maria Eradus, geb. te Delft [zh] op 08-01-1913, ovl. (3 dagen oud) te Delft [zh] op 11-01-1913. 

XIIae.  Simon van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIy) (schipper) en Maria de Vroedt, geb. te Papendrecht [zh] op 15-09-1874, Glasblazer. Kastelein in 1931 Den Haag, ovl. (84 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19-06-1959, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage [zh] op 23-06-1897, (gesch. te Rotterdam [zh] op 19-03-1906) met Hendrika van den Bos, dr. van Frederik van den Bos (sigarenmaker) en Petronella van Eijk, geb. te 's Gravenhage [zh] op 03-08-1877, Dienstbode. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Frederik van der Tak, geb. te Delft [zh] op 19-01-1898, ovl. (6 weken oud) te Delft [zh] op 08-03-1898. 
  2.  Maria Frederika van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1903, volgt XIIIaa
  3.  Theodorus Wilhelmus van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-02-1906, ovl. (95 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 25-02-2001, volgt XIIIab
  Hendrika van den Bos, dr. van Frederik van den Bos (sigarenmaker) en Petronella van Eijk, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 17-04-1907, (gesch. te 's Gravenhage [zh] op 22-02-1917) met Theodorus Jacobus Neumann, zn. van Henricus Coenradus Neumann en Helena Maria Philipina Ploeg, geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-06-1882, Meubelmaker / opzichter van spoorwegmateriaal. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Petronella Hendrika Neumann, geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-05-1910. 
  2.  Hendrikus Coenradus Neumann, geb. te 's Gravenhage [zh] op 15-02-1913. 
  Simon van der Tak, tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 29-04-1908 met Servina Catharina Sewing, dr. van Ambrosius Sewing en Eva Geurtse, geb. te Rotterdam [zh] op 25-07-1876, ovl. (61 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] in 07-1938. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Maria van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 19-03-1908, Is op 29 april 1908 erkend als kind van haar ouders, tr. (30 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-04-1938 met Jacobus Marius de Lang. . 
  2.  Cornelia Hendrika van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1910, ovl. (81 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 04-12-1991, volgt XIIIac
  3.  Cornelis (Kees) van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-05-1915, volgt XIIIad
  4.  Hendrik van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-02-1918, ovl. (68 jaar oud) te Arnhem [ge] op 19-03-1986, volgt XIIIae

XIIaf.  Dirkje van der Tak, dr. van Cornelis van der Tak (XIy) (schipper) en Maria de Vroedt, geb. te Papendrecht [zh] op 01-04-1879, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 07-06-1952, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 03-10-1906 met Speijer de Wild, zn. van Johannes Willem de Wild en Johanna van der Stok, geb. te Delfshaven [zh] op 12-02-1880, Zeeman / Letterzetter en boekdrukker, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-06-1953. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Johanna Wilhelmina de Wild, geb. te Rotterdam [zh] op 18-01-1903, Huishoudster, tr. (resp. 27 en 42 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-10-1930 met Jacobus Franciscus Laurentius van Tergouw, zn. van Franciscus Adrianus Jacobus van Tergouw en Johanna Frederika van Roon, geb. te 's Gravenhage [zh] op 06-11-1887, Smid / kachelsmid, ovl. (66 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-05-1954. . 
  2.  Maria Hendrika (Mies) de Wild, geb. te Rotterdam [zh] op 27-01-1904, tr. (resp. 27 en 41 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-03-1931 (getuigen: Raden Soerjo 38jr hoofdopzichter bij de waterstaat in Nederlands Indie en Willem Johan Dolf de Nijs 31 jr huisbediende) met Raden Mardjana Mertadiredja, zn. van K.P.A.A. Mertadiredja Iii en R Ismayaningsih Mertadiredja, geb. te Banyumas Centraal Java [Indonesië] op 19-10-1889, kapitein der Infanterie KNIL, ovl. (61 jaar oud) te Malang Oost Java [Indonesië] op 15-07-1951, begr. te Purwokerto [Indonesië]. . 
  3.  Speijer Cornelis de Wild, geb. te Rotterdam [zh] op 24-10-1906, Arbeider, tr. (resp. 26 en 18 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23-11-1932 met Alida Maria van der Meulen, dr. van Wouter Johan van der Meulen (Tuindersknecht) en Anna van Dijk, geb. te 's Gravenhage [zh] op 11-08-1914, Dienstbode. . 
  4.  Dirkje de Wild, geb. te 's Gravenhage [zh] op 11-09-1908, Werkster, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-02-1930 met Hendrik Flaman, zn. van Hendrik Flaman (Melkbezorger) en Johanna Voorzaat, geb. te Leiden [zh] op 17-03-1906, Melkbezorger. . 
  5.  Wilhelm Jacobus de Wild, geb. te 's Gravenhage [zh] op 26-09-1909, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 11-12-1935 met Alida Luscuere, dr. van Daniel Luscuere (grondwerker) en Wilhelmina Catharina van Nieuwenhoven, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 01-02-1913, strijkster. . 
  6.  Johannes Willem de Wild, geb. te 's Gravenhage [zh] op 30-01-1911. 
  7.  Simon de Wild, geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-02-1912, tr. (resp. 23 en ongeveer 18 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 27-03-1935 met Petronella Blommestijn, dr. van Adrianus Gijsbertus Blommestijn (arbeider) en Jantina Hendrika Netten, geb. te 's-Gravenhage [zh] in 1916, dienstbode. . 
  8.  Hendrik de Wild, geb. te 's Gravenhage [zh] op 17-01-1914, timmerman, tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 10-04-1935 met Johanna Waser, dr. van Johannes Hendricus Waser (fabrieksarbeider) en Alida Maria Peters, geb. te Delft [zh] in 1914. . 
  9.  Henriette de Wild, geb. te 's Gravenhage [zh] op 09-02-1917. 

XIIag.  Cornelis van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIy) (schipper) en Maria de Vroedt, geb. te Papendrecht [zh] op 20-05-1884, smid, ovl. (53 jaar oud) te Zaandam [nh] Aktenummer: 41 op 06-02-1938, otr. te Delft [zh] op 02-05-1907, tr. (beiden 22 jaar oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1907 Nummer 75 op 15-05-1907 met Adriana Josina Kalis, dr. van Cornelis Kalis en Adriana Josina Groen, geb. te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1884 Nummer 883 op 12-11-1884, ovl. te 's Gravenhage [zh]. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Cornelis (Cor) van der Tak, geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 09-03-1908, ovl. (81 jaar oud) te Wormerveer [nh] op 26-04-1989, volgt XIIIaf
  2.  Bastiaan van der Tak, geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 20-05-1910, ®, ovl. (4 jaar oud) te Vrijenban (Delft) [zh] Vrijenban Akte Jaar 1915 Nummer 25 op 07-05-1915. 
  3.  Adriana Josina van der Tak, geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 27-02-1912, officier Leger des heils. 
  4.  Maria (Rie) van der Tak, geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 28-01-1916, volgt XIIIag

XIIah.  Hendrik van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIz) en Neeltje Huisman, geb. te Sliedrecht [zh] op 13-10-1863, venter, Werkman; Griendwerker, ®, ovl. (65 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 01-02-1929, tr. (beiden 23 jaar oud) (1) te Papendrecht [zh] op 27-05-1887 met zijn achternicht Willemina Stuij van den Herik, dr. van Marinus Stuij van den Herik en Hendrika van der Tak (XIad). 
 . 4 kinderen. 
  1.  Marinus van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 06-07-1888, ovl. (71 jaar oud) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 13-06-1960, volgt XIIIah
  2.  Neeltje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 21-12-1889, ovl. (3 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 04-04-1890. 
  3.  Hendrika van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 27-01-1894, ovl. (63 jaar oud) te Goes [ze] op 25-01-1958, volgt XIIIai
  4.  Levenloos geboren dochter van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 28-06-1900. 
  Hendrik van der Tak, tr. (resp. 37 en 28 jaar oud) (2) te Sliedrecht [zh] op 17-08-1901 met Anna Peters, dr. van Gerrit Peters en Ariaantje van Eijl, geb. te Sliedrecht [zh] op 12-11-1872, ovl. (71 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 17-04-1944. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Ariaantje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 26-10-1902, ovl. (24 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 19-11-1902. 
  2.  Gerrit van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 20-03-1904, ovl. (16 dagen oud) te Sliedrecht [zh] op 05-04-1904. 
  Anna Peters, dr. van Gerrit Peters en Ariaantje van Eijl, 
 Zij krijgt een zoon. 
  1.  Nn Peters, geb. op 07-03-1901, begr. te Sliedrecht [zh] op 09-03-1901. 

XIIai.  Willemijntje van der Tak, dr. van Gerrit van der Tak (XIz) en Neeltje Huisman, geb. te Sliedrecht [zh] op 28-06-1872, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-11-1945, tr. (resp. 20 en 33 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-08-1892 met Franciscus Overweg, zn. van Christiaan-Jan Overweg en Wilhelmina Koolen, geb. te Utrecht [ut] op 17-06-1859, Schipper. 
 . 8 kinderen. 
  1.  Franciscus Overweg, geb. te Papendrecht [zh] op 25-07-1895, ovl. (9 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12-08-1904. 
  2.  Wilhelmina Geertruida Overweg, geb. te Dordrecht [zh] op 30-12-1897, tr. (resp. 19 en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 05-09-1917 met Leendert Marinus Bouwen, zn. van Jan Bouwen en Alida Cornelia de Haas, geb. te Kralingen [zh] in 1895. . 
  3.  Bernardus Johannes Overweg, geb. te Dordrecht [zh] op 30-04-1900, ovl. (4 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 31-08-1900. 
  4.  Gerrit Bernardus Overweg, geb. te Rotterdam [zh] op 28-10-1901, ovl. (7 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-12-1908. 
  5.  Christiaan Jan Overweg, geb. te Rotterdam [zh] op 22-03-1904, tr. (resp. 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-08-1930 met Harmke Wagemakers, dr. van Jacobus Wagemakers en Elizabeth Borger, geb. te Rotterdam [zh] in 1908. . 
  6.  Dielis Overweg, geb. te Rotterdam [zh] op 22-03-1904, tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-10-1928 met Wandrina Gerarda Arnold, dr. van Dirk Arnold en Pietronella Diepenhorst, geb. te Rotterdam [zh] in 1907. . 
  7.  Franciscus Overweg, geb. te Rotterdam [zh] op 06-10-1905, tr. (resp. 28 en ongeveer 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-07-1934 met Lijntje van Eijs, dr. van Wilhelmus Hermanus van Eijs en Susanna Jacoba Voorthuijzen, geb. te Rotterdam [zh] in 1914. . 
  8.  Gerrit Nelis Overweg, geb. te Rotterdam [zh] op 08-11-1913. 

XIIaj.  Gerrit van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIz) en Neeltje Huisman, geb. te Papendrecht [zh] op 21-04-1875, Werkman; Steenwerker, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Giessen-Nieuwkerk [zh] op 27-05-1898 met Cornelia Kras, dr. van Lodewijk Kras en Cornelia van der Wal, geb. te Giessen-Nieuwkerk [zh] op 21-07-1872, ovl. (84 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 04-07-1957. 
 . 11 kinderen. 
  1.  Neeltje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 01-03-1899, ovl. (92 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 03-1991, volgt XIIIaj
  2.  Lodewijk van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 20-04-1900, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-04-1901. 
  3.  Cornelia van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 16-10-1901, ovl. (26 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 11-11-1901. 
  4.  Cornelia van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 07-11-1902, ovl. (2 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 25-01-1903. 
  5.  Lodewijk van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 10-10-1903, ovl. (22 dagen oud) te Papendrecht [zh] op 01-11-1903. 
  6.  Lodewijk van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] in 10-1904, ovl. (9 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 20-07-1905. 
  7.  Lodewijk van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 10-12-1905, ovl. (74 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-09-1980, volgt XIIIak
  8.  Cornelia van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 19-03-1907, ovl. (83 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 20-03-1990, volgt XIIIal
  9.  Teunis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] in 1912, ovl. te Papendrecht [zh] op 21-03-1912. 
  10.  Jan Teunis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] in 1913, ovl. te Papendrecht [zh] op 26-01-1913. 
  11.  Jaapje (Joppie) van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 16-11-1917, ovl. (74 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 05-05-1992, volgt XIIIam

XIIak.  Jaapje van der Tak, dr. van Gerrit van der Tak (XIz) en Neeltje Huisman, geb. te Papendrecht [zh] op 04-05-1878, ovl. (63 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 21-11-1941, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Papendrecht [zh] op 06-12-1900, (gesch. te Dordrecht [zh] op 21-02-1912) met Sebedeus Petrus van der Leij, zn. van Jan van der Leij en Maria Cornelia Schilders, geb. te Capelle a/d IJssel [zh] in 1877, Werkman. 
 
  Jaapje van der Tak, relatie (1). 
 Zij krijgt een dochter. 
  1.  Neeltje van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 09-03-1913, ovl. (88 jaar oud) te Ridderkerk [zh] op 01-10-2001, tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 06-12-1934 met Markus de Jong, zn. van Willem de Jong en Janna Rietveld, geb. te Krimpen a/d Lek [zh] in 1909, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 10-1967. . 
  Jaapje van der Tak, tr. (resp. 35 en 38 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Alblasserdam [zh] op 27-02-1914 met Dirk den Boef, zn. van Pieter den Boef en Pieternella Roodnat, geb. te Alblasserdam [zh] op 11-11-1875. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Gerrit den Boef, geb. te Alblasserdam [zh] op 25-12-1914. 
  2.  Dirk den Boef, geb. te Alblasserdam [zh] op 21-02-1916. 
  3.  Aart den Boef, geb. te Alblasserdam [zh] op 25-04-1917, ovl. (6 dagen oud) te Alblasserdam [zh] op 01-05-1917. 
  4.  Jacob den Boef, geb. te Alblasserdam [zh] op 25-04-1917, ovl. (6 dagen oud) te Alblasserdam [zh] op 01-05-1917. 
  5.  Willemijntje den Boef, geb. te Alblasserdam [zh] op 21-12-1918. 
  6.  Vrouw den Boef
  Dirk den Boef, zn. van Pieter den Boef en Pieternella Roodnat, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Alblasserdam [zh] op 19-05-1899 met Sijgje Hasmans, geb. te Alblasserdam [zh] op 19-06-1874, ovl. (37 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 06-12-1911. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Pieter den Boef
  2.  Cornelis den Boef, geb. te Alblasserdam [zh] op 17-02-1902, ovl. (73 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 21-02-1975. 
  3.  Pieternella den Boef, geb. op 12-10-1903. 
  4.  Antje den Boef
  5.  Anton den Boef
  6.  Jan den Boef

XIIal.  Arie van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIz) en Neeltje Huisman, geb. te Papendrecht [zh] op 18-11-1884, heier, ®, ovl. (73 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 05-02-1958, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 06-07-1911 met Sijgje van Houwelingen, dr. van Wouter van Houwelingen en Maria Verheij, geb. te Sliedrecht [zh] op 18-10-1887. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Eeltje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 11-11-1911. 
  2.  Wouter van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 12-01-1913, ovl. (31 jaar oud) te Wuppertal [Duitsland] op 04-03-1944. 
  3.  Gerrit van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 10-06-1915, volgt XIIIan
  4.  Arie van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 07-10-1916, ovl. (52 jaar oud) te Venray [li] op 28-06-1969, volgt XIIIao
  5.  Maria van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 01-12-1919, ovl. (2 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 20-02-1920. 

XIIam.  Cornelis van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIae) (schipper) en Cornelia Visser, geb. te Papendrecht [zh] op 26-09-1861, sleepbootkapitein; directeur sleepbootdienst, ovl. (81 jaar oud) te Arnhem [ge] op 01-07-1943, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 20-01-1883 met Lena Wiggers, dr. van Bastiaan Wiggers en Teuntje de Heer, geb. te Papendrecht [zh] op 07-11-1858, ovl. (93 jaar oud) te Arnhem [ge] Aktenummer: 311 op 22-04-1952. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Bastiaan van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 13-11-1883, ovl. (80 jaar oud) te Bilthoven [ut] op 19-10-1964, volgt XIIIap
  2.  Cornelis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 08-10-1885, ovl. (79 jaar oud) te Zwolle [ov] op 18-08-1965, volgt XIIIaq
  3.  Cornelia van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 24-01-1888. 
  4.  Hendrik van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 13-07-1890, ovl. (7 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 22-02-1891. 
  5.  Hendrik van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 23-09-1892, ovl. (80 jaar oud) te Zwolle [ov] op 09-08-1973, volgt XIIIar
  6.  Teuntje (Teus) van der Tak, geb. te Dubbeldam [zh] op 08-01-1896. 
  7.  Helena (Lena) van der Tak, geb. te Vreeswijk [ut] op 18-07-1898, tr, (ontb. door overlijden) met Lodewijk Feberwee, zn. van Albert Feberwee en Sophia Margaretha Schultink, geb. te Deventer [ov] op 04-02-1885, ijker, ovl. (67 jaar oud) te Arnhem [ge] op 12-01-1953. . 
  8.  Gerrit van der Tak, geb. te Vreeswijk [ut] op 26-08-1900, ovl. (72 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 21-11-1972, volgt XIIIas
  9.  Meeuwis van der Tak, geb. te Vreeswijk [ut] op 26-03-1903, directeur Rijks belastingen, ovl. (87 jaar oud) te Velp [ge] op 18-04-1990, begr. Lichaam v Meeuwis werd ter beschikking van de wetenschap gesteld, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) te Arnhem [ge] op 14-07-1936 met Elisabeth Maria (Bep) Schaab, dr. van Jacobus Philippus Josephus Schaab (slager) en Cornelia Antonia Meulenberg, geb. te Nijmegen [ge] op 02-02-1911, ovl. (93 jaar oud) te Heino [ov] op 25-01-2005, begr. Lichaam v Elisabeth werd ter beschikking van de wetenschap gesteld. . 

XIIan.  Pieter van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIae) (schipper) en Cornelia Visser, geb. te Papendrecht [zh] op 30-11-1866 akte 98, Timmerman; Lijkbezorger, ovl. (84 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 26-06-1951, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (1) te Papendrecht [zh] op 28-11-1888 akte 15, (ontb. door overlijden) met Pietje van Wijngaarden, dr. van Jan van Wijngaarden en Pietertje Veth, geb. te Papendrecht [zh] op 25-09-1865 akte 65, ovl. (58 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-01-1924 akte1
 . 13 kinderen. 
  1.  Cornelia van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 18-02-1889, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 30-07-1965, volgt XIIIat
  2.  Pietertje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 19-05-1890, volgt XIIIau
  3.  Cornelis van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 04-02-1892, ovl. (51 jaar oud) te Bergen op Zoom [nb] op 21-02-1943, begr. te Papendrecht [zh] op 25-02-1943 grafnr e5=143
  4.  Janna van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 25-10-1893, ovl. (6 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 19-05-1894 akte 27
  5.  Jan van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 09-02-1895, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-01-1969, volgt XIIIav
  6.  Gerrit van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 14-06-1896, ovl. (10 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 08-05-1897 akte 35
  7.  Gerrit van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1897, ovl. (76 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 15-06-1974, volgt XIIIaw
  8.  Janna van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 04-10-1898, ovl. (1 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-02-1900 akte 14
  9.  Mees van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 25-10-1899, volgt XIIIax
  10.  Janna van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 09-02-1901, ovl. (21 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 28-04-1922 akte 24, begr. te Papendrecht [zh] op 02-05-1922 grafnr c1-017
  11.  Pieter van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 04-10-1902, ovl. (9 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 01-05-1912 akte 22
  12.  Aalbert Marius Elize van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 04-11-1905, ovl. (63 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 02-03-1969, volgt XIIIay
  13.  Adrianus (Adriaan) van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 19-07-1908, Timmermansknecht, ®, ovl. (64 jaar oud) te Zwijndrecht [zh] op 14-11-1972. 
  Pieter van der Tak, tr. (resp. 62 en 44 jaar oud) (2) te Papendrecht [zh] op 16-07-1929, (ontb. door overlijden) met Teuntje Kwakernaat, dr. van Joost Kwakernaat en Lena de Man, geb. te 's Gravendeel op 15-10-1884, ovl. (78 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 19-07-1963. 
 
  Teuntje Kwakernaat, dr. van Joost Kwakernaat en Lena de Man, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te 's Gravendeel op 26-10-1907, (ontb. door overlijden) met Hendrik van der Linden, zn. van Hendrik van der Linden en Ingetje van Gent, geb. te 's Gravendeel op 10-12-1882, Ponser, ovl. (44 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 10-06-1927. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Ingetje van der Linden, geb. te 's Gravendeel op 04-08-1908, ovl. (65 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-05-1974, tr. met Aalbert Marius Elize van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (XIIan) en Pietje van Wijngaarden (zie XIIIay). . 2 kinderen. 
  2.  Lena van der Linden, geb. te 's Gravendeel op 10-12-1910, begr. te Papendrecht [zh] op 21-02-1997. 
  3.  Hendrik van der Linden, geb. te Papendrecht [zh] op 14-04-1917, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-06-1993. 

XIIao.  Neeltje van der Tak, dr. van Cornelis van der Tak (XIae) (schipper) en Janna de Groot, geb. te Papendrecht [zh] op 15-12-1870, ovl. (78 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 14-02-1949, begr. te Papendrecht [zh] op 18-02-1949, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-06-1895 met Cornelis de Heer, zn. van Johannes de Heer en Adriana van der Herik, geb. te Papendrecht [zh] op 24-10-1868, ovl. (67 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 23-09-1936. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Adriana de Heer, geb. te Papendrecht [zh] op 12-11-1895, tr. (resp. 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-11-1921 met Peter Goosens, zn. van Willem Goosens en Johanna Louw, geb. te Harderwijk [ge] in 1892. . 
  2.  Janna de Heer, geb. te Papendrecht [zh] op 30-11-1896, tr. (resp. 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 21-07-1922 met Peter Foppen, zn. van Goossen Foppen en Jacoba Jansen, geb. te Harderwijk [ge] in 1892. . 
  3.  Johannes de Heer, geb. te Papendrecht [zh] op 05-05-1901, ovl. (55 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 14-08-1956. 

XIIap.  Jan van der Tak, zn. van Korstiaan van der Tak (XIaf) (Arbeider) en Marrigje Dekker, geb. te Sliedrecht [zh] op 07-09-1853, ovl. (85 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 10-09-1938, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Sliedrecht [zh] op 26-08-1876 met Willemijn Cornelia van Aken, dr. van Korstiaan van Aken en Lena Kalis, geb. te Sliedrecht [zh] op 02-05-1854, ovl. (31 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 01-01-1886. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Marrigje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 11-12-1876, ovl. (71 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-09-1948, volgt XIIIaz
  2.  Korstiaan van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 06-07-1878, ovl. (83 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 28-06-1962, volgt XIIIba
  3.  Lena van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 23-02-1880, ovl. (87 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 12-02-1968, volgt XIIIbb
  4.  Arie van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 13-03-1881, ovl. (2 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 29-05-1881. 
  Jan van der Tak, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) (2) te Middelharnis [zh] op 19-08-1887 met Aartje Razenberg, dr. van Gerrit Razenberg en Arendje Kabos, geb. te Middelharnis [zh] op 21-03-1862, ovl. (88 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 15-09-1950. 
 . 9 kinderen. 
  1.  Gerard (Gerrit) van der Tak, geb. te Middelharnis [zh] op 17-06-1888, volgt XIIIbc
  2.  Arendje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 01-03-1890, ovl. (95 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 26-09-1985, volgt XIIIbd
  3.  Cornelis Arij van der Tak, geb. te Middelharnis [zh] op 19-05-1892, Het schip waarop Cornelis Arij op voer als inbakker is met man en muis vergaan, verdronken (ongeveer 17 jaar oud) te Aan Boord van de Sloep Md1 Luctor Et Emergo [Onb] circa 24-01-1910. 
  4.  Arie Cornelis van der Tak, geb. te Middelharnis [zh] op 11-04-1895, Het schip waar Arie Cornelis een van de bemanning was is met man en muis vergaan, verdronken (ongeveer 16 jaar oud) te Aan Boord van de Md3 Anna [onb] circa 13-01-1912. 
  5.  Jacobus (Cobus) van der Tak, geb. te Middelharnis [zh] op 22-02-1897, ovl. (89 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 26-06-1986, volgt XIIIbe
  6.  Willem van der Tak, geb. te Middelharnis [zh] op 05-09-1899, ovl. (81 jaar oud) te Schiedam [zh] op 07-06-1981, volgt XIIIbf
  7.  Adriaan van der Tak, geb. te Middelharnis [zh] op 02-04-1901, ovl. (89 jaar oud) te Leiden [zh] op 10-07-1990, volgt XIIIbg
  8.  Leentje van der Tak, geb. te Middelharnis [zh] op 14-12-1902, ovl. (86 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 04-01-1989, begr. te Middelharnis [zh] op 07-01-1989. 
  9.  Annetje van der Tak, geb. te Middelharnis [zh] circa 1904, ovl. (jonger dan één jaar oud) te Middelharnis [zh] op 20-09-1904. 
  Aartje Razenberg, dr. van Gerrit Razenberg en Arendje Kabos, 
 Zij krijgt een zoon. 
  1.  Krijn Razenberg, geb. te Middelharnis [zh] op 24-09-1885, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20-11-1938, tr. (beiden 35 jaar oud) te Sommelsdijk [zh] op 24-12-1920 met Elizabeth Spee, dr. van Abram Spee en Leentje de Graaf, geb. te Sommelsdijk [zh] op 12-09-1885. . 

XIIaq.  Annigje van der Tak, dr. van Korstiaan van der Tak (XIaf) (Arbeider) en Marrigje Dekker, geb. te Sliedrecht [zh] op 06-11-1857, tr. (resp. 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 10-07-1880 met Teunis Mijnster, zn. van Jacob Meinster en Klasina Visser, geb. te Sliedrecht [zh] in 1853. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Jacob Mijnster, geb. te Sliedrecht [zh] in 1893, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 19 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 05-09-1913 met Commerina Hendrika Haksteen, geb. te Dordrecht [zh] in 1894. . 
  2.  Arina Mijnster, geb. te Sliedrecht [zh] in 1895, tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 13-09-1922 met Hendrik Johan Leerink, zn. van Gerhardus Frederikus Leerink en Dora Hendrika Hengeveld, geb. te Aalten [ge] in 1895. . 
  3.  Teunis Mijnster, geb. te Sliedrecht [zh] op 10-04-1898, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Stevensweert [li] Aktenummer: 5 op 07-09-1920 met Maria Jeurissen, dr. van Peter Joannes Jeurissen en Hubertina Quanjel, geb. te Stevensweert [li] op 12-10-1892. . 

XIIar.  Grietje van der Tak, dr. van Korstiaan van der Tak (XIaf) (Arbeider) en Marrigje Dekker, geb. te Sliedrecht [zh] op 13-12-1858, ovl. (82 jaar oud) te Dordrecht [zh] Diaconiehof 21 in 11-1941, tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 28-03-1885 met Pieter Schaper, zn. van Willem Schaper en Antje Deen, geb. te Bovenkarspel [nh] in 1856, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 14-03-1942. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Johanna Margaretha Schaper, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 03-08-1890, tr. (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Dordrecht [zh] op 30-05-1918 met Herman Barendrecht, zn. van Leendert Barendrecht en Jacoba Pleuna van der Leer, geb. te Dubbeldam [zh] in 1889., tr. (resp. 31 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Dordrecht [zh] op 07-06-1922 met Dirk Bastiaan Noordzij, zn. van Dirk Noordzij en Emilia Köttgen, geb. te Dordrecht [zh] in 1886. . 
  2.  Arie Cornelis Schaper, geb. te Rotterdam [zh] op 03-04-1896, tr. (resp. 30 en ongeveer 25 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 16-06-1926 met Jannetje Blankestijn, dr. van Hendrikus Blankestijn en Grietje Geertruida Jacoba Smittenberg, geb. te Tiel [ge] in 1900. . 

XIIas.  Kornelis van der Tak, zn. van Korstiaan van der Tak (XIaf) (Arbeider) en Marrigje Dekker, geb. te Sliedrecht [zh] op 18-03-1861, ®, ovl. (30 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 14-08-1891, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Sliedrecht [zh] Aktenr 72 op 03-11-1883 met Heiltje van der Vlies, dr. van Kornelis van der Vlies en Maria Holleman, geb. te Sliedrecht [zh] op 16-11-1861, ®, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-11-1896. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Cornelis Marinus van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 22-05-1887, ®, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) te Gent [België] op 13-06-1908 (getuigen: zijn zwager en haar broer Gustavus Verniers, Nathalia Verniers, tante van vaderskant) met Marie Clementina Verniers, dr. van Seraphines Verniers (dokwerker) en Marie Stephanie Meire, geb. Bostacker Ik kan de plaats niet vinden verm Belgie op 24-02-1890, ®. . 
  2.  Marigje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 07-05-1890, ®, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 14-12-1912 met Jan Adrianus Verdoorn, zn. van Arie Verdoorn en Dirkje Tromp, geb. te Hardinxveld [zh] op 23-03-1887, ®. . 
  Heiltje van der Vlies, dr. van Kornelis van der Vlies en Maria Holleman, tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) (2) te Sliedrecht [zh] op 01-02-1896, ® met Leendert Visser, zn. van Corstiaan Visser (koopman) en Luiksje van der Linden, geb. te Nieuwenhoorn [zh] op 08-06-1862, arbeider, ®. 
 . een zoon. 
  1.  Marinus Visser, geb. te Rotterdam [zh] op 20-11-1896, ®, ovl. (één week oud) te Rotterdam [zh] op 27-11-1896. 

XIIat.  Marrigje van der Tak, dr. van Korstiaan van der Tak (XIaf) (Arbeider) en Marrigje Dekker, geb. te Sliedrecht [zh] op 31-05-1871, ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 22-07-1923, tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Sliedrecht [zh] op 09-01-1897 met Dirk van Asperen, zn. van Pieter van Asperen en Adriana (Jaantje) Ottevanger, geb. te Giessendam [zh] op 02-12-1871, ovl. (67 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 30-10-1939. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Arie van Asperen, geb. te Sliedrecht [zh] op 26-12-1893, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 11-06-1914 met Adriana Maria Lighaam, dr. van Klaas Lighaam en Maaike de Lange, geb. te Alblasserdam [zh] op 12-03-1893. . 
  2.  Pieter van Asperen, geb. te Alblasserdam [zh] op 19-01-1898, tr. (resp. 19 en 18 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 29-06-1917 met Everina Verkerk, dr. van Baltus Verkerk en Everina Groenendijk, geb. te Alblasserdam [zh] op 07-06-1899. . 
  3.  Marigje van Asperen, geb. te Alblasserdam [zh] op 30-03-1900, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 23-03-1922 met Cornelis Bastiaan de Kok, zn. van Daniël de Kok en Neeltje Herwig, geb. op 15-12-1895. . 

XIIau.  Ariena van der Tak, dr. van Korstiaan van der Tak (XIaf) (Arbeider) en Annigje de Wit, geb. te Sliedrecht [zh] op 10-08-1875, ®, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-10-1943, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Sliedrecht [zh] op 12-12-1896, (ontb. door overlijden) met Pieter Visser, zn. van Arie Visser en Neeltje Leenman, geb. te Sliedrecht [zh] op 06-11-1870, ovl. (49 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16-02-1920. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Arie Visser, geb. te Sliedrecht [zh] op 06-09-1897. 
  2.  Annigje Visser, geb. te Sliedrecht [zh] op 05-09-1898. 
  3.  Cornelis Visser, geb. te Vlissingen [ze] op 14-10-1900, timmerman, tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-06-1928 met Johanna Maria Oversier, dr. van Bastiaan Oversier en Jaapje Cornelia Bunk, geb. te Rotterdam [zh] op 05-10-1894. . 
  4.  Marinus Visser, geb. te Rotterdam [zh] op 23-11-1903, ovl. (52 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-10-1956, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-04-1927 met Pieternella van Dommelen, dr. van Willem Jan van Dommelen en Jenneke van Esch, geb. te Rotterdam [zh] op 27-05-1908. . 
  5.  Annigje Visser, geb. te Rotterdam [zh] op 31-05-1908, ovl. (42 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-12-1950. 
  6.  Jan Visser, geb. te Rotterdam [zh] op 08-07-1914. 

XIIav.  Annigje van der Tak, dr. van Johannis van der Tak (XIag) en Aartje Zwijnenburg, geb. te Sliedrecht [zh] op 09-07-1863, ovl. (74 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht [zh] op 04-09-1937, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-05-1885 met Gerrit Vliegenthart, zn. van Bastiaan Vliegenthart en Aaltje Nieuwpoort, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-04-1858, schipper, ovl. (71 jaar oud) te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-09-1929. 
 . 12 kinderen. 
  1.  Bastiaan Pieter Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht in 1883, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Hendrik-Ido-Ambacht op 11-09-1889. 
  2.  Bastiaan Pieter Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-10-1885, ovl. (3 jaar oud) te Hendrik-Ido-Ambacht akte nr 62 op 11-09-1889. 
  3.  Aartje Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 03-07-1887, tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Hendrik-Ido-Ambacht akte nr 35 op 26-11-1908 met Frank Stehouwer, zn. van Jacob Stehouwer en Adriaantje Verboom, geb. te Ridderkerk [zh] in 1888. . 
  4.  Pieter Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-02-1889. 
  5.  Bastiaan Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-02-1891, ovl. (48 jaar oud) te Wieringen [nh] op 29-11-1939, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) te Hendrik-Ido-Ambacht op 23-07-1914 met Elizabeth van Gemeren, dr. van Pieter van Gemeren en Jannetje Lodders, geb. te Pernis [zh] op 22-08-1895, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 07-1972. . een dochter. 
  6.  Johannes Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-01-1893. 
  7.  Jan Adrianus Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 30-12-1894. 
  8.  Arie Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-11-1896, ovl. (8 maanden oud) te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-07-1897. 
  9.  Arie Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-11-1897, ovl. (67 jaar oud) te Harlingen [fr] akte nr 157 op 11-10-1965, tr. (1) met Jenneke Verhoeven., tr. (resp. 34 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Harlingen [fr] akte nr 81 op 24-12-1931 met Heintje van der Sluis, dr. van Okke van der Sluis en Antje Tigchelaar, geb. te Harlingen [fr] in 1904. . 
  10.  Jannigje Adriana Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 11-09-1900. 
  11.  Aaltje Maria Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-01-1902. 
  12.  Gerrit Vliegenthart, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht in 1904, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Zwijndrecht [zh] op 25-02-1928 met Machieltje Kaijim, dr. van Pieter Kaijim en Jacoba Mol, geb. te Dordrecht [zh] in 1906. . 

XIIaw.  Arie van der Tak, zn. van Johannis van der Tak (XIag) en Aartje Zwijnenburg, geb. te Sliedrecht [zh] op 18-11-1865, ovl. (70 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 30-03-1936, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (1) te Sliedrecht [zh] op 31-12-1892 met Cornelia Advocaat, dr. van Nicolaas Johannes Advocaat en Wilhelmina Roza, geb. te Hardinxveld [zh] op 09-05-1869, ovl. (30 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 23-02-1900. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Wilhelmina van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 07-10-1893, begr. te Sliedrecht [zh] op 18-11-1975, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 08-11-1913 met Jan de Snoo, zn. van Arie de Snoo en Martina Goedhart, geb. te Sliedrecht [zh] op 24-06-1889, begr. te Sliedrecht [zh] op 01-06-1967. . 
  2.  Aartje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 12-02-1896, ovl. (70 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-08-1966, volgt XIIIbh
  3.  Johannis van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 17-03-1898, ovl. (1 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 06-08-1899. 
  Arie van der Tak, tr. (resp. 37 en 25 jaar oud) (2) te Sliedrecht [zh] op 03-01-1903 met Aantje Langerak, dr. van Cornelis Langerak en Teuntje van der Sijde, geb. te Hoogblokland [zh] op 11-11-1877, ovl. (88 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 25-04-1966. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Teuntje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 19-12-1903, ovl. (99 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 31-03-2003, volgt XIIIbi
  2.  Johanna van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 11-02-1906, ovl. (86 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 12-08-1992, volgt XIIIbj
  3.  Cornelia van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 14-01-1909, ovl. (88 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 27-12-1997, tr. (beiden 33 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 19-05-1942 met Arie Kornelis de Groot, geb. te Sliedrecht [zh] op 10-02-1909, ovl. (58 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-08-1967. . 
  4.  Marrigje van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 15-12-1910, ovl. (83 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 07-07-1994, tr. met Maurits Floris Broere, geb. te Sliedrecht [zh] op 06-04-1911, ovl. (79 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 05-04-1991. . 
  5.  Johannis (Hans) van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 03-02-1912, ovl. (60 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21-10-1972, volgt XIIIbk
  6.  Arie van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 18-11-1916, ovl. (70 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 06-03-1987, volgt XIIIbl

XIIax.  Marrigje van der Tak, dr. van Johannis van der Tak (XIag) en Aartje Zwijnenburg, geb. te Sliedrecht [zh] op 22-11-1871, Dienstbode, Kwam op 7 maart 1891 uit Den Haag en vertrok op 6 januari 1892 naar Oud Alblas, ovl. (38 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 06-04-1910, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 16-04-1892, (ontb. door overlijden) met Evert Romijn, zn. van Hendrik Romijn en Gerrigje Hofwegen, geb. te Papendrecht [zh] op 05-01-1874, ovl. (86 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 05-02-1960. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Aartje Romijn, geb. te Sliedrecht [zh] in 1895, tr. (beiden ongeveer 17 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 17-05-1913 met Cornelis Korevaar, zn. van Teunis Korevaar en Johanna Baan, geb. te Sliedrecht [zh] in 1895. . 
  2.  Hendrik Romijn, geb. te Sliedrecht [zh] in 1892, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 17-12-1915 met Janna Cornelia Donker, dr. van Huig Donker en Arendje Barends, geb. te Papendrecht [zh] in 1895. . 
  3.  Johannis Romijn, geb. te Sliedrecht [zh] in 1898, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 10-09-1921 met Aartje Vermeulen, dr. van Gerard Vermeulen en Pleuntje Blokland, geb. te Sliedrecht [zh] in 1897. . 
  Evert Romijn, zn. van Hendrik Romijn en Gerrigje Hofwegen, tr. (beiden 40 jaar oud) (2) te Zwijndrecht [zh] op 08-10-1914 met Janna Steehouwer, dr. van Cornelis Steehouwer en Arina Greve, geb. te Ridderkerk [zh] op 28-06-1874, ® . 
 

XIIay.  Metje van der Tak, dr. van Johannis van der Tak (XIag) en Aartje Zwijnenburg, geb. te Sliedrecht [zh] op 12-12-1873, ovl. (74 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 04-11-1948, tr. (resp. 19 en 17 jaar oud) (1) te Sliedrecht [zh] op 21-01-1893 met Klaas Kleijn, zn. van Adriaan Kleijn en Plona Jannigje de Leeuw, geb. te Sliedrecht [zh] op 02-09-1875, ovl. (29 jaar oud) te Bute, Parochie Cardiff [Groot Brittanië] op 27-12-1904. 
 . 2 dochters. 
  1.  Pleuntje Kleijn, geb. te Sliedrecht [zh] in 1893, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 37 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 11-10-1913 met Johan Frederik Willem Gortemoller, zn. van Johann Hermann Heinrich Gortemoller en Clasina van Boord, geb. te Amerongen [ut] in 1876. . 
  2.  Johanna Kleijn, geb. te Sliedrecht [zh] in 1902, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 24-09-1950, tr. met Jan Blokland. . 
  Metje van der Tak, tr. (beiden 34 jaar oud) (2) te Sliedrecht [zh] op 17-10-1908 met Izak Groenewegen, zn. van Arie Groenewegen en Johanna Slinger, geb. te Sliedrecht [zh] op 23-10-1873, ovl. (61 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 10-06-1935. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Bastiana Groenewegen, geb. te Sliedrecht [zh] in 1911, ovl. (jonger dan één jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 22-10-1911. 
  2.  Cornelis Groenewegen, geb. te Sliedrecht [zh] op 25-03-1915, ovl. (29 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 29-11-1944. 
  Izak Groenewegen, zn. van Arie Groenewegen en Johanna Slinger, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (1) te Sliedrecht [zh] op 20-02-1897, (ontb. door overlijden) met Marina de Graaf, dr. van Teunis de Graaf en Maria de Jager, geb. te Sliedrecht [zh] op 31-10-1875, ovl. (30 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-03-1906. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Arie Groenewegen, geb. te Sliedrecht [zh] op 31-03-1897, ovl. (10 dagen oud) te Sliedrecht [zh] op 10-04-1897. 
  2.  Maria Groenewegen, geb. te Sliedrecht [zh] op 02-10-1899, ovl. (5 maanden oud) te Sliedrecht [zh] op 13-03-1900. 
  3.  Arie Groenewegen, geb. te Sliedrecht [zh] op 04-01-1901. 
  4.  Teunis Groenewegen, geb. te Sliedrecht [zh] op 05-08-1902. 
  5.  Hendrik Groenewegen, geb. te Sliedrecht [zh] in 1905, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Utrecht [ut] op 05-07-1940. 
  6.  Johanna Groenewegen, geb. te Sliedrecht [zh] in 1906, ovl. te Sliedrecht [zh] op 22-04-1906. 

XIIaz.  Barbera van der Tak, dr. van Johannis van der Tak (XIag) en Aartje Zwijnenburg, geb. te Sliedrecht [zh] op 06-01-1877, ®, ovl. (93 jaar oud) te Sliedrecht [zh] in 11-1970, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 01-10-1898 met Jan Vermeulen, zn. van Hendrik Vermeulen en Cornelia Meijwaard, geb. te Sliedrecht [zh] op 03-10-1875, molenaar, ovl. (86 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 30-07-1962. 
 . 5 kinderen. 
  1.  H Vermeulen, tr. met J van Vliet. . 
  2.  A Vermeulen, tr. met W de Pagter. . 
  3.  Cornelia Vermeulen, geb. te Asperen [ge] Toegangsnummer: 2502 Archief van het gemeentebestuur van Asperen / inventarisnr 2482 / aktenr 50 op 28-09-1904, ®, tr. met A Kraaijeveld. . 
  4.  Joh. Vermeulen, tr. met H J Goedhart. . 
  5.  M Vermeulen, tr. met W 't Jong. . 

XIIba.  Maria van der Tak, dr. van Hendrik van der Tak (XIan) en Antoinette van der Stelt, geb. te Werkendam [nb] op 17-10-1878, ovl. (93 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-12-1971, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-09-1903 met Johannes Ferdinand Rekers, zn. van Johannes Ferdinand Rekers en Wilhelmina de Graaf, geb. te Nieuwer-Amstel [nh] op 15-09-1879, timmerman, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-06-1964. 
 . een zoon. 
  1.  Antoon Rekers

XIIbb.  Teuna Pieternella van der Tak, dr. van Hendrik van der Tak (XIan) en Antoinette van der Stelt, geb. te Papendrecht [zh] op 08-12-1885, ovl. (94 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 30-05-1980, begr. te Baarn [ut], tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 30-06-1914 met Dirk van Laren, zn. van Bertus van Laren en Johanna Visser, geb. te Werkendam [nb] woont te Vorden op 10-01-1887, Tuinman, ovl. (84 jaar oud) te Baarn [ut] op 09-01-1972. 
 . een dochter. 
  1.  Antoinette Hendrika van Laren, geb. te Lonneker [ov] op 25-01-1921, ovl. (19 jaar oud) te Baarn [ut] op 15-08-1940. 

XIIbc.  Teunis van der Tak, zn. van Johannes van der Tak (XIao) (varensgezel) en Pietertje Roodhorst, geb. te Veere [ze] op 06-07-1886, scheepskok, ovl. (40 jaar oud) te Madras, India [India] op 14-09-1926, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 16-10-1912 met Johanna Cornelia Plaats, dr. van Johannes Plaats en Johanna Breukink, geb. te Haarlem [nh] op 12-07-1884, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-02-1967. 
 . een zoon. 
  1.  Frederik Johannes van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 26-04-1905, stoker, ®. 
  Johanna Cornelia Plaats, dr. van Johannes Plaats en Johanna Breukink, tr. (resp. 43 en 36 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 11-08-1927 met Cornelis Hoogenhout, zn. van Martinus Hoogenhout en Beijtje Vos, geb. te Nieuwe Amstel op 19-07-1891, tramwagenbestuurder, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-04-1972. 
 

XIIbd.  Gerrit van der Tak, zn. van Johannes van der Tak (XIao) (varensgezel) en Pietertje Roodhorst, geb. te Dordrecht [zh] op 12-04-1891, ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 03-02-1945, tr. (beiden 26 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 28-11-1917, (gesch. te Amsterdam [nh] op 10-11-1922) met Bartha Berendina van Dijk, dr. van Jan van Dijk en Catharina Roding, geb. te Arnhem [ge] op 24-11-1891, kapster, ovl. (94 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25-02-1986. 
 
  Bartha Berendina van Dijk, dr. van Jan van Dijk en Catharina Roding, 
 Zij krijgt een dochter. 
  1.  Bartha Berendina van Dijk, geb. te Amsterdam [nh] op 10-03-1911, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 06-01-1986, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-05-1933 met Simon Schuurman, geb. te Amsterdam [nh] op 21-08-1903, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12-06-1947. . 
  Bartha Berendina van Dijk, tr. (beiden 35 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 04-05-1927 met Adriaan Soeten, zn. van Willem Soeten en Hendrika de Kreij (winkelierster), geb. te Amsterdam [nh] op 10-12-1891, stucadoor, ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-11-1937. 
 
  Gerrit van der Tak, tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 08-10-1924 met Geertje Holwerda, dr. van Klaas Annes Holwerda en Derkje van der Meulen, geb. te Amsterdam [nh] op 09-01-1897, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-03-1965. 
 . een dochter. 
  1.  Johanna (Annie) van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 04-05-1928, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11-08-2010, volgt XIIIbm
  Geertje Holwerda, dr. van Klaas Annes Holwerda en Derkje van der Meulen, tr. (resp. 57 en 67 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 22-04-1954 met haar zwager Lambertus Koppedraijer, zn. van Petrus Koppedraijer en Catharina Tros, geb. te Hoorn [nh] op 28-07-1886, smid, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-11-1969. 
 

XIIbe.  Teunis van der Tak, zn. van Matthijs van der Tak (XIar) en Kundertje Bezemer, geb. te Papendrecht [zh] op 26-01-1891, Opperman Metselaar, Verkeersongeluk gehad en op slag dood, ovl. (75 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 12-08-1966, tr. (resp. 35 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Papendrecht [zh] op 27-01-1926 met Hilligje Stam, geb. te Nieuw Lekkerland op 09-01-1902. 
 

XIIbf.  Dirksje van der Tak, dr. van Matthijs van der Tak (XIar) en Kundertje Bezemer, geb. te Papendrecht [zh] op 15-07-1906, ovl. (92 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 03-09-1998, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 24-03-1931 met Willem Kraal, zn. van Arie Kraal en Adriana Maria van Dalen, geb. te Papendrecht [zh] op 07-09-1904, ovl. (86 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 09-07-1991. 
 

XIIbg.  Christinus Bonifacius van der Tak, zn. van Gerardus Pieter van der Tak (XIat) (bouwkundig opzichter bij de staatsspoorwegen) en Johanna Antonia Dommerholt, geb. te Vlissingen [ze] op 04-02-1872, Architect, ®, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-10-1943, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 18-05-1899 met Catharina Geertruida Mathilda Henriette van Calmthout, dr. van Johannes Baptistus van Calmthout (kantoorbediende) en Maria Kornelia de Wijs, geb. te Goes [ze] op 29-10-1873, ®, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-10-1932. 
 . 2 kinderen. 
  1.  Christinus Bonifacius van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 17-08-1900, stadsarchitect bij de gemeente Amersfoort van 1929 tot 1945, huwelijksgetuige van zijn zwager Willem Vermeer (zie XIIIbn) en zijn zus Maria Johanna (Rie) van der Tak te Rotterdam [zh] op 30-06-1932, ovl. (76 jaar oud) te Oosterbeek (Gem. Renkum) op 07-03-1977, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 27-02-1930, (ontb. door overlijden) met Elisabeth Regina Bodegom, dr. van Kornelis Arie Bodegom en Pieternella Maria Stal, geb. te Rotterdam [zh] op 25-10-1902, ®, ovl. (62 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 03-02-1965., tr. (resp. 68 en 44 jaar oud) (2) te Amersfoort [ut] op 27-11-1968 met Irmgard Gloria Maria Brück, geb. te Arnhem [ge] op 29-12-1923, ®, ovl. (92 jaar oud) te Oosterbeek [ge] op 02-08-2016. . 
  2.  Maria Johanna (Rie) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 06-03-1907, volgt XIIIbn
  Christinus Bonifacius van der Tak, tr. (resp. 62 en 49 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 16-08-1934 met Hillegonda Agnita Postma, dr. van Sijbren Postma en Trijntje Sijnes Hoitema, geb. te Leeuwarden [fr] op 15-07-1885, ®, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 01-1973. 
 

XIIbh.  Catharina Margaretha van der Tak, dr. van Pieter Martinus van der Tak (XIax) (Graanhandelaar) en Maria Cornelia Kraan, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-08-1895, ®, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 17-07-1986, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22-10-1918, ® met Jacob Kooij ( Kooy), zn. van Cornelis Kooij en Hendrika Matthiesing, geb. te Wassenaar [zh] op 13-06-1894, Predikant, ®, ovl. (72 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 26-02-1967, begr. te Amsterdam [nh]. 
 . een zoon. 
  1.  Cornelis Hendrik Jacob Pieter (Kees) Kooij (Kooy), geb. te Broek op Langedijk [nh] op 14-03-1923, ®, ovl. (81 jaar oud) op 28-10-2004, begr. te Amsterdam [nh]. 

XIIbi.  Petronella Maria (Nelly) van der Tak, dr. van Pieter Martinus van der Tak (XIax) (Graanhandelaar) en Maria Cornelia Kraan, geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-04-1901, ®, ovl. (31 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] Toegangsnummer: 0335-01 Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage
Inventarisnummer: 1582
op 03-06-1932, tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Zeist [ut] op 11-04-1922 met Jan Hendrik Schouten, zn. van Jan Schouten en Berendina Johanna P. Fiege, geb. te Montfoort [ut] op 04-06-1893, leraar middelbaar onderwijs, ® . 
 . een kind. 
  1.  Levenloos geboren kindje Schouten, geb. en ovl. te 's Gravenhage [zh] op 03-06-1932. 
  Jan Hendrik Schouten, zn. van Jan Schouten en Berendina Johanna P. Fiege, tr. (resp. 42 en 22 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 15-07-1935 met Nelly Marie Wilhelmina Zandvoort, dr. van Gerardus Wilhelmus Zandvoort en Nelly Marie Wilhelmina Zantvoort, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-02-1913. 
 

XIIbj.  WIllem Gerard van der Tak, zn. van Anthony Martinus Hayo van der Tak (XIay) (Wijnhandelaar) en Johanna Cornelia van der Grijp, geb. te 's Gravenhage [zh] op 03-02-1885, Bibliothecaris bij het Departement van Marine, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 19-03-1958, otr. te 's Gravenhage [zh] op 29-07-1924, tr. (resp. 39 en 37 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 13-08-1924 met Elisabeth Cornelia Johanna (Lies) Vrouwenvelder, dr. van Hendrikus Johannes Vrouwenvelder (boekhouder) en Antonia Maria Teeuwisse, geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-01-1887, Onderwijzeres, Stamboom Vrouwenvelder staat op www.vrouwenvelder.org, ovl. (85 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-11-1972. 
 
  Elisabeth Cornelia Johanna (Lies) Vrouwenvelder, dr. van Hendrikus Johannes Vrouwenvelder (boekhouder) en Antonia Maria Teeuwisse, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 20-08-1913, (gesch. te 's Gravenhage [zh] op 07-09-1923) met Johannes Pieter Willem van Dijk, zn. van Johannes Pieter Willem van Dijk en Elisabeth Adriana van den Broek Humfrei, geb. te 's Gravenhage [zh] op 01-01-1883, adjunct-commies ter Gemeentesecretarie, ovl. (75 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 17-01-1958. 
 . een zoon. 
  1.  Johannes Pieter Willem van Dijk, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-06-1914, ovl. (3 dagen oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-06-1914. 

XIIbk.  Maria Elizabeth Anna van der Tak, dr. van Willem van der Tak (XIba) (ingenieur publieke werken) en Mary- Ann Caroline Craven Waller, geb. te Amsterdam [nh] op 18-11-1910, zangeres, ovl. (90 jaar oud) te Zeist [ut] op 17-06-2001, begr. te Zeist [ut], tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) te Baarn [ut] op 19-05-1943 met Jonkheer Louis de Geer, zn. van Jonkheer Egbert Lintelo de Geer en Maria van Marwijk Kooy, geb. te Zeist [ut] op 23-09-1911, kunstschilder, ovl. (98 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 27-09-2009, begr. te Zeist [ut] op 02-10-2009. 
 

XIIbl.  Philippina Jacoba van der Tak, dr. van Willem van der Tak (XIba) (ingenieur publieke werken) en Mary- Ann Caroline Craven Waller, geb. te Amsterdam [nh] op 04-12-1911, ovl. (97 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18-03-2009, tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) te Baarn [ut] op 21-01-1941 met Jacob Cornelis van Marken, zn. van Bernard van Marken (Commissionair in effecten) en Woudrica Johanna Maria Gülcher, geb. te Amsterdam [nh] op 10-08-1906, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25-06-1991. 
 

XIIbm.  Johann Christoph van der Tak, zn. van Johann Christoph van der Tak (XIbd) (handelsreiziger/ koopman huishoudelijke artikelen) en Sophia Icke, geb. te Amsterdam [nh] op 13-01-1901, koopman, ®, ovl. (50 jaar oud) te Utrecht [ut] op 06-03-1951, otr. te Medan [Indonesië] op 10-06-1924, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Medan [Indonesië] in 08-1924, ® met Adriana Cornelia Jeanne Eras, dr. van Gerard Jacobus Eras (bankwerker) en Hendrika Petronella van Diete, geb. te Utrecht [ut] op 22-12-1902, ®, ovl. (81 jaar oud) te Bloemfontein, Zuid-Afrika [R.S.A.] op 10-07-1984. 
 
  Adriana Cornelia Jeanne Eras, dr. van Gerard Jacobus Eras (bankwerker) en Hendrika Petronella van Diete, tr. (2), (ontb. door overlijden) met Hendrik Rebel, ovl. in 1977. 
 

XIIbn.  Jan van der Tak, zn. van Johann Christoph van der Tak (XIbd) (handelsreiziger/ koopman huishoudelijke artikelen) en Sophia Icke, geb. te Amsterdam [nh] op 09-05-1905, slager, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Rhenen [ut] op 25-10-1928 met Catharina Adriana (Jeanne) Oosterink, dr. van Derk Willem Oosterink en Catharina Adriana van Ramshorst, geb. te Rhenen [ut] op 04-03-1908, ovl. (88 jaar oud) te Rhenen [ut] op 17-03-1996. 
 

XIIbo.  Coenraad (Coen) van der Tak, zn. van Johann Christoph van der Tak (XIbd) (handelsreiziger/ koopman huishoudelijke artikelen) en Sophia Icke, geb. te Tiel [ge] op 13-06-1906, ovl. (77 jaar oud) te Wageningen [ge] op 27-05-1984, tr. met Hermina Gijsbertha Cornelia (Miep) van Zetten, dr. van XX van Zetten en XX, geb. te Eck en Wiel [ge] in 1915, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Wageningen [ge] op 11-09-1982. 
 

XIIbp.  Willem van der Tak, zn. van Johann Christoph van der Tak (XIbd) (handelsreiziger/ koopman huishoudelijke artikelen) en Sophia Icke, geb. te Rhenen [ut] op 27-08-1915, ovl. (77 jaar oud) te Haarlem [nh] op 22-06-1993, tr. (26 jaar oud) te Soest op 22-03-1942. 
 

XIIbq.  Willem van der Tak, zn. van Willem van der Tak (XIbf) (koopman) en Catharina de Jong, geb. te Amsterdam [nh] op 01-05-1921, kantoorbediende; koopman lampenkappenhandel, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 16-09-1983, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-11-1947 met Margaretha Cornelia (Greetje) van der Meer, geb. te Amsterdam [nh] op 03-09-1923, ovl. (89 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13-03-2013. 
 . een zoon. 
  1.  Robert (Rob) van der Tak, geb. te Amsterdam [nh] op 31-12-1953, ovl. (64 jaar oud) op 22-06-2018, volgt XIIIbo

XIIbr.  Johan van der Tak, zn. van Johan van der Tak (XIbg) (winkelbediende) en Jetje Vogel, geb. te Amsterdam [nh] op 02-02-1927, vertegenwoordiger, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 07-02-1967, tr. 
 

Generatie XIII

XIIIa.  Jacobus Gerardus van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIIc) (koetsier) en Johanna Elizabeth van Laer, geb. te Rotterdam [zh] op 01-01-1883, sleper; koetsier; chauffeur, ®, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 02-06-1956, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 13-08-1913 met Eva Johanna den Ouden, dr. van Johannes den Ouden en Maartje Dubbeling, geb. te Rotterdam [zh] op 03-02-1891, ®, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-04-1954. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Gerrit van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 28-11-1913, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-04-1994, volgt XIVa
  2.  Johannes van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 11-12-1914, ®, ovl. (11 maanden oud) te Rotterdam [zh] op 04-12-1915. 
  3.  Jacobus Gerardus van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 11-01-1916, kachelsmid, huwelijksgetuige van zijn broer Gerrit van der Tak (XIVa) en zijn schoonzuster Martijntje Wilhelmina (Martha) Verdonck te Rotterdam [zh] op 12-04-1939, ®, tr. (resp. 38 en 35 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 10-1954 met Jacoba Maria van der Woerdt, dr. van Pieter van der Woerdt en Johanna Sabina Kuijper, geb. te Rotterdam [zh] op 17-12-1918, ®, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 12-1982. . 
  4.  Eva Johanna van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 10-04-1917, ®, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-01-2000, begr. te Rotterdam [zh] Grafnummer:
E/-/1662/- Hofwijk
, tr. met Jacob Tebrugge, zn. van Jacob Tebrugge en Cornelia Maria Raadtgever, geb. te Rotterdam [zh] op 01-06-1912, ® grafsteen, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-06-1985. . 
  5.  Johanna Elizabeth van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 27-08-1921, ®, ovl. (91 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-04-2013, begr. te Rotterdam [zh] Hofwijk Grafnummer:
E/-/1662/-
, tr. met Dirk van Dijk, geb. te Rotterdam [zh] op 17-09-1928, ® grafzerk, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-04-2010. . 

XIIIb.  Pieter Dominicus van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIIc) (koetsier) en Johanna Elizabeth van Laer, geb. te Rotterdam [zh] op 22-08-1886, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 07-1964, tr. (resp. 38 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 17-12-1924 met Alida Petronella Springveld, dr. van Hubertus Gerardus Jacobus Springveld en Johanna Maria van der Drift, geb. te 's Gravenhage [zh] op 12-07-1895, ovl. (54 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-11-1949. 
 . een dochter. 
  1.  Johanna Elizabeth (Jo) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 03-11-1925, ovl. (91 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 21-10-2017, volgt XIVb

XIIIc.  Johannes Cornelis van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIIc) (koetsier) en Johanna Elizabeth van Laer, geb. te Rotterdam [zh] op 30-12-1893, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-06-1949, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 09-05-1917 met Pieternella Jacoba Luijendijk, dr. van Cornelis Arie Luijendijk en Femmetje Coster, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 2991 op 11-04-1896. 
 . een dochter. 
  1.  Femmetje van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 27-06-1920, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 697 op 24-01-1922. 

XIIId.  Johanna Elizabeth van der Tak, dr. van Gerrit van der Tak (XIIc) (koetsier) en Johanna Elizabeth van Laer, geb. te Rotterdam [zh] op 17-02-1895, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 11-1980, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 01-03-1916 met Engelbertus Ouborg, zn. van Karel Ouborg en Geertruida Ronge, geb. te Rotterdam [zh] op 04-01-1893, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22-02-1981. 
 . een dochter. 
  1.  Geertruida Ouborg, geb. te Rotterdam [zh] op 01-05-1916, ovl. (76 jaar oud) te Rockanje [zh] op 26-05-1992, gecr. te Overschie [zh] op 30-05-1992, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18-05-1938 met Antonius Hermanus Johannes Wollfers, geb. te Rotterdam [zh] op 31-03-1913, ovl. (79 jaar oud) op 26-05-1992. . 

XIIIe.  Hendrika Catharina van der Tak, dr. van Gerrit van der Tak (XIIc) (koetsier) en Johanna Elizabeth van Laer, geb. te Rotterdam [zh] op 07-03-1897, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-05-1966, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 03-10-1923 met Pieter Hidde Sipke de Vries, zn. van Pieter Hidde de Vries en Cornelia Kranse, geb. te Sliedrecht [zh] op 23-06-1898, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-12-1961. 
 . 2 zonen. 
  1.  Gerrit de Vries, geb. te Rotterdam [zh] op 02-01-1925, ovl. (2 dagen oud) te Rotterdam [zh] op 04-01-1925. 
  2.  Nn de Vries, geb. te Rotterdam [zh] in 1936, ovl. te Rotterdam [zh] op 14-06-1936. 

XIIIf.  Stephanus Justus van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIIc) (koetsier) en Johanna Elizabeth van Laer, geb. te Rotterdam [zh] op 13-05-1899, ovl. (45 jaar oud) te Gendringen [ge] Woonadres is in Rotterdam op 12-03-1945, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 21-01-1925 met Neeltje Maria Dammann, dr. van Hendrikus Hermanus Dammann en Elizabeth van der Burg, geb. te Rotterdam [zh] akte nr. 5598 op 10-06-1901, ovl. (26 jaar oud) te Rotterdam [zh] akte nr. 3903 op 16-09-1927. 
 . een zoon. 
  1.  Levenloos geboren zoon van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] aangiftedatum 12 januari 1927 in 01-1927. 

XIIIg.  Anthonius Hendricus van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIIc) (koetsier) en Johanna Elizabeth van Laer, geb. te Rotterdam [zh] op 10-09-1900, autogeenlasser, ®, ovl. (57 jaar oud) te Delft [zh] op 08-09-1958, tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-12-1934 met Margaretha Jacoba Hulsker, dr. van Wilhelmus Fredericus Hulsker (spekslager) en Geertruida van den Bos, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-07-1906, ovl. (90 jaar oud) te Delft [zh] op 15-12-1996. 
 

XIIIh.  Hendrika Catharina (Riek) van der Tak, dr. van Jacob Gerardus van der Tak (XIId) (koetsier; graancontroleur;) en Cornelia Christina Rutten (werkster), geb. te Rotterdam [zh] op 14-08-1905, naaister, ®, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26-03-1975, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 14-01-1925 met Johannes van het Hoofd, zn. van Johannis van het Hoofd en Hendrika van Beemen, geb. te Rotterdam [zh] op 02-10-1902, ®, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-04-1975. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Hendrika Cornelia (Riek) van het Hoofd, geb. te Rotterdam [zh] op 06-05-1926, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31-07-1996. 
  2.  Levenloos geboren dochter van het Hoofd, geb. te Rotterdam [zh] op 23-04-1928. 
  3.  Cornelis Johannes (Cor) van het Hoofd, geb. te Rotterdam [zh] op 20-08-1929, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13-08-2004. 
  4.  Johannes Jacobus van het Hoofd, geb. te Rotterdam [zh] op 19-02-1934, ® pasfoto, ovl. (hoogstens 84 jaar oud) voor 2018, tr. (20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19-05-1954. . een dochter. 

XIIIi.  Bastiaan van der Tak, zn. van Johannes Gerardus van der Tak (XIIe) (voerman) en Helena Adriana Mighorst, geb. te Rotterdam [zh] op 28-08-1916, onderwijzer, ®, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 21-08-1997, gecr. te Rotterdam-Overschie [zh] op 26-08-1997, tr. (beiden 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-05-1941 met Leila Johanna Gerritsen, geb. te Rotterdam [zh] op 27-11-1916, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-01-1996. 
 . een dochter. 
  1.  Christina Maria (Ineke) van der Tak, geb. te Rotterdam [zh] op 14-10-1943, ovl. (49 jaar oud) te Westerkappeln [Duitsland] op 05-07-1993, volgt XIVc

XIIIj.  Gerrit Wilhelmus van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIIh) en Dirkje Beker, geb. te Rotterdam [zh] op 13-10-1921, ovl. (70 jaar oud) te Koudekerke [ze] op 14-02-1992, tr. met Neeltje Stroo, dr. van Floris Stroo (landbouwersknecht) en Suzanna de Potter (dienstbode), geb. te Koudekerke [ze] datum bevestigd zien te krijgen vermoedelijk 09-09-1921, ovl. (67 jaar oud) te Koudekerke [ze] op 27-02-1989. 
 

XIIIk.  Frank Joan (Frank) van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIIh) en Dirkje Beker, geb. te Rotterdam [zh] op 09-01-1925, ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-10-1986, tr. (beiden 20 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-11-1945 met Catharina (Nientje) van de Polder, geb. te Rotterdam [zh] op 14-09-1925, ovl. (90 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-11-2015. 
 

XIIIl.  Jan Cornelis van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIIh) en Dirkje Beker, geb. te Rotterdam [zh] op 12-05-1928, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-12-1979, tr. (23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-01-1952. 
 

XIIIm.  Philipus Pieter van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIIh) en Dirkje Beker, geb. te Rotterdam [zh] op 27-11-1929, cacaomenger, plaatwerker, metaalbewerker, ovl. (63 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 03-02-1993, tr. (31 jaar oud) te Rhoon [zh] op 11-03-1961 Getuige bij het huwelijk broer Cornelis van der Tak
 

XIIIn.  Cornelis van der Tak, zn. van Frank Joan van der Tak (XIIh) en Dirkje Beker, geb. te Rotterdam [zh] op 06-07-1933, huwelijksgetuige van te Rotterdam [zh] op 30-09-1953, ovl. (34 jaar oud) op 16-09-1967, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-05-1957 met Maria Magdalena (Riet) van Rijswijk, dr. van Theodorus Jacobus van Rijswijk (stucadoor) en Cornelia Maria Berg, geb. te Rotterdam [zh] op 15-04-1938, ovl. (53 jaar oud) op 15-04-1991. 
 

XIIIo.  Frederica Christina Elizabeth (Riek) van der Tak, dr. van Johannes (Jan) van der Tak (XIIj) (waterstoker en handelaar in groenten) en Cornelia van der Linden, geb. te Rotterdam [zh] op 18-03-1926, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 04-04-1998, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-04-1947 met Jacobus Govert Phaff, zn. van Jan Adriaan Phaff en Jacoba Goverdina Donker, geb. te Rotterdam [zh] op 02-12-1921, ®, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-10-1988. 
 

XIIIp.  Frank Joan (Frank) van der Tak, zn. van Johannes (Jan) van der Tak (XIIj) (waterstoker en handelaar in groenten) en Cornelia van der Linden, geb. te Rotterdam [zh] op 09-02-1935, ovl. (66 jaar oud) te Capelle a/d IJssel [zh] op 15-11-2001, tr. (22 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 15-01-1958, (gesch. te Rotterdam [zh] op 07-02-1966). 
 
  Frank Joan (Frank) van der Tak, tr. (34 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 19-12-1969, (gesch. te Rotterdam [zh] op 07-12-1971). 
 
  Frank Joan (Frank) van der Tak, otr. (3) te Rotterdam [zh] op 06-02-1974, tr. (39 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-04-1974. 
 

XIIIq.  Johannes (Jan) van der Tak, zn. van Johannes (Jan) van der Tak (XIIj) (waterstoker en handelaar in groenten) en Cornelia van der Linden, geb. te Rotterdam [zh] op 19-02-1940, ovl. (68 jaar oud) te Dirksland [zh] op 18-10-2008, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29-06-1960, (gesch. te Rotterdam [zh] op 22-12-1977) met Jakoba Bergwerf, dr. van Gerrit Bergwerf (viskoopman), geb. te Rotterdam [zh] op 27-10-1941, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28-01-2021. 
 

XIIIr.  Henriette Adriana (Jet) van der Tak, dr. van Joost Hendrik (Joost) van der Tak (XIIn) (Bokser / koperslager) en Eva Viool, geb. te Gouda [zh] op 13-03-1944, ovl. (69 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 13-11-2013, tr. (20 jaar oud) te Gouda [zh] op 22-05-1964, (gesch. te Gouda [zh] op 16-02-1984). 
 

XIIIs.  Hillebrand Paulus van der Tak, zn. van Hillebrand van der Tak (XIIt) en Agatha Hartong van Ark, geb. te Boskoop [zh] op 18-06-1897, Arts te Driebergen, ovl. (71 jaar oud) te Driebergen [ut] op 24-03-1969, otr. te Schoonhoven [zh] op 14-04-1926, tr. (beiden 28 jaar oud) te Schoonhoven [zh] op 28-04-1926 met Cornelia Lijdia Niekerk, dr. van Gerrit Jan Niekerk en Plonia Maaike Kooijman, geb. te Schoonhoven [zh] op 19-03-1898, ovl. (73 jaar oud) te Driebergen [ut] op 05-03-1972. 
 
  Cornelia Lijdia Niekerk, dr. van Gerrit Jan Niekerk en Plonia Maaike Kooijman, tr. (resp. 22 en 37 jaar oud) (1) te Zeist [ut] op 12-05-1920, (gesch. te Zeist [ut] op 24-05-1922) met Douwe Sietses van Veen, zn. van Sietse Douwes van Veen en Oenskjen Brandenburg, geb. te Molkwerum Gem. Hemelumer Oldephaert [gr] op 17-01-1883, predikant, ovl. (68 jaar oud) te Groningen [gr] op 09-08-1951. 
 

XIIIt.  Pieternella Hendrika van der Tak, dr. van Cornelis van der Tak (XIIw) (loopknecht) en Cornelia Meijer, geb. te Rotterdam [zh] op 24-08-1910, tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 03-07-1929 met Franciscus Laurentius Serrij, zn. van Johannes Serrij en Jacoba Spierenburg, geb. te Rotterdam [zh] op 05-10-1906, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] aangifte op 14 december in 12-1976. 
 . een zoon. 
  1.  Cornelis Serrij, geb. te Rotterdam [zh] op 21-08-1931, ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 07-05-1965, tr. . 

XIIIu.  Klazina Gerarda van der Tak, dr. van Willem Arie van der Tak (XIIy) (Vrachtrijder) en Johanna Jacoba Valkoog, geb. te Rotterdam [zh] op 06-08-1913, fabrieksarbeidster, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-08-2001, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15-03-1939 met Jesaias Antonie Harpman, zn. van André Petrus Harpman (melkverkoper) en Merrigje van Keken, geb. te Rotterdam [zh] op 20-03-1915. 
 

XIIIv.  Maria Francina van der Tak, dr. van Maria Francina van der Tak (XIIz) (fabrieksarbeidster), geb. te Rotterdam [zh] op 26-11-1910, Erkenning door de moeder op 17-12-1910, moeder woont te Schiedam, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 27-01-1937, (gesch. te Rotterdam [zh] op 12-05-1947) met Hendrikus (Henk) van Gogh, zn. van Hendrik Willem van Gogh en Engelina Maria Verroen, geb. te Rotterdam [zh] op 12-03-1911. 
 
  Maria Francina van der Tak, tr. (beiden 40 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] in 04-1951 met Johannes Anthonius (Jan) Franken, zn. van Johannes Franken en Adriana Johanna Nefs, geb. te Rotterdam [zh] op 24-08-1910. 
 

XIIIw.  Maria van der Tak, dr. van Hendrik van der Tak (XIIac) (smid) en Maria Catharina Barends, geb. te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1893 Nummer 1054 op 08-12-1893, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1915 Nummer 266 op 31-12-1915 met Arie Justinus Anthonius Nieuwpoort, zn. van Adrianus Nieuwpoort en Dominica Maria Pufkens, geb. te Delft [zh] op 03-03-1895, kabelmaker, ovl. (65 jaar oud) te Delft [zh] op 08-02-1961, begr. te Delft [zh] op 11-02-1961. 
 . een zoon. 
  1.  Adrianus Nieuwpoort, geb. te Delft [zh] op 21-01-1918. 

XIIIx.  Cornelis van der Tak, zn. van Hendrik van der Tak (XIIac) (smid) en Maria Catharina Barends, geb. te Delft [zh] op 17-01-1897, smid, ®, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 15-09-1971, tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 08-03-1922 met Janna (Sjaan) van Vugt, dr. van Willem Everhardus Johannes van Vugt (koetsier) en Aleida Gemmink (dienstbode), geb. te 's Gravenhage [zh] op 13-01-1904, ®, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 24-09-1978. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Maria Catharina (Rie) van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-05-1922, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-07-2004, volgt XIVd
  2.  Willem Everardus Johannes van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-02-1925, ovl. (41 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-03-1966, volgt XIVe
  3.  Cornelis (Bud) van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 30-04-1929, ovl. (61 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-10-1990, volgt XIVf
  4.  Hendrik van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-02-1934, ovl. (64 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] in 05-1998, volgt XIVg
  5.  Aleida van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 05-05-1935, ®, ovl. (37 dagen oud) te 's Gravenhage [zh] op 11-06-1935. 

XIIIy.  Margaretha van der Tak, dr. van Hendrik van der Tak (XIIac) (smid) en Maria Catharina Barends, geb. te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1900 Nummer 729 op 20-09-1900, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1921 Nummer 423 op 18-11-1921, (ontb. door overlijden) met Johannes Adrianus Cornelis Rijgersberg, zn. van Cornelis Petrus Rijgersberg en Adriana van den Enden, geb. te Hof van Delft [zh] op 18-03-1899, fabrieksarbeider, ovl. (39 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 23-12-1938. 
 

XIIIz.  Hendrika van der Tak, dr. van Hendrik van der Tak (XIIac) (smid) en Maria Catharina Barends, geb. te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1909 Nummer 803 op 10-11-1909, ovl. (69 jaar oud) te Delft [zh] op 30-01-1979, tr. (beiden 22 jaar oud) te Delft [zh] Delft Akte Jaar 1932 Nummer 276 op 14-09-1932, (gesch. te Delft [zh] op 31-01-1950) met Cornelis Evert 't Hart, zn. van Cornelis 't Hart en Evertje Keet, geb. te Delft [zh] op 24-03-1910. 
 

XIIIaa.  Maria Frederika van der Tak, dr. van Simon van der Tak (XIIae) (Glasblazer. Kastelein in 1931 Den Haag) en Hendrika van den Bos (Dienstbode), geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-10-1903, Dienstbode, otr. te 's Gravenhage [zh] op 01-08-1925, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-08-1925 met Harmen Moen, zn. van Adrianus Moen (Spoorbeambte) en Gerritje Everts, geb. te Weesp [nh] op 06-06-1900, Grondwerker. 
 

XIIIab.  Theodorus Wilhelmus van der Tak, zn. van Simon van der Tak (XIIae) (Glasblazer. Kastelein in 1931 Den Haag) en Hendrika van den Bos (Dienstbode), geb. te 's Gravenhage [zh] op 23-02-1906, Tramconducteur, ovl. (95 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 25-02-2001, tr. (beiden 24 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 07-01-1931 met Elisabeth Anna (Bep) van Ravenstijn, dr. van Lambertus Hendricus van Ravenstijn (kok) en Catharina Stauder, geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-08-1906, ovl. (85 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-12-1991. 
 . een dochter. 
  1.  Hendrika Petronella (Rie) van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 01-07-1930, ovl. (87 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 30-12-2017, tr. . 

XIIIac.  Cornelia Hendrika van der Tak, dr. van Simon van der Tak (XIIae) (Glasblazer. Kastelein in 1931 Den Haag) en Servina Catharina Sewing, geb. te 's Gravenhage [zh] op 08-05-1910, Sigarettenmaakster, ovl. (81 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 04-12-1991, tr. (resp. 19 en 18 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-12-1929 (getuigen: Wilhelm Ruggenberg 31 jr tramconducteur en Jacobus Wilhelmus van der Velde 28 jr vrachtschipper) met Theodorus Johannes van der Velde, zn. van Christoffel van der Velde en Anna van Rijn, geb. te 's Gravenhage [zh] op 17-11-1911, Groentehandelaar. 
 

XIIIad.  Cornelis (Kees) van der Tak, zn. van Simon van der Tak (XIIae) (Glasblazer. Kastelein in 1931 Den Haag) en Servina Catharina Sewing, geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-05-1915, fabrieksarbeider, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 16-02-1938 met Wilhelmina Jacoba Catharina (Mien) Spaan, geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-09-1914. 
 . een zoon. 
  1.  Cornelis (Kees) van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 01-08-1938, ®, ovl. (52 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] R.K. Begraafplaats St. Barbara St. Barbaraweg 6 Den Haag op 09-08-1990, tr. . 

XIIIae.  Hendrik van der Tak, zn. van Simon van der Tak (XIIae) (Glasblazer. Kastelein in 1931 Den Haag) en Servina Catharina Sewing, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-02-1918, ovl. (68 jaar oud) te Arnhem [ge] op 19-03-1986, gecr. te Arnhem [ge] op 24-03-1986, tr. (beiden 21 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 05-04-1939 met Johanna Petronella Paulina Biesebroek, dr. van Franciscus Wilhelmus Biesebroek en Geertruida Johanna Kuijvenhoven, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-01-1918, ovl. (74 jaar oud) te Zwolle [ov] op 01-02-1992. 
 
  Johanna Petronella Paulina Biesebroek, dr. van Franciscus Wilhelmus Biesebroek en Geertruida Johanna Kuijvenhoven, tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 07-03-1956 met Piet van der Haak, zn. van Alexander van der Haak en Adriana van der Linde, geb. te 's Gravenhage [zh] op 27-04-1929, ovl. (32 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22-10-1961. 
 
  Hendrik van der Tak, tr. (2). 
 

XIIIaf.  Cornelis (Cor) van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIIag) (smid) en Adriana Josina Kalis, geb. te Vrijenban (Delft) [zh] Vrijenban Akte Jaar 1908 Nummer 19 op 09-03-1908, onderwijzer, huwelijksgetuige van zijn zwager Cornelis (Cees) Siekerman (zie XIIIag) en zijn zus Maria (Rie) van der Tak te Wormerveer [nh] op 30-07-1941, ® huwelijksakte, ovl. (81 jaar oud) te Wormerveer [nh] op 26-04-1989, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Aardenburg [ze] op 01-06-1933 met Margaretha Anna (Sjaan) Pieters, dr. van Abraham Pieters (timmerman) en Jacoba Catharina Pieternella de Maree, geb. te Aardenburg [ze] op 22-06-1910, ® huwelijksakte, ovl. (90 jaar oud) te Zaandam [nh] vermoedelijk 04-09-2000. 
 . een dochter. 
  1.  Margaretha van der Tak, geb. te Sint Pancras [nh] op 16-04-1941, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 2018, volgt XIVh

XIIIag.  Maria (Rie) van der Tak, dr. van Cornelis van der Tak (XIIag) (smid) en Adriana Josina Kalis, geb. te Vrijenban (Delft) [zh] op 28-01-1916, otr. te Wormerveer [nh] op 17-07-1941, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Wormerveer [nh] op 30-07-1941 (getuigen: zijn grootvader Dirk Luijting en zijn zwager en haar broer Cornelis (Cor) van der Tak (XIIIaf)) met Cornelis (Cees) Siekerman, zn. van Cornelis Siekerman (winkelier) en Neeltje Luijting, geb. te Wormerveer [nh] op 08-03-1918. 
 . een dochter. 
  1.  Netty Siekerman, geb. te Wormerveer [nh] in 1944, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Wormerveer [nh] adres bij overlijden: Transvaalstraat 13 op 13-03-1946. 

XIIIah.  Marinus van der Tak, zn. van Hendrik van der Tak (XIIah) (venter) en Willemina Stuij van den Herik, geb. te Papendrecht [zh] op 06-07-1888, havenarbeider, ®, ovl. (71 jaar oud) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 13-06-1960, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 31-12-1916 met Rebecca Eliza Cutter, dr. van Thomas Cutter en Priscilla Nichols, geb. te Kessingland, Suffolk [Groot Brittanië] op 13-10-1892, ®, ovl. (54 jaar oud) te Hull, Yorkshire [Groot Brittanië] op 18-04-1947. 
 . 3 zonen. 
  1.  Thomas Henry van der Tak, geb. te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 04-01-1919, ovl. (79 jaar oud) te North Lincolnshire, Lincolnshire [Groot Brittanië] in 03-1998, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 33 jaar oud) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] in 1941 met Olive Brisby, geb. in 1908, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Scunthorpe, Lincolnshire, England [Groot Brittanië] in 1966. . 
  2.  Ronald van der Tak, geb. te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 19-08-1924, ovl. (73 jaar oud) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 16-08-1998, volgt XIVi
  3.  Reginald van der Tak, geb. te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 29-05-1927, ovl. (62 jaar oud) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 31-10-1989, tr. (ongeveer 21 jaar oud) (1) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] in 1948 met Agnes M Gaughan., tr. (ongeveer 28 jaar oud) (2) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] in 1955 met Storr. . 

XIIIai.  Hendrika van der Tak, dr. van Hendrik van der Tak (XIIah) (venter) en Willemina Stuij van den Herik, geb. te Papendrecht [zh] op 27-01-1894, Dienstbode, ®, ovl. (63 jaar oud) te Goes [ze] op 25-01-1958, otr. (1) te Gorinchem [zh] op 17-04-1910, tr. (resp. 16 en 23 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 29-04-1910, (gesch. te Sliedrecht [zh] op 11-01-1911) met Marinus Vlot, zn. van Gerrit Vlot en Magrietha Haezer, geb. te Sliedrecht [zh] op 02-04-1887, koopman, ®. 
 . een zoon. 
  1.  Levenloos geboren zoon Vlot, geb. te Gorinchem [zh] op 19-07-1911. 
  Marinus Vlot, zn. van Gerrit Vlot en Magrietha Haezer, tr. (37 jaar oud) (2) te Sliedrecht [zh] op 31-05-1924, ® met Maria Leendertse, dr. van Leendert Leendertse en Jozanna den Hartog, geb. te Goudriaan [zh]. 
 
  Hendrika van der Tak, tr. (resp. 28 en 44 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Goes [ze] op 11-05-1922 met Danker Openneer, zn. van Marinis Openneer en Neeltje Valkier, geb. te Oudelande [ze] op 08-09-1877, houtbewerker; fabrieksarbeider, ®, ovl. (78 jaar oud) te Goes [ze] op 13-02-1956. 
 
  Danker Openneer, zn. van Marinis Openneer en Neeltje Valkier, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) (1) te Goes [ze] op 06-06-1907, ®, (ontb. door overlijden) met Berdina Adriana de Dreu, dr. van Pieter de Dreu en Philippina Olivier, geb. te Goes [ze] op 19-01-1886, werkvrouw, ®, ovl. (35 jaar oud) te Goes [ze] op 28-06-1921. 
 . 2 dochters. 
  1.  Catharina Cornelia Christina (Corrie) Openneer, geb. te Goes [ze] op 20-08-1920, ®, ovl. (86 jaar oud) te Goes [ze] op 07-02-2007, tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) te Goes [ze] op 28-06-1946 met Marinus van Dullemen, zn. van Willem van Dullemen (kantoorbediende) en Maatje Bruggeman, geb. te Goes [ze] op 05-09-1910, betonwerker, ®, ovl. (75 jaar oud) te Goes [ze] op 28-10-1985. . 
  2.  Neeltje Christina Philippina Openneer, geb. te Goes [ze] op 11-05-1908, ®, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Goes [ze] op 08-04-1937 met Jan Kesselaar, zn. van Jacob Kesselaar (veldarbeider; transportarbeider) en Maria Johanna Stroosnijder, geb. te 's-Gravenpolder [ze] op 14-12-1916, landbewerker, ®. . 

XIIIaj.  Neeltje van der Tak, dr. van Gerrit van der Tak (XIIaj) en Cornelia Kras, geb. te Papendrecht [zh] op 01-03-1899, ovl. (92 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 03-1991, tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 14-07-1920 met Leendert Friedrich van Til, zn. van Cornelis van Til en Johanna Cornelia Brinkman, geb. te Rotterdam [zh] op 08-01-1891, Chocoladewerker, ovl. (96 jaar oud) te Rotterdam [zh] in 10-1987. 
 

XIIIak.  Lodewijk van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIIaj) en Cornelia Kras, geb. te Papendrecht [zh] op 10-12-1905, ovl. (74 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-09-1980, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 25-10-1927 met Gijsje Hak, dr. van Jan Gerrit Hak en Gijsje Schild, geb. te Sliedrecht [zh] op 27-12-1908. 
 . een zoon. 
  1.  Gerrit van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 03-07-1936, ovl. (68 jaar oud) te Melbourne, Victoria [vi, Australië] op 16-12-2004, volgt XIVj

XIIIal.  Cornelia van der Tak, dr. van Gerrit van der Tak (XIIaj) en Cornelia Kras, geb. te Papendrecht [zh] op 19-03-1907, ®, ovl. (83 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 20-03-1990, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 29-12-1927, ® met Cornelis Ooijen, zn. van Bartholomeus Ooijen en Elisabeth du Fijn, geb. te Dordrecht [zh] op 26-01-1906, bootwerker, ®, ovl. (62 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] Woonadres bij overlijden is Dordrecht op 03-01-1969. 
 

XIIIam.  Jaapje (Joppie) van der Tak, dr. van Gerrit van der Tak (XIIaj) en Cornelia Kras, geb. te Papendrecht [zh] op 16-11-1917, ovl. (74 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 05-05-1992, tr. met Arie de Boer, zn. van Catharinus de Boer en Hermina Kazen, ovl. voor 05-1992. 
 . 2 zonen. 
  1.  Catharinus de Boer, geb. in 1938, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 06-12-1939. 
  2.  Catharinus de Boer, geb. te Dordrecht [zh] in 1944, ovl. (ongeveer 15 maanden oud) te Dordrecht [zh] op 07-03-1945. 

XIIIan.  Gerrit van der Tak, zn. van Arie van der Tak (XIIal) (heier) en Sijgje van Houwelingen, geb. te Papendrecht [zh] op 10-06-1915, fabrieksarbeider, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 27-05-1938 met Maria Wilhelmina Helena (Marietje) Puts, dr. van Cornelis Johannes Puts en Antonia Hertogs, geb. te Woensel [nb] op 03-07-1919, ovl. (74 jaar oud) op 24-08-1993. 
 

XIIIao.  Arie van der Tak, zn. van Arie van der Tak (XIIal) (heier) en Sijgje van Houwelingen, geb. te Papendrecht [zh] op 07-10-1916, timmerman, ®, ovl. (52 jaar oud) te Venray [li] op 28-06-1969, tr. (resp. 29 en 37 jaar oud) te Venray [li] op 24-05-1946 met Petronella Maria Johanna van Zwamen, dr. van Peter Johannes van Zwamen (metselaar) en Johanna Mechtilda Dommeck, geb. te Venray [li] op 04-10-1908, ®, ovl. (67 jaar oud) te Venray [li] op 07-07-1976, begr. te Venray [li] op 09-07-1976. 
 . 3 zonen. 
  1.  Henricus Peter Marie van der Tak, geb. te Venray [li] op 16-09-1946, ® overlijdensakte, ovl. (8 jaar oud) te Venray [li] op 26-09-1954. 
  2.  Peter Paula Franciscus van der Tak, geb. te Venray [li] in 10-1947, ® overlijdensakte, ovl. (2 maanden oud) te Venray [li] op 25-12-1947. 
  3.  Peter Joseph Paula Henricus van der Tak, geb. te Venray [li] in 10-1948, ® overlijdensakte, ovl. (7 weken oud) te Venray [li] op 04-12-1948. 

XIIIap.  Bastiaan van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIIam) (sleepbootkapitein; directeur sleepbootdienst) en Lena Wiggers, geb. te Papendrecht [zh] op 13-11-1883, sleepboot kapitein, ®, ovl. (80 jaar oud) te Bilthoven [ut] op 19-10-1964, tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) te Vreeswijk [ut] op 06-04-1916 met Cornelia Arnoldina Koekman, dr. van Cornelis Arnoldus Koekman (zeilmaker) en Maria Jobse (dienstbode), geb. te Vreeswijk [ut] op 17-05-1882, ®, ovl. (85 jaar oud) te Bilthoven [ut] op 06-01-1968. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Cornelis van der Tak, geb. te Vreeswijk [ut] op 22-06-1917, ovl. (90 jaar oud) te Woerden [ut] op 04-01-2008, volgt XIVk
  2.  Cornelis Arnoldus (Arnold) van der Tak, geb. te Zwolle [ov] op 23-11-1918, ovl. (46 jaar oud) te Bilthoven [ut] op 29-10-1965. 
  3.  Lena Maria (Lenie) van der Tak, geb. te Utrecht [ut] op 29-11-1921, ovl. (88 jaar oud) te Zeist [ut] op 29-07-2010, volgt XIVl

XIIIaq.  Cornelis van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIIam) (sleepbootkapitein; directeur sleepbootdienst) en Lena Wiggers, geb. te Papendrecht [zh] op 08-10-1885, machinist, ovl. (79 jaar oud) te Zwolle [ov] op 18-08-1965, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] Aktenummer: reg.4G;fol.15v op 23-08-1917 met Marritje Cornelia Roele, dr. van Pieter Roele (karrijder) en Marritje Cornelia Hoogland, geb. te Sloten [nh] op 24-03-1894, ovl. (91 jaar oud) te Zwolle [ov] op 20-12-1985. 
 . een zoon. 
  1.  Cornelis (Kees) van der Tak, geb. te Utrecht [ut] op 20-11-1919, ovl. (87 jaar oud) te Meppel [dr] op 23-11-2006, volgt XIVm

XIIIar.  Hendrik van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIIam) (sleepbootkapitein; directeur sleepbootdienst) en Lena Wiggers, geb. te Papendrecht [zh] op 23-09-1892, ®, ovl. (80 jaar oud) te Zwolle [ov] op 09-08-1973, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Vianen, Destijds Zuid-Holland Nu Utrecht [zh] op 11-11-1920 met Neeltje Merritje Maria Harmsen, dr. van Hermanus Gerardus Harmsen en Alida Adriana Streef, geb. te Vianen, Destijds Zuid-Holland Nu Utrecht [zh] op 03-02-1896, ®, ovl. (82 jaar oud) te Zwolle [ov] op 26-11-1978. 
 . 2 zonen. 
  1.  Cornelis (Kees) van der Tak, geb. te Zwolle [ov] op 04-10-1921, ovl. (90 jaar oud) te Harderwijk [ge] op 07-02-2012, volgt XIVn
  2.  Hermanus Gerardus (Herman) van der Tak, geb. te Zwolle [ov] op 17-05-1926, ovl. (78 jaar oud) te Washington, District of Columbia [Verenigde Staten] op 04-08-2004, volgt XIVo

XIIIas.  Gerrit van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIIam) (sleepbootkapitein; directeur sleepbootdienst) en Lena Wiggers, geb. te Vreeswijk [ut] op 26-08-1900, ovl. (72 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 21-11-1972, otr. te Gorinchem [zh] op 21-09-1928, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 02-10-1928 met Johanna Schukken, dr. van Haite Schukken (leraar) en Grietje Bebingh, geb. te Gorinchem [zh] op 15-07-1907. 
 

XIIIat.  Cornelia van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (XIIan) en Pietje van Wijngaarden, geb. te Papendrecht [zh] op 18-02-1889, ovl. (76 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 30-07-1965, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 06-03-1913 met Willem Elemans, zn. van Dirk Marinus Elemans en Petronella Heilina Lips, geb. te Zevenbergen [nb] op 07-07-1891, ovl. (90 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 04-04-1982. 
 . een dochter. 
  1.  Pietje Elemans, geb. te Papendrecht [zh] vermoedelijk 12-07-1919, ovl. (2 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 11-10-1919. 

XIIIau.  Pietertje van der Tak, dr. van Pieter van der Tak (XIIan) en Pietje van Wijngaarden, geb. te Papendrecht [zh] op 19-05-1890, tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 19-06-1914 met Adrianus Stuij van den Herik, zn. van Willem Stuij van den Herik en Maria Dekker, geb. te Papendrecht [zh] in 1891. 
 . 3 zonen. 
  1.  Willem Stuij van den Herik, geb. te Papendrecht [zh] in 1915, ovl. te Papendrecht [zh] op 11-03-1915. 
  2.  Willem Stuij van den Herik, geb. te Papendrecht [zh] in 1919, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 04-03-1947, tr. . 
  3.  Pieter Stuij van den Herik, geb. te Papendrecht [zh] in 1922, ovl. (jonger dan één jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-12-1922. 

XIIIav.  Jan van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (XIIan) en Pietje van Wijngaarden, geb. te Papendrecht [zh] op 09-02-1895, Scheepstimmerman, ®, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 09-01-1969, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Alblasserdam [zh] op 29-09-1916, (ontb. door overlijden) met Magdalena Visser, dr. van Jan Visser en Pietertje Elshout, geb. te Alblasserdam [zh] op 11-09-1897, ovl. (38 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 22-05-1936. 
 . 5 kinderen. 
  1.  Pietje van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 05-01-1917, ovl. (83 jaar oud) te Woerden [ut] op 29-03-2000, volgt XIVp
  2.  Jan Pieter van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 15-08-1918, ovl. (77 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 14-06-1996, volgt XIVq
  3.  Jan van der Tak, geb. te Den Helder [nh] op 21-04-1925, ®, ovl. (4 maanden oud) te 's-Hertogenbosch [nb] Aktenummer: 404 op 12-09-1925. 
  4.  Jan van der Tak, geb. te Zuilen [ut] op 13-12-1926, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-01-2000, volgt XIVr
  5.  Adriaan van der Tak, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-10-1929, ovl. (82 jaar oud) op 23-12-2011, volgt XIVs
  Jan van der Tak, tr. (resp. 46 en 44 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 01-10-1941, (gesch. te 's Gravenhage [zh] op 12-03-1964) met Sophia Geertruida Wilhelmina van der Spek, dr. van Jacobus van der Spek (timmerman) en Hendrika Vasserina Dusseldorp, geb. te 's Gravenhage [zh] op 16-03-1897. 
 
  Sophia Geertruida Wilhelmina van der Spek, dr. van Jacobus van der Spek (timmerman) en Hendrika Vasserina Dusseldorp, 
 Zij krijgt. 
  Sophia Geertruida Wilhelmina van der Spek, tr. (resp. 38 en 55 jaar oud) (1) te 's Gravenhage [zh] op 05-02-1936 met Coenraad Johannes Herber, zn. van Johannes Coenraad Herber en Johanna Bionda, geb. te Utrecht [ut] op 27-12-1880. 
 

XIIIaw.  Gerrit van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (XIIan) en Pietje van Wijngaarden, geb. te Papendrecht [zh] op 16-08-1897, Timmerman, Fabrieksarbeider, ovl. (76 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 15-06-1974, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Papendrecht [zh] op 06-02-1923 met Jannigje Kraal, dr. van Pieter Kraal en Johanna Hartkoren, geb. te Papendrecht [zh] op 02-11-1900, begr. te Papendrecht [zh] op 14-02-1977. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Pieter (Piet) van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 08-03-1924, ovl. (64 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 05-08-1988, volgt XIVt
  2.  Gerrit van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 23-05-1925, ovl. (3 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 16-09-1925. 
  3.  Johanna van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 24-09-1927, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1987, tr. (22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Papendrecht [zh] op 08-02-1950. . 
  4.  Gerrit van der Tak, geb. te Gouda [zh] op 18-05-1941, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-10-2011, volgt XIVu

XIIIax.  Mees van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (XIIan) en Pietje van Wijngaarden, geb. te Papendrecht [zh] op 25-10-1899, timmerman, tr. (beiden 21 jaar oud) te Zwijndrecht [zh] op 18-08-1921 met Aachje Bakker, dr. van Cornelis Bakker en Adriaantje de Haan, geb. te Zwijndrecht [zh] op 04-03-1900. 
 . 2 zonen. 
  1.  Levenloos geboren zoon van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 12-07-1922. 
  2.  Pieter van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 09-08-1923, ovl. (86 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 31-08-2009, volgt XIVv

XIIIay.  Aalbert Marius Elize van der Tak, zn. van Pieter van der Tak (XIIan) en Pietje van Wijngaarden, geb. te Papendrecht [zh] op 04-11-1905, Petroleumventer, ®, ovl. (63 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 02-03-1969, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 27-08-1929 met Ingetje van der Linden, dr. van Hendrik van der Linden en Teuntje Kwakernaat (zie XIIan). 
 . 2 kinderen. 
  1.  Pietje Janna van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 11-11-1930, ovl. (79 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 15-09-2010. 
  2.  Hendrik (Henk) van der Tak, geb. te Papendrecht [zh] op 25-02-1935, ovl. (56 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-11-1991, tr. (resp. 31 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Papendrecht [zh] op 22-06-1966 met Hendrika (Riek) van Os, geb. te Papendrecht [zh] op 05-10-1930, ovl. (82 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 12-01-2013. . 

XIIIaz.  Marrigje van der Tak, dr. van Jan van der Tak (XIIap) en Willemijn Cornelia van Aken, geb. te Sliedrecht [zh] op 11-12-1876, ovl. (71 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 20-09-1948, begr. te Sliedrecht [zh] op 24-09-1948, tr. (resp. 29 en 43 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 06-10-1906 met Pieter Cornelis Mellegers, zn. van Jacob Mellegers en Jannigje van de Graaf, geb. te Sliedrecht [zh] op 30-12-1862, ovl. (80 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 19-12-1943, begr. te Sliedrecht [zh] op 23-12-1943. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Willemijntje Cornelia Mellegers, geb. te Sliedrecht [zh] op 10-10-1907, ovl. (15 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 19-11-1922, begr. te Sliedrecht [zh] op 24-11-1922. 
  2.  Jannigje Mellegers, geb. te Sliedrecht [zh] op 06-09-1909, ovl. (6 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 02-09-1916, begr. te Sliedrecht [zh] op 06-09-1916. 
  3.  Janna Pietje Mellegers, geb. te Sliedrecht [zh] op 10-08-1911, ovl. (5 weken oud) te Sliedrecht [zh] op 14-09-1911, begr. te Sliedrecht [zh] op 18-09-1911. 
  4.  Jacob Pieter Mellegers, geb. te Sliedrecht [zh] op 26-07-1912, Steenzetter, ovl. (58 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 12-07-1971, begr. te 's-Gravenhage [zh] op 15-07-1971, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) te Hoorn [nh] op 01-10-1943 met Gerardina Lückens, dr. van Gerhard Heinrich Lückens (stucadoor) en Sophia Jonkman, geb. te Hoorn [nh] op 01-09-1918. . 
  5.  Janna Pietje Mellegers, geb. te Sliedrecht [zh] op 25-09-1913, ovl. (88 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 28-03-2002, begr. te Sliedrecht [zh] op 02-04-2002. 
  6.  Marigje Mellegers, geb. te Sliedrecht [zh] op 30-09-1915, ovl. (67 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 04-04-1983, begr. te Gorinchem [zh] op 08-04-1983. 

XIIIba.  Korstiaan van der Tak, zn. van Jan van der Tak (XIIap) en Willemijn Cornelia van Aken, geb. te Sliedrecht [zh] op 06-07-1878, ovl. (83 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 28-06-1962, begr. te Sliedrecht [zh] op 02-07-1962, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Sommelsdijk [zh] akte 17 op 07-08-1903 met Gerritje Schellevis, dr. van Leendert Schellevis en Elizabeth Knape, geb. te Middelharnis [zh] op 01-09-1879, ovl. (82 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 09-01-1962. 
 . een dochter. 
  1.  Willemijntje Cornelia van der Tak, geb. te Sliedrecht [zh] op 16-11-1904, ovl. (66 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 19-02-1971, volgt XIVw

XIIIbb.  Lena van der Tak, dr. van Jan van der Tak (XIIap) en Willemijn Cornelia van Aken, geb. te Sliedrecht [zh] op 23-02-1880, ovl. (87 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 12-02-1968, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 24-11-1900 met Arie Koppelaar, zn. van Jan Koppelaar en Kaatje de Waard, geb. te Sliedrecht [zh] akte nr 49 op 07-02-1879, ovl. (81 jaar oud) te Dordrecht [zh] akte nr 202 op 12-03-1960. 
 . 4 kinderen. 
  1.  Jan Arie Koppelaar, geb. te Sliedrecht [zh] akte 54 op 25-02-1901. 
  2.  Willemijntje Cornelia Koppelaar, geb. te Sliedrecht [zh] akte 141 op 07-06-1902. 
  3.  Kaatje Koppelaar, geb. te Sliedrecht [zh] aktedatum is 11-07-1904 in 07-1904, ovl. (1 jaar oud) te Sliedrecht [zh] akte 83 op 10-07-1906. 
  4.  Levenloos geboren zoon Koppelaar, geb. te Sliedrecht [zh] op 01-09-1907. 

XIIIbc.  Gerard (Gerrit) van der Tak, zn. van Jan van der Tak (XIIap) en Aartje Razenberg, geb. te Middelharnis [zh] op 17-06-1888, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Sommelsdijk [zh] op 14-04-1916 met Barendina Kransse, dr. van Jan Kransse en Johanna Vijfhuize, geb. te Sommelsdijk [zh] op 17-02-1893, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25-04-1958. 
 . 2 zonen. 
  1.  Jan van der Tak, geb. te Middelharnis [zh] op 04-03-1917, ovl. (73 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 12-05-1990, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 05-07-1944 met Catharina Eijgelsheim, geb. te Rotterdam [zh] op 22-09-1918, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-05-2005. . 
  2.  Jacob van der Tak, geb. te Middelharnis [zh] op 19-01-1920, Oud-hoofd van de Theo Thijssenschool en de Jan Ligthartschool, ovl. (66 jaar oud) te Oud Beijerland [zh] op 19-05-1986, tr. (48 jaar oud) in 08-1968. . 

XIIIbd.  Arendje van der Tak, dr. van Jan van der Tak (XIIap) en Aartje Razenberg, geb. te Sliedrecht [zh] op 01-03-1890, ®, ovl. (95 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 26-09-1985, begr. te Middelharnis [zh] op 01-10-1985, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Middelharnis [zh] op 29-09-1911 met Johannis (Hans) van Dongen, zn. van Gerrit van Dongen en Jannetje de Koning, geb. te Middelharnis [zh] op 22-07-1886, ovl. (94 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 12-07-1981, begr. te Middelharnis [zh] op 15-07-1981. 
 . 3 kinderen. 
  1.  Aartje van Dongen, geb. te Middelharnis [zh] in 1918, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 06-04-1960 Woonde Sommelsdijk, tr. met Adrianus Troost. . 
  2.  Sijbrand van Dongen, geb. te Middelharnis [zh] in 1921, ovl. (jonger dan één jaar oud) te Middelharnis [zh] op 19-07-1921. 
  3.  Johannes van Dongen, geb. te Middelharnis [zh] op 10-05-1916, ovl. (38 jaar oud) in 11-1954. 

XIIIbe.  Jacobus (Cobus) van der Tak, zn. van Jan van der Tak (XIIap) en Aartje Razenberg, geb. te Middelharnis [zh] op 22-02-1897, ovl. (89 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 26-06-1986, begr. te Pernis [zh] op 30-06-1986, tr. (beiden 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Middelharnis [zh] op 01-06-1917 met Hendrika (Riek) Blok, dr. van Marinus Blok en Pietertje Wielaard, geb. te Middelharnis [zh] op 09-02-1897, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-09-1968. 
 . 6 kinderen. 
  1.  Aartje van der Tak, geb. te Sommelsdijk [zh] op 04-10-1917, ovl. (91 jaar oud) te Hoogvliet [zh] op 11-07-2009, volgt XIVx
  2.  Pietertje (Pie) van der Tak, geb. te Middelharnis [zh] op 13-03-1920, ovl. (86 jaar oud) te Pernis [zh] op 11-05-2006, volgt XIVy
  3.  Jannetje (Janny) van der Tak, geb. te Pernis [zh] op 20-07-1923, ovl. (93 jaar oud) te Pernis [zh] op 11-09-2016, tr. met A Struijt, geb. in 1920, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 08-1980. . 
  4.  Marina van der Tak, geb. te Pernis [zh] op 10-04-1925, ovl. (84 jaar oud) te Zierikzee [ze] op 31-03-2010, volgt XIVz
  5.  Cornelis Arie (Cor) van der Tak, geb. te Pernis [zh] op 14-07-1926, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27-06-2008. 
  6.  Gerard (Ge) van der Tak, geb. te Pernis [zh] op 03-11-1932, ovl. (78 jaar oud) te Poortugaal [zh] op 20-11-2010. 

XIIIbf.  Willem van der Tak, zn. van Jan van der Tak (XIIap) en Aartje Razenberg, geb. te Middelharnis [zh] op 05-09-1899, ovl. (81 jaar oud) te Schiedam [zh] op 07-06-1981, tr. (29 jaar oud) te Schiedam [zh] op 20-12-1928. 
 

XIIIbg.  Adriaan van der Tak, zn. van Jan van der Tak (XIIap) en Aartje Razenberg, geb. te Middelharnis [zh] op 02-04-1901, fabrieksarbeider, ®, ovl. (89 jaar oud) te Leiden [zh] op 10-07-1990, tr. (resp. 18 en 17 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 07-10-1919 met Adriana Noordijk, dr. van Lieven Noordijk en Cornelia Slui, geb. te Middelharnis [zh] op 22-07-1902, ®, ovl. (92 jaar oud) te Leiden [zh] op 16-06-1995. 
 . een zoon. 
  1.  Lieven Cornelis Arie van der Tak, geb. te Schiedam [zh] op 19-03-1930, In 1951 geemigreerd naar Australie, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Medway, Kent [Groot Brittanië] in 2000, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Chatham, Kent [Groot Brittanië] in 1958. . 

XIIIbh.  Aartje van der Tak, dr. van Arie van der Tak (XIIaw) en Cornelia Advocaat, geb. te Sliedrecht [zh] op 12-02-1896, ® overlijdensadvertentie, ovl. (70 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 22-08-1966, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 31-08-1918 met Huig de Gruijter, zn. van Floris de Gruijter en Aagje de Koning, geb. te Sliedrecht [zh] op 20-07-1894, ovl. (87 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 25-11-1981. 
 . 3 zonen. 
  1.  Floris de Gruijter, geb. te Papendrecht [zh] op 31-01-1919, ovl. (7 maanden oud) te Papendrecht [zh] op 28-09-1919. 
  2.  Floris de Gruijter, geb. te Papendrecht [zh] op 26-07-1920, ovl. (3 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 24-05-1924. 
  3.  Floris Huig de Gruijter, geb. te Papendrecht [zh] op 19-01-1928, ovl. (70 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 10-01-1999. 

XIIIbi.  Teuntje van der Tak, dr. van Arie van der Tak (XIIaw) en Aantje Langerak, geb. te Sliedrecht [zh] op 19-12-1903, ovl. (99 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 31-03-2003, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 24-04-1928 met Cornelis Molenaar, zn. van Adrianus Molenaar en Adriana van der Eijk, geb. te Maasland [zh] op 06-03-1900, ovl. (77 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 25-01-1978. 
 

XIIIbj.  Johanna van der Tak, dr. van Arie van der Tak (XIIaw) en Aantje Langerak, geb. te Sliedrecht [zh] op 11-02-1906, ovl. (86 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 12-08-1992, begr. te Sliedrecht [zh] op 15-08-1992, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 19-04-1930 met Pieter Verschoor, zn. van Pieter Verschoor en Dirksje Polderman, geb. te Giessendam [zh] op 23-02-1903, ovl. (90 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21-02-1994, begr. te Sliedrecht [zh] op 26-02-1994. 
 

XIIIbk.  Johannis (Hans) van der Tak, zn. van Arie van der Tak (XIIaw) en Aantje Langerak, geb. te Sliedrecht [zh] op 03-02-1912, ovl. (60 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21-10-1972, begr. te Sliedrecht [zh] op 26-10-1972, tr. met Jenneke (Jenny) de Kock, geb. te Vuren [ge] op 23-11-1916, ovl. (99 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 28-01-2016. 
 

XIIIbl.  Arie van der Tak, zn. van Arie van der Tak (XIIaw) en Aantje Langerak, geb. te Sliedrecht [zh] op 18-11-1916, ®, ovl. (70 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 06-03-1987, begr. te Sliedrecht [zh] op 10-03-1987, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 16-05-1939 met Annigje Prins, dr. van Hendrik Prins en Teuntje de Jong, geb. te Sliedrecht [zh] op 23-10-1915, ovl. (80 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 22-04-1996. 
 

XIIIbm.  Johanna (Annie) van der Tak, dr. van Gerrit van der Tak (XIIbd) en Geertje Holwerda, geb. te Amsterdam [nh] op 04-05-1928, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11-08-2010, gecr. te Amsterdam [nh] op 18-08-2010, tr. (22 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13-07-1950. 
 

XIIIbn.  Maria Johanna (Rie) van der Tak, dr. van Christinus Bonifacius van der Tak (XIIbg) (Architect) en Catharina Geertruida Mathilda Henriette van Calmthout, geb. te Rotterdam [zh] op 06-03-1907, ®, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 30-06-1932 (getuigen: zijn zwager en haar zwager Jan Adrianus Knook en zijn zwager en haar broer Christinus Bonifacius van der Tak (zie XIIbg)), (gesch. te Rotterdam [zh] op 04-11-1940) met Willem Vermeer, zn. van Willem Vermeer (leraar boekhouden) en Antonette Maria Erkelens, geb. te Rotterdam [zh] op 22-07-1908, bouwkundig ing. architect, ®, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11-03-1993. 
 
  Willem Vermeer, zn. van Willem Vermeer (leraar boekhouden) en Antonette Maria Erkelens, tr. (resp. 34 en 27 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 14-07-1943 met Willemina Johanna (Mien) Römer, dr. van Matthias Johannes Römer (dir. gemeentelijk energiebedrijf) en Suzanna Willemina Carolina Moll, geb. te Rotterdam [zh] op 02-02-1916, ®. 
 

XIIIbo.  Robert (Rob) van der Tak, zn. van Willem van der Tak (XIIbq) (kantoorbediende; koopman lampenkappenhandel) en Margaretha Cornelia (Greetje) van der Meer, geb. te Amsterdam [nh] op 31-12-1953, ovl. (64 jaar oud) op 22-06-2018, begr. te Almere-Stad [fl] Begraafplaats en Crematorium Kruidenweg 3 Almere-Stad in 06-2018, tr. (35 jaar oud) te Ouderkerk a/d Amstel [nh] op 10-12-1989. 
 

Generatie XIV

XIVa.  Gerrit van der Tak, zn. van Jacobus Gerardus van der Tak (XIIIa) (sleper; koetsier; chauffeur) en Eva Johanna den Ouden, geb. te Rotterdam [zh] op 28-11-1913, metaallasser, ®, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 01-04-1994, otr. te Rotterdam [zh] op 01-04-1939, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 12-04-1939 (getuigen: zijn broer en haar zwager Jacobus Gerardus van der Tak (zie XIIIa), Nicolaas Martinus van Someren, 24 jaar en kantoorbediende) met Martijntje Wilhelmina (Martha) Verdonck, dr. van Willem Bernardus Verdonck (terreinknecht; bootwerker) en Lena Bravenboer, geb. te Hoek van Holland [zh] op 13-12-1915, ®. 
 

XIVb.  Johanna Elizabeth (Jo) van der Tak, dr. van Pieter Dominicus van der Tak (XIIIb) en Alida Petronella Springveld, geb. te Rotterdam [zh] op 03-11-1925, ovl. (91 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 21-10-2017, begr. te 's-Gravenhage [zh] Westduin, tr. 
 

XIVc.  Christina Maria (Ineke) van der Tak, dr. van Bastiaan van der Tak (XIIIi) (onderwijzer) en Leila Johanna Gerritsen, geb. te Rotterdam [zh] op 14-10-1943, ovl. (49 jaar oud) te Westerkappeln [Duitsland] op 05-07-1993, tr. 
 

XIVd.  Maria Catharina (Rie) van der Tak, dr. van Cornelis van der Tak (XIIIx) (smid) en Janna (Sjaan) van Vugt, geb. te 's Gravenhage [zh] op 22-05-1922, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 18-07-2004, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-09-1946 met Albertus Anthonius (Bertus) Goedemondt, geb. te Kruiningen [ze] op 12-07-1915, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 29-05-1988. 
 . een dochter. 
  1.  Theadora Lamberta (Thea) Goedemondt, geb. te 's Gravenhage [zh] op 03-04-1954, ovl. (68 jaar oud) op 03-12-2022, tr. (21 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 12-12-1975. . 

XIVe.  Willem Everardus Johannes van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIIIx) (smid) en Janna (Sjaan) van Vugt, geb. te 's Gravenhage [zh] op 18-02-1925, rijwielhersteller, metselaar, koopman, ovl. (41 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-03-1966, tr. (23 jaar oud) te 's- Gravenhage [zh] op 02-06-1948. 
 

XIVf.  Cornelis (Bud) van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIIIx) (smid) en Janna (Sjaan) van Vugt, geb. te 's Gravenhage [zh] op 30-04-1929, marktkoopman, ovl. (61 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 04-10-1990, tr. 
 

XIVg.  Hendrik van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIIIx) (smid) en Janna (Sjaan) van Vugt, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-02-1934, ovl. (64 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] in 05-1998, tr. met Gerarda (Gerda) Bes, geb. te 's Gravenhage [zh] op 20-04-1942, ovl. (67 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 25-11-2009. 
 
  Gerarda (Gerda) Bes, tr. (resp. 42 en 46 jaar oud) (2) te 's Gravenhage [zh] op 29-06-1984 met Kees van der Berg, geb. te 's Gravenhage [zh] op 01-08-1937, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 28-11-2010. 
 

XIVh.  Margaretha van der Tak, dr. van Cornelis (Cor) van der Tak (XIIIaf) (onderwijzer) en Margaretha Anna (Sjaan) Pieters, geb. te Sint Pancras [nh] op 16-04-1941, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 2018, tr. met
 
  Margaretha van der Tak
 Zij krijgt. 

XIVi.  Ronald van der Tak, zn. van Marinus van der Tak (XIIIah) (havenarbeider) en Rebecca Eliza Cutter, geb. te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 19-08-1924, ovl. (73 jaar oud) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 16-08-1998, tr. (18 jaar oud) op 19-09-1942. 
 . een dochter. 
  1.  Karen van der Tak, geb. te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 17-02-1958, ovl. (3 jaar oud) te Goole, East Yorkshire [Groot Brittanië] op 22-09-1961. 

XIVj.  Gerrit van der Tak, zn. van Lodewijk van der Tak (XIIIak) en Gijsje Hak, geb. te Papendrecht [zh] op 03-07-1936, ovl. (68 jaar oud) te Melbourne, Victoria [vi, Australië] op 16-12-2004, tr. 
 

XIVk.  Cornelis van der Tak, zn. van Bastiaan van der Tak (XIIIap) (sleepboot kapitein) en Cornelia Arnoldina Koekman, geb. te Vreeswijk [ut] op 22-06-1917, ovl. (90 jaar oud) te Woerden [ut] op 04-01-2008, gecr. te Woerden [ut] op 08-01-2008, tr. met Elisabeth Johanna van den Heuvel, geb. in 1923, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Woerden [ut] op 30-03-1993. 
 . een dochter. 
  1.  Wilhelmina (Mieke) van der Tak, geb. te Woerden [ut] op 25-06-1955, ovl. (65 jaar oud) te Woerden [ut] op 29-03-2021, begr. te Woerden [ut] op 03-04-2021, tr. . 

XIVl.  Lena Maria (Lenie) van der Tak, dr. van Bastiaan van der Tak (XIIIap) (sleepboot kapitein) en Cornelia Arnoldina Koekman, geb. te Utrecht [ut] op 29-11-1921, ®, ovl. (88 jaar oud) te Zeist [ut] op 29-07-2010, tr. (beiden 27 jaar oud) te Utrecht [ut] in 04-1949 met Anton Dirk (Tom) Hoogcarspel, zn. van Jacob Hoogcarspel en Anna Aletta Vermeulen, geb. te Utrecht [ut] op 18-04-1921, ®, ovl. (83 jaar oud) te Zeist [ut] op 07-10-2004. 
 

XIVm.  Cornelis (Kees) van der Tak, zn. van Cornelis van der Tak (XIIIaq) (machinist) en Marritje Cornelia Roele, geb. te Utrecht [ut] op 20-11-1919, ®, ovl. (87 jaar oud) te Meppel [dr] op 23-11-2006, tr. (27 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 25-07-1947. 
 

XIVn.  Cornelis (Kees) van der Tak, zn. van Hendrik van der Tak (XIIIar) en Neeltje Merritje Maria Harmsen, geb. te Zwolle [ov] op 04-10-1921, ovl. (90 jaar oud) te Harderwijk [ge] op 07-02-2012, begr. te Zwolle [ov], tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (1) te Zwolle [ov] op 11-11-1948 met Aafje Wemes, dr. van Evert Johan Wemes (kantoorbediende) en Aaltje Hartsuiker, geb. te Zwolle [ov] op 30-06-1925, ovl. (27 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 21-08-1952. 
 
  Cornelis (Kees) van der Tak, tr. (39 jaar oud) (2) te Doorn [ut] op 08-07-1961. 
 
  Cornelis (Kees) van der Tak, relatie (3). 
 

XIVo.  Hermanus Gerardus (Herman) van der Tak, zn. van Hendrik van der Tak (XIIIar) en Neeltje Merritje Maria Harmsen, geb. te Zwolle [ov] op 17-05-1926, ovl. (78 jaar oud) te Washington, District of Columbia [Verenigde Staten] op 04-08-2004, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Toronto [Canada] op 10-04-1952 met Jean Stevenson, dr. van Carl Stanton Stevenson en Norma Cassady Stevenson, geb. te Cobalt, Ontario [Canada] op 20-04-1927, ovl. (89 jaar oud) op 27-07-2016. 
 

XIVp.  Pietje van der Tak, dr. van Jan van der Tak (XIIIav) (Scheepstimmerman) en Magdalena Visser, geb. te Papendrecht [zh] op 05-01-1917, ovl. (83 jaar oud) te Woerden [ut] op 29-03-2000, begr. te 's-Gravenhage [zh] Westduin Den Haag, tr. (beiden 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 14-08-1940 met Christiaan Pronk, geb. te 's Gravenhage [zh] op 02-07-1917, ovl. (81 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 20-09-1998. 
 

XIVq.  Jan Pieter van der Tak, zn. van Jan van der Tak (XIIIav) (Scheepstimmerman) en Magdalena Visser, geb. te Papendrecht [zh] op 15-08-1918, Rijksambtenaar, ovl. (77 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 14-06-1996, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Papendrecht [zh] op 07-12-1945 met Cornelia Johanna Geradts, dr. van Cornelia Henriette Geradts, geb. te Rotterdam [zh] op 25-09-1924, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) circa 1999. 
 

XIVr.  Jan van der Tak, zn. van Jan van der Tak (XIIIav) (Scheepstimmerman) en Magdalena Visser, geb. te Zuilen [ut] op 13-12-1926, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravenhage [zh] op 27-01-2000, tr. (21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's Gravenhage [zh] op 25-08-1948. 
 

XIVs.  Adriaan van der Tak, zn. van Jan van der Tak (XIIIav) (Scheepstimmerman) en Magdalena Visser, geb. te 's Gravenhage [zh] op 21-10-1929, ®, ovl. (82 jaar oud) op 23-12-2011, tr. (beiden 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Papendrecht [zh] op 11-06-1954 met Maria Magdalena Turfboer, dr. van Maarten Turfboer (grondwerker) en Margaretha Magdalena Beck (dienstbode), geb. te 's Gravenhage [zh] op 14-08-1929, ovl. (65 jaar oud) op 02-05-1995. 
 

XIVt.  Pieter (Piet) van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIIIaw) (Timmerman, Fabrieksarbeider) en Jannigje Kraal, geb. te Papendrecht [zh] op 08-03-1924, ovl. (64 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 05-08-1988, begr. te Papendrecht [zh] op 11-08-1988, tr. (resp. 29 en ongeveer 22 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 08-07-1953 met Catharina Petronella (Tiny) Nobel, geb. in 1931, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 10-01-2014, gecr. te Gouda [zh] op 16-01-2014. 
 

XIVu.  Gerrit van der Tak, zn. van Gerrit van der Tak (XIIIaw) (Timmerman, Fabrieksarbeider) en Jannigje Kraal, geb. te Gouda [zh] op 18-05-1941, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 09-10-2011, tr. (32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam [zh] op 10-08-1973. 
 

XIVv.  Pieter van der Tak, zn. van Mees van der Tak (XIIIax) (timmerman) en Aachje Bakker, geb. te Papendrecht [zh] op 09-08-1923, Electrisch fotolasser, ovl. (86 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 31-08-2009, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Papendrecht [zh] op 16-06-1948 met Lijntje (Lijnie) Oostrom, dr. van Adriaan Leendert Oostrom en Jannigje Pijl, geb. te Sliedrecht [zh] op 13-05-1925, Coupeuse, ovl. (86 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 24-11-2011. 
 

XIVw.  Willemijntje Cornelia van der Tak, dr. van Korstiaan van der Tak (XIIIba) en Gerritje Schellevis, geb. te Sliedrecht [zh] op 16-11-1904, ovl. (66 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 19-02-1971, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Middelharnis [zh] op 13-05-1932 met Jan van Aken, zn. van Korstiaan van Aken en Annigje de Vroomen, geb. te Sliedrecht [zh] op 09-01-1908, ovl. (82 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 06-02-1990.