Genealogie van Jan Adriaans van der Tak.
Genealogie van Jan Adriaans van der Tak.

Generatie I

I.  Jan Adriaans (Johan) van der Tak, zn. van Adriaan van der Tak en ?, 
 geb. mogelijk te Streefkerk [zh] in 1662, 
 varensman binnenland, 
 ®, 
 begr. te Amsterdam [nh] op 01-10-1724, 
 otr. (1) te Rotterdam [zh] Streefkerk [zh,nld] op 12-01-1687 19-01-1687
 tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Streefkerk [zh] op 30-01-1687 volgens ondertrouwakte Rotterdam
 (ontb. door overlijden) 
 met Geertjen Marcellis Rootbeen, dr. van Marcelis Rootbeen en
 ged. te Tiel [ge] op 21-08-1664. 
 . 9 kinderen: 
  1.  Adriaen Jans van der Tak,  
   ged. te Rotterdam [zh] op 24-06-1688,  
   ®. 
  2.  Jan Jans van der Tak,  
   geb. Adres Kipstraat,  
   ged. te Rotterdam [zh] op 08-12-1689 (getuige: geen). 
  3.  Maritje Jans van der Tak,  
   geb. adres:
in de Goutsewagestraet
,  
   ged. te Rotterdam [zh] op 03-07-1692 (getuigen: Jan Leendertse en Annetge Arijens),  
   ovl. (ongeveer 5 maanden oud) te Rotterdam [zh] in 01-1693,  
   begr. te Rotterdam [zh] adres: Gouijtssewagestraet over de commesarets op 14-01-1693. 
  4.  Cecilia Jans (Celia) van der Tak,  
   ged. te Rotterdam [zh] op 09-01-1695, volgt IIa
  5.  Cornelia Jans van der Tak,  
   ged. te Rotterdam [zh] op 08-07-1696, volgt IIb
  6.  Grietje Jans van der Tak,  
   ged. te Amsterdam [nh] op 15-06-1698, volgt IIc
  7.  Ariaen Jans van der Tak,  
   ged. te Amsterdam [nh] Zuiderkerk op 01-12-1700 (getuigen: Bastiaan Alberse en Aeltie Marselis). 
  8.  Wijntie Jans van der Tak,  
   ged. te Amsterdam [nh] op 03-02-1704, volgt IId
  9.  Anna Jans van der Tak,  
   ged. te Amsterdam [nh] op 30-06-1706 (getuigen: Arie Jans en Neeltje Jans),  
   ®. 
  Jan Adriaans van der Tak
 otr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 28-04-1707 (getuige: Trijntje Feips? (moeder bruid)), 
 tr, 
 (ontb. door overlijden) 
 met Marretje Albertse Waes, dr. van Albert Roelofse Waes en Trijntje Sybrants, 
 ged. te Amsterdam [nh] op 14-11-1678, 
 begr. te Amsterdam [nh] op 22-05-1711. 
 . 2 dochters: 
  1.  Catharina Jans (Trijntje) van der Tak,  
   ged. te Amsterdam [nh] op 21-03-1708, volgt IIe
  2.  Antje Jans van der Tak,  
   ged. te Amsterdam [nh] op 26-01-1710 (getuigen: Johannis Altama en Mettje Albers),  
   ®. 
  Jan Adriaans van der Tak
 otr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 41 jaar oud) (3) te Amsterdam [nh] op 25-11-1712, 
 tr. 
 met Baefje Gerrits, dr. van Gerrit Rijcken en Bregje Huijgen, 
 ged. te Amsterdam [nh] zuiderkerk op 12-08-1671 (getuigen: Joost Huijge en Marten ?), 
 ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Amsterdam [nh] in 11-1728, 
 begr. te Amsterdam [nh] Begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof
woonde op Oostenburg vooraan in de Agterstraat Amsterdam
op 16-11-1728. 
 . een zoon: 
  1.  Willem van der Tak,  
   ged. te Amsterdam [nh] zuiderkerk op 17-05-1713 (getuigen: Claas Mooij en Gerrittie Gerrits). 
  Baefje Gerrits, dr. van Gerrit Rijcken en Bregje Huijgen, 
 otr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 07-07-1690 (getuigen: Zus v d bruidegom Marrittie Jans en moeder v d bruid Breghie Huijgsd), 
 tr, 
 (ontb. door overlijden) 
 met Andries Jansz Glas, zn. van Jan Andriesz en Annetje Pieters, 
 ged. te Amsterdam [nh] op 24-07-1669 (getuigen: Gerrit Andriesz en Huijbertje  ???), 
 scheepstimmerman. 
 . 8 kinderen: 
  1.  Trijntie Andriesse,  
   ged. te Amsterdam [nh] zuiderkerk op 14-01-1693 (getuigen: Joost van der Plas en Marrittie Jans). 
  2.  Josie Andriesse,  
   ged. te Amsterdam [nh] oosterkerk op 24-08-1695 (getuige: Bregtie Huijgen). 
  3.  Jan Andriesse,  
   ged. te Amsterdam [nh] oosterkerk op 01-09-1697 (getuigen: Harmen Jansen en Anna Jansen). 
  4.  Jan Andriesse,  
   ged. te Amsterdam [nh] oosterkerk op 28-06-1699 (getuigen: Andries Jansen en Baefje Gerres). 
  5.  Gerrit Andriesse,  
   ged. te Amsterdam [nh] zuiderkerk op 03-11-1700 (getuige: Breghie Huijgen). 
  6.  Breghije Andriesse,  
   ged. te Amsterdam [nh] oosterkerk op 17-12-1702 (getuigen: Klaas Dierck en Marretjije Gerres). 
  7.  Rijck Andriesse,  
   ged. te Amsterdam [nh] oosterkerk op 18-05-1704 (getuigen: Claas Mooij en Giertie Gerritz). 
  8.  Jan Andriesse,  
   ged. te Amsterdam [nh] oosterkerk op 16-09-1705 (getuigen: Eeverrdt Jansen en Martien Jansen). 

Generatie II

IIa.  Cecilia Jans (Celia) van der Tak, dr. van Jan Adriaans van der Tak (I) (varensman binnenland) en Geertjen Marcellis Rootbeen, 
 ged. te Rotterdam [zh] op 09-01-1695 (getuige: Lena Cornelis), 
 otr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12-05-1724, 
 tr. 
 met Cornelis Sijmense Eijtjes, zn. van Eijtjes en Dirckie de Groot, 
 geb. te Taamen (Thamen) [nh] in 1700, 
 begr. te Amsterdam [nh] op 21-11-1743. 
 . 2 dochters: 
  1.  Dirkje Eijtjes,  
   ged. te Thamen a/d Amstel Bij Uijthoorn [nh] op 20-07-1727 (getuigen: haar tante Grietje Jans van der Tak (IIc), Jan Waligze Backer). 
  2.  Dirkje Eijtjes,  
   ged. te Thamen a/d Amstel Bij Uijthoorn [nh] op 01-04-1731 (getuigen: Casper en Jannitje Pees). 

IIb.  Cornelia Jans (Knelia) van der Tak, dr. van Jan Adriaans van der Tak (I) (varensman binnenland) en Geertjen Marcellis Rootbeen, 
 ged. te Rotterdam [zh] op 08-07-1696 (getuigen: Neeltje Joris en Knelia Marcellis), 
 otr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23-06-1719 (getuigen: Cornelis Janse Donker (broer bruidegom) en Jan van der Tak (vader bruid)), 
 tr. 
 met Jan Jansen Donker, zn. van X Donck of Donker en X, 
 geb. te Amsterdam [nh] in 1693. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Stijntje Jans Donker,  
   ged. te Amsterdam [nh] op 31-08-1725 (getuigen: haar tante Wijntie Jans van der Tak (IId) en haar aangetrouwde oom Abraham Harder (zie IId)). 
  2.  Geijsbert Donker,  
   ged. te Amsterdam [nh] op 25-01-1729 (getuige: Geijsbert Knoop
Catharina Ravens). 
  3.  Gerritje Donker,  
   ged. te Amsterdam [nh] op 15-08-1730 (getuige: Gijsbert Knoop
Catrina Ravens). 

IIc.  Grietje Jans van der Tak, dr. van Jan Adriaans van der Tak (I) (varensman binnenland) en Geertjen Marcellis Rootbeen, 
 ged. te Amsterdam [nh] Oosterkerk op 15-06-1698 (getuigen: Jan Jansen Molenaar en Artij. Marselis), 
 doopgetuige van haar nicht Dirkje Eijtjes (zie IIa) te Thamen a/d Amstel Bij Uijthoorn [nh] op 20-07-1727, 
 tr. 
 met Willem Piterse Swanck ook wel Swanik
 . 3 kinderen: 
  1.  Jakob Swanck,  
   ged. te Thamen a/d Amstel Bij Uijthoorn [nh] op 03-07-1729 (getuigen: Maritje Piters Swanck en Jan Jansen van der Tak). 
  2.  Jakob Swanck,  
   ged. te Thamen a/d Amstel Bij Uijthoorn [nh] op 22-12-1731 (getuige: Aaltje Zijpveld). 
  3.  Antie Swanck,  
   ged. te Thamen a/d Amstel Bij Uijthoorn [nh] op 03-04-1735 (getuige: Neeltje). 

IId.  Wijntie Jans van der Tak, dr. van Jan Adriaans van der Tak (I) (varensman binnenland) en Geertjen Marcellis Rootbeen, 
 ged. te Amsterdam [nh] Zuiderkerk op 03-02-1704 (getuigen: Annetie Ariaens en Adrianus Jansz), 
 doopgetuige van haar nicht Stijntje Jans Donker (zie IIb) te Amsterdam [nh] op 31-08-1725, 
 otr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 25-02-1724, 
 tr, 
 (ontb. door overlijden) 
 met Abraham Harder
 geb. te Den Burg [nh] in 1694, 
 koekebakker, 
 doopgetuige van zijn nicht Stijntje Jans Donker (zie IIb) te Amsterdam [nh] op 31-08-1725, 
 begr. te Amsterdam [nh] op 20-01-1729. 
 . 2 zonen: 
  1.  Jan Harder,  
   ged. te Amsterdam [nh] Oosterkerk op 06-07-1727,  
   begr. te Amsterdam [nh] op 24-08-1727. 
  2.  Willem Harder,  
   ged. te Amsterdam [nh] Oosterkerk op 10-10-1728 (getuigen: Marseelis van de Vijven en IJda Sijmons de Groot). 
  Wijntie Jans van der Tak
 otr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 26-10-1730, 
 tr. 
 met Klaas Fredrik Dijkhaak
 geb. te Hamburg [Duitsland] in 1704. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Anthoni Fredrik Dijkhaak,  
   ged. te Amsterdam [nh] evang luthers op 19-12-1731 (getuigen: Anthoni Dijkhaak en Trijntje Jans van der Tak). 
  2.  Catharina Dijkhaak,  
   ged. te Amsterdam [nh] Evang luthers op 28-12-1736 (getuigen: Hendrik Stookmeijer en Catharina Stookmeijer). 

IIe.  Catharina Jans (Trijntje) van der Tak, dr. van Jan Adriaans van der Tak (I) (varensman binnenland) en Marretje Albertse Waes, 
 ged. te Amsterdam [nh] op 21-03-1708 (getuigen: Johannis Attama en Mettie Albers), 
 De ouders van Catrina zijn reeds overleden bij haar huwelijk, 
 otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-06-1732 (getuigen: Fredrik Groef (neef v Barent) en Metje Jans (bruidszijde)), 
 tr. 
 met Barent Nicolaas Holster
 geb. te Lübeck [sh, Duitsland] in 1706. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Levenloos geboren kind Holster,  
   geb. te Amsterdam [nh] op 14-02-1733. 
  2.  Johannis Barents Holster,  
   ged. te Amsterdam [nh] op 10-10-1734 (getuigen: Jan Waas en Annetie Waas). 
  3.  Claas Fredrik Barents Holster,  
   ged. te Amsterdam [nh] luthers op 11-03-1736 (getuigen: Claas Fredrik Dijkhaak en Wijna van der Tak). 
  4.  Wijna Barents Holster,  
   ged. te Amsterdam [nh] luthers op 03-01-1738 (getuigen: Claas Frederik Dijkhaak en Wijna van der Tak). 
  5.  Wijna Barents Holster,  
   ged. te Amsterdam [nh] op 07-05-1739 (getuigen: Wijna van der Tak en Claas Martens). 
  6.  Gerret Barents Holster,  
   ged. te Amsterdam [nh] op 31-10-1742 (getuigen: Jan Donker en Gerretie de Harder).