Genealogie van Jan Adriaans van der Tak.
Genealogie van Jan Adriaans van der Tak.

Generatie I

I.  Jan Adriaans (Johan) van der Tak, zn. van Adriaan van der Tak en ?, geb. mogelijk te Streefkerk [zh] in 1662, varensman binnenland, ®, begr. te Amsterdam [nh] St. Anthonis Kerkhof op 01-10-1724, otr. (1) te Rotterdam [zh] Streefkerk [zh,nld] op 12-01-1687 19-01-1687, tr. (resp. ongeveer 24 en 22 jaar oud uitgaande van doop) te Streefkerk [zh] op 30-01-1687 volgens ondertrouwakte Rotterdam, (ontb. door overlijden) met Geertjen Marcellis Rootbeen, dr. van Marcelis Rootbeen en , ged. te Tiel [ge] op 21-08-1664. 
 . 9 kinderen: 
  1.  Adriaen Jans van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 24-06-1688, ®. 
  2.  Jan Jans van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 08-12-1689 (getuige: geen), ®. 
  3.  Maritje Jans van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 03-07-1692 (getuigen: Jan Leendertse en Annetge Arijens), ®, ovl. (5 maanden oud uitgaande van doop) te Rotterdam [zh] in 01-1693, begr. te Rotterdam [zh] op 14-01-1693. 
  4.  Cecilia Jans (Celia) van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 09-01-1695, volgt IIa
  5.  Cornelia Jans van der Tak, ged. te Rotterdam [zh] op 08-07-1696, volgt IIb
  6.  Grietje Jans van der Tak, ged. te Amsterdam [nh] op 15-06-1698, volgt IIc
  7.  Ariaen Jans van der Tak, ged. te Amsterdam [nh] Zuiderkerk op 01-12-1700 (getuigen: Bastiaan Alberse en Aeltie Marselis). 
  8.  Wijntie Jans van der Tak, ged. te Amsterdam [nh] op 03-02-1704, volgt IId
  9.  Anna Jans van der Tak, ged. te Amsterdam [nh] op 30-06-1706 (getuigen: Arie Jans en Neeltje Jans), ®. 
  Jan Adriaans van der Tak, otr. (resp. ongeveer 44 en 28 jaar oud uitgaande van doop) (2) te Amsterdam [nh] op 28-04-1707 (getuige: Trijntje Feips? (moeder bruid)), tr. (ontb. door overlijden) met Marretje Albertse Waes, dr. van Albert Roelofse Waes en Trijntje Sybrants, ged. te Amsterdam [nh] op 14-11-1678, begr. te Amsterdam [nh] op 22-05-1711. 
 . 2 dochters: 
  1.  Catharina Jans (Trijntje) van der Tak, ged. te Amsterdam [nh] op 21-03-1708, volgt IIe
  2.  Antje Jans van der Tak, ged. te Amsterdam [nh] op 26-01-1710 (getuigen: Johannis Altama en Mettje Albers), ®. 
  Jan Adriaans van der Tak, otr. (resp. ongeveer 50 en 41 jaar oud uitgaande van doop) (3) te Amsterdam [nh] op 25-11-1712, tr. met Baefje Gerrits, dr. van Gerrit Rijcken en Bregje Huijgen, ged. te Amsterdam [nh] zuiderkerk op 12-08-1671 (getuigen: Joost Huijge en Marten ?), ovl. (57 jaar oud uitgaande van doop) te Amsterdam [nh] in 11-1728, begr. te Amsterdam [nh] Begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof
woonde op Oostenburg vooraan in de Agterstraat Amsterdam
op 16-11-1728. 
 . een zoon: 
  1.  Willem van der Tak, ged. te Amsterdam [nh] zuiderkerk op 17-05-1713 (getuigen: Claas Mooij en Gerrittie Gerrits). 
  Baefje Gerrits, dr. van Gerrit Rijcken en Bregje Huijgen, otr. (resp. 18 uitgaande van doop en 20 jaar oud uitgaande van doop) (1) te Amsterdam [nh] op 07-07-1690 (getuigen: Zus v d bruidegom Marrittie Jans en moeder v d bruid Breghie Huijgsd), tr. (ontb. door overlijden) met Andries Jansz Glas, zn. van Jan Andriesz en Annetje Pieters, ged. te Amsterdam [nh] op 24-07-1669 (getuigen: Gerrit Andriesz en Huijbertje  ???), scheepstimmerman. 
 . 8 kinderen: 
  1.  Trijntie Andriesse, ged. te Amsterdam [nh] zuiderkerk op 14-01-1693 (getuigen: Joost van der Plas en Marrittie Jans). 
  2.  Josie Andriesse, ged. te Amsterdam [nh] oosterkerk op 24-08-1695 (getuige: Bregtie Huijgen). 
  3.  Jan Andriesse, ged. te Amsterdam [nh] oosterkerk op 01-09-1697 (getuigen: Harmen Jansen en Anna Jansen). 
  4.  Jan Andriesse, ged. te Amsterdam [nh] oosterkerk op 28-06-1699 (getuigen: Andries Jansen en Baefje Gerres). 
  5.  Gerrit Andriesse, ged. te Amsterdam [nh] zuiderkerk op 03-11-1700 (getuige: Breghie Huijgen). 
  6.  Breghije Andriesse, ged. te Amsterdam [nh] oosterkerk op 17-12-1702 (getuigen: Klaas Dierck en Marretjije Gerres). 
  7.  Rijck Andriesse, ged. te Amsterdam [nh] oosterkerk op 18-05-1704 (getuigen: Claas Mooij en Giertie Gerritz). 
  8.  Jan Andriesse, ged. te Amsterdam [nh] oosterkerk op 16-09-1705 (getuigen: Eeverrdt Jansen en Martien Jansen). 

Generatie II

IIa.  Cecilia Jans (Celia) van der Tak, dr. van Jan Adriaans van der Tak (I) en Geertjen Marcellis Rootbeen, ged. te Rotterdam [zh] op 09-01-1695 (getuige: Lena Cornelis), otr. (resp. 29 uitgaande van doop en ongeveer 23 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12-05-1724, tr. met Cornelis Sijmense Eijtjes, zn. van Eijtjes en Dirckie de Groot, geb. te Taamen (Thamen) [nh] in 1700, begr. te Amsterdam [nh] op 21-11-1743. 
 . 2 dochters: 
  1.  Dirkje Eijtjes, ged. te Thamen a/d Amstel Bij Uijthoorn [nh] op 20-07-1727 (getuigen: haar tante Grietje Jans van der Tak (IIc), Jan Waligze Backer). 
  2.  Dirkje Eijtjes, ged. te Thamen a/d Amstel Bij Uijthoorn [nh] op 01-04-1731 (getuigen: Casper en Jannitje Pees). 

IIb.  Cornelia Jans (Knelia) van der Tak, dr. van Jan Adriaans van der Tak (I) en Geertjen Marcellis Rootbeen, ged. te Rotterdam [zh] op 08-07-1696 (getuigen: Neeltje Joris en Knelia Marcellis), ®, otr. (resp. 22 uitgaande van doop en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23-06-1719 (getuigen: Cornelis Janse Donker (broer bruidegom) en Jan van der Tak (vader bruid)), tr. met Jan Jansen Donker, zn. van X Donck of Donker en X, geb. te Amsterdam [nh] in 1693. 
 . 3 kinderen: 
  1.  Stijntje Jans Donker, ged. te Amsterdam [nh] op 31-08-1725 (getuigen: haar tante Wijntie Jans van der Tak (IId) en haar aangetrouwde oom Abraham Harder (zie IId)). 
  2.  Geijsbert Donker, ged. te Amsterdam [nh] op 25-01-1729 (getuige: Geijsbert Knoop
Catharina Ravens). 
  3.  Gerritje Donker, ged. te Amsterdam [nh] op 15-08-1730 (getuige: Gijsbert Knoop
Catrina Ravens). 

IIc.  Grietje Jans van der Tak, dr. van Jan Adriaans van der Tak (I) en Geertjen Marcellis Rootbeen, ged. te Amsterdam [nh] Oosterkerk op 15-06-1698 (getuigen: Jan Jansen Molenaar en Artij. Marselis), doopgetuige van haar nicht Dirkje Eijtjes te Thamen a/d Amstel Bij Uijthoorn [nh] op 20-07-1727, tr. met Willem Piterse Swanck ook wel Swanik
 . 3 kinderen: 
  1.  Jakob Swanck, ged. te Thamen a/d Amstel Bij Uijthoorn [nh] op 03-07-1729 (getuigen: Maritje Piters Swanck en Jan Jansen van der Tak). 
  2.  Jakob Swanck, ged. te Thamen a/d Amstel Bij Uijthoorn [nh] op 22-12-1731 (getuige: Aaltje Zijpveld). 
  3.  Antie Swanck, ged. te Thamen a/d Amstel Bij Uijthoorn [nh] op 03-04-1735 (getuige: Neeltje). 

IId.  Wijntie Jans van der Tak, dr. van Jan Adriaans van der Tak (I) en Geertjen Marcellis Rootbeen, ged. te Amsterdam [nh] Zuiderkerk op 03-02-1704 (getuigen: Annetie Ariaens en Adrianus Jansz), doopgetuige van haar nicht Stijntje Jans Donker te Amsterdam [nh] op 31-08-1725, ®, otr. (resp. 20 uitgaande van doop en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 25-02-1724, tr. (ontb. door overlijden) met Abraham Harder, geb. te Den Burg [nh] in 1694, koekebakker, doopgetuige van zijn nicht Stijntje Jans Donker te Amsterdam [nh] op 31-08-1725, begr. te Amsterdam [nh] op 20-01-1729. 
 . 2 zonen: 
  1.  Jan Harder, ged. te Amsterdam [nh] Oosterkerk op 06-07-1727, begr. te Amsterdam [nh] op 24-08-1727. 
  2.  Willem Harder, ged. te Amsterdam [nh] Oosterkerk op 10-10-1728 (getuigen: Marseelis van de Vijven en IJda Sijmons de Groot). 
  Wijntie Jans van der Tak, otr. (resp. 26 uitgaande van doop en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] op 26-10-1730, tr. met Klaas Fredrik Dijkhaak, geb. te Hamburg [Duitsland] in 1704. 
 . 2 kinderen: 
  1.  Anthoni Fredrik Dijkhaak, ged. te Amsterdam [nh] evang luthers op 19-12-1731 (getuigen: Anthoni Dijkhaak en Trijntje Jans van der Tak). 
  2.  Catharina Dijkhaak, ged. te Amsterdam [nh] Evang luthers op 28-12-1736 (getuigen: Hendrik Stookmeijer en Catharina Stookmeijer). 

IIe.  Catharina Jans (Trijntje) van der Tak, dr. van Jan Adriaans van der Tak (I) en Marretje Albertse Waes, ged. te Amsterdam [nh] op 21-03-1708 (getuigen: Johannis Attama en Mettie Albers), De ouders van Catrina zijn reeds overleden bij haar huwelijk. otr. (resp. 24 uitgaande van doop en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 20-06-1732 (getuigen: Fredrik Groef (neef v Barent) en Metje Jans (bruidszijde)), tr. met Barent Nicolaas Holster, geb. te Lübeck [sh, Duitsland] in 1706. 
 . 6 kinderen: 
  1.  Levenloos geboren kind Holster, geb. te Amsterdam [nh] op 14-02-1733. 
  2.  Johannis Barents Holster, ged. te Amsterdam [nh] op 10-10-1734 (getuigen: Jan Waas en Annetie Waas). 
  3.  Claas Fredrik Barents Holster, ged. te Amsterdam [nh] luthers op 11-03-1736 (getuigen: Claas Fredrik Dijkhaak en Wijna van der Tak). 
  4.  Wijna Barents Holster, ged. te Amsterdam [nh] luthers op 03-01-1738 (getuigen: Claas Frederik Dijkhaak en Wijna van der Tak). 
  5.  Wijna Barents Holster, ged. te Amsterdam [nh] op 07-05-1739 (getuigen: Wijna van der Tak en Claas Martens). 
  6.  Gerret Barents Holster, ged. te Amsterdam [nh] op 31-10-1742 (getuigen: Jan Donker en Gerretie de Harder).